SODANKYLÄN KUNTA. Työ: E Turku,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SODANKYLÄN KUNTA. Työ: E24887. Turku, 13.10.2011"

Transkriptio

1 SODANKYLÄN KUNTA Savikankaan asemakaavan muutosalueella sijaitsevan betoniaseman ympäristövaikutusten selvittäminen Työ: E24887 Turku, AIRIX Ympäristö Oy PL TURKU Puhelin Telefax Toimistot: Turku, Oulu, Tampere ja Helsinki

2 2 (29) Mika Manninen / MMAN Kannen kuva: Maanmittauslaitos, maastokartta kiinteistörajoilla, kopiointilupa 790/KP/11 Sisältö 1. Johdanto Betroc Oy:n toiminnot Lähiympäristön kuvaus Pohjavesialueet Pintavesialueet Luonnonsuojelu- ja Natura 2000 alueet Mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet Liikenne Maisema Lähiasutus Muut toiminnot Arvioidut ympäristövaikutukset Melu ja tärinä Päästöt ilmaan Liikenne Maisema Pohjavesi ja pintavedet Maaperä Häiriö- ja onnettomuustilanteet Rakentamisen aikaiset vaikutukset Sosiaaliset vaikutukset Ympäristövaikutusten pienentäminen Melu ja tärinä Päästöt ilmaan Liikenne Maisema Pohjavesi ja pintavedet Maaperä Häiriö- ja onnettomuustilanteet Rakentamisen aikaiset vaikutukset Sosiaaliset vaikutukset Lähteet Liitteet AIRIX Ympäristö Oy, Y-tunnus , Toimipaikkakohtaiset yhteystiedot internet-sivuiltamme osoitteesta

3 3 (29) 1. JOHDANTO Sodankylän kunta valmistelee Kirkonkylän asemakaavan muutostyötä Savikankaan alueella, Rovaniementien kaakkoispuolella. Varsinaiset muutokset alueella kohdistuvat teollisuustoimintaan (betoniaseman laajentaminen ja ympäristö) ja olevien kortteleiden läheisyyteen. Tavoitteena on myös muuttaa Rovaniementien ja vesistön välinen maatalousalue virkistysalueeksi. Tässä selvityksessä käsitellään betoniaseman ja sen laajennuksen ympäristövaikutuksia. Selvitystyöstä on vastannut AIRIX Ympäristö Oy:ssä ympäristöasiantuntija, M.Sc. Mika Manninen. Työryhmään ovat kuuluneet kaavasuunnittelija Mikko Korhonen ja diplomi-insinööri Tapio Tuuttila (laadunvarmistus). Kuvassa 1 on esitetty kaavamuutosalueen rajaus (Juha Auno, ). Kuva 1. Kaavamuutosalueen rajaus. Mittakaava 1:5000. Sodankylän kunta. Kuvassa 2 on esitetty aluerajaus kaavakarttana (Juha Auno, ). Liitteessä 1 kaavakartta on suurempana kuvana.

4 4 (29) Kuva 2. Kaavamuutosalueen kaavakartta. Mittakaava 1:5000. Sodankylän kunta. Betoniasemien merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät tyypillisesti meluun, tärinään, pölyyn ja liikenteeseen. Joissain tapauksissa myös maisemavaikutukset voivat olla merkittäviä. Betoninvalmistuksessa käytetään huomattava määrä vettä, joten vedenoton vaikutukset pohjaveden laatuun ja korkeuteen voivat olla merkittäviä. Lämpökeskuksen, työkoneiden ja liikenteen päästöt ilmaan eivät yleensä ole erityisen merkittäviä. Onnettomuustilanteissa on mahdollista, että öljyperäisiä aineita tai kemikaaleja pääsee ympäristöön. Rakentamisen aikaiset ympäristövaikutukset (melu, tärinä, liikenne) voivat olla paikallisesti merkittäviä, mutta usein melko lyhytkestoisia. Sosiaalisten vaikutusten merkittävyys on aina tapauskohtaista riippuen suurelta osin lähiasukkaiden suhtautumisesta nykytoimintaan ja laajennussuunnitelman esittelytavasta.

5 5 (29) 2. BETROC OY:N TOIMINNOT Betoniaseman toiminta on alkanut vuonna 1955 ja se on jatkunut keskeytyksettä nykypäivään asti. Laitoksen rakennuksia on laajennettu moneen kertaan toimintahistorian aikana. Laitoksen aloittaessa toimintansa Savikankaan alueella lähialueella ei sijainnut asutusta (Pentti Ahopelto, ). Betroc Oy toimittaa valmisbetonia lähialueen rakentajille noin m 3 vuodessa. Lisäksi laitos valmistaa betonielementtejä, joiden valmistukseen käytetään betonia noin m 3 vuodessa. Tuotantoa on arkipäivisin klo Kaikki työvaiheet toteutetaan sisähallissa. Betoniaseman teoreettinen kapasiteetti on noin m 3 betonia vuodessa. (Pentti Ahopelto, ). Käytettävistä kemikaaleista määrällisesti merkittävin on nesteyttimenä käytettävä Finnsementin kehittämä ja valmistama VB-Parmix, joka käytetään nykykapasiteetilla noin 30 m 3 /v. Em. polykarboksylaattipohjaista nesteytintä ei ole luokiteltu haitalliseksi, eikä pilaantunutta kemikaalia luokitella ongelmajätteeksi. Muita käytettäviä kemikaaleja ovat mm. pintahidastimet ja huokostimet. Kevyttä polttoöljyä kuluu vuodessa noin m 3. Kaikki kiviainekset varastoidaan nykyisin katetussa tilassa. Kiviainesvarasto lämpiää pääosin maalämmön avulla. Piha on pääosin asfaltoitu ja se harjataan muutaman kerran kesässä pölyämisen estämiseksi. Kuvassa 3 on esitetty ote betoniaseman asemakuvasta (Pentti Ahopelto, ). Laajennus (nykyinen laajennussuunnitelma 490 m 2 ) on tarkoitus toteuttaa nykyisiä rakennuksia leventämällä (Kuva 3, laajennus vihreä viiva). Rakenteiden korkeudet ovat 6 27,5 metriä. Mikäli tuotantoa halutaan tulevaisuudessa laajentaa lisää, pitää rakentaa kokonaan uusi erillinen tuotantotila. (Pentti Ahopelto, ). Liitteessä 2 on esitetty tehdasalueen koko asemakuva.

6 6 (29) Tehdashalli Betoniasema Toimistorakennus Eristevarasto Kiviainesvarasto Kuva 3. Betroc Oy:n asemakuva. Betroc Oy, lisäykset AIRIX Ympäristö Oy.

7 7 (29) 3. LÄHIYMPÄRISTÖN KUVAUS Lähiympäristön osalta seuraavissa kappaleissa on esitetty lähimmät pohjavesialueet, joet ja muut pintavesistöt, vedenottamot, Natura 2000 kohteet, luonnonsuojelualueet, mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet, liikennöinti, lähiasutus ja muut toiminnot POHJAVESIALUEET Lähimmät pohjavesialueet ovat taulukon 1 ja kuvan 4 mukaiset. Taulukko 1. Lähimmät pohjavesialueet. Nimi Luokka Sijainti Numero kartalla Piittiövaara I länsi-luode noin 7 km 1 Kyläjärvenharju I länsi noin 6 km 2 Kyläoja III lounas noin 6,5 km 3 Taka-uhriselkä III lounas noin 6,5 km 4 Kehtomaa III itä-kaakko noin 1 km 5 Halssikangas III kaakko noin 3,5 km 6 Kommattivaara III koillinen noin 6,5 km 7 Betroc Oy Kuva 4. Lähimmät pohjavesialueet. Mittakaava 1: OIVA - ympäristö- ja paikkatietopalvelu. OIVA-ympäristötietopalvelun mukaan lähin pohjaveden seuranta-asema (Sodankylä) sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä kaakossa Kehtomaan pohjavesialueella. Lähin pohjaveden havaintoputki (Piittiövaara) sijaitsee noin 6,5 kilometrin päässä lännessä.

8 8 (29) 3.2. PINTAVESIALUEET Lähin pintavesialue on Korvenlampi, joka on lähimmillään noin 30 metrin päässä betoniaseman kiinteistörajasta. Korvenlammi on pinta-alaltaan noin 3,5 hehtaaria ja sillä on yhteys Kitiseen, joka on yksi Kemijoen latvahaaroista. Jeesiöjoki, joka laskee Kitiseen, on lähimmillään vähän yli 100 metrin päässä betoniaseman kiinteistöstä koillisessa ja idässä. (Kuva 5). Kitisen vedenlaatu on ollut Hamppunivan mittauspisteessä (Korvenlammen yhteyden pohjoispuolella, jätevedenpuhdistamon kohdalla) happipitoisuudeltaan, sameudeltaan ja bakteeripitoisuudeltaan (koliformiset bakteerit) erinomaista sekä kokonaisfosforiltaan hyvää (Lapin Vesitutkimus Oy, näytteenotto ). Arvot olivat vastaavat noin 4,5 km päässä alajuoksulla. Alle viiden kilometrin säteellä ei sijaitse merkittäviä järviä. Jeesiöjoki Betroc Oy Korvenlampi Kitinen Kuva 5. Lähimmät pintavedet. Mittakaava 1: OIVA - ympäristö- ja paikkatietopalvelu LUONNONSUOJELU- JA NATURA 2000 ALUEET Lähin luonnonsuojelualue (Viiankiaavan soidensuojelualue) sijaitsee noin 13 km päässä koillisessa (Kuva 6). Natura 2000 alueita ei sijaitse 15 km säteellä betoniasemasta.

9 9 (29) Betroc Oy Viiankiaava Kuva 6. Lähin luonnonsuojelualue. Mittakaava 1: OIVA - ympäristö- ja paikkatietopalvelu MAHDOLLISESTI PILAANTUNEET MAA-ALUEET Lähimmät mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet sijaitsevat betoniasemasta noin 400 metrin päässä luoteessa (Kuva 7). Kyseessä ovat polttoaineiden jakeluasemat Shell ja Seo. Polttoaineiden jakeluasemien ympäristöriskinä on polttoaineen pääseminen maaperään maanalaisista säiliöistä tai tankkauksen yhteydessä.

10 10 (29) Betroc Oy Kuva 7. Mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet (siniset pisteet). Mittakaava 1: OIVA - ympäristö- ja paikkatietopalvelu LIIKENNE Kuvissa 8 ja 9 on esitetty lähiteiden liikennemäärät (ajoneuvoa vuorokaudessa) vuodelta Liikennemääräkartat ovat Lapin ELY-keskuksen laatimia.

11 11 (29) Betroc Oy Kuva 8. Ote liikennemääräkartasta Mittakaava 1: Lapin ELYkeskus.

12 12 (29) Betroc Oy Kuva 9. Ote raskaan liikenteen liikennemääräkartasta Mittakaava 1: Lapin ELY-keskus MAISEMA Valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita ei sijaitse 10 km säteellä betoniasemasta. Betoniaseman pohjois- ja eteläpuolella on metsää ja itäpuolella on yksittäisiä puurykelmiä. Lännessä maisema avautuu Korvenlammelle ja kauempana lännessä noin metrin päässä on metsäkaistaleita (saaria). Suoraan lännessä sijaitsee Savisaari ja lounaassa Korpisaari LÄHIASUTUS Lähin asuinkiinteistö sijaitsee noin 50 metrin päässä pohjoisessa nykyisestä betoniasemasta. Seuraavaksi lähimmät asunnot sijaitsevat idässä noin 100 metrin päässä Hampputörmäntiellä ja etelässä noin 200 metrin päässä Rakovalkeantiellä. (Kuva 10). Ilmakuvasta puuttuu kiviaineshalli.

13 13 (29) Betoniaseman lähiasukasmäärät ovat taulukon 2 mukaiset. Kyseessä ovat vakituiset asukkaat. (Juha Auno, ). Taulukko 2. Betoniaseman lähistön asukasmäärät. Etäisyys (m) Asukasmäärä (hlöä) Kuva 10. Lähin asutus. Betroc Oy:tä lähimmät asuinkiinteistöt rajattu punaisella viivalla. Mittakaava 1:2000. Maanmittauslaitos, ilmakuva vuodelta 2006, kopiointilupa 790/KP/ MUUT TOIMINNOT Betoniasemasta kaakkoon noin kilometrin päässä sijaitsee Sodankylän jätevedenpuhdistamo. Noin 600 metrin päässä koillisessa sijaitsee Kylälaakson päiväkoti, jonka pohjoispuolella sijaitsevat mm. kunnanvirasto, kirjasto, valtion virastot, poliisi, posti ja seurakuntatalo. Sodankylän kotiseutumuseo sijaitsee betoniasemasta noin 400 metrin päässä kaakossa.

14 14 (29) 4. ARVIOIDUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Työhön ei ole kuulunut maastokatselmusta, eikä matemaattisia päästöjen tai pohjavesien mallinnuksia. Työhön ei ole sisältynyt melumittausta, näytteenottoa (vesi, maaperä), eikä laboratorioanalyysejä. Työhön ei ole kuulunut asukaskyselyn tekemistä. Kappaleessa 5 on esitetty toimenpiteitä ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Olennaisimmat tietolähteet on esitetty kappaleessa MELU JA TÄRINÄ Meluvaikutusten arviointi perustuu vastaavantyyppisten laitosten melupäästötietoihin (ympäristölupapäätökset). Arvioinnin luotettavuuden parantamiseksi ja meluvaikutusalueiden rajaamiseksi on mahdollista toteuttaa kyseisen laitoksen melupäästöjen mittaus ja mittaustuloksiin perustuva matemaattinen melumallinnus. Äänen leviämiseen vaikuttavat mm. äänen geometrinen leviäminen (leviämisvaimennus), maanpinnan ja muiden pintojen aiheuttama absorptio ja heijastukset, ilmakehän vaikutus (ilmakehän ominaisuudet ja sääolot) ja estevaikutus. Laitosalueen melu syntyy hiekka- ja kiviaineskuormien tyhjennysten yhteydessä, työkoneiden työskentelystä ja betonin valmistuksesta. Betoniaseman ja betonielementtien valmistuksen kaikki työvaiheet tapahtuvat sisätiloissa, mikä vaimentaa merkittävästi ympäristöön leviävää melua. Tuotantoa on arkipäivisin klo Melun vaikutusalue rajoittuu pääosin laitosalueen läheisyyteen, eivätkä naapurit ole valittaneet melusta. Etelän suuntaan (Savikankaan omakotitaloalue) on rakennettu maamassoista noin 7,5 metriä korkea meluvalli (Pentti Ahopelto, ). Kiinteistön itä- ja pohjoisreunaan on suunniteltu rakennettavan 2,4 metriä korkea meluaita. Meluvallin sijainti on esitetty kuvassa 11 punaisella monikulmiolla ja suunnitellun meluaidan sijainti vihreällä viivalla. Melua aiheuttavat myös betonia ja betonielementtejä ja niiden raaka-aineita kuljettavat raskaat ajoneuvot. Nykytoiminnasta aiheutuu raskasta liikennettä noin 12 ajoneuvoa/työpäivä.

15 15 (29) Kuva 11. Meluvallin ja suunnitellun meluaidan sijainti. Betroc Oy, lisäykset AIRIX Ympäristö Oy. Täryä käytetään hienojen kiviaineksien tiputtamiseen siiloista ja betonin tiivistämiseen. Siitä voi aiheutua ajoittaista meluhaittaa. Perustuen Sodankylän kunnalta ja Betroc Oy:ltä saatuihin tietoihin, ettei toiminnasta ole valitettu, voidaan arvioida meluvaikutusten olevan siedettäviä. Meluavien työvaiheiden sijoittaminen sisätiloihin ja rakennettu meluvalli vähentävät negatiivista meluvaikutusta PÄÄSTÖT ILMAAN Betoniaseman toiminnasta aiheutuu päästöjä ilmaan lähinnä polttoöljyn palamisesta lämmityskattilassa ja pyöräkuormaajista. Nykyisen voimassa olevan ympäristöluvan mukaan kevyttä polttoöljyä käytetään noin 6 m 3 /kk eli noin 70 m 3 /v, joka vastaa noin 30 omakotitalon vuotuista öljynkulutusta. Yhdessä öljylämmitteisessä omakotitalossa kuluu lämmitysöljyä keskimäärin 2,3 m 3 /v. Kiviainesvarastoissa hyödynnetään maalämpöä, joka vähentää polttoöljyn kulu-

16 16 (29) tusta. Vuonna 2010 kevyen polttoöljyn kulutus oli noin 57 m 3, mutta silloin maalämpöä ei vielä hyödynnetty täysimääräisesti. Vuoden 2010 öljynkulutus vastasi noin 25 öljylämmitteisen omakotitalon vuotuista öljynkulutusta. Betoniaseman pölypäästöt syntyvät lähinnä laitosalueen liikenteestä ja sideaineiden purkamisesta varastosäiliöihin. Betoniaseman piha-alue on pääosin asfaltoitu ja sen pölyäminen estetään lakaisemalla. Sideaineiden siirtojärjestelmä on suljettu ja varustettu pölynsuodattimilla. Sideainesiilojen poistoilmasuodattimet on uusittu noin kolme vuotta sitten. Pölypäästömittauksia ei ole suoritettu. (Pentti Ahopelto, ). Vastaavantyyppisen (ympäristölupapäätös) suodattimen valmistajan ilmoittama päästöarvo on siilon täyttövaiheessa korkeintaan 10 mg/m 3, mikä tarkoittaa käytännössä noin 3 gramman pölypäästöä 40 tonnin sementtikuormaa kohti. Betoniaseman normaalitoiminnan päästöillä ilmaan ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta ilman laatuun tai asumisviihtyvyyteen. Pöly saattaa aiheuttaa ajoittaista asumisviihtyvyyshaittaa (pintojen likaantuminen) LIIKENNE Nykytoiminnasta aiheutuu raskasta liikennettä noin 12 ajoneuvoa/työpäivä. Liikennöinti tapahtuu reittiä Rovaniementie/Kittiläntie Hampputörmäntie - laitosalue. Raskaan liikenteen määrä oli vuonna 2010 Rovaniementien ja Hampputörmäntien eteläpuolella 250, pohjoispuolella 385 ja Kittiläntiellä 94 ajosuoritetta vuorokaudessa. Oletetaan, että betoniaseman liikenne jakaantuu tasan Rovaniementiellä etelän (33 %) ja pohjoisen (33 %) suuntaan sekä Kittiäntielle (33 %). Tällöin betoniaseman osuus Rovaniementien raskaan liikenteen ajosuoritteista on nykykapasiteetilla Rovaniementiellä noin 3,2 % (etelä) ja 2,1 % (pohjoinen) sekä 8,5 % Kittiläntiellä. Laskelmassa on huomioitu edestakainen liikenne. Liikennemäärät kasvavat uudessa tilanteessa arviolta maksimissaan noin 30 % (Pentti Ahopelto, ). Tällöin betoniaseman osuus Rovaniementien raskaan liikenteen ajosuoritteista on Rovaniementiellä noin 4,2 % (etelä) ja 2,7 % (pohjoinen) sekä 11,1 % Kittiläntiellä. Hampputörmäntien ja Rovaniementien/Kittiläntien risteyksessä on hyvä näkyvyys kaikkiin suuntiin ja nopeusrajoitus on 40 km/h, joten risteysaluetta voidaan pitää liikenneturvallisena. Risteyksessä ei ole liikennevaloja. Laitosalueelle on suunniteltu uutta raskaan liikenteen tielinjausta, joka kulkisi alustavasti (luonnos) kuvan 12 mukaisesti (Juha Auno, ). Tielinjauksen sijoitus (punainen viiva) ei ole mittakaavassa ja sijoitus on suuntaa antava. Uusi tielinjaus vähentäisi raskaasta liikenteestä asutukselle aiheutuvaa haittaa. Tielinjauksen toteutuksesta ja aikataulusta ei ole vielä tehty päätöksiä.

17 17 (29) Kuva 12. Uusi raskaan liikenteen tielinjaus (luonnos). Mittakaava 1:2000. Maanmittauslaitos, maastokartta, kopiointilupa 790/KP/11, lisäykset AIRIX Ympäristö Oy. Raskaan liikenteen ympäristövaikutukset ovat seuraavat: melu, päästöt ilmaan ja pöly. Vaikutukset liikenneturvallisuuteen ovat yleensä negatiivisia, mutta voivat joissain tapauksissa olla positiivisiakin. Raskas liikenne voi alentaa paikallisia ylisuuria nopeuksia. Liikennemäärien kasvu ja siitä aiheutuvat vaikutukset eivät ole erityisen merkittäviä. Hampputörmäntie on kapea paikallistie, jonka liikenneturvallisuutta parantaa merkittävästi tien itäpuolelle rakennettu kevyen liikenteen väylä. Betroc Oy:n nykyisen voimassa olevan ympäristöluvan hakuprosessin aikaan vuosina erillistä kevyen liikenteen väylää ei vielä ollut. Alueen lapset käyttävät Hampputörmäntietä mm. koulumatkoillaan, joten raskaiden ajoneuvojen liikennöinti tiellä voi kevyen liikenteen väylästä huolimatta aiheuttaa vaaratilanteita. Raskaiden ajoneuvojen kohtaamistilanteissa erityisesti liuk-

18 18 (29) kaalla kelillä talviaikaan, jolloin tie voi olla entistä kapeampi, on toki edelleen omat vaaransa MAISEMA Betoniaseman vaikutukset lähimaisemaan (välitön vaikutusalue) ovat merkittäviä. Betoniasema näkyy hallitsevana idän (Hampputörmäntie), lännen (Korvenlampi) ja etelän (Savikankaantie) suuntaan. Rakenteiden korkeudet ovat seuraavat (Pentti Ahopelto, ): tuotantohalli 11,4 m kiviainehalli 8,2 m toimistorakennus / varastohalli 6,2 m eristevarasto 6,1 m betoniaseman sideainesiilot 23,4 m torninosturin pystypuomi 27,5 m Pohjoisessa kiinteistö rajoittuu metsään. Lähialueen virkistyskäytön kannalta merkittävin maisemahaitta aiheutuu Korvenlammen suuntaan. Korvenlammen virkistyskäyttömääristä ei ole käytettävissä tietoja, joten maisemahaitan suuruutta on mahdoton arvioida. Joka tapauksessa määrällisesti eniten ihmisiä liikkuu laitoksen ohi Hampputörmäntietä pitkin, joten sieltä avautuva lähimaisema on merkityksellisin. Rovaniementien ja Korvenlammen välissä on harvaa, pienikasvuista koivikkoa ja osin harvaa mäntymetsää. Korvenlammen Savisaaressa, joka sijaitsee betoniaseman ja Rovaniementien välissä, on tiheämpää ja suurempaa puustoa. Rovaniementieltä noin 400 metrin päässä sijaitsevat betoniaseman sideainesiilot ja torninosturin pystypuomi näkyvät silti selvästi Rovaniementielle kohoten metsän yläpuolelle. (Google Maps, Street View). Laitoslaajennuksen vaikutusten nykyiseen maisemakuvaan ei arvioida olevan erityisen merkittäviä, sillä alue on jo nykyisellään selkeästi teollisuusaluetta ja laitoslaajennus toteutetaan saman kiinteistön alueella. Ainakin ensivaiheen laajennus (490 m 2 ) toteutetaan laajentaen nykyisiä rakennuksia samankorkuisina, joten maisemavaikusta ei voida pitää erityisen merkittävänä. Suojaviheralueet ja 7,5 metriä korkea nurmikolla verhoiltu meluvalli pienentävät osaltaan aiheutuvaa maisemahaittaa POHJAVESI JA PINTAVEDET Betoniaseman merkittävimmät suorat ympäristövaikutukset liittyvät häiriö- ja onnettomuustilanteiden mahdollisten häiriöpäästöjen vaikutuksiin, joita on käsitelty kappaleessa 4.7. Normaalitoiminnasta ei arvioida aiheutuvan merkittäviä pohjavesivaikutuksia. Lähimmät vedenhankintaa varten tärkeät (luokka I) pohjavesialueet sijaitsevat lännessä 6-7 kilometrin etäisyydellä, joten mahdollisen öljy- tai kemikaalipäästön ympäristövaikutukset eivät todennäköisesti aiheuta vaaraa vedenhankinnalle. Lähin muu pohjavesialue (Kehtomaa, luokka III) sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä laitosalueesta kaakkoon. Kehtomaan

19 19 (29) pohjavesialueen seuranta-aseman analyysitulosten perusteella pohjaveden rauta- ja mangaanipitoisuudet ovat kohollaan, mikä on melko yleinen pohjavesiongelma Suomessa. Tässä selvityksessä ei suoritettu matemaattista pohjavesien virtausmallinnusta. Nykytoiminnassa käytetään vettä vuodessa noin m 3 ja uudessa tilanteessa maksimissaan noin m 3. Kesäaikaan pesuihin käytetään omien porakaivojen vettä ja talviaikaan kunnan toimittamaa talousvettä. Järjestelmää on tarkoitus kehittää siten, että omien porakaivojen vettä voitaisiin käyttää myös talvella. Toiminnasta syntyvät jätevedet johdetaan kunnalliseen jätevesiverkostoon. Vuodessa syntyy jätevettä noin 550 m 3 ja uudessa tilanteessa maksimissaan noin 700 m 3. Betonisekoittimien ja -autojen pesuvesi johdetaan maastoon kahden lietteenerotuskaivon kautta. Lietteenerotuskaivojen yhteistilavuus on noin 36 m 3. ja ne tyhjennetään 6-8 kertaa vuodessa. Kiintoaine toimitetaan läjitykseen. Pesuvesiä syntyy vuodessa noin 900 m 3 (max noin m 3 ) eli tuotantovuorokaudessa noin 3,5 m 3 (max noin 5 m 3 ). Maastoon johdettavista pesuvesistä ei ole tehty laboratorioanalyysejä, joten niiden ympäristövaikutusten kvantitatiivinen analysointi on mahdotonta. Jätevesi sisältää vettä, hienoa kiviainesta ja sementtiä sekä pieniä määriä lisäaineita. Betoni on voimakkaasti emäksistä. Perustuen vastaavantyyppisen laitoksen maastoon johdettujen pesuvesien analyysituloksiin (ympäristölupapäätös) pesuvesien ph on todennäköisesti noin Muut jätevedet johdetaan Sodankylän kirkonkylän jätevedenpuhdistamoon, joka on ns. lammikkopuhdistamo. Sitä on vuosien varrella saneerattu useasti. Puhdistamo käsittää lietteen käsittelyn, hapetus- ja tasausaltaan sekä biomatot. Puhdistettu jätevesi johdetaan laskuojaa pitkin Kitiseen. Jätevedenpuhdistamon voimassa olevan ympäristölupapäätöksen ( ) mukaan jätevedenpuhdistamoa on käytettävä ja hoidettava niin, että päästään seuraaviin puhdistustehoihin ja vesistöön johdettavan jäteveden pitoisuudet eivät ylitä seuraavia raja-arvoja: BOD 7ATU enintään 17 mg/l O 2 ja puhdistusteho vähintään 90 % kokonaisfosfori enintään 0,5 mg/l P ja puhdistusteho vähintään 90 % Laitoksen käytössä ja hoidossa on pyrittävä mahdollisimman tehokkaaseen typen poistoon. Puhdistamolta vesistöön johdettu vuosien keskimääräinen vesistökuormitus vastaa asukasvastineluvuilla (BOD 7 70 g/as./d, P 4 g/as./d, N 15 g/as./d, kiintoaine 105 g/as./d) laskien kokonaistypen osalta 137 hengen, BOD 7 :n osalta 740 hengen ja kiintoaineen osalta 137 hengen sekä kokonaisfosforin osalta 165 hengen puhdistamattomia jätevesiä. Puhdistamon kuormituksen aiheuttamilla keskimääräisillä pitoisuusmuutoksilla ei arvioida olevan Kitisen virtaamassa merkitystä. Toisaalta arvioidut pitoisuusmuutokset edustavat keskimääräistä tilannetta ja vaikutukset ovat toden-

20 20 (29) näköisesti jonkin verran suurempia alivirtaamakaudella. Toteutetun vesistötarkkailun perusteella puhdistamon vaikutuksia oli vain harvoin mitattavissa Kitisen veden laadussa. Betoniaseman laajennuksella ja laitoksen normaalitoiminnalla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta pohja- ja pintavesien laatuun tai Sodankylän jätevedenpuhdistamon toimintaan. Maastoon johdettavien pesuvesien vaikutusta on syytä arvioida tarkemmin pohjautuen pesuvesien laboratorioanalyysituloksiin. Mikäli betonisekoittimien ja autojen esikäsitellyt pesuvedet johdettaisiin puhdistamolle, tulee asiaa tarkastella yhdessä puhdistamon toiminnasta vastaavan tahon kanssa MAAPERÄ Toiminnan aikana ei ole tapahtunut merkittäviä päästöjä maaperään. Joitain pieniä putkirikkoja on tapahtunut, jolloin ympäristöön päässyt öljy on imeytetty turpeeseen. (Pentti Ahopelto, ). Meluvallin rakentamiseen on käytetty murskattua betonia (ydinosa) ja läheisen kauppatyömaan rakentamisen yhteydessä poistettuja puhtaita maamassoja (Pentti Ahopelto, ). Meluvallin rakentamisessa ei ole syytä olettaa käytetyn pilaantuneita maamassoja, joskaan sitä ei voida täysin sulkea pois. Betoniaseman normaalitoiminnalla ei arvioida olevan suoria vaikutuksia maaperään. Kun laitoksen toiminta aikanaan loppuu, on kiinteistön maaperään syytä suhtautua potentiaalisesti pilaantuneena maa-alueena. Pitkään jatkuneella teollisella toiminnalla on yleisesti negatiivisia vaikutuksia maaperän laatuun. Toiminnan alkuvuosikymmeninä on tuskin suhtauduttu ympäristöasioihin yhtä valveutuneesti kuin nykyään ja myöskään tietoa ei ole ollut käytettävissä vastaavalla tavalla. Ennen kiinteistön käyttötarkoituksen muuttamista (esim. asuinalueeksi) tulee suorittaa riskinarviointi, jonka perusteella päätetään mahdollisista jatkotoimenpiteistä (maaperänäytteiden otto, kunnostaminen) HÄIRIÖ- JA ONNETTOMUUSTILANTEET Häiriötilanteessa voi ilmetä lyhytaikaista pölyämistä, mikäli sideaineiden purkamisessa tapahtuu toimintahäiriö tai pölysuodattimet eivät jostain syystä toimi suunnitellulla tavalla. Onnettomuudet polttoaineiden ja kemikaalien lastauksessa ja varastoinnissa ovat mahdollisia häiriöpäästöjen aiheuttajia, jolloin maaperän, pintavesistöjen (erityisesti lähellä sijaitseva Korvenlampi) ja/tai pohjaveden pilaantuminen ovat mahdollisia. Lämmitysöljy on varastoitu maanalaiseen säiliöön ja betoniaseman pohjakerroksessa olevaan säiliöön. Kaikilla säiliöillä on suoja-altaat. Kiinteistöllä on useammassa paikassa käytettävissä turvetta mahdollisten öljyvuotojen imeyttämiseksi (Pentti Ahopelto, ).

21 21 (29) Tulipalon sattuessa on mahdollista, että ympäristöön pääsee häiriöpäästöjä. Sammutusvesien mukana voi kulkeutua öljyperäisiä aineita ja kemikaaleja lähivesistöihin RAKENTAMISEN AIKAISET VAIKUTUKSET Laitoslaajennuksen (490 m 2 ) rakentaminen tapahtuu noin puolen vuoden aikana, joten rakentamisesta aiheutuvat vaikutukset ovat melko lyhytaikaisia. Rakentamisesta voi aiheutua ajoittaista melu-, pöly-, tärinä- ja liikennehaittaa. Rakentamisen aikana ei ole tarvetta tehdä räjäytyksiä. (Pentti Ahopelto, ). Rakentamisen aikaiset positiiviset vaikutukset liittyvät yleisesti työllisyyteen. Laitoslaajennus toteutettaneen suurelta osin lähiseudun paikallisia rakennusalan yrityksiä hyödyntäen, joten taloudelliset vaikutukset ovat positiivisia. Myös laajentuneen toiminnan vaikutukset paikalliseen työllisyyteen ovat todennäköisesti positiivisia SOSIAALISET VAIKUTUKSET Betoniaseman lähivaikutusalueella alle 200 metrin päässä asuu noin 20 ihmistä. Betoniasemasta 500 metrin säteellä asuu kaikkiaan noin 150 ihmistä. Betoniaseman merkittävien vaikutusten ei arvioida kohdistuvan yli 500 metrin päässä asuviin ihmisiin. He voivat kokea toiminnasta aiheutuvaa hetkellistä haittaa, mutta haitan ei arvioida olevan erityisen merkittävää. Teollista toimintaa on harjoitettu alueella yli 50 vuoden ajan, joten lähialueen asukkaiden voi olettaa sopeutuneen toimintaan tai muuttaneen pois. Betoniasema on sijainnut nykypaikallaan ennen asutuksen sinne tuloa, joten lähiasukkaiden voi olettaa tiedostaneen muuttaessaan alueelle, että betoniasemasta voi ajoittain aiheutua haittaa asumisviihtyvyydelle. Nykytoiminnasta ei ole valitettu Sodankylän kunnalle viimeisen viiden vuoden aikana (Juha Auno, ). Betoniasema laajenee nykytontillaan, joten toiminnan laajentumisella ei ole merkittäviä maankäytöllisiä (virkistyskäyttö) vaikutuksia. Siitä huolimatta lähiasukkaat voivat kokea betoniaseman laajennuksen vaikuttavan negatiivisesti heidän arkielämäänsä. Mikäli betoniasema laajenee erittäin merkittävästi, voi lähialueen asukkaiden huolena olla laajennuksen negatiivinen vaikutus heidän kiinteistöjensä arvoon. Mikäli lähiasukkaat kokevat sietävänsä juuri ja juuri nykytoimintaa, laitoslaajennus aiheuttaa todennäköisesti kriittistä suhtautumista. Mikäli nykytoiminta ei suuremmin häiritse, eikä sen koeta haittaavan asumista, laitoslaajennus ei välttämättä kohtaa minkäänlaista vastarintaa. Jos lähiasukkaat kokevat, että Betroc Oy on viime vuosina vähentänyt toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia (esim. meluvallin rakentaminen), voi

22 22 (29) suhtautuminen toiminnan laajentamiseen olla passiivisen hyväksyvä. Jotta suhtautuminen myös pysyisi sellaisena, tulee laajennuksen aiheuttamat ympäristövaikutukset pyrkiä minimoimaan (kappale 5). Rakennustöiden aikainen liikenteen lisääntyminen ja ajoittaiset meluhaitat voivat aiheuttaa negatiivista palautetta lähiasukkailta. Myös liikennemäärien lisääntymiseen voidaan suhtautua negatiivisesti.

23 23 (29) 5. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN PIENENTÄMINEN Seuraavissa kappaleissa on esitetty toimenpide-ehdotuksia, joilla toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia voidaan täsmentää ja tarvittaessa pienentää. Toiminnanharjoittajan on seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä ja hyödynnettävä sitä mahdollisuuksien mukaan toiminnassaan siten, että ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman pieniä MELU JA TÄRINÄ Tavallista voimakkaammasta melusta tulee tiedottaa naapureille etukäteen. Erityisen häiritsevästä melusta tulee tehdä ilmoitus kunnan ympäristö- ja/tai terveysviranomaiselle. Uusissa ympäristölupamääräyksissä on syytä esittää toiminnalle rajoituksia kuten 1) Erityisen häiritsevää melua aiheuttavia toimintoja ei saa harjoittaa maanantaista perjantaihin yöllä, kello 20 ja 07 välisenä aikana. (Laki eräistä naapuruussuhteista 17 ). 2) Päivällä, kello toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa lähimpien asuinkiinteistöjen alueella ja virkistysalueilla aiheuttaa yli 55 db(a):n melutasoa päivittäisen toiminta-ajan ekvivalenttitasona mitattuna. (VNp 993/1992). 3) Yöllä, kello toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa lähimpien asuinkiinteistöjen alueella ja virkistysalueilla aiheuttaa yli 50 db(a):n melutasoa öisen toiminta-ajan ekvivalenttitasona mitattuna. (VNp 993/1992). 4) Meluavaa tuotantotoimintaa saa harjoittaa vain arkipäivisin. 5) Tarvittaessa melutaso on tarkistettava mittauksin ympäristöviranomaisten kanssa erikseen sovittavalla tavalla. 6) Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 db ennen sen vertaamista sallittuun melutasoon. Mikäli laajennetusta toiminnasta aiheutuu yleisten melutason ohjearvojen (VNp 993/1992) ylittävää melua, tulee ryhtyä melua vaimentaviin toimenpiteisiin ja/tai tuotannon rajoituksiin. Suunnitellun meluaidan (korkeus 2,4 m) rakentaminen vähentää jonkin verran toiminnoista aiheutuvaa meluhaittaa. Muita melua vaimentavia toimenpiteitä ovat mm. meluvallin korottaminen ja/tai pidentäminen sekä toimintojen melupäästöjen vähentäminen rakennus- ja työteknisillä ratkaisuilla. Taulukossa 3 on esitetty yleiset melutason ohjearvot.

24 24 (29) Taulukko 3. Yleiset melutason ohjearvot PÄÄSTÖT ILMAAN Lämmityskattilassa on käytettävä vähärikkistä polttoöljyä (rikkipitoisuus enintään 0,1 painoprosenttia) ja kattila on huollettava säännöllisesti. Mikäli halutaan entisestään parantaa laitoksen kasvihuonekaasutasetta, tulevaisuudessa kaikki käytettävä energia (myös sähkö) on tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä. Siirtyminen maalämmön käyttöön on ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta oikeansuuntainen toimenpide. Alueelle yleiseltä tieltä johtavat kulkuväylät ja piha-alue on hoidettava (joko kasteltava ja/tai lakaistava riittävästi tai päällystettävä) siten, että pölyäminen estetään. Sementtisiilojen suodattimia on hoidettava niin, että poistoilman pölypitoisuudet eivät ylitä hyväksyttävää tasoa (esim. 30 mg/m 3 ). Suodattimien tehokkuus on tarvittaessa tarkistettava mittauksin LIIKENNE Tien nopeusrajoitus 40 km/h on riittävän alhainen, eikä merkittävää turvallisuuslisää ole saavutettavissa nopeusrajoitusta alentamalla. Mikäli tiellä esiintyy ylisuuria nopeuksia, ovat oikein mitoitetut ja suunnitellut hidasteet tehokas keino vähentää huippunopeuksia. Hidasteet voivat maaperän laadusta riippuen aiheuttaa tärinää, joten hidasteiden soveltuvuus täytyy aina arvioida ta-

Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys

Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys Mittausraportti_936 /2011/OP 1(8) Tilaaja: Endomines Oy Juha Reinikainen Pampalontie 11 82967 Hattu Käsittelijä: Symo Oy Olli Pärjälä 010

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510024178 RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO RAUMAN KAUPUNKI MELUARVIO Päivämäärä 15.1.2016

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.6.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 18.6.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 1965/11.01.00/2014 Ympäristölautakunta 56 15.5.2014 99 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, Circulation Oy:n siirtokuormausasema, Arinatie 13,

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA Liite 16 PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA VT 7 MELUALUEEN LEVEYS 6.10.2005 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI Turku / M. Sairanen VT 7, melualueen leveys 6.10.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. LASKENNAN

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS. Työ: E Tampere,

ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS. Työ: E Tampere, ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS Työ: E26215 Tampere, 17.4.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Toimistot: Turku, Tampere, Helsinki ja Oulu 17.4.2013 Alavieskan

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN KIINTEISTÖN OMISTAJA Nimi: Osoite: Puhelin kotiin: Puhelin työhön: RAKENNUS- PAIKKA Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja): Kylä: Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014 KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Päivämäärä 23.6.2014 Laatija

Lisätiedot

Kaavan 8159 meluselvitys

Kaavan 8159 meluselvitys Tampereen kaupunki Suunnittelupalvelut Mittaus- ja Geotekniikkayksikkö Kaavan 8159 meluselvitys Hanke: 4010025 Pvm: 29.5.2008 Laatinut: Petri Jokinen SUUNNITTELUPALVELUT MITTAUS- JA GEOTEKNIIKKAYKSIKKÖ

Lisätiedot

HAMMASLAHDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON

HAMMASLAHDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON HAMMASLAHDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1 JOENSUUN VESI Hammaslahden jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1. YLEISTÄ Hammaslahden jätevedenpuhdistamo

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

Postinumero ja - toimipaikka

Postinumero ja - toimipaikka RISKIKARTOITUS NUMMELANHARJUN-NUMMENKYLÄN POHJAVESIALUUELLA - YRITYKSET 1 YRITYS Yrityksen nimi 2 TOIMIPAIKKA 3 LISÄTIETOJA YRITYKSESTÄ 4 TOIMINNAN KUVAUS Yrityksen toimiala Lähiosoite Puhelin Kiinteistön

Lisätiedot

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013 KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS Työ: E26478 Tampere, 4.12.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Y-tunnus 0564810-5 Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 ! Raportti Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys 27.5.2016 Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Laskentamalli... 1 2.1. Lähtötiedot... 1 2.1.1. Suunnittelualue...

Lisätiedot

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Rambøll Finland Oy Tampereen kaupunki Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Ympäristömeluselvitys 25.11.2008 Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Tampereen kaupunki Meluselvitys 25.11.2008 Viite 82109415 Versio

Lisätiedot

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki 20.8.2009 Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

Kaavan 8231 meluselvitys

Kaavan 8231 meluselvitys Kaavan 8231 meluselvitys Hanke: Pvm: 11.7.2008 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavan muutosta Pohtolan kaupunginosassa, korttelissa 2582. Tätä tarkoitusta varten Mittaus-

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu RaporttiPR3032Y01 Sivu1(16) Hämeenlinnankaupunki LeenaRoppola Raatihuoneenkatu9 13100Hämeenlinna Turku TELKENNEMELUSELVTYS Hämeenlinnankorkeakoulukeskus,asemakaavajaasemakaavanmuutos Raportinvakuudeksi

Lisätiedot

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS repo002.dot 2013-09-20 HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS E26192 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista Hannele Kemppi Hannele Kemppi Elisa Huotari VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI 17 Raportti PR-Y1934 Naantalin kaupunki Turku 7.8.2012 Kirsti Junttila Sivu 1 (7) YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Tonester Oy, Rymättylä Mittaukset 28.6., 30.7. ja 2.8.2012 Raportin vakuudeksi Jani Kankare

Lisätiedot

Kalajoen kaupunginhallitus toteaa kaavoitusviranomaisena seuraavaa:

Kalajoen kaupunginhallitus toteaa kaavoitusviranomaisena seuraavaa: Viite: Asia: Kalajoen kaupunki, Ympäristölautakunta RUDUS OY:N BETONITEHTAAN YMPÄRISTÖLUPA Rudus Oy hakee ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista voimassa olevalle ympäristöluvalleen. Toiminta on betonin

Lisätiedot

Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta

Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta Rambøll Finland Oy Tiehallinto/ Kaakkois-Suomen tiepiiri Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta Tiesuunnitelma Ympäristömeluselvitys 10.7.2009 Vt 6 parantaminen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

MATTI-tietojärjestelmä ja PIMA-kunnostukset tilastokatsaus

MATTI-tietojärjestelmä ja PIMA-kunnostukset tilastokatsaus MATTI-tietojärjestelmä ja PIMA-kunnostukset tilastokatsaus Mutku ry 21.3.2013 Outi Pyy, Suomen ympäristökeskus Käsiteltävät aiheet Maaperän tilan tietojärjestelmä Tietojärjestelmän kohteet Alueiden kunnostaminen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 4278/11.01.00/2014 116 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Fortum Power and Heat Oy:n Kivenlahden lämpökeskuksen toiminnan muutosta ja ympäristöluvan

Lisätiedot

St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Loviisa MELUSELVITYS. Lokakuu 2009. Loviisan kaupunki

St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Loviisa MELUSELVITYS. Lokakuu 2009. Loviisan kaupunki St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Lokakuu 2009 n kaupunki St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...

Lisätiedot

MELUSELVITYS TYÖNUMERO: KAJ RÖNNKVIST MARTINPOJANKATU 25 TAMPERE MELUSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

MELUSELVITYS TYÖNUMERO: KAJ RÖNNKVIST MARTINPOJANKATU 25 TAMPERE MELUSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU MELUSELVITYS TYÖNUMERO: 20600916 KAJ RÖNNKVIST MARTINPOJANKATU 25 TAMPERE MELUSELVITYS 6.4.2017 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista 6.4.2017 FIMIKM FIMIKM FILAHD VALMIS 18.11.2016 FIMIKM FIMIKM FILAHD

Lisätiedot

MELUSELVITYS TYÖNUMERO: HAAPAVEDEN KAUPUNKI HAAPAVESI VATTUKYLÄN MELUSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

MELUSELVITYS TYÖNUMERO: HAAPAVEDEN KAUPUNKI HAAPAVESI VATTUKYLÄN MELUSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600753 HAAPAVEDEN KAUPUNKI HAAPAVESI VATTUKYLÄN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS FIMIKM FIMIKM FILAHD LUONNOS 19.10.2016 FIMIKM FIMIKM FILAHD LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 542

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 542 PÄÄTÖS Helsinki 24.4.2007 Dnro UUS 2007 Y 153 115 Annettu julkipanon jälkeen No YS 542 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 :n mukaisen tilapäistä melua ja tärinää koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Hakkapeliitantie Tammela

Hakkapeliitantie Tammela Uusi jätevesijärjestelmä Vanhan järjestelmän uusiminen Saapunut/Dnro: 1. Nimi KIINTEISTÖN OMISTAJA/ Osoite HALTIJA Sähköposti Puhelin virka-aikana Yhteyshenkilö, jos muu kuin hakija Yhteyshenkilön puhelin

Lisätiedot

Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015.

Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi Viite: Asia: Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Elintarvikelaitoksen (Puljonki Oy) ympäristöluvan muuttaminen Juuan kunnan lausunto hakemuksen

Lisätiedot

Meluselvitys Iso-Iivarintielle välillä Vt 1 St 110

Meluselvitys Iso-Iivarintielle välillä Vt 1 St 110 PAIMION KAUPUNKI Meluselvitys Iso-Iivarintielle välillä Vt 1 St 110 Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P32583 Raportti 1 (7) Eskelinen Erja Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot...

Lisätiedot

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2016 P26781P002 Raportti 1 (5) Manninen Matti 31.5.2016 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Tuusulan kunta PAIJALANTIEN MELUSELVITYS ANTTILANRANNAN ALUEELLA LUONNOS

Tuusulan kunta PAIJALANTIEN MELUSELVITYS ANTTILANRANNAN ALUEELLA LUONNOS Tuusulan kunta PAIJALANTIEN MELUSELVITYS ANTTILANRANNAN ALUEELLA 31.8.2005 LUONNOS L. Liikonen/M.Alanko 31.8.2005 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1 Työn tarkoitus...3 2 Menetelmät ja lähtötiedot...3 3 Ohjearvot...5

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 376/11.01.00/2014 29 Espoon kaupungin ja ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Anodisointi Janster Oy:n pintakäsittelylaitoksen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve

Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve Hydrogeologi Timo Kinnunen, Uudenmaan ELY-keskus 11.4.2013 Esityksen sisältö Lämpökaivoihin liittyviä ympäristöriskejä Lämpökaivon rakentamiseen tarvitaan

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

Kaavoitus ja pohjavedet. Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö

Kaavoitus ja pohjavedet. Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö Kaavoitus ja pohjavedet Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö 7.10.2015 Kaavoitus ja pohjavedet, sisältö: Maankäytön suunnittelujärjestelmä Suomessa Esimerkkejä

Lisätiedot

Vapaa-aikapalvelukeskus Liikuntapaikat ja nuorisotilat Laitospäällikkö Ilkka Pellikka Pohjolankatu 14 74100 Iisalmi

Vapaa-aikapalvelukeskus Liikuntapaikat ja nuorisotilat Laitospäällikkö Ilkka Pellikka Pohjolankatu 14 74100 Iisalmi Melumallinnus 367/2007 1(10) Tilaaja: Käsittelijä: Iisalmen kaupunki Vapaa-aikapalvelukeskus Liikuntapaikat ja nuorisotilat Laitospäällikkö Ilkka Pellikka Pohjolankatu 14 74100 Iisalmi Jussi Kärtevä Symo

Lisätiedot

Vesienhoidon TPO Teollisuus

Vesienhoidon TPO Teollisuus Vesienhoidon TPO Teollisuus Sidosryhmäseminaari 5.3.2014 Juha Lahtela 5.3.2014 Nykykäytäntö Ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisesti ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot tarvitsevat ympäristöluvan

Lisätiedot

Vaikutukset luonnonolosuhteisiin Vaikutukset

Vaikutukset luonnonolosuhteisiin Vaikutukset VE louhintamäärä 985 m3ktr, luonnonolosuhteisiin Maa-ainesta otetaan nykyluvan luonnonvarojen mukaisesti -4 m3ktr. Vettä käyttöön käytetään kasteluun otettavasta maaainesmäärästä riippuen. Maa-aineista

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22.12.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 22.12.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

ILMANLAATUSELVITYS. Starkin alue, Lahti. Turku Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki. Raportin vakuudeksi

ILMANLAATUSELVITYS. Starkin alue, Lahti. Turku Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki. Raportin vakuudeksi Ilmanlaatu Raportti PR3055 P01 Sivu 1 (5) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki Turku 8.6.2016 ILMANLAATUSELTYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI iikinportti 4 B 18 00790

Lisätiedot

Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys

Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys Raportti Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys Kaavoituspalvelut, Kokkolan kaupunki 15.3.2017 Projektinumero: 308808 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 3 2. Meluselvityksen menetelmät ja menettelyt...

Lisätiedot

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu V8 Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu 19.11.2012 Projektinumero: 304316 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät...

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Sako II, asemakaavamuutos

Sako II, asemakaavamuutos Sako II, asemakaavamuutos 4111579.3.7 Muutokset: A 4.10.2016 Muutettiin pohjaa B 5.10.2016 Muutettiin taas pohjaa 4111579.3.7 2 (6) Sako II, asemakaavamuutos SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tilaaja...

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti REVISIO A, 26.2.2016, lisätty junaliikenne FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (6) Matti Manninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

> Ympäristönsuojelu YVA > Vireillä olevat YVA-hankkeet (Varsinais-Suomi) > Sikalahanke Tarvasjoen Karhulan kylässä

> Ympäristönsuojelu YVA > Vireillä olevat YVA-hankkeet (Varsinais-Suomi) > Sikalahanke Tarvasjoen Karhulan kylässä SAATE 22.5.2012 Arvoisa vastaanottaja Tarvasjoella on käynnissä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) liittyen uuden lihasikalan ja biokaasulaitoksen rakentamiseen. Liittyen hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.5.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03) 888 111

Lisätiedot

Tilan nimi ja RN:o. Onko rakennuspaikka pohjavesialueella kyllä ei omakotitalo rivitalo vapaa-ajan asunto sauna maatilan asuinrakennus

Tilan nimi ja RN:o. Onko rakennuspaikka pohjavesialueella kyllä ei omakotitalo rivitalo vapaa-ajan asunto sauna maatilan asuinrakennus SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ 2007 1. KIINTEISTÖN OMISTAJA Nimi: Osoite: Puhelin kotiin: Puhelin työhön: 2. RAKENNUS- PAIKKA Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja): Kylä: Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 13 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET. 4.1 Osallisten tavoitteet 4.2 Kunnan tavoitteet Parantaa pitkänomainen ja suuren yrityksen käyttöön liian kapea tontti muodoltaan. 4.3 Suunnittelun käynnistäminen

Lisätiedot

Alueelle suunnitellaan käyttöä yleisten rakennusten korttelialueena, jonne voidaan sijoittaa kunnan palveluita.

Alueelle suunnitellaan käyttöä yleisten rakennusten korttelialueena, jonne voidaan sijoittaa kunnan palveluita. Kirkonkylän asemakaavan muutos Alhonniityn VU-alueella Kaavatunnus: 2-236 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.10.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

Melumallinnus Pellonreuna

Melumallinnus Pellonreuna Melumallinnus Pellonreuna JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2017 (28.4.2017) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Kuokkalan Tikanväylän ja Pohjanlahdentien liikenteen aiheuttaman melun

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA Tmi Kairatuuli/ 2015 1 JOHDANTO Isojoen Urakointi Oy:llä on tuotannossa Isojoen Sulkonkeitaalla noin 36 ha:n suuruinen turvetuotantoalue. Sulkonkeitaan

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Lassilan huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1.

Lisätiedot

Meluraportti, Honkamäki

Meluraportti, Honkamäki Page 1 of 9 Honkamaki_CG140320- Rev1.3-meluraportti Etha Wind Oy Ab Keilaranta 5 02150 Espoo Finland Meluraportti, Honkamäki Versio Päivämäärä Tekijät Tiivistelmä Rev1.1 24.3.2014 Christian Granlund, Antti

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Asemakaava Vierumäen Laviassuon ja Vuolenkoskentien väliselle alueelle

KAAVASELOSTUS. Asemakaava Vierumäen Laviassuon ja Vuolenkoskentien väliselle alueelle KAAVASELOSTUS Asemakaava Vierumäen Laviassuon ja Vuolenkoskentien väliselle alueelle LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan laitos Ympäristöteknologian koulutusohjelma Miljöösuunnittelun suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala 2010 Kangasalan kunta 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...3 3 MELULASKENTA... 4 3.1 MENETELMÄ... 4 3.2 LÄHTÖTIEDOT...

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 18.1.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

MELUSELVITYS TYÖNUMERO: ALAVUDEN KAUPUNKI ALAVUS-TUURI -ALUEEN MELUSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

MELUSELVITYS TYÖNUMERO: ALAVUDEN KAUPUNKI ALAVUS-TUURI -ALUEEN MELUSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600929 ALAVUDEN KAUPUNKI ALAVUS-TUURI -ALUEEN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIMIKM FIMIKM FILAHD VALMIS 30.9.2016 FIMIKM FIMIKM FILAHD LUONNOS 19.9.2016 FIMIKM FIMIKM FILAHD LUONNOS

Lisätiedot

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (7) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA.

OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA. Liite 1/1 OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA. A. JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU,

Lisätiedot

Jätevesien määrä, laatu ja kuormituksen vähentäminen

Jätevesien määrä, laatu ja kuormituksen vähentäminen Jätevesien määrä, laatu ja kuormituksen vähentäminen Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus 3.6.2016 Kuva: Erkki Santala Johdanto jätevedenpuhdistukseen 1. jätevesien syntyminen

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

Jätevesienkäsittely kuntoon

Jätevesienkäsittely kuntoon Jätevesienkäsittely kuntoon Eija Säger Hämeen ammattikorkeakoulu Jätevesihuollon kehittäminen Tammelan kunnan hajaasutusalueilla hanke JärviSunnuntai 12.6.2011 Hämeen luontokeskus, Tammela Säädösmuutokset

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut. Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015

Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut. Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015 Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015 Kirkkonummen kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta Lausunto Perikunta c/o Christian

Lisätiedot

Oppipojankuja 6, 70780 Kuopio jussi.karteva@symo.fi puh. 010 666 7813 TIKALAN OY:N YMPÄRISTÖMELUMITTAUS. Mittausaika: 18.11.2011

Oppipojankuja 6, 70780 Kuopio jussi.karteva@symo.fi puh. 010 666 7813 TIKALAN OY:N YMPÄRISTÖMELUMITTAUS. Mittausaika: 18.11.2011 Ympäristömelumittaus 1(6) Tilaaja: Tikalan Oy Tapio Tikka Kalmarintie 160 43270 Kalmari Käsittelijä: Jussi Kärtevä Oppipojankuja 6, 70780 Kuopio jussi.karteva@symo.fi puh. 010 666 7813 TIKALAN OY:N YMPÄRISTÖMELUMITTAUS

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KYLÄNPÄÄN ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

NURMIJÄRVEN KYLÄNPÄÄN ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS repo002.dot 2013-09-20 NURMIJÄRVEN KYLÄNPÄÄN ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS E26275 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista Kaavarajat vaihdettu ja raportti päivitetty 5.1.2015 Hannele Kemppi Hannele

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS 15.4.2011 Laura Gröhn MUISTIO 15.4.2011 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1. Työn tarkoitus... 3 2. Menetelmät ja lähtötiedot... 3 2.1 Maastomalli... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY. Vastaanottaja Nastolan kunta. Asiakirjatyyppi Lausunto

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY. Vastaanottaja Nastolan kunta. Asiakirjatyyppi Lausunto Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Lausunto Päivämäärä 5.2.2014 NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY NASTOLAN KUNTA PÖLY Tarkastus Päivämäärä 5.2.2014 Laatija

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Lausunto 8.5.2014 Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Tausta: Kalastajat olivat 6.4.2014 tehneet havainnon, että jäällä oli tummaa lietettä lähellä Viitasaaren

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 25.8.2014

KERTARAPORTTI 25.8.2014 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN KESKUSPUHDISTAMO Tutkimus: 8/2014, 6.8.2014 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana melko hyvin. Mereen lähtevän veden BOD7ATU- ja CODCr-arvot sekä fosfori- ja kiintoainepitoisuudet

Lisätiedot

Tuusulan Moottorikerho ry Turku 11.9.2009 c/o Hannu Lehtinen Kuusamontie 44 Sivu 1(6) 04380 Tuusula MITTAUSSUUNNITELMA

Tuusulan Moottorikerho ry Turku 11.9.2009 c/o Hannu Lehtinen Kuusamontie 44 Sivu 1(6) 04380 Tuusula MITTAUSSUUNNITELMA 16 Mittaussuunnitelma PR-Y1384 Tuusulan Moottorikerho ry Tuusulan Moottorikerho ry Turku 11.9.2009 c/o Hannu Lehtinen Kuusamontie 44 Sivu 1(6) 04380 Tuusula MITTAUSSUUNNITELMA Tuusulan Moottorikerho ry

Lisätiedot

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6.10.2014 P25141 Raportti Puustinen Tomi 6.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

RUUNALAN ASEMAKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS

RUUNALAN ASEMAKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS repo002.dot 2013-09-20 RUUNALAN ASEMAKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS E27852 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista Oona-Lina Alila Elisa Huotari Elisa Huotari VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

V111 Villähde kortteli 346 tontti 1 ja 4 sekä viereinen VP-alue Villähde, kortteli 346 Asemakaava ja asemakaavan muutos

V111 Villähde kortteli 346 tontti 1 ja 4 sekä viereinen VP-alue Villähde, kortteli 346 Asemakaava ja asemakaavan muutos Liite Yleiskaavoittajan päätös 21.10.2015 8 sekä viereinen VP-alue Villähde, kortteli 346 Asemakaava ja asemakaavan muutos Luonnosvaiheen vastineet lausuntoihin Kaavoitus Luonnosvaiheen vastineet 1 (5)

Lisätiedot

VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN SUUNNITTELU 11.4.2012 2 (7)

VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN SUUNNITTELU 11.4.2012 2 (7) VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN Porin Laanin ja Ruutukuoppa eritasoliittymien välinen tieosuus Sito-Yhtiöt Anne Määttä, Juha Korhonen 11.4.2012 11.4.2012 2 (7) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUTASOJEN OHJEARVOT...

Lisätiedot

Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan. Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro:

Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan. Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro: JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SELVITYSLOMAKE Asikkalan kunta Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan Rakennusvalvonta rakennusvalvontaan Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro: Uusi jätevesijärjestelmä

Lisätiedot

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2012 (9.3.2012) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Ysitien(Vt 9) tieliikenteen aiheuttamaa melutasoa Etelä-Keljon

Lisätiedot

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS Vastaanottaja Trafix Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 18.11.013 YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Päivämäärä 18.11.013 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Johtava ympäristötarkastaja 30.01.2012 2

Johtava ympäristötarkastaja 30.01.2012 2 38/67/675/2012 YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN (86/2000) 60 :N MUKAINEN ILMOITUS MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA; YIT Rakennus Oy, Nummentie 12-14, Lohja. Ilmoitus erityisen häiritsevää melua

Lisätiedot

Rambøll Finland Oy. Nokian kaupunki. Lehtimäen asemakaava. Ympäristömeluselvitys

Rambøll Finland Oy. Nokian kaupunki. Lehtimäen asemakaava. Ympäristömeluselvitys Rambøll Finland Oy Nokian kaupunki Lehtimäen asemakaava Ympäristömeluselvitys 13.9.2005 Rambøll PL 718 33101 Tampere Finland Puhelin+45 020 755 6800 www.ramboll.fi Nokian kaupunki Lehtimäen asemakaava

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Rudus Oy, Akselintie 18

Ympäristölupahakemus / Rudus Oy, Akselintie 18 Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 7103-2009 (235) Ympäristölupahakemus / Rudus Oy, Akselintie 18 Tiivistelmä: - Ympkaalk 485 Ympäristönsuojelutoimisto 7.9.2009 / Tiina Liira 1. Asia Rudus Oy on jättänyt

Lisätiedot

Ak-330 Kemmolan asemakaava

Ak-330 Kemmolan asemakaava Ympäristövirasto / TL 12.03.2013 sivu 1/7 Ak-330 Kemmolan asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS on kooste kaavoitushankkeen keskeisestä tiedosta,

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Kaavatunnus 1/6 1-153 Asianumero RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Asemakaavan muutos koskee tiloja 543-414-1-219 ja -220 Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 1130 tontit

Lisätiedot

Nurmi-Sorilan osayleiskaavan meluselvitys

Nurmi-Sorilan osayleiskaavan meluselvitys Tampereen kaupunki Suunnittelupalvelut Mittaus- ja Geotekniikkayksikkö Nurmi-Sorilan osayleiskaavan meluselvitys Pvm: 5.3.2009 Laatinut: Petri Jokinen SUUNNITTELUPALVELUT MITTAUS- JA GEOTEKNIIKKAYKSIKKÖ

Lisätiedot