HÄMEENLINNAN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HÄMEENLINNAN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2014"

Transkriptio

1 1 HÄMEENLINNAN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS IKÄIHMISTEN LAUTAKUNNAN NIMEÄMÄ VANHUSNEUVOSTO Ikäihmisten lautakunta on nimennyt nykyisen vanhusneuvoton toimintakaudelle Vanhusneuvostossa on laaja järjestöjen edustus sekä ikäihmisten lautakunnan keskuudestaan nimeämät edustajat. Valinnassa on huomioitu yhdistysten omat esitykset, jäsenmäärä, alueellinen kattavuus sekä sukupuolten välinen tasa-arvo. Suurin edistysaskel vanhusneuvoston toimintahistoriassa oli vanhusneuvoston toiminnan muuttuminen lakisääteiseksi alkaen ja samalla näkyväksi osaksi kunnallista vaikuttamisen demokratiaa. 1.1 Vanhusneuvoston kokoonpano vuonna 2014 Varsinaiset jäsenet: Heikki Karisto, veteraanijärjestöt Ensio Koitto, Kristilliset Eläkeläiset Terttu Mertanen, Hml Senioriopettajat ry. Kirsti Parikka, Kansalliset Seniorit Pentti Nyholm, Ikäihmisten lautakunta Veikko Rantanen, vara pj. Eläkeliitto Jarmo Röksa, Eläkeläiset Seppo Saari, Eläkeliitto Anna-Liisa Torvinen, pj. Eläkkeensaajat Sirkku Vesanen, Eläkkeensaajat Varajäsenet: Antero Rättö, veteraanijärjestöt Juhani Hämäläinen, Kristilliset Eläkeläiset Eira Vuorela, Kansalliset Seniorit Terttu Korkeaoja, Kansalliset Seniorit Pipsa Häkkinen, Ikäihmisten lautakunta Seppo Salonen, Eläkeliitto Alice Tiainen, Eläkeläiset Helmi Leimu, Eläkeliitto Reijo Suominen, Eläkkeensaajat Mirja Kulomäki, Eläkkeensaajat Anna-Liisa Torvinen on toiminut pj: a toimintakauden 2013 alusta alkaen ja jatkaa edelleen. Veikko Rantanen on toiminut vara pj: a toimintakauden 2013 alusta alkaen ja jatkaa edelleen. Tilaajayksikön ja kehittämispalveluiden neuvottelun tuloksena sihteerin tehtävien hoitaminen siirrettiin takaisin Pirkko Mattilalle. Pirkko Mattila on toiminut sihteerinä alkaen ja jatkaa edelleen. Taina Kärki toimi sihteerin sijainen kokouksissa 19.3-, 16.4 ja Vanhusneuvoston kokoukset vuonna 2014 Hämeenlinnan vanhusneuvosto kokoontui toimintakaudella toisen toimintavuotensa 2014 aikana seitsemän kertaa. Kokousten asialistat ja muistiot liitteineen on lähetetty varsinaisille ja varajäsenille sähköpostin välityksellä. Niille jäsenille joilla ei ole omaa sähköpostia käytössä on asiakirjat lähetetty kirjepostina. Vanhusneuvoston kokousmuistiot on luettavissa myös netistä. 2.1 Ensimmäinen kokous pidettiin kaupungintalolla. Ikäikäihmisten lautakunnan pj Kaija- Leena Savijoki toi terveiset lautakunnasta sekä palvelu- ja hankinta-ohjelmasta Tilaajapäällikkö Leena Harjula selvitti lääkejakelun järjestämisestä. Tilaajajohtaja Jukka Lindbergin kertoi hyvinvointikeskusten suunnittelun tilanteesta Kalvolassa ja Lammilla. Terveydenhuollon hoitotarvikejakelun ja vaippakorvausten tilannekatsauksen esitti tilaajaylilääkäri Markku Nurmikari. Hyväksyttiin vanhusneuvoston toimintakertomus vuodelta Käsiteltiin toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle Kokousten ajankohdat oli päätetty jo kokouksessa. 2.2 Toinen kokous pidettiin kaupungintalolla. Viestintäpäällikkö Tiina Vahtokari piti esityksen vanhusneuvoston esitteen valmistelusta, sisältöaineistosta, taitosta, värimaailmasta ja aitataulusta. Käsiteltiin Ikäihmisten palveluoppaan päivittäminen, painatus sekä jakelu asiakasohjausyksikön ja viestintäpalvelujen yhteistyönä. Käsiteltiin vanhusneuvoston esittelymateriaalin val-

2 mistelu INNOPARK kehittämispalvelujen tekemän työn pohjalta. Vanhusneuvoston työpajassa todettiin viestintätyöryhmän perustamisen tarve. Ryhmän tehtävänä on aloitteiden ja kannanottojen valmistelu lautakunnalle sekä yhteistyön median kanssa. Vanhusneuvosto nimesi keskuudestaan työryhmää edustajat alueelliselta pohjalta. Viestintätyöryhmän jäseniksi nimettiin Sirkku Vesanen Lammilta, Heikki Karisto Tuuloksesta, Seppo Saari Hauholta, Helmi Leimu Rengosta, Veikko Rantanen Kalvolasta ja Anna-Liisa Torvinen pj. kanta-kaupungista. Puheenjohtaja kutsuu työryhmän tarpeen mukaan koolle. 2.3 Kolmas kokous pidettiin Validia- kodissa Härkämäenkujalla. Alussa Validia- kodin esittely palvelupäällikkö Piritta Mattila. Vanhusneuvosto hyväksyi viestintäyksikön valmisteleman vanhusneuvoston esiteluonnoksen ja piti sitä hyvänä. Vanhusneuvosto hyväksyi INNOPARK kehittämispalveluiden tekemän diaesityksen käytettäväksi. Käsiteltiin vanhuspalvelulain toimeenpanoa koskevan alatyöryhmän nimeäminen. Työryhmän vetäjäksi valittiin Jarmo Röksä, joka on antanut suostumuksena tehtävään. Lisäksi työryhmään nimettiin Reijo Suominen, Terttu Mertanen, Sirkku Vesanen ja Anna-Liisa Torvinen. Vanhusneuvosto päätti tehdä aloitteen kaupunginhallitukselle ravitsemusterapeutin toimen perustamisesta asiakasohjausyksikköön. Puheenjohtaja Anna-Liisa Torvinen oli pitämässä HAMK: n oppilaitoksella vanhusneuvoston diaesityksen. Tilaisuus oli onnistunut ja kuuntelemassa oli paljon sosionomiopiskelijoita. He olivat kiinnostuneita vanhusneuvoston toiminnasta. 2.4 Neljäs kokous pidettiin kaupungintalolla. Ikäihmisten lautakunnan pj Kaija-Leena Savijoki oli kertomassa ajankohtaiset kuulumiset. Ikäihmisten lautakunnan jäsenet osallistuivat huhtikuussa lautakunnan seminaarimatkalle Tanskan Århusiin. Päätettiin vanhustenviikon suunnittelutyön käynnistämisestä kesäkuun alkupuolella. Päätettiin vanhuspalvelulain toimeenpanon seurantaryhmän toimintaedellytyksistä. Työryhmän osallistujat valittiin edellisessä kokouksessa. Työryhmää täydennettiin vielä tässä kokouksessa, kun varsinaisista jäsenistä nimettiin mukaan Kirsti Parikka. 2.5 Vanhusneuvoston viides kokous pidettiin Poltinahon seurakuntatalolla. Vanhustenviikkoa vietetään Suunnittelutyö päätettiin käynnistää Vanhusneuvosto päätti tehdä aloitteen ikäihmisten asumisoikeusasuntojen rakentamisen mahdollisuudesta ja osoittaa aloitteen ikäihmisten lautakunnalle. Päätettiin pyytää asiantuntijaesitystä seuraavaan kokoukseen koskien vastuutyöntekijän toimintamallia ja periaatteista Hämeenlinnassa. 2.6 Vanhusneuvoston kuudes kokous pidettiin kaupungintalolla. Asiakasohjausyksikön vs. päällikkö Vuokko Lehtimäki esitteli vastuutyöntekijän toimintamallia Hämeenlinnassa. Sosiaaliasiamies Satu Loippo esitteli raportin vuodelta 2013 ja kertoi kuulumiset vanhuspalvelulain toteutumisesta kuluvan vuoden ajalta. Ikäihmisten lautakunnan pj Kaija- Leena Savijoki välitti terveiset kesä elokuulta. 2.7 Vanhusneuvoston seitsemäs kokous pidettiin Lammilla. Alussa oli Lammin alueen ikäihmisten palveluyksikköjen esittelykierros. Päivi Helen palveluyksikön esimies, piti esityksen Lammin vanhainkodin ja Naskalin palvelutalon osalta. Hannele Iso- Sipilä piti esityksen Lammin kotihoidosta ja Palkkisillan palvelutalosta. Leenamaria Keipilä toiminnanjohtaja esitteli Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiön suunnitelmia Ydin- Hämeen osalta. Ikäihmisten asiointimahdollisuudet Lammilla ja kyläbussien aikataulut puhuttivat erityisesti. Vanhusneuvosto päätti kuulla joukkoliikennekoordinaattori Maarit Kaartokalliota ensivuoden alussa. Vanhusneuvosto päätti teettää alueellisen selvityksen joukkoliikenteen/asiointiliikenteen tilanteesta Hämeenlinnassa. Vanhusneuvoston pj. kutsuu viestintätyöryhmä koolle aloitteen valmistelua varten. Vanhustenviikon toteutuminen alueellisesti käytiin läpi työryhmän palautekokouksen muistion pohjalta. Vanhustenviikko oli erittäin onnistunut koko kaupungin osalta. Vanhusneuvosto teki päätöksen, että ensivuoden 2015 vanhustenviikon pääjuhla järjestetään Hauholla. Vanhusneuvosto esitti, kannatti ja päätti nykyisen pj: n Anna-Liisa Torvisen jatkavan tehtävässään toimintakauden vuodet Varapuheenjohtajan tehtävää hoitaa edelleen Veikko Rantanen toimintakauden vuo- 2

3 det Kokouksen lopuksi päätettiin toimintasuunnitelman 2015 painopisteet ja kokouspäivämäärät. 3. Vanhusneuvoston käsittelemät tärkeimmät asiat vuonna Vanhusneuvoston toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta Vanhusneuvoston toimintasuunnitelman valmistelu vuodelle Vanhusneuvoston esitteen valmistelusta ja toteutuksesta päättäminen 3.4 Ikäihmisten palveluoppaan 2014 suunnitteluun osallistuminen viestintäyksikön kanssa 3.5 Vanhusneuvoston diaesityksen suunnittelutyöhön osallistuminen ja päätös käytöstä 3.6 Vanhustenviikon suunnittelutyön ja toteutuksen koordinointi koko kaupungin alueella 3.7 Aloite Ikäihmisten lautakunnalle ravitsemusterapeutin toimen perustamisesta 3.8 Aloite Ikäihmisten lautakunnalle asumisoikeusasuntojen rakentamisesta 3.9 Aloite Ikäihmisten lautakunnalle joukkoliikenteen ja asiointiliikenteen selvityksen teettämisestä 3.10 Aloite Ikäihmisten lautakunnalle omaishoitajien mahdollisuudesta päästä Seniorikortilla uimahalliin klo 15 jälkeen. 4. Vanhusneuvoston järjestämät tapahtumat vuonna Vanhustenviikon toteutuminen Hämeenlinnassa Vanhustenviikko juontaa juurensa vuoteen 1954, jolloin Suomessa vietettiin ensimmäistä vanhusten teemapäivää Vanhusneuvosto vastasi juhlaviikon suunnittelutyöstä ja koordinoinnista. Aluekoordinaattorit kokoontuivat ohjelmantyöhön kaupungintalolle palautekokous mukaan lukien 8 kertaa. Kaikki alueet olivat nimenneet järjestöjen keskuudesta yhteispäätöksellä aluekoordinaattorin osallistumaan koko kaupunkia koskevaa ohjelmatyöhön. Suuret kiitokset kuuluvat viestintäpäällikölle ja verkkotoimittajalle erittäin hyvästä palvelusta juhlaviikon ohjelmatyön viimeistelyissä, painatusten ja tiedottamisen onnistumiseksi. Vuonna 2014 Vanhustenviikkoa vietettiin viikolla 41 ajalla ja teemana oli Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenviikon ohjelmatarjonta oli erittäin monipuolinen ja toteutukset onnistuneita. Pääjuhlaa vietettiin Rengossa Juhlapuhujana oli EU - diplomaatti Ilkka Uusitalo. Puhe oli koskettava ja positiivisia ajatuksia herättävä. Juhlan toteutuksen onnistumiseen vaikutti vapaaehtoisten toimijoiden erittäin suuri työpanos. Paikkana ala- asteen juhlatila oli sopiva, hyvä esiintymislava, salissa riittävän väljää ja hissi käytettävissä. Tilaisuuksissa kävijöitä oli seuraavasti; Hauholla 317 kävijää, Kalvolassa 203 kävijää, Lammilla 474 kävijää, Rengossa 681 kävijää, Tuuloksessa 114 kävijää ja Kanta-kaupungin tilaisuuksissa 1058 kävijää. Vanhustenviikon tilaisuuksissa koko kaupungin alueella oli kävijöitä yhteensä Kustannukset juhlaviikon järjestelyistä yhteensä 5459,97 euroa. Hämeenlinnassa 65 vuotta täyttäneitä asukkaita oli yhteensä 22,2 % asukasluvusta, yht asukasta ja 75 vuotta täyttäneitä samana ajankohtana 10,1 % asukasluvusta, yht asukasta. 5. Vanhusneuvoston jäsenten osallistuminen ikäihmisten palvelujen kehittämistä kokeviin työryhmiin ja kehittämispajoihin ja seminaareihin 5.1 Vanhusneuvoston lakisääteinen rooli ja toiminnan kehittämisen työpaja INNOPARKISSA Vanhusneuvosto, kehittämispalvelut, viestintäpalvelut, tilaajayksikkö ja Ikäihmisten palvelujen tilaajalautakunta järjestivät yhteistyössä työpajan Innopark, kehittämispalvelujen Konseptoritilassa. Työpajan toteutus ostettiin ja sen vetäjinä toimivat Hanna Willner ja Mika Anttila. Vanhusneuvoston jäseniä osallistui työpajaan yhteensä 9 jäsentä. Poliittisen päätöksenteon ja virkamiehistön edustajia työpajaan osallistui 6 henkilöä. Työpajan tavoitteeksi määriteltiin Vanhusneuvoston toiminnan kehittäminen. Osatavoitteena oli tuottaa materiaalia vanhusneuvoston viestintään (visio, missio, konkreettista materiaalia, vanhus- 3

4 4 neuvoston esitteen valmistelua varten sekä esittely diat), kehittää toimintamallia ja luoda toiminnalle alustava rakenne. Vaikuttamisen käytännöt sekä osallisuus olivat keskeisellä sijalla työpajan toteuttamisessa. Ikäihmisten palvelujen tilaajapäällikkö Leena Harjula käsitteli puheenvuorossaan vanhusneuvoston aseman muuttumista alkaen. Vanhusneuvostolle on annettu lainsäädännässä tehtäväksi - suunnitelmien valmistelu - palvelujen laadun ja riittävyyden arviointi - mahdollisuus vaikuttaa palveluiden suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan Vanhusneuvoston toimintaedellytykset on turvattava, minkä johdosta suositustasolla on huomioitava seuraavat asiat: - toimitilat kokouksia varten - kokousten järjestäminen ja niiden kustannukset - kaupungin palveluksessa oleva henkilö toimii vanhusneuvoston sihteerinä - vanhusneuvoston jäsenten mahdollisuus osallistua koulutuksiin - kaupunki päättää kokouspalkkioiden maksamisesta - toiminnalle osoitetaan määräraha - Ehdotus vanhusneuvoston missioksi: Vanhusneuvoston toiminta on lakiin pohjautuvaa toimintaa. Vanhusneuvosto on arvotettu kumppani, joka toimii aktiivisesti ikääntymisen edistäjänä ja kehittäjänä arvokkaan vanhuuden puolestapuhujana Ehdotus vanhusneuvoston visioksi muotoiltiin seuraavasti: Vanhusneuvosto on aktiivinen osallistuja ja vaikuttaja ikäihmisiin ja päätöksentekoon. Vanhusneuvosto on realistinen tulevaisuuden tekijä ja näkijä, yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin edistäjä Osallistuminen, vaikuttaminen ja viestintä: - tiedotus eläkeläisjärjestöihin - lehdistön hyödyntäminen tiedotuksessa (isoimmat asiat) - kasvokkain tapahtuva tiedotus - Kastellissa ja alueellisissa palvelupisteissä järjestettävät tapahtumat - teemalliset tapahtumat ja tilaisuudet - päätöksenteosta tiedottaminen - vanhusneuvoston työn tunnetuksi tekeminen - ongelmien ja kehujen välittäminen - esitteen puute - pöytäkirjojen tiedottaminen medialle Osallisuuden ja viestinnän kehittämistoimenpiteitä: - luodaan vanhusneuvostolle esite, jonka kaupungin viestintäyksikkö taittaa - luodaan vanhusneuvoston toimintaa esittelevät Power Point kalvot yhtenäisen viestinnän tueksi - tuodaan kaupungin nettisivuille vanhusneuvoston jäsenten nimet ja yhteystiedot (kysytään luvat) - sihteerin kautta muistiot kaupungin nettisivuille kohtaan päätöksenteko - nettisivujen päivitys ja ajantasaisuus on sihteerin vastuulla - perustetaan vanhusneuvoston jäsenistä alatyöryhmä viestintätoimikunta/- työryhmä - tapahtumat merkitään tapahtumakalenteriin (viestintätyöryhmä hoitaa) - viestintätyöryhmä voi olla itse suoraan yhteydessä mediaan ja pyytää heitä paikalle tekemään juttua - Kehittämisen työpajan esityksistä vuonna 2014 on toteutunut:

5 5 - vanhusneuvoston esite - Power Point esittelykalvot - viestintätyöryhmän toiminnan käynnistyminen (aloitteet, kannanotot) - vanhuspalvelulain toteutumista seuraamaan nimetyn työryhmän toiminnan käynnistyminen 5.2 Voimaa vanhuuteen hankkeen ohjausryhmään osallistuminen Ikäihmisten terveysliikunnan kansallisen toimenpide-ohjelman kokonaisuuteen kuuluvan Voimaa Vanhuuteen hankkeen ohjausryhmään vanhusneuvosto nimesi pj. Anna-Liisa Torvinen ja varajäseneksi Kerttu Loukojärvi. Hanke päättyy Hämeenlinnan osalta vuonna Päätösseminaari pidettiin Poltinahon seurakuntatalolla IKÄPALO- hankkeen ohjausryhmään osallistuminen Vanhusneuvoston pj Anna- Liisa Torvinen on edustanut vanhusneuvostoa ja toiminut ikäihmisten äänenä IKÄPALO- hankkeen ohjausryhmässä. Hanke on vanhuspalvelulain toimeenpanoa koskeva hanke, jossa ensisijaisesti kehitetty ikäihmisten palveluohjausta Hanketta on hallinnoinut Lahden kaupunki. Hanke on toteutettu kumppanuushankkeena, johon ovat kuuluneet Lahden lisäksi Hämeenlinnan-, Heinolan ja Vantaan kaupungit. Hanke toteutettiin ajalla Vahvat vanhusneuvostot seminaari Tampereella Vahvat vanhusneuvostot. Ääni kuuluviin osaaminen näkyväksi seminaari Tampereella , johon osallistui Hämeenlinnan vanhusneuvoston jäseniä. Tämä oli Eläkeläisliittojen EETU ry: n organisoima valtakunnallinen seminaarikiertue. Tampereen tilaisuus oli Sitran ja Tampereen kaupungin hankkeiden yhdessä järjestämä alueellinen seminaari vanhusneuvostojen työn vahvistamiseksi. 5.5 Liikkeellä Voimaa Vuosiin seminaari Tampereella Vanhusneuvoston varajäsen Terttu Korkeaoja osallistui Tampereella pidettyyn Liikkeellä Voimaa Vuosiin alueseminaariin. 5.6 Maakunnallinen vanhusneuvostojen seminaari Lahdessa Kanta- Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnallinen vanhusneuvostojen seminaari pidettiin Lahdessa Hennalan Upseerikerholla. Seminaari avasi Eläkeliiton Etelä-Hämeen piirin toiminnanjohtaja Jukka Uola. Seminaarin teemana oli Vanhusneuvosto ikäihmisten palvelujen edunvalvojina. Vanhusneuvostojen edustajat kertoivat Vahvat vanhusneuvostot kokemuksiaan. EETU ry: n ajankohtaista asiaa vanhuspalvelulaista ja vanhusneuvostoista esitteli Kansallisen Senioriliitto ry: n Liittovaltuuston pj Jouni Mykkänen. Hämeenlinnan osuutena oli hyvät käytännöt esimerkki vanhusneuvostotyöstä. Esittelijänä toimi vanhusneuvoston pj Anna-Liisa Torvinen. Esittelymateriaalina olo Power Point diaesitys, jossa vanhusneuvoston missio, visio ja lakisääteinen rooli avattiin kuulijoille. Palaute esityksestä oli kiitoksen arvoinen eriomaisesta ja aktiivisesta vanhusneuvostotyöstä. 5.7 Liikunta ja ravitsemus koulutuspäivä Ikäinstituutissa Helsingissä Voimaa vanhuuteen hankkeeseen liittyvä ja Ikäinstituutin järjestämä koulutuspäivä. Kouluttajana Satu Jyräkorpi ETM, suunnittelijat Annele Uramo, Ttm, ft, Anu Havas ft, Ikäinstituutti. Koulutuspäivän anti oli erinomainen. Saatiin valmiuksia hyödyntää liikunta- ja ravitsemusneuvontaa asiakaslähtöisesti julkisella ja yksityisellä sosiaali- ja terveysalalla sekä järjestösektorilla. 5.8 Kumppanuustoimintaa Vanhusneuvoston jäsenet ovat olleet organisoimassa Elämyspuutarhatoimintaa ja tästä hyvä esimerkkinä Voutilakeskuksessa toteutuneet liikunnalliset tempaukset. Vanhusneuvosto on solminut yhteistyötä syksyllä 2014 toimintansa käynnistäneen Kumppanuus- talon kanssa. Vanhustenviikon järjestelyt ovat hyvä esimerkki laajasti toteutuneesta kumppanuustoiminnasta. 5.9 Tutustumiskäynti Tuulokseen Birgitta- puistoon

6 Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiön Leander- hanke kutsui vanhusneuvoston jäseniä syksyllä tutustumaan Tuuloksessa olevaan Birgitan puistoon. Birgitan - puistossa järjestettiin HAMK: n sairaanhoitajaopiskelijoiden toimesta ohjattua ulkoliikuntaa kaikenikäisille Vanhusneuvoston alatyöryhmien perustaminen ja toimintaa vuonna Viestintätyöryhmän toiminta vuonna 2014 Viestintätyöryhmä perustettiin vanhusneuvoston kokouksessa Ryhmän tehtävänä on aloitteiden ja kannanottojen valmistelu lautakunnalle sekä yhteistyön median kanssa. Vanhusneuvosto nimesi keskuudestaan työryhmää edustajat alueelliselta pohjalta. Viestintätyöryhmän jäseniksi nimettiin Sirkku Vesanen Lammilta, Heikki Karisto Tuuloksesta, Seppo Saari Hauholta, Helmi Leimu Rengosta, Veikko Rantanen Kalvolasta ja Anna-Liisa Torvinen pj. kanta-kaupungista. Puheenjohtaja kutsuu työryhmän tarpeen mukaan koolle. Viestintätyöryhmän tekemät aloitteet Ikäihmisten lautakunnalle, aloite ravitsemusterapeutin toimen perustaminen asiakasohjausyksikköön, aloite asumisoikeusasuntojen rakentamisesta osaksi monimuotoisesti tuotettua asuntokantaa, aloite joukkoliikenteen ja asiointiliikenteen tarvekartoitukset ja parannustoimet sekä aloite omaishoitajien mahdollisuus käyttää uimahallin palveluja klo 15 jälkeen Seniorikorttia kehittämällä. 6.2 Vanhuspalvelulain toteutumista seuraavan työryhmän toiminta vuonna 2014 Kokouksessa käsiteltiin vanhuspalvelulain toimeenpanoa koskevan alatyöryhmän nimeäminen. Työryhmän vetäjäksi valittiin Jarmo Röksä, joka on antanut suostumuksena tehtävään. Lisäksi työryhmään nimettiin Reijo Suominen, Terttu Mertanen, Sirkku Vesanen ja Anna-Liisa Torvinen. Kokouksessa työryhmää täydennettiin vielä yhdellä jäsenellä, kun Kirsti Parikka nimettiin työryhmään. Työryhmä kokoontui toimintavuoden aikana 3 kertaa. Merkittävin edistysaskel tapahtui, kun ikäihmisten hoivan ja hoidon johto kutsui vanhusneuvoston jäsenet mukaan palvelutuotannon/palveluyksikköjen järjestämiin asiakasraateihin. Tästä tulee jatkuva yhteistyön toimintamalli. Asiakasraadit ovat käynnistyneet vuonna Vuoden 2014 palautekeskustelu käydään seuraavan vuoden 2015 tammikuun kokouksessa. 7. Vanhusneuvoston toimintamäärärahan käyttö vuonna 2014 Vanhusneuvoston toimintamääräraha on Ikäihmisten lautakunnan kustannuspaikan alla omana kohteenaan. Vanhusneuvoston toimintakulut vuonna 2014 olivat yhteensä 9 550,04 euroa. Kokouspalkkioihin kului 8030,00 euroa, matkakuluihin (matkakulut) 1320,91 euroa ja kokoustarjoiluihin 157,71 euroa. Vanhustenviikon kustannukset yht. 5459,97 euroa on katettu testamenttivaroista tasetililtä. Vanhusneuvoston toiminnan kehittämistä koskevan työpaja, diaesityksen valmistelu, neuvoston esitteen taiton sekä ikäihmisten palveluoppaan päivittämistä koskevat kustannettu on maksettu tilaajayksikön kehittämisrahoista. 6 Hämeenlinna Anna-Liisa Torvinen vanhusneuvoston pj Pirkko Mattila vanhusneuvoston sihteeri

Hämeenlinnan vanhusneuvosto

Hämeenlinnan vanhusneuvosto Hämeenlinnan vanhusneuvosto 1 n toiminta lakisääteistä Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista, 28.12.2012/980 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Lisätiedot

Vanhusneuvosto Turussa

Vanhusneuvosto Turussa Vanhusneuvosto Turussa Eija Salmiosalo 16.1.2014 1.7.2013 voimaan tulleessa vanhuslaissa vanhusneuvostot tulivat lakisääteisiksi. Vanhusneuvosto on asetettava viimeistään 1.1.2014. Laki ei sinällään vaikuta

Lisätiedot

RIIHIMÄEN VANHUSNEUVOSTO MUISTIO 1/2015

RIIHIMÄEN VANHUSNEUVOSTO MUISTIO 1/2015 1 RIIHIMÄEN VANHUSNEUVOSTO MUISTIO 1/2015 Paikka: Kaupungintalo, 4. kerros, kokoushuone 2 Aika: 16.2.2015 klo 14-16 Paikalla: Haapala Pentti VR Eläkeläisten liiton Riihimäen osasto ry. Helenius Antti puheenjohtaja

Lisätiedot

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun hyvä tulevaisuus projektin

Hämeenlinnan seudun hyvä tulevaisuus projektin Hämeenlinnan seudun hyvä tulevaisuus projektin Loppuraportti 1.1.2003-31.12.2005 Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen julkaisuja 7 Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, kansallisesti, alueellisesti

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 3 2013 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Julkaisusarja: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän

Lisätiedot

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 LOPPURAPORTTI Marjo Hattunen & Satu Tanttu SISÄLLYS 2 1 Johdanto 3 2 Hankkeen tausta 4 3 Hanketyön eteneminen 4 4 Hankkeen

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY 13.03.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 YLEISTÄ Valtakunnallisesti vuosi 2013 oli palokuntatoiminnan 175v -juhlavuosi. Järjestäytynyt palokuntatoiminta alkoi maamme ensimmäisen palokunnan,

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 9/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 9/2013 -3, KH 6.5.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 6.5.2013 Esityslista 9/2013 -2, KH 6.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 6.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta Loppuraportti LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Hankkeen toteuttajan nimi 1 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 1 3. Yhteenveto hankkeesta

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI KATVE-PROJEKTI 2009-2011

LOPPURAPORTTI KATVE-PROJEKTI 2009-2011 LOPPURAPORTTI KATVE-PROJEKTI 2009-2011 Omaishoitajien kattava tavoittaminen toimijaverkoston avulla LOPPURAPORTTI 5.7.2012 Etelä-Karjalan Omaishoitajat ja Läheiset ry Projektivastaava Sikketiina Rönty

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 2014 TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys Sisällys... 2 1. Pääsektori... 7 1.1. Toimijat... 7 1.2. Toimintasuunnitelman mukaiset projektit... 7 1.3. Henkilöstö... 8 1.4. Muuta... 9 Yliopisto...

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013 2014 MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009 Suomen maaseutuverkosto 2013 Sisällysluettelo 1. AVAINTIETOJA 2013... 2 2. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. HALLINTO JA ORGANISAATIO... 4 3.1. Maaseutuverkoston

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus TOIMINTAKERTOMUS 2013 Seutulautakunta 8.5.2014 1 Taitto: Irmeli Marttila Kannen kuvat: Leena Harju 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 5 2. PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

Yhdistysposti 2/2012. TEKIJÄT: Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö veijo.kivisto@aivoliitto.fi, p. 040 5430 009

Yhdistysposti 2/2012. TEKIJÄT: Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö veijo.kivisto@aivoliitto.fi, p. 040 5430 009 2 Toiminnanjohtajan terveiset 3 Ajankohtaista toimenpiteitä varten 3 Yhdistysväen tapaamiset 4 Tukea yhdistysten vertaistukitoimintaan 5 Suvipäivä Suvituulessa 5 Yhdistysten internet-sivut 6 Tue Aivoliittoa

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA. Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste II) hankekokonaisuuden Pohjois-Pohjanmaan osahanke

VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA. Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste II) hankekokonaisuuden Pohjois-Pohjanmaan osahanke VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste II) hankekokonaisuuden Pohjois-Pohjanmaan osahanke Lapsen hyvä arki 2-hanke 2011-2013 VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA Pohjoisen alueen Kaste

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2004

TOIMINTAKERTOMUS 2004 1 YLEISTÄ Vuosi 2004 oli Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO:n seitsemäs toimintavuosi. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Opiskelijat ry (OSAKO) perustettiin 5.12.1997. Perustamisasiakirjat

Lisätiedot

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1.10.2008 Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1 InnoELLI Senior 2 TL 2 Verkostot ja viestintä - SeniorHaavi Laatijat: Heli Pajuvirta, Anu Olkkonen, Toni

Lisätiedot

EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 >

EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 > EHYT 3 17.9.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote IKÄHANKE ESITTÄYTYY Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > Minna Lehtinen EHYT ry:n aluefoorumit jatkuvat

Lisätiedot