pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä"

Transkriptio

1 pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä 2012

2 2

3 EnergyVaasa on yksi puhtaamman maailman tekijöistä maailman, jossa energiaa tuotetaan ympäristön kannalta kestävin menetelmin ja käytetään järkevästi. POHJOISMAIDEN merkittävin ENERGIATEKNOLOGIAN KESKITTYMÄ Yli 120 yritystä, joista usea alansa globaali markkinajohtaja Liikevaihto 4 miljardia euroa, josta 70% viennistä 30% koko Suomen energiateknologiaviennistä Työntekijöitä tänään , vuonna 2020 yli Maailman energiamarkkinat ovat murroksessa. Energian tarve kasvaa kaikkialla ja erityisesti kehittyvillä alueilla. Ilmaston muutos huolestuttaa. Uusiutuvat energianlähteet ja uudet teknologiat puhuttavat. Markkinoita säädellään yhä selvemmin paitsi liiketaloudellisin myös poliittisin perustein. Energia- ja ympäristöteknologioista on muodostumassa Suomen viennin uusi veturi. Vaasan seudulta löytyy monipuolista osaamista ja vahvoja resursseja vastaamaan alan haasteisiin. Uusiutuvan energiatuotannon tuotteita ja palveluja Tuuli- ja aurinkovoima: komponentteja ja kokonaistoimituksia Voimalaitoksia hajautettuun energiatuotantoon Maalämpö, keskitetty matalaenergiaverkosto Vesistöenergia, lämmönvaihdinteknologia Ympäristöystävällinen energian tuotanto ja jakelu Energiatehokkuutta edistäviä tuotteita ja palveluja Älyverkkoratkaisut, sähkönjakeluautomaatio Tehokas sähkönjakelu, suunnittelusta kokonaistoimituksiin Energiatehokkaat sähkömoottorit Meriteollisuuden voimaratkaisut ja automaatio Sähkömoottoreiden kulutusta vähentävät taajuusmuuttajat Energiatuotannon suunnittelu ja konsultointi Voimalaitosten ja teollisuuden sähköistys ja suunnittelu 3

4 Aitoa kansainvälisyyttä Vaasan seudulla ollaan aidosti kansainvälisiä ja Vaasan kaupunki on heti Helsingin jälkeen Suomen kansainvälisin kaupunki. Asukkaat edustavat yli 100 eri kansalaisuutta. Kansainvälisyys edistää täällä jo toimivien yritysten liiketoimintaa ja helpottaa sekä uusien kotimaisten vientihakuisten yritysten että ulkomaisten yritysten etabloitumista alueelle. Vaasan seudulla kansainvälisyys näkyy ja myös kuuluu kaikkialla. Kaupungin asukkaista 70% puhuu äidinkielenään suomea ja n. 25% ruotsia. Muita kieliä äidinkielenään käyttää Vaasassa 5% väestöstä. EnergyVaasan toimijoiden markkinat ovat maailmalla osaaminen ja merkittävä osa tuotannollisista resursseista Pohjanmaan länsirannikolla Vaasassa lähiympäristöineen. Kansainvälisillä markkinoilla toimivalle yritykselle Vaasan seutu on hyvä tukikohta. Täällä on aina osattu katsoa kauemmas. Vanhan merenkulku kaupungin kauppiasperinteet ovat juurtuneet syvälle ja kaupunki on jo pitkään toiminut Pohjanmaan kansainvälistymisen suunnannäyttäjänä. Tämä edellyttää sitoutumista kansainvälisten verkostojen rakentamiseen ja ylläpitämiseen, monipuolisia liikenneyhteyksiä, informaatiotekniikan hallintaa sekä laajakirjoista kulttuuria, koulutusta ja monikielisyyttä. Koko Vaasan seudun tavoitteena on lisätä työperäistä muuttoa alueelle. Kansainvälisen ilmapiirin syntymistä ovat edistäneet paitsi vientipainotteinen elinkeinoelämä myös oppilaitokset, joissa on runsaasti ulkomaisia opiskelijoita. Englanninkieliset päiväkotiryhmät, kielikylpyopetus päiväkodeissa ja perusopetuksessa, kansainväliseen ylioppilastutkintoon valmistava englanninkielinen IB-lukio sekä korkeakoulujen ja yliopistojen vieraskieliset opetusohjelmat ovat käytännön kansainvälisyyskasvatusta parhaimmillaan. 4

5 THE SWITCH GROUP Tärkeimmät tuotteet: Täystehotehonmuokkaajat ja kestomagneettigeneraattorit Perustamisvuosi: 2006 Liikevaihto 2011: n. 94 milj. euroa Viennin osuus liikevaihdosta: yli 95% Henkilöstö: 220 Tuotanto ja tuotekehitys: Suomi, Kiina, USA Myyntiyhtiöt: Suomi, Kiina, USA, Korea, Saksa, Espanja ja Intia The Switch sai vuonna 2011 Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinnon. Täydellä teholla Kiinaan Useiden suomalaisten energiateknologiayritysten aurinko nousee nyt idästä. Kiinasta on nopeasti kehittymässä Suomen koko cleantech-alan tärkein vientimaa. Energiapolitiikassaan Kiina korostaa monipuolista energialähteiden käyttöä ja puhdasta energiaa, mikä kannustaa voimakkaisiin panostuksiin etenkin tuulivoiman rakentamisessa. Jo vuonna 2007 Kiinassa rakennettiin MW tuulivoimaa. Vuonna 2009 luku oli jo MW. Tavoitteena on yltää jopa MW:iin vuoteen 2014 mennessä. Suomessa tuulivoimaa oli vuonna 2009 n. 150 MW. Seuraavan kymmenen vuoden aikana tavoitteena on rakentaa MW lisää. Suurimman kassavirran suomalaisille cleantechyrityksille tuovat energiatehokkuutta ja energian laatua parantavat ratkaisut. Juuri sellaiset kuin The Switchin tehoelektroniikkasovellukset, jotka edistävät uusien energialähteiden, kuten tuuli- ja aurinkovoiman, käyttöönottoa ja maksimoivat niiden tuottavuutta. - Täystehotehonmuokkaajan (FPC, Full Power Converter) tehtävä on muuntaa voimalaitoksella tuotettu sähkö verkkoon soveltuvaksi verkkoyhtiöiden vaatimusten mukaan. Tässä tuoteryhmässä olemme Kiinan markkinoiden ykkönen, selvä markkinajohtaja, kertoo Reijo Takala. - Kestomagneettigeneraattorimme (PMG, Permanent Magnet Generator) parantavat puolestaan sähköntuotannon hyötysuhdetta. Pienelläkin tuulella syntyy nyt enemmän sähköä! - The Switchin menestyksen taustalla on syvällinen toimialatuntemus, tarkoin kohdennetut tuoteratkaisut ja vahvat, kansainväliset partnerit. Tavoitteemme on olla sähköenergian konvertoinnin teknologiajohtaja uusiutuvan energian markkinoilla maailmanlaajuisesti. Olemme fantastisella matkalla. Ja se on vasta aluillaan Reijo Takala, Johtaja / tuulivoima 5

6 INNOVOIMAA! EnergyVaasan yrityksille ja yhteisöille innovointi on elämäntapa. Suunta on selvä ja keinot moninaiset. Energiamarkkinoiden esittämiin haasteisiin etsitään täällä vastauksia kahta kautta. Tutkimus- ja tuotekehitys keskittyy paitsi uusiin energian tuotantomuotoihin myös tehokkuuden lisäämiseen koko energiaketjussa tuotannosta jakeluun ja käyttöön. Ennakkoluulottomaan uusajatteluun kannustetaan ja innovaatiotyöhön varataan resursseja, sillä vain olemalla askeleen edellä muita on mahdollista menestyä maailmalla. Suomalaisten T&K-panostajien kolmen kärjessä onkin kaksi EnergyVaasassa vaikuttavaa yritystä. Wärtsilän yli 140 miljoonan euron vuosittainen T&K-panostus on Suomen toiseksi suurin Nokian jälkeen. Kolmannelle sijalle nousee ABB n. 130 miljoonan euron panostuksellaan. Vaasan Energiainstituutti, VEI, kokoaa yhteen energia-alan taitajat Vaasan yliopistosta, Vaasan ammattikorkeakoulusta ja Yrkeshögskolan Noviasta. Toiminnassa yhdistyy luontevasti sekä kaupallinen että teknillinen osaaminen. VEI tarjoaa tutkimus- ja kehittämispalveluita, koulutusta ja konsultointia ennen kaikkea uusiutuvien energianlähteiden käytön edistämiseksi alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Se tuottaa energia-alan uusinta tutkimustietoa teollisuuden hyödynnettäväksi, mutta toiminnassa korostuu myös läheinen yhteistyö julkisen sektorin kanssa. VEI:n toiminta on keskitetty muutamalle keskeiselle tutkimusja kehittämisalustalle, jotka palvelevat alan teollisuuden ja VEI:n eri osapuolten yhteisinä toimintaympäristöinä. Tutkimuskohteina ovat erityisesti biopolttoaineet, polttomoottorit, tuulienergia, älykkäät sähköverkot, geoenergia ja energiatehokkuus. 6

7 Wärtsilä-konserni Wärtsilä on edelläkävijä merenkulun ja energia-alan laitteiden, ratkaisujen sekä palvelujen toimittajana. Henkilömäärä: n , 160 toimipisteessä 70 maassa. Vaasassa henkilöstömäärä on n Liikevaihto vuonna 2011 oli MEUR, josta Ship Power -liiketoiminnan osuus oli 24%, Power Plants 32% ja Services 43%. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Tuuli tyyntyy, yö laskeutuu, mutta voima virtaa. Uusajattelua ja ennakkoluulottomuutta ei tarvita pelkästään teknologian kehittämiseen. Sitä tarvitaan myös markkinatilanteeseen sopeutumiseen. Maailman johtava polttomoottoriteknologian kärkiyritys, Wärtsilä, näkee uusiutuvaa energiaa suosivat markkinat suurena mahdollisuutena. - Tuuli- ja aurinkovoima tarjoavat puhdasta energiaa, mutta kuten luonnonvoimille ominaista on, sen saatavuus vaihtelee, muistuttaa Niklas Wägar. - Muina aikoina tarvitsemme tasapainottavaa varavoimaa. Mikä tahansa ratkaisu ei kuitenkaan kelpaa, sillä häiriötön sähkönjakelu edellyttää ennen kaikkea nopeaa reagointia. Jos esimerkiksi tuulen nopeus laskee kymmenestä metristä sekunnissa seitsemään metriin sekunnissa vartin sisällä, tuulivoimalan tuotanto laskee 60%. Tällaiset vaihtelut ovat arkipäivää ja niitä saattaa esiintyä useita kertoja vuorokaudessa. Älykkäinkään verkkoratkaisu ei yksin riitä korjaamaan tilannetta. Tarvitaan myös älykästä voimaa! - Wärtsilän Smart Power Generation -voimalaitoskonsepti on joustavuudessaan ja nopeudessaan ainutlaatuinen. Enemmän moottoreita enemmän voimaa. Aina juuri oikea määrä moottoreita käyttöön, voimaa verkkoon jopa alle minuutissa ja täyttä tehoa viidessä, kun tarvetta ilmenee. Tähän eivät muut teknolo giat pysty. - Polttoaineeksi käy esim. maakaasu, edullinen liuskekaasu, nesteytetty maakaasu, biokaasu, nestemäiset biopolttoaineet tai öljypohjaiset polttoaineet. Saatavuus ja hinta ratkaisevat. - Wärtsilän ratkaisun avulla mahdollistetaan se, että maailmassa voidaan hyödyntää yhä enemmän uusiutuvaa energiaa osana nykyaikaista, luotettavaa ja taloudellista energiajärjestelmää, Wägar vakuuttaa. Niklas Wägar, johtaja, Electrical & Automation, Power Plant Technology 7

8 Mervento Oy Tärkeimmät tuotteet: Suoravetoisilla kestomagneettigeneraattoreilla toimivat tuulivoimalat Perustamisvuosi: 2008 Arvioitu liikevaihto vuonna 2015: n. 350 MEUR Henkilöstö: 40 (arvioitu henkilöstömäärä v ) Suoraa vetoa tuulivoimamarkkinoille Mervento Oy oli vuonna 2010 Suomen kautta aikojen suurin osakepääomalla rahoitettava start-up-yritys, joka on tuomassa markkinoille oman tuulivoimalaratkaisunsa. Yhtiön tavoitteena on olla johtava, globaali, suoravetotekniikkaan perustuvien multimegawattiluokan tuulivoimaloiden kokonaistoimittaja sekä maa- että merikäyttöön. Kapasiteetti 3-4 MW, tornin korkeus 125 m, roottorinhalkaisija 118 m - nämä ovat Merventon tuulivoimalan strategiset mitat. - Olemme yksinkertaistaneet perinteistä tuuliturbiinia lukuisten teknisten innovaatioiden avulla käyttövarmuuden, paremman hyötysuhteen, pidemmän käyttöiän ja alhaisempien elinkaarikustannusten takaamiseksi. Sovel lamme tuulivoimaloissamme ns. suoravetotekniikkaa, jossa turbiinin osat on integroitu yhdeksi kompaktiksi rakenteeksi siten, että erillistä, rikkoontumisherkkää vaihdelaatikkoa ei tarvita lainkaan, kertoo Patrik Holm. - Korkean integrointiasteen ansiosta asennuksen kokonaispainoa voidaan pienentää sekä valmistus- ja kokoonpanoaikaa lyhentää. Moduulit valmistetaan ja testataan jo tehtaalla, mikä nopeuttaa voimalaitoksen pystyttämistä ja verkkoon kytkemistä työmaalla. - Ensimmäinen oma kokoonpanotehtaamme sijoitetaan Vaasaan, missä sijaitsee myös hallinto ja tekninen suunnittelu. Tuuliturbiinien sarjavalmistuksen aloitamme vuoden 2012 aikana. Voimalaitos koostuu yli 3000 eri osasta. Suomessa meillä on yli 200 osahankkijaa ja valmiin tuotteen kotimaisuusaste tulee olemaan lähes 70%. Mervento tuo näin uutta tuulta myös kotimaan työmarkkinoille, Holm lupaa. Patrik Holm, toimitus- ja teknologiajohtaja 8

9 Kestävää kehitystä uusiutuvalla energialla Uusiutuva energia ja entistä hajautetumpi energiantuotanto ovat avainasemassa energiaratkaisuissa, joiden avulla pyritään vastaamaan nopeasti kasvavaan energiantarpeeseen ja ehkäisemään energiantuotannon ympäristöriskejä. Vuonna 2007 EU sopi ns tavoitteet, joiden yhtenä osana pyritään kasvattamaan uusiutuvien energialähteiden osuus 20 prosenttiin EU:n energian kokonaiskulutuksesta vuoteen 2020 mennessä. Uusiutuvan energian tuotantomuodoissa hyödynnetään luonnollisia voimavaroja kuten aurinkoa, tuulta, virtaavaa vettä, orgaanisia aineita, mm. puuta, sekä ilman ja maan lämpöä. EnergyVaasan yrityksille ja tutkimuslaitoksille mikään näistä ei ole vierasta. Vaikka esimerkiksi maalämpö yksittäisten talojen lämmönlähteenä onkin jo laajasti käytössä, sitä kattavampi, merenpohjan sedimenttikerroksesta saatavaan lämpöön perustuva matalaenergiaverkosto otettiin käyttöön jo vuonna 2008 omakotialueella Vaasan Suvilahdessa ensim mäisenä Suomessa! Uusiutuvia energialähteitä käyttävien voimalaitosten sähköistys ja automaatio vaativat myös omaa erityisosaamistaan. Vaasa Engineering (VEO) tunnetaan etenkin kiinteää polttoainetta hyödyntävien biovoimalaitosten sähköistys- ja automaatiojärjestelmien kokonaistoimittajana Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Iso-Britanniassa. Tuotantomuodoista suurin kasvupotentiaali niin kotimaassa kuin maailmalla on tällä hetkellä tuulivoimassa. Vuonna 2010 maailman tuulivoimakapasiteetti ylitti 200 GW. Tämä vastaa tuotetun ener gian osalta noin 100 keskikokoista ydinvoimayksikköä. Vuotuinen kasvu on n. 20%. Suomessa on tavoitteena tuottaa yli 6 TWh energiaa tuulivoimalla vuoteen 2020 mennessä. 6 TWh vastaa noin sähkölämmitteisen omakotitalon kuluttamaa sähköä. 9

10 Kestävää kehitystä älykkäillä järjestelmillä ja energiatehokkuudella Energian kallistuminen on ympäristöasioiden ohella nostanut energiatehokkuuden yhdeksi tärkeimmistä kysymyksistä niin yrityksissä, julkisessa keskustelussa kuin politiikassa. Energiatehokkuuden parantaminen on nopein, kestävin ja edullisin tapa vähentää kasvihuonepäästöjä ja taata energian saatavuus. Huomattava osa voimalaitoksissa tuotetusta sähköenergiasta häviää matkan varrella kuluttajille. Tätä voidaan kuitenkin ehkäistä edistyksellisellä tuotannon optimoinnilla sekä luotettavilla ja pienihäviöisillä siirto-, jakelu- ja ohjausjärjestelmillä. Hajautettu energiantuotanto ja sähkönjakelun laadun parantamisen tarve aiheuttavat suuria muutospaineita sähköverkoille. Jakeluverkosta on muodostumassa hajautetun energiantuotannon markkinapaikka, jolta vaaditaan reaaliaikaista ja automaattista sopeutumista eri tilanteisiin, skaalautumista, ennakoimista ja itsensä korjaamista. Yksisuuntaisesta jakeluverkosta tulee aktiivinen ja monisuuntainen keräilyverkko, johon kuluttajat ja teollisuus voivat tuottaa sähköä. Teollisuus kuluttaa yli 40% maailman sähköenergiasta. Sähkömoottorien osuus tästä on kaksi kolmas- 10

11 osaa. Korkean hyötysuhteen moottorit pienentävät teollisuuden sähkönkulutusta ja vähentävät päästöjä merkittävästi. Yksi 11 kw energiatehokas moottori voi jatkuvassa käytössä säästää 33,6 MWh energiaa, mikä vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 1,1 tonnia vuodessa. Taajuusmuuttajilla voidaan säätää teollisuuden prosesseja portaattomasti ja vähentää energiankulutusta jopa 50% ja hiilidioksidipäästöjä miljoonia, jopa satoja miljoonia tonneja vuodessa luvulla taajuusmuuttajasovellukset yleistyivät myös energian tuotannossa. Tuulivoimageneraattori, aurinkokenno, aalto- tai vuorovesivoimala ei tuota suoraan verkkoon soveltuvaa sähköä. Taajuusmuuttajan avulla parannetaan sähkönlaatua ja sovitetaan sähkö verkkoon. Vaasan seudun yritykset ovat laajalla rintamalla mukana hyödyntämässä muuttuvien markkinoiden mahdollisuuksia. EnergyVaasa on yksi puhtaamman maailman tekijöistä maailman, jossa energiaa tuotetaan ympäristön kannalta kestävin menetelmin, siirretään sekä jaellaan luotettavasti ja käytetään järkevästi. 11

12 ABB ABB on johtava sähkövoima- ja automaatioteknologiayhtymä, jonka tuotteet, järjestelmät ja palvelut parantavat teollisuus- ja energiayhtiöasiakkaiden kilpailukykyä ympäristömyönteisesti. Tärkeimmät tuotteet: moottorit ja generaattorit, taajuusmuuttajat, muuntajat, sähkönjakeluverkon suojareleet ja ohjaus-, automaatio- ja valvontatuotteet, sähkövoimajärjestelmät, pienjännitetuotteet, ruoripotkurijärjestelmät ja prosessiautomaatio. ABB on myös Suomen suurin teollisuuden kunnossapitäjä. - ABB:n palveluksessa on noin 100 maassa yli henkilöä. - Suomen ABB:n palveluksessa työskentelee noin henkilöä yli 30 paikkakunnalla. - Vuonna 2011 yhtiön liikevaihto Suomessa oli 2,3 miljardia euroa. - Suomessa tehdaskeskittymät sijaitsevat Vaasassa, Helsingissä ja Porvoossa. - Vaasassa ABB:n palveluksessa työskentelee n henkilöä. - Perustamisvuosi: 1889 Järkeä verkkoon ABB tuottaa ratkaisuja kaikille älykkäiden verkkojen osaalueille aina energian tuotannosta, siirrosta ja jakelusta kiinteistöjen energiatehokkaisiin automaatioratkaisuihin. Verkon hallinnan haasteet kasvavat uusiutuvien energialähteiden käytön yhteydessä, mutta edistyksellisillä automaatio-, ohjaus- ja varastointitekniikoilla pystytään merkittävästi parantamaan verkon luotettavuutta. Myös uudet sähkönjakelun teknologiat, kuten etävalvonta ja -ohjaus, automaattiset kytkennät ja nopeat vianpaikannukset parantavat sähkönlaatua, lyhentävät katkosaikoja ja tehostavat ylläpitoa. Älykkäillä rakennusten ohjausjärjestelmillä voidaan saavuttaa jopa 30 % alhaisempi energiankulutus mukavuudesta tinkimättä. Älykkäät ratkaisut tasaavat myös energian kysyntää ohjaamalla sitä aikoihin, jolloin energia on edullisimmillaan. - Tulevaisuuden sähkön kuluttaja voi olla myös sähkön myyjä, kun pihojen tuulivoimalat ja kattojen aurinkopaneelit tuottavat hyvinä päivinä energiaa yli oman tarpeen. Yli miljoona pientuottajaa jo myy Saksassa energiaa verkkoon! Uskoisin, että kehitys Suomessa on pitkällä aikavälillä samansuuntainen, arvelee Dick Kronman. - Älykkäät verkkoratkaisut mahdollistavat paitsi paikallisen, uusiutuvan sähköntuotannon myös sähköautoilua tukevan infrastruktuurin, sähkön varastoinnin sekä kotien ja kiinteistöjenenergiatehokkuutta edistävän automaation. - Näiden asioiden edistämiseksi Suomessa olemme parhaillaan toteuttamassa useita älyverkkohankkeita. Esimerkiksi Helsingin Kalasataman alueelle rakennamme ja testaamme yhteistyössä Helsingin Energian, Fingridin ja Nokia Siemens Networksin kanssa tulevaisuuden älykkäitä energiaratkaisuja. Alueesta tulee uusiutuvan sähköntuotannon, sähköautoja tukevan infrastruktuurin, sähkön varastoinnin ja kiinteistöautomaation mallialue, Kronman kertoo. - Koko energiajärjestelmän pakan pitää koossa älykäs verkko. Siinä meidän valttikorttimme. Dick Kronman, liiketoiminnan kehitysjohtaja 12

13 VACON OYJ Tärkeimmät tuotteet: Taajuusmuuttajat ja invertterit Perustamisvuosi: 1993 Liikevaihto 2011: n. 381 MEUR Tuotanto ja tuotekehitys: Suomessa (Vaasa, Tampere, Vantaa), Kiinassa, Yhdysvalloissa, Italiassa ja Intiassa Myyntiyhtiöt: 27 maassa ja lisäksi jakelijoita 100 maassa Nyt pyöritetään säästöä Paperikonekäytöt, rullaportaat, ilmastointi, sahalaitokset, hissit, kaivostoiminta, pumput, nosturit, jätevedenkäsittely, laivakäytöt yksi niille kuten niin monille muillekin on yhteistä. Niiden toimintaa pyöritetään sähkömoottoreiden avulla. Vacon keskittyy pyörimisen portaattomaan ja taloudelliseen nopeuden säätöön taajuusmuuttajatekniikalla sekä uusiutuvan energian tuotannon tehostamiseen invertteritekniikan avulla. Taajuusmuuttajatekniikan juuret ovat Suomessa. Helsingin metroon asennettiin ensimmäiset kaupalliset taajuusmuuttajat jo 70-luvulla. Tuotteet pysyivät kuitenkin pitkään varsin vakiona. Vacon on globaali edelläkävijä taajuusmuuttajasovelluksissa. Tuotteet räätälöidään tuhansiin eri käyttökohteisiin modernilla ohjelmointitekniikalla luvulla ei enää investoitu pelkästään uuteen tuotantokapasiteettiin, vaan alettiin rakentaa myös säästöjä. Kannattavuus ja ympäristö nousivat keskeiseen asemaan. Taajuusmuuttajien avulla voidaan esim. tavallisessa pumppusovelluksessa säästää jopa 30-40% sähköä ja samalla parantaa prosessinhallintaa ja laitteiden elinikää. Taajuusmuuttajan takaisinmaksuaika on parhaimmillaan puolisen vuotta järjestelmän käyttöiän ollessa noin 15 vuotta. - Taajuusmuuttajan edut ovat kiistattomat, mutta tekniikan penetraatioaste globaaleilla markkinoilla on kuitenkin vasta noin 10%. Olemme komponenttivalmistaja, jonka tuote on ydinlenkki monen järjestelmätoimittajan ketjussa. Meidän tehtävämme on saada tuotteet puhumaan asiakkaamme kieltä. Jos se pyörii, olemme siitä kiinnostuneita, Jukka Kasi vakuuttaa. Jukka Kasi, johtaja, Product Operations 13

14 Huolella suunniteltu ja hyvin tehty Ennen kuin voimalaitoksen ensimmäinen megawattitunti löytää tiensä verkkoon tai teollisuuslaitos tuottaa ensimmäisen kappaleensa, tarvitaan lukemattomia työtunteja, koordinointi- ja yhteistyötaitoja ja kokemusta erilaisten hankkeiden läpiviennistä kaikenlaisissa ympäristöissä. On osattava laskea, montako polttomoottoria, turbiinia, tuulivoimayksikköä, aurinkopaneelia, ydinreaktoria tai tonnia biomassaa tarvitaan tuottamaan asiakkaan edellyttämä määrä energiaa. Mitä tällaisen laitoksen toteuttaminen maksaa? Minne se on järkevä sijoittaa? Miten se vaikuttaa ympäristöönsä ja ympäristö siihen? Millaisella aikataululla hanke on toteutettavissa? Entä miten varmistetaan, että asennus palvelee tilaajaansa optimaalisesti elinkaaren loppuun asti? On yhdistettävä tuhansia eri komponentteja saumattomaksi kokonaisuudeksi. On selvitettävä, montako henkilötyötuntia, metriä kaapelia, kiloa terästä ja betonia ja litraa jäähdytysnestettä tarvitaan ennen kuin tilaajalle voidaan luovuttaa toimiva voiman- tai teollistuotannon yksikkö olipa kyseessä järeä turbiinilaitos, ketterä varavoimaratkaisu tai tehtaan sähköistys. On ennakoitava, visualisoitava, dokumentoitava ja konkretisoitava. On myös varmistettava, että tilaaja hallitsee investointiaan pitkälle tulevaisuuteen. On tuotettava materiaalia koulutukseen, ylläpitoon ja huoltoon helposti käytettävissä olevassa, ymmärrettävässä muodossa. Lisäksi on tarjottava ne käyttöönoton, käytön ja huollon palvelut, joita asiakas edellyttää tehokkaaseen ja taloudelliseen toimintaan. Onneksi resurssit onnistuneille hankkeille löytyvät Vaasan seudulta. 14

15 CiteC group oy ab Mekaaninen suunnittelu, rakennus-, prosessija sähkösuunnittelu, informaation hallinta ja konsultointipalvelut Perustamisvuosi: 1984 Liikevaihto 2011: 60 milj. e Henkilöstö: Pääkonttori Vaasassa. Toimipisteitä muualla Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Englannissa, Ranskassa, Saksassa, Venäjällä ja Intiassa vaasa engineering oy veo Automaatio- ja sähköistysratkaisut energian tuotantoon, siirtoon ja jakeluun Perustamisvuosi: 1989 Henkilöstö: 400 Liikevaihto 2011: 63,5 milj. e Pääkonttori ja tuotanto Vaasassa, toimipisteet Seinäjoella, Paimiossa ja Lahdessa Ulkomaiset toimipisteet Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä taito tuottaa ja hallita tietoa Citec hyödyntää hankemäärittelyissä mm. edistyksellistä PDM-järjestelmää osana laajempaa PLM-palveluaan. EPCM-palveluiden laadusta vastaavat yhtiön IPMA-sertifioidut projektipäälliköt. - Selkokielellä tämä tarkoittaa sitä, että teemme suunnittelussa läheistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa. Meillä on useimmiten yhteinen virtuaalinen työpöytä, josta löytyvät ajantasaiset tiedot esim. kokonaisen voimalaitostoimituksen sisällöstä viimeistä mutteria myöten, Martin Strand selvittää. - Nyt olemme siirtymässä toimitusajattelusta entistä pidemmälle vietyyn elinkaariajatteluun, jolloin järjestelmiä ja toimintaprosesseja kehitetään niin, että yhteiseltä työpöydältä löytyvät myös kaikki huoltoon, laitoksen päivityksiin ja lopulta kierrättämiseen elinkaaren päättyessä liittyvä data. - Palveluketjumme kattaa laajimmillaan kaiken ennakkolaskelmien teosta ja monialaisesta teknisestä suunnittelusta, lupahakemusten hoitamiseen, hankintojen koordinointiin ja asennusvalvontaan kentällä. - Citecin päätoimialueitamme ovat energia-ala, bioteknologia, tuotantoteollisuus, ICT-teollisuus sekä prosessiteollisuus. Citec on ollut mukana suunnittelemassa jo yli tuhatta voimalaitosta eri puolilla maailmaa, joten on ymmärrettävää, että noin 70% liikevaihdostamme tulee juuri energiasektorilta, Martin Strand kuittaa. ja täyttää toteen. Sellutehtaan sähköistys kuuman kosteassa viidakossa, biovoimalaitoksen käyttöönotto Saksassa, öljynjalostamon pääsähkönjakelun toteutus Singaporessa tai suuren terästehtaan kokonaissähköistys Torniossa. Yhteistä niille kaikille on, että hankkeet on toteutettu veolaisvoimin. - Näemme itsemme voiman liittäjänä ja tuotannon mahdollistajana, kuvailee Visa Yliluoma VEO:n roolia energia-alalla. - Toimitamme kokonaisprojekteja tai niiden osia sisältäen sähköistyksen ja automaatiojärjestelmien suunnittelun, hankinnat, projektinjohtamisen, asennukset, käyttöönoton ja koulutuksen. Toimintaamme kuuluvat myös kojeistovalmistus, laitosten modernisointi ja huolto, jossa olemme viime aikoina panostaneet erityisesti ennakoivien, tarveperustaisten palvelujen kehittämiseen. - Liiketoimintamme ydintuotteet kehitämme ja valmistamme itse, mikä lisää kilpailukykyämme ja joustavuuttamme monissa hankkeissa. Asiakkaan tarve ratkaisee kuitenkin parhaimman kombinaation, joten teemme yhteistyötä useiden laitetoimittajien kanssa. - Kojeistovalmistuksessa työskentelee henkilökunnastamme noin puolet. Toinen puoli on projektiasiantuntijoita. Projektityö tehdään vallitsevissa kulttuurisissa, poliittisissa ja ilmastollisissa olosuhteissa, jolloin vaaditaan ennakkoluulottomuutta, avoimuutta ja päämäärätietoisuutta. Yrittäjähenkisyydellä pärjää! Ja se on meillä veolaisilla verissä. Martin Strand, toimitusjohtaja Visa Yliluoma, johtaja, vesivoima ja sähköasemat 15

16 OY Mapromec AB Tuotteita mm: suurten dieselmoottoreiden männäntapit, akselit, laakeriosat, nostorullat ja venttiilikojeistot Perustamisvuosi: 1994 Liikevaihto 2010: 22 MEUR Suoran viennin osuus liikevaihdosta: 30% Henkilöstö: 76 Paras kokonaisuus on parhaiden osien summa Mapromec on maailman johtava isojen männäntappien valmistaja. - Laatu, hinta ja toimitusaika! Siinä kolme kovaa, joilla alihankkijana pärjää. Panostuksemme automaatioon on mahdollistanut menestyksellisen yhteistyön päämiestemme kanssa. - Mutta ei siinä vielä kaikki. Tulee myös ymmärtää päämiehen liiketoimintaa ja tarvittaessa kehittää yhdessä tuotetta, tuotantoa tai tilausjärjestelmiä ja dokumentointia, korostaa Caj-Erik Karp. - Asiakkaamme edellyttävät luonnollisesti myös, että sekä laatu- että ympäristösertifiointimme ovat kunnossa. Kyllä ne ovatkin, vakuuttaa Karp. - Ydinosaamistamme on tarkkuus. Männäntapeissa, jotka ovat suurin tuoteryhmämme, tarkkuus lasketaan tuhannesosamilleissä. Jaa hius kymmeneen osaan, niin tiedät, mistä puhun. Isoimmat männäntapit voivat kuitenkin painaa jopa 250 kiloa! Uskallan väittää, että Mapromec on isojen männäntappien maailman markkinajohtaja. Joka toisessa isossa diesel- tai kaasumoottorissa on meidän työstämämme tapit. Esimerkiksi niissä moottoreissa, joilla maailman isoimmat risteilyalukset kulkevat kaukana Karibialla. Caj-Erik Karp, toimitusjohtaja 16

17 Yhteistyötä ja vahvoja verkostoja Vaasan seudun suurten kansainvälisten energiateknologiayritysten on arvioitu generoivan seudun eri alihankintayrityksissä vähintään yhden työpaikan jokaista omaa työntekijäänsä kohden. Yrittäjäjärjestöt arvioivat, että Pohjanmaalla on yli 120 pk-yritystä, jotka toimivat energiateknologian alihankkijoina. Näiden palveluksessa on n henkeä. Henkilöstömäärä voi vaihdella yhden hengen toiminimistä n. 200 hengen yrityksiin. Toimintojen ulkoistamisen edellytyksenä on, että alihankkijalla on syvällisempää erikoisosaamista ja esimerkiksi parempi konekanta ulkoistettavan työn suorittamiseen kuin mitä päähankkijalla on. Alan veturit rohkaisevatkin alihankkijoitaan kehittämään toimintaansa sekä solmimaan liikesuhteita myös kilpailijoiden kanssa liiketaloudellisten riskien hajauttamiseksi, joustavuuden varmistamiseksi ja osaamisen kehittämiseksi. Avoin, kaksisuuntainen kommunikaatio ja luottamus alihankkijan ja päähankkijan välillä on elinehto hyvälle liiketoimintasuhteelle. Huippuluokan alihankintayritys osoittaa halua ja rohkeutta panostaa toimintansa kehittämiseen, sillä jatkuva uudistuminen on tärkeää kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Keskeisimmät alihankkijat ovatkin päämiehilleen tärkeitä strategisia kumppaneita, joiden arvo tunnetaan ja tunnustetaan. Asiantuntevat alihankintayritykset luovat hyvän perustan myös uusien yritysten etabloitumiselle ja vahvistavat EnergyVaasan asemaa edelleen. Vaasan seudulla on heidän ansiostaan helpompi aloittaa ja onnistua energia-alalla. Hyvässä seurassa se onnistuu! 17

18 Monimuotoisuudella varmuutta ja kilpailukykyä sähkömarkkinoilla Suomi on osa yhteispohjoismaisia sähkömarkkinoita, joilla vallitsee vapaa kilpailu. Tärkeimmät sähkön tuotannon energialähteet Suomessa ovat tällä hetkellä ydinvoima, vesivoima, kivihiili, maakaasu, puupolttoaineet sekä turve. Tuulivoiman osuus on pieni, mutta vahvassa kasvussa. Suomessa on noin 120 sähköä tuottavaa yritystä ja noin 400 voimalaitosta, joista yli puolet on vesivoimalaitoksia. Maamme sähköntuotanto on moneen muuhun Euroopan maahan nähden varsin hajautettua. Monipuolinen ja hajautettu sähkön tuotantorakenne lisää sähkön hankinnan varmuutta. Sähköstä lähes kolmannes tuotetaan yhteistuotantona lämmöntuotannon yhteydessä, jolloin polttoaineen energiasisältö käytetään mahdollisimman tarkkaan hyödyksi. Jopa 90 % polttoaineen energiasta muuntuu näin sähköksi ja lämmöksi. EPV Energia Oy on monipuolisen kotimaisen energiantuotannon osaaja, jonka toiminta keskittyy voimantuotanto-osuuksien hallinnointiin ja energiantuotannon kehittämiseen sekä rakentamiseen. Yhtiö keskittyy määrätietoisesti päästöttömään energiantuotantoon ja on käynnistänyt mittavat bio-, tuuli- ja ydinenergiaohjelmat, jotka tähtäävät fossiilisten polttoaineiden käytön korvaamiseen kotimaisilla polttoaineilla. EPV Energia vastaa tuulivoimayhtiöidensä kautta tällä hetkellä noin 1/3 Suomessa käynnissä olevista tuulivoimahankkeista. Yhtiön tytäryhtiö on rakentanut Tornioon energiantuotantokyvyllä mitattuna maamme toistaiseksi suurimman tuulivoimalapuiston. Sähkön vähittäismyyjinä toimivat pääasiassa paikalliset energiayhtiöt, jotka myyvät itse tuottamaansa tai tukkumarkkinoilta ostamaansa sähköä. Markkinoiden avaaminen vaikutti voimakkaasti sähkökauppaan. Syksystä 1998 alkaen kaikki sähkönkäyttäjät, myös kotitaloudet, ovat voineet kilpailuttaa sähkön hankintansa. Kaupan vapauduttua Vaasan Sähkö Oy on tehokkaan toimintansa ja tasapainoisen hankintastrategiansa ansiosta kaksinkertaistanut liikevaihtonsa viidessä vuodessa. Asiakasmäärät ovat nousseet noin 10% vuosittain yli käyttöpaikkaan. Vaasan Sähkön sähkönmyynnin asiakkaista noin 40% on konsernin oman verkko alueen ulkopuolelta. Yhtiö on EPV Energian suurin omistaja ja sen toimittama energia tulee pääosin EPV:n kautta. 18

19 Westenergy Oy Ab Viiden kunnallisen jäteyhtiön omistama, voittoa tavoittelematon yhtiö. Yhtiön osakkaat toimivat neljän maakunnan ja yli viidenkymmenen kunnan alueella. Asukkaita toiminta-alueella on yli Valmistumisvuosi: 2012 Poltettava jätemäärä: tonnia/vuosi Kokonaishyötysuhde: n. 85% Polttoaineteho: 61 MW Sähköteho: 15 MWe Kaukolämpöteho: 40 MW Käyttöaika: h/vuosi Puhdasta lämpöä ja sähköä koteihin roskan voimalla Ilmastonmuutosta kiihdyttävän biohajoavan jätteen hyödyntämiselle asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa vain yhdyskuntajätteiden polttoa lisäämällä. Asumisessa syntyvästä polttokelpoisesta yhdyskuntajätteestä yli 60% muodostuu uusiutuvista energialähteistä, jotka voidaan luokitella biopolttoaineeksi. Tavoitteena on ohjata yhdyskuntajätteen kokonaismäärästä energiantuotantoon yli kolmannes, joka vielä nykyisin viedään kaatopaikoille. - Tällä hetkellä Suomessa vain alle 10% jätteestä muutetaan energiaksi. Ruotsissa vastaava luku on yli 50%. Tavoitteen mukainen kapasiteetti voidaan Suomessa saavuttaa noin 5 10 jätteitä energiaksi hyödyntävällä jätevoimalaitoksella. Nyt Mustasaareen, aivan Vaasan kylkeen rakennettava voimalaitoksemme on yksi näistä, kertoo Jan Teir. - Tällainen laitos on pitkän aikavälin ratkaisu. Olemme huomioineet myös tulevaisuuden tiukentuvat päästö- ja tehokkuusvaatimukset sekä vuosien 2016 ja 2020 kaatopaikkasijoituksen vähentämisvelvoitteet. 135 miljoonan euron investointiin ei kuitenkaan olisi voitu ryhtyä ilman yhteistyökumppanimme Vaasan Sähkö Oy:n sitoutumista hankkeeseen. Valmistuessaan laitos tuottaa tehdyn sopimuksen mukaisesti kolmasosan Vaasan tarvitsemasta kaukolämmöstä sekä sähköä noin kaupunkiasunnon vuositarpeeseen. - Käyttämällä jätettä energialähteenä korvataan fossiilisia polttoaineita, kuten kivihiiltä. Jätteenpolton päästöt ovat nykytekniikalla erittäin vähäiset. Ne on rajoitettu murto-osaan tavanomaisten hiilivoimaloiden päästöistä. Uuden voimalaitoksen käyttöönoton myötä Vaasan seudun hiilidioksidipäästöt vähenevätkin tonnilla vuodessa. Luku vastaa lähes henkilöauton hiilidioksidipäästöä vuodessa. - Yli asteen polttolämpötilassa lähes kaikki metalleja lukuunottamatta palaa, dioksiinejä ei synny ja luonnon kiertokulusta saadaan poistettua monia ympäristömyrkkyjä. Metaanikaasustakin päästään, kun jäte hyödynnetään energiantuotannossa, eikä varastoida kaatopaikoille, Teir muistuttaa. Jan Teir, toimitusjohtaja 19

20 Voimaa osaamiseen koulutuksesta ja kokemuksesta Vaasan korkeakoulukonsortio koostuu viidestä yliopistoyksiköstä ja kahdesta ammattikorkeakoulusta, jotka tarjoavat koulutusta tekniikan, kaupan, kielten, median ja viestinnän sekä hyvinvointipalveluiden aloilla. Koulutusta on tarjolla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Opiskelijoita yksiköissä on n , josta n. 10% on ulkomaalaisia. Ammatillisia oppilaitoksia Vaasassa on kolme, ja yhteensä niissä opiskelee yli opiskelijaa. Oppilaitokset ja niiden tutkimusyksiköt tekevät täällä ainutlaatuista yhteistyötä yli kieli-, tutkimusala- ja organisaatiorajojen. Myös yhteistoiminta elinkeinoelämän kanssa on avointa, aktiivista ja tavoitteellista. Harjoittelupaikkoja on saatavilla, ja Vaasassa opiskelijoilla on näin erinomaiset mahdollisuudet perehtyä korkeatasoisesti ja käytännönläheisesti energia-alaan jo opiskeluaikanaan. Työharjoittelusta ulkomailla on myös tullut yhä suositumpaa. Tekniikan kampus muodostuu Vaasan yliopiston, Vaasan ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian tekniikan yksiköistä. Kampuksella opiskelee tekniikan opiskelijaa, joten joka neljäs kampuksella vastaan tuleva opiskelija on teekkari tai insinööriopiskelija. Insinööriopiskelijamäärältään kampus on Suomen viidenneksi suurin. Vuosittain täältä valmistuu lähes 400 insinööriä tai diplomiinsinööriä. Tutkimuskeskus Technobothnia on kumppaneiden yhteinen tutkimus- ja oppimislaboratorio, jossa opiskelijat pääsevät soveltamaan teoriassa opittuja menetelmiä valvotussa, teollisuutta vastaavassa ympäristössä. Em. oppilaitosten yhteistyöhön perustuu myös Vaasan Energiainstituutin (VEI) toiminta. Sen tärkeä tehtävä on tutkimusperusteisen tiedon välittäminen valmistuville energia-alan ammattilaisille. 20

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16 Fortum 2 2010 Vierailulla Krapissa 16 Aurinkovallankumous lähellä? 20 Hans Pirttilä on uusi Fortum Tutor 26 Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8 Kestävä kaupunki

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 2 011

V U O S I K E R T O M U S 2 011 VUOSIKERTOMUS 2011 KATSE TULEVAISUUTEEN Mitä asiakkaat haluavat vuonna 2015? Millaisia taajuusmuuttajia valmistetaan vuonna 2018? Mikä yhtiö on maailman johtava taajuusmuuttaja- ja invertterivalmistaja

Lisätiedot

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2014 Yrityskaupalla koko Itämeren alue haltuun pääkirjoitus Gasetti Julkaisija Gasum

Lisätiedot

ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT

ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT SISÄLLYS 4 Älyverkkotutkimus luo perustaa tulevaisuuden energiajärjestelmälle 6 Ohjelman vaikuttavuus 7 Osallistujan puheenvuoro 8 Älykäs sähköverkko 10 Tulevaisuuden

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA tammikuu 2008 sama pelikenttä kaikille. - EK:n Leif Fagernäs sivut 6-7 energiasektorin tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

Energia & innovaatiot

Energia & innovaatiot Energia & innovaatiot Vaasan seutu saa suurta kilpailuetua asemastaan Pohjoismaiden suurimpana energiaklusterina. Korkea osaamistaso ja toimijoiden välinen monipuolinen yhteistyö pitää moottorin käynnissä

Lisätiedot

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010 It s all about the attitude 10 VUOSIKERTOMUS 2010 Puhdasta energiaa ja vettä Vaconin tuotteet jos mitkä ovat puhdasta teknologiaa. Maailmassa käytetystä sähköstä noin kolmannes kuluu sähkömoottoreissa,

Lisätiedot

power ABB Oy:n asiakaslehti

power ABB Oy:n asiakaslehti power 1 14 ABB Oy:n asiakaslehti Robotisoituva automatiikka Eino-myrskyn tuomat opit 06 Pohjois-Karjalan Sähkön käytöntukijärjestelmästä oli hyötyä Asiantuntija direktiiviä tekemässä 14 Esa Virtanen mukana

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 LOPULLINEN, 22.10.2014 / 20.03.2015 1 Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 22.10.2014

Lisätiedot

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Vuosikatsaus 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Fortumin vuosi 2013 7 Toiminta- ja markkina-alueet 7 Konsernin liiketoimintarakenne 9 Toimintavuoden merkittävimmät tapahtumat

Lisätiedot

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi Vuosikirja 2012 www.oulu.chamber.fi LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita

Lisätiedot

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ENERGIAINFO 2/10 GLOBAALIT HAASTEET tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ONE METSO ONE ENERKEY sivu 7 ORIONILLA LÄÄKKEET ENERGIATEHOKKUUTEEN sivu 8 SÄHKÖMARKKINAT 2010 sivu 10 YHTEISPOHJOISMAINEN VÄHITTÄISMARKKINA

Lisätiedot

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 09 Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 Vacon puhtaan teknologian puolesta Sähkömoottorit kuluttavat noin 30 % koko maailman sähköenergiasta. Taajuusmuuttajien ja energiatehokkaiden moottoreiden

Lisätiedot

Alk. m 2. juva.fi. menestyksen paikka. Ota osasi 6 miljoonan kävijän asiakasvirrasta! Liiketontit. Etelä-Savo Lokakuu 3/2010

Alk. m 2. juva.fi. menestyksen paikka. Ota osasi 6 miljoonan kävijän asiakasvirrasta! Liiketontit. Etelä-Savo Lokakuu 3/2010 www.mustekolmio.fi YRITYSMAAILMA 1 muste- & lasertäyttöpalvelut AUKIOLOAJAT: MA-PE 9-16 Nyt auki myös lauantaisin LA 10-14 Etelä-Savo Lokakuu 3/2010 Tuo tyhjentyneet mustepatruunasi tai laserkasettisi

Lisätiedot

Vuosikertomus Vuosike

Vuosikertomus Vuosike 2010 osikertomus Vuosikertomus Vuosikertomus Vuosike Vuosikerto ikertomus Vuos m FORTUM OYJ VUOSIKERTOMUS 2010 Vuosikertomus 2010 Fortum vuonna 2010 01 Fortum lyhyesti 02 Konsernin liiketoimintarakenne

Lisätiedot

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti 10:45 Asuintalo, Düsseldorf Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008 Yrit ysvastuur aportti KONE 2008 Yritysvastuuraportti Raportin laajuus Raportin laajuus KONEen

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT SUOMEN ILMASTOPANEELI RAPORTTI 4/2013 M. AIRAKSINEN 1, J. SEPPÄLÄ 2 T. VAINIO 1, P. TUOMINEN 1, P K. REGINA 2, P. PELTONEN-SAINIO 2, S. LUOSTARINEN

Lisätiedot

aphics Gr EPV Energia Oy aasa / W ce Frilundintie 7 Puh. 010 505 5000 s Offi 65170 Vaasa Fax 010 505 5001 Bock www.epv.fi 03/2014 Vuosikertomus 2013

aphics Gr EPV Energia Oy aasa / W ce Frilundintie 7 Puh. 010 505 5000 s Offi 65170 Vaasa Fax 010 505 5001 Bock www.epv.fi 03/2014 Vuosikertomus 2013 Vuosikertomus 2013 Sisällysluettelo EPV Energia Oy................................... 2 Kohti vähäpäästöistä energiantuotantoa...... Toimitusjohtajan katsaus........................ Konsernirakenne ja

Lisätiedot

Konsernijohtajan katsaus... 1. Vuosi 2010 lyhyesti - vakaa kehitys kaikilla toiminnan alueilla... 4. Wärtsilä Industrial Operationsin strategia...

Konsernijohtajan katsaus... 1. Vuosi 2010 lyhyesti - vakaa kehitys kaikilla toiminnan alueilla... 4. Wärtsilä Industrial Operationsin strategia... WÄRTSILÄN VUOSIKERTOMUS 2010 Sisältö Konsernijohtajan katsaus... 1 Wärtsilä lyhyesti... 3 Vuosi 2010 lyhyesti - vakaa kehitys kaikilla toiminnan alueilla... 4 Liiketoiminta-alueet lyhyesti... 6 Liiketoimintaympäristö...

Lisätiedot

Konsernijohtajan katsaus... 1. Wärtsilä lyhyesti... 3. Vuosi 2010 lyhyesti - vakaa kehitys kaikilla toiminnan alueilla... 4

Konsernijohtajan katsaus... 1. Wärtsilä lyhyesti... 3. Vuosi 2010 lyhyesti - vakaa kehitys kaikilla toiminnan alueilla... 4 WÄRTSILÄN VUOSIKERTOMUS 2010 Sisältö Konsernijohtajan katsaus... 1 Wärtsilä lyhyesti... 3 Vuosi 2010 lyhyesti - vakaa kehitys kaikilla toiminnan alueilla... 4 Liiketoiminta-alueet lyhyesti... 6 Liiketoimintaympäristö...

Lisätiedot

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Etelä-Savon Ely-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen: Uusiutuvat energiamuodot ovat haaste ja suuri mahdollisuus Kansallinen ilmastostrategia ja EU edellyttävät,

Lisätiedot

TeollisuusPartneri. Teollisuus matkalla tulevaisuuteen. Monialaisuus toisi menestystä. Sähinää Suomimersutehtaalla. Suuntana kasvu ja kannattavuus

TeollisuusPartneri. Teollisuus matkalla tulevaisuuteen. Monialaisuus toisi menestystä. Sähinää Suomimersutehtaalla. Suuntana kasvu ja kannattavuus TeollisuusPartneri Näkemyksellisiä ratkaisuja teollisuuteen 3/2013 s www.siemens.fi/teollisuus Teollisuus matkalla tulevaisuuteen Monialaisuus toisi menestystä Sähinää Suomimersutehtaalla Suuntana kasvu

Lisätiedot

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. Oikeanlainen osaaminen, yhteiset tavoitteet ja tiimi, joka tuo lisäarvoa kutsumme sitä kumppanuudeksi

VUOSIKERTOMUS 2008. Oikeanlainen osaaminen, yhteiset tavoitteet ja tiimi, joka tuo lisäarvoa kutsumme sitä kumppanuudeksi VUOSIKERTOMUS 2008 Oikeanlainen osaaminen, yhteiset tavoitteet ja tiimi, joka tuo lisäarvoa kutsumme sitä kumppanuudeksi Uponor lyhyesti Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten lämmitys- ja

Lisätiedot

Jämtlannissa päätettiin ajaa biokaasulla

Jämtlannissa päätettiin ajaa biokaasulla Kainuun bioenergian teemaohjelman tiedotuslehti 15.4.2014 nro 13 Jämtlannissa päätettiin ajaa biokaasulla Elina Virkkunen Projektipäällikkö MTT Sotkamo Keskiruotsalainen Östersundin kunta Jämtlannissa

Lisätiedot

Ilmastotyön saavutukset ILMASTOKUMPPANIT 2013

Ilmastotyön saavutukset ILMASTOKUMPPANIT 2013 Ilmastotyön saavutukset ILMASTOKUMPPANIT 2013 Ilmastokumppanit 2013 Alkusanat...1 Tiivistelmä...2 Ilmastokumppanit organisaatioittain 2013...4 Ilmastotyön saavutukset ILMASTOKUMPPANIT 2013 ISBN 978-952-272-783-1

Lisätiedot

Johdot pois säiden armoilta

Johdot pois säiden armoilta ENERGIAN AMMATTILAISILLE Johdot pois säiden armoilta enertec.fi Energian internet tulee oletko valmis? Tekniikan tohtori Matti Supponen puhuu toimivien sähkönsiirtoyhteyksien puolesta MISSÄ TAHANSA. ELENIA

Lisätiedot

Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä.

Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä. Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä. Hyppää mukaan, niin kerromme, miten tavoitteeseen päästään. Vuosikertomus

Lisätiedot

Hyvä tietää sähkömarkkinoista

Hyvä tietää sähkömarkkinoista Hyvä tietää sähkömarkkinoista Julkaisija: Energiateollisuus ry ja Fingrid Oyj Teksti: Maarit Kauniskangas Ulkoasu: Innocorp Oy Hyvä tietää sähkömarkkinoista Painettu ISBN 978-952-5615-29-6 Sähköinen pdf-julkaisu

Lisätiedot