K U N T A T I E D O T E 3/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "K U N T A T I E D O T E 3/25.3.2011"

Transkriptio

1 JULKINEN TIEDOTE K U N T A T I E D O T E 3/ EDUSKUNTAVAALIT 2011 Äänioikeusrekisteri Väestörekisterikeskus on perustanut äänioikeusrekisterin, johon otetaan jokainen väestötietojärjestelmän mukaan tulevissa vaaleissa äänioikeutettu. Joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeusrekisteristä tai että häntä koskeva tieto on siinä virheellinen, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen maistraatille viimeistään klo 16. Ennakkoäänestys Jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakkoon kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa ja ulkomailla Suomen edustoissa. Lisäksi ennakkoon voi äänestää erityisissä ennakkoäänestyspaikoissa, joita ovat sairaalat, tietyt sosiaalihuollon toimintayksiköt ja rangaistuslaitokset sekä suomalaiset laivat. Edelleen ennakkoäänestys voidaan säädetyin edellytyksin järjestää äänestäjän kotona. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa ja ulkomailla Suomalaisessa laivassa ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo Eduskuntavaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat Siikalatvan kunnassa ovat: Äänestyspaikka Käyntiosoite Kestilä, kunnantoimisto Hallintotie 5, Kestilä Piippola, kunnantoimisto Keskustie 9, Piippola Pulkkila, kunnantalo Pulkkilantie 4, Pulkkila Rantsila, kirjasto Kunnantie 1, Rantsila Ennakkoäänestyspaikat ovat ennakkoäänestystä varten avoinna klo klo klo Laitosäänestys- ja kotiäänestys Laitosäänestyspaikkoina toimivat Palvelukeskus Pihlajisto ja Kestilän vankila Kestilässä, Palvelukeskus Vaarintalo Piippolassa, Palvelukeskus Koivulehto ja Siikalatvan vuodeosasto Pulkkilassa sekä Palvelukeskus Kotipiha Rantsilassa. Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestyseikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksestä ilmoitetaan tarkemmin erikseen (tämän tiedotteen lopussa). Vaalipäivän äänestys Vaalipäivä on sunnuntaina Vaalitoimitus alkaa klo 9 ja päättyy klo 20. Vaalipäivän äänestyspaikat ovat samat kuin yllä mainitut yleiset ennakkoäänestyspaikat. Äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen. Kukin äänestäjän äänestyspaikka on merkitty väestörekisterikeskuksen äänestäjälle postittamaan ilmoituskorttiin. Siikalatvan kunnassa Siikalatvan kunnan keskusvaalilautakunta Tapani Alasalmi, puheenjohtaja Anna-Liisa Kivimaa, sihteeri

2 EU-TUKIEN PÄÄHAKU 2011 Päätukihakuun liittyvät v lomakkeet tarvittavine liitteineen on toimitettava Siikalatvan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään Hakemuksen voi jättää myös sähköisesti Vipu-tunnuksilla. Uudistunut Vipupalvelu sisältää karttaliittymän, joka mahdollistaa sähköisten karttakorjausten tekemisen. Sähköinen tukihaku on mahdollista Vipu-palvelussa osoitteessa https://vipu.mavi.fi. Vipu-palvelun käyttö edellyttää voimassa olevia käyttöoikeuksia, jotka voi tarvittaessa hakea kunnasta lomakkeella 405. Päätukihaussa haetaan mm. seuraavia tukia: - tilatuki - luonnonhaittakorvaus (LFA) - luonnonhaittakorvauksen kansallinen lisäosa - maatalouden ympäristötuki - valkuais- ja öljykasvipalkkio - perunantuotannon kansallinen tuki - eläinten hyvinvoinnin tuki - pohjoinen kotieläintuki - pohjoinen hehtaarituki - nuorten viljelijöiden tuki - yleinen hehtaarituki Säädöspuolella tilanne on vielä keskeneräinen ns. jonolohkoille myönnettävien ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen tukikelpoisuuksien osalta. Mavi laatii ohjeistuksen kun MMM on tehnyt päätöksen asiasta. Jonolohkojen käsittely tulee todennäköisesti olemaan lisäosa kevään tukihaussa. Erityisympäristötukien maksatusta on haettava vuosittain, samoin alkuperäisrotujen kasvattamisen tuen maksatusta. Lom.218M. Erityisympäristötukisopimuksen jatkamista tai uutta sopimusta on haettava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta mennessä ja hakemusten on oltava Oulussa hakuajan päättyessä liitteineen. Tukioikeuksien siirto uudelle haltijalle tai omistajalle lomakkeella 103B mennessä. Hakuopas 2011 ja täyttöohjeet 2011 internetissä osoitteissa ja Lisätietoja kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisilta ja ELY-keskuksesta. Siikalatvan maaseutuelinkeinoviranomaiset: Maaseutupäällikkö Mikko Äijälä Maaseutuasiamiehet: Tuomo Galla ja Marita Hyytinen

3 Kansallisen veteraanipäivän juhlallisuudet Siikalatvalla Viesti kulkee vetovastuu vaihtuu Jokaisella kirkonkylällä vietetään Veteraanipäivän juhlaa keskiviikkona Juhlien ohjelmat ja aikataulut huhtikuun kuntatiedotteessa! Juhlatoimikunta Kyytiä tai avustajaa tarvitsevia pyydetään ottamaan yhteyttä kirkkoherranvirastoon puh NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT HAETTAVANA Siikalatvan kunta julistaa haettavaksi nuorten kesätyöpaikat klo mennessä. Kesätyöpaikat on tarkoitettu siikalatvalaisille nuorille, joilta edellytetään vähintään peruskoulun päättämistä. Kesätyöntekijöitä haetaan mm. seuraaviin tehtäviin ja kohteisiin: - maisemanhoitoon (ruohonleikkaus, puutarhatyöt, yleisten alueiden siivous) - päivähoitoon - kirjastoon - Rantsilan toimintakeskuksen pesulaan - Gananderin talolle - Kestilän museoon - Rantsilan maauimalan kioskiin - siivoustehtäviin Ruohonleikkuutöissä vaaditaan ajettavan leikkurin kuljettajalta traktorikortti. Kesätyöpaikkaa haetaan kunnantoimistoilta ja kunnan nettisivuilta saatavalla lomakkeella, joka tulee palauttaa Kestilän, Piippolan, Pulkkilan tai Rantsilan toimipisteisiin klo mennessä. Lisätietoja Sinikka Lehtosaari puh Työhön valituille ilmoitetaan työn alkamisesta kirjallisesti.

4 SOSIAALIASIAMIES Siikalatvan kunnan Kestilän ja Piippolan kylien alueella sosiaaliasiamiehenä toimii yht.maist. Eero Karjalainen. Hänet tavoittaa puhelimitse numerosta tai sähköpostitse osoitteella Sosiaaliasiamiehen toimintaa ohjaa laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on: neuvoa asiakkaita em. lain soveltamiseen liittyvissä asioissa; avustaa asiakasta em. lain mukaisen muistutuksen tekemisessä; tiedottaa asiakkaan oikeuksista; toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle. Sosiaaliasiamies SYKSYLLÄ 2011 PÄIVÄHOITOA TARVITSEVAT UUDET ASIAKKAAT Oletteko suunnitelleet päivähoitopaikan hakemista lapsellenne ensi syksynä? Alle kouluikäisellä lapsella on subjektiivinen oikeus varhaiskasvatuspalveluihin, mikä tarkoittaa sitä, että hoitopaikka järjestetään riippumatta siitä, ovatko vanhemmat työelämässä, työttöminä, opiskelemassa tai vanhempainvapaalla. Päivähoitopaikan järjestyminen edellyttää, että paikkaa on haettu ajoissa. Päivähoidosta peritään perheen tuloihin perustuva päivähoitomaksu. Yhtä aikaa ei voi saada samasta lapsesta kotihoidontukea. Päivähoitopaikkaa tulee hakea viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan, mikäli hoidontarve on tiedossa. Elokuulta alkava päivähoidon tarve edellyttää siis hoitopaikan hakemista mennessä. Mikäli hoidon tarvetta ei voida tässä vaiheessa ennakoida ja se syntyy yllättäen myöhemmin työllistymisen tai opiskelun vuoksi, järjestetään hoitopaikka kahden viikon kuluessa. Hakemuslomakkeita saa kirkonkylien päivähoitotoimistoista. Internetistä lomakkeet löytyvät osoitteesta Lomakkeet tulee toimittaa huolellisesti täytettynä seuraaviin toimipisteisiin mennessä: Kestilä: Päivähoitotoimisto/kunnanvirasto, Hallintotie 5, Kestilä Lisätietoja: päivähoidon johtaja Ulla-Maija Hepo-oja p Piippola: Päivähoitotoimisto/Vaarintalon päiväkoti, Tenavatie 1, Piippola Lisätietoja: päiväkodinjohtaja Jaana Fält p Pulkkila: Päivähoitotoimisto/Päiväkoti Hiirenkorva, Pulkkilantie 13 B, Pulkkila Lisätietoja: päivähoidonohjaaja Sirkka Kemppainen p Rantsila: Päivähoitotoimisto/Lastentalo, Rantsilanraitti 7, Rantsila Lisätietoja: päivähoidonohjaaja Eila Arffman p Koulutuslautakunta/varhaiskasvatus

5 SIIKALATVAN KUNNAN KOULUTOIMI TIEDOTTAA Perusopetuksen ensimmäiselle luokalle ja esiopetukseen ilmoittautuminen Ilmoittautuminen koskee: - perusopetuksen osalta vuonna 2004 syntyneitä lapsia - ja esiopetuksen osalta vuonna 2005 syntyneitä lapsia 1. Ilmoittautuminen ensimmäiselle luokalle tapahtuu puhelimella suoraan kouluille ajalla Kestilä: koulusihteeri Saara Komulainen Piippola: koulusihteeri Saara Komulainen Pulkkila: koulusihteeri Heli Aamuvuori Rantsila: - Aleksanterin koulu, koulusihteeri Saara Komulainen Hovin koulu, vs. koulunjohtaja Juhani Paavola Mankilan koulu, vs. koulunjohtaja Jaakko Partanen Ilmoittautuminen esiopetukseen tapahtuu puhelimitse ajalla Aleksanterin koulun esiopetus Eila Arffman Hovin koulun esiopetus Juhani Paavola Mankilan koulun esiopetus Jaakko Partanen Kestilän esiopetus (päiväkoti Humina) Päivi Viio-Still Piippolan esiopetus (Vaarintalon päiväkoti) Jaana Fält Pulkkilan esiopetus (päiväkoti Hiirenkorva) Sirkka Kemppainen Tutustumispäivien ajankohdista ilmoitetaan kouluilta ja päiväkodeilta koteihin myöhemmin keväällä. ILMOITTAUTUMINEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN Siikalatvan kunta järjestää perusopetuslain mukaista lasten aamu- ja/tai iltapäivätoimintaa Kestilässä peruskoulun yhteydessä olevissa tiloissa ja Rantsilassa Aleksanterin koululla esiopetuksen tiloissa. Piippolassa toiminta järjestetään Pentti Haanpään koululla ja Pulkkilassa Päiväkoti Hiirenkorvassa. Lasten iltapäivätoimintaa tarjotaan peruskoulun 1. ja 2. luokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta erityisopetuksessa oleville lapsille. Toimintatunteja on vähintään keskimäärin kolme kutakin koulupäivää kohti. Toiminnan tavoitteena on taata lapselle ennen ja jälkeen koulupäivän turvalliset ja tervettä kasvua ja kehitystä tukevat olosuhteet sekä aikuisen läsnäolo. Pyydämme tulevien 1. ja 2. luokan oppilaiden ja erityisopetuksen oppilaiden vanhempia ilmoittamaan koulutoimistoon, mikäli haluatte lapsenne mukaan koululaisten aamu- ja/tai iltapäivätoimintaan. Toiminnasta peritään maksu, jonka suuruus toimintakaudella on 60 euroa kuukaudessa / perheen ensimmäinen lapsi. Maksun avulla katetaan mm. päivittäin tarjottavasta välipalasta aiheutuvia kustannuksia. Hakulomake löytyy internetistä osoitteesta Ilmoittautumiset Kestilän ja Piippolan osalta koulutoimistoon puh , Pulkkilan osalta päivähoidonohjaaja Sirkka Kemppaiselle, puh sekä Rantsilan osalta päivähoidonohjaaja Eila Arffmanille, puh viimeistään Koulutoimenjohtaja

6 ENERGIASTA LIIKETOIMINTAA- INFO AIKA: KLO 9-12 PAIKKA: Maalaiskartano Pihkala SISÄLTÖ: Tilaisuudessa esitellään Haapaveden- Siikalatvan seutukunnan alueella käynnistyvät Energiaa ympäristöstä ja Katse tulevaisuuteen hankkeet. Tilaisuuteen tulee uusiutuvan energian asiantuntijapuheenvuoroja. Kohderyhmänä ovat energiayrittäjät ja energiayrittäjyydestä kiinnostuneet. Aamupalatarjoilu. Tilaisuus on maksuton. Lisätietoja tai Ilmoittautumiset 4.4. mennessä tai NUOHOUSTIEDOTE PIIPPOLAN ALUEELLE Piirinuohoojan sijaisena toimii Teppo Miettunen, puhelin: , sähköposti: nettisivut: Kestilän ekopisteet Olettehan huomanneet että Kestilässä on kotitalouksien mahdollista viedä kierrätettäviä jätteitä useampaan pisteeseen. Käytössä olevat pisteet ovat: (K= keräyskartonki, L=lasi, Me=pienmetalli, Mu=muovi, P=paperi) Hyvölän koulu (P, Mu) K-Eväsreppu (P, Mu) Lämpölaitos (L, Me, P, K, Mu) Mäläskän koulu (P, Mu) Salen piha, Kestilänraitti 7, ( L, Me, P, K) Urheilukenttä (P, Mu) Väyrylän koulu (P, Mu) Nämä kaikki pisteet ovat kuntalaisten käytössä, riippumatta asuinalueesta. Yritysten, toimistojen ja maatalouden kierrätysjätteet noudetaan pyydettäessä suoraan kiinteistöiltä, joten näiden ei tarvitse kuljettaa jätteitään ekopisteelle. Kestilässä on ollut jo parin vuoden ajan ekopiste lämpölaitoksen pihassa. Sitä käytetään ahkerasti, mutta keskustassa elokuussa avattu Salen pihassa oleva ekopiste on ollut vähäisellä käytöllä. Muistattehan käyttää yhtä ahkerasti myös uutta pistettä. Jos joskus käy niin että jokin piste on täynnä, älä jätä jätteitä astian viereen, vaan vie ne toiselle pisteelle. Tällöin pisteillä on mukava muidenkin asiakkaiden asioida, kun jätät jälkeesi siistin pisteen. Täydestä pisteestä kannattaa ilmoittaa Vestian asiakaspalveluun (08) , jotta voimme tarvittaessa tehdä pisteelle ylimääräisen tyhjennyksen.

7 Kulttuuritoimi: Näyttelyt kirjastoissa Maaliskuussa: Kestilässä: Eskarilaisten askartelunäyttely Rantsilassa: Lähellä Limingan taidekoulun valokuvalinjan opiskelijat (Oulun taidemuseon kiertonäyttely) Huhtikuussa: Kestilässä: Koululaisten työnäyttely Rantsilassa: Demeter ja mielen maisemia Eeva-Kaisa Jakkilan akvarelleja (Oulun taidemuseon kiertonäyttely) Kyläpäivien toimikuntien kokouksia: Rantsila päivien toimikunta: klo kirjaston monitoimihuoneessa Piippola päivien toimikunta: klo Piippolan Shellin kahviossa Kestilä päivien toimikunta: klo virastotalolla valtuustosalissa Konsertti: Sanoin ja sävelin palmusunnuntaina klo Rantsilan kirkossa Joni Jarkko, tenori Veli Ainali, piano Runotekstit: Eeva Heilala ja Hannele Jormakka Tervetuloa! (järj. yhdessä Siikalatvan seurakunnan ja Rantsilan kappelin kanssa) Kirjastotoimi Runopiiri ma 11.4 klo Piippolan kirjastossa. Aiheena on laulujen runous. Mieti mikä laulujen sanoissa koskettaa ja ota mukaasi joidenkin laulujen sanat/runot. Tervetuloa! Vapaa pääsy! K E S T I L Ä ti klo 18 seurakuntatalossa P U L K K I L A ke klo 18 lukion ruokasalissa R A N T S I L A to klo 19 seurakuntatalossa - puffetti Tervetuloa!

8 PULKKILAN KÄSITYÖKESKUS avoinna MA - KE klo 9-17 Tervetuloa Pulkkilantie 13,92600 Pulkkila puh PUHELINNUMERO MUUTTUNUT! - kutomaan kangaspuilla monenlaisia kankaita ja tekemään erilaisia kurssitöitä - hankkimaan materiaaleja, loimia, käsitöitä ym. - tutustumaan kurssitarjontaan, mallitöihin, myymälään KURSSIT PULKKILASSA La 26.3 klo Kuoriva saippua ja suklainen huulirasva Kotikonstein valmistetaan hyvän olon saippua ja keväinen suklaahuulirasva. Hinta 20 / jäsenet 15 La 9.4 klo Pääsiäiskranssi Pajusta punottu kranssi puetaan appelsiiniin, sitruunaan ja paperiin. Hinta 20 /jäsenet 15. Lisätiedot ja ilmoittautuminen ma 4.4 mennessä puh Kurssitöitä voi tehdä myös muulloin sovittuna aikana! NEULEILTA: yhdessäoloa käsitöiden parissa ke klo (joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko). Opetellaan korinpohjavirkkaus (esim. tyynynpäällinen, koukku no 4). Tule hakemaan uusia ideoita, kysymään neuvoa jossain käsityöpulmassa tai muuten vain viettämään aikaa samanhenkisessä seurassa. Ei kurssimaksua. TAITO-viikko Räsy-korun tekoa, räsykuteen leikkaamista ym. Sipolan kerho perjantaisin klo 10 Lehtosaarella. Tervetuloa entiset ja uudet asiakkaat toimintaan mukaan! Ohjaaja Kaija-Liisa Rantonen Pulkkilan perusopetuksen johtokunta järjestää yhdessä koulun kanssa TALVIRIEHAN su 3.4. klo Pulkkilan hiihtomajalla. Ohjelmassa talvista puuhastelua lumella ja mäessä. Tervetuloa! PERINTEINEN PÄÄSIÄISKOKKO TAPAHTUMA PULKKILASSA, LAAKKOLAN KOULULLA LAUANTAINA KLO KOKKO SYTYTETÄÄN KLO *PUKEUTUNEET TRULLIT HUOMIOIDAAN *ARPAJAISET/MYYJÄISET *PIHA-ALUEELLA KISAILUA LAPSILLE JA AIKUISLLE. KYLÄLÄISIÄ JA MUITA HALUKKAITA TOIVOTAAN OSALLISTUMAAN TAPAHTUMAAN LAHJOITTAMALLA MYYJÄISIIN LEIVONNAISIA JA ARPAJAISVOITTOJA, JOITA OTETAAN VASTAAN KLO 18 ALKAEN KOULULLA. LAAKKOLAN KYLÄYHDISTYS RY Laakkolan kyläyhdistys ottaa lahjoituksena vastaan toimivan astianpesukoneen. Yhteyttä voi ottaa pj. puh. Eila

9 PÄÄSIÄISRIEHA Pääsiäisrieha järjestetään Kortteisen Raviradalla, Piippolassa lankalauantaina kello alkaen. Ohjelmassa mm. Pääsiäiskokon sytytys, trullikisa, poniratsastusta, arvontaa, makkaran myyntiä ja kahvio. Tervetuloa mukaan koko perheen voimin! Sipolan maa- ja kotitalousnaiset järjestää pääsiäiskokko -tapahtuman Sipolan ent. koululla lankalauantaina klo 19 alkaen. pullakahvitarjoilu makkaranmyyntiä arpojen myyntiä Tervetuloa koko perheen voimin! JOKIHELMEN PELIMANNIT KAIRANMAATALOLLA Jokihelmen pelimannit jatkavat konserttiperinnettä Leskelässä. Lauantaina 9.4. kello alkaen kajahtaa taas kansanmusiikki Kairanmaatalolla. Tilaisuudessa kuullaan suomalaista kansanmusiikkia, paikallisilla kappaleilla ryyditettynä. Kyläyhdistyksen kahvila on avoinna tapahtuman aikana, kahvilipun (sisältää kahvin ja pullan) hinta on 6 euroa. Tervetuloa! SuPerin Siikalatvan Seutukunnan ao 215 ry:n sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS Rantsilassa torstaina 7.4 klo Paikka varmistuu myöhemmin ja siitä ilmoitetaan mm. Esillä sääntömääräiset asiat. Kokoustarjoilusta vastaa ammattiosasto. TERVETULOA! Hallitus Siikalatvan Eläkeläiset Sääntömääräinen kevätkokous tiistaina klo Pulkkilan Osuuspankin kokoushuoneessa. Johtokunta kokoontuu klo Esillä osaston jatkuvuus. Kokouksen jälkeen ruokailu ABC:llä. Tervetuloa! Johtokunta

10 Haapaveden-Siikalatvan Omaishoitajat ja Läheiset ry / Tehoke-projekti Toimimme Haapaveden-Siikalatvan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n hallinnoimana, RAY:n rahoittamana kolmivuotisena TEHOKE- projektina alueellanne. Jos muistiasiat vaivaavat, hoidat omaistasi tai läheistäsi ja tarvitset em. asioista tietoa, ohjausta ja neuvontaa. Muistathan, että olet omaishoitaja vaikka hoitosuhteesi olisikin jostain syystä päättynyt! Tekemämme palvelukansio on nähtävillä Rantsilan terveyskeskuksessa ja muualla apteekissa. Käy tutustumassa kansioon ja tule tapaamaan tai ole yhteydessä puhelimella Airaan tai Teijaan. Palvelumme on ilmaista. Teemme ohjausta ja neuvontaa myös kotikäynteinä. Teemme Minimental-muistitestejä. Ota rohkeasti yhteyttä! Olemme paikkakunnilla kerran kuukaudessa seuraavasti; Huomioi viikonpäivät muuttuneet poikkeuksellisesti: Ma klo Pulkkila, kunnantalo To klo Kestilä, kunnantalo Ke klo Rantsila, kirjasto Ma klo Pyhäntä, seurakuntatalo Pe klo Haapavesi, Pappilantie 2 A 1 Ti klo Piippola, seurakuntatalo Omaishoitajain vertaisryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa klo Pulkkilan ja Haapaveden vertaistukiryhmissä vierailee Diakonissa, muilla paikkakunnilla vielä vierailut varmistamatta. Muistivirikepiiri klo Ryhmät kokoontuvat sinä päivänä, kun olemme paikkakuntasi ohjaus- ja neuvontapisteessä. Omaishoitajien kuntosaliryhmä kerran kuukaudessa klo Kysy oman paikkakuntasi kuntosali Teijalta puh Teija ohjaamassa kuntosalilla. Minullako Muistihäiriö? Älä jää yksin! Yleisöluentotilaisuus Siikalatvan kunnantalon valtuustosalissa, Pulkkilassa klo Ilmoittautuminen tarjoilun vuoksi mennessä tai puh ( Teija) tai puh (Aira). Tervetuloa tapahtumiin mukaan! Meiltä on ilmestynyt tiedotuslehti Aittauutiset 1, Jos et ole saanut sitä, tiedustele Airalta tai Teijalta, lähetämme sen sinulle. Pidä Aittauutiset tallessa, sillä siinä on alustavaa tietoa ½:ksi vuodeksi eteenpäin! Omaishoitaja, oletko loman tarpeessa? Kysy vuoden 2011 Omaishoitajain liiton tai Kela:n lomista ja kuntoutuskursseista tarkempia tietoja Airalta tai Teijalta. Seuraa kuntatiedotetta! Haapaveden toimisto: Pappilantie 2 A 1, Haapavesi Toimiston ulko-ovi lukittuna. Soita kun tulet, niin tulemme avaamaan oven. Tehoke-projekti: projektivastaava Aira Vatjus-Anttila puh projektityöntekijä Teija Sorvoja puh Haapaveden - Siikalatvan Omaishoitajat ja Läheiset ry: puheenjohtaja Taimi Maliniemi puh sihteeri Orvokki Haarala puh Kotisivumme ovat:

11 Siikalatvan ja ympäristökuntien MS- ja Harneskerhon ilta Pulkkilan seurakuntakodilla 29.3 klo Mukana illassa pastori Merja Jyrkkä. Tervetuloa! Pulkkilan yhteisen kalaveden osakaskunnan sääntömääräinen vuosikokous pidetään klo kunnantalolla Pulkkilassa pienessä kokoushuoneessa. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Vuosikokouksen pöytäkirja on nähtävillä kunnantalolla Pulkkilassa. Tervetuloa! Hoitokunta Siikalatvan Kuuloyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous Paikka: Pulkkilan Osuuspankin kokoushuone. Aika: keskiviikkona klo Johtokunta kokoontuu klo Tervetuloa! Johtokunta Eläkeliiton Kestilän yhdistys * Seuraavassa kerhossa 4.4. vieraana psygologi Anu Määttä. * Kevätkokouksen jatkokokous kerhon yhteydessä. * Eläkeliiton MYYJÄISET entiseen malliin! Jäsenmaksuja voi suorittaa Osuuspankissa maaliskuun loppuun asti. Suuret kiitokset Eläkeliiton Kestilän yhdistyksen 35-vuotisjuhlassa mukana olleille! Kiitos tervehdysten tuojille, ohjelman esittäjille ja säestäjälle, tarjoilun järjestäjille, yhdistystä muistaneille lahjoittajille ja Juhlayleisölle. Teitte juhlastamme ikimuistoisen. KESTILÄN SOTAVETERAANIT JA LOTAT Kestilän Sotaveteraanit ovat varanneet määrärahan vuodelle 2011 hierontaan tai jalkahoitoon. Hoitoja kaksi kertaa / henkilö. Ottakaa yhteys suoraan Fysikaaliseen hoitolaitokseen puh tai Kestilän Sotaveteraanien hallitus Kestilän Sydänyhdistys ry Kevätkokous tiistaina klo kunnanvirastolla Kestilässä. Esillä sääntömääräiset asiat Tervetuloa! Hallitus Huom! Kestilän Sydänyhdistyksen järjestämät uintireissut jatkuvat. Seuraava reissu keskiviikkona Lähtö on Salen parkkialueelta klo Sydänviikon kunniaksi matka on ilmainen, liput aikuisilta 7, lapsilta (4-14v) 3,50. Mahdollisuus myös allasjumppaan. Tervetuloa mukaan!

12 ELÄKELIITON RANTSILAN YHDISTYS Teatteriretki Haapajärvelle. Ajoreitti Haapajärvelle : Sudhomin Liikenne, lähtö Savalojalta 10.45, Mankilalaiset ja Savalojalaiset olkaapa Alangon kaupalla, matka Rantsilan kylälle ja klo lähtö srk-talolta, matka jatkuu Kerälän tietä Hyttikoskelle ja edelleen 4-tietä kohti Haapajärveä. Linja-autossa peritään teatterilipun ja matkan maksut (10,00 euroa). Teatteriesityksen jälkeen ruokailu ABC-ravintolassa, omakustanteinen. Matkan vastaavina oppaina ovat Ritva Korkiakoski ja Ritva Leppäluoto. Virkistävää matkaa kaikille! Kerhopäivät huhtikuussa 5. päivä (jalkahoitaja vierailee) ja 19. päivä (virsilaulua). Suunnitellaan kevään ja kesän retkiasioita - ja jopa syyskauden retkiä ja toimintaa. RANTSILAN SYÖPÄKERHO KERHO keskiviikkona klo seurakuntatalolla. TULE MUKAAN PUNAISEN RISTIN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN! Kevätkokous: To klo Rantsilan Palolaitoksen tiloissa. Käsitellään sääntömääräiset asiat. TERVETULOA! Rantsilan -osaston hallitus Rantsilan MTK Edellisessä kuntatiedotteessa oli virhe sähköpostiosoitteessa. Toivomme edelleen, että jäsenet ilmoittaisivat uudet tai muuttuneet sähköpostiosoitteensa jäsensihteerille osoitteeseen Näin voimme parantaa tiedotusta! Kiitos! KERÄLÄN RAITTIUSYHDISTYS RY Kaikki ovat sydämellisesti tervetulleita mukaan toimintaan! Kannoitpa sitten kortesi kekoon osallistumalla tapahtumiin, talkoisiin, lahjoituksin tai liittymällä jäseneksi, Suurkiitos! Nähdään Seuralla! Seuran jäsenmaksu /henkilö tai 10 /perhe voi suorittaa tilille Jäsenetuihin kuuluu mm. raitis.fi lehden neljän numeron vuosikerta. Terveisin, Kerälän raittiusyhdistys Ry:n johtokunta Laskiaistapahtuman arvoissa voitot menivät seuraaville onnekkaille: Viljami Orava, Iida Kilponen, Salla Päätalo. Heli Lindeqvist ja Ruska Keränen. Kiitos kaikille osallistuneille mahtavasta päivästä! SIPOLAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN sääntömääräinen kevätkokous pidetään su klo Tarja Lampelalla (os. Ouluntie 1875). Johtokunta kokoontuu klo Tervetuloa! Kahvitarjoilu!

13 RANTSILA-SEURA RY:N KEVÄTKOKOUS torstaina klo Männistössä Lammilla (os. Jylhänrannantie 2513) TERVETULOA! Johtokunta Siikalatvan JHL:n kevätkokous pidetään Maalaiskartano Pihkalassa Kestilässä torstaina klo 18 alkaen. Tervetuloa! Ilmoittaudu ruokailun vuoksi viimeistään Saaralle puh tai Jussille puh Siikalatvan JHL ry 713 hallitus Tyky-aamupäivä la klo 9-12 Rantsilan liikuntahallissa. Rantsilan maa- ja kotitalousseura haastaa järjestöjä, yhdistyksiä, yrityksiä ja Siikalatvan kunnan mukaan viettämään hauskaa tyky-päivää. Paikalla on liikuntaosuuden vetäjä Tuula Kauranen, joka osallistaa ihmisiä mm. "herättelyvenyttelyyn". Aamupäivän aikana järjestämme mahdollisuuden osallistua myös muuhun ohjattuun liikuntaan ja kisailuun. Tapahtuman tarkoituksena on saada LIIKETTÄ NIVELIIN! Olemme yhdistäneet liikkumisen ja lähiruoan. Tapahtumassa lähiruokatuottajat esittelevät tuotteitaan, joten aloitamme aamun Niittymyllärin aamupuurolla ja ennen kotiin lähtöä nautimme lähtökahvit kotona leivotun leetan kanssa. Paikalla ovat myös Reumaliiton ja Sydänliiton edustajat kertomassa toiminnastaan. Aamupäivämme haluaa omalta pieneltä osaltaan vakuuttaa, että pienikin liikunnan lisääminen kannattaa ja että liikunta toimii työkykyä ylläpitävänä ja sitä kautta myös elämänlaatua kohentavana tekijänä. Osallistumismaksu on 5 /osallistuja, sisältäen aamupuuron, kahvit ja ohjatun liikunnan. Tilaisuuden tuotolla ostamme verenpainemittareita, jotka ovat kaikkien kuntalaisten lainattavissa Rantsilan kirjastosta. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 11.4 mennessä Katariina Tenhuselle tai

14 KUTSU W&U Seura Rantsilan Raikas Ry:n yleinen kevätkokous pidetään sunnuntaina klo alkaen seuran toimitalossa Paavolantie 2, Rantsilassa. Johtokunta kokoontuu klo samassa paikassa. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat, sekä valitaan seuralle uusi puheenjohtaja. Jäsenten lisäksi kaikki toiminnastamme kiinnostuneet ovat tervetulleita. Jäsenmaksun voi suorittaa tilille: / aikuiset ja 4 / alle 16 v. Ainaisjäsenmaksu 100 ja yhteisöjäsenmaksu / yritys. Terveisin JOHTOKUNTA PULKKILAN PONSI RY JÄRJESTÄÄ KOKO PERHEEN ULKOILUTAPAHTUMAN SUNNUNTAINA KLO PULKKILAN HIIHTOMAJALLA. Ohjelmassa mm. *Hiihtelyä, mäenlaskua *Kisailua, kaikki palkitaan *Perheen pienimmille koira-ahkioajelua *Makkaran paistoa *Kahvi-ja mehutarjoilua NYT KAIKKI JOUKOLLA ULKOILEMAAN. TERVETULOA!! Huom. Lähiaikoina ilmoittelemme kevätkokouspäivän kylän ilmoitustaululla ja kauppojen seinillä. Kestilän Kisa-Veikot Laskiaishiihdot. Maailman vanhin joka vuosi järjestetty hiihtokilpailu Kestilän Laskiaishiihdot, joka oli nyt järjestyksessä 121, onnistui jälleen kiitettävästi loistavissa olosuhteissa. Kisa-Veikot kiittää toimitsijajoukkoja, yleisöä ja tukijoita. Laskiaishiihtoja olivat tukemassa: Siikalatvan kunta, Kestilän Osuuspankki, Kestilän vankila, Helander & Knit, Konehuolto Karjalainen, TB-huoltamo Keskitalo, Kauppapalvelut Rasinkangas, S-kauppa Sale, K-Market Eväsreppu, LVI-työt Mikkonen, Kestilän Kiinteistöhuolto, Siikalatvan Vartiointi, Rakennusliike Karjaluoto, Maalaiskartano Pihkala, Tmi Paavo Riikonen, Riitan talli, Taksit: Liisa Kylmänen, Pauli Keihäskoski, Esa Helander, Martti Suorsa, Eksan Taksi, Heleenan Hautaus- ja Pitopalvelu, Rauno Kiiskilä, Kestilän Apteekki, HeMaVe, EH Sport, Siikalatvan Metsänhoitoyhdistys, Parturi-Kampaamo Charlotta, Parturi-Kampaamo Katja, Parturi-Kampaamo Soiletti, Veikko Tuomala Tmi, Tietolatva, Asepuuseppä Markku Tervonen, Muhoksen fysikaalinen hoitolaitos Kestilä, Rehuraisio, Siikalatvan sairaankuljetus, Rakennuspalvelu Rantonen, Pulkkilan kukka, Hiushoitola Grafitti, Rantsilan Kauppayhtiö Tolonen, Diesel Turunen Oulu, Timon Sähköpalvelu Kärsämäki, Rautahalli Kilpeläinen Vaala, Pyhännän Rakennustuote, Maustaja Pyhäntä, Rytkyn Kone Haapavesi. Jäsenasiat. KKV 75- juhlavuoden jäsenhankintakampanja etenee. Tavoite uusi suhteellinen jäsenennätys on vielä saavuttamatta. Tällä hetkellä meitä on 161 aikuista, 58 lasta ja 23 ainaisjäsentä. Jäsenmaksun (aik.10, /lapset 5, ainaisj. 100 ) voi maksaa seuran tilille Seura kiittää jäsenyydestä.

15 PIIPPOLAN TERÄVÄ SBT Terävä SBT Terävä jatkoi pelejään Rantsilassa lauantaina 26.2., tuloksena oli voitto ja tasapeli. Ensimmäisessä pelissä Terävä joutui tyytymään 4-4 tasapeliin hyvin pelannutta Ruukin Intoa vastaan. Tasapeli merkitsi nousukarsintahaaveiden kariutumista. Toisessa ottelussa Terävä voitti RiPan Kalajoelta 8-5. Kauden päätösturnaus Raahessa (tulokset seuraavassa tiedotteessa). Sarjataulukko Sievin turnauksen jälkeen (16/18 ottelua): Lapa, Raahe 27 pist. PyPs, Pyhäntä 23 Terävä 18 SieSi, Sievi 14 AV, Alavieska 12 Into II, Ruukki 11 RiPa, Kalajoki 7 HIIHDOT MANKILAN KUNTORADALLA SU KLO Ilmoittautuminen alkaa klo Sarjat lapsista ikämiehiin. Tervetuloa! Järj. Mankilan Maamiesseura ja Naisjaosto sekä Laakson Vesa ry. SIIKALATVAN 4H-YHDISTYS 4H-KIRPPUTORI RANTSILAN RAIKKAALLA! Kirppari avoinna ma-to , pe Pöytävaraukset ja tiedustelut p Tervetuloa! 4H:n Oulun piirin piirileiri, HAIPAKKA, pidetään tänä vuonna Kuivaniemen Merihelmessä Leiri on tarkoitettu vuotiaille. Siikalatvan kunnan alueelta mukaan otetaan 10 halukasta leiriläistä. Ilmoittautumisia otetaan vastaan puh /Alli ja /Petri. Leirin hinta on 80 /hlö+ kyyti POHJOISMAIDEN 4H-LEIRI TANSKAN VIBORGISSA , VUOTIAILLE Leirimaksu: ennen ilmoittautuneille matkakulut ilmoittautuneille matkakulut Lisätietoja 4H-toimistolta. 4H-KERHOT JA MUUTA AJANKOHTAISTA LÖYDÄT OSOITTEESTA

16 SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY Osoite: Teollisuustie 9, Rantsila Puhelinnumerot: toim.joht.tapani Koskitalo päivystys laitosmies Arto Viitanen laitosmies Timo Kaikkonen laitosmies Ari Niva laitosmies Juhani Huusko LÖYTÖELÄINTEN VASTAANOTTO Kunnan velvollisuutena on eläinsuojelulain 15 :n mukaisesti huolehtia irrallaan tavattujen ja talteen otettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Talteenotettua eläintä on säilytettävä 15 päivän ajan, minkä jälkeen eläimelle etsitään uusi koti tai se lopetetaan. Siikalatvan alueen löytöeläimet vastaanottaa Pulkkilan koirahoitola/löytöeläinkoti os. Raahentie Pulkkila, puh Järjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt antakaa ilmoitukset sitä mukaa kun teillä asioita tulee kuitenkin viimeistään Seuraava kuntatiedote ilmestyy to puh puh puh puh Kuntatiedote luettavissa myös: Ajankohtaista / kuntatiedotteet

17 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT HELMI Perusturvajohtaja Eija Komulainen Sosiaalipalvelupäällikkö Airi Juntunen Vanhuspalvelupäällikkö Riitta Rajamäki Sosiaaliasiamies (Haapavesi, Pulkkila, Rantsila) Merikratos Sosiaalipalvelut Oy Sosiaaliasiamies (Kestilä, Piippola) Eero Karjalainen Sosiaalitoimistot Siikalatva Lastenvalvonta Ilpo Iivarinen Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä Kestilä Puhelinaika / ajanvaraukset ma-ke, pe klo ja to klo Sosiaalityöntekijä Piippola Puhelinaika / ajanvaraukset ma-ke klo ja to klo Sosiaaliohjaaja Raili Luonua Pulkkila Puhelinaika / ajanvaraukset ma-ke, pe klo ja to klo Sosiaaliohjaaja Raili Luonua (ma, ke, to, pe) Rantsila Puhelinaika / ajanvaraukset ma-ke klo , to klo Sosiaalityöntekijä Perheneuvola Haapavesi ja Siikalatva Ajanvaraukset puhelimitse soittoaikana ma klo ja ke Psykologi Aulikki Mäkelä Sosiaalityöntekijä A-klinikka Haapavesi ja Rantsila päihdetyöntekijä Anne Horttanainen Haapavesi, Pyhäntä ja Siikalatva päihdetyönt. Anita Riihiaho Kehitysvammahuolto Kehitysvammahuollon palveluohjaaja Sirkka Leinonen Asumispalvelut Kestilä Avopalveluohjaaja Eija Larikka Asuntola Piippola Kehitysvammahuollon palveluohjaaja Sirkka Leinonen Kehitysvammahuollon työntekijä Maija Ikola Pulkkila Kehitysvammahuollon palveluohjaaja Sirkka Leinonen Kehitysvammahuollon ohjaaja Rantsila Avopalveluohjaaja Ulla Hankonen Toimintakeskus, Toritie Pesula Pesula-auto Jokitörmän asuntola, Siikajoentie 11 (08) Jokitörmän asuntola, henkilökunta Vanhuspalvelut Kestilä ja Rantsila Koti- ja asumispalveluohjaaja Arja Akbaba Laskutus, toimistosihteeri Eeva-Liisa Similä Kestilä Palvelukeskus Pihlajisto, Pehkolantie 4, Kestilä Muistihoitaja Minna Hämeenaho Päivätoiminta

18 Keittiö Kotihoito Kotihoidon sairaanhoitaja Marjo Ojanaho Asumispalveluyksiköt Hoivayksikkö Karpalo Palveluasunnot Kanerva Dementiayksikkö Suopursu Ryhmäkoti Helmiina Rantsila Palvelukeskus Kotipiha, Keinontie 12, Rantsila Muistihoitaja Keittiö Kotihoito Kotihoidon sairaanhoitaja Kiti Sovisalo Kotihoito, päivätoiminta (palvelupäivä) Pienryhmäkoti Pohjantähti Pienryhmäkoti Otava / vuodeosasto Piippola Pulkkila Koti- ja asumispalveluohjaaja Laskutus Piippola Palvelukeskus Vaarintalo, Tenavatie 1, Piippola Muistihoitaja Vaarintalo Keittiö Kotihoito Kotihoidon perushoitaja Marjatta Selkäinaho Vaarintalo Ainola Pulkkila Palvelukeskus Koivulehto, Pakkalantie 9, Pulkkila Faksi. (08) Muistihoitaja Toini Miettinen Keittiö Kotihoito Etä I Vt. kotihoidon sairaanhoitaja Taina Simula Vanhustentalo I Koivulehto Hoitajat / Asiakaspuhelin Pyhäntä Kotihoidon perushoitaja, muistihoitaja Eija Paldan Terveyspalvelut Hallinto, Tähtelänkuja 1, PL 40, Haapavesi, Haapaveden kaupungin vaihde. (08) Faksi. (08) Siikalatva Kestilän terveysasema, Tiinanmäki 5, Kestilä Faksi. (08) Päivystysajanvaraus ma-to klo 8-16, pe klo (08) Muina aikoina OYS yhteispäivystys. (08) Kiireetön ajanvaraus ja laboratoriovastaukset Laboratorion ajanvaraus Kestilästä ma-to klo Pulkkilasta ma-to klo ja pe Hammashoitola ajanvaraus ma-to klo , pe klo (08) päivystys viikonloppuisin ja arkipyhinä klo Aapistie 3, 1 krs, Oulu Lastenneuvola th. Arja Karjalainen, ma, ti, to klo Äitiysneuvola th. Kirsi Reinikka, ma-pe klo

19 Kouluterveydenhuolto th. Raija Lotvonen, ma, ke, to klo Hoitotarvikejakelu to klo Piippolan terveysasema, Anttilantie 6, Piippola Päivystysajanvaraus ma-to ja pe (08) Muina aikoina päivystys OYS yhteispäivystys. (08) Kiireetön ajanvaraus ja laboratoriovastaukset Reumahoitaja, sairaanhoitaja Tarja Junnonaho Hammashoitola ajanvaraus ma-to klo , pe klo (08) Päivystys viikonloppuisin ja arkipyhinä klo Aapistie 3, 1 krs, Oulu Lastenneuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto th. Petra Filppula, ma-to klo Äitiysneuvola th. Kirsi Reinikka, ma-pe klo : Diabetes- ja astmahoitaja ma-to klo Laboratorion ajanvaraus näytteenottoon , Pulkkilan terveysasema, Savonojantie 2, Pulkkila Faksi. (08) Neuvonta, toimistosihteeri Anitta Anttila Päivystysajanvaraus ja -neuvonta ma-to ja pe (08) Muina aikoina OYS yhteispäivystys. (08) Kiireetön ajanvaraus ja laboratoriovastaukset Astmahoitaja Hammashoitola ajanvaraus ja neuvonta ma-to klo , pe klo (08) päivystys viikonloppuisin ja arkipyhinä klo Aapistie 3, 1 krs, Oulu Vuodeosasto, hoitajat ja osastoavustaja. (08) Faksi (08) vs.osastonhoitaja Sirpa Kärki ( saakka) vs. osastonhoitaja Marge Fingerroos Äitiysneuvola th. Kirsi Reinikka, ma-pe klo Lastenneuvola terveydenhoitaja Arja Karjalainen Kouluterveydenhuolto th. Lea Kukkala, ma-pe klo Diabeteshoitaja Satu Rimpeläinen, ma-to klo Hoitotarvikejakelu to klo Fysioterapia, puhelintunti ma-pe klo Apuvälinelainaus, ma-to klo , Laboratorion ajanvaraus , Röntgen, ajanvaraus , , Mielenterveysneuvola psykiatrinen sh. Liisa Saarikoski, ma-pe psykiatrinen sh. Anne Kaikkonen, ma-pe psykiatrinen sh. Riitta Mankinen, ma-pe Rantsilan terveyskeskus, Keinontie 12, Rantsila Neuvonta, toimistosihteeri Hilkka Savela Päivystysajanvaraus ma-to , pe (08) Muina aikoina OYS yhteispäivystys. (08) Kiireetön ajanvaraus ja laboratoriovastaukset Laboratorion ajanvaraus näytteenottoon Rantsila ma-pe Pulkkila ma-to klo ja pe Hammashuolto ajanvaraus ja neuvonta ma-to ja pe (08)

20 päivystys viikonloppuisin ja arkipyhinä klo Aapistie 3, 1 krs, Oulu Lastenneuvola ja diabetesneuvola th. Kirsi Reinikka, puh. aika ma-pe klo Äitiysneuvola ja perhesuunnittelu, kouluterveydenhuolto terveydenhoitaja Päivi Knuutti, ma-pe klo Astmahoitaja, sairaanhoitaja Marja-Liisa Huovinen Hoitotarvikejakelu ma klo Kotisairaanhoito Fysioterapia Ulla Lammi, puh. aika ma-to klo Apuvälinejakelu ma-to Vuodeosasto, vanha puoli kanslia vs.osastonhoitaja Mirja Rahikainen ( saakka) Faksi.. (08) vuodeosaston potilaspuhelin Mielenterveysneuvola psyk. sairaanhoitaja Hilkka Ojakoski ma-to klo 11:20-12: Tukikeskus Pyhännän terveysasema, Antintie 8, Pyhäntä Päivystysajanvaraus ma-to ja pe (08) Muina aikoina OYS yhteispäivystys. (08) Kiireetön ajanvaraus ja laboratoriovastaukset. (08) Hoitotarvikejakelu to (08) Hammashoitola ajanvaraus ja neuvonta ma-to 8: , pe (08) päivystys viikonloppuisin ja arkipyhinä klo Tuirantorin hammashoitola, Jatkotie 2, Oulu Lastenneuvola th. Maarit Kuusipalo ma-pe klo Äitiysneuvola th. Kirsi Reinikka ma-pe klo Kouluterveydenhuolto, astma-, reuma ja sydänhoitaja terveydenhoitaja Eeva Mahosenaho ma, ke klo Diabeteshoitaja Maarit Kuusipalo ma-pe klo muistihoitaja Eija Paldan YMPÄRISTÖPALVELUT HELMI Eläinlääkintähuolto Kestilä Puhelinaika ja pieneläinvastaanotto arkisin klo Toimialueena Rantsila, Kestilä ja Pyhäntä. Eläinlääkäri Daniel Marin, Vs. eläinlääkäri Eija Malin, Elintarvike- ja terveysvalvonta Ympäristötarkastaja Annika Heikkilä Vs. ympäristöinsinööri Harri Heikkilä Vs. ympäristötarkastaja Johanna Sivula Vs. ympäristötarkastaja Jari Heikkinen Ympäristön suojelu Ympäristösihteeri Eeva Heiska Ympäristötarkastaja Antero Autio Puhelinnumerot kokonaisuudessaan löytyvät: > Helmi > Puhelinluettelo OTA TALTEEN.OTA TALTEEN..OTA TALTEEN

21 EDUSKUNTAVAALIT 2011 Tietoja ja ohjeita kotiäänestyksestä Kuka saa äänestää ennakkoon kotonaan? Vaalilain mukaan äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestystä koskeva sääntely on muutettu siten, että kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Kotiäänestys toimitetaan vain äänestäjän kotikunnassa. Mikäli äänioikeutettu voi mennä äänestyspaikalle tai ennakkoäänestyspaikalle omin neuvoin taikka kuljetuspalveluita ja äänestysavustajaa hyväksikäyttäen, kotiäänestystä ei järjestetä. Kuinka kotiäänestykseen ilmoittaudutaan? Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan äänestäjän kotikunnan keskusvaalilautakunnalle. Ilmoittautuminen tehdään joko kirjallisesti liitelomakkeella tai puhelimitse. Ilmoittautuminen voidaan toimittaa keskusvaalilautakunnalle telefaxin tai sähköpostin välityksellä. Lomakkeita saa kunnan keskusvaalilautakunnalta. Lomakkeen yläosa on täytettävä huolellisesti ja allekirjoitettava. Siikalatvan kunnan keskusvaalilautakunnan osoite ja puhelinnumero löytyvät tämän tiedotteen lopusta. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö, esimerkiksi lähiomainen. Yläosastaan täytetty lomake toimitetaan kunnan keskusvaalilautakunnalle esimerkiksi postitse. Kirjallisen tai puhelimitse tehdyn ilmoituksen on oltava perillä kunnan keskusvaalilautakunnassa viimeistään tiistaina ennen klo 16. Milloin ja miten kotiäänestys toimitetaan? Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana Kotiäänestyksen toimittamisesta äänestäjän luona ilmoitetaan etukäteen kirjallisesti tai puhelimitse mahdollisimman pian. Äänestäjälle ilmoitetaan kahden tunnin tarkkuudella se ajankohta, jolloin vaalitoimitsija saapuu hänen luokseen äänestyksen toimittamaan. Miten kotiäänestys toimitetaan? Kotiäänestys eroaa vain vähän tavallisesta ennakkoäänestyksestä. Tärkeä ero on siinä, että kotiäänestyksessä on vaalitoimitsijan ja äänestäjän lisäksi oltava läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Äänestäjällä on oikeus käyttää vaalitoimituksessa avustajaa, joka voi olla myös edellä mainittu hänen valitsemansa tai hyväksymänsä henkilö. Äänestystoimitus tapahtuu siten, että äänestäjä merkitsee ehdokkaan numeron äänestyslippuun selkeästi ja niin, että vaalisalaisuus säilyy ja sulkee leimatun äänestyslipun vaalikuoreen, joka on väriltään ruskea. Äänestäjä täyttää lähetekirjeen ja osoittaa sen kunnan keskusvaalilautakunnalle. Paikalle kutsuttu henkilö merkitsee nimikirjoituksensa lähetekirjeeseen. Tämän jälkeen vaalitoimitsija merkitsee lähetekirjeeseen todistuksen siitä, että äänestys on tapahtunut laissa säädetyllä tavalla. Lopuksi lähetekirje ja siihen mahdollisesti liitetty ilmoituskortti sekä vaalikuori suljetaan keltaiseen lähetekuoreen, jonka vaalitoimitsija toimittaa kunnan keskusvaalilautakunnalle. Keskusvaalilautakunnan osoite: Siikalatvan kunta Rantsilanraitti Rantsila puh Siikalatvalla Siikalatvan kunnan keskusvaalilautakunta Tapani Alasalmi Anna-Liisa Kivimaa puheenjohtaja sihteeri

22

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE JOULUKUU 2011 KUNNANTALON PITÄMINEN SULJETTUNA 5.12.2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE JOULUKUU 2011 KUNNANTALON PITÄMINEN SULJETTUNA 5.12.2011 Sisältö: Valtuuston kokouskutsu... 1 Kunnantalo suljettuna 5.12.2011... 1 Presidentin vaalit 2012... 1 Tehoke-projekti tiedottaa... 3 Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi tiedottaa joulun ajan toiminnasta...

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011 SISÄLTÖ Valtuuston kokous. 1 Löydetty silmälasit. 1 Kirpputoritapahtuma.. 1 Sosiaali ja terveyspiiri Helmen kesätiedote. 1 5 Sivistysosasto tiedottaa.. 5 Kirjasto avoinna 1.6. 31.8.2011. 6 Taidenäyttely..

Lisätiedot

******************************************************************************** Huom! Uusi vertaisryhmä käynnistyy.

******************************************************************************** Huom! Uusi vertaisryhmä käynnistyy. ELOKUU TAPAHTUMAT: To 6.8. Klo 11.00-14.30.Virkistyspäivä Pyhännän Ahvenjärvellä. Mukana Anne Happo, Muistiluotsista. Lähtö Haapaveden toimiston pihalta klo 9.00. Mahdollisuus on nousta matkan varrelta

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2010

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2010 Valtuuston kokouskutsu... 1 Kuulutus Leiviskänkankaan kaavasta... 1 Jätevesiasiaa... 2 Vanhustenviikko 3.-10.10.2010... 2 Hiljaiset taiteilijat Siikalatvalla ja Pyhännällä.. 2 Kirjaston aukioloajat...

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE MAALISKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE MAALISKUU 2011 PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE MAALISKUU 2011 Sisältö Eduskuntavaalit 2011... 1 Opiskelija-avustukset haettavana... 2 Palvelu-asunto vuokrattavana... 3 Nuohoustiedote... 3 Jokihelmen opisto... 3 Elokuva

Lisätiedot

ma-pe 13:05-13:40 ma-pe 15:05-15:40 (Vornasta palataan joen eteläpuolta Pihkalan sillalle asti, jossa ajetaan joen pohjoispuolelle)

ma-pe 13:05-13:40 ma-pe 15:05-15:40 (Vornasta palataan joen eteläpuolta Pihkalan sillalle asti, jossa ajetaan joen pohjoispuolelle) Joukkoliikenteen (koulukuljetukset, asiointiliikenne) aikataulut Siikalatvan kunnassa ajalla 2.1. - 31.7.2015 KESTILÄ (Kestilässä kevätlukukausi alkaa 5.1.2015!) Koulukuljetukset (koulupäivinä) Kestilä-Hyvölänranta-Kestilä

Lisätiedot

Tasavallan presidentin vaali

Tasavallan presidentin vaali Tasavallan presidentin vaali 2012 Selkoesite Presidentinvaali Tämä esite kertoo presidentinvaalista, joka järjestetään Suomessa vuonna 2012. Presidentin tehtävät Presidentti johtaa Suomen ulkopolitiikkaa

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE MARRASKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE MARRASKUU 2011 Sisältö Valtuuston kokouskutsu... 1 Influenssarokotukset Pyhännän asukkaille... 1 Rintamaveteraanien kuntoutus... 2 Rintamaveteraanien syyskokous... 2 Valokuvanäyttely... 3 Muumilaakson joulu-lastenelokuva...

Lisätiedot

TASAVALLAN PRESIDENTINVAALI 2018

TASAVALLAN PRESIDENTINVAALI 2018 TASAVALLAN PRESIDENTINVAALI 2018 Vuoden 2018 presidentinvaalin vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2018. Jos kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan toinen vaali sunnuntaina 11.2.2018,

Lisätiedot

Siikalatvalla 2012. to 10.5. K-market Eväsreppu, klo 10.30, salaattilounas Apteekilla klo 12-15 terveydenhoitaja tekee diabetesriskitestejä

Siikalatvalla 2012. to 10.5. K-market Eväsreppu, klo 10.30, salaattilounas Apteekilla klo 12-15 terveydenhoitaja tekee diabetesriskitestejä Siikalatvalla 2012 Kestilä: ma 7.5. Kestilän peruskoulu, liikuntasali, Jokihelmen opiston lajiesittelyt: klo 19.00-19.45 Lasten liikunta, Minna Huhmarniemi klo 19.45-20.30 Funktional training, Minna Huhmarniemi

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 18.3.2007

Eduskuntavaalit 18.3.2007 Eduskuntavaalit 18.3.2007 Ennakkoäänestys 7. 13.3.2007 Eduskuntavaalit Suomen ensimmäiset eduskuntavaalit järjestettiin 100 vuotta sitten. Ne olivat myös ensimmäiset vaalit, joissa kaikilla Suomen kansalaisilla

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 2011

Eduskuntavaalit 2011 2011 Eduskuntavaalit Eduskuntavaalit Eduskuntavaalit pidetään joka neljäs vuosi. Vaaleissa valitaan 200 kansanedustajaa päättämään yhteisistä asioistamme. Vuoden 2011 eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2016

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2016 1 PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2016 Sisältö: Seuraava kuntatiedote... 1 Valtuuston kokous... 1 Viemärilaitoksen päivystys... 1 Avoin luento/ Pääasia muistista... 1 MTK-Pyhäntä tiedottaa... 1 Eläkeliitto

Lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajat: Pöytäkirja tarkastettiin seuraavassa kokouksessa Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: Maanantai 10.4.

Pöytäkirjantarkastajat: Pöytäkirja tarkastettiin seuraavassa kokouksessa Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: Maanantai 10.4. REISJÄRVEN KUNTA KESKUSVAALILAUTAKUNTA 5/2017 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko 5.4.2017 klo 12-13:13 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Rajala Tiina, pja Hautala Teuvo, vpja Lehto Juhani, j Paalavuo

Lisätiedot

KUNNALLISVAALIT 2017

KUNNALLISVAALIT 2017 Halsuan kuntatiedote vko 12 / 2017 Ilmoitukset TORSTAIHIN klo 12 mennessä os. kuntatiedote@halsua.fi hinta 6,15 / cm ja 92,25 / sivu sis ALV 24 % Halsuan kunta ottaa palvelukseensa 16 vuotta täyttäneitä

Lisätiedot

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille.

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ K A R V I A I S E N TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. Tiedot on koottu Karviaisen 27.4.2010 päivittämästä palveluoppaasta.

Lisätiedot

Kettumäki Jukka. Muut Tuominen Pirjo keskusvaalilautakunnan sihteeri

Kettumäki Jukka. Muut Tuominen Pirjo keskusvaalilautakunnan sihteeri Iitin kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Keskusvaalilautakunta 23.05.2014 Aika Perjantai 23.05.2014 klo 19:05-19:18 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Leinonen Heikki Salonen Irmeli Kakko

Lisätiedot

Sarjahiihtojen toinen osakilpailu, tulokset

Sarjahiihtojen toinen osakilpailu, tulokset Sarjahiihtojen toinen osakilpailu, tulokset Kevään sarjahiihtojen toinen osakilpailu hiihdettiin 27.3. Alla tulokset. Tytöt 4 v. Minja Tuomaala 36 Tytöt 6 v. Alisa Pyykkönen 16 Katariina Kilpelänaho 34

Lisätiedot

VALTIMON KUNTA VUODEN 2017 KUNTAVAALIT KH 187

VALTIMON KUNTA VUODEN 2017 KUNTAVAALIT KH 187 Keskusvaalilautakunta, kokous nro 1/2017 17, ilmoitusasian kohta 6 /pöytäkirjan liite nro 7 Kunnanhallitus 187 16.12.2016 Kunnanhallitus 1 12.01.2017 VUODEN 2017 KUNTAVAALIT KH 187 Seuraavat yleiset vaalit

Lisätiedot

K U N T A T I E D O T E 11 / 16.12.2011

K U N T A T I E D O T E 11 / 16.12.2011 JULKINEN TIEDOTE K U N T A T I E D O T E 11 / 16.12.2011 PRESIDENTINVAALI 2012 Äänioikeusrekisteri Väestörekisterikeskus on perustanut äänioikeusrekisterin, johon otetaan jokainen väestötieto-järjestelmän

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1. 31.12.2014 JUUPAJOEN KUNTA

Sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1. 31.12.2014 JUUPAJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1. 31.12.2014 JUUPAJOEN KUNTA Pihlajalinna Oy tuottaa juupa jokelaisille 1.1.2014 alkaen perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut lukuun ottamatta Juupajoen kunnan

Lisätiedot

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen Muistipolku Tämä esite on tarkoitettu muistisairaille ja heidän läheisilleen. Esitteeseen on kirjattu palveluita, joita sairastunut voi tarvita sairautensa eri vaiheissa. Esite auttaa valitsemaan jokaiselle

Lisätiedot

Sarjahiihtojen kolmas osakilpailu ja lopputulokset

Sarjahiihtojen kolmas osakilpailu ja lopputulokset Sarjahiihtojen kolmas osakilpailu ja lopputulokset Sarjahiihdot päätettiin tältä keväältä 3.4. Alla on viimeisen osakilpailun tulokset ja sarjan lopputulokset. Kolmannen osakilpailun tulokset Tytöt 4 v.

Lisätiedot

ma-pe 13:05-13:40 ma-pe 15:05-15:40 (Vornasta palataan joen eteläpuolta Pihkalan sillalle asti, jossa ajetaan joen pohjoispuolelle)

ma-pe 13:05-13:40 ma-pe 15:05-15:40 (Vornasta palataan joen eteläpuolta Pihkalan sillalle asti, jossa ajetaan joen pohjoispuolelle) Joukkoliikenteen (koulukuljetukset, asiointiliikenne) aikataulut Siikalatvan kunnassa ajalla 1.8.2015 31.7.2016 KESTILÄ Koulukuljetukset (koulupäivinä) Kestilä-Hyvölänranta-Kestilä ma-pe 8:05-8:45 ma-pe

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE TOUKOKUU 2014

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE TOUKOKUU 2014 1 PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE TOUKOKUU 2014 Sisältö Perttulin-palaveri... 1 Hyvinvointiviikko Pyhännällä 5.-11.5.2014... 1 Liikuntasalin avainten palautus:... 1 Liikuntasalin kesävuorot:... 1 Urheilukentän käyttövuorot:...

Lisätiedot

K U N T A T I E D O T E 2/25.2.2011

K U N T A T I E D O T E 2/25.2.2011 JULKINEN TIEDOTE K U N T A T I E D O T E 2/25.2.2011 EDUSKUNTAVAALIT 2011 Äänioikeusrekisteri Väestörekisterikeskus on perustanut äänioikeusrekisterin, johon otetaan jokainen väestötietojärjestelmän mukaan

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 14/2017 1

HAAPAVEDEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 14/2017 1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 14/2017 1 AIKA 16.11.2017 klo 18:00 PAIKKA Kaupungintalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 54 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HUHTIKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HUHTIKUU 2011 SISÄLTÖ Eduskuntavaalit... 1 Haapaveden-Siikalatvan omaishoitajat ja läheiset ry tiedottaa... 2 Huomio ahokyläläiset... 3 Tapahtumakalenteri... 3 Tarjouspyyntö... 3 Aamu- ja iltapäivätoimintaan (api) hakeminen..

Lisätiedot

Selkoesite TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALI

Selkoesite TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALI Selkoesite TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALI 2018 Presidentinvaali Suomen kansalaiset valitsevat presidentin vaalissa kuuden vuoden välein. Ensimmäinen vaali: Vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2018 Ennakkoäänestys

Lisätiedot

Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille!

Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille! Jäsenkirje 3/2014 Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille! Vaikka saamme vielä nauttia kesästä, yhdistyksen syyskausi lähtee täysin purjein käyntiin jo elokuussa. Kuukausittaiset jäsenillat kutsuvat omine

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2015

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2015 PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2015 Sisältö: Valtuuston kokous 1 Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen kesätiedote 2015 1 Pyhännän maa- ja kotitalousseura ry tiedottaa3 Kirjasto tiedottaa 3 Pyhäntä-aiheinen

Lisätiedot

Rintala Aino-Kaisa Tuomainen Janne. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Rintala Aino-Kaisa Tuomainen Janne. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta Iitin kunta Kokouskutsu 8/2017 1 Aika 16.10.2017 klo 18:00 Paikka Lisätietoja Kunnantalo, 1. kerroksen kokoushuone Huom! Lautakunta on päätösvaltainen vain täysilukuisena. Esteestä pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

UUDET NUMEROT 19.1.2009

UUDET NUMEROT 19.1.2009 Kaupunginvirastot Avoinna ma-pe klo 9-15 Valtatie 26 B, 3. krs PL 50, 03601 Karkkila www.karkkila.fi kirjaamo@karkkila.fi etunimi.sukunimi@karkkila.fi Puhelinvaihde palvelee ma-pe klo 8-16 *(09) 4258 3600

Lisätiedot

www.paltamo.fi PALTAMON KUNNAN JA SEURAKUNNAN TIEDOTELEHTI Huhtikuu 2O14 Inforakennukselle etsitään toimijaa

www.paltamo.fi PALTAMON KUNNAN JA SEURAKUNNAN TIEDOTELEHTI Huhtikuu 2O14 Inforakennukselle etsitään toimijaa www.paltamo.fi PALTAMON KUNNAN JA SEURAKUNNAN TIEDOTELEHTI Huhtikuu 2O14 Inforakennukselle etsitään toimijaa vapaita/vapautuvia p vuokra-asuntoja Pelaa koko kesä Paltamossa! Vuokraa asunto ja työhuone.

Lisätiedot

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7.

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7. VUOSITIEDOTE 2009 Levikki 400 kpl 1 Sisältö: Kyläyhdistyksen terveiset 3 Jäsenmaksu 3 Kyläyhdistys vuokraa 4 100 -vuotias koulumme 5 30 -vuotias kyläyhdistys 6 Nettisivut 7 Tapahtumat 7-9 Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Kestilä-Vorna-Kestilä ma-pe 7:40-8:25 yhteys Pulkkilaan ja Rantsilaan

Kestilä-Vorna-Kestilä ma-pe 7:40-8:25 yhteys Pulkkilaan ja Rantsilaan Joukkoliikenteen (koulukuljetukset, asiointiliikenne) aikataulut Siikalatvan kunnassa ajalla 1.8.2017 31.7.2018 KESTILÄ Koulukuljetukset (koulupäivinä) Hyvölänranta -Kestilä ma-pe 8:05-8:45 Kestilä- Hyvölänranta

Lisätiedot

Ennakkoäänestyspaikkojen ja varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkojen määrääminen vuoden 2015 eduskuntavaaleissa

Ennakkoäänestyspaikkojen ja varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkojen määrääminen vuoden 2015 eduskuntavaaleissa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 160/00.00.00.01/2015 20 Ennakkoäänestyspaikkojen ja varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkojen määrääminen vuoden 2015 eduskuntavaaleissa Kaupunginsihteeri Petra

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8/2017

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8/2017 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8/2017 Keskusvaalilautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 28.11.2017 kello 18.00 18.30 Kunnanviraston kokoushuone Yli-Kujala Minna Peltomäki

Lisätiedot

Eduskuntavaalien kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana 8. 14.4.2015.

Eduskuntavaalien kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana 8. 14.4.2015. HELSINGIN KAUPUNKI KESKUSVAALILAUTAKUNTA KOTIÄÄNESTYKSEN VAALITOIMITSIJALLE Yleistä kotiäänestyksestä Eduskuntavaalien kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana 8. 14.4.2015. Kotiäänestys on tarkoitettu

Lisätiedot

KUNTAVAALIT. Ennakkoäänestys Vaalipäivä sunnuntai Selkoesite

KUNTAVAALIT. Ennakkoäänestys Vaalipäivä sunnuntai Selkoesite KUNTAVAALIT 2017 Ennakkoäänestys 29.3. 4.4.2017 Vaalipäivä sunnuntai 9.4.2017 Selkoesite Miksi kuntavaaleissa kannattaa äänestää? Suomi jakautuu kuntiin, joilla on itsehallinto. Kunnat päättävät monista

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Vuoden 2009 alusta perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Vuoden 2009 alusta perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2015 Hyvä Isokyröläinen! Vuoden 2009 alusta perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä

Lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajat: Pöytäkirja tarkastettiin seuraavassa kokouksessa Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: Maanantai 10.4.

Pöytäkirjantarkastajat: Pöytäkirja tarkastettiin seuraavassa kokouksessa Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: Maanantai 10.4. REISJÄRVEN KUNTA KESKUSVAALILAUTAKUNTA 6/2017 PÖYTÄKIRJA Aika: Perjantai 7.4.2017 klo 12-13:26 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Rajala Tiina, pja Hautala Teuvo, vpja Lehto Juhani, j Paalavuo Jarkko,

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4/13 Aika 10.4.2013 klo 17.30 Paikka Urheilukentän huoltorakennus Osallistujat Niina Kivinen (pj), Marke Paavola (si), Katri Paavola, Ari Kankkonen, Ari Pekkarinen, Pekka Nikula, Heli Sorvisto, Marjo Salminen,

Lisätiedot

Kokouspaikka: Rantsilan seurakuntatalo

Kokouspaikka: Rantsilan seurakuntatalo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015 Sivu 1 Kirkkovaltuusto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kokousaika: Keskiviikko 14.1.2015

Lisätiedot

KOTIHOIDON YHTEYSTIEDOT

KOTIHOIDON YHTEYSTIEDOT L I I T E KOTIHOIDON YHTEYSTIEDOT A S K A I N E N - L E M U - M A S K U - M E R I M A S K U - M Y N Ä M Ä K I - N A A N T A L I - N O U S I A I N E N - R Y M Ä T T Y L Ä - R U S K O - V A H T O - V E L

Lisätiedot

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015!

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2015. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi

Lisätiedot

Sirkka. KYLÄTIEDOTE nro 2/2014. Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys ry:n. Puheenjohtajan palsta

Sirkka. KYLÄTIEDOTE nro 2/2014. Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys ry:n. Puheenjohtajan palsta Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys ry:n KYLÄTIEDOTE nro 2/2014 Puheenjohtajan palsta Jo joutui armas aika ja suvi suloinen... Kevätkauden juhlat on pidetty: lakkiaiset ja ammattiin valmistuneet huomioitu

Lisätiedot

www.loimaanseudundiabetes.net loimaanseudundiabetes@gmail.com Yhdistyksen puh.nro 0400-169046 Löydät meidät myös facebookista! Jäsentiedote syksy 2017 Tule mukaan yhdistyksen toimintaan! Jäseneksi voit

Lisätiedot

K U N T A T I E D O T E 10 / 18.11.2011

K U N T A T I E D O T E 10 / 18.11.2011 JULKINEN TIEDOTE K U N T A T I E D O T E 10 / 18.11.2011 Itsenäisyyden 94 vuotisjuhla Siikalatvan kunnassa 6.12.2011 Piippola Klo 10.00 Pulkkila Klo 9.50 Rantsila Klo 10.00 Kestilä Klo 11.00 Kokoontuminen

Lisätiedot

Oriveden palvelujen yhteystiedot

Oriveden palvelujen yhteystiedot Tampereen ja Oriveden sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistyivät Oriveden palvelujen yhteystiedot Oriveden palvelujen yhteystiedot 2 Terveyspalvelut Terveyspalvelujen neuvonta joka päivä klo 07 22, puh.

Lisätiedot

21 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 23 Kuntavaalien 2017 ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

21 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 23 Kuntavaalien 2017 ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen Puumala Pöytäkirja 6/2017 1 (10) Aika 07.04.2017, klo 18:59-19:22 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnantalo Käsitellyt asiat 21 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

K U N T A T I E D O T E 4/21.4.2011

K U N T A T I E D O T E 4/21.4.2011 JULKINEN TIEDOTE K U N T A T I E D O T E 4/21.4.2011 KANSALLINEN VETERAANIPÄIVÄ 27.4.2011 Viesti kulkee vetovastuu vaihtuu Sotiemme veteraaneille omistettua juhlapäivää vietetään vuosittain 27. päivänä

Lisätiedot

Kettumäki Jukka. Muut Tuominen Pirjo keskusvaalilautakunnan sihteeri

Kettumäki Jukka. Muut Tuominen Pirjo keskusvaalilautakunnan sihteeri Iitin kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta 17.04.2015 Aika Perjantai 17.04.2015 klo 19:03-19:20 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Leinonen Heikki Salonen Irmeli Kakko

Lisätiedot

Hämeenlinnan Reumayhdistys ry

Hämeenlinnan Reumayhdistys ry Hämeenlinnan Reumayhdistys ry Jäsentiedote 1/2017 1 HALLITUS V. 2017 Puheenjohtaja Tuiri Iso-Hollo tuiri.iso-hollo@elisanet.fi p. 050-3016043 Varapuheenjohtaja Rainer Paakkonen rainer.paakkonen@pp.inet.fi

Lisätiedot

3 Yleiset ennakkoäänestyspaikat, laitosäänestyspaikat, vaalipäivän äänestyspaikat sekä vaalitoimitsijoiden määrääminen ennakkoäänestyspaikkoihin

3 Yleiset ennakkoäänestyspaikat, laitosäänestyspaikat, vaalipäivän äänestyspaikat sekä vaalitoimitsijoiden määrääminen ennakkoäänestyspaikkoihin Hämeenkyrö Pöytäkirja 1/2017 1 (11) Aika 31.01.2017, klo 17:30-17:51 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Yleiset ennakkoäänestyspaikat,

Lisätiedot

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014!

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014! laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2014. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi

Lisätiedot

Terveysasemien toimistot ovat avoinna normaalisti klo 8.00-15.00. Yhteystiedot liitteessä 1.

Terveysasemien toimistot ovat avoinna normaalisti klo 8.00-15.00. Yhteystiedot liitteessä 1. TERVEYSKESKUKSEN TOIMINTA KESÄLLÄ 2008 Hämeenlinnan kaupungissa, Hauholla, Parolassa, Kalvolassa ja Rengossa terveysasemat ovat auki koko kesän. Pappilanniemen terveysasema on suljettu 23.6.- 3.8.2008.

Lisätiedot

J U V A N K U N T A T I E D O T T A A

J U V A N K U N T A T I E D O T T A A K U U L U T U S J U V A N K U N T A T I E D O T T A A Kunnanvirasto on avoinna ma - pe klo 9.00-16.00 Lähiosoite: Juvantie 13, 51900 Juva Puh. 040 755 1100, telefax 015 651 601 Sähköpostiosoite: juva.kunta@juva.fi

Lisätiedot

LÖYDETTY MUSTA NOKIAN SIMPUKKAKÄNNYKKÄ

LÖYDETTY MUSTA NOKIAN SIMPUKKAKÄNNYKKÄ PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HEINÄKUU 2012 Sisältö Löydetty abloy-avain... 1 Löydetty musta Nokian simpukkakännykkä... 1 Lakeuksien kivikisa... 1 Tehoke-projekti tiedottaa... 2 Näyttely kirjastolla...

Lisätiedot

*Keskusvaalilautakunta *Keskusvaalilautakunta Kuntavaalit 2017/ Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkistaminen 608/031/2016

*Keskusvaalilautakunta *Keskusvaalilautakunta Kuntavaalit 2017/ Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkistaminen 608/031/2016 *Keskusvaalilautakunta 7 17.01.2017 *Keskusvaalilautakunta 28 07.04.2017 Kuntavaalit 2017/ Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkistaminen 608/031/2016 *Keskusvaalilautakunta 17.01.2017 7 Keskusvaalilautakuntaan

Lisätiedot

18 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 20 Kuntavaalien 2017 ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

18 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 20 Kuntavaalien 2017 ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen Puumala Pöytäkirja 5/2017 1 (10) Aika 04.04.2017, klo 17:59-18:53 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnantalo Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Torstaina 4.6. Puolustusvoimain lippujuhlan päivä

Torstaina 4.6. Puolustusvoimain lippujuhlan päivä TOIMINTAOHJELMA 1.6.-7.6.2015 PALVELUKESKUS AVOINNA; MA-TO 7.30-15.00, PE 7.30-15.00 ja LA 7.30-12.00 PALVELUKESKUS SIIRTYY KESÄAIKAAN! SULJEMME 1.6.-30.8. MAANANTAISTA PERJANTAIHIN KLO 15.00. Maanantaina

Lisätiedot

Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Kuka voi tulla rippikouluun?

Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Kuka voi tulla rippikouluun? Tervetuloa rippikouluun! Pakilan seurakunnan rippikoulut 2016 Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Ja onnittelut jo valmiiksi; täytät 15 vuotta vuonna 2016! Olet siis mitä parhaassa ripari-iässä.

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI JA MUU TOIMINTA

TOIMINTAKALENTERI JA MUU TOIMINTA TOIMINTAKALENTERI JA MUU TOIMINTA Päivitetty 06.07.2015 HEINÄKUU 2015 Avoinna tiistaisin ja perjantaisin klo 10-13 Salla Harteelan taulunäyttely Ti 21.7. Päättyy ilmoittautuminen Pöytyän teatterin esitykseen

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2015. Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry. Tässä tiedotteessa

JÄSENTIEDOTE 2/2015. Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry. Tässä tiedotteessa Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry JÄSENTIEDOTE 2/2015 Tässä tiedotteessa Yhdistyskuulumiset... 2 Hallituksen kokoukset... 2 Toimiston kesäloma... 2 Lahden Seudun me itse... 2 Vapaa-ajan toiminta...

Lisätiedot

15 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 17 Kuntavaalien 2017 ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

15 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 17 Kuntavaalien 2017 ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen Puumala Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Aika 31.03.2017, klo 18:21-19:16 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnantalo Käsitellyt asiat 15 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Lakeudenportin opisto Ilmoittautumiset netissä www.alavus.fi>kansalaisopisto>ilmoittautuminen

Lakeudenportin opisto Ilmoittautumiset netissä www.alavus.fi>kansalaisopisto>ilmoittautuminen Maalis/2015 Töysän 4H yhdistys ry:n VUOSIKOKOUS ke 11.03.2015 alk. klo 18.30 Iivarin koulun ruokasalissa Ohjelmassa nuorten palkitsemiset sekä sääntömääräiset vuosikokousasiat. Tilaisuuden alussa mehu-

Lisätiedot

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

Äänestysaluejaon tarkistamista selvittävän työryhmän loppuraportti

Äänestysaluejaon tarkistamista selvittävän työryhmän loppuraportti RANUAN KUNTA Aapiskuja 6 B 97700 Ranua 18.1.2010 jaon tarkistamista selvittävän työryhmän loppuraportti 1. Työryhmän asettaminen ja toimeksianto Valtuusto päätti 16.11.2009 74 vuoden 2010 talousarvion

Lisätiedot

Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Kunnanhallituksen tehtäviin ennen vaaleja kuuluvat:

Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Kunnanhallituksen tehtäviin ennen vaaleja kuuluvat: Kunnanhallitus 75 24.02.2015 Kunnanhallitus 100 09.03.2015 EDUSKUNTAVAALIT 19.4.2015 618/0/06/060/2014 Khall 24.02.2015 75 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

Perusopetuksen iltapäivätoiminta Oulussa

Perusopetuksen iltapäivätoiminta Oulussa Perusopetuksen iltapäivätoiminta Oulussa 1 Kenelle tarjotaan? 1. 2. vuosiluokkien oppilaille 3. 10. vuosiluokkien oppilaille, jotka ovat erityisen tukeen oikeutettuja Paikka myönnetään, mikäli lapsen vanhempi/

Lisätiedot

Kettumäki Jukka. Muut Tuominen Pirjo keskusvaalilautakunnan sihteeri

Kettumäki Jukka. Muut Tuominen Pirjo keskusvaalilautakunnan sihteeri Iitin kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta 29.06.2015 Aika Maanantai 29.06.2015 klo 17:00-17:18 Paikka Vanha kunnantalo, henkilökunnan kahvio Saapuvilla Leinonen Heikki Salonen Irmeli Kettumäki

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunnan kokous pidetään kunnanvirastolla maanantaina kello

Keskusvaalilautakunnan kokous pidetään kunnanvirastolla maanantaina kello Keskusvaalilautakunta 27.11.2017 1 Keskusvaalilautakunnan kokous pidetään kunnanvirastolla maanantaina 27.11.2017 kello 18.30 - Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TOIMISTO: HALLITUS: JÄSENMAKSU:

TOIMISTO: HALLITUS: JÄSENMAKSU: JÄSENKIRJE 2/2010 Pohjois-Pohjanmaan epilepsiayhdistys ry Isokatu 47, 90100 Oulu, 4 krs. Puh. 044 287 1136 pp.epilepsia@luukku.com http://epilepsia.fi/pohjois_pohjanmaa TOIMISTO: Yhdistyksen toimisto sijaitsee

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Keskusvaalilautakunta

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Keskusvaalilautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousnumero Presidentinvaali 2/2018 Aika PERJANTAI klo 19.15-21.20 Paikka Lautakuntien kokoushuone KOKOUSKUTSU Perjantaina 26.1.2017 Lautakuntien kokoushuone Nro 2/2018 ASIA LIITE 15 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Enon terveysasema. Yhteystiedot: Enontie 52, 81200 Eno faksi (013) 761 336. Kiireetön ajanvaraus: ma - pe klo 8.00 10.00 p.

Enon terveysasema. Yhteystiedot: Enontie 52, 81200 Eno faksi (013) 761 336. Kiireetön ajanvaraus: ma - pe klo 8.00 10.00 p. Enon terveysasema Enontie 52, 81200 Eno faksi (013) 761 336 Kiireetön ajanvaraus: ma - pe klo 8.00 10.00 p. (013) 267 7540 Päivystys: ma - pe klo 8.00 16.00 p. (013) 267 7552 Päivystävä sairaanhoitaja:

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE JOULUKUU 2012

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE JOULUKUU 2012 PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE JOULUKUU 2012 1 Sisältö Valtuuston kokouskutsu... 1 Tervetuloa itsenäisyyspäiväjuhlaan to 6.12.... 1 Kunnantalo kiinni 7.12 ja 31.12... 1 Perusturvaosaston joulukuun tiedote:... 1

Lisätiedot

Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Keskusvaalilautakunta Aika klo 17:00-17:33. Paikka. Saapuvilla.

Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Keskusvaalilautakunta Aika klo 17:00-17:33. Paikka. Saapuvilla. Iitin kunta Pöytäkirja 2/2017 1 Keskusvaalilautakunta 20.02.2017 Aika 20.02.2017 klo 17:00-17:33 Paikka Saapuvilla Leinonen Heikki Salonen Irmeli Kakko Henry Kettumäki Jukka Janhunen Heli Hiltunen Heikki

Lisätiedot

Körpäkkäsanomat 1/2006

Körpäkkäsanomat 1/2006 Körpäkkäsanomat 1/2006 Taustaa Puuveneiden perinneseura Körpäkkä on vuonna 2003 rekisteröity yhdistys, jonka toimintatarkoituksena on puuveneiden perinteiden vaaliminen. Alun perin yhdistyksen perustana

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA

TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA Päivitetty 24.01.2014 Tapahtumia tulee koko ajan lisää ja toimintakalenteria päivitetään säännöllisesti, nouda aina uusin päivitetty Olohuoneesta! Vertaisryhmissä keskustellaan

Lisätiedot

Toimintaa lapsiperheille. Kaarelassa

Toimintaa lapsiperheille. Kaarelassa Toimintaa lapsiperheille Kaarelassa Kevät 2015 KANNELMÄEN SEURAKUNTA ESIKOISVAUVAKERHO Torstaisin klo 13.30-15 Kirkon nuorisotila Nurkassa (alk. 15.1.) Kerho on avoin kohtaamispaikka, ilmoittautumista

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE TOUKOKUU 2016

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE TOUKOKUU 2016 1 PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE TOUKOKUU 2016 Sisältö: Valtuuston kokous... 1 Kunnantalon sulkupäivät... 1 Kaavan voimaantulokuulutus... 1 Löytöeläimet... 1 Päivähoidon kesä... 2 Taidenäyttely... 2 Tarjouspyyntö

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) ,

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) , JÄSENKIRJE 1/2017 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5, 26100 Rauma puh. (02) 821 1065, www.friskituult.fi, friski@friskituult.fi Sisällys Sääntömääräinen Kevätkokous... 2 Kirpputori matka Poriin

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 12/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 201 KH 202 KH 203 KH 204 KH 205 KH 206 KH 207 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Talouden tasapainotusohjelman seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten

Lisätiedot

Eräitä määräaikoja vuoden 2012 presidentinvaalissa

Eräitä määräaikoja vuoden 2012 presidentinvaalissa Eräitä määräaikoja vuoden 2012 presidentinvaalissa Ensimmäisen vaalin vaalipäivä 22.1.2012 Toisen vaalin vaalipäivä 5.2.2012 Ajankohta 1 Toimija Toimenpide Vaalilaki Alkuvuosi 2009 Valtuusto Kunnan keskusvaalilautakunnan

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Keskusvaalilautakunta

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta 12.11.2014 2 Kokousaika 12.11.2014 klo 16.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

syksy 2015 kevät 2014

syksy 2015 kevät 2014 syksy 2015 kevät 2014 Kuva Keimiöltä 2014 /Helmi Neuvonen Vuoden tunnus: Armo tulkoon kaikkien niiden osaksi, jotka rakastavat Herraamme Jeesusta Kristusta, armo ja katoamattomuus. Ef. 6:24 Hyvä NNKY-väki

Lisätiedot

Laukaan. seurakunta. tervetuloa 2017!

Laukaan. seurakunta. tervetuloa 2017! Laukaan seurakunta tervetuloa 2017! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2017. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi nuorista käy rippikoulun

Lisätiedot

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty 10.11.2016 Tuolijumppa Olohuoneessa torstaisin klo 12.00-12.30 vapaaehtoisemme ohjauksessa ja jumpan jälkeen on kahvittelua, ei osall.maksua! Kuntosalivuorot Loimaalla Tuulensuun

Lisätiedot

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN VANHUSPALVELUT HAAPAVEDEN KARTANONVÄKI Rautionkuja 1 Alice Pekkala 050 374 8968, hoitajat p. 043 211 1573 IIN KARTANONVÄKI

Lisätiedot

Kansallinen veteraanipäivä

Kansallinen veteraanipäivä 1 KUNTATIEDOTE nro 4/15.4.2014 Siikalatvan kunta, Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila, puh. (08) 8118411, fax 8121292, www.siikalatva.fi Kehitystä Kun kunnanjohtaja Tuomo Haapalahti pyysi minua kirjoittamaan

Lisätiedot

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen Leija-hanke 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen YVPL Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry Olemme lastensuojelujärjestö Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on lastensuojelujärjestö,

Lisätiedot

Tervetuloa rippikouluun!

Tervetuloa rippikouluun! Tervetuloa rippikouluun! Pakilan seurakunnan rippikoulut 2015 Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Ja onnittelut jo valmiiksi; täytät 15 vuotta vuonna 2015! Olet siis mitä parhaassa ripari-iässä.

Lisätiedot