Valtuusto 4/ (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05"

Transkriptio

1 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/ (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma Huttunen Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite nro 1 Saapuvilla olleet kunnanhallituksen jäsenet nro sivu MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanjohtaja Pauli Vaittinen Hallintojohtaja/ Helena Kaasinen pöytäkirjanpitäjä Asiat :t ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKAS- TETTU Jorma Huttunen Helena Kaasinen Aika ja paikka Tiistaina klo 9.00 kunnanvirastolla Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Veijo Hirvonen Osmo Korhonen Aika ja paikka Tiistaina klo kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus Hallintojohtaja Helena Kaasinen

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Valt. 31 Kutsu valtuuston kokoukseen on julkaistu Outokummun Seudussa, Sanomalehti Karjalaisessa ja kunnan ilmoitustaululla Kutsu on julkaistu neljä (4) päivää ennen kokousta. Ehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokouksen aluksi valtuusto vietti hiljaisen hetken edesmenneiden pitkäaikaisten luottamushenkilöiden Vilho Apilon ja Bjarne Karlssonin muistoa kunnioittaen. Tämän jälkeen suoritettiin nimenhuuto. Nimenhuudossa oli läsnä 23 varsinaista valtuutettua ja 4 varavaltuutettua. Valtuutettu Jouko Kettusen tilalla oli Kristillisdemokraattien 1. varavaltuutettu Aili Kettunen, valtuutettu Matti Kettusen tilalla oli Vihreän Liiton 2. varavaltuutettu Risto Nöjd, valtuutettu Arto Sutisen tilalla oli Keskustan 1. varavaltuutettu Nina Vanhapelto ja valtuutettu Voitto Voutilaisen tilalla oli SDP:n 3. varavaltuutettu Toini Sormunen. Puheenjohtaja esitteli ilmoitetut esteellisyydet ja totesi Jouko Kettusella, Matti Kettusella, Arto Sutisella ja Voitto Voutilaisella sekä Vihreän Liiton 1. varavaltuutettu Chrisse Harlella ja SDP:n 1. varavaltuutettu Margaretha Kähärillä ja SDP:n 2. varavaltuutettu Satu Nevalaisella olevan hyväksyttävä este poissaoloon. Puheenjohtaja totesi läsnä lisäksi olevan kunnanhallituksen puheenjohtaja Asko Mustonen, kunnanjohtaja Pauli Vaittinen ja hallintojohtaja Helena Kaasinen joka pitää kokouksen pöytäkirjaa. Puheenjohtaja totesi valtuuston kokouksen lailliseksi ja päätös-valtaiseksi. Liite nro 1.

3 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Valt. 32 Tästä valtuuston kokouksesta laadittava pöytäkirja tarkastetaan kunnanvirastolla tiistaina Edellisestä valtuuston kokouksesta laaditun pöytäkirjan tarkasta-jina olivat Jouko Kettunen ja Veli Haaranen. Ehdotus valitsee kaksi (2) valtuutettua tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Päätös valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Veijo Hirvosen ja Osmo Korhosen.

4 /

5 / Kunnanhallitus / / VAALIKELPOISUUDEN MENETTÄMINEN/SOSIAALI- JA TERVEYS- LAUTAKUNNAN JA TARKASTUSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENEN VALITSEMINEN Khall. 165 Helli Haapasalo on menettänyt vaalikelpoisuutensa Polvijärven kunnan luottamustehtäviin paikkakunnalta poismuuton takia. Valt. 33 Kuntalain 37 :n mukaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi. Päätös pannaan täytäntöön heti. Kuntalain 39 :n mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. Ehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto toteaa Helli Haapasalon menettäneen vaalikelpoisuutensa Polvijärven kunnan luottamustehtäviin ja valtuusto valitsee Helli Haapasalon tilalle uuden varajäsenen sosiaali- ja terveyslautakuntaan ja tarkastus-lautakuntaan. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös totesi Helli Haapasalon menettäneen vaalikelpoisuuden Polvijärven kunnan luottamustehtäviin ja valtuusto valitsi Päivi Wallingin uudeksi sosiaali- ja terveyslautakunnan ja tarkastus-lautakunnan varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

6 /

7 /

8 / Kunnanhallitus / / TAKAUKSEN ANTAMINEN TMI TARJA K. MUSTONEN, KYLÄPUOTI PIKKU ILJAN PUOLESTA Khall. 166 Valt. 34 Tarja Mustonen (Tmi Tarja K. Mustonen, Kyläpuoti Pikku Ilja) jatkaa Sotkuman kaupan toimintaa. Sotkuman kaupan toiminta Toiminimi Kapa Rissasen toimesta loppuu Tarja Mustonen on pyytänyt, että Polvijärven kunta antaa hänen yritykselleen toistaiseksi voimassa olevan omavelkaisen takauksen Joensuun Metro tukku Wihuri Oy Aarniolle. Takauksella tukusta toimitettaville tavaroille annetaan kolmen viikon maksuaika. Vastaava euron takaus on annettu aiemmin toistaiseksi voimassa olevana Osuuskunta Väkivahvan puolesta ja määräaikaisena saakka Ailari Ay:lle ja toistaiseksi voimassa olevana Toiminimi Kapa Rissaselle. Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Polvijärven kunta antaa euron suuruisen omavelkaisen takauksen Tmi Tarja K. Mustonen, Kyläpuoti Pikku Iljan puolesta Joensuun Metro tukku Wihuri Oy Aarniolle. Samalla kyseiseen tarkoitukseen Toiminimi Kapa Rissasen puolesta annettu euron suuruinen takaus lakkautetaan. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 / Päätös hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen.

10 / Kunnanhallitus / / PIRJO LIISA NUUTISELLE ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ Khall. 184 Valt. 35 Pirjo Liisa Nuutinen hakee kirjeellään eroa kunnallisista luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Pirjo Liisa Nuutinen on sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen ja Suomen Kristillisdemokraattien (KD rp.) varavaltuutettu. Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää eron Pirjo Liisa Nuutiselle kunnan luottamustehtävistä. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee sosiaali- ja terveyslautakuntaan jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Pirjo Liisa Nuutisen tilalle. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös päätti myöntää eron Pirjo Liisa Nuutiselle kunnan luottamustehtävistä ja valtuusto valitsi Kirsti Stolt-Pappisen uudeksi sosiaali- ja terveyslautakunnan jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

11 /

12 / Kunnanhallitus / / PUOLIVUOTISRAPORTTI AJALTA Khall. 203 Kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti lautakuntien alaisten johtavien viranhaltijoiden tulee antaa lautakunnille kaksi kertaa vuodessa raportti talousarvion toteutumisesta. Raportit annetaan mennessä kesäkuun lopun tilanteesta ja mennessä joulukuun lopun tilanteesta. Joulukuun raportti on samalla toimintakertomus. Raporteissa tulee selvittää poikkeamat talousarvioon sekä vaikutukset taloudellisiin ja toiminnallisiin tavoitteisiin. Hallintokuntia on pyydetty toimittamaan raportit tilanteesta hallintojohtajalle mennessä. Hallintokuntia on kehotettu noudattamaan annettua määräaikaa raporttien toimittamisessa. Luonnokset voi toimittaa jo ennen lautakuntakäsittelyä, mutta raportit tulee käsitellä myös lautakunnissa. lle talousarvion toteutumisesta raportoidaan lähettämällä kunnanhallituksen kokoamat raportit tiedoksi. Projektien vastuuhenkilöiden tulee raportoida projektien edistymisestä myös kaksi kertaa vuodessa ajanjaksoista ja Tytäryhtiöiden tulee raportoida toiminnastaan vähintään puolivuosittain antamalla osavuosikatsaus ja tilinpäätöstietojen yhteydessä toimintakertomus. Raportin tulee sisältää tiivistetty katsaus alkuvuoden toteutumiseen sekä määrärahojen että tavoitteiden osalta.

13 /

14 / Kunnanhallitus / / Valt. 36 Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä puolivuotisraportin tietoonsa saatetuksi ja antaa sen tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan käyttöön ja saattaa tiedoksi myös valtuustolle. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 4. Päätös hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen.

15 / Kunnanhallitus / / KUNNAN TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2013 Khall. 224 Kunnan tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään marraskuun 19. päivänä 2012 kunnan tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit vuodelle Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Polvijärven kunnan tuloveroprosentti on tällä hetkellä 19,00, mikä on Pohjois-Karjalan maakunnan toiseksi alhaisin. Pohjois-Karjalan maakunnan keskiarvo vuonna 2012 on 19,89. Polvijärven kunta on toiminta- ja talouspolitiikassaan noudattanut periaatetta, että kunnan talous pidetään tasapainossa ja menot mitoitetaan tulojen mittaisiksi ja taloudenpidon keskeisenä toimintamallina on ollut tiukka menotalous. Polvijärven kunta on huolehtinut toimivista lähellä olevista peruspalveluista, joiden turvana on ollut tasapainossa ja hallinnassa oleva talous. Kunnan tuloveroprosentti on ollut alhaisella tasolla verrattuna kunnan tulotasoon ja Pohjois-Karjalan kuntien tuloveroprosentteihin. Budjettiriihen mukaiset valtiontalouden kehykset vuosille sisältävät mm. seuraavia kuntatalouteen vaikuttavia toimia:

16 / Vuoden 2013 valtionosuusleikkaukset ovat 125 miljoonaa euroa. Vuodelle 2014 sisältyy em. lisäksi 125 miljoonan euron leikkaukset ja vuodelle 2015 vielä uudet 250 miljoonan euron leikkaukset. Vuonna 2012 toteutuivat jo 631 miljoonan euron valtionosuusleikkaukset. Kunnanhallitus / / Leikkaukset toteutetaan tasasuuruisina asukasta kohti koko maassa, eli yhteensä 210,50 euroa/asukas. - Kehysriihen ja peruspalveluohjelman mukaisten toimien paine kuntatalouteen vuodesta 2012 vuoteen 2013 on Pohjois-Karjalassa keskimäärin noin 0,3 tuloveroprosentin tuottoa vastaava. Kuntien rasitteena on jo noin yhden tuloveroprosentin paine vuodesta 2011 vuoteen 2012 ja se on selvästi koko maata (0,6) korkeampi.

17 / Valtionosuusleikkaukset vuodelle 2014 ja erityisesti vuodelle 2015 kiristyvät. Vuodelle 2015 tuleva valtionosuusleikkaus on yhtä suuri kuin vuodet yhteensä. Vuosien pelkkä valtionosuusleikkausten paine on Pohjois-Karjalassa yhteensä 1,8 tuloveroprosentin tuottoa vastaava. Tämän lisäksi tulevat vielä muut tekijät, kuten kiinteistöveron poisto verotulojen tasauksesta. Valtion kuntatalouteen kohdistamista toimista huolimatta esitetään, että Polvijärven kunnan vuoden 2013 tuloveroprosentti on edelleen 19,00. Puolen prosenttiyksikön suuruinen tuloveroprosentin korotus tarkoittaisi noin euron vuosittaista lisäystä Polvijärven kunnan kunnallisverotuloihin. Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto vahvistaa Polvijärven kunnan vuoden 2013 tuloveroprosentiksi edelleen 19,00. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

18 / Valt. 37 Päätös hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen.

19 /

20 / Kunnanhallitus / / KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2013 Khall. 225 Kiinteistöverolain 11 :n mukaan valtuusto päättää kunnassa sovellettavat kiinteistöveroprosentit laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Vero kattaa sekä maapohjan, että sillä olevat rakennukset. Kiinteistölajit ovat suhteellisen kattavasti kiinteistöveron piirissä. Tärkein poikkeus on maatalousmaa ja metsät, jotka jäävät veron ulkopuolelle. Muita veron ulkopuolelle jääviä kiinteistöjä ovat mm. yleiset vedet, yleiset tiet, rautatiealueet, kadut, katuaukiot, torit, hautausmaat ja eräät puolustusvoimien alueet. Myös valtio ja seurakunnat ovat verovelvollisia, samoin kunta oman alueensa ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen osalta toiselle kunnalle. Verovelvollinen on omistaja ja omistajan veroinen haltija, joka omistaa tai hallitsee kiinteistöä kalenterivuoden alussa. Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön verotusarvosta. määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain. Veroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. voi määrätä erikseen rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin, joka on vähintään 1,00 ja enintään 3,00.

21 /

22 / Kunnanhallitus / / Kiinteistöveroprosentit määrätään seuraavien vaihteluvälien mukaan (suluissa Polvijärvellä tällä hetkellä käytössä oleva veroprosentti): 1. Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60-1,35 % (0,70 %). 2. Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,32-0,75 % (0,45 %). 3. Muuhun kuin vakituiseen asumiseen käytettävän rakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,60-1,35 % (0,90 %). Kohdan 3. veroprosentti voidaan määrätä enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti, kuitenkin niin, että veroprosentti on enintään 1,35 %. voi määrätä tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin edellä säädettyä alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tällaisen kiinteistön kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00. Polvijärvellä valtuusto on vahvistanut yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentiksi vuodelle 2012 saman kuin vakituisille asuinrakennuksille, eli 0,45 %. Jos valtuusto määrää yleishyödyllisille yhteisöille oman

23 / veroprosentin, verohallinnon tehtävänä on tutkia, mitkä yhteisöt ja näiden omistamat kiinteistöt ovat pykälän ehdot täyttäviä. Kunta ei voi itse nimetä yhteisöjä ja kiinteistöjä, joihin yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosenttia sovelletaan.

24 / Kunnanhallitus / / Veroprosenttia sovelletaan kaikkiin kunnassa oleviin yleishyödyllisiin yhteisöihin. Prosenttia sovelletaan edellä mainittujen yhteisöjen omistamiin kaikkiin sellaisiin kiinteistöihin, joilla oleva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tuloverolain 22 :n mukaan. Yhteisö on yleishyödyllinen, jos

25 / ) se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä; 2) sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin; 3) se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä. Pykälän mukaan yleishyödyllisenä yhteisönä voidaan pitää muun muassa maatalouskeskusta, maatalous- ja maamiesseuraa, työväenyhdistystä, työmarkkinajärjestöä, nuoriso- tai urheiluseuraa, näihin rinnastettavaa vapaaehtoiseen kansalaistyöhön perustuvaa harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa edistävää yhdistystä, puoluerekisteriin merkittyä puoluetta sekä sen jäsen-, paikallis-, rinnakkais- tai apuyhdistystä, niin myös muuta yhteisöä, jonka tarkoituksena on valtiollisiin asioihin vaikuttaminen tai sosiaalisen toiminnan harjoittaminen taikka tieteen tai taiteen tukeminen. Verohallinto rinnastanee yleishyödylliseen yhteisöön seurakunnan ja uskonnollisen yhdyskunnan. Vuonna 2013 kannettava kiinteistövero pohjautuu kiinteistöjen verotusarvoihin vuodelta 2012.

26 /

27 / Kunnanhallitus / / Verotuksen toimittaa verotoimisto. Kiinteistöstä ei määrätä veroa, jos vero olisi pienempi kuin 17 euroa. Kiinteistöveroon ei liity ennakkoperintää, vaan vero maksuunpannaan lopullisena verona, jonka kanto toimitetaan samaan tapaan kuin metsänhoitomaksun kanto. Valtion kuntatalouteen kohdistamista toimista huolimatta esitetään, että Polvijärven kunnan kiinteistöveroprosentit pidetään vuonna 2013 ennallaan. Liitteenä on yhdistelmä Pohjois-Karjalan kuntien tulovero- ja kiinteistöveroprosenteista. Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Polvijärven kunnan kiinteistöveroprosentit määrätään vuodelle 2013 seuraavasti: 1. Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,70 %, ennakoitu tuotto Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,45 %, ennakoitu tuotto Muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,90 %, ennakoitu tuotto Yhteensä Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentiksi vahvistetaan sama kuin vakituisille asuinrakennuksille, eli 0,45 %. Rakentamattomalle rakennuspaikalle ei määritellä erillistä kiinteistöveroprosenttia. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

28 /

29 / Valt. 38 Päätös Keskustelun aikana Veikko Isoniemi esitti, että kohdan 3 muiden asuinrakennusten veroprosentiksi määrätään 1,20 %. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.

30 /

31 / Kunnanhallitus / / TONTIN MYYMINEN ASUNTO OY KUOREVAARAN KYLÄKARTANOLLE Khall. 227 Polvijärven kunta on vuonna 1986 vuokrannut Asunto Oy Kyläkartanolle noin m 2 :n suuruisen määräalan Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevasta tilasta Metsäpelto RN:o 55:5. Tontti on vuokrattu 50 vuoden vuokra-ajaksi. Asunto Oy Kuorevaaran Kyläkartano on päättänyt ostaa talo-yhtiölle vuokratun tontin omaksi. Vuokrasopimuksessa on mainittu, että lunastushintana käytetään kunnanvaltuuston kulloinkin vahvistamaa ja voimassa olevaa rivitalotontin myyntihintaa. ei ole vahvistanut rivitalo-tonttien myyntihintoja rakennuskaava-alueen ulkopuolella oleville rivitalotonteille. Asunto Oy Kuorevaaran Kyläkartanon rivitalotontin vuokra on tällä hetkellä 914,76 euroa vuodessa. Kohtuullinen myyntihinta voisi olla vuosivuokra x 10. Asunto Oy Kuorevaaran Kyläkartano on esittänyt, että tontin hinta olisi euroa ja lisäksi puuston arvo. Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Asunto Oy Kuorevaaran Kyläkartanolle myydään yhtiölle aiemmin vuokrattu rivitalotontti, eli noin m 2 :n suuruinen määräala Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevasta tilasta Metsäpelto RN:o 55:5.

32 / Kauppahinta on euroa. Tontin hintaan lisätään tontilla olevan puuston arvo metsänhoitoyhdistyksen laatiman arvion mukaisesti.

33 / Kunnanhallitus / / Valt. 39 Tontin vuokrasopimus raukeaa siitä ajankohdasta lukien, kun tontin kauppaa koskevat ehdot on myyjän ja ostajan puolelta täytetty. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen.

34 /

35 / Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kunnanhallitus / / Kunnanhallitus / / Kunnanhallitus / / POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Sos. ja terv. ltk 47 Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta (410/2009) tulee voimaan Ympäristöterveydenhuolto tulee lain mukaan järjestää niin, että tehtävien hoitamiseen on kunnalla tai yhteistoiminta-alueella käytettävissä vähintään 10 henkilötyövuotta. Joensuun seutuhallitus on nimennyt seudun kehittämispäällikön selvittämään ympäristöterveydenhuollon yhteystoiminta-alueen muodostamista. Tehtävänä on ollut mennessä valmistella sopimusesitys ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen perustamisesta. Joensuun seutuhallitus on hyväksynyt liitteen mukaisen Joensuun seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen perustamisesityksen ja päättänyt esittää Joensuun, Outokummun ja Kiteen kaupungeille sekä Ilomantsin, Juuan, Liperin, Kesälahden, Kontiolahden, Polvijärven, Rääkkylän ja Tohmajärven kunnille, että ne päättäisivät perustaa ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen annetun lain (410/2009) mukaisena Joensuun seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueena lukien. Kuntia pyydetään mennessä ilmoittamaan päätöksestä.

36 / Esityksen mukaan Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen alainen ympäristöterveydenhuollon jaosto vastaa alkaen ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä sopimuskuntien alueella. Yhteistoiminta-alueen hallinnosta vastaa Joensuun kaupunki. Sopimuksen mukaisten tehtävien hoitamista varten perustetaan

37 /

38 / Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kunnanhallitus / / Kunnanhallitus / / Kunnanhallitus / / kuntien yhteinen toimielin, joka on Joensuun kaupungin sosiaalija terveyslautakunnan alainen jaosto. Jaoston tehtävistä ja toimivallasta määrätään Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen johto-säännössä. Esittelijänä jaostossa toimii ympäristöterveydenhuollon johtaja. Ennen johtosäännön hyväksymistä kaupungin tulee kuulla sopijakuntia. Eläinlääkintähuollon toiminta rakentuu pääosin nykyiselle palveluverkkorakenteelle. Terveysvalvonnassa siirryttäisiin alueellisiin toimi-pisteisiin. Henkilöstö siirtyy isäntäkunnan palvelukseen liikkeen- luovutusperiaatteen mukaisesti ns. vanhoina työntekijöinä. Polvijärven kunnalla on terveystarkastaja- ympäristönsuojelusihteerin yhdistelmävirka. Terveystarkastajan tehtävät siirtyvät yhteistoiminta-alueelle mutta ympäristönsuojelun tehtävät jäävät edelleen kunnan hoidettaviksi ja siis uudelleen järjesteltäviksi. Hallinnon ja ympäristöterveysvalvonnan kustannukset jaettaisiin kuntien asukasluvun suhteessa. Eläinlääkintähuollon kustannukset jaettaisiin kolmen ensimmäisen toimintavuoden osalta kuntien kesken nyt toteutuneiden kustannusten suhteessa käyttäen vertailulukuna kuntien v tilinpäätöstä. Vuodesta 2014 lukien kustannukset jaettaisiin suoritteisiin perustuvan kuntakohtaisen palvelujen käyttömäärän mukaisesti. Jäsenkunnat joutuvat maksamaan Joensuun kaupungille ns. isäntäkunnan hoitopalkkiota 4 % kunnan kyseisen vuoden maksuosuuksista.

39 / Sopijakuntien hoidettavaksi jää alueellaan olevien ympäristöterveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon toimitilojen kiinteistömenot. Joensuun kaupunki saa korvauksetta tilat ja nykyisen irtaimiston käyttöönsä. Isäntäkunta laskuttaa kunnilta lisäksi terveysvalvonnan hallinnon toimitilakustannukset.

40 / Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kunnanhallitus / / Kunnanhallitus / / Kunnanhallitus / / Kunta, joka liittyy yhteistoiminta-alueeseen sen perustamisen jälkeen, joutuu maksamaan liittymismaksun. Maksun suuruudesta päättää ympäristöterveydenhuollon jaosto. Esityksen mukaan sopimus tulisi voimaan Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen perustamisen edut Polvijärven kunnalle: lain vaatima velvoite vähintään 10 henkilötyövuoden osalta toteutuu yhteistoiminta-alue mahdollistaa henkilöstön erikoistuminen yhdenvertainen palvelu sopimuskuntien alueella palvelujen turvaaminen loma-aikoina Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen perustamisen haitat Polvijärven kunnalle: kustannusten lisäys terveysvalvonnan siirtyminen pois paikkakunnalta ympäristönsuojelu ei sisälly suunnitelmaan ja se joudutaan uudelleen järjestelemään henkilöstön asemaa ei ole turvattu päätöksenteko siirtyy pois omasta kunnasta Yhteistoiminta-alueen perustamista valmistelleeseen työryhmään on kuulunut Polvijärven kunnan terveysvalvonnan johtaja. Kunnanjohtaja Pauli Vaittinen on seutuhallituksen kokouksessa

41 / esittänyt suunnitelman palauttamista lisäselvitystä varten ympäristötyöryhmälle. Kunnan-johtajan näkemys asiasta käy ilmi liitteenä olevasta kirjeestä. Ehdotus Johtava lääkäri

42 /

43 / Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kunnanhallitus / / Kunnanhallitus / / Kunnanhallitus / / Lautakunta toteaa, että kunnalla ei ole yksin mahdollista toteuttaa ympäristöterveydenhuoltoa lain velvoittamalla tavalla jälkeen. Kunta joutuu viimeistään alkaen liittymään yhteistoiminta-alueeseen. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy liitteen mukaisen Joensuun seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen perustamissopimuksen. Yhteistoiminnan aloittaminen esitetään kuitenkin siirrettäväksi myöhempään ajankohtaan. Päätös Käydyn keskustelun aikana Veijo Piipponen esitti, että ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen perustamissopimusta ei hyväksytä. Esitystä kannattivat mm. Sinikka Eronen ja Maija Reijonen. Puheenjohtaja totesi, että on tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten on suoritettava äänestys. Äänestystavasta sovittiin, että ne jotka kannattava johtavan lääkärin ehdotusta äänestävät jaa ja ne jotka kannattavat Veijo Piipposen ehdotusta äänestävät ei. Jaa äänesti Nina Vanhapelto ja Riitta Kuronen. Ei äänestivät Sinikka Eronen, Jarmo Hassinen, Arvo Kalliola, Pirjo-Liisa Nuutinen, Veijo Piipponen, Maija Reijonen ja Jouko Vattulainen.

44 / Puheenjohtaja totesi, että lautakunta on hyväksynyt Veijo Piipposen ehdotuksen.

45 /

46 / Kunnanhallitus / / Kunnanhallitus / / Kunnanhallitus / / Khall. 145 Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että sosiaali- ja terveys-lautakunnan kannanoton mukaisesti Polvijärven kunta ei hyväksy Joensuun seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen perustamista koskevaa sopimusta, vaan asia palautetaan valmisteltavaksi seutuhallitukselle, jonka on huomioitava seutuhallituksessa Polvijärveä edustavan kunnanjohtajan liitteessä mainitsemat näkökohdat asian jatkovalmistelussa. Päätös Asiasta käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi kunnan-hallituksen yksimielisesti hyväksyvän päätösehdotuksen. Liite nro 5. Valt. 22 Päätös Käydyn keskustelun aikana Riitta Kuronen esitti Anja Hyvärisen kannattamana, että Joensuun seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen perustamista koskeva sopimus hyväksytään seutuhallituksen esityksen mukaisesti. Useat valtuutetut kannattivat kunnanhallituksen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Puheenjohtajan esityksestä päätettiin äänestää nimenhuudolla ja puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Riitta Kurosen esitystä äänestävät EI. Äänestyksessä annettiin 19 JAA -ääntä ja 7 EI -ääntä. Liite nro 4.

47 / Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen esityksen tulleen valtuuston päätökseksi. Liite nro 5.

48 /

49 / Kunnanhallitus / / Kunnanhallitus / / Khall. 179 Seutuhallinnolta syyskuun alussa saadun tiedon mukaan Keski- Karjalan kunnat ja muut Joensuun seudun kunnat kuin Polvijärvi ovat hyväksyneet seutuhallituksen esittämän ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen liittymisen. Koska Polvijärven kunnan on järjestettävä ympäristöterveydenhuolto asiasta annetun lain mukaisesti Polvijärven on otettava asia uudelleen käsiteltäväksi. Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Polvijärven kunta hyväksyy ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetun lain mukaisen Joensuun seudun ympäristöterveydenhuollon yhteis-toiminta-alueen lukien ja samalla hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen Joensuun seudun ympäristöterveydenhuollon yhteis-toiminta-alueen perustamiseksi. Lisäksi kunnanhallitus esittää, että asian vaatimasta valmistelusta ja aikataulusta johtuen Polvijärven kunta otetaan jo kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti yhteistoiminta-alueen perustamista koskevaan valmistelutyöhön. Asian jatkovalmisteluun Polvijärven kunta edelleen esittää, että terveysvalvonnan toimipiste säilytetään Polvijärvellä. Ympäristönsuojelun järjestäminen jätetään viranhaltijoiden valmisteltavaksi niin että päätös tältä osin tehdään ensi vuoden talousarvion käsittelyn yhteydessä. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 3. Valt. 27

50 / Päätös hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen. Liite nro 3.

51 / Kunnanhallitus / / Khall. 231 Valt. 40 Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen esityksen Pohjois-Karjalan ympäristöterveyden yhteistoimintasopimukseksi alkaen ja että sopimuksella korvataan allekirjoitettu Joensuun seudun ympäristö-terveydenhuollon yhteistoimintasopimus. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 3. Päätös Merkittiin, että Risto Nöjd katsoi itsensä esteelliseksi asiaan eikä osallistunut päätöksentekoon tämän asian osalta. hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen. Liite nro 2.

52 / MUUT ESILLE TULLEET ASIAT Valt. 41 Kunnanjohtaja Pauli Vaittinen piti katsauksen kunnan ajankohtaisista asioista. Nina Vanhapelto ja useat muut valtuutetut kiirehtivät kunnan virastotilojen uudelleen järjestelyjä mahdollisimman nopeasti. Riitta Kuronen jätti viiden valtuutetun allekirjoittaman valtuusto-aloitteen nuorten oppisopimuskoulutuksesta Polvijärven kunnassa. Liite nro 3. Lisäksi Riitta Kuronen jätti seitsemän valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen ohjatun kuntosaliryhmätoiminnan aloittamisesta Turvalan kuntosalissa. Liite nro 4. Tiina Mustonen jätti seitsemän valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen nuorten työpajatoiminnan kehittämisestä. Liite nro 5.

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Aika Maanantaina 8. kesäkuuta 2015 klo 18.00-20.50 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1 Maaseutulautakunta Sivu 1 Kokousaika 23.05.2008 klo 10.00 13.00 Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone 1 Käsittellyt asiat Asia no 10 Järjestäytymisasiat 3 11 Lainan myöntäminen kyläyhdistyksille 4 12

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari Viranomainen No 4/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 46 KOKOUSAIKA Maanantai 10.11.2014 kello 19.00 19.14 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ:

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: VIITASAAREN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: Halonen Juhani Helle Olli Hämäläinen Tuulikki Kananen Mauri Kananen Ulpu Kinnunen Pentti

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 Sivistyslautakunta Aika 14.10.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 75

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot