PARAATISÄÄNNÖT & VIRALLISET PARAATIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PARAATISÄÄNNÖT & VIRALLISET PARAATIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET"

Transkriptio

1 PARAATISÄÄNNÖT & VIRALLISET PARAATIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET LIONS CLUBS INTERNATIONALIN 97. VUOSIKONGRESSIN PARAATI Toronto, Ontario, Kanada LAUANTAI, 5. HEINÄKUUTA, ALOITUS KELLO 10:00. BARRY J. PALMER KANSAINVÄLINEN PRESIDENTTI PARAATITOIMISTO: JOSEPH L. WROBLEWSKI, ENTINEN KANSAINVÄLINEN PRESIDENTTI PUHEENJOHTAJA, KONGRESSITOIMIKUNTA SIJAINTI: METRO TORONTO CONVENTION CENTRE (MTCC) Torstai, 3. heinäkuuta, 10:00-17:00. Perjantai, 4. heinäkuuta, 10:00-17:00. Sunnuntai, 6. heinäkuuta, 10:00-15:00. PARAATIIN OSALLISTUMINEN Paraatireitti kulkee Toronton keskustassa pitkin University Avenueta. Paraatireitti on noin 1,5 kilometrin mittainen. Kaikkien paraatin osanottajien täytyy olla vuosikongressin osanottajia ja heillä on oltava virallinen vuosikongressin nimirintamerkki (badge). Osallistuminen paraatiin rajoitetaan lionien moninkertaispiiriin, osapiiriin tai yksittäispiiriin. Kaikkien osallistuvien yksiköiden tulee lähettää paraatihakemus (tämän lomakkeen liitteenä), joka tarkastetaan ja hyväksytään 2. kesäkuuta mennessä. Laiminlyönti hakemuksen lähettämisessä voi estää yksikön osallistumisen paraatiin. Kaikkien lionien tulee ilmoittautua paraatiin Paraatitoimistossa Torontossa, perjantaina 4. heinäkuuta kello 17:00 mennessä. PARAATISÄÄNNÖT Kilpailu palkinnoista on avoin vain amatööriyksiköille. Hakemusten on oltava perillä viimeistään 2. kesäkuuta, jotta ne voivat osallistua kilpailukategoriaan. Jokainen piiri saa ilmoittaa paraatiin yhtä monta paraatiajoneuvoa, musiikkiyhtyettä tai synkronisoitua yksikköä kuin moninkertaispiirissä on osapiirejä. Epäviralliset autot/muut ajoneuvot eivät ole sallittuja ilman LCI:n hyväksyntää. Kaikilla autoja ajavilla henkilöillä tulee olla voimassa oleva ajokortti ja auto on rekisteröity. Paraatiajoneuvojen tulee täyttää vaatimukset, jotka on mainittu sivulla 3. Kaikilla moottoriajoneuvoilla tulee olla todiste vastuuvakuutuksesta. Kaikenlainen tavaroiden heittäminen tai jakelu paraatiajoneuvosta tai paraatiyksiköstä on ankarasti kielletty. Paraativiranomaisilla on oikeus poistaa paraatista paraatiajoneuvo tai yksikkö kokoontumisalueella tai marssin aikana. Paraatin viivyttämistä tai pysäyttämistä ei sallita. Tämän säännön rikkomisesta rangaistaan 30 kilpailupisteellä. Koko paraatireitin ajan tulee säilyttää vähintään 15,5 metriä edustajistojen välillä. Liikkumisen tulee tapahtua eteenpäin niin, että nämä välimatkat säilyvät. Esitykset ovat sallittuja vain silloin kun paraati on virallisesti pysäytetty. Yksiköt, jotka antavat yli 15,5 metrin välimatkan kasvaa, aiheuttavat viivästyksiä paraatiin ja ne voidaan hylätä tai poistaa marssijärjestyksestä. Noudata aina paraativirkailijoiden ja poliisin ohjeita. Kaikki eläinyksiköt tulee rekisteröidä paraatihakemuksessa. Edustajistojen tulee hankkia katujen siivouspalvelut heti hevosten ja koirien jälkeen kokoontumisalueella, paraatireitin varrella ja hajaantumisalueella sekä varmistaa kirjallisesti, että tämä palvelu on järjestetty paraatihakemuksessa. Häkissä olevia eläimiä ja/tai vaaralliseksi koettuja eläimiä kaulapannassa ei hyväksytä. Yksikön tai yksittäisten henkilöiden käytös, joka saattaa nolata Lions Clubs Internationalin, aiheuttaa välittömän poistamisen paraatista paraativiranomaisten toimesta. Edustajiston virallinen edustaja on vastuussa järjestyksen pitämisestä ja vastaamisesta paraativirkailijoiden tai paikallisen poliisin ohjeiden mukaisesti koskien edustustoa. Jos ohjeita ei noudateta, yksikkö tai edustusto voidaan poistaa paraatista. CONV.PAR-001.FI 1

2 PARAATIREITTI KOKOONTUMISALUE Paraatissa marssivat kokoontuvat Torontossa lähellä Queen's Parkia. Paraatimarsalkat opastavat osanottajat värikoodatuille kokoontumisalueilleen. VUOSIKONGRESSIN BUSSIKULJETUKSET Bussit jättävät matkustajat kyydistä lähellä Queen's Parkia Queen's Park Crescent East -kadulla. SOITTOKUNTIEN BUSSIT Bussit jättävät bändien jäsenet Queen's Park Crescent West -kadulla. YKSITYISET TILAUSBUSSIT Matkustajat jätetään lähelle Queen's Parkia Park Crescent East -kadulle. ESIINTYMISLAVAT Kaikki esiintymislavat kokoontuvat Queen's Park Crescent West -kadun varrella. MARSSIJONO Paraati alkaa University Avenuelta ja jatkuu College Streetille ja sieltä pitkin University Avenueta, katsomoiden ohi sekä VIP-alueiden ja tuomareiden alueen ohi. Paraatireitti on noin 1,5 kilometrin mittainen. TUOMARIT/VIP-KATSELUALUE Tuomariston alue on University Avenuelle, heti Dundas Streetin eteläpuolella. TÄRKEÄÄ: PARAATIN KULUN PYSÄYTTÄMINEN TAI VIIVYTTÄMINEN TUOMARISTON edessä esittäytymiseksi on kiellettyä. Tätä sääntöä rikkovia kilpailuyksiköitä rangaistaan arvostelupistesakoilla. PARAATIN KATSELEMINEN Paraatin katseleminen kokoontumisalueella ei ole sallittua. Paraatin katseleminen lähellä aloituspaikkaa on University Avenuella University Avenuen ja College Streetin kulmassa. University Avenuen varrella on runsaasti erinomaisia katselupaikkoja. HAJAANTUMISALUE Kun marssijat saavuttavat hajaantumisalueen, heidän tulee noudattaa paraatihenkilökunnan ohjausta. VUOSIKONGRESSIN BUSSIEN NOUTOALUEET Bussit odottavat noutoalueella University Avenuella ja sen lähellä. Paraatin henkilökunta tulee ohjaamaan marssijoita busseihin. ESIINTYMISLAVOJEN HAJAANTUMISALUE Esiintymislavat ohjataan paraatin henkilökunnan toimesta pois University Avenuelta paraatin loputtua. ENSIAPU Ensiapuhenkilöstöä tulee olemaan paraatireitin varrella. Jos lääkärin apua tarvitaan, ilmoita asiasta lähimmälle poliisille tai paraativirkailijalle. Ehdotamme, että nimität ryhmästäsi sopivan henkilön tarkkailemaan tilannetta ja ilmoittamaan heti mahdollisista ongelmista. KILPAILUN SÄÄNNÖT Kaikki KILPAILUYKSIKÖT jaetaan kahteen luokkaan: KILPAILULUOKKA I KILPAILULUOKKA II Yksiköt edustajiston omalta alueelta Edustajiston alueen ulkopuolelta palkatut yksiköt Kaikkien KILPAILUUN OSALLISTUVIEN YKSIKÖIDEN tulee täyttää ja lähettää hakemus, joka löytyy sivulta 7 Kaikkien KILPAILUUN OSALLISTUMATTOMIEN YKSIKÖIDEN tulee täyttää ja lähettää hakemus, joka löytyy sivulta 8 Pätevät ei-lion tuomarit arvostelevat kaikki kilpailuun osallistuvat yksiköt. Paraatireitin varrella on merkkejä silloin kun lähestytään tuomariston aluetta. Paraatihakemuksessa ilmoitetut palkinnot annetaan voittaneille lionspiireille tai osapiireille. Kilpailun voittajien nimet julkaistaan ensimmäisessä täysistunnossa ja Metro Toronto Convention Centre - kongressikeskuksessa sunnuntaina, 6. heinäkuuta. Käteispalkinnot ovat noudettavissa Paraatitoimistosta sunnuntaina, 6. heinäkuuta, klo 10:00 ja 15:00 välillä, tai Talousosaston toimistosta Päämajan alueella Metro Toronto Convention Centre -kongressikeskuksessa maanantaina 7. heinäkuuta, klo 10:00 ja 17:00 välillä. Kyselyt liittyen soittokunnan palkkaamiseen, soittokunnan majoittamiseen ja paraatiajoneuvojen rekisteröimiseen, ota yhteyttä paraatijohtajaan OJ Wiluraan osoitteessa 2

3 LÄHETTÄKÄÄ TÄYTETTY PARAATIHAKEMUS VUOSIKOKOUSJAOKSEEN VIIMEISTÄÄN 2. KESÄKUUTA 2014 KILPAILULUOKKA I Kilpailuluokan I yksiköt on palkattu omasta lionspiiristä tai osapiiristä. PARAATIAJONEUVOT PALKINNOT: 1. palkinto: $ palkinto: $1 000 Valokuva tai piirros vaaditaan paraatihakemuksen liitteenä. Teemojen tulee osoittaa lions-tavoitetta tai -projektia, isänmaallista tapahtumaa tai tietyn seudun maiseman erikoispiirrettä. Yksi teema per paraatiajoneuvo. Ajoneuvossa saa olla henkilöitä, jos heitä tarvitaan ajoneuvon tarkoitukseen. Edustajistot, joilla on ehdokas kansainväliseen virkaan, voivat halutessaan näytellä sopivia lippuja ja symboleja paraatiunivormuissaan ehdokkaansa tukemiseksi. Minkäänlaista kaupallista mainontaa tai ilmoittelua ei sallita. Jos sääntöä ei noudateta, paraatiajoneuvo poistetaan paraatista. Jos ajoneuvoja käytetään hinaamaan paraatiajoneuvoa, yksityisen yhtiön tai omistajan tiedot tulee peittää. Kaikkien ajoneuvojen korkeus tulee rajoittaa 3,65 metriin. Pituutta ei ole rajoitettu, mutta ajoneuvon tulee pystyä kääntymään kokoontumis- ja hajaantumisalueilla. Leveys saa olla korkeintaan kuorma-auton lavan suurin moottoritiellä sallittu leveys. Kokonaan koristellut yksityisautot hyväksytään. Osittain koristeltuja autoja ei hyväksytä. Ne voidaan ilmoittaa joko kilpaileviksi tai kilpailuun osallistumattomiksi yksiköiksi. Vastuuvakuutus vaaditaan ajoneuvojen ja perävaunujen omistajilta ja käyttäjiltä. ARVOSTELU KATEGORIA PISTEET PERUSTELUT DESIGN 20 Taiteellinen näkemys, väritys, osien tai pääkohtien sijoitus tai ryhmitys suhteessa käytettävissä olevaan tilaan, niin että ne kiinnittävät huomiota ja vaikuttavat sopusuhtaisilta. RAKENNE 20 Materiaalit, työn laatu, teksti jne. TEEMA 20 Muotoilun sopivuus teemaan; teeman suhde kongressiin, lionsaktiviteetteihin tai osavaltioon tai kansakuntaan. YLEISVAIKUTELMA 40 Kauneus, yleisön reaktio, jne. SOITTOKUNNAT HIGH SCHOOLIN SOITTOKUNNAT (LUKIOASTE) Kaikki soittajat amatöörejä samasta koulusta PALKINNOT Mestaruus 1. palkinnon plakaati 1. palkinto: $ palkinto: $ palkinto: $400 ALL STATE BANDS Kaikki soittajat ovat amatöörejä eri high schooleista edustajiston alueelta PALKINNOT Mestaruus 1. palkinnon plakaati 1. palkinto: $ palkinto: $ palkinto: $600 ARVOSTELU KATEGORIA PISTEET PERUSTELUT MARSSIMINEN & LIIKKUMINEN 40 Marssijoiden järjestys, välit ja välimatkat, rytmin tasaisuus, tarkkuus MUSIIKKI 40 Soittimien tasapaino, äänen laatu, tasaisuus ja kontrolli, volyymi, intonaatio, ryhmän yhteensopivuus YLEISVAIKUTELMA 20 Yhtenäisyys, yleinen vaikutelma, omaperäisyys, aloitus ja lopetus ja rummuttajan vaikutelma ja sijainti, tarkkuus sauvan käsittelyssä 3

4 SYNKRONISOIDUT ESITYSYKSIKÖT Yksiköt, jotka esittävät koodinoituja liikkeitä lipuilla, viireillä, sauvoilla jne. soittokunnan tai paraatiyksikön osana. PALKINNOT: 1. palkinto: $ palkinto: $300 ARVOSTELU KATEGORIA PISTEET PERUSTELUT MARSSIMINEN & LIIKKUMINEN 25 Tahti, jalkatyö pyörittäessä ympäri, vaihtelevuus, omalaatuisuus, suoritus. OHJELMA 20 Vaihtelevuus, monimutkaisuus ja innovaatio TARKKUUS & AJOITUS 20 Yhtenäisyys, sulavuus, tyyli YLEISVAIKUTELMA 30 Tulo ja poistuminen, esiintymiskyky, yleisön reaktio ja yksityiskohdat YHTENÄISISSÄ ASUISSA MARSSIVAT EDUSTAJISTOT Jokaisen edustajiston tai marssiyksikön jäsenen tulee olla pukeutunut erityiseen pukuun, univormuun tai samanlaiseen, ao. lionien ryhmän (kotivaltion, provinssin tai maan) viralliseen lionsasuun. Laiminlyönti pukeutumissäännön noudattamisessa tai paraatin liikkumisen keskeyttäminen voi aiheuttaa marssiyksikön putoamisen kilpailun arvostelusta. PALKINNOT: 1. palkinto: $700 2nd: $ palkinto: $400 ARVOSTELU KATEGORIA PISTEET PERUSTELUT ASUT 50 Muotoilu ja omaleimaisuus MARSSIN ESITTÄMINEN 50 Tahti ja ryhdikkyys, käytös, omaleimaisuus KILPAILULUOKKA II Kilpailuluokan II yksiköt on palkattu oman lionspiirin tai osapiirin ulkopuolelta. SOITTOKUNNAT Amatöörejä, high schoolin nuoria. PALKINNOT: 1. palkinto: $ palkinto: $400 ARVOSTELU: Samat kuin I sarjan kilpailuissa vastaavissa luokissa. SYNKRONISOIDUT ESITYSYKSIKÖT PALKINNOT: 1. palkinto: $ palkinto: $300 ARVOSTELU: Samat kuin I sarjan kilpailuissa vastaavissa luokissa. 4

5 5

6 2014 TORONTO, ONTARIO, KANADA KANSAINVÄLISEN VUOSIKONGRESSIN PARAATIN MARSSIJÄRJESTYS LAUANTAI, 5. HEINÄKUUTA, 2014 ALOITUS KELLO: 10:00 ASSEMBLY TIME: 09:00 A.M. A. POLIISISAATTUE B. VÄRIMERKIT C. JOHTAVA SOITTOKUNTA D. KANSAINVÄLINEN PERHE E. MAAILMAN LEOT KANSAINVÄLISET VIRKAILIJAT KOKOONTUMISAIKA: 09:15 - PUNAINEN 1. AUSTRALIA/NORFOLK ISLAND/ PAPUA NEW GUINEA (MD 201) 2. INDIANA 3. ARIZONA 4. JAPAN DELEGAATION MARSSIJÄRJESTYS: A - Z KOKOONTUMISAIKA: 09:30 - KELTAINEN 5. ALABAMA 6. ALASKA/NORTHWEST TERRITORIES/ YUKON TERRITORY (MD 49) 7. ALBANIA 8. ALBERTA/BRITISH COLUMBIA/MONTANA/ NORTHWEST TERRITORIES (MD 37) 9. ANGUILLA/ANTIGUA AND BARBUDA/BARBADOS/ BRITISH VIRGIN ISLANDS/CAYMAN ISLANDS/ DOMINICA/GRENADA/GUYANA/JAMAICA/ MONTSERRAT/NETHERLANDS ANTILLES/ ST. CHRISTOPHER-NEVIS/ST. LUCIA/ ST. VINCENT/SURINAM/TRINIDAD AND TOBAGO/U.S. VIRGIN ISLANDS (MD 60) 10. ARGENTINA 11. ARKANSAS 12. ARMENIA 13. AUSTRIA 14. BELARUS REPUBLIC 15. BELGIUM 16. BELIZE 17. BOLIVIA 18. BOSNIA & HERZEGOVINA 19. BRAZIL KOKOONTUMISAIKA: 09:45 - VIOLETTI 20. BRITISH ISLES & IRELAND (MD 105) 21. BULGARIA 22. CALIFORNIA 23. CAMBODIA, KINGDOM OF 24. CENTRAL AMERICA: COSTA RICA/ EL SALVADOR/GUATEMALA/HONDURAS/ NICARAGUA/PANAMA (MD D) 25. CHILE 26. CHINA HONG KONG/MACAO 27. CHINA SHENZHEN 28. CHINA GUANGDONG 29. CHINA DALIAN 30. CHINA QINGDAO 31. CHINA BEIJING 32. CHINA ZHEJIANG 33. CHINA SHENYANG 34. CHINA SHAANXI 35. COLOMBIA 36. COLORADO 37. CROATIA 38. CZECH REPUBLIC AND SLOVAK REPUBLIC (DIST. 122) 39. DELAWARE/DISTRICT OF COLUMBIA/MARYLAND (MD 22) 40. DOMINICAN REPUBLIC 41. ECUADOR 42. ESTONIA KOKOONTUMISAIKA: 10:00 - HARMAA 44. FRANCE 45. NEW CALEDONIA/VANUATU 46. FRENCH GUIANA/GUADELOUPE/MARTINIQUE/ ST. BARTHELEMY/ST. MARTIN (DIST. 63) 47. GEORGIA (MD 18) 48. GEORGIA, REP. OF 49. GERMANY 50. GIBRALTAR 51. GREECE/CYPRUS (MD 117) 52. GREENLAND 53. GUAM/MARSHALL ISLANDS/MICRONESIA/ PALAU/SAIPAN (DIST. 204) 54. HAITI 55. HAWAII 56. HUNGARY 57. IDAHO/OREGON (MD 39) 58. ILLINOIS 59. INDONESIA 60. IOWA 61. ISRAEL 62. ITALY 54. HAITI 55. HAWAII 56. HUNGARY 57. IDAHO/OREGON (MD 39) 58. ILLINOIS 59. INDONESIA 60. IOWA 61. ISRAEL 62. ITALY KOKOONTUMISAIKA: 10:15 - VIHREÄ 63. KANSAS 64. KENTUCKY 65. KOREA, REP. OF 66. LAO, PEOPLE'S DEMOCRATIC REP. 67. LATVIA, REP. OF 68. LITHUANIA 69. LOUISIANA 70. LUXEMBOURG 71. FORMER YUGOSLAV REP. OF MACEDONIA 72. MALAYSIA/BRUNEI/SINGAPORE (MD 308) 73. MALTA 74. MEXICO 75. MICHIGAN (SD 10 & MD 11) 76. MINNESOTA/MANITOBA/WESTERN ONTARIO (MD 5M) 77. MISSISSIPPI KOKOONTUMISAIKA: 10:30 - RUSKEA 78. MISSOURI 79. MOLDOVA 80. MONACO, PRINCIPALITY OF 81. MONGOLIA 82. MONTENEGRO 83. NEBRASKA 84. NETHERLANDS 85. NEVADA 86. NEW ENGLAND: CONNECTICUT/ MASSACHUSETTS/MAINE/ NEW HAMPSHIRE/RHODE ISLAND/VERMONT 87. NEW JERSEY 88. NEW MEXICO 89. NEW YORK/BERMUDA 90. NEW ZEALAND/AMERICAN SAMOA/ FIJI ISLANDS/WESTERN SAMOA (MD 202) 91. NORTH CAROLINA 92. NORTH DAKOTA/SOUTH DAKOTA/ SASKATCHEWAN (MD 5) 93. OHIO 94. OKLAHOMA 95. OREGON 96. PARAGUAY KOKOONTUMISAIKA: 10:45 - PINKKI 97. PENNSYLVANIA 97. PERU 99. PHILIPPINES 100. POLAND 101. PORTUGAL 102. PRINCIPAT D'ANDORRA 103. PUERTO RICO 104. ROMANIA 105. RUSSIA 106. SAN MARINO, REP. OF 107. SCANDINAVIA: ALAND ISLANDS/ DENMARK/FAROE ISLANDS/FINLAND/ GREENLAND/ICELAND/NORWAY/SWEDEN 108. SERBIA 109. SLOVENIA 110. SOUTH CAROLINA 111. SPAIN 112. SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN (MD 102) 113. TAHITI KOKOONTUMISAIKA: 11:00 - SININEN 114. TAJIKISTAN, REP. OF 115. MULTIPLE DISTRICT 300 TAIWAN 116. TENNESSEE ISAAME 117. AFGHANISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF 118. BAHRAIN 119. BANGLADESH BHUTAN, KINGDOM OF 121. DJIBOUTI 122. INDIA 123. IRAQ, REP OF 124. JORDAN 125. KAZAKHSTAN, REP OF 126. LEBANON 127. MALDIVES, REP. OF 128. NEPAL 129. PAKISTAN 130. SRI LANKA 131. UNITED ARAB EMIRATES 132. ALGERIA 133. ANGOLA 134. BENIN 135. BOTSWANA 136. BURKINA FASO 137. BURUNDI 138. CAMEROON 139. CAPE VERDE 140. CENTRAL AFRICA REPUPLIC 141. CHAD 142. COMOROS, UNION OF 143. CONGO, REP OF 144. CONGO, DEM REP OF 145. EGYPT, ARAB REP. OF 146. EQUATORIAL GUINEA, REP OF 147. ETHIOPIA 148. GABONESE REPUBLIC 149. GAMBIA 150. GHANA 151. GUINEA 152. GUINEA-BISSAU, REP OF 153. COTE D IVOIRE, REP OF 154. KENYA 155. LESOTHO, KINGDOM OF 156. LIBERIA 157. MADAGASCAR 158. MALAWI 159. MALI 160. MAURITIANIA 161. MAURITIUS 162. MAYOTTE 163. MOROCCO 164. MOZAMBIQUE 165. NAMIBIA 166. NIGER 167. NIGERIA 168. REUNION 169. RWANDA 170. SENEGAL 171. SEYCHELLES 172. SIERRA LEONE, REP OF 173. SOMALIA 174. SOUTH AFRICA, REP. OF 175. SOUTH SUDAN, REP. OF 176. SUDAN, REP. OF 177. SWAZILAND 177. TANZANIA, UNITED REP OF 179. TOGO 180. TUNISIA 181. UGANDA 182. ZAMBIA 183. ZIMBABWE 184. TEXAS 185. THAILAND 186. TIMOR LESTE 187. TURKEY 188. UKRAINE 189. URUGUAY 190. UTAH 191. VATICAN CITY, STATE OF 192. VENEZUELA/ARUBA (MD E) 193. VIRGINIA 194. WASHINGTON/BRITISH COLUMBIA/ NORTHERN IDAHO (MD 19) 195. WEST VIRGINIA 196. WISCONSIN 197. WYOMING 198. CANADA: NEW BRUNSWICK/NEWFOUNDLAND AND LABRADOR/NOVA SCOTIA/ PRINCE EDWARD ISLAND (MD N) CANADA: QUEBEC/ST. PIERRE & MIQUELON ISLANDS (MD U) CANADA: ONTARIO/QUEBEC (MD A)

7 HAKEMUS KILPAILUUN OSALLISTUVILLE Löydät tietoja kilpailuluokista sivuilta 3 ja 4. Lions Clubs International tutkii ja hyväksyy täytetyt hakemukset ja niiden on oltava perillä viimeistään 2. kesäkuuta. KILPAILULUOKKA I Yksiköt on palkattu oman lionspiirin tai osapiirin alueelta. MERKITSE KATEGORIA. Paraatiajoneuvo High School -soittokunta All State -soittokunta Synkronisoitu esitysyksikkö Univormuinen marssidelegaatio KIRJOITA OSALLISTUMISTIEDOT YLLE. YKSI LOMAKE PER OSALLISTUVA YKSIKKÖ. LOMAKKEEN VOI KOPIOIDA. Yksikön nimi Jäsenten lukumäärä Johtajan nimi Sähköposti Osoite Puhelin Osoite/Maa Univormut/erityisasut KILPAILULUOKKA II Kilpailuluokan II yksiköt on palkattu oman lionspiirin tai osapiirin ulkopuolelta. MERKITSE KATEGORIA. Soittokunta Synkronisoitu esitysyksikkö KIRJOITA OSALLISTUMISTIEDOT YLLE. YKSI LOMAKE PER OSALLISTUVA YKSIKKÖ. LOMAKKEEN VOI KOPIOIDA. Yksikön nimi Jäsenten lukumäärä Johtajan nimi Sähköposti Osoite Puhelin Osoite/Maa Univormut/erityisasut Paraatiyksikkö edustaa Moninkertaispiiriä Piiriä Maata Valtuutettu edustaja vuosikongressissa Nimi Osoite Kongressihotelli Hakemuksen lähettäjä Nimi Puhelin Sähköposti Faksi Jos edustajistosi voittaa palkinnon Sekki kirjoitetaan henkilölle Lähettäkää se osoitteeseen Katuosoite Osoite/Maa LÄHETÄ HAKEMUS OSOITTEESEEN: LIONS CLUBS INTERNATIONAL - CONVENTION DIVISION 300 West 22nd Street, Oak Brook, Illinois , USA Lisätietojen saamiseksi kirjoita tai soita: Puhelin: Faksi: Sähköposti: Facebook.com/LCICon CONV.PAR-001.FI 7

8 HAKEMUS KILPAILUUN OSALLISTUMATTOMILLE Lionsyksiköille, jotka eivät osallistu kilpailuluokkiin. Lions Clubs International tutkii ja hyväksyy täytetyt hakemukset ja niiden on oltava perillä viimeistään 2. kesäkuuta. KIRJOITA SELKEÄSTI. YKSI LOMAKE PER OSALLISTUVA YKSIKKÖ. LOMAKKEEN VOI KOPIOIDA. Yksikön nimi Jäsenten lukumäärä Kuvaus Valtuutettu edustaja vuosikongressissa Nimi Osoite Kongressihotelli Hakemuksen lähettäjä Nimi Puhelin Sähköposti Faksi Hevos- tai koirayksiköt Yksikön nimi Yksiköiden lukumäärä Teema TAKAAN/TAKAAMME, ETTÄ JÄRJESTÄMME PUHTAANAPIDON VÄLITTÖMÄSTI KOKOONTUMISPAIKALLA, PARAATIREITILLÄ JA HAJAANTUMISALUEELLA. Nimi Arvo Kongressihotelli Allekirjoitus LÄHETÄ HAKEMUS OSOITTEESEEN: LIONS CLUBS INTERNATIONAL - CONVENTION DIVISION 300 West 22nd Street, Oak Brook, Illinois , USA Lisätietojen saamiseksi kirjoita tai soita: Puhelin: Faksi: Sähköposti: Facebook.com/LCICon CONV.PAR-001.FI 8

Danske Bankin Elektroniset ulkomaanmaksut. Käyttäjäopas 28.2.2013

Danske Bankin Elektroniset ulkomaanmaksut. Käyttäjäopas 28.2.2013 Danske Bankin Elektroniset ulkomaanmaksut Käyttäjäopas 28.2.2013 Sivu 2 / 28 Sisällysluettelo OSA 1. YLEISTÄ... 3 1. JOHDANTO... 3 2. TERMIT... 3 3. AINEISTON TOIMITTAMINEN PANKKIIN... 4 4. TOIMEKSIANNON

Lisätiedot

Sähköjärjestelmia periaatteessa on ainoastaan kahta tyyppiä koko maailmassa:

Sähköjärjestelmia periaatteessa on ainoastaan kahta tyyppiä koko maailmassa: MATKAILIJAN SÄHKÖOPAS YLEISTÄ Jos haluat käyttää sähkölaitteita ulkomailla, on syytä tietää, minkälainen pistokytkinjärjestelmä ja verkkovirran jännite (V) on käytössä maassa, jonne aiot matkustaa ja minkä

Lisätiedot

Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat:

Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat: Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat: Maa tai alue Afganistan 56 Alankomaat 65 Albania 52 Algeria 68 Andorra 58 Angola 97 Antigua ja Barbuda 74 Arabiemiirikunnat

Lisätiedot

GENERAL AGREEMENT ON FARIFFS AND TRADE

GENERAL AGREEMENT ON FARIFFS AND TRADE GENERAL AGREEMENT ON FARIFFS AND TRADE RESTRICTED LIC/1/Add.U/Suppl.1 9 September 1980 Special Distribution Committee on Import Licensing Originalx English/ Finnish INFORMATION ON IMPLEMENTATION AMD ADMINISTRATION

Lisätiedot

LIITE 2 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET Matkustamiskustannusten korvaus

LIITE 2 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET Matkustamiskustannusten korvaus LIITE 2 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET Matkustamiskustannusten korvaus Liite 2. MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1.2010 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yleistä 1 mom. Työtehtävien edellyttämästä matkasta (työmatkasta)

Lisätiedot

FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun 5. päivästä 2015

FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun 5. päivästä 2015 FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun. päivästä 0 Olivatpa lähetyksesi painavia tai kevyitä, kiireellisiä tai vähemmän kiireellisiä, FedEx tarjoaa sinulle ratkaisun. Hyödyt erittäin luotettavan palvelun

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 17/2014 liite 1 (8) Kilometrikorvaus maksetaan korotettuna kunkin 1.1. 44 snt/km

KT Yleiskirjeen 17/2014 liite 1 (8) Kilometrikorvaus maksetaan korotettuna kunkin 1.1. 44 snt/km KT Yleiskirjeen 17/2014 liite 1 (8) KVTES liite 16 Matkakustannusten korvaukset YLEISET MÄÄRÄYKSET MATKUSTAMISKUSTANNUSTEN KORVAUS 5 Kilometrikorvaus virka- ja virantoimitusmatkasta Viranhaltijan/työntekijän

Lisätiedot

LUKU XX PR-TOIMINTA. a. Klubin PR-johtajan opas (verkkosivut ja klubitarvikkeet)

LUKU XX PR-TOIMINTA. a. Klubin PR-johtajan opas (verkkosivut ja klubitarvikkeet) LUKU XX PR-TOIMINTA A. JULKAISUT 1. PR- ja viestintäjaoston (Public Relations and Communications Division) tulee tuottaa ja järjestää saatavaksi joko järjestön virallisilla verkkosivuilla tai klubitarvikkeiden

Lisätiedot

Käteispalvelujen hinnasto

Käteispalvelujen hinnasto Käteispalvelujen hinnasto 9.2.2015 SISÄLLYS Kirjepalvelut, kotimaa Kirje...4 Lisäpalvelut...4 Helposti-kuori 2. luokka...5 Pikakirje...5 Postivakuutettu lähetys...5 Valmiiksi maksettu pikakuori...6 Osoitteenmuutos-

Lisätiedot

Ohjelman kuvaus on ladattavissa järjestön verkkosivuilta www.lionsclubs.org. (Hakusana vastaavan summan PR-apurahat).

Ohjelman kuvaus on ladattavissa järjestön verkkosivuilta www.lionsclubs.org. (Hakusana vastaavan summan PR-apurahat). Luku 14 PR-TOIMINTA PR-toiminta piirin tasolla PR-toimintaan kuuluu Lions Clubs Internationalia koskevan informaation jakelu ja positiivisen imagon luominen järjestölle sekä miellyttävän ilmapiirin kehittäminen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hinnasto voimassa 1.1.2015 alkaen avattuihin uusiin Sonera-liittymiin tai päivityksiin, jotka tehty ko. päivämäärän jälkeen.

Sisällysluettelo. Hinnasto voimassa 1.1.2015 alkaen avattuihin uusiin Sonera-liittymiin tai päivityksiin, jotka tehty ko. päivämäärän jälkeen. Kuluttajahinnasto 1.1.2015 Sisällysluettelo Liittymät... 4 Sonera Sopiva -liittymä... 4 Sonera Perus -liittymä... 5 Muut viestipalvelut... 6 Sim-kortin vaihto... 6 Sim-kortin aktivointi... 6 Liittymänumeron

Lisätiedot

Joulun kynttilät syttyvät

Joulun kynttilät syttyvät Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi joulukuu 6/2012 Joulun kynttilät syttyvät Virkoja haettavana Hampurin matkoja tarjolla IPIP, Dr Wing-Kun Tam vierailulla Laitetaan puhtinuija kiertämään LC Askolan aloitteesta

Lisätiedot

ENNAKKOJEN TARKISTAMINNEN

ENNAKKOJEN TARKISTAMINNEN Sisällys 1. ENNAKKOJEN TARKISTAMINNEN 1 2. EDUSTUSMENOJEN VÄHENNYSKELPOISUUDESTA 1 3. VUOSI-ILMOITUKSET AJANKOHTAISIA 2 4. TILINPÄÄTÖSAJAN LAATIJALLE MUISTETTAVIA ASIOITA 2 5. OSINKOTULOJEN VEROTUS 2 6.

Lisätiedot

Klubivirkailijatiimin

Klubivirkailijatiimin Klubivirkailijatiimin käsikirja 2013-2014 Finnish Lions Clubs International Tarkoitus JÄRJESTÄÄ, perustaa ja valvoa palveluklubeja, joita kutsutaan lionsklubeiksi. KOORDINOIDA ja yhdenmukaistaa lionsklubien

Lisätiedot

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin Liite Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin 26 päivänä marraskuuta 2014 valtiovarainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

Valtion matkustussääntö

Valtion matkustussääntö Valtion matkustussääntö 2015 1a/2015 Valtion matkustussääntö 2015 Valtiovarainministeriön julkaisuja 1a/2015 Valtio työnantajana 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023

Lisätiedot

LAAJENNUS JA JÄSENYYS

LAAJENNUS JA JÄSENYYS Luku 13 LAAJENNUS JA JÄSENYYS Järjestömme jäsenyystavoite on saavuttaa nettokasvua ja parantaa klubien terveyttä ja menestystä. Jäsenkasvu on jokaisen piirikuvernööritiimin ja piirin GMT (Maailmanlaajuinen

Lisätiedot

Sopimuspalvelujen hinnasto

Sopimuspalvelujen hinnasto Sopimuspalvelujen hinnasto 1.1.2015 SISÄLTÖ Kotimaan kuljetuspalvelut Lähetyksen hinnoittelu...5 Kuljetusyksikkövyöhykkeet...5 LÄHETÄ KULUTTAJILLE Mitat...6 Lisäpalvelut...6 Economy...7 SmartPOST...7 Express

Lisätiedot

Tervetuloa Vuokattiin!

Tervetuloa Vuokattiin! Edessä tiukka talous Karu todellisuus miten tästä eteenpäin? Presidentti vierailulla Joe Preston jo kauden toinen presidenttivieras Kaveria ei jätetä Veteraaniaktiviteettiä voidaan yhä jatkaa Tervetuloa

Lisätiedot

Soihduilta valoa maailmaan

Soihduilta valoa maailmaan LION Suomen Lions-liitto r.y. www.lions.fi huhtikuu 2/2011 Soihduilta valoa maailmaan Toimituksen näkökulmasta Mitähän seuraavaksi? Elämme aikakautta, jollaiseksi sitä emme koskaan olisi kuvitelleet. Yhä

Lisätiedot

13 Kansainvälisiä metsätilastoja

13 Kansainvälisiä metsätilastoja 13 Kansainvälisiä metsätilastoja Maailmassa on metsiä hieman yli neljä miljardia hehtaaria, ja ne peittävät maapallon maapintaalasta kolmanneksen. Metsäpinta-alaltaan suurimmat maat ovat Venäjä, Brasilia

Lisätiedot

13 Kansainvälisiä metsätilastoja

13 Kansainvälisiä metsätilastoja 13 Kansainvälisiä metsätilastoja Maailman maapinta-alasta noin kolmannes, hieman yli neljä miljardia hehtaaria, on metsien peitossa. Metsäpinta-alaltaan suurimmat maat ovat Venäjä, Brasilia ja Kanada,

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA. Yleistietoja. Internetin käyttö VI - 1

TIETOTEKNIIKKA. Yleistietoja. Internetin käyttö VI - 1 TIETOTEKNIIKKA Yleistietoja Tietotekniikkajaosto on ensisijassa palvelu- ja tuotantojaosto. Sen tavoitteena on tarjota teknologisia palveluja, jotta LCI toimii tehokkaammin piirien, klubien, jäsenten ja

Lisätiedot

ainesta on! S2-tukimateriaali reaaliaineiden opetukseen Eiran aikuislukio BIOLOGIA MAANTIETO HISTORIA

ainesta on! S2-tukimateriaali reaaliaineiden opetukseen Eiran aikuislukio BIOLOGIA MAANTIETO HISTORIA ainesta on! S2-tukimateriaali reaaliaineiden opetukseen Eiran aikuislukio BIOLOGIA MAANTIETO HISTORIA ainesta on! S2-tukimateriaali reaaliaineiden opetukseen Eiran aikuislukio 2012 www.eira.fi/ainestaon

Lisätiedot

Miten tämä toiminta vastaa jäsentemme tarpeisiin ja odotuksiin sekä uudistaa heidän halunsa osallistua?

Miten tämä toiminta vastaa jäsentemme tarpeisiin ja odotuksiin sekä uudistaa heidän halunsa osallistua? eid Elokuu 2006 2006-2007 Kansainvälinen ohjelma Vuoden 2006-2007 kansainvälinen ohjelma, Me palvelemme, keskittyy lionsklubeihin, järjestömme elintärkeään osaan. Kansainvälinen presidentti Jimmy Ross

Lisätiedot

JOHTAJAKOULUTUS. Lopullinen päämäärä on saada lionjohtajia, joilla on visio ja taidot kehittää lionien humanitääristä työtä.

JOHTAJAKOULUTUS. Lopullinen päämäärä on saada lionjohtajia, joilla on visio ja taidot kehittää lionien humanitääristä työtä. JOHTAJAKOULUTUS Yleistietoja Johtajakoulutusjaoston tehtävänä on työskennellä eri kulttuurirajat ylittävien kaukonäköisten lionjohtajien kasvavan tiimin kanssa klubin, piirin, moninkertaispiirin sekä hallituksen

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

UUDEN KLUBIN KEHITTÄMISOPAS

UUDEN KLUBIN KEHITTÄMISOPAS UUDEN KLUBIN KEHITTÄMISOPAS Uuden klubin kehittämisopas SISÄLLYSLUETTELO Miksi perustaa uusi lionsklubi?...2 Klubimuodon valitseminen...3-4 Vaiheet uuden klubin perustamisessa...5 Vaihe yksi: Määritelkää

Lisätiedot

FIPO 2015 Voimassa 1.4.2015 alkaen. Islanninhevoskilpailujen säännöt FEIF INTERNATIONAL FEDERATION OF ICELANDIC HORSE ASSOCIATIONS

FIPO 2015 Voimassa 1.4.2015 alkaen. Islanninhevoskilpailujen säännöt FEIF INTERNATIONAL FEDERATION OF ICELANDIC HORSE ASSOCIATIONS FEIF INTERNATIONAL FEDERATION OF ICELANDIC HORSE ASSOCIATIONS www.feif.org FIPO 2015 Voimassa 1.4.2015 alkaen Islanninhevoskilpailujen säännöt Käännös FEIFin englanninkielisestä alkuperätekstistä. Tekstin

Lisätiedot

ERI TAPOJA TEHDÄ LAHJOITUS JA TUNNUSTUSTYYPIT

ERI TAPOJA TEHDÄ LAHJOITUS JA TUNNUSTUSTYYPIT ERI TAPOJA TEHDÄ LAHJOITUS JA TUNNUSTUSTYYPIT LCIF:n tunnustus lahjoittajille Jokainen lahjoitus on tärkeä Lionit eri puolilla maailmaa ovat yhdessä tuomassa apua ja toivoa ihmisille, jotka tarvitsevat

Lisätiedot