Hiidenkiven peruskoulu Helsingin kaupungin kiinteistövirasto. TUTKIMUSRAPORTTI Ulkoseinärakenteiden kosteustekninen toiminta 9.10.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hiidenkiven peruskoulu Helsingin kaupungin kiinteistövirasto. TUTKIMUSRAPORTTI Ulkoseinärakenteiden kosteustekninen toiminta 9.10."

Transkriptio

1 TUTKIMUSRAPORTTI Ulkoseinärakenteiden kosteustekninen toiminta Hiidenkiven peruskoulu Helsingin kaupungin kiinteistövirasto Korjausrakentaminen ja Tutkimus

2 Hiidenkiven peruskoulu TUTKIMUSRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT Kiinteistön perustiedot Tutkimuksen tausta ja asiakirjatilanne Tutkimuksen tarkoitus, sisältö ja luotettavuus TEHDYT TUTKIMUKSET JA TUTKIMUSTEN TULOKSET Aistinvarainen tarkastelu ja rakenneavaukset Kosteusmittaukset YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET... 4 LIITTEET Valokuvat, liite 1 Tutkimuskartat, liite 2 Kosteusmittauspöytäkirja, liite 3 Korjausrakentaminen ja Tutkimus Heikkiläntie 7 Kiviharjunlenkki 1 D

3 Hiidenkiven peruskoulu TUTKIMUSRAPORTTI (7) 1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT 1.1 Kiinteistön perustiedot Tilaaja: Kohde: Helsingin kaupungin kiinteistövirasto Tilakeskus Projektinjohtaja Jari Miettinen Sörnäistenkatu 1 PL 2213, Helsingin kaupunki Puhelin: (09) 76399, Hiidenkiven peruskoulu Rajatie Helsinki 1.2 Tutkimuksen tausta ja asiakirjatilanne Tutkimuksen kohteena on vuonna 2004 rakennettu kaksikerroksinen betonielementtirakenteinen koulurakennus. Osa ulkoseinistä on levyverhottuja, osa betonielementtipintaisia ja osa tiilikuorimuurattuja. Levyverhouksia on toteutettu pääosin kuitusementtilevyillä, osin vanerilla ja osin peltilevyillä verhottuina. Tiilikuorimuuraukset ovat rapattuja Tutkimuksissa oli käytössä kohteen julkisivupiirustukset sekä seuraavat rakennepiirustukset: Rakennetyypit, ulkoseinät, Yleisleikkauksia, E 801, Julkisivukaavio etelään, E 804, Julkisivukaavio itään, E 805 Julkisivukaavio pohjoiseen, E 806, Julkisivukaavio länteen, E 807, Julkisivukaavio, piha, Lisäksi tutkimuksissa käytössä oli päivätty Vahanen Oy:n lausunto Julkisivujen kosteustekninen riskiarvio. Lausunnon mukaan kohteen ulkoseinärakenteissa ja liittymissä esiintyy kosteusteknisiä puutteita. Rakennukseen on tulossa kymmenvuotistakuutarkastus, johon liittyen nyt halutaan selvittää rakenteiden puutteet sekä niiden laajuus. 1.3 Tutkimuksen tarkoitus, sisältö ja luotettavuus Aikaisemman tutkimuksen perusteella ulkoseinien merkittävimmät puutteet ovat pohjoisjulkisivun siipien päädyissä, joissa ikkunoiden välisten kuitusementtilevyverhottujen ulkoseinien rakennetyyppi poikkeaa suunnitellusta. Tuulensuojaksi suunniteltua kipsilevyä ei ole rakenteessa. Lisäksi kyseisten ikkunoiden yläosien liittymissä tiilikuorimuuraukseen ei ole asianmukaisia pellityksiä vaan rakenteessa on paikoin jopa 50 mm rako. Nyt halutaan selvittää verhottujen ulkoseinärakenteiden mahdollisia kosteusvaurioita kosteusmittauksin ja rakenneavauksin sekä lisäksi tutkia puuttuvien pellitysten sijainti ja puutteiden laajuus. Ennen kenttätutkimuksia tutustuttiin suunnitelma-asiakirjoihin sekä aikaisempiin tutkimuksiin kartoittaen mahdollisia rakenteiden kosteusteknisiä riskikohtia ja puutteellisia rakenteita. Tutkimuksen tarkka sisältö suunniteltiin kohteella. Tutkimukset suunniteltiin mahdollisimman kattaviksi Korjausrakentaminen ja Tutkimus Heikkiläntie 7 Kiviharjunlenkki 1 D

4 Hiidenkiven peruskoulu TUTKIMUSRAPORTTI (4) Korjausrakentaminen ja Tutkimus niin, että tutkimuksilla saadaan mahdollisimman tarkka käsitys vaurion syystä ja laajuudesta. Rakenneavauspaikkoja tehtiin ulkoseinille eri puolilla rakennusta. Avauksia ulkoseinärakenteisiin tehtiin yhteensä 7 kpl. Avaukset tehtiin irrottamalla julkisivujen verhouslevyjä ja pellityksiä. Rakenneavauspaikoista tehtiin mahdollisuuksien mukaan suhteellisen kosteuden mittauksia sekä tutkittiin rakennekerrosten kuntoa ja kosteusteknistä toimintaa. Rakenneavauspaikat sekä kosteusmittauskohdat on valittu silmämääräisen arvioinnin perusteella. Mittaukset ja rakenneavaukset ovat paikallisia ja aiheuttavat siten lievää epäluotettavuutta tutkimustuloksiin. Kenttätutkimukset tehtiin Tutkimukset teki RI (AMK) Kai Nordberg, WSP Finland Oy:stä. 2 TEHDYT TUTKIMUKSET JA TUTKIMUSTEN TULOKSET 2.1 Aistinvarainen tarkastelu ja rakenneavaukset Kuitusementtilevyverhotuissa julkisivulevyissä on monin paikoin haljenneita kulmia, minkä vuoksi sadevesi pääsee tunkeutumaan epätiiveyspaikoista rakenteeseen. Kuitusementtilevyjen kulmat ovat järjestäen koholla muusta levyn pinnasta, joten levyn kulman kiinnityksessä levyt halkeavat helposti. Pääsisäänkäynnin viereisissä ulkoseinissä julkisivujen verhouslevynä on vaneri, jonka pinta on monin paikoin kosteuden vuoksi vaurioitunut ja hilseillyt. Kyseisistä julkisivuista tehtiin rakenneavaus RAK1. Ikkunan yläpuolelta poistettiin julkisivun vanerilevy. Rakenne on rakenneavauksen perusteella: - julkisivuvaneri 15 mm - EPDM-kumi - pystyorsi 20 mm - vaakaorsi 20 mm - tuulensuojakipsilevy 9 mm - mineraalivilla - muut rakenteet Rakenneavauksesta RAK1 havaittiin, että tuulensuojakipsilevyssä on paikoin kosteusjälkiä. Vastaavasta kohdasta avattiin myös räystäsrakennetta avauksella RAK2. Lisäksi räystäsrakennetta ja sen pellitystä tarkasteltiin katolta käsin eri puolilta rakennusta. RT Rakennuksen suojapellitykset mukaan kermikaton räystäspellityksen tulisi olla kaltevuudeltaan min 1:6. Tämä ei täyty kaikkialla rakennuksessa, sillä kaltevuus on monin paikoin vain noin 1:9. Rakennuksen räystäillä on havaintojen perusteella noin 20 mm korkuinen tuuletusaukko. Räystäsrakenne on suunnitelmien mukainen kun sitä verrataan piirustuksiin Yleisleikkauksia 007. Eli räystäillä on kauttaaltaan kaksinkertainen pellitys, joista toinen toimii asianmukaisesti vastapeltinä julkisivua pitkin ylöspäin tuulen mukana kulkevalle sadevedelle. Rakenneavauskohdat RAK3 ja RAK4 tehtiin pohjoisjulkisivun siipien päätyyn. Rakennekerrokset ovat seuraavat: - kuitusementtilevy 9 mm - EPDM-kumi - pystyorsi 20 mm - vaakaorsi 20 mm - kova mineraalivilla 30 mm - tuulensuojapaperi - pehmeä mineraalivilla 150 mm - muut rakenteet Heikkiläntie 7 Kiviharjunlenkki 1 D

5 Hiidenkiven peruskoulu TUTKIMUSRAPORTTI (4) Kuten todettua, poikkeaa rakenne suunnitelmista, joissa tuulensuojana pitäisi olla kipsilevy. Pohjoisjulkisivujen siipien päädyissä ikkunaliittymissä yläpuoliseen tiilikuorimuuriin ei ole pellityksiä vaan noin 50 mm korkuinen rako. Sadevesi voi kulkeutua raosta rakenteisiin. Rakenneavauskohta RAK5 tehtiin pohjoisjulkisivulle kohtaan, jossa kuitusementtilevy oli haljennut. Rakenne on seuraava: - kuitusementtilevy 9 mm - EPDM-kumi - pystyorsi 20 mm - vaakaorsi 20 mm - tuulensuojakipsilevy 9 mm - muut rakenteet Avauksen perusteella todettiin, että kipsilevyssä on paikoin kosteusjälkiä ja levyjen sauma hammastaa, jolloin tuuletusrakoon päässyt sadevesi voi kulkeutua rakenteeseen. Rakenneavauskohta RAK6 tehtiin eteläjulkisivulle. Rakenne on vastaava kuin kohdassa RAK 5. Lisäksi tutkittiin kuitusementtilevyverhottujen julkisivuosien vaakaliittymiä, joissa on vaakasuuntaiset pellitykset. Kohdasta ei ollut saatavilla rakennedetaljipiirustusta, joten olemassa olevaa rakennetta ei voitu verrata suunnitelmiin. Rakenneavauskohta RAK7 tehtiin pohjoisjulkisivun päätyyn pellitettyyn kohtaan. Julkisivupellityksen alla oli vaneri, jossa oli havaittavissa kosteusjälkiä. Vanerin alla oli 50 mm ilmarako, johon saakka rakenneavaus ulotettiin. 2.2 Kosteusmittaukset Rakenneavauskohdista mitattiin eristekerrosten suhteellisen kosteuden arvoja. Suhteellisen kosteuden mittaukset tehtiin seuraavin laittein: - Rotronic Ag:n Hygroclip SC05 -anturit - Rotronic Ag:n Hygropalm-näyttölaite Mittauspisteet on esitetty tutkimuskartassa, joka on liitteenä 2. Suhteellisen kosteuden mittaustulokset on esitetty liitteessä 3. Eristetilojen mittausten lisäksi mitattiin ulkoilman suhteellinen kosteuspitoisuus. Suhteellisen kosteuden arvot mitattiin kertaluontoisesti eikä jatkuvaa seurantaa vuodenaikojen vaihtelun mukaan tehty. Rakennuksissa olevat materiaalit pyrkivät tasoittumaan tasapainokosteuteen ympäristön kanssa, joten rakennuksen ulkopinnoilta mitatut normaalit suhteellisen kosteuden arvot olisivat ympäröivän ulkoilman kanssa samaa luokkaa. Liian korkea kosteuspitoisuus aiheuttaa osaltaan orgaanisessa eristemateriaalissa laho- ja mikrobivaurioita. Kosteusmittaukset MP2-MP5 tehtiin pohjoisjulkisivun rakenteesta, joka poikkeaa suunnitellusta. Mittaustulokset ylittävät osin arvon RH 75 %, mitä voitaisiin pitkäaikaisena arvona pitää vaurioitumiselle riittävänä. Mittaukset on kuitenkin tehty läheltä ulkopintaa ja tulokset ovat lähellä ulkoilman kosteuspitoisuutta. Lisäksi mittaus MP3 osoittaa, ettei rakenteessa syvemmällä ole kuitenkaan ylimääräistä kosteutta. Tulosten perusteella tässä rakenteessa ei vaikuttaisi olevan ylimääräistä kosteutta. Kosteusmittaukset MP1 ja MP6 tehtiin ulkoseinärakenteista tuulensuojakipsilevyn takaa mineraalivillasta. Kyseisissä kohdin kipsilevyissä oli havaittavissa kosteusjälkiä. Kosteusmittauksen MP1 perusteella rakenteessa ei ole ylimääräistä kosteutta. Korjausrakentaminen ja Tutkimus Heikkiläntie 7 Kiviharjunlenkki 1 D

6 Hiidenkiven peruskoulu TUTKIMUSRAPORTTI (4) Mittaus MP6 tehtiin avauskohdasta RAK5, jossa tuulensuojakipsilevyt hammastavat. Kohdassa oli muuta ympäristöä korkeampi kosteuspitoisuus. Tätä arvoa voidaan pitää paikallisena avonaisen kipsilevysauman vuoksi. Ulkoverhouslevyjen taakse pääsee paikoittain levyjen vauriokohdista ym. kosteutta, mikä on todennäköisesti aiheuttanut kipsilevyjen kosteusjäljet. Yleisesti ottaen näiden ulkoseinärakenteiden mineraalivillakerrokseen ei mittausten perusteella ole kuitenkaan kosteutta päässyt. 3 YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Havaittuja puutteita ovat pohjoisjulkisivun päätysiipien ulkoseinärakenteen poikkeavuus suunnitellusta. Arviolta kipsilevyä puuttuu rakenteesta noin 30 m 2 alueelta. Samoissa päädyissä ikkunaliittymistä yläpuoliseen tiilikuorimuuriin puuttuu asianmukaiset vastapellitykset. Puuttuvaa pellitystä on noin 20 jm. Kosteusmittausten perusteella rakenteiden mineraalivillakerroksissa ei yleisesti ottaen ole ylimääräistä kosteutta. Julkisivujen verhouslevyjen liittymistä ja vauriokohdista pääsee kuitenkin paikoin kosteutta ja sadevettä tuuletusrakoon, mikä on aiheuttanut kosteusjälkiä ulkoseinien tuulensuojakipsilevyissä. Rakennuksen räystäillä on vastapeltinä toimiva asianmukainen pellitys, joka estää julkisivua pitkin ylöspäin kulkevan veden pääsyn rakenteeseen. Rakenne on suunnitelmien mukainen, kun sitä verrataan yleisleikkaukseen 007. Räystäiden pellitysten kaato räystään päällä ei kuitenkaan ole RT-kortin ohjeistuksen mukainen, mutta todennäköisesti toimiva. Räystäällä on noin 20 mm korkuinen tuuletusaukko Rakenteiden muista kosteusteknisistä puutteista on mainittu myös Vahanen Oy:n lausunnossa. Rakennukseen on suunniteltu julkisivujen kosteustekninen korjaus /, Juha- Pekka Koljonen. Ulkoseinien korjaukset tehdään tämän suunnitelman ja työselostuksen perusteella: - Suunnitelmista poikkeavat ulkoseinärakenteet korjataan suunnitelmien mukaisiksi asentamalla tuulensuojakipsilevyt rakenteisiin. - Pohjoisjulkisivun ikkunoiden yläpuolisiin julkisivuliittymiin asennetaan pellitykset - Julkisivujen rikkoutuneita verhouslevyjä uusitaan - Julkisivujen elementtisaumauksia uusitaan - Ikkunaliittymissä saumauksia uusitaan - Rapattujen julkisivujen halkeamia korjataan Helsingissä Kai Nordberg Tutkimusinsinööri, RI (AMK) Paulus Hedenstam Tutkimusinsinööri, RI (AMK) Korjausrakentaminen ja Tutkimus Heikkiläntie 7 Kiviharjunlenkki 1 D

7 LIITE 1 Hiidenkiven perukoulu VALOKUVAT 1 (3) RAK1 Kuva 1. Yleiskuva rakennuksesta. Pääsisäänkäynnin viereisten julkisivujen vaneriverhoukset ovat huonokuntoiset. Kuva 4. Rakenneavauskohta RAK2. Kuva 2. Pääsisäänkäynnin viereisten julkisivujen vaneriverhoukset ovat veden ja kosteuden vuoksi vaurioituneet. Kuva 5. Räystäspellitykset ovat paikoin kaadoltaan luokkaa 40:360 = 1:9, kun RT-kortin ohjeistus on 1:6. Kuva 3. RAK1. Vaneripintaisen julkisivun takana olevassa tuulensuojakipsilevyssä on kosteusjälkiä. Kuva 6. Kuitusementtilevyjen kulmia on haljennut monin paikoin. Korjausrakentaminen ja Tutkimus Heikkiläntie 7 D Kiviharjunlenkki 1D

8 LIITE 1 Hiidenkiven perukoulu VALOKUVAT 2 (3) Kuva 7. Kiviaineisten levyjen kulmat ovat koholla muusta levypinnasta. Kuva 10. Pohjoisjulkisivun päätyjen ikkunoiden liittymä tiilikuorimuuraukseen. Rako, josta puuttuu pellitykset. Kuva 8. Julkisivujen pystyorsien kiinnityskohdissa on paikoin korroosiovaurioita. Kuva 11. Pohjoisjulkisivulla pellitysten liittymiä toteutettu niin, että sadevesi kulkeutuu rakenteeseen. Kuva 9. RAK3. Kosteusmittaus mineraalivillasta. Kuva 12. RAK 5. Kipsilevyssä kosteusjälkiä ja levy hieman pehmennyttä. Korjausrakentaminen ja Tutkimus Heikkiläntie 7 D Kiviharjunlenkki 1D

9 LIITE 1 Hiidenkiven perukoulu VALOKUVAT 3 (3) Kuva 13. RAK 5. Kipsilevyn saumoissa hammastus, josta pääsee vesi rakenteeseen. Kuva 14. RAK 7. Peltiverhotun pinnan taustavanerissa on kosteusjälkiä. Korjausrakentaminen ja Tutkimus Heikkiläntie 7 D Kiviharjunlenkki 1D

10

11

12

13

14 Liite 2 Hiidenkiven peruskoulu Kosteusmittaustulokset mittauspiste rakenne/tila mittaussyvyys lämpötila o C suhteellinen kosteus RH% Absoluuttinen kosteus g/m 3 Ulkoilma MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 Rakennuksen pohjoispuolella, noin 1 m korkeudella Ulkoseinän mineraalivillaeriste Ulkoseinän kova mineraalivillaeriste Ulkoseinän pehmeä mineraalivillaeriste Ulkoseinän kova mineraalivillaeriste Ulkoseinän kova mineraalivillaeriste Ulkoseinän mineraalivillaeriste RAK1, n. 50 mm mineraalivillankerr oksen ulkopinnasta RAK3, n. 20 mm kovan mineraalivillakerro ksen ulkopinnasta RAK3, n. 20 mm pehmeän mineraalivillakerro ksen ulkopinnasta RAK4, n. 20 mm kovan mineraalivillakerro ksen ulkopinnasta RAK4, n. 20 mm kovan mineraalivillakerro ksen ulkopinnasta RAK5, n. 50 mm mineraalivillankerr oksen ulkopinnasta 8,0 80,5 7,06 10,8 66,3 6,51 10,7 76,3 7,46 13,7 59,2 6,99 10,6 75,2 7,38 10,9 76,8 7,68 10,3 87,5 8,37 Mall: Error! Unknown document property name. ver Error! Unknown document property name. 1 (1)

Tutkimusraportti. Ruununmyllyn ala-aste Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306373

Tutkimusraportti. Ruununmyllyn ala-aste Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306373 Tutkimusraportti Ruununmyllyn ala-aste Projekti 306373 16.12.2014 Sisältö Sisältö... 2 1. Tutkimuskohde ja lähtötiedot... 4 1.1. Yleistiedot... 4 1.2. Tehtävä ja työn rajaus... 5 1.3. Tutkimuksen luotettavuus...

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS 11.9.2014

TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS 11.9.2014 TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS Tutkimusselostus 2 (43) TIIVISTELMÄ Kuntoselvityksen tarkoituksena oli selvittää n rakennusten tämän hetkinen kunto ja korjaustarpeet.

Lisätiedot

Sastamalan Tukipalvelu Oy:n toimitilat

Sastamalan Tukipalvelu Oy:n toimitilat Sastamalan Tukipalvelu Oy:n toimitilat Keikustie 3, 32740 Sastamala Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus 10.6.2014 Työnro 31 7088.10 Ins. Saija Korpi Rkm. Timo Ekola 2 (15) Sastamalan Tukipalvelu

Lisätiedot

RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Kiinteistön rakennetekninen kuntotutkimus TILAAJA Helsingin Kaupungin rakennusvirasto KOHDE Puistolan ala-aste (alakoulu),, 00760 Helsinki

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Ahveniston koulu, rakennus E Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306611

Tutkimusraportti. Ahveniston koulu, rakennus E Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306611 Tutkimusraportti Ahveniston koulu, rakennus E Projekti 306611 30.3.2014 Sisältö Sisältö... 2 1 Tutkimuskohde ja lähtötiedot... 4 1.1 Yleistiedot... 4 1.2 Tehtävä ja työn rajaus... 4 1.3 Tutkimuksen luotettavuus...

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN 14.11.2013

TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN 14.11.2013 TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN Tutkimusselostus 2 (29) Vanhan kolurakennuksen kuntotutkimus Suunnittelua varten Sisällys 1 Kohdetiedot...

Lisätiedot

Rakennustekninen kuntoarvio

Rakennustekninen kuntoarvio KUNTOARVIO 16.5.2009 Rakennustekninen kuntoarvio Terveysasema Ruukki Tilaaja: Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymä Tekniset palvelut Rantakatu 4 PL 25 92101 Raahe KUNTOARVIO 1 (18) Sisällysluettelo

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS KOTKAN KESKUSKOULU, PÄÄRAKENNUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 20.12.2013

TUTKIMUSSELOSTUS KOTKAN KESKUSKOULU, PÄÄRAKENNUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 20.12.2013 TUTKIMUSSELOSTUS KOTKAN KESKUSKOULU, PÄÄRAKENNUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS 2 (37) Tiivistelmä Yksi merkittävä sisäilmanlaadun epäpuhtauslähde on tutkimuksen perusteella

Lisätiedot

www.nexonconsulting.fi

www.nexonconsulting.fi TARHAPUISTON KOULU Havukoskenkatu 9 01360 VANTAA www.nexonconsulting.fi 8.5.2009 LÄMPÖTILAONGELMIEN RAKENNETEKNISET TUTKIMUKSET Sivu 2(16) SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIEDOT...3 1.1. KOHTEEN TIEDOT...3 1.2.

Lisätiedot

PIISPANRISTIN KOULUN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

PIISPANRISTIN KOULUN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 1 (33) TUTKIMUSSELOSTUS NRO 1355 PIISPANRISTIN KOULUN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Tampere 2004 2 (33) (33 sivua + 28 liitesivua) Tilaaja Kaarinan kaupunki, Tilakeskus Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen

Lisätiedot

RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI. Ruunumyllyntie 33 13210 Hämeenlinna PROJEKTI: 305669/ 150

RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI. Ruunumyllyntie 33 13210 Hämeenlinna PROJEKTI: 305669/ 150 RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI Ruunumyllyntie 33 13210 Hämeenlinna PROJEKTI: 305669/ 150 RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 11.9.2014 RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TIIVISTELMÄ Tämä raportti on

Lisätiedot

JULKISIVUJEN JA PARVEKERAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUS SEKÄ VESIKATON KUNTOARVIO

JULKISIVUJEN JA PARVEKERAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUS SEKÄ VESIKATON KUNTOARVIO JULKISIVUJEN JA PARVEKERAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUS SEKÄ VESIKATON KUNTOARVIO Risupadontie 4 00640 HELSINKI Kuntotutkimusraportti, julkisivut, parvekkeet ja vesikate 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ...3 KOHTEEN

Lisätiedot

Kuntotarkastus RS 3. Lounakuja 2, 04300 Tuusula. Tarkastuspäivä 9.7.2014. Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.racx.fi Y-tunnus: 0905045-0

Kuntotarkastus RS 3. Lounakuja 2, 04300 Tuusula. Tarkastuspäivä 9.7.2014. Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.racx.fi Y-tunnus: 0905045-0 Kuntotarkastus RS 3 Lounakuja 2, 04300 Tuusula Kuntotarkastus RS-3 2 1. YHTEENVETO Tarkastuksen kohteena oli 1900-luvun alussa rakennettu ja 60-luvulla laajettu koulurakennus Tuusulassa. Käytössä olleiden

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUS JA MIKROBIKARTOITUS 15.4.2014

SISÄILMAMITTAUS JA MIKROBIKARTOITUS 15.4.2014 Rakenteiden kuntotutkimukset Sisäilmatutkimukset Korjaus- ja rakennesuunnittelu SISÄILMAMITTAUS JA MIKROBIKARTOITUS Rödskogs skola www.suunnittelutoimisto-alinikula.f info@suunnittelutoimisto-alinikula.f

Lisätiedot

TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Rakennustekniikka. Rakennetekniikka INSINÖÖRITYÖ LOIVAN VESIKATON KORJAUSTAVAT JA NIIDEN VALINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Rakennustekniikka. Rakennetekniikka INSINÖÖRITYÖ LOIVAN VESIKATON KORJAUSTAVAT JA NIIDEN VALINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT TEKNIIKKA JA LIIKENNE Rakennustekniikka Rakennetekniikka INSINÖÖRITYÖ LOIVAN VESIKATON KORJAUSTAVAT JA NIIDEN VALINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Työn tekijä: Armi Vihattula Työn ohjaajat: Sami Laine Työ hyväksytty:..

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI 18.5.2015 SISÄILMASTON JA RAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS METSOLA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA

TUTKIMUSRAPORTTI 18.5.2015 SISÄILMASTON JA RAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS METSOLA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA TUTKIUSRAPORTTI 18.5.2015 SISÄILASTON JA RAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIUS ETSOLA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄEENLINNA Yhteenveto ja toimenpide-ehdotukset Koulurakennus etsola on rakennettu vuonna 1972

Lisätiedot

Sisäilmastoselvitys Kirkonkylän koulu Luumäki 22.1.2014, 27.8.2014

Sisäilmastoselvitys Kirkonkylän koulu Luumäki 22.1.2014, 27.8.2014 10.10.2014 Luumäen kunta, tekninen osasto Seppo Ukkola Linnalantie 33 54500 TAAVETTI Sisäilmastoselvitys Kirkonkylän koulu Luumäki 22.1.2014, 27.8.2014 Työterveyslaitos Asiakasratkaisut Arinatie 3 A, 00370

Lisätiedot

LOVIISAN VESITORNI TÄYDENTÄVÄ KUNTOTUTKIMUS 23.11.2012

LOVIISAN VESITORNI TÄYDENTÄVÄ KUNTOTUTKIMUS 23.11.2012 LOVIISAN VESITORNI TÄYDENTÄVÄ KUNTOTUTKIMUS 23.11.2012 LOVIISAN VESITORNI TÄYDENTÄVÄ KUNTOTUTKIMUS Timo Raiski diplomi-insinööri Pauliina Tammi diplomi-insinööri Tampereella 23.11.2012 1 Loviisan vesitorni

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS. Niemenkartanon koulu Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 17.4.2015. www.ideastructura.com

TUTKIMUSSELOSTUS. Niemenkartanon koulu Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 17.4.2015. www.ideastructura.com Kuva IdeaStructura IdeaStructura Oy Kutomotie 16 003 Helsinki Satamatie 330 / PL 17 67101 Kokkola etunimi.sukunimi@ideastructura.com Y-tunnus 2424612-8 2/34 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistiedot... 3 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Harkkomuuratun sisäpuolelta eristetyn kellariseinän kuntotutkimus ja korjaus

Harkkomuuratun sisäpuolelta eristetyn kellariseinän kuntotutkimus ja korjaus Harkkomuuratun sisäpuolelta eristetyn kellariseinän kuntotutkimus ja korjaus Tiina Kolari Opinnäytetyö 30.5.2012 Kuopiossa Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI. Merimaskun entinen kunnantalo RAKENNUKSEN MYYNTI JA TONTIN VUOKRAUS SEKÄ VIEREISEN RAKENTAMATTOMAN TONTIN MYYNTI 2014

NAANTALIN KAUPUNKI. Merimaskun entinen kunnantalo RAKENNUKSEN MYYNTI JA TONTIN VUOKRAUS SEKÄ VIEREISEN RAKENTAMATTOMAN TONTIN MYYNTI 2014 NAANTALIN KAUPUNKI Merimaskun entinen kunnantalo RAKENNUKSEN MYYNTI JA TONTIN VUOKRAUS SEKÄ VIEREISEN RAKENTAMATTOMAN TONTIN MYYNTI 2014 - SIJAINTIKARTTA - Merimaskun entinen kunnantalo - 2.4.2014/HCN

Lisätiedot

Kankaanpään koulukeskus / Pohjanlinnan koulun kosteus- ja sisäilmaongelmien selvitys ja korjausperiaatteiden

Kankaanpään koulukeskus / Pohjanlinnan koulun kosteus- ja sisäilmaongelmien selvitys ja korjausperiaatteiden TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-08246-08 30.9.2008 Kankaanpään koulukeskus / Pohjanlinnan koulun kosteus- ja sisäilmaongelmien selvitys ja korjausperiaatteiden esitys Tilaaja: Kankaanpään kaupunki Tekninen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KESKUSTAN KOULUN KUNTOTUTKIMUS

KANKAANPÄÄN KESKUSTAN KOULUN KUNTOTUTKIMUS RAKENNUSTEKNIIKAN LAITOS TUTKIMUSSELOSTUS TRT/2102/2012 KANKAANPÄÄN KESKUSTAN KOULUN KUNTOTUTKIMUS 20.12.2011 1 (17) (17 sivua + 5 liitesivua) Tilaaja Kankaanpään kaupunki Marja Vaajasaari Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

Kuntotarkastus. Rukkitie 15, 01260 Vantaa. Tarkastuspäivä 23.8.2010

Kuntotarkastus. Rukkitie 15, 01260 Vantaa. Tarkastuspäivä 23.8.2010 Kuntotarkastus Tarkastuspäivä 23.8.20 RS 3 Kuntotarkastus 2 1. YHTEENVETO Tarkastuksen kohteena oli Vantaalla sijaitseva vuonna 1953 rakennettu omakotitalo. Talossa on 1 ½ kerrosta ja lisäksi kellarikerros.

Lisätiedot

Kuntotutkimus. Kalmarin Kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015. A-rakennus. B-rakennus

Kuntotutkimus. Kalmarin Kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015. A-rakennus. B-rakennus A-rakennus B-rakennus Kalmarintie 117 43270 Kalmari Hanke nro: 9124 / 07.04.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/85 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1960 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS ASB-Consult Oy Ab ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KUNTOTARKASTAJA 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA KOHDE Omakotitalo MAAKUNNANTIE 5 38100 KARKKU Kohteen pinta-ala: --- m² (ei tarkemitattu)

Lisätiedot

Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä. Östermalmintie 47 A, 02550 Evitskog 2 1. YHTEENVETO

Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä. Östermalmintie 47 A, 02550 Evitskog 2 1. YHTEENVETO KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN YHTEYDESSÄ ÖSTERMALMINTIE 47 A 02550 EVITSKOG 6.8.2014 31.8.2015 2 1. YHTEENVETO Tarkastuksen kohteena oli vuonna 1986 valmistunut 1 kerroksinen omakotitalo. Rakennus sijaitsee

Lisätiedot

Laukaan kunnantalon vesikaton uusiminen

Laukaan kunnantalon vesikaton uusiminen Laukaan kunnantalon vesikaton uusiminen Juuso Haataja Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala KUVAILULEHTI Tekijä(t) Haataja, Juuso Työn nimi Laukaan kunnantalon

Lisätiedot

Sisäilman kuntoon vaikuttavien asioiden tarkastaminen. Katajan koulu. Ylivieskan kaupunki Kyöstintie 4 84100 Ylivieska

Sisäilman kuntoon vaikuttavien asioiden tarkastaminen. Katajan koulu. Ylivieskan kaupunki Kyöstintie 4 84100 Ylivieska TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS- 076-14 27.12.2014 Sisäilman kuntoon vaikuttavien asioiden tarkastaminen Katajan koulu Tilaaja: Ylivieskan kaupunki Kyöstintie 4 84100 Ylivieska TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS- 076-14

Lisätiedot