Kymenlaakson Liitto Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma Kymenlaakson maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kymenlaakson Liitto Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016. Kymenlaakson maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016"

Transkriptio

1 Kymenlaakson Liitto Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma Kymenlaakson maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

2 KYMENLAAKSON MAAKUNTAOHJELMA Elinvoimaa Pohjoiselta kasvuvyöhykkeeltä Toimeenpanosuunnitelma Julkaisija: Kymenlaakson Liitto Karhulantie 36 B, Kotka Puh , faksi Julkaisu: Kymenlaakson maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma Kymenlaakson Liiton julkaisusarja B:133 ISBN ISBN (PDF) ISSN Kotka 2014 Maakunnan yhteistyöryhmä

3 Sisältö 1. Johdanto Maakuntaohjelman toteuttaminen Metsäteollisuuden rakennemuutoksesta kansainvälisesti merkittäväksi bio talousklusteriksi Kaakkois Suomen sijaintiaseman ja Venäjän kasvupotentiaalin hyödyntäminen TEN T Skandiavia Välimeri ydinverkkokäytävä Rahoitussuunnitelma ja ohjelmien vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelma Keskeiset toimenpiteet Toimintalinja 1. Yritystoiminnan toimintaedellytysten parantaminen ja elinkeinojen kehittäminen... 7 Toimintalinja 2. Koulutuksen ja osaamisen kehittäminen työvoiman saatavuuden turvaamiseksi... 8 Toimintalinja 3. Kestävä maankäyttö, laadukas elinympäristö ja vireä kulttuuriympäristö... 9

4 Kymenlaakson Liitto Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma Johdanto Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa määritellään maakuntaohjelman toteuttamisen seuraavien vuosien painotukset ja keskeiset toimenpiteet sekä rahoituksesta vastaavat tehot. Toimeenpanosuunnitelmaan sisältyy rakennerahastovaroja koskeva rahoitussuunnitelma. Kymenlaakso ohjelma hyväksyttiin maakuntavaltuustossa kesäkuussa Ohjelman tueksi tehtiin laaja tulevaisuustarkastelu, joka tuotti neljä skenaariota. Skenaarioissa ulottuvuuksina ovat Pohjoisen kasvuvyöhykkeen mahdollisuuksien toteutuminen sekä ihmisten keskinäinen ja instituutioiden välinen luottamus ja aktiivisuus. Prosessi tuotti myös skenaarioista riippumattomat välttämättömät toimenpiteet sekä skenaariokohtaiset varautumissuunnitelmat. Toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia seurataan jatkuvasti, ja tarvittaessa otetaan käyttöön varautumissuunnitelman toimenpiteitä. 2. Maakuntaohjelman toteuttaminen Valtaosa panostuksista tullaan seuraavien vuosien aikana käyttämään Pohjoista kasvuvyöhykettä hyödyntävien ja vahvistavien toimialojen sekä niiden rajapintojen kehittämiseen. Yritysten ja alueen kilpailukyvyn parantamiseksi tarvitaan yhteistyötä ja yhdessä tekemistä entistä voimakkaammin kaikilla tasoilla. Verkostojen avulla pyritään kasvattamaan pk yritysten määrää ja kansainvälisyyttä ja yhteisellä markkinointityöllä pyritään saamaan alueelle uutta liiketoimintaa. Kymenlaakso panostaa voimakkaasti Invest In toimintaan hakemalla aktiivisesti uusia sijoittuvia yrityksiä niin Venäjältä ja EU:sta, USA:sta ja Japanista kuin BRIICS maistakin. Aluekehitykseen haetaan lisää vaikuttavuutta myös tekemällä yhteistyötä maakuntien kesken. Kymenlaakson ja Etelä Karjalan yhteiset linjaukset liittyvät metsäklusterin uudistumiseen ja Kaakkois Suomen sijaintiaseman ja Venäjän kasvupotentiaalin hyödyntämiseen. TEN T Skandiavia Välimeri ydinverkkokäytävän kehittäminen EU rahoituksen täysimittaisella hyödyntämisellä on koko Etelä Suomen yhteinen etu. 2.1 Metsäteollisuuden rakennemuutoksesta kansainvälisesti merkittäväksi biotalousklusteriksi Metsäklusterin uusiutuminen on Kaakkois Suomelle keskeinen kysymys. Prosessin nopeuttaminen on koko maan etu. Kaakkois Suomessa tähdätään kansainvälisesti merkittävän biotalousklusterin aikaansaamiseen, missä keskeistä on erityisesti puubiomassan saannin tehokkuus, biomassan jalostamisen prosessin tehokkuus, biotuotteiden kehittäminen ja kaupallistaminen, pakkausteknologian kehittäminen sekä puurakentamisen ja komposiittituotteiden kehittämisen lisääminen. Metsäteollisuuden menestys on Kaakkois Suomessa perustunut maailmanluokan osaamiseen. Osaamisen kansainvälisestä kilpailukyvystä tulee huolehtia myös metsäteollisuuden uusiutumisessa. Koulutuksen tulee ennakoida bioklusterin tarpeita. Tutkimus, kehitys ja innovaatiotoiminnan kehittämistyö on nostettava koe, pilotti ja demonstraatiolaitostasolle, johon yritystoiminnan on kytkeydyttävä. Myös uusiutuvissa ja puhtaissa energiaratkaisuissa, kuten aurinkoenergiassa ja tuulivoimateollisuudessa on mahdollisuuksia, kunhan alan kehittymisen esteet saadaan poistettua.

5 Kymenlaakson Liitto Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma Kaakkois Suomen sijaintiaseman ja Venäjän kasvupotentiaalin hyödyntäminen Kaakkois Suomen visiona on profiloitua julkisissa ja yksityisissä palveluissa Venäjään liittyvien palvelujen Euroopan tason ykkösosaajaksi. Kymenlaakson ja Etelä Karjalan yhteisiä toimia tarvitaan niin venäläisten kuin muidenkin ulkomaisten yritysten sijoittumismarkkinoinnissa. Korkeakouluista pyritään muodostamaan yhteistyössä valtakunnallisesti merkittävä Venäjä osaamisen klusteri. Koulutusvientiä kansainvälisille markkinoille rakennetaan yhteistyössä. Venäjän kielen opiskelun lisäämistä edistetään peruskoulussa, ammatillisissa oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja yliopistossa. Opiskelijavaihtoa ja opiskelijoiden työharjoittelua sekä tutkimusyhteistyötä lisätään Venäjällä. Vaikka Ukrainan kriisi ja Venäjän talousongelmat ovat tuoneet epävarmuutta matkailun ja kaupan alan kehittymiseen, jatkuu kehittämistoiminta voimakkaana mm. Vaalimaalla. Rajatoimintojen sujuvuuden ja luotettavuuden parantaminen on teollisuuden, palvelutoimialojen ja logistiikan edistämisen sekä Venäjän tarjoamien mahdollisuuksien täysimääräiselle hyödyntämiselle tärkeää. Vaalimaan rajanylityspaikan infrastruktuurin, liikenteenohjausjärjestelyjen sekä raja ja tulliteknologian uusimistoimenpiteiden avulla parannetaan kapasiteettia arvioiden mukaan 2010 luvun lopulle asti. 2.3 TEN T Skandiavia Välimeri ydinverkkokäytävä EU on tehnyt päätöksen ydinverkkokäytäviksi TEN T Skandiavia Välimeri ydinverkkokäytävään kuuluvat Kymenlaaksossa E 18 tie, raja asemat, HaminaKotka satama, satamien sisääntulotiet sekä sataman osat päärataan Kouvolan kautta yhdistävä rautatie. Kouvolassa sijaitsee Suomen ainoa TEN Tydinverkon rautatie maantieterminaali. Kouvolan terminaali palvelee myös Rail Balticaa, joka on osa Baltian Adrian käytävää. Valtion rahoitus ydinverkkokäytävän suunnitteluun ja toteuttamiseen on edellytys EUrahoituksen täysimittaiselle hyödyntämiselle. Seuraavaan hallitusohjelmaan tulisi TEN T verkon lisäksi laajemminkin saada Pohjoisen kasvuvyöhykkeen kehittäminen. 3. Rahoitussuunnitelma Kansainvälisessä kilpailussa pärjäämiseksi on tiivistettävä hallintorajat ylittävää yhteistyötä ja parannettava EU:n eri rahoitusinstrumenttien monipuolista osaamista ja hyödyntämistä. Rakennerahastorahoituksen määrän vähentyessä muut merkittävät rahoituslähteet, kuten, Keskisen Itämeren ohjelma ja Itämeri ohjelma tulevat yhä tärkeämmiksi. Kaakkois Suomen asema Pietarin ja Leningradin alueen kanssa tehtävässä yhteistyössä on alueen sijainnin vuoksi korostunut. Rajaliikenteen sujuvuuden, palvelutarjonnan kehittämisen, yritystoiminnan lisäämisen sekä tutkimus ja kehitystoiminnan laajentamisen näkökulmasta on ensiarvoisen tärkeää saada rahoitusvälineet eri toimijoiden rajayhteistyöhön. EU:n ja Venäjän väliset viilentyneet suhteet ja pakotekiistat ovat tuoneet epävarmuutta ulkorajaohjelmien ylle. Vuosikymmeniä jatkunutta yhteistyötä eri alueiden kanssa on jatkettava tässäkin tilanteessa. Nopea toiminta lainsäädännön valmistelussa ja ohjelman hyväksymisessä takaisivat nopean etenemisen ohjelman käynnistämisessä sekä varjojen ja vastaavan ENI rahoituksen käyttöön ottamisessa. Entistä tärkeämmiksi tulevat myös EU:n suorista rahoituslähteistä haettavat varat. Erilaiset projektiluonteiset rahoituslähteet sekä elinkeinoelämän ja julkishallinnon normaalit investoinnit ja muut kehittämispanok

6 Kymenlaakson Liitto Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma set on kytkettävä entistä paremmin yhteen. Samalla resurssien käyttöä on priorisoitava niin, että hankerahoituksella saavutetaan mahdollisimman hyvä vaikuttavuus käsillä oleviin ongelmiin ja mahdollisuuksiin nähden. Ohjelmiin sitomaton maakunnan kehittämisrahoitus on hyödyllinen rahoitusmuoto etenkin nopeaa reagointia vaativien tilanteiden selvittämiseen, pieniin valmistelu ja käynnistyshankkeisiin sekä kansainvälisten hankehakujen valmisteluun. Maakunnan kehittämisrahalla on kokoaan suurempi merkitys kehittämistoiminnassa, jonka vuoksi se tulee säilyttää valtion budjetissa. Kymenlaaksossa on vuosina käytettävissä ja valtion rahoitusta yhteensä 7,667 milj. euroa ja ja valtion rahoitusta yhteensä 4,025 miljoonaa euroa. Kymenlaakson kannalta ohjelman tärkeimmät valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet ovat nuorisotakuu ja heikossa työmarkkina asemassa olevien työllistymisen edistäminen, mutta maakunta osallistuu myös kaikkiin muihin valtakunnallisen ohjelman hakuihin. Valtakunnallinen toiminta on pilkottu liian moniin ja liian pieniin toimenpidekokonaisuuksiin, jolloin vaikuttavuus saattaa jäädä vähäisemmäksi. Lisäksi rahoituksen osalta tulisi tehdä selkeä jako alueellisen ja valtakunnallisen ohjelman välille. ja ohjelmien vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelma Milj. RR ELY Yht. TL1 Pk yritystoiminnan tukeminen 1,200 1,200 2,400 TL2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen 0,400 0,400 0,800 Yht. 1,600 1,600 3,200 Milj. Maakunnan liitto Yht. TL1 Pk yritystoiminnan tukeminen 0,938 0,938 1,876 TL2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen 1,916 1,770 3,686 Yht. 2,854 2,708 5,562 Milj. RR ELY Yht. TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus 1,153 1,088 2,241 TL 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen 0,748 0,732 1,480 TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja ja köyhyyden torjunta 0,442 0,438 0,880 Yht. 2,343 2,258 4,601

7 Kymenlaakson Liitto Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma Keskeiset toimenpiteet Toimintalinja 1. Yritystoiminnan toimintaedellytysten parantaminen ja elinkeinojen kehittäminen Painotukset Keskeiset hanke ja toimenpide esitykset Rahoitus Yrityspohjan vahvistuminen uudella liiketoiminnalla sekä toimivissa että uusissa yrityksissä erityisesti maakuntaohjelman toimialoilla Tuotekehitys Tuotantovolyymin kasvattaminen Osaamispohjaisten innovaatioiden ja yritysten synnyttäminen Teollisuuden uudistaminen ja jalostusarvon nosto Innovatiiviset palvelut Tuotteistetut palvelukokonaisuudet pk yritysten palvelujen tuotteistamiseen, kaupallistamiseen ja kansainvälistymiseen liittyvän tietotaidon ja osaamisen lisääminen toimialarajat ylittävän verkostoitumisen ja innovointitoiminnan lisääminen kasvuorientoituneiden pk yritysten kansainvälistäminen Luonnonvarojen älykäs käyttö ja siihen liittyvät tekniikat ICT alan uudet avaukset Vetovoimainen Kymenlaakso Metsäteollisuuden rakennemuutoksesta kohti kansainvälisesti merkittävää biotalousklusteria biotalouden uudet liiketoimintamahdollisuudet koulutuksen kehittäminen energia alan tutkimuksen kehittäminen valtakunnallisten keskittymien (Vaasa) kanssa pakkausalan liiketoiminnan kehittäminen ja digipakkaukset Elintarviketalous, lähi ja luomuruoka pelillistämiseen perustuvan osaamisen ja liiketoiminnan edistäminen kyberturvallisuusosaamisen ja liiketoiminnan kehittäminen valtakunnallisten keskittymien (pääkaupunkiseutu, Jyväskylä, Oulu) kanssa hyvinvointisovellusten ja pelien korkean tason soveltava tki innovaatiokeskittymä investointien ja pääomien houkuttelu (sijoittumismarkkinointi) kansainvälisten yrityskumppanuuksien synnyttäminen matkailuelinkeinon monipuolinen kehittäminen *Kymenlaakson ja Etelä Karjalan yhteiset toimenpiteet

8 Kymenlaakson Liitto Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma Toimintalinja 2. Koulutuksen ja osaamisen kehittäminen työvoiman saatavuuden turvaamiseksi Painotukset Keskeiset hanke ja toimenpide esitykset Rahoitus Vetovoimainen Venäjä osaamisen ja kansainvälisen koulutustoiminnan laajentaminen ENI Kymenlaakso Nuoret Työelämän kehittäminen Osallisuuden vahvistaminen nuorten ja muiden heikossa työmarkkina asemassa olevien työllistymisen edistäminen nuorisotakuu toisen asteen koulutuksen kehittäminen uudenlaisten koulutus ja oppimisympäristöjen kehittäminen vetovoimaisen K S amkin muodostaminen Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen parannetaan pk yritysten tuottavuutta ja työhyvinvointia parantavia koulutus, ohjaus, neuvonta ja asiantuntijapalveluita sekä vahvistetaan vertaisoppimista kehitetään ja vahvistetaan työhyvinvointia ja työssä jatkamista kiinnittäen erityistä huomiota ikääntyvien työssä jaksamiseen Työelämän ulkopuolella olevien työ ja toimintakyvyn parantaminen osallisuutta vahvistavat kokonaisvaltaiset palvelut kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen Osaaminen Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa arvoa tukevien palveluiden parantaminen kasvu ja rakennemuutosalojen koulutuksen laadun ja tarjonnan parantaminen *Kymenlaakson ja Etelä Karjalan yhteiset toimenpiteet

9 Kymenlaakson Liitto Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma Toimintalinja 3. Kestävä maankäyttö, laadukas elinympäristö ja vireä kulttuuriympäristö Painotukset Keskeiset hanke ja toimenpide esitykset Rahoitus Laadukkaan, puhtaan ja viihtyisän asuin ja toimintaympäristön kehittäminen Pohjoiselle kasvuvyöhykkeelle sijoittuville investointikohteille luodaan edellytykset parantamalla alueiden suunnitelmallista valmiutta Matkailu ja palvelualueiden toimintaedellytysten kehittäminen; Kymijoen, Kimolan kanavan, vanhojen teollisuusalueiden ja puolustusvoiminen käytöstä vapautuneiden alueiden osalta Tapahtuma ja elämyskeskusten suunnittelu ja rakentaminen Kattavan tietoliikenneverkon suunnittelu ja rakentaminen alueille kysynnän mukaan Ympäristönsuojeluun liittyvät toimet, joilla edistetään alueen vetovoimaa esimerkiksi vesistöjä kunnostamalla. Liikennejärjestelmän kehittäminen Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen Ekotehokkuuden lisääminen ja vähähiiliseen talouteen siirtyminen Pääväylien sujuvuuden ja kustannustehokkuuden kehittäminen (suunnittelu ja toteuttaminen) Kouvolan logistiikkaterminaalin ja HaminaKotka sataman välisten yhteyksien tarvitsemat tiet ja radat (Kotolahden ratapiha, radan parantaminen, Kouvolan ratapihan kehittäminen ja terminaalin yhteydet tieverkkoon sekä Merituulentie ja Hyväntuulentie) vt15 Kotka Kouvola yhteysvälikäytävän uudelleenarviointi vt 6 Kouvolan kohta, vt12 Lahti Kouvola (Tillola Keltti ja Hiisiö Tillola) raskaan liikenteen käyttämien siltojen parantaminen (massat ja mitat ohjelma) Rajatoimintojen sujuvuuden ja luotettavuuden parantaminen Vaalimaan rajanylityspaikka (infrastuktuuri, liikenteenohjausjärjestelyt ja raja ja tulliteknologian uusiminen) Alemman tieverkon toimivuuden varmistaminen hoidon ja ylläpidon priorisointi tien merkittävyyden perusteella Työpaikkojen ja palvelukeskittymien saavutettavuuden parantaminen Joukkoliikenteen käytön edistäminen seutujen välisessä työ ja opiskeluliikenteessä aikataulujen parantaminen ja lippujärjestelmän kehittäminen (joukkoliikenteen kilpailutukset 2015) Jalankulkua, pyöräilyä, muuta arkiliikuntaa ja joukkoliikennettä edistävien toimintatapojen ja toimenpiteiden edistäminen asukaslähtöisten toimintatapojen ja palvelujen kehittäminen osallisuuden tukemiseksi ilmasto ja energiaohjelman toimenpiteet teollisuuden ekotehokkuuden edistäminen resurssitehokkuusmallien rakentaminen TEN T ENI ja *Kymenlaakson ja Etelä Karjalan yhteiset toimenpiteet

KASVUA KAAKKOIS-SUOMESTA 2015 (LUONNOS) Kaakkois-Suomen liikenneolosuhteet. Aluepolitiikkaa vahvistettava

KASVUA KAAKKOIS-SUOMESTA 2015 (LUONNOS) Kaakkois-Suomen liikenneolosuhteet. Aluepolitiikkaa vahvistettava 1 KASVUA KAAKKOIS-SUOMESTA 2015 (LUONNOS) Kaakkois-Suomen liikenneolosuhteet Liikennejärjestelmä on Valtioneuvoston liikennepoliittisen selonteon mukaan keskeinen kilpailukykytekijä. Suomen teollisuus

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU!

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! Luonnos 21.2.2014 2 Etelä-Savo -ohjelma 2014-2017 SISÄLLYS STRATEGIASTA TOIMENPITEIKSI... 3 MAAKUNNAN NYKYTILA JA KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 18.10.2011 Tarkistettu 17.1.2012 myr sihteeristölle delegoidulla päätöksellä Etelä-Savon maakunnan vuoden

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet

Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet Ohjaamo nuorille (TL 3) Nuorisotakuun monihallinnollinen, -ammatillinen ja -alainen tukiverkosto, jotta nuori pääsee työhön, opintoihin

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 110:2011 ISBN 978-952-5093-99-5 (pdf, verkkoj.) ISSN 1455-2930 Etelä-Savon maakuntaohjelman

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 A:7 KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2008-2009 Maakunnan yhteistyöryhmä 22.10.2007 Maakuntavaltuuston hyväksyminen 29.10.2007

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

SATAKUNTALIITON TAVOITTEET HALLITUSOHJELMAAN JA SEN TOIMINTASUUNNITELMIIN 2015

SATAKUNTALIITON TAVOITTEET HALLITUSOHJELMAAN JA SEN TOIMINTASUUNNITELMIIN 2015 SATAKUNTALIITON TAVOITTEET HALLITUSOHJELMAAN JA SEN TOIMINTASUUNNITELMIIN 2015 HYVÄ SAAVUTETTAVUUS UUSI TEOLLISUUSSTRATEGIA POHJANLAHTIVUOSI ENERGIAMAAKUNTA VAHVA YLIOPISTOKESKUS ELINVOIMAINEN MAASEUTU

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle!

UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle! UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle! POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA Kainuun liitto Keski-Pohjanmaan liitto Lapin liitto Pohjois-Pohjanmaan liitto SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE... 3 2. POHJOIS-SUOMEN NÄKYMÄT...

Lisätiedot