Asennus- ja käyttöohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asennus- ja käyttöohjeet"

Transkriptio

1 RASVAKEITIN, LATTIAMALLI EASY PLUS 211, 411, 422 Asennus- ja käyttöohjeet

2 1. Kuvaus Lämmitysvastuksen pidike Rasvakeittimen kansi Ohjauspaneeli Tyhjennyshana Sisäastia Paistokorin pidike Sihti Paistokori

3 Hieno suodatin Karkea suodatin

4 2. Mitat ja rakenne Tyyppi L Painot ja täyttötiedot Tyyppi Nettopaino ilman lisävarusteita (kg) Korien määrä Täyttömäärä koria kohti (kg) x x 0.9 Öljymäärä min. (l) x 7.5 Öljymäärä max. (l) x 9 Kapasiteetti pakasteranskalaisia tunnissa (kg) Kapasiteetti kylmiä ranskalaisia tunnissa (kg) Laitteen tunnistus Laite on varustetu arvokilvellä. Katso arvokilvestä laitteen tunnistetiedot ottaessasi yhteyttä huoltoon. 2.3 Ympäristöolosuhteet Tyyppi Lämpötila min. ( C ) + 5 Lämpötila max. ( C ) + 60 Kosteus max. ( %) 60

5 2.4 Jännitteet ja liitäntätiedot Vakioversio 3-vaihe, nollajohdin ja maa Jännite 3-vaihe 3N~400 V 50/60Hz - 3L + N + PE Erikoisversio ilman nollajohdinta Jännite 3-vaihe 3~ 400 V 50/60Hz - 3L + PE Erikoisversio laivakäyttöön Jännite 3-vaihe 3~440 V 50/60Hz : 3L + PE Erikoisversio 3-vaihe ilman nollajohdinta Jännite 3-vaihe 3~ 230 V 50/60Hz - 3L + PE Erikoisversio 1-vaihe Jännite 1-vaihe ~ 230V 50/60Hz - L + N + PE 2.1 Sulakkeet Tyyppi 211 / 422 (422:ssa kaksi kaapelia) Jännite 7.5 KW 15 KW AC 230V 32.6 A - 3AC 230V 18.8 A A 3AC 400V 10.8 A 21.7 A 3NAC 400V 10.8 A 21.7 A 3AC 440V 9.9 A 19.7 A 2.3. Sähköliitäntä 411 / 422 (422:ssa kaksi kaapelia) Laitteen saa liittää sähköverkkoon vain tarvittavan ammattipätevyyden omaava henkilö paikallisia määräyksiä ja valmistajan antamia ohjeita noudattaen. a) Varmista, että asennuspaikan jännite vastaa arvokilven merkintöjä. Arvokilpi sijaitsee ohjauspaneelissa oven sisäpuolella. b) Tee sähköliitäntä IEC- tai CEI standardeja ja paikallisia määräyksiä noudattaen: Asenna pistotulppa liitäntäkaapeliin ja liitä pistotulppa pistokkeeseen. Pistotulppaan on päästävä helposti käsiksi asennuksen jälkeen. Suosittelemme vikavirtasuojan käyttöä (30mA). Kiinteä liitäntä: laite on varustettava erotuskytkimellä, jolla laite voidaan kytkeä kaikkinapaisesti irti sähköverkosta. Liitäntäkaapelin tulee olla tyypiltään vähintään H05RN-F. c) Laite on mahdollista maadoittaa potentiaalin tasausjärjestelmään. d) Jos syöttökaapeli on vaurioitunut, sen saa vaihtaa vain tarvittavan ammattipätevyyden omaava henkilö.

6 3. Turvaohjeet Laitteeseen on kiinnitetty seuraavanlaisia varoitussymboleja: Korkeajännite Varoitus vaarallisesta sähköjänniteestä. Sähköisku voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. Vain valtuutettu huoltohenkilö saa tehdä sähköasennustöitä. Noudata turvallisuutta koskevia erikoisohjeita! Irrota laite aina sähköverkosta ennen sähkötöiden aloittamista. Kuumat pinnat / kuumat komponentit laitteen sisällä Varoitus kuumista pinnoista, jotka voivat aiheuttaa palovammoja. Anna kuumien pintojen jäähtyä ennen tällaisiin osiin ja pintoihin koskemista tai käytä kuumuuden kestäviä hansikkaita. Kuuma paistoöljy Kuuma öljy voi aiheuttaa vammoja. Anna paistoöljyn jäähtyä ennen öljyyn upotettujen osien käsittelyä tai käytä suojalaseja. Info Valmistaja on kiinnittänyt varoitussymboleja (tarroja) kaikkiin tarvittaviin paikkoihin laitteessa ennen toimitusta. Jos käytön tai puhdistuksen aikana joku näistä varoitussymboleista irtoaa, käyttäjä on velvollinen kiinnittämään nämä symbolit takaisin paikalleen! 3.1 Laitteen käyttötarkoitus Rasvakeitin on tarkoitettu ainoastaan tuoreiden tai pakastettujen ruoka-aineiden paistamiseen. Paiston aikana ei saa aiheutua vaaraa ihmisille, materiaaleille tai ympäristölle. Laitetta ei saa käyttää muuhun kuin edellä mainittuun tarkoitukseen. Laitteen käyttöohjeita ja valmistajan antamia huolto- ja korjausohjeita on noudatettava. 3.2 Ohjeita vaaratilanteiden varalta Laitetta on aina valvottava käytön aikana. Jos öljykeräysastiassa on kuumaa öljyä, käsittelyn aikana on käytettävä suojavaatetusta, suojakäsineitä ja suojalaseja. Älä koskaan puhdista rasvakeitintä suihku- tai letkupesulla taikka painepesurilla. Syntyy tulipalon vaara ja/tai turvatermostaatti katkaisee rasvakeittimestä virran, jos keitin käynnistetään ilman että rasvaa tai öljyä on paistoaltaassa alempaan merkkiviivaan asti. Käytön aikana öljytaso ei saa laskea alemman merkkiviivan alapuolelle. Tulipalon vaara ja/tai turvatermostaatti katkaisee keittimestä virran. Käytön aikana öljytaso ei saa nousta ylemmän merkkiviivan yläpuolelle. Ylikuohumisen tai vaahtoamisen vaara. Käytetty paistoöljy syttyy palamaan helpommmin kuin uusi ja pyrkii myös kuohumaan yli. Jos paistoöljy syttyy palamaan, älä koskaan yritä tukahduttaa sitä vedellä, vaan peitä paistoallas kannella tai käytä sammutinta tai sammutuspeitettä. Jos kuumaan paistoöljyyn lisätään liikaa pakastettuja tai vetisiä tuotteita, aiheutuu öljyn ylikuohumista, mikä huonontaa paistetun ruoan laatua. Älä siirrä laitetta silloin kun se on kuuma. Vaarana on öljyn roiskuminen. Jotta öljyn tyhjennys olisi turvallista, sen on annettava jäähtyä alle 175 C:n lämpötilaan. Älä koskaan puhdista lämmitysvastusta teräsharjalla tai kuumentamalla (tyhjäkäynti). Vääränlainen lämmitysvastuksen puhdistus johtaa takuun raukeamiseen.

7 3.3 Henkilökohtainen turvallisuus Väärin käytettynä rasvakeitin voi aiheuttaa vakavia vammoja. Laitteen käyttäjien on saatava riittävä opastus laitteen oikeaan käytöön, hoitoon ja käsittelyyn. Käyttäjien tulee tutustua tämän käyttöoppaan turvamääräyksiin ennenkuin he alkavat käyttää laitetta.. Älä tee muutoksia turvalaitteisiin äläkä poista niitä. Älä koskaan kytke turvalaitteita pois päältä tekemällä keittimeen muutoksia. Älä koskaan poista laitteeseen kiinnitettyä varoitussymbolia. Aseta välittömästi takaisin puuttuvat tai vahingoittunueet turvasymbolit. Älä käytä keitintä, jos se vikaantuu. Ilmoita laitteen normaalista poikkeavasta toiminnasta välittömästi esimiehellesi. Vaihtaessasi sähkö- tai mekaanisia komponentteja varmista, että rasvakeitin on irrotettu sähköverkosta. Tarkista aina turvalaitteiden toiminta huoltotyön jälkeen. 3.4 Turvalaitteet Laitteeseen kiinnitettyjen varoitussymboleiden lisäksi se on varustettu seuraavilla turvalaitteilla: Pääkytkin Turvakontaktori Turvatermostaatti 3.5 Käytönopastusohjeet Ennen laitteen käyttöönottoa on varmistettava, että käyttäjillä on riittävät tiedot laitteen oikeasta ja turvallisesta käytöstä. Tämä käyttöohje on oltava henkilöstön saatavilla laitteen käyttöpaikalla. 4. Asennus ja käynnistys 4.1 Laitteen asennus Laitteen asennuksessa huomioon otettavia seikkoja: a) Varmista, että laite on vaakasuorassa. Laitteen korkeus on helposti säädettävissä käyttäjän toiveiden mukaan neljän säätöjalan avulla. Korkeus voidaan asettaa välille 850mm...900mm lattiasta mitattuna. b) Vähimmäisetäisyys laitteen takaosasta seinään tai muuhun laitteeseen: 30 mm. c) Laitetta ei saa asentaa palavalle pinnalle. Paikallisia turvamääräyksiä on noudatettava. d) Jos laite on varustettu pyörillä (2 kääntyvää ja 2 kiinteää), on etupyörät lukittava jarruilla. Pyörällinen malli on helpompi huoltaa ja puhdistaa. e) Vakiomalliseen kiinteillä jaloilla varustettuun keittimeenon mahdollista asentaa pyörät. Muista tällöin käyttää aluslevyjä kiinnitysruuvien kanssa Malleja 211 ja 311 ei saa käyttää vapaasti seisovina, vaan ne on kiinnitettävä laitteen mukana tulevilla kiinnityskappaleilla alustaan (VDE-vaatimus). 4.2 Käynnistys asennuksen jälkeen Poista kaikki pakkausmateriaali tarkasti laitteen ympäriltä. Irrota altaan kansi. Ota kori pois altaasta. Puhdista rasvakeitin ja sen mukana tulleet varusteet neutraalilla, ruoanvalmistuslaitteiden puhdistukseen sopivalla pesuaineella. SULJE TYHJENNYSHANA. Täytä allas paistoöljyllä MAX-tasoon tai aseta kiinteä rasva lämmitysvastusten päälle. MIN/MAX-taso on merkitty altaan sisäpinnalle. Kun käytät rasvansulatustoimintoa (FMC), poista aina kalaritilä tai vastusten yläpuolella oleva ritilä. Rasvan on oltava suorassa kosketuksessa lämmitysvastuksen kanssa.

8 5 Käyttö 5.1 Ohjauspaneeli Start / Stop Öljypumppu Turvatermostaatin resetointi / alustus Lämmityksen merkkivalo ON/OFFpainike Termostaatti 5.2 Ohjauspaneelin käyttö Kun rasvakeitin on kytketty sähköverkkoon, ohjauspaneeli on alustettava painamalla punaista resetointipainiketta. Kytke ohjauspaneeli päälle painamalla ON-painiketta. Vihreä merkkivalo ilmoittaa, että ohjauspaneeli on käyttövalmis. Standby-asento on myös rasvansulatustoiminto (FMC). Tällä asennolla rasva lämpiää hitaasti 60 C:seen. Lämmitysvastus kytkeytyy päälle ja pois päältä tämän toiminnon aikana, jotta rasva sulaa ja lämpenee savuamatta. Tämä lisää myös rasvan tai öljyn käyttöaikaa. Lämmityksen oranssi merkkivalo vilkkuu FMC-toiminnon aikana. Merkkivalo lakkaa vilkkumasta kun paistolämpötila on saavutettu.

9 Valitse paistolämpötila kääntämällä termostaatin nuppia myötäpäivään. Huom. FMC-toiminto on käynnissä automaattisesti taustalla, myös valittaessa korkeampi lämpötila. Lämmitysvaihe täydellä teholla alkaa vasta lämpötilan noustua 60 C:seen. Oranssi lämmityksen merkkivalo vilkkuu FMC-toiminnon aikana. Merkkivalo lakkaa vilkkumasta kun paistolämpötila on saavutettu. Laitteen kytkeminen pois päältä:. Käännä lämpötilan valitsin asentoon 0.. Kytke laite pois päältä painamalla OFF-paniketta. Vihreä merkkivalo sammuu. Ohjauspaneeli on kytketty pois toiminnasta.

10 6. Puhdistus ja hoito 6.1 Puhdistus päivittäin tai laitteen käyttöasteen mukaan Käytä vain neutraaleja, naarmuttamattomia puhdistusaineita. Käytä vain naarmuttamattomia puhdistusliinoja. Käytä vain ruuanvalmistuslaitteiden puhdistukseen tarkoitettuja puhdistusaineita. Aloita puhdistus vasta kun paistoöljy ja keitin on tarpeeksi jäähtynyt, jottei aiheudu palovammoja. Alue Ulkopinnat ja -kannet Ohjauspaneeli Pikaliitin (pumppu optiona) Allas Paistokori Paistokorin pidike Altaan kansi Sisäpinnat ja -kannet Liitäntäkaapelit Öljynkeräysastia Keittimen ympäristö Puhdistus Puhdistus kostealla liinalla Puhdistus kostealla liinalla Puhdistusaine / kuuma vesi Astianpesukone / kuuma vesi Astianpesukone / kuuma vesi Astianpesukone / kuuma vesi Astianpesukone / kuuma vesi Puhdistus kostealla liinalla Puhdistus kostealla liinalla Pesukone / kuuma vesi Puhdistus kovalla tai pehmeällä harjalla ja kostealla kankaalla. Noudata tarvittaessa erikoisohjeita. 6.2 Paistoöljyn vaihto Suodatus Vaihto Päivittäin tai käyttöintensiteetin mukaan Kun öljy on hapettunut 6.3 Määräaikaistarkastukset Öljynkeräysastia Paistoöljyn laatu Allas Tyhjennysputki ja pikaliitin Lämmitysvastus Puhtaus, öljyn määrä Hygieniamääräysten mukaan Puhtaus, paistojätteet Puhtaus, toiminta, tiiveys asennuksen jälkeen Pinta 6.4 Määräaikaishuolto Suosittelemme, että laite huolletaan säännöllisin välein huoltoliikkeen toimesta laitteen käyttöintensiteetin mukaan. Ajoittainen käyttö Vähemmän kuin 8 h/pv Huolto kerran vuodessa Keskimääräinen käyttö 8-12 h/pv Huolto 1-2 kertaavuodessa Intensiivinen käyttö Enemmän kuin12 h/pv Yksi välihuolto sekä yksi perushuolto vuodessa 7. Huolto Jos laite ei toimi, ota yhteys valtuutettuun huoltoon. Ennen yhteydenottoa varmista seuraavat asiat: - ovatko sulakkeet palaneet - onko pistoke kunnolla pistorasiassa - onko keitin käynnistetty oikein - onko ölyn taso oikea Tärkeää! Ottaessasi huoltoon yhteyttä kerro laitteen tyyppi ja sarjanumero. Nämä löytyvät oven takapintaan kiinnitetystä levystä

PAISTINUUNI. Asennus- ja käyttöohjeet

PAISTINUUNI. Asennus- ja käyttöohjeet PAISTINUUNI CHEF 220 3751969, 3751976, 3751982, 3751984 Asennus- ja käyttöohjeet S/N: 095323/02 Alkaen: 01. 06. 2009 Rev.: 3.0 2.4.2012 Rev. 3.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen

Lisätiedot

LAITTEEN KUVAUS TÄRKEÄÄ

LAITTEEN KUVAUS TÄRKEÄÄ FI Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin asennat tai käytät keitintä. Ohjeita noudattamalla saat parhaan mahdollisen tuloksen ja voit käyttää keitintä turvallisesti. LAITTEEN KUVAUS (katso kuvaa

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit

Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit Lue ehdottomasti laitteen käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet...

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Sisällysluettelo Johdanto... Käyttöohjeessa käytetyt symbolit... Suluissa olevat kirjaimet... Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Turvallisuus... Tärkeitä turvaohjeita... Oikea käyttö... 0 Käyttöohjeet...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUS... 2 Hävittäminen... 3 JOHDANTO... 4 Ennen ensimmäistä käyttökertaa... 4 ASENNUS... 5 Sijoittaminen... 5 Jääkaappipakastimen tasapainottaminen...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi Kodin sähköturvallisuusopas 2 3 KODIN SÄHKÖTURVALLISUUSOPAS Esipuhe Sähkön käyttö

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6 Käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet on palkittu riippumattoman saksalaisen tekniset tarkastusviraston, TÜV SÜDin, hyväksymissinetillä helposti ymmärrettävän tyylinsä, perusteellisuutensa ja turvallisuusnäkökulmien

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet EC Series Jääpalakoneille Tätä käyttöohjetta päivitetään uusien tietojen ja mallien toteutuksen mukaisesti. Käy tutustumassa uusimpiin käyttöohjeisiin internetsivuillamme.

Lisätiedot

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin METROMINI 4 Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin 2 METROMINI 4 LVI-numero: 5273252 Sisällysluettelo Kuljettaminen 4 Kaaviokuva 4 Sijoittaminen 5 LVI-asennus 5 Sähköasennus 10 Käyttöohje

Lisätiedot

Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri

Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tietoja tästä oppaasta... 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.3 Määräyksiä

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30

JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30 JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30 No.720201 SISÄLTÖ Sivu Takuu 1 Yleiset turvallisuusohjeet 2 Erityisesti huomiotavat varoitukset 3 Asennus 4 Pakkauksen purkaminen & Asennus 5 Asennuskaavio (1) 6 Osaluettelo

Lisätiedot

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Käyttöohje DRINK-38/SE Tärkeitä ohjeita: Tässä oppaassa mainitut laitteet ovat ainoastaan suunniteltu pullotetun ja tölkitetyn juoman säilytykseen ja jäähdyttämiseen.

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 5.52.420.21.15.0 Painos 16.06.2009 Käyttö- ja huolto-ohje _ HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 Tämän asiakirjan edelleen luovuttaminen ja monistaminen sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja tiedoksi antaminen

Lisätiedot

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N FI IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Käyttöohje Tuotenumero: 6720645219 Painos: 2010/10 Lue käyttöohje huolella ennen tuotteen käyttöä. Säilytä käyttöohje varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten. Sisällys

Lisätiedot

CineMate 15/10. home theater system

CineMate 15/10. home theater system CineMate 15/10 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Bruksanvisning Tärkeitä turvallisuustietoja

Lisätiedot

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups.

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups. KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA 82xx SVENSKA DANSK DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS www.krups.com NORSK ITALIANO SUOMI 13 14 12 11 10 15 16 17 18 9 19 8 7 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 KRUPS

Lisätiedot

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari Käyttöohjeet 2011 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen ostajalla on oikeus kopioida tätä julkaisua Welch Allyn - yhtiön toimittamasta

Lisätiedot

TOHATSU MFS 30B OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 30B

TOHATSU MFS 30B OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 30B TOHATSU MFS 30B OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 30B 30141108 SISÄLLYSLUETTELO : SIVU 1. TOHATSU PERÄMOOTTORISI : ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 3 2. TEKNISET TIEDOT 4 3. MOOTTORIN OSAT 5 4. MOOTTORIN ASENNUS 6 MOOTTORIN

Lisätiedot

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01 VC 40 / VC 20 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

SAUNAN OHJAUSKESKUS ASV 3-15. Asennusohje Käyttöohje ASV 3-15 SUOMI / RUSSIAN

SAUNAN OHJAUSKESKUS ASV 3-15. Asennusohje Käyttöohje ASV 3-15 SUOMI / RUSSIAN SAUNAN OHJAUSKESKUS ASV Asennusohje Käyttöohje ASV Sisällysluettelo Osa Asennusohje YLEISET TURVAOHJEET Saunan ohjauskeskuksen asennuksen valmistelu Saunan ohjauskeskuksen asennus Saunan ohjauskeskuksen

Lisätiedot

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 Liesituuletin 394-12 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 TURVALLISUUSOHJEET Lue nämä käyttö- ja asennusohjeet sekä ennen kaikkea niissä olevat turvallisuusohjeet ennen tuotteen asennusta

Lisätiedot