KUNTOTUTKIMUKSET JA SISÄILMAMITTAUKSET RAPORTTI Anttilan koulu Kirkkokatu Lohja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTOTUTKIMUKSET JA SISÄILMAMITTAUKSET RAPORTTI Anttilan koulu Kirkkokatu 6 08100 Lohja 13.10.2015"

Transkriptio

1 KUNTOTUTKIMUKSET JA SISÄILMAMITTAUKSET RAPORTTI Anttilan koulu Kirkkokatu Lohja

2 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 2 (43) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ Kohde Tilaaja/-t ja osoitetiedot Tilaajan yhteyshenkilöt Toimeksisaaja ja tutkijat Tutkimusajankohdat Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Rajaukset kohteessa PERUSTIEDOT KOHTEESTA Yleistiedot Käytettävissä olleet asiakirjat ja aikaisemmat tutkimukset YHTEENVETO TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Jatkotoimenpide-ehdotukset ILMANVAIHTO Tutkimusmenetelmät Painesuhteet Ilmanvaihdon puhtaus Ilmanvaihtokoneen puhtaus Tuloilmaventtiilien puhtaus Muita havaintoja RAKENNUSTEKNISET TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET Tutkimusmenetelmät Rakenteiden avaukset ja tutkimukset Epätiiviit putkiläpiviennit Ulkoseinät Vesikatto, räystäsrakenteet ja yläpohja Alakatot ja alakattojen yläpuoliset tilat Alapohja Rakennehalkeamat Ikkunat Vanhan osan ja laajennusosan liitoskohdat (Musiikkiopisto) Kattovalokuvut Piha-alue ja vesien poisohjautuminen sekä lumen kasaantuminen Sokkeli, perusmuuri ja kellarikerroksen ulkoseinä Pintarakenteet Kellarikerroksen iv-konehuoneen tutkimukset (mm. kosteuskartoitus) Muut havainnot Ilmatiiviystarkastelut merkkiainekaasun ja merkkisavun avulla RAKENTEIDEN MIKROBIT Materiaalinäytteiden mikrobianalyysitulokset ja tulkinta TEOLLISET MINERAALIKUIDUT Tutkimusmenetelmät... 42

3 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 3 (43) 8.2 Tulokset ja niiden tulkinta LIITTEET

4 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 4 (43) 1 YLEISTÄ 1.1 Kohde Anttilan koulu Kirkkokatu Lohja 1.2 Tilaaja/-t ja osoitetiedot FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Osmontie 34 PL HELSINKI 1.3 Tilaajan yhteyshenkilöt Juhani Pirinen toimialajohtaja puh Toimeksisaaja ja tutkijat Suomen Sisäilmakeskus Oy, Vantaan toimipiste Eila Hämäläinen, tutkimuspäällikkö, rkm, rakennusterveysasiantuntija Esko Lindblad, valvontapäällikkö, rkm, rakennusterveysasiantuntija Keijo Kovanen, talotekniikan tutkimuspäällikkö, FM Riitta Wallsten, tutkimusinsinööri, rkm Juho Lipponen, tutkimusinsinööri, RI 1.5 Tutkimusajankohdat ajalla tutkimukset kohteessa rakenteiden avaajat tilaajan järjestämä 1.6 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tutkimukset perustuvat pääosin FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n TkT Juhani Pirisen laatimaan kuntotutkimussuunnitelmaan, joka on päivätty sekä Juhani Pirisen ja Esko Lindbladin yhdessä tekemään kohdekäyntiin Tutkimusten yhteydessä tehdyt havainnot ja näytteiden analyysitulokset otettiin huomioon kohteen kuntoa ja sisäilmaa arvioitaessa, vaikka se poikkeaisikin laaditusta kuntotutkimussuunnitelmasta. Tutkimusten tavoitteena oli selvittää mittauksin ja rakennusteknisin tutkimuksin rakennuksessa vallitsevia olosuhteita, sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä sekä rakennuksen kuntoa. 1.7 Rajaukset kohteessa Tutkimukset kohdistuivat aluksi Anttilan koulun vanhaan osaan, pois lukien hammashoitola ja Laurentius-Sali, jotka kuitenkin myöhemmin otettiin mukaan tutkimuksiin.

5 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 5 (43) 2 PERUSTIEDOT KOHTEESTA 2.1 Yleistiedot Rakennus on betonirakenteinen, pilari-palkkirunkoinen ja tiiliverhoiltu koulukiinteistö. Rakennus on perustettu osittain pilareiden ja osittain paalujen varaan. Alapohjarakenteena on teräsbetonilaatta, kantava teräsbetonilaatta tai ontelolaattaelementti. Rakennuksessa on tasakatto ja katemateriaalina on bitumihuopa. Välipohjat ovat joko ontelolaattaelementtejä tai teräsbetonilaattoja. Rakennuksessa on keskitetty koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä useilla ilmanvaihtokoneilla. Vanhan puolen iv-koneissa ja luokkahuoneissa ei ole jäähdytystä. Kesällä 2015 on vanhan puolen ilmanvaihtojärjestelmä tutkittu, puhdistettu ja säädetty. Samalla on iv-koneiden ja tuloilmaventtiilien äänenvaimentimet pinnoitettu GrafoSeal-pinnoitteella mineraalivillakuitujen irtoamisen estämiseksi. 2.2 Käytettävissä olleet asiakirjat ja aikaisemmat tutkimukset Käytettävissä olleet, asiakkaalta saadut asiakirjat ja aikaisemmat tutkimukset: - Raportti, Anttilan koulu, Ulkoseinärakenteen villaeristeen näytteenotto, , Polygon Finland Oy - Anttilan koulu ark-pohjat - Anttilan koulu IV-luovutus - Muistio sisäilmakäynnistä Anttilan koululla , Lohjan kaupunki, työsuojelu - Anttilan koulu, aikaisemmat käsittelyt, sisäilmaryhmä - Anttilan koulu, Julkisivun tiilimuurauksen vauriot raportti, , Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy - Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, US, , Työterveyslaitos - Leikkauksia 1982, Anttilan yläaste - Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto. Sisäilmatutkimus , Sisäilmainsinöörit Oy - Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto. Sisäilmatutkimuksen lähtötilanneselvitys, Sisäilmainsinöörit Oy - Luonnos, Tutkimussuunnitelma, Anttilan koulu, , FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Juhani Pirinen Lisäksi vastaanotettiin vanhoja rakennepiirustuksia, joita ei ole luetteloitu. Tässä raportissa ei oteta kantaa muiden tutkijoiden tuloksiin.

6 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 6 (43) 3 YHTEENVETO Anttilan koulun ulkoseinärakenteissa ja erityisesti niiden mineraalivillaeristeissä mikrobivauriot ovat laaja-alaisia, joka muodostaa merkittävimmän sisäilmaongelman. Vaurioituneiden rakenteiden epätiiviyksien kautta tapahtuvat hallitsemattomat vuotoilmavirtaukset mahdollistavat epäpuhtauksien siirtymisen sisäilmaan. Tehtyjen tutkimusten perusteella todetaan, että rakennuksen osalta riskirakenteita tai niiden kaltaisia rakenneosia ovat: - ulkoseinärakenteet (eristekerroksen mikrobivauriot, tiilisaumojen halkeamat) - kaikkien kerrosten alkuperäiset ikkunat (puuosien kosteus- ja rakennevauriot) myös hammashoitolan ikkunat ja niiden liitosrakenteet - epätiiviit ulkoseinän ja ikkunoiden liitoskohdat (ulkoseinärakenteen epäpuhtauksien pääsy sisäilmaan, vuotoilmareitit) - erityisesti luokkahuoneiden akustiikkavillakatot (lika, pöly) - alakattojen yläpuolinen mineraalivilla (mineraalikuitujen irtoaminen) - lastulevyrakenteiset kalusteet (niiden kosteusvauriot) - epätiiviit talotekniikan läpivientikohdat (epäpuhtauksien siirtyminen tilojen välillä) - kellarikerroksen käytävän tarkastusluukku ja sitä ympäröivä rakenne - luokkahuoneiden lattiakaivot (hygieniariski) - ulkopuolinen vesien poisohjautuminen (valumavedet rasittavat sokkelia ja alapohjaa) - VSS:n ja musiikkileikkikoulun ulkoseinärakenteen liitos - vesikatteen bitumihuopa (avonaisia saumoja, epätiiviitä läpivientikohtia) - kattokupujen levyrakenteiset valokuilut (rungon puurakenteissa vanhoja kosteusvauriojälkiä) - alkuperäiset pinnoitteet (mm. vinyylilaatat, muovimatot ja niiden mikrobivauriot) - maanpinnan korkeusasema mm. suhteessa ikkunoiden sijaintiin Tutkimussuunnitelmasta poiketen yläpohjarakenteen osalta tiiveystarkastelua ei voitu suorittaa. Asiasta sovittiin Juhani Pirisen kanssa. Tutkimusten aikaiset muut havainnot: Vuotoilmareitit ja hajujen siirtyminen: - alapohja, porareikätutkimukset - ei todettu ilmavirtausta sisätiloihin päin, eikä alapohjalaatan painumia reikien kohdilla, porareijistä tehdyissä suuntaa-antavissa kosteusmittauksissa ei todettu kohonneita kosteusarvoja - alapohjan ja ulkoseinän liitoskohdissa ei todettu ilmavirtausta sisätiloihin päin (merkkisavu) - havaitut hajuhaitat todettiin kuivuneiden lattiakaivojen aiheuttamiksi (0.70A) - rakennehalkeamia testattiin merkkisavulla kaikista mahdollisista, näkyvissä olevista kohdista, mutta selkeitä/huomattavia ilmavirtauksia sisätiloihin päin ei todettu - ikkunoiden ja ulkoseinärakenteen liitoskohdissa oli useita ilmavuotokohtia (merkkiainekaasu) Havaittuja kiinteistönhoidollisia asioita: - ruokasalin alakaton metallisäleiden eristevilla oli likaista ja pölyävää (tilaajan ilmoituksen mukaan alakatto on puhdistettu kesällä 2015)

7 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 7 (43) Ilmanvaihdon osalta todettiin seuraavaa: - Sisä- ja ulkoilman välistä paine-eroa mitattiin kuudessa tilassa. Vaikka ilmanvaihtokoneet ovat jatkuvasti täysteholla, ovat kaikki mitatut tilat arkipäivisin hieman alipaineisia ulkoilmaan nähden ja muulloin selvemmin alipaineisia ja 2. kerroksen luokkahuoneita palvelevan tuloilmakoneen TK1 puhtautta tarkasteltiin aistinvaraisesti. Suodatin- ja puhallinkammioissa on vaimennusmateriaaleissa repeytymiä, jotka on pinnoitettu GrafoSeal-pinnoitteella. - Yhdessätoista tilassa tarkasteltiin tuloilmaventtiilejä ja -kanavia mineraalikuitujen irtoamisen kannalta. Osassa tiloja on uudet venttilit ja kanavat. Vanhoissa venttiileissä osassa on äänenvaimentimena mineraalivillaa, joka on ilmoituksen mukaan pinnoitettu. Sen sijaan ei ole tiedossa, onko venttiiliin tulevaa reikäpeltikanavaa pinnoitettu. Joissakin venttiileissä tuloilmavirta tuntui aistinvaraisesti vähäiseltä. Sisäilmasta tehtiin alla luetellut sisäilmamittaukset, joiden perusteella todettiin seuraavaa: Teolliset mineraalikuidut (10 tilaa): Luokkahuoneiden 2.52 (A26) ja 1.18 (FK13) pinnoilla kuitukertymä oli yli STM:n rakennusterveysasetuksessa mainitun toimenpiderajan. Luokkahuoneen 2.52 tuloilmaventtiilissä ei ole äänenvaimennusmateriaalia. Sen sijaan luokkahuoneen 1.18 tuloilmaventtiilissä on mahdollinen kuitulähde. Rakenteista otettujen materiaali- ja pintanäytteiden mikrobimääritysten perusteella todettiin seuraavaa: Materiaalinäytteiden mikrobianalyysit (48 kpl): - kaikkien kerrosten ulkoseinärakenteissa (erityisesti mineraalivillassa) todettiin runsaasti mikrobeja - ulkoseinärakenteiden sokkelihalkaisuissa (Styrox) todettiin kohtalaisesti mikrobeja (kuitenkin voimakas mikrobiperäinen haju) - kaikkien kerrosten alkuperäisten ikkunoiden puuosissa ja tilkeväleissä todettiin runsaasti mikrobeja - alkuperäisissä pinnoitteissa (mm. luokkahuoneiden vinyylilaatat ja muovimatot) todettiin kohtalaisesti mikrobeja, myös Streptomycesiä Sisäkatoissa todettiin talotekniikasta johtuvia vanhoja vuotojälkiä, joissa ei kuitenkaan todettu elävää mikrobistoa. 4 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 4.1 Jatkotoimenpide-ehdotukset Rakennuksessa todetut mikrobivauriot, erityisesti ulkoseinärakenteissa ovat laaja-alaisia. Rakennuksen painesuhteet vaihtelivat yli- ja alipaineisuuden välillä, joka mahdollistaa todettujen epäpuhtauksine siirtymisen rakenteissa ja sisäilmaan.

8 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 8 (43) 5 ILMANVAIHTO Korjaussuunnittelun osalta tulee käyttää mikrobivaurio/sisäilmaongelmien korjauksiin erikoistunutta korjaussuunnittelijaa sekä suositellaan korjaussuunnitelmien laatimista yhteistyössä sisäilma-asiantuntijoiden kanssa. Korjaustöiden yhteydessä mahdollisesti esiin tulevat uudet vauriot tulee huomioida korjaussuunnittelussa ja suunnitelmia tulee täydentää korjaustöiden yhteydessä niiden osalta. Korjaustöiden yhteydessä tulee huolehtia riittävästä puhtaudenhallinnasta, ja korjaustöiden aikana ja niiden jälkeen tulee suorittaa laadunvarmistusta korjaustöiden onnistumisen varmistamiseksi. Tämä raportti ei ole korjaussuunnitelma. 5.1 Tutkimusmenetelmät 5.2 Painesuhteet Ilmanvaihdon toimivuutta tarkasteltiin mittaamalla yhteensä kuudessa tilassa painesuhdetta ulkoilmaan nähden Produal-paine-eromittareilla sekä Tinytag-loggereilla useamman päivän seurantana. Mittaustaajuus oli viisi minuuttia. 1. ja 2. kerroksen luokkahuoneita palvelevan tuloilmakoneen TK1:n puhtaus tarkasteltiin aistinvaraisesti. Lisäksi tarkasteltiin 10 tilassa aistinvaraisesti tuloilmaventtiilien puhtaus. Paine-ero sisä- ja ulkoilman välillä yleensä vaihtelee voimakkaasti vuorokauden ajasta ja tuuliolosuhteista riippuen. Tavoitetasona voidaan pitää 5-10 Pa alipainetta. Kuitenkin ajoittaiset alipaineet voivat olla melko voimakkaita. Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D2 mukaan alipaine ei saisi olla yli 30 Pa, koska voimakas alipaine luo edellytykset rakenteissa olevien epäpuhtauksien kulkeutumiselle mahdollisten vuotoilmareittien kautta sisäilmaan. Toisaalta sisätilat eivät myöskään saisi olla ylipaineisia ulkoilmaan nähden, koska pitkäaikainen ylipaine mahdollistaa sisäilman kosteuden kulkeutumisen rakenteisiin. Kosteuden tiivistyminen kylmiin rakenteisiin luo edellytykset kosteusvauriolle ja mahdolliselle homevauriolle. Kuvissa 1-2 on esitetty eri tiloissa tehdyt painesuhteen seurantamittaukset.

9 Paine-ero (Pa) Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 9 (43) Anttilan koulu, 1. ja 2. kerroksen luokat (iv-kone TK1) Luokka 1.08 (BG12) Luokka 1.09 (BG11) Luokka 2.12 (A21) Luokka 2.25 (rehtori) Viikonloppu Aika Kuva ja 2. kerroksen eri luokkahuoneiden sisäilman painesuhde ulkoilmaan nähden seurantamittauksen aikana. Negatiivinen arvo merkitsee huoneilman alipaineisuutta ulkoilmaan nähden. Kuvan 1 mukaan kaikkien tarkasteltavien 1. ja 2. kerroksen luokkahuoneiden painesuhde vaihteli ollen arkipäivisin vain hieman (0-2 Pa) alipaineinen ulkoilmaan nähden ja muulloin hieman enemmän (2-5 Pa).

10 Paine-ero (Pa) Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 10 (43) 30 Anttilan koulu, kellariluokat (iv-kone TK18) Luokka 0.70A (musiikki) Luokka 0.68c (A01) Viikonloppu Aika Kuva 2. Kellarikerroksen eri luokkahuoneiden sisäilman painesuhde ulkoilmaan nähden seurantamittauksen aikana. Negatiivinen arvo merkitsee huoneilman alipaineisuutta ulkoilmaan nähden. Kuvan 2 mukaan kellarikerroksessa tarkasteltavien luokkahuoneiden painesuhde vaihteli ollen arkipäivisin hieman (0-4 Pa) alipaineinen ulkoilmaan nähden ja muulloin selvästi alipaineinen (5-15 Pa). 5.3 Ilmanvaihdon puhtaus Ilmanvaihtokoneen puhtaus 1. ja 2. kerroksen luokkahuoneita palvelevan tuloilmakoneen puhtautta tarkasteltiin aistinvaraisesti. Tuloilmakone TK1, palvelee 1. ja 2 kerroksen luokkia - ulkoilmakammio (yhteinen useille tuloilmakoneille): o pinnat reikäpeltiä, jonka alla muovikalvo ja mineraalivillaa o pinnat likaisia - suodatinkammio: o suodattimet (F7-taso) vaihtokunnossa o pinnat lasikuituharsolla päällystettyä mineraalivillaa o harsossa useita repeämiä o repeämät ja muut pinnat sivelty GrafoSeal:lla o pinnat muuten puhtaat o luukun tiivisteet irtoavat luukusta sitä avattaessa - lämmityspatteri: o ehjä, mutta likainen - puhallinkammio:

11 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 11 (43) o hihnat kunnossa o pinnat kuten suodatinkammiossa - vaimennuskammio: o pinnat reikäpeltiä, jonka alla muovikalvo ja mineraalivillaa o pinnat puhtaat - konehuone: o pinnat pääosin puhtaat Kuva 3. Useiden tuloilmakoneiden ulkoilmakammio on likainen, veden kuivumisjälkiä. Kuva 4. TK1:n suodatinkammion äänenvaimennuslevyjen repeytymät on pinnoitettu. Kuva 5. TK1:n puhallinkammion äänenvaimennuslevyjen repeytymät on pinnoitettu.. Kuva 6. TK1:n laminaarivaimentimien pinnat ovat reikäpeltiä, jonka alla on muovikalvo ja mineraalivillaa Tuloilmaventtiilien puhtaus Taulukkoon 1 on koottu havainnot, jotka on tehty eri tilojen tuloilmaventtiileistä. Taulukko 1. Tuloilmaventtiilien puhtaus eri tiloissa. Tila Havainto Muuta Luokka 2.52 (A26) Venttiilissä ei ole äänenvaimennusta Luokka 2.34 (ATK2) Uudet venttiilit ja kanavat 4 jäähdytysyksikköä

12 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 12 (43) Venttiilissä on äänenvaimennuslevy, Kuitujen irtoamisriski Huone 2.30/2.31 (opettajat) jossa villakuidut kiil- televät. Huone 2.25 (toimisto) Uudet venttiilit ja kanavat. Ilmavirtaus heikkoa. Luokka 1.18 (FK13) Vanhat peltikanavat, ei mineraalivillaa Reikäpelti, jonka takana villaa, virtauksen tasaajana Luokka 1.09 (BG11) Äänenvaimennuslevyssä on Kuitujen irtoamisriski mineraalivillaa. Uudet venttiilit ja kanavat, Ilmavirtaus heikkoa. Luokka 0.68 (A01) muovipohjainen äänenvaimennusmateriaali Uudet venttiilit ja kanavat, Ilmavirtaus heikkoa. Huone 0.64 (toimisto) muovipohjainen äänenvaimennusmateriaali Äänenvaimennuslevyssä on Kuitujen irtoamisriski Huone 0.57 (opettajat) mineraalivillaa. Kanavan seinäliitos on epätiivis. Luokka 0.47 (soitinopetus 03) Uudet venttiilit ja kanavat Luokka 0.33 (ryhmäopetus 02) Venttiilissä ei ole äänenvaimennusta. Kuitujen irtoamisriski Taulukon 1 mukaan osassa tiloja on uudet venttilit ja kanavat. Vanhoissa venttiileissä osassa on äänenvaimentimena mineraalivillaa, joka on ilmoituksen mukaan pinnoitettu. Sen sijaan ei ole tiedossa, onko venttiiliin tulevaa reikäpeltikanavaa pinnoitettu. Joissakin venttiileissä tuloilmavirta tuntui aistinvaraisesti vähäiseltä. Kuva 7. Opettajainhuoneessa 2.30/2.31 tuloilmaventtiilin vaimennuslevy kiiltelee. Kuva 8. Luokkahuoneen 1.18 (FK13) tuloilmaventtiilin virtauksen tasaajan takana on mineraalivillaa.

13 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 13 (43) Kuva 9. Usean tuloilmakanavan pinta on reikälevyä, jonka alla on mineraalivillaa. Kuva 10. Opettajainhuoneen 0.57 tuloilmaventtiilin seinäliitos ei ole tiivis. 5.4 Muita havaintoja Rakennuksen vanhassa osassa on useita ilmanvaihtokoneita: - TK1, palvelee 1. ja 2. kerroksen luokkahuoneita - TK2, palvelee Laurentius-salia - TK3, palvelee terveydenhoitajan ja hammashoitolan tiloja - TK4, palvelee keittiötä - TK5, palvelee käytäviä ja auloja - TK6, palvelee osaa kellaritiloista ja musiikkiopistoa - TK18, palvelee kellaritiloissa huoneita 0.68, 0.68c, 0.70A, ja Tilaajan edustajan mukaan kaikki tuloilmakoneet paitsi TK2 ovat täysteholla ajalla - ma jatkuvasti - ti jatkuvasti - ke jatkuvasti - to jatkuvasti - pe klo la klo su klo Muulloin koneet ovat pysäyksissä. Laurentius-salia palveleva tuloilmakone TK2 on jatkuvasti täysteholla. 6 RAKENNUSTEKNISET TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET 6.1 Tutkimusmenetelmät Rakennetutkimukset tehtiin koulun syyslukukauden alkamisen jälkeen. Rakenneavauksista ja muista tutkimuksista aiheutuvan häiriön, melun ja pölyn johdosta jouduttiin ottamaan huomioon oppilaille ja opettajille aiheutuva häiriö.

14 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 14 (43) Rakennustekniset tutkimukset ja rakenteiden avaukset perustuivat pääosin käytössä olleeseen kuntotutkimussuunnitelmaan. Tutkimusten yhteydessä muut esiin tulleet havainnot on huomioitu tässä raportissa. Tutkimukset kohdistettiin erityisesti ulkoseinärakenteeseen, läpivientikohtiin, alakattojen yläpuolisiin tiloihin ja alapohjarakenteeseen. Rakenteita tutkittiin myös visuaalisesti mm. irrottamalla alaslaskettujen kattojen levytyksiä, ikkunavuorilautoja ja jalkalistoja sekä avaamalla tarkastusluukkuja. Lisäksi selvitettiin merkkisavun sekä/tai merkkiainekaasun (seoskaasu 5 % vetyä, 95 % typpeä) ja kaasuanalysaattorin (Dräger X-am 7000) avulla rakenteiden ilmavuotokohtia. 6.2 Rakenteiden avaukset ja tutkimukset Rakenteita avattiin eri puolilta rakennusta, sekä sisä- että ulkopuolelta. Avaus-, tutkimus ja näytteidenottokohtia on merkitty liitteenä oleviin paikannuspiirustuksiin. Tilojen nimeäminen ja numerointi on paikannuspiirustusten mukainen. Tutkimusten ja rakenneavausten yhteydessä otettiin materiaalinäytteitä 45 kpl mikrobimäärityksiä varten. Materiaalinäytteiden analyysitulokset on esitetty luvussa 7.1 Materiaalinäytteiden mikrobianalyysitulokset ja tulkinta Epätiiviit putkiläpiviennit Rakenteiden läpi meneviä talotekniikan putkitusten ja johdotusten läpivientikohtia tutkittiin kaikissa kerroksissa alakattolevytyksiä ja tarkastusluukkuja avaamalla sekä merkkiainesavulla. Havainnot: - läpivientikohdat olivat pääsääntöisesti epätiiviitä, monin paikoin avoimia ja ilman tiivistystä - osassa läpivientikohtia oli hyvin runsaasti näkyvää, irtonaista ja pölyävää mineraalivillaa Kuva 11. Esimerkki väliseinän putkiläpivientikohdasta. (käytävä 0.41). Kuva 12. Esimerkki väliseinän putkiläpivientikohdasta, jossa ei ole tiivistystä. (käytävä 0.32).

15 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 15 (43) Kuva 13. Esimerkki väliseinän epätiiviistä patteriputkiläpivientikohdasta. (huone 2.50) Ulkoseinät Ulkoseinärakennetta tutkittiin ulkopuolelta kaikkien kerrosten korkeudelta ja useasta eri kohdasta. Julkisivutiiliä poistettiin ja ulkoseinärakenteen eristekerroksesta ja eristetilan puukoolauksesta otettiin materiaalinäytteitä. Ulkoseinärakenne avatuilla alueilla: - reikätiili 130mm - mineraalivilla 50mm + 100mm - kalkkihiekkatiili 130mm tai reikätiili 130mm - mineraalivilla 50mm + 100mm - teräsbetoni Havainnot: - julkisivumuurauksen laastisaumoissa oli runsaasti vaakahalkeamia - vaakahalkeamissa oli ruostuneet saumateräkset - seinärakenteessa ei ollut selkeää tuuletusrakoa, tuuletusrako muodostui lähinnä laastipurseista ja kokoon painuneesta mineraalivillasta - ikkunoiden alapuolella olevat tuuletusputket olivat suurimmaksi osaksi täynnä laastia - ulkoseinärakenteen ulompi mineraalivillakerros oli paikoitellen lähes mustaa - ulkoseinärakenteen mineraalivilla oli avatuilla alueilla kuivaa, samoin eristetilan puukoolaus (pintakosteudentunnistus) - julkisivumuuraus oli paikoitellen sammaloitunut Materiaalinäyte ja siinä todettu mikrobisto: saumamassa, ulkoseinälinjan pilarin ja väliseinän liitoskohta (MMS2), niukasti mikrobeja, mineraalivilla, kellari-ikkunan yläpuoli 0.39 (MMS10), runsaasti homeita ja kohtalaisesti aktinobakteereja styrox, bitumihuopa, laasti, US/tukimuuri liitoskohta, 0.21 (MMS12), erittäin runsaasti homeita ja runsaasti aktinobakteereja mineraalivilla, ulkopinta, 0.46 (MMS14), niukasti homeita mineraalivilla, eristekerrosten väli, 0.46 (MMS15), runsaasti homeita mineraalivilla, eristekerrosten väli, 0.46 (MMS16), kohtalaisesti homeita mineraalivilla, sisäpinta, 0.46 (MMS17), niukasti homeita

16 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 16 (43) mineraalivilla, 2.11 (MMS18), runsaasti mikrobeja mineraalivilla, 2.26 (MMS20), niukasti homeita ja runsaasti aktinobakteereja mineraalivilla, räystään alapuoli 2.25 (MMS22), runsaasti mikrobeja mineraalivilla (villan ulkopinta), US/tukimuuri liitoskohta, 1.24 (MMS25), runsaasti mikrobeja mineraalivilla (eristekerrosten väli), US/tukimuuri liitoskohta, 1.24 (MMS26), ei mikrobeja mineraalivilla (ulkopinta), 1.08 (MMS27), erittäin runsaasti homeita ja niukasti aktinobakteereja mineraalivilla (eristekerrosten väli), 1.08 (MMS28), kohtalaisesti homeita mineraalivilla (ulkopinta), 2.08 (MMS29), runsaasti mikrobeja mineraalivilla (eristekerrosten väli), 2.08 (MMS30), niukasti mikrobeja Kuva 14. Yleiskuva julkisivusta koilliseen, avauskohdat huoneiden 2.26 ja 2.11 kohdilta (MMS18 ja MMS20). Kuva 15. Yleiskuva ulkoseinärakenteesta (huone 2.11 kohta). Kuva 16. Avauskohta Musiikkileikkikoulun 0.33 kohdalla (MMS12). Kuva 17. Sammaloitunutta ulkoseinän tiilimuurausta ja avauskohta keittiön 1.24 kohdalta (MMS25).

17 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 17 (43) Kuva 18. Yleiskuva julkisivusta lounaaseen ja näytteenottokohta (MMS13-MMS17). Kuva 19. Yleiskuva näytteidenottokohdasta (koillinen) MMS3-MMS11. Kuva 20. Yleiskuva huoneen 2.11 kohdan rakenneavauksesta. Kuva 21. Lähikuva ulkoseinärakenteesta huoneen 2.11 kohdalta. Kuva 22. Julkisivumuurauksen laastisaumoissa oli runsaasti halkeamia. Kuva 23. Osa julkisivumuurauksen tuuletusputkista oli tukossa. (esim. huoneen 2.26 kohta) Vesikatto, räystäsrakenteet ja yläpohja Räystäsrakennetta tutkittiin ulkopuolelta, nostokorista käsin. Räystäspellityksen alapuoleltajulkisivumuurauksesta poistettiin yksi tiili yläpohjarakenteen kohdalta. Vesikatetta havainnoitiin visuaalisesti vesikatolta käsin.

18 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 18 (43) Vesikatteen kunto silmämääräisesti tarkasteltuna oli hyvä, mutta tarkasteltaessa vesikatteen bitumihuopien saumausten kuntoa todettiin saumausten olevan monesta kohdin huonosti kiinnittyneitä alempaan bitumihuopaan. Höyrypusseja tms. ei vesikatteessa todettu. Sadevesikaivojen vierelle muodostuu pieniä lammikoita, johtuen sadevesikattokaivojen korkeudesta suhteessa vesikatteeseen. Yläpohja tilaa tarkasteltiin tuuletusputkien kautta. Tuuletusputkien kautta todettiin vesikaton lämmöneristeenä olevan leca-sora. Luokkahuoneen 2.08 yläpuolella vesikatolla on yksi viemärin tuuletusputki suljettu ns. sokealla laipalla ja pantaliitoksella pysyvästi. Syy sulkemiseen ei selvinnyt tutkimuksissa. Havainnot: - räystäsrakenteessa ei ole myrskypeltiä - räystäsrakenteessa on tuuletusrako ja kestopuukorokkeet 50x100 kk450 - yläpohja on ontelolaattarakenteinen ja sitä havainnoitiin altapäin 2. kerroksen alakattojen yläpuolisesta tilasta - osassa ontelolaattojen saumoja oli kuivuneita kosteusjälkiä - vesikaton bitumihuopakatteen saumat olivat paikoitellen auki - vesikaton putkiläpivientien läpimenokappaleet eivät olleet tiiviitä - yksi tuuletusputki oli tulpattu yläpäästä - osassa kattokaivoja sadevesi patoutui kattokaivon ympärille - kaikkien kattoikkunoiden kuvut olivat uusittu keväällä kattoikkunoiden puurunkojen yläpäissä runsaasti kosteusjälkiä ja höyrynsulun epätiiviitä liittymiä runkorakenteeseen Kuva 24. Yleiskuvaa vesikatosta. Kuva 25. Yleiskuvaa vesikatolta

19 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 19 (43) Kuva 26. Tulpattu viemärintuuletusputkenpää Kuva 27. KO. kohdassa saumassa noin 25 mm kiinnittymätön kohta vesikatteessa. Kuva 28. Räystäsrakenteessa ei ollut myrskypeltiä. Räystään tuuletusrako on noin 50mm. Kuva 29. Yläpohjan ontelolaatan sauma huoneessa Alakatot ja alakattojen yläpuoliset tilat Alakattoja tutkittiin visuaalisesti huonetiloista päin sekä ottamalla materiaalinäytteitä näkyvistä vauriokohdista. Alakattojen yläpuolisia tiloja tutkittiin kaikissa kerroksissa alakattojen levytyksiä aukaisemalla tai katoissa olevia tarkastusluukkuja avaamalla. Havainnot: huoneissa oli reunapinnoittamattomia akustiikkavillalevyjä akustiikkavillalevyjen huoneen puoleinen pinta oli osassa huoneita vaurioitunutta akustiikkavillalevyt olivat hyvin pölyisiä kipsilevyalakattojen yläpuolella oli pölyä ja likaa alakatoissa olevat tarkastusluukut eivät olleet tiiviitä alakattolevyjen yläpuolella oli paikoitellen runsaasti irtonaista mineraalivillaa alakattolevytyksissä oli kosteusjälkiä mm. huoneissa 1.18 ja 2.45 yläpohjan putkiläpivienneissä oli kosteusjälkiä mm. aulassa 201 yläpohjan ontelolaattojen saumoissa oli kosteusjälkiä mm. huoneissa 2.50 ruokasalin 1.41 alaslasketun metallisälekaton säleissä oli hyvin runsaasti pölyä alakatoissa oli kotelointeja mm. vesijohtosuluille (0.33)

20 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 20 (43) yläpohjan ontelolaattojen alapinnasta oli purettu akustovillalevyjä, mineraalivillajäämiä oli alakattojen yläpuolella käytävällä 201 Materiaalinäyte ja siinä todettu mikrobisto: 1 kpl akustovilla, sisäkaton värimuutosalue 1.13 (MMS35), ei mikrobeja 1 kpl akustovilla, sisäkaton kuivunut kosteusvauriokohta1.18 (MMS36), ei mikrobeja 1 kpl akustovilla, 203 (MMS37), niukasti homeita 1 kpl mineraalivilla, alakaton yläpuoli 203 (MMS38), niukasti mikrobeja Kuva 30. Metallisälekaton yläpuolinen tila ruokasalissa Kuva 31. Alakaton metallisäleiden yläpuoli oli paksun pölyn peitossa ruokasalissa Kuva 32. Alakatossa oleva tarkastusluukku, 0.33 Musiikkileikkikoulu. Kuva 33. Tarkastusluukku avattuna, yläpuolella mineraalivillaa (0.33 Musiikkileikkikoulu).

21 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 21 (43) Kuva 34. Alakatossa oleva tarkastusluukku, 0.33 Musiikkileikkikoulu. Kuva 35. Tarkastusluukku avattuna, yläpuolella vesisulkuja ja mineraalivillaa. (0.33 Musiikkileikkikoulu). Kuva 36. Alakatossa olevan peltisen tarkastusluukun yläpuolista irtonaista mineraalivillaa (esimerkki huoneesta 0.47). Kuva 37. Akustovillakaton levyjen reunaalueissa oleva värimuutos mm. huoneessa 1.13.Näytteenottokohta (MMS35). Kuva 38. Yläpohjan putkiläpivienti aulassa 201. Kuva 39. Alakaton yläpuolinen tila käytävällä 201 ja mineraalivillalevyjen jäämiä.

22 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 22 (43) Kuva 40. Yläpohjan ontelolaatan sauman kosteusjälki huoneessa Kuva 41. Akustovillakaton kosteusvauriojälki ja näytteenottokohta huoneessa 1.18 (MMS36) Alapohja Alapohjalaattaa tutkittiin kymmenestä eri kohdasta laattaan porattujen 28mm reikien kautta merkkiainesavulla ja endoskoopilla sekä tehtiin suuntaa-antavia kosteusmittauksia. Lisäksi tutkittiin ulkoseinän ja alapohjalaatan liitoskohtaa merkkiaine savulla mahdollisen ilmavuodon havainnoimiseksi. Ilman painesuhdemittausten mukaan kellarin tilat (tarkastelun alaiset tilat luokat 0.70 ja 0.68) olivat painesuhdemittauksen ajanjaksona alipaineiset. Kellarin A-osalla on useita huonetiloja, joissa on korotettuja lattioita, näitä lattioita ei tutkimusten yhteydessä purettu, eikä näiden tilojen alapohjarakennetta ole tutkittu. Alapohjalaatan pintakosteutta tarkasteltiin pintakosteudentunnistimella useasta eri kohdasta. Alapohjalaatan alapuolisen tilan (eristetilassa styrox) ja hiekkatäytön kosteutta tarkasteltiin suuntaa-antavasti kosteudentunnistimella. Tutkituilla alueilla ei todettu kohonneita kosteusarvoja. Havainnot: - rakenteiden liitoskohdista (alapohja / ulkoseinä) ei tutkimushetkillä todettu ilmavuotoa huonetilaan päin - porareistä ei tutkimushetkillä todettu ilmavuotoa huonetilaan päin - alapohjassa, kellarin lattiassa, oli vain muutamia putkilinjojen tarkastusluukkuja - alapohjalaatassa ei todettu kohonneita kosteusarvoja (pintakosteuden tunnistus) - alapohjalaatan alapuolisessa rakenne kerroksessa (styrox) ei suuntaa-antavalla kosteuden kartoituksella todettu kohonneita kosteusarvoja Materiaalinäyte ja siinä todettu mikrobisto: - tasoite ja vinyylilaattaliima, alapohja/kellarin lattia 0.32 (MMS31), erittäin runsaasti mikrobeja ja niukasti aktinobakteereja

23 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 23 (43) Kuva 42. Kellarin käytävällä 0.11 oleva lattialuukku, jonka kansi ei ollut tiivis. Kuva 43. Ulkoseinälinjalla oleva alalaatan halkeama, heikko ilmavirtaus huonetilaan päin. (huone 0.70A). Kuva 44. Tutkimuskohta käytävällä Kuva 45. Tutkimus ja näytteenottokohta käytävällä 0.32 (MMS31) Rakennehalkeamat Havainnot: - tiilimuuratuissa väliseinissä olevat rakennehalkeamat olivat pääasiassa rakennuksen B-osalla - rakenneosien välisiä (väliseinä/ulkoseinä) rakoja oli mm. 2. kerroksen luokkahuoneessa alapohjalaatassa, kellarikerroksen käytäväosuudella oli todettavissa kaksi selkeää alapohjalaatan halkeamakohtaa, kohdista ei todettu ilmavuotoa huonetilaan päin

24 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 24 (43) Kuva 46. Portaikko 0.01, tiilimuuratun väliseinän halkeama (rakennuksen B-osa). Kuva 47. Tiiliväliseinän halkeama huoneessa 0.66 (rakennuksen B-osa). Kuva 48. Huonetilojen välinen rako luokkahuoneessa 2.34, ATK2 (rakennuksen A-osa). Kuva 49. Tiiliväliseinän halkeama huoneessa 0.39 (rakennuksen A-osa) Ikkunat Ikkunoiden kuntoa tutkittiin sekä visuaalisesti että materiaalinäyttein ulko- ja sisäpuolelta. Satunnaisotannalla valittujen ikkunoiden vuorilistoja avattiin ja otettiin materiaalinäytteitä ikkunarakenteesta (puu) ja ikkunoiden tilkemateriaalista. Tiloissa oli joitakin uusittuja ikkunoita mm. 2. kerros 2.34 ATK22. Havainnot ulkopuolelta: - mm. porrashuoneessa 1.14 oli kosteus- ja lahovaurioitunutta ikkunapuitetta - erityisesti korkeissa kerrosikkunoissa oli lahovaurioituneita vuori- ja peitelistoja - useat ikkunavesipellit olivat lähes vaakatasossa (vesien ohjautumisen mahdollisuus ikkunarakenteen ja ulkoseinän liitoskohtaan) - tutkittujen ikkunoiden tilkemateriaalina oli vaihtelevasti mineraalivillaa ja uretaanivaahtoa - tilkeraon mineraalivilla oli tummunutta ja pölyävää - ikkunoiden puuosat olivat pinnoiltaan huonokuntoisia - osassa ikkunoita tilkemateriaalia oli vähän

25 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 25 (43) Havainnot sisäpuolelta: - porrashuoneikkunoiden puitteissa oli sisäpuolella kosteusvauriojälkiä mm. porrashuoneissa 2.05 ja karmi- ja puitevaurioita mm. huoneessa 1.79 Materiaalinäyte ja siinä todettu mikrobisto: - apukarmi, kellarin ikkuna 0.39 (MMS7), runsaasti homeita ja niukasti aktinobakteereja - mineraalivilla, tilkerako 0.39 (MMS9), runsaasti mikrobeja - mineraalivilla, tilkerako 0.46 (MMS13), runsaasti homeita - apukarmi, kellarin ikkuna 0.46 (MMS14), niukasti homeita - ikkunavuorilauta, ulkopuoli 2.11 (MMS19), runsaasti homeita - ikkunavuorilauta, ulkopuoli 2.26 (MMS21), runsaasti mikrobeja Kuva 50. Ikkunoiden tilkemateriaalina oli mineraalivillaa ja uretaanivaahtoa (huoneen 0.45 kohta). Kuva 51. Esimerkki huonokuntoisesta ikkunarakenteesta ja lähes vaakatasossa olevasta ikkunavesipellistä. (huoneen 1.08 kohta). Kuva 52. Ikkunan tilkeraossa oli niukasti eristettä (huoneen 2.11 kohta). Kuva 53. Sisäpuolelta huonokuntoinen ja epätiivis ikkunarakenne (huone 1.79).

26 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 26 (43) Kuva 54. Esimerkki porrashuoneen huonokuntoisesta ikkunarakenteesta (porrashuone 1.14). Kuva 55. Esimerkki maan pintatasossa olevista ikkunoista (ruokasali 1.41). Kuva 56. Vanha ja uusi ikkuna kellarin opetustiloissa. Kuva 57. Huonokuntoinen ja ulkopuolen puuosiltaan vaurioitettu kellarin ikkuna Vanhan osan ja laajennusosan liitoskohdat (Musiikkiopisto) Uuden ja vanhan osan liitoskohtaa havainnoitiin kaikissa kolmessa kerroksessa. Liitoskohtaa tutkittiin ulkopuolelta visuaalisesti ja kerroksissa mm. alakattolevytyksiä ja tarkastusluukkuja avaamalla, liitoskohdasta otettiin materiaalinäytteitä. Havainnot: - liitoskohdissa oli näkyvissä vanhaa tiilijulkisivumuurausta - liitoskohdassa oli taloteknisiä putkituksia ja johdotuksia joiden läpivientikohdissa oli mineraalivillaa - liitoskohtaan rajoittuvissa huoneissa oli tarkastusluukkuja joiden kannet olivat epätiiviitä Materiaalinäyte ja siinä todettu mikrobisto: - mineraalivilla, US/VS liitoskohta 2.50 (MMS39), niukasti homeita - mineraalivilla 2.03 (MMS38), niukasti homeita

27 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 27 (43) Kuva 58. Vanhan osan ja laajennusosan liitoskohta julkisivulla luoteeseen. Kuva 59. Vanhan osan ja laajennusosan liitoskohta huoneen 1.04 sisäkaton tarkastusluukun kohdalla Kattovalokuvut Kuva 60. Väliseinävaurio ja näytteenottokohta vanhan osan ja laajennusosan liitosalueella huoneessa 2.50 (MMS39). Kattokupuja tutkittiin sekä vesikatolta että 2. kerroksen tiloista. Kattokuvun valokuilun seinämästä otettiin materiaalinäyte käytävältä Kattokupujen yläreunassa todettiin höyrynsulun olevan tiivistämättä valokuilun puurunkoon. Toisen kerroksenkäytävältä purettiin alakattorakennetta ja todettiin kosteusjäljetvalokuilua ympäröivissä puurakenteissa. Havainnot: - osa kattovalokuvuista oli uusittu - kattovalokupujen runkorakenteet (puu) olivat vanhoja - runkorakenteissa oli kosteuden aiheuttamia jälkiä Materiaalinäyte ja siinä todettu mikrobisto: - mineraalivilla, kattovalokuvun valokuilu käytävällä 2.45 (MMS45), niukasti homeita

28 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 28 (43) Kuva 61. Yleiskuva kattovalokuvuista 2. kerroksen käytävällä Kuva 62. Kattovalokuvun valokuilun seinämään tehty aukko ja näytteenottokohta (MMS 45). Kuva 63 Kattoikkunan valokuilurakennetta ja kosteusjälkiä (punainen muovi höyrynsulku) Kuva 64. Yleiskuva vesikatosta. Kuva 65. Höyrynsulku loppuu kattovalokuvun puurungon tasalle tiivistämättömänä Kuva 66. Kattovalokuvun tiiviste ei ole paikoillaan. Kattoikkunan puurungossa oli kosteusjälkiä Piha-alue ja vesien poisohjautuminen sekä lumen kasaantuminen Tutkimusten aikana rakennuksen kaakkoispäätyyn rakennettiin tukimuuri. Havainnot: - rakennusta ympäröivä asfaltin ja sokkelin välissä on monin paikon huomattava rako, joka mahdollistaa sadeveden ja lumen sulamisvesien valumisen ulkoseinä tai sokkelirakenteeseen

29 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 29 (43) - rakennuksessa on useita maan tasalla olevia ikkunoita, joiden eteen lumi kasaantuu ja sulaessaan vaurioittaa ikkunoiden rakenteita - uuden tukimuurin alueella on asfaltin ja ulkoseinän välissä rako, joka mahdollistaa veden pääsyn sokkelirakenteeseen - mm. luoteispäädyn tukimuurialueella ja pääsisäänkäyntijulkisivulla oleva runsas kasvillisuutta ehkäisee julkisivujen tuuletuksen - osa syöksytorvien vesistä ei ohjaudu kaivoihin Kuva 67. Sokkelin ja asfaltin välissä oleva rako huonetilojen 0.68B ja 0.68C kohdilla, uuden tukimuurin alueella. Kuva 68. Uusi tukimuuri kaakkoispäädyssä. Kuva 69. Syöksytorven vedet eivät ohjaudu sadevesikaivoon musiikkileikkikoulun 0.33 ikkunan edessä. Kuva 70. Lumi kinostuu mm. ruokasalin ikkunoiden eteen.

30 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 30 (43) Kuva 70. Pääsisäänkäyntijulkisivun runsas kasvillisuus estää julkisivun tuuletuksen. Kuva 71. Luoteispäädyn tukimuurialue on runsaan kasvillisuuden peitossa Sokkeli, perusmuuri ja kellarikerroksen ulkoseinä Rakennetta tutkittiin ulkopuolelta purkamalla kellarikerroksen ikkunoiden välissä olevaa julkisivun tiilimuurausta ja tekemällä sokkeliin aukkoja. Ulkoseinärakenne tutkitulla alueella oli seuraava: - reikätiili 130 (puolikas) - mineraalivilla 50mm + 100mm, puurunko - teräsbetoni Havainnot: - -avatulla alueella tiilimuurauksen kiinnikkeinä oli muutama rautanaula - avatulla alueella ei rakennesuunnitelmien mukaisia tiilisiteitä ollut (rst tiilisiteet O4, 4kpl/m2) - avatulla alueella mineraalivilla oli tummunutta Materiaalinäyte ja siinä todettu mikrobisto: - mineraalivilla, ulkopinta, 0.39 (MMS3), runsaasti homeita ja kohtalaisesti aktinobakteereja - mineraalivilla, sisäpinta, 0.39 (MMS4), kohtalaisesti homeita ja niukasti aktinobakteereja - mineraalivilla, alapinta, 0.39 (MMS5), erittäin runsaasti homeita ja niukasti aktinobakteereja

31 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 31 (43) Kuva 72. Yleiskuva kellarin ikkunoiden välisen ulkoseinäosan tutkimusalueesta huoneen 0.39 kohdalla.. Kuva 73. Julkisivutiilimuuraus purettuna. Kuva 74. Ulkoseinän sisäpuolinen betoniseinä ja ikkunoiden apukarmit (huoneen 0.39 kohta). Kuva 75. Sokkelin yläpinnan rakennetta, bitumihuopaa ja muovia (huoneen 0.39 kohta). Sokkelirakennetta tutkittiin tekemällä noin 100mmx100mm aukko sokkeliin. Sokkelirakenne tutkitulla alueella oli seuraava: - teräsbetoni (120mm rakennepiirustusten mukaan, ulkokuori) - styrox R100 - teräsbetoni (220mm rakennepiirustusten mukaan, sisäkuori) Havainnot: - sokkeliin tehdyistä reijistä todettiin lievä maakellarimainen haju - ulkokuoren ja eristekerroksen (styrox) paksuudet todettiin rakennepiirustuksien mukaiseksi Materiaalinäyte ja siinä todettu mikrobisto: - alaohjauspuu, 0.39 (MMS6), runsaasti homeita ja niukasti aktinobakteereja - bitumihuopa, laasti, sokkelin yläpinta 0.39 (MMS8), runsaasti mikrobeja - styrox, sokkelihalkaisu 0.39 (MMS11), runsaasti mikrobeja - styrox, sokkelihalkaisu maan pintatasossa, 0.70a (MMS24), niukasti mikrobeja

32 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 32 (43) Kuva 76. Sokkeliin tehty tutkimusaukko luokkahuoneen 0.39 ( MO ATK) kohdalla. Kuva 77. Lähikuva avauskohdasta. Kuva 78. Sokkeliin tehty tutkimusaukko luokkahuoneen 0.70A kohdalla. Kuva 79. Lähikuva avauskohdasta Pintarakenteet Pintarakenteista tutkittiin materiaalinäyttein kellarikerroksen muovimattopinnoitetta ja 1. kerroksen lattian vinyylilaattaa ja puujalkalistaa. Lattioiden pintarakenteita ja ulkoseinien maan pintatason alapuolisia osia havainnoitiin pintakosteuden tunnistimella useasta eri huonetilasta. Havainnot: - pinnoissa ei todettu kohonneita kosteusarvoja (pintakosteuden tunnistus) Materiaalinäyte ja siinä todettu mikrobisto: muovimatto, 0.70B lattia (MMS1), kohtalaisesti homeita ja niukasti aktinobakteereja muovimatto, 0.70A lattia (MMS23), runsaasti homeita puujalkalista, 1.09 (välipohja) (MMS32), niukasti mikrobeja vinyylilaatta ja laattaliima, 1.09 (välipohja) (MMS33), kohtalaisesti homeita

33 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 33 (43) Kuva 80. Näytteenottokohta huoneessa 1.09 (MMS32 ja MMS 33). Kuva 81. Näytteenottokohta huoneessa 0.70A (MMS23) Kellarikerroksen iv-konehuoneen tutkimukset (mm. kosteuskartoitus) Laurentius-salin ilmanvaihtokoneet ovat sijoitettu tilaan 0.32 VSS-tila. Tilassa on ilmanvaihdon laitteiden lisäksi muutakin talotekniikkaa mm. sähkökeskus ja pohjavesipumput. Tilan 0.32 lattiapinnan korkolukema on piirustusten mukaan Pohjavedenkorkeus mitattuna pumppukaivossa olleen vedenpinnasta oli tutkimus hetkellä noin Kosteuskartoitus tehtiin pintatunnistimella ja astinvaraisesti tiloihin 0.29, 0.32, ja 0.34 sekä Laurentus-salin alapuoliseen tilaan (ilmastointitila, asiankirjoissa ei numerointia). Yllämainituissa tiloissa ei tehty poikkeavia havaintoja. Laurentius-salin alapuolisessa tilassa on loisteputki valaisimia ja muuta elektroniikkaa varastoituna. Kuva 82. Pohjavesien pumppukaivo Kuva 83. Pohjavedenpinta metrin lattiapinnaan alapuolella

34 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 34 (43) Kuva 84. Yleiskuvaa Laurentus-salin alapuolisesta tilasta (ilmastointitila) Kuva 85. Tuloilmakanaalin lattia ilmastointitilassa likainen Muut havainnot Lattiakaivot Avoimia ja suojaamattomia lattiakaivoja oli mm. luokkahuoneissa 0.70A, 1.13, 1.18 sosiaalitilassa 0.04 ja siivouskomerossa Luokkahuoneessa 0.70A oli hyvin voimakas viemäriperäinen haju. Viereisessä teknisessä tilassa 0.70B olevan pesualtaan viemärikaivo on luokkahuoneen puolella. Lattiakaivo oli kuiva, täynnä pölyä ja likaa ja kaivossa oli runsaasti sokeritoukkia. Luokkahuoneissa 1.10, 1.13 ja 1.18 on useita vesipisteitä ja lattiakaivoja. Osa kaivoista on kaapistojen ja pöytätasojen alalevyjen alla ja niiden puhdistaminen on vaikeaa. Kuva A luokkahuoneen pölyä ja likaa täynnä oleva lattiakaivo. Kuva luokkahuoneen lattiakaivo kaapiston alalevyn alla.

35 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 35 (43) Kuva sosiaalitilan kanneton lattiakaivo. Kuva siivouskomeron kanneton lattiakaivo. Portaiden 0.01 ja 0.40 alapuolella olevat tilat Molemmissa portaiden alla olevassa tilassa oli lievä maakellarimainen haju, haju oli voimakkaampi portaan 0.40 alapuolella. Molemmat alapuoliset tilat olivat likaisia. Portaan 0.01 alapuolisessa tilassa oli runsaasti irtotavaraa. Portaan 0.40 alapuolisen tilan muuratuissa seinärakenteissa oli vähäisiä halkeamia. Kuva 90. Porras 0.40 ja portaan alapuolella oleva tila. Kuva 91. Yleiskuva portaan alapuolisesta tilasta. Kuva 92. Porras 0.01 ja portaan alapuolella oleva tila. Kuva 93. Yleiskuva portaan alapuolisesta tilasta.

36 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 36 (43) Suojaamattomia/tulppaamattomia talotekniikan asennuksia - mm. käytävän 0.41 alakaton yläpuolella oli katkaistuja ja tulppaamattomia vesijohtoputkia - mm. teknisessä tilassa 0.78B oli suojaamattomia sähköasennuksia - pukuhuoneen 0.15 (siivoojien sosiaalitila) poistoilmakanavassa ei ollut päätelaitetta - valmistuskeittiön 1.24 kohdalla oli vaurioituneita ilmalämpöpumpun johtoja. Kuva 94. Käytävän 0.41 alakaton yläpuolella olevia vesijohtoputkia. Kuva 95. Teknisestä tilasta 0.70B oli irtonaisia sähköjohtoja. Kuva 96. Pukuhuoneen 0.15 (siivoojien sosiaalitilan) katossa oli iv-kanava ilman päätelaitetta. Kuva 97. Vaurioituneita ilmalämpöpumpun johtoja valmistuskeittiön lastauslaiturin katolla. Pienjyrsijät Kellarikerroksen siivoushuoneessa 0.02 oli Hiiribaari ja luokkahuoneen 1.18 alakattolevyn päällä oli pienjyrsijän jätöksiä. Vaikeasti siivottavat tilat Huonetiloissa, joissa on runsaasti näkyvillä olevia talotekniikkaan liittyviä laite- ja putkiasennuksia sekä tilat, joissa on runsaasti tietotekniikan laitteistoja, ovat vaikeasti siivottavissa.

37 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 37 (43) Kuva 98. Yleiskuva luokkahuoneesta 2.34 jossa on runsaasti talotekniikan asennuksia. Kalusteet Luokkahuoneissa oli runsaasti lastulevyrakenteisia kaapistoja ja irtokalusteita. Osassa kalusteita oli kosteuden aiheuttamia vaurioita. Vesipistekalusteina oli myös lastulevykaapistoja. Kuva 99. Luokkahuoneen lastulevyrakenteinen kaluste on asennettu lattiakaivon päälle. Kuva 100. Osa lastulevyrakenteista kalusteista oli kosteuden vaurioittamia. 6.3 Ilmatiiviystarkastelut merkkiainekaasun ja merkkisavun avulla Merkkiainekaasua (5 % vetyä ja 95 % typpeä) syötettiin rakenteiden sisään. Sitä ennen paineeromittarilla varmistettiin huoneilman alipaineisuus ulkoilmaan nähden, koska ylipaineisuustilassa mahdollisella vuotoilmalla ei ole edellytyksiä kulkeutua rakenteista sisäilmaan päin. Merkkiainekaasun syötön yhteydessä tarkasteltiin merkkiaineanalysaattorilla Dräger X-am 7000 mahdollisia vuotoilmakohtia. Taulukkoon 2 on koottu tarkastelun tulokset. Taulukko 2. Vuotoilmareittien paikallistaminen merkkiaineella. Kaasun syöttö Tarkastelukohta, tulos Luokan 0.44 ikkunapellin alle Ikkunarakenteet, ilmavuotoja Luokan 0.46 ikkunapellin alle Ikkunarakenteet, ilmavuotoja Toimistohuone 2.33 ikkunapellin alle ja Ikkunarakenteet, ilmavuotoja ulkoseinän tuuletusputkeen Kokoussalin 2.44 ikkunapellin alle ja ulkoseinän Ikkunarakenteet, ilmavuotoja tuuletusputkeen

38 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 38 (43) Luokan 2.50 ikkunapellin alle ja ulkoseinän tuuletusputkeen Luokan 2.48 ikkunapellin alle ja ulkoseinän tuuletusputkeen Ikkunarakenteet, ilmavuotoja Ikkunarakenteet, ilmavuotoja Merkkiaineella tarkastelluissa tiloissa todettiin ulkoseinän ja ikkunoiden liitoskohdissa lukuisia ilmavuotokohtia. Tutkimusten yhteydessä ilmatiiveyttä tarkasteltiin useista muistakin tiloista merkkisavulla ja todettiin myös tällä menetelmällä ilmavuotoja. Kuva 101. Opetustilan 0.44 ilmavuotokohtia. Kuva 102. Opetustilan 0.46 ilmavuotokohta. Kuva 103. Opetustilan 2.48 ilmavuotokohtia ikkunapenkissä. Kuva 104. Opetustilan 2.50 ilmavuotokohtia. Kuva 105. Opettajien huoneen 2.44 ilmavuotokohtia ikkunapenkissä. Kuva 106. Toimistohuoneen 2.33 ilmavuotokohtia ikkunapenkissä.

39 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 39 (43) 7 RAKENTEIDEN MIKROBIT 7.1 Materiaalinäytteiden mikrobianalyysitulokset ja tulkinta Rakenneavauksissa otetut materiaalinäytteet on analysoitu Työterveyslaitoksen laboratoriossa Kuopiossa. Analyysivastausten kopiot ovat liitteenä. Alla olevaan taulukkoon on koottu tulokset. Taulukko 3. Yhteenveto materiaalinäytteiden (48kpl) mikrobianalyysituloksista. Tilojen numerointi ja näytteidenottokohdat ovat liitteenä olevien paikannuspiirustusten mukaiset. Tila MMS1: 0.70b MMS2: 0.70b MMS3: 0.39, ulkopuoli MMS4: 0.39, ulkopuoli MMS5: 0.39, ulkopuoli MMS6: 0.39, ulkopuoli MMS7: 0.39, ulkopuoli MMS8: 0.39, ulkopuoli MMS9: 0.39, ulkopuoli MMS10: 0.39, ulkopuoli MMS11: 0.39, ulkopuoli MMS12: 0.21,0.33, ulkopuoli MMS13: 0.46, ulkopuoli MMS14: 0.46, ulkopuoli Rakenneosa Materiaali alapohja, lattia muovimatto ulkoseinä, pilari/väliseinä saumamassa ulkoseinä, eristetila mineraalivilla (ulkopinta) ulkoseinä, eritetila mineraalivilla (sisäpinta) ulkoseinä, eristetila mineraalivilla (alapinta) ulkoseinä, sokkelin yläpinta alaohjauspuu ulkoseinä, kellarikerroksen ikkuna, apukarmi puu ulkoseinä, sokkelin yläpinta bitumihuopa, laasti ulkoseinä, kellarikerroksen ikkuna, tilkerako mineraalivilla ulkoseinä, eritetila kellarikerroksen ikkunan yläpuoli mineraalivilla sokkelihalkaisu styrox ulkoseinä/tukimuurin (koillinen) liitoskohta styrox, bitumihuopa, laasti ulkoseinä, kellarikerroksen ikkuna, tilkerako mineraalivilla ulkoseinä, kellarikerroksen ikkuna, apukarmi puu Tulokset kohtalaisesti homeita niukasti aktinobakteereja niukasti homeita niukasti aktinobakteereja runsaasti homeita kohtalaisesti aktinobakteereja kohtalaisesti homeita niukasti aktinobakteereja erittäin runsaasti homeita niukasti aktinobakteereja runsaasti homeita niukasti aktinobakteereja runsaasti homeita niukasti aktinobakteereja runsaasti homeita ja aktinobakteereja runsaasti homeita ja aktinobakteereja runsaasti homeita ja aktinobakteereja runsaasti homeita ja aktinobakteereja runsaasti homeita ja aktinobakteereja runsaasti homeita niukasti homeita

40 Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, Lohja 40 (43) MMS15: 0.46, ulkopuoli ulkoseinä, eristetila runsaasti homeita mineraalivilla (ulkopinta) MMS16: 0.46, ulkopuoli ulkoseinä, eristetila kohtalaisesti homeita mineraalivilla (keskeltä) MMS17: 0.46, ulkopuoli ulkoseinä, eristetila niukasti homeita mineraalivilla (sisäpinta) MMS18: 2.11, ulkopuoli (2.krs) ulkoseinä, eristetila mineraalivilla runsaasti homeita ja aktinobakteereja MMS19: 2.11, ulkopuoli ulkoseinä, ikkunavuorilauta runsaasti homeita (2.krs) puu MMS20: 2.26, ulkopuoli (2.krs) ulkoseinä, eristetila mineraalivilla niukasti homeita ja runsaasti aktinobakteereja MMS21: 2.26, ulkopuoli ulkoseinä, ikkunavuorilauta runsaasti mikrobeja (2.krs) puu MMS22: 2.25, ulkopuoli ulkoseinä, räystään alapuoli, eristetila runsaasti homeita ja aktinobakteereja mineraalivilla MMS23: 0.70a alapohja/perusmuuri runsaasti homeita muovimatto, lattiatasoite MMS24: 0.70a, ulkopuoli sokkeli (maanpintataso) styrox niukasti homeita ja aktinobakteereja MMS25: 1.24, ulkopuoli ulkoseinä/tukimuurin (koillinen) erittäin runsaasti homeita liitoskohta mineraalivilla (ulkopinta) MMS26: 1.24, ulkopuoli ulkoseinä/tukimuurin (koillinen) ei mikrobeja liitoskohta mineraalivilla (keskeltä) MMS27: 1.08, ulkopuoli ulkoseinä, eristetila mineraalivilla (ulkopinta) erittäin runsaasti homeita niukasti aktinobakteereja MMS28: 1.08, ulkopuoli ulkoseinä, eristetila kohtalaisesti homeita mineraalivilla (sisäpuolinen villa, ulkopinta) MMS29: 2.08, ulkopuoli ulkoseinä, eristetila mineraalivilla (ulkopinta) runsaasti homeita ja aktinobakteereja MMS30: 2.08, ulkopuoli ulkoseinä, eristetila mineraalivilla (sisäpuolinen niukasti homeita ja aktinobakteereja villa, ulkopinta) MMS31: 0.32 alapohja, lattia tasoite, vinyylilaattaliima erittäin runsaasti homeita niukasti aktinobakteereja MMS32: 1.09 välipohja (ulkoseinälinja) jalkalista niukasti homeita ja aktinobakteereja puu MMS33: 1.09 välipohja, lattia kohtalaisesti homeita vinyylilaatta, laattaliima MMS34: 1.10 ulkoseinä niukasti mikrobeja pilari/palkkielementti saumalaasti MMS35: 1.13 sisäkatto ei mikrobeja

ulkoseinä, ikkunan tilkerako uretaanivaahto ulkoseinä, ikkunoiden karmiväli uretaanivaahto, puu

ulkoseinä, ikkunan tilkerako uretaanivaahto ulkoseinä, ikkunoiden karmiväli uretaanivaahto, puu Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, 08100 Lohja 41 (43) MMS36: 1.18 MMS37: 2.03 MMS38: 2.03 MMS39: 2.50 uuden ja vanhan osan liitoskohta MMS40: 1.77, ulkopuoli MMS41: 1.77, ulkopuoli MMS42: 1.79, ulkopuoli MMS43:

Lisätiedot

Merkkiainetutkimus. Hakunilan koulu Hiirakkotie Vantaa

Merkkiainetutkimus. Hakunilan koulu Hiirakkotie Vantaa Merkkiainetutkimus Hiirakkotie 9 01200 Vantaa 2 Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastus merkkiainekaasun avulla 1. Kohdetiedot Jouni Räsänen, Vantaan kaupunki, Vantaa Hiirakkotie 9 01200 Vantaa 2. Tutkijat

Lisätiedot

KUNTOTUTKIMUKSET JA SISÄILMAMITTAUKSET RAPORTTI Tytyrin koulu Kirkkokatu 8 08100 Lohja 13.10.2015

KUNTOTUTKIMUKSET JA SISÄILMAMITTAUKSET RAPORTTI Tytyrin koulu Kirkkokatu 8 08100 Lohja 13.10.2015 KUNTOTUTKIMUKSET JA SISÄILMAMITTAUKSET RAPORTTI Tytyrin koulu Kirkkokatu 8 08100 Lohja 13.10.2015 Tytyrin koulu, Kirkkokatu 8, 08100 Lohja 2 (52) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Kohde... 4 1.2 Tilaaja/-t

Lisätiedot

KUNTOTUTKIMUKSET JA SISÄILMAMITTAUKSET RAPORTTI Tytyrin koulu Kirkkokatu 8 08100 Lohja 13.10.2015

KUNTOTUTKIMUKSET JA SISÄILMAMITTAUKSET RAPORTTI Tytyrin koulu Kirkkokatu 8 08100 Lohja 13.10.2015 KUNTOTUTKIMUKSET JA SISÄILMAMITTAUKSET RAPORTTI Tytyrin koulu Kirkkokatu 8 08100 Lohja 13.10.2015 Tytyrin koulu, Kirkkokatu 8, 08100 Lohja 2 (52) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Kohde... 4 1.2 Tilaaja/-t

Lisätiedot

Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain

Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LOHJAN KAUPUNKI Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Jokelainen Heidi-Johanna Sisällysluettelo 1 Korjaustapaehdotus rakenneosittain...

Lisätiedot

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu RTA2-loppuseminaari 8.6.2017 Saarijärven Keskuskoulu Lähtötiedot Kohde on valmistunut vuonna 1966. Kerrosala 4 334 m2. Laajamittainen

Lisätiedot

Henkilöstöinfo Helsingin Rudolf Steiner -koulu Lehtikuusentie 6 19.8.2014

Henkilöstöinfo Helsingin Rudolf Steiner -koulu Lehtikuusentie 6 19.8.2014 Henkilöstöinfo Helsingin Rudolf Steiner -koulu Lehtikuusentie 6 19.8.2014 Suomen Sisäilmakeskus Oy Eila Hämäläinen, tutkimuspäällikkö, RTA, rkm Keijo Kovanen, talotekniikan tutkimuspäällikkö, FM 1 Toimeksisaaja

Lisätiedot

vähäisiä määriä vuori- ja lasivillakuituja. Kuidut ovat peräisin seinä/ikkunarakenteista ja/tai tuloilmaventtiilin

vähäisiä määriä vuori- ja lasivillakuituja. Kuidut ovat peräisin seinä/ikkunarakenteista ja/tai tuloilmaventtiilin Tytyrin koulu, Kirkkokatu 8, 08100 Lohja 51 (52) vähäisiä määriä vuori- ja lasivillakuituja. Kuidut ovat peräisin seinä/ikkunarakenteista ja/tai tuloilmaventtiilin äänenvaimentimesta. 8.3 Kuitukertymät

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Sanna Pohjola Hanna Kuitunen 1 Lähtökohta ja selvitysten tavoite Ojoisten lastentalon vanha osa valmistunut 1970-luvulla (liikuntasali, keittiö,

Lisätiedot

T9003 Tutkimusraportti 1(9) Myllypuron ala-asteen sivukoulu ja päiväkoti 23.4.2009 SISÄLLYSLUETTELO

T9003 Tutkimusraportti 1(9) Myllypuron ala-asteen sivukoulu ja päiväkoti 23.4.2009 SISÄLLYSLUETTELO T9003 Tutkimusraportti 1(9) sivukoulu ja päiväkoti 23.4.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUSKOHDE... 2 2 TUTKIMUSMENETELMÄT... 3 2.1 Rakenteiden tutkimukset... 3 2.2 Mikrobit... 3 2.3 Kosteusmittaukset...

Lisätiedot

Henkilöstöinfo Helsingin Rudolf Steiner -koulu Paraistentie 3 20.8.2014

Henkilöstöinfo Helsingin Rudolf Steiner -koulu Paraistentie 3 20.8.2014 Henkilöstöinfo Helsingin Rudolf Steiner -koulu Paraistentie 3 20.8.2014 Suomen Sisäilmakeskus Oy Eila Hämäläinen, tutkimuspäällikkö, RTA, rkm Keijo Kovanen, talotekniikan tutkimuspäällikkö, FM 1 Toimeksisaaja

Lisätiedot

HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET

HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET Petri Lönnblad RI. RTA 4.9.2017 Tehdyt tutkimukset HUHTIKUU 2006: Asbestikartoitus KESÄ-HEINÄKUU 2017: - Kosteuskartoitus, kosteusmittaukset - Rakenneavaukset, mikrobinäytteenotto

Lisätiedot

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET 30.3.2015 YLEISTIEDOT 1.1 Kohde Hyrsylän koulu Hyrsyläntie 169 09430 SAUKKOLA 1.2 Tilaaja Lohjan kaupunki Tekninen toimi/tilapalvelut Kari Koljonen

Lisätiedot

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT Homevaurioiden tutkimisessa pääongelma ei liity: Näytteenoton tekniseen osaamiseen (ulkoisen kontaminaation estäminen,

Lisätiedot

KOULURAKENNUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS. Tiina Janhunen Suomen Sisäilmakeskus Oy RTA2

KOULURAKENNUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS. Tiina Janhunen Suomen Sisäilmakeskus Oy RTA2 KOULURAKENNUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Tiina Janhunen Suomen Sisäilmakeskus Oy RTA2 KOHTEEN KUVAUS oppilaita 800, opetushenkilöstöä 85 kiinteistössä toimivat lisäksi päiväkoti, kirjasto,

Lisätiedot

TIIVEYS- JA PAINESUHDE TUTKIMUS

TIIVEYS- JA PAINESUHDE TUTKIMUS Projekti 51292.35 RATAS PRO RAKENNETEKNIIKKA TALOTEKNIIKKA SISÄILMA TIIVEYS- JA PAINESUHDE TUTKIMUS Avoin päiväkoti Majakka Maalinauhantie 7, Vantaa 23.4.2012, muutos A 2 YHTEYSTIEDOT Tutkimuskohde Avoin

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS

PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS - TOMI LEVOLA - Päiväkodin henkilökunnalla ja lapsilla on esiintynyt oireilua, joka sopii oirekuvaltaan rakennuksen sisäilmasta johtuvaksi. Päiväkoti sijaitsee 1920-luvulla

Lisätiedot

Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy

Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy 1 Kuvat 1, 2. Tutkimuskohteena on ollut koulurakennus, jossa sijaitsee kolme eri-ikäistä osaa. Osat on rakennettu vuosina 1926 ja 1955 sekä 2000-luvun alussa Tutkitut tilat sijaitsevat vuosina 1926 ja

Lisätiedot

1950-luvun toimistorakennuksen kellarikerrosten kuntotutkimukset ja korjaustapavaihtoehto

1950-luvun toimistorakennuksen kellarikerrosten kuntotutkimukset ja korjaustapavaihtoehto 1950-luvun toimistorakennuksen kellarikerrosten kuntotutkimukset ja korjaustapavaihtoehto Juho Lipponen Suomen Sisäilmakeskus Oy Ohjaajat: Eila Hämäläinen Suomen Sisäilmakeskus Oy ja Mike Heinonen ISS

Lisätiedot

VALOKUVAT LIITE 1 1(8)

VALOKUVAT LIITE 1 1(8) VALOKUVAT LIITE 1 1(8) Kuva 1. Keittiön vastaisen seinän rakenteena oli luokan puolella tiilikuori ja keittiön puolella betonikuori, joiden välissä oli mineraalivillaa 40 mm. Seinästä mitattiin rakennekosteuksia

Lisätiedot

YLÄPOHJARAKENTEIDEN KORJAUSTARVESELVITYS

YLÄPOHJARAKENTEIDEN KORJAUSTARVESELVITYS YLÄPOHJARAKENTEIDEN KORJAUSTARVESELVITYS Sweco Rakennetekniikka Ratamestarinkatu 7a P.O. Box 88 FI-00521 Helsinki, Finland Telephone +358 207 393 300 Finnmap Consulting Oy VAT FI08711659 Reg.no: 0871165-9

Lisätiedot

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS Hangon kaupunki - Halmstadintalo - keittiön ja päiväkotitilojen mikrobinäytteenotot 22.11.2017 1 / 11 Sisällysluettelo Yleistiedot... 3 Kohde... 3 Tilaaja... 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5

Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5 HB Sisäilmatutkimus Oy 29.12.2011 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus / Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Leppäkorven

Lisätiedot

Kottby lågstadie Pohjolankatu Helsinki. Kattorakenteen kuntotutkimus

Kottby lågstadie Pohjolankatu Helsinki. Kattorakenteen kuntotutkimus Kattorakenteen kuntotutkimus Kottby lågstadie Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Raportin päiväys 16.2.2015 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakenteenkuntotutkimus

Lisätiedot

KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS

KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS S i v u - 1 - RAPORTTI KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS KOy Korson toimistokeskus Naalipolku 6 01450 Vantaa 12.7.-10.8.2011 RAPORTIN NUMERO: 21140 TILAAJA: Jari Porthén, Realco Oy VASTAAVA TUTKIJA: Mikko

Lisätiedot

TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS)

TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS) TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS) Liisa KUJANPÄÄ 1, Sirpa RAUTIALA 1, Helmi KOKOTTI 2, and Marjut REIMAN 1,* 1 Finnish Institute

Lisätiedot

Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus

Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus Länsi-Vantaan perheneuvola ja Musiikkiopisto Patotie 2, Vantaa 9.12.2013 Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus 0871165-9 Viikinkaari

Lisätiedot

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien

Lisätiedot

MERKKIAINETUTKIMUS, 14.11.2014 VIERTOLAN KOULU, JOKIRANNAN YKSIKKÖ, PAVILJONKI

MERKKIAINETUTKIMUS, 14.11.2014 VIERTOLAN KOULU, JOKIRANNAN YKSIKKÖ, PAVILJONKI MERKKIAINETUTKIMUS, 14.11.2014 VIERTOLAN KOULU, JOKIRANNAN YKSIKKÖ, PAVILJONKI Sivu 1 / 9 SISÄLLYS: 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 1.1. Kohde... 2 1.2. Tutkimuksen tilaaja... 2 2. Tiivistelmä... 2 3.

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

Finnmap Consulting Oy SSM

Finnmap Consulting Oy SSM 1 Idänpuoleinen rakennusosa Liikuntasali Idänpuoleinen rakennusosa Kirjasto Liikuntasali Kuvat 1, 2. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää os. Varistontie 3, Vantaa sijaitsevan koulurakennuksen

Lisätiedot

13.4.2011 SISÄILMAONGELMIEN SELVITYS RIIHIPELLON PÄIVÄKODIN LEPOTILOISSA ILVEKSET JA KARHUT

13.4.2011 SISÄILMAONGELMIEN SELVITYS RIIHIPELLON PÄIVÄKODIN LEPOTILOISSA ILVEKSET JA KARHUT RAPORTTI 1 (11) 13.4.2011 Jouni Räsänen Vantaan kaupunki, Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa SISÄILMAONGELMIEN SELVITYS RIIHIPELLON PÄIVÄKODIN LEPOTILOISSA ILVEKSET JA KARHUT Kohde Tutkimuksen syy Toimeksisaaja/Tutkijat

Lisätiedot

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4,

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

KUUSKAJASKARIN KIINTEISTÖIDEN KUNTOKARTOITUS

KUUSKAJASKARIN KIINTEISTÖIDEN KUNTOKARTOITUS KUUSKAJASKARIN KIINTEISTÖIDEN KUNTOKARTOITUS Rivitalorakennukset 1-3 Kasarmirakennus J.Kekki Vahinkokartoittaja YLEISTÄ Kuuskajaskarin kiinteistöt Kolme puurunkoista lautaverhoiltua yhteen asuinkerrokseen

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Vantaan Kaupunki PL 6007

Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Vantaan Kaupunki PL 6007 Vesivahingon kosteuskartoitus Tarkastuskohde: Kaivokselan päiväkoti Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa Tilaaja: Krohn Mikko Vantaan Kaupunki PL 6007 Vahinkonumero: Tarkastaja: Hannu Peltola 040-538 7944 Tarkastuspvm:

Lisätiedot

Toimisto- ja opetusrakennuksen sisäilmastoselvitys.

Toimisto- ja opetusrakennuksen sisäilmastoselvitys. Toimisto- ja opetusrakennuksen sisäilmastoselvitys. Rakennusterveysasiantuntijan koulutusohjelman opinnäytetyö. 23.9.2015 Marko Koivisto Sirate Group Oy Sisäilmastoselvityksen lähtökohdat, toimeksianto

Lisätiedot

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena oli selvittää ilmanvaihtolaitteiden mahdolliset mineraalivillalähteet

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus 1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 9.3.2009 Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2 00610 HELSINKI Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Merkkiainemittaus

TUTKIMUSRAPORTTI Merkkiainemittaus TUTKIMUSRAPORTTI Merkkiainemittaus 10.7.2012 Kuusikon koulu Hovitie 11 01380 VANTAA Työ nro T12049 Kotka 6.8.2012 Insinööri Studio Oy OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA PUH. 05-2255

Lisätiedot

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO LAUSUNTO PAROLANTIE 3, 02120 ESPOO 2 HUONEISTOJEN PÄÄTYJEN TARKASTUS AVATUILTA KOHDILTA Kohde: Tilaaja: As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

ILMATIIVEYSTUTKIMUS 51392.62 25.3.2014. Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa.

ILMATIIVEYSTUTKIMUS 51392.62 25.3.2014. Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa. 539.6 5.3.04 Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 3 0300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Martinlaakson koulu ILMATIIVEYSTUTKIMUS MERKKIAINEKOKEET JA VUOTOLUKUMITTAUS TULOSTEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston

Lisätiedot

www.nexonconsulting.fi

www.nexonconsulting.fi TARHAPUISTON KOULU Havukoskenkatu 9 01360 VANTAA www.nexonconsulting.fi 8.5.2009 LÄMPÖTILAONGELMIEN RAKENNETEKNISET TUTKIMUKSET Sivu 2(16) SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIEDOT...3 1.1. KOHTEEN TIEDOT...3 1.2.

Lisätiedot

Teemu Männistö, RI (09) K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä

Teemu Männistö, RI (09) K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro ILMAVUOTOSELVITYS RAPORTTI Rakennuskohde Asiakirjan sisältö Viertolan koulu Liljatie 2 01300 Vantaa

Lisätiedot

Kartanonkosken koulun tekniset

Kartanonkosken koulun tekniset Kartanonkosken koulun tekniset selvitykset Infotilaisuudet koulun henkilökunnalle ja oppilaiden huoltajille Pekka Wallenius, tilakeskusjohtaja Osittainen kuntotutkimus Tekijä: Sisäilmatalo Kärki Oy Ajankohta:

Lisätiedot

KUKKOPILLIN PÄIVÄKOTI Liljantie 2 01300 VANTAA

KUKKOPILLIN PÄIVÄKOTI Liljantie 2 01300 VANTAA KUKKOPILLIN PÄIVÄKOTI 01300 VANTAA ASIANTUNTIJALAUSUNTO VESIVUOTOJÄLJISTÄ W W W. R A K S Y S T E M S. F I V A L T A K U N N A L L I N E N P A L V E L U N U M E R O : 0 2 0 3-4 4 1 0 0 JOENSUU 17.2.2004

Lisätiedot

Hornhattulan päiväkoti Porvoo

Hornhattulan päiväkoti Porvoo Hornhattulan päiväkoti Porvoo IVA kuntotutkimus ja käyttövesiputkiston vuotoselvitys Tommi Paasivirta tommi.paasivirta@wspgroup.fi 0207 864 483 WSP Finland Oy Pohjakuva Hornhattulan päiväkoti 2 Talotekniikka

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Muut yhteyshenkilöt: Päiväkodin johtaja Eija Järveläinen 09-8393 0871 Kouluisäntä Jukka Huippu 040-5138594

Muut yhteyshenkilöt: Päiväkodin johtaja Eija Järveläinen 09-8393 0871 Kouluisäntä Jukka Huippu 040-5138594 VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1 (5) 1 TOIMEKSIANTO Tutkimuskohde: Itä-Hakkilan päiväkoti Keskustie 1 01260 Vantaa Tutkimusajankohta: 13.12.2011 27.12.2012 Tilaaja: Vastuuhenkilö Rakennesuunnittelijainsinööri

Lisätiedot

Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen

Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen olemassa olevat rakenteet, niiden kunto sekä muita sisäilman

Lisätiedot

Yläpohjassa on ontelolaatta jonka päällä on tehdasvalmisteiset puiset kattoristikot. Runkorakenteena on poltettu teräsbetoninen pilari palkki runko.

Yläpohjassa on ontelolaatta jonka päällä on tehdasvalmisteiset puiset kattoristikot. Runkorakenteena on poltettu teräsbetoninen pilari palkki runko. VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1 (6) 1 TOIMEKSIANTO Tutkimuskohde: Viertolan koulu Liljatie 2 01300 Vantaa Tutkimusajankohta: 25.10.2011 4.1.2012 Tilaaja: Vastuuhenkilö Muut yhteyshenkilöt: Tutkimuksen

Lisätiedot

Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastus

Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastus Projektinumero: 51392.55.252 Tilaaja: Vantaan Kaupunki Raimo Eklund Nousutie 1, 01450 Vantaa puh. 040 588 6275 Sähköposti: raimo.eklund@vantaa.fi Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastus Aika: Kenttätutkimukset

Lisätiedot

PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI

PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI 9.5.2007 ALUSTATILASELVITYS PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI Ilosjoentie 11 01420 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki Asko Karvonen (GSM 0400 646 244) Insinööri (AMK) Alustatilaselvitys/ Päiväkummun päiväkoti

Lisätiedot

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ Pelimannin ala-aste ja päiväkoti ILMANVAIHDONSELVITYSTYÖ 4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 Niinimaantie 691, 63210 Niinimaa Omakotitalon kuntokatselmus 9.12.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 2/7 Tilaus 2.12.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Unajan koulu Laivolantie Unaja

Unajan koulu Laivolantie Unaja NÄYTTEENOTTO JA PAINE-EROSEURANTAMITTAUS Unajan koulu Laivolantie 10 26910 Unaja 1 Sisällys 1. YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3 1.2 Tilaaja... 3 1.3 Näytteidenoton ja mittauksen suorittaja... 3 1.4 Näytteenotto-

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009 1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta

Lisätiedot

Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO. Kiinteistön huoltajat, Pekka Ruotsalainen, Jussi Timonen ja Jouni Tissari

Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO. Kiinteistön huoltajat, Pekka Ruotsalainen, Jussi Timonen ja Jouni Tissari MittaVaT Oy MUISTIO 1/6 KOHDE TILAAJA TUTKIJA Tervon kunta Opettaja asuntola Tervon kunta Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO MittaVaT Oy Jouni Tissari ja Jussi Timonen P. 040-7606243 AIKA 26.2.2014

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 29.2.204 5392.80 Ulkoseinä- ja alapohjarakenteiden liittymien ilmatiiveyden tarkastus Aika: 29.2.204 Tutkimuskohde:, Tiiviystutkimus merkkiaineella Tutkimuksen tekijät: Juha Tanner Tehtävä

Lisätiedot

MUISTIO TIIVISTYSTYÖN LAADUNVARMISTUS MERKKIAINEKOKEILLA OLLAKSEN PÄIVÄKOTI 27.10.2011

MUISTIO TIIVISTYSTYÖN LAADUNVARMISTUS MERKKIAINEKOKEILLA OLLAKSEN PÄIVÄKOTI 27.10.2011 MUISTIO TIIVISTYSTYÖN LAADUNVARMISTUS MERKKIAINEKOKEILLA OLLAKSEN PÄIVÄKOTI Muistio 2 (6) Yleistiedot Tutkimuskohde Ollaksentie 29 01690 Vantaa Tutkimuksen tilaaja ISS Palvelut Oy Mikko Kolehmainen Rajatorpantie

Lisätiedot

PUKINMÄEN PERUSKOULU Kenttäkuja 12

PUKINMÄEN PERUSKOULU Kenttäkuja 12 PUKINMÄEN PERUSKOULU Kenttäkuja 12 TUTKIMUSSELOSTUS Liikuntasaliosan ulkoseinien tutkimukset 10.2.2012 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja p. 09-310 1661 2 / 14 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 11.4.2013 Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy Jari Vainio Vernissakatu 6 01300 Vantaa jari.vainio@maikoski.fi Tutkimuskohde Uudenmaan TE-toimiston tilat, Vernissakatu 6, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN

Lisätiedot

HARJURINTEEN KOULU/UUSI OSA. Tapani Moilanen Ryhmäpäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm

HARJURINTEEN KOULU/UUSI OSA. Tapani Moilanen Ryhmäpäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm HARJURINTEEN KOULU/UUSI OSA Tapani Moilanen Ryhmäpäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm 24.1.2017 2 TUTKIMUKSET, syksy 2017 Tutkimusten tarkoitus Tutkimusten tarkoituksena oli selvittää syitä joilla

Lisätiedot

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia Tiedotustilaisuus 24.11.2014 Sisäilmaongelmat ovat monimutkaisia kokonaisuuksia Sisäolosuhteisiin vaikuttavat useat eri tekijät: lämpö-, kosteus-, valaistus-

Lisätiedot

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun Kumpulan sivutoimipiste Limingantie 39

Käpylän peruskoulun Kumpulan sivutoimipiste Limingantie 39 Käpylän peruskoulun Kumpulan sivutoimipiste Limingantie 39 TUTKIMUSSELOSTUS Kosteus- ja rakennetutkimukset 13.7.2012 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja 2 / 15 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO

Lisätiedot

KAAVIN YLÄASTEEN A- JA B-TAKENNUSTEN RAKENNUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HELMIKUU 2009 RAPORTIN LIITTEET

KAAVIN YLÄASTEEN A- JA B-TAKENNUSTEN RAKENNUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HELMIKUU 2009 RAPORTIN LIITTEET KAAVIN YLÄASTEEN A- JA B-TAKENNUSTEN RAKENNUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HELMIKUU 2009 RAPORTIN LIITTEET 6.3.2009 1. Paikantamispiirustus 3 kpl 2. Valokuvia tutkimuksista 6 s. 3. Lämpökuvasivut 1-10 s. 4. Analyysivastaukset

Lisätiedot

Tarhapuiston päiväkoti, Havukoskentie 7, Vantaa. 24.11.2011 Työnumero:

Tarhapuiston päiväkoti, Havukoskentie 7, Vantaa. 24.11.2011 Työnumero: RAKENNETEKNINEN SELVITYS LIITE 4 s. 1 1 RAKENTEET 1.1 YLEISKUVAUS Tutkittava rakennus on rakennettu 1970-luvun jälkipuoliskolla. Rakennukseen on lisätty huoltoluukut alustatilaan 1999. Vesikatto on korjattu

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI MEDIALUKION HALLINTOSIIVEN SISÄILMAONGELMIEN SELVITYS

VÄLIRAPORTTI MEDIALUKION HALLINTOSIIVEN SISÄILMAONGELMIEN SELVITYS HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja Marianna Tuomainen 1 (9) 26.6.2012 MEDIALUKIO Moisionkatu 3 00730 HELSINKI VÄLIRAPORTTI MEDIALUKION HALLINTOSIIVEN SISÄILMAONGELMIEN SELVITYS

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

IV-SELVITYS KORSON PÄIVÄKOTI MERIKOTKANTIE 8, 01450 VANTAA

IV-SELVITYS KORSON PÄIVÄKOTI MERIKOTKANTIE 8, 01450 VANTAA 14.9.2012 IV-SELVITYS KORSON PÄIVÄKOTI MERIKOTKANTIE 8, 01450 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA... 3 1.2 KOHDETIEDOT...

Lisätiedot

PS2 PS1 MERKINTÖJEN SELITYKSET: PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET. Ankkalammen päiväkoti Metsotie 27, Vantaa LIITE

PS2 PS1 MERKINTÖJEN SELITYKSET: PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET. Ankkalammen päiväkoti Metsotie 27, Vantaa LIITE PS2 PS MERKINTÖJEN SELITYKSET: PS PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET Ankkalammen päiväkoti Metsotie 27, Vantaa 2.0.203 OK LIITE ULKOSEINÄRAKENTEEN MERKKIAINEKOE 23.9.203 3 22 ppm 2 2-28 ppm 4 4 5-4 ppm

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset

Lisätiedot

Raportti Työnumero: 051421400493

Raportti Työnumero: 051421400493 Vastaanottaja: RISTO VILKKI MIKKELIN KAUPUNKI Sivuja:1/24 Raportti Kohde: Toimeksianto: LAUNIALAN KOULU SAIMAANNORPANKATU 1 50190 MIKKELI SISÄILMANLAATUUN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN SELVITYS Tutkimus pvm:

Lisätiedot

KORJAUSTARVEARVIO 52182.38 17.1.2014

KORJAUSTARVEARVIO 52182.38 17.1.2014 52182.38 17.1.2014 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Katja Tähtinen Raatihuoneenkatu 9, 2. krs, PL 84 13101 Hämeenlinna katja.tahtinen@hameenlinna.fi Tutkimuskohde Nummen koulu, Kylätie

Lisätiedot

KATSELMUS RIIHIKOSKEN VIRASTOTALO

KATSELMUS RIIHIKOSKEN VIRASTOTALO KATSELMUS RIIHIKOSKEN VIRASTOTALO RTC VAHANEN TURKU OY www.vahanen.com +358 20 769 8618 Ratapihankatu 53 C, 20100 Turku, Finland Y-tunnus 1643714-3 Muistio 2 (7) 1 Kuntokatselmuksen yleistiedot 1.1 Kohde

Lisätiedot

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Kohteen yleiskuvaus Tutkimuskohteena oli vuonna 1988 rakennetut kehitysvammaisille tarkoitetut palvelutalot

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki / Pekka Koskimies Raportti Kohde: Toimeksianto: Mika Waltarinkatu 12 06100 Porvoo Kosteuskartoitus Tutkimus pvm: 21.3, 23.3 ja 29.3.2016 Läsnäolijat: Jens Ståhls

Lisätiedot

MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus. Tähän tarvittaessa otsikko

MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus. Tähän tarvittaessa otsikko MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus Tähän tarvittaessa otsikko TAUSTAA JA TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Tutkimuksen tekijä Insinööritoimisto K-S Kitapa Oy / Hannu Leisimo (RI, Rakennusterveysasiantuntija,

Lisätiedot

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS S i v u 1 / 8 RAPORTTI ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS Nikkilän sosiaali- ja terveysasema Jussaksentie 14 04130 Sipoo 11.12.2014 RAPORTIN NUMERO: 14263 TILAAJA: Jukka Haakana, Sipoon kunta VASTAAVA TUTKIJA:

Lisätiedot

RAKENNETIIVEYS TUTKIMUS

RAKENNETIIVEYS TUTKIMUS Projekti 539.40 RATAS PRO RAKENNETEKNIIKKA TALOTEKNIIKKA SISÄILA RAKENNETIIVEYS TUTKIUS Varistontie, Vantaa 5.5.0 YHTEYSTIEDOT Tutkimuskohde Varistontie, 0660 Vantaa Tilaaja Vantaan tilakeskus Jouni Räsänen

Lisätiedot

Laukkarinne 4 01200 VANTAA. Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA

Laukkarinne 4 01200 VANTAA. Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Kosteusvauriokartoitus ja pintakosteusmittaus Tarkastuskohde: Hakunilan nuorisotila Laukkarinne 4 01200 VANTAA Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Vahinkonumero: Tarkastaja:

Lisätiedot

Knuuttilantie 5 C, Jalasjärvi. Asuinrakennuksen kuntokatselmus klo 15.00

Knuuttilantie 5 C, Jalasjärvi. Asuinrakennuksen kuntokatselmus klo 15.00 1 8 Knuuttilantie 5 C, 61600 Jalasjärvi Asuinrakennuksen kuntokatselmus 1.8.2017 klo 15.00 2 8 Tilaus 27.7.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Tarkastuksessa

Lisätiedot

Tiivistystyön laadunvarmistus merkkiaineella

Tiivistystyön laadunvarmistus merkkiaineella TUTKIMUSSELOSTUS 50065.0 Porvoon Kaupunki, tilapalvelut Pekka Koskimies pekka.koskimies@porvoo.fi Tiivistystyön laadunvarmistus merkkiaineella Kohde: Kevättuulen päiväkoti, Sammontie 6, 0650 Porvoo Aika

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A12076. Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ A12076. Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012 Työ KOHDE: TILAT: Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Kerrokset 1,2,3,4 ja Iv-konehuone TILAAJA: Anne Krokfors ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI. Karhulan koulu Vesivallintie 16 48600 KOTKA

TUTKIMUSRAPORTTI. Karhulan koulu Vesivallintie 16 48600 KOTKA TUTKIMUSRAPORTTI Karhulan koulu Vesivallintie 16 48600 KOTKA Työ nro T13034-05 Kotka 13.10.2014 Insinööri Studio Oy OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA PUH. 05-2255 500 FAX. 05-2184

Lisätiedot

PUKINMÄEN PERUSKOULUN KIRJASTO Kenttäkuja 12

PUKINMÄEN PERUSKOULUN KIRJASTO Kenttäkuja 12 PUKINMÄEN PERUSKOULUN KIRJASTO Kenttäkuja 12 TUTKIMUSSELOSTUS Kosteus- ja rakennetutkimukset 19.11.2010 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja p. 09-310 1661 2 / 12 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Korson päiväkoti, Vantaa

Tutkimusraportti, Korson päiväkoti, Vantaa Delete Tutkimus Oy 22.10.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Korson päiväkoti,

Lisätiedot

Opinnäytetyö, seminaari. Sisäilmakohteen tutkimus ja korjaustyön valvonta Eveliina Mattila RTA-koulutus, RATEKO/SAMK

Opinnäytetyö, seminaari. Sisäilmakohteen tutkimus ja korjaustyön valvonta Eveliina Mattila RTA-koulutus, RATEKO/SAMK Opinnäytetyö, seminaari Sisäilmakohteen tutkimus ja korjaustyön valvonta 7-8.6.2017 Eveliina Mattila RTA-koulutus, RATEKO/SAMK Työn aihe Koulurakennuksen kellarin (osa rakennuksesta) sisäilma ja kosteustekninen

Lisätiedot

MERKKIAINEKOE. Korjausrakentaminen

MERKKIAINEKOE. Korjausrakentaminen MERKKIAINEKOE Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Tiivistyskorjauksen laadunvalvonta, mallihuoneen merkkiainekoe TILAAJA Vantaan kaupunki KOHDE Lintukallionkuja 6, 01620 Vantaa 2(8) SISÄLTÖ 1. YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

VILLA RUBEN ILMAVUOTOMITTAUS 28.5.2012

VILLA RUBEN ILMAVUOTOMITTAUS 28.5.2012 VILLA RUBEN ILMAVUOTOMITTAUS 28.5.2012 1 YLEISTIEDOT 1.1 Kohde Villa Ruben Myllärinkatu 3 08100 Lohja 1.2 Tutkimuksen tilaaja Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelukeskus / Tilapalvelut Karstuntie 4 PL 71,

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/7 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki / Peter Backman Raportti Kohde: Toimeksianto: Kvarnbergsgatan 18 06100 Borgå Kartoitus Tutkimus pvm: 7.8.2015 Läsnäolijat: Tomas Backman Raportointi pvm: 24.8.2015

Lisätiedot

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HANGON KAUPUNKI Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sami Heikkilä, Juhani Pirinen Sisällysluettelo 1 Korjaustapaehdotus rakenneosittain...

Lisätiedot

Lotta Yrjänä ja Sami Rissanen Puustellintie 35 72400 PIELAVESI lotta.yrjana@mittavat.fi jouni.tissari@mittavat.fi

Lotta Yrjänä ja Sami Rissanen Puustellintie 35 72400 PIELAVESI lotta.yrjana@mittavat.fi jouni.tissari@mittavat.fi MittaVaT Oy MUISTIO 1/11 KOHDE TILAAJA TUTKIJA Tervon kunta Opettajain asuntola Tervon kunta Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO MittaVaT Oy Lotta Yrjänä ja Sami Rissanen lotta.yrjana@mittavat.fi AIKA

Lisätiedot

Kurikantie 7, Kurikka. Liikerakennuksen kuntokatselmus klo 10.00

Kurikantie 7, Kurikka. Liikerakennuksen kuntokatselmus klo 10.00 1 9 Kurikantie 7, 61300 Kurikka Liikerakennuksen kuntokatselmus 1.8.2017 klo 10.00 2 9 Tilaus 27.7.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Tarkastuksessa

Lisätiedot