K U N T A T I E D O T E 3/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "K U N T A T I E D O T E 3/25.3.2011"

Transkriptio

1 JULKINEN TIEDOTE K U N T A T I E D O T E 3/ EDUSKUNTAVAALIT 2011 Äänioikeusrekisteri Väestörekisterikeskus on perustanut äänioikeusrekisterin, johon otetaan jokainen väestötietojärjestelmän mukaan tulevissa vaaleissa äänioikeutettu. Joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeusrekisteristä tai että häntä koskeva tieto on siinä virheellinen, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen maistraatille viimeistään klo 16. Ennakkoäänestys Jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakkoon kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa ja ulkomailla Suomen edustoissa. Lisäksi ennakkoon voi äänestää erityisissä ennakkoäänestyspaikoissa, joita ovat sairaalat, tietyt sosiaalihuollon toimintayksiköt ja rangaistuslaitokset sekä suomalaiset laivat. Edelleen ennakkoäänestys voidaan säädetyin edellytyksin järjestää äänestäjän kotona. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa ja ulkomailla Suomalaisessa laivassa ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo Eduskuntavaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat Siikalatvan kunnassa ovat: Äänestyspaikka Käyntiosoite Kestilä, kunnantoimisto Hallintotie 5, Kestilä Piippola, kunnantoimisto Keskustie 9, Piippola Pulkkila, kunnantalo Pulkkilantie 4, Pulkkila Rantsila, kirjasto Kunnantie 1, Rantsila Ennakkoäänestyspaikat ovat ennakkoäänestystä varten avoinna klo klo klo Laitosäänestys- ja kotiäänestys Laitosäänestyspaikkoina toimivat Palvelukeskus Pihlajisto ja Kestilän vankila Kestilässä, Palvelukeskus Vaarintalo Piippolassa, Palvelukeskus Koivulehto ja Siikalatvan vuodeosasto Pulkkilassa sekä Palvelukeskus Kotipiha Rantsilassa. Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestyseikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksestä ilmoitetaan tarkemmin erikseen (tämän tiedotteen lopussa). Vaalipäivän äänestys Vaalipäivä on sunnuntaina Vaalitoimitus alkaa klo 9 ja päättyy klo 20. Vaalipäivän äänestyspaikat ovat samat kuin yllä mainitut yleiset ennakkoäänestyspaikat. Äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen. Kukin äänestäjän äänestyspaikka on merkitty väestörekisterikeskuksen äänestäjälle postittamaan ilmoituskorttiin. Siikalatvan kunnassa Siikalatvan kunnan keskusvaalilautakunta Tapani Alasalmi, puheenjohtaja Anna-Liisa Kivimaa, sihteeri

2 EU-TUKIEN PÄÄHAKU 2011 Päätukihakuun liittyvät v lomakkeet tarvittavine liitteineen on toimitettava Siikalatvan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään Hakemuksen voi jättää myös sähköisesti Vipu-tunnuksilla. Uudistunut Vipupalvelu sisältää karttaliittymän, joka mahdollistaa sähköisten karttakorjausten tekemisen. Sähköinen tukihaku on mahdollista Vipu-palvelussa osoitteessa https://vipu.mavi.fi. Vipu-palvelun käyttö edellyttää voimassa olevia käyttöoikeuksia, jotka voi tarvittaessa hakea kunnasta lomakkeella 405. Päätukihaussa haetaan mm. seuraavia tukia: - tilatuki - luonnonhaittakorvaus (LFA) - luonnonhaittakorvauksen kansallinen lisäosa - maatalouden ympäristötuki - valkuais- ja öljykasvipalkkio - perunantuotannon kansallinen tuki - eläinten hyvinvoinnin tuki - pohjoinen kotieläintuki - pohjoinen hehtaarituki - nuorten viljelijöiden tuki - yleinen hehtaarituki Säädöspuolella tilanne on vielä keskeneräinen ns. jonolohkoille myönnettävien ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen tukikelpoisuuksien osalta. Mavi laatii ohjeistuksen kun MMM on tehnyt päätöksen asiasta. Jonolohkojen käsittely tulee todennäköisesti olemaan lisäosa kevään tukihaussa. Erityisympäristötukien maksatusta on haettava vuosittain, samoin alkuperäisrotujen kasvattamisen tuen maksatusta. Lom.218M. Erityisympäristötukisopimuksen jatkamista tai uutta sopimusta on haettava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta mennessä ja hakemusten on oltava Oulussa hakuajan päättyessä liitteineen. Tukioikeuksien siirto uudelle haltijalle tai omistajalle lomakkeella 103B mennessä. Hakuopas 2011 ja täyttöohjeet 2011 internetissä osoitteissa ja Lisätietoja kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisilta ja ELY-keskuksesta. Siikalatvan maaseutuelinkeinoviranomaiset: Maaseutupäällikkö Mikko Äijälä Maaseutuasiamiehet: Tuomo Galla ja Marita Hyytinen

3 Kansallisen veteraanipäivän juhlallisuudet Siikalatvalla Viesti kulkee vetovastuu vaihtuu Jokaisella kirkonkylällä vietetään Veteraanipäivän juhlaa keskiviikkona Juhlien ohjelmat ja aikataulut huhtikuun kuntatiedotteessa! Juhlatoimikunta Kyytiä tai avustajaa tarvitsevia pyydetään ottamaan yhteyttä kirkkoherranvirastoon puh NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT HAETTAVANA Siikalatvan kunta julistaa haettavaksi nuorten kesätyöpaikat klo mennessä. Kesätyöpaikat on tarkoitettu siikalatvalaisille nuorille, joilta edellytetään vähintään peruskoulun päättämistä. Kesätyöntekijöitä haetaan mm. seuraaviin tehtäviin ja kohteisiin: - maisemanhoitoon (ruohonleikkaus, puutarhatyöt, yleisten alueiden siivous) - päivähoitoon - kirjastoon - Rantsilan toimintakeskuksen pesulaan - Gananderin talolle - Kestilän museoon - Rantsilan maauimalan kioskiin - siivoustehtäviin Ruohonleikkuutöissä vaaditaan ajettavan leikkurin kuljettajalta traktorikortti. Kesätyöpaikkaa haetaan kunnantoimistoilta ja kunnan nettisivuilta saatavalla lomakkeella, joka tulee palauttaa Kestilän, Piippolan, Pulkkilan tai Rantsilan toimipisteisiin klo mennessä. Lisätietoja Sinikka Lehtosaari puh Työhön valituille ilmoitetaan työn alkamisesta kirjallisesti.

4 SOSIAALIASIAMIES Siikalatvan kunnan Kestilän ja Piippolan kylien alueella sosiaaliasiamiehenä toimii yht.maist. Eero Karjalainen. Hänet tavoittaa puhelimitse numerosta tai sähköpostitse osoitteella Sosiaaliasiamiehen toimintaa ohjaa laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on: neuvoa asiakkaita em. lain soveltamiseen liittyvissä asioissa; avustaa asiakasta em. lain mukaisen muistutuksen tekemisessä; tiedottaa asiakkaan oikeuksista; toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle. Sosiaaliasiamies SYKSYLLÄ 2011 PÄIVÄHOITOA TARVITSEVAT UUDET ASIAKKAAT Oletteko suunnitelleet päivähoitopaikan hakemista lapsellenne ensi syksynä? Alle kouluikäisellä lapsella on subjektiivinen oikeus varhaiskasvatuspalveluihin, mikä tarkoittaa sitä, että hoitopaikka järjestetään riippumatta siitä, ovatko vanhemmat työelämässä, työttöminä, opiskelemassa tai vanhempainvapaalla. Päivähoitopaikan järjestyminen edellyttää, että paikkaa on haettu ajoissa. Päivähoidosta peritään perheen tuloihin perustuva päivähoitomaksu. Yhtä aikaa ei voi saada samasta lapsesta kotihoidontukea. Päivähoitopaikkaa tulee hakea viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan, mikäli hoidontarve on tiedossa. Elokuulta alkava päivähoidon tarve edellyttää siis hoitopaikan hakemista mennessä. Mikäli hoidon tarvetta ei voida tässä vaiheessa ennakoida ja se syntyy yllättäen myöhemmin työllistymisen tai opiskelun vuoksi, järjestetään hoitopaikka kahden viikon kuluessa. Hakemuslomakkeita saa kirkonkylien päivähoitotoimistoista. Internetistä lomakkeet löytyvät osoitteesta Lomakkeet tulee toimittaa huolellisesti täytettynä seuraaviin toimipisteisiin mennessä: Kestilä: Päivähoitotoimisto/kunnanvirasto, Hallintotie 5, Kestilä Lisätietoja: päivähoidon johtaja Ulla-Maija Hepo-oja p Piippola: Päivähoitotoimisto/Vaarintalon päiväkoti, Tenavatie 1, Piippola Lisätietoja: päiväkodinjohtaja Jaana Fält p Pulkkila: Päivähoitotoimisto/Päiväkoti Hiirenkorva, Pulkkilantie 13 B, Pulkkila Lisätietoja: päivähoidonohjaaja Sirkka Kemppainen p Rantsila: Päivähoitotoimisto/Lastentalo, Rantsilanraitti 7, Rantsila Lisätietoja: päivähoidonohjaaja Eila Arffman p Koulutuslautakunta/varhaiskasvatus

5 SIIKALATVAN KUNNAN KOULUTOIMI TIEDOTTAA Perusopetuksen ensimmäiselle luokalle ja esiopetukseen ilmoittautuminen Ilmoittautuminen koskee: - perusopetuksen osalta vuonna 2004 syntyneitä lapsia - ja esiopetuksen osalta vuonna 2005 syntyneitä lapsia 1. Ilmoittautuminen ensimmäiselle luokalle tapahtuu puhelimella suoraan kouluille ajalla Kestilä: koulusihteeri Saara Komulainen Piippola: koulusihteeri Saara Komulainen Pulkkila: koulusihteeri Heli Aamuvuori Rantsila: - Aleksanterin koulu, koulusihteeri Saara Komulainen Hovin koulu, vs. koulunjohtaja Juhani Paavola Mankilan koulu, vs. koulunjohtaja Jaakko Partanen Ilmoittautuminen esiopetukseen tapahtuu puhelimitse ajalla Aleksanterin koulun esiopetus Eila Arffman Hovin koulun esiopetus Juhani Paavola Mankilan koulun esiopetus Jaakko Partanen Kestilän esiopetus (päiväkoti Humina) Päivi Viio-Still Piippolan esiopetus (Vaarintalon päiväkoti) Jaana Fält Pulkkilan esiopetus (päiväkoti Hiirenkorva) Sirkka Kemppainen Tutustumispäivien ajankohdista ilmoitetaan kouluilta ja päiväkodeilta koteihin myöhemmin keväällä. ILMOITTAUTUMINEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN Siikalatvan kunta järjestää perusopetuslain mukaista lasten aamu- ja/tai iltapäivätoimintaa Kestilässä peruskoulun yhteydessä olevissa tiloissa ja Rantsilassa Aleksanterin koululla esiopetuksen tiloissa. Piippolassa toiminta järjestetään Pentti Haanpään koululla ja Pulkkilassa Päiväkoti Hiirenkorvassa. Lasten iltapäivätoimintaa tarjotaan peruskoulun 1. ja 2. luokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta erityisopetuksessa oleville lapsille. Toimintatunteja on vähintään keskimäärin kolme kutakin koulupäivää kohti. Toiminnan tavoitteena on taata lapselle ennen ja jälkeen koulupäivän turvalliset ja tervettä kasvua ja kehitystä tukevat olosuhteet sekä aikuisen läsnäolo. Pyydämme tulevien 1. ja 2. luokan oppilaiden ja erityisopetuksen oppilaiden vanhempia ilmoittamaan koulutoimistoon, mikäli haluatte lapsenne mukaan koululaisten aamu- ja/tai iltapäivätoimintaan. Toiminnasta peritään maksu, jonka suuruus toimintakaudella on 60 euroa kuukaudessa / perheen ensimmäinen lapsi. Maksun avulla katetaan mm. päivittäin tarjottavasta välipalasta aiheutuvia kustannuksia. Hakulomake löytyy internetistä osoitteesta Ilmoittautumiset Kestilän ja Piippolan osalta koulutoimistoon puh , Pulkkilan osalta päivähoidonohjaaja Sirkka Kemppaiselle, puh sekä Rantsilan osalta päivähoidonohjaaja Eila Arffmanille, puh viimeistään Koulutoimenjohtaja

6 ENERGIASTA LIIKETOIMINTAA- INFO AIKA: KLO 9-12 PAIKKA: Maalaiskartano Pihkala SISÄLTÖ: Tilaisuudessa esitellään Haapaveden- Siikalatvan seutukunnan alueella käynnistyvät Energiaa ympäristöstä ja Katse tulevaisuuteen hankkeet. Tilaisuuteen tulee uusiutuvan energian asiantuntijapuheenvuoroja. Kohderyhmänä ovat energiayrittäjät ja energiayrittäjyydestä kiinnostuneet. Aamupalatarjoilu. Tilaisuus on maksuton. Lisätietoja tai Ilmoittautumiset 4.4. mennessä tai NUOHOUSTIEDOTE PIIPPOLAN ALUEELLE Piirinuohoojan sijaisena toimii Teppo Miettunen, puhelin: , sähköposti: nettisivut: Kestilän ekopisteet Olettehan huomanneet että Kestilässä on kotitalouksien mahdollista viedä kierrätettäviä jätteitä useampaan pisteeseen. Käytössä olevat pisteet ovat: (K= keräyskartonki, L=lasi, Me=pienmetalli, Mu=muovi, P=paperi) Hyvölän koulu (P, Mu) K-Eväsreppu (P, Mu) Lämpölaitos (L, Me, P, K, Mu) Mäläskän koulu (P, Mu) Salen piha, Kestilänraitti 7, ( L, Me, P, K) Urheilukenttä (P, Mu) Väyrylän koulu (P, Mu) Nämä kaikki pisteet ovat kuntalaisten käytössä, riippumatta asuinalueesta. Yritysten, toimistojen ja maatalouden kierrätysjätteet noudetaan pyydettäessä suoraan kiinteistöiltä, joten näiden ei tarvitse kuljettaa jätteitään ekopisteelle. Kestilässä on ollut jo parin vuoden ajan ekopiste lämpölaitoksen pihassa. Sitä käytetään ahkerasti, mutta keskustassa elokuussa avattu Salen pihassa oleva ekopiste on ollut vähäisellä käytöllä. Muistattehan käyttää yhtä ahkerasti myös uutta pistettä. Jos joskus käy niin että jokin piste on täynnä, älä jätä jätteitä astian viereen, vaan vie ne toiselle pisteelle. Tällöin pisteillä on mukava muidenkin asiakkaiden asioida, kun jätät jälkeesi siistin pisteen. Täydestä pisteestä kannattaa ilmoittaa Vestian asiakaspalveluun (08) , jotta voimme tarvittaessa tehdä pisteelle ylimääräisen tyhjennyksen.

7 Kulttuuritoimi: Näyttelyt kirjastoissa Maaliskuussa: Kestilässä: Eskarilaisten askartelunäyttely Rantsilassa: Lähellä Limingan taidekoulun valokuvalinjan opiskelijat (Oulun taidemuseon kiertonäyttely) Huhtikuussa: Kestilässä: Koululaisten työnäyttely Rantsilassa: Demeter ja mielen maisemia Eeva-Kaisa Jakkilan akvarelleja (Oulun taidemuseon kiertonäyttely) Kyläpäivien toimikuntien kokouksia: Rantsila päivien toimikunta: klo kirjaston monitoimihuoneessa Piippola päivien toimikunta: klo Piippolan Shellin kahviossa Kestilä päivien toimikunta: klo virastotalolla valtuustosalissa Konsertti: Sanoin ja sävelin palmusunnuntaina klo Rantsilan kirkossa Joni Jarkko, tenori Veli Ainali, piano Runotekstit: Eeva Heilala ja Hannele Jormakka Tervetuloa! (järj. yhdessä Siikalatvan seurakunnan ja Rantsilan kappelin kanssa) Kirjastotoimi Runopiiri ma 11.4 klo Piippolan kirjastossa. Aiheena on laulujen runous. Mieti mikä laulujen sanoissa koskettaa ja ota mukaasi joidenkin laulujen sanat/runot. Tervetuloa! Vapaa pääsy! K E S T I L Ä ti klo 18 seurakuntatalossa P U L K K I L A ke klo 18 lukion ruokasalissa R A N T S I L A to klo 19 seurakuntatalossa - puffetti Tervetuloa!

8 PULKKILAN KÄSITYÖKESKUS avoinna MA - KE klo 9-17 Tervetuloa Pulkkilantie 13,92600 Pulkkila puh PUHELINNUMERO MUUTTUNUT! - kutomaan kangaspuilla monenlaisia kankaita ja tekemään erilaisia kurssitöitä - hankkimaan materiaaleja, loimia, käsitöitä ym. - tutustumaan kurssitarjontaan, mallitöihin, myymälään KURSSIT PULKKILASSA La 26.3 klo Kuoriva saippua ja suklainen huulirasva Kotikonstein valmistetaan hyvän olon saippua ja keväinen suklaahuulirasva. Hinta 20 / jäsenet 15 La 9.4 klo Pääsiäiskranssi Pajusta punottu kranssi puetaan appelsiiniin, sitruunaan ja paperiin. Hinta 20 /jäsenet 15. Lisätiedot ja ilmoittautuminen ma 4.4 mennessä puh Kurssitöitä voi tehdä myös muulloin sovittuna aikana! NEULEILTA: yhdessäoloa käsitöiden parissa ke klo (joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko). Opetellaan korinpohjavirkkaus (esim. tyynynpäällinen, koukku no 4). Tule hakemaan uusia ideoita, kysymään neuvoa jossain käsityöpulmassa tai muuten vain viettämään aikaa samanhenkisessä seurassa. Ei kurssimaksua. TAITO-viikko Räsy-korun tekoa, räsykuteen leikkaamista ym. Sipolan kerho perjantaisin klo 10 Lehtosaarella. Tervetuloa entiset ja uudet asiakkaat toimintaan mukaan! Ohjaaja Kaija-Liisa Rantonen Pulkkilan perusopetuksen johtokunta järjestää yhdessä koulun kanssa TALVIRIEHAN su 3.4. klo Pulkkilan hiihtomajalla. Ohjelmassa talvista puuhastelua lumella ja mäessä. Tervetuloa! PERINTEINEN PÄÄSIÄISKOKKO TAPAHTUMA PULKKILASSA, LAAKKOLAN KOULULLA LAUANTAINA KLO KOKKO SYTYTETÄÄN KLO *PUKEUTUNEET TRULLIT HUOMIOIDAAN *ARPAJAISET/MYYJÄISET *PIHA-ALUEELLA KISAILUA LAPSILLE JA AIKUISLLE. KYLÄLÄISIÄ JA MUITA HALUKKAITA TOIVOTAAN OSALLISTUMAAN TAPAHTUMAAN LAHJOITTAMALLA MYYJÄISIIN LEIVONNAISIA JA ARPAJAISVOITTOJA, JOITA OTETAAN VASTAAN KLO 18 ALKAEN KOULULLA. LAAKKOLAN KYLÄYHDISTYS RY Laakkolan kyläyhdistys ottaa lahjoituksena vastaan toimivan astianpesukoneen. Yhteyttä voi ottaa pj. puh. Eila

9 PÄÄSIÄISRIEHA Pääsiäisrieha järjestetään Kortteisen Raviradalla, Piippolassa lankalauantaina kello alkaen. Ohjelmassa mm. Pääsiäiskokon sytytys, trullikisa, poniratsastusta, arvontaa, makkaran myyntiä ja kahvio. Tervetuloa mukaan koko perheen voimin! Sipolan maa- ja kotitalousnaiset järjestää pääsiäiskokko -tapahtuman Sipolan ent. koululla lankalauantaina klo 19 alkaen. pullakahvitarjoilu makkaranmyyntiä arpojen myyntiä Tervetuloa koko perheen voimin! JOKIHELMEN PELIMANNIT KAIRANMAATALOLLA Jokihelmen pelimannit jatkavat konserttiperinnettä Leskelässä. Lauantaina 9.4. kello alkaen kajahtaa taas kansanmusiikki Kairanmaatalolla. Tilaisuudessa kuullaan suomalaista kansanmusiikkia, paikallisilla kappaleilla ryyditettynä. Kyläyhdistyksen kahvila on avoinna tapahtuman aikana, kahvilipun (sisältää kahvin ja pullan) hinta on 6 euroa. Tervetuloa! SuPerin Siikalatvan Seutukunnan ao 215 ry:n sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS Rantsilassa torstaina 7.4 klo Paikka varmistuu myöhemmin ja siitä ilmoitetaan mm. Esillä sääntömääräiset asiat. Kokoustarjoilusta vastaa ammattiosasto. TERVETULOA! Hallitus Siikalatvan Eläkeläiset Sääntömääräinen kevätkokous tiistaina klo Pulkkilan Osuuspankin kokoushuoneessa. Johtokunta kokoontuu klo Esillä osaston jatkuvuus. Kokouksen jälkeen ruokailu ABC:llä. Tervetuloa! Johtokunta

10 Haapaveden-Siikalatvan Omaishoitajat ja Läheiset ry / Tehoke-projekti Toimimme Haapaveden-Siikalatvan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n hallinnoimana, RAY:n rahoittamana kolmivuotisena TEHOKE- projektina alueellanne. Jos muistiasiat vaivaavat, hoidat omaistasi tai läheistäsi ja tarvitset em. asioista tietoa, ohjausta ja neuvontaa. Muistathan, että olet omaishoitaja vaikka hoitosuhteesi olisikin jostain syystä päättynyt! Tekemämme palvelukansio on nähtävillä Rantsilan terveyskeskuksessa ja muualla apteekissa. Käy tutustumassa kansioon ja tule tapaamaan tai ole yhteydessä puhelimella Airaan tai Teijaan. Palvelumme on ilmaista. Teemme ohjausta ja neuvontaa myös kotikäynteinä. Teemme Minimental-muistitestejä. Ota rohkeasti yhteyttä! Olemme paikkakunnilla kerran kuukaudessa seuraavasti; Huomioi viikonpäivät muuttuneet poikkeuksellisesti: Ma klo Pulkkila, kunnantalo To klo Kestilä, kunnantalo Ke klo Rantsila, kirjasto Ma klo Pyhäntä, seurakuntatalo Pe klo Haapavesi, Pappilantie 2 A 1 Ti klo Piippola, seurakuntatalo Omaishoitajain vertaisryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa klo Pulkkilan ja Haapaveden vertaistukiryhmissä vierailee Diakonissa, muilla paikkakunnilla vielä vierailut varmistamatta. Muistivirikepiiri klo Ryhmät kokoontuvat sinä päivänä, kun olemme paikkakuntasi ohjaus- ja neuvontapisteessä. Omaishoitajien kuntosaliryhmä kerran kuukaudessa klo Kysy oman paikkakuntasi kuntosali Teijalta puh Teija ohjaamassa kuntosalilla. Minullako Muistihäiriö? Älä jää yksin! Yleisöluentotilaisuus Siikalatvan kunnantalon valtuustosalissa, Pulkkilassa klo Ilmoittautuminen tarjoilun vuoksi mennessä tai puh ( Teija) tai puh (Aira). Tervetuloa tapahtumiin mukaan! Meiltä on ilmestynyt tiedotuslehti Aittauutiset 1, Jos et ole saanut sitä, tiedustele Airalta tai Teijalta, lähetämme sen sinulle. Pidä Aittauutiset tallessa, sillä siinä on alustavaa tietoa ½:ksi vuodeksi eteenpäin! Omaishoitaja, oletko loman tarpeessa? Kysy vuoden 2011 Omaishoitajain liiton tai Kela:n lomista ja kuntoutuskursseista tarkempia tietoja Airalta tai Teijalta. Seuraa kuntatiedotetta! Haapaveden toimisto: Pappilantie 2 A 1, Haapavesi Toimiston ulko-ovi lukittuna. Soita kun tulet, niin tulemme avaamaan oven. Tehoke-projekti: projektivastaava Aira Vatjus-Anttila puh projektityöntekijä Teija Sorvoja puh Haapaveden - Siikalatvan Omaishoitajat ja Läheiset ry: puheenjohtaja Taimi Maliniemi puh sihteeri Orvokki Haarala puh Kotisivumme ovat:

11 Siikalatvan ja ympäristökuntien MS- ja Harneskerhon ilta Pulkkilan seurakuntakodilla 29.3 klo Mukana illassa pastori Merja Jyrkkä. Tervetuloa! Pulkkilan yhteisen kalaveden osakaskunnan sääntömääräinen vuosikokous pidetään klo kunnantalolla Pulkkilassa pienessä kokoushuoneessa. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Vuosikokouksen pöytäkirja on nähtävillä kunnantalolla Pulkkilassa. Tervetuloa! Hoitokunta Siikalatvan Kuuloyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous Paikka: Pulkkilan Osuuspankin kokoushuone. Aika: keskiviikkona klo Johtokunta kokoontuu klo Tervetuloa! Johtokunta Eläkeliiton Kestilän yhdistys * Seuraavassa kerhossa 4.4. vieraana psygologi Anu Määttä. * Kevätkokouksen jatkokokous kerhon yhteydessä. * Eläkeliiton MYYJÄISET entiseen malliin! Jäsenmaksuja voi suorittaa Osuuspankissa maaliskuun loppuun asti. Suuret kiitokset Eläkeliiton Kestilän yhdistyksen 35-vuotisjuhlassa mukana olleille! Kiitos tervehdysten tuojille, ohjelman esittäjille ja säestäjälle, tarjoilun järjestäjille, yhdistystä muistaneille lahjoittajille ja Juhlayleisölle. Teitte juhlastamme ikimuistoisen. KESTILÄN SOTAVETERAANIT JA LOTAT Kestilän Sotaveteraanit ovat varanneet määrärahan vuodelle 2011 hierontaan tai jalkahoitoon. Hoitoja kaksi kertaa / henkilö. Ottakaa yhteys suoraan Fysikaaliseen hoitolaitokseen puh tai Kestilän Sotaveteraanien hallitus Kestilän Sydänyhdistys ry Kevätkokous tiistaina klo kunnanvirastolla Kestilässä. Esillä sääntömääräiset asiat Tervetuloa! Hallitus Huom! Kestilän Sydänyhdistyksen järjestämät uintireissut jatkuvat. Seuraava reissu keskiviikkona Lähtö on Salen parkkialueelta klo Sydänviikon kunniaksi matka on ilmainen, liput aikuisilta 7, lapsilta (4-14v) 3,50. Mahdollisuus myös allasjumppaan. Tervetuloa mukaan!

12 ELÄKELIITON RANTSILAN YHDISTYS Teatteriretki Haapajärvelle. Ajoreitti Haapajärvelle : Sudhomin Liikenne, lähtö Savalojalta 10.45, Mankilalaiset ja Savalojalaiset olkaapa Alangon kaupalla, matka Rantsilan kylälle ja klo lähtö srk-talolta, matka jatkuu Kerälän tietä Hyttikoskelle ja edelleen 4-tietä kohti Haapajärveä. Linja-autossa peritään teatterilipun ja matkan maksut (10,00 euroa). Teatteriesityksen jälkeen ruokailu ABC-ravintolassa, omakustanteinen. Matkan vastaavina oppaina ovat Ritva Korkiakoski ja Ritva Leppäluoto. Virkistävää matkaa kaikille! Kerhopäivät huhtikuussa 5. päivä (jalkahoitaja vierailee) ja 19. päivä (virsilaulua). Suunnitellaan kevään ja kesän retkiasioita - ja jopa syyskauden retkiä ja toimintaa. RANTSILAN SYÖPÄKERHO KERHO keskiviikkona klo seurakuntatalolla. TULE MUKAAN PUNAISEN RISTIN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN! Kevätkokous: To klo Rantsilan Palolaitoksen tiloissa. Käsitellään sääntömääräiset asiat. TERVETULOA! Rantsilan -osaston hallitus Rantsilan MTK Edellisessä kuntatiedotteessa oli virhe sähköpostiosoitteessa. Toivomme edelleen, että jäsenet ilmoittaisivat uudet tai muuttuneet sähköpostiosoitteensa jäsensihteerille osoitteeseen Näin voimme parantaa tiedotusta! Kiitos! KERÄLÄN RAITTIUSYHDISTYS RY Kaikki ovat sydämellisesti tervetulleita mukaan toimintaan! Kannoitpa sitten kortesi kekoon osallistumalla tapahtumiin, talkoisiin, lahjoituksin tai liittymällä jäseneksi, Suurkiitos! Nähdään Seuralla! Seuran jäsenmaksu /henkilö tai 10 /perhe voi suorittaa tilille Jäsenetuihin kuuluu mm. raitis.fi lehden neljän numeron vuosikerta. Terveisin, Kerälän raittiusyhdistys Ry:n johtokunta Laskiaistapahtuman arvoissa voitot menivät seuraaville onnekkaille: Viljami Orava, Iida Kilponen, Salla Päätalo. Heli Lindeqvist ja Ruska Keränen. Kiitos kaikille osallistuneille mahtavasta päivästä! SIPOLAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN sääntömääräinen kevätkokous pidetään su klo Tarja Lampelalla (os. Ouluntie 1875). Johtokunta kokoontuu klo Tervetuloa! Kahvitarjoilu!

13 RANTSILA-SEURA RY:N KEVÄTKOKOUS torstaina klo Männistössä Lammilla (os. Jylhänrannantie 2513) TERVETULOA! Johtokunta Siikalatvan JHL:n kevätkokous pidetään Maalaiskartano Pihkalassa Kestilässä torstaina klo 18 alkaen. Tervetuloa! Ilmoittaudu ruokailun vuoksi viimeistään Saaralle puh tai Jussille puh Siikalatvan JHL ry 713 hallitus Tyky-aamupäivä la klo 9-12 Rantsilan liikuntahallissa. Rantsilan maa- ja kotitalousseura haastaa järjestöjä, yhdistyksiä, yrityksiä ja Siikalatvan kunnan mukaan viettämään hauskaa tyky-päivää. Paikalla on liikuntaosuuden vetäjä Tuula Kauranen, joka osallistaa ihmisiä mm. "herättelyvenyttelyyn". Aamupäivän aikana järjestämme mahdollisuuden osallistua myös muuhun ohjattuun liikuntaan ja kisailuun. Tapahtuman tarkoituksena on saada LIIKETTÄ NIVELIIN! Olemme yhdistäneet liikkumisen ja lähiruoan. Tapahtumassa lähiruokatuottajat esittelevät tuotteitaan, joten aloitamme aamun Niittymyllärin aamupuurolla ja ennen kotiin lähtöä nautimme lähtökahvit kotona leivotun leetan kanssa. Paikalla ovat myös Reumaliiton ja Sydänliiton edustajat kertomassa toiminnastaan. Aamupäivämme haluaa omalta pieneltä osaltaan vakuuttaa, että pienikin liikunnan lisääminen kannattaa ja että liikunta toimii työkykyä ylläpitävänä ja sitä kautta myös elämänlaatua kohentavana tekijänä. Osallistumismaksu on 5 /osallistuja, sisältäen aamupuuron, kahvit ja ohjatun liikunnan. Tilaisuuden tuotolla ostamme verenpainemittareita, jotka ovat kaikkien kuntalaisten lainattavissa Rantsilan kirjastosta. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 11.4 mennessä Katariina Tenhuselle tai

14 KUTSU W&U Seura Rantsilan Raikas Ry:n yleinen kevätkokous pidetään sunnuntaina klo alkaen seuran toimitalossa Paavolantie 2, Rantsilassa. Johtokunta kokoontuu klo samassa paikassa. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat, sekä valitaan seuralle uusi puheenjohtaja. Jäsenten lisäksi kaikki toiminnastamme kiinnostuneet ovat tervetulleita. Jäsenmaksun voi suorittaa tilille: / aikuiset ja 4 / alle 16 v. Ainaisjäsenmaksu 100 ja yhteisöjäsenmaksu / yritys. Terveisin JOHTOKUNTA PULKKILAN PONSI RY JÄRJESTÄÄ KOKO PERHEEN ULKOILUTAPAHTUMAN SUNNUNTAINA KLO PULKKILAN HIIHTOMAJALLA. Ohjelmassa mm. *Hiihtelyä, mäenlaskua *Kisailua, kaikki palkitaan *Perheen pienimmille koira-ahkioajelua *Makkaran paistoa *Kahvi-ja mehutarjoilua NYT KAIKKI JOUKOLLA ULKOILEMAAN. TERVETULOA!! Huom. Lähiaikoina ilmoittelemme kevätkokouspäivän kylän ilmoitustaululla ja kauppojen seinillä. Kestilän Kisa-Veikot Laskiaishiihdot. Maailman vanhin joka vuosi järjestetty hiihtokilpailu Kestilän Laskiaishiihdot, joka oli nyt järjestyksessä 121, onnistui jälleen kiitettävästi loistavissa olosuhteissa. Kisa-Veikot kiittää toimitsijajoukkoja, yleisöä ja tukijoita. Laskiaishiihtoja olivat tukemassa: Siikalatvan kunta, Kestilän Osuuspankki, Kestilän vankila, Helander & Knit, Konehuolto Karjalainen, TB-huoltamo Keskitalo, Kauppapalvelut Rasinkangas, S-kauppa Sale, K-Market Eväsreppu, LVI-työt Mikkonen, Kestilän Kiinteistöhuolto, Siikalatvan Vartiointi, Rakennusliike Karjaluoto, Maalaiskartano Pihkala, Tmi Paavo Riikonen, Riitan talli, Taksit: Liisa Kylmänen, Pauli Keihäskoski, Esa Helander, Martti Suorsa, Eksan Taksi, Heleenan Hautaus- ja Pitopalvelu, Rauno Kiiskilä, Kestilän Apteekki, HeMaVe, EH Sport, Siikalatvan Metsänhoitoyhdistys, Parturi-Kampaamo Charlotta, Parturi-Kampaamo Katja, Parturi-Kampaamo Soiletti, Veikko Tuomala Tmi, Tietolatva, Asepuuseppä Markku Tervonen, Muhoksen fysikaalinen hoitolaitos Kestilä, Rehuraisio, Siikalatvan sairaankuljetus, Rakennuspalvelu Rantonen, Pulkkilan kukka, Hiushoitola Grafitti, Rantsilan Kauppayhtiö Tolonen, Diesel Turunen Oulu, Timon Sähköpalvelu Kärsämäki, Rautahalli Kilpeläinen Vaala, Pyhännän Rakennustuote, Maustaja Pyhäntä, Rytkyn Kone Haapavesi. Jäsenasiat. KKV 75- juhlavuoden jäsenhankintakampanja etenee. Tavoite uusi suhteellinen jäsenennätys on vielä saavuttamatta. Tällä hetkellä meitä on 161 aikuista, 58 lasta ja 23 ainaisjäsentä. Jäsenmaksun (aik.10, /lapset 5, ainaisj. 100 ) voi maksaa seuran tilille Seura kiittää jäsenyydestä.

15 PIIPPOLAN TERÄVÄ SBT Terävä SBT Terävä jatkoi pelejään Rantsilassa lauantaina 26.2., tuloksena oli voitto ja tasapeli. Ensimmäisessä pelissä Terävä joutui tyytymään 4-4 tasapeliin hyvin pelannutta Ruukin Intoa vastaan. Tasapeli merkitsi nousukarsintahaaveiden kariutumista. Toisessa ottelussa Terävä voitti RiPan Kalajoelta 8-5. Kauden päätösturnaus Raahessa (tulokset seuraavassa tiedotteessa). Sarjataulukko Sievin turnauksen jälkeen (16/18 ottelua): Lapa, Raahe 27 pist. PyPs, Pyhäntä 23 Terävä 18 SieSi, Sievi 14 AV, Alavieska 12 Into II, Ruukki 11 RiPa, Kalajoki 7 HIIHDOT MANKILAN KUNTORADALLA SU KLO Ilmoittautuminen alkaa klo Sarjat lapsista ikämiehiin. Tervetuloa! Järj. Mankilan Maamiesseura ja Naisjaosto sekä Laakson Vesa ry. SIIKALATVAN 4H-YHDISTYS 4H-KIRPPUTORI RANTSILAN RAIKKAALLA! Kirppari avoinna ma-to , pe Pöytävaraukset ja tiedustelut p Tervetuloa! 4H:n Oulun piirin piirileiri, HAIPAKKA, pidetään tänä vuonna Kuivaniemen Merihelmessä Leiri on tarkoitettu vuotiaille. Siikalatvan kunnan alueelta mukaan otetaan 10 halukasta leiriläistä. Ilmoittautumisia otetaan vastaan puh /Alli ja /Petri. Leirin hinta on 80 /hlö+ kyyti POHJOISMAIDEN 4H-LEIRI TANSKAN VIBORGISSA , VUOTIAILLE Leirimaksu: ennen ilmoittautuneille matkakulut ilmoittautuneille matkakulut Lisätietoja 4H-toimistolta. 4H-KERHOT JA MUUTA AJANKOHTAISTA LÖYDÄT OSOITTEESTA

16 SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY Osoite: Teollisuustie 9, Rantsila Puhelinnumerot: toim.joht.tapani Koskitalo päivystys laitosmies Arto Viitanen laitosmies Timo Kaikkonen laitosmies Ari Niva laitosmies Juhani Huusko LÖYTÖELÄINTEN VASTAANOTTO Kunnan velvollisuutena on eläinsuojelulain 15 :n mukaisesti huolehtia irrallaan tavattujen ja talteen otettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Talteenotettua eläintä on säilytettävä 15 päivän ajan, minkä jälkeen eläimelle etsitään uusi koti tai se lopetetaan. Siikalatvan alueen löytöeläimet vastaanottaa Pulkkilan koirahoitola/löytöeläinkoti os. Raahentie Pulkkila, puh Järjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt antakaa ilmoitukset sitä mukaa kun teillä asioita tulee kuitenkin viimeistään Seuraava kuntatiedote ilmestyy to puh puh puh puh Kuntatiedote luettavissa myös: Ajankohtaista / kuntatiedotteet

17 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT HELMI Perusturvajohtaja Eija Komulainen Sosiaalipalvelupäällikkö Airi Juntunen Vanhuspalvelupäällikkö Riitta Rajamäki Sosiaaliasiamies (Haapavesi, Pulkkila, Rantsila) Merikratos Sosiaalipalvelut Oy Sosiaaliasiamies (Kestilä, Piippola) Eero Karjalainen Sosiaalitoimistot Siikalatva Lastenvalvonta Ilpo Iivarinen Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä Kestilä Puhelinaika / ajanvaraukset ma-ke, pe klo ja to klo Sosiaalityöntekijä Piippola Puhelinaika / ajanvaraukset ma-ke klo ja to klo Sosiaaliohjaaja Raili Luonua Pulkkila Puhelinaika / ajanvaraukset ma-ke, pe klo ja to klo Sosiaaliohjaaja Raili Luonua (ma, ke, to, pe) Rantsila Puhelinaika / ajanvaraukset ma-ke klo , to klo Sosiaalityöntekijä Perheneuvola Haapavesi ja Siikalatva Ajanvaraukset puhelimitse soittoaikana ma klo ja ke Psykologi Aulikki Mäkelä Sosiaalityöntekijä A-klinikka Haapavesi ja Rantsila päihdetyöntekijä Anne Horttanainen Haapavesi, Pyhäntä ja Siikalatva päihdetyönt. Anita Riihiaho Kehitysvammahuolto Kehitysvammahuollon palveluohjaaja Sirkka Leinonen Asumispalvelut Kestilä Avopalveluohjaaja Eija Larikka Asuntola Piippola Kehitysvammahuollon palveluohjaaja Sirkka Leinonen Kehitysvammahuollon työntekijä Maija Ikola Pulkkila Kehitysvammahuollon palveluohjaaja Sirkka Leinonen Kehitysvammahuollon ohjaaja Rantsila Avopalveluohjaaja Ulla Hankonen Toimintakeskus, Toritie Pesula Pesula-auto Jokitörmän asuntola, Siikajoentie 11 (08) Jokitörmän asuntola, henkilökunta Vanhuspalvelut Kestilä ja Rantsila Koti- ja asumispalveluohjaaja Arja Akbaba Laskutus, toimistosihteeri Eeva-Liisa Similä Kestilä Palvelukeskus Pihlajisto, Pehkolantie 4, Kestilä Muistihoitaja Minna Hämeenaho Päivätoiminta

18 Keittiö Kotihoito Kotihoidon sairaanhoitaja Marjo Ojanaho Asumispalveluyksiköt Hoivayksikkö Karpalo Palveluasunnot Kanerva Dementiayksikkö Suopursu Ryhmäkoti Helmiina Rantsila Palvelukeskus Kotipiha, Keinontie 12, Rantsila Muistihoitaja Keittiö Kotihoito Kotihoidon sairaanhoitaja Kiti Sovisalo Kotihoito, päivätoiminta (palvelupäivä) Pienryhmäkoti Pohjantähti Pienryhmäkoti Otava / vuodeosasto Piippola Pulkkila Koti- ja asumispalveluohjaaja Laskutus Piippola Palvelukeskus Vaarintalo, Tenavatie 1, Piippola Muistihoitaja Vaarintalo Keittiö Kotihoito Kotihoidon perushoitaja Marjatta Selkäinaho Vaarintalo Ainola Pulkkila Palvelukeskus Koivulehto, Pakkalantie 9, Pulkkila Faksi. (08) Muistihoitaja Toini Miettinen Keittiö Kotihoito Etä I Vt. kotihoidon sairaanhoitaja Taina Simula Vanhustentalo I Koivulehto Hoitajat / Asiakaspuhelin Pyhäntä Kotihoidon perushoitaja, muistihoitaja Eija Paldan Terveyspalvelut Hallinto, Tähtelänkuja 1, PL 40, Haapavesi, Haapaveden kaupungin vaihde. (08) Faksi. (08) Siikalatva Kestilän terveysasema, Tiinanmäki 5, Kestilä Faksi. (08) Päivystysajanvaraus ma-to klo 8-16, pe klo (08) Muina aikoina OYS yhteispäivystys. (08) Kiireetön ajanvaraus ja laboratoriovastaukset Laboratorion ajanvaraus Kestilästä ma-to klo Pulkkilasta ma-to klo ja pe Hammashoitola ajanvaraus ma-to klo , pe klo (08) päivystys viikonloppuisin ja arkipyhinä klo Aapistie 3, 1 krs, Oulu Lastenneuvola th. Arja Karjalainen, ma, ti, to klo Äitiysneuvola th. Kirsi Reinikka, ma-pe klo

19 Kouluterveydenhuolto th. Raija Lotvonen, ma, ke, to klo Hoitotarvikejakelu to klo Piippolan terveysasema, Anttilantie 6, Piippola Päivystysajanvaraus ma-to ja pe (08) Muina aikoina päivystys OYS yhteispäivystys. (08) Kiireetön ajanvaraus ja laboratoriovastaukset Reumahoitaja, sairaanhoitaja Tarja Junnonaho Hammashoitola ajanvaraus ma-to klo , pe klo (08) Päivystys viikonloppuisin ja arkipyhinä klo Aapistie 3, 1 krs, Oulu Lastenneuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto th. Petra Filppula, ma-to klo Äitiysneuvola th. Kirsi Reinikka, ma-pe klo : Diabetes- ja astmahoitaja ma-to klo Laboratorion ajanvaraus näytteenottoon , Pulkkilan terveysasema, Savonojantie 2, Pulkkila Faksi. (08) Neuvonta, toimistosihteeri Anitta Anttila Päivystysajanvaraus ja -neuvonta ma-to ja pe (08) Muina aikoina OYS yhteispäivystys. (08) Kiireetön ajanvaraus ja laboratoriovastaukset Astmahoitaja Hammashoitola ajanvaraus ja neuvonta ma-to klo , pe klo (08) päivystys viikonloppuisin ja arkipyhinä klo Aapistie 3, 1 krs, Oulu Vuodeosasto, hoitajat ja osastoavustaja. (08) Faksi (08) vs.osastonhoitaja Sirpa Kärki ( saakka) vs. osastonhoitaja Marge Fingerroos Äitiysneuvola th. Kirsi Reinikka, ma-pe klo Lastenneuvola terveydenhoitaja Arja Karjalainen Kouluterveydenhuolto th. Lea Kukkala, ma-pe klo Diabeteshoitaja Satu Rimpeläinen, ma-to klo Hoitotarvikejakelu to klo Fysioterapia, puhelintunti ma-pe klo Apuvälinelainaus, ma-to klo , Laboratorion ajanvaraus , Röntgen, ajanvaraus , , Mielenterveysneuvola psykiatrinen sh. Liisa Saarikoski, ma-pe psykiatrinen sh. Anne Kaikkonen, ma-pe psykiatrinen sh. Riitta Mankinen, ma-pe Rantsilan terveyskeskus, Keinontie 12, Rantsila Neuvonta, toimistosihteeri Hilkka Savela Päivystysajanvaraus ma-to , pe (08) Muina aikoina OYS yhteispäivystys. (08) Kiireetön ajanvaraus ja laboratoriovastaukset Laboratorion ajanvaraus näytteenottoon Rantsila ma-pe Pulkkila ma-to klo ja pe Hammashuolto ajanvaraus ja neuvonta ma-to ja pe (08)

20 päivystys viikonloppuisin ja arkipyhinä klo Aapistie 3, 1 krs, Oulu Lastenneuvola ja diabetesneuvola th. Kirsi Reinikka, puh. aika ma-pe klo Äitiysneuvola ja perhesuunnittelu, kouluterveydenhuolto terveydenhoitaja Päivi Knuutti, ma-pe klo Astmahoitaja, sairaanhoitaja Marja-Liisa Huovinen Hoitotarvikejakelu ma klo Kotisairaanhoito Fysioterapia Ulla Lammi, puh. aika ma-to klo Apuvälinejakelu ma-to Vuodeosasto, vanha puoli kanslia vs.osastonhoitaja Mirja Rahikainen ( saakka) Faksi.. (08) vuodeosaston potilaspuhelin Mielenterveysneuvola psyk. sairaanhoitaja Hilkka Ojakoski ma-to klo 11:20-12: Tukikeskus Pyhännän terveysasema, Antintie 8, Pyhäntä Päivystysajanvaraus ma-to ja pe (08) Muina aikoina OYS yhteispäivystys. (08) Kiireetön ajanvaraus ja laboratoriovastaukset. (08) Hoitotarvikejakelu to (08) Hammashoitola ajanvaraus ja neuvonta ma-to 8: , pe (08) päivystys viikonloppuisin ja arkipyhinä klo Tuirantorin hammashoitola, Jatkotie 2, Oulu Lastenneuvola th. Maarit Kuusipalo ma-pe klo Äitiysneuvola th. Kirsi Reinikka ma-pe klo Kouluterveydenhuolto, astma-, reuma ja sydänhoitaja terveydenhoitaja Eeva Mahosenaho ma, ke klo Diabeteshoitaja Maarit Kuusipalo ma-pe klo muistihoitaja Eija Paldan YMPÄRISTÖPALVELUT HELMI Eläinlääkintähuolto Kestilä Puhelinaika ja pieneläinvastaanotto arkisin klo Toimialueena Rantsila, Kestilä ja Pyhäntä. Eläinlääkäri Daniel Marin, Vs. eläinlääkäri Eija Malin, Elintarvike- ja terveysvalvonta Ympäristötarkastaja Annika Heikkilä Vs. ympäristöinsinööri Harri Heikkilä Vs. ympäristötarkastaja Johanna Sivula Vs. ympäristötarkastaja Jari Heikkinen Ympäristön suojelu Ympäristösihteeri Eeva Heiska Ympäristötarkastaja Antero Autio Puhelinnumerot kokonaisuudessaan löytyvät: > Helmi > Puhelinluettelo OTA TALTEEN.OTA TALTEEN..OTA TALTEEN

21 EDUSKUNTAVAALIT 2011 Tietoja ja ohjeita kotiäänestyksestä Kuka saa äänestää ennakkoon kotonaan? Vaalilain mukaan äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestystä koskeva sääntely on muutettu siten, että kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Kotiäänestys toimitetaan vain äänestäjän kotikunnassa. Mikäli äänioikeutettu voi mennä äänestyspaikalle tai ennakkoäänestyspaikalle omin neuvoin taikka kuljetuspalveluita ja äänestysavustajaa hyväksikäyttäen, kotiäänestystä ei järjestetä. Kuinka kotiäänestykseen ilmoittaudutaan? Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan äänestäjän kotikunnan keskusvaalilautakunnalle. Ilmoittautuminen tehdään joko kirjallisesti liitelomakkeella tai puhelimitse. Ilmoittautuminen voidaan toimittaa keskusvaalilautakunnalle telefaxin tai sähköpostin välityksellä. Lomakkeita saa kunnan keskusvaalilautakunnalta. Lomakkeen yläosa on täytettävä huolellisesti ja allekirjoitettava. Siikalatvan kunnan keskusvaalilautakunnan osoite ja puhelinnumero löytyvät tämän tiedotteen lopusta. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö, esimerkiksi lähiomainen. Yläosastaan täytetty lomake toimitetaan kunnan keskusvaalilautakunnalle esimerkiksi postitse. Kirjallisen tai puhelimitse tehdyn ilmoituksen on oltava perillä kunnan keskusvaalilautakunnassa viimeistään tiistaina ennen klo 16. Milloin ja miten kotiäänestys toimitetaan? Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana Kotiäänestyksen toimittamisesta äänestäjän luona ilmoitetaan etukäteen kirjallisesti tai puhelimitse mahdollisimman pian. Äänestäjälle ilmoitetaan kahden tunnin tarkkuudella se ajankohta, jolloin vaalitoimitsija saapuu hänen luokseen äänestyksen toimittamaan. Miten kotiäänestys toimitetaan? Kotiäänestys eroaa vain vähän tavallisesta ennakkoäänestyksestä. Tärkeä ero on siinä, että kotiäänestyksessä on vaalitoimitsijan ja äänestäjän lisäksi oltava läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Äänestäjällä on oikeus käyttää vaalitoimituksessa avustajaa, joka voi olla myös edellä mainittu hänen valitsemansa tai hyväksymänsä henkilö. Äänestystoimitus tapahtuu siten, että äänestäjä merkitsee ehdokkaan numeron äänestyslippuun selkeästi ja niin, että vaalisalaisuus säilyy ja sulkee leimatun äänestyslipun vaalikuoreen, joka on väriltään ruskea. Äänestäjä täyttää lähetekirjeen ja osoittaa sen kunnan keskusvaalilautakunnalle. Paikalle kutsuttu henkilö merkitsee nimikirjoituksensa lähetekirjeeseen. Tämän jälkeen vaalitoimitsija merkitsee lähetekirjeeseen todistuksen siitä, että äänestys on tapahtunut laissa säädetyllä tavalla. Lopuksi lähetekirje ja siihen mahdollisesti liitetty ilmoituskortti sekä vaalikuori suljetaan keltaiseen lähetekuoreen, jonka vaalitoimitsija toimittaa kunnan keskusvaalilautakunnalle. Keskusvaalilautakunnan osoite: Siikalatvan kunta Rantsilanraitti Rantsila puh Siikalatvalla Siikalatvan kunnan keskusvaalilautakunta Tapani Alasalmi Anna-Liisa Kivimaa puheenjohtaja sihteeri

22

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011 SISÄLTÖ Valtuuston kokous. 1 Löydetty silmälasit. 1 Kirpputoritapahtuma.. 1 Sosiaali ja terveyspiiri Helmen kesätiedote. 1 5 Sivistysosasto tiedottaa.. 5 Kirjasto avoinna 1.6. 31.8.2011. 6 Taidenäyttely..

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2010

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2010 Valtuuston kokouskutsu... 1 Kuulutus Leiviskänkankaan kaavasta... 1 Jätevesiasiaa... 2 Vanhustenviikko 3.-10.10.2010... 2 Hiljaiset taiteilijat Siikalatvalla ja Pyhännällä.. 2 Kirjaston aukioloajat...

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE MAALISKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE MAALISKUU 2011 PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE MAALISKUU 2011 Sisältö Eduskuntavaalit 2011... 1 Opiskelija-avustukset haettavana... 2 Palvelu-asunto vuokrattavana... 3 Nuohoustiedote... 3 Jokihelmen opisto... 3 Elokuva

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 2011

Eduskuntavaalit 2011 2011 Eduskuntavaalit Eduskuntavaalit Eduskuntavaalit pidetään joka neljäs vuosi. Vaaleissa valitaan 200 kansanedustajaa päättämään yhteisistä asioistamme. Vuoden 2011 eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina

Lisätiedot

VALTIMON KUNTA VUODEN 2017 KUNTAVAALIT KH 187

VALTIMON KUNTA VUODEN 2017 KUNTAVAALIT KH 187 Keskusvaalilautakunta, kokous nro 1/2017 17, ilmoitusasian kohta 6 /pöytäkirjan liite nro 7 Kunnanhallitus 187 16.12.2016 Kunnanhallitus 1 12.01.2017 VUODEN 2017 KUNTAVAALIT KH 187 Seuraavat yleiset vaalit

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7.

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7. VUOSITIEDOTE 2009 Levikki 400 kpl 1 Sisältö: Kyläyhdistyksen terveiset 3 Jäsenmaksu 3 Kyläyhdistys vuokraa 4 100 -vuotias koulumme 5 30 -vuotias kyläyhdistys 6 Nettisivut 7 Tapahtumat 7-9 Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4/13 Aika 10.4.2013 klo 17.30 Paikka Urheilukentän huoltorakennus Osallistujat Niina Kivinen (pj), Marke Paavola (si), Katri Paavola, Ari Kankkonen, Ari Pekkarinen, Pekka Nikula, Heli Sorvisto, Marjo Salminen,

Lisätiedot

Eduskuntavaalien kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana 8. 14.4.2015.

Eduskuntavaalien kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana 8. 14.4.2015. HELSINGIN KAUPUNKI KESKUSVAALILAUTAKUNTA KOTIÄÄNESTYKSEN VAALITOIMITSIJALLE Yleistä kotiäänestyksestä Eduskuntavaalien kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana 8. 14.4.2015. Kotiäänestys on tarkoitettu

Lisätiedot

UUDET NUMEROT 19.1.2009

UUDET NUMEROT 19.1.2009 Kaupunginvirastot Avoinna ma-pe klo 9-15 Valtatie 26 B, 3. krs PL 50, 03601 Karkkila www.karkkila.fi kirjaamo@karkkila.fi etunimi.sukunimi@karkkila.fi Puhelinvaihde palvelee ma-pe klo 8-16 *(09) 4258 3600

Lisätiedot

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

KUNTAVAALIT. Ennakkoäänestys Vaalipäivä sunnuntai Selkoesite

KUNTAVAALIT. Ennakkoäänestys Vaalipäivä sunnuntai Selkoesite KUNTAVAALIT 2017 Ennakkoäänestys 29.3. 4.4.2017 Vaalipäivä sunnuntai 9.4.2017 Selkoesite Miksi kuntavaaleissa kannattaa äänestää? Suomi jakautuu kuntiin, joilla on itsehallinto. Kunnat päättävät monista

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Kunnanhallituksen tehtäviin ennen vaaleja kuuluvat:

Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Kunnanhallituksen tehtäviin ennen vaaleja kuuluvat: Kunnanhallitus 75 24.02.2015 Kunnanhallitus 100 09.03.2015 EDUSKUNTAVAALIT 19.4.2015 618/0/06/060/2014 Khall 24.02.2015 75 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Kokouspaikka: Rantsilan seurakuntatalo

Kokouspaikka: Rantsilan seurakuntatalo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015 Sivu 1 Kirkkovaltuusto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kokousaika: Keskiviikko 14.1.2015

Lisätiedot

Laukaan. seurakunta. tervetuloa 2017!

Laukaan. seurakunta. tervetuloa 2017! Laukaan seurakunta tervetuloa 2017! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2017. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi nuorista käy rippikoulun

Lisätiedot

ma-pe 13:05-13:40 ma-pe 15:05-15:40 (Vornasta palataan joen eteläpuolta Pihkalan sillalle asti, jossa ajetaan joen pohjoispuolelle)

ma-pe 13:05-13:40 ma-pe 15:05-15:40 (Vornasta palataan joen eteläpuolta Pihkalan sillalle asti, jossa ajetaan joen pohjoispuolelle) Joukkoliikenteen (koulukuljetukset, asiointiliikenne) aikataulut Siikalatvan kunnassa ajalla 1.8.2015 31.7.2016 KESTILÄ Koulukuljetukset (koulupäivinä) Kestilä-Hyvölänranta-Kestilä ma-pe 8:05-8:45 ma-pe

Lisätiedot

J U V A N K U N T A T I E D O T T A A

J U V A N K U N T A T I E D O T T A A K U U L U T U S J U V A N K U N T A T I E D O T T A A Kunnanvirasto on avoinna ma - pe klo 9.00-16.00 Lähiosoite: Juvantie 13, 51900 Juva Puh. 040 755 1100, telefax 015 651 601 Sähköpostiosoite: juva.kunta@juva.fi

Lisätiedot

Tervetuloa rippikouluun!

Tervetuloa rippikouluun! Tervetuloa rippikouluun! Pakilan seurakunnan rippikoulut 2015 Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Ja onnittelut jo valmiiksi; täytät 15 vuotta vuonna 2015! Olet siis mitä parhaassa ripari-iässä.

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) ,

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) , JÄSENKIRJE 1/2017 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5, 26100 Rauma puh. (02) 821 1065, www.friskituult.fi, friski@friskituult.fi Sisällys Sääntömääräinen Kevätkokous... 2 Kirpputori matka Poriin

Lisätiedot

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty 10.11.2016 Tuolijumppa Olohuoneessa torstaisin klo 12.00-12.30 vapaaehtoisemme ohjauksessa ja jumpan jälkeen on kahvittelua, ei osall.maksua! Kuntosalivuorot Loimaalla Tuulensuun

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE!

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! 8.2.2016 Kuntosali sijaitsee Monitoimitalolla, os. Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki Kuntosalille päästäksesi tarvitset oman poletin Kuntosalin käyttövuorot ovat luettavissa

Lisätiedot

Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Keskusvaalilautakunta Aika klo 17:00-17:33. Paikka. Saapuvilla.

Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Keskusvaalilautakunta Aika klo 17:00-17:33. Paikka. Saapuvilla. Iitin kunta Pöytäkirja 2/2017 1 Keskusvaalilautakunta 20.02.2017 Aika 20.02.2017 klo 17:00-17:33 Paikka Saapuvilla Leinonen Heikki Salonen Irmeli Kakko Henry Kettumäki Jukka Janhunen Heli Hiltunen Heikki

Lisätiedot

Kettumäki Jukka. Muut Tuominen Pirjo keskusvaalilautakunnan sihteeri

Kettumäki Jukka. Muut Tuominen Pirjo keskusvaalilautakunnan sihteeri Iitin kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta 29.06.2015 Aika Maanantai 29.06.2015 klo 17:00-17:18 Paikka Vanha kunnantalo, henkilökunnan kahvio Saapuvilla Leinonen Heikki Salonen Irmeli Kettumäki

Lisätiedot

Äänestysaluejaon tarkistamista selvittävän työryhmän loppuraportti

Äänestysaluejaon tarkistamista selvittävän työryhmän loppuraportti RANUAN KUNTA Aapiskuja 6 B 97700 Ranua 18.1.2010 jaon tarkistamista selvittävän työryhmän loppuraportti 1. Työryhmän asettaminen ja toimeksianto Valtuusto päätti 16.11.2009 74 vuoden 2010 talousarvion

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1. - 7.12.2008 Oulussa Viikon aikana tehdään vapaaehtoistoimintaa tunnetuksi osallistumisen väylänä ja mielekkään

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2016 PERHEMESSUT 7.8. Hyvinkään kirkossa klo 18.00 (Tulevien 1 lk. siunaus) 4.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhonohjaajien siunaaminen)

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE TOUKOKUU 2016

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE TOUKOKUU 2016 1 PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE TOUKOKUU 2016 Sisältö: Valtuuston kokous... 1 Kunnantalon sulkupäivät... 1 Kaavan voimaantulokuulutus... 1 Löytöeläimet... 1 Päivähoidon kesä... 2 Taidenäyttely... 2 Tarjouspyyntö

Lisätiedot

LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016. Raahen nuorisotoimi

LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016. Raahen nuorisotoimi LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016 Raahen nuorisotoimi Sisältö Sisältö: Nuorisotoimen tervehdys Nuorisotoimen tapahtumat Nuorisotilojen aukioloajat Kaupunginlahden liikennepuisto Järjestöjen tarjonta Nuorisotoimen

Lisätiedot

Varhaiskasvatus ja perhetyö syksy 2016

Varhaiskasvatus ja perhetyö syksy 2016 Varhaiskasvatus ja perhetyö syksy 2016 Iltapäivätoiminta Muskarit Pyhäkoulut Juhlat Perhekerhot Päiväkerhot Lastentupa Perhekirkot Taideleikki Leirit Perheretket Tapahtumat Yhteystiedot 2 PÄIVÄKERHOT ANTTOLA

Lisätiedot

Enon terveysasema. Yhteystiedot: Enontie 52, 81200 Eno faksi (013) 761 336. Kiireetön ajanvaraus: ma - pe klo 8.00 10.00 p.

Enon terveysasema. Yhteystiedot: Enontie 52, 81200 Eno faksi (013) 761 336. Kiireetön ajanvaraus: ma - pe klo 8.00 10.00 p. Enon terveysasema Enontie 52, 81200 Eno faksi (013) 761 336 Kiireetön ajanvaraus: ma - pe klo 8.00 10.00 p. (013) 267 7540 Päivystys: ma - pe klo 8.00 16.00 p. (013) 267 7552 Päivystävä sairaanhoitaja:

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus 1 ARTJÄRVEN KAPPELINEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 27.10.2016 klo 18.00 Paikka Varsinaiset jäsenet Artjärven seurakuntakoti Anttila Ari, estynyt Jarmo Koskinen, poissa Mauri Kyöstilä Koskelainen Arja Metso

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Opaste toimistoomme: Jarrumiehenkatu. Käynti pihan puolelta. Junailijankatu Hämeenkatu 7 A. Kela. Kirkko.

SISÄLLYSLUETTELO. Opaste toimistoomme: Jarrumiehenkatu. Käynti pihan puolelta. Junailijankatu Hämeenkatu 7 A. Kela. Kirkko. SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallituksen jäsenet 2 Jäsenedut 3 Hoitovuorokausikorvaus 3 Kuntoutus/Kurssitoiminta 4 Tukihenkilötoiminta 5 Keskusteluillat 6 Osaston toiminta 7 Liikuntaa syöpäpotilaille 8 Yhteystiedot

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN lukuvuosi 2016-2017

TERVETULOA KOULUUN lukuvuosi 2016-2017 TERVETULOA KOULUUN lukuvuosi 2016-2017 Tervetuloa kouluun syksyllä 2016 Lapsen ilmoittaminen kouluun Vuonna 2009 syntyneet lapset aloittavat koulunkäyntinsä lukuvuoden 2016-2017 alussa. Ensi syksynä noin

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

31.8.2011 VANH 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 VANH 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 16

31.8.2011 VANH 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 VANH 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 16 3/2011 31.8.2011 Asiat VANH 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 VANH 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 16 VANH 17 OSALLISTUMINEN KANGASALAN SEUDUN SYDÄNYHDISTYKSEN JÄRJESTÄMÄÄN SYYSTAPAHTUMAAN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SEURAKUNNANKOKOUKSESTA, JOKA PIDETTIIN VALTUUSTON JÄSENTEN VALITSEMISEKSI TOIMIKAUDEKSI 2016-2019

PÖYTÄKIRJA SEURAKUNNANKOKOUKSESTA, JOKA PIDETTIIN VALTUUSTON JÄSENTEN VALITSEMISEKSI TOIMIKAUDEKSI 2016-2019 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA SEURAKUNNAN VALTUUSTON VAALI 2015 PÖYTÄKIRJA SEURAKUNNANKOKOUKSESTA, JOKA PIDETTIIN VALTUUSTON JÄSENTEN VALITSEMISEKSI TOIMIKAUDEKSI 2016-2019 Aika: 1.11.2015-2.11.2015

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 35/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8220/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 35/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8220/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 35/2016 1 (1) Keskusvaalilautakunta 7 8.12.2016 415 Asianro 8220/00.00.00.04/2016 Ennakkoäänestyspaikkojen määrääminen kuntavaaleissa 2017 Päätöshistoria Keskusvaalilautakunta

Lisätiedot

TUUSULAN SENIORIT RY:N TIEDOTE SENIORIT TALVI-KEVÄT 2016 TAPAHTUMAKALENTERI

TUUSULAN SENIORIT RY:N TIEDOTE SENIORIT TALVI-KEVÄT 2016 TAPAHTUMAKALENTERI TUUSULAN SENIORIT RY:N TIEDOTE SENIORIT TALVI-KEVÄT 2016 TAPAHTUMAKALENTERI vko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7.1. 12.1. 21.1. 26.1. 4.2. 9.2. 18.2. 23.2. 3.3. 8.3. 16.3. 14.1. 28.1. 9. -10.2. 25.2. 10.3. 17.3.

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Hei kotiväki! Kesä on tulossa ja sen mukana Järvenpään seurakunnan kesäleirit. Tervetuloa mukaan! Leireillä oppii paljon uusia asioita ja tapaa uusia ja vanhoja kavereita

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 1/2016 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA Sivu 1

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 1/2016 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 2.2.2016 Sivu 1 Kokousaika 9.2.2016 kello 17.00 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Vihtavuoren kappeli Hassel Lari Heikkilä Jaakko Hintikka Raimo Hytönen Pauliina Kallio Marja Korhonen

Lisätiedot

2/2006. Koululehti. mikki-dvd:t. Kuva Juha Hyvärinen. Tässä lehdessä mm.:

2/2006. Koululehti. mikki-dvd:t. Kuva Juha Hyvärinen. Tässä lehdessä mm.: Koululehti 2/2006 Kuva Juha Hyvärinen Tässä lehdessä mm.: Käykää netissä antamassa palautetta Lomalle Topelius-projekti alkaa Uusia opettajia u mikki-dvd:t mikki-dvd:t Keskitalven terveisiä Eput ilmoitettiin

Lisätiedot

Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET

Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET syksy 2012 1 Haluatko jutella? 3 Uudet ryhmät 4 Viikoittaiset 5 Tapahtumia 6 Vapaaehtoistyö 6 Opaspalaverit ja koulutukset 7 2 Espoon seurakuntien näkövammaistyö tarjoaa

Lisätiedot

Riistaveden alueseurakunta

Riistaveden alueseurakunta Riistaveden alueseurakunta Kesä 2016 Toukokuu Su 1.5, klo 10, Rukouskirkko, Kirkko. Marjaana Mäkinen ja Riikka Tuura. To 5.5, klo 10, Helatorstain Messu, Kirkko. Viitakko 2-rippikoulun kirkkokäynti, Pystykahvit.

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Keskusvaalilautakunta

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta 12.11.2014 2 Kokousaika 12.11.2014 klo 16.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hakuaika on klo mennessä.

Hakuaika on klo mennessä. 1 2 Hakija täyttää hakemukseen seuraavat tiedot yhdistyksestä: yhdistyksen nimi, osoitetiedot, pankkitiedot, yhdistyksen rekisteröintipäivämäärä, kotipaikka sekä yhdistyksen toimivat alaosastot / -jaostot.

Lisätiedot

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info Toimisto: Avoinna ke - to klo 10 12, puh. 6822 233 Työntekijät: Jukka Nieminen, pastori, puh. 0400 920 363 s-posti: jukka.nieminen@saalem.net Jukka talvilomalla 16. 24.2. Reijo Vierula, pastori, puh. 045

Lisätiedot

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN VANHUSPALVELUT HAAPAVEDEN KARTANONVÄKI Rautionkuja 1 Alice Pekkala 050 374 8968, hoitajat p. 043 211 1573 IIN KARTANONVÄKI

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

Kimmeltävien hankien ja huurteisen luonnon kauneutta kaikille! Terveisin,

Kimmeltävien hankien ja huurteisen luonnon kauneutta kaikille! Terveisin, Turun Seudun Epilepsiayhdistys ry TOIMISTO AVOINNA: Vartiokuja 1 20700 TURKU tiistai keskiviikko 9:00 15:00 Puh. (02) 231 9632 torstai 9:00 17:00 e-mail: toimisto@tsey.fi Internetsivut: www.tsey.fi torstaikerhoiltaisin

Lisätiedot

TALOUDEN JA HALLINNON TOIMIALA

TALOUDEN JA HALLINNON TOIMIALA TALOUDEN JA HALLINNON TOIMIALA TOHMAJÄRVEN KUNNANVIRASTO on avoinna vuonna 2015 maanantaisin klo 9-17 ja tiistaista perjantaihin klo 9-15. Kunnan puhelinvaihde toimii Turussa, nro 040 105 4000, fax. 013

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä

Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä 2016 1 Tervetuloa mukaan! Espoon seurakunnat järjestävät näkövammaisille monenlaisia kohtaamisen paikkoja. Tästä esitteestä löydät kaikki tiedot näkövammaisten syksyn 2015

Lisätiedot

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA JÄSENLEHTI 1/2013 KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA Keski-Suomen Tanssin Ystävät KESTÄVÄT ry 1 KESKI-SUOMEN TANSSIN YSTÄVÄT KESTÄVÄT RY:N HALLITUS YLÄRIVI: Markku Kärkkäinen, jäsen, äänentoistolaitteet,

Lisätiedot

LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO TIEDOTTAA! Torstaina 20.11.14 lääkärin vastaanotto suljettu klo 11.00 16.00 henkilökunnan koulutuksen vuoksi.

LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO TIEDOTTAA! Torstaina 20.11.14 lääkärin vastaanotto suljettu klo 11.00 16.00 henkilökunnan koulutuksen vuoksi. KOKKOLAN KAUPUNKI TIEDOTTAA Lohtajalainen Lohtajan aluetoimiston tiedotuslehti 21/2014 16.11.2014 Kokkolan kaupungin Lohtajan aluetoimisto os. Lokaniituntie 1, 68230 Lohtaja Avoinna ma pe, klo 9 11 ja

Lisätiedot

Jätä yhteystietosi ja lyhyt kuvaus omaishoitotilanteestasi niin saatamme ottaa piankin yhteyttä kummittelun merkeissä.

Jätä yhteystietosi ja lyhyt kuvaus omaishoitotilanteestasi niin saatamme ottaa piankin yhteyttä kummittelun merkeissä. OMAISHOITAJAT OPISKELIJOITA! Yhdistyksemme aloittaa yhteistyön TAMK:n kanssa ensi vuoden alussa. Hyvän yhteistyön toteutumiseksi tarvitsemme lisää omaishoitopareja ja perheitä, jotka ovat valmiit ottamaan

Lisätiedot

50-vuotisjuhla 22. 23.5.2012 Hakametsän jäähalli, Tampere

50-vuotisjuhla 22. 23.5.2012 Hakametsän jäähalli, Tampere 50-vuotisjuhla 22. 23.5.2012 Hakametsän jäähalli, Tampere Ohjelmaryhmien vetäjät tutustumassa esiintymisareenaan! Tapahtumatiedote 2/2012 20.3.2012 Sisältö: 1. Tapahtumarannekkeiden ja ruokailujen tilaamisella

Lisätiedot

Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa alkaen SIVISTYSPALVELUT

Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa alkaen SIVISTYSPALVELUT Sodankylä Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa 1.8.2017 alkaen Varhaiskasvatuksen uusi organisaatio 1.8.2017 Kylälaakson päiväkodin toiminta loppuu 31.7.2017 Vuorohoidon järjestäminen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13.5.2013 N:o 3/2013 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 6.5.2013 Sivu 26

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13.5.2013 N:o 3/2013 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 6.5.2013 Sivu 26 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 6.5.2013 Sivu 26 Kokousaika Maanantai 13.5.2013 kello 17.00 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Vihtavuoren kappeli Anttila Mika-Olli Ek Terhi saapui klo 17.15 Heikkinen Panu Hiltunen

Lisätiedot

Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 1/2012 1

Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 1/2012 1 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 1/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 02.01.2012 klo 16:00-16:15 Paikka Nilsiän kaupungintalon kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto Siikalatvan seurakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivu 1 Kirkkovaltuusto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kokousaika:

Lisätiedot

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS 2015 2 VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTON KOKOONPANO 2015 Pirkko Mäkelä, puheenjohtaja 23.6.2015 lähtien, Eläkeliiton Posion yhdistys ry Sari Ylisirniö, sihteeri23.6.2015

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Lähde mukaan Eläköön liike ja mieli kampanjaan!

Lähde mukaan Eläköön liike ja mieli kampanjaan! Lähde mukaan Eläköön liike ja mieli kampanjaan! Kampanjan tavoitteena on tarjota ikääntyneille erilaisia, liikkumista, virkistystä, mielen hyvinvointia ja hengellisyyttä tukevia sekä vuorovaikutusta lisääviä

Lisätiedot

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Nivalan varhaiskasvatuspalvelut Hyväksytty Nivalan kaupungin sivistyslautakunnassa 21.6.2016, 58 Tiedote päivähoitomaksuista 1.8.2016 31.7.2018 Välttyäksenne takautuvilta

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

Läsnä: Liisa Temisevä puh.joht. Eläkeliitto Leivonmäen yhd. Joutsan seudun Parkinsson-kerho

Läsnä: Liisa Temisevä puh.joht. Eläkeliitto Leivonmäen yhd. Joutsan seudun Parkinsson-kerho PÖYTÄKIRJA Vanhus- ja vammaisneuvosto Aika 26.6.2015 klo: 13.00 14.40 Paikka Palvelukeskus Jousi, Myllytie 14 19650 Joutsa Läsnä: Liisa Temisevä puh.joht. Eläkeliitto Leivonmäen yhd. Tapio Lankia Taisto

Lisätiedot

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS 1.9.2016 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PERHEKESKUSMALLI Visio: Perhekeskustoimintaan

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Nurmijärven seurakunta Esityslista 1

Nurmijärven seurakunta Esityslista 1 Nurmijärven seurakunta Esityslista 1 Aika: Tiistai 8.12.2015 klo 16.00 Paikka: Sääksin leirikeskus, Sääksjärventie 144, 05250 Kiljava KOKOUKSEN OSALLISTUJAT... 2 KN 128 KOKOUKSEN AVAAMINEN... 3 KN 129

Lisätiedot

Toimintakalenteri 2016 Toivakan kk Martat ry Marttojen teema 2016 Martoissa arjen mahdollisuus

Toimintakalenteri 2016 Toivakan kk Martat ry Marttojen teema 2016 Martoissa arjen mahdollisuus Toimintakalenteri 2016 Toivakan kk Martat ry Marttojen teema 2016 Martoissa arjen mahdollisuus Tammikuu Toivakan kirkonkylän Marttojen 90v. Juhlavuosi. Ma 11.1 klo 16.30 hallituksen kokous Kotisillan kerhohuone

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

Juankosken kaupunki (päiv. 26.4.2012)

Juankosken kaupunki (päiv. 26.4.2012) Juankosken kaupunki (päiv. 26.4.2012) Hallinto-osasto Kaupunginjohtaja Petri Kangasperko 0400-678080 Hallintojohtaja Kaisu Matinniemi 040-5409813 Hallituksen puheenjohtaja Jouko Lösönen 050-5414928 Markkinointisihteeri

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI Mikä on palveluseteli? Palveluseteli on rahallinen avustus kunnalta. Palvelusetelillä voi ostaa palveluita, jotka kunnan kuuluu järjestää asukkailleen. Henkilökohtaisen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 Kokousaika Tiistai 24.7.2012 klo 17.00 17.56 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali

Lisätiedot

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. TARK.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. TARK. PÖYTYÄN SEURAKUNTA VAALILAUTAKUNTA KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA/ PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika 1.8.2016 klo 18.00 Paikka Pöytyän kirkkoherranvirasto Läsnä Matti Kaipainen puheenjohtaja Ilkka Ali-Rontti jäsen Hilkka

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO /2016

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO /2016 Kokousaika Torstai 28.1.2016 klo 17.30 18.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalon kokoushuone Heikki Nissinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Anja Pinoniemi, varapuheenjohtaja, varajäsen

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) Kalajoentie 5 85100 Kalajoki HAKEMUS JA ARVIOINTI / TARKISTUS. Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin

Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) Kalajoentie 5 85100 Kalajoki HAKEMUS JA ARVIOINTI / TARKISTUS. Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Lähiosoite Ammatti Postinumero ja -toimipaikka Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Körpäkkäsanomat 1/2007

Körpäkkäsanomat 1/2007 Körpäkkäsanomat 1/2007 Taustaa Puuveneiden perinneseura Körpäkkä on vuonna 2003 rekisteröity yhdistys, jonka toimintatarkoituksena on puuveneiden perinteiden vaaliminen. Alun perin yhdistyksen perustana

Lisätiedot

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa Hallitus 213 02.12.2015 Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa 2015-2016 H 213 (Valmistelijat: tk-sairaaloiden ja vastaanottojen vastuualuepäällikkö Arja Horto,

Lisätiedot

klo 12.30 OHJATTU LIHASVOIMAHARJOITTELU Kuntosali, Lossikuja 3 klo 14.00 FANNI- JA JALMARIKODIN PORINAPIIRI Lossikuja 3:n hissiaulassa

klo 12.30 OHJATTU LIHASVOIMAHARJOITTELU Kuntosali, Lossikuja 3 klo 14.00 FANNI- JA JALMARIKODIN PORINAPIIRI Lossikuja 3:n hissiaulassa TOIMINTAOHJELMA 30.5.-5.6.2016 Maanantaina 30.5. RUOKASALISSA KANSAINVÄLINEN VIIKKO! klo 10.00 ULKOIL UA klo 12.30 OHJATTU LIHASVOIMAHARJOITTELU Kuntosali, Lossikuja 3 klo 14.00 FANNI- JA JALMARIKODIN

Lisätiedot

Teemaillat / Jäsenillat

Teemaillat / Jäsenillat JÄSENKIRJE 2/2016 JÄSENTIEDOTE 2/ 25.4.2016 Keväinen tervehdys! Yhteiset hetket luovat muistoja, jotka säilyvät mielessä kauan. Teemaillat / Jäsenillat Yhteinen Aivosuunnistus Unelmien liikuntapäivänä

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2016

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2016 1 PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2016 Sisältö: Valtuuston kokous... 1 Kunnantalon sulkupäivät... 1 Viemärityöt Pyhännällä kesällä... 1 Museo... 1 Korpelainen avoinna... 2 Kirjasto tiedottaa... 2 Pyhännän

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (11 ) Vanhusneuvosto 23.09.2016 AIKA 23.09.2016 klo 10:00-11:30 PAIKKA Keskustan palvelutalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen avaus 3 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu OPPILASHUOLTO Oppilashuolto on toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan hyvinvointia, hyvää oppimista, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoite on edistää myös koulun yhteisöllisyyttä, myönteistä

Lisätiedot

KOULULAISTEN KESÄTÖIDEN HAKULOMAKE saap:

KOULULAISTEN KESÄTÖIDEN HAKULOMAKE saap: KOULULAISTEN KESÄTÖIDEN HAKULOMAKE saap: VUOSINA 1998 2000 SYNTYNEILLE KEMIJÄRVILÄISILLE Sukunimi ja etunimet Sotu Puhelinnumero Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka Kotipaikkakunta Koulu/oppilaitos

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

Poissa: Annala Tarja, Anna-Maija Klemettilä, Latomäki Ulla, Lemettinen Pentti

Poissa: Annala Tarja, Anna-Maija Klemettilä, Latomäki Ulla, Lemettinen Pentti 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 9.2.2016 klo 18.30 19.15 KOKOUSPAIKKA Läsnä: Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä Leena Kallio Kirsti Kivisaari Pekka Kivisaari

Lisätiedot