AGH 7000 BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL. 6 = u FIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AGH 7000 BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL. 6 = u FIN"

Transkriptio

1 AGH = u FIN 4 BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL

2

3 AGH-7000 GB DK SE NO FI USER MANUAL BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE AGH-7000 GB The features described in this manual are published with reservation to modifications. DK Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning. SE Funktionerna i denna bruksanvisning publiceras med reservation för ändringar. NO Funksjoner beskrevet i denne manualen kan endres uten nærmere informasjon. FI Tässä ohjekirjassa julkaissut tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. 2

4 Käyttöohjeet (FI) Sisällys: d. Mitä sinun tulee tietää ennen käyttöä e. Turvavaroituksia f. Kaasulämmittimen kokoaminen g. Asennus h. Käyttö i. Kaasuvuodot j. Puhdistus ja huolto k. Säilytysohjeet l. Takuuehdot A. Mitä sinun tulee tietää ennen käyttöä Kaasulämmitin (säteily), jossa on lisäksi sähkötoiminen puhallinlämmitin (kiertoilma) Tälle lämmittimelle on määritetty pienin mahdollinen tila ja ilmanvaihto, jotka vaaditaan turvallisen käytön varmistamiseksi (katso kohta D). Jätä aina ikkuna tai ovi hieman raolleen (±2,5 cm), etenkin erityisen hyvin eristetyissä tai vedottomissa tiloissa ja/tai tiloissa, jotka sijaitsevat yli metrin korkeudessa. Kaasulämmittimen käyttöä varten tarvitaan letku ja säädin. Ota epäselvissä tapauksissa yhteys kaasutoimittajaan. Asenna lämmitin Asennus-kappaleessa mainittujen ohjeiden mukaisesti. Huomioi Turvavaroituksia-kappaleessa mainitut varoitukset. Ominaisuudet: AGH-7000 Lämmityskapasiteetti enintään 4,2 kw (kaasu) Kaasutyyppi: I3 B/P (30) Lämmityskapasiteetti keskimäärin 2,7 kw (kaasu) Paine: 29 mbar Lämmityskapasiteetti vähintään 1,4 kw (kaasu) Tila enintään 15 kg:n kaasusäiliölle Kulutus enintään 300 g/h Pietsosähköinen sytytys Kulutus keskimäärin 200 g/h Turvajärjestelmä: ODS-happivarmistin (Oxygen Kulutus vähintään 100 g/h Depletion System) Nimellisjännite: V Sähkölämmityksen teho enintään: 2,0 2,2 kw Taajuus: 50 Hz Sähkölämmityksen teho vähintään: 1,0 kw Ylikuumenemissuoja: lämmönsäädin Puhallin: 130m 3 /h * Sisältää taitettavan pohjalevyn. Tämä lämmitin on rakennettu yhdenmukaisesti standardin EN 449:2002 ja sovellettavissa olevan kaasulaitedirektiivin (GAD) 90/396/EEC kanssa, jota on viimeksi muokattu direktiivillä 93/68/EEC. Sähköosat ovat sovellettavien EMC- ja LVD-vaatimusten mukaisia. B. Turvavaroituksia Lue käyttöohjeet ennen lämmittimen käyttämistä. Asenna lämmitin vain, jos se vastaa paikallisia säädöksiä, lakeja ja standardeja. Asenna lämmitin käyttöohjeiden Asennus-kappaleen ohjeiden mukaan. Lämmitin on valmistettu Euroopan yhteisön standardien mukaisesti. Käytä lämmitintä kuitenkin varovasti, kuten mitä tahansa muutakin lämmityslaitetta.

5 Lämmitin on suunniteltu tuottamaan lisälämpöä. Sitä ei siis saa käyttää keskuslämmittimenä. Lämmitintä saa käyttää vain kuivissa ja pölyttömissä tiloissa. Sitä ei saa käyttää vapaa-ajan ajoneuvoissa. Varmista, että käytät oikeaa kaasua ja että kaasusäiliöt eivät altistu kuumuudelle tai äärimmäisille lämpötilan vaihteluille. Säilytä kaasusäiliöitä aina viileässä, kuivassa ja pimeässä paikassa. Käytä aina sopivaa ja hyväksyttyä matalapainesäädintä. Ota epäselvissä tapauksissa yhteys tuotteen jälleenmyyjään. Käytä lämmitintä vain hyvin ilmastoiduissa huoneissa, jolloin raitis ilma haihduttaa palamisessa muodostuvat kaasut. Älä koskaan käytä lämmitintä paikoissa, joissa voi olla haitallisia kaasuja tai höyryjä (esim. pakokaasua tai maalihöyryjä). Liian lähelle herkästi syttyviä materiaaleja asetettu lämmitin aiheuttaa tulipalovaaran. Lämmitin kuumenee käytön aikana. Älä peitä laitetta (tulipalovaara). Älä kosketa ritilää. Älä siirrä lämmitintä, kun se palaa tai on vielä kuuma. Älä vaihda kaasusäiliötä äläkä huolla lämmitintä, kun se palaa tai on vielä kuuma. Älä työnnä käsiä, sormia tai esineitä lämmittimen aukkoihin. Älä väärinkäytä johtoa tai vedä johdosta, kun irrotat laitetta pistorasiasta. Vedä sen sijaan johtoa pistokkeesta. Varmista, että ihmiset ja eläimet ovat turvallisen etäisyyden päässä lämpöä säteilevästä osasta välttääksesi henkilövahingon tai tulipalovaaran. Huolehdi lasten ja eläinten turvallisuudesta lämmittimen lähellä, kuten muitakin lämmityslaitteita käytettäessä. Varmista, että lapset ovat aina tietoisia siitä, että huoneessa on palava lämmitin. Lämmittimessä on eturitilä tulipalovaaran tai henkilövahinkojen ehkäisemiseksi. Ritilä suojaa poltinta, eikä sitä saa koskaan poistaa. Sulje kaasusäiliö käytön jälkeen. Sammuta lämmitin, ennen kuin menet nukkumaan. Korjaus- ja/tai huoltotyöt saa suorittaa vain valtuutettu huoltoedustaja. Noudata lämmittimen käyttöohjeissa mainittuja käyttö- ja huolto-ohjeita. Paikanna kaasuvuoto käyttöohjeiden mukaan. Älä peitä lämmitintä, sillä se saattaa johtaa ylikuumenemiseen. Älä aseta lämmitintä suoraan pistorasian alle. Älä käytä lämmitintä kylpyammeen, suihkun tai uima-altaan läheisyydessä. Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, valtuutetun huoltoliikkeen tai muun ammattitaitoisen henkilön on vaihdettava johto vaaratilanteiden välttämiseksi. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten käytettäväksi tai sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joiden fyysiset, aistimukselliset tai henkiset kyvyt eivät ole riittävät tai joilla ei ole tarpeeksi tietoa ja kokemusta laitteen käyttöön, paitsi jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö on opastanut heitä laitteen käyttöön tai valvoo käyttöä. Valvo lapsia, jotta he eivät leiki laitteella. C. Kaasulämmittimen kokoaminen Huomautus: Kaasunpaineen säädin ja sen käyttöohje ovat erillisessä pakkauksessa. 1. Poista lämmitin varovasti laatikosta ja tarkista laatikon sisältö. Lämmittimen lisäksi laatikossa on myös - kaasulämmittimen käyttöohjeet - matalapainesäädin, letku ja käyttöohjeet. Säilytä laatikko ja pakkausmateriaalit varastointia ja/tai kuljetusta varten. 2. Poista kaikki muut pakkausmateriaalit ja tarkista lämmitin mahdollisten vaurioiden varalta. Ota epäselvissä tapauksissa yhteys valtuutettuun huoltoedustajaan. Säilytä kaikki pakkausmateriaalit pienten lasten ulottumattomissa.

6 3. Sijoita lämmitin maahan pehmeälle matolle (kuten kuvassa 1), poista kaksi siipimutteria, vedä jatkopaneeli ulos, kohdista pohjapaneelin ruuvikolot jatkopaneelin koloihin ja kiinnitä siipimutterit alkuasennuksen mukaan (kuten kuvassa 2). Figure 1 Figure 2 Figure 3 4. Ennen kuin liität matalapainesäätimen, tarkista ja lue seuraavat kohdat: Kaasulämmitintä saa käyttää vain nestekaasulla, joka on enintään 15 kg:n säiliössä. Liitä standardin EN 12864:2002 mukainen matalapainesäädin, jonka paine on enintään 30 mbar. Letkun merkintöjen on vastattava kansallisia standardeja, ja sen pituuden on oltava cm. Oikean liitännän varmistamiseksi letku on liitettävä sopivan kokoisilla metallirenkailla, ja letku on vaihdettava siihen merkittyyn päivämäärään mennessä. Varmista oikea liitäntä noudattamalla matalapainesäätimen mukana toimitettuja ohjeita. 5. Liu'uta kaksi metallirengasta letkun ympärille. Liitä letku matalapainesäätimen ja hanan letkuliittimeen. Sulje metallirenkaat tiukasti ruuvilla. Varmista, että et vahingoita liitoskohtaa tai lämmittimen osia. 6. Ennen kuin liität matalapainesäätimen kaasusäiliöön, varmista, että kaasusäiliö on suljettu ja että työskentelytilassa ei ole avotulta (esim. sytytettyä uunia). Liitä matalapainesäädin säätimen mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti. Kaasuvuotojen tarkastus: katso kohta F. 7. Aseta kaasusäiliö sille varattuun tilaan. Varmista, että letku ei ole taittunut tai tukkeutunut ja että se ei kosketa lämmittimen kuumia osia. 8. Kiinnitä takakansi säiliötilan päälle asettamalla kaksi koukkua rungon vastaaviin reikiin (kuva 2). Ruuvaa kaksi ruuvia takaisin kaasulämmittimen takaosaan (kuva 3). Lisäksi: 9. Kun vaihdat kaasusäiliön, varmista, että se on suljettu (noudata matalapainesäätimen mukana toimitettuja ohjeita). Anna kaasulämmittimen ensin jäähtyä ja varmista, että työskentelytilassa ei ole avotulta tai muita lämmönlähteitä. 10. Suosittelemme lisäksi, että säätimen tiivisterenkaiden ja kumiletkun kunto tarkistetaan. Jos epäilet letkun tai tiivisteiden kuntoa, vaihda ne. 11. Varmista, että et vahingoita liitoskohtaa tai lämmittimen osia. 12. Älä koskaan käännä kaasusäiliötä ylösalaisin varmistuaksesi kaiken kaasun käyttämisestä. Säiliössä jäljellä olevat nestejäämät saattavat aiheuttaa korjaamattomissa olevia vaurioita lämmittimeen. 13. Noudata aina matalapainesäätimen mukana toimitettuja ohjeita, kun irrotat tai liität säätimen. 14. Valmistaja ei vastaa mistään vahingoista tai vaurioista, jos edellä mainittuja ohjeita ei noudateta. D. Asennus 1. Käytä kaasulämmitintä vain hyvin ilmastoiduissa huoneissa. Huoneen kooksi suositellaan m 3 (~40 20 m 2 ), aina vähintään 20 m 3 (~10 m 2 ).

7 2. Huoneessa, jossa kaasulämmitintä käytetään, on oltava riittävä ilmanvaihto normaalia palamista varten. Siksi suosittelemme, että huoneeseen saapuu korvausilmaa ulkopuolelta vähintään 100 cm². 3. Aseta lämmitin aina tasaiselle ja tukevalle alustalle. Älä koskaan asenna tai käytä lämmitintä kylpyhuoneessa tai makuuhuoneessa, kellarissa, rakennuksen yläkerroksissa tai vapaa-ajan asunnoissa. 4. Älä koskaan aseta kaasulämmitintä liian lähelle muita lämmönlähteitä (jätä vähintään yhden metrin etäisyys kaasulämmittimen ja muiden lämmönlähteiden välille) tai helposti syttyviä tai räjähtäviä materiaaleja. Kun käytät kaasulämmitintä, varmista, että sitä vastapäätä ei ole esineitä, jotka saattaisivat vahingoittua tai palaa. 5. Aseta lämmitin siten, että lämpö suuntautuu huoneen keskelle tai avoimeen tilaan. Lisäksi lämpöä säteilevän etuosan on oltava vähintään kahden metrin etäisyydellä herkästi syttyvistä materiaaleista, kuten verhoista ja sohvista. 6. Älä koskaan käytä kaasulämmitintä, jos kaasusäiliö ei ole sille varatussa tilassa. E. Käyttö Kaasulämmitin: (säteily) Kaasulämmittimen sytytysnupit sijaitsevat lämmittimen yläosassa. 1. Avaa kaasusäiliö (noudata matalapainesäätimen mukana toimitettuja ohjeita). 2. Käännä säätönuppi kuvassa 4 esitettyyn asentoon. Paina se kokonaan alas ja paina samalla pietsosähköistä painiketta, jolloin ilma-analysaattori kytkeytyy päälle. Nuppi on pidettävä painettuna 20 sekuntia sytytyksen jälkeen, jotta liekki ei sammu. 3. Vapauta kahva ja käännä se haluamasi lämpötilan kohtaan: a. 1: vähimmäislämpö (asento, kun nuppi vapautetaan sytytyksen jälkeen) b. 2: keskilämpö c. 3: enimmäislämpö Asento 1, sytytys ja vähimmäislämpö Asento 2, keskilämpö Asento 3, enimmäislämpö Pietsosähköinen sytytin Sähkölämmitin: (kiertoilma) Puhaltimen ja sähkölämmittimen ohjaus Puhallin ja sähkölämmitin on tarkoitettu tehostamaan lämmön kiertämistä kaikkialle huoneeseen (kiertoilma). Puhaltimen kytkin alas painettuna: - PÄÄLLÄ O POIS PÄÄLTÄ Sähkölämmittimen kytkimet: Sähkölämmittimen kytkin alas painettuna: I ja II PÄÄLLÄ O POIS PÄÄLTÄ Kun puhallin on käynnissä, paina yhtä tai kahta kytkintä. Jos yksi kytkin on päällä -asennossa, lämpöteho on 1 kw ja jos molemmat kytkimet ovat päällä -asennossa, lämpöteho on 2 kw. TÄRKEÄÄ: Puhaltimen on oltava päällä -asennossa, jotta sähkölämmitin tuottaa lämpöä.

8 Puhaltimen kytkin Kuva 5 Sähkölämmittimen kaksi kytkintä 4. Kun sammutat laitteen, sulje kaasusäiliö (noudata matalapainesäätimen mukana toimitettuja ohjeita). TÄRKEÄÄ: Jos haluat sammuttaa sähkölämmittimen, paina molemmat kytkimet ja puhaltimen kytkin O - asentoon ja vedä pistoke pistorasiasta. 5. Älä pidä säätönuppia painettua yli 40:ää sekuntia. 6. Älä koskaan siirrä lämmitintä, kun se on kuuma ja/tai käytössä. F. Kaasuvuodot 1. Jos epäilet kaasuvuotoa, noudata seuraavia ohjeita: 2. Sulje kaasusäiliö (noudata säätimen käyttöohjeita). 3. Sammuta kaikki avotulet.. 4. ÄLÄ sammuta sähkölaitteita, esimerkiksi lamppuja, lämmittimiä tai puhaltimia (vältä kipinöitä!). 5. Sammuta kaikki sähkölaitteet, kuten lamput. 6. Varaa lähelle ämpäri, jossa on saippuavettä. 7. Avaa kaasusäiliö (noudata säätimen käyttöohjeita). 8. Levitä saippuavettä kaikkiin kaasupiirin kiinnikkeisiin ja liitäntöihin. 9. Jos piirissä on kaasuvuoto, vuotokohdassa näkyy kuplia. 10. Jos huomaat kaasuvuodon, sulje kaasusäiliö (noudata säätimen käyttöohjeita). 11. Kiristä kiinnikkeet ja metallirenkaat liitäntäkohdasta. 12. Avaa kaasusäiliö (noudata säätimen käyttöohjeita) ja toista edellä mainitut toimet. Jos huomaat edelleen kaasuvuodon, ota yhteys valtuutettuun huoltoedustajaan. G. Puhallin ei toimi Varmista, että sähköjohto on kytketty oikein ja että verkossa on sähkövirta. Jos puhallin ei toimi, tarkista seuraavat seikat (vain ammattilaiset): 1. Sammuta liekki sammuttamalla kaasusäiliö. 2. Vedä virtajohto pistorasiasta. 3. Kun lämmitin on jäähtynyt, irrota kaasusäiliö ja kierrä kannesta kolme johtoja suojaavaa ruuvia ristipäisellä ruuvitaltalla. 4. Etsi sulakekotelo (kuva 4) ja kierrä sitä auki nuolen osoittamaan suuntaan. 5. Vedä sulakeputki ulos ja vaihda se sopivaan 10 A -sulakkeeseen. 6. Kiinnitä johtoja suojaava kansi ristipäisellä ruuvitaltalla. 7. Aseta sähköjohto pistorasiaan ja käynnistä puhallin kytkimestä. Puhaltimen pitäisi käynnistyä. 8. Ellei puhallin vieläkään käynnisty, ota yhteys ammattihuoltoon neuvoja ja korjausta varten.

9 Kuva 6 Ristipäinen ruuvi H. Puhdistus ja huolto Ennen puhdistamista sammuta kaasu, aseta sähkölämmitin OFF-asentoon ja odota, että se jäähtyy kokonaan. Irrota lämmitin sähköverkosta vetämällä sähköjohto pistorasiasta. Puhdista lämmittimen ulkopinta vedellä ja nestemäisellä puhdistusaineella kostutetulla pehmeällä liinalla. Älä käytä hankaavia tuotteita. Älä käytä vettä, herkästi syttyviä tai hankaavia puhdistusaineita. Tarkista ilma-analysaattori ja ilmastointiaukot säännöllisesti. Poista mahdollinen pöly ja nukka vahingoittamatta polttimoa tai putkia. Tarkista säännöllisesti kumiletkun kunto, ja vaihda letku siihen merkittyyn päivämäärään mennessä. Tarkista myös painesäätimen tiivisterenkaan kunto aina, kun vaihdat kaasusäiliön. Älä vahingoita polttimon pintaa (se on erittäin herkkä) tai kiinnikkeitä ja kaasuletkuja, säädintä tai muita kaasupiirin osia. Suosittelemme, että asiantuntija tarkistaa kaasulämmittimen kerran vuodessa. Noudata säilytysohjeita, jos kaasulämmitintä ei käytetä pitkään aikaan. I. Säilytysohjeet Irrota kaasusäiliö lämmittimestä ja vedä sähköjohto pistorasiasta. Säilytä kaasusäiliötä hyvin ilmastoidussa huoneessa. Sijoita lämmitin kauas herkästi syttyvistä, räjähtävistä tai kuumista materiaaleista, mielellään kodin ulkopuolelle. Älä säilytä lämmitintä myöskään kellarissa tai ullakolla. Säilytä kaasulämmitintä kuivassa paikassa pölyltä suojattuna (mielellään alkuperäispakkauksessa). Jos et aio enää käyttää kaasulämmitintä, suosittelemme, että lämmitin irrotetaan kaasusäiliöstä. Katkaise lisäksi kumiletku. Jos lapset leikkivät lämmittimellä, varmista, että kaikki vaaralliset osat on poistettu. Älä koskaan heitä hajoamattomia tuotteita luontoon, vaan hävitä ne voimassa olevaa paikallista lainsäädäntöä noudattaen. Tuotetta, jonka käyttöikä on loppunut, ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Tuote on toimitettava erilliseen jätteenkeräyspisteeseen tai jälleenmyyjälle. Sähkölaitteiden erillinen keräys säästää luontoa ja vähentää terveyshaittoja. Se mahdollistaa lisäksi materiaalien kierrätyksen, joka säästää energiaa ja voimavaroja. Tuotteessa oleva rastilla merkitty jätesäiliösymboli muistuttaa sähkölaitteiden asianmukaisesta hävittämisestä. Huomaa, että kaasulämmitin koostuu seuraavista materiaaleista: rauta: lämmittimen ja polttimon runko alumiini: kaasuputket, puhaltimen pyörä messinki: hana ja ilma-analysaattori muovi: renkaat ja pietsosähköinen sytytin, muovikytkimet, sulakekotelo

10 kumipäällysteinen kupari: pietsosähköinen sytytin ja lämpöelementti keramiikka: polttimon levy 10 A sulakeputki Kuumuutta kestävä johto PVC-virtajohto, kuumuutta kestävä johto. J. Takuuehdot Lämmittimellä on 24 kuukauden takuu, joka alkaa ostopäivästä. Tämän jakson aikana kaikki materiaali- ja valmistusvirheet korjataan veloituksetta. Takuuseen sovelletaan seuraavia ehtoja: 1. Muita vahinkoja, mukaan lukien välillisiä vahinkoja, koskevat vaatimukset on nimenomaisesti poissuljettu. 2. Takuuaikana tehdyt korjaukset tai osien vaihdot eivät pidennä takuuaikaa. 3. Takuu ei ole voimassa, jos lämmittimeen on tehty muutoksia, siinä on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia tai korjauksia on teetetty kolmannella osapuolella. 4. Takuu on voimassa ainoastaan esitettäessä alkuperäinen, päivätty ostotosite, johon ei ole tehty muutoksia. 5. Takuu ei koske vahinkoja, jotka johtuvat käyttöohjeiden vastaisesta toiminnasta, huolimattomuudesta tai vääräntyyppisen tai vanhentuneen kaasun käytöstä. Vääränlaisen kaasun käyttö voi olla vaarallista. 6. Kuljetuskustannukset ja lämmittimen tai sen osien kuljetukseen liittyvät riskit ovat aina ostajan vastuulla. Tarpeettomien kustannusten välttämiseksi suosittelemme, että luet aina ensin käyttöohjeet huolellisesti. Jos käyttöohjeista ei ole apua, vie lämmitin tuotteen jälleenmyyjälle korjausta varten. Kun laite ei enää toimi, se on hävitettävä mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavalla tavalla paikallisten säännösten mukaisesti.

11 DK Når apparatet ikke længere fungerer, skal det bortskaffes på en måde, så det belaster miljøet mindst muligt og i henhold til de regler, som gælder i din kommune. NO Apparater som ikke virker lenger, bør avhendes på en slik måte at de er til minst mulig belastning for miljøet, og i henhold til reglerne som gjelder i kommunen der du bor. SE När apparaten inte längre fungerar måste den kasseras på ett sådant sätt att den skadar miljön i minsta möjliga mån och i enlighet med de regler som gäller i din kommun. GB When the appliance is no longer functional, it should be disposed of in such a way as to cause minimum environmental impact, in accordance with the regulations of you r local authority. FI Kun sähkölaite lakkaa toimimasta, se on hävitettävä tavalla, joka rasittaa ympäristöä mahdollisimman vähän ja on kunnassa voimassa olevien sääntöjen mukainen.

12 DISTRIBUTED IN EUROPE BY APPLIANCE A/S i ÖSTERREICH PVG Austria VertriebsgmbH Salaberg HAAG tel: fax: e BELGIË PVG Belgium NV/SA Industrielaan SCHOTEN tel: fax: q SCHWEIZ PVG Schweiz AG Salinenstrasse PRATTELN tel: fax: DEUTSCHLAND PVG Deutschland GmbH Siemensstrasse KLEVE tel: fax: +31 (0) UNITED KINGDOM Scott Brothers Ltd. The Old Barn, Holly House Estate Cranage, Middlewich, CW10 9LT UK tel.: fax: > ITALIA PVG Italy SRL Via Niccolò Copernico CASTELFIORENTINO (FI) tel: fax: u NORGE Appliance Norge AS Vogellunden NESBRU tel: fax: NEDERLAND PVG International B.V. P.O. Box AB OSS tel: fax: DANMARK Appliance A/S Gefionsvej 7 DK-3400 HILLERØD tel: fax: ESPAÑA PVG España S.A. Pol. Ind. San José de Valderas II Comunidad La Alameda C/ Aurora Boreal, LEGANÉS (Madrid) tel: fax: FRANCE PVG France SARL 4, Rue Jean Sibélius B.P SOTTEVILLE SOUS LE VAL tel: fax: FIN SUOMI Appliance Finland Oy Piispantilankuja 6C ESPOO tel: fax: PORTUGAL Gardena, Lda Recta da Granja do Marquês ALGUEIRÃO MEM MARTINS tel: fax: : POLSKA PVG Polska Sp. z. o. o. ul. Kościelna Białobrzegi tel: fax: = SVERIGE Appliance A/S Gefionsvej 7 DK-3400 HILLERØD tel: fax: y SLOVENIJA Monteko d.o.o. Neubergerjeva Ljubljana tel: +386 (0) fax: +386 (0) TR TURKEY PVG Is tma Klima So utma Ltd.fiti. Tepekule is merkezi Anadolu Cad. No: 40 K:3 D: BAYRAKLI/IZMIR tel: fax: PVG Traffic avg man_agh7000

www.appliance-group.com

www.appliance-group.com www.appliance-group.com AGH-4200CH AGH-5000SI DK SE NO FI GB AGH-5000SI 03-07 08-12 13-17 18-22 23-28 BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER MANUAL AGH-4200CH DK Vi forbeholder

Lisätiedot

TD 10. 4 > u 1 : = y FIN

TD 10. 4 > u 1 : = y FIN TD 10 6 5 3 4 > u 1 : = y TR GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

NESTEKAASUKAMIINA BLUEGAZ BG 64 SÄHKÖLÄMMITIN JA -PUHALLIN TUOTENRO 780064

NESTEKAASUKAMIINA BLUEGAZ BG 64 SÄHKÖLÄMMITIN JA -PUHALLIN TUOTENRO 780064 1 NESTEKAASUKAMIINA BLUEGAZ BG 64 SÄHKÖLÄMMITIN JA -PUHALLIN TUOTENRO 780064 KÄYTTÖOHJE Sisältö: A. Hyvä tietää ennen käyttöä. B. Turvatoimet C. Asennus ja käyttö D. Kaasuregulaattorin ja -pullon asennus

Lisätiedot

D 112 - D 116 - DX 118

D 112 - D 116 - DX 118 D 11 - D 116 - DX 118 6 5 3 4 > u 1 : = TR GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

R 20 E / R 21 E / R 31 E

R 20 E / R 21 E / R 31 E R 0 E / R 1 E / R 1 E 5 > u 1 = MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCCIONES DE USO KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING 1 6 8 50 6 7 86

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

VALOPETROOLILÄMMITIN R 25 X KÄYTTÖOHJE FIN

VALOPETROOLILÄMMITIN R 25 X KÄYTTÖOHJE FIN VALOPETROOLILÄMMITIN R 5 X KÄYTTÖOHJE Hyvä asiakas, onnittelut valintasi johdosta! Olet hankkinut laatutuotteen, josta on iloa useiksi vuosiksi. Se tietysti edellyttää, että käytät lämmitintä oikein. Lue

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN!

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN! Käyttöohje Onnittelumme Handy Heater - pistorasiaan kytkettävän tilalämmittimen ostosta. Tämä johdoton keraaminen tilalämmitin tarjoaa nopeasti ja helposti lämpöä melkein kaikkialle kodissasi. Kytke se

Lisätiedot

Nestekaasukäyttöinen Infralämmitin LI168LPI

Nestekaasukäyttöinen Infralämmitin LI168LPI Käyttöohje 100909 Nestekaasukäyttöinen Infralämmitin LI168LPI Laitteen edessä olevan suojaritilän tarkoitus on estää palovammojen syntyminen eikä sitä saa poistaa pysyvästi. E FIN TURVALLISUUSOHJEET: 1.

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

Ohjekirja Sähkölämmitin K ,K

Ohjekirja Sähkölämmitin K ,K GILS Ohjekirja Sähkölämmitin K9000004,K9000005 Ohjeet on luettava ennen käyttöä TÄRKEÄÄ TIETOA TURVALLISUUDESTA Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava muun muassa seuraavia yleisiä turvallisuusohjeita:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Ver. 001-200509. Sähkötakka. Benraad Lee Portastove. Malli: LEE 20RC/LEE 20RCA 2 kw. Nro: 36-1333

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Ver. 001-200509. Sähkötakka. Benraad Lee Portastove. Malli: LEE 20RC/LEE 20RCA 2 kw. Nro: 36-1333 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Sähkötakka Benraad Lee Portastove Ver. 001-200509 Malli: LEE 20RC/LEE 20RCA 2 kw Nro: 36-1333 Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se vastaisuuden varalle. Teknisten

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Føtter Enkel. Foot bath. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SPA-3

Føtter Enkel. Foot bath. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SPA-3 Føtter Enkel Foot bath Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. SPA-3 S.

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP8296/00. Käyttöopas

Hairdryer.  Register your product and get support at HP8296/00. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8296/00 FI Käyttöopas c d b e g a f Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

12502 FIN - 2007 AM Käyttöohjeet sähkögrillille 12502 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi. Käyttöohjeita seuraamalla estät toimintahäiriöiden

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE 1. YLEISKUVAUS 1. Paahtopaikat 2. Korkeussäädin 3. Paahtoasteen säädin 4. STOP-painike 5. Murupelti (irrotettava) 6. Johto 7. Sulatuspainike 8. Uudelleenlämmityspainike

Lisätiedot

Hairdryer HP4997/00. Register your product and get support at Käyttöopas

Hairdryer HP4997/00. Register your product and get support at  Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4997/00 FI Käyttöopas h i a b g c f d e Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi

Lisätiedot

ElectroGEAR Käyttöopas ja Käyttöohjeet

ElectroGEAR Käyttöopas ja Käyttöohjeet ElectroGEAR Käyttöopas ja Käyttöohjeet RAKENNUSLÄMMITIN LUE OHJEET HUOLELLISESTI: Lue ja noudata kaikkia ohjeita. Pidä ohjeet turvallisessa paikassa tulevaa käyttöä varten. Älä anna kenenkään, joka ei

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Sähköinen patiolämmitin

Sähköinen patiolämmitin Sähköinen patiolämmitin Ripustettava, tuote 5524 1500 W 220 240 V 50 Hz Käyttöohjeet Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI 1 FI ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L Revisio 01 Marraskuu 2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 2 Valmistaja/maahantuoja 3 Osat 4 Asennusohjeet 5 Varaosat 6 Takuu 7 Räjäytyskuva 3 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Käyttöopas

Hairdryer.  Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8183 HP8182 HP8181 HP8180 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Käyttöopas

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4696/22 FI Käyttöopas e g f h i b d c a l m n o p q k j s r Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen!

Lisätiedot

R 421 E. 4 > u 1 : = FIN

R 421 E. 4 > u 1 : = FIN R 1 E 6 5 > u 1 : = MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJI OBSŁUGI BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8203 HP8202 HP8201 HP8200 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi

Lisätiedot

Tynnyrin kaasupolttimelle on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä, mikä tarkoittaa, että poltin täyttää turvallisuusvaatimukset.

Tynnyrin kaasupolttimelle on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä, mikä tarkoittaa, että poltin täyttää turvallisuusvaatimukset. Käyttöohjeet // Tuotteen esittely Comfi Cask on käsin valmistettu monikäyttöinen polttotynnyri! Se on terassilla, pihalla tai mökillä palavaa elävää tulta, joka lämmittää, luo viihtyisän tunnelman ja

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Styler. Register your product and get support at HP4681/00. Käyttöopas

Styler.  Register your product and get support at HP4681/00. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Styler HP4681/00 FI Käyttöopas a h g b c f e d Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

SW20 Combi SW21 Aqua SW21

SW20 Combi SW21 Aqua SW21 SW20 Combi SW21 Aqua SW21 Lue käyttöohjeet ennen imurin käyttöä Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu imurin käyttäjälle Tutustu laitteen osiin, turvallisuusohjeisiin ja käyttöön sekä kunnossapitotoimiin ja

Lisätiedot

SRE 139R E. 4 > u 1 = FIN

SRE 139R E. 4 > u 1 = FIN SRE 9R E 6 5 4 > u = MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING 4 5 6 7 8

Lisätiedot

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET keraamisen kulhon käyttöohjeet Sisällysluettelo Keraamisen kulhon TURVALLISUUS Tärkeät turvatoimenpiteet...5 keraamisen kulhon käyttö Keraamisen kulhon kiinnittäminen...6 Keraamisen kulhon irrottaminen...7

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at.  HP4935/00. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 Liesituuletin 394-12 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 TURVALLISUUSOHJEET Lue nämä käyttö- ja asennusohjeet sekä ennen kaikkea niissä olevat turvallisuusohjeet ennen tuotteen asennusta

Lisätiedot

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at Käyttöopas

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at  Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP8650 HP8651 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Kaasulämmitin Malli 12016

Kaasulämmitin Malli 12016 12016SWE 09/03 JA 1 Kaasulämmitin Malli 12016 Lue huolellisesti kokoamis- ja käyttöohjeet ennen kuin otat LANDMANN-laatulaitteesi käyttöön. Ohjeiden mukainen käyttö estää toimintohäiriöiden syntymisen.

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖLIESI OCE 40 OCE Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 UHDISTUS JA HOITO... 2

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Nokia teline HH-20 ja CR-122

Nokia teline HH-20 ja CR-122 Nokia teline HH-20 ja CR-122 B 1 D C E A 2.0. painos A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8230 HP8232 HP8233 FI Käyttöopas HP8230 H a (14mm) (11mm) g f e d c b ( g ) HP8230 ( f ) HP8232 HP8233 a (14mm) ( c ) (11mm) b ( g ) (

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure kuulokojeista sivu 3 Pure kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Tilanneohjelmat ja kuulokojeen virtakytkin sivu 5

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA MALLIN NUMERO EO 7150, EO 7143 Tuote on EU-n direktiivien 2006/95/EC (LVD) ja 2004/108/EC (EMC) mukainen. TEKNISET TIEDOT Virtajännite 220-240V~ 50Hz Teho:

Lisätiedot

JuiceMaster. Juicer. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SJ-150A / SJ-150W

JuiceMaster. Juicer. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SJ-150A / SJ-150W JuiceMaster Juicer Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. SJ-150A / SJ-150W

Lisätiedot

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 SUOMI 2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä)

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) Model ODS-300 Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03 (Finnish) FM07-702-B 11-22-10 (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA REKISTERÖI

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa VAROITUKSIA Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen käyttöä! Tämä imuri ei sovellu nesteiden tai terveydelle haitallisen tai räjähdysalttiin pölyn imuroimiseen.

Lisätiedot

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat.

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat. Asennus Irralliset osat Form No. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: 30454 Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu. Kuvaus Määrä Käyttökohde

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

Flame Tower -terassilämmitin

Flame Tower -terassilämmitin Flame Tower -terassilämmitin ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET HUOM! Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Laite tulee asentaa asennusohjeiden mukaisesti ottaen huomioon lait ja asetukset. Laitteen käyttö

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot