K U N T A T I E D O T E 3/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "K U N T A T I E D O T E 3/25.3.2011"

Transkriptio

1 JULKINEN TIEDOTE K U N T A T I E D O T E 3/ EDUSKUNTAVAALIT 2011 Äänioikeusrekisteri Väestörekisterikeskus on perustanut äänioikeusrekisterin, johon otetaan jokainen väestötietojärjestelmän mukaan tulevissa vaaleissa äänioikeutettu. Joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeusrekisteristä tai että häntä koskeva tieto on siinä virheellinen, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen maistraatille viimeistään klo 16. Ennakkoäänestys Jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakkoon kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa ja ulkomailla Suomen edustoissa. Lisäksi ennakkoon voi äänestää erityisissä ennakkoäänestyspaikoissa, joita ovat sairaalat, tietyt sosiaalihuollon toimintayksiköt ja rangaistuslaitokset sekä suomalaiset laivat. Edelleen ennakkoäänestys voidaan säädetyin edellytyksin järjestää äänestäjän kotona. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa ja ulkomailla Suomalaisessa laivassa ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo Eduskuntavaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat Siikalatvan kunnassa ovat: Äänestyspaikka Käyntiosoite Kestilä, kunnantoimisto Hallintotie 5, Kestilä Piippola, kunnantoimisto Keskustie 9, Piippola Pulkkila, kunnantalo Pulkkilantie 4, Pulkkila Rantsila, kirjasto Kunnantie 1, Rantsila Ennakkoäänestyspaikat ovat ennakkoäänestystä varten avoinna klo klo klo Laitosäänestys- ja kotiäänestys Laitosäänestyspaikkoina toimivat Palvelukeskus Pihlajisto ja Kestilän vankila Kestilässä, Palvelukeskus Vaarintalo Piippolassa, Palvelukeskus Koivulehto ja Siikalatvan vuodeosasto Pulkkilassa sekä Palvelukeskus Kotipiha Rantsilassa. Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestyseikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksestä ilmoitetaan tarkemmin erikseen (tämän tiedotteen lopussa). Vaalipäivän äänestys Vaalipäivä on sunnuntaina Vaalitoimitus alkaa klo 9 ja päättyy klo 20. Vaalipäivän äänestyspaikat ovat samat kuin yllä mainitut yleiset ennakkoäänestyspaikat. Äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen. Kukin äänestäjän äänestyspaikka on merkitty väestörekisterikeskuksen äänestäjälle postittamaan ilmoituskorttiin. Siikalatvan kunnassa Siikalatvan kunnan keskusvaalilautakunta Tapani Alasalmi, puheenjohtaja Anna-Liisa Kivimaa, sihteeri

2 EU-TUKIEN PÄÄHAKU 2011 Päätukihakuun liittyvät v lomakkeet tarvittavine liitteineen on toimitettava Siikalatvan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään Hakemuksen voi jättää myös sähköisesti Vipu-tunnuksilla. Uudistunut Vipupalvelu sisältää karttaliittymän, joka mahdollistaa sähköisten karttakorjausten tekemisen. Sähköinen tukihaku on mahdollista Vipu-palvelussa osoitteessa https://vipu.mavi.fi. Vipu-palvelun käyttö edellyttää voimassa olevia käyttöoikeuksia, jotka voi tarvittaessa hakea kunnasta lomakkeella 405. Päätukihaussa haetaan mm. seuraavia tukia: - tilatuki - luonnonhaittakorvaus (LFA) - luonnonhaittakorvauksen kansallinen lisäosa - maatalouden ympäristötuki - valkuais- ja öljykasvipalkkio - perunantuotannon kansallinen tuki - eläinten hyvinvoinnin tuki - pohjoinen kotieläintuki - pohjoinen hehtaarituki - nuorten viljelijöiden tuki - yleinen hehtaarituki Säädöspuolella tilanne on vielä keskeneräinen ns. jonolohkoille myönnettävien ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen tukikelpoisuuksien osalta. Mavi laatii ohjeistuksen kun MMM on tehnyt päätöksen asiasta. Jonolohkojen käsittely tulee todennäköisesti olemaan lisäosa kevään tukihaussa. Erityisympäristötukien maksatusta on haettava vuosittain, samoin alkuperäisrotujen kasvattamisen tuen maksatusta. Lom.218M. Erityisympäristötukisopimuksen jatkamista tai uutta sopimusta on haettava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta mennessä ja hakemusten on oltava Oulussa hakuajan päättyessä liitteineen. Tukioikeuksien siirto uudelle haltijalle tai omistajalle lomakkeella 103B mennessä. Hakuopas 2011 ja täyttöohjeet 2011 internetissä osoitteissa ja Lisätietoja kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisilta ja ELY-keskuksesta. Siikalatvan maaseutuelinkeinoviranomaiset: Maaseutupäällikkö Mikko Äijälä Maaseutuasiamiehet: Tuomo Galla ja Marita Hyytinen

3 Kansallisen veteraanipäivän juhlallisuudet Siikalatvalla Viesti kulkee vetovastuu vaihtuu Jokaisella kirkonkylällä vietetään Veteraanipäivän juhlaa keskiviikkona Juhlien ohjelmat ja aikataulut huhtikuun kuntatiedotteessa! Juhlatoimikunta Kyytiä tai avustajaa tarvitsevia pyydetään ottamaan yhteyttä kirkkoherranvirastoon puh NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT HAETTAVANA Siikalatvan kunta julistaa haettavaksi nuorten kesätyöpaikat klo mennessä. Kesätyöpaikat on tarkoitettu siikalatvalaisille nuorille, joilta edellytetään vähintään peruskoulun päättämistä. Kesätyöntekijöitä haetaan mm. seuraaviin tehtäviin ja kohteisiin: - maisemanhoitoon (ruohonleikkaus, puutarhatyöt, yleisten alueiden siivous) - päivähoitoon - kirjastoon - Rantsilan toimintakeskuksen pesulaan - Gananderin talolle - Kestilän museoon - Rantsilan maauimalan kioskiin - siivoustehtäviin Ruohonleikkuutöissä vaaditaan ajettavan leikkurin kuljettajalta traktorikortti. Kesätyöpaikkaa haetaan kunnantoimistoilta ja kunnan nettisivuilta saatavalla lomakkeella, joka tulee palauttaa Kestilän, Piippolan, Pulkkilan tai Rantsilan toimipisteisiin klo mennessä. Lisätietoja Sinikka Lehtosaari puh Työhön valituille ilmoitetaan työn alkamisesta kirjallisesti.

4 SOSIAALIASIAMIES Siikalatvan kunnan Kestilän ja Piippolan kylien alueella sosiaaliasiamiehenä toimii yht.maist. Eero Karjalainen. Hänet tavoittaa puhelimitse numerosta tai sähköpostitse osoitteella Sosiaaliasiamiehen toimintaa ohjaa laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on: neuvoa asiakkaita em. lain soveltamiseen liittyvissä asioissa; avustaa asiakasta em. lain mukaisen muistutuksen tekemisessä; tiedottaa asiakkaan oikeuksista; toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle. Sosiaaliasiamies SYKSYLLÄ 2011 PÄIVÄHOITOA TARVITSEVAT UUDET ASIAKKAAT Oletteko suunnitelleet päivähoitopaikan hakemista lapsellenne ensi syksynä? Alle kouluikäisellä lapsella on subjektiivinen oikeus varhaiskasvatuspalveluihin, mikä tarkoittaa sitä, että hoitopaikka järjestetään riippumatta siitä, ovatko vanhemmat työelämässä, työttöminä, opiskelemassa tai vanhempainvapaalla. Päivähoitopaikan järjestyminen edellyttää, että paikkaa on haettu ajoissa. Päivähoidosta peritään perheen tuloihin perustuva päivähoitomaksu. Yhtä aikaa ei voi saada samasta lapsesta kotihoidontukea. Päivähoitopaikkaa tulee hakea viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan, mikäli hoidontarve on tiedossa. Elokuulta alkava päivähoidon tarve edellyttää siis hoitopaikan hakemista mennessä. Mikäli hoidon tarvetta ei voida tässä vaiheessa ennakoida ja se syntyy yllättäen myöhemmin työllistymisen tai opiskelun vuoksi, järjestetään hoitopaikka kahden viikon kuluessa. Hakemuslomakkeita saa kirkonkylien päivähoitotoimistoista. Internetistä lomakkeet löytyvät osoitteesta Lomakkeet tulee toimittaa huolellisesti täytettynä seuraaviin toimipisteisiin mennessä: Kestilä: Päivähoitotoimisto/kunnanvirasto, Hallintotie 5, Kestilä Lisätietoja: päivähoidon johtaja Ulla-Maija Hepo-oja p Piippola: Päivähoitotoimisto/Vaarintalon päiväkoti, Tenavatie 1, Piippola Lisätietoja: päiväkodinjohtaja Jaana Fält p Pulkkila: Päivähoitotoimisto/Päiväkoti Hiirenkorva, Pulkkilantie 13 B, Pulkkila Lisätietoja: päivähoidonohjaaja Sirkka Kemppainen p Rantsila: Päivähoitotoimisto/Lastentalo, Rantsilanraitti 7, Rantsila Lisätietoja: päivähoidonohjaaja Eila Arffman p Koulutuslautakunta/varhaiskasvatus

5 SIIKALATVAN KUNNAN KOULUTOIMI TIEDOTTAA Perusopetuksen ensimmäiselle luokalle ja esiopetukseen ilmoittautuminen Ilmoittautuminen koskee: - perusopetuksen osalta vuonna 2004 syntyneitä lapsia - ja esiopetuksen osalta vuonna 2005 syntyneitä lapsia 1. Ilmoittautuminen ensimmäiselle luokalle tapahtuu puhelimella suoraan kouluille ajalla Kestilä: koulusihteeri Saara Komulainen Piippola: koulusihteeri Saara Komulainen Pulkkila: koulusihteeri Heli Aamuvuori Rantsila: - Aleksanterin koulu, koulusihteeri Saara Komulainen Hovin koulu, vs. koulunjohtaja Juhani Paavola Mankilan koulu, vs. koulunjohtaja Jaakko Partanen Ilmoittautuminen esiopetukseen tapahtuu puhelimitse ajalla Aleksanterin koulun esiopetus Eila Arffman Hovin koulun esiopetus Juhani Paavola Mankilan koulun esiopetus Jaakko Partanen Kestilän esiopetus (päiväkoti Humina) Päivi Viio-Still Piippolan esiopetus (Vaarintalon päiväkoti) Jaana Fält Pulkkilan esiopetus (päiväkoti Hiirenkorva) Sirkka Kemppainen Tutustumispäivien ajankohdista ilmoitetaan kouluilta ja päiväkodeilta koteihin myöhemmin keväällä. ILMOITTAUTUMINEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN Siikalatvan kunta järjestää perusopetuslain mukaista lasten aamu- ja/tai iltapäivätoimintaa Kestilässä peruskoulun yhteydessä olevissa tiloissa ja Rantsilassa Aleksanterin koululla esiopetuksen tiloissa. Piippolassa toiminta järjestetään Pentti Haanpään koululla ja Pulkkilassa Päiväkoti Hiirenkorvassa. Lasten iltapäivätoimintaa tarjotaan peruskoulun 1. ja 2. luokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta erityisopetuksessa oleville lapsille. Toimintatunteja on vähintään keskimäärin kolme kutakin koulupäivää kohti. Toiminnan tavoitteena on taata lapselle ennen ja jälkeen koulupäivän turvalliset ja tervettä kasvua ja kehitystä tukevat olosuhteet sekä aikuisen läsnäolo. Pyydämme tulevien 1. ja 2. luokan oppilaiden ja erityisopetuksen oppilaiden vanhempia ilmoittamaan koulutoimistoon, mikäli haluatte lapsenne mukaan koululaisten aamu- ja/tai iltapäivätoimintaan. Toiminnasta peritään maksu, jonka suuruus toimintakaudella on 60 euroa kuukaudessa / perheen ensimmäinen lapsi. Maksun avulla katetaan mm. päivittäin tarjottavasta välipalasta aiheutuvia kustannuksia. Hakulomake löytyy internetistä osoitteesta Ilmoittautumiset Kestilän ja Piippolan osalta koulutoimistoon puh , Pulkkilan osalta päivähoidonohjaaja Sirkka Kemppaiselle, puh sekä Rantsilan osalta päivähoidonohjaaja Eila Arffmanille, puh viimeistään Koulutoimenjohtaja

6 ENERGIASTA LIIKETOIMINTAA- INFO AIKA: KLO 9-12 PAIKKA: Maalaiskartano Pihkala SISÄLTÖ: Tilaisuudessa esitellään Haapaveden- Siikalatvan seutukunnan alueella käynnistyvät Energiaa ympäristöstä ja Katse tulevaisuuteen hankkeet. Tilaisuuteen tulee uusiutuvan energian asiantuntijapuheenvuoroja. Kohderyhmänä ovat energiayrittäjät ja energiayrittäjyydestä kiinnostuneet. Aamupalatarjoilu. Tilaisuus on maksuton. Lisätietoja tai Ilmoittautumiset 4.4. mennessä tai NUOHOUSTIEDOTE PIIPPOLAN ALUEELLE Piirinuohoojan sijaisena toimii Teppo Miettunen, puhelin: , sähköposti: nettisivut: Kestilän ekopisteet Olettehan huomanneet että Kestilässä on kotitalouksien mahdollista viedä kierrätettäviä jätteitä useampaan pisteeseen. Käytössä olevat pisteet ovat: (K= keräyskartonki, L=lasi, Me=pienmetalli, Mu=muovi, P=paperi) Hyvölän koulu (P, Mu) K-Eväsreppu (P, Mu) Lämpölaitos (L, Me, P, K, Mu) Mäläskän koulu (P, Mu) Salen piha, Kestilänraitti 7, ( L, Me, P, K) Urheilukenttä (P, Mu) Väyrylän koulu (P, Mu) Nämä kaikki pisteet ovat kuntalaisten käytössä, riippumatta asuinalueesta. Yritysten, toimistojen ja maatalouden kierrätysjätteet noudetaan pyydettäessä suoraan kiinteistöiltä, joten näiden ei tarvitse kuljettaa jätteitään ekopisteelle. Kestilässä on ollut jo parin vuoden ajan ekopiste lämpölaitoksen pihassa. Sitä käytetään ahkerasti, mutta keskustassa elokuussa avattu Salen pihassa oleva ekopiste on ollut vähäisellä käytöllä. Muistattehan käyttää yhtä ahkerasti myös uutta pistettä. Jos joskus käy niin että jokin piste on täynnä, älä jätä jätteitä astian viereen, vaan vie ne toiselle pisteelle. Tällöin pisteillä on mukava muidenkin asiakkaiden asioida, kun jätät jälkeesi siistin pisteen. Täydestä pisteestä kannattaa ilmoittaa Vestian asiakaspalveluun (08) , jotta voimme tarvittaessa tehdä pisteelle ylimääräisen tyhjennyksen.

7 Kulttuuritoimi: Näyttelyt kirjastoissa Maaliskuussa: Kestilässä: Eskarilaisten askartelunäyttely Rantsilassa: Lähellä Limingan taidekoulun valokuvalinjan opiskelijat (Oulun taidemuseon kiertonäyttely) Huhtikuussa: Kestilässä: Koululaisten työnäyttely Rantsilassa: Demeter ja mielen maisemia Eeva-Kaisa Jakkilan akvarelleja (Oulun taidemuseon kiertonäyttely) Kyläpäivien toimikuntien kokouksia: Rantsila päivien toimikunta: klo kirjaston monitoimihuoneessa Piippola päivien toimikunta: klo Piippolan Shellin kahviossa Kestilä päivien toimikunta: klo virastotalolla valtuustosalissa Konsertti: Sanoin ja sävelin palmusunnuntaina klo Rantsilan kirkossa Joni Jarkko, tenori Veli Ainali, piano Runotekstit: Eeva Heilala ja Hannele Jormakka Tervetuloa! (järj. yhdessä Siikalatvan seurakunnan ja Rantsilan kappelin kanssa) Kirjastotoimi Runopiiri ma 11.4 klo Piippolan kirjastossa. Aiheena on laulujen runous. Mieti mikä laulujen sanoissa koskettaa ja ota mukaasi joidenkin laulujen sanat/runot. Tervetuloa! Vapaa pääsy! K E S T I L Ä ti klo 18 seurakuntatalossa P U L K K I L A ke klo 18 lukion ruokasalissa R A N T S I L A to klo 19 seurakuntatalossa - puffetti Tervetuloa!

8 PULKKILAN KÄSITYÖKESKUS avoinna MA - KE klo 9-17 Tervetuloa Pulkkilantie 13,92600 Pulkkila puh PUHELINNUMERO MUUTTUNUT! - kutomaan kangaspuilla monenlaisia kankaita ja tekemään erilaisia kurssitöitä - hankkimaan materiaaleja, loimia, käsitöitä ym. - tutustumaan kurssitarjontaan, mallitöihin, myymälään KURSSIT PULKKILASSA La 26.3 klo Kuoriva saippua ja suklainen huulirasva Kotikonstein valmistetaan hyvän olon saippua ja keväinen suklaahuulirasva. Hinta 20 / jäsenet 15 La 9.4 klo Pääsiäiskranssi Pajusta punottu kranssi puetaan appelsiiniin, sitruunaan ja paperiin. Hinta 20 /jäsenet 15. Lisätiedot ja ilmoittautuminen ma 4.4 mennessä puh Kurssitöitä voi tehdä myös muulloin sovittuna aikana! NEULEILTA: yhdessäoloa käsitöiden parissa ke klo (joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko). Opetellaan korinpohjavirkkaus (esim. tyynynpäällinen, koukku no 4). Tule hakemaan uusia ideoita, kysymään neuvoa jossain käsityöpulmassa tai muuten vain viettämään aikaa samanhenkisessä seurassa. Ei kurssimaksua. TAITO-viikko Räsy-korun tekoa, räsykuteen leikkaamista ym. Sipolan kerho perjantaisin klo 10 Lehtosaarella. Tervetuloa entiset ja uudet asiakkaat toimintaan mukaan! Ohjaaja Kaija-Liisa Rantonen Pulkkilan perusopetuksen johtokunta järjestää yhdessä koulun kanssa TALVIRIEHAN su 3.4. klo Pulkkilan hiihtomajalla. Ohjelmassa talvista puuhastelua lumella ja mäessä. Tervetuloa! PERINTEINEN PÄÄSIÄISKOKKO TAPAHTUMA PULKKILASSA, LAAKKOLAN KOULULLA LAUANTAINA KLO KOKKO SYTYTETÄÄN KLO *PUKEUTUNEET TRULLIT HUOMIOIDAAN *ARPAJAISET/MYYJÄISET *PIHA-ALUEELLA KISAILUA LAPSILLE JA AIKUISLLE. KYLÄLÄISIÄ JA MUITA HALUKKAITA TOIVOTAAN OSALLISTUMAAN TAPAHTUMAAN LAHJOITTAMALLA MYYJÄISIIN LEIVONNAISIA JA ARPAJAISVOITTOJA, JOITA OTETAAN VASTAAN KLO 18 ALKAEN KOULULLA. LAAKKOLAN KYLÄYHDISTYS RY Laakkolan kyläyhdistys ottaa lahjoituksena vastaan toimivan astianpesukoneen. Yhteyttä voi ottaa pj. puh. Eila

9 PÄÄSIÄISRIEHA Pääsiäisrieha järjestetään Kortteisen Raviradalla, Piippolassa lankalauantaina kello alkaen. Ohjelmassa mm. Pääsiäiskokon sytytys, trullikisa, poniratsastusta, arvontaa, makkaran myyntiä ja kahvio. Tervetuloa mukaan koko perheen voimin! Sipolan maa- ja kotitalousnaiset järjestää pääsiäiskokko -tapahtuman Sipolan ent. koululla lankalauantaina klo 19 alkaen. pullakahvitarjoilu makkaranmyyntiä arpojen myyntiä Tervetuloa koko perheen voimin! JOKIHELMEN PELIMANNIT KAIRANMAATALOLLA Jokihelmen pelimannit jatkavat konserttiperinnettä Leskelässä. Lauantaina 9.4. kello alkaen kajahtaa taas kansanmusiikki Kairanmaatalolla. Tilaisuudessa kuullaan suomalaista kansanmusiikkia, paikallisilla kappaleilla ryyditettynä. Kyläyhdistyksen kahvila on avoinna tapahtuman aikana, kahvilipun (sisältää kahvin ja pullan) hinta on 6 euroa. Tervetuloa! SuPerin Siikalatvan Seutukunnan ao 215 ry:n sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS Rantsilassa torstaina 7.4 klo Paikka varmistuu myöhemmin ja siitä ilmoitetaan mm. Esillä sääntömääräiset asiat. Kokoustarjoilusta vastaa ammattiosasto. TERVETULOA! Hallitus Siikalatvan Eläkeläiset Sääntömääräinen kevätkokous tiistaina klo Pulkkilan Osuuspankin kokoushuoneessa. Johtokunta kokoontuu klo Esillä osaston jatkuvuus. Kokouksen jälkeen ruokailu ABC:llä. Tervetuloa! Johtokunta

10 Haapaveden-Siikalatvan Omaishoitajat ja Läheiset ry / Tehoke-projekti Toimimme Haapaveden-Siikalatvan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n hallinnoimana, RAY:n rahoittamana kolmivuotisena TEHOKE- projektina alueellanne. Jos muistiasiat vaivaavat, hoidat omaistasi tai läheistäsi ja tarvitset em. asioista tietoa, ohjausta ja neuvontaa. Muistathan, että olet omaishoitaja vaikka hoitosuhteesi olisikin jostain syystä päättynyt! Tekemämme palvelukansio on nähtävillä Rantsilan terveyskeskuksessa ja muualla apteekissa. Käy tutustumassa kansioon ja tule tapaamaan tai ole yhteydessä puhelimella Airaan tai Teijaan. Palvelumme on ilmaista. Teemme ohjausta ja neuvontaa myös kotikäynteinä. Teemme Minimental-muistitestejä. Ota rohkeasti yhteyttä! Olemme paikkakunnilla kerran kuukaudessa seuraavasti; Huomioi viikonpäivät muuttuneet poikkeuksellisesti: Ma klo Pulkkila, kunnantalo To klo Kestilä, kunnantalo Ke klo Rantsila, kirjasto Ma klo Pyhäntä, seurakuntatalo Pe klo Haapavesi, Pappilantie 2 A 1 Ti klo Piippola, seurakuntatalo Omaishoitajain vertaisryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa klo Pulkkilan ja Haapaveden vertaistukiryhmissä vierailee Diakonissa, muilla paikkakunnilla vielä vierailut varmistamatta. Muistivirikepiiri klo Ryhmät kokoontuvat sinä päivänä, kun olemme paikkakuntasi ohjaus- ja neuvontapisteessä. Omaishoitajien kuntosaliryhmä kerran kuukaudessa klo Kysy oman paikkakuntasi kuntosali Teijalta puh Teija ohjaamassa kuntosalilla. Minullako Muistihäiriö? Älä jää yksin! Yleisöluentotilaisuus Siikalatvan kunnantalon valtuustosalissa, Pulkkilassa klo Ilmoittautuminen tarjoilun vuoksi mennessä tai puh ( Teija) tai puh (Aira). Tervetuloa tapahtumiin mukaan! Meiltä on ilmestynyt tiedotuslehti Aittauutiset 1, Jos et ole saanut sitä, tiedustele Airalta tai Teijalta, lähetämme sen sinulle. Pidä Aittauutiset tallessa, sillä siinä on alustavaa tietoa ½:ksi vuodeksi eteenpäin! Omaishoitaja, oletko loman tarpeessa? Kysy vuoden 2011 Omaishoitajain liiton tai Kela:n lomista ja kuntoutuskursseista tarkempia tietoja Airalta tai Teijalta. Seuraa kuntatiedotetta! Haapaveden toimisto: Pappilantie 2 A 1, Haapavesi Toimiston ulko-ovi lukittuna. Soita kun tulet, niin tulemme avaamaan oven. Tehoke-projekti: projektivastaava Aira Vatjus-Anttila puh projektityöntekijä Teija Sorvoja puh Haapaveden - Siikalatvan Omaishoitajat ja Läheiset ry: puheenjohtaja Taimi Maliniemi puh sihteeri Orvokki Haarala puh Kotisivumme ovat:

11 Siikalatvan ja ympäristökuntien MS- ja Harneskerhon ilta Pulkkilan seurakuntakodilla 29.3 klo Mukana illassa pastori Merja Jyrkkä. Tervetuloa! Pulkkilan yhteisen kalaveden osakaskunnan sääntömääräinen vuosikokous pidetään klo kunnantalolla Pulkkilassa pienessä kokoushuoneessa. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Vuosikokouksen pöytäkirja on nähtävillä kunnantalolla Pulkkilassa. Tervetuloa! Hoitokunta Siikalatvan Kuuloyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous Paikka: Pulkkilan Osuuspankin kokoushuone. Aika: keskiviikkona klo Johtokunta kokoontuu klo Tervetuloa! Johtokunta Eläkeliiton Kestilän yhdistys * Seuraavassa kerhossa 4.4. vieraana psygologi Anu Määttä. * Kevätkokouksen jatkokokous kerhon yhteydessä. * Eläkeliiton MYYJÄISET entiseen malliin! Jäsenmaksuja voi suorittaa Osuuspankissa maaliskuun loppuun asti. Suuret kiitokset Eläkeliiton Kestilän yhdistyksen 35-vuotisjuhlassa mukana olleille! Kiitos tervehdysten tuojille, ohjelman esittäjille ja säestäjälle, tarjoilun järjestäjille, yhdistystä muistaneille lahjoittajille ja Juhlayleisölle. Teitte juhlastamme ikimuistoisen. KESTILÄN SOTAVETERAANIT JA LOTAT Kestilän Sotaveteraanit ovat varanneet määrärahan vuodelle 2011 hierontaan tai jalkahoitoon. Hoitoja kaksi kertaa / henkilö. Ottakaa yhteys suoraan Fysikaaliseen hoitolaitokseen puh tai Kestilän Sotaveteraanien hallitus Kestilän Sydänyhdistys ry Kevätkokous tiistaina klo kunnanvirastolla Kestilässä. Esillä sääntömääräiset asiat Tervetuloa! Hallitus Huom! Kestilän Sydänyhdistyksen järjestämät uintireissut jatkuvat. Seuraava reissu keskiviikkona Lähtö on Salen parkkialueelta klo Sydänviikon kunniaksi matka on ilmainen, liput aikuisilta 7, lapsilta (4-14v) 3,50. Mahdollisuus myös allasjumppaan. Tervetuloa mukaan!

12 ELÄKELIITON RANTSILAN YHDISTYS Teatteriretki Haapajärvelle. Ajoreitti Haapajärvelle : Sudhomin Liikenne, lähtö Savalojalta 10.45, Mankilalaiset ja Savalojalaiset olkaapa Alangon kaupalla, matka Rantsilan kylälle ja klo lähtö srk-talolta, matka jatkuu Kerälän tietä Hyttikoskelle ja edelleen 4-tietä kohti Haapajärveä. Linja-autossa peritään teatterilipun ja matkan maksut (10,00 euroa). Teatteriesityksen jälkeen ruokailu ABC-ravintolassa, omakustanteinen. Matkan vastaavina oppaina ovat Ritva Korkiakoski ja Ritva Leppäluoto. Virkistävää matkaa kaikille! Kerhopäivät huhtikuussa 5. päivä (jalkahoitaja vierailee) ja 19. päivä (virsilaulua). Suunnitellaan kevään ja kesän retkiasioita - ja jopa syyskauden retkiä ja toimintaa. RANTSILAN SYÖPÄKERHO KERHO keskiviikkona klo seurakuntatalolla. TULE MUKAAN PUNAISEN RISTIN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN! Kevätkokous: To klo Rantsilan Palolaitoksen tiloissa. Käsitellään sääntömääräiset asiat. TERVETULOA! Rantsilan -osaston hallitus Rantsilan MTK Edellisessä kuntatiedotteessa oli virhe sähköpostiosoitteessa. Toivomme edelleen, että jäsenet ilmoittaisivat uudet tai muuttuneet sähköpostiosoitteensa jäsensihteerille osoitteeseen Näin voimme parantaa tiedotusta! Kiitos! KERÄLÄN RAITTIUSYHDISTYS RY Kaikki ovat sydämellisesti tervetulleita mukaan toimintaan! Kannoitpa sitten kortesi kekoon osallistumalla tapahtumiin, talkoisiin, lahjoituksin tai liittymällä jäseneksi, Suurkiitos! Nähdään Seuralla! Seuran jäsenmaksu /henkilö tai 10 /perhe voi suorittaa tilille Jäsenetuihin kuuluu mm. raitis.fi lehden neljän numeron vuosikerta. Terveisin, Kerälän raittiusyhdistys Ry:n johtokunta Laskiaistapahtuman arvoissa voitot menivät seuraaville onnekkaille: Viljami Orava, Iida Kilponen, Salla Päätalo. Heli Lindeqvist ja Ruska Keränen. Kiitos kaikille osallistuneille mahtavasta päivästä! SIPOLAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN sääntömääräinen kevätkokous pidetään su klo Tarja Lampelalla (os. Ouluntie 1875). Johtokunta kokoontuu klo Tervetuloa! Kahvitarjoilu!

13 RANTSILA-SEURA RY:N KEVÄTKOKOUS torstaina klo Männistössä Lammilla (os. Jylhänrannantie 2513) TERVETULOA! Johtokunta Siikalatvan JHL:n kevätkokous pidetään Maalaiskartano Pihkalassa Kestilässä torstaina klo 18 alkaen. Tervetuloa! Ilmoittaudu ruokailun vuoksi viimeistään Saaralle puh tai Jussille puh Siikalatvan JHL ry 713 hallitus Tyky-aamupäivä la klo 9-12 Rantsilan liikuntahallissa. Rantsilan maa- ja kotitalousseura haastaa järjestöjä, yhdistyksiä, yrityksiä ja Siikalatvan kunnan mukaan viettämään hauskaa tyky-päivää. Paikalla on liikuntaosuuden vetäjä Tuula Kauranen, joka osallistaa ihmisiä mm. "herättelyvenyttelyyn". Aamupäivän aikana järjestämme mahdollisuuden osallistua myös muuhun ohjattuun liikuntaan ja kisailuun. Tapahtuman tarkoituksena on saada LIIKETTÄ NIVELIIN! Olemme yhdistäneet liikkumisen ja lähiruoan. Tapahtumassa lähiruokatuottajat esittelevät tuotteitaan, joten aloitamme aamun Niittymyllärin aamupuurolla ja ennen kotiin lähtöä nautimme lähtökahvit kotona leivotun leetan kanssa. Paikalla ovat myös Reumaliiton ja Sydänliiton edustajat kertomassa toiminnastaan. Aamupäivämme haluaa omalta pieneltä osaltaan vakuuttaa, että pienikin liikunnan lisääminen kannattaa ja että liikunta toimii työkykyä ylläpitävänä ja sitä kautta myös elämänlaatua kohentavana tekijänä. Osallistumismaksu on 5 /osallistuja, sisältäen aamupuuron, kahvit ja ohjatun liikunnan. Tilaisuuden tuotolla ostamme verenpainemittareita, jotka ovat kaikkien kuntalaisten lainattavissa Rantsilan kirjastosta. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 11.4 mennessä Katariina Tenhuselle tai

14 KUTSU W&U Seura Rantsilan Raikas Ry:n yleinen kevätkokous pidetään sunnuntaina klo alkaen seuran toimitalossa Paavolantie 2, Rantsilassa. Johtokunta kokoontuu klo samassa paikassa. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat, sekä valitaan seuralle uusi puheenjohtaja. Jäsenten lisäksi kaikki toiminnastamme kiinnostuneet ovat tervetulleita. Jäsenmaksun voi suorittaa tilille: / aikuiset ja 4 / alle 16 v. Ainaisjäsenmaksu 100 ja yhteisöjäsenmaksu / yritys. Terveisin JOHTOKUNTA PULKKILAN PONSI RY JÄRJESTÄÄ KOKO PERHEEN ULKOILUTAPAHTUMAN SUNNUNTAINA KLO PULKKILAN HIIHTOMAJALLA. Ohjelmassa mm. *Hiihtelyä, mäenlaskua *Kisailua, kaikki palkitaan *Perheen pienimmille koira-ahkioajelua *Makkaran paistoa *Kahvi-ja mehutarjoilua NYT KAIKKI JOUKOLLA ULKOILEMAAN. TERVETULOA!! Huom. Lähiaikoina ilmoittelemme kevätkokouspäivän kylän ilmoitustaululla ja kauppojen seinillä. Kestilän Kisa-Veikot Laskiaishiihdot. Maailman vanhin joka vuosi järjestetty hiihtokilpailu Kestilän Laskiaishiihdot, joka oli nyt järjestyksessä 121, onnistui jälleen kiitettävästi loistavissa olosuhteissa. Kisa-Veikot kiittää toimitsijajoukkoja, yleisöä ja tukijoita. Laskiaishiihtoja olivat tukemassa: Siikalatvan kunta, Kestilän Osuuspankki, Kestilän vankila, Helander & Knit, Konehuolto Karjalainen, TB-huoltamo Keskitalo, Kauppapalvelut Rasinkangas, S-kauppa Sale, K-Market Eväsreppu, LVI-työt Mikkonen, Kestilän Kiinteistöhuolto, Siikalatvan Vartiointi, Rakennusliike Karjaluoto, Maalaiskartano Pihkala, Tmi Paavo Riikonen, Riitan talli, Taksit: Liisa Kylmänen, Pauli Keihäskoski, Esa Helander, Martti Suorsa, Eksan Taksi, Heleenan Hautaus- ja Pitopalvelu, Rauno Kiiskilä, Kestilän Apteekki, HeMaVe, EH Sport, Siikalatvan Metsänhoitoyhdistys, Parturi-Kampaamo Charlotta, Parturi-Kampaamo Katja, Parturi-Kampaamo Soiletti, Veikko Tuomala Tmi, Tietolatva, Asepuuseppä Markku Tervonen, Muhoksen fysikaalinen hoitolaitos Kestilä, Rehuraisio, Siikalatvan sairaankuljetus, Rakennuspalvelu Rantonen, Pulkkilan kukka, Hiushoitola Grafitti, Rantsilan Kauppayhtiö Tolonen, Diesel Turunen Oulu, Timon Sähköpalvelu Kärsämäki, Rautahalli Kilpeläinen Vaala, Pyhännän Rakennustuote, Maustaja Pyhäntä, Rytkyn Kone Haapavesi. Jäsenasiat. KKV 75- juhlavuoden jäsenhankintakampanja etenee. Tavoite uusi suhteellinen jäsenennätys on vielä saavuttamatta. Tällä hetkellä meitä on 161 aikuista, 58 lasta ja 23 ainaisjäsentä. Jäsenmaksun (aik.10, /lapset 5, ainaisj. 100 ) voi maksaa seuran tilille Seura kiittää jäsenyydestä.

15 PIIPPOLAN TERÄVÄ SBT Terävä SBT Terävä jatkoi pelejään Rantsilassa lauantaina 26.2., tuloksena oli voitto ja tasapeli. Ensimmäisessä pelissä Terävä joutui tyytymään 4-4 tasapeliin hyvin pelannutta Ruukin Intoa vastaan. Tasapeli merkitsi nousukarsintahaaveiden kariutumista. Toisessa ottelussa Terävä voitti RiPan Kalajoelta 8-5. Kauden päätösturnaus Raahessa (tulokset seuraavassa tiedotteessa). Sarjataulukko Sievin turnauksen jälkeen (16/18 ottelua): Lapa, Raahe 27 pist. PyPs, Pyhäntä 23 Terävä 18 SieSi, Sievi 14 AV, Alavieska 12 Into II, Ruukki 11 RiPa, Kalajoki 7 HIIHDOT MANKILAN KUNTORADALLA SU KLO Ilmoittautuminen alkaa klo Sarjat lapsista ikämiehiin. Tervetuloa! Järj. Mankilan Maamiesseura ja Naisjaosto sekä Laakson Vesa ry. SIIKALATVAN 4H-YHDISTYS 4H-KIRPPUTORI RANTSILAN RAIKKAALLA! Kirppari avoinna ma-to , pe Pöytävaraukset ja tiedustelut p Tervetuloa! 4H:n Oulun piirin piirileiri, HAIPAKKA, pidetään tänä vuonna Kuivaniemen Merihelmessä Leiri on tarkoitettu vuotiaille. Siikalatvan kunnan alueelta mukaan otetaan 10 halukasta leiriläistä. Ilmoittautumisia otetaan vastaan puh /Alli ja /Petri. Leirin hinta on 80 /hlö+ kyyti POHJOISMAIDEN 4H-LEIRI TANSKAN VIBORGISSA , VUOTIAILLE Leirimaksu: ennen ilmoittautuneille matkakulut ilmoittautuneille matkakulut Lisätietoja 4H-toimistolta. 4H-KERHOT JA MUUTA AJANKOHTAISTA LÖYDÄT OSOITTEESTA

16 SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY Osoite: Teollisuustie 9, Rantsila Puhelinnumerot: toim.joht.tapani Koskitalo päivystys laitosmies Arto Viitanen laitosmies Timo Kaikkonen laitosmies Ari Niva laitosmies Juhani Huusko LÖYTÖELÄINTEN VASTAANOTTO Kunnan velvollisuutena on eläinsuojelulain 15 :n mukaisesti huolehtia irrallaan tavattujen ja talteen otettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Talteenotettua eläintä on säilytettävä 15 päivän ajan, minkä jälkeen eläimelle etsitään uusi koti tai se lopetetaan. Siikalatvan alueen löytöeläimet vastaanottaa Pulkkilan koirahoitola/löytöeläinkoti os. Raahentie Pulkkila, puh Järjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt antakaa ilmoitukset sitä mukaa kun teillä asioita tulee kuitenkin viimeistään Seuraava kuntatiedote ilmestyy to puh puh puh puh Kuntatiedote luettavissa myös: Ajankohtaista / kuntatiedotteet

17 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT HELMI Perusturvajohtaja Eija Komulainen Sosiaalipalvelupäällikkö Airi Juntunen Vanhuspalvelupäällikkö Riitta Rajamäki Sosiaaliasiamies (Haapavesi, Pulkkila, Rantsila) Merikratos Sosiaalipalvelut Oy Sosiaaliasiamies (Kestilä, Piippola) Eero Karjalainen Sosiaalitoimistot Siikalatva Lastenvalvonta Ilpo Iivarinen Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä Kestilä Puhelinaika / ajanvaraukset ma-ke, pe klo ja to klo Sosiaalityöntekijä Piippola Puhelinaika / ajanvaraukset ma-ke klo ja to klo Sosiaaliohjaaja Raili Luonua Pulkkila Puhelinaika / ajanvaraukset ma-ke, pe klo ja to klo Sosiaaliohjaaja Raili Luonua (ma, ke, to, pe) Rantsila Puhelinaika / ajanvaraukset ma-ke klo , to klo Sosiaalityöntekijä Perheneuvola Haapavesi ja Siikalatva Ajanvaraukset puhelimitse soittoaikana ma klo ja ke Psykologi Aulikki Mäkelä Sosiaalityöntekijä A-klinikka Haapavesi ja Rantsila päihdetyöntekijä Anne Horttanainen Haapavesi, Pyhäntä ja Siikalatva päihdetyönt. Anita Riihiaho Kehitysvammahuolto Kehitysvammahuollon palveluohjaaja Sirkka Leinonen Asumispalvelut Kestilä Avopalveluohjaaja Eija Larikka Asuntola Piippola Kehitysvammahuollon palveluohjaaja Sirkka Leinonen Kehitysvammahuollon työntekijä Maija Ikola Pulkkila Kehitysvammahuollon palveluohjaaja Sirkka Leinonen Kehitysvammahuollon ohjaaja Rantsila Avopalveluohjaaja Ulla Hankonen Toimintakeskus, Toritie Pesula Pesula-auto Jokitörmän asuntola, Siikajoentie 11 (08) Jokitörmän asuntola, henkilökunta Vanhuspalvelut Kestilä ja Rantsila Koti- ja asumispalveluohjaaja Arja Akbaba Laskutus, toimistosihteeri Eeva-Liisa Similä Kestilä Palvelukeskus Pihlajisto, Pehkolantie 4, Kestilä Muistihoitaja Minna Hämeenaho Päivätoiminta

18 Keittiö Kotihoito Kotihoidon sairaanhoitaja Marjo Ojanaho Asumispalveluyksiköt Hoivayksikkö Karpalo Palveluasunnot Kanerva Dementiayksikkö Suopursu Ryhmäkoti Helmiina Rantsila Palvelukeskus Kotipiha, Keinontie 12, Rantsila Muistihoitaja Keittiö Kotihoito Kotihoidon sairaanhoitaja Kiti Sovisalo Kotihoito, päivätoiminta (palvelupäivä) Pienryhmäkoti Pohjantähti Pienryhmäkoti Otava / vuodeosasto Piippola Pulkkila Koti- ja asumispalveluohjaaja Laskutus Piippola Palvelukeskus Vaarintalo, Tenavatie 1, Piippola Muistihoitaja Vaarintalo Keittiö Kotihoito Kotihoidon perushoitaja Marjatta Selkäinaho Vaarintalo Ainola Pulkkila Palvelukeskus Koivulehto, Pakkalantie 9, Pulkkila Faksi. (08) Muistihoitaja Toini Miettinen Keittiö Kotihoito Etä I Vt. kotihoidon sairaanhoitaja Taina Simula Vanhustentalo I Koivulehto Hoitajat / Asiakaspuhelin Pyhäntä Kotihoidon perushoitaja, muistihoitaja Eija Paldan Terveyspalvelut Hallinto, Tähtelänkuja 1, PL 40, Haapavesi, Haapaveden kaupungin vaihde. (08) Faksi. (08) Siikalatva Kestilän terveysasema, Tiinanmäki 5, Kestilä Faksi. (08) Päivystysajanvaraus ma-to klo 8-16, pe klo (08) Muina aikoina OYS yhteispäivystys. (08) Kiireetön ajanvaraus ja laboratoriovastaukset Laboratorion ajanvaraus Kestilästä ma-to klo Pulkkilasta ma-to klo ja pe Hammashoitola ajanvaraus ma-to klo , pe klo (08) päivystys viikonloppuisin ja arkipyhinä klo Aapistie 3, 1 krs, Oulu Lastenneuvola th. Arja Karjalainen, ma, ti, to klo Äitiysneuvola th. Kirsi Reinikka, ma-pe klo

19 Kouluterveydenhuolto th. Raija Lotvonen, ma, ke, to klo Hoitotarvikejakelu to klo Piippolan terveysasema, Anttilantie 6, Piippola Päivystysajanvaraus ma-to ja pe (08) Muina aikoina päivystys OYS yhteispäivystys. (08) Kiireetön ajanvaraus ja laboratoriovastaukset Reumahoitaja, sairaanhoitaja Tarja Junnonaho Hammashoitola ajanvaraus ma-to klo , pe klo (08) Päivystys viikonloppuisin ja arkipyhinä klo Aapistie 3, 1 krs, Oulu Lastenneuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto th. Petra Filppula, ma-to klo Äitiysneuvola th. Kirsi Reinikka, ma-pe klo : Diabetes- ja astmahoitaja ma-to klo Laboratorion ajanvaraus näytteenottoon , Pulkkilan terveysasema, Savonojantie 2, Pulkkila Faksi. (08) Neuvonta, toimistosihteeri Anitta Anttila Päivystysajanvaraus ja -neuvonta ma-to ja pe (08) Muina aikoina OYS yhteispäivystys. (08) Kiireetön ajanvaraus ja laboratoriovastaukset Astmahoitaja Hammashoitola ajanvaraus ja neuvonta ma-to klo , pe klo (08) päivystys viikonloppuisin ja arkipyhinä klo Aapistie 3, 1 krs, Oulu Vuodeosasto, hoitajat ja osastoavustaja. (08) Faksi (08) vs.osastonhoitaja Sirpa Kärki ( saakka) vs. osastonhoitaja Marge Fingerroos Äitiysneuvola th. Kirsi Reinikka, ma-pe klo Lastenneuvola terveydenhoitaja Arja Karjalainen Kouluterveydenhuolto th. Lea Kukkala, ma-pe klo Diabeteshoitaja Satu Rimpeläinen, ma-to klo Hoitotarvikejakelu to klo Fysioterapia, puhelintunti ma-pe klo Apuvälinelainaus, ma-to klo , Laboratorion ajanvaraus , Röntgen, ajanvaraus , , Mielenterveysneuvola psykiatrinen sh. Liisa Saarikoski, ma-pe psykiatrinen sh. Anne Kaikkonen, ma-pe psykiatrinen sh. Riitta Mankinen, ma-pe Rantsilan terveyskeskus, Keinontie 12, Rantsila Neuvonta, toimistosihteeri Hilkka Savela Päivystysajanvaraus ma-to , pe (08) Muina aikoina OYS yhteispäivystys. (08) Kiireetön ajanvaraus ja laboratoriovastaukset Laboratorion ajanvaraus näytteenottoon Rantsila ma-pe Pulkkila ma-to klo ja pe Hammashuolto ajanvaraus ja neuvonta ma-to ja pe (08)

20 päivystys viikonloppuisin ja arkipyhinä klo Aapistie 3, 1 krs, Oulu Lastenneuvola ja diabetesneuvola th. Kirsi Reinikka, puh. aika ma-pe klo Äitiysneuvola ja perhesuunnittelu, kouluterveydenhuolto terveydenhoitaja Päivi Knuutti, ma-pe klo Astmahoitaja, sairaanhoitaja Marja-Liisa Huovinen Hoitotarvikejakelu ma klo Kotisairaanhoito Fysioterapia Ulla Lammi, puh. aika ma-to klo Apuvälinejakelu ma-to Vuodeosasto, vanha puoli kanslia vs.osastonhoitaja Mirja Rahikainen ( saakka) Faksi.. (08) vuodeosaston potilaspuhelin Mielenterveysneuvola psyk. sairaanhoitaja Hilkka Ojakoski ma-to klo 11:20-12: Tukikeskus Pyhännän terveysasema, Antintie 8, Pyhäntä Päivystysajanvaraus ma-to ja pe (08) Muina aikoina OYS yhteispäivystys. (08) Kiireetön ajanvaraus ja laboratoriovastaukset. (08) Hoitotarvikejakelu to (08) Hammashoitola ajanvaraus ja neuvonta ma-to 8: , pe (08) päivystys viikonloppuisin ja arkipyhinä klo Tuirantorin hammashoitola, Jatkotie 2, Oulu Lastenneuvola th. Maarit Kuusipalo ma-pe klo Äitiysneuvola th. Kirsi Reinikka ma-pe klo Kouluterveydenhuolto, astma-, reuma ja sydänhoitaja terveydenhoitaja Eeva Mahosenaho ma, ke klo Diabeteshoitaja Maarit Kuusipalo ma-pe klo muistihoitaja Eija Paldan YMPÄRISTÖPALVELUT HELMI Eläinlääkintähuolto Kestilä Puhelinaika ja pieneläinvastaanotto arkisin klo Toimialueena Rantsila, Kestilä ja Pyhäntä. Eläinlääkäri Daniel Marin, Vs. eläinlääkäri Eija Malin, Elintarvike- ja terveysvalvonta Ympäristötarkastaja Annika Heikkilä Vs. ympäristöinsinööri Harri Heikkilä Vs. ympäristötarkastaja Johanna Sivula Vs. ympäristötarkastaja Jari Heikkinen Ympäristön suojelu Ympäristösihteeri Eeva Heiska Ympäristötarkastaja Antero Autio Puhelinnumerot kokonaisuudessaan löytyvät: > Helmi > Puhelinluettelo OTA TALTEEN.OTA TALTEEN..OTA TALTEEN

21 EDUSKUNTAVAALIT 2011 Tietoja ja ohjeita kotiäänestyksestä Kuka saa äänestää ennakkoon kotonaan? Vaalilain mukaan äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestystä koskeva sääntely on muutettu siten, että kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Kotiäänestys toimitetaan vain äänestäjän kotikunnassa. Mikäli äänioikeutettu voi mennä äänestyspaikalle tai ennakkoäänestyspaikalle omin neuvoin taikka kuljetuspalveluita ja äänestysavustajaa hyväksikäyttäen, kotiäänestystä ei järjestetä. Kuinka kotiäänestykseen ilmoittaudutaan? Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan äänestäjän kotikunnan keskusvaalilautakunnalle. Ilmoittautuminen tehdään joko kirjallisesti liitelomakkeella tai puhelimitse. Ilmoittautuminen voidaan toimittaa keskusvaalilautakunnalle telefaxin tai sähköpostin välityksellä. Lomakkeita saa kunnan keskusvaalilautakunnalta. Lomakkeen yläosa on täytettävä huolellisesti ja allekirjoitettava. Siikalatvan kunnan keskusvaalilautakunnan osoite ja puhelinnumero löytyvät tämän tiedotteen lopusta. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö, esimerkiksi lähiomainen. Yläosastaan täytetty lomake toimitetaan kunnan keskusvaalilautakunnalle esimerkiksi postitse. Kirjallisen tai puhelimitse tehdyn ilmoituksen on oltava perillä kunnan keskusvaalilautakunnassa viimeistään tiistaina ennen klo 16. Milloin ja miten kotiäänestys toimitetaan? Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana Kotiäänestyksen toimittamisesta äänestäjän luona ilmoitetaan etukäteen kirjallisesti tai puhelimitse mahdollisimman pian. Äänestäjälle ilmoitetaan kahden tunnin tarkkuudella se ajankohta, jolloin vaalitoimitsija saapuu hänen luokseen äänestyksen toimittamaan. Miten kotiäänestys toimitetaan? Kotiäänestys eroaa vain vähän tavallisesta ennakkoäänestyksestä. Tärkeä ero on siinä, että kotiäänestyksessä on vaalitoimitsijan ja äänestäjän lisäksi oltava läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Äänestäjällä on oikeus käyttää vaalitoimituksessa avustajaa, joka voi olla myös edellä mainittu hänen valitsemansa tai hyväksymänsä henkilö. Äänestystoimitus tapahtuu siten, että äänestäjä merkitsee ehdokkaan numeron äänestyslippuun selkeästi ja niin, että vaalisalaisuus säilyy ja sulkee leimatun äänestyslipun vaalikuoreen, joka on väriltään ruskea. Äänestäjä täyttää lähetekirjeen ja osoittaa sen kunnan keskusvaalilautakunnalle. Paikalle kutsuttu henkilö merkitsee nimikirjoituksensa lähetekirjeeseen. Tämän jälkeen vaalitoimitsija merkitsee lähetekirjeeseen todistuksen siitä, että äänestys on tapahtunut laissa säädetyllä tavalla. Lopuksi lähetekirje ja siihen mahdollisesti liitetty ilmoituskortti sekä vaalikuori suljetaan keltaiseen lähetekuoreen, jonka vaalitoimitsija toimittaa kunnan keskusvaalilautakunnalle. Keskusvaalilautakunnan osoite: Siikalatvan kunta Rantsilanraitti Rantsila puh Siikalatvalla Siikalatvan kunnan keskusvaalilautakunta Tapani Alasalmi Anna-Liisa Kivimaa puheenjohtaja sihteeri

22

Kaiku. Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015

Kaiku. Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015 Kaiku Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015 Kärsämäen kunta, Keskuskatu 14, 86710 Kärsämäki, puh. 044-445 6801, fax. 08 816 2800, www.karsamaki.fi Avoinna arkisin klo 9:00 15:00 Julkinen tiedote,

Lisätiedot

Salon kaupunki tiedottaa www.salo.fi 2 / 2010 15.2.2010 (Julkinen tiedote, jaetaan joka talouteen )

Salon kaupunki tiedottaa www.salo.fi 2 / 2010 15.2.2010 (Julkinen tiedote, jaetaan joka talouteen ) 1 Salon kaupunki tiedottaa www.salo.fi 2 / 2010 15.2.2010 (Julkinen tiedote, jaetaan joka talouteen ) SALON UUSI TAPA TOIMIA Kuntaliitos vuoden 2009 alussa antoi hyvän pohjan Salon kaupungin kehittämiselle.

Lisätiedot

Harrastelukkari keskiaukeamalla s. 11 14

Harrastelukkari keskiaukeamalla s. 11 14 Pöytyän kunnan tiedotuslehti nro 3/2013 MARKKINOITA JA MESSUJA...S. 4 KAIDANOJAN KARTANO...s. 5 TÄRKEÄT PUHELIN- NUMEROT...s.6 7 Harrastelukkari keskiaukeamalla s. 11 14 PÄÄKIRJOITUS Silmäilin vuoden takaisen

Lisätiedot

**KUNTA TIEDOTTAA** **TEKNINEN TOIMI** Pyhärannan kunta. Tilinpäätös 2012. Kuulutus yleisötilaisuudesta

**KUNTA TIEDOTTAA** **TEKNINEN TOIMI** Pyhärannan kunta. Tilinpäätös 2012. Kuulutus yleisötilaisuudesta Pyhärannan kunta Kunnantoimisto avoinna: Pajamäentie 4 ma klo 9 17 23950 PYHÄRANTA ti, ke, to klo 9 15 Puh. (02) 8383 400 pe klo 9 14 kunta@pyharanta.fi http://pyharanta.fi **KUNTA TIEDOTTAA** Tilinpäätös

Lisätiedot

Kaikki tarvittava ja fiksu palvelu oman kunnan yrityksiltä. Mitä ei ole, sitä ei tarvita. Katso lehden loppuosa. Pöytyä ylpeä suvestaan.

Kaikki tarvittava ja fiksu palvelu oman kunnan yrityksiltä. Mitä ei ole, sitä ei tarvita. Katso lehden loppuosa. Pöytyä ylpeä suvestaan. Tiedotuslehti 2/2015 Pöytyä ylpeä suvestaan. Kaikki tarvittava ja fiksu palvelu oman kunnan yrityksiltä. Mitä ei ole, sitä ei tarvita. Katso lehden loppuosa. TIEDOTUSLEHTI 2/2015 Sisällysluettelo KUNTA

Lisätiedot

TV-NÄKYVYYSONGELMAT HON-

TV-NÄKYVYYSONGELMAT HON- KUNTATIEDOTE MAALISKUU 2014 Honkajoen kunta, Porhontie 5 38950 Honkajoki IK Itella Oyj Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin Honkajoella ===========================================================================

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TIEDOTTAA

SALON KAUPUNKI TIEDOTTAA SALON KAUPUNKI TIEDOTTAA www.salo.fi 11/2011 31.10.2011 Julkinen tiedote. Jaetaan joka talouteen. Kaupungintalo Avoimet ovet uudella kaupungintalolla Tervetuloa tutustumaan uuteen kaupungintaloon (Tehdaskatu

Lisätiedot

Auranlaakson kansalaisopiston keväällä alkavat kurssit s. 10-12

Auranlaakson kansalaisopiston keväällä alkavat kurssit s. 10-12 Pöytyän kunnan tiedotuslehti nro 1/2015 HAKU KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄ- TOIMINTAAN...s. 4 EDUSKUNTAVAALIT 2015...s. 4 OIVALLUKSIA OMAISHOITOON...s. 14 Auranlaakson kansalaisopiston keväällä alkavat

Lisätiedot

KUNTATIEDOTE N:O 2/2006

KUNTATIEDOTE N:O 2/2006 KUNTATIEDOTE N:O 2/2006 Tässä numerossa: Kunnanvirasto suljettu ym.... 1 Kuulutus, tiedote ym.... 2 Perhon palvelu- ja puhelinhakemisto 2006... 2 Kuluttajaneuvonta 2005... 3 Jätevesiasiat kuntoon... 3

Lisätiedot

KUNTATIEDOTE Kivijärven kunnan kuntatiedote nro 6/2008. Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin.

KUNTATIEDOTE Kivijärven kunnan kuntatiedote nro 6/2008. Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin. KUNTATIEDOTE Kivijärven kunnan kuntatiedote nro 6/2008. Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin. Kivijärvi -korusarjaa kukko ja kirkko voi ostaa kunnanvirastolta. Sarjaan kuuluu riipus, hinta 50

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

Vesantolainen. Muista Kesäkohtaaminen s. 32. Jäitä hattuun s.4. Uusi Vesseli ja uusi päiväkoti s. 15-16

Vesantolainen. Muista Kesäkohtaaminen s. 32. Jäitä hattuun s.4. Uusi Vesseli ja uusi päiväkoti s. 15-16 Ventolainen Uusi Vesseli ja uusi päiväkoti s. 15-16 Jäitä hattuun s.4 Muista Kesäkohtaaminen s. 32 Ventolainen kevät 2014 Kunnanjohtajan terveiset Kevät tulee kohinalla lauhan, mutta vähälumisen talven

Lisätiedot

Perho 140 vuotta -tapahtumat sivulla 8 KUNTATIEDOTE N:O 2/2008 KUNNANVIRASTO SULJETTU 25.-29.2.2008

Perho 140 vuotta -tapahtumat sivulla 8 KUNTATIEDOTE N:O 2/2008 KUNNANVIRASTO SULJETTU 25.-29.2.2008 KUNTATIEDOTE N:O 2/2008 Tässä numerossa: Kunnanvirasto suljettu ym... 1 Työmatka-avustukset v. 2007... 2 Hoitoapulaisen osa-aik. toimi... 2 Lukuvuoden 2008-09 työpäivät.. 3 Hakemukset esiopetukseen...

Lisätiedot

Kunnat lausuvat ja esittävät

Kunnat lausuvat ja esittävät 01 2013 Kunnat lausuvat ja esittävät teksti LEILA SILTANEN Valtiovarainministeriö lähetti kunnille viime marraskuussa lausuntopyynnön koskien kuntarakennelakiuudistusta. Yleisen lausunnon lisäksi ministeriön

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN REUMAYHDISTYS RY

JYVÄSKYLÄN REUMAYHDISTYS RY JYVÄSKYLÄN REUMAYHDISTYS RY JÄSENLEHTI - KEVÄT 2015 JYVÄSKYLÄN REUMAYHDISTYS ry www.jyvaskylanreumayhdistys.org Jäseneksi liittyminen kannattaa! TOIMISTO Kilpisenkatu 18, 40100 Jyväskylä 050 579 1156 jkl.reumayhdistys@kolumbus.fi

Lisätiedot

Liikkumaan kaikki! s.12

Liikkumaan kaikki! s.12 Pöytyän kunnan tiedotuslehti nro 3/2012 KUNNALLISVAALIT......s. 3 APUVOIMIA ARJEN TÖIHIN TYÖPAJOISTA...s. 17 TÄRKEÄT PUHELINNUMEROT...s. 6 Liikkumaan kaikki! s.12 Pääkirjoitus Vuosi 2012 on ehtinyt jälkimmäiselle

Lisätiedot

Jäsenlehti. Yli 800 vuodessa! Edullista ruokaa, uusia kauppoja, työpaikkoja, ja Bonusta tilille. TÄSSÄ NUMEROSSA: Arina.fi

Jäsenlehti. Yli 800 vuodessa! Edullista ruokaa, uusia kauppoja, työpaikkoja, ja Bonusta tilille. TÄSSÄ NUMEROSSA: Arina.fi SDFXFGXGDG Jäsenlehti OULUN INVALIDIEN YHDISTYS RY HUHTIKUU 1/2014 TÄSSÄ NUMEROSSA: Caritas on aidosti oululainen... sivu 7 Avustajakoirasta on paljon hyötyä... sivu 14 Osuuskaupassa omistetaan ja jaetaan

Lisätiedot

Liikenteellinen tavoite, maakuntaliiton. 213 ja kantatien 52 välinen tielinjaus,

Liikenteellinen tavoite, maakuntaliiton. 213 ja kantatien 52 välinen tielinjaus, Kunnan ja seurakunnan tiedotuslehti maaliskuu 2015 43. vuosikerta Palikkalan osayleiskaavaehdotus valtuustokäsittelyssä Ypäjän kunta on saamassa valmiiksi vuonna 2012 aloitetun kaavaprosessin Palikkalan

Lisätiedot

Laulukaupunki klo 9.15 ja klo 10.30 Mukana Tumppu- Tiikeri. Ennakkoilmoittautuminen leenaertem@hotmail.com.

Laulukaupunki klo 9.15 ja klo 10.30 Mukana Tumppu- Tiikeri. Ennakkoilmoittautuminen leenaertem@hotmail.com. Salon SALON KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 4 / 2014 kaupunkitiedote www.salo.fi 4/2014 31.3-4.4.2014 Kansalaisopisto Kansalaisopiston ryhmien näyttelyitä ja esityksiä kevätkaudella : TPO teatteritaiteen Peppi

Lisätiedot

Aika haastaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry PUHEENJOHTAJALTA. www.kvtl.fi Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1

Aika haastaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry PUHEENJOHTAJALTA. www.kvtl.fi Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1 JÄSENKIRJE 2/2013 VAPAASTI JAETTAVISSA Kokoajat Oili Jyrkämä ja Jaana Teräväinen päivitetty 2.10.2013 oili.jyrkama@kvtl.fi, jaana.teravainen@kvtl.fi Aika haastaa Olen viime aikoina osallistunut useampaankin

Lisätiedot

H A I L U O D O N K U N T A

H A I L U O D O N K U N T A T I E D O T E N R O 9 / 2 0 1 2 H A I L U O D O N K U N T A T I E D O T U K S E T J A T A P A H T U M A T 1 5. 9. 2 0 1 2 T Ä S S Ä N U M E R O S S A : K U U L U T U S K U N N A L L I S V A A L I T 2 0

Lisätiedot

Vaalan ikäihmisten PALVELUOPAS 2014

Vaalan ikäihmisten PALVELUOPAS 2014 Vaalan ikäihmisten PALVELUOPAS 2014 HYVÄ LUKIJA! Tämä palveluopas on tarkoitettu vaalalaisille ikääntyneille ja heidän omaisilleen palveluiden ja muiden toimintojen hakulähteeksi. Palveluoppaasta löydät

Lisätiedot

Neljänsuora esiintyi 15.8.2013 Salon iltatorilla, kuva Suvisalo ry / Anne Nenonen

Neljänsuora esiintyi 15.8.2013 Salon iltatorilla, kuva Suvisalo ry / Anne Nenonen SALON KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 6-8 / 2014 Salon kaupunkitiedote www.salo.fi 6-8 /2014 3.-9.6.2014 Salon kesäasukas LÄMPIMÄSTI TERVETULOA SALOON Salossa riittää jälleen tänä kesänä näkemistä ja kokemista

Lisätiedot

Vanhemmuuteen tukea UUDESTA PERHEVALMENNUKSESTA. Uusi kaupunginjohtaja. Korhonen hommiin Sivu 3. Nuorisopalvelujen. kevät. KESÄTÖIHIN kaupungille?

Vanhemmuuteen tukea UUDESTA PERHEVALMENNUKSESTA. Uusi kaupunginjohtaja. Korhonen hommiin Sivu 3. Nuorisopalvelujen. kevät. KESÄTÖIHIN kaupungille? IK - Itella Posti Oy - Julkinen tiedote jokaiseen jakelupisteeseen M Itella Posti Oy Raisio TIEDOTTAA 1 2011 Raision kaupungin tiedotuslehti Uusi kaupunginjohtaja Korhonen hommiin Sivu 3 Nuorisopalvelujen

Lisätiedot

RAKENTAMISELLE VAUHTIA YRITYSALUEILLA

RAKENTAMISELLE VAUHTIA YRITYSALUEILLA N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A 2 2005 s Vaihda joukkoliikenteeseen kesällä TERVEYSPALVELUALUE ESITTÄYTYY s RAKENTAMISELLE VAUHTIA YRITYSALUEILLA s EKOVIESTI: LIIKKEELLE: s s pääkirjoitus

Lisätiedot

MARRASKUU 4/2009. Vantaan Invalidit ry:n jäsenlehti. YKE - Yhdistystoiminnan kehittämishanke. Matkamuistoja Valamon retkeltä s. 9

MARRASKUU 4/2009. Vantaan Invalidit ry:n jäsenlehti. YKE - Yhdistystoiminnan kehittämishanke. Matkamuistoja Valamon retkeltä s. 9 Vantaan Invalidit ry:n jäsenlehti MARRASKUU 4/2009 ISSN1457-9490 YKE - Yhdistystoiminnan kehittämishanke * uusia työkaluja yhdistystoiminnan kehittämiseen s. 7 Matkamuistoja Valamon retkeltä s. 9 Ulla

Lisätiedot

TI-TURINA. Turun Seudun Invalidit ry

TI-TURINA. Turun Seudun Invalidit ry TI-TURINA Jäsenlehti 1/2010 Turun Seudun Invalidit ry TURUN SEUDUN INVALIDIT RY Invalidiliitto ry:n jäsenyhdistys Toimisto Asesepänkatu 1 20810 TURKU puh. (02) 235 6439 toimisto@turunseuduninvalidit.fi

Lisätiedot

m u u t t u v a 2/2011 Seija Lamminpää on kasvattanut lapsia 33 vuotta s. 8 Huoltoriidan väkivaltaväitteitä ei dokumentoida s. 3

m u u t t u v a 2/2011 Seija Lamminpää on kasvattanut lapsia 33 vuotta s. 8 Huoltoriidan väkivaltaväitteitä ei dokumentoida s. 3 perhe m u u t t u v a 2/2011 Seija Lamminpää on kasvattanut lapsia 33 vuotta s. 8 Huoltoriidan väkivaltaväitteitä ei dokumentoida s. 3 Y h d e n V a n h e m m a n P e r h e i d e n L i i t t o r y Yksinhuoltajat

Lisätiedot

IILÄINEN IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 1/2014. Kuivaniemi Kievari

IILÄINEN IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 1/2014. Kuivaniemi Kievari jakelu kaikkiin talouksiin ja yrityksiin iissä. JAKELUA MYÖS YLI-IISSÄ IILÄINEN IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 1/2014 HYVÄ PAIKKA HAMPAILLESI H A M M A S L Ä Ä K Ä R I K E S K U S OULULAISTA

Lisätiedot