Kalliorakennusalan FISEpätevyydet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kalliorakennusalan FISEpätevyydet"

Transkriptio

1 Kalliorakennusalan FISEpätevyydet VUORITEKNIKOT RY:N KOULUTUSPÄIVÄT TAMPERE MARITA MÄKINEN FISE OY

2 FISE Oy FISE toteaa lakiin ja täydentäviin määräyksiin perustuvia rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan suunnittelijoiden, työnjohdon ja muiden asiantuntijoiden pätevyyksiä Ylläpitää julkista pätevyysrekisteriä: Lisäksi järjestelmään on otettu mukaan markkinalähtöisiä rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijapätevyyksiä 8 sihteerijärjestöä, 25 pätevyyslautakuntaa FISEn pätevyyslautakunnissa tekee pyyteetöntä työtä 200 maamme parasta asiantuntijaa Pätevyysnimikkeitä tällä hetkellä 98 kpl Pätevyys todetaan yleensä 7 vuodeksi kerrallaan

3 FISE Oy FISE on perustettu rakennusalan järjestön omistuksessa Vaikuttaa ja kehittää rakennusalaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Edistää hyvää rakentamistapaa rakennusvirhepankkia ylläpitämällä: Pätevyyksiä tällä hetkellä rekisterissä n kpl

4 FISEn tarkoitus Parantaa rakentamisen laatua Lisätä rakennusalalla toimivien henkilöiden motivaatiota kehittyä ammatissaan Tuottaa alalle yhdenmukaista informaatiota pätevistä henkilöistä Vaikuttaa ja kehittää rakennusalaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa

5 SFS-EN ISO/IEC Kolmiportainen sanktiojärjestelmä

6 Rekisteröidyt pätevyydet

7 Rakennusvirhepankki Tavoitteena on varmistaa tiedon leviäminen hyvästä ja turvallisesta rakentamisesta, edistää rakentamisen kehittämistä sekä ehkäistä virheitä ja ympäristöhaittoja Pankkiin kuuluvien esimerkkien avulla: vähennetään markkinoilta epäkelpoja ratkaisuja parantaa suunnittelun ja tuotekehityksen tasoa mm. vähentämällä virheiden määrää rakennushankkeiden riskikohdat voidaan tunnistaa aikaisempaa helpommin ja laajemmin virhe-esimerkit auttavat sekä alan normeja uudistettaessa että normien tulkinnassa esimerkeistä saadaan aineistoa täydennyskoulutukseen Pankkiin kerätään tapahtuneet yleisimmät ja turvallisuuden kannalta riskialttiimmat rakennusvirheet

8 FISEn pätevyyslautakunta, yhteensä 25 kpl Pätevyyslautakunnan sihteeri viimeistelee

9 Mitä pätevyys on? SFS-EN ISO/IEC 17024: VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTI. YLEISET VAATIMUKSET HENKILÖITÄ SERTIFIOIVILLE ELIMILLE Competence = ability to apply knowledge and skills to achieve intended results Pätevyys = kyky soveltaa tietoja ja taitoja tarkoitettujen tulosten saavuttamiseksi

10 Tiedot Tutkinto, joka sisältää pätevyyteen vaaditut opintokokonaisuudet (=opintopisteet) Joissain pätevyyksissä pakollinen tentti Taidot Työkokemus Joissain pätevyyksissä työnäytteet Asenteet FISEn eettiset ohjeet PÄTEVYYS = TIEDOT + TAIDOT + ASENTEET

11 Pätevyys vai kelpoisuus? PÄTEVYYS = YLEISPÄTEVYYS Riippumaton osapuoli on arvioinut henkilön kyvykkyyden pätevyyskriteerien mukaisesti FISE-pätevyys on voimassa 7 vuotta kerrallaan Pätevyyttä uusittaessa pitää osoittaa ylläpitäneensä ja kehittäneensä osaamistaan KELPOISUUS = HANKEKOHTAINEN Rakennusvalvontaviranomainen toteaa hankekohtaisesti suunnittelijoiden ja työnjohtajien kelpoisuuden SERTIFIOINTI = PÄTEVYYS Vtt:n henkilösertifioinnin toteamia pätevyyksiä kutsutaan yleisesti henkilösertifioinneiksi

12 Onko FISE-pätevyyksistä hyötyä? Oma kehu riippumaton arvio Pätevyyteen tarvitaan tietojen ja taitojen lisäksi oikea asenne Fisen eettiset ohjeet Kannustaa ammattitaidon kehittämiseen Sääntelyä kevennetään, ammattilaisten merkitys! Valtakunnallinen toimija Koko rakentamisketjun hankkeen alusta elinkaaren loppuun oltava pätevää, yhteistyö! Rakennusmarkkinat globalisoituvat

13 Kalliorakennusalan FISE-pätevyydet KALLIORAKENTEIDEN TARKASTAJA KALLIORAKENNESUUNNITTELIJA KALLIORAKENNUSTÖIDEN TYÖNJOHTAJA

14 Kalliorakennusalan pätevyyslautakunnat TARKASTAJAT DI Tapio Aho, SKOL puheenjohtaja DI Juha Elomaa, SKOL DI Timo Helenius, RIL DI Heikki Kangas, SGY Ins. Oskari Laukkanen, RIA DI Tom Mattson, RTY DI Pekka Laamanen, BY DI Jouko Pellosniemi, TRY DI Reijo Riekkola, MTR DI Marita Mäkinen, FISE, sihteeri POHJA-JA KALLIORAKENTEET, TÄRINÄASIANTUNTIJA DI Jouko Viitala, puheenjohtaja, SGY DI Matti Honkaniemi, RIL ins. Martti Kaunismäki, RKL TkT Leena Korkiala-Tanttu, SGY ins. Seppo Posti, SuLVI TkL Jukka Pöllä, MTR DI Eero Timonen, RIL DI Kalle Hollmén, MTR RI Tapio Mettänen, RIA DI Gunnar Åström, sihteeri, RIL

15 Kalliotilojen luokitus aa - luokan kohde: Ympäristöstä johtuvat vaatimukset Pohjavedenpinnan taso säilytettävä Välittömässä läheisyydessä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita, suuria ihmismääriä tai erityisen herkkiä teknisiä laitteita tai rakenteita Kallioperän ominaisuudet - Kallioperän jännitystila on suuri tai - lujuusominaisuudet ovat poikkeuksellisen heikot suhteessa tilan mittoihin Käyttötarkoituksesta johtuvat vaatimukset Jänneväli L 20 m Ohut kalliokatto eli L/2 Vesistöjen alaiset tunnelit Korkeus pohjatasosta holvin lakipisteeseen 30 m Kuormitukset ylittävät vss-kuormitukset a - luokan kohde: Ympäristöstä johtuvat vaatimukset Tavanomaiset ympäristöstä johtuvat vaatimukset Kallioperän ominaisuudet Keskimääräiset kallioperän ominaisuudet Kalliotilan käyttötarkoituksesta johtuvat vaatimukset Tavanomaiset kalliotilan käyttötarkoituksesta johtuvat vaatimukset Normaalit vss-kuormitukset Tilaa käyttää suuri määrä ihmisiä tai turvallisuustaso on muutoin vaativa

16 Kalliorakennesuunnittelija Vaatimus aa a Tutkinto diplomi-insinööri, ammattikorkeakoulun tai teknillisen oppilaitoksen insinööri Opintosisällöt pääainetason opintoja kalliorakennustekniikassa (n. 30 op) rakennetekniikassa yhteensä 16,5 op (11 ov) käsittäen betonitekniikan, rakenteiden mekaniikan ja betonirakenteiden suunnittelun opintoja Työkokemus (Mikäli oppimäärävaatimukset eivät täyty, voidaan ne korvata vähintään 6 vuoden suunnittelukokemuksella sekä näytöllä aa-vaativuusluokan kalliorakenteiden suunnittelusta) 4 vuotta sekä näyttöä aa-vaativuusluokan kalliorakenteiden suunnittelusta ammattikorkeakoulun tai teknillisen oppilaitoksen rakennusinsinöörin tutkinto rakennetekniikkaa 9 op (6 ov) sisältäen betonitekniikkaa ja rakenteiden mekaniikkaa (Mikäli oppimäärävaatimukset eivät täyty, voidaan ne korvata vähintään 6 vuoden suunnittelukokemuksella, josta vähintään kaksi vuotta a-vaativuusluokan kalliorakenteiden suunnittelua) 4 vuotta, josta 2 vuotta a- vaativuusluokan kalliorakenteiden suunnittelua. Pätevyyden uusimisessa osoitetaan, että on toimittu aktiivisesti pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Esitetään päivitetyt tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja täydennyskoulutuksesta (yleensä vähintään 1 täydennyskoulutuspäivä).

17 Kalliorakennustöiden työnjohtaja Vaatimus aa a Tutkinto Teknillisen oppilaitoksen teknikko tai ammattikorkeakoulun insinööri rakennus- tai kaivosalalta tai vastaava tutkinto Opintosisältö Kalliorakennustekniikassa vähintään 13,5 op (9 ov) rakennetekniikassa, yhteensä vähintään 15 op (10 ov) käsittäen betonitekniikan, rakenteiden mekaniikan ja betonirakenteiden suunnittelun opintoja Täydennyskoulutus: Kalliorakennustöiden työnjohto- ja työturvallisuuskoulutusta 2 pv teknillisen oppilaitoksen teknikko tai ammattikorkeakoulun insinööri tutkinto rakennus- tai kaivosalalta tai vastaava tutkinto kalliorakennustekniikassa vähintään 7,5 op (5 ov) Täydennyskoulutus: Kalliorakennustöiden työnjohtoja työturvallisuuskoulutusta 2 pv (Mikäli oppimäärävaatimukset eivät täyty, mutta täyttävät vähintään a- luokan opintovaatimukset, vaaditaan kalliorakennustöiden kokemusta vähintään 6 vuotta) (Mikäli oppimäärävaatimukset eivät täyty, voidaan ne korvata vähintään 4 vuoden kalliorakennustöiden kokemusta) Työkokemus 3 vuotta kalliorakennustöiden työkokemusta 2 vuotta kalliorakennustöiden työkokemusta Pätevyyden uusimisessa osoitetaan, että on toimittu aktiivisesti pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Esitetään päivitetyt tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja täydennyskoulutuksesta (yleensä vähintään 1 täydennyskoulutuspäivä).

18 Kalliorakenteiden tarkastaja Rakennesuunnitelmien ulkopuolisen tarkastajan pätevyysvaatimuksia ovat: AA-luokan pätevyys kyseisten rakenteiden suunnittelijana rakennusalan korkeakoulututkinto (yliopisto, teknillinen korkeakoulu tai vastaavat tiedot) riittävän laaja työkokemus kyseisen alan suunnittelijana, tutkijana tai opettajana, yleensä vähintään 15 vuotta tehtävään sopivat henkilökohtaiset ominaisuudet, tehtävään riittävät referenssit ja aktiivinen toiminta alalla, erityisesti vaativien kohteiden suunnittelussa

19 FISEn rekisterissä tällä hetkellä voimassa olevia kalliorakennusalan pätevyyksiä yhteensä 94 kpl PÄTEVYYS VOIMASSA OLEVAT PÄTEVYYDET Kalliorakenteiden tarkastaja 5 Kalliorakennesuunnittelija 48 Kalliorakennustöiden työnjohtaja 41

20 Mitä lainsäädännössä on tapahtumassa? Vaativuusluokitus on perustunut Rak. Mk:n osaan A2 Maankäyttö- ja rakennuslaki on uudistunut vaativuusluokkien ja kelpoisuusvaatimusten osalta Tämän johdosta FISE on uudistanut kaikki suoraan mrl:ään perustuvat pätevyytensä Seuraavaksi on tarkoitus miettiä johdallaispätevyyksien uudistamista

21 MRL:n uudistus 41/2014 Astui voimaan Päätavoitteena ns.normihierarkiauudistus: Laissa perussäännökset ja asetuksenantovaltuudet Asetuksissa valtaosa rakentamisen säännöksistä Ohjeita ja oppaita yhtenäisen tulkinnan tueksi Samalla tavoitteena selkiyttää rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuuksia rakennusten suunnittelua ja suunnittelijoita rakennustyönjohtoa rakennuslupamenettelyä ja rakentamisen viranomaisvalvontaa koskevia säännöksiä. Helpottaa niiden yhtenäisempää soveltamista.

22 Suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytyminen MRL:ssä määritetyt suunnittelualat: Pääsuunnittelu Rakennussuunnittelu Erityissuunnittelu Valtioneuvoston asetuksessa rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä erityisaloina esitetään: Kantavien rakenteiden suunnittelu (betoni, puu, teräs, alumiini, muuratut ja liittorakenteet) Pohjarakenteet suunnittelu Ilmanvaihdon suunnittelu Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelu Rakennusfysikaalinen suunnittelu Kosteusvaurion korjaustyön suunnittelu Kalliorakennesuunnittelijan pätevyysvaatimukset tullaan uudistamaan vastaamaan muiden erityisalojen suunnittelijoita, vaikka MRL ei suoraan velvoita tähän

23 Työnjohtotehtävien vaativuusluokkien määräytyminen MRL:ssä määritetään työnjohtolualat: Vastaava työnjohto Erityisalojen työnjohto Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston rakentaminen Ilmanvaihtolaitteiston rakentaminen Muut erityisalat Ympäristöministeriön ohjeessa muina erityisaloina esitetään: Kantavien rakenteiden rakennustyö Pohjarakenteiden rakentaminen Kalliorakenteiden työnjohtajan pätevyysvaatimukset tullaan uudistamaan vastaamaan muiden erityisalojen suunnittelijoita, vaikka MRL ei suoraan velvoita tähän

24 Vaativuusluokat ja kelpoisuusvaatimukset Lähde: A. Korpivaaran esitys

25 Vaativuusluokat MRL Vaativuusluokat Poikkeuksellisen vaativa Vaativa Tavanomainen Vähäinen MRL uudistus 41/2014: Sääntely suunnittelu- ja työnjohtotehtävien vaativuusluokista lain tasolle. Neljä vaativuusluokkaa kuten aiemminkin (Suunnittelijoilla rak.mk A2: AA, A, B ja C, käytetty myös tj:lla). Uudet luokat eivät vastaa vanhoja! Tavoitteena, että valtaosa kuuluisi vaativaan tai tavanomaiseen luokkaan. Samassa rakennushankkeessa voi olla eri vaativuusluokkiin kuuluvia suunnittelutehtäviä. Vaativuusluokkien määräytymisperusteet esitetään VN:n asetuksissa.

26 Kelpoisuusvaatimukset MRL Kelpoisuusvaatimukset Suunnittelijan ja työnjohtajan kelpoisuus koostuu: tutkinnosta työkokemuksesta MRL uudistus 41/2014: Kelpoisuusvaatimukset esitetään laissa. Suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset kiristyvät huomattavasti, koska tutkintovaatimuksia on kiristetty poikkeuksellisen vaativassa luokassa opintopistevaatimuksia on kasvatettu työkokemusvaatimusta on kasvatettu Työnjohtajien kelpoisuusvaatimukset säilyvät ennallaan tai jopa lievenevät.

27 Taulukko suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimuksista Suunnittelutehtävä Tutkinto työkokemus vähintään huom vähintään VÄHÄINEN - riittävä osaaminen TAVANOMAINEN teknikko, rkm(amk), kandi VAATIVA ins, ins(amk), rak.arkkit. 3v avustamista tavanomaisessa luokassa 4v tavanomaisessa ja 2v avustamista vaativassa luokassa (yhteensä 6) työkokemus pääosin ao alan tehtävistä POIKKEUKSELLISEN VAATIVA DI, YAMK, arkkit. 6v vaativassa luokassa

28 Taulukko työnjohtajien kelpoisuusvaatimuksista Työnjohtotehtävä Tutkinto vähintään Työkokemus vähintään VÄHÄINEN - tarvittavat edellytykset TAVANOMAINEN teknikko tai vastaavat tiedot riittävä VAATIVA rkm(amk), teknikko riittävä + perehtyneisyys Huom työkokemus pääosin ao alan tehtävistä POIKKEUKSELLISEN VAATIVA ins, rkm(amk) riittävä + hyvä perehtyneisyys

29 Siirtymäsäännös MRL 41/2014: Tämän lain voimaantullessa kelpoisuusvaatimukset täyttävänä suunnittelijana ja työnjohtajana pidetään myös henkilöä, joka on ennen tämän lain voimaantuloa rakennusvalvontaviranomaisen vastaaviin erittäin vaativiin tehtäviin hyväksymä ja jolla voidaan näin katsoa olevan tehtävän vaatimat edellytykset. Poikkeuksellisen vaativiin suunnittelu- tai työnjohtotehtäviin voivat siirtymäsäännöksen mukaisesti edelleen olla kelpoisia myös ne henkilöt, jotka ovat saaneet ennen lain voimaantuloa toimia vastaavissa erittäin vaativissa suunnittelutehtävissä.

30 Pätevyyksien merkitys nyt ja tulevaisuudessa PÄTEVYYDET NÄHDÄÄN ENENEVÄSSÄ MÄÄRIN TARPEELLISIKSI: voimaan astuneessa MRL:n muutoksessa 41/2014 uudet korjausrakentamisen kelpoisuusvaatimukset Valtakunnallisen pätevyysjärjestelmän tarpeellisuus tunnistettu voimaan astuneessa terveydensuojelulaissa valtakunnallinen pätevyydentoteamismenettely ja asiantuntijapätevyydet Ammattilaisten kelpoisuuden toteaminen on entistä haastavampaa, kun oppilaitoksien opintosisällöt vaihtelevat ja vapaavalintaisten opintojaksojen määrä tutkinnoissa lisääntyy Laatu lähtee pätevistä toimijoista koko rakentamisketjussa alueiden luonnossuunnittelusta rakennuksen elinkaaren loppuun Nopeasti muuttuvat määräykset vaativat jatkuvaa kouluttautumista, pätevyysjärjestelmä kannustaa kehittymään

31 Kiitos mielenkiinnosta! KYSYMYKSIÄ? Lähde: Helsingin sanomat

VOIMASSA OLEVAN PÄTEVYYDEN SIIRTO MRL 41/2014 UUSIEN VAATIVUUSLUOKKIEN MUKAISEKSI PÄTEVYYDEKSI

VOIMASSA OLEVAN PÄTEVYYDEN SIIRTO MRL 41/2014 UUSIEN VAATIVUUSLUOKKIEN MUKAISEKSI PÄTEVYYDEKSI VOIMASSA OLEVAN PÄTEVYYDEN SIIRTO MRL 41/2014 UUSIEN VAATIVUUSLUOKKIEN MUKAISEKSI PÄTEVYYDEKSI FISE on uudistanut kaikki suoraan maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvat suunnittelu- ja työnjohtopätevyytensä.

Lisätiedot

Rakennesuunnittelijat ja vastaavat työnjohtajat, kelpoisuus. Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö 4.3.2015

Rakennesuunnittelijat ja vastaavat työnjohtajat, kelpoisuus. Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö 4.3.2015 Rakennesuunnittelijat ja vastaavat työnjohtajat, kelpoisuus Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö 4.3.2015 Missä mennään? MRL:n muutos 41/2014 Sovelletaan 1.9.2014 alkaen kaikkiin tilanteisiin Asetukset

Lisätiedot

Uudistuva lainsäädäntö

Uudistuva lainsäädäntö Uudistuva lainsäädäntö Suunnittelijoiden ja työnjohtajien kelpoisuutta ja tehtävien vaativuutta koskevat uudistuneet säännökset ja soveltamisohjeet Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2014 Aila Korpivaara

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiöiden kunnossapito nyt ja tulevaisuudessa

Asunto-osakeyhtiöiden kunnossapito nyt ja tulevaisuudessa Asunto-osakeyhtiöiden kunnossapito nyt ja tulevaisuudessa Kuntotutkijoiden pätevyys- Mitä se tarkoittaa ja mitä apua siitä on taloyhtiöille? Oulun seudun ammattikorkeakoulu Oy Hannu Kääriäinen, 040-5857534,

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista A2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat A2 Määräykset ja ohjeet 2002 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan terveiset ajankohtaisista asioista

Rakennusvalvonnan terveiset ajankohtaisista asioista EUROKOODI 2014 SEMINAARI Rakennusvalvonnan terveiset ajankohtaisista asioista tarkastusinsinööri Ulla Poutanen, Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto Säädöksissä muutoksia MRL:n muutos 41/2014 Sovelletaan

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista A2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat A2 Määräykset ja ohjeet 2002 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista Annettu Helsingissä

Lisätiedot

23.1.2013. Liitto toimii kiinteistö- ja rakentamisalan vaikuttajana, aktiivisena kehittäjänä, ammattilaisten verkottajana sekä tiedon tuottajana.

23.1.2013. Liitto toimii kiinteistö- ja rakentamisalan vaikuttajana, aktiivisena kehittäjänä, ammattilaisten verkottajana sekä tiedon tuottajana. LAUSUNTO 1 (5) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ PL 35 00023 Valtioneuvosto kirjaamo.ym@ymparisto.fi Lausuntopyyntö 11.12.2012 YM10/600/2012 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet MRL MRA RakMk LAKI ASETUS MÄÄRÄYS OHJE SELOSTUS 1.1.2000 MRL & MRA 1.5.2000 RakMk A1 2000 Rakennustyön valvonta, määräykset ja ohjeet 1.5.2000 RakMk A4

Lisätiedot

VASTAAVAT TYÖNJOHTAJAT JA ERITYISALAN TYÖNJOHTAJAT

VASTAAVAT TYÖNJOHTAJAT JA ERITYISALAN TYÖNJOHTAJAT RAKENNUSVALVONTAVIRASTO VASTAAVAT TYÖNJOHTAJAT JA ERITYISALAN TYÖNJOHTAJAT Ohje: elokuu 2011, korvaa ohjeen tammikuu 2000 Vuoden 2014 syksyllä voimaan astuvaa sääntelyä ei ole huomioitu ohjeessa. Ohje

Lisätiedot

A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Määräykset ja ohjeet 2006

A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Määräykset ja ohjeet 2006 A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Määräykset ja ohjeet 2006 1 Ympäristöministeriön asetus rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Annettu Helsingissä 28

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN ALOITUS- KOKOUSKÄYTÄNTÖJEN YHTEINEN TULKINTA

RAKENNUSTYÖN ALOITUS- KOKOUSKÄYTÄNTÖJEN YHTEINEN TULKINTA Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikka Tuotantojohtaminen 2013 Markku Aro RAKENNUSTYÖN ALOITUS- KOKOUSKÄYTÄNTÖJEN YHTEINEN TULKINTA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikka/

Lisätiedot

Taitorakenteiden rakennussuunnitelmien tarkastusohje

Taitorakenteiden rakennussuunnitelmien tarkastusohje 30 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Taitorakenteiden rakennussuunnitelmien tarkastusohje Taitorakenteiden rakennussuunnitelmien tarkastusohje Liikenneviraston ohjeita 30/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAN VASTUU RAKENNUSHANKKEESEEN RYHTYJÄÄ KOHTAAN

PÄÄSUUNNITTELIJAN VASTUU RAKENNUSHANKKEESEEN RYHTYJÄÄ KOHTAAN PÄÄSUUNNITTELIJAN VASTUU RAKENNUSHANKKEESEEN RYHTYJÄÄ KOHTAAN Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Ympäristöoikeus Pro Gradu -tutkielma Kevät 2014 Alina Lehtonen II Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

9.3.2015 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUS- ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

9.3.2015 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUS- ASETUKSEN MUUTTAMISESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Rakennetun ympäristön osasto Hallitussihteeri Erja Werdi Perustelumuistio 9.3.2015 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUS- ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Yleistä 1.1

Lisätiedot

OHJEITA RAKENTAMISEN LUVISTA JA LUPIEN HAKEMISESTA

OHJEITA RAKENTAMISEN LUVISTA JA LUPIEN HAKEMISESTA OHJEITA RAKENTAMISEN LUVISTA JA LUPIEN HAKEMISESTA Luvat ja lupien tarve - rakennuslupa - toimenpidelupa - ilmoitusmenettely - purkamislupa ja ilmoitus - maisematyölupa - poikkeaminen - suunnittelutarveratkaisu

Lisätiedot

Pääsuunnittelija tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa. Vaativat projektit uudis- ja korjausrakentamishankkeissa. 11. Pääsuunnittelukoulutus

Pääsuunnittelija tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa. Vaativat projektit uudis- ja korjausrakentamishankkeissa. 11. Pääsuunnittelukoulutus Aalto University Professional Development - Aalto PRO Pääsuunnittelija tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa - Vaativat projektit uudis- ja korjausrakentamishankkeissa 11. Pääsuunnittelukoulutus

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisalan koulutus- ja osaamisbarometri 2008

Kiinteistö- ja rakentamisalan koulutus- ja osaamisbarometri 2008 Kiinteistö- ja rakentamisalan koulutus- ja osaamisbarometri 2008 RIL 227-2008 KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALAN KOULUTUS- JA OSAAMISBAROMETRI 2008 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Rakennusinsinöörit

Lisätiedot

Rakennustyön valvonta

Rakennustyön valvonta A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Rakennustyön valvonta MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2000 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 13 :n (132/1999)

Lisätiedot

KOSTEUS- JA HOMEVAURIOALAN AMMATTILAISTEN KOULUTUS JA PÄTEVÖITYMINEN. Helmi Kokotti Itä-Suomen yliopisto Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate

KOSTEUS- JA HOMEVAURIOALAN AMMATTILAISTEN KOULUTUS JA PÄTEVÖITYMINEN. Helmi Kokotti Itä-Suomen yliopisto Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate KOSTEUS- JA HOMEVAURIOALAN AMMATTILAISTEN KOULUTUS JA PÄTEVÖITYMINEN Helmi Kokotti Itä-Suomen yliopisto Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate Alan koulutus ja pätevöityminen Valtakunnallinen hanke osana

Lisätiedot

TERVEIDEN TALOJEN ERIKOISJOUKOT

TERVEIDEN TALOJEN ERIKOISJOUKOT TERVEIDEN TALOJEN ERIKOISJOUKOT Kosteus- ja homevaurio- sekä muiden sisäilmaongelmien asiantuntijoiden koulutuksen ja pätevöitymisen kehittäminen ja synkronointi Loppuraportti 12.04.2013 Helmi Kokotti,

Lisätiedot

Rakentamismääräykset uudistuvat

Rakentamismääräykset uudistuvat Rakentamismääräykset uudistuvat Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Valkea talo, 20.3.2014 Helsinki Sisältö 1. Rakentamisen sääntelyn keskeiset periaatteet ja ajankohtaiset muutostarpeet

Lisätiedot

ANTTI PAAVOLAINEN TAMPEREEN RAKENNUSLUPAPROSESSIN SÄHKÖISTÄMINEN

ANTTI PAAVOLAINEN TAMPEREEN RAKENNUSLUPAPROSESSIN SÄHKÖISTÄMINEN ANTTI PAAVOLAINEN TAMPEREEN RAKENNUSLUPAPROSESSIN SÄHKÖISTÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Ahlstedt Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa 9. lokakuuta

Lisätiedot

MUISTIO LVI-ASENNUSTEN LUVANVARAISUUDESTA

MUISTIO LVI-ASENNUSTEN LUVANVARAISUUDESTA Ympäristöministeriö Kirjaamo.ym@ymparisto.fi aila.korpivaara@ymparisto.fi MUISTIO LVI-ASENNUSTEN LUVANVARAISUUDESTA 1. Muistion tarkoituksesta ja laatijasta LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry (jäljempänä

Lisätiedot

Pääsuunnittelijan toimintaympäristö maanalaisessa rakentamisessa PS-PRO 2015

Pääsuunnittelijan toimintaympäristö maanalaisessa rakentamisessa PS-PRO 2015 Pääsuunnittelijan toimintaympäristö maanalaisessa rakentamisessa PS-PRO 2015 Olli Mäkelä Saanio & Riekkola Oy 19.5.2015 Tiivistelmä Tässä työssä on käsitelty maanalaisen rakentamisen ja suunnittelun erityispiirteitä

Lisätiedot

Selvitys rakennusalan toimilupajärjestelmästä

Selvitys rakennusalan toimilupajärjestelmästä Ympäristöministeriön raportteja 2 2015 Selvitys rakennusalan toimilupajärjestelmästä Mikko Wennberg, Olli Oosi ja Nita Korhonen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 2 2015 Selvitys rakennusalan

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Olavi Syrjänen, varatuomari, oikeustieteen tohtori olavi.syrjanen@tradeka.fi Ympäristönkäytön sääntelyssä vanhinta on rakentamisen ohjaus, jossa pisimpään ovat

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ohje rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista YM1/601/2015

Ympäristöministeriön ohje rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista YM1/601/2015 Ympäristöministeriön ohje rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista YM1/601/2015 Ympäristöministeriö antaa rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista seuraavat ohjeet. et ovat voimassa

Lisätiedot

Ympäristörakentamisen laadunvarmistus jakeluasemilla KÄSIKIRJA

Ympäristörakentamisen laadunvarmistus jakeluasemilla KÄSIKIRJA Ympäristörakentamisen laadunvarmistus jakeluasemilla KÄSIKIRJA Öljy- ja biopolttoaineala ry 3. SÄHKÖINEN JULKAISU/2014 2 Ympäristörakentamisen laadunvarmistus jakeluasemilla Öljy- ja biopolttoaineala ry

Lisätiedot