Esteetön toimitalo. Koulutusta jäsenistölle. Joulun viettoa Lahdessa. Vuosikirja Invalidiliitto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esteetön toimitalo. Koulutusta jäsenistölle. Joulun viettoa Lahdessa. Vuosikirja 2007. Invalidiliitto"

Transkriptio

1 Esteetön toimitalo Koulutusta jäsenistölle Joulun viettoa Lahdessa Vuosikirja 2007 Invalidiliitto

2 Sisällys Johdon katsaus 3 Esteettömän toimistorakentamisen malli 6 Johtajuuskoulutusta jäsenistölle 9 Kiertävä atk-luokka vei opetusta yhdistyksiin 10 Joulunviettoa Lahdessa 13 Invalidiliitto jäsenyhdistystensä varainhankinnan tukena 15 Talous 16 Jäsenyhdistykset 18 Luottamuselimet 20 Yhteystiedot 22 Toimitus: Sinikka Rantala, Sari Keskinen, Kaija Pulli ja Juha Kotikangas Ulkoasu: Ari Niskanen Kuvat: Timo Porthan, Vesa Nopanen ja Merja Monto

3 JOHDON KATSAUS Vuoden 2007 aikana liiton toimintaympäristön muutos jatkui kiivaana ja tilanne oli vakiintumaton monissa asioissa. Uusi hallitusohjelma sisälsi vammaisliikkeen vaatimuksia. Muukin sosiaalipoliittinen uudistyö käynnistyi. Sosiaaliturvan kokonaisuudistus aloitettiin ns. SATA-komiteassa, kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen korotuksia valmisteltiin, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon lainsäädäntöä alettiin yhdistää, kunta- ja palvelurakenneuudistus alkoi ns. PARAS-hankkeen tiimoilta. Verottaja tarkasteli sosiaali- ja terveysjärjestöjen palvelutoimintaa yhä tiukemmin elinkeinotoimintana. Vammaispalvelulain ja kehitysvammalain yhdistämistä harkittiin uudelta pohjalta. Hanke ei juurikaan edennyt. Kunnat kilpailuttivat entistä enemmän vaikeavammaisten asumispalveluja. Ostajat kilpailuttivat myös kuntoutuspalveluja entistä useammin. Kansalaistoiminnan edellytysten parantamiseksi oikeusministeriöön asetettiin Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta. Se käsittelee mm. järjestöjen verotukseen ja yleishyödyllisiin palveluihin liittyviä asioita. Vuosi 2007 oli liiton teeman Oikeus elämään Rätt till liv toinen toteuttamisvuosi. Teemaa käsittelemään asetettu eettinen työryhmä valmisteli työkirjaa, jota on tarkoitus jakaa keskustelujen pohjaksi. Vuoden keskeisimpiä vaikuttamistoiminnan asioita oli eduskuntavaalien vaalipaneeleissa ja muissa yhteyksissä käytetty ohjelma Oikeus elämään - sujuuko arki?. Sen monet kohdat päätyivät myös uuden hallitusohjelman kirjauksiksi. Vuoden aikana perustettiin yhdessä Kynnyksen kanssa Vammaisten ihmisoikeuskeskus (VIKE). Samoin oltiin keskeisesti mukana kun YK:ssa laadittiin vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus. Muiden vammaisjärjestöjen kanssa yhteistyössä vaikutettiin vaikeavammaisten henkilökohtainen avustaja -järjestelmän edistämiseksi. Itsenäisyyspäivänä järjestettiin ilmoituskampanja Helsingin Sanomissa ja mielenosoitus. Järjestökoulutuksen kohokohta oli kiertävä atk-luokka. Se kiersi 27:llä paikkakunnalla ja niillä koulutukseen osallistui 224 vammaista. Vapaaehtoisia kouluttajia oli kaikkiaan 16. Vapaaehtoistoiminnan koulutuksen, joka toteutettiin yhteistyössä HUMAK-korkeakoulun kanssa, suoritti 22 osallistujaa. Myös yhdistystoiminnan verkkokoulutusmateriaali oli ahkerassa käytössä. Kaiken kaikkiaan järjestökoulutuksiin ja seminaareihin osallistui noin osallistujaa. Kuntoutus- ja asumispalveluissa palvelujen tuotteistaminen jatkui. Molemmilla sektoreilla yksiköiden välistä yhteistyötä tiivistettiin. Kuntoutuksessa aloitettiin iso CP-projekti. Asumispalveluissa liiton omistamalla yhtiöllä oli toinen toimintavuosi. Yhtiön toiminta sujui suunnitelmien mukaan. Yhtiölle laadittiin missio, strategia ja toimintaohjelma. Varainhankinnan ennätystulos muodostui erinomaisesti sujuneesta joulukeräyksestä, selvästi kasvaneesta puhelinhankinnasta ja kasvaneesta nettikaupasta. Vuoden viimeisinä päivinä valmistui liiton esteetön toimitalo, johon keskustoimisto muutti tammikuussa

4 Vuoden 2007 lopussa liitolla oli 155 (2006: 156, 2005: 156) paikallista ja 10 (2006: 8, 2005: 6) diagnoosipohjaista jäsenyhdistystä. Näissä oli yhteensä varsinaisia henkilöjäseniä (2006: , 2005: ). Liiton palveluksessa oli vuoden aikana keskimäärin 907 henkeä (2006: 906). Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 1798 (2006: 1746) henkeä. Monissa toimintayksiköissä oli vaikeuksia rekrytoida henkilöstöä. Suurista rakentamisinvestoinneista huolimatta talous säilyi kohtuullisella tasolla. Vuonna 2008 teema on Kiinni elämässä - Greppa livet. Se jatkaa kahden edellisen vuoden teemaa painottaen vammaista ihmistä tavallisena yhteiskunnan jäsenenä, jonka arjen sujumisen turvaaminen on tavallistakin tärkeämpää. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailuttaminen korostaa järjestöjen merkitystä palvelujen laadun ja riittävyyden kontrolloijina. Samalla palvelujen käyttäjät voidaan nähdä myös kuluttajina. Liiton on pystyttävä vaikuttamistoiminnassaan vastaamaan näihin haasteisiin. Erityisen tärkeä vaikuttamisen paikka vuonna 2008 on kunnallisvaalit. Mahdollisimman monen jäsenen saaminen ehdokkaaksi ja jopa kunnalliseksi luottamushenkilöksi on tärkeää. Vuoden 2007 toiminta- ja taloustavoitteet saavutettiin erinomaisesti. Tämä oli mahdollista toimeliaan ja aktiivisen jäsenistön ja luottamushenkilöstön sekä motivoituneen henkilöstön yhteistyöllä. Lisäksi liiton työtä tukeneet yhteisöt ja henkilöt olivat korvaamattomia. Lämmin kiitos kaikille. Pekka Tuominen puheenjohtaja Raimo Lindberg toimitusjohtaja

5 ESTEETÖN TOIMITALO Pääsuunnittelija: arkkitehti Hannu Jaakkola, projektiarkkitehti Kai Rajakaltio ja arkkitehti Helka Valtonen, Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy Rakennuttajakonsultti: Haahtela-rakennuttaminen Oy Laajuus: br-m2 ja 8020 hym2 Kustannukset (alv 0%): rakennus /brm2 tontti ja irtaimisto 507 /brm2 Suunnittelu alkoi: Rakentaminen alkoi: Valmistui:

6 ESTEETTÖMÄN TOIMISTORAKENTAMISEN MALLI Invalidiliitto on jo pitkään toiminut yhteiskunnassamme sekä rakennetun ympäristön että liikkumisen esteettömyyden edistämiseksi. Vuoden 2008 alussa työ sai jatkoa Invalidiliitolle valmistuneen esteettömän toimitalon myötä. Rakennushankkeen avulla luotiin työympäristö, joka sopii kaikille työntekijöille mahdollisista toimintakyvyn rajoitteista huolimatta ja joka soveltuu myös toimistosuunnittelun malliksi. Esteetön toimitalo on kaikkien käyttäjien ja vierailijoitten kannalta toimiva, turvallinen ja miellyttävä käyttää. Esteettömyys ajattelutapana Hankkeessa panostettiin erityisesti suunnitteluun, joka käynnistettiin jo vuoden 2005 alussa. Esteettömyys toimitalossa on ensisijaisesti hyvin suunniteltua ja tavanomaiselta näyttävää toimistotilaa - pieniä valintoja, joista syntyy kaikille toimiva kokonaisuus. - Kaikki tilat talossa sopivat kaikille käyttäjille työpisteistä sosiaalitiloihin, lounasravintolaan ja kerroksissa sijaitseviin keittiöpisteisiin asti. Myös liikkuminen kaikkialla talossa on esteetöntä, ja ympäristö on selkeä hahmottaa. Lisäksi materiaalivalintoja tehtäessä on huomioitu erilaiset käyttäjät, kertoo arkkitehti Helka Valtonen Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy:stä. Suunnittelun apuna käytettiin Invalidiliiton työntekijöistä ja jäsenistä koostunutta käyttäjäryhmää, joka vaikutti vahvasti kaikkiin esteettömyyden käytännön ratkaisuihin pienistä yksityiskohdista lähtien. Lisäksi kaikilla työntekijöillä oli jo suunnitteluvaiheessa mahdollisuus testata työpisteitten kalusteita ja toimivuutta mallityöpisteitten avulla. Huolellisella suunnittelulla saatiin aikaan mm. työpisteet, jotka vastaavat hyvin erilaisiin ergonomisiin tarpeisiin. Esimerkiksi työpisteen kalusteissa on reilusti säätövaraa, ja sähköisesti korkeussäädettävien työpöytien ääressä työskentely vaikkapa seisten osan päivästä onnistuu helposti. Myös kalusteiden paikkoja voi helposti vaihtaa käyttötarpeen mukaan. Toimitalo sopii yleisesti toimistosuunnittelun malliksi - Vaikka toimitalon tilat on suunniteltu esteettömiksi, eivät ne silti vaikuta erityisesti vammaisille ihmisille suunnitelluilta. Esteettömän toimitalon rakentaminen ei ole myöskään tullut tavanomaisen toimitalon rakentamista kalliimmaksi. Lisäksi tilat joustavat toiminnan muutosten mukaan: työpisteitä voidaan lisätä, poistaa tai yhdistellä tarpeen mukaan. Yleispätevyytensä vuoksi toimitalo sopiikin hyvin yleisen toimistosuunnittelun referenssiksi, kertoo Valtonen. Mallia tarvitaan, sillä panostamalla yleisesti enemmän työympäristön esteettömyyteen voitaisiin helpottaa vammaisten ihmisten työllistymistä. Myös väestön ikääntyminen luo paineita esteettömän rakentamisen kehittämiseen. Invalidiliiton työ esteettömyyden hyväksi jatkuu Invalidiliitto panostaa jatkossakin paljon esteettömyyteen. Esimerkiksi liiton Esteettömyysprojekti sekä Esteettömyyden arviointimenetelmän ja kartoituslomakkeen kehittämisprojekti jatkuvat myös vuonna Tulevaisuudessa tavoitteena on luoda myös esteettömyyskeskus, joka järjestää koulutusta, ylläpitää ja kehittää esteettömyystietopalvelua, käynnistää ja koordinoi esteettömyystutkimusta sekä vaikuttaa laaja-alaisesti yhteiskunnassamme esteettömyyden edistämiseksi. Esteettömyys on vahvasti mukana myös yleisesti kaikessa Invalidiliiton työssä pieninä valintoina ja ajattelutapana. 6

7 TUKIJAT Esteetön toimitalo toteutettiin pääasiallisesti Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Muita tukijoita olivat mm. Ilmarinen, Metallityöväen Liitto ry, Pohjola, Sampo Oyj, Software Innovation Finland Oy, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry, Sähköalojen ammattiliitto ry, Orion Oyj ja VVO-yhtymä Oyj.

8

9 JOHTAJUUSKOULUTUSTA JÄSENISTÖLLE Invalidiliitto järjesti vuonna 2007 yhteistyössä Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) kanssa ensimmäistä kertaa Vapaaehtoisten johtajuuskoulutuksen, joka kokosi yhteen parikymmentä Invalidiliiton paikallisyhdistysten aktiivia. Monipuolinen kurssi oli osa Invalidiliiton ja Humakin yhteistyöhanketta, jonka tavoitteena oli Invalidiliiton paikallistoiminnan kehittäminen. Koulutus koostui kolmesta viikonlopun mittaisesta lähijaksosta, jotka järjestettiin huhti-, elo- ja marraskuussa Espoossa Siikaranta-opistolla. Jokaiselle lähijaksolle oli oma teemansa, jonka ympärille viikonlopun ohjelma rakennettiin. Teemoja olivat muun muassa yhdistyksen tavoitteellinen ja voimavaralähtöinen johtaminen, yhteisöllinen johtaminen sekä toiminta yhdistyksen sisällä ja yhdistyksestä ulospäin. Lähijaksojen välisenä aikana osallistujat työstivät välitehtäviään. Lisäapua kurssin aikana sai jokainen osallistuja henkilökohtaiselta konkarilta. Konkari oli osaava ja kokenut yhdistystoimija, joka antoi ohjausta ja tukea omaa kokemustansa ja tietotaitoaan hyödyntäen. Konkaritoiminnan avulla saatiin siirrettyä sitä arvokasta hiljaista tietoa ja asiantuntemusta, jota kertyy vain pitkän toimintakokemuksen aikana. Kurssille osallistuneet kokivat saaneensa koulutuksesta lisäpuhtia verkostoitumiseen ja oman yhdistyksen kehittämiseen. Viimeisellä lähijaksolla jokainen osallistuja esittelikin vähintään suunnitelman omasta kehittämishankkeestaan. Moni osallistuja koki myös saaneensa koko yhdistyksensä johtokunnan innostuneesti mukaan toiminnan kehittämiseen. Kurssin myötä on myös syntynyt yhteistyötä yhdistysten välillä. Invalidiliiton ja Humakin hedelmälliseksi todettu yhteistyö jatkuu myös tulevaisuudessa. Vapaaehtoisten johtajuuskoulutus järjestetään uudelleen vuonna

10 KIERTÄVÄ ATK-LUOKKA VEI OPETUSTA YHDISTYKSIIN Invalidiliiton jäsenyhdistyksissä kiertänyt atk-luokka vei vuoden 2007 aikana perusopetusta tietokoneen käyttöön sadoille Invalidiliiton jäsenille. Atk-luokka kiersi vuoden aikana kahteen otteeseen kymmenissä yhdistyksissä ympäri Suomea. Mittavat kiertueet olivat osa laajempaa hanketta, jonka mahdollisti Microsoftin Unlimited Potential Umbrella Grant -hankerahoitus. Yhteistyöhankkeessa olivat Invalidiliiton lisäksi mukana Kynnys ry, Suomen MS-liitto ry ja Näkövammaisten Keskusliitto ry. jolla. Koulutustilatkaan eivät usein ole esteettömiä. Atk-luokan tarjoamaan koulutukseen oli helppo lähteä mukaan myös siksi, ettei osallistuminen edellyttänyt mitään etukäteistaitoja. Osallistuneet kiittivät myös erityisesti kiertueen opettajia, joitten kanssa perusasioita päästiin käymään läpi aina osallistujien omaan tahtiin. Järjestöjen ja Microsoftin yhteistyö jatkuu myös vuonna 2008, kun kiertävä atk-luokka aloittaa uudet kierrokset yhdistyksissä. Luokan avulla yhdistysväki sai työkaluja käytännön asioiden hoitamiseen ja lisää uskallusta tietokoneen käyttöön. Kiertävä atk-luokka oli suunniteltu niin, että se palveli erityisryhmien tarpeita. Luokassa oli 12 kannettavaa tietokonetta ohjelmistoineen ja verkkoyhteyksineen sekä joukko tarvittavia lisälaitteita, kuten web-kameroita, erikoishiiriä ja -näppäimistöjä. Atk-luokan toiminta koettiin yhdistyksissä arvokkaaksi mm. siksi, että kaikilla paikkakunnilla vastaavaa laitteistoa tai koulutusta ei ole tar- 10

11

12

13 JOULUNVIETTOA LAHDESSA Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus tarjoaa vammaisille henkilöille perinteisen joulun. Lahdessa on joulua vietetty yhdessä jo monen vuoden aikana. Ideana on tarjota vammaiselle henkilölle yhteisjoulu oman kodin asemasta sekä antaa myös omaisille ja omaishoitajille pieni hengähdystauko. Kaikilla ei ole omaisia, joiden luokse voisi jouluna mennä. Viime vuonna joulun viettoon osallistui 50 henkilöä. Heistä 29 oli tullut varta vasten Lahteen joulua viettämään. Loput asiakkaista olivat erilaisilla kuntoutusjaksoilla jo valmiiksi talossa. Joulunviettoon kuuluu täysihoito, tarvittava avustaminen ja joulun ohjelma. Jouluohjelma Joulua vietettiin Lahden kuntoutuskeskuksessa perinteisin menoin juhlavasti, mutta leppoisasti. Jouluvalmisteluja tehtiin pitkin jouluviikkoa talossa olevien asiakkaiden ja henkilökunnan toimesta. Joulun viettäjien saapuessa taloon aaton aattona käynnistyi joulu virallisesti ja koristelut viimeisteltiin huipentuen aattoaamun kuusen koristeluun. Aaton joulusaunan jälkeen nautiskeltiin joulupuurosta ja kohta keräännyttiinkin jo kuuntelemaan Suomen Turun julistamaa joulurauhaa. Jouluaterioille kokoonnuttiin suurperheenä nauttimaan maittavista jouluruuista. Jouluaamuksi oli järjestetty mahdollisuus osallistua joulukirkkoon, vaikka aaton ohjelmaan kuuluikin jo aattohartaus Launeen seurakunnan papin toimittamana. Joululaulujen ja -tarinoiden äärelle istahdettiin joulun aikaan useasti. Liikuntaa harrastettiin kinkunsulattelujumpan ja tapanintanssien merkeissä. Ulkonakin olisi oltu enemmän, mutta säänhaltijat päättivät järjestää toisin. Kaiken kaikkiaan perinteiseksi muodostunut tapa viettää joulua onnistui, saadun kirjallisen ja suullisen palautteen mukaan, tälläkin kertaa erinomaisesti. Edes vetinen sää ei sammuttanut joulun liekkiä. - Täällä on hyvä ja riittävä ohjelma ja tietysti hyvä ruoka. Perhe halusi viettää kiireettömän ja hoitovapaan joulun yhdessä. Ohjelmaa on ollut enemmän kuin kotona olisi ollut. Hoitohenkilökunta sai mm. tällaisia kommentteja. Joulun 2007 mieli Lahden kuntoutuskeskuksessa oli hyvä, lämmin, hellä. Invalidiliiton järjestämät tuetut ja aktiivilomat jäsenille: - Vaikeavammaisten virkistysloma - Naistenloma - Miestenloma - Seniori Luontoloma Lapissa - Joululomat vaikeavammaisille - Tuetut lomat - Selkäydinvammaisten luontolomat - Perhelomat 13

14 Vuoden 2007 kerääjäseminaari tehtiin Tallinnaan. Tyytyväiset osanottajat yhteisessä potretissa.

15 INVALIDILIITTO JÄSENYHDISTYSTENSÄ VARAINHANKINNAN TUKENA Invalidiliiton ja jäsenyhdistysten omalla varainhankinnalla on ollut hyvin ratkaiseva merkitys. Liitto on tehnyt varainhankintaa jo sen perustamisesta lähtien. Vanhin keräysmuoto on ollut listakeräys, joka toteutettiin ensimmäisen kerran vuoden 1938 lopulla. Vuosien kuluessa ja keräyslakien voimaantullessa uusia keräysmuotoja on kehitetty. Yhteisiä keräyksiä Listakeräys on vuosien saatossa jäänyt vähemmälle ja samoin yhdistysten tekemä joulukorttien myynti. Kevät- ja syyspinssimyynti on ollut hyvin suosittu keräysmuoto yhdistysten keskuudessa. Myyntiin osallistuu yli 100 yhdistystä. Jotkut yhdistykset tekevät yhteistyötä eri koulujen oppilaiden kanssa. Vaikuttavin yhteinen keräysmuoto on ollut eri järjestöjen yhdessä toteutettu vaalikeräys. Invalidiliitto sai toteuttaa vaalikeräyksen yksin vuonna Seuraavien vaalien yhteydessä velvoitettiin ottamaan mukaan myös muita vastaavia järjestöjä. Vaalikeräykseen osallistuvat lähes kaikki yhdistyksemme. Se on hyvä esimerkki 16:n eri kansalaisjärjestön kanssa tehdystä yhteistyöstä. Eduskuntavaalien yhteydessä tehty keräys onnistui hyvin. Keräyksen tuotosta jää heti puolet suoraan paikallistasolle, joka on hyvä tuki jäsenyhdistysten toimintaan. Keräyskulut ovat minimaaliset eli noin 10 % paikkeilla, valottaa keräyspäällikkö Petri Äikiä varainhankintaosastolta. Yhteisten keräysten edut Monella suuremmalla jäsenyhdistyksellä on myös omaa varainhankintaa. Kuitenkin suurin osa yhdistyksistä turvautuu liiton tekemiin keräyksiin ja myyntitoimintaan. Yhteistoiminnan etuna on riskittömyys ja helppous. Omalle keräystoiminnalle täytyy hankia luvat ja hoitaa tilitykset paikkakunnan omiin lääninhallituksiin. Liiton lupaamat myyntiprovisiot ovat aika hyvät ja esimerkiksi myymättä jääneet pinssit voi palauttaa. Liitto tekee valtakunnallista tiedotusta eri medioihin ja nettisivut palvelevat yhdistyksiä ja käyttäjiä ympäri vuoden. Uuden keräyslain myötä ei esimerkiksi pinsseille voi määrätä hintaa, vaan hinnan määrittelee ostaja itse. Liitto kouluttaa yhdistyksen varainhankkijoita tulevaisuudessa yhteisillä järjestökoulutuspäivillä. Aiemmin järjestetystä kerääjäseminaarista on nyt luovuttu. Tulevaisuuden näkymiä pidetään valoisina. Vaikka keräystoiminta ja varainhankinta kiristyvät, niin Invalidiliiton jäsenyhdistykset jaksavat tehdä varainhankintaa ja sitä kautta parantavat oman yhdistyksen vammaisten asioiden hoitamista. Yhdistykset toivovat nuoria ja uusia varainhankkijoita tulemaan mukaan yhteisten asioiden hoitamiseen. Invalidiliitto on viime vuosina kehittänyt turvallisuutta edistävien tuotteiden myyntiä. Näitä tuotteita myyvät jo jotkut jäsenyhdistykset. 15

16 TALOUS Invalidiliiton, kuten kaikkien muidenkin yleishyödyllisten yhteisöjen, taloudenpito perustuu siihen, että toiminnalla ei tavoitella taloudellista voittoa. Tuotettavilla palveluilla katetaan niistä aiheutuvat kulut ja investointimenot. Järjestö- ja vaikuttamistoiminta puolestaan perustuu avustuksilla ja muulla varainhankinnalla saatuihin tuottoihin. Rahaautomaattiyhdistykseltä tai mm eri ministeriöiltä saatavilla avustuksilla katetaan yli 40 % järjestö- ja vaikuttamistoiminnan kuluista. Palveluiden tuottamisesta kertyy yli 80 % kaikista tuotoista. Palvelutoiminta koostuu asumispalveluista, kuntoutuspalveluista ja koulutuspalveluista. Tärkeimpiä asiakkaita ovat kunnat, ministeriöt, sairaanhoitopiirit, KELA ja vakuutusyhtiöt. Palvelutoiminnasta kertyi vuonna 2007 yhteensä 74 miljoonaa euroa. Laaja palvelutoiminta edellyttää investointeja toimintayksiköiden rakennuksiin, koneisiin ja välineisiin. Vuotuiset uusintainvestoinnit ovat yleensä yli 3 miljoonaa euroa. Invalidiliitto ry:n kokonaistuotot vuonna 2007 olivat 56,1 m (2006: 58,5 m, 2005: 86,9 m ). Vuonna 2006 toteutettu asumispalvelujen yhtiöittäminen vähensi tuottoja merkittävästi jo viime vuonna. Liiton kokonaistulos on 2,8 m poistojen jälkeen 3,2 m ylijäämäinen. Investoinnit olivat liitossa 5,2 m. (2006: 4,4 m, 2005: 5.1 m ) niihin saatiin raha-automaatti- tai muita avustuksia 0,3m. Invalidiliitto-konsernin kokonaistuotot olivat 95,0m (2006: 93,2 m, 2005: 91,5 m ). Konsernin kokonaistulos oli 3,4 m poistojen jälkeen 3,5 m ylijäämäinen. Investoinnit konsernissa olivat 13,9m (2006: 12,6 m, 2005: 8,1 m ). Vuoden 2007 aikana valmistui uusi esteetön toimitalo. Hankkeen tavoitteena oli rakentaa malli toimistotalosta, jossa on otettu huomioon liikuntavammaisten erityistarpeet työympäristössään. Hanke toteutettiin Raha-automaattiyhdistyksen avustuksella. 16

17 Tuottojen jakautuminen 2007 Kiinteistötoiminta 10 % Muut toiminnat 13 % Varainhankinta 6 % Lääkinnällinen kuntoutus 42 % Ammatillinen kuntoutus 29 % Henkilöstö 58 % Palvelut 15 % Tarvikkeet 4 % Kulujen jakautuminen 2007 Poistot ja rahoutuskulut 7 % Muut kulut 16 % 17

18 JÄSENYHDISTYKSET Alavuden Seudun Invalidit ry Ekenäsnejdens Invalider-Tammisaarenseudun Invalidit rf Espoon Invalidit-Esbo Invalider ry Etelä-Päijänteen Invalidit ry Etelä-Saimaan Invalidit ry Euran Seudun Invalidit ry Evijärven Invalidit ry Forssan Seudun Invalidit ry Haapajärven Invalidit ry Haminan Seudun Invalidit ry Hangöudds Invalider-Hankoniemen Invalidit rf Hankasalmen Invalidit ry Harjavallan Seudun Invalidit ry Heinolan Seudun Invalidit ry Helsingin Invalidien Yhdistys ry Himangan Seudun Invalidit ry Huittisten Seudun Invalidit ry Hyvinkään Invalidit ry Hämeenlinnan Seudun Invalidit ry Härmäin Invalidit ry Iisalmen Invalidit ry Iitin Invalidit ry Ikaalisten Invalidit ry Ilmajoen Invalidit ry Imatran Invalidit ry Invalidföreningen Aktiv rf Jakobstadsnejdens Invalider-Pietarsaaren Seudun Invalidit rf Jalasjärven Invalidit ry Joensuun Seudun Invalidit ry Joutsan Seudun Invalidit ry Joutsenon Invalidit ry Jurvan Invalidit ry Jyväskylän Seudun Invalidit ry Jämsänjokilaakson Invalidit ry Järvenpään Seudun Invalidit ry Järviseudun Invalidit ry Kajaanin Seudun Invalidit ry Kangasalan Invalidit ry Kankaanpään Seudun Invalidit ry Karisnejdens Invalider-Karjaanseudun Invalidit rf Karkkilan Seudun Invalidit ry Karstulan Seudun Invalidit ry Kauhajoen Invalidit ry Kauhavan Seudun Invalidit ry Kemin Seudun Invalidit ry Keravan Invalidit ry Keski-Karjalan Invalidit ry Keurusseudun Invalidit ry Kimito Nejdens Invalider-Kemiön Seudun Invalidit rf Kirkkonummen Seudun Invalidit-Kyrkslättsnejdens Invalider ry Kiuruveden Invalidit ry Koillis-Lapin Invalidit ry Kokemäen Seudun Invalidit ry Kokkolan Seudun Invalidit-Karlebynejdens Invalider ry Korsnäs Invalider rf Kortesjärven Invalidit ry Kotkan Seudun Invalidit ry Kouvolan Seudun Invalidit ry Kuhmon Invalidit ry Kuopion Seudun Invalidit ry Kurikan Invalidit ry Kuusamon Invalidit ry Kuusankosken Invalidit ry Kyrönmaan Invalidit ry Kärkölän Invalidit ry Lahden Seudun Invalidit ry Laihian Invalidit ry Lapinlahden Invalidit ry Lapuan Seudun Invalidit ry Laukaan Invalidit ry Leppävirran Invalidit ry Lieksan Seudun Invalidit ry Lohjan Seudun Invalidit ry Loimaan Seudun Invalidit ry Loviisan Seudun Invalidit-Lovisanejdens Invalider ry Luoteis-Lapin Invalidit ry Malax Invalider rf Mikkelin Seudun Invalidit ry Mäntsälän Invalidit ry Mäntyharjun Invalidit ry Mäntän Seudun Invalidit ry Nilsiän Invalidit ry Nivalan Seudun Invalidit ry Nokian Invalidit ry 18

19 Noormarkun Seudun Invalidit ry Nurmijärven Invalidit ry Närpes Handikappföreningen rf Orimattilan Invalidit ry Oulaisten Invalidit ry Oulun Invalidien Yhdistys ry Outokummun Invalidit ry Panelia-Kiukaisten Invalidit ry Pargas Invalider-Paraisten Invalidit rf Pieksämäen Seudun Invalidit ry Pihtiputaan Seudun Invalidit ry Polvijärven Seudun Invalidit ry Porin Seudun Invalidit ry Porvoon Invalidit-Borgå Invalider ry Posion Seudun Invalidit ry Pudasjärven Invalidit ry Punkalaitumen Seudun Invalidit ry Pyhäjärven Invalidit ry Pylkönmäen Invalidit ry Raahen Seudun Invalidit ry Raision Seudun Invalidit ry Rantasalmen Seudun Invalidit ry Ranuan Invalidit ry Rauman Invalidit ry Rautavaaran Invalidit ry Rautjärven Seudun Invalidit ry Reisjärven Invalidit ry Riihimäen Seudun Invalidit ry Rovaniemen Seudun Invalidit ry Ruokolahden Invalidit ry Ruukin Invalidit ry Saarijärven Invalidit ry Salon Seudun Invalidit ry Savitaipaleen Seudun Invalidit ry Savonlinnan Seudun Invalidit ry Seinäjoen Seudun Invalidit ry Siilinjärven Invalidit ry Sodankylän Invalidiyhdistys ry Someron Invalidit ry Sonkajärven Invalidit ry Sotkamon Invalidit ry Suolahden Seudun Invalidit ry Suomenselän Invalidit ry Suonenjoen Seudun Invalidit ry Susirajan Invalidit ry Suupohjan Invalidit-Syd-Österbottens Invalider ry Tampereen Seudun Invalidit ry Teuvan Invalidit ry Toijalan Invalidit ry Tornion Invalidit ry Tunturi-Lapin Invalidit ry Turun Seudun Invalidit ry Ulvilan Seudun Invalidit ry Vaasan Invalidit-Vasa Invaliderna ry Vakka-Suomen Invalidit ry Valkeakosken Seudun Invalidit ry Vammalan Invalidit ry Vantaan Invalidit ry Varkauden Seudun Invalidit ry Vihdin Invalidit ry Viitasaaren Invalidit ry Virtain Invalidit ry Vähäkyrön Invalidit ry Ylitornion Invalidit ry Ylivieskan Invalidit ry Ylä-Kainuun Invalidit ry Ylä-Karjalan Invalidit ry Ylä-Lapin Invalidit ry Ålands Invalider rf Äetsän Invalidit ry Äänekosken Seudun Invalidit ry Diagnoosipohjaiset jäsenyhdistykset AH-Potilaat ry (anusatresia ja hirchbrung) AMC ry (Arthrogryposis multiplex congenita) Kalfos ry Mulibrey Nanismi ry Redy ry (Rapadilino-Erbin pareesi-dysmelia) Suomen Kampurajalkayhdistys ry (Skyry) Suomen Marfan -yhdistys ry Suomen Neurofibromatoosiyhdistys ry Suomen Perthes potilasyhdistys ry Suomen Turner-yhdistys ry Yhteensä 165 jäsenyhdistystä 19

20 LUOTTAMUSELIMET LIITTOHALLITUS 2007 Puheenjohtaja Pekka Tuominen, Maarianhamina I varapuheenjohtaja Satu Järviö, Turku II varapuheenjohtaja Leena Simola-Nikkanen, Helsinki Jäsenet Jorma Aspegrén, Kokkola Tomi Hotanen, Koria Hannu Ilonen, Varkaus Pirkko Kuusela, Espoo Paula Muotio, Teuva Onni Rata, Kajaani Heidi Rekola, Nokia Pauli Ritola, Lapinjärvi Sinikka Salo, Lappeenranta Raimo Toratti, Tornio Tilintarkastajat Varsinainen tilintarkastaja Johanna Perälä, KHT Varatilintarkastajat Jani Käsnänen, KHT Matti Nykänen, KHT SVH PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö LIITTOVALTUUSTO 2007 Puheenjohtaja Pekka Hätinen, Uusimaa 1. varapuheenjohtaja Pertti Laajalahti, Savo-Karjala 2. varapuheenjohtaja Marjukka Latosuo, Häme-Keski-Suomi UUSIMAA Raimo Friberg Auli Hackman Erkki Heikkilä Jyrki Huikari Varpu Kamppinen Aki Keskinen Timo Narinen Taisto Ojansivu Aimo Tammisto TURKU-PORI Sulo Hiltunen Raija Kiviniitty Terttu Leppänen Eero Oikarinen Tapani Roukka Eino Saarinen Aimo Salminen Aatos Tall HÄME KESKI-SUOMI Marita Marja-aho Taito Ohmero Kalevi Pullinen Allan Pynnönen Reijo Suominen Satu Tahlo-Jortikka Olavi Tuononen Raili Virtaranta KAAKKOIS-SUOMI Hannu Itkonen Keijo Kaskiaho Reino Kokkola Matti Paavola Markku Sorsa Hannu Suuronen Kauko Väisänen POHJANMAA Pirkko Ahola Juhani Kivipelto Pekka Kuusela Kauno Luoma Pertti Meriruoho Tapani Saarinen Irja Pesonen SAVO-KARJALA Timo Antikainen Mikko Korhonen Seija Lehikoinen Airi Mankinen-Yrjänheikki Leena Pulkkinen OULU-KAINUU Eila Järvelä Aarni Luhtala Markku Mikkonen Taisto Palosaari Pertti Sankilampi LAPPI Minna Aula Marke Martimo Kalevi Tiuraniemi HARVINAISET Lasse Niemi Yhteensä 56 jäsentä 20

21 Vuoden 2007 Invalidiliiton liittohallitus ja liittovaltuuston puheenjohtaja. Alhaalta vasemmalta Hannu Ilonen, Pauli Ritola, Pekka Hätinen, Satu Järviö, Raimo Toratti, Onni Rata. Ylhäältä vasemmalta Pekka Tuominen, Jorma Aspegrén, Leena Simola-Nikkanen, Pirkko Kuusela, Sinikka Salo, Paula Muotio, Tomi Hotanen, Heidi Rekola. 21

22 YHTEYSTIEDOT KESKUSTOIMISTO KUNTOUTUSYKSIKÖT SEESAM Työhönvalmennus KUNTOUTUSOHJAAJAT Invalidiliitto ry Mannerheimintie Helsinki Puh. (09) Faksi (09) Toimitusjohtaja Raimo Lindberg Talousjohtaja Juha Kotikangas Järjestö- ja vaikuttamisosasto Järjestöpäällikkö Marja Pihnala Kuntoutusosasto Kuntoutuspäällikkö Heidi Lindberg Kuntoutusohjauksen yhteyshenkilö Hélène Stjernschantz Viestintäosasto Viestintäpäällikkö Sinikka Rantala Varainhankintaosasto Keräyspäällikkö Petri Äikiä Laskentaosasto Laskentapäällikkö Kim Alm Kiinteistöosasto Kiinteistöpäällikkö Jukka Seppälä (aloittaa ) Henkilöstöpäällikkö Katriina Larvamo Kehittämiskoordinaattori Tuija Mäkelä Käpylän kuntoutuskeskus Nordenskiöldinkatu 18 B Helsinki Puh. (09) Faksi (09) Johtaja Aarne Ylinen (aloittaa ) Lapin kuntoutuskeskus Porokatu Rovaniemi Puh. (016) Faksi (016) Johtaja Tarja Lahtela Lahden kuntoutuskeskus Launeenkatu Lahti Puh. (03) Faksi (03) Johtaja Marjaana Suosalmi Järvenpään koulutuskeskus Mannilantie 29, PL Järvenpää Puh. (09) Faksi (09) Rehtori Jorma Varkila Järvenpään Kuntoinva Mannilantie Järvenpää Puh. (09) Johtaja Jorma Varkila Kumpulantie 1 A, 5 krs Helsinki Puh. (09) Faksi (09) Osastopäällikkö Yrjö Kekki SEESAM Työtoiminta Puh. (09) Faksi (09) Vt. johtaja Jorma Kaksonen Jyväskylän kuntoutus- ja työklinikka Varikontie Jyväskylä Puh. (014) Faksi (014) Johtaja Seppo Salpakoski Kuopion kuntoutus- ja työklinikka Puijonkatu 19 B 4 krs Kuopio Puh. (017) Faksi (017) Johtaja Seppo Salpakoski Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kuntoutusohjaaja Anna-Maija Savinainen KYS/Kuntoutustutkimusklinikka Rak. 6, 2 krs Kuopio Puh. (017) Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kuntoutusohjaaja Maija Rautio Mikkelin keskussairaala Porrassalmenkatu Mikkeli Puh. (015) Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Päijät-Hämeen keskussairaala, Keskussairaalankatu 7, Lahti Kirurgian klinikka Kuntoutusohjaaja Petra Luttinen Puh. (03) Neurologia klinikka Kuntoutusohjaaja Tuula Hyvärinen Puh. (03)

23 TYTÄRYHTIÖT Invalidiliiton Asumispalvelut Oy Mannerheimintie 107, Helsinki Puh. / vaihde (09) Faksi (09) Toimitusjohtaja Risto Hämäläinen YKSIKÖT Iisalmen Validia-palvelut Kirkonsalmentie Iisalmi Puh. (017) Faksi (017) Johtaja Marja Lankinen Joensuun Validia-palvelut Merimiehenkatu Joensuu Puh. (013) Faksi (013) Johtaja Soili Savolainen Jyväskylän Validia-palvelut Rusokinkatu Jyväskylä Puh. (014) Faksi (014) Johtaja Leena Yksjärvi Kajaanin Validia-palvelut Kasakankuja Kajaani Puh. (08) Faksi (08) Johtaja Pirjo Väätäinen Kokkolan Validia-palvelut Metsonkuja Kokkola Puh. (06) Faksi (06) Johtaja Leila Kangasluoma Kuopion Validia-palvelut Savonkatu Kuopio Puh. (017) Faksi (017) Päiväkeskus Tiihottarentie Kuopio Puh. (017) Faksi (017) Johtaja Seppo Rissanen Kuusankosken Validia-palvelut Itäinen Linjapuisto Kuusankoski Puh. (05) Faksi (05) Johtaja Ritva Hakkarainen Lahden Validia-palvelut Heinäkatu Lahti Puh. (03) Faksi (03) Johtaja Kaarina Oksalahti Mikkelin Validia-palvelut Kiiskinmäenkatu Mikkeli Puh. (015) Faksi (015) Johtaja Marketta Montonen Oulun Validia-palvelut Kaislatie 1 A, Oulu Puh. (08) Faksi (08) Johtaja Sirpa Karvonen Porin Validia-palvelut Uusikoivistontie 38, Pori Puh. (02) Faksi (02) Johtaja Merja Ahonen-Roslakka Pääkaupunkiseudun Validia-palvelut Ruusuhelmenkatu 1, Helsinki Puh. (09) Faksi (09) Johtaja Arto Nyström Rovaniemen Validia-palvelut Pohjolankatu Rovaniemi Puh. (016) Faksi (016) Johtaja Sinikka Hotti Tampereen Validia-palvelut Insinöörinkatu 12, Tampere Puh. (03) Faksi (03) Johtaja Maarit Hirvonen Turun Validia-palvelut Hippoksentie Turku Puh. (02) Faksi (02) Johtaja Eija Kosunen Vaasan Validia-palvelut Käsityöläiskatu Vaasa Puh. (06) Faksi (06) Johtaja Leila Kangasluoma Inva-apuväline Oy Mannerheimintie Helsinki Puh. (09) Faksi (09) Invatieto Oy Mannerheimintie Helsinki Puh. (09) Medimaster Oy Mannerheimintie Helsinki Puh. (09) Faksi (09) Kuulo-Inva Oy Kumpulantie 7 A, Helsinki Puh. (09) Faksi (09)

Yhdistysluettelo 2017

Yhdistysluettelo 2017 Yhdistysluettelo 2017 Jäsen- ja äänimäärät Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n jäsenyhdistykset Jäsenmäärä 1.1.2017 liiton rekisterin mukaan Äänimäärä ALAJÄRVI-VIMPELIN KVT RY 41 1 ALAVIESKAN KVT RY 41 1

Lisätiedot

Invalidiliitosta. Invalidiliitto

Invalidiliitosta. Invalidiliitto Invalidiliitosta - täytti 70 vuotta 16.1.2008-165 jäsenyhdistystä ja 34 000 henkil öjäsentä - Tekee työtä yhteiskunnassa niin, ett ä toimiva arki mahdollistaa tuki - tai liikuntaelinvammaiselle ihmiselle

Lisätiedot

Toimintayksiköt. Keskustoimisto. Kuntoutuslaitokset. Ammattikoulutus. Lahden kuntoutuskeskus. Invalidiliitto ry. Käpylän kuntoutuskeskus

Toimintayksiköt. Keskustoimisto. Kuntoutuslaitokset. Ammattikoulutus. Lahden kuntoutuskeskus. Invalidiliitto ry. Käpylän kuntoutuskeskus Toimintayksiköt Keskustoimisto Invalidiliitto ry Perustettu v. 1938 Puh. (09) 613 191 Telefax (09) 146 1443 http://www.invalidiliitto.fi e-mail: fmd@invalidiliitto.fi Toimitusjohtaja Raimo Lindberg Talousjohtaja

Lisätiedot

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan.

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. 1 Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. Etelä-Suomi Altia Oyj A sikkalan kunnan vesilaito s Espoon Vesi

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00 Valtion erityisavustus pedagogisten ICTohjaukseen Statligt specialunderstöd för pedagogisk ICT-handledning Koulutuksen järjestäjä Myönnettävä summa ( ) Akaan kaupunki 10900,00 Alajärven kaupunki 9800,00

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Jyväskylän steinerk 16000 Jämsän kaupunki 72000 Kaarinan kaupunki 306300 Kajaanin kaupunki 143900 Kalajoen kaupunki 92100 Kangasalan kunta 542500

Jyväskylän steinerk 16000 Jämsän kaupunki 72000 Kaarinan kaupunki 306300 Kajaanin kaupunki 143900 Kalajoen kaupunki 92100 Kangasalan kunta 542500 VUOSI 2015 Akaan kaupunki 127900 Asikkalan kunta 25700 Auran kunta 27600 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 13000 Englantilaisen koulun säätiö 24000 Espoon kaupunki 1773900 Espoon Steinerkoulun

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Tehyn valtuustovaalin äänestysprosentit ammattiosastoittain

Tehyn valtuustovaalin äänestysprosentit ammattiosastoittain Tehyn valtuustovaalin äänestysprosentit ammattiosastoittain 2.10.2017 HELSINKI Äänestys % 102 Tehyn Hyksin Naistensairaalan ammattiosasto ry 34,4 104 Tehyn HYKS:n Lasten ja nuorten sairaalan ammattiosasto

Lisätiedot

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Opintosetelita voidaan vuonna 2016 myöntää kansalaisopistoille, kansanopistoille sekä opintokeskuksille. Kaikkiaan avusta haettiin 8,3 miljoonan

Lisätiedot

VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPINTOSETELIAVUSTUKSET Kansalaisopistot

VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPINTOSETELIAVUSTUKSET Kansalaisopistot VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPINTOSETELIAVUSTUKSET 2017 Kansalaisopistot Opintoseteliavustusta voidaan vuonna 2017 myöntää kansalaisopistoille, kansanopistoille sekä opintokeskuksille. Kaikkiaan avusta haettiin

Lisätiedot

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry 10 000 Auralan kansalaisopisto Auralan Setlementti 7 000 Autere-opisto Mänttä-Vilppulan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

I N V A L I D I L I I T T O 2 0 0 9

I N V A L I D I L I I T T O 2 0 0 9 I N V A L I D I L I I T T O 2 0 0 9 Vuosikirja 1 Toimitus: Sinikka Rantala, Sari Keskinen, Hanna Löfgren, Kaija Pulli ja Juha Kotikangas Ulkoasu: Ari Niskanen Kuvat: Timo Porthan, Jyrki Heinonen Paino:

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön opintoseteliavustukset 2015, Kansalaisopistot

Vapaan sivistystyön opintoseteliavustukset 2015, Kansalaisopistot Vapaan sivistystyön opintoseteliavustukset 2015, Kansalaisopistot Avustuksen saaja Kansalaisopisto Myönnetty avustus euroa Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry 13 000 Auralan kansalaisopisto

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

Joutsan kunta ,00 Juankosken kaupunki ,00 Juvan kunta ,00 Jyväskylän kaupunki ,00 Järvenpään kaupunki ,00 Kaarinan

Joutsan kunta ,00 Juankosken kaupunki ,00 Juvan kunta ,00 Jyväskylän kaupunki ,00 Järvenpään kaupunki ,00 Kaarinan Saajat 2014 Akaan kaupunki 257 100,00 Alavieskan kunta 55 900,00 Alavuden kaupunki 17 300,00 Asikkalan kunta 51 800,00 Auran kunta 55 500,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 26 400,00

Lisätiedot

PAAVO. avuntarpeen itsearviointimenetelmä. Oikeus elämään. Lapset ja nuoret. Vuosikirja 2006. Invalidiliitto

PAAVO. avuntarpeen itsearviointimenetelmä. Oikeus elämään. Lapset ja nuoret. Vuosikirja 2006. Invalidiliitto PAAVO avuntarpeen itsearviointimenetelmä Oikeus elämään Lapset ja nuoret Vuosikirja 2006 Invalidiliitto SISÄLLYS JOHDON KATSAUS 3 PAAVO avuntarpeen itsearviointimenetelmä 5 OIKEUS ELÄMÄÄN 6 LAPSET JA NUORET

Lisätiedot

Puoluekokous äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan

Puoluekokous äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan Puoluekokous 17. 18.6.2017 - äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan Yhdistys Järjestökokonaisuus Edustajia Arabian-Käpylän-Viikin Vihreät Helsinki

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

63/508/2011 Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry /508/2011 Borgå medborgarinstitut Borgå stad 9 000

63/508/2011 Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry /508/2011 Borgå medborgarinstitut Borgå stad 9 000 Vapaa sivistystyö Opintosetelityyppiset valtionavustukset 2011 Kansalaisopistot euroa 63/508/2011 Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry 23 000 90/508/2011 Borgå medborgarinstitut Borgå stad

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää suomalaista toimistokulttuuria siten, että rakennetut tilat tukevat

Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää suomalaista toimistokulttuuria siten, että rakennetut tilat tukevat Invalidiliitto SISÄLTÖ Alkusanat 3 Järjestö- ja vaikuttamistoiminta 6 Palvelutoiminta 10 Viestintä 16 Varainhankinta 16 IT-lehti 16 Asumispalvelut 17 Inva-apuväline 17 Yhteystiedot 18 Invalidiliitto on

Lisätiedot

Kirjastojen lainat 2015 Kirjasto Lainojen lkm

Kirjastojen lainat 2015 Kirjasto Lainojen lkm Kirjastojen lainat 2015 Tässä tilastossa esitetään kaikkien Celian äänikirjapalveluun liittyneiden kirjastojen lainat vuonna 2015 Tietosuojasyistä alle viiden menevät lainat ilmaistaan "< 5" merkinnällä.

Lisätiedot

Opintosetelityyppistä avustusta myönnettiin seuraavasti:

Opintosetelityyppistä avustusta myönnettiin seuraavasti: KANSALAISOPISTOJEN OPINTOSETELITYYPPISET AVUSTUKSET 2007 Valtion vuoden 2007 talousarvion momentille 29.30.30 osoitettiin määrärahat kansalaisopistojen opintosetelityyppistä valtionavustusta varten. Opintosetelityyppiset

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

Luonnokset Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan maistraattien yhdistämisestä aiheutuviksi asetusmuutoksiksi

Luonnokset Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan maistraattien yhdistämisestä aiheutuviksi asetusmuutoksiksi 1(1) Liite 3 (suomi) Luonnokset Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan maistraattien yhdistämisestä aiheutuviksi asetusmuutoksiksi 1. Valtioneuvoston asetus maistraattien toimialueista Valtioneuvoston

Lisätiedot

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina 2006 2011 Liite 1 Lähde: Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta, Asemakaavojen seurantalomakkeet,

Lisätiedot

KRUUNUPYY 44 600 SVT

KRUUNUPYY 44 600 SVT 4706 N:o 119 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw)

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Puoluekokousedustajiin. EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 2009 (päivitetty 20.4.)

Puoluekokousedustajiin. EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 2009 (päivitetty 20.4.) Yhdistys EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 009 (päivitetty 0.4.) Etelä-Savo Mikkelin Seudun Vihreät ry 3 Pieksämäen seudun vihreät ry Rantasalmen vihreät ry Ristiinan vihreät ry Savonlinnan Seudun

Lisätiedot

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä 2013-2015 KAIKKI IKÄRYHMÄT Helsinki 329 300 404 1033 Nurmijärvi 107 93 55 255 Nurmijärvi 245 224 191 660 Tuusula 60 37 27 124 Riihimäki 217 182 184 583 Mäntsälä

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 176 N:o 22 Liite 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus ERP (MHz) (kw) AAVASAKSA 87,9 10 AAVASAKSA AAVASAKSA

Lisätiedot

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus LUONNOS Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lahden seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

TAMMIKUU VIIKKO MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI LAUANTAI SUNNUNTAI. Lipposen Talvirallisprint, Rantasalmi - K. Suonenjoki ralli - HRT

TAMMIKUU VIIKKO MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI LAUANTAI SUNNUNTAI. Lipposen Talvirallisprint, Rantasalmi - K. Suonenjoki ralli - HRT TAMMIKUU 2009 VIIKKO MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI LAUANTAI SUNNUNTAI 1 2 OP 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suonenjoki ralli - HRT Lipposen Talvirallisprint, Rantasalmi - K 12 13 14 15 16

Lisätiedot

Karjalan Liiton jäsenyhteisöjen toimintakilpailut 2015 TULOKSET. Seurat yli 300 jäsentä 1 Hyvinkään Karjala-seura ry Oulun Karjalaseura ry 3139

Karjalan Liiton jäsenyhteisöjen toimintakilpailut 2015 TULOKSET. Seurat yli 300 jäsentä 1 Hyvinkään Karjala-seura ry Oulun Karjalaseura ry 3139 Karjalan Liiton jäsenyhteisöjen toimintakilpailut 2015 TULOKSET Seurat yli 300 jäsentä 1 Hyvinkään Karjala-seura ry 5354 2 Oulun Karjalaseura ry 3139 Seurat 201-300 jäsentä 1 Paimion Karjalaseura ry 5209

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lappeenrannan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Vaasan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

Toiveena alueellistaminen käytäntönä keskittyminen

Toiveena alueellistaminen käytäntönä keskittyminen Siirtolaisuusinstituutti Migrationsinstitutet Institute of Migration Toiveena alueellistaminen käytäntönä keskittyminen Muuttoliikesymposium 2010 Tutkija Heli Sjöblom-Immala TUTKIMUSHANKE MAAHANMUUTTAJIEN

Lisätiedot

LIITE 1: Omistajat SITOVASTI MUKANA OLEVAT YHTEISÖT. KuntaPro Oy

LIITE 1: Omistajat SITOVASTI MUKANA OLEVAT YHTEISÖT. KuntaPro Oy 1 LIITE 1: Omistajat Yhteishankintayksikön kilpailuttamia sopimuksia voivat hyödyntää KuntaPro Oy:n ja sen tytäryhteisöjen lisäksi kaikki KuntaPro Oy:n omistajayhteisöt ja niiden omistajayhteisöt. SITOVASTI

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014 1140/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Jyväskylän seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2009 N:o 819 821. Oikeusministeriön asetus. N:o 819

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2009 N:o 819 821. Oikeusministeriön asetus. N:o 819 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2009 N:o 819 821 SISÄLLYS N:o Sivu 819 Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä ja oikeusaputoimistojen toimipaikoista... 4661 820

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kuopion seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Helsingin seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, pk 17,00 Liiketalouden perustutkinto, yo 5,00 Ammattiopisto Tavastia Ammattiopisto Tavastia, Hämeenlinna

Liiketalouden perustutkinto, pk 17,00 Liiketalouden perustutkinto, yo 5,00 Ammattiopisto Tavastia Ammattiopisto Tavastia, Hämeenlinna Ammattiopisto Lappia Ammattiopisto Lappia, Tornio Alin hyväksytty pistemäärä Ammattiopisto Tavastia Ammattiopisto Tavastia, Hämeenlinna Axxell Axxell, Karis Liiketalouden perustutkinto, pk 15,00 Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset

Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset 13.2.2017 BM 13.2.2017 1 13.2.2017 2 Jäsenyhdistysten tilannekuvaukset alueittain / Käytetyt värikoodit Alle 10 jäsentä 10-49 jäsentä Yli 49 jäsentä 1.1.2017

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen Kuntien yritysilmasto 2012 Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä

Lisätiedot

HYRIA KOULUTUS OY. - Enemmän osaamista - Yhdistyimme 1.8.2009 Hyria koulutus Oy:ksi: Hyvinkään ammattioppilaitos. Hyvinkään kauppaoppilaitos

HYRIA KOULUTUS OY. - Enemmän osaamista - Yhdistyimme 1.8.2009 Hyria koulutus Oy:ksi: Hyvinkään ammattioppilaitos. Hyvinkään kauppaoppilaitos HYRIA KOULUTUS OY HYRIA KOULUTUS OY - Enemmän osaamista - Yhdistyimme 1.8.2009 Hyria koulutus Oy:ksi: Hyvinkään ammattioppilaitos Hyvinkään kauppaoppilaitos Hyvinkään taidekoulu Hyvinkään terveydenhuolto-oppilaitos

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

Marjo Mustalampi, Saariselkä Lahjatavaraliikkeen omistaja, yrittäjänä vuodesta 1990

Marjo Mustalampi, Saariselkä Lahjatavaraliikkeen omistaja, yrittäjänä vuodesta 1990 Marjo Mustalampi, Saariselkä Lahjatavaraliikkeen omistaja, yrittäjänä vuodesta 1990 Liityin Yrittäjänaisiin, koska olen yksinyrittäjä ja halusin itselleni verkoston. Toinen yrittäjänainen ymmärtää toista

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Oulun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

LIITTOKOKOUSKUTSU 3.4.2014

LIITTOKOKOUSKUTSU 3.4.2014 1 (2) LIITTOKOKOUSKUTSU 3.4.2014 Arvoisa jäsen Kansalaisopistojen liitto KoL - Medborgarinstitutens förbund MiF ry:n liittokokous pidetään 5. 6.6.2014 Turun suomenkielisellä työväenopistolla osoitteessa

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 SISÄLLYS N:o Sivu 341 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa 8.2.2008 sekä yhdistysten edustajamäärät puoluekokouksessa 2008 (sääntöjen 22 perusteella) (tilanne 3.3.08 huhtikuussa hyväksyttävät

Lisätiedot

M 4 x 100 m M 4 x 400 m

M 4 x 100 m M 4 x 400 m M 4 x 100 m SB 1 Tampereen Pyrintö 1 41,38 2 Helsingin Kisa-Veikot 1 42,39 3 Borgå Akilles 1 42,59 4 If Sibbo-Vargarna 1 42,94 5 Esbo IF 1 43,74 6 Kenttäurheilijat -58 1 44,01 7 Tampereen Urheilijat -38

Lisätiedot

Parhaat seurat. Nimi:

Parhaat seurat. Nimi: Sivu 1/5 Nimi: Hae! Parhaat seurat 1. Lappajärven Kalaveikot ry 80.471 kg 2. Itä-Päijänteen Kalakaverit ry 71.930 kg 3. Puijon Pilkki ry 59.486 kg 4. Ylä-Keiteleen Koukku ry 56.391 kg 5. Alavuden Seudun

Lisätiedot

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk)

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk) . KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA. Tontinlohk omisia suoritettu.. Näissä tontteja yhteensä (kpl).2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä (kpl).3 Tontin lohkomistoimituksen kesto

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 865. Valtioneuvoston asetus. ulosottopiireistä. Annettu Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 865. Valtioneuvoston asetus. ulosottopiireistä. Annettu Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2007 N:o 865 869 SISÄLLYS N:o Sivu 865 Valtioneuvoston asetus ulosottopiireistä... 3875 866 Oikeusministeriön päätös ulosottovirastojen

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta. Taajuus (MHz) ERP (kw)

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta. Taajuus (MHz) ERP (kw) 382 Liite TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus (MHz) ERP (kw) Anjalankoski,

Lisätiedot

pääomamäärä 1.843.227,37 euroa - osittain yhteisvastuullisesti 602.065 euroa 267.200,19 euroa 57.937,14 euroa 28.968,58 euroa

pääomamäärä 1.843.227,37 euroa - osittain yhteisvastuullisesti 602.065 euroa 267.200,19 euroa 57.937,14 euroa 28.968,58 euroa Liite tiedotteeseen 28.11.2013 / Asfalttikartelliin perustuva vahingonkorvaus 1 Kantaja - vastaaja (t) Pääomavaatimus Tuomittu pääomamäärä Ylihintaprosentti Oikeudenkäyntikulut Espoon kaupunki - NCC Roads

Lisätiedot

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat Joukkuekisassa naiset lisäpisteitä 8 p/srj # Nimi Syntymävuosi Yhdistys Hyvitys/srj Hyvitys 6 srjjoukkue Torstai 9.00 1 Tamminen Matti 1928

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 15.-16.10.1966, Sunila ja Nurmo 1. Ilmari Huhtala Lapuan Virkiä 2. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 3. Matti Huhtala Lapuan Virkiä 1. Eino Juusela Nurmon Jymy 2.

Lisätiedot

7714 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Seinäjoki Koulukatu 20 60100 Seinäjoki Iso 0094 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Alajärvi Kauppakatu 16

7714 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Seinäjoki Koulukatu 20 60100 Seinäjoki Iso 0094 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Alajärvi Kauppakatu 16 Nimi Osoite 7714 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Seinäjoki Koulukatu 20 60100 Seinäjoki Iso 0094 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Alajärvi Kauppakatu 16 62900 Alajärvi Iso 2488 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

1921-1959 Urho Saariaho Suomen mestaruus Seiväs 370 28-29.7.1934 Tampere Jukka Huovinen SM-hopeaa Kalevan kisat 110m aj. 15,7 10-11.8.

1921-1959 Urho Saariaho Suomen mestaruus Seiväs 370 28-29.7.1934 Tampere Jukka Huovinen SM-hopeaa Kalevan kisat 110m aj. 15,7 10-11.8. 3.11.2010 Lopullinen Raahen Vesan SM-mitalistit 1921-1999 Koonnut Eero Ukonaho 1921-1959 Urho Saariaho Suomen mestaruus Seiväs 370 28-29.7.1934 Tampere Jukka Huovinen SM-hopeaa Kalevan kisat 110m aj. 15,7

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 8 N:o 1 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Valiokunnan kokoonpano kaudella

Valiokunnan kokoonpano kaudella Valiokunnan kokoonpano kaudella 2016-2017 Kai Hildén Turku pj. Tuomas Eivola Tampere Marja Hongisto Turku Piritta Maja Kuortane Eino Styrman Helsinki Juha Viberg Kotka Avaintehtävät: valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen

Lisätiedot

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 29.-30.1.1966 (Janakkalan Jana, Hallan Visa ja Lappajärven Veikot) 2. Raimo Virolainen Tampereen Painimiehet 3. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 1. Jorma Virolainen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy Hallitus 198 10.04.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy H 198 Suomen Terveystalo Oy on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon ta vi ras tol ta yksityisen

Lisätiedot

Liite. Päätös. Hakija

Liite. Päätös. Hakija Hakija Päätös Akaan kaupunginhallitus 211 070 Alavieskan kunnanhallitus 47 890 Askolan kunnanhallitus 39 420 Auran kunnanhallitus 47 480 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys 28 160 Elias-koulun

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Nopea apu. Haasteita kunnanjohtajan näkökulmasta. Turvallisempi huominen. Hyvinkää 23.1.2013. Seppo Rajala Kunnanjohtaja Puolanka

Nopea apu. Haasteita kunnanjohtajan näkökulmasta. Turvallisempi huominen. Hyvinkää 23.1.2013. Seppo Rajala Kunnanjohtaja Puolanka Nopea apu Haasteita kunnanjohtajan näkökulmasta Turvallisempi huominen Hyvinkää 23.1.2013 Seppo Rajala Kunnanjohtaja Puolanka YLE 23.1.2013 klo 7:04 Texasin opistoammuskelu oli kahden kiista Sanakopuna

Lisätiedot

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus

Lisätiedot

HOPEASOMPA-LOPPUKILPAILU 08.03.2009 VIESTIT, Vapaa-ajankeskus Parra, TEUVA

HOPEASOMPA-LOPPUKILPAILU 08.03.2009 VIESTIT, Vapaa-ajankeskus Parra, TEUVA 1 / 5 6.3.2009 10:46 HOPEASOMPA-LOPPUKILPAILU 08.03.2009 VIESTIT, Vapaa-ajankeskus Parra, TEUVA Hiihtotapa perinteinen Arvonnassa käytetty kahta arvontaryhmää ( ja ) tulostukseen sopivampi versio >> N16,

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Päätökset etsivän nuorisotyön avustuksista 2015

Päätökset etsivän nuorisotyön avustuksista 2015 Päätökset etsivän nuorisotyön avustuksista 2015 Hakija Päätös Akaan kaupunki 30 000,00 A-klinikkasäätiö, Pirkanmaan palvelualue (Helsinki) 60 000,00 Alavuden kaupunki 60 000,00 Asikkalan kunta 30 000,00

Lisätiedot