TIEMIES. PardiaNyt-lehden InTek ry:n järjestöliite 4/2008. InTek:n TRIPLAKOKOUSVIIKONLOPPU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIEMIES. PardiaNyt-lehden InTek ry:n järjestöliite 4/2008. InTek:n TRIPLAKOKOUSVIIKONLOPPU"

Transkriptio

1 TIEMIES PardiaNyt-lehden InTek ry:n järjestöliite 4/2008 InTek:n TRIPLAKOKOUSVIIKONLOPPU Infra-alan toimihenkilöliitto InTek ry. piti sääntömääräisen edustaja- sekä ylimääräisen liittokokouksensa Tikkurilassa, Hotelli Vantaan kokoustiloissa. Järjestön neljäs ja tällä erää viimeinen edustaja- sekä ylimääräinen liittokokous etenivät sutjakkaasti kokousten puheenjohtajaksi valitun Kai Mattilan vetämänä. Lauantaina pidettyä tuplakokousta edelsi perjantai-illan liiton hallituksen kokous. Liiton hallituksen kokous Perjantai-illan hallituksen kokouksessa käytiin läpi seuraavan päivän kokousten asiat ja päätettiin tiedottamislinjauksen muutoksesta. Sääntömuutosesityksestä hiottiin vielä edellisen, toiminnansuunnitteluseminaarikäsittelyn jälkeenkin jääneitä käsitevirheitä ja puutteellisia ilmauksia pois. Myös hallituksen toimikauteen tehtiin viime hetken tarkistusaskel taaksepäin, jotta se olisi linjassa Pardian sääntöjen ja käytäntöjen kanssa. Tiemies lakkaa ilmestymästä sekä painettuna että nettilehtenä. Tiedottamisessa siirrytään ajantasaiseen nettiuutisointiin. Näin hallitus linjasi tiedotuslinjan muutosta, johon olivat pääsyynä lehden tekemisen raskaus määräaikoineen, tiedotuksen hitaus ja nykyisten nettisivujen aneemisuus. Nettiin siis panostetaan nykyistä huomattavasti enemmän. Tiemiehen toimittamisesta vastannut sai jätettyään hallituksen hallitukselta erityistehtävän (!) vastata nettitiedotuksen kehittämisestä ja tiedotussisällön täydentämisestä. Edustajakokous Edustajakokouksen avauksessa liiton puheenjohtaja Teuvo Salolammi kävi läpi tuoretta Destian organisaatiomuutosta, joka tietää jälleen muutoksia Destian pardialaisten luottamusmiesorganisaatioon. Lisäksi hän käsitteli TTT:n nykytilaa ja tulevaisuustyöryhmän visioita. Salolammin mukaan järjestökentässä olisi liitoksia tulossa, mutta ehdot kivistävät. Huolen aihetta nostaa Pardian kentän eläminen, jossa ovi uhkaa käydä väärään suuntaan. Edustajakokous käsitteli asialistan pääkohtien aluksi vuoden 2007 toimintaa ja taloutta. Toimintavuodelta todettiin pieni kirjanpidollinen tappio. Asiakirjat esitelleen liittosihteeri Pentti Kärhän mukaan lievästi positiivinen kassavirta on kirjanpidollista tappiota tärkeämpi saavutus, negatiivinen tulos kun johtui Pohjoisrannan kiinteistöosuuden myynnin aiheuttamasta laskennallisesta tappiosta. InTek:n hallitus sai ilman soraääniä vuoden 2007 toiminnasta ja taloudesta vastuuvapauden. Toimintasuunnitelman esittelyssä käytiin läpi erityisesti hallituksessa sovittua tiedotuslinjauksen muutosta. Yleistä taloustaantumaa käsiteltiin sillä ajatuksella, että se vaikuttaa myös Tierakennus- jatkuu sivulle 4. InTek:n puheenjohtaja Salolammi avauspuheenvuorossaan, toimistonhoitaja Seija Honkakuru tutkii valtakirjoja Tiemies 4/2008 Puheenjohtajana toimineella Kai Mattilalla riitti puheenvuorojen jakoa 1

2 PUHEENJOHTAJAN PALSTA InTekin sääntöuudistus turvaa jatkossakin jäsenistön ja järjestön toimintakyvyn. TTT:n, HU:n ja Valton liittofuusioneuvottelut eivät johtaneet sopimukseen TTT:n tulevaisuustyöryhmän esittämällä parhaalla vaihtoehdolla. Syksyn uutisanti on ollut paljolti finanssia ja taloutta ja huonoja uutisia. Rakennusteollisuuden taantuma astui voimaan nopeudella, jota kukaan ei osannut etukäteen ennustaa. Samoin on käynyt koko maailmantaloudelle ja rahoitusmarkkinoille ja se näkyy ja tuntuu jo meillä Suomessakin. Toivottavasti infrapuolelta löytyy elvyttäviä investointipäätöksiä, jotta saadaan työllisyyttä tukevaa toimintaa valtakuntaan. Infraan suunnatut investoinnit tuovat siihen sijoitetut eurot nopeastikin takaisin. Valitettavasti ensi talveen kohdistuvia tukitoimia ei vielä ole kohdennettu ja talvesta tullee hiljaisempi kuin edelliset. Talossa on jo YTneuvotteluita käyty lomautettavista, mutta toistaiseksi ne on saatu torjuttua. Jatkossa ei välttämättä käy yhtä onnellisesti. Järjestöfuusiota oltiin neuvottelemassa syksyllä yhdessä TTT:n, HU:n ja Valton kanssa. Yhteenliittymää ei syntynyt hyvästä neuvottelutahdosta ja hengestä huolimatta. Suurimmat esteet tulivat TTT:n liittofuusio-pohjasta ja TTT:n jäsenmaksujen perintätavasta. Muilla osapuolilla oli selkeä vaatimus, että uusi liitto pitää perustaa ja jäsenmaksun perintä pitää olla %-pohjainen. Tulevaisuustyöryhmän raportin ensimmäinen ja paras vaihtoehto ei siis toteudu, joten varaudutaan TTT:n kehittämiseen ja HULTA-yhteistyön jatkamiseen. Tämä aiheuttaa ongelmia talokohtaisen järjestäytymisen onnistumiseen, mutta toivottavasti ei tee sitä mahdottomaksi. Syksyn edustajakokous oli ja meni ja ylimääräinen liittokokous heti sen perään ongelmitta. Ylimääräisessä liittokokouksessa oli vain yksi asia eli In- Tek ry:n sääntöuudistuksen hyväksyminen. InTekin työryhmä pohti ja loi uudet sääntöehdotukset alkukesän kokouksessaan. Työryhmä lähti tekemään kaksia sääntöjä, joista toinen oli nykymuotoiselle liittopohjalle ja toinen yhdistyspohjalle rakennettuja. Liitto laittoi alueyhdistyksille molemmat sääntöpohjat kommentoitavaksi ja valittavaksi uusiksi säännöiksi. Kun kolmesta alueyhdistyksestä kaksi oli nykymuotoisen liittopohjan takana, valittiin tämä sääntöpohja esitettäväksi ylimääräiselle liittokokoukselle. Jatkossa puhutaan vain liittokokouksista ja sillä saatiin paljon sääntöjen tekstipuolta lyhennetyksi. Säännöissä on nyt myös selkeä sanonta siitä, kun henkilö jättää Destian, jättää hän silloin myös InTekin. Toivottavasti Destiaan tulee väkeä enemmän kuin lähtee, ja heistä toimihenkilöt tulevat myös meidän jäseniksemme. Järjestäytymättömiä toimihenkilöitä on Destiassa paljon ja usein siitä on hallituksessakin puhuttu - nyt on toiminnan aika! Vuosi 2008 on lopuillaan ja jotain jäi käteen, mutta paljon on vielä tehtävää. Loppuvuona olemme keskustelleet myös InTekin kotisivujen ja yleensä tiedottamisen tilasta ja kehittämistarpeesta. Hallituksen jäsenyyden edustajakokouksessa jättänyt tekee suunnitelman ja perustan kotisivujen uusimiselle. Lehtityyppinen Tiemies lakkaa ilmestymästä, joten tapaamme näissä merkeissä paperilla ehkä viimeistä kertaa. Uudistuva, ajankohtainen netti-intek on jatkossa varmaan koskettavampi päivitettyine tietoineen. Toivotan kaikille jäsenillemme jaksamista arkeen sekä RAUHALLISTA JOULUNAIKAA ja MENES- TYSTÄ VUODELLE 2009 Teuvo Salolammi InTek ry:n puheenjohtaja 2 Tiemies 4/2008

3 MATTILAN PALSTA Nyt on jo vierähtänyt puoli vuotta pääluottamusmiehenä ja hoidettavia asioita on alkanut olla kiihtyvällä tahdilla. Kesän seesteisempi aika on ohi ja päivät täyttyvät palavereista ja neuvotteluista ja niihin valmistautumisesta. Työmarkkina-asioista tärkeimpiä ja ajankohtaisempia ovat vuosilomaneuvottelut ja konsultoinnin lomautukset. Tuoreimpana asiana tuli toimitusjohtajalta ilmoitus tiemerkintäliiketoiminnan myymisestä Geveko Oy:lle. Vuosilomaneuvottelut ovat edenneet niin, että työryhmän esitys on ollut järjestöillä hyväksyttävänä ja kaikilta järjestöiltä se on saanut vihreää valoa. Sopimus allekirjoitetaan vielä tämän vuoden puolella. Konsultoinnilta tuli neuvotteluesitys kuuden ihmisen lomauttamisesta ensi talvikautena. Neuvotteluissa todettiin, että asia saadaan hoidettua muilla keinoilla. Lopputuloksena kirjattiin pöytäkirjaan, että ensi talvena ei lomautuksia toteuteta. Rakentamisen johto ilmoitti myös, että ensi talvikautena ei ole tarvetta lomauttaa projektin johtohenkilöstöä. Tämä oli iloinen uutinen ottaen huomioon rakentamisessa edessä olevan hiljaisemman talven. Tilannetta helpotetaan pitämällä kertyneitä lomia pois, joita rakentamisen liiketoimintaryhmässä on n.60 miestyövuotta. Destia on myynyt tiemerkintäliiketoiminnan ruotsalaiselle Geveko Oy:lle. Toiminta siirtyy kokonaan uudelle omistajalle Uusi omistaja esittäytyi tiemerkintähenkilöstölle Kaikki työntekijät siirtyvät uuteen yritykseen ns. vanhoina työntekijöinä. Myynnin syinä johto toi esille mm. heikot kasvumahdollisuudet tiemerkintämarkkinoilla ja Destian keskittymisen ydinliiketoimintoihinsa. Hyvää Joulun odotusta ja menestystä tulevalle vuodelle! Kai Mattila Destian Pardialaisten pääluottamusmies Sante-terveyskysely Destian henkilöstölle SYYTÄ HUOLESTUMISEEN!? Destialla toteutettiin työterveyteen liittyvä kysely kahdessa erässä keväällä ja syksyllä. Kyselyn tulosten perusteella voidaan nähdä joitakin tärkeitä henkilöstön terveyteen ja jaksamiseen liittyviä toimintariskejä (suluissa yleisiä vaihteluarvoja) keski-iän korkeus > 50 v korkean terveysriskin osuus 59 % (31-59) korkean työkyvyttömyyden riski 30 % (22-34) matalan terveysriskin osuus pieni 5 % ylipainon yleisyys ylempien toimihenkilöiden päihteiden käyttö. Positiivista Vertailuaineistoon verrattuna vastaajilla esiintyi muihin yrityksiin verrattuna selvästi vähemmän työhyvinvoinnin ongelmia, unihäiriöitä ja masennusoireita kaikissa työntekijäryhmissä. Työntekijöillä ja toimihenkilöillä esiintyi myös hiukan vähemmän tuki- ja liikuntaelinongelmia kuin vertailuaineistossa. Santen suosituksia Huomioiden Destian ikärakenne, fyysisesti kuormittavaa työtä tekevän henkilöstön suuri osuus ja se, että tuki- ja liikuntaelinongelmat olivat yleisin yksittäinen terveysongelma, työterveyshuollon kannattaa panostaa erityisesti näiden ongelmien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Työkyvyn ollessa uhattuna kannattaa harkita myös työn sisällön muutoksia, uudelleensijoittamista tai ammatillista kuntoutusta tapauskohtaisesti. On tärkeää myös jatkossa panostaa työyhteisöön, jossa on hyvä olla. Lähde: Sante terveyskyselyn toteutus ja tulokset Destialla Simo Taimela, LT, epidemiologian dosentti, MBA Evalua International Tiemies 4/2008 3

4 jatkoa sivulta 1. mestari-lehden toimintaan ja tulokseen. Jäsenistölle suunnattua, hyvän vastaanoton saanutta mökkiviikkojen arvontaa jatketaan vuonna 2009 kahdella arvontakierroksella, jolloin jaossa on yhteensä yhdeksän mökkiviikkoa. Vuodelle 2010 suunnitellusta liiton järjestämästä opintomatkasta luovutaan hallituksen muutosesityksen mukaisesti, koska TiRa:n ja sen jälkeläisten 100-vuotisjuhla on samana vuonna. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2009 hyväksyttiin esittelyn jälkeen ilman mutinoita, koska liiton talous on kunnossa eikä tuhlailutaloutta ollut nähtävissä. Edustajakokouksessa käsiteltyihin asiakirjoihin palataan nettiin tehtävien kevennettyjen versioiden myötä. Edustajakokous hyväksyi joitakin muutoksia liiton ja TTT:n hallitukseen. Pohjois- Suomen toiseksi InTek:n hallituksen jäseneksi Eero Kemppaisen tilalle valittiin Jarmo Malmi (HLP) ja hänelle varahenkilöksi Pekka Kaisanlahti (HLP). Etelä-Suomesta Irma Lehdon varahenkilöksi Erkki Karjalaisen tilalle valittiin Matti Vuolamo (KO) ja Itä- Suomesta Jari Lievosen varahenkilöksi Jouko Kauppisen tilalle Markku Manninen (HLP). TTT:n hallitukseen Teuvo Salolammin varahenkilöiksi valittiin 1. varalle Kai Mattila ja 2. varalle Jari Lievonen. Ylimääräinen liittokokous Liiton sääntömuutoksen hyväksymistä varten hallitus kutsui koolle ylimääräisen liittokokouksen, joka pidettiin heti edustajakokouksen perään. Pääosa liittokokouksen edustajista oli samoja kuin edustajakokouksessakin, väkimäärä hieman lisääntyi ja osa hallituksen edustajina edustajakokouksessa istuneista oli mukana - nyt yhdistysten edustajina. Sääntömuutostarpeen taustalla oli muutama päätavoite yksinkertaistaa sääntöjä tarkentaa jäsenyysoikeutta varmistaa jäsenille tasapuolinen kohtelu edunvalvonnassa. Sääntöjä yksinkertaistettiin nimeämällä liittokokous ainoaksi ylimmäksi päättäväksi elimeksi. Se kokoontuu uusien sääntöjen mukaan joka vuosi, mutta käytännössä joka toinen vuosi sillä on entisen edustajakokouksen asiat päätettävänä. Jäsenyysoikeutta tarkennettiin siten, että vain Destialaisilla on liiton jäsenyysoikeus, mutta se ei muuta työttömyyskassaoikeutta työpaikkaa vaihtaneilla tai työttömäksi jääneillä. Lisäksi jäsenyyden edellytyksenä on Destian toimihenkilösopimus, jonka piirissä jäsenyyttä hakevan pitää olla. Nämä ovat yleisesti sitovia sääntöjä, joi- Liittosihteeri Kärhä esittelee sääntömuutosta, Salolammi, Markku Manninen Itä-Suomesta ja Irma Lehto Etelä-Suomesta tarkkana yksityiskohtien kanssa ta myös yhdistysten omassa toiminnassaan pitää noudattaa. Jäsenyysoikeuden tarkennus tarkoittaa automaattisesti sitä, että yhdistyksen jäsenet ovat automaattisesti Pardialaisten toimihenkilöiden pääluottamusmiehen vastuulla ja siten tasapuolisen edunvalvonnan tavoitettavissa. Liittokokouksessa ei jatkossa voi käyttää äänivaltaa muuttavia valtakirjoja. Jokaisella edustajalla on jatkossa Liittokokousedustajia idästä ja pohjoisesta vain yksi ääni, eikä sitä voi valtakirjalla muuttaa. Yhdistykset joutuvat muuttamaan käytäntöjään siltä osin, jos aikovat saada kaikki jäsenmäärän mukaiset äänet käyttöön. Säännöt lähtevät oikoluvun jälkeen patentti- ja rekisterivirastoon hyväksymiskierrokselle, mutta jo nyt perusyhdistykset voivat varautua sopeuttamaan omia sääntöjään uudistuksen mukaiseksi. Edustajia yhdistyksistä ja InTek:n hallituksesta 4 Tiemies 4/2008

5 REHDISTI, ROHKEASTI JA TAIDOLLA Destian henkilöstöjohtajan puheenvuoro REHDISTI Destian kirjoitetut arvot ovat selkeät: Tavoitteisiin rehdisti, rohkeasti ja taidolla. Jokaisen kannattaa mielessään pohtia, miten omassa työssään toteuttaa näitä Destian arvoja. Henkilöstöjärjestöjen ja Destian välillä on pitkäaikaiset luottamukseen perustuvat neuvottelusuhteet. Tähän olemme päässeet toimimalla tosiasiallisesti edellä kuvattujen arvojen mukaisesti jo vuosikymmeniä. Seuraavaksi tarkastelen hieman tarkemmin sitä, miten nämä arvot toteutuvat Destian työehtosopimustoiminnassa. Työehtosopimusneuvotteluissa pelataan avoimin kortein. Kummallakaan osapuolella ei saa olla ketun häntää kainalossa. Neuvottelutuloksen sisällöstä ja merkityksestä pitää olla yhtenevä käsitys. Molemmat osapuolet ymmärtävät, että neuvottelujen hyvä lopputulos on työntekijöiden ja työnantajan yhteinen etu. ROHKEASTI Olemme olleet edelläkävijöinä työehtojen kehittämisessä juuri sellaisiksi kuin meidän työtehtävämme edellyttävät esim. palkkausjärjestelmien kehittäminen. Nyt neuvottelemme parhail- TAIDOLLA laan siirtymisestä vuosilomien laskennassa työpäivälaskentaan. Olemme tehneet jo kauan viisipäiväistä työviikkoa, mutta vuosilomien osalta olemme edelleen kuusipäiväisessä työviikossa. Muutosten tekeminen - varsinkin sellaisten muutosten tekeminen, jolloin poiketaan valtavirrasta, vaatii rohkeutta. Työehtosopimusneuvottelujen viemisestä yritystasolle on puhuttu pitkään suomalaisessa työelämässä. Asia on edennyt hitaasti, todennäköisesti suurin jarruttava tekijä on ollut riittävän osaamisen puuttuminen työehtoasioista yritystasolla. Des- Ajan henki? tian osalta tilanne on päinvastainen. Työehtosopimusneuvottelut hoitavat Destiassa sekä henkilöstöjärjestöjen että työnantajan puolelta osaavat henkilöt taidolla. TAVOITTEISIIN Hyvään lopputulokseen pääseminen edellyttää selkeitä tavoitteita ja tahtoa saavuttaa ne. Työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen edustajien tavoitteet ja mielipiteet voivat näyttää eroavan joskus paljonkin toisistaan. Suurena yhdistävänä tavoitteena on kuitenkin aina Destian menestyminen ja se, että teemme Destiasta hyvän työpaikan. Timo Aaltonen Tiemies 4/2008 5

6 Yhdistyskuulumisia Yhdistyksen talvikausi alkoi allekirjoittaneen omakohtaisella kokemuksella ensimmäisten liukkaiden saapumisesta myös Etelä- Suomeen. Kirjoittelen tätä juttua höyhenien päällä, kun takalisto ei muuta kestä. Takana on jälleen syksyn edustajakokous sekä InTek ry:n ylimääräinen liittokokous, jossa hyväksyttiin InTekin sääntömuutokset. Etelä-Suomen yhdistyksen nykyisen johtokunnan viimeinen kokous pidetään joulukuussa ja samalla pidetään myös uuden, vuoden 2009 johtokunnan järjestäytymiskokous. Alla vielä uuden johtokunnan kokoonpano, vaikka se julkaistiinkin edellisessä Tiemies-nettiversiossa: Varsinainen jäsen Varajäsen Raimo Aaltonen Irma Hujanen Pentti Kärhä Sakari Pääkkölä Sini Kukkola Esa Kreuzer Pentti Rosenberg Timo Niemi Matti Vuolamo Sara Syrjänen Seppo Sinisalo Markku Lehtinen Vuosikokouksessa yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2009 valittiin allekirjoittanut. Uuden johtokunnan ensimmäisiin tehtäviin kuuluu tarkistaa, mitkä uusista InTekin sääntömuutoksista vaikuttaa myös Etelä- Suomen yhdistyksen sääntöihin ja lähteä työstämään sääntömuutoksia näiltä osin myös yhdistyksen osalta. Yhdistyksen syksyyn ja alkutalveen sisältyi myös Tiemestarilehden 4/2008 tekeminen. Lehden mainostuotot eivät yltäneen Itä-Suomen yhdistys Pardian pääluottamusmies Kai Mattila kävi esittäytymässä Päivärannan toimistolla Paikkalla oli kaikkiaan 15, pääasiassa toimistosta ja lähialueilta olevaa pardialaista ja yksi työnantajan edustaja. Mattila kertoi käyvänsä tutustumassa eri yksiköiden Pardialaisiin jäseniin kautta Suomen ja pääsee näin tutustumaan paremmin hoidettavaan työkenttäänsä ja jäsenistöön. Etelä-Suomen yhdistys Jari Lievonen InTek I-S, puheenjohtaja asetettuun tavoitteeseen, missä meitä kyllä edes auttoi juuri alkanut maailmanlaajuinen lama. Lehden mainosten keräys osuin juuri mahdollisimman epäotolliseen aikaan, mutta lehti ei silti tuota tappiota. Kiitos siitä sinnikkäille mainoskerääjille. Tuotoilla ei kyllä päästä järjestämään mitään eksoottista kaukomatkaa, mutta tuottojen käytöstä päätetään sitten aikanaan lopullisen tilinpäätöksen ollessa tiedossa. Toivottavasti talvikausi sujuu jäseniemme piirissä ilman näkyviä ja tuntuvia laman vaikutuksia ja saamme nauttia rauhallisesti joulunpyhät, sekä ottaa avoimin mielin vastaan uuden vuoden, vuoden 2009! Koko johtokunnan puolesta toivotan jäsenillemme oikein leppoisaa ja tunnelmallista Joulua sekä ilosta vuodenvaihdetta! Irma Lehto InTek E-S, puheenjohtaja PS. Ja kaikille lukijoille turvallista talvea! Pohjois-Suomi Syyskokous Pohjois-Suomen yhdistys piti syyskokouksensa Hotelli Radisson Sas Oulussa yhdentoista läsnäolijan voimin. Kokouksessa oli läsnä myös pääluottamusmies Kai Mattila, joka esittäytymisen lisäksi kertoili ajankohtaisista neuvotteluasioista työnantajan kanssa. Yhdistyksen ja johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jouko Vuorinen uudelleen. Johtokuntaan vuodelle 2009 valittiin seuraavat henkilöt: Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kari Kärki Hannu-Tapani Ranta Ilkka Soukka Heikki Kinnunen Jari Palviainen Jorma Pyhäluoto Ari Jokela Jarmo Malmi Harri Marttila Raimo Vessonen Mauri Nyrhinen Yhdistyksen tilintarkastajiksi valittiin edelleen Anita Erkkilä ja Raimo Pelkonen. Uusi johtokunta järjestäytyy aikanaan, joten toimihenkilövalinnat ovat muutoin auki. Toimintasuunnitelmassaan vuodelle 2009 yhdistys aikoo mm. järjestää alaosastojen yhteisen, kaupunkilomatyyppisen, pidennetyn viikonlopun mittaisen virkistys- ja opintomatkan. Arkistokuvaa Itä-Suomen kokousmatkalta v:lta Vierailijana Kai Mattila, P-S:en yhdistyksen silloinen puheenjohtaja Jouko Vuorinen käy kokouksen avauksessaan läpi yhdistyksen tilaa ja toimintaa Kokouksen puheenjohtajana toiminut Raimo Vessonen kuulolla 6 Tiemies 4/2008

7 Yhdistyksen ja alaosastojen johtokunnille annettiin omalla toiminta-alueellaan valtuudet valita edustajia eri toimielimiin. Kokouksen ja saunan jälkeen pääosa kokousporukasta kävi katsomassa liigakiekkoa Oulun Kärppien kotihallissa. Iltaa jatkettiin vielä pitkällä päivällisellä, jonka aikana jatkettiin vilkasta keskustelua mm. yhdistystoiminnan tilasta ja tulevaisuudesta. Matkailua Lapin alaosasto tekee ensi vuoden alkupuolella pariviikkoisen matkan Panamaan. Toivotetaan matkaajille antoisaa virkistysmatkaa! InTek P-S, sihteeri Kokousväki kuuntelee Liiton hallitus teki merkittävän tiedotuslinjauksen, jonka johdosta tämä Tiemies-lehti lienee viimeinen laatuaan. Päätöksen ei liity mitään dramatiikkaa, osasyynä ehkä toimittajan halu luopua liiton hallitustyöskentelyn lisäksi tiedotusvastuusta. Kun Tiemiehellä on kuitenkin pitkä historia ja omalla tavallaan merkittävä rooli edunvalvonnassa ja tiedotuksessa, käydään läpi nykyisen ja hieman vanhemmankin Tiemies-lehden ja -liitteen menneisyyttä. Tiemies-lehtinimellä on pitkä historia, mutta lehden ja sen nimen syntymästä toimittajalla ei ole tietoa. Toimittajan kaapista löytyi kuitenkin vuodelta 1966 yksi Tiemiesaikakauslehti, joka nyt on luovutettu liiton toimistoon arkistoitavaksi. Kyseinen lehti oli seka-aiheinen, jossa oli enemmän nykyisen Tierakennusmestari-lehden piirteitä runsaine ammattiartikkeleineen. Mukana oli kuitenkin paljon ay-asiaa, joka varmasti olikin siihen aikaan huomattavasti enemmän tapetilla palkkauksen, matkakorvausten tms. syiden takia, aiheiden, joissa oli runsaasti epäkohtia ja tasa-arvopuutteita. Tiemies, lähes pelkästään ay-lehtenä, on ilmestynyt vuodesta 1992 alkaen. Lehti oli uudemmassa muodossaan InTek:n ja TAJ:n edeltäjän, Tielaitoksen Rakennusmestariliitto TiRa:n virallinen tiedottaja, jonka sisällöstä ja luotsaamisesta vastasi nimetty toimituskunta. TIEMIES IN MEMORIAM Nykyisen liiton Tiemies-kausi on sisältänyt runsaasti muutoksia. Järjestön (TAJ) aloittaessa 2002 vuoden alusta, Tiemies oli sanomalehtityyppinen, TAJ:n ja TiRa:n yhteinen äänenkannattaja, monivivahteinen ammattilaismalli, joka otti välillä hyvinkin reippaasti kantaa erinäisiin epäkohtiin. Lehden toimittamisesta vastasi silloin järjestötehtävistä eläkkeelle jäänyt entinen Ti- Ra:n järjestöpäällikkö ja pääluottamusmies Unto Kettunen. Hänellä oli jo entuudestaan pitkä lehtiavustaja- ja Tiemiestoimittaja-/päätoimittajaura takanaan, joka näkyi lehdessä mm. runsaina asiantuntijakirjoitusten, haastattelujen ja henkilöesittelyjen muodossa. Vuoden 2003 alusta irrallisesta sanomalehdestä luovuttiin ja Tiemies siirtyi TTT:n Tekevät-lehden väliin, pelkästään TAJ:n liitelehdeksi. Samalla toimitusvastuu siirtyi Eero Kemppaiselle. Kun toimituksen ammattimaisuus päättyi, suppeni myös lehden aihepiiri. Uusi Tiemies ei voinut kuitenkaan sovitulla toimintamallilla astua entisiin saappaisiin, mikä toisaalta oli tietysti tappiokin avoimuudelle ja vuoropuhelulle, jota olisi voitu harrastaa huomattavasti enemmän. Osasyynä tähän tietysti oli ja on, että asia-aineisto olisi kerättävä pääasiassa jäsenistöltä ja luottamushenkilöiltä. Tämän päivän työelämä kiireineen ei tue tällaista toimintamallia. Toimittaja joutui monta kertaa surkuttelemaan tilannetta, mutta voimavarojen puute esti kehitystarpeet. PardiaNyt lehden väliin Tiemies siirtyi vuoden 2005 alusta kun Tekevät-lehti lakkasi ilmestymästä säännöllisesti. Siellä ollaan pysytty, mutta toimitettujen lehtien lukumäärä on vaihdellut eri vuosina kahden ja neljän välillä. Täydennystä toi netissä 2008 alusta aloitettu lehtikokeilu, joka ehti tuottaa kaksi Tiemies-nettiversiota. Nyt ollaan siis siinä tilanteessa, että tämä on toistaiseksi viimeinen lehtityyppinen Tiemies. Toimittaja suhtautuu Tiemiehen lopettamisasiaan haikeudella, mutta toisaalta helpottuneena. Ajat muuttuu, joten ei väkisin pidetä kiinni menneestä. Tässä vaiheessa pitää kiittää lehden päätoimittajaa Teuvo Salolammia siitä, että antoi toimittajalle vapaat kädet tehdä lehteä voimavarojensa ja näkemystensä mukaan. Erityiskiitokset pitää antaa lehden pilapiirtäjänä toimineelle Heikki Valkoselle, jonka Ajan henki piirrokset ovat tiimityömme tuloksena syntyneitä, sen hetken tilanteisiin hakeutuneita, kevyellä tavalla kantaa ottaneita luomuksia. Heikki on jaksanut eläkeläisenäkin, välillä sairaanakin vääntää piirrosmuotoon - joskus vähän vaikeitakin ideoita. Lehden vanhat numerothan ovat pdf-muodossa netistä nähtävillä, joten joidenkin piirrosten tiettyä ajattomuuttakin voi vielä myöhemminkin muistella. Ehkä toimittajaurani alkuvaiheessa lehteen pakinoinut Epeli nimimerkkikin olisi pysyvän paikkansa ansainnut lehdessä, jos olisi vain juttuja jaksanut vääntää. Nyt allemerkinnyt käy liiton nettisivujen kimppuun, jossa tehtävänäni on vääntää uusi, ajantasaisuuteen pohjaava toimintamalli sekä lisätä sisältöön enemmän jäsenistön palveluita ja järjestöorganisaatiota selventävää tietoa. Ideoita otetaan vastaan! Ensi syksynä työn pitäisi olla valmis, jolloin erityistehtäviin siirretylle toimittajalle ja ex-hallitusjäsenelle kehitellään sitten varmaankin tyyliin sopiva eläkeratkaisu Tiemies 4/2008 7

8 INFRA-ALAN TOIMI-HENKILÖLIITTO InTek ry. InTek ry. on Destia Tieliikelaitoksen palveluksessa olevien toimihenkilöiden yhdistysten liitto. Se valvoo jäsenyhdistystensä henkilöjäsenten ammatillisia, sosiaalisia, oikeudellisia, palkkauksellisia ja yhteiskunnallisia etuja. TIEMIES-JÄRJESTÖLIITE Infra-alan Toimihenkilöliitto InTek ry:n julkaisu Vastaava päätoimittaja: Teuvo Salolammi Puheenjohtaja Teuvo Salolammi Työosoite: Kumpulantie 11, PL HELSINKI Toimipiste: ER, Kumpulantie Tehtävänimike: Työsuojelupäällikkö Työpuhelin: , Sähköposti: Liittosihteeri Pentti Kärhä Työosoite: Kumpulantie 11, PL HELSINKI Toimipiste: RA-ES, Kumpulantie Tehtävänimike: Toiminnansuunnittelija Työpuhelin: Sähköposti: Toimittaja: Toimituksen osoite: Osoiteasiat: Taitto: Urpiaisentie 35 B OULU InTek ry Seija Honkakuru Ratamestarinkatu HELSINKI Forssan Kirjapaino Oy Varapuheenjohtaja Jari Lievonen Työosoite: RA-IS palveluyksikkö Päivärinnantie 10, PL KUOPIO Tehtävänimike: Projektipäällikkö Työpuhelin: Sähköposti: Toimistonhoitaja Seija Honkakuru Osoite: Ratamestarinkatu HELSINKI Puhelin Sähköposti: Kirjapaino: Forssan Kirjapaino Oy Toimitus ottaa vastaan järjestöliitteen luonteeseen sopivia kirjoituksia, kuvia ja piirroksia. Toimitus pidättää itselleen oikeuden päättää aineiston julkaisukelpoisuudesta. Aineiston julkaisu- ja käyttöoikeudet siirtyvät InTek ry:lle, ellei sitä ole aineiston lähetyksen yhteydessä erikseen rajattu. Tiemies-liitteen kirjoitusten osia voi lainata kun lähde mainitaan. Pääluottamusmies (Destian PARDIA-laiset toimihenkilöt) Kai Mattila Osoite: Impivaarantie 25, PL SIENÄJOKI Työpuhelin: Sähköposti: Järjestö- ja jäsenasiat internetissä: 8 Tiemies 4/2008

TOIMINTAKERTOMUS 2015

TOIMINTAKERTOMUS 2015 INFRA-ALAN TOIMIHENKILÖLIITTO INTEK RY TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1 TALOUDELLINEN EDUNVALVONTA 1.1 Palvelussuhteen ehtojen tarkistukset vuonna 2015 Kertomusvuoden sopimuksen mukaan palkkoja korotettiin 1.8.2015

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n Hämeen piiri ry pöytäkirja Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n Hämeen piiri ry pöytäkirja Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Aika: 4.9.2011 kello 13:18-17.12 Paikka: Läsnä: Hämeenkatu 3 b 14, Tampere Tiina Koljonen, puheenjohtaja Arto Lehtinen, sihteeri Tuomas Sirén, jäsen Tino Svart, jäsen Kimi Uosukainen, jäsen Käsiteltävät

Lisätiedot

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2.4.2016 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2 (6)

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. Sen kotipaikka

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Logistiikkaupseerit ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu Suomen valtakunnan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 ESITYSLISTA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 ESITYSLISTA Aika: Tiistaina 8.10.2013, klo 16 20 Paikka: Nuortentila Vaihde, Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Heidi Sahivaara avasi kokouksen klo 16.13 2. Kokouksen

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 Ala-Ounasjoen Erästäjät PÖYTÄKIRJA Johtokunta Rovaniemi 17.2.2010 ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 AIKA 17.2.2010 klo 18.00 PAIKKA Toimitalo, Erästäjänpolku OSALLISTUJAT Seuran jäseniä 25 liitteenä

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Suonteen kalastusalueen vuosikokous. 25.4.2014 klo 12.00 PÄYTÄKIRJA

Suonteen kalastusalueen vuosikokous. 25.4.2014 klo 12.00 PÄYTÄKIRJA Suonteen kalastusalueen vuosikokous 25.4.2014 klo 12.00 PÄYTÄKIRJA SUONTEEN KALASTUSALUEEN VARSINAINEN VUOSIKOKOUS AIKA: Perjantai 25.4.2014 alkaen klo 12.00 PAIKKA: Lamminmäen tila, Joutsa 1. Kokouksen

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry, ruotsiksi Vasa Läns Muskelhandikappförening rf. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän kevätkokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on josta jäljempänä näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on josta jäljempänä näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Olla olevat säännöt ovat niin sanotut mallisäännöt. Yhdistys voi tehdä muutoksia, esimerkiksi kohtaan, 3. Yhdistyksen toiminta. Pykälään voi lisätä minkälaista toimintaa yhdistys ylläpitää ja poistaa kohtia

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Yhteinen AO yhdeksällä askeleella

Yhteinen AO yhdeksällä askeleella Yhteinen AO yhdeksällä askeleella Ammatilliset opettajat AO ry:n jäsenyhdistyksille Birgitta Mannila Yhteinen AO yhdeksällä askeleella Paikallisten yhdistysten toimijat yhteiseen kokoukseen Perustieto

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

9) esitetään ja hyväksytään riistanhoitoyhdistyksen vuoden 2014 toimintakertomus

9) esitetään ja hyväksytään riistanhoitoyhdistyksen vuoden 2014 toimintakertomus 1) kokouksen avaaminen Rhy:n puheenjohtaja Asko Autio avasi kokouksen. Asko kertoi ajankohtaisista tapahtumista rhy:ssä. Vuoden 2014 pienpetokilpailun palkitut olivat 1 Ari hautakangas, 26 pienpetoa 2.

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10 EETANET RY. PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(8) Pöytäkirja kertoo yhdistyksen jäsenille ja viranomaisille, mitä kokous on päättänyt ja mitä pitäisi tehdä. auttaa seuraamaan päätösten toteuttamista. antaa tietoja siitä,

Lisätiedot

TUL:n Lapin piiri ry puh: P Nahkurinkatu Kemi

TUL:n Lapin piiri ry puh: P Nahkurinkatu Kemi TUL:n Lapin piiri ry:n sääntömääräinen PIIRIKOKOUS Pidetään Kemissä os. Kemin Cumulus, Hahtisaarenkatu 3,, lauantaina 16.4.2016 alkaen klo.12:00. Valtakirjojen tarkastus aloitetaan klo.11:00. Kokouksessa

Lisätiedot

Etelän- SYLI ry Säännöt

Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry:n säännöt hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 13.3.2014. 2 7 Etelän- SYLI RY:N SÄÄNNÖT 1.1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä PÖYTÄKIRJA 4/2016 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 21.6.2016 klo 9.00 9.45 Paikka: Nivala, Nivalan teknologiakeskus Nitek, Jäsenet (alleviivatut paikalla) Juha Uusivirta Mauri Tenkula Esa Jussila

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA

PÖYTÄKIRJA Sääntömääräinen syyskokous Aika Sunnuntai klo 15.00-17.00 Paikka Vesihelmi, iso kokoustila, 2. kerros osoite: Eteläinen puistokatu 2, 30420 Forssa Ennen kokouksen alkua Forssan kaupungin tervehdys ja katsaus

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta TIEDOTE ESPOON JHL-YHDISTYSTEN YHDISTYMISHANKKEESTA Maan hallituksen päätökset ja Sote-hanke toteutuessaan, vaikuttavat myös meidän JHL

Lisätiedot

Vuosikokouspöytäkirja

Vuosikokouspöytäkirja Vuosikokouspöytäkirja RKL Naisten klubin vuosikokous 2012 Paikka: Aika: Läsnä: Hanasaaren kurssikeskus kokoustila Stig (2 krs.) lauantaina 17. marraskuuta 2012 klo 16.00 alkaen, Helena Railama, Marja Aaltonen,

Lisätiedot

SEKRETERARFÖRENINGEN ry (5) Aika lauantai klo Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

SEKRETERARFÖRENINGEN ry (5) Aika lauantai klo Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 13.11.2010 1(5) YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika lauantai 13.11.2010 klo 12.31 14.25 Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden toteaminen

Lisätiedot

Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Tarja Halonen - sali. Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen.

Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Tarja Halonen - sali. Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen. SYYSKOKOUS Aika 23.11.2016 klo. 18.00 20.35 Paikka, Tarja Halonen - sali Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen. Liite:1 1 Kokouksen avaus Ammattiosaston puheenjohtaja Kenneth

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot

KEMPELEEN RESERVILÄISET - RAu ry:n SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Kempeleen Reserviläiset - RAu ry ja sen kotipaikka on Kempele.

KEMPELEEN RESERVILÄISET - RAu ry:n SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Kempeleen Reserviläiset - RAu ry ja sen kotipaikka on Kempele. KEMPELEEN RESERVILÄISET - RAu ry:n SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Kempeleen Reserviläiset - RAu ry ja sen kotipaikka on Kempele. Yhdistyksen toiminta-alueena on Kempele

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 20.04.2015 klo 13:03-15:27 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 38 EDELLISEN

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 Kokousaika 17.12.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 38 Kokouksen avaus 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 40 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt TARKAN SÄÄNNÖT n säännöt 2(6) 1 Kerhon nimi ja kotipaikka Kerhon nimi on Tarkka, jota kutsutaan näissä säännöissä kerhoksi. Kerhon kotipaikka on Tampereen kaupunki. 2 Kerhon tarkoitus Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen.

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. lista SYYSKOKOUS 2016 Aika Torstaina 24.11.2015 klo 17.00 Paikka Tervolan nuorisoseuran talo, Seurantie, Tervola 1 KOKOUKSEN AVAUS Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. 2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN

Lisätiedot

Ylikylässä PÖYTÄKIRJA 2/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

Ylikylässä PÖYTÄKIRJA 2/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS Ylikylässä 12.9.2015 PÖYTÄKIRJA 2/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja,, avasi kokouksen klo 18.28 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY.

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY. Aika: 24.11.2012, klo 13.00 Paikka: ABC Seinäjoki, Vekaratehtaankatu 13, 60100 Seinäjoki Asia nro Liite nro 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Atopialiitto ry SÄÄNNÖT 1(6)

Atopialiitto ry SÄÄNNÖT 1(6) Atopialiitto ry SÄÄNNÖT 1(6) 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen nimi on Atopialiitto ry, ruotsiksi Atopiförbundet rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Kokous- ja pöytäkirjakieli

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-11:07

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-11:07 PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Yhteistyötoimikunta 18.03.2013 AIKA 18.03.2013 Klo 09:00-11:07 PAIKKA Kauppakatu 1, 2 krs kokoushuone Kanerva KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2016 PERJANTAI. 01 Kokouksen avaus

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2016 PERJANTAI. 01 Kokouksen avaus Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2016 PERJANTAI 01 Kokouksen avaus Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.30. 02 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 id150488 1(7) KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS AIKA ke klo 8.00-9.56 PAIKKA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Metsolan kampus, neuvottelutila C2010 Pääskysentie 1

Lisätiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n ylimääräinen yhdistyskokous

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n ylimääräinen yhdistyskokous :n ylimääräinen yhdistyskokous Aika Perjantai 24.5.2013 klo 11.00 12.50 Paikka Osallistujat Taitotalon Kongressikeskus, Valimotie 8, Helsinki Jäsenten valtuuttamat viralliset edustajat ja muut paikallaolijat,

Lisätiedot

Oulun seudun ammatilliset opettajat ry 1 (7) Yhdistyksen nimi on Oulun seudun ammatilliset opettajat ry.

Oulun seudun ammatilliset opettajat ry 1 (7) Yhdistyksen nimi on Oulun seudun ammatilliset opettajat ry. Oulun seudun ammatilliset opettajat ry 1 (7) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Oulun seudun ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki ja sen

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE Kari Sutinen, pj

YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE Kari Sutinen, pj YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE 2014 Kari Sutinen, pj TOIMINNAN OSA-ALUEET KOKOUSTOIMINTA KOULUTUS/EDUNVALVONTA, AKTIIVIT, JÄSENISTÖ EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMINEN, AKTIIVIT/JÄSENISTÖ/TYÖNANTAJAT

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 19.11.2014 Eläketurvakeskus, Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 2. Kokouksen toimihenkilöiden

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

Nurmijärven Jalkapalloseura ry:n sääntömääräinen kevätkokous. Tiistaina 22.3 klo 18 Klaukkalan yläaste

Nurmijärven Jalkapalloseura ry:n sääntömääräinen kevätkokous. Tiistaina 22.3 klo 18 Klaukkalan yläaste Nurmijärven Jalkapalloseura ry:n sääntömääräinen kevätkokous Tiistaina 22.3 klo 18 Klaukkalan yläaste 1) KOKOUKSEN AVAUS Hallituksen jäsen Antti Ainasoja avasi kokouksen klo 18.04 2) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 19.12.2016 klo 14.05 15.33 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Pöytäkirjan

Lisätiedot

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6 Yhdistyssäännöt 1/6 SUOMEN MONIKKOPERHEET RY SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Monikkoperheet ry. Yhdistyksestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää nimeä Finlands

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon!

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon! Osaaja tekee. Shutterstock Liity Verovirkailijain Liittoon! Verovirkailijain Liitto tukenasi työelämässä VISIO Verovirkailijain Liitto on Verohallinnon suurin ja vaikuttavin henkilöstöjärjestö, joka neuvottelee

Lisätiedot

Espoon Kipparit ry:n säännöt

Espoon Kipparit ry:n säännöt Espoon Kipparit ry:n säännöt I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Espoon Kipparit ry ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. II TARKOITUS JA SEN TOTEUTTAMINEN 2 Yhdistyksen tarkoituksena on: - lisätä

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Talousohjesääntö. KuPS ry

Talousohjesääntö. KuPS ry Talousohjesääntö KuPS ry 1 Sisällysluettelo OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS... 2 Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät... 2 Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista... 2 Puheenjohtajan talouteen liittyvät

Lisätiedot

Järjestöuudistus. Toiminnanjohtaja Antti Sahi

Järjestöuudistus. Toiminnanjohtaja Antti Sahi Järjestöuudistus Toiminnanjohtaja Antti Sahi 31.1.2014 Valmistelun lähtökohdat 1. Näköpiirissä ollut metsänhoitoyhdistyslain muutos, joka muuttaa niiden roolia 2. Nykyisen metsäjäsenhankintamallin toimimattomuus

Lisätiedot

1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Ammatilliset opettajat AO ry Yrkeslärarna AO rf. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä AO. Yhdistyksen

Lisätiedot

Tapani Saarinen toivotti syyskokoukseen osallistuneet johtokunnan puolesta tervetulleiksi ja avasi syyskokouksen klo 18:05.

Tapani Saarinen toivotti syyskokoukseen osallistuneet johtokunnan puolesta tervetulleiksi ja avasi syyskokouksen klo 18:05. Kangasalan Melojat ry TYÖJÄRJESTYS Kangasalan Melojien syyskokous Aika: 22.11.2016 klo 18:00 Paikka: Vesaniemen takkahuone, Kangasala 1 Kokouksen avaus Tapani Saarinen toivotti syyskokoukseen osallistuneet

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry VUOSIKOKOUS. Klo 18:00, ABC Tiiriö, Hämeenlinna

HPK Kannattajat ry VUOSIKOKOUS. Klo 18:00, ABC Tiiriö, Hämeenlinna VUOSIKOKOUS Klo 18:00, ABC Tiiriö, Hämeenlinna 10.08.2016 1. Kokouksen avaus Kokous alkoi klo 18:00. 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Marko Hoikkala valittiin

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Vuosikokouksen pöytäkirja

Vuosikokouksen pöytäkirja Vuosikokouksen pöytäkirja Lähettänyt Sivujen ylläpitäjä 07.08.2008 Viimeksi päivitetty 05.11.2009 PÖYTÄKIRJA 1(3) VUOSIKOKOUS Aika la 19.7.2008 klo 13.00-14.35 Paikka Iisalmi, hotelli-ravintola Seurahuone

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille.

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille. ESITYSLISTA Ratamestarinkatu 11 00520 HELSINKI taso@talentia.fi YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS Aika: Lauantai 19.11.2016, klo 17. Paikka: Turun Konservatorio, Crichton-sali. Linnankatu 60, 20100 Turku 1 Kokouksen

Lisätiedot

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus. 1/5 Autoteknillisen Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Tampereen Autoteknillinen Yhdistys ry. 2. Kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Tampere 3. Kieli Yhdistyksen kieli on suomi

Lisätiedot

Paikallisjärjestön toiminta-alue ei voi olla päällekkäinen toisen paikallisjärjestön kanssa.

Paikallisjärjestön toiminta-alue ei voi olla päällekkäinen toisen paikallisjärjestön kanssa. SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK RY:N PAIKALLISJÄRJESTÖJEN SÄÄNNÖT Hyväksytty SAK:n hallituksessa 16.1.2012 Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä 3.2.2012 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

3.3. järjestämällä ja ohjaamalla koulutus-, kilpailu- ja muuta vastaavaa toimintaa

3.3. järjestämällä ja ohjaamalla koulutus-, kilpailu- ja muuta vastaavaa toimintaa 1 SUOMEN VALTAKUNNAN URHEILULIITON HÄMEEN PIIRI RY TOIMINTASÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Valtakunnan Urheiluliitto Hämeen piiri ry ja kotipaikka Tampereen

Lisätiedot