PYHÄJÄRVEN VUOHTOMÄEN TUULIPUISTON YLEISKAAVA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PYHÄJÄRVEN VUOHTOMÄEN TUULIPUISTON YLEISKAAVA"

Transkriptio

1 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Puhuri Oy PYHÄJÄRVEN VUOHTOMÄEN TUULIPUISTON YLEISKAAVA Arkeologisen inventoinnin täydennys

2 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Pyhäjärven Vuohtomäen tuulipuiston yleiskaava Arkeologinen inventointi Kannen kuva: Pellonraivauksen tuloksena syntynyt kiviraunio Iso-Karvolan autiotilan koillispuolella pellonlaidassa. Kuva: Kalle Luoto SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto Täydennysinventoinnin toteutuksesta ja taustasta Kohteet Pelkosenneva NE muinaisjäännös [uusi kohde] työ- ja valmistuspaikat, tervahaudat Ukkopetäjänkangas [muu kohde] työ- ja valmistuspaikat, hiilimiilut Iso-Karvola [muu kohde] hist. ajan asuinpaikka Tulokset Kartta 1. Inventointialueen sijainti. MK 1 : Kartta 2. Maastossa tarkastetut alueet. MK 1: Kartta 3. Havaintokohteet. MK 1 : Kartta 4. Karttaluonnos Iso-Karvolan pihapiirissä havaituista rakenteista. MK 1 : Taustakartat: Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 11/2012 aineistoa

3 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Pyhäjärven Vuohtomäen tuulipuiston yleiskaava 1 PYHÄJÄRVEN VUOHTOMÄEN TUULIPUISTON YLEISKAAVA, ARKEOLOGISEN INVENTOINNIN TÄY- DENNYS 2013 Tutkimuksen laji: Arkeologinen inventointi, tuulivoimapuisto Tutkimuslaitos: Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Inventoija: FM Kalle Luoto Kenttätyöaika: 23. ja Peruskartta: PK ja Tutkimusten rahoittaja: Puhuri Oy Alkuperäinen tutkimuskertomus: Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy, arkisto Kopiot: Puhuri Oy Muinaisjäännöskohteet: ei tunnettuja kohteita Pelkosenneva NE (uusi kohde) Löydöt: - Aikaisemmat tutkimukset: inventointi 2012 Kalle Luoto 1 Johdanto Arkeologinen inventointi tehtiin Puhuri Oy:n valmisteleman Pyhäjärven Vuohtomäen tuulivoimapuiston alueella. Täydennysinventointi ja tehtiin täydentämään syksyllä 2012 laadittua inventointia tarkentuneiden suunnitelmien seurauksena. Inventoinnin maastotyöt keskittyivät muuttuneille voimalanpaikoille. Alueella ei sijaitse entuudestaan tunnettuja muinaisjäännöskohteita eikä maastossa tarkastetuilla alueilla ei havaittu muinaisjäännöskohteita. Alueella tehtiin havaintoja kivirakenteista Korholan autiotilan ympäristössä, joita suositellaan säilytettäviksi kohteiksi. Kartta 1. Inventointialueen sijainti. MK 1 : Pohjakartta: Maanmittauslaitos 11/2012. Lisäykset pohjakarttaan: Kalle Luoto.

4 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Pyhäjärven Vuohtomäen tuulipuiston yleiskaava 2 2 Täydennysinventoinnin toteutuksesta ja taustasta Inventointialueen kuvaus on esitetty varsinaisessa syksyllä 2012 laaditussa raportissa (Luoto, Kalle). Toukokuussa 2013 tehdyn maastotarkastuksen tehtiin täydentämään syksyllä 2012 laadittua Pyhäjärven Vuohomäen arkeologista inventointia, erityisesti maastotutkimusten osalta. Kevään 2013 maastotarkastukset keskittyivät päivitettyjen suunnitelmien mukaisesti maastossa tarkastamattoman voimalanpaikan läheisyyteen. Kohteiden paikantamiseen maastoissa käytettiin Garmin GPSmap 62s satelliittipaikanninta (tarkkuus noin +/- 5 m). Maastossa koordinaatistona käytettiin WGS 84 koordinaattijärjestelmää, joka muunnettiin raportointivaiheessa MapInfo 11.5 tietokoneohjelmalla ETRS TM 35 järjestelmään karttojen laatimiseksi. Suurimmassa osassa aluetta tarkasteltiin maastoa vain pintapuolisesti, mutta muinaisjäännöksen löytämisen kannalta otollisimmiksi koettuihin kohtiin kaivettiin myös muutamia lapionpistoja lähinnä Iso-Karvolan tilan alueelle sekä Pirunvuoren länsipuolella sijaitsevan voimalanpaikan ja Ukkopetäjänkankaan lounaispuolella olevan voimalanpaikan lähiympäristöön. Tämän raportin kartta 2 kuvaa maastossa vuosina 2012 ja 2013 tarkastettuja alueita.

5 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Pyhäjärven Vuohtomäen tuulipuiston yleiskaava 3 Kartta 2. Maastossa tarkastetut alueet. MK 1: Pohjoinen vasemmalla. Rasteroitualue tarkastettu v ja katkoviivalla kuvattu alue vuonna Pohjakartta: Maanmittauslaitos 11/2012. Lisäykset pohjakarttaan: Kalle Luoto.

6 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Pyhäjärven Vuohtomäen tuulipuiston yleiskaava 4 3 Kohteet Taulukko 1. Kaava-alueen kulttuuriympäristö- ja muinaisjäännöskohteet (kuten 2012). NRO Rauhoitusluokka Nimi MJ rek. tunnus (Museov.) MJ tyyppi Ajoitus Sijainti P ETRS-TM35 Sijainti I ETRS-TM35 1 2* Pelkosenneva uusi kohde * työ- ja valmistus- historiallinen NE paikat 2 -* Ukkopetäjänkangas muu kohde, työ- ja valmistus- historiallinen ei mj paikat 3 -* Iso-Karvola muu kohde, työ- ja valmistuspaikat historiallinen ei mj Kohdassa rauhoitusluokka on *:llä merkitty on ehdotus Kartta 3. Havaintokohteet. MK 1 : = Pelkosenneva NE muinaisjäännös (ehd.), tervahauta (punainen piste) 2 = Ukkopetäjänkangas ei muinaisjäännös, hiilimiiluja (katkoviivalla rajattu alue) 3 = Iso-Karvola ei muinaisjäännös, hist. asuinpaikka ja kivirakenteita (katkoviivalla rajattu alue & sininen vinoneliö) Pohjakartta: Maanmittauslaitos 11/2012. Lisäykset pohjakarttaan: Kalle Luoto.

7 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Pyhäjärven Vuohtomäen tuulipuiston yleiskaava Pelkosenneva NE muinaisjäännös [uusi kohde] työ- ja valmistuspaikat, tervahaudat Nimi: Pelkosenneva NE Kunta: Pyhäjärvi Laji: kiinteä muinaisjäännös (ehdotus) Ajoitus: historiallinen Muinaisj.tyyppi: työ- ja valmistuspaikat, tervahaudat Rauhoitusluokka: 2 (ehdotus) Lukumäärä: 1 ETRS89-TM35 N E Z/m.mpy n. 170 m mpy Koord.selite GPS mittaus Etäisyystieto Pyhäjärven kirkolta 17 km eteläkaakkoon Peruskartta: Aiemmat tutkimukset: - Havainnot 2012: Hakkuuaukealla sijaitseva pyöreä tervahauta, jonka suuaukko osoittaa kaakkoon. Tervahaudan halkaisija on 6,5 m ja syvyys noin 1 m. Tervahaudan päällä kasvaa koivuja. Rakenteen kaakkoisosassa on suurien havupuiden kantoja. Tervahautaa ehdotetaan muinaisjäännökseksi selkeän ulkomuotonsa ja säilyneisyytensä perusteella. Tervahaudan ajoitus on epävarma. Kohde on merkitty peruskartalle. Havainnot 2013: Ei tarkastettu

8 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Pyhäjärven Vuohtomäen tuulipuiston yleiskaava Ukkopetäjänkangas [muu kohde] työ- ja valmistuspaikat, hiilimiilut Nimi: Ukkopetäjänkangas Kunta: Pyhäjärvi Laji: muu kohde Ajoitus: historiallinen aika Muinaisj.tyyppi: työ- ja valmistuspaikat, hiilimiilut Rauhoitusluokka: ei muinaisjäännös Lukumäärä: n. 10 ETRS89-TM35 N E Z/m.mpy Koord.selite GPS mittaus Etäisyystieto Pyhäjärven kirkolta 17 km eteläkaakkoon Peruskartta: Aiemmat tutkimukset: - Havainnot 2012: Ukkopetäjänkankaalla on metristä kahteen pitkiä ja noin metrin levyisiä kaivantoja. Kyseessä ovat todennäköisesti hiilimiilujen jäänteet. Kohteita ei pidetty muinaisjäännöksinä. Havainnot 2013: Ei tarkastettu

9 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Pyhäjärven Vuohtomäen tuulipuiston yleiskaava Iso-Karvola [muu kohde] hist. ajan asuinpaikka Nimi: Iso-Karvola Kunta: Pyhäjärvi Laji: muu kohde Ajoitus: historiallinen Muinaisj.tyyppi: asuinpaikat, yksinäistalot Rauhoitusluokka: ei muinaisjäännös Lukumäärä: - ETRS89-TM35 N E Z/m.mpy 195 Koord.selite GPS mittaus Etäisyystieto Pyhäjärven kirkolta 17 km eteläkaakkoon Peruskartta: Aiemmat tutkimukset: - Havainnot 2012: Iso-Karvola on muutamia vuosikymmeniä sitten autioitunut maatila, jonka rakennukset ovat raunioitumassa, pihapiiri kasvamassa umpeen ja pellot metsittyneet tai metsitetty. Nykyisin pelloilla kasvaa suorissa riveissä kuusia. Alueella on merkkinä vanhasta maataloudesta kiviraunioita ja rakenteita, joita ei inventoinnin yhteydessä tulkittu muinaisjäännöksiksi. Näkyvyys entisillä pelloilla on heikko johtuen tiheästä kasvillisuudesta. Kiviraunioita (peltoraunioita) havaittiin mm. kohdissa (2012): 1. P = / I = (peltoraunio) 2. P = / I = (peltoraunio) Kuva 1. Iso-Karvolan peltoaluetta rajaa paikoittain näyttävä, useista kivikerroista koostuva kiviaita. Kuva: Kalle Luoto

10 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Pyhäjärven Vuohtomäen tuulipuiston yleiskaava 8 Kuva 2. Iso-Karvolan päärakennuksen edustalla on kasvillisuuden peittämä myllynkivi. Myllynkivi ei sijaitse alkuperäisellä paikallaan, vaan se on tuotu paikalle jostain muualta, mahdollisesti jossain lähistöllä sijainneesta tuulimyllystä. Kuva: Kalle Luoto Havainnot 2013: Iso-Korholan tilan peltojen laidassa on useita kivirauniota ja rakennusten jäännöksiä. Lisäksi tilan peltoja ympäröi paikoittain näyttävä kiviaita. Kohde on autioitunut ja sitä voidaan pitää mielenkiintoisena arkeologisoituneena kohteena, mutta kyseessä ei kuitenkaan ole muinaisjäännös. Maastossa tavatut rakenteet ajoittunevat ja 1900-luvuille. Tilan muodostamaa kokonaisuutta on vaikea hahmottaa umpeenkasvun ja sankan istutuskuusikon johdosta. 3. Kiviraunio sij. P = ; I = Pyöreähkö, halkaisijaltaan noin 7 m ja korkeudeltaan noin 1 m kokoinen kiviraunio. Röykkiön keskellä on soikeahko kuoppa. Kivirakenteen reuna koostuu noin 30 cm korkeasta vallimaisesta ladotusta kivirakenteesta. Rakenne on koottu paikalla olleista kivistä, mahdollisesti pellolta nostetuista noin pään kokoisista kivistä. Rakenne liittyy Iso-Karvolan tilaan ja kyseessä on todennäköisesti pihapiirin ulkopuolelle sijoitetun talousrakennuksen perustuskiveys. Mahdollinen tulkinta rakenteelle on tuulimyllyn, riihen tai kellarin perustus.

11 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Pyhäjärven Vuohtomäen tuulipuiston yleiskaava 9 Kuva 3. Kiviraunio 3. Kyseessä on pyöreähkö kiviraunio, jonka keskellä on kuoppa, jossa kasvaa nuori kuusi. Nuoli osoittaa pohjoiseen. Kuva: Kalle Luoto Kuva 4. Kiviraunio 3:n seinämän rakennetta. Kivirakenteen ulkoseinä on koottu kylmämuurammalla kiviä noin cm korkuiseksi valliksi, jonka sisäpuoli on täytetty kivillä. Kuva: Kalle Luoto

12 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Pyhäjärven Vuohtomäen tuulipuiston yleiskaava Rakennuksen kivijalka sij. P = ; I = Lounas koillinen suuntainen 5 x 4 m (1 m korkea) suorakaiteen muotoinen rakennuksen kivijalka tai perustus. Mahdollisesti riihien jäännös. Kuva 5. kohde 4: Rakennuksen kivijalka. Suorakaiteen muotoinen kivirakenne. Kuva: Kalle Luoto

13 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Pyhäjärven Vuohtomäen tuulipuiston yleiskaava 11 A Kartta 4. Karttaluonnos Iso-Karvolan pihapiirissä havaituista rakenteista. MK 1 : Lisäyksen pohjakarttaan: Kalle Luoto Kartta ei ole kattava, mutta antaa karkean kuvan paikka sijaitsevista rakenteista. Punaisella palloilla on kuvattu kiviraunioita ja punaisella viivalla kiviaitaa. Numerointi viittaa raportin numerointiin, punaisella kirjaimella A on merkitty pihapiiriin kuuluvien rakennusten raunioita ja kivijalkoja. 4 Tulokset Täydennyksenä edellisen inventoinnin tuloksiin voitaneen todeta, että Iso-Karvolan pihapiirissä on säilynyt useita näyttäviä kivirakenteita ja muita arkeologisoituneita jäännöksiä. Selkeimmin havaittavia rakenteita ovat erilaiset kivirauniot ja -kasat, joista osa liittyy maatilan raunioituneisiin rakenteisiin, sekä maatilan pihapiirin rakennusten kivijalat ja kellarit. Iso-Karvola on kohteena mielenkiintoinen, mutta se ei täytä muinaisjäännökselle asetettuja kriteerejä. Maatilan alueella sijaitsevat rakenteet kertovat Vuohtomäen menneisyydestä ja niitä voidaan pitää arvokkaina muistoina 1800-luvun ja 1900-luvun alkupuolen maataloudesta. Tästä syystä olisi suositeltavaa, että tilan pihapiirissä ja pellonlaidassa sijaitsevat rakenteet voitaisiin säilyttää tarkemman tuulivoimapuiston suunnittelun yhteydessä ja niihin olisi hyvä suhtautua alueen menneisyydestä kertovina kulttuuriperintökohteina. Tästä syystä olisi suositeltavaa, että tilan pihapiirissä ja pellonlaidassa sijaitsevat rakenteet voitaisiin säilyttää ja niihin olisi hyvä suhtautua alueen menneisyydestä kertovina kulttuuriperintökohteina. Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Laatinut: Kalle Luoto, FM, arkeologia

KEURUU MULTIA ÄHTÄRI 2014. Valtatien 18 uusi linjaus arkeologinen inventointi

KEURUU MULTIA ÄHTÄRI 2014. Valtatien 18 uusi linjaus arkeologinen inventointi KEURUU MULTIA ÄHTÄRI 2014 Valtatien 18 uusi linjaus arkeologinen inventointi Jaana Itäpalo 29.9.2014 KESKI-POHJANMAAN ARKEOLOGIAPALVELU 1 Tiivistelmä Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu suoritti arkeologista

Lisätiedot

Kooste kaavan laatimisen perustana olleista muinaismuistoalueita ja muita arkeologisia kohteita koskevista lähtöaineistoista

Kooste kaavan laatimisen perustana olleista muinaismuistoalueita ja muita arkeologisia kohteita koskevista lähtöaineistoista Kangasalan kunta, n kyläyleiskaava, kaavaehdotus 26.11.2014, kaavaselostus Liite 4: Arkeologiset kohteet Kangasalan kunta n kyläyleiskaava Kaavaehdotus 26.11.201 Kooste kaavan laatimisen perustana olleista

Lisätiedot

Kalajoki Ylivieska Kotoneva - Uus-Nivala voimajohtolinjauksen muinaisjäännösinventointi 2013 Ver. 2

Kalajoki Ylivieska Kotoneva - Uus-Nivala voimajohtolinjauksen muinaisjäännösinventointi 2013 Ver. 2 1 Kalajoki Ylivieska Kotoneva - Uus-Nivala voimajohtolinjauksen muinaisjäännösinventointi 2013 Ver. 2 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Ramboll Finland Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

Arkeologinen osa alueinventointi 2009

Arkeologinen osa alueinventointi 2009 Lempäälä Kuokkari Hakkari Herrala Arkeologinen osa alueinventointi 2009 Hanna Leena Salminen Pirkanmaan maakuntamuseo Sisällysluettelo Kartta 1. Tutkimusalueen sijainti... 3 Kartta 2. Tutkimusalueen sijainti...

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KESKIAIKAISET PAPPILAT Hollolan, Padasjoen ja Sysmän pappilatonttien arkeologinen inventointi elokuussa 2013

PÄIJÄT-HÄMEEN KESKIAIKAISET PAPPILAT Hollolan, Padasjoen ja Sysmän pappilatonttien arkeologinen inventointi elokuussa 2013 PÄIJÄT-HÄMEEN KESKIAIKAISET PAPPILAT Hollolan, Padasjoen ja Sysmän pappilatonttien arkeologinen inventointi elokuussa 2013 Hanna-Maria Pellinen Turun yliopisto Arkeologia Tiivistelmä Teemainventointi:

Lisätiedot

TAULUKKO 1 A LUETTELOT VARSINAIS-SUOMEN MUINAISJÄÄNNÖSKOHTEISTA JA -ALUEISTA

TAULUKKO 1 A LUETTELOT VARSINAIS-SUOMEN MUINAISJÄÄNNÖSKOHTEISTA JA -ALUEISTA TAULUKKO 1 A LUETTELOT VARSINAIS-SUOMEN MUINAISJÄÄNNÖSKOHTEISTA JA -ALUEISTA Kustavin Loukeenkarin jatulintarha. Valokuva Reino Heikinheimo 2006. V A R S I N A I S - S U O M E N M A A K U N T A K A A V

Lisätiedot

Rautalammin kunta Kirkonkylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014. Aura OK

Rautalammin kunta Kirkonkylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014. Aura OK Rautalammin kunta Kirkonkylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 Samuel Vaneeckhout Aura OK Työn suorittaja: FT Samuel Vaneeckhout (Osuuskunta Aura) Työn tilaaja: Rautalammin kunta Kenttätyöajankohta:

Lisätiedot

Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014

Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014 1 Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014 Antti Bilund Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki 2 Sisältö

Lisätiedot

Hattula Yli-Moijala ja Raimaanmäki (Kevola) koekaivaukset 2013

Hattula Yli-Moijala ja Raimaanmäki (Kevola) koekaivaukset 2013 1 Hattula Yli-Moijala ja Raimaanmäki (Kevola) koekaivaukset 2013 Hannu Poutiainen Timo Sepänmaa Kustantaja: Verkonrakentaja Wire Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Lähtötiedot... 5 Kohdetiedot...

Lisätiedot

TURKU II/1/3 Rettigin tontti/aboa Vetus -museon alue

TURKU II/1/3 Rettigin tontti/aboa Vetus -museon alue TURKU II/1/3 Rettigin tontti/aboa Vetus -museon alue Suuren kivitalon kellarin K94:9 arkeologinen kaivaus 2012 Kaivauskertomus Hannele Lehtonen ja Ilari Aalto 2012 Kansilehden valokuva: Nina Manninen ja

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys. Egentliga Finlands Energi Ab (EFE)

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys. Egentliga Finlands Energi Ab (EFE) KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys Egentliga Finlands Energi Ab (EFE) 1 Taustaa Tämä maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys on

Lisätiedot

IKAALINEN Kilvakkala Ala-Soini 2 kivikautisen asuinpaikan ja Tapiainen 1 kivikautisen ja historiallisen ajan asuinpaikan kartoitus 2014

IKAALINEN Kilvakkala Ala-Soini 2 kivikautisen asuinpaikan ja Tapiainen 1 kivikautisen ja historiallisen ajan asuinpaikan kartoitus 2014 1 IKAALINEN Kilvakkala Ala-Soini 2 kivikautisen asuinpaikan ja Tapiainen 1 kivikautisen ja historiallisen ajan asuinpaikan kartoitus 2014 Hannu Poutiainen Jasse Tiilikkala Tilaaja: Destia Oy 2 Sisältö

Lisätiedot

Uusikaarlepyy Munsalan asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014

Uusikaarlepyy Munsalan asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 1 Uusikaarlepyy Munsalan asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Uudenkaarlepyyn kaupunki 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3 Munsala

Lisätiedot

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi TM VOIMA OY Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi Pajukosken, Kytölän, Saarenkylä-Vieskanjärven, Tuomiperän sekä Kukonahon tuulivoimapuistot FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

LESTI L I 11.5.20155 E 3)

LESTI L I 11.5.20155 E 3) LESTI IJÄRVEN KUNTA L I LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON A (OSA-ALUE E 3) KAAVASELOSTUS - EHDOTUS 11.5.20155 vastaaa KV 28.5..2015 18 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy LESTIJÄRVEN KUNTA LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON

Lisätiedot

esihistoriasta. Eero Muurimäki

esihistoriasta. Eero Muurimäki Vastaava toimittaja: Petri Halinen, Albert Petreliuksenkatu 5 C 18, 01370 Vantaa. Puh. 09-8235997. Petri.Halinen@helsinki.fi Toimituskunta: Jouko Pukkila, joukopukkila@hotmail.com Hanna-Maria Pellinen,

Lisätiedot

LESTI E 1) 11.5.20155

LESTI E 1) 11.5.20155 LESTI IJÄRVEN KUNTA L LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON A (OSA-ALUE E 1) KAAVASELOSTUS - EHDOTUS 11.5.20155 vastaaa KV 28.5..2015 17 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy LESTIJÄRVEN KUNTA 11.5.2015, VASTAA KV 28.5.20155

Lisätiedot

Vesilahti Koskenkylän ympäristön osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventoinnin v. 2011 osuus: vanha tielinja Timo Jussila

Vesilahti Koskenkylän ympäristön osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventoinnin v. 2011 osuus: vanha tielinja Timo Jussila 1 Vesilahti Koskenkylän ympäristön osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventoinnin v. 2011 osuus: vanha tielinja Timo Jussila Kustantaja: Vesilahden kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Vanha tielinja...

Lisätiedot

HISTORIALLISEN AJAN KIINTEÄT MUINAISJÄÄNNÖKSET

HISTORIALLISEN AJAN KIINTEÄT MUINAISJÄÄNNÖKSET HISTORIALLISEN AJAN KIINTEÄT MUINAISJÄÄNNÖKSET tunnistaminen ja suojelu M A R I A N N A N I U K K A N E N MUSEOVIRASTON RAKENNUSHISTORIAN OSASTON OPPAITA JA OHJEITA 3 HISTORIALLISEN AJAN KIINTEÄT MUINAISJÄÄNNÖKSET

Lisätiedot

6.4 Pilaantuneet maa-alueet

6.4 Pilaantuneet maa-alueet 37 6.4 Pilaantuneet maa-alueet Suunnittelualueen alkupäässä sijaitsee Raision vanha, jo suljettu yhdyskuntajätteen kaatopaikka, joka on erityisesti otettava huomioon mahdollisten rakennustöiden aikaisten

Lisätiedot

Juurusvesi Kuuslahti yleiskaava. Yleiskaavaselostus luonnos 31.3.2015. Maankäytönsuunnittelu KAAVAHARJU

Juurusvesi Kuuslahti yleiskaava. Yleiskaavaselostus luonnos 31.3.2015. Maankäytönsuunnittelu KAAVAHARJU Juurusvesi Kuuslahti yleiskaava Yleiskaavaselostus luonnos 31.3.2015 Maankäytönsuunnittelu KAAVAHARJU Johdanto Siilinjärven kunnanhallitus teki 31.3.2014 74 päätöksen Juurusvesi - Kuuslahti yleiskaavatyön

Lisätiedot

UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS

UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS Sastamalan kaupunki Yhdyskuntasuunnittelu 12.2.2010 Susanna Vainiola 1 JOHDANTO...1 1.1 Selvitysalueen sijainti...1 1.2 Suunnittelutilanne...2

Lisätiedot

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 17.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu

Lisätiedot

VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS PORIN KAUPUNKI VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS RANKUN KYLÄ (432) TILAT SOPUKKA RN:o 6:68 SVÄLSÖ RN:o 6:70 (osa) KAAVASELOSTUSEHDOTUS 13.5.2014 PORIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY

Lisätiedot

Vastaanottajaa. Päivämäärä 20.4.2013

Vastaanottajaa. Päivämäärä 20.4.2013 Vastaanottajaa Ulvilan kaupunki Päivämäärä 20.4.2013 KAASMARKUN OSAYLEISKAAVAA KAAVASELOSTUS KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kuvaus Osayleiskaavaluonnoksen selostus, joka koskee 20.4.2013 päivättyä

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20904P001 Raportti FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21569P001 Raportti FCG Suunnittelu ja

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Merikarvian kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013 (tark. 23.6. ja 30.9.2014) MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA 1 Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa Osayleiskaavan selostuss Kurikan kaupunki 4 2 (63) Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava SISÄLLYS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot