TROOPPINEN PUU. TROOPPINEN PUU Opas sisäänostajille, mainonnan suunnittelijoille, myyjille ja asiakkaille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TROOPPINEN PUU. TROOPPINEN PUU Opas sisäänostajille, mainonnan suunnittelijoille, myyjille ja asiakkaille"

Transkriptio

1 Opas sisäänostajille, mainonnan suunnittelijoille, myyjille ja asiakkaille Tämä opas on kirjoitettu avuksi kaikille niille, jotka työssään tekevät päätöksiä, jotka liittyvät trooppisesta puusta tehtyihin tuotteisiin: mm. puutarha- ja muihin huonekaluihin tai rakennusja sisustusmateriaaleihin. Opas sisältää muun muassa vastauksia asiakkaiden yleisimmin pohtimiin kysymyksiin tietoa trooppisen puuraaka-aineen hankinnan vaikutuksista kehitysmaissa työskentelevien hakkuutyöntekijöiden, paikallisten asukkaiden ja alkuperäiskansojen elämään tietoa sademetsistä ja niiden hakkuiden vaikutuksista mm. sukupuuttoihin ja ilmastonmuutokseen tietoa erilaisten ekomerkintöjen ja muiden ympäristöväittämien luotettavuudesta tai epäluotettavuudesta ohjeita puulajien mahdollisen uhanalaisuuden tunnistamisesta Opas sisäänostajille, mainonnan suunnittelijoille, myyjille ja asiakkaille Keskeinen osuus oppaassa on käytännönläheisellä tiedolla FSC-merkinnästä. FSC on tällä hetkellä ainoa maailmanlaajuinen puutuotteiden sertifiointijärjestelmä, joka täyttää kansainvälisten ympäristöjärjestöjen asettamat luotettavuus- ja puolueettomuusvaatimukset. Se on myös ainoa järjestelmä, joka sisältää kattavat kriteerit mm. työntekijöiden oloista, työturvallisuudesta, kehitysmaan paikallisille asukkaille ohjattavasta hyödystä ja alkuperäisväestöjen huomioonottamisesta.

2 JOHDANTO: MIKSI TÄMÄ OPAS? SISÄLLYS 3 Johdanto: miksi tämä opas? KENELLE TÄMÄ OP AS ON TARKOITETTU? MITÄ SINÄ HYÖDYT TÄSTÄ OPPAASTA? Julkaisija: Suomen WWF Lintulahdenkatu Helsinki puh. (09) internet: FSC-SECR-0083 EETTINEN VASTUU TROOPPISESTA PUUSTA VALMISTETTUJEN TUOTTEIDEN HANKINNASSA 5 Hankinnan sudenkuoppia 7 8 Miksi puulta kannattaa vaatia FSC-merkintää? Tieto ja koulutus hyödyttävät sekä hankkijoita että myyjiä SISÄÄNOSTAJAN JA MAINONNAN SUUNNITTELIJAN TIETOPAKETTI Forest Stewardship Council FSC mikä se on? Mitä FSC-merkintä puutuotteessa kertoo? Mistä FSC-merkittyjä tuotteita saa? FSC-merkittyjen tuotteiden esillepano ja mainonta HUONEKALUMYYJÄN JA ASIAKKAAN TIETOPAKETTI Mitä asiakkaat haluavat tietää trooppisesta puusta? Miksi FSC on eettinen valinta? Sademetsät vaarassa Hakkuiden vaikutus kehitysmaiden asukkaisiin LISÄTIETOJA 23 Teksti: Helena Telkänranta Ulkoasu: Hiekka Graphics Toimitus: WWF / Niklas Hagelberg ja Laura Saarilahti Painopaikka: Colorprint 2002 Painopaperi: Reprint FSC 130 g Yhteystietoja ja WWW-sivuja FSC Trademark (c) 1996 Forest Stewardship Council A.C. Kannen kuvat: Machiguenga-heimon lapsia kotimetsässään Perussa. Kuva: WWF-Canon/André Bärtschi Sademetsää El Yunquessa Puerto Ricossa. Kuva: WWF/ UNEP/TOPHAM Tämä julkaisu on toteutettu Suomen ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosaston tuella. Tämä opas on kirjoitettu avuksi kaikille niille, joiden työtehtäviin kuuluu hankkia, mainostaa tai myydä tuotteita, joiden raaka-aineena on trooppinen puu. Oppaan keskeisimpänä aihepiirinä ovat puutarhahuonekalut ja muut kalusteet, mutta oppaan tiedot pätevät myös muihin trooppista puuta sisältäviin tuotteisiin, kuten talojen, veneiden ja laivojen rakennus- ja sisustusmateriaaleihin, koriste-esineisiin sekä grillibriketteihin. Opas on erityisesti suunniteltu palvelemaan puutuotteita myyvien liikkeiden sisäänostajia, mainonnan suunnittelijoita, tuotteiden esillepanosta vastaavia henkilöitä ja myyjiä. Muita ryhmiä, joita ajatellen tätä opasta on koottu, ovat yritysten ja yhteisöjen huonekalu- ja muista puutavarahankinnoista päättävät henkilöt sekä yksityiset, hankintojensa taustoista kiinnostuneet asiakkaat. Jotta opas palvelisi eri käyttäjäryhmiään mahdollisimman hyvin, se on jaettu erilaisiin osiin: Sivuilla 5-8 kerrotaan yleistä taustatietoa, johon sisältyy sekä puutuoteyritysten että asiakkaiden usein pohtimia kysymyksiä. Sivuille on koottu FSC:tä koskevaa käytännön tietoa, joka palvelee erityisesti sisäänostajia ja mainonnan suunnittelijoita. Sivuilla vastataan myyjien ja asiakkaiden yleisimmin kohtaamiin kysymyksiin. Toisessa ja kolmannessa osassa käsitellään osittain samoja asioita, mutta eri näkökulmista kyseisten lukijaryhmien tarpeita ajatellen. Jos lukija haluaa säästää aikaa, hän voi valita niistä luettavakseen vain häntä itseään kiinnostavan osuuden. Tämä opas on osa WWF:n toimintaa vastuullisen metsänhoidon edistämiseksi. WWF on poliittisesti ja taloudellisesti riippumaton kansainvälinen ympäristöjärjestö, joka työskentelee luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi ja ekologisten toimintojen ylläpitämiseksi. Tämän oppaan tuottamiseen on saatu Suomen ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosaston tukea. Vähintään 17,5 % Vähintään 17,5 % tämän paperin valmistukseen käytetystä puusta tulee vastuullisesti hoidetuista metsistä, jotka on sertifioitu Forest Stewardship Councilin sääntöjen mukaisesti. 50 % paperin kuidusta on keräyspaperia. SmartWoodin sertifioima SW-COC-495 FSC Trademark 1996 Forest Stewardship Council A.C. Tuotetta myyvältä yritykseltä säästyy runsaasti aikaa ja vaivaa, jos puutuotteella on puolueettomaksi ja luotettavaksi tiedetyn asiantuntijatahon antama todistus sen ympäristöä säästävästä alkuperästä. Tällöin yrityksen ei tarvitse ryhtyä omaan aikaavievään ja usein tuloksiltaan heikkoon selvitystyöhön voidakseen vastata asiakkaiden kysymyksiin: miten puu on tuotettu, onko se uhanalaista lajia, millaiset ovat olleet kehitysmaassa työskentelevien työntekijöiden olot ja niin edelleen. Tuotteiden vaikutukset ympäristöön ja alkuperämaan asukkaiden elinoloihin ovat seikkoja, jotka kiinnostavat yhä useampia asiakkaita. Sen seurauksena puutuotteisiin on liitetty monia erilaisia merkintöjä tuotteen ympäristöä säästävästä alkuperästä. Moni tavarantoimittaja myös ilmoittaa puun olevan viljeltyä tai että kaadettujen puiden tilalle on istutettu uusia. Valitettavasti tarkemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että alkuperätiedot ovat melko usein perättömiä ja monien ympäristömerkintöjen yhteydessä esitetyt väitteet harhaanjohtavia. Suomessa toimivan yrityksen sisäänostajan on usein vaikea itse varmistaa, ovatko väitteet trooppisen puun alkuperästä tosia. Tämä johtuu sekä siitä, että puuraakaaineen alkuperämaat ovat kaukana, että myös siitä, että tuotteet on usein valmistettu muualla kuin raaka-aineen alkuperämaassa. Tällä hetkellä maailmassa on vain yksi sellainen puutuotteiden sertifiointijärjestelmä, jonka toiminta täyttää kansainvälisten ympäristöjärjestöjen asettamat luotettavuus-, riippumattomuus- ja asiantuntevuuskriteerit. Se on metsäalan järjestöjen sekä ympäristö- ja ihmisoikeusjärjestöjen yhdessä perustama Forest Stewardship Council eli FSC. FSC-merkintä on ainoa luotettava todiste trooppisen puuraaka-aineen ympäristöä säästävästä ja ihmisoikeuksia kunnioittavasta alkuperästä. FSC-merkittyjen tuotteiden menekki on myös Suomessa kasvanut nopeasti, ja uusia tuotteita tulee jatkuvasti markkinoille. Siksi sekä sisäänostajat että myyjät huomaavat yhä useammin tarvitsevansa tietoa FSC:stä. Tämä opas kertoo muun muassa, miten FSCjärjestelmä toimii, mitä FSC-merkintä tuotteessa kertoo ja millä tavoin FSC-merkintää voi käyttää tuotteiden mainonnassa ja myynnissä. 3

3 EETTINEN VASTUU TROOPPISESTA PUUSTA VALMISTETTUJEN TUOTTEIDEN HANKINNASSA HANKINNAN SUDENKUOPPIA Asko VAIKUTUS KEHITYSMAIDEN VÄESTÖN OLOIHIN Trooppisesta puusta tehtyihin tuotteisiin liittyy monesti mielikuvia siitä, että tällä tavalla kehitysmaiden asukkaat saavat tuloja. Todellisuudessa kuitenkin muilla kuin FSChyväksytyillä puunhankinta-alueilla työntekijöiden työolot ovat usein huonot ja työturvallisuus heikosti järjestetty. Laillisestikin myytävien huonekalujen raaka-aine on yllättävän monessa tapauksessa kaadettu sademetsistä laittomasti. Laittomilla työmailla työntekijöiden olot ja työturvallisuus ovat usein tavallistakin heikommat, ja laittomien hakkuiden rahallisesta tuotosta ei useinkaan jää paikalliselle väestölle mitään. Pitkällä tähtäimellä kehitysmaiden väestölle vakava taloudellinen ongelma on se, että muut kuin FSChyväksytyt hakkuutyömaat tekevät usein sademetsästä kertakäyttöisen tulonlähteen. Kun metsä on avohakattu, eroosio alkaa köyhdyttää maaperää, eikä tilalle enää kasva uutta sademetsää. FSC-hyväksyntä edellyttää, että hakkuut tehdään metsän uusiutumiskykyä säästävällä tavalla, jolloin metsä toimii asukkaiden tulonlähteenä tulevaisuudessakin. Yksi ongelma ovat myös olleet sellaiset hankkeet, joissa on perustettu suuria yhden puulajin plantaaseja, ja samalla kyläyhteisöjen perinteiset tavat hyödyntää metsiään on tehty mahdottomiksi. Nämä hankkeet ovat useassa tapauksessa aiheuttaneet asukkaille huomattavasti enemmän köyhyyttä ja sosiaalisia ongelmia kuin mitä ne ovat ratkaisseet. Valitettavasti tällaisia hankkeita on rahoitettu myös kehitysyhteistyövaroin. MISTÄ PUULAJIN TUNNISTAA? Trooppisesta puuraaka-aineesta käytetään usein nimitystä "kovapuu". Monessa tapauksessa puutuotteiden myyjällä ei ole muuta tietoa materiaalista. Kovapuu on kuitenkin vain käännös englannin sanasta hardwood, joka on yleisnimitys lehtipuille. Sademetsää El Yunquessa Puerto Ricossa. WWF/ UNEP/TOPHAM Tuotteiden raaka-aineina käytettäviä trooppisia puulajeja on useita kymmeniä. Samaakin puulajia voi olla liikkeellä useilla eri kauppanimillä. Jos on epäselvyyttä siitä, puhuvatko kaksi henkilöä samalla nimellä eri puulajeista tai eri nimillä samasta puulajista, kannattaa selvittää puulajin tieteellinen nimi. (Tässä oppaassa tieteelliset nimet ovat suluissa ja kursivoituina.) Tieteellisen nimen tunteminen on hyödyllistä myös silloin, kun on puhuttava vieraskielisten henkilöiden kanssa. Puulajin tietämisellä on merkitystä siitä syystä, että osa käytetyistä puulajeista on uhanalaisia ja vaarassa kuolla sukupuuttoon usein juuri sen seurauksena, että niitä käytetään tuotteiden raaka-aineena. Tällaisista puulajeista valmistettuja tuotteita ei tule myydä eikä ostaa. ONKO PUULAJI UHANALAINEN? Suomessa myytävissä puutarhahuonekaluissa käytetään useimmiten seuraavia trooppisia puulajeja Meranti (yleisnimitys useille Shorea- ja Hopea-sukuisille puulajeille). Siitä käytetään myös nimityksiä balau, shorea, lauan tai bangkirai. Monet lajeista ovat uhanalaisia. Keruing (Dipterocarpus-suvun puulajeja). Monet lajeista ovat uhanalaisia. Parashorea (Parashorea-suvun puulajeja). Käytetään myös nimeä seraya. Monet lajeista ovat uhanalaisia. Tiikki (Tectona grandis). Sisätiloissa käytettävissä huonekaluissa käytettäviä trooppisia puulajeja ovat nykyään mm. Mahonki (Swietenia-suvun puulajeja). Käytetään myös nimeä araputanga. Uhanalainen. Ramin (Gonystylus-suvun puulajeja). Monet lajeista ovat uhanalaisia. Sekä huonekaluihin että rakennusmateriaaleina on käytössä Afrikkalainen mahonki. Nimitys kattaa useita eri puulajeja (Khaya ivorensis, Khaya grandifoliola, Entandophragma cylindricum, Entandophragma utile). 5

4 Mahonki (Swietenia macrophylla) on yksi huonekaluteollisuuden takia uhanalaisiksi muuttuneista puulajeista. Nämä kaikki ovat uhanalaisia. Jos parketissa käytetään trooppista puuta, lajina on yleensä Merbau (Intsia bijuga). Käytetään myös nimeä kwila. Uhanalainen. Lisäksi on kymmeniä muita trooppisia puulajeja, joista valmistettuja tuotteita joko jo myydään Suomessa tai jotka saattavat lähitulevaisuudessa levitä ulkomailta Suomeen. Tiedon siitä, onko tietty puulaji uhanalainen, voi tarkistaa internetistä seuraavista osoitteista: CITES-sopimuksen (kansainvälinen sopimus uhanalaisilla lajeilla käytävästä kaupasta) sivut: Maailman luonnonsuojeluliitto IUCN:n ylläpitämän, uhanalaisia lajeja tarkkailevan ns. punaisen listan sivut: Jos et saa selville puun tieteellistä nimeä, tuote kannattaa jättää ostamatta. LUONNONMETSÄT JA VILJELYMETSÄT Jos trooppisesta puusta valmistettu tuote ei ole FSC-merkitty, on hyvin todennäköistä, että sen tuotanto on myötävaikuttanut sademetsien tuhoutumiseen siinäkin tapauksessa, ettei puulaji itsessään olisi uhanalainen. Yleistä on, että arvopuiden etsimisen yhteydessä kaadetaan erittäin suuri määrä muutakin sademetsäpuustoa. Tästä syystä ei-uhanalaistenkin puulajien hankinta on johtanut useiden uhanalaisten kasvi- ja eläinlajien sukupuuttoon niiden elinympäristön tuhoutumisen takia. WWF-Canon/André Bärtschi Ironista on, että se, joka pyydystää ja myy vaikkapa uhanalaisen papukaijan, on lain silmissä rikollinen, mutta se, joka kaataa papukaijojen pesäpuut ja koko metsän, on liikemies, vaikka hän vahingoittaa luontoa jopa enemmän. Viljeltyä alkuperää olevaa puuta tarjotaan toisinaan "ympäristöystävällisenä" vaihtoehtona. Vaikka puuviljelmät voivat vähentää luonnonmetsiin kohdistuvaa hakkuupainetta, viljelmiinkin liittyy silti ongelmia. Usein viljelyala perustetaan tuhoamalla alkuperäinen sademetsä. Viljelymetsän kasvi- ja eläinlajisto on dramaattisesti köyhempi kuin luonnontilaisen sademetsän. Usein viljelmästä tehdään vain yhden puulajin muodostama monokulttuuri, joka on altis tuhohyönteisille. Tästä syystä viljelmillä käytetään yleisesti kemiallisia torjuntaaineita, jotka ovat vahingollisia luonnolle. Viljelymetsässä on myös mahdoton harjoittaa sitä metsän moninaiskäyttöä, joka useiden kehitysmaiden oloissa on erityisesti naisten taloudelliselle toimeentulolle tärkeää: polttopuiden, hedelmien, pähkinöiden, käsityötarpeiden, lääkekasvien ja väriaineita sisältävien kasvien keruuta. HARHAANJOHTAVAT "EKOMERKINNÄT" Kansainvälisen ympäristöjärjestö WWF:n teettämässä tutkimuksessa on käynyt ilmi, että tutkituista yhteensä kahdeksastakymmenestä tutkitusta puu- ja paperituotteita koskevasta ympäristöväittämästä vain kolme oli edes osittain paikkansapitäviä. Melko yleinen on valmistajan ilmoitus, että jokaista kaadettua puuta kohti istutetaan uusi puu, kaksi uutta puuta tms. Asiaa tutkittaessa on kuitenkin käynyt ilmi, että väitteet ovat usein perättömiä. Silloinkin kun puita todella istutetaan, se on yleensä käytännössä melko hyödytöntä, koska puiden kaatamisen yhteydessä tuhotaan laajalti myös muuta ympärillä olevaa sademetsää. Tällöin sen lajirikas kasvillisuus ja kasvi- ja eläinlajien välinen monimutkainen vuorovaikutus tuhoutuvat peruuttamattomasti. Puuraaka-aineella on lisäksi usein jokin valmistajan oma sertifikaatti tai valtion antama sertifikaatti. Nämä eivät ole todisteita ympäristöä säästävästä alkuperästä. Valtion sertifikaattien saamisen ainoa edellytys on monissa tapauksissa tietyn summan maksaminen valtiolle. Myös laittomasti kaadettua puuta myydään sertifikaateilla varustettuna. Riittämättömiä todisteita ovat myös muun muassa väitteet, että puutavara tulee saamaan sertifikaatin tulevaisuudessa tai että sillä on todistus puutavaran jäljitettävyydestä (engl. chain of custody eli CoC). Viimemainittu on tosin yksi osa toimivaa ja luotettavaa sertifiointijärjestelmää, kuten FSC:tä, mutta pelkkä CoC yksinään ei kerro mitään siitä, millä tavalla metsää on käsitelty. MIKSI PUULTA KANNATTAA VAATIA FSC-MERKINTÄÄ? PAIKALLISEN VÄESTÖN OIKEUDET TURVATAAN FSC on ainoa kansainvälinen puutuotteiden sertifiointijärjestelmä, johon sisältyy kriteerit työntekijöiden työolosuhteista, työturvallisuudesta ja terveydenhoidosta. Lisäksi puuraaka-aineen hankkija velvoitetaan parantamaan alueen asukkaiden sosiaalista asemaa järjestämällä mahdollisuuksia työntekoon ja koulutukseen. FSC edellyttää myös, että maan perinteisen hallintatai käyttöoikeuden omaavat paikalliset yhteisöt saavat säilyttää päätösvaltansa ja että alueen asukkaille turvataan mahdollisuus hankkia toimeentulo metsästä monipuolisesti, kuten erilaisilla keräilytuotteilla. Alkuperäiskansojen perinteiset oikeudet omiin maihinsa ja luonnonvaroihinsa ovat niin ikään yksi niistä seikoista, jotka puunhankkijan on otettava huomioon saadakseen FSC-hyväksynnän. AINOA WWF:N USKOTTAVUUSVAATIMUKSET TÄYTTÄVÄ PUUN SERTIFIOINTIJÄRJESTELMÄ Sertifioivia tahoja on maailmalla monia ja monenlaisia. Osa niistä käyttää myös ympäristöväittämiä, mutta sertifioijien asiantuntevuus ja puolueettomuus jättävät usein paljon toivomisen varaa. Tästä syystä WWF on laatinut vaatimukset uskottavalle metsäsertifioinnille. Toisinaan esiintyy olettamuksia, että WWF olisi perustanut FSC:n tai että FSC rahoittaisi WWF:n toimintaa. WWF:n ja FSC:n välillä ei kuitenkaan ole muuta WWF:n vaatimukset uskottavalle puutuotteiden sertifioinnille Riippumattomuus ja perustuminen puolueettoman kolmannen osapuolen tekemiin tarkastuksiin Osallistuvuus ja eri osapuolten (mm. kuluttajien ja kansalaisjärjestöjen) hyväksyntä Läpinäkyvyys kaikille osapuolille ja yleisölle Rakentuminen osapuolten yksimielisyyden varaan Objektiiviset, mitattavissa olevat, toiminnan tulosten laatuun perustuvat kriteerit Selkeä kanava valitusten esittämiselle Sertifioidun yksikön johtajien tai omistajien aktiivinen sitoutuminen Tarkkoihin ja todistettaviin tietoihin perustuvien ekomerkintöjen käyttö Kansainvälinen toiminta, jossa eri metsätyypit, metsänomistajaryhmät ja valtiot ovat samanarvoisessa asemassa Paikallisiin oloihin soveltuva toimintapolitiikka ja rakenne Valmiiden tuotteiden raaka-aineketjun luotettava jäljitettävyys WWF-Canon/André Bärtschi Tyttö Perun sademetsäalueelta ja hänen lemmikkiapinansa, ruskeapäätamariini (Saguinus fuscicollis). FSC-järjestelmä takaa, että puun tuotannossa on noudatettu mm. YK:n työjärjestön ILO:n säädöksiä lapsityövoiman kieltämiseksi. kytkentää kuin se, että koska FSC on osoittautunut ainoaksi nämä uskottavuuskriteerit täyttäväksi sertifiointijärjestelmäksi, WWF tuo aktiivisesti julkisuuteen tietoa siitä, että FSC on konkreettinen ja luotettava keino edistää metsien suojelua. MENEKKI NOPEASSA KASVUSSA FSC-merkittyjen tuotteiden tarjonta ja menekki ovat kasvaneet nopeasti useissa maissa. Muun muassa Hollannissa FSC-tuotteiden markkinaosuus on parissa vuodessa kaksinkertaistunut, vuoden 1999 neljästä prosentista vuoden 2001 kahdeksaan prosenttiin. Suomessa oli vuonna 2000 myynnissä vasta yksittäisiä FSC-merkittyjä tuotteita, vuonna 2001 oli saatavilla FSC-merkittyjä puutarhakalusteiden kokonaisuuksia, grillibrikettejä ja tapetteja. Tuotevalikoiman ja myynnin volyymin odotetaan edelleen kasvavan. KOHTUULLINEN HINTATASO FSC on tuonut kuluttajien ulottuville huonekaluihin ja muihin puutuotteisiin vastaavanlaiset eettiset valintamahdollisuudet ja tuotteiden alkuperän jäljitettävyyden, jollaiset entuudestaan on esimerkiksi viineissä, kananmunissa, banaaneissa, kahvissa tai sähkössä. FSCmerkintä ei kuitenkaan tarkoita, että tuotteet olisivat välttämättä kalliimpia kuin muut. Niissä tapauksissa, joissa FSC-tuote on muita kalliimpi, on kyse usein siitä, että koska raaka-aine on jonkin verran kalliimpaa kuin tavanomainen, sitä käytetään parempien ja pitemmälle jalostettujen tuotteiden tekemiseen. Muun muassa puutarhakalusteissa eri mallien väliset hintaerot ovat joka tapauksessa suuria. Tästä syystä ei ole harvinaista, että FSC-merkitty tuote voi olla myös halvempi kuin vastaavankaltainen, merkitsemätön tuote. 6 7

5 TIETO JA KOULUTUS HYÖDYTTÄVÄT SEKÄ HANKKIJOITA ETTÄ MYYJIÄ TAITO VASTATA ASIAKKAAN TOIVEISIIN Eettisten seikkojen perusteella ostopäätöksiä tekevät kuluttajat ovat pieni, mutta kasvussa oleva ryhmä. Tähän viittaavia trendejä ovat muun muassa luonnonmukaisesti viljeltyjen eli luomutuotteiden sekä kehitysmaiden asukkaiden oloja kohentavien reilun kaupan tuotteiden kasvavat markkinaosuudet. Sademetsien suojelu on yksi yleisesti hyväksytyistä ympäristöperusteluista ostopäätösten teossa. Asiakkaiden tiedot trooppisten puutuotteiden ympäristövaikutuksista ovat kuitenkin usein hyvin yleisellä tasolla, ja he toivovat myyjien tietävän myymiensä tuotteiden taustasta jotain täsmällisempää. OIKEAT VASTAUKSET ASIAKKAAN KYSYMYKSIIN Vaikka FSC-merkintä on ainoa luotettava tae ympäristö-, sosiaaliset ja taloudelliset kysymykset huomioonottavasta tuotteen alkuperästä, tämä tieto yksinään ei vielä riitä menestyväksi toiminta- ja tiedotusstrategiaksi. Sisäänostajan ja myyjän on osattava myös perustella itselleen ja tarvittaessa kertoa asiakkaalle, mitä merkki täsmälleen ottaen takaa ja millä tavoin sen luotettavuudesta voi varmistua. Tärkeää on myös osata välttää ylimitoitettuja ympäristöväittämiä ja liiallisia lupauksia. Kuten kaikki teollinen toiminta, myös FSC-hyväksytty tuotanto kuormittaa ympäristöä. Erona on se, että kuormitus on tavanomaista vähäisempää, koska metsänhoidossa pyritään tietoisilla ja tarkasti harkituilla toimenpiteillä sen minimoimiseen. MISTÄ SAA LISÄTIETOA JA KOULUTUSTA? Hyväksi havaittu keino henkilöstön asiantuntemuksen lisäämiseen on koulutustilaisuuden järjestäminen. Suomen WWF:stä on mahdollista tilata puutuotteita myyvän yrityksen tarpeisiin suunniteltu, suomalaisen asiantuntijan pitämä koulutustilaisuus FSC:stä ja trooppiseen puuhun liittyvistä kysymyksistä. Yhteystiedot löytyvät tämän oppaan sisäkannesta. SISÄÄNOSTAJAN JA MAINONNAN SUUNNITTELIJAN TIETOPAKETTI Asko 8 Trooppista vuoristometsää La Mulattassa Kuubassa. WWF-Canon/Michel Roggo

6 FOREST STEWARDSHIP COUNCIL FSC MIKÄ SE ON? WWF-Canon/Mauri Rautkari WWF-Canon/Mauri Rautkari FSC Periaatteet ja kriteerit Hyväksytyt työryhmät ja standardit PAIKALLISET FSC-TYÖRYHMÄT Paikalliset standardit METSÄN- OMISTAJAT Hyväksyy, valvoo RIIPPUMATTOMAT SERTIFIOIJAT Sertifioi metsiä, tarkkailee sertifioituja 10 Forest Stewardship Council (Hyvän metsänhoidon neuvosto) myöntää puutuotteelle oikeuden käyttää FSC-merkkiä, mikäli puuraakaaineen alkuperän voidaan todistaa täyttävän kriteerit, jotka koskevat ympäristöä säästävää tuotantotapaa, toiminnan taloudellista kannattavuutta ja työntekijöiden sosiaalista asemaa ja alkuperäiskansojen oikeuksien huomioonottamista. MITEN FSC ON SYNTYNYT? FSC:n perustava kokous pidettiin vuonna 1993 Torontossa Kanadassa. Kokoukseen osallistui joukko puutuotteiden tuotannon ja kaupan sekä ympäristö- ja ihmisoikeusalan järjestöjä. Järjestöt olivat sitä ennen vuodesta 1990 alkaen valmistelleet yhteistyössä järjestelmää, jolla voitaisiin edistää metsien vastuullista käyttöä. KEISTÄ FSC KOOSTUU? FSC on voittoa tavoittelematon jäsenjärjestö. Jäseninä on muun muassa metsäalan ammattijärjestöjen, puutavara-alan, ympäristöjärjestöjen ja alkuperäiskansojen järjestöjä. Tätä kirjoitettaessa FSC:llä on yhteensä 541 jäsentä 62 maasta. FSC:n toimintaa ohjaa hallintoneuvosto, johon kuuluu muun muassa metsäalan ja ympäristöalan asiantuntijoita. FSC:n päämaja sijaitsee Oaxacassa Meksikossa. Päämaja on siirtymässä vuoden 2002 lopussa Bonniin Saksaan, mutta FSC:hen saa sen jälkeenkin yhteyden myös tässä oppaassa annetun Oaxacan yhteysosoitteen kautta. Paikallisia toimistoja on eri puolilla maailmaa, muun muassa 16 Euroopan maassa. Myös Suomessa on FSC-yhteystaho. MITEN FSC TOIMII? FSC:n toiminnan kulmakivenä ovat sen asettamat kansainväliset hyvän metsänhoidon pääperiaatteet ja kriteerit Puertas Puig Oliver S.L sekä paikallisten FSC-työryhmien laatimat tarkemmat paikalliset kriteerit. Käytännössä metsien sertifioinnin suorittavat itsenäiset, riippumattomat sertifiointielimet, jotka ovat FSC:n hyväksymiä eli akkreditoimia. Tätä kirjoitettaessa näitä sertifiointielimiä toimii eri puolilla maailmaa yhteensä 11. Kun metsänomistaja haluaa FSC-sertifikaatin, hän tilaa sertifiointielimen tutkimaan hänen omistamansa metsäalueen ja siellä käytettävät toimintatavat. Sertifiointielin selvittää muun muassa toiminnan ympäristövaikutukset ja työntekijöiden oikeudet. Jos toiminnan havaitaan täyttävän FSC:n kriteerit, sertifikaatti myönnetään. Tästä puutavarasta valmistettu lopputuote puolestaan saa oikeuden käyttää FSC-merkintää vain siinä tapauksessa, että jokainen tuotantoketjun porras (saha, tuotteen valmistaja jne.) on todistanut käyttävänsä FSC-puuta ja saanut sen ansiosta CoC-sertifikaatin. Tästä tarkemmin sivulla 13. Jokaisella myönnetyllä FSC-sertifikaatilla ja jokaisella raaka-aineen jalostusportaille myönnettävällä CoCsertifikaatilla on oma sertifikaattinumeronsa. Sertifikaattinumeroiden perusteella puutuotteen alkuperä voidaan haluttaessa jäljittää aina siihen metsään saakka, josta puutavara on lähtöisin. Tätä kirjoitettaessa on maailmassa yhteensä 29 miljoonaa metsähehtaaria 54 maassa saanut FSCsertifikaatin. FSC-merkittyjä tuotetyyppejä on maailmassa noin FSC:n hyväksymät, itsenäisesti toimivat sertifioijat myöntävät metsänomistajalle FSC-sertifikaatin, jos metsän hoito täyttää paikallisen FSC-työryhmän asettamat paikalliset standardit. Jos maassa ei vielä ole paikallisia standardeja, sertifioijat käyttävät kansainvälisen FSC:n periaatteita ja kriteerejä. MITEN FSC:N TOIMINTA RAHOITETAAN? Riippumattomien sertifiointielinten toimintaa rahoitetaan laskuttamalla arviointimaksu elimen tutkimalta, sertifiointia toivovalta metsänomistajalta tai yritykseltä. FSC puolestaan saa rahoituksensa seuraavista kolmesta lähteestä: Akkreditointimaksu, jota maksavat ne, jotka ovat saaneet FSC-merkinnän käyttöoikeuden. Jäsenmaksut FSC:n jäsenjärjestöiltä. Lahjoitukset ja apurahat säätiöiltä, kansalaisjärjestöiltä, valtiollisista lähteistä ja yksityisiltä henkilöiltä. Näitä otetaan vastaan ainoastaan siinä tapauksessa, että lahjoitukseen ei liity mitään sellaisia ehtoja, jotka voisivat vaikuttaa FSC:n riippumattomuuteen. MITEN SERTIFIOINNIN LUOTETTAVUUS VARMISTETAAN? FSC:n hyväksymäksi eli akkreditoimaksi sertifiointielimeksi pääsee vain, jos täyttää FSC:n asettamat tiukat luotettavuus- ja asiantuntevuusvaatimukset. Hyväksynnän jälkeen FSC valvoo tarkasti jokaisen sertifiointielimen toimintaa, jotta niiden toiminnan asianmukaisuus voidaan jatkuvasti varmistaa. Vastaavasti sertifiointielimet tarkastavat säännöllisesti ne metsät ja yritykset, jotka ne ovat sertifioineet. Mikäli toiminnan havaitaan muuttuneen niin, että FSC:n ehdot eivät enää täyty, sertifikaatti ja FSCmerkinnän käyttöoikeus peruutetaan. Näin on jouduttu tekemään muun muassa eräiden Jaavalla Indonesiassa sijaitsevien tiikkiviljelmien kohdalla. Tämä järjestelmä takaa, että FSC-merkin luotettavuus on aina ajan tasalla. Kolmas tärkeä luotettavuuden varmistamisen keino on puun jäljitettävyysketju eli CoC, jonka ansiosta voi tarkistaa tuotteen alkuperän sen sertifikaattinumeron perusteella. Tuotteen FSC-sertifikaattinumero on kaiken a ja o, kun on kysymys FSC-merkinnän aitouden todistamisesta. Kun liikkeeseen hankitaan FSC-merkittyjä tuotteita, sisäänostajan tulee myös varmistaa, että toimituspaperissa tai kuitissa on tuotteen CoC-sertifikaattinumero - ks. tarkemmin s. 13. Lisätietoja saa internetistä: Kansainvälisen FSC:n sihteeristön englanninkieliset sivut: Suomenkielistä tietoa FSC:stä: Tämän oppaan tiedot perustuvat kesän 2002 tilanteeseen. Eräissä FSC:n toiminnan ja sääntöjen yksityiskohdissa, tässä oppaassa annetuissa yhteystiedoissa ym. voi ajan mittaan tapahtua muutoksia. Tuoreimmat tiedot kannattaa tarkistaa internetistä. 11

7 MITÄ FSC-MERKINTÄ PUUTUOTTEESSA KERTOO? PUUNHANKINNALLA ON TIUKAT VAATIMUKSET FSC-logon käyttöoikeuden saaminen edellyttää, että puuntuotanto täyttää FSC:n kymmenen pääperiaatetta, niihin liittyvät yksityiskohtaiset alakriteerit sekä kyseiselle alueelle laaditut paikalliset standardit. Pääperiaatteet on esitetty oheisessa laatikossa. Alakriteereistä löytyy täydellinen luettelo internet-sivulta klikkaamalla Document List ja siitä aukeavalta sivulta klikkaamalla kohta 1.2 FSC Principles and Criteria. Alakriteerit sisältävät ehtoja muun muassa siitä, kuinka on varmistettava ettei puunhankinta vaikeuta paikallisten asukkaiden eikä alkuperäiskansojen elämää ja toimeentuloa. Lisäksi niiden joukossa on ehtoja työntekijöiden työturvallisuudesta, työntekijöiden oikeuksista ja paikallisille asukkaille koituvan hyödyn varmistamisesta esimerkiksi koulutusmahdollisuuksien avulla. Alakriteereissä on myös ehtoja siitä, miten arvioidaan hakkuualueen ympäristövaikutukset, miten huolehditaan FSC:n kansainväliset pääperiaatteet Periaate 1: Lakien ja FSC:n periaatteiden noudattaminen Metsien hoidossa on noudatettava kaikkia sitä koskevia kansallisia lakeja, valtion allekirjoittamia kansainvälisiä sopimuksia sekä kaikkia FSC:n periaatteita ja kriteerejä. Periaate 2: Hallintaan ja käyttöön liittyvät oikeudet ja velvollisuudet Maa- ja metsävarojen pitkäaikaisten hallinta- ja käyttöoikeuksien on oltava selkeästi määriteltyjä, dokumentoituja ja laillisia. Periaate 3: Alkuperäiskansojen oikeudet Alkuperäiskansojen lailliset ja perinteiset oikeudet omistaa, käyttää ja hallita maitaan, aluettaan ja luonnonvarojaan on tunnustettava ja niitä on kunnioitettava. Periaate 4: Paikallisen väestön ja työntekijöiden oikeudet Metsien hoidon tulee ylläpitää ja edistää metsätyöntekijöiden sekä paikallisten yhteisöjen pitkän aikavälin sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia. Periaate 5: Metsien monipuolinen hyödyntäminen Metsätaloudessa on hyödynnettävä metsän tuotteita monipuolisesti ja järkevästi, jotta toiminta on taloudellisesti kannattavaa ja samalla yhteiskunnalle ja ympäristölle hyödyllistä. Periaate 6: Ympäristövaikutukset Metsiä on käytettävä tavalla, joka ylläpitää metsien biologista monimuotoisuutta ja siihen liittyviä arvoja ja käytäntöjä, alueen vesivaroja ja maaperää sekä suojelee ainutlaatuisia tai herkkiä ekosysteemejä ja maisemallisia arvoja ylläpitäen siten metsien ekologista toimivuutta ja eheyttä. Periaate 7: Hoito- ja käyttösuunnitelma Metsien hoidosta ja käytöstä on laadittava, toteutettava ja pidettävä ajan tasalla suunnitelma, joka on mitoitettu metsänkäsittelytoimenpiteiden laajuuden ja voimaperäisyyden mukaan. Pitkän aikavälin tavoitteet metsien hoidolle ja käytölle sekä keinot tavoitteiden saavuttamiseksi on kirjattava selkeästi. maaperän ja veden suojelusta ja millä keinoin vältetään aiheuttamasta eläin- ja kasvilajien uhanalaistumista. Puuviljelmille on omat FSC-alakriteerinsä. Niillä valvotaan muun muassa luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien elinmahdollisuuksien säilyttämistä sekä hyönteisten ja kasvitautien torjunnassa käytettävien kemikaalien ympäristövaikutuksia. FSC-hyväksyntää ei yleensä myönnetä sellaisille uusille viljelmille, jotka on perustettu luonnonvaraisesta metsästä hakatulle maapohjalle. Merkinnän voi kuitenkin saada hyvinhoidetuille vanhoille (ennen marraskuuta 1994 perustetuille) viljelmille. Paikallisia kriteerejä kehittävät FSC:n kansalliset ja alueelliset työryhmät. FSC:llä on oma ohjeistonsa paikallisten kriteerien kehittämistyölle: ne on muun muassa laadittava siten, että ne ovat laajan asianosaisten joukon, kuten metsä- ja ympäristöalan järjestöjen, hyväksyttävissä. Järjestelmä on vielä melko nuori, josta syystä paikallisia kriteerejä on laadittu vasta eräissä osissa maailmaa; työ jatkuu edelleen. Periaate 8: Seuranta ja arviointi Metsien tilaa, metsätuotteiden tuotosta, hankintaketjua, metsänhoidon menetelmiä ja toiminnan sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia on arvioitava seurannalla, joka on mitoitettu metsien käytön laajuuden ja voimaperäisyyden mukaan. Periaate 9. Suojeluarvoltaan merkittävien metsien säilyttäminen Suojeluarvoiltaan merkittävissä metsäkohteissa metsänkäsittelytoimet on tehtävä siten, että toimet joko ylläpitävät tai parantavat metsän niitä ominaisuuksia, joista metsän suojeluarvo johtuu. Suojeluarvoiltaan merkittävissä metsäkohteissa päätökset on tehtävä varovaisuusperiaatteen mukaan. Periaate 10: Viljelymetsät Viljelymetsät on suunniteltava ja hoidettava näiden samojen periaatteiden ja niihin liittyvien kriteerien mukaisesti. Vaikka viljelymetsät voivat tuottaa koko joukon sosiaalisia ja taloudellisia hyötyjä ja niiden avulla voidaan tyydyttää maailman metsätuotteiden tarvetta, niiden on täydennettävä luonnonmetsien käyttöä, vähennettävä niihin kohdistuvaa painetta ja edistettävä luonnonmetsien luonnontilan säilyttämistä ja niiden suojelua. FSC-TUOTTEEN RAAKA-AINEEN VOI JÄLJITTÄÄ KAUPASTA METSÄÄN Valmis tuote saa oikeuden käyttää FSC-merkintää ainoastaan siinä tapauksessa, että sen takana oleva tuotantoketju voidaan aukottomasti ja luotettavasti jäljittää aina alkuperämetsään asti. Tämä jäljitettävissä oleva raakaaineketju - josta käytetään lyhennettä CoC englannin sanojen Chain of Custody mukaan - on yksi FSC:n vahvuuksista. Monista muista sertifiointijärjestelmistä puuttuu luotettava CoC. Kun saha, huonekaluvalmistaja tai muu tuotantoketjun osa on todistanut täyttävänsä luotettavuusvaatimukset, se saa CoC-sertifikaatin. Tätä kirjoitettaessa maailmassa on yli 2000 CoC-sertifikaattia, ja määrä kasvaa nopeasti. CoC-sertifikaatti vaaditaan jokaiselta yritykseltä, jonka kautta raaka-aine kulkee ennen kuin tuote on valmis ja saa FSC-merkinnän, toisin sanoen jokaiselta yritykseltä joka osallistuu tuotteen valmistukseen, pakkaamiseen tms. CoC sisältää kaksi elementtiä: raaka-aineen jäljitettävyys yrityksen sisällä ja raaka-aineen jäljitettävyys sen siirtyessä organisaatiosta toiseen. Yrityksen sisällä kiinnitetään erityisesti huomiota jokaiseen vaiheeseen, johon voi sisältyä riski FSC-puun sekoittumisesta sertifioimattomaan raaka-aineeseen. Kukin tällainen riskikohta on määriteltävä ja kehitettävä siihen sopiva kontrollimenetelmä, kuten raaka-aineiden pitäminen eri varastotiloissa, eri raaka-aineiden merkintä ja/tai tarkka kirjanpito. Yrityksestä toiseen siirtyvän raaka-aineen osalta vaaditaan, että sekä raaka-aineen myyjä että ostaja varmistavat, että toisella osapuolella on voimassaoleva CoC-sertifikaatti. Lisäksi raaka-aineen kulkua valvotaan vertaamalla, täsmäävätkö myyjän ilmoittama myydyn raaka-aineen määrä ja ostajan ilmoittama ostettu määrä. SERTIFIOITU METSÄ SAHA HUONEKALUVALMISTAJA MYYMÄLÄ WWF/Niklas Hagelberg SW-FMU-057 SW-CoC-517 SW-CoC-099 FSC-FIN-0001 SERTIFIKAATTIINUMERO VARMISTAA TUOTTEEN AITOUDEN FSC-merkinnän aitouden varmistamiseksi sisäänostajan tulee saada tavarantoimittajalta toimituspaperi tai kuitti, jossa on tuotteen CoC-numero. Ennen kuin tuotteita voi mainostaa FSC-merkittyinä, tämä paperi on näytettävä FSC:n nimeämälle asiamiehelle, joka tarkistaa, että tuotteen raaka-aineketjun CoC-merkinnät ja alkuperän FSC-sertifikaatti täsmäävät (ks. s. 15). FSC-merkinnän aitouden voi kuluttajakin halutessaan tarkistaa seuraavasti: avataan internetistä sivusto ja klikataan kohtaa Confirm FSC Certification Status. Siitä aukeavalle sivulle kirjoitetaan sertifikaattinumero, joka on tuotteessa FSC-logon alapuolella, ja tarkistetaan, onko tuloksena saatava alkuperätieto sama kuin minkä tuotteen myyjä on ilmoittanut. Sertifikaattinumeron aitouden voi tarkistaa myös FSC:n sihteeristöltä: Kun metsänkäsittelytoimet suunnitellaan metsää säästäviksi, luonnon monimuotoisuus ja metsän luontainen uusiutumiskyky säilyvät hakkuiden jälkeenkin. Metsäsertifikaatti CoC-sertifikaatti CoC-sertifikaatti Logon käyttöoikeus Luotettava puuraakaaineen jäljitettävyysketju on ainoa keino, jolla voi todistaa, että raaka-aine ei ole peräisin sellaisista hakkuista, jotka tuhoavat sademetsää. Kullakin portaalla on oma sertifikaattinumeronsa, jonka avulla tuotteen alkuperän voi jäljittää myymälästä metsään

8 MISTÄ FSC-MERKITTYJÄ TUOTTEITA SAA? FSC-MERKITTYJEN TUOTTEIDEN ESILLEPANO JA MAINONTA FSC-tuotteita etsivän asiakkaan kannattaa aktiivisesti kysellä niitä myyjiltä. Jos halutunlaisia tuotteita ei myymälästä FSC-merkittynä löydy, asiakas voi aina pyytää liikettä hankkimaan niitä valikoimaansa. Sisäänostajan ja maahantuojan kannalta olennaista tietoa saatavilla olevista FSC-hyväksytyistä tuotteista ja niiden valmistajista tuoteryhmittäin, valmistusmaittain jne. löytyy internetistä osoitteesta kohdasta FSC Certified Products. PUUTUOTEKAUPAN VERKOSTOT Uutena toimintatapana puuperäisten tuotteiden markkinoille ovat tulleet yritysten muodostamat verkostot. Verkosto on joukko yrityksiä, jotka ovat sitoutuneet siihen, että 3-5 vuoden siirtymäajan jälkeen ne myyvät vain puolueettoman asiantuntijatahon sertifioimaa puutavaraa ja puutuotteita. Pohjoismaissa toimii tätä kirjoitettaessa kaksi verkostoa. WWF Skog 2000 perustettiin Ruotsissa vuonna Tätä kirjoitettaessa siihen kuuluu 38 jäsentä, joukossa mm. IKEA, AssiDomän, SCA Forest Products ja Tarkett. Yhdyshenkilö: Lena Dahl. Osoite: WWF Sweden, Ulriksdals Slott, Solna, Sverige, puh , fax , internet: WWF Skov 2000 perustettiin Tanskassa vuonna Tätä kirjoitettaessa siihen kuuluu kahdeksan jäsentä, mm. Jysk, ScanCom ja COOP Denmark. Yhdyshenkilö: Søren Ring Ibsen. Osoite: WWF Denmark, Ryesgade 3 F, DK 2200 Köbenhavn N, Danmark, puh , fax , internet: Suomalaiset yritykset voivat halutessaan liittyä ruotsalaiseen verkostoon. Mikäli yritys on kiinnostunut osallistumaan vastaavan verkoston perustamiseen Suomeen, se voi ottaa yhteyttä Suomen WWF:ään (yhteystiedot ovat tämän oppaan sisäkannessa). Markku Hellevuo MILLÄ TAVOIN FSC-LOGOA SAA KÄYTTÄÄ LIIKKEEN TILOISSA JA MAINONNASSA? Jatkossa FSC-merkittyjen tuotteiden tunnettuuden ja kysynnän odotetaan edelleen kasvavan. Tuotteita myyvien yritysten näkökulmasta tämä merkitsee, että mahdollisuus käyttää FSC-logoa mainonnassa käy yhä hyödyllisemmäksi. FSC-logo on rekisteröity tavaramerkki, ja sen käyttö on tarkasti ohjeilla säädelty. Jokaisen yrityksen, joka haluaa käyttää FSC-logoa myymiensä FSCtuotteiden mainoksissa tai muussa informaatiossaan (kuten esitteissä, tuoteluetteloissa, liikkeen ikkunatarroissa tai liikkeen sisällä olevissa julisteissa ja esitetelineissä) on hankittava ensin FSC:n nimeämältä asiamieheltä logon käyttöoikeus. Tätä kirjoitettaessa asiamiehenä Suomessa toimii Niklas Hagelberg, Käyttöoikeuden mukana yritys saa ohjeet logon sallitusta käytöstä. Näihin ohjeisiin sisältyy muun muassa tarkat graafiset säännöt siitä, miten logo on tuotava esiin: logon ympärille on mm. jätettävä tietty vähimmäismäärä tyhjää tilaa, ja logon alla on aina oltava tuotteen sertifikaattinumero. Jos mainoksessa tai tuoteluettelossa esitellään useita eri tuotteita, joista osa on FSC-merkittyjä ja osa ei, on käytävä selkeästi ilmi, mitkä tuotteista ovat FSC:tä ja mitkä eivät. Käyttöoikeus hankitaan tilaamalla FSC:n nimeämältä asiamieheltä aineisto nimeltä FSC Logo Resource Pack. Se sisältää seuraavat: FSC-logon paino-originaali paperiversiona ja sähköisessä muodossa (sekä PC- että Macintosh-versioina). Englanninkielinen FSC-logon käyttöopas FSC Logo Guide for Certificate Holders. Se sisältää kaikki tarpeelliset graafiset ohjeet logon sääntöjenmukaisesta käytöstä. FSC Identification Code eli logon mainoskäyttöoikeuden saajan yksilöllinen tunnistekoodi. Kun mainos, esite tai muu materiaali on sitten suunniteltu ja FSC-logon käytön osalta on noudatettu Resource Packin mukana saatuja ohjeita, materiaali on vielä hyväksytettävä FSC:n nimeämällä asiamiehellä, ennen kuin materiaali menee painoon. Tarkemmat ohjeet materiaalin toimittamisesta hyväksyttäväksi löytyvät FSC Logo Resource Pack'ista. Hyväksyminen pyritään hoitamaan mahdollisimman nopeasti, mutta FSC pyytää varautumaan noin viiden työpäivän käsittelyaikaan. WWF-Canon/NN/kuvaajan nimi HYVÄKSYTTYJÄ MARKKINOINTIVÄITTÄMIÄ JA MAINOSLAUSEITA FSC:n sääntöihin kuuluu, että aina kun logoa käytetään mainonnassa, on mukana oltava teksti, joka kertoo kuluttajalle, mistä FSC:ssä on kysymys. Jotta mainonnassa ei tulisi epähuomiossa luvattua kuluttajalle liikoja tuotteen taustasta tai muuten annettua väärää informaatiota, FSC sallii logon yhteydessä vain FSC-hyväksytyn väittämän käytön. Hyväksyttyjen väittämien valikoima suomenkielisinä versioina löytyy oheisesta laatikosta. FSC:n hyväksymät markkinointiväittämien sanamuodot FSC-logo osoittaa, että metsä on sertifioitu Forest Stewardship Councilin sääntöjen mukaisesti. FSC-logolla merkityt tuotteet sisältävät vastuullisesti hoidetuista metsistä peräisin olevaa puuta, joka on sertifioitu puolueettomasti ja Forest Stewardship Council A.C.:n sääntöjen mukaisesti. FSC-hyväksytty sertifiointi osoittaa, että metsien hoito täyttää FSC:n hyvälle metsänhoidolle asettamat periaatteet ja kriteerit. FSC-hyväksytty sertifiointi osoittaa, että metsän hoito täyttää tiukat ympäristönsuojelulliset, sosiaaliset ja taloudelliset vaatimukset. FSC-hyväksytty sertifionti tarkoittaa, että puuraaka-aineen alkuperämetsässä on suoritettu puolueeton tutkimus ja arviointi sen toteamiseksi, täyttääkö metsänhoito FSC:n asettamat ympäristönsuojelulliset, sosiaaliset ja taloudelliset vaatimukset. FSC on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon järjestö, jonka jäseninä on ympäristönsuojelun ja sosiaalisen alan järjestöjä sekä edistyksellisiä metsänhoidon ja puutuotteiden kaupan järjestöjä, jotka toimivat yhteistyössä parantaakseen metsien hoitoa kautta maailman

9 HUONEKALUMYYJÄN JA ASIAKKAAN TIETOPAKETTI MITÄ ASIAKKAAT HALUAVAT TIETÄÄ TROOPPISESTA PUUSTA? FSC:LLÄ LUOTETTAVAT VASTAUKSET ASIAKKAAN KYSYMYKSIIN Eettisistä ostoperusteista kiinnostuneelle asiakkaalle FSC-merkintä on tällä hetkellä ainoa luotettava tae puutuotteen toivotunlaisesta alkuperästä. FSC on puolueettoman asiantuntijatahon Forest Stewardship Councilin (Hyvän metsänhoidon neuvoston) myöntämä merkintä, jonka saamiseksi puun alkuperämetsän on täytettävä tiukat vaatimukset luonnon, työntekijöiden ja paikallisten asukkaiden huomioonottamisesta. FSC-merkittyjä tuotteita myytäessä on silti tärkeää, että myyjä pitäytyy tarkasti faktoissa ja osaa välttää yliampuvia ympäristöväittämiä. Silloin kun asiakkaat kysyvät, mistä puulajista tietty tuote on tehty tai onko puulaji uhanalainen, myyjän kannattaa tarkistaa tieto yrityksen hankintavastaavalta. Usein käytetty ilmaus "kovapuu" ei ole puulajin nimi, vaan pelkästään yleisnimitys useille kymmenille keskenään erilaisille trooppisille puulajeille. Ks. myös tämän oppaan sivua 5. Kysymyksiä ja vastauksia myymälässä Miten tämä tuote on vaikuttanut kehitysmaiden ihmisiin? Ovatko kehitysmaiden asukkaat saaneet sen avulla työtä ja toimeentuloa? FSC-merkintä tuotteessa kertoo, että puuraaka-aineen tuotanto on täyttänyt FSC:n asettamat kriteerit siitä, miten puuraaka-aineen tuotannossa on toimittava työntekijöiden ja paikallisten asukkaiden sosiaalisten olojen parantamiseksi sekä alkuperäiskansojen oikeuksien edistämiseksi. Paikalliset asukkaat hyötyvät myös siitä, että FSC vaatii suunnittelemaan hakkuut niin, että sademetsän uusiutumiskyky säilyy. Tällöin metsää riittää tulevienkin sukupolvien hyödynnettäväksi. Lisäksi hyvin säilyneet luonnonmetsät luovat mahdollisuuksia kehittää esimerkiksi ekomatkailua, josta voi koitua lisätuloja paikalliselle väestölle. Muut kuin FSC-merkitystä trooppisesta puusta tehdyt tuotteet ovat valitettavasti usein vaikuttaneet haitallisesti paikallisten asukkaiden ja mm. alkuperäiskansojen elinoloihin. Kehitysmaissa toimivat hakkuutyömaiden ja kalustetehtaiden työntekijät saavat vain erittäin pienen murtoosan valmiin tuotteen hinnasta. Lisäksi heidän työturvallisuutensa ja muut työolonsa ovat usein huonot. Onko tämän tuotteen tuotanto aiheuttanut vahinkoa luonnolle? Kaikki teollinen toiminta ja kuljetus kuormittavat luontoa. FSC-merkitty on kuitenkin luonnolle vähemmän haitallista kuin muut trooppiset puutuotteet, koska FSC-hyväksytyillä puunhankinta-alueilla pyritään haittojen minimoimiseen: esimerkiksi sademetsästä kaadetaan vain sen verran puuta, että metsän uusiutumiskyky säilyy. Jos trooppisesta puusta tehty tuote ei ole FSC-merkitty, se on erittäin todennäköisesti myötävaikuttanut sademetsien tuhoutumiseen. Sademetsien tuhoutuminen puolestaan aiheuttaa eläin- ja kasvilajien harvinaistumista ja sukupuuttoja sekä ilmastonmuutoksen voimistumista. Lisää tietoa on tämän oppaan sivuilla Tämän puun ilmoitetaan olevan viljeltyä. Onko se luonnolle hyvä asia? Silloin kun viljelty puu ei ole FSC-merkittyä, se on monessa tapauksessa luonnolle haitaksi. Yleistä on, että viljelmä on perustettu tuhoamalla alueen alkuperäinen sademetsä. Viljelmillä käytetään myös paljon kemiallisia torjuntaaineita. Sademetsän hävittäminen viljelmien tieltä aiheuttaa muutoksia mm. alueen vesitaloudelle, mikä on haitallista paikalliselle maanviljelylle. FSC-hyväksynnän saaneilla puuviljelmillä pyritään toimimaan luontoa säästävillä tavoilla muun muassa välttämällä kemiallisten torjunta-aineiden käyttöä. FSC ei myöskään salli luonnontilaisen sademetsän tuhoamista viljelmän perustamiseksi. Näitä ympäristömerkintöjähän on paljon. Mistä tiedän, mitkä ovat luotettavia? Tällä hetkellä FSC on ainoa puun ekomerkintä, joka täyttää kansainvälisten ympäristöjärjestöjen vaatimukset merkinnän luotettavuudesta ja puolueettomuudesta. FSC on myös ainoa merkintä, jonka myöntämiseen sisältyy kattavat vaatimukset työntekijöiden ja paikallisen väestön oikeuksien huomioonottamisesta puuraaka-aineen tuotannossa. Pitäisikö sittenkin ostaa muoviset puutarhakalusteet, ettei metsää kaadettaisi meidän takiamme? Muovi on ympäristölle ongelmallinen materiaali muun muassa siksi, että sen raaka-aineena on öljy, joka on uusiutumaton luonnonvara. Myös muovin valmistuksella on omat haitalliset ympäristövaikutuksensa. Jätteeksi päädyttyään erityisesti PVC-muovi on hankalaa käsitellä, koska sen poltosta syntyy myrkyllisiä päästöjä. Kumpi valinta on luonnolle parempi, kotimainen vai sademetsäpuu? Ympäristöä kaikkein vähiten kuormittava puutarhakalustemateriaali on kotimainen tai lähellä tuotettu puu, jolla on FSC-merkintä. Tällöin metsää on hoidettu ympäristöä säästävällä tavalla ja kuljetusten aiheuttamat päästöt ovat jääneet pienemmiksi kuin tropiikista tuotaessa. Suomessa ei tätä kirjoitettaessa vielä voi ostaa suomalaisesta FSC-merkitystä puusta tehtyjä tuotteita. Ruotsissa ja Virossa sen sijaan tuotetaan jo kotimaisesta FSC-puusta tuotettuja tuotteita. Sademetsää Jaavalla Indonesiassa. WWF-Canon/Tom Moss 17

10 MIKSI FSC ON EETTINEN VALINTA? SADEMETSÄT VAARASSA FSC PÄHKINÄNKUORESSA Forest Stewardship Council eli FSC on tällä hetkellä ainoa puolueeton, asiantunteva ja maailmanlaajuinen metsien sertifiointijärjestelmä. Se on myös ainoa järjestelmä, joka täyttää kansainvälisten ympäristöjärjestöjen asettamat uskottavan metsäsertifioinnin kriteerit. FSC-merkinnän saa vain sellaisille puutuotteille, joissa puolueeton asiantuntijaelin on tutkinut puun alkuperämetsän ja todennut, että hakkuutyömaa tai viljelmä toimii ympäristöä säästävällä tavalla ja että työntekijöiden oikeudet ja paikallisten asukkaiden sosiaalinen ja taloudellinen hyvinvointi on otettu huomioon. Jokaisessa FSC-sertifioidussa tuotteessa on FSClogo ja sertifikaattinumero. Numeron perusteella voi jäljittää tuotteen puuraaka-aineen alkuperän aina siihen metsään saakka, josta se on kaadettu. Lisätietoja saa internetistä: Kansainvälisen FSC:n sihteeristön englanninkieliset sivut: Suomenkielistä tietoa FSC:stä: Jotta puuraaka-aine saa FSC-merkinnän, sen on täytettävä mm. seuraavat ehdot Metsien ja puuviljelmien käsittely on tehtävä sellaisella tavalla, joka ei heikennä eläin- ja kasvilajien monimuotoisuutta, suojelee alueen vesivaroja eikä aiheuta maaperän eroosiota. Esimerkiksi sademetsässä kaadetaan riittävän pieni osa alueen puista, jolloin maaperä jää edelleen toimivan sademetsän suojaamaksi, minkä ansiosta kaadettujen puiden tilalle kasvaa luontaisesti uusia. Näin metsän uusiutumiskyky säästyy tulevienkin polvien hyödynnettäväksi. Metsänhoito suunnitellaan niin, että se edistää työntekijöiden ja paikallisten asukkaiden pitkän tähtäimen hyvinvointia sekä sosiaalisesti että taloudellisesti. Alkuperäiskansojen oikeutta maihinsa ja perinteisiin elämäntapoihinsa kunnioitetaan. Kaikki puunhankintaan osallistuvat osapuolet toimivat laillisesti. Trooppisissa sademetsissä elää enemmän erilaisia eläin- ja kasvilajeja kuin missään muussa luonnonympäristössä koko maailmassa. Yksi lukuisista on juovamakisammakko (Phyllomedusa tomopterna). WWF-Canon/André Bärtschi SUKUPUUTOT SEURAUKSENA SADEMETSIEN HAKKUISTA Sademetsien tuhoutuminen on nykyään yksi maailman vakavimmista ympäristöongelmista. Yksi suurimpia syitä metsien katoamiseen on puun hankinta muun muassa huonekaluteollisuuden tarpeisiin. Kun sademetsäalue on kerran kaadettu, paikalle ei yleensä enää koskaan kasva uutta. Sademetsä on poikkeuksellisen haavoittuva luontotyyppi siksi, että lähes kaikki sen ravinteet ovat sitoutuneena kasveihin eivätkä maaperään. Kun metsä on kaadettu, tropiikin auringonpaahteen ja rankkasateiden vuorottelu kuluttaa ravinteet nopeasti pois maaperästä. Jo muutaman vuoden kuluttua entinen sademetsän pohja voi olla eroosion runtelemaa, eikä sademetsä pysty enää palaamaan siihen. Sademetsien vähenemisen seurauksena monia niissä eläneitä kasvi- ja eläinlajeja on kuollut sukupuuttoon. Joukossa ovat muun muassa Aasiasta kadonneet kaksi tiikerin alalajia, jaavantiikeri (Panthera tigris sondaica) WWF-Canon/Soh Koon Chng Kartassa näkyy tummanvihreällä ne sademetsäalueet, jotka ovat nykyään vielä jäljellä. Vaaleanvihreällä on merkitty alueet, joilta sademetsät ovat jo tuhoutuneet. Kun sademetsä on kaadettu, jäljelle jää paljas maa, josta eroosio köyhdyttää loputkin ravinteet nopeasti pois. Tuhoutuneen sademetsän tilalle ei siksi yleensä enää koskaan kasva uutta sademetsää

11 Intiantiikeri (Panthera tigris tigris). ja balintiikeri (Panthera tigris balica). Erittäin monet muut lajit ovat uhanalaisia. Vaarassa kadota parin lähivuosikymmenen aikana on muun muassa yksi ihmisen lähimmistä sukulaislajeista, kookas punaturkkinen ihmisapinoihin lukeutuva oranki (Pongo pygmaeus), jonka paikallinen nimi tarkoittaa "metsän ihmistä". LAITTOMAT HAKKUUT VAIKEUTTAVAT SUOJELUA Monissa maissa metsien tuhoutumista on yritetty hillitä viranomaisten julistamilla hakkuukielloilla. Niiden Vihreä puupython (Morelia viridis). WWF/E. Hanumantha Rao vaikutukset ovat kuitenkin jääneet vähäisiksi, koska hakkuukieltoalueita hakataan usein laittomasti. Suuria lainvastaisia hakkuutyömaita on myös monilla luonnonsuojelualueilla. Laittomat hakkuut ovat usein tehokkaasti organisoituja, aseistettujen miesten vartioimia ja korruptoituneiden paikallisviranomaisten suojelemia, mikä yhdessä hakkuiden suuren määrän kanssa vaikeuttaa asiaan puuttumista. Laittomien sademetsähakkuiden katsotaan nykyään olevan kansainvälisen ympäristörikollisuuden lajeista se, jossa liikkuu kenties kaikkein eniten rahaa. On maita, joissa jopa 70 % kaadetuista sademetsäpuista tulee laittomista hakkuista. Puutavaran alkuperä naamioidaan tehokkaasti, minkä seurauksena lainvastaisesta puusta tehtyjä huonekaluja myydään ja ostetaan pahaa-aavistamattomasti teollisuusmaiden huonekaluja muissa liikkeessä. ILMASTONMUUTOS PAHENEE SADEMETSIEN VÄHENTYESSÄ Sademetsien hupenemista pidetään yhtenä maailman vakavimmista ympäristöongelmista myös siksi, että se nopeuttaa kasvihuoneilmiön voimistumista ja sitä kautta maailmanlaajuista ilmastonmuutosta. Ilmastonmuutos puolestaan on tulevaisuuden ehkä vakavin ympäristöongelma koko maailmassa. Sademetsien hakkuut vaikuttavat ilmastonmuutokseen siten, että hakkuut ja niiden yhteydessä usein tapahtuva ylimääräisen puun polttaminen ja valloilleen WWF-Canon/Martin Harvey Maailman lajirikkain luontotyyppi Trooppisia sademetsiä kasvaa paikoitellen trooppisella vyöhykkeellä (eli suunnilleen kääntöpiirien välisellä alueella) Afrikassa, Aasiassa sekä Eteläja Väli-Amerikassa. Sademetsille ominaista on paitsi kasvillisuuden rehevyys, myös eläin- ja kasvilajien poikkeuksellinen monimuotoisuus ja runsaus, joka tekee niistä yhden maailman arvokkaimmista luontotyypeistä. Vaikka sademetsät peittävät vain noin 2 % maapallon pinta-alasta, niissä elää arviolta % maailman kaikista kasvi- ja eläinlajeista. Sademetsien asukkaita ovat muun muassa tiikerit, laiskiaiset, kymmenet erilaiset apinalajit ja vielä lukuisammat erilaiset papukaijat ja kookkaat, värikkäät perhoset. Lisää tietoa sademetsistä löytyy osoitteesta pääsevät metsäpalot tuottavat ilmakehään suuret määrät hiilidioksidia. Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n arvion mukaan sademetsien hakkuut tuottavat nykyään noin 20 prosenttia maailman kaikista hiilidioksidipäästöistä. Sademetsien tehokas suojelu olisi yksi tärkeimmistä keinoista hillitä ilmastonmuutosta. Ilmastonmuutoksen seurauksena havaitaan muun muassa trooppisten hirmumyrskyjen yleistyvän ja El Niño -sääilmiön voimistuvan. El Niño -ilmiö aiheuttaa kovaa kuivuutta joillain maailmankolkilla ja vastaavasti tuhoisia rankkasateita toisilla. Kuivuus on tehnyt metsäalueista alttiita tulipaloille, jotka ovat valtava ongelma muun muassa Kaakkois- Aasian sademetsissä. Paloalueiden laajuutta kuvastaa, että ajoittain Indonesian kaupungeissakin asukkaat joutuvat kadulla kulkiessaan pitämään hengityssuojainta suojautuakseen kaukaa metsäalueilta kantautuvalta tukahduttavalta savusumulta. Jos trooppisten sademetsien hakkuut jatkuvat tulevaisuudessa, ne tulevat edelleen myötävaikuttamaan ilmastonmuutoksen pahenemiseen. Sen seurauksena on odotettavissa muun muassa, että tulvat ja erilaiset äärisäätyypit tulevat lisääntymään eri puolilla maailmaa. Rannikkovedet tulevat samentumaan, mikä aiheuttaa muutoksia kalakantoihin ja vaikeuttaa kalastusta. Myös malarian esiintymisalueen odotetaan laajenevan, kun ilmaston lämpeneminen muuttaa oloja otollisemmiksi malariaa levittäville sääskille. WWF-Canon/Mauri Rautkari WWF/David Hulse Sademetsistä on löydetty monia arvokkaita lääkekasveja, kuten punatalvio (Catharanthus roseus), josta valmistettu syöpälääke pelastanut lukuisia ihmishenkiä. Tutkijat uskovat, että sademetsissä olisi edelleen löydettävissä monia tieteelle uusia lääkekasveja, mikäli ne eivät ehdi ennen löytymistään kuolla sukupuuttoon muun muassa metsänhakkuiden takia. Nautaeläimiin kuuluva vu quang (Pseudoryx nghetinhensis) elää Vietnamin vähissä jäljellä olevissa trooppisissa vuoristometsissä. Tutkijat löysivät sen tieteelle uutena eläinlajina vasta vuonna Laji on vaarassa kuolla sukupuuttoon, koska sen asuinmetsiä hakataan muun muassa huonekaluteollisuutta varten

12 HAKKUIDEN VAIKUTUS KEHITYSMAIDEN ASUKKAISIIN LISÄTIETOJA WWF-Canon/André Bärtschi YHTEYSTIETOJA JA WWW-SIVUJA Lisätietojen etsimisen ja yhteydenottojen helpottamiseksi tähän on koottu kaikki tämän oppaan sivuilla esiintyneet yhteystiedot ja internet-sivut. Ihmisten ja luonnon suojeleminen käyvät käsi kädessä. Sademetsien säilyttäminen on välttämätöntä paikallisten väestöjen hyvinvoinnille, ja toisaalta köyhyyden torjuminen on välttämätön edellytys luonnonsuojelun edistymiselle kehitysmaissa. VAARALLISTA TYÖTÄ PIENELLÄ PALKALLA Hakkuutyömaiden työntekijät joutuvat yleensä toimimaan hyvin pienellä palkalla ja huonoissa työolosuhteissa. Erityisen matalia ovat naisten ja lasten palkat. Usein myös työturvallisuus on heikko ja työntekijöiden ammatillinen järjestäytyminen kielletty. Tämä tilanne johtuu siitä, että käytännössä missään Suomeen tuotavan trooppisen puun alkuperämaassa ei ole riittävää demokratiaa, ja maanomistus on keskittynyt vain harvoille. Siksi myös trooppisen puun kaupassa kulkevista rahoista vain häviävän pieni osa jää hyödyttämään paikallista väestöä. Ääritapaus ovat laittomat hakkuut: monesti niiden tuotosta ei päädy paikallisille asukkaille mitään. Toinen ongelma on, että metsien paljaaksihakkuut hävittävät mahdollisuuden harjoittaa muuta metsien WWF-Canon/Sandra Mbanefo Obiago moninaiskäyttöä, joka monissa yhteisöissä on erityisesti naisille tärkeä tulonlähde. He keräävät metsistä muun muassa käsityötarvikkeita ja väriaineita sisältäviä kasvinosia. Kotitarvekäyttöön he saavat metsästä polttopuuta, lääkekasveja sekä hedelmiä ja muita ruokakasveja. Koko tämä laaja kasvivalikoima alkaa kuihtua ja kadota alueelta, kun sademetsän puusto hakataan nurin, koska puusto ei enää suojaa aluskasvillisuutta tropiikin auringonpaahteelta. ALKUPERÄISKANSOJEN KOTI UHATTUNA Eri puolilla maailman sademetsiä elää edelleen useita miljoonia alkuperäis- ja vähemmistökansojen jäseniä, jotka harjoittavat edelleen perinteisiä elinkeinojaan. Sademetsäkulttuurit ovat omalla sarallaan hyvin pitkälle kehittyneitä kulttuureita, joiden asukkailla on paitsi monimutkaisia sosiaalisia järjestelmiä, myös kattava tietotaito siitä, kuinka hankkia kaikki ravinto ja tarvittavat materiaalit (kuten lääkekasvit, rakennusmateriaalit ja käsityötarpeet) sademetsästä sellaisilla tavoilla, jotka eivät vahingoita metsää. Useissa niistä maista, joissa sademetsiä ja niiden alkuperäiskulttuureja esiintyy, suurin osa maasta on hyvin pienen ihmisryhmän omistuksessa. Maanomistusolot ovat käytännössä monesti myös vastoin sitä, mitä YK:ssa on säädetty alkuperäisväestöjen oikeuksista maihinsa. Siksi ei ole harvinaista, että jopa kokonaisia heimoja on ajettu väkivalloin pois asuinalueiltaan, jotta siellä voitaisiin käynnistää hakkuut. Useita sademetsäkulttuureja on jo tuhoutunut kokonaan hakkuiden takia, ja monet muut ovat vaarassa kadota. Certified Forest Products Council Riippumaton, voittoa tavoittelematon tiedottava järjestö. Ylläpitää tietokantaa saatavilla olevista FSC-hyväksytyistä tuotteista ja niiden valmistajista tuoteryhmittäin. Ylläpitää rekisteriä, josta voi tarkistaa FSC-merkityn tuotteen aitouden tuotteen sertifikaattinumeron perusteella. FSC Riippumaton, voittoa tavoittelematon metsien sertifiointijärjestö. Kansainvälinen päämaja ja sihteeristö: FSC Secretariat Avenida Hidalgo 502, Oaxaca, Mexico puh fax FSC Europe Ms. Gemma Boetekees, FSC Europe Postbus 239, Driebergen, 3970 AG, The Netherlands puh fax FSC-logon sisältävien mainosmateriaalien hyväksyntä Suomessa Nimetty asiamies Niklas Hagelberg puh. (09) Suomen FSC-yhdistys Tietoa suomeksi. puh. (09) WWF Skog 2000 FSC-merkittyjä puutuotteita hankkivien liikkeiden verkosto, johon myös suomalaiset yritykset voivat liittyä. Lena Dahl, WWF Sweden Ulriksdals Slott, Solna, Sverige puh fax Suomen WWF Kansainvälisen ympäristöjärjestön Suomen-toimisto. Mahdollisuus tilata asiantuntija pitämään koulutustilaisuus FCS:tä, hyvästä metsänhoidosta ja kestävistä huonekaluhankinnoista. Tietoa sademetsistä ja FSC:stä. Yhteystaho puutuoteyrityksille, jotka ovat kiinnostuneita suomalaisen verkoston perustamisesta (ks. tarkemmin s. 14) Lintulahdenkatu 10, Helsinki puh. (09) internet: ks. erityisesti ja CITES Kansainvälinen sopimus uhanalaisilla eläin- ja kasvilajeilla käytävän kaupan säätelemisestä. Tietoa uhanalaisista lajeista, mm. puulajeista. IUCN Maailman luonnonsuojeluliitto. Ylläpitää ns. punaista listaa maailman uhanalaisista lajeista, myös puulajeista

Puutarhakalusteita tropiikista?

Puutarhakalusteita tropiikista? Puutarhakalusteita tropiikista? Tietoa kuluttajille Suomen luonnonsuojeluliitto ry Oletko aikeissa ostaa uudet puutarhakalusteet, ja viehättäkö sinua tummasta puusta tehdyt aurinkotuolit, joita mainoslehtiset

Lisätiedot

SADEMETSÄYSTÄVÄLLINEN KOTI OPAS KODIN PUUOSTOKSIIN

SADEMETSÄYSTÄVÄLLINEN KOTI OPAS KODIN PUUOSTOKSIIN SADEMETSÄYSTÄVÄLLINEN KOTI OPAS KODIN PUUOSTOKSIIN Puusta tehtyjä tuotteita löytyy lähes jokaisesta kodista. Lattiat, huonekalut, puutarhakalusteet ja monet sisustusesineet on tehty puusta ja puu onkin

Lisätiedot

PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana

PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana Huhtikuu 2012 PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry 1 Mitä ympäristömerkit ovat? Tarkoitus Ympäristömerkkien tarkoitus on ohjata ostopäätöksiä

Lisätiedot

Metsäsertifiointi puupohjaisten tuotteiden vastuullisuuden osoittamisessa

Metsäsertifiointi puupohjaisten tuotteiden vastuullisuuden osoittamisessa Metsäsertifiointi puupohjaisten tuotteiden vastuullisuuden osoittamisessa Motivan webinaaritilaisuus 24.11.2017 Pääsihteeri Auvo Kaivola Sisältö: Puu on erinomainen materiaali Mistä metsäsertifioinnissa

Lisätiedot

Selvitys trooppisen puun käytöstä ja alkuperästä puutarhahuonekaluissa

Selvitys trooppisen puun käytöstä ja alkuperästä puutarhahuonekaluissa 16. kesäkuuta 2009 Selvitys trooppisen puun käytöstä ja alkuperästä puutarhahuonekaluissa Greenpeace, Suomen Kuluttajaliitto, Luonto-Liitto, Maan ystävät ja Suomen luonnonsuojeluliitto ovat tänäkin vuonna

Lisätiedot

Ympäristömerkit helpottavat hankkijan työtä

Ympäristömerkit helpottavat hankkijan työtä Ympäristömerkit helpottavat hankkijan työtä Esimerkkinä metsäsertifiointimerkit 18.1.2011 Vihreät hankinnat haltuun -seminaari Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry 1 Mitä ympäristömerkit

Lisätiedot

Metsäsertifiointi. Päättäjien metsäakatemia Aluejohtaja Pekka Vainikka

Metsäsertifiointi. Päättäjien metsäakatemia Aluejohtaja Pekka Vainikka Metsäsertifiointi Päättäjien metsäakatemia 22.5.2013 Aluejohtaja Pekka Vainikka Metsäsertifiointi Metsäsertifioinnilla tarkoitetaan menettelyä, jossa riippumaton kolmas osapuoli tarkastaa, vastaako metsien

Lisätiedot

Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen PEFC Suomi Auvo Kaivola

Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen PEFC Suomi Auvo Kaivola Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen 24.5.2016 PEFC Suomi Auvo Kaivola Mikä PEFC on? PEFC Council globaali, voittoa tavoittelematon kansallisesti kehitettyjen metsäsertifiointijärjestelmien

Lisätiedot

PEFC-projektisertifiointi VASTUULLISTA PUUTA RAKENTAMISEEN PEFC/02-1-01

PEFC-projektisertifiointi VASTUULLISTA PUUTA RAKENTAMISEEN PEFC/02-1-01 PEFC-projektisertifiointi VASTUULLISTA PUUTA RAKENTAMISEEN PEFC/02-1-01 PEFC lyhyesti Kuva: Scandinavian StockPhoto/gunnar3000 PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) on kansainvälinen

Lisätiedot

PEFC-projektisertifiointi VASTUULLISTA PUUTA RAKENTAMISEEN PEFC/

PEFC-projektisertifiointi VASTUULLISTA PUUTA RAKENTAMISEEN PEFC/ PEFC-projektisertifiointi VASTUULLISTA PUUTA RAKENTAMISEEN PEFC/02-1-01 PEFC lyhyesti Kuva: Scandinavian StockPhoto/gunnar3000 PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) on kansainvälinen

Lisätiedot

Metsäsertifiointi osoitus metsänhoidon kestävyydestä ja puun alkuperästä

Metsäsertifiointi osoitus metsänhoidon kestävyydestä ja puun alkuperästä Metsäsertifiointi osoitus metsänhoidon kestävyydestä ja puun alkuperästä 25.9.2013 Päättäjien Metsäakatemia Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry 1 Metsäsertifiointimerkit ovat ympäristömerkkejä

Lisätiedot

Puutavaran kestävä alkuperä metsäsertifiointi pähkinänkuoressa

Puutavaran kestävä alkuperä metsäsertifiointi pähkinänkuoressa Puutavaran kestävä alkuperä metsäsertifiointi pähkinänkuoressa 27.10.2011 Puupäivä 2011, Wanha Satama Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry 1 Mitä ympäristömerkit ovat? Tarkoitus Ympäristömerkkien

Lisätiedot

Fazer-konserni sitoutuu vastuullisen palmuöljyn käyttöön

Fazer-konserni sitoutuu vastuullisen palmuöljyn käyttöön Fazer-konserni sitoutuu vastuullisen palmuöljyn käyttöön Fazerin tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä hankimme ainoastaan RSPO-sertifioitua, entistä paremmin jäljitettävää palmuöljyä. Tämä tarkoittaa

Lisätiedot

Metsäsertifiointijärjestelmien metsänhoidon standardien vertailua pähkinänkuoressa. PEFC-standardityöryhmän kokous 6.9.2013

Metsäsertifiointijärjestelmien metsänhoidon standardien vertailua pähkinänkuoressa. PEFC-standardityöryhmän kokous 6.9.2013 PEFC ja FSC Metsäsertifiointijärjestelmien metsänhoidon standardien vertailua pähkinänkuoressa PEFC-standardityöryhmän kokous 6.9.2013 PEFC-metsäsertifioinnin standardityöryhmä c/o Metsätalouden kehittämiskeskus

Lisätiedot

Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit

Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit Timo Soininen Pääarvioija, Tuotepäällikkö FSC CoC 1 Julkinen Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus Esittely Timo Soininen Metsäteollisuuden

Lisätiedot

Paperin alkuperän hallinnan sertifiointi

Paperin alkuperän hallinnan sertifiointi Paperin alkuperän hallinnan sertifiointi painotalossa Anu Aurassalo Insinöörityöseminaari 14.5.2009 Metropolia AMK Edita lyhyesti Konsernin päätoimialat: markkinointiviestinnän tuotantopalvelut, graafisen

Lisätiedot

Kestävä metsätalous. ja metsäsertifiointi. Kaikki puu ei ole samanlaista PEFC/

Kestävä metsätalous. ja metsäsertifiointi. Kaikki puu ei ole samanlaista PEFC/ Kestävä metsätalous ja metsäsertifiointi Kaikki puu ei ole samanlaista PEFC/02-1-01 Haaste Kasvava osa kuluttajista etsii vakuutta siitä, että yritysten liiketoiminta ei vaaranna ympäristöä. Organisaatiot

Lisätiedot

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa 1 Ympäristömerkinnät lyhyesti ISO 14001 8 Kansainvälinen ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka tähtää jatkuvaan parantamiseen ja ympäristösuorituskyvyn kehittämiseen.

Lisätiedot

Ekosysteemipalveluiden merkitys ja arvo. Matleena Kniivilä, metsäekonomisti, MMT matleena.kniivila@ptt.fi

Ekosysteemipalveluiden merkitys ja arvo. Matleena Kniivilä, metsäekonomisti, MMT matleena.kniivila@ptt.fi Ekosysteemipalveluiden merkitys ja arvo Matleena Kniivilä, metsäekonomisti, MMT matleena.kniivila@ptt.fi Esityksen sisältö 1) Mitä metsien ekosysteemipalvelut ovat? 2) Mikä ekosysteemipalveluiden arvo

Lisätiedot

Mitä metsäsertifiointi on ja mihin sitä tarvitaan?

Mitä metsäsertifiointi on ja mihin sitä tarvitaan? Mitä metsäsertifiointi on ja mihin sitä tarvitaan? Anniina Kostilainen Pääsihteeri, Suomen FSC FSC F000100 FSC A.C. All rights reserved Sisältö 1) Miten metsiämme käytetään ja mitä sertifiointi on 2) Miten

Lisätiedot

PEFC-merkin käyttöoikeutta ja käyttöä koskevia ohjeita

PEFC-merkin käyttöoikeutta ja käyttöä koskevia ohjeita Sivu 1/5 Suomen Metsäsertifiointi ry Finlands Skogscertifiering rf Finnish Forest Certification Council - FFCC PEFC/02-1-01 PEFC-merkin käyttöoikeutta ja käyttöä koskevia ohjeita PEFC-merkki kertoo, että

Lisätiedot

PEFC palveluita koko yhteiskunnalle Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry

PEFC palveluita koko yhteiskunnalle Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry PEFC palveluita koko yhteiskunnalle 2.10.2014 Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry 1 PEFC:n kansainvälinen organisaatio PEFC Council on globaali, voittoa tavoittelematon kansainvälinen organisaatio,

Lisätiedot

FSC Alkuperäketjun sertifiointi yrityksille. FSC merkki vastuullisesta metsänhoidosta

FSC Alkuperäketjun sertifiointi yrityksille. FSC merkki vastuullisesta metsänhoidosta FSC Alkuperäketjun sertifiointi yrityksille FSC merkki vastuullisesta metsänhoidosta Mikä on FSC? Vuonna 1993 perustettu FSC on ensimmäinen kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä. FSC eli Forest Stewardship

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin

Lisätiedot

Metsän sertifiointi kestävyyden todentajana

Metsän sertifiointi kestävyyden todentajana Metsän sertifiointi kestävyyden todentajana 17.11.2015 Metsätieteen päivä Maarit Sallinen Metsänhoito- ja ympäristöpäällikkö Tornator Oyj Metsien sertifiointi Tornator Oyj:ssä Missio: Luomme kestävää hyvinvointia

Lisätiedot

Yksityismetsien FSC-sertifiointi

Yksityismetsien FSC-sertifiointi Yksityismetsien FSC-sertifiointi Aktiivisen metsänomistajan valinta 1 Toukokuu 2014 FSC (Forest Stewardship Council) eli Hyvän metsänhoidon neuvosto on maailmanlaajuinen jäsenjärjestö - Ympäristön kannalta

Lisätiedot

KESTÄVIÄ PUUTUOTTEITA UPM TIMBER

KESTÄVIÄ PUUTUOTTEITA UPM TIMBER KESTÄVIÄ PUUTUOTTEITA UPM TIMBER Laadukkaita ja ympäristöystävällisiä PUUTUOTTEITA UPM Timber valmistaa korkealuokkaista mänty- ja kuusisahatavaraa rakennus- ja puusepänteollisuuteen sekä useisiin muihin

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Kasvihuoneilmiö on luonnollinen ilman sitä maapallolla olisi 33 C kylmempää. Ihminen voimistaa kasvihuoneilmiötä ja siten lämmittää ilmakehää esimerkiksi

Lisätiedot

Ympäristömerkintä. Joutsenmerkki ympäristö ja vastuullisuus käsi kädessä

Ympäristömerkintä. Joutsenmerkki ympäristö ja vastuullisuus käsi kädessä Joutsenmerkki ympäristö ja vastuullisuus käsi kädessä Joutsenmerkin tavoitteet Joutsenmerkki ohjaa ostajia tekemään ympäristön kannalta parempia päätöksiä tuottajia valmistamaan ympäristön kannalta parempia

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

Päällystetyt paperit. Maxigloss. Päällystetty hiokkeeton korkeakiiltoinen. taidepainopaperi. Päällystetty hiokkeeton silkkipintainen

Päällystetyt paperit. Maxigloss. Päällystetty hiokkeeton korkeakiiltoinen. taidepainopaperi. Päällystetty hiokkeeton silkkipintainen GRAAFISET PAPERIT Päällystetyt paperit Maxigloss Päällystetty hiokkeeton korkeakiiltoinen taidepainopaperi. P P P Maxisilk Päällystetty hiokkeeton silkkipintainen taidepainopaperi. P P P Maxisatin Päällystetty

Lisätiedot

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013 VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11. Meri Vehkaperä, KTL, lehtori, konsultti S-posti: meri.vehkapera@haaga-helia.fi Puh. 040 514 0646 2 Tänään aiheena Vastuullisuuden käsitteitä ja tasoja

Lisätiedot

ALGRO Design Card. ALGRO Design Duo. Crescendo. Avanta Card. Ivory Board

ALGRO Design Card. ALGRO Design Duo. Crescendo. Avanta Card. Ivory Board GRAAFISET KARTONGIT ALGRO Design Card intapuolelta kahteen kertaan ja taustalta kertaalleen päällystetty täyssellukartonki. ALGRO Design Duo Molemmin puolin kahteen kertaan päällystetty täyssellukartonki.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSERTIFIKAATIT

YMPÄRISTÖSERTIFIKAATIT YMÄRISTÖSERTIFIKAATIT Ympäristövaikutusten huomioiminen yhä tärkeämpää myös paperivalinnoissa Kattava graafisten papereiden ja kartonkien, pakkauskartonkien ja pahvien valikoimamme koostuu ympäristösertifioiduista

Lisätiedot

PankaBrite. Korsnäs Carry (Frövi carry)

PankaBrite. Korsnäs Carry (Frövi carry) AKKAUSKARTONGIT ankabrite äällystetty hiokkeellinen taivekartonki. Simcote Vahvasti päällystetty hiokkeellinen taivekartonki. rintline Kierrätyskuiturunkoinen kartonki. Korsnäs Carry (Frövi carry) Korkealuokkainen

Lisätiedot

WISA -Spruce monitoimivaneri

WISA -Spruce monitoimivaneri WISA -Spruce monitoimivaneri Enemmän kuin rakennevaneri. Pohjoisen hitaasti kasvanut kuusipuu antaa WISA -Spruce vanerille erinomaiset ominaisuudet; mainion yhdistelmän esteettisesti miellyttävää ulkonäköä

Lisätiedot

LUONTOA VOI SUOJELLA SYÖMÄLLÄ

LUONTOA VOI SUOJELLA SYÖMÄLLÄ LUONTOA VOI SUOJELLA SYÖMÄLLÄ Syöminen vaikuttaa ympäristöön. Ruoan tuottamiseen tarvitaan valtavasti peltoja, vettä, ravinteita ja energiaa. Peltoja on jo niin paljon, että niiden määrää on vaikeaa lisätä,

Lisätiedot

Luonnonsuojelu on ilmastonsuojelua

Luonnonsuojelu on ilmastonsuojelua Luonnonsuojelu on ilmastonsuojelua MATTI SNELLMAN Suomessa erityisesti metsät ja suot varastoivat suuria määriä hiiltä. Luonnon omista hiilivarastoista huolehtimalla suojelemme sekä luonnon monimuotoisuutta

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

PAPERI KESTÄVÄ VAIHTOEHTO. Valitse vastuullisesti. Valitse UPM:n paperi.

PAPERI KESTÄVÄ VAIHTOEHTO. Valitse vastuullisesti. Valitse UPM:n paperi. PAPERI KESTÄVÄ VAIHTOEHTO Valitse vastuullisesti. Valitse UPM:n paperi. KESTÄVÄ KEHITYS ON MATKA 2 Kestävä kehitys tarkoittaa meille UPM:ssä matkaa. Kehitämme jatkuvasti ympäristö-, yhteisö- ja taloustehokkuuttamme.

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

Satu Leppänen. FSC -sertifiointi metsänomistajille. FSC merkki vastuullisesta metsänhoidosta

Satu Leppänen. FSC -sertifiointi metsänomistajille. FSC merkki vastuullisesta metsänhoidosta Satu Leppänen FSC -sertifiointi metsänomistajille FSC merkki vastuullisesta metsänhoidosta Mitä on FSC-sertifiointi? FSC-sertifioiduista metsistä saadusta puuraaka-aineesta voidaan tuottaa FSCmerkittyjä

Lisätiedot

Puun alkuperän PEFC-seuranta (Chain of Custody)

Puun alkuperän PEFC-seuranta (Chain of Custody) Puun alkuperän PEFC-seuranta (Chain of Custody) Sisältö: 2 Mikä PEFC on? Puun laillisuuden ja kestävän alkuperän osoittaminen (chain of custody, CoC) Mitä alkuperän osoittaminen tarkoittaa yrityksen arkipäivässä

Lisätiedot

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa 1 Ympäristömerkinnät lyhyesti ISO 14001 8 Kansainvälinen ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka tähtää jatkuvaan parantamiseen ja ympäristösuorituskyvyn kehittämiseen.

Lisätiedot

Suomeksi. Metsien sertifiointi MITÄ SE ON?

Suomeksi. Metsien sertifiointi MITÄ SE ON? Suomeksi Metsien sertifiointi MITÄ SE ON? Julkaistu vuonna 2005 Metsien sertifiointi on menetelmä, jolla metsänomistajat, metsäteollisuus ja koko puutuotteiden tuotantoketju voivat osoittaa kuluttajalle,

Lisätiedot

Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen

Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen 2 Fi-verkkotunnus on yhtä supisuomalainen asia kuin sauna ja joulupukki. Se on merkki turvallisuudesta ja luotettavuudesta.

Lisätiedot

Reilu kauppa ry Paasivuorenkatu 2A, 5 krs. 00530 Helsinki www.reilukauppa.fi 1/5

Reilu kauppa ry Paasivuorenkatu 2A, 5 krs. 00530 Helsinki www.reilukauppa.fi 1/5 1/5 2/5 Reilun kaupan periaatteiden mukaan tuotetut tuotteet tunnistaa Reilun kaupan merkistä, joka kertoo kuluttajille, että tuote täyttää kansainväliset Reilun kaupan kriteerit. Reilu kauppa parantaa

Lisätiedot

Suomen metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen

Suomen metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen Suomen metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen ZIG KOCH / WWF BENNY ANG / FLICKR WWF:n tavoitteet vuoteen 2020 Luonnon monimuotoisuus ei heikkene 2020 jälkeen Ekologinen jalanjälki ei kasva 2020 jälkeen

Lisätiedot

STORAENSO: LOPPU AARNIOMETSÄPUUN KÄYTÖLLE!

STORAENSO: LOPPU AARNIOMETSÄPUUN KÄYTÖLLE! Tiistai 20.3.2001 STORAENSO: LOPPU AARNIOMETSÄPUUN KÄYTÖLLE! Hyvä Stora Enson osakkeenomistaja, ympäristöjärjestö Greenpeace osoittaa mieltään Stora Enson yhtiökokouspaikalla tänään. Vaadimme, että Stora

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Case Id: 0de07826-cc4c-4173-b6d8-234da2c827b3 Date: 31/07/2015 11:53:18 Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia. Perustiedot

Lisätiedot

PEFC FI -kriteereiden uudistustyön tavoitteet ja sisältö. PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry Auvo Kaivola 8.5.2013

PEFC FI -kriteereiden uudistustyön tavoitteet ja sisältö. PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry Auvo Kaivola 8.5.2013 PEFC FI -kriteereiden uudistustyön tavoitteet ja sisältö PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry Auvo Kaivola 8.5.2013 1 Sisältö: Mikä PEFC on ja mitä PEFCmetsäsertifiointi on Tavoitteet kriteerien uudistustyölle

Lisätiedot

Luontoarvot ja luonnonsuojelu Jyväskylässä. Katriina Peltonen Metsäohjelman yhteistyöryhmä

Luontoarvot ja luonnonsuojelu Jyväskylässä. Katriina Peltonen Metsäohjelman yhteistyöryhmä Luontoarvot ja luonnonsuojelu Jyväskylässä Katriina Peltonen Metsäohjelman yhteistyöryhmä 26.4.2017 27.4.2017 Sisältö Miksi ekologinen näkökulma on tärkeä? Mitä kuuluu Suomen metsäluonnolle? Suojelutaso

Lisätiedot

FSC ja vaihtoehtoiset metsänhoidon tavat metsänomistajan näkökulmasta

FSC ja vaihtoehtoiset metsänhoidon tavat metsänomistajan näkökulmasta FSC ja vaihtoehtoiset metsänhoidon tavat metsänomistajan näkökulmasta Monimuotoisuutta metsiin -Metsien hoidon uudet haasteet -seminaari Porissa 4.6.2014 Vanhatalo Kalle, TAPIO Metsätalouden kehittämiskeskus

Lisätiedot

MarineStewardshipCouncil, MSC merkki mitä se on käytännössä,

MarineStewardshipCouncil, MSC merkki mitä se on käytännössä, MarineStewardshipCouncil, MSC merkki mitä se on käytännössä, entä Suomen kalastukset, kuha? Jari Raitaniemi, RKTL Lähteet: Marine Stewardship council julkaisuja, MSC-raporttiluonnos Perusperiaatteet (Principles

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Parempi arkipäivä monille ihmisille Kestävä kehitys IKEAssa Sisältyy kaikkiin toimintoihimme Kestävän kehityksen toimintasuunnitelma FY15 kokonaisvaltainen lähestymistapa

Lisätiedot

Puu vähähiilisessä keittiössä

Puu vähähiilisessä keittiössä Puu vähähiilisessä keittiössä 16.09.2013 Matti Kuittinen Arkkitehti, tutkija Tässä esityksessä: 1. Miksi hiilijalanjälki? 2. Mistä keittiön hiilijalanjälki syntyy? 3. Puun rooli vähähiilisessä sisustamisessa

Lisätiedot

Puukauppoja metsänomistajan ja luonnon ehdoilla

Puukauppoja metsänomistajan ja luonnon ehdoilla Paras puukauppatili Puukauppoja metsänomistajan ja luonnon ehdoilla On monta tapaa korjata puuta. Meidän tapamme on maksimoida arvokkaan sahapuun määrä ja pitää kuitupuun osuus pienenä. K Keiteleen kanssa

Lisätiedot

Uhanalaisuusluokat. Lajien uhanalaisuusarviointi Ulla-Maija Liukko, Arviointikoulutus lajien uhanalaisuuden arvioijille, 2.2.

Uhanalaisuusluokat. Lajien uhanalaisuusarviointi Ulla-Maija Liukko, Arviointikoulutus lajien uhanalaisuuden arvioijille, 2.2. Uhanalaisuusluokat Lajien uhanalaisuusarviointi 2019 Ulla-Maija Liukko, Arviointikoulutus lajien uhanalaisuuden arvioijille, 2.2.2017 IUCN:n uhanalaisuusluokitus Uhanalaisuusarvioinnissa ja luokittelussa

Lisätiedot

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä.

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä. MIELIKUVAT JA DESIGN MANAGEMENT Psykologisia perusteita Ihmiselle on ainoa totuus se, jonka hän uskoo todeksi eli siis mielikuva asiasta, eikä ole merkitystä pitääkö tämä asia paikkansa vai ei. Ostopäätöstilanteessa

Lisätiedot

Vastuullista ajattelua tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Sinun valinnallasi on merkitystä

Vastuullista ajattelua tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Sinun valinnallasi on merkitystä Vastuullista ajattelua tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa Sinun valinnallasi on merkitystä Suunnittelemme tuotteemme kulutusta vähentäviksi. Pienempi kulutus, suurempi säästö Autamme yritystäsi keskittymään

Lisätiedot

Metsien suojelun nykytila ja haasteet Suomessa

Metsien suojelun nykytila ja haasteet Suomessa Metsien suojelun nykytila ja haasteet Suomessa Panu Kunttu Metsäasiantuntija panu.kunttu@wwf.fi Metsäluonnon monimuotoisuus Metsäluonnon monimuotoisuudella tarkoitetaan erilaisten metsäympäristötyyppien,

Lisätiedot

Metsiin perustuvat ekosysteemipalvelut. Paula Horne

Metsiin perustuvat ekosysteemipalvelut. Paula Horne Metsiin perustuvat ekosysteemipalvelut Paula Horne Päättäjien metsäakatemia 12.9.2012 Mitä ekosysteemipalvelut ovat? Tulvasäätely Eroosion esto Ekosysteemin prosessit Hiilensidonta Virkistys Maisema Ainespuu

Lisätiedot

Puutarhakalusteita tropiikista? Opas kaupoille

Puutarhakalusteita tropiikista? Opas kaupoille Puutarhakalusteita tropiikista? Opas kaupoille Suomen luonnonsuojeluliitto ry 2002 Sademetsistä tulevien huonekalujen määrä kasvaa 2 OTTO MIETTINEN Sademetsien nopeasta häviämisestä ja sen paikallisista,

Lisätiedot

METSÄVISA 2001. 12 p. 1. Nimeä lajit. Määritä metsätyypit. b c. g h. 5-8 cm. Nimi. Koulu. Kunta. metsätyyppi: metsätyyppi:

METSÄVISA 2001. 12 p. 1. Nimeä lajit. Määritä metsätyypit. b c. g h. 5-8 cm. Nimi. Koulu. Kunta. metsätyyppi: metsätyyppi: METSÄVISA 2001 1. Nimeä lajit. Määritä metsätyypit. 1 Nimi Koulu Kunta a b c d metsätyyppi: e f g h 5-8 cm i metsätyyppi: j 2. Tunnista suurpetojen jäljet. a b c d Esimerkki 3. Rastita oikeat vastaukset,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

Suomalaiset ja kenkien eettisyys. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta

Suomalaiset ja kenkien eettisyys. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta Suomalaiset ja kenkien eettisyys Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta Johdanto Suomalaiset ostavat 21 miljoonaa paria kenkiä vuosittain.

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

Reilu kauppa uusia tuotemahdollisuuksia

Reilu kauppa uusia tuotemahdollisuuksia Reilu kauppa uusia tuotemahdollisuuksia esimerkkinä Jalotofu 23.12.2014 Kaikki kuvat: Oy Soya Ab Reilun kaupan soijapavut Jalotofun soijapavut kasvavat Pohjois-Brasilian auringon lämmössä, Capaneman kylässä.

Lisätiedot

Metsäsertifiointi osoittaa puun laillisuuden ja kestävän alkuperän

Metsäsertifiointi osoittaa puun laillisuuden ja kestävän alkuperän Metsäsertifiointi osoittaa puun laillisuuden ja kestävän alkuperän Puutavaran alkuperä rakentamisessa Haasteita ja mahdollisuuksia Seminaari 4.10.2011 Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry

Lisätiedot

PEFCn Appendix 7 liitteen käyttöönotto CoC-auditoinneissa

PEFCn Appendix 7 liitteen käyttöönotto CoC-auditoinneissa PEFCn Appendix 7 liitteen käyttöönotto CoC-auditoinneissa PEFCn vaatimusasiakirja kiistanalaisten lähteiden välttämisestä PEFC Technical Document Annex 4 - Appendix 7 Annex4/Appendix 7 liitteen käyttöönotto

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Maailman metsät kestävän kehityksen haasteita ja ratkaisuja Alustus Päättäjien Metsäakatemiassa 14.9.2011

Maailman metsät kestävän kehityksen haasteita ja ratkaisuja Alustus Päättäjien Metsäakatemiassa 14.9.2011 Maailman metsät kestävän kehityksen haasteita ja ratkaisuja Alustus Päättäjien Metsäakatemiassa 14.9.2011 Vesa Kaarakka, metsäneuvonantaja UM / kehityspoliittinen osasto toimialapolitiikan yksikkö Metsän

Lisätiedot

MAA ILMASTA YANN ARTHUS-BERTRAND OPPIMATERIAALI: TEHTÄVÄT

MAA ILMASTA YANN ARTHUS-BERTRAND OPPIMATERIAALI: TEHTÄVÄT MAA ILMASTA YANN ARTHUS-BERTRAND OPPIMATERIAALI: TEHTÄVÄT I LUONNONYMPÄRISTÖT II LUONNONVARAT 1) MAKEA VESI 2) MAAPERÄ 3) METSÄ 4) MERET JA VALTAMERET III IHMISET IV ILMASTONMUUTOS JA LUONNONKATASTROFIT

Lisätiedot

Metsäsertifioinnin toteutustavat

Metsäsertifioinnin toteutustavat Suomen PEFC-standardi Metsäsertifioinnin toteutustavat PEFC FI 1001:2009 9.11.2009 Metsäsertifioinnin toteutustavat PEFC Suomi Sitratie 7, 00420 HELSINKI puh: 0400 765 437 fax: (09) 5630 329 sähköposti:

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Kasvihuoneilmiö on luonnollinen, mutta ihminen voimistaa sitä toimillaan. Tärkeimmät ihmisen tuottamat kasvihuonekaasut ovat hiilidioksidi (CO

Lisätiedot

Metsäsertifioinnin toteutustavat

Metsäsertifioinnin toteutustavat Suomen PEFC-standardi Metsäsertifioinnin toteutustavat PEFC FI 1001:2009_v2 Versio 2, 18.10.2011 Metsäsertifioinnin toteutustavat PEFC Suomi Sitratie 7, 00420 HELSINKI puh: 0400 765 437 fax: (09) 5630

Lisätiedot

Ruokaväärennökset ja luomun luotettavuus

Ruokaväärennökset ja luomun luotettavuus Ruokaväärennökset ja luomun luotettavuus Marjo Särkkä-Tirkkonen Erikoissuunnittelija, ETM Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti marjo.sarkka-tirkkonen@helsinki.fi @Marjo_ST p. 044-5906849 Fast methods

Lisätiedot

Uusi puu kertoo, mihin puu pystyy SYYSKUU 2015

Uusi puu kertoo, mihin puu pystyy SYYSKUU 2015 Uusi puu kertoo, mihin puu pystyy SYYSKUU 2015 Esityspohjan malli 9/15/2015 1 Suomalainen metsäala hyödyntää uusiutuvia luonnonvaroja 2 Maailma vuonna 2030 on taas erilainen Meillä on monia haasteita globaalisti

Lisätiedot

FLEGT Puutavaran alkuperä rakentamisessa -haasteita ja mahdollisuuksia. Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö 4.10.

FLEGT Puutavaran alkuperä rakentamisessa -haasteita ja mahdollisuuksia. Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö 4.10. FLEGT Puutavaran alkuperä rakentamisessa -haasteita ja mahdollisuuksia Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö 4.10.2011 1 FLEGT-asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 995/2010

Lisätiedot

Bioenergia, Bioenergia, lisääntyvät hakkuut ja monimuotoisuus monimuotoisuus

Bioenergia, Bioenergia, lisääntyvät hakkuut ja monimuotoisuus monimuotoisuus Bioenergia, Bioenergia, lisääntyvät lisääntyvät hakkuut ja hakkuut ja monimuotoisuus monimuotoisuus 30.11.2016 Suojeluasiantuntija Paloma Hannonen 30.11.2016 paloma.hannonen@sll.fi 050 5323 219 Suojeluasiantuntija

Lisätiedot

REILU KAUPPA RY BRÄNDITUTKIMUS 2015. Tutkimusraportti 26.11. 2015 Merja Lintunen

REILU KAUPPA RY BRÄNDITUTKIMUS 2015. Tutkimusraportti 26.11. 2015 Merja Lintunen REILU KAUPPA RY BRÄNDITUTKIMUS 01 Tutkimusraportti 6.11. 01 Merja Lintunen TUTKIMUKSEN TOTEUTUS REILUN KAUPAN BRÄNDI- JA KAMPANJATUTKIMUS 014 Tutkimuslaitos Taloustutkimus Oy Tutkimuslaitoksen yhteyshenkilöt

Lisätiedot

1.1 Tämä on STT-Lehtikuva

1.1 Tämä on STT-Lehtikuva 1.1 Tämä on STT-Lehtikuva STT-Lehtikuva on Suomen johtava, kansallinen uutis- ja kuvatoimisto. Uutispalveluiden lisäksi STT tuottaa muita palveluita medialle ja viestintäpalveluita johtaville yrityksille,

Lisätiedot

Arla ja Luomu. Nnenna Liljeroos

Arla ja Luomu. Nnenna Liljeroos Arla ja Luomu Nnenna Liljeroos 24-11-2014 Arla on kansainvälinen ja paikallinen meijerialan suunnannäyttäjä. Kannustamme ihmisiä ympäri maailman elämään terveellisesti tarjoamalla ravitsevia ja turvallisia

Lisätiedot

JHL tukee Reilua kauppaa. JHL paikallisyhdistyksen vuosikokous 2010

JHL tukee Reilua kauppaa. JHL paikallisyhdistyksen vuosikokous 2010 JHL tukee Reilua kauppaa JHL paikallisyhdistyksen vuosikokous 2010 AIHEITA: - Miksi Reilua kauppaa? - Reilu kauppa kunnissa ja työpaikoilla - JHL ja Reilu kauppa - Toimintaa! MIKSI REILUA KAUPPAA? Miksi

Lisätiedot

Keskustelkaa eri tavoista suojella eläimiä ja muuta luontoa (lahjoitus, järjestö- ja harrastustoiminta jne.).

Keskustelkaa eri tavoista suojella eläimiä ja muuta luontoa (lahjoitus, järjestö- ja harrastustoiminta jne.). Opettajalle TAVOITE Oppilas ymmärtää, mitä lajien uhanalaisuus tarkoittaa käsitteenä. Oppilas oppii, miten tärkeää on ottaa yhdessä vastuuta maapallosta ja sen eliöistä niissä ympäristöissä, joissa liikumme.

Lisätiedot

Rokua Geopark. Ohje yrityksille Rokua Geopark logon käyttämisestä

Rokua Geopark. Ohje yrityksille Rokua Geopark logon käyttämisestä Rokua Geopark Ohje yrityksille Rokua Geopark logon käyttämisestä Rokua Geopark ohjausryhmä 24.3.2011 Taustaa Rokua Geopark on perustettu edistämään Oulujokilaakson, Rokuan ja Oulujärven alueiden elinkeinotoimintaa,

Lisätiedot

WWF:n työ kestävän kalastuksen edistämiseksi

WWF:n työ kestävän kalastuksen edistämiseksi WWF:n työ kestävän kalastuksen edistämiseksi WWF VAIKUTTAA Kalastuspolitiikka Kestävät kalastuskiintiöt, suojelusopimukset Kuluttajavalistus Kalaoppaat kunkin maan kuluttajille MSC-merkintä WWF tukee parasta

Lisätiedot

Mitä EU:n puutavara-asetus tarkoittaa julkiselle hankkijalle? PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry Auvo Kaivola

Mitä EU:n puutavara-asetus tarkoittaa julkiselle hankkijalle? PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry Auvo Kaivola Mitä EU:n puutavara-asetus tarkoittaa julkiselle hankkijalle? PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry Auvo Kaivola 1 2 Julkishallinnon aloitteita puun laillisuuden todentamiseksi REGULATION (EU) No 995/2010

Lisätiedot

Vastuullisesti tuotettua, aina tasalaatuista sahatavaraa liiketoimintasi tueksi UPM TIMBER

Vastuullisesti tuotettua, aina tasalaatuista sahatavaraa liiketoimintasi tueksi UPM TIMBER Vastuullisesti tuotettua, aina tasalaatuista sahatavaraa liiketoimintasi tueksi UPM TIMBER UPM TIMBER Sinun ykkösvalintasi Nykyaikaiset ja tehokkaat sahamme sekä ammattitaitoinen henkilöstömme ovat avainasemassa,

Lisätiedot

Puuhuolto/puun hankinta - Case Stora Enso. Yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila

Puuhuolto/puun hankinta - Case Stora Enso. Yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila Puuhuolto/puun hankinta - Case Stora Enso Yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila Stora Enso Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä Maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2014 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää 10 500 henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa.

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2014 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää 10 500 henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa. KESTÄVÄSTI METSÄSTÄ Kestävä kehitys on toimintamme perusta Metsä Group on vastuullinen metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä.

Lisätiedot

Opas koulujen VALO-hankintaan. Elias Aarnio Avoimet verkostot oppimiseen -hanke Educoss Innopark Oy

Opas koulujen VALO-hankintaan. Elias Aarnio Avoimet verkostot oppimiseen -hanke Educoss Innopark Oy Opas koulujen VALO-hankintaan Elias Aarnio Avoimet verkostot oppimiseen -hanke Educoss Innopark Oy Mikä ihmeen VALO? VALO = vapaat ja avoimen lähdekoodin ohjelmistot Kyse on siis Open Sourcesta eli vapaista

Lisätiedot

TIEDOTE Järjestöt: Tullitilastojen läpinäkyvyys auttaisi kitkemään pakkotyötä

TIEDOTE Järjestöt: Tullitilastojen läpinäkyvyys auttaisi kitkemään pakkotyötä TIEDOTE 14.6.2016 1 Järjestöt: Tullitilastojen läpinäkyvyys auttaisi kitkemään pakkotyötä Pakkotyöllä valmistettuja tuotteita voi olla myynnissä suomalaisissa kaupoissa ja ravintoloissa. Yrityskohtaisten

Lisätiedot

Metsätuhojen torjunta monimuotoisuutta tukien. Sini Eräjää, Metsätuholakityöpaja,

Metsätuhojen torjunta monimuotoisuutta tukien. Sini Eräjää, Metsätuholakityöpaja, Metsätuhojen torjunta monimuotoisuutta tukien Sini Eräjää, Metsätuholakityöpaja,14.11.2011 Metsälaki 1 Tämän lain tarkoituksena on edistää metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää

Lisätiedot

NR-suunnittelijoiden ja ohjelmien sertifiointi NR-PÄIVÄ 16.1.2014 Messilän kartano, Lahti

NR-suunnittelijoiden ja ohjelmien sertifiointi NR-PÄIVÄ 16.1.2014 Messilän kartano, Lahti NR-suunnittelijoiden ja ohjelmien sertifiointi NR-PÄIVÄ 16.1.2014 Messilän kartano, Lahti Reijo Ravila 16.1.2014 NR-suunnittelijat EN14250 ja TR22 EN14250: 7.3.3.1 Henkilökunta Henkilöiden, jotka suorittavat

Lisätiedot

Metsien suojelun nykytila ja haasteet Suomessa

Metsien suojelun nykytila ja haasteet Suomessa Metsien suojelun nykytila ja haasteet Suomessa Kehityspäällikkö, Yritysyhteistyö Kati Malmelin Metsäasiantuntija Panu Kunttu WWF/Päivi Rosqvist Metsäluonnon monimuotoisuus Metsäluonnon monimuotoisuudella

Lisätiedot

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Johdanto Tarkoituksenamme on parantaa Konebox.fi-verkkokaupan nettisivuja. Ensivaikutelman perusteella sivusto tuntuu todella kömpelöltä ja ahdistavalta. Sivu on

Lisätiedot

Way of Life- sertifikaatti HAKULOMAKE

Way of Life- sertifikaatti HAKULOMAKE Way of Life- sertifikaatti Way of Life- sertifikaatti kosmetiikalle ja henkilökohtaisen hyvinvoinnin tuotteille HAKULOMAKE Olemme iloisia voidessamme tarjota sinulle sertifioinnin kansainvälisten kriteerien

Lisätiedot