ITÄMEREN ALUEEN TERVEET KAUPUNGIT RY.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ITÄMEREN ALUEEN TERVEET KAUPUNGIT RY."

Transkriptio

1 ITÄMEREN ALUEEN TERVEET KAUPUNGIT RY. Lyhennelmä vuosikertomuksesta 2010 Photo: Union of the Baltic Cities Commission on Environment 1

2 1 YHDISTYKSEN ORGANISAATIO JA HALLINTO Itämeren alueen Terveet kaupungit ry:n toimisto sijaitsee Turun Itämeri-talossa Vanhalla suurtorilla. Yhdistyksen jäseniä ovat Turun kaupunki, Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu, Åbo Akademi ja KELA. Yhdistyksen hallitus valittiin joulukuussa 2009 vuosiksi Taulukko 1. Itämeren alueen Terveet Kaupungit ry:n hallitus Organisaatio Hallituksen jäsen Hallituksen varajäsen Turun kaupunki Riitta Asanti Hallituksen puheenjohtaja Juha Rantasaari Hallituksen asiantuntija Turun kaupunki Leena Koikkalainen Kirsi Paasikoski Turun kaupunki Arja Iho Lea Huuhtanen Turun kaupunki Ahti Saarinen Pirjo Saari Turun yliopisto Sanna Salanterä Markku Koulu Turun kauppakorkeakoulu Reima Suomi Päivi Oinas Varapuheenjohtaja Åbo Akademi Paula Lindroos Thurid Eriksson KELA Hanna Järvinen Merja Niemi Hallitus kokoontui seitsemän kertaa ja järjesti yhden seminaarin. Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidettiin huhti- ja joulukuussa. Hallituksen työvaliokunta (puheenjohtajat, hallituksen asiantuntija ja toiminnanjohtaja) kokoontui 15 kertaa. Vuonna 2010 valmisteltiin yhdistyksen toimintamallia, uudistettiin säännöt, haettiin uutta toimikautta Maailman Terveysjärjestön WHO yhteistyökeskuksena sekä valittiin uusi toiminnanjohtaja. Yhdistyksen palveluksessa oli kolme päätoimista ja yksi osa-aikainen asiantuntija: Ms. Heini Parkkunen, toiminnanjohtaja, päätoiminen Ms. Agnieszka Ilola, projektikoordinaattori, päätoiminen Ms. Karolina Mackiewicz, projektisuunnittelija, päätoiminen Ms. Susanna Kharroubi, arvioija (12 päivää) WHO:N TAVOITTEET Kaupunkien terveyden edistämiseksi Itämeren alueen Terveet Kaupungit ry ja WHO ovat sopineet yhdistyksen työn tavoitteiksi 1) tukea verkostokaupunkeja niiden Healthy Cities -toiminnassa, 2) vahvistaa kaupunkien hyvinvointiosaamista, 3) edistää toiminnan näkyvyyttä, 4) rakentaa tietojärjestelmä hyvien käytäntöjen vaihtamiseksi, 5) edistää asiantuntijoiden kokemustenvaihtoa eri verkostoissa sekä 6) toimia yhteistyössä Turun kaupunkitutkimusohjelman ja yhdistyksen jäsenorganisaatioiden kanssa. TERVE KAUPUNKI VERKOSTO ITÄMEREN ALUEELLA Euroopan Terve Kaupunki verkosto toimii viidettä toimintakautta pääteemanaan terveyden tasa-arvo. Yhdistyksen työ liittyy myös muihin WHO:n ohjelmiin, jotka käsittelevät mm. diabetesta, alkoholia, tupakkaa, liikuntaa, ravitsemusta ja HIV/AIDSin ehkäisyä. Vuoden 2010 lopussa 24 kaupunkia oli Terve Kaupunki verkoston jäseniä kymmenessä Itämeren alueen maassa. Kansallisiin Terve Kaupunki verkostoihin kuuluu noin 200 kaupunkia tai aluetta. Yhteensä WHO:n Euroopan Terve Kaupunki verkostoon kuuluu 1200 kaupunkia tai aluetta 30 maasta. 2

3 Kaavio 1. WHO Terve Kaupunki verkoston kaupungit vuoden 2011 alussa YHDISTYKSEN STRATEGIA Yhdistyksen strategia valmistui 2007 ja uudistetaan vuonna Visio Itämeren alueen Terveet kaupungit ry WHO:n yhteistyökeskuksena on tärkeä vaikuttaja terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä Itämeren alueella. Missio Yhdistys edistää kaupunkiseutujen terveysoloja Itämeren alueella ja tukee WHO:n kaupunkiterveyteen liittyviä ohjelmia. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on kehittää, ylläpitää ja vahvistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamista Itämeren alueen kaupungeissa. Periaatteet ja arvot Terve kaupunki periaatteet on kuvattu Zagrebin julistuksessa vuonna 2008: tasa-arvo, osallistuminen ja voimaantuminen, yhteistyö, solidaarisuus, ystävyys ja kestävä kehitys. 2 PROJEKTIT 2010 Yhdistyksen projektit liittyivät mm. liikunnan edistämiseen, huumeiden ja alkoholinkäytön sekä HIV/AIDSin ehkäisemiseen. Uusia rahoitusmahdollisuuksia etsittiin aktiivisesti esim. Euroopan Komissiolta ja Pohjoismaiselta Ministerineuvostolta. Yhteistyötä tehdään mm. seuraavien tahojen kanssa: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, UBC:n komissiot ja Pohjoisen ulottuvuuden Terveys ja sosiaalinen hyvinvointi verkosto. 1. Healthy Cities toiminnan tukeminen Yhdistys osallistui WHO:n Healthy Cities verkoston vuosikonferenssiin Sandnesissa, Norjassa ja toimi esitelmöijänä, raportoijana ja moderaattorina ja avusti WHO:ta konferenssijärjestelyissä. Yhdistys avusti Klaipedan kaupunkia Healthy Cities hakemuksessa sekä koulutti Viron kaupunkeja terveyden edistämisen käytäntöjen tuomisessa poliitikkojen ja kunnallisten toimijoiden tietoisuuteen. Avustettiin Venäjän kansallisen HC-yhdistyksen perustamisessa ja osallistuttiin perustamiskokoukseen duumassa Moskovassa. Yhdistys piti esitelmät mm. Cherepovetsin, Stavropolin ja Dimitrovgradin HC 3

4 seminaareissa. Yhdistys oli mukana HC-toiminnan tutkimusyhteisössä perustajajäsenenä. 2. Itämeritalo-yhteistyö Vuodesta 2008 Itämeri-talossa ovat toimineet yhdistyksen lisäksi Centrum Balticum, Valonia ja Itämeren kaupunkien liiton ympäristökomissio. Vuonna 2010 osallistuttiin Valonian Eurooppa-päivän liikuntatapahtuman järjestämiseen, Centrum Balticumin Itämeri-foorumiin ja Turun yliopiston Studia Generalia -luentosarjaan. 3. Viestintä Internetsivut (www.marebalticum.org) uusittiin vastaamaan Itämeren alueen yhteistyökumppanien tarpeita. Sivuilla vierailtiin vuodessa kertaa. Yhdistyksen uutiskirje lähettiin neljä kertaa yli 400 lukijalle. Yhdistys valmisteli ja lähetti myös kaksi uutiskirjettä Euroopan kansallisille verkostoille. Tuotettiin WIS2010 konferessijulkaisu, We Choose a Life - Youth against HIV/AIDS projektin loppuraportti ja Pyörallä Päästään esite. Itämeren alueen Terveet Kaupungit ry:n toiminnasta kerrottiin mm. Turun yliopiston kansainvälisessä julkaisussa, Union of Baltic Cities julkaisuissa 1 ja 2, Pohjoisen ulottuvuuden NDPHS:n Newsletterissä, TAFISAn julkaisussa sekä liettualaisissa ja venäläisissä lehdissä. Pro gradu tutkielma WHO:n terveydenedistämisohjelma Healthy Cities tutkimus Kuopion ja Turun ohjelmatoiminnasta neljännellä toimikaudella julkaistiin Helsingin yliopiston maantieteen osaston julkaisuna. Turun kulttuuripääkaupunkivuoden materiaalia jaettiin eri tapahtumissa. 4. Baltic Profile Profiilin tarkoitus on tukea kaupunkien terveyden kehittämistoimintaa ja päätöksentekoa. Työ jatkuu vuonna Keräämällä hyviä käytäntöjä ja työkaluja on viestitty kaupunkien terveyden edistämistoiminnasta. 5. Liikunnan edistäminen Liikunnan edistäminen on ollut yhdistyksen työkenttänä vuosina Yhteistyötä on tehty mm. Kansainvälisen liikuntaliiton TAFISA:n ja Suomen Kuntoliikuntaliitto Kunto ry:n kanssa. Turun kaupungin liikuntatoimen nuorille suunnattu esiteltiin UBC:n urheilukomissiolle Tallinnassa ja WHO:n vuosikokouksessa Sandnesissä. Myös pitkäaikaistyöttömien liikuntaohjelmaa on esitelty WHO:n julkaisusarjassa ja ikääntyvien liikuntapalvelumalleja Venäjän kokouksissa. 6. Projektitoiminta 6.1. We Choose a Life Youth against HIV/AIDS project We Choose a Life Youth against HIV/AIDS projekti toteutettiin vuosina Yhdistys toimi koordinaattorina ja mukana olivat Cherepovetsin, Dimitrovgradin, Izhevskin ja Stavropolin kaupungit sekä EU-kumppaneita: UBC:n ympäristösihteeristö, Rotterdamin kaupunki, World Health Communication Associates ja Cuwaert Health Promotion Advice and Action. Rahoitus saatiin Euroopan Kommissiolta IBPP-ohjelmasta. Tarkoitus oli ehkäistä riskikäyttäytymistä ja HIV-AIDSin leviämistä. Projekti sisälsi koulutusta, vierailukäyntejä sekä avajais- ja loppukonferenssin. Projektin loppuraporttina valmistui käsikirja nuorten osallistumismahdollisuuksien edistämisestä ja siitä kirjoitettiin tiedotuslehtisissä ja lehdissä Well-being in the Information Society (WIS 2010) Navigating the Fragmented Innovation Landscape Conference Kolmas Well-being in the Information Society (WIS 2010) järjestettiin elokuussa 2010 Turussa. Järjestäjinä toimivat Turun yliopiston Turun kauppakorkeakoulu, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, KELA ja yhdistys. Osallistujia oli noin sata ja aiheina mm. kaupunkisuunnittelu, 4

5 ehealth sekä terveyden ja hyvinvoinnin mittaaminen. Yhdistys osallistui ohjelmasuunnitteluun, järjestelytoimikuntaan ja viestintään ACCURE Improving the ACcessibility of the CUltural and REcreational services ACCURE ei saanut projektirahoitusta EU Central Baltic -ohjelmasta, mutta siihen haetaan uudelleen rahaa FEMIS Fight HIV/AIDS feminization in North-West Russia Projektissa keskitytään Luoteis-Venäjällä HIVin vastustamiseen keskittyen nuoriin naisiin. Projekti ei saanut rahoitusta Pohjoismaiden Ministerineuvolta, mutta siihen haetaan uudelleen rahaa DECiPHEr - Developing an Evidence-Based Approach to City Level Public Health Planning & Investment in Europe Turun kaupunki osti yhdistykseltä asiantuntijapalvelua hankkeeseen vuonna Projektikoordinaattorina toimi englantilainen Sheffield Hallamin yliopisto. Yhdistys järjesti projektikokouksen Turussa ja osallistui muualla järjestettyihin kokouksiin. Projektista valmistui koulutusmateriaalia VIRTU - Virtual Elderly Care Services on the Baltic Islands Yhdistys osallistuu saaristoseutujen vanhustyöhön liittyvään VIRTU-hankkeeseen, jota koordinoi Turun ammattikorkeakoulu HEPROGRESS - Reducing health related social and gender inequalities and barriers to social and economic participation HEPROGRESS-projekti tähtää terveyserojen kaventamiseen kunnallisella tasolla Latviassa ja Norjassa. Kohderyhmänä ovat kuntien asukkaat, poliitikot, virkamiehet ja korkeakoulutoimijat. Projektin rahoittaa EU Komissio ja se kestää kaksi vuotta. Partenereita ovat Østfold County Council, Østfold University College, Volda University College, Amatan kunta, University of Latvia, Mossin kunta; yhdistys vastaa projektin viestinnästä. 7. Projektien, seminaarien ja tapahtumien suunnittelu Seuraavia projekteja suunniteltiin vuonna 2010: 7.1. Creating a Communication Platform for European Healthy Cities Networks 7.2. Participation in Turku 2011 European Capital of Culture programme 7.3. EU Strategy for the Baltic Sea Region - Flagship projects on health a) BADY - Alcohol and Drug Prevention among Youth in Baltic Sea Region b) Stop NCD-epidemic now!: Health policy and strategy support to combat NCD and hazardous and harmful lifestyle epidemic in Northern Dimension geographical area 7.4. UP! Developing urban planning for physical activity and social inclusion in Udmurt Republic 7.5. Co-operation of local authorities in tackling health inequalities to ensure sustainable development in municipalities FORUM 7.6. Curbing the HIV epidemics and health inequalities in Eastern Europe by improving the capacities of NGOs in Armenia, Belarus and Russia. 3 RAHOITUS Yhdistystä tukivat vuonna 2010: Turun kaupunki ja Sosiaali- ja terveysministeriö Jäsenmaksuja kerättiin 2 700; projektituloja oli yhteensä Kokonaisliikevaihto oli Projekteihin ja toimiston hallintoon käytettiin ; palkkojen osuus oli Kokonaismenot olivat ja tulos

6 Taulukko 1. Rahoitus ja rahoituslähteet Euro statement 2005 statement 2006 statement2007 statement 2008 statement 2009 statement 2010 City of Turku MSAH Projects Fees 4 ARVIOINTI Turun kaupunginhallitus päätti tukea yhdistyksen toimintaa seuraavana WHOyhteistyökeskuksen toimintakautena Yhdistyksen toiminta linkitetään yliopistojen ja Turun kaupungin kaupunkitutkimusohjelmaan. Vuonna 2010 yhdistys, Terve Kaupunki toiminta ja Turun kaupunki olivat esillä lukuisissa tilaisuuksissa; Itämeren alueen Terveet Kaupungit ry:n rooli oli aktiivinen luennoijan, kommentaattorin tai järjestäjän tehtävä. Yhteensä tavoitettiin yli 2500 ihmistä tilaisuuksissa, jotka yhdistys järjesti tai johon yhdistys osallistui. 6

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry VUOSIKERTOMUS 2008 hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009 ry 2 Tiivistelmä Vuosi 2008 oli Seuran 75. toimintavuosi, jota juhlistettiin monin eri tapahtumin pitkin vuotta. Liikuntatieteellisen

Lisätiedot

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Y-tunnus: 1009120-9 Osoite: Suomen Itämeri-instituutti, PL 487, 33101 Tampere Puhelin: 03-5656 6945 Faksi: 03-5656 6252 Sähköposti: baltic@tampere.fi

Lisätiedot

ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS

ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2001 ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS 2001 Säätiön perustaminen ja tarkoitus Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi Itämeri-instituutin säätiön perustamisen

Lisätiedot

ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS

ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2004 1 Sisällys Säätiön perustaminen ja tarkoitus... 3 Säätiön hallinto... 3 Itämeri-instituutti... 3 Henkilöstö... 4 Toiminta... 4 Projektit... 5 epietari-pilottihanke

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 3. Valonian toimintakertomus 2010

SISÄLLYS JOHDANTO 3. Valonian toimintakertomus 2010 Valonian Toimintakertomus 2010 SISÄLLYS JOHDANTO 3 1. Osa-alueiden toteuttaminen hankkeiden ja muun toiminnan kautta 4 1.1. Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen 4 1.2. Ilmastonmuutos 5 1.3. Energiansäästö,

Lisätiedot

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2009 1 SISÄLTÖ 1. Säätiön perustaminen ja tarkoitus 3 2. Säätiön hallinto 3 3. Suomen Itämeri-instituutti 4 3.1. Henkilöstö 4 3.2. Neuvottelukunta 5 4.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. hallitus 14.2.2011 hallitus 21.3.2011 kevätkokous 21.3.2011

VUOSIKERTOMUS 2010. hallitus 14.2.2011 hallitus 21.3.2011 kevätkokous 21.3.2011 VUOSIKERTOMUS 2010 hallitus 14.2.2011 hallitus 21.3.2011 kevätkokous 21.3.2011 Liikuntatieteellisen Seuran vuosikertomus 2010 Vuosi 2010 oli LTS:n 77. toimintavuosi. LTS:n tarkoituksena on edistää Suomessa

Lisätiedot

sektorikohtainen ohjelma Tasa-arvo

sektorikohtainen ohjelma Tasa-arvo sektorikohtainen ohjelma Tasa-arvo Pohjoismaiden ministerineuvoston Suomen-puheenjohtajakausi 2011 Sektorikohtainen ohjelma: Tasa-arvo Pohjoismaiden ministerineuvoston Suomen-puheenjohtajakausi 2011 ANP

Lisätiedot

Johtajan katsaus JOHTAJAN KATSAUS

Johtajan katsaus JOHTAJAN KATSAUS SUOMEN VIRON INSTITUUTIN TOIMINTAVUOSI 2012 SUOMEN VIRON INSTITUUTIN TOIMINTAVUOSI 2012 Sisältö Johtajan katsaus 5 Yleisö ja ohjelmisto Hankkeet ja tapahtumat 6 Kirjastotoiminta 8 Kiertonäyttelytoiminta

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012. Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna ry

VUOSIKERTOMUS 2012. Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna ry VUOSIKERTOMUS 2012 Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna ry VSY-SBO ry 2 (21) SISÄLTÖ 1 Järjestötoiminta 3 1.1 Järjestörakenteen kehittäminen 3 1.2 Kansallinen vaikuttamistyö

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS 2012 Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys ry Merikotka-tutkimuskeskus 11.4.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteenveto vuodesta 2012... 4 2. Järjestötoiminta... 6 2.1 Yhdistys...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 Mediakasvatusseura ry., Sällskapet för Mediefostran rf. Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite: Pohjoisranta 6, 00170 Helsinki Toimintakertomus 2011 on 10. elokuuta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HYVÄKSYTTY JÄRJESTÖN KEVÄTKOKOUKSESSA 9.5.2015 Sisällys 1. YLEINEN YHDISTYSTOIMINTA... 4 1.1 Yleistä... 4 1.2 Toiminnan painopisteet 2014... 4 1.3 Järjestön hallinto... 4 1.3.1 Sääntömääräiset

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 1 Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite: Pohjoisranta 6, 00170 Helsinki Toimintakertomus 2009 on 10. elokuuta 2005 perustettu tutkijoiden ja alan käytännön toimijoiden

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Vuosikokous 24.4.2013 Pyöräilykuntien verkosto ry on kasvava kuntien, valtionhallinnon, yritysten, järjestöjen ja muiden tahojen välinen yhteistyöverkosto. Verkoston päätavoite

Lisätiedot

Kulttuuria kaikille -palvelun toimintakertomus 2013

Kulttuuria kaikille -palvelun toimintakertomus 2013 n toimintakertomus 2013 sivu 2 / 22 Sisällys Yhteenveto... 3 1. Hallinto... 4 Yhdistyksen hallitus... 5 Talous... 5 Henkilöstö... 6 2. Järjestetyt tilaisuudet... 7 Seminaarit... 7 Keskustelutilaisuudet

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Ihmisoikeusliiton toiminnan temaattiset pääpainopisteet vuonna 2013 olivat yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän vähentäminen sekä naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan

Lisätiedot

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Kansallisen kampanjan raportti ja arviointi Riikka Jalonen,

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen

Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveyden huolto 2009 2011 -hanke Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella Loppuraportti

Lisätiedot

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013. Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013. Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014 Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013 Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014 Sisällys 1. Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton toiminnan tavoitteet ja painopistealueet 2013... 2 2. Valtakunnallinen

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

EUROOPAN KULTTUURIPÄÄKAUPUNKI TURKU 2011. Turku 2011 -säätiön loppuraportti kulttuuripääkaupunkivuoden toteutumisesta

EUROOPAN KULTTUURIPÄÄKAUPUNKI TURKU 2011. Turku 2011 -säätiön loppuraportti kulttuuripääkaupunkivuoden toteutumisesta EUROOPAN KULTTUURIPÄÄKAUPUNKI TURKU 2011 Turku 2011 -säätiön loppuraportti kulttuuripääkaupunkivuoden toteutumisesta EUROOPAN KULTTUURIPÄÄKAUPUNKI TURKU 2011 Turku 2011 -säätiön loppuraportti kulttuuripääkaupunkivuoden

Lisätiedot

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta Loppuraportti LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Hankkeen toteuttajan nimi 1 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 1 3. Yhteenveto hankkeesta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009. hallitus 18.2.2010 kevätkokous 22.3.2010

TOIMINTAKERTOMUS 2009. hallitus 18.2.2010 kevätkokous 22.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 hallitus 18.2.2010 kevätkokous 22.3.2010 Liikuntatieteellisen Seuran toimintakertomus vuodelta 2009 Vuosi 2009 oli Seuran historian 76. toimintavuosi. Seuran sääntöjen 2 mukaisena

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2001

Toimintakertomus vuodelta 2001 1 PRO-TUKIPISTE RY. Toimintakertomus vuodelta 2001 1. YHDISTYKSEN JA KÄYTÄNNÖN ASIAKASTYÖN TOIMINTA-AJATUS Pro-tukipiste ry. on joulukuussa 1996 rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää seksityöntekijöiden

Lisätiedot

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS JOHDANTO...1 1 JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ...2 1.1 VERKKOPALVELUT...3 1.1.1 Verkkosivut...3 1.1.2 Nettiryhmät...4

Lisätiedot