SODANKYLÄN KUNTA. Työ: E Turku,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SODANKYLÄN KUNTA. Työ: E24887. Turku, 13.10.2011"

Transkriptio

1 SODANKYLÄN KUNTA Savikankaan asemakaavan muutosalueella sijaitsevan betoniaseman ympäristövaikutusten selvittäminen Työ: E24887 Turku, AIRIX Ympäristö Oy PL TURKU Puhelin Telefax Toimistot: Turku, Oulu, Tampere ja Helsinki

2 2 (29) Mika Manninen / MMAN Kannen kuva: Maanmittauslaitos, maastokartta kiinteistörajoilla, kopiointilupa 790/KP/11 Sisältö 1. Johdanto Betroc Oy:n toiminnot Lähiympäristön kuvaus Pohjavesialueet Pintavesialueet Luonnonsuojelu- ja Natura 2000 alueet Mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet Liikenne Maisema Lähiasutus Muut toiminnot Arvioidut ympäristövaikutukset Melu ja tärinä Päästöt ilmaan Liikenne Maisema Pohjavesi ja pintavedet Maaperä Häiriö- ja onnettomuustilanteet Rakentamisen aikaiset vaikutukset Sosiaaliset vaikutukset Ympäristövaikutusten pienentäminen Melu ja tärinä Päästöt ilmaan Liikenne Maisema Pohjavesi ja pintavedet Maaperä Häiriö- ja onnettomuustilanteet Rakentamisen aikaiset vaikutukset Sosiaaliset vaikutukset Lähteet Liitteet AIRIX Ympäristö Oy, Y-tunnus , Toimipaikkakohtaiset yhteystiedot internet-sivuiltamme osoitteesta

3 3 (29) 1. JOHDANTO Sodankylän kunta valmistelee Kirkonkylän asemakaavan muutostyötä Savikankaan alueella, Rovaniementien kaakkoispuolella. Varsinaiset muutokset alueella kohdistuvat teollisuustoimintaan (betoniaseman laajentaminen ja ympäristö) ja olevien kortteleiden läheisyyteen. Tavoitteena on myös muuttaa Rovaniementien ja vesistön välinen maatalousalue virkistysalueeksi. Tässä selvityksessä käsitellään betoniaseman ja sen laajennuksen ympäristövaikutuksia. Selvitystyöstä on vastannut AIRIX Ympäristö Oy:ssä ympäristöasiantuntija, M.Sc. Mika Manninen. Työryhmään ovat kuuluneet kaavasuunnittelija Mikko Korhonen ja diplomi-insinööri Tapio Tuuttila (laadunvarmistus). Kuvassa 1 on esitetty kaavamuutosalueen rajaus (Juha Auno, ). Kuva 1. Kaavamuutosalueen rajaus. Mittakaava 1:5000. Sodankylän kunta. Kuvassa 2 on esitetty aluerajaus kaavakarttana (Juha Auno, ). Liitteessä 1 kaavakartta on suurempana kuvana.

4 4 (29) Kuva 2. Kaavamuutosalueen kaavakartta. Mittakaava 1:5000. Sodankylän kunta. Betoniasemien merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät tyypillisesti meluun, tärinään, pölyyn ja liikenteeseen. Joissain tapauksissa myös maisemavaikutukset voivat olla merkittäviä. Betoninvalmistuksessa käytetään huomattava määrä vettä, joten vedenoton vaikutukset pohjaveden laatuun ja korkeuteen voivat olla merkittäviä. Lämpökeskuksen, työkoneiden ja liikenteen päästöt ilmaan eivät yleensä ole erityisen merkittäviä. Onnettomuustilanteissa on mahdollista, että öljyperäisiä aineita tai kemikaaleja pääsee ympäristöön. Rakentamisen aikaiset ympäristövaikutukset (melu, tärinä, liikenne) voivat olla paikallisesti merkittäviä, mutta usein melko lyhytkestoisia. Sosiaalisten vaikutusten merkittävyys on aina tapauskohtaista riippuen suurelta osin lähiasukkaiden suhtautumisesta nykytoimintaan ja laajennussuunnitelman esittelytavasta.

5 5 (29) 2. BETROC OY:N TOIMINNOT Betoniaseman toiminta on alkanut vuonna 1955 ja se on jatkunut keskeytyksettä nykypäivään asti. Laitoksen rakennuksia on laajennettu moneen kertaan toimintahistorian aikana. Laitoksen aloittaessa toimintansa Savikankaan alueella lähialueella ei sijainnut asutusta (Pentti Ahopelto, ). Betroc Oy toimittaa valmisbetonia lähialueen rakentajille noin m 3 vuodessa. Lisäksi laitos valmistaa betonielementtejä, joiden valmistukseen käytetään betonia noin m 3 vuodessa. Tuotantoa on arkipäivisin klo Kaikki työvaiheet toteutetaan sisähallissa. Betoniaseman teoreettinen kapasiteetti on noin m 3 betonia vuodessa. (Pentti Ahopelto, ). Käytettävistä kemikaaleista määrällisesti merkittävin on nesteyttimenä käytettävä Finnsementin kehittämä ja valmistama VB-Parmix, joka käytetään nykykapasiteetilla noin 30 m 3 /v. Em. polykarboksylaattipohjaista nesteytintä ei ole luokiteltu haitalliseksi, eikä pilaantunutta kemikaalia luokitella ongelmajätteeksi. Muita käytettäviä kemikaaleja ovat mm. pintahidastimet ja huokostimet. Kevyttä polttoöljyä kuluu vuodessa noin m 3. Kaikki kiviainekset varastoidaan nykyisin katetussa tilassa. Kiviainesvarasto lämpiää pääosin maalämmön avulla. Piha on pääosin asfaltoitu ja se harjataan muutaman kerran kesässä pölyämisen estämiseksi. Kuvassa 3 on esitetty ote betoniaseman asemakuvasta (Pentti Ahopelto, ). Laajennus (nykyinen laajennussuunnitelma 490 m 2 ) on tarkoitus toteuttaa nykyisiä rakennuksia leventämällä (Kuva 3, laajennus vihreä viiva). Rakenteiden korkeudet ovat 6 27,5 metriä. Mikäli tuotantoa halutaan tulevaisuudessa laajentaa lisää, pitää rakentaa kokonaan uusi erillinen tuotantotila. (Pentti Ahopelto, ). Liitteessä 2 on esitetty tehdasalueen koko asemakuva.

6 6 (29) Tehdashalli Betoniasema Toimistorakennus Eristevarasto Kiviainesvarasto Kuva 3. Betroc Oy:n asemakuva. Betroc Oy, lisäykset AIRIX Ympäristö Oy.

7 7 (29) 3. LÄHIYMPÄRISTÖN KUVAUS Lähiympäristön osalta seuraavissa kappaleissa on esitetty lähimmät pohjavesialueet, joet ja muut pintavesistöt, vedenottamot, Natura 2000 kohteet, luonnonsuojelualueet, mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet, liikennöinti, lähiasutus ja muut toiminnot POHJAVESIALUEET Lähimmät pohjavesialueet ovat taulukon 1 ja kuvan 4 mukaiset. Taulukko 1. Lähimmät pohjavesialueet. Nimi Luokka Sijainti Numero kartalla Piittiövaara I länsi-luode noin 7 km 1 Kyläjärvenharju I länsi noin 6 km 2 Kyläoja III lounas noin 6,5 km 3 Taka-uhriselkä III lounas noin 6,5 km 4 Kehtomaa III itä-kaakko noin 1 km 5 Halssikangas III kaakko noin 3,5 km 6 Kommattivaara III koillinen noin 6,5 km 7 Betroc Oy Kuva 4. Lähimmät pohjavesialueet. Mittakaava 1: OIVA - ympäristö- ja paikkatietopalvelu. OIVA-ympäristötietopalvelun mukaan lähin pohjaveden seuranta-asema (Sodankylä) sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä kaakossa Kehtomaan pohjavesialueella. Lähin pohjaveden havaintoputki (Piittiövaara) sijaitsee noin 6,5 kilometrin päässä lännessä.

8 8 (29) 3.2. PINTAVESIALUEET Lähin pintavesialue on Korvenlampi, joka on lähimmillään noin 30 metrin päässä betoniaseman kiinteistörajasta. Korvenlammi on pinta-alaltaan noin 3,5 hehtaaria ja sillä on yhteys Kitiseen, joka on yksi Kemijoen latvahaaroista. Jeesiöjoki, joka laskee Kitiseen, on lähimmillään vähän yli 100 metrin päässä betoniaseman kiinteistöstä koillisessa ja idässä. (Kuva 5). Kitisen vedenlaatu on ollut Hamppunivan mittauspisteessä (Korvenlammen yhteyden pohjoispuolella, jätevedenpuhdistamon kohdalla) happipitoisuudeltaan, sameudeltaan ja bakteeripitoisuudeltaan (koliformiset bakteerit) erinomaista sekä kokonaisfosforiltaan hyvää (Lapin Vesitutkimus Oy, näytteenotto ). Arvot olivat vastaavat noin 4,5 km päässä alajuoksulla. Alle viiden kilometrin säteellä ei sijaitse merkittäviä järviä. Jeesiöjoki Betroc Oy Korvenlampi Kitinen Kuva 5. Lähimmät pintavedet. Mittakaava 1: OIVA - ympäristö- ja paikkatietopalvelu LUONNONSUOJELU- JA NATURA 2000 ALUEET Lähin luonnonsuojelualue (Viiankiaavan soidensuojelualue) sijaitsee noin 13 km päässä koillisessa (Kuva 6). Natura 2000 alueita ei sijaitse 15 km säteellä betoniasemasta.

9 9 (29) Betroc Oy Viiankiaava Kuva 6. Lähin luonnonsuojelualue. Mittakaava 1: OIVA - ympäristö- ja paikkatietopalvelu MAHDOLLISESTI PILAANTUNEET MAA-ALUEET Lähimmät mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet sijaitsevat betoniasemasta noin 400 metrin päässä luoteessa (Kuva 7). Kyseessä ovat polttoaineiden jakeluasemat Shell ja Seo. Polttoaineiden jakeluasemien ympäristöriskinä on polttoaineen pääseminen maaperään maanalaisista säiliöistä tai tankkauksen yhteydessä.

10 10 (29) Betroc Oy Kuva 7. Mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet (siniset pisteet). Mittakaava 1: OIVA - ympäristö- ja paikkatietopalvelu LIIKENNE Kuvissa 8 ja 9 on esitetty lähiteiden liikennemäärät (ajoneuvoa vuorokaudessa) vuodelta Liikennemääräkartat ovat Lapin ELY-keskuksen laatimia.

11 11 (29) Betroc Oy Kuva 8. Ote liikennemääräkartasta Mittakaava 1: Lapin ELYkeskus.

12 12 (29) Betroc Oy Kuva 9. Ote raskaan liikenteen liikennemääräkartasta Mittakaava 1: Lapin ELY-keskus MAISEMA Valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita ei sijaitse 10 km säteellä betoniasemasta. Betoniaseman pohjois- ja eteläpuolella on metsää ja itäpuolella on yksittäisiä puurykelmiä. Lännessä maisema avautuu Korvenlammelle ja kauempana lännessä noin metrin päässä on metsäkaistaleita (saaria). Suoraan lännessä sijaitsee Savisaari ja lounaassa Korpisaari LÄHIASUTUS Lähin asuinkiinteistö sijaitsee noin 50 metrin päässä pohjoisessa nykyisestä betoniasemasta. Seuraavaksi lähimmät asunnot sijaitsevat idässä noin 100 metrin päässä Hampputörmäntiellä ja etelässä noin 200 metrin päässä Rakovalkeantiellä. (Kuva 10). Ilmakuvasta puuttuu kiviaineshalli.

13 13 (29) Betoniaseman lähiasukasmäärät ovat taulukon 2 mukaiset. Kyseessä ovat vakituiset asukkaat. (Juha Auno, ). Taulukko 2. Betoniaseman lähistön asukasmäärät. Etäisyys (m) Asukasmäärä (hlöä) Kuva 10. Lähin asutus. Betroc Oy:tä lähimmät asuinkiinteistöt rajattu punaisella viivalla. Mittakaava 1:2000. Maanmittauslaitos, ilmakuva vuodelta 2006, kopiointilupa 790/KP/ MUUT TOIMINNOT Betoniasemasta kaakkoon noin kilometrin päässä sijaitsee Sodankylän jätevedenpuhdistamo. Noin 600 metrin päässä koillisessa sijaitsee Kylälaakson päiväkoti, jonka pohjoispuolella sijaitsevat mm. kunnanvirasto, kirjasto, valtion virastot, poliisi, posti ja seurakuntatalo. Sodankylän kotiseutumuseo sijaitsee betoniasemasta noin 400 metrin päässä kaakossa.

14 14 (29) 4. ARVIOIDUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Työhön ei ole kuulunut maastokatselmusta, eikä matemaattisia päästöjen tai pohjavesien mallinnuksia. Työhön ei ole sisältynyt melumittausta, näytteenottoa (vesi, maaperä), eikä laboratorioanalyysejä. Työhön ei ole kuulunut asukaskyselyn tekemistä. Kappaleessa 5 on esitetty toimenpiteitä ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Olennaisimmat tietolähteet on esitetty kappaleessa MELU JA TÄRINÄ Meluvaikutusten arviointi perustuu vastaavantyyppisten laitosten melupäästötietoihin (ympäristölupapäätökset). Arvioinnin luotettavuuden parantamiseksi ja meluvaikutusalueiden rajaamiseksi on mahdollista toteuttaa kyseisen laitoksen melupäästöjen mittaus ja mittaustuloksiin perustuva matemaattinen melumallinnus. Äänen leviämiseen vaikuttavat mm. äänen geometrinen leviäminen (leviämisvaimennus), maanpinnan ja muiden pintojen aiheuttama absorptio ja heijastukset, ilmakehän vaikutus (ilmakehän ominaisuudet ja sääolot) ja estevaikutus. Laitosalueen melu syntyy hiekka- ja kiviaineskuormien tyhjennysten yhteydessä, työkoneiden työskentelystä ja betonin valmistuksesta. Betoniaseman ja betonielementtien valmistuksen kaikki työvaiheet tapahtuvat sisätiloissa, mikä vaimentaa merkittävästi ympäristöön leviävää melua. Tuotantoa on arkipäivisin klo Melun vaikutusalue rajoittuu pääosin laitosalueen läheisyyteen, eivätkä naapurit ole valittaneet melusta. Etelän suuntaan (Savikankaan omakotitaloalue) on rakennettu maamassoista noin 7,5 metriä korkea meluvalli (Pentti Ahopelto, ). Kiinteistön itä- ja pohjoisreunaan on suunniteltu rakennettavan 2,4 metriä korkea meluaita. Meluvallin sijainti on esitetty kuvassa 11 punaisella monikulmiolla ja suunnitellun meluaidan sijainti vihreällä viivalla. Melua aiheuttavat myös betonia ja betonielementtejä ja niiden raaka-aineita kuljettavat raskaat ajoneuvot. Nykytoiminnasta aiheutuu raskasta liikennettä noin 12 ajoneuvoa/työpäivä.

15 15 (29) Kuva 11. Meluvallin ja suunnitellun meluaidan sijainti. Betroc Oy, lisäykset AIRIX Ympäristö Oy. Täryä käytetään hienojen kiviaineksien tiputtamiseen siiloista ja betonin tiivistämiseen. Siitä voi aiheutua ajoittaista meluhaittaa. Perustuen Sodankylän kunnalta ja Betroc Oy:ltä saatuihin tietoihin, ettei toiminnasta ole valitettu, voidaan arvioida meluvaikutusten olevan siedettäviä. Meluavien työvaiheiden sijoittaminen sisätiloihin ja rakennettu meluvalli vähentävät negatiivista meluvaikutusta PÄÄSTÖT ILMAAN Betoniaseman toiminnasta aiheutuu päästöjä ilmaan lähinnä polttoöljyn palamisesta lämmityskattilassa ja pyöräkuormaajista. Nykyisen voimassa olevan ympäristöluvan mukaan kevyttä polttoöljyä käytetään noin 6 m 3 /kk eli noin 70 m 3 /v, joka vastaa noin 30 omakotitalon vuotuista öljynkulutusta. Yhdessä öljylämmitteisessä omakotitalossa kuluu lämmitysöljyä keskimäärin 2,3 m 3 /v. Kiviainesvarastoissa hyödynnetään maalämpöä, joka vähentää polttoöljyn kulu-

16 16 (29) tusta. Vuonna 2010 kevyen polttoöljyn kulutus oli noin 57 m 3, mutta silloin maalämpöä ei vielä hyödynnetty täysimääräisesti. Vuoden 2010 öljynkulutus vastasi noin 25 öljylämmitteisen omakotitalon vuotuista öljynkulutusta. Betoniaseman pölypäästöt syntyvät lähinnä laitosalueen liikenteestä ja sideaineiden purkamisesta varastosäiliöihin. Betoniaseman piha-alue on pääosin asfaltoitu ja sen pölyäminen estetään lakaisemalla. Sideaineiden siirtojärjestelmä on suljettu ja varustettu pölynsuodattimilla. Sideainesiilojen poistoilmasuodattimet on uusittu noin kolme vuotta sitten. Pölypäästömittauksia ei ole suoritettu. (Pentti Ahopelto, ). Vastaavantyyppisen (ympäristölupapäätös) suodattimen valmistajan ilmoittama päästöarvo on siilon täyttövaiheessa korkeintaan 10 mg/m 3, mikä tarkoittaa käytännössä noin 3 gramman pölypäästöä 40 tonnin sementtikuormaa kohti. Betoniaseman normaalitoiminnan päästöillä ilmaan ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta ilman laatuun tai asumisviihtyvyyteen. Pöly saattaa aiheuttaa ajoittaista asumisviihtyvyyshaittaa (pintojen likaantuminen) LIIKENNE Nykytoiminnasta aiheutuu raskasta liikennettä noin 12 ajoneuvoa/työpäivä. Liikennöinti tapahtuu reittiä Rovaniementie/Kittiläntie Hampputörmäntie - laitosalue. Raskaan liikenteen määrä oli vuonna 2010 Rovaniementien ja Hampputörmäntien eteläpuolella 250, pohjoispuolella 385 ja Kittiläntiellä 94 ajosuoritetta vuorokaudessa. Oletetaan, että betoniaseman liikenne jakaantuu tasan Rovaniementiellä etelän (33 %) ja pohjoisen (33 %) suuntaan sekä Kittiäntielle (33 %). Tällöin betoniaseman osuus Rovaniementien raskaan liikenteen ajosuoritteista on nykykapasiteetilla Rovaniementiellä noin 3,2 % (etelä) ja 2,1 % (pohjoinen) sekä 8,5 % Kittiläntiellä. Laskelmassa on huomioitu edestakainen liikenne. Liikennemäärät kasvavat uudessa tilanteessa arviolta maksimissaan noin 30 % (Pentti Ahopelto, ). Tällöin betoniaseman osuus Rovaniementien raskaan liikenteen ajosuoritteista on Rovaniementiellä noin 4,2 % (etelä) ja 2,7 % (pohjoinen) sekä 11,1 % Kittiläntiellä. Hampputörmäntien ja Rovaniementien/Kittiläntien risteyksessä on hyvä näkyvyys kaikkiin suuntiin ja nopeusrajoitus on 40 km/h, joten risteysaluetta voidaan pitää liikenneturvallisena. Risteyksessä ei ole liikennevaloja. Laitosalueelle on suunniteltu uutta raskaan liikenteen tielinjausta, joka kulkisi alustavasti (luonnos) kuvan 12 mukaisesti (Juha Auno, ). Tielinjauksen sijoitus (punainen viiva) ei ole mittakaavassa ja sijoitus on suuntaa antava. Uusi tielinjaus vähentäisi raskaasta liikenteestä asutukselle aiheutuvaa haittaa. Tielinjauksen toteutuksesta ja aikataulusta ei ole vielä tehty päätöksiä.

17 17 (29) Kuva 12. Uusi raskaan liikenteen tielinjaus (luonnos). Mittakaava 1:2000. Maanmittauslaitos, maastokartta, kopiointilupa 790/KP/11, lisäykset AIRIX Ympäristö Oy. Raskaan liikenteen ympäristövaikutukset ovat seuraavat: melu, päästöt ilmaan ja pöly. Vaikutukset liikenneturvallisuuteen ovat yleensä negatiivisia, mutta voivat joissain tapauksissa olla positiivisiakin. Raskas liikenne voi alentaa paikallisia ylisuuria nopeuksia. Liikennemäärien kasvu ja siitä aiheutuvat vaikutukset eivät ole erityisen merkittäviä. Hampputörmäntie on kapea paikallistie, jonka liikenneturvallisuutta parantaa merkittävästi tien itäpuolelle rakennettu kevyen liikenteen väylä. Betroc Oy:n nykyisen voimassa olevan ympäristöluvan hakuprosessin aikaan vuosina erillistä kevyen liikenteen väylää ei vielä ollut. Alueen lapset käyttävät Hampputörmäntietä mm. koulumatkoillaan, joten raskaiden ajoneuvojen liikennöinti tiellä voi kevyen liikenteen väylästä huolimatta aiheuttaa vaaratilanteita. Raskaiden ajoneuvojen kohtaamistilanteissa erityisesti liuk-

18 18 (29) kaalla kelillä talviaikaan, jolloin tie voi olla entistä kapeampi, on toki edelleen omat vaaransa MAISEMA Betoniaseman vaikutukset lähimaisemaan (välitön vaikutusalue) ovat merkittäviä. Betoniasema näkyy hallitsevana idän (Hampputörmäntie), lännen (Korvenlampi) ja etelän (Savikankaantie) suuntaan. Rakenteiden korkeudet ovat seuraavat (Pentti Ahopelto, ): tuotantohalli 11,4 m kiviainehalli 8,2 m toimistorakennus / varastohalli 6,2 m eristevarasto 6,1 m betoniaseman sideainesiilot 23,4 m torninosturin pystypuomi 27,5 m Pohjoisessa kiinteistö rajoittuu metsään. Lähialueen virkistyskäytön kannalta merkittävin maisemahaitta aiheutuu Korvenlammen suuntaan. Korvenlammen virkistyskäyttömääristä ei ole käytettävissä tietoja, joten maisemahaitan suuruutta on mahdoton arvioida. Joka tapauksessa määrällisesti eniten ihmisiä liikkuu laitoksen ohi Hampputörmäntietä pitkin, joten sieltä avautuva lähimaisema on merkityksellisin. Rovaniementien ja Korvenlammen välissä on harvaa, pienikasvuista koivikkoa ja osin harvaa mäntymetsää. Korvenlammen Savisaaressa, joka sijaitsee betoniaseman ja Rovaniementien välissä, on tiheämpää ja suurempaa puustoa. Rovaniementieltä noin 400 metrin päässä sijaitsevat betoniaseman sideainesiilot ja torninosturin pystypuomi näkyvät silti selvästi Rovaniementielle kohoten metsän yläpuolelle. (Google Maps, Street View). Laitoslaajennuksen vaikutusten nykyiseen maisemakuvaan ei arvioida olevan erityisen merkittäviä, sillä alue on jo nykyisellään selkeästi teollisuusaluetta ja laitoslaajennus toteutetaan saman kiinteistön alueella. Ainakin ensivaiheen laajennus (490 m 2 ) toteutetaan laajentaen nykyisiä rakennuksia samankorkuisina, joten maisemavaikusta ei voida pitää erityisen merkittävänä. Suojaviheralueet ja 7,5 metriä korkea nurmikolla verhoiltu meluvalli pienentävät osaltaan aiheutuvaa maisemahaittaa POHJAVESI JA PINTAVEDET Betoniaseman merkittävimmät suorat ympäristövaikutukset liittyvät häiriö- ja onnettomuustilanteiden mahdollisten häiriöpäästöjen vaikutuksiin, joita on käsitelty kappaleessa 4.7. Normaalitoiminnasta ei arvioida aiheutuvan merkittäviä pohjavesivaikutuksia. Lähimmät vedenhankintaa varten tärkeät (luokka I) pohjavesialueet sijaitsevat lännessä 6-7 kilometrin etäisyydellä, joten mahdollisen öljy- tai kemikaalipäästön ympäristövaikutukset eivät todennäköisesti aiheuta vaaraa vedenhankinnalle. Lähin muu pohjavesialue (Kehtomaa, luokka III) sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä laitosalueesta kaakkoon. Kehtomaan

19 19 (29) pohjavesialueen seuranta-aseman analyysitulosten perusteella pohjaveden rauta- ja mangaanipitoisuudet ovat kohollaan, mikä on melko yleinen pohjavesiongelma Suomessa. Tässä selvityksessä ei suoritettu matemaattista pohjavesien virtausmallinnusta. Nykytoiminnassa käytetään vettä vuodessa noin m 3 ja uudessa tilanteessa maksimissaan noin m 3. Kesäaikaan pesuihin käytetään omien porakaivojen vettä ja talviaikaan kunnan toimittamaa talousvettä. Järjestelmää on tarkoitus kehittää siten, että omien porakaivojen vettä voitaisiin käyttää myös talvella. Toiminnasta syntyvät jätevedet johdetaan kunnalliseen jätevesiverkostoon. Vuodessa syntyy jätevettä noin 550 m 3 ja uudessa tilanteessa maksimissaan noin 700 m 3. Betonisekoittimien ja -autojen pesuvesi johdetaan maastoon kahden lietteenerotuskaivon kautta. Lietteenerotuskaivojen yhteistilavuus on noin 36 m 3. ja ne tyhjennetään 6-8 kertaa vuodessa. Kiintoaine toimitetaan läjitykseen. Pesuvesiä syntyy vuodessa noin 900 m 3 (max noin m 3 ) eli tuotantovuorokaudessa noin 3,5 m 3 (max noin 5 m 3 ). Maastoon johdettavista pesuvesistä ei ole tehty laboratorioanalyysejä, joten niiden ympäristövaikutusten kvantitatiivinen analysointi on mahdotonta. Jätevesi sisältää vettä, hienoa kiviainesta ja sementtiä sekä pieniä määriä lisäaineita. Betoni on voimakkaasti emäksistä. Perustuen vastaavantyyppisen laitoksen maastoon johdettujen pesuvesien analyysituloksiin (ympäristölupapäätös) pesuvesien ph on todennäköisesti noin Muut jätevedet johdetaan Sodankylän kirkonkylän jätevedenpuhdistamoon, joka on ns. lammikkopuhdistamo. Sitä on vuosien varrella saneerattu useasti. Puhdistamo käsittää lietteen käsittelyn, hapetus- ja tasausaltaan sekä biomatot. Puhdistettu jätevesi johdetaan laskuojaa pitkin Kitiseen. Jätevedenpuhdistamon voimassa olevan ympäristölupapäätöksen ( ) mukaan jätevedenpuhdistamoa on käytettävä ja hoidettava niin, että päästään seuraaviin puhdistustehoihin ja vesistöön johdettavan jäteveden pitoisuudet eivät ylitä seuraavia raja-arvoja: BOD 7ATU enintään 17 mg/l O 2 ja puhdistusteho vähintään 90 % kokonaisfosfori enintään 0,5 mg/l P ja puhdistusteho vähintään 90 % Laitoksen käytössä ja hoidossa on pyrittävä mahdollisimman tehokkaaseen typen poistoon. Puhdistamolta vesistöön johdettu vuosien keskimääräinen vesistökuormitus vastaa asukasvastineluvuilla (BOD 7 70 g/as./d, P 4 g/as./d, N 15 g/as./d, kiintoaine 105 g/as./d) laskien kokonaistypen osalta 137 hengen, BOD 7 :n osalta 740 hengen ja kiintoaineen osalta 137 hengen sekä kokonaisfosforin osalta 165 hengen puhdistamattomia jätevesiä. Puhdistamon kuormituksen aiheuttamilla keskimääräisillä pitoisuusmuutoksilla ei arvioida olevan Kitisen virtaamassa merkitystä. Toisaalta arvioidut pitoisuusmuutokset edustavat keskimääräistä tilannetta ja vaikutukset ovat toden-

20 20 (29) näköisesti jonkin verran suurempia alivirtaamakaudella. Toteutetun vesistötarkkailun perusteella puhdistamon vaikutuksia oli vain harvoin mitattavissa Kitisen veden laadussa. Betoniaseman laajennuksella ja laitoksen normaalitoiminnalla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta pohja- ja pintavesien laatuun tai Sodankylän jätevedenpuhdistamon toimintaan. Maastoon johdettavien pesuvesien vaikutusta on syytä arvioida tarkemmin pohjautuen pesuvesien laboratorioanalyysituloksiin. Mikäli betonisekoittimien ja autojen esikäsitellyt pesuvedet johdettaisiin puhdistamolle, tulee asiaa tarkastella yhdessä puhdistamon toiminnasta vastaavan tahon kanssa MAAPERÄ Toiminnan aikana ei ole tapahtunut merkittäviä päästöjä maaperään. Joitain pieniä putkirikkoja on tapahtunut, jolloin ympäristöön päässyt öljy on imeytetty turpeeseen. (Pentti Ahopelto, ). Meluvallin rakentamiseen on käytetty murskattua betonia (ydinosa) ja läheisen kauppatyömaan rakentamisen yhteydessä poistettuja puhtaita maamassoja (Pentti Ahopelto, ). Meluvallin rakentamisessa ei ole syytä olettaa käytetyn pilaantuneita maamassoja, joskaan sitä ei voida täysin sulkea pois. Betoniaseman normaalitoiminnalla ei arvioida olevan suoria vaikutuksia maaperään. Kun laitoksen toiminta aikanaan loppuu, on kiinteistön maaperään syytä suhtautua potentiaalisesti pilaantuneena maa-alueena. Pitkään jatkuneella teollisella toiminnalla on yleisesti negatiivisia vaikutuksia maaperän laatuun. Toiminnan alkuvuosikymmeninä on tuskin suhtauduttu ympäristöasioihin yhtä valveutuneesti kuin nykyään ja myöskään tietoa ei ole ollut käytettävissä vastaavalla tavalla. Ennen kiinteistön käyttötarkoituksen muuttamista (esim. asuinalueeksi) tulee suorittaa riskinarviointi, jonka perusteella päätetään mahdollisista jatkotoimenpiteistä (maaperänäytteiden otto, kunnostaminen) HÄIRIÖ- JA ONNETTOMUUSTILANTEET Häiriötilanteessa voi ilmetä lyhytaikaista pölyämistä, mikäli sideaineiden purkamisessa tapahtuu toimintahäiriö tai pölysuodattimet eivät jostain syystä toimi suunnitellulla tavalla. Onnettomuudet polttoaineiden ja kemikaalien lastauksessa ja varastoinnissa ovat mahdollisia häiriöpäästöjen aiheuttajia, jolloin maaperän, pintavesistöjen (erityisesti lähellä sijaitseva Korvenlampi) ja/tai pohjaveden pilaantuminen ovat mahdollisia. Lämmitysöljy on varastoitu maanalaiseen säiliöön ja betoniaseman pohjakerroksessa olevaan säiliöön. Kaikilla säiliöillä on suoja-altaat. Kiinteistöllä on useammassa paikassa käytettävissä turvetta mahdollisten öljyvuotojen imeyttämiseksi (Pentti Ahopelto, ).

21 21 (29) Tulipalon sattuessa on mahdollista, että ympäristöön pääsee häiriöpäästöjä. Sammutusvesien mukana voi kulkeutua öljyperäisiä aineita ja kemikaaleja lähivesistöihin RAKENTAMISEN AIKAISET VAIKUTUKSET Laitoslaajennuksen (490 m 2 ) rakentaminen tapahtuu noin puolen vuoden aikana, joten rakentamisesta aiheutuvat vaikutukset ovat melko lyhytaikaisia. Rakentamisesta voi aiheutua ajoittaista melu-, pöly-, tärinä- ja liikennehaittaa. Rakentamisen aikana ei ole tarvetta tehdä räjäytyksiä. (Pentti Ahopelto, ). Rakentamisen aikaiset positiiviset vaikutukset liittyvät yleisesti työllisyyteen. Laitoslaajennus toteutettaneen suurelta osin lähiseudun paikallisia rakennusalan yrityksiä hyödyntäen, joten taloudelliset vaikutukset ovat positiivisia. Myös laajentuneen toiminnan vaikutukset paikalliseen työllisyyteen ovat todennäköisesti positiivisia SOSIAALISET VAIKUTUKSET Betoniaseman lähivaikutusalueella alle 200 metrin päässä asuu noin 20 ihmistä. Betoniasemasta 500 metrin säteellä asuu kaikkiaan noin 150 ihmistä. Betoniaseman merkittävien vaikutusten ei arvioida kohdistuvan yli 500 metrin päässä asuviin ihmisiin. He voivat kokea toiminnasta aiheutuvaa hetkellistä haittaa, mutta haitan ei arvioida olevan erityisen merkittävää. Teollista toimintaa on harjoitettu alueella yli 50 vuoden ajan, joten lähialueen asukkaiden voi olettaa sopeutuneen toimintaan tai muuttaneen pois. Betoniasema on sijainnut nykypaikallaan ennen asutuksen sinne tuloa, joten lähiasukkaiden voi olettaa tiedostaneen muuttaessaan alueelle, että betoniasemasta voi ajoittain aiheutua haittaa asumisviihtyvyydelle. Nykytoiminnasta ei ole valitettu Sodankylän kunnalle viimeisen viiden vuoden aikana (Juha Auno, ). Betoniasema laajenee nykytontillaan, joten toiminnan laajentumisella ei ole merkittäviä maankäytöllisiä (virkistyskäyttö) vaikutuksia. Siitä huolimatta lähiasukkaat voivat kokea betoniaseman laajennuksen vaikuttavan negatiivisesti heidän arkielämäänsä. Mikäli betoniasema laajenee erittäin merkittävästi, voi lähialueen asukkaiden huolena olla laajennuksen negatiivinen vaikutus heidän kiinteistöjensä arvoon. Mikäli lähiasukkaat kokevat sietävänsä juuri ja juuri nykytoimintaa, laitoslaajennus aiheuttaa todennäköisesti kriittistä suhtautumista. Mikäli nykytoiminta ei suuremmin häiritse, eikä sen koeta haittaavan asumista, laitoslaajennus ei välttämättä kohtaa minkäänlaista vastarintaa. Jos lähiasukkaat kokevat, että Betroc Oy on viime vuosina vähentänyt toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia (esim. meluvallin rakentaminen), voi

22 22 (29) suhtautuminen toiminnan laajentamiseen olla passiivisen hyväksyvä. Jotta suhtautuminen myös pysyisi sellaisena, tulee laajennuksen aiheuttamat ympäristövaikutukset pyrkiä minimoimaan (kappale 5). Rakennustöiden aikainen liikenteen lisääntyminen ja ajoittaiset meluhaitat voivat aiheuttaa negatiivista palautetta lähiasukkailta. Myös liikennemäärien lisääntymiseen voidaan suhtautua negatiivisesti.

23 23 (29) 5. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN PIENENTÄMINEN Seuraavissa kappaleissa on esitetty toimenpide-ehdotuksia, joilla toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia voidaan täsmentää ja tarvittaessa pienentää. Toiminnanharjoittajan on seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä ja hyödynnettävä sitä mahdollisuuksien mukaan toiminnassaan siten, että ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman pieniä MELU JA TÄRINÄ Tavallista voimakkaammasta melusta tulee tiedottaa naapureille etukäteen. Erityisen häiritsevästä melusta tulee tehdä ilmoitus kunnan ympäristö- ja/tai terveysviranomaiselle. Uusissa ympäristölupamääräyksissä on syytä esittää toiminnalle rajoituksia kuten 1) Erityisen häiritsevää melua aiheuttavia toimintoja ei saa harjoittaa maanantaista perjantaihin yöllä, kello 20 ja 07 välisenä aikana. (Laki eräistä naapuruussuhteista 17 ). 2) Päivällä, kello toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa lähimpien asuinkiinteistöjen alueella ja virkistysalueilla aiheuttaa yli 55 db(a):n melutasoa päivittäisen toiminta-ajan ekvivalenttitasona mitattuna. (VNp 993/1992). 3) Yöllä, kello toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa lähimpien asuinkiinteistöjen alueella ja virkistysalueilla aiheuttaa yli 50 db(a):n melutasoa öisen toiminta-ajan ekvivalenttitasona mitattuna. (VNp 993/1992). 4) Meluavaa tuotantotoimintaa saa harjoittaa vain arkipäivisin. 5) Tarvittaessa melutaso on tarkistettava mittauksin ympäristöviranomaisten kanssa erikseen sovittavalla tavalla. 6) Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 db ennen sen vertaamista sallittuun melutasoon. Mikäli laajennetusta toiminnasta aiheutuu yleisten melutason ohjearvojen (VNp 993/1992) ylittävää melua, tulee ryhtyä melua vaimentaviin toimenpiteisiin ja/tai tuotannon rajoituksiin. Suunnitellun meluaidan (korkeus 2,4 m) rakentaminen vähentää jonkin verran toiminnoista aiheutuvaa meluhaittaa. Muita melua vaimentavia toimenpiteitä ovat mm. meluvallin korottaminen ja/tai pidentäminen sekä toimintojen melupäästöjen vähentäminen rakennus- ja työteknisillä ratkaisuilla. Taulukossa 3 on esitetty yleiset melutason ohjearvot.

24 24 (29) Taulukko 3. Yleiset melutason ohjearvot PÄÄSTÖT ILMAAN Lämmityskattilassa on käytettävä vähärikkistä polttoöljyä (rikkipitoisuus enintään 0,1 painoprosenttia) ja kattila on huollettava säännöllisesti. Mikäli halutaan entisestään parantaa laitoksen kasvihuonekaasutasetta, tulevaisuudessa kaikki käytettävä energia (myös sähkö) on tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä. Siirtyminen maalämmön käyttöön on ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta oikeansuuntainen toimenpide. Alueelle yleiseltä tieltä johtavat kulkuväylät ja piha-alue on hoidettava (joko kasteltava ja/tai lakaistava riittävästi tai päällystettävä) siten, että pölyäminen estetään. Sementtisiilojen suodattimia on hoidettava niin, että poistoilman pölypitoisuudet eivät ylitä hyväksyttävää tasoa (esim. 30 mg/m 3 ). Suodattimien tehokkuus on tarvittaessa tarkistettava mittauksin LIIKENNE Tien nopeusrajoitus 40 km/h on riittävän alhainen, eikä merkittävää turvallisuuslisää ole saavutettavissa nopeusrajoitusta alentamalla. Mikäli tiellä esiintyy ylisuuria nopeuksia, ovat oikein mitoitetut ja suunnitellut hidasteet tehokas keino vähentää huippunopeuksia. Hidasteet voivat maaperän laadusta riippuen aiheuttaa tärinää, joten hidasteiden soveltuvuus täytyy aina arvioida ta-

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510024178 RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO RAUMAN KAUPUNKI MELUARVIO Päivämäärä 15.1.2016

Lisätiedot

ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS. Työ: E Tampere,

ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS. Työ: E Tampere, ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS Työ: E26215 Tampere, 17.4.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Toimistot: Turku, Tampere, Helsinki ja Oulu 17.4.2013 Alavieskan

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013 KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS Työ: E26478 Tampere, 4.12.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Y-tunnus 0564810-5 Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 ! Raportti Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys 27.5.2016 Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Laskentamalli... 1 2.1. Lähtötiedot... 1 2.1.1. Suunnittelualue...

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu RaporttiPR3032Y01 Sivu1(16) Hämeenlinnankaupunki LeenaRoppola Raatihuoneenkatu9 13100Hämeenlinna Turku TELKENNEMELUSELVTYS Hämeenlinnankorkeakoulukeskus,asemakaavajaasemakaavanmuutos Raportinvakuudeksi

Lisätiedot

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Rambøll Finland Oy Tampereen kaupunki Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Ympäristömeluselvitys 25.11.2008 Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Tampereen kaupunki Meluselvitys 25.11.2008 Viite 82109415 Versio

Lisätiedot

MATTI-tietojärjestelmä ja PIMA-kunnostukset tilastokatsaus

MATTI-tietojärjestelmä ja PIMA-kunnostukset tilastokatsaus MATTI-tietojärjestelmä ja PIMA-kunnostukset tilastokatsaus Mutku ry 21.3.2013 Outi Pyy, Suomen ympäristökeskus Käsiteltävät aiheet Maaperän tilan tietojärjestelmä Tietojärjestelmän kohteet Alueiden kunnostaminen

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

Tuusulan kunta PAIJALANTIEN MELUSELVITYS ANTTILANRANNAN ALUEELLA LUONNOS

Tuusulan kunta PAIJALANTIEN MELUSELVITYS ANTTILANRANNAN ALUEELLA LUONNOS Tuusulan kunta PAIJALANTIEN MELUSELVITYS ANTTILANRANNAN ALUEELLA 31.8.2005 LUONNOS L. Liikonen/M.Alanko 31.8.2005 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1 Työn tarkoitus...3 2 Menetelmät ja lähtötiedot...3 3 Ohjearvot...5

Lisätiedot

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2016 P26781P002 Raportti 1 (5) Manninen Matti 31.5.2016 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 4278/11.01.00/2014 116 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Fortum Power and Heat Oy:n Kivenlahden lämpökeskuksen toiminnan muutosta ja ympäristöluvan

Lisätiedot

ILMANLAATUSELVITYS. Starkin alue, Lahti. Turku Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki. Raportin vakuudeksi

ILMANLAATUSELVITYS. Starkin alue, Lahti. Turku Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki. Raportin vakuudeksi Ilmanlaatu Raportti PR3055 P01 Sivu 1 (5) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki Turku 8.6.2016 ILMANLAATUSELTYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI iikinportti 4 B 18 00790

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

Vapaa-aikapalvelukeskus Liikuntapaikat ja nuorisotilat Laitospäällikkö Ilkka Pellikka Pohjolankatu 14 74100 Iisalmi

Vapaa-aikapalvelukeskus Liikuntapaikat ja nuorisotilat Laitospäällikkö Ilkka Pellikka Pohjolankatu 14 74100 Iisalmi Melumallinnus 367/2007 1(10) Tilaaja: Käsittelijä: Iisalmen kaupunki Vapaa-aikapalvelukeskus Liikuntapaikat ja nuorisotilat Laitospäällikkö Ilkka Pellikka Pohjolankatu 14 74100 Iisalmi Jussi Kärtevä Symo

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22.12.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 22.12.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.5.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03) 888 111

Lisätiedot

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS Vastaanottaja Trafix Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 18.11.013 YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Päivämäärä 18.11.013 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Jätevesien määrä, laatu ja kuormituksen vähentäminen

Jätevesien määrä, laatu ja kuormituksen vähentäminen Jätevesien määrä, laatu ja kuormituksen vähentäminen Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus 3.6.2016 Kuva: Erkki Santala Johdanto jätevedenpuhdistukseen 1. jätevesien syntyminen

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut. Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015

Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut. Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015 Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015 Kirkkonummen kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta Lausunto Perikunta c/o Christian

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti REVISIO A, 26.2.2016, lisätty junaliikenne FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (6) Matti Manninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS 23.02.2015 MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI 2 Päivämäärä 23.02.2015 Laatija Tarkastaja Pasi Myyryläinen Jari Hosiokangas Sisältää Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (7) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1

Lisätiedot

> Ympäristönsuojelu YVA > Vireillä olevat YVA-hankkeet (Varsinais-Suomi) > Sikalahanke Tarvasjoen Karhulan kylässä

> Ympäristönsuojelu YVA > Vireillä olevat YVA-hankkeet (Varsinais-Suomi) > Sikalahanke Tarvasjoen Karhulan kylässä SAATE 22.5.2012 Arvoisa vastaanottaja Tarvasjoella on käynnissä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) liittyen uuden lihasikalan ja biokaasulaitoksen rakentamiseen. Liittyen hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys

Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys Hanke: M1460_020005 Pvm: 1.10.2008 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee osayleiskaavaa Hervantajärven ja Ruskontien väliselle alueelle. Tätä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA Ympäristömelu Suunnitelma PR3698 TY01 Sivu 1 (6) Rudus Oy Liisa Suhonen Turku 10.2.2016 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA Soran murskaus Kunnioittavasti Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti

Lisätiedot

RUUNALAN ASEMAKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS

RUUNALAN ASEMAKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS repo002.dot 2013-09-20 RUUNALAN ASEMAKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS E27852 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista Oona-Lina Alila Elisa Huotari Elisa Huotari VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3231 Y01 Sivu 1 (11) Plaana Oy Jorma Hämäläinen Turku 16.8.2014 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Mittaus 14.6.2014 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6.10.2014 P25141 Raportti Puustinen Tomi 6.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KYLÄNPÄÄN ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

NURMIJÄRVEN KYLÄNPÄÄN ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS repo002.dot 2013-09-20 NURMIJÄRVEN KYLÄNPÄÄN ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS E26275 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista Kaavarajat vaihdettu ja raportti päivitetty 5.1.2015 Hannele Kemppi Hannele

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.3.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 16 Ympäristömelu Raportti PR-Y1535 Terramare Oy Turku 26.4.2010 Reijo Kultalahti Sivu 1(6) YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Louhinta ja ruoppaustyön aiheuttama ympäristömelu Kohde: Länsisatama, Helsinki Raportin

Lisätiedot

Hiidenmäen meluselvitys

Hiidenmäen meluselvitys Hiidenmäen meluselvitys Hanke: Pvm: 15.6.2009 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavaa (8111 ja 8255) Ruskon kaupunginosassa. Tätä tarkoitusta varten on valmistanut melumallin

Lisätiedot

V111 Villähde kortteli 346 tontti 1 ja 4 sekä viereinen VP-alue Villähde, kortteli 346 Asemakaava ja asemakaavan muutos

V111 Villähde kortteli 346 tontti 1 ja 4 sekä viereinen VP-alue Villähde, kortteli 346 Asemakaava ja asemakaavan muutos Liite Yleiskaavoittajan päätös 21.10.2015 8 sekä viereinen VP-alue Villähde, kortteli 346 Asemakaava ja asemakaavan muutos Luonnosvaiheen vastineet lausuntoihin Kaavoitus Luonnosvaiheen vastineet 1 (5)

Lisätiedot

TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN MELURAPORTTI

TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN MELURAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR Y2008 10 Sivu 1 (7) Oy Turku Energia Jätteenpolttolaitos PL 105 (Linnankatu 65) 20101 Turku Turku 13.11.2013 TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN MELURAPORTTI Raportin vakuudeksi Olli

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Liite 19 1 (7) 22.3.2016 Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo Marttilan Verhonkulman tuulivoimapuiston

Lisätiedot

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Maantie 13783 eli Sorkkalantie Ominaisuustiedot Pituus yhteensä 4,2 km (mt 3022 / Anian rantatie - mt 308 / Lentoasemantie) Kevyen liikenteen väylä

Lisätiedot

HOLLOLA Ote ajantasa-asemakaavasta 1:4000 Pvm Otteen oikeaksi todistaa: Liite 2. Hollolan kunta EV-2 EV-2 EV-3 T-1 T-1 T-1 EV-1 Y-7 EV-1

HOLLOLA Ote ajantasa-asemakaavasta 1:4000 Pvm Otteen oikeaksi todistaa: Liite 2. Hollolan kunta EV-2 EV-2 EV-3 T-1 T-1 T-1 EV-1 Y-7 EV-1 P8 P P85 5 P6 57 56 58 50 57 P8 P 5 5 P P0 56 575 58 P 50 P89 577 P9 579 P9 58 P P95 P6 58 5 56 585 587 589 58 59 P8 59 55 595 P99 55 P0 597 556 P0 599 558 605 P 560 60 P0 56 60 56 566 P05 P 6 568 85 570

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA KIINTEISTÖNHOITO 11 Ajoneuvojen, koneiden, veneiden

Lisätiedot

KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa Sahatie, 35700 Vilppula

KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa Sahatie, 35700 Vilppula HAKIJA Metsäliitto Osuuskunta Metsä Wood Vilppulan saha Sahatie 35700 Vilppula KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (6) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Ruskeasuon huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä

Lisätiedot

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 26.4.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven kaupunki Anne Määttä Siru Parviainen 7.11.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Kolmenkulman alueelle

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.11.2015 P23846P002 Raportti i P23846P002

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Rudus Oy, Akselintie 18

Ympäristölupahakemus / Rudus Oy, Akselintie 18 Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 7103-2009 (235) Ympäristölupahakemus / Rudus Oy, Akselintie 18 Tiivistelmä: - Ympkaalk 485 Ympäristönsuojelutoimisto 7.9.2009 / Tiina Liira 1. Asia Rudus Oy on jättänyt

Lisätiedot

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Tammikuu 2008 Viite Versio 1 Pvm 7.2.2008 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut DI Marja Pussinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 Oulu Finland Puhelin: 020 755

Lisätiedot

Riihikosken jätevedenpuhdistamo

Riihikosken jätevedenpuhdistamo PÖYTYÄN KUNTA Riihikosken jätevedenpuhdistamo Sulkemissuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 29.4.2016 P29958 Sulkemissuunnitelma Tomi Kallio 29.4.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 PUHDISTAMON

Lisätiedot

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS Liite 5 Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 14.12.2012 Viite 1510000008 OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS RAMB LL OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMAKAAVOITUKSEN

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

MAANKAATOPAIKAN TOIMINTA, KIRKKONUMMI MELUMALLINNUS

MAANKAATOPAIKAN TOIMINTA, KIRKKONUMMI MELUMALLINNUS Vastaanottaja West Express Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 17.8.2015 MAANKAATOPAIKAN TOIMINTA, KIRKKONUMMI MELUMALLINNUS Päivämäärä 17.8.2015 Laatija Tarkastaja Ville Virtanen Arttu Ruhanen

Lisätiedot

Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys

Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SEINÄJOEN KAUPUNKI Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 14.9.2015 P25797P001 Raportti i P25797P001 Matti Manninen

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 9.11.2009 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei 1. Tunnetaanko tilalla muodostuvien jätevesien laatu ja niille soveltuvat käsittelymenetelmät? 2. Toimiiko asuinrakennusten jätevesien käsittely

Lisätiedot

Kiteen uusi paloasema

Kiteen uusi paloasema Kiteen uusi paloasema Liittymätarkastelu LUONNOS Juha Korhonen 4.12.2015 Sito Best for Your Environment Paloaseman suunnittelualueen sijainti Liite 5 Liikenneympäristö ja suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Portin tuulivoimapuisto

Portin tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PUHURI OY Portin tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24112015 2 9) PaulinaKaivo-oja@fcgfi 24112015 Portin tuulivoimapuisto 1 Maisema ja havainnekuvat

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI HUUTJÄRVEN UIMARANTA

UIMAVESIPROFIILI HUUTJÄRVEN UIMARANTA Pyhtään kunta 20.4.2016 UIMAVESIPROFIILI HUUTJÄRVEN UIMARANTA 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja Pyhtään kunta, Siltakyläntie 175, 49220 Siltakylä 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja 1.3

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

Maanviljelijänä pohjavesialueella. 6.10.2015 Maankäyttö ja pohjavesi -teemailtapäivä, GTK, Espoo Airi Kulmala, MTK

Maanviljelijänä pohjavesialueella. 6.10.2015 Maankäyttö ja pohjavesi -teemailtapäivä, GTK, Espoo Airi Kulmala, MTK Maanviljelijänä pohjavesialueella 6.10.2015 Maankäyttö ja pohjavesi -teemailtapäivä, GTK, Espoo Airi Kulmala, MTK Esityksen sisältö 1. Pohjavesialueen sijainti 2. Nitraattiasetus 3. Kasvinsuojeluaineet

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN PUUTERMINAALIN RAIDEYHTEYKSIEN SUUNNITTELU

PIEKSÄMÄEN PUUTERMINAALIN RAIDEYHTEYKSIEN SUUNNITTELU RAIDEYHTEYKSIEN SUUNNITTELU ESISELVITYS MELUSELVITYS 24.4.2012 LUONNOS Suunn. Tark./Hyv. Pvm. 24.4.2012 Pauli Ruokanen Pvm. 24.4.2012 Arkisto Tsu I-S 3???/72 LUONNOS \\Re1hki20\rrs\Projektit\Raakapuuterminaaliselvitykset\3850

Lisätiedot

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys Kotkan kaupunki Siru Parviainen Jarno Kokkonen Projekti YMP31215 19.12.2014 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Kotkan Rasinkylän asemakaava-alueelle suunnitellun asuinalueen melutasoja.

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa. Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa. Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoimalan ääni roottorin lapojen aerodynaaminen ääni ja koneiston

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS

IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS Vastaanottaja Iisalmen kaupunki Tekninen keskus/kaupunkisuunnittelu Jukka Virtanen PL 10 74101 Iisalmi Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 17.6.2014 Viite 15110012046 IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet VE1: 22 x V126 x HH137 VE2: 39 x V126 x HH137 VE3: 36 x V126 x HH137 Yhteismallinnukset

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

SAMPO 3 Päivittäistavarakaupan tontti Ensimmäinen tarjoustenjättöaika

SAMPO 3 Päivittäistavarakaupan tontti Ensimmäinen tarjoustenjättöaika SAMPO 3 Päivittäistavarakaupan tontti 26-174-1 Ensimmäinen tarjoustenjättöaika 13.5-14.6.2013 1 TONTTIEN SIJAINTI Sampo 3 alue sijaitsee n. 6,5 kilometriä Hämeenlinnan kaupungin keskustasta lounaaseen.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (1) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Yksikön päällikkö

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (1) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Yksikön päällikkö . Helsingin kaupunki Lausunto 1 (1) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 15.2.2016 Yksikön päällikkö Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 (Opastinsilta 12 B 5. krs) 00521 Helsinki

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Kaupunginhallitus 166 24.04.2012 LAUSUNTO TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA 67/1/112/2012 KHALL 166 Ympäristönsuojelusihteeri 18.4.2012 Kainuun elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 234 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.01.2017 Sivu 1 / 1 1502/2015 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös lupamääräysten tarkistamisesta, Kuljetus Team Virtanen Oy, Juvanmalmintie 21 A Valmistelijat

Lisätiedot

Alustava pohjaveden hallintaselvitys

Alustava pohjaveden hallintaselvitys Alustava pohjaveden hallintaselvitys Ramboll Finland Oy Säterinkatu 6, PL 25 02601 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 Ohivalinta: 020 755 6333 Fax: 020 755 6206 jarno.oinonen@ramboll.fi www.ramboll.fi

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Anni Mikkonen

Kommenttipuheenvuoro. Anni Mikkonen Kommenttipuheenvuoro Anni Mikkonen 30.9.2014 Tuulivoimatilanne Suomessa suhteessa tavoitteisiin Tilanne 31.12.2013 448 MW Tuotanto 777 GWh/a (2013) Suomen energia- ja ilmastostrategia 2020 tavoite: 6 TWh

Lisätiedot

NOKIAN VESI OY JA PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY KOUKKUJÄRVEN BIORATKAISUN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI. YVA-ohjelman yleisötilaisuus

NOKIAN VESI OY JA PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY KOUKKUJÄRVEN BIORATKAISUN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI. YVA-ohjelman yleisötilaisuus NOKIAN VESI OY JA PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY KOUKKUJÄRVEN BIORATKAISUN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YVA-ohjelman yleisötilaisuus 30.11.2016, Nokia YVA-OHJELMA Arvioitavat vaihtoehdot Hankkeen tekninen

Lisätiedot

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project South-East Finland Russia ENPI CBC (European Neigbourhood and Partnership Instrument, Cross-Border Cooperation), 2007-2013 Päiväkotipilotti Vanhempien kysely

Lisätiedot

Kuuselan palvelukodin laajennus, Tampere

Kuuselan palvelukodin laajennus, Tampere Rambøll Finland Oy VVO-yhtymä Oyj Kuuselan palvelukodin laajennus, Tampere Ympäristömeluselvitys 15.12.2009 Kuuselan palvelukodin laajennus, Tampere VVO-yhtymä Oyj Ympäristömeluselvitys 15.12.2009 Viite

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 11.12.2009 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Aavarannan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvasta, HM Technics Oy

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Aavarannan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvasta, HM Technics Oy Rakennus- ja ympäristölautakunta 205 29.11.2016 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Aavarannan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvasta, HM Technics Oy 771/11.01.00/2016 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Puutikankankaan tuulivoimapuisto

Puutikankankaan tuulivoimapuisto LIITE 7 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TM VOIMA OY Puutikankankaan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet V126 x 9 x HH137 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.1.2015 V126 x 9 x

Lisätiedot

Hirvinevan tuulivoimahanke

Hirvinevan tuulivoimahanke S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TM VOIMA OY FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6305 (8) PaulinaKaivo-oja@fcgfi 6305 Maisema ja havainnekuvat Havainnekuvat on laadittu alueesta laadittua maastomallinnusta

Lisätiedot

Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta

Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta Puhdas Vesi projekti Vapo Oy:n vastuullisuusseminaari TOTEUTUS 10-12-14 1, Projektipäällikkö Turvetuotanto - yksi kuormittaja muiden joukossa Valtakunnallisesti

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/5 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 18.3.2010

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/5 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/5 1 b 5 EHDOTUS KAUPUNGINHALLITUKSELLE KAHDEN UUDEN SIIRTOLAPUUTARHA-ALUEEN PERUSTAMISESTA Kslk 2008-1354 EHDOTUS Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee ehdottaa kaupunginhallitukselle,

Lisätiedot

Sijainti ja alue. saakka.

Sijainti ja alue. saakka. Sijainti ja alue Sijainti Kemi on noin 22.400 asukkaan kaupunki, joka sijaitsee Perämeren rannalla noin 110 km Oulusta pohjoiseen ja noin 120 km Rovaniemeltä lounaaseen. Kemin naapurikuntia ovat mm. Keminmaa,

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Saarijärven kaupunki Asiakirjatyyppi Viemäröinnin yleissuunnitelma Päivämäärä 13.07.2015 Viite 1510020093 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Naulakankaan tuulivoimapuisto

Naulakankaan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Naulakankaan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet V136 x 6 x HH182 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.6.2016 P26596 V136 x 6 x HH182

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 2979/10.03.00/2012 135 Betoniharkkorakenteisen tukimuurin ja muiden piharakenteiden rakentamista koskevan toimenpidepyynnön saattaminen rakennuslautakunnan käsiteltäväksi,

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Ysp/13 15.12.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Ysp/13 15.12.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä kokouksessa 13 Lausunto aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle rakennusviraston hakemuksesta Verkkosaaren eteläosan rantarakentamiseksi,

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri VÖYRIN KUNTA Jätevesijärjestelmä Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, 66600 Vöyri selvitys olemassa olevasta järjestelmästä jätevesijärjestelmän uusiminen uusi jätevesijärjestelmä rakennusluvan

Lisätiedot