Varmennejärjestelmä ja kertakirjautuminen miksi ja miten?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varmennejärjestelmä ja kertakirjautuminen miksi ja miten?"

Transkriptio

1 Varmennejärjestelmä ja kertakirjautuminen miksi ja miten? Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ratkaisu Yrjö Koivusalo tietohallintapäällikkö VSSHP

2 Esityksen sisältö Miksi PKI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin? Varmennejärjestelmä miten ratkaistiin? Kertakirjautuminen miten ratkaistiin?

3 EPK-projekti = Elektroninen PotilasKertomus Tavoitteena kokonaisvaltainen sähköinen potilaskertomus V-SSHP:ssa Paperiton ja filmitön sairaala Aikataulu Pilottiyksikkö marraskuussa 2003 käyttöön otettu uusi T-sairaala

4 EPK:Toteutustapa KÄYTTÄJÄ KERTAKIRJAUTUMINEN (Single Sign-On-järjestelmä) MD-OBERON - Lähete - Ajanvaraus -Käynnit - Hoitojaksot MUUT ERILLIS- JÄRJESTELMÄT - Teho - Anestesia -ym. -POTILAS - KÄYTTÄJÄ (Työpöytäintegraatio) xxxx xxxx xxxx sis KIR Tekstiä tekstiä tekstiä RTG tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä Tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä LINKKI: KUVA LINKKI: PAPERIT LINKKI: RTG-KUVA Tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä MD-MIRANDA Lomakkeet ja Mirandan osasovellukset: - Hoitosuunnitelma - Lääkitys, resepti -Todistukset - Allergiatestit - Valohoito -Sytostaatit - Sädehoito WEBLAB - Multilabin Webversio - Lähetteen teko - Tulosten katselu RADU - RADUn graafinen versio - Lähetteen teko - Lähetteen ja lausunnon välitys MD-Mirandaan arkistoon HL7 RTG-KUVAT - WebAccess - Kuvien katseluohjelma rtg:n kuva-arkistosta MUUT KUVAT JONS - Uusi yhteinen multimedia-arkisto - Eri tavoin tuotettua kuvamateriaalia - JPEG, MPEG, DICOM, ARKISTOJÄRJ. KIBI/KODAK - Kaiken paperimateriaalin (vanhan ja uuden) skannaus ja arkistointi -Mikrofilmitulostus pysyväisarkistointia varten MUUT WEB-POH- JAISET ERILLIS- ARKISTOT -EKG - Isotooppikuvat -ym

5 PKI = Public Key Infrastructure Tarjoaa infrastruktuurin luotettavien ja tehokkaiden turvapalveluiden toteuttamiseksi: Todennus Osoita kuka olet! Tiedon eheys Älä muuta tietojani! Luottamuksellisuus Älä urki tietojani! Kiistämättömyys Pidä lupauksesi! Terveydenhuollossa nämä vaatimukset ovat aivan keskeisiä PKI ei ole kuitenkaan sovellus, VAAN perustekniikka, jonka varaan sovelluksia voidaan toteuttaa

6 PKI:n hyödyntäminen Käyttäjän todentaminen (1. tavoite VSSHP:ssa) Sisäänkirjautuminen => salasanojen vähentäminen/poistaminen Käyttäjä- ja käyttöoikeuksien hallinta => sama identiteetti eri järjestelmissä Järjestelmien etäkäyttö Sähköinen allekirjoitus (2. tavoite VSSHP:ssa) Virallisten dokumenttien e-käsittely ja allekirjoitus (esim. sairaskertomukset, reseptit, lausunnot) Tiedonsiirron salaus Järjestelmien etäkäyttö Sähköposti

7 Varmennepalvelut miten ja miksi?

8 Varmennepalvelut Varmentaja tuottaa luotettavaa sähköistä identiteettiä (henkilöille ja laitteille ) Varmentaja liittää kohteeseen sähköisen identiteetin, jonka kelpoisuutta/luotettavuutta ylläpidetään sulkulistan avulla. Varmennepalveluja tuottavat: Organisaatiot itselleen (kuten nyt VSSHP) VRK tuottaa kansalaisvarmenteita, virkavarmenteita ja organisaatiovarmenteita Varmennepalveluja tuottavat muiden toimintojensa ohessa myös esim. teleoperaattorit

9 Alueellisen toimijan rooli kansallisessa PKI-arkkitehtuurissa Paikallis- tai alueorganisaatioiden vastuulla on Vastata siitä, että alueellinen varmennepolitiikka vastaa kansallisia määrityksiä Hallita käyttöoikeuksia ja työsuhteita ja tuottaa niiden tarvitsemat tunnistamis- ja varmennepalvelut Tuottaa paikalliset (ei laatusertifiointia edellyttävät) allekirjoitus- ja varmennepalvelut henkilöille, järjestelmille ja ohjelmistoille Hallita dynaamisia rooleja ja tuottaa asiakirjoihin tieto kulloisestakin roolista tarvittaessa Ylläpitää alueellisia varmenne- ja hakemistopalveluja (Ehdotus Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen asioinnin arkkitehtuuriksi - terveydenhuollon PKI-arkkitehtuuri / OSKE 4/02)

10 Suositus: TH:n PKI osin keskitetty DIR TH-CA - TH-ammattilaiset (laatuvarmenne) - Paikalliset CA:t - Palvelut Kansallinen taso Rekisteröinti Paikallinen taso Paikallinen CA Paikallinen CA DIR - Oma muu henkilöstö - Muut käyttäjät - Palvelut DIR Rekisteröinti Rekisteröinti Rekisteröinti

11 Varmennepalvelujen luonne Ostajan kannalta kyseessä lähes aina pitkäjännitteinen sitoutuminen, varmentajan vaihtaminen on kallis operaatio. Esim. kaikki kortit uusittava Varmentajan olisi siis syytä jatkaa toimintaa niin kauan kuin asiakas sitä tarvitsee. Kaupallinen varmentaminen ei ollut osoittautunut kannattavaksi Luonteeltaan mitä suurimmassa määrin 24/7 toimintaa

12 Toimiminen itse varmentajana Riskitön vaihtoehto, toiminnan riittävä jatkuvuus varmaa Hallitut kustannukset Isompi alkuinvestointi, mutta jakamalla kustannuksia saa alaspäin Varmennepolitiikka ja toimintaperiaatteet omassa kontrollisssa, esim. siirtyminen Laatuvarmentajaksi Vaatii ammattitaitoista henkilöstöä, mutta toiminnan voi ulkoistaa (esim. VRK ) Ulkoistuksen voi kilpailuttaa halutuin välein

13 Esiintulleita erityisvaatimuksia varmennepalvelulle ja ratkaisumalli - Key recovery - Hajautettu rekisteröinti - Hajautettu korttituotanto - Keskitetty korttituotanto - AD-hakemistojen tuki - Smartcard logon - Tilapäiskortit Nämä vaatimukset katsottiin voitavan ratkaista parhaiten omalla varmennejärjestelmällä. Kokonaistoimittajaksi valittiin Fujitsu kesäkuussa Rakennettiin yhteiskäyttöiseksi nyt mukana Pirkanmaan shp, HUS ja Satakunnan shp.

14 Käyttäjän työasema - XP - Kortinlukijaohjelmisto - Kortinlukija - Toimikortti VSSHP PKI-ympäristö Kortti tehdas Varmenteet, sulkulistat CA (SSH) Fujitsun palvelukeskus Varmennepyynnöt, sulkupyynnöt Varmenteet sulkulistat LDAP/ X500 Sovellukset W2K DC AD Rekisteröijän työasema - W2K / XP - Personointi- Ohjelmisto (SSH) -Kortinlukijaohjelmisto - Kortinlukija Sulkulistapalvelun työasema - W2K / XP - Sulkulista-client Ulkoiset käyttäjät

15 SHP CA yhteiskäyttöinen palvelu AD rekisteröinti sulkeminen ulkoinen käyttäjä SHP-hakemisto AD Sulkulistat PSHP VSSHP HUS varmenteet sulkulistat AD rekisteröinti sulkeminen AD VSSHP Sulkulistat Sulkulistat rekisteröinti sulkeminen PSHP CA VSSHP CA HUS CA Korttitehdas

16 Kertakirjautumisratkaisu

17 Kertakirjautuminen = SSO 2 näkökulmaa: Käyttäjä: yhdellä tunnuksella joka paikkaan Ylläpitäjä: tietoturva ja käyttäjien keskitetty ylläpito Perinteisesti jokaiseen sovellukseen eri käyttäjätunnus ja salasana Samalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla päästään eri sovelluksiin (salasanasynkronointi) Yhdellä kirjautumisella päästään useaan sovellukseen Kirjautuminen toimikortilla (PIN-koodi)

18 Kertakirjautumisen vaatimukset sairaalassa Tarve kirjautua useasti työpäivän kuluessa samalle tai eri työasemalla / sovelluksiin Jaetut työasemat (monta käyttäjää yhdellä työasemalla) Liikkuva työ (yhdellä käyttäjällä monta työasemaa) Tarve mahdollistaa allekirjoituksen teko toisen käyttäjän ollessa sisäänkirjautuneena Usean lukijan tuki (kiinteä lukija, mobiili lukija) Nopeus, nopeus, nopeus Usein ei riitä pelkän sisäänkirjautumisen kontrollointi pitää kontrolloida käyttäjän oikeuksia sovelluksen sisälläkin: kenen potilaan tietoihin tässä yhteydessä saa mennä

19 Toiminnalliset vaihtoehdot Skenaario 1: nopeasti yleistunnuksella työasemaan ja sen jälkeen vahvasti kortilla sovelluksiin ja domain-palveluihin Windows ei toimi näin Skenaatio 2: nopeasti yleistunnuksella työasemaan ja sen jälkeen vahvasti kortilla sovelluksiin. Henkilökohtaisiin domain-palveluihin haluttaessa kirjaudutaan työasemalle uudelleen omalla kortilla Ei tue sovellusten integrointia domain-logoniin Skenaario 3: kirjaudutaan työasemaan kortilla, jolloin kaikki ADperustaiset sovellukset ovat käytössä. Muihin sovelluksiin erillinen (kerta)kirjautuminen. Edestakainen sisäänkirjautuminen hitaampaa kuin edellä (1&2)

20 Vaatimukset Sisäänkirjauksen oltava nopea => Skenaario 2 Tuettava toimikorttia Ratkaisun oltava kattava (keskeiset sovellukset mukaan) 1) MD -sovellukset : Miranda, Oberon, Titania (Umbriel, Ariel) 2) Musti -sovellukset : WinRadu 3) Web-sovellukset: WebAccess, WebLab Medici Datan tuotteet ovat keskeisessä asemassa kliinisessä työssä Jatkossa integroitavia tuotteita on lisää

21 Tavoitetilan toiminnallisuus (1) Käyttäjän näkökulma / yleiskäytössä oleva työasema Työasema on valmiina käynnissä yleistunnuksella Käyttäjä syöttää toimikortin ja antaa PIN-tunnuksen, jonka jälkeen SSO:n piirissä olevat sovellukset voidaan käynnistää ilman tunnuskyselyjä Kortin poistaminen lukitsee kaikki SSO:n piirissä olevat istunnot Muut käyttäjät eivät pääse työasemalta SSO-sovelluksiin ilman edellisen käyttäjän uloskirjausta

22 Tavoitetilan toiminnallisuus (2) Käyttäjän näkökulma / henkilökohtainen työasema Käyttäjä kirjautuu työasemaan toimikortilla antaen PINtunnuksen Henkilökohtaiset palvelut ja SSO-sovellukset ovat automaattisesti käytössä vahvalla todentautumisella

23 Tavoitetilan toiminnallisuus (3) Ylläpitäjän näkökulma Käyttäjät luodaan kertaalleen yleiseen hakemistoon yleisillä käyttäjä-, rooli-, ryhmä- ja organisaatiotiedoilla Sovellukset on integroitu SSO-palveluun eivätkä ne edellytä erillistä sisäänkirjausta Sovellukset osaavat hyödyntää yleisen käyttäjähakemiston tietoja ja tarvittaessa liittää ne osaksi omaa rooli-/käyttöoikeustietoa

24 Tekninen ratkaisu Ei käytetä valmiita SSO-tuotteita, vaan sovellusmuutoksiin perustuvia ratkaisuja Medici Datan MD-Ariel ytimenä MD-sovellusdomain (käyttäjähallinta Umbrielissa) Muut sovellukset (henkilötunnisteen välitys Umbrielista sovellukselle) Muiden sovellusten integrointi käyttämään Umbrielia myös käyttöoikeuksien osalta on suuri työ Aikataulu edellytti todentamisinfraa taustalle mpolluxsecurityserver

25 Tilanne huhtikuussa 2004 Varmennepalvelu ja hakemisto toiminnassa, n. 500 korttia tehty ja jaettu SSO-järjestelmän ydin valmiina ja keskeiset tuotteet käytössä tai ainakin testipenkissä Ensimmäiset sähköisesti allekirjoitettavat lomakkeet toteutettu Sairauskertomuksen allekirjoitusratkaisun 1. vaihe työn alla

Varmennekorttien käyttöönotto ja ylläpito yliopistoissa

Varmennekorttien käyttöönotto ja ylläpito yliopistoissa Opetusministeriö Undervisningsministeriet Varmennekorttien käyttöönotto ja ylläpito yliopistoissa Yliopistojen yhteinen suositus. Loppuraportti Opetusministeriön julkaisuja 2009:15 Varmennekorttien käyttöönotto

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS 3.12.2009 TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS Versio Kuvaus Muutos/pvm Laatija 0.1 Tietojärjestelmät alatyöryhmän loppuraportin 29.11.2009 Sirpa Mäntynen/työryhmä ensimmäinen versio LUONNOS 1.0

Lisätiedot

Apuvälinepalvelut hallintaan

Apuvälinepalvelut hallintaan Apuvälinepalvelut hallintaan Effector Apuvälinepalvelut järjestelmä on tarkoitettu sairaanhoitopiirien alueellisille apuvälinekeskuksille ja muille terveydenhuollon apuvälinepalveluja tuottaville yksiköille.

Lisätiedot

SÄHKÖISEN KAUPPAPAIKAN TURVALLISUUS

SÄHKÖISEN KAUPPAPAIKAN TURVALLISUUS SÄHKÖISEN KAUPPAPAIKAN TURVALLISUUS Mika Valonen 27.11.2005 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu tutkielma Tiivistelmä Internetissä toimivaan sähköiseen kauppapaikkaan kohdistuu useita turvallisuusuhkia,

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 1 Johdanto...2 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...2 1.2 Ajanvarauksen käsitteet ja määritelmät...3 2 Ajanvarauspalvelun kuvaus...7 2.1 Sähköinen ajanvaraus...7

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.93

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.93 Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri v.1.93 Muutoshistoria: 0.1 9.8. 2010 Ensimmäinen versio, Markku Laaksoharju, Pauli Kilpikivi 0.4 1.10.2010 Sisältö rakenteeseen, Markku Laaksoharju

Lisätiedot

ALKUSANAT. Helsingissä 14. kesäkuuta 2002, Tatu Tuominen Erikoistutkija Liikenne- ja viestintäministeriö

ALKUSANAT. Helsingissä 14. kesäkuuta 2002, Tatu Tuominen Erikoistutkija Liikenne- ja viestintäministeriö ALKUSANAT Suomalainen matkaviestinkulttuuri edustaa maailman huippua. Samoin Suomen kehittyneet sähköiset pankkijärjestelmät ovat monin tavoin pioneereja globaalissa rahoitusmaailmassa. Suomi on osoittautunut

Lisätiedot

Sähköinen asiointi hallinnossa ja HST-järjestelmä. Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Laudaturseminaari Tapani Reijonen 21.3.

Sähköinen asiointi hallinnossa ja HST-järjestelmä. Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Laudaturseminaari Tapani Reijonen 21.3. Sähköinen asiointi hallinnossa ja HST-järjestelmä Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Laudaturseminaari Tapani Reijonen 21.3.2001 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. VAADITTAVAT OMINAISUUDET

Lisätiedot

STM/THL/Kela Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuuri

STM/THL/Kela Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuuri 1 Sanasto Termi Selite Viittaus Affinity Domain Assigning Authority DICOM EMR tai HIS IHE ATNA IHE BPPC IHE CT IHE IOCM IHE PIX IHE XCA IHE XCA-I Yhden XDS-rekisterin laajuinen alue, toiselta nimeltään

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/08

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/08 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/08 toukokuu maj Sisältö Sairaalaviesti 2/2008 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

KRYSP Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu

KRYSP Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu 1 (107) Infra & Energy 16.6.2010 Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu Sisältö Tämä asiakirja sisältää määrittelyn kunnan sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisusta. Laatijat Tekla Oyj Laatimispäivämäärä16.6.2010

Lisätiedot

Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA

Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA Tekniikka ja liikenne 2010 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Henri Mäenpää Opinnäytetyön nimi Domain-suunnitelma Vuosi 2010

Lisätiedot

YTHS Potke. Alustava toiminnallinen vaatimusmäärittely 16.9.2013. 2013 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies

YTHS Potke. Alustava toiminnallinen vaatimusmäärittely 16.9.2013. 2013 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies YTHS Potke Alustava toiminnallinen vaatimusmäärittely 6.9.03 03 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies Sisällysluettelo Sivu Johdanto... 4. Potilastietojärjestelmähankkeen tausta... 4. Palvelun kehittämisen

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

Sari Walldén & Sosiaali ja terveydenhuollon asiantuntija tietotekniikan kehittäjänä (SoteATK3) koulutuksen osallistujat

Sari Walldén & Sosiaali ja terveydenhuollon asiantuntija tietotekniikan kehittäjänä (SoteATK3) koulutuksen osallistujat Sari Walldén & Sosiaali ja terveydenhuollon asiantuntija tietotekniikan kehittäjänä (SoteATK3) koulutuksen osallistujat Opas tietotekniikan käytön helpottamiseksi sosiaali ja terveydenhuollon ympäristössä

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin perusteet. FUAS opiskelijaliikkuvuus opintohallinnon näkökulmasta

Viitearkkitehtuurin perusteet. FUAS opiskelijaliikkuvuus opintohallinnon näkökulmasta Viitearkkitehtuurin perusteet FUAS opiskelijaliikkuvuus opintohallinnon näkökulmasta Mika Karjalainen, SilverPlanet Oy Jari Järvinen, HAMK Kari Kataja, HAMK Terhikki Mäkelä, HAMK Mika Rintala, HAMK Anja

Lisätiedot

Raportti julkishallinnon verkkotunnistautumisesta ja -maksamisesta 01.02.2005. Sivu 1 (25)

Raportti julkishallinnon verkkotunnistautumisesta ja -maksamisesta 01.02.2005. Sivu 1 (25) Raportti julkishallinnon verkkotunnistautumisesta ja -maksamisesta 01.02.2005 Sivu 1 (25) Johdanto Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyöhankkeena on lähtenyt liikkeelle yhteinen verkkotunnistautumis-

Lisätiedot

Terveydenhuollon avoimet sovellusrajapinnat - koodistorajapinnat

Terveydenhuollon avoimet sovellusrajapinnat - koodistorajapinnat Terveydenhuollon avoimet sovellusrajapinnat - koodistorajapinnat HL7 Finland ry, SerAPI-projekti, PlugIT-projekti OID: 1.2.246.777.11.2005.12 Ydinpalvelurajapinnat Yhteyshenkilö: Juha.Mykkanen@uku.fi Versio

Lisätiedot

Elisa Ring Käyttöohje. Salasana Vastaaja Valikko Hallinta

Elisa Ring Käyttöohje. Salasana Vastaaja Valikko Hallinta Elisa Ring Käyttöohje Salasana Vastaaja Valikko Hallinta Elisa Oyj Elisa Ring 2 (57) 1 Johdanto... 3 2 Elisa Ring salasanan hallinnointi... 4 2.1 Salasanan aktivointi (luonti)... 4 3 Elisa Ring vastaaja...

Lisätiedot

Etäpalvelut-erillishanke

Etäpalvelut-erillishanke Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 1(27) Etäpalvelut-erillishanke Hankesuunnitelma 21.1.2013 Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 2(27) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta

Lisätiedot

VALTIONHALLINNON TIETOHALLINNON RAJAPINTASELVITYS 1 TEHTÄVÄKSIANTO 2 AVAINALUEET 3 RAPORTIN TIIVISTELMÄ

VALTIONHALLINNON TIETOHALLINNON RAJAPINTASELVITYS 1 TEHTÄVÄKSIANTO 2 AVAINALUEET 3 RAPORTIN TIIVISTELMÄ A AJONEUVOHALLINTOKESKUS Terveydenhuollon ATK-päivät 1-2.6.1998 Tietohallinto ESITYSAINEISTO Toivo Kukko 26.05.98 1/1 VALTIONHALLINNON TIETOHALLINNON RAJAPINTASELVITYS 1 TEHTÄVÄKSIANTO 2 AVAINALUEET 3

Lisätiedot

Profiilinhallinta. Unifaun Online 2012-09-10

Profiilinhallinta. Unifaun Online 2012-09-10 Profiilinhallinta Unifaun Online 2012-09-10 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Profiilihallinnan keskeisimmät käsitteet... 4 3 Hallintaoikeus... 6 4 Esimerkkiyritys Oy Kukka Ab... 7 5 Profiilihallinnan

Lisätiedot

...2...3...4...5...6...7...9...10...11...13 ...15

...2...3...4...5...6...7...9...10...11...13 ...15 1 Vanhassa muistissa on jopa 1930-luvun laman jälkeinen maailmansota. Tämän päivän Suomessakin turvallisuuspolitiikka on noussut yhdeksi tärkeistä puheenaiheista. Turvallisuuspoliittinen selonteko on parhaillaan

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä. Toteutussuunnitelma

Kansallinen palveluväylä. Toteutussuunnitelma Julkisen hallinnon ICT-toiminto 2.9.2013 Kansallinen palveluväylä Toteutussuunnitelma Versio 0.6 Päiväys 2.9.2013 Julkisen hallinnon ICT-toiminto 2.9.2013 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 2 Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

Tieto ja esitystekniikan pikaopas opettajille

Tieto ja esitystekniikan pikaopas opettajille 2011 kevät Tieto ja esitystekniikan pikaopas opettajille Tervetuloa Tämä opas on tarkoitettu Helsingin kaupungin opettajille, jotka kaipaavat opastusta atk laitteiden käyttöön luokissaan. Toivottavasti

Lisätiedot

Pikaviestinnän tietoturva Ongelmat, vaihtoehdot ja ratkaisut

Pikaviestinnän tietoturva Ongelmat, vaihtoehdot ja ratkaisut TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Pikaviestinnän tietoturva Ongelmat, vaihtoehdot ja ratkaisut Kandidaatintyö Olli Jarva Tietotekniikan

Lisätiedot

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti Jatiko Oy 27.3.2013 Sisältö Esipuhe loppuraporttiin... 3 1 Hankkeen tausta, tavoite ja toteutus... 4 2 Tuntimittaustiedon hyödyntäjät ja tavoitellut

Lisätiedot

Palvelusetelin sähköinen tuki

Palvelusetelin sähköinen tuki Palvelusetelin sähköinen tuki Sähköinen palveluseteli ja portaali Lauri Salmivalli, Anni Rasinen, Valtteri Rantala, Tommi Koivisto, Deloitte Päiväys 3..20 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe...

Lisätiedot

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI Sisällys YHDEN KONEEN VERSION ASENNUS... 4 PERUSVAIHEET... 4 OHJELMAN REKISTERÖINTI YRITYKSELLE... 4 VERKKOVERSION ASENTAMINEN... 6 YLEISTÄ... 6 PALVELIMEN NIMEN ASETTAMINEN...

Lisätiedot