TIEMIES. PardiaNyt-lehden InTek ry:n järjestöliite 4/2008. InTek:n TRIPLAKOKOUSVIIKONLOPPU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIEMIES. PardiaNyt-lehden InTek ry:n järjestöliite 4/2008. InTek:n TRIPLAKOKOUSVIIKONLOPPU"

Transkriptio

1 TIEMIES PardiaNyt-lehden InTek ry:n järjestöliite 4/2008 InTek:n TRIPLAKOKOUSVIIKONLOPPU Infra-alan toimihenkilöliitto InTek ry. piti sääntömääräisen edustaja- sekä ylimääräisen liittokokouksensa Tikkurilassa, Hotelli Vantaan kokoustiloissa. Järjestön neljäs ja tällä erää viimeinen edustaja- sekä ylimääräinen liittokokous etenivät sutjakkaasti kokousten puheenjohtajaksi valitun Kai Mattilan vetämänä. Lauantaina pidettyä tuplakokousta edelsi perjantai-illan liiton hallituksen kokous. Liiton hallituksen kokous Perjantai-illan hallituksen kokouksessa käytiin läpi seuraavan päivän kokousten asiat ja päätettiin tiedottamislinjauksen muutoksesta. Sääntömuutosesityksestä hiottiin vielä edellisen, toiminnansuunnitteluseminaarikäsittelyn jälkeenkin jääneitä käsitevirheitä ja puutteellisia ilmauksia pois. Myös hallituksen toimikauteen tehtiin viime hetken tarkistusaskel taaksepäin, jotta se olisi linjassa Pardian sääntöjen ja käytäntöjen kanssa. Tiemies lakkaa ilmestymästä sekä painettuna että nettilehtenä. Tiedottamisessa siirrytään ajantasaiseen nettiuutisointiin. Näin hallitus linjasi tiedotuslinjan muutosta, johon olivat pääsyynä lehden tekemisen raskaus määräaikoineen, tiedotuksen hitaus ja nykyisten nettisivujen aneemisuus. Nettiin siis panostetaan nykyistä huomattavasti enemmän. Tiemiehen toimittamisesta vastannut sai jätettyään hallituksen hallitukselta erityistehtävän (!) vastata nettitiedotuksen kehittämisestä ja tiedotussisällön täydentämisestä. Edustajakokous Edustajakokouksen avauksessa liiton puheenjohtaja Teuvo Salolammi kävi läpi tuoretta Destian organisaatiomuutosta, joka tietää jälleen muutoksia Destian pardialaisten luottamusmiesorganisaatioon. Lisäksi hän käsitteli TTT:n nykytilaa ja tulevaisuustyöryhmän visioita. Salolammin mukaan järjestökentässä olisi liitoksia tulossa, mutta ehdot kivistävät. Huolen aihetta nostaa Pardian kentän eläminen, jossa ovi uhkaa käydä väärään suuntaan. Edustajakokous käsitteli asialistan pääkohtien aluksi vuoden 2007 toimintaa ja taloutta. Toimintavuodelta todettiin pieni kirjanpidollinen tappio. Asiakirjat esitelleen liittosihteeri Pentti Kärhän mukaan lievästi positiivinen kassavirta on kirjanpidollista tappiota tärkeämpi saavutus, negatiivinen tulos kun johtui Pohjoisrannan kiinteistöosuuden myynnin aiheuttamasta laskennallisesta tappiosta. InTek:n hallitus sai ilman soraääniä vuoden 2007 toiminnasta ja taloudesta vastuuvapauden. Toimintasuunnitelman esittelyssä käytiin läpi erityisesti hallituksessa sovittua tiedotuslinjauksen muutosta. Yleistä taloustaantumaa käsiteltiin sillä ajatuksella, että se vaikuttaa myös Tierakennus- jatkuu sivulle 4. InTek:n puheenjohtaja Salolammi avauspuheenvuorossaan, toimistonhoitaja Seija Honkakuru tutkii valtakirjoja Tiemies 4/2008 Puheenjohtajana toimineella Kai Mattilalla riitti puheenvuorojen jakoa 1

2 PUHEENJOHTAJAN PALSTA InTekin sääntöuudistus turvaa jatkossakin jäsenistön ja järjestön toimintakyvyn. TTT:n, HU:n ja Valton liittofuusioneuvottelut eivät johtaneet sopimukseen TTT:n tulevaisuustyöryhmän esittämällä parhaalla vaihtoehdolla. Syksyn uutisanti on ollut paljolti finanssia ja taloutta ja huonoja uutisia. Rakennusteollisuuden taantuma astui voimaan nopeudella, jota kukaan ei osannut etukäteen ennustaa. Samoin on käynyt koko maailmantaloudelle ja rahoitusmarkkinoille ja se näkyy ja tuntuu jo meillä Suomessakin. Toivottavasti infrapuolelta löytyy elvyttäviä investointipäätöksiä, jotta saadaan työllisyyttä tukevaa toimintaa valtakuntaan. Infraan suunnatut investoinnit tuovat siihen sijoitetut eurot nopeastikin takaisin. Valitettavasti ensi talveen kohdistuvia tukitoimia ei vielä ole kohdennettu ja talvesta tullee hiljaisempi kuin edelliset. Talossa on jo YTneuvotteluita käyty lomautettavista, mutta toistaiseksi ne on saatu torjuttua. Jatkossa ei välttämättä käy yhtä onnellisesti. Järjestöfuusiota oltiin neuvottelemassa syksyllä yhdessä TTT:n, HU:n ja Valton kanssa. Yhteenliittymää ei syntynyt hyvästä neuvottelutahdosta ja hengestä huolimatta. Suurimmat esteet tulivat TTT:n liittofuusio-pohjasta ja TTT:n jäsenmaksujen perintätavasta. Muilla osapuolilla oli selkeä vaatimus, että uusi liitto pitää perustaa ja jäsenmaksun perintä pitää olla %-pohjainen. Tulevaisuustyöryhmän raportin ensimmäinen ja paras vaihtoehto ei siis toteudu, joten varaudutaan TTT:n kehittämiseen ja HULTA-yhteistyön jatkamiseen. Tämä aiheuttaa ongelmia talokohtaisen järjestäytymisen onnistumiseen, mutta toivottavasti ei tee sitä mahdottomaksi. Syksyn edustajakokous oli ja meni ja ylimääräinen liittokokous heti sen perään ongelmitta. Ylimääräisessä liittokokouksessa oli vain yksi asia eli In- Tek ry:n sääntöuudistuksen hyväksyminen. InTekin työryhmä pohti ja loi uudet sääntöehdotukset alkukesän kokouksessaan. Työryhmä lähti tekemään kaksia sääntöjä, joista toinen oli nykymuotoiselle liittopohjalle ja toinen yhdistyspohjalle rakennettuja. Liitto laittoi alueyhdistyksille molemmat sääntöpohjat kommentoitavaksi ja valittavaksi uusiksi säännöiksi. Kun kolmesta alueyhdistyksestä kaksi oli nykymuotoisen liittopohjan takana, valittiin tämä sääntöpohja esitettäväksi ylimääräiselle liittokokoukselle. Jatkossa puhutaan vain liittokokouksista ja sillä saatiin paljon sääntöjen tekstipuolta lyhennetyksi. Säännöissä on nyt myös selkeä sanonta siitä, kun henkilö jättää Destian, jättää hän silloin myös InTekin. Toivottavasti Destiaan tulee väkeä enemmän kuin lähtee, ja heistä toimihenkilöt tulevat myös meidän jäseniksemme. Järjestäytymättömiä toimihenkilöitä on Destiassa paljon ja usein siitä on hallituksessakin puhuttu - nyt on toiminnan aika! Vuosi 2008 on lopuillaan ja jotain jäi käteen, mutta paljon on vielä tehtävää. Loppuvuona olemme keskustelleet myös InTekin kotisivujen ja yleensä tiedottamisen tilasta ja kehittämistarpeesta. Hallituksen jäsenyyden edustajakokouksessa jättänyt tekee suunnitelman ja perustan kotisivujen uusimiselle. Lehtityyppinen Tiemies lakkaa ilmestymästä, joten tapaamme näissä merkeissä paperilla ehkä viimeistä kertaa. Uudistuva, ajankohtainen netti-intek on jatkossa varmaan koskettavampi päivitettyine tietoineen. Toivotan kaikille jäsenillemme jaksamista arkeen sekä RAUHALLISTA JOULUNAIKAA ja MENES- TYSTÄ VUODELLE 2009 Teuvo Salolammi InTek ry:n puheenjohtaja 2 Tiemies 4/2008

3 MATTILAN PALSTA Nyt on jo vierähtänyt puoli vuotta pääluottamusmiehenä ja hoidettavia asioita on alkanut olla kiihtyvällä tahdilla. Kesän seesteisempi aika on ohi ja päivät täyttyvät palavereista ja neuvotteluista ja niihin valmistautumisesta. Työmarkkina-asioista tärkeimpiä ja ajankohtaisempia ovat vuosilomaneuvottelut ja konsultoinnin lomautukset. Tuoreimpana asiana tuli toimitusjohtajalta ilmoitus tiemerkintäliiketoiminnan myymisestä Geveko Oy:lle. Vuosilomaneuvottelut ovat edenneet niin, että työryhmän esitys on ollut järjestöillä hyväksyttävänä ja kaikilta järjestöiltä se on saanut vihreää valoa. Sopimus allekirjoitetaan vielä tämän vuoden puolella. Konsultoinnilta tuli neuvotteluesitys kuuden ihmisen lomauttamisesta ensi talvikautena. Neuvotteluissa todettiin, että asia saadaan hoidettua muilla keinoilla. Lopputuloksena kirjattiin pöytäkirjaan, että ensi talvena ei lomautuksia toteuteta. Rakentamisen johto ilmoitti myös, että ensi talvikautena ei ole tarvetta lomauttaa projektin johtohenkilöstöä. Tämä oli iloinen uutinen ottaen huomioon rakentamisessa edessä olevan hiljaisemman talven. Tilannetta helpotetaan pitämällä kertyneitä lomia pois, joita rakentamisen liiketoimintaryhmässä on n.60 miestyövuotta. Destia on myynyt tiemerkintäliiketoiminnan ruotsalaiselle Geveko Oy:lle. Toiminta siirtyy kokonaan uudelle omistajalle Uusi omistaja esittäytyi tiemerkintähenkilöstölle Kaikki työntekijät siirtyvät uuteen yritykseen ns. vanhoina työntekijöinä. Myynnin syinä johto toi esille mm. heikot kasvumahdollisuudet tiemerkintämarkkinoilla ja Destian keskittymisen ydinliiketoimintoihinsa. Hyvää Joulun odotusta ja menestystä tulevalle vuodelle! Kai Mattila Destian Pardialaisten pääluottamusmies Sante-terveyskysely Destian henkilöstölle SYYTÄ HUOLESTUMISEEN!? Destialla toteutettiin työterveyteen liittyvä kysely kahdessa erässä keväällä ja syksyllä. Kyselyn tulosten perusteella voidaan nähdä joitakin tärkeitä henkilöstön terveyteen ja jaksamiseen liittyviä toimintariskejä (suluissa yleisiä vaihteluarvoja) keski-iän korkeus > 50 v korkean terveysriskin osuus 59 % (31-59) korkean työkyvyttömyyden riski 30 % (22-34) matalan terveysriskin osuus pieni 5 % ylipainon yleisyys ylempien toimihenkilöiden päihteiden käyttö. Positiivista Vertailuaineistoon verrattuna vastaajilla esiintyi muihin yrityksiin verrattuna selvästi vähemmän työhyvinvoinnin ongelmia, unihäiriöitä ja masennusoireita kaikissa työntekijäryhmissä. Työntekijöillä ja toimihenkilöillä esiintyi myös hiukan vähemmän tuki- ja liikuntaelinongelmia kuin vertailuaineistossa. Santen suosituksia Huomioiden Destian ikärakenne, fyysisesti kuormittavaa työtä tekevän henkilöstön suuri osuus ja se, että tuki- ja liikuntaelinongelmat olivat yleisin yksittäinen terveysongelma, työterveyshuollon kannattaa panostaa erityisesti näiden ongelmien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Työkyvyn ollessa uhattuna kannattaa harkita myös työn sisällön muutoksia, uudelleensijoittamista tai ammatillista kuntoutusta tapauskohtaisesti. On tärkeää myös jatkossa panostaa työyhteisöön, jossa on hyvä olla. Lähde: Sante terveyskyselyn toteutus ja tulokset Destialla Simo Taimela, LT, epidemiologian dosentti, MBA Evalua International Tiemies 4/2008 3

4 jatkoa sivulta 1. mestari-lehden toimintaan ja tulokseen. Jäsenistölle suunnattua, hyvän vastaanoton saanutta mökkiviikkojen arvontaa jatketaan vuonna 2009 kahdella arvontakierroksella, jolloin jaossa on yhteensä yhdeksän mökkiviikkoa. Vuodelle 2010 suunnitellusta liiton järjestämästä opintomatkasta luovutaan hallituksen muutosesityksen mukaisesti, koska TiRa:n ja sen jälkeläisten 100-vuotisjuhla on samana vuonna. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2009 hyväksyttiin esittelyn jälkeen ilman mutinoita, koska liiton talous on kunnossa eikä tuhlailutaloutta ollut nähtävissä. Edustajakokouksessa käsiteltyihin asiakirjoihin palataan nettiin tehtävien kevennettyjen versioiden myötä. Edustajakokous hyväksyi joitakin muutoksia liiton ja TTT:n hallitukseen. Pohjois- Suomen toiseksi InTek:n hallituksen jäseneksi Eero Kemppaisen tilalle valittiin Jarmo Malmi (HLP) ja hänelle varahenkilöksi Pekka Kaisanlahti (HLP). Etelä-Suomesta Irma Lehdon varahenkilöksi Erkki Karjalaisen tilalle valittiin Matti Vuolamo (KO) ja Itä- Suomesta Jari Lievosen varahenkilöksi Jouko Kauppisen tilalle Markku Manninen (HLP). TTT:n hallitukseen Teuvo Salolammin varahenkilöiksi valittiin 1. varalle Kai Mattila ja 2. varalle Jari Lievonen. Ylimääräinen liittokokous Liiton sääntömuutoksen hyväksymistä varten hallitus kutsui koolle ylimääräisen liittokokouksen, joka pidettiin heti edustajakokouksen perään. Pääosa liittokokouksen edustajista oli samoja kuin edustajakokouksessakin, väkimäärä hieman lisääntyi ja osa hallituksen edustajina edustajakokouksessa istuneista oli mukana - nyt yhdistysten edustajina. Sääntömuutostarpeen taustalla oli muutama päätavoite yksinkertaistaa sääntöjä tarkentaa jäsenyysoikeutta varmistaa jäsenille tasapuolinen kohtelu edunvalvonnassa. Sääntöjä yksinkertaistettiin nimeämällä liittokokous ainoaksi ylimmäksi päättäväksi elimeksi. Se kokoontuu uusien sääntöjen mukaan joka vuosi, mutta käytännössä joka toinen vuosi sillä on entisen edustajakokouksen asiat päätettävänä. Jäsenyysoikeutta tarkennettiin siten, että vain Destialaisilla on liiton jäsenyysoikeus, mutta se ei muuta työttömyyskassaoikeutta työpaikkaa vaihtaneilla tai työttömäksi jääneillä. Lisäksi jäsenyyden edellytyksenä on Destian toimihenkilösopimus, jonka piirissä jäsenyyttä hakevan pitää olla. Nämä ovat yleisesti sitovia sääntöjä, joi- Liittosihteeri Kärhä esittelee sääntömuutosta, Salolammi, Markku Manninen Itä-Suomesta ja Irma Lehto Etelä-Suomesta tarkkana yksityiskohtien kanssa ta myös yhdistysten omassa toiminnassaan pitää noudattaa. Jäsenyysoikeuden tarkennus tarkoittaa automaattisesti sitä, että yhdistyksen jäsenet ovat automaattisesti Pardialaisten toimihenkilöiden pääluottamusmiehen vastuulla ja siten tasapuolisen edunvalvonnan tavoitettavissa. Liittokokouksessa ei jatkossa voi käyttää äänivaltaa muuttavia valtakirjoja. Jokaisella edustajalla on jatkossa Liittokokousedustajia idästä ja pohjoisesta vain yksi ääni, eikä sitä voi valtakirjalla muuttaa. Yhdistykset joutuvat muuttamaan käytäntöjään siltä osin, jos aikovat saada kaikki jäsenmäärän mukaiset äänet käyttöön. Säännöt lähtevät oikoluvun jälkeen patentti- ja rekisterivirastoon hyväksymiskierrokselle, mutta jo nyt perusyhdistykset voivat varautua sopeuttamaan omia sääntöjään uudistuksen mukaiseksi. Edustajia yhdistyksistä ja InTek:n hallituksesta 4 Tiemies 4/2008

5 REHDISTI, ROHKEASTI JA TAIDOLLA Destian henkilöstöjohtajan puheenvuoro REHDISTI Destian kirjoitetut arvot ovat selkeät: Tavoitteisiin rehdisti, rohkeasti ja taidolla. Jokaisen kannattaa mielessään pohtia, miten omassa työssään toteuttaa näitä Destian arvoja. Henkilöstöjärjestöjen ja Destian välillä on pitkäaikaiset luottamukseen perustuvat neuvottelusuhteet. Tähän olemme päässeet toimimalla tosiasiallisesti edellä kuvattujen arvojen mukaisesti jo vuosikymmeniä. Seuraavaksi tarkastelen hieman tarkemmin sitä, miten nämä arvot toteutuvat Destian työehtosopimustoiminnassa. Työehtosopimusneuvotteluissa pelataan avoimin kortein. Kummallakaan osapuolella ei saa olla ketun häntää kainalossa. Neuvottelutuloksen sisällöstä ja merkityksestä pitää olla yhtenevä käsitys. Molemmat osapuolet ymmärtävät, että neuvottelujen hyvä lopputulos on työntekijöiden ja työnantajan yhteinen etu. ROHKEASTI Olemme olleet edelläkävijöinä työehtojen kehittämisessä juuri sellaisiksi kuin meidän työtehtävämme edellyttävät esim. palkkausjärjestelmien kehittäminen. Nyt neuvottelemme parhail- TAIDOLLA laan siirtymisestä vuosilomien laskennassa työpäivälaskentaan. Olemme tehneet jo kauan viisipäiväistä työviikkoa, mutta vuosilomien osalta olemme edelleen kuusipäiväisessä työviikossa. Muutosten tekeminen - varsinkin sellaisten muutosten tekeminen, jolloin poiketaan valtavirrasta, vaatii rohkeutta. Työehtosopimusneuvottelujen viemisestä yritystasolle on puhuttu pitkään suomalaisessa työelämässä. Asia on edennyt hitaasti, todennäköisesti suurin jarruttava tekijä on ollut riittävän osaamisen puuttuminen työehtoasioista yritystasolla. Des- Ajan henki? tian osalta tilanne on päinvastainen. Työehtosopimusneuvottelut hoitavat Destiassa sekä henkilöstöjärjestöjen että työnantajan puolelta osaavat henkilöt taidolla. TAVOITTEISIIN Hyvään lopputulokseen pääseminen edellyttää selkeitä tavoitteita ja tahtoa saavuttaa ne. Työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen edustajien tavoitteet ja mielipiteet voivat näyttää eroavan joskus paljonkin toisistaan. Suurena yhdistävänä tavoitteena on kuitenkin aina Destian menestyminen ja se, että teemme Destiasta hyvän työpaikan. Timo Aaltonen Tiemies 4/2008 5

6 Yhdistyskuulumisia Yhdistyksen talvikausi alkoi allekirjoittaneen omakohtaisella kokemuksella ensimmäisten liukkaiden saapumisesta myös Etelä- Suomeen. Kirjoittelen tätä juttua höyhenien päällä, kun takalisto ei muuta kestä. Takana on jälleen syksyn edustajakokous sekä InTek ry:n ylimääräinen liittokokous, jossa hyväksyttiin InTekin sääntömuutokset. Etelä-Suomen yhdistyksen nykyisen johtokunnan viimeinen kokous pidetään joulukuussa ja samalla pidetään myös uuden, vuoden 2009 johtokunnan järjestäytymiskokous. Alla vielä uuden johtokunnan kokoonpano, vaikka se julkaistiinkin edellisessä Tiemies-nettiversiossa: Varsinainen jäsen Varajäsen Raimo Aaltonen Irma Hujanen Pentti Kärhä Sakari Pääkkölä Sini Kukkola Esa Kreuzer Pentti Rosenberg Timo Niemi Matti Vuolamo Sara Syrjänen Seppo Sinisalo Markku Lehtinen Vuosikokouksessa yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2009 valittiin allekirjoittanut. Uuden johtokunnan ensimmäisiin tehtäviin kuuluu tarkistaa, mitkä uusista InTekin sääntömuutoksista vaikuttaa myös Etelä- Suomen yhdistyksen sääntöihin ja lähteä työstämään sääntömuutoksia näiltä osin myös yhdistyksen osalta. Yhdistyksen syksyyn ja alkutalveen sisältyi myös Tiemestarilehden 4/2008 tekeminen. Lehden mainostuotot eivät yltäneen Itä-Suomen yhdistys Pardian pääluottamusmies Kai Mattila kävi esittäytymässä Päivärannan toimistolla Paikkalla oli kaikkiaan 15, pääasiassa toimistosta ja lähialueilta olevaa pardialaista ja yksi työnantajan edustaja. Mattila kertoi käyvänsä tutustumassa eri yksiköiden Pardialaisiin jäseniin kautta Suomen ja pääsee näin tutustumaan paremmin hoidettavaan työkenttäänsä ja jäsenistöön. Etelä-Suomen yhdistys Jari Lievonen InTek I-S, puheenjohtaja asetettuun tavoitteeseen, missä meitä kyllä edes auttoi juuri alkanut maailmanlaajuinen lama. Lehden mainosten keräys osuin juuri mahdollisimman epäotolliseen aikaan, mutta lehti ei silti tuota tappiota. Kiitos siitä sinnikkäille mainoskerääjille. Tuotoilla ei kyllä päästä järjestämään mitään eksoottista kaukomatkaa, mutta tuottojen käytöstä päätetään sitten aikanaan lopullisen tilinpäätöksen ollessa tiedossa. Toivottavasti talvikausi sujuu jäseniemme piirissä ilman näkyviä ja tuntuvia laman vaikutuksia ja saamme nauttia rauhallisesti joulunpyhät, sekä ottaa avoimin mielin vastaan uuden vuoden, vuoden 2009! Koko johtokunnan puolesta toivotan jäsenillemme oikein leppoisaa ja tunnelmallista Joulua sekä ilosta vuodenvaihdetta! Irma Lehto InTek E-S, puheenjohtaja PS. Ja kaikille lukijoille turvallista talvea! Pohjois-Suomi Syyskokous Pohjois-Suomen yhdistys piti syyskokouksensa Hotelli Radisson Sas Oulussa yhdentoista läsnäolijan voimin. Kokouksessa oli läsnä myös pääluottamusmies Kai Mattila, joka esittäytymisen lisäksi kertoili ajankohtaisista neuvotteluasioista työnantajan kanssa. Yhdistyksen ja johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jouko Vuorinen uudelleen. Johtokuntaan vuodelle 2009 valittiin seuraavat henkilöt: Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kari Kärki Hannu-Tapani Ranta Ilkka Soukka Heikki Kinnunen Jari Palviainen Jorma Pyhäluoto Ari Jokela Jarmo Malmi Harri Marttila Raimo Vessonen Mauri Nyrhinen Yhdistyksen tilintarkastajiksi valittiin edelleen Anita Erkkilä ja Raimo Pelkonen. Uusi johtokunta järjestäytyy aikanaan, joten toimihenkilövalinnat ovat muutoin auki. Toimintasuunnitelmassaan vuodelle 2009 yhdistys aikoo mm. järjestää alaosastojen yhteisen, kaupunkilomatyyppisen, pidennetyn viikonlopun mittaisen virkistys- ja opintomatkan. Arkistokuvaa Itä-Suomen kokousmatkalta v:lta Vierailijana Kai Mattila, P-S:en yhdistyksen silloinen puheenjohtaja Jouko Vuorinen käy kokouksen avauksessaan läpi yhdistyksen tilaa ja toimintaa Kokouksen puheenjohtajana toiminut Raimo Vessonen kuulolla 6 Tiemies 4/2008

7 Yhdistyksen ja alaosastojen johtokunnille annettiin omalla toiminta-alueellaan valtuudet valita edustajia eri toimielimiin. Kokouksen ja saunan jälkeen pääosa kokousporukasta kävi katsomassa liigakiekkoa Oulun Kärppien kotihallissa. Iltaa jatkettiin vielä pitkällä päivällisellä, jonka aikana jatkettiin vilkasta keskustelua mm. yhdistystoiminnan tilasta ja tulevaisuudesta. Matkailua Lapin alaosasto tekee ensi vuoden alkupuolella pariviikkoisen matkan Panamaan. Toivotetaan matkaajille antoisaa virkistysmatkaa! InTek P-S, sihteeri Kokousväki kuuntelee Liiton hallitus teki merkittävän tiedotuslinjauksen, jonka johdosta tämä Tiemies-lehti lienee viimeinen laatuaan. Päätöksen ei liity mitään dramatiikkaa, osasyynä ehkä toimittajan halu luopua liiton hallitustyöskentelyn lisäksi tiedotusvastuusta. Kun Tiemiehellä on kuitenkin pitkä historia ja omalla tavallaan merkittävä rooli edunvalvonnassa ja tiedotuksessa, käydään läpi nykyisen ja hieman vanhemmankin Tiemies-lehden ja -liitteen menneisyyttä. Tiemies-lehtinimellä on pitkä historia, mutta lehden ja sen nimen syntymästä toimittajalla ei ole tietoa. Toimittajan kaapista löytyi kuitenkin vuodelta 1966 yksi Tiemiesaikakauslehti, joka nyt on luovutettu liiton toimistoon arkistoitavaksi. Kyseinen lehti oli seka-aiheinen, jossa oli enemmän nykyisen Tierakennusmestari-lehden piirteitä runsaine ammattiartikkeleineen. Mukana oli kuitenkin paljon ay-asiaa, joka varmasti olikin siihen aikaan huomattavasti enemmän tapetilla palkkauksen, matkakorvausten tms. syiden takia, aiheiden, joissa oli runsaasti epäkohtia ja tasa-arvopuutteita. Tiemies, lähes pelkästään ay-lehtenä, on ilmestynyt vuodesta 1992 alkaen. Lehti oli uudemmassa muodossaan InTek:n ja TAJ:n edeltäjän, Tielaitoksen Rakennusmestariliitto TiRa:n virallinen tiedottaja, jonka sisällöstä ja luotsaamisesta vastasi nimetty toimituskunta. TIEMIES IN MEMORIAM Nykyisen liiton Tiemies-kausi on sisältänyt runsaasti muutoksia. Järjestön (TAJ) aloittaessa 2002 vuoden alusta, Tiemies oli sanomalehtityyppinen, TAJ:n ja TiRa:n yhteinen äänenkannattaja, monivivahteinen ammattilaismalli, joka otti välillä hyvinkin reippaasti kantaa erinäisiin epäkohtiin. Lehden toimittamisesta vastasi silloin järjestötehtävistä eläkkeelle jäänyt entinen Ti- Ra:n järjestöpäällikkö ja pääluottamusmies Unto Kettunen. Hänellä oli jo entuudestaan pitkä lehtiavustaja- ja Tiemiestoimittaja-/päätoimittajaura takanaan, joka näkyi lehdessä mm. runsaina asiantuntijakirjoitusten, haastattelujen ja henkilöesittelyjen muodossa. Vuoden 2003 alusta irrallisesta sanomalehdestä luovuttiin ja Tiemies siirtyi TTT:n Tekevät-lehden väliin, pelkästään TAJ:n liitelehdeksi. Samalla toimitusvastuu siirtyi Eero Kemppaiselle. Kun toimituksen ammattimaisuus päättyi, suppeni myös lehden aihepiiri. Uusi Tiemies ei voinut kuitenkaan sovitulla toimintamallilla astua entisiin saappaisiin, mikä toisaalta oli tietysti tappiokin avoimuudelle ja vuoropuhelulle, jota olisi voitu harrastaa huomattavasti enemmän. Osasyynä tähän tietysti oli ja on, että asia-aineisto olisi kerättävä pääasiassa jäsenistöltä ja luottamushenkilöiltä. Tämän päivän työelämä kiireineen ei tue tällaista toimintamallia. Toimittaja joutui monta kertaa surkuttelemaan tilannetta, mutta voimavarojen puute esti kehitystarpeet. PardiaNyt lehden väliin Tiemies siirtyi vuoden 2005 alusta kun Tekevät-lehti lakkasi ilmestymästä säännöllisesti. Siellä ollaan pysytty, mutta toimitettujen lehtien lukumäärä on vaihdellut eri vuosina kahden ja neljän välillä. Täydennystä toi netissä 2008 alusta aloitettu lehtikokeilu, joka ehti tuottaa kaksi Tiemies-nettiversiota. Nyt ollaan siis siinä tilanteessa, että tämä on toistaiseksi viimeinen lehtityyppinen Tiemies. Toimittaja suhtautuu Tiemiehen lopettamisasiaan haikeudella, mutta toisaalta helpottuneena. Ajat muuttuu, joten ei väkisin pidetä kiinni menneestä. Tässä vaiheessa pitää kiittää lehden päätoimittajaa Teuvo Salolammia siitä, että antoi toimittajalle vapaat kädet tehdä lehteä voimavarojensa ja näkemystensä mukaan. Erityiskiitokset pitää antaa lehden pilapiirtäjänä toimineelle Heikki Valkoselle, jonka Ajan henki piirrokset ovat tiimityömme tuloksena syntyneitä, sen hetken tilanteisiin hakeutuneita, kevyellä tavalla kantaa ottaneita luomuksia. Heikki on jaksanut eläkeläisenäkin, välillä sairaanakin vääntää piirrosmuotoon - joskus vähän vaikeitakin ideoita. Lehden vanhat numerothan ovat pdf-muodossa netistä nähtävillä, joten joidenkin piirrosten tiettyä ajattomuuttakin voi vielä myöhemminkin muistella. Ehkä toimittajaurani alkuvaiheessa lehteen pakinoinut Epeli nimimerkkikin olisi pysyvän paikkansa ansainnut lehdessä, jos olisi vain juttuja jaksanut vääntää. Nyt allemerkinnyt käy liiton nettisivujen kimppuun, jossa tehtävänäni on vääntää uusi, ajantasaisuuteen pohjaava toimintamalli sekä lisätä sisältöön enemmän jäsenistön palveluita ja järjestöorganisaatiota selventävää tietoa. Ideoita otetaan vastaan! Ensi syksynä työn pitäisi olla valmis, jolloin erityistehtäviin siirretylle toimittajalle ja ex-hallitusjäsenelle kehitellään sitten varmaankin tyyliin sopiva eläkeratkaisu Tiemies 4/2008 7

8 INFRA-ALAN TOIMI-HENKILÖLIITTO InTek ry. InTek ry. on Destia Tieliikelaitoksen palveluksessa olevien toimihenkilöiden yhdistysten liitto. Se valvoo jäsenyhdistystensä henkilöjäsenten ammatillisia, sosiaalisia, oikeudellisia, palkkauksellisia ja yhteiskunnallisia etuja. TIEMIES-JÄRJESTÖLIITE Infra-alan Toimihenkilöliitto InTek ry:n julkaisu Vastaava päätoimittaja: Teuvo Salolammi Puheenjohtaja Teuvo Salolammi Työosoite: Kumpulantie 11, PL HELSINKI Toimipiste: ER, Kumpulantie Tehtävänimike: Työsuojelupäällikkö Työpuhelin: , Sähköposti: Liittosihteeri Pentti Kärhä Työosoite: Kumpulantie 11, PL HELSINKI Toimipiste: RA-ES, Kumpulantie Tehtävänimike: Toiminnansuunnittelija Työpuhelin: Sähköposti: Toimittaja: Toimituksen osoite: Osoiteasiat: Taitto: Urpiaisentie 35 B OULU InTek ry Seija Honkakuru Ratamestarinkatu HELSINKI Forssan Kirjapaino Oy Varapuheenjohtaja Jari Lievonen Työosoite: RA-IS palveluyksikkö Päivärinnantie 10, PL KUOPIO Tehtävänimike: Projektipäällikkö Työpuhelin: Sähköposti: Toimistonhoitaja Seija Honkakuru Osoite: Ratamestarinkatu HELSINKI Puhelin Sähköposti: Kirjapaino: Forssan Kirjapaino Oy Toimitus ottaa vastaan järjestöliitteen luonteeseen sopivia kirjoituksia, kuvia ja piirroksia. Toimitus pidättää itselleen oikeuden päättää aineiston julkaisukelpoisuudesta. Aineiston julkaisu- ja käyttöoikeudet siirtyvät InTek ry:lle, ellei sitä ole aineiston lähetyksen yhteydessä erikseen rajattu. Tiemies-liitteen kirjoitusten osia voi lainata kun lähde mainitaan. Pääluottamusmies (Destian PARDIA-laiset toimihenkilöt) Kai Mattila Osoite: Impivaarantie 25, PL SIENÄJOKI Työpuhelin: Sähköposti: Järjestö- ja jäsenasiat internetissä: 8 Tiemies 4/2008

16 Tietotekniikan palvelualan

16 Tietotekniikan palvelualan TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2012 Tietoa. 12 UIL:n palvelut ja jäsenedut esittelyssä. Mikä on yleisin jäsenpalvelusta kysyttävä kysymys? Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 9.11.2011

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Erityistoimihenkilöt ET ry Sopimuksettomien ja pienten toimialojen edunvalvontaa jo vuodesta 1968

Erityistoimihenkilöt ET ry Sopimuksettomien ja pienten toimialojen edunvalvontaa jo vuodesta 1968 Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2013 Erityistoimihenkilöt ET ry Sopimuksettomien ja pienten toimialojen edunvalvontaa jo vuodesta 1968 PUHEENJOHTAJALTA SISÄLLYS Puheenjohtajalta 2 Onnittelut

Lisätiedot

Verovapaa vuokratyövoima polkee työehtoja s. 3 Ablemans Oy:n irtisanomiset törkeyden huippu s. 5. Uusi toimitsija Tuureporinkadulle s.

Verovapaa vuokratyövoima polkee työehtoja s. 3 Ablemans Oy:n irtisanomiset törkeyden huippu s. 5. Uusi toimitsija Tuureporinkadulle s. EDELLÄKÄVIJÄ METALLI 49 Metalli 49 Turun metallityöväen ammattiosasto ry. 49 jäsenlehti 2/2009. www.metalli49turku.fi Jyrki Yrttiaho: Verovapaa vuokratyövoima polkee työehtoja s. 3 Ablemans Oy:n irtisanomiset

Lisätiedot

RVL RAUTATIEVIRKAMIES RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI. RVL rohkeasti kohti uutta sivu 10

RVL RAUTATIEVIRKAMIES RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI. RVL rohkeasti kohti uutta sivu 10 RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI 2 2015 RVL rohkeasti kohti uutta sivu 10 Osa-aikaiset työsuhteet mahdollisuus vai helvetti? sivu 18 Positiivinen kyseenalaistaja sivu 20 Pääkirjoitus

Lisätiedot

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo:

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo: tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 2/2009 Alanko ja Turo: Työpari auttaa jaksamaan s.8 IT EVVK Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia s. 11 JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 Tes-neuvottelut katkolla

Lisätiedot

On yhteistyön tiivistämisen aika

On yhteistyön tiivistämisen aika R a u t a t i e v i r k a m i e s 1 8. 1 2. 2 0 0 9 n : o 8 On yhteistyön tiivistämisen aika s. 6 Kuva: Jaana Ahjokangas YMPÄRISTÖMERKKI tässä numerossa Puheenjohtaja Tarja Turtiainen Puh. (09) 5422 1522

Lisätiedot

Tietoa. 8 Kesäloma lähestyy. 16 Tietoala on mukana. Kevät täynnä haasteita TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 2 : 2012

Tietoa. 8 Kesäloma lähestyy. 16 Tietoala on mukana. Kevät täynnä haasteita TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 2 : 2012 TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 2 : 2012 Tietoa. 8 Kesäloma lähestyy. Lakimies vastaa yleisimpiin kysymyksiin vuosiloman pitämisestä. 16 Tietoala on mukana UIL:n alueellisessa toiminnassa. Esittelyssä

Lisätiedot

RVL. Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6. Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti

RVL. Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6. Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 4 2014 Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6 Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! Pääkirjoitus Puheenjohtaja Seppo Juselius 040 073

Lisätiedot

Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2014 NÄHDÄÄ. Syyskokous s. 3 Eläkeuudistus 2017 s. 6 7 Asiaa nuorisolle s. 13 16

Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2014 NÄHDÄÄ. Syyskokous s. 3 Eläkeuudistus 2017 s. 6 7 Asiaa nuorisolle s. 13 16 Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2014 SYYSESSA S K U O K O K N! NÄHDÄÄ Syyskokous s. 3 Eläkeuudistus 2017 s. 6 7 Asiaa nuorisolle s. 13 16 PUHEENJOHTAJALTA SISÄLLYS Puheenjohtajalta 2 Syyskokous

Lisätiedot

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26 2014 HELMI HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16 Miekkailu kanneoikeudesta ei lopu s. 26 Luonnonhelmaan Jorma Immonen on seikkaillut metsässä koko ikänsä s. 24

Lisätiedot

Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013

Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013 Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013 NOPEAMPAA KASVUA LIIKETOIMINNALLESI Intrum Rahoitus on markkinoiden uusi ja monipuolinen pk-yrityksille

Lisätiedot

Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot

Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot Rakennusliiton 23. liittokokous 22. 24.5.2015 Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot Matti Piirainen, os. 001 Helsingin kirvesmiehet Ensinnäkin näihin edellisiin puheenvuoroihin: tämä kansainvälisen

Lisätiedot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot 2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot UUSI sisältö 12 Yhteistoiminta työnantajan ja henkilökunnan kesken toimii Porvoossa erinomaisesti. Oulu haluaa vähentää ruuhkia ja turhaa liikennettä keskustassa,

Lisätiedot

Ensimmäiset yt-neuvottelut kiville

Ensimmäiset yt-neuvottelut kiville R a u t a t i e v i r k a m i e s 2. 1 0. 2 0 0 9 n : o 6 Ensimmäiset yt-neuvottelut kiville s. 4 Kuva: Seppo Juselius Ihmisiä johdetaan omalla persoonalla s. 6 YMPÄRISTÖMERKKI tässä numerossa Puheenjohtaja

Lisätiedot

MARRASKUU 4/2009. Vantaan Invalidit ry:n jäsenlehti. YKE - Yhdistystoiminnan kehittämishanke. Matkamuistoja Valamon retkeltä s. 9

MARRASKUU 4/2009. Vantaan Invalidit ry:n jäsenlehti. YKE - Yhdistystoiminnan kehittämishanke. Matkamuistoja Valamon retkeltä s. 9 Vantaan Invalidit ry:n jäsenlehti MARRASKUU 4/2009 ISSN1457-9490 YKE - Yhdistystoiminnan kehittämishanke * uusia työkaluja yhdistystoiminnan kehittämiseen s. 7 Matkamuistoja Valamon retkeltä s. 9 Ulla

Lisätiedot

Rajan säästöt vaikuttavat opistoupseerien urakehitykseen Puolustusvoimauudistus puhuttaa monella tasolla

Rajan säästöt vaikuttavat opistoupseerien urakehitykseen Puolustusvoimauudistus puhuttaa monella tasolla 6/2012 JOULUKUU Rajan säästöt vaikuttavat opistoupseerien urakehitykseen Puolustusvoimauudistus puhuttaa monella tasolla 1 6/2012 JOULUKUU SUOMEN ALIUPSEERI VUOSINA 1930-44, ASEMIES V.1945, SAULI VV.1946-53,

Lisätiedot

7 8/2008 Kuopiolaisten sydämet sykkivät opiskelijoiden edunvalvonnalle

7 8/2008 Kuopiolaisten sydämet sykkivät opiskelijoiden edunvalvonnalle 7 8/2008 Kuopiolaisten sydämet sykkivät opiskelijoiden edunvalvonnalle UUSI sisältö Kolumni... 5 Valoa putken päässä Uutisia... 6 Hyvä yhdessä tekemisen meininki kuvaa Kuopion Insinööriopiskelijoiden toimintaa.

Lisätiedot

Viisseiska Maaliskuu 2009

Viisseiska Maaliskuu 2009 Viisseiska Maaliskuu 2009 Salon metallityöväenammattiosasto r.y. Someron metallityöväen ammattiosasto r.y. Jäsenet äänestivät KYLLÄ Team-hankkeelle Äänestä EU-vaaleissa 7.6.2009 (ennakkoäänestys 27.5.

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Kytkentöjä ja katkaisuja

Kytkentöjä ja katkaisuja 1/2006 Kytkentöjä ja katkaisuja Kilpailua vaikka väkisin CDT- suurkulutuksen mittari Tulospalkkion pyörät eivät pyöri Veturimiespilkit 2006 Pääkirjoitus Helsingissä 6. päivänä maaliskuuta 2006 Virolaisyhtiö

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 10.9.2010 NRO 4. Parrasta ennen s.3

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 10.9.2010 NRO 4. Parrasta ennen s.3 ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 10.9.2010 NRO 4 Parrasta ennen s.3 SISÄLLYS 4 2010 2 Pääkirjoitus 4 Mikä työ ja millä ehdoilla? 6 ISS Aviatioin lisää työntekijöitä 6 Nort Hub ja Ametro järjestäytyvät

Lisätiedot

Täyttä Elämää. HIY 75v juhlanumero

Täyttä Elämää. HIY 75v juhlanumero Täyttä Elämää HIY 75v juhlanumero Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n jäsenlehti 2/2013 HELSINGIN INVALIDIEN YHDISTYS RY Perustettu vuonna 1938 Toimisto: Voudintie 6, 00600 Helsinki Yhteystiedot Toimisto

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

Oulun seutu 2/2014. Ammattiliitto Pro Oulun Seudun Toimihenkilöt Pro ry

Oulun seutu 2/2014. Ammattiliitto Pro Oulun Seudun Toimihenkilöt Pro ry Oulun seutu 2/2014 Ammattiliitto Pro Oulun Seudun Toimihenkilöt Pro ry Päätoimittajan palsta Niin se aika vierähtää lehteä tehdessä, ettei meinaa vauhdissa aina perässä pysyä. Vuosi sitten aloitin Pro

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa 2 1/2014 Koulutus kannattaa Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130

Lisätiedot

VR:n henkilöstö muutosten hullunmyllyssä

VR:n henkilöstö muutosten hullunmyllyssä R a u t a t i e v i r k a m i e s 2 8. 2. 2 0 1 1 n : o 1 s. 4 VR:n henkilöstö muutosten hullunmyllyssä Ismon elämässä swingiä työn ulkopuolella s. 18 TÄSSÄ NUMEROSSA Puheenjohtaja Tarja Turtiainen Puh.

Lisätiedot

Eläkepäivät odottavat

Eläkepäivät odottavat 4/2006 Eläkepäivät odottavat Rautatieviraston käsitys yhteistoiminnasta alamaisuusajattelua Veturimies lehti toivottaa veturimiehille ja muille lukijoilleen Hyvää Joulua ja Menestyksellistä Uutta Vuotta

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot