Sakari Olli Tieturi OY. SOA - ajattelutapa vai teknologia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sakari Olli Tieturi OY. SOA - ajattelutapa vai teknologia"

Transkriptio

1 SOA - ajattelutapa vai teknologia

2 Tieturi OY Sakari Olli FM Ohjelmistoarkkitehtuureiden sekä teknologioiden asiantuntija Tieturi OY Suomen johtava koulutusyritys Konsultointipalveluiden tarjoaja aiheina mm. systeemityö, arkkitehtuurit ja tietojärjestelmäintegraatio Integraatioratkaisujen toimittaja yhteistyössä Appelsiinin kanssa Kannattaa vierailla - Karkkia ja tietoa tarjolla salin takaosassa

3 Agenda - SOA - ajattelutapa vai teknologia Mitä SOA tarkoittaa? Miksi nyt? SOA arkkitehtuuri käytännössä Teknologiat - alustariippumattomuus Web Services - ajattelutapa SOA - ajattelutapa vai teknologia

4 Rakentamisen - hyödyntämisen oravanpyörä Liiketoiminnalliset lähtökohdat ASIAKAS TALOUS VISIO + STATEGIAT PROSESSI Rakennettaessa ja uusittaessa tietojärjestelmiä niiden täysipainoinen hyödyntäminen ei ole aina mahdollista. OPPIMINEN- JA KASVU TIETOTEKNIIKKA-ARKKITEHTUURIN UUDISTAMISEN TARVE Tietotekniset lähtökohdat Nykyisten järjestelmien toiminnalliset puutteellisuudet Nykyisten ratkaisujen teknologinen vanhanaikaisuus Nykyisten ratkaisujen heikko kustannustehokkuus Nykyisten järjestelmien joustamattomuus tuleviin tarpeisiin Tietojärjestelmien hyödyntäminen nostaa esille kehittämistarpeita, jotka laukaisevat järjestelmän uusimisen.

5 SOA (Service Oriented Architecture) - ideologia Liiketoiminta tuo tarpeet ja IT - järjestelmät pyrkivät tukemaan toimintaa tarjoamalla liiketoimintaa tukevia palveluita Aikaisempaa parempi tuki päätöksenteolle Usein yhdistellään monimutkaisia useisiin järjestelmiin hajautuvia prosesseja Tavoitteena rakentaa entistä selkeämpiä korkean tason palveluita liiketoiminnalle tarjoavia järjestelmiä Järjestelmä koostuu palveluista, joiden taustalla ovat liiketoimintoprosessit Liiketoimintaprosessien ja niiden vaatimusten ymmärtäminen avainasemassa Hankalaa monimutkaisissa ympäristöissä Käytännössä korkeamman tason palveluiden luominen tarkoittaa, että useita järjestelmiä joudutaan integroimaan toisiinsa Tyypillisessä organisaatiossa on vuosien mittaan syntynyt paljon erillisiä sovellussaarekkeita, jotka eivät usein keskustele keskenään

6 Liiketoimintaprosessit kaiken lähtökohta! Organisaatiopohjainen nykytila Yritys Matkatoimisto Tulosyksikkö Matkasihteeri Taloushallinto Matkan järjestäjä Matkan tarve Matka Prosessipohjainen uusi ratkaisu Matkatoimisto / Internet-paikanvaraus Matkustus Matkan varaus Matkalasku Asiakkaan laskutus Myös liiketoimintaprosesseilla on arkkitehtuuri

7 Tietojärjestelmien nykytila ja integraatio Sovelluksia ERP Taloushallinto Logistiikka Tuotanto Varasto Sähköposti Kalenteri Räätälöityjä omatarvesovelluksia Linux NT Tietovarasto SQL- Server Oracle Tietojärjestelmän palvelut Prosessi Järjestelmä tarjoaa luontevalla tavalla palveluja liiketoimintaprosessin edetessä Järjestelmä tarjoaa myös tukea prosessin valvonnalle

8 Käytäntö paljon erillisiä saarekkeita WEB SHOP CORBA SOCKETS DCOM RMI BILLING SYSTEM CREDIT CHECK RETYPE FAX COPY-PASTE PHONE IDENTITY SERVER WAREHOUSE

9 Mitä uutta?!? Näinhän olisi pitänyt olla aina! Samasta liiketoiminnan ja IT järjestelmien linkittämisestä ollaan puhuttu jo pitkään Eikö tämä ole vuonna 2005 jo todellisuutta? Ollaan järjestelmiä pystytty integroimaan aikaisemminkin Se on ollut kuitenkin yleensä hankalaa ja kallista

10 Miksi nyt? SOA ajattelutapa on ollut pitkään suuri tavoite, jota on ollut hankala toteuttaa puuttuvien teknisten ratkaisujen ja työkalujen takia Teknisenä ratkaisuna saattaa kulminoitua Web Services tekniikkaan, mutta on vaihtoehtojakin tuki löyhälle kytkeytyvyydelle Toisaalta tarjolla on valmiita palvelintuotteita, jotka mahdollistavat liiketoimintoprosessien jakamisen useisiin järjestelmiin vähällä vaivalla Käytännössä tietojärjestelmien integrointiin liittyvien standardirajapintojen kehittyminen on luonut mahdollisuuden toteuttaa visiot käytännössä Nimenomaan avoimet ratkaisut ovat kehittyneet valtavasti

11 Miksi avoimet teknologiat - Muuttuva maailma Arkkitehtuurit kehittyvät DNA Arkkitehtuuri,.NET Arkkitehtuuri, J2EE arkkitehtuuri Arkkitehtuurittomat ratkaisut Kielet ja tekniikat kehittyvät Cobol, C, C++, Visual Basic, Java, C# Yritysorganisaatiot muuttuvat Arkkitehtuuri- ja tekniikkavalinnat muuttuvat Strategisia kauppoja, tytäryhtiöitä, uusia toiminta-aloja,... Uutta palveluntarjontaa kumppanien kanssa Uusia kirjanpitosäädöksiä, verosäädöksiä,... Yritysjärjestelmissä syntyy vuosien varrella toisiinsa liittymättömiä saarekkeita jotka eivät keskustele keskenään! Joskus tieto sovellusten välillä liikkuu vain copy-paste tekniikalla

12 SOA (Service Oriented Architecture) - ideologia SOA - pohjaisessa suunnittelussa komponenttien rajapintojen suunnittelu lähtee liikkeelle prosessien tukemisesta Komponenttien rajapinnoista tulee parhaimmillaan karkeita ja selkeästi uudelleenkäytettäviä Pohjaudutaan siis hyvän suunnittelun perusperiaatteisiin Näinhän oli komponenttienkin kanssa Aikaisemmin liitäntä komponentteihin oli teknologiasidonnainen (DCOM,RMI,ORB) SOA:ssa pyrkimys on sanoutua irti teknologiasta Tavallisesti SOA:a tukeva arkkitehtuuri rakentuu prosesseista vastaavan keskittimen varaan Message Broker - arkkitehtuuri Kapseloidaan liiketoiminnan tarpeet uuteen kerrokseen, joka vastaa prosesseista sekä palveluista

13 Service-oriented integration architecture Application A Application A Prensentation Business Integration Business Prensentation Data Data Business Service interface Service interface Business

14 SOA arkkitehtuuri(message brokers) Middleware Data Message Broker Omat sovellukset Muunnos Säännöt Reititys Ratkaistavat kysymykset Business prosessin hallinta Data Siirtotiet Integrointi Valmiit sovellukset

15 SOA palveluarkkitehtuuri Ylläpidettävyys tärkeintä Tärkeimmät suunnittelumallit Riippuvuuksien vähentäminen Rajapinnat Fasadit Välittäjät (factory, broker) Ymmärrettävyyden parantaminen olioajattelu Komponenttikeskeisyys olioajattelu ja riippuvuuksien vähentäminen Asiakaskyselyt (www) Asiakastietojen ylläpito (office) Asiakastiedot

16 SOA (Service Oriented Architecture) - tilattomuus Tyypillisesti yksittäinen palvelu on tilaton Olio- ja komponenttimaailmassa tieto ja sen käsittely paketoidaan yhteen SOA - maailmassa palvelupyynnön takana varmasti myös tapahtuu tiedon prosessointia, mutta yksittäinen palvelu on itseriittoinen kokonaisuus Tavoitteena, että prosessit voidaan muodostaa koostuviksi yksittäisistä tilattomista palveluista Palvelun suorituksen jälkeen käsitelty informaatio järjestelmän näkökulmasta unohtuu Prosessin tilatieto kapseloidaan tyypillisesti integraatiokeskittimeen, joka ohjaa prosessien toimintaa Tilattomina palveluista voidaan luoda yleiskäyttöisiä

17 SOA - teknologiat SOA ajattelumalli on teknologiariippumaton Käytännössä tarvitaan kuitenkin välineet, joilla kaunis visio voidaan toteuttaa Useimmiten vuonna 2005 SOA toteutusten taustalta löytyy paljon teknologioita ja ratkaisuja Web Service teknologiat ovat kuitenkin lyönyt itsensä vahvasti läpi Alustariippumaton Yksinkertainen tekniikka Data liikkuu paikasta toiseen tekstimuodossa Integraatiokeskitin tarjoaa tyypillisesti palvelurajapinnat ulospäin Web Service palveluina Avoin teknologia ei suljeta pois mitään tekniikkaa Ei sitoutuda parhaimmillaan myöskään mihinkään valmistajaan tai tuotteeseen

18 SOA (Service Oriented Architecture) Yhä useampi tuote tarjoaa helppoja tapoja integroitua Web Service teknologia avulla J2EE Session Bean komponenteista Web Service - palveluita helposti.net komponenttien luontainen kommunikaatiomenetelmä SOAP Web Service palveluita tarjolla jopa Office sovelluksista Paljon valmiita tuotteita liiketoimintoprosessien mallintamiseen ja hallintaan, jos selkeä tapa integroitua on tarjolla MS Biztalk Server prosessit ja tiedonvälitys helppo hallitaan RosettaNet liiketoimintoprosessipohjainen XML -sanasto Integraatioratkaisujen toteuttaminen tukemaan aidosti liiketoimintaa muuttuu taloudellisesti kiinnostavammaksi

19 Services Järjestelmät rakennetaan palveluista, jotka noudattavat seuraavia periaatteita: Palvelut ovat autonomisia. Rajat ovat explisiittisiä (tarkkoja) Jaetaan vain: Schema = tietorakenteiden kuvaus. Contract = sopimus siitä miten, milloin ja missä järjestyksessä tietorakenteita lähetetään. Policy: menettelytapa. Kertoo mitä kommunikointi edellyttää (esim. turvallisuus, transaktiot, tilallisuus yms.) Rakenteet voivat olla XML-kieltä, mutta ne voivat olla myös jotain muuta. Web Service on kyseisen ajattelumallin ensimmäinen ilmentymä, joka ei ole nykyisellään täydellinen.

20 Web Service Web Service on uudenlainen palvelu; Tyypillisesti julkisessa Internetissä saatavana oleva palvelu jota ohjelmat voivat automaattisesti hyödyntää Taustalla xml joten palvelu on alusta ja kieliriippumaton Voidaan käyttää etäkutsuihin tai tiedonsiirtoon Toimii myös palomuurin läpi, mahdollista käyttää pitkälti olemassaolevia investointeja ja tekniikoita Mahdollistaa esim. Java-sovelluksen kutsumaan.net-sovellusta Internetin yli, tai Perl-web sovellusta Mahdollistaa esim..net tai Perl-sovelluksen kutsumaan Java-sovellusta Internetin yli

21 XML integraatiossa.net.net System SOAP RPC etäkutsu SOAP dokumenttien siirto OMA XML Protokolla J2EE J2EE System (MS (MS SQL, SQL, Oracle, DB2,...) XML tietokannasta, ADO.NET

22 Palvelupyyntö - mikä on viesti (message)? Kutsu: <Customer> <CustomerID>123</CustomerID> </Customer> Paluu: <Customer> <CustomerID>123</CustomerID> <Name>John</Name> </Customer> Vanha idea uusissa kuorissa?

23 Web Service toimintaidea 1. Palvelua etsitään UDDI:sta UDDI 3. Web Service palvelupyyntö SOAP:lla 2. WSDL kuvauksen perusteella tiedetään miten yhteys otetaan ja mitä palveluita löytyy WS EndPoint Palvelun Tarjoaja WSDL

24 Web Service tekniikoista Extensible Markup Language (XML) Simple Object Access Protocol (SOAP) W3C:n standardoima protokolla (Myös XML Protocol) Määrittelee yksinkertaisen kirjekuoren jossa tietoa liikkuu verkon yli alustariippumattomasti Käyttää XML-muotoa ja schemoja, ei ota kantaa mm. tietoturva-asioihin tai palvelun laatuun Web Service Description Language (WSDL) Määrittelee xml-pohjaisen web-palvelun Ei vielä standardi, w3c:ssä vasta työn alla - IBM ja Microsoft tehneet paljon työtä sen parissa WSDL kertoo mitä palveluita on tarjolla ja miten niitä voi kutsua alustariippumattomasti Universal Description, Discovery, Integration (UDDI) Kuvailee yrityksiä ja niiden toimintoja, matalimmalla tasolla aina teknisiin palvelukuvauksiin asti UDDI-rekisteristä voi hakea automaattisesti palvelun esim. nimen, sijainnin tai tyypin perusteella

25 Web Service ja SOA On ensiaskel kohti SOA:a. Suunta on oikea, mutta olemme vasta tien alussa. Tuki perustasolla kaikkialla. Mukana kaikissa.net sovelluksissa. Erittäin helppo toteuttaa ja käyttää. Jatkossa WinFX indigo, joka on osa Windows Longhorn käyttöjärjestelmää. Microsoft on ollut mukana massiivisesti standardintyössä. Java Sun WSDP v.1.5 J2EE 1.4.Tärkein uudistus on Web Service standardointi osaksi J2EE sovelluspalvelinta. Apache Axis. Tätä junaa vetää IBM. Ei Sun. Windows DNA (Microsoftin vanha sovellusarkkitehtuuri, joka korvautui vuonna 2002.NET:llä). Sisältää tuen noin vuodesta 2001.

26 Miksi Web Services? Vain yksi integraatioratkaisu muiden joukossa Mikään ei pakota ottamaan käyttöön sovelluksissa ellei se anna jotain hyötyä Ratkaisuna poikkeuksellisen avoin ja "low-tech" Parhaat edut alusta ja kieliriippumattomuus ja mahdollisuus tehdä helposti kutsuja vaikka Internetin yli - läpi useamman palomuurin Esim..NET ja Java integraatiot, Applet tai Midlet tai XLet kutsuu internetin yli yrityspalveluita,... SOA periaatteet voidaan kuitenkin toteuttaa myös muilla välineillä

27 Web Services sudenkuoppia Tietoturva ja palvelun laatukysymykset etenkin Internetin yli toimittaessa Web Services määrittelee vain siirtotavat ja kanavan, vielä tärkeämpää on määritellä MITÄ sillä siirretään Esim. ebxml XML-viestejä vai tyypitettyjä etäkutsuja? (DOC/RPC) Kaikki toteutukset eivät tue kaikkia SOAP tyyppejä, esim. rakenteiset tyypit Suorituskykyä tulee valvoa ja mitata Onnistumisen mahdollisuudet parhaat WS-I yhteensopivilla alustoilla, muilla tuurista kiinni Osa XML standardeista kesken, muuttuva kenttä Yksinkertaisuus oli syy miksi XML ja Web Services onnistuivat, riskinä tekniikoiden monimutkaistuminen

28 WS-* protocols Joukko standardiehdotuksia, jotka pyrkivät tuomaan Web Service palveluihin mm. -Tietoturvan, transaktiot, reitityksen, luotettavuuden yms. Modulaarinen rakenne. Ei yhtä jättimäistä spesifikaatiota. Standardien luomisessa mukana mm. IBM ja Microsoft. Useat tekniikat perustuvat SOAP Header tiedon käyttöön, jossa voidaan siirtää varsinaisen datan ulkopuolista tietoa. SOAP-ENV:Envelope SOAP-ENV:Header SOAP-ENV:Body

29 WS-I Alunperin Web Service toteutukset olivat kirjavia ja niiden yhteensopivuus onnesta kiinni WS-I eli Web Service Interoperability määrittelee profiileja joita pyritään toteuttamaan, ne lyövät lukkoon mitä versioita XMLstandardeista käytetään J2EE 1.4 rakentuu WS-I Basic Profile 1.0:n varaan Myös Microsoft.NET tukee tätä tasoa

30 WS-I Basic Profile 1.0 SOAP 1.1 WSDL 1.1 UDDI 2.0 XML 1.0 (Second Edition) XML Schema Part 1: Structures XML Schema Part 2: Datatypes RFC2246: The Transport Layer Security Protocol Version 1.0 RFC2459: Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and CRL Profile RFC2616: HyperText Transfer Protocol 1.1 RFC2818: HTTP over TLS RFC2965: HTTP State Management Mechanism The Secure Sockets Layer Protocol Version 3.0

31 WS-Security WS-Security ottaa kantaa XML turva-asioihin kuten digitaaliset allekirjoitukset, XML osien kryptaus, jne EI ole osa J2EE standardia! Silti toteutettu osalla palvelimista

32 Esim.

33 SOA - ajattelutapa vai teknologia SOA on ajattelutapa, joka on tullut ajankohtaiseksi kehittyneiden teknologioiden tarjotessa tavan rakentaa konseptin mukaisia järjestelmiä SOA:n ajattelutapa liiketoimintaa tukevista järjestelmistä ei sinällään ole mitenkään uusi Toisaalta myös tietojärjestelmien integrointi on ollut arkipäivää jo vuosia Tosin projektit ovat olleet kalliita sekä tuottaneet usein pettymyksiä SOA:n periaatteiden uusi tuleminen rakentuu pitkälti standardiintegraatiorajapintojen kehittymiseen Web Service standardirajapintojen syntyminen sekä yleistyminen on merkittävä syy periaatteiden leviämiseen Tarjolla on paljon välineitä, jotka tarjoavat tavan yhdistää järjestelmiä toisiinsa

34 Kiitos!

Hannu Peltola Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri ja xmlverkkopalvelut

Hannu Peltola Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri ja xmlverkkopalvelut EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Hannu Peltola Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri ja xmlverkkopalvelut Insinöörityö 12.4.2007 Ohjaaja: toimitusjohtaja Jukka Kuikanvirta Ohjaava opettaja:

Lisätiedot

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti Jatiko Oy 27.3.2013 Sisältö Esipuhe loppuraporttiin... 3 1 Hankkeen tausta, tavoite ja toteutus... 4 2 Tuntimittaustiedon hyödyntäjät ja tavoitellut

Lisätiedot

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Tekijät Päiväys 31.8.2007 Juha Mykkänen, Heli Luostarinen, Assi Pöyhölä, Esa Paakkanen, Marko

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTA JA HUOLTOVARMUUS

TIETOYHTEISKUNTA JA HUOLTOVARMUUS TIETOYHTEISKUNTA JA HUOLTOVARMUUS Olli Martikainen, Seppo Ihalainen 2000 1 (61) SELVITYS ICT-ALALLA TAPAHTUVISTA MUUTOKSISTA/UHKISTA JA NIIDEN VAIKUTUKSISTA HUOLTOVARMUUTEEN VUOTEEN 2005 MENNESSÄ. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ERP järjestelmät pilvipalveluna

ERP järjestelmät pilvipalveluna TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Kustannusjohtaminen ERP järjestelmät pilvipalveluna Cloud ERP systems Kandidaatintyö Jyrki Paju Antti Kiema TIIVISTELMÄ Tekijät: Antti Kiema, Jyrki Paju Työn nimi: ERP-järjestelmät

Lisätiedot

WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE

WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE Taru Kinnari Heta Martinmäki Opinnäytetyö Tammikuu 2009 Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1.9.2008 31.3.2009 ICT-Himos-projekti - ÄlyHimos Living

Lisätiedot

evalue Bulletin IT Value Barometer 2002 e-auditointi ja e-riskit Välittömät vaikutukset toimintaan IT Value Barometer-periaate

evalue Bulletin IT Value Barometer 2002 e-auditointi ja e-riskit Välittömät vaikutukset toimintaan IT Value Barometer-periaate evalue Bulletin Thinking Business Lokakuu 2001 IT Value Barometer 2002 IT-kypsyys ja hyötytason mittaus Aarni Heiskanen Thinking Business Yrityksen IT-panostuksilla ja liiketoiminnan tuloksella ei ole

Lisätiedot

Palvelupohjaisen arkkitehtuurin hyödyntäminen pilvilaskennassa

Palvelupohjaisen arkkitehtuurin hyödyntäminen pilvilaskennassa Palvelupohjaisen arkkitehtuurin hyödyntäminen pilvilaskennassa Tiina Räsänen Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietojenkäsittelytiede Lokakuu 2014 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, Luonnontieteiden

Lisätiedot

SAP ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän laajentamismahdollisuuksien tarkastelua. Arto Jormanainen 31.5.2008

SAP ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän laajentamismahdollisuuksien tarkastelua. Arto Jormanainen 31.5.2008 SAP ERP Toiminnanohjausjärjestelmän laajentamismahdollisuuksien tarkastelua Arto Jormanainen 31.5.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Toiminnanohjaus- eli ERP-järjestelmät

Lisätiedot

SAP-TOIMINNANOHJAUS- JÄRJESTELMÄN MOBILISOINTI

SAP-TOIMINNANOHJAUS- JÄRJESTELMÄN MOBILISOINTI Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietojärjestelmät 2013 Antti Sillanpää SAP-TOIMINNANOHJAUS- JÄRJESTELMÄN MOBILISOINTI Case: HK Ruokatalo OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittely

Lisätiedot

Storage. s. 16. Tilaa lehti veloituksetta. ja voita riippumatto! Proactin valta vaihtuu: 15 vuotta kapteenina on opettanut paljon 7

Storage. s. 16. Tilaa lehti veloituksetta. ja voita riippumatto! Proactin valta vaihtuu: 15 vuotta kapteenina on opettanut paljon 7 Proact Finlandin asiakaslehti 1/2012 Storage. Proactin valta vaihtuu: 15 vuotta kapteenina on opettanut paljon 7 Kuningas Probox hallitsee nyt Suomessa 8 Pitkät lounaat tekevät paluun! 2 Tilaa lehti veloituksetta

Lisätiedot

Vaatimusmäärittelymenetelmät komponenttituotannon tukena havaintoja soveltamisesta

Vaatimusmäärittelymenetelmät komponenttituotannon tukena havaintoja soveltamisesta Vaatimusmäärittelymenetelmät komponenttituotannon tukena havaintoja soveltamisesta Irmeli Minkkinen Pro gradu -tutkielma Kuopion yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Elokuu 2004 TIIVISTELMÄ KUOPION

Lisätiedot

VERKKOKAUPPASOVELLUSALUSTAN TOTEUTUS

VERKKOKAUPPASOVELLUSALUSTAN TOTEUTUS SÄHKÖ- JA TIETOTEKNIIKAN OSASTO TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA VERKKOKAUPPASOVELLUSALUSTAN TOTEUTUS Työn tekijä Työn valvoja Lassi Heikkinen Mika Ylianttila Hyväksytty / 2010 Arvosana Heikkinen L. (2010)

Lisätiedot

VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON KEHITTÄMISOSASTO

VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON KEHITTÄMISOSASTO VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON

Lisätiedot

Supply Chain Management - SCM

Supply Chain Management - SCM University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management - SCM Toimitusketjun hallinta on käsitteenä logistiikkaa laajempi ja kattaa tuotteiden sekä niihin liittyvän tiedon ja rahan

Lisätiedot

Yrityksen tietojärjestelmät

Yrityksen tietojärjestelmät University of Vaasa, Department of Computer Science, Yrityksen tietojärjestelmät TITE 2060 Timo Mantere LUENTO 3: Business intelligence, Tietohallinto, Big data Kurssin vanha Moodle sivu: 175 Expert systems(töyli)

Lisätiedot

Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit

Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit Asiakasreferenssejä Miten parantaa edelleen työn tuottavuutta? Yllä on esitetty kilpailukyvyn keskeisin kysymys. Syksyllä 2004 julkistetun kansainvälisen

Lisätiedot

Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri

Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Hannu Virkanen Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen,

Lisätiedot

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Viestintätekniikan koulutusohjelma Samuel Rinnetmäki WWW-palvelujen tuotantoympäristö Insinöörityö. 28.5.2001 Työn ohjaaja: Työn valvoja: Kielenvalvoja: kehityspäällikkö

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot

TIINA MÄKELÄ SOSIAALINEN MEDIA TUOTTEEN ELINKAARITIEDON HALLINNASSA. Diplomityö

TIINA MÄKELÄ SOSIAALINEN MEDIA TUOTTEEN ELINKAARITIEDON HALLINNASSA. Diplomityö TIINA MÄKELÄ SOSIAALINEN MEDIA TUOTTEEN ELINKAARITIEDON HALLINNASSA Diplomityö Tarkastajat: professori Hannu Jaakkola ja professori Hannu Kärkkäinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan

Lisätiedot

ALKUSANAT. Helsingissä 14. kesäkuuta 2002, Tatu Tuominen Erikoistutkija Liikenne- ja viestintäministeriö

ALKUSANAT. Helsingissä 14. kesäkuuta 2002, Tatu Tuominen Erikoistutkija Liikenne- ja viestintäministeriö ALKUSANAT Suomalainen matkaviestinkulttuuri edustaa maailman huippua. Samoin Suomen kehittyneet sähköiset pankkijärjestelmät ovat monin tavoin pioneereja globaalissa rahoitusmaailmassa. Suomi on osoittautunut

Lisätiedot

Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen

Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen Jussi Lehikoinen 23.5.2007 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Suunnittelumallit esittävät aiemmin hyväksi havaittuja

Lisätiedot

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää CRM ostajanopas Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää Miksi lukea tämä CRM-ostajan opas? Jos yritys haluaa parempaa kannattavuutta ja nopeampaa kasvua, on luonnollista,

Lisätiedot

Open source -sisällönhallintajärjestelmät

Open source -sisällönhallintajärjestelmät TEKNILLINEN KORKEAKOULU Viestintätekniikan harjoitustyöt AS-75.3206 Open source -sisällönhallintajärjestelmät Loppuraportti 16.10.2006 Tuomas Piispanen tuomas.piispanen [at] gmail.com Johdanto Tämä harjoitustyö

Lisätiedot

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Ensiaskeleet verkkolaskutukseen Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry SISÄLLYSLUETTELO 1 VALMISTAUTUMINEN VERKKOLASKUTUKSEEN... 1

Lisätiedot

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietoja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ Ohjelmistoräätälöintityökalu web-käyttöliittymällä

DIPLOMITYÖ Ohjelmistoräätälöintityökalu web-käyttöliittymällä TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA DIPLOMITYÖ Ohjelmistoräätälöintityökalu web-käyttöliittymällä Tekijä Mikko Heikkinen Valvoja Juha Röning Toinen tarkastaja Jari Hannuksela Työn tekninen ohjaaja Juuso Ohtonen

Lisätiedot

Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy

Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy 2 Systeemityö 2/2006 Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy Julkaisija Systeemityöyhdistys Sytyke ry Puhelinvastaus- ja sihteeripalvelu VT Oy Susanna Koskinen Henrikintie 7 A, 00370

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot