PARAATISÄÄNNÖT & VIRALLISET PARAATIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PARAATISÄÄNNÖT & VIRALLISET PARAATIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET"

Transkriptio

1 PARAATISÄÄNNÖT & VIRALLISET PARAATIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET LIONS CLUBS INTERNATIONALIN 97. VUOSIKONGRESSIN PARAATI Toronto, Ontario, Kanada LAUANTAI, 5. HEINÄKUUTA, ALOITUS KELLO 10:00. BARRY J. PALMER KANSAINVÄLINEN PRESIDENTTI PARAATITOIMISTO: JOSEPH L. WROBLEWSKI, ENTINEN KANSAINVÄLINEN PRESIDENTTI PUHEENJOHTAJA, KONGRESSITOIMIKUNTA SIJAINTI: METRO TORONTO CONVENTION CENTRE (MTCC) Torstai, 3. heinäkuuta, 10:00-17:00. Perjantai, 4. heinäkuuta, 10:00-17:00. Sunnuntai, 6. heinäkuuta, 10:00-15:00. PARAATIIN OSALLISTUMINEN Paraatireitti kulkee Toronton keskustassa pitkin University Avenueta. Paraatireitti on noin 1,5 kilometrin mittainen. Kaikkien paraatin osanottajien täytyy olla vuosikongressin osanottajia ja heillä on oltava virallinen vuosikongressin nimirintamerkki (badge). Osallistuminen paraatiin rajoitetaan lionien moninkertaispiiriin, osapiiriin tai yksittäispiiriin. Kaikkien osallistuvien yksiköiden tulee lähettää paraatihakemus (tämän lomakkeen liitteenä), joka tarkastetaan ja hyväksytään 2. kesäkuuta mennessä. Laiminlyönti hakemuksen lähettämisessä voi estää yksikön osallistumisen paraatiin. Kaikkien lionien tulee ilmoittautua paraatiin Paraatitoimistossa Torontossa, perjantaina 4. heinäkuuta kello 17:00 mennessä. PARAATISÄÄNNÖT Kilpailu palkinnoista on avoin vain amatööriyksiköille. Hakemusten on oltava perillä viimeistään 2. kesäkuuta, jotta ne voivat osallistua kilpailukategoriaan. Jokainen piiri saa ilmoittaa paraatiin yhtä monta paraatiajoneuvoa, musiikkiyhtyettä tai synkronisoitua yksikköä kuin moninkertaispiirissä on osapiirejä. Epäviralliset autot/muut ajoneuvot eivät ole sallittuja ilman LCI:n hyväksyntää. Kaikilla autoja ajavilla henkilöillä tulee olla voimassa oleva ajokortti ja auto on rekisteröity. Paraatiajoneuvojen tulee täyttää vaatimukset, jotka on mainittu sivulla 3. Kaikilla moottoriajoneuvoilla tulee olla todiste vastuuvakuutuksesta. Kaikenlainen tavaroiden heittäminen tai jakelu paraatiajoneuvosta tai paraatiyksiköstä on ankarasti kielletty. Paraativiranomaisilla on oikeus poistaa paraatista paraatiajoneuvo tai yksikkö kokoontumisalueella tai marssin aikana. Paraatin viivyttämistä tai pysäyttämistä ei sallita. Tämän säännön rikkomisesta rangaistaan 30 kilpailupisteellä. Koko paraatireitin ajan tulee säilyttää vähintään 15,5 metriä edustajistojen välillä. Liikkumisen tulee tapahtua eteenpäin niin, että nämä välimatkat säilyvät. Esitykset ovat sallittuja vain silloin kun paraati on virallisesti pysäytetty. Yksiköt, jotka antavat yli 15,5 metrin välimatkan kasvaa, aiheuttavat viivästyksiä paraatiin ja ne voidaan hylätä tai poistaa marssijärjestyksestä. Noudata aina paraativirkailijoiden ja poliisin ohjeita. Kaikki eläinyksiköt tulee rekisteröidä paraatihakemuksessa. Edustajistojen tulee hankkia katujen siivouspalvelut heti hevosten ja koirien jälkeen kokoontumisalueella, paraatireitin varrella ja hajaantumisalueella sekä varmistaa kirjallisesti, että tämä palvelu on järjestetty paraatihakemuksessa. Häkissä olevia eläimiä ja/tai vaaralliseksi koettuja eläimiä kaulapannassa ei hyväksytä. Yksikön tai yksittäisten henkilöiden käytös, joka saattaa nolata Lions Clubs Internationalin, aiheuttaa välittömän poistamisen paraatista paraativiranomaisten toimesta. Edustajiston virallinen edustaja on vastuussa järjestyksen pitämisestä ja vastaamisesta paraativirkailijoiden tai paikallisen poliisin ohjeiden mukaisesti koskien edustustoa. Jos ohjeita ei noudateta, yksikkö tai edustusto voidaan poistaa paraatista. CONV.PAR-001.FI 1

2 PARAATIREITTI KOKOONTUMISALUE Paraatissa marssivat kokoontuvat Torontossa lähellä Queen's Parkia. Paraatimarsalkat opastavat osanottajat värikoodatuille kokoontumisalueilleen. VUOSIKONGRESSIN BUSSIKULJETUKSET Bussit jättävät matkustajat kyydistä lähellä Queen's Parkia Queen's Park Crescent East -kadulla. SOITTOKUNTIEN BUSSIT Bussit jättävät bändien jäsenet Queen's Park Crescent West -kadulla. YKSITYISET TILAUSBUSSIT Matkustajat jätetään lähelle Queen's Parkia Park Crescent East -kadulle. ESIINTYMISLAVAT Kaikki esiintymislavat kokoontuvat Queen's Park Crescent West -kadun varrella. MARSSIJONO Paraati alkaa University Avenuelta ja jatkuu College Streetille ja sieltä pitkin University Avenueta, katsomoiden ohi sekä VIP-alueiden ja tuomareiden alueen ohi. Paraatireitti on noin 1,5 kilometrin mittainen. TUOMARIT/VIP-KATSELUALUE Tuomariston alue on University Avenuelle, heti Dundas Streetin eteläpuolella. TÄRKEÄÄ: PARAATIN KULUN PYSÄYTTÄMINEN TAI VIIVYTTÄMINEN TUOMARISTON edessä esittäytymiseksi on kiellettyä. Tätä sääntöä rikkovia kilpailuyksiköitä rangaistaan arvostelupistesakoilla. PARAATIN KATSELEMINEN Paraatin katseleminen kokoontumisalueella ei ole sallittua. Paraatin katseleminen lähellä aloituspaikkaa on University Avenuella University Avenuen ja College Streetin kulmassa. University Avenuen varrella on runsaasti erinomaisia katselupaikkoja. HAJAANTUMISALUE Kun marssijat saavuttavat hajaantumisalueen, heidän tulee noudattaa paraatihenkilökunnan ohjausta. VUOSIKONGRESSIN BUSSIEN NOUTOALUEET Bussit odottavat noutoalueella University Avenuella ja sen lähellä. Paraatin henkilökunta tulee ohjaamaan marssijoita busseihin. ESIINTYMISLAVOJEN HAJAANTUMISALUE Esiintymislavat ohjataan paraatin henkilökunnan toimesta pois University Avenuelta paraatin loputtua. ENSIAPU Ensiapuhenkilöstöä tulee olemaan paraatireitin varrella. Jos lääkärin apua tarvitaan, ilmoita asiasta lähimmälle poliisille tai paraativirkailijalle. Ehdotamme, että nimität ryhmästäsi sopivan henkilön tarkkailemaan tilannetta ja ilmoittamaan heti mahdollisista ongelmista. KILPAILUN SÄÄNNÖT Kaikki KILPAILUYKSIKÖT jaetaan kahteen luokkaan: KILPAILULUOKKA I KILPAILULUOKKA II Yksiköt edustajiston omalta alueelta Edustajiston alueen ulkopuolelta palkatut yksiköt Kaikkien KILPAILUUN OSALLISTUVIEN YKSIKÖIDEN tulee täyttää ja lähettää hakemus, joka löytyy sivulta 7 Kaikkien KILPAILUUN OSALLISTUMATTOMIEN YKSIKÖIDEN tulee täyttää ja lähettää hakemus, joka löytyy sivulta 8 Pätevät ei-lion tuomarit arvostelevat kaikki kilpailuun osallistuvat yksiköt. Paraatireitin varrella on merkkejä silloin kun lähestytään tuomariston aluetta. Paraatihakemuksessa ilmoitetut palkinnot annetaan voittaneille lionspiireille tai osapiireille. Kilpailun voittajien nimet julkaistaan ensimmäisessä täysistunnossa ja Metro Toronto Convention Centre - kongressikeskuksessa sunnuntaina, 6. heinäkuuta. Käteispalkinnot ovat noudettavissa Paraatitoimistosta sunnuntaina, 6. heinäkuuta, klo 10:00 ja 15:00 välillä, tai Talousosaston toimistosta Päämajan alueella Metro Toronto Convention Centre -kongressikeskuksessa maanantaina 7. heinäkuuta, klo 10:00 ja 17:00 välillä. Kyselyt liittyen soittokunnan palkkaamiseen, soittokunnan majoittamiseen ja paraatiajoneuvojen rekisteröimiseen, ota yhteyttä paraatijohtajaan OJ Wiluraan osoitteessa 2

3 LÄHETTÄKÄÄ TÄYTETTY PARAATIHAKEMUS VUOSIKOKOUSJAOKSEEN VIIMEISTÄÄN 2. KESÄKUUTA 2014 KILPAILULUOKKA I Kilpailuluokan I yksiköt on palkattu omasta lionspiiristä tai osapiiristä. PARAATIAJONEUVOT PALKINNOT: 1. palkinto: $ palkinto: $1 000 Valokuva tai piirros vaaditaan paraatihakemuksen liitteenä. Teemojen tulee osoittaa lions-tavoitetta tai -projektia, isänmaallista tapahtumaa tai tietyn seudun maiseman erikoispiirrettä. Yksi teema per paraatiajoneuvo. Ajoneuvossa saa olla henkilöitä, jos heitä tarvitaan ajoneuvon tarkoitukseen. Edustajistot, joilla on ehdokas kansainväliseen virkaan, voivat halutessaan näytellä sopivia lippuja ja symboleja paraatiunivormuissaan ehdokkaansa tukemiseksi. Minkäänlaista kaupallista mainontaa tai ilmoittelua ei sallita. Jos sääntöä ei noudateta, paraatiajoneuvo poistetaan paraatista. Jos ajoneuvoja käytetään hinaamaan paraatiajoneuvoa, yksityisen yhtiön tai omistajan tiedot tulee peittää. Kaikkien ajoneuvojen korkeus tulee rajoittaa 3,65 metriin. Pituutta ei ole rajoitettu, mutta ajoneuvon tulee pystyä kääntymään kokoontumis- ja hajaantumisalueilla. Leveys saa olla korkeintaan kuorma-auton lavan suurin moottoritiellä sallittu leveys. Kokonaan koristellut yksityisautot hyväksytään. Osittain koristeltuja autoja ei hyväksytä. Ne voidaan ilmoittaa joko kilpaileviksi tai kilpailuun osallistumattomiksi yksiköiksi. Vastuuvakuutus vaaditaan ajoneuvojen ja perävaunujen omistajilta ja käyttäjiltä. ARVOSTELU KATEGORIA PISTEET PERUSTELUT DESIGN 20 Taiteellinen näkemys, väritys, osien tai pääkohtien sijoitus tai ryhmitys suhteessa käytettävissä olevaan tilaan, niin että ne kiinnittävät huomiota ja vaikuttavat sopusuhtaisilta. RAKENNE 20 Materiaalit, työn laatu, teksti jne. TEEMA 20 Muotoilun sopivuus teemaan; teeman suhde kongressiin, lionsaktiviteetteihin tai osavaltioon tai kansakuntaan. YLEISVAIKUTELMA 40 Kauneus, yleisön reaktio, jne. SOITTOKUNNAT HIGH SCHOOLIN SOITTOKUNNAT (LUKIOASTE) Kaikki soittajat amatöörejä samasta koulusta PALKINNOT Mestaruus 1. palkinnon plakaati 1. palkinto: $ palkinto: $ palkinto: $400 ALL STATE BANDS Kaikki soittajat ovat amatöörejä eri high schooleista edustajiston alueelta PALKINNOT Mestaruus 1. palkinnon plakaati 1. palkinto: $ palkinto: $ palkinto: $600 ARVOSTELU KATEGORIA PISTEET PERUSTELUT MARSSIMINEN & LIIKKUMINEN 40 Marssijoiden järjestys, välit ja välimatkat, rytmin tasaisuus, tarkkuus MUSIIKKI 40 Soittimien tasapaino, äänen laatu, tasaisuus ja kontrolli, volyymi, intonaatio, ryhmän yhteensopivuus YLEISVAIKUTELMA 20 Yhtenäisyys, yleinen vaikutelma, omaperäisyys, aloitus ja lopetus ja rummuttajan vaikutelma ja sijainti, tarkkuus sauvan käsittelyssä 3

4 SYNKRONISOIDUT ESITYSYKSIKÖT Yksiköt, jotka esittävät koodinoituja liikkeitä lipuilla, viireillä, sauvoilla jne. soittokunnan tai paraatiyksikön osana. PALKINNOT: 1. palkinto: $ palkinto: $300 ARVOSTELU KATEGORIA PISTEET PERUSTELUT MARSSIMINEN & LIIKKUMINEN 25 Tahti, jalkatyö pyörittäessä ympäri, vaihtelevuus, omalaatuisuus, suoritus. OHJELMA 20 Vaihtelevuus, monimutkaisuus ja innovaatio TARKKUUS & AJOITUS 20 Yhtenäisyys, sulavuus, tyyli YLEISVAIKUTELMA 30 Tulo ja poistuminen, esiintymiskyky, yleisön reaktio ja yksityiskohdat YHTENÄISISSÄ ASUISSA MARSSIVAT EDUSTAJISTOT Jokaisen edustajiston tai marssiyksikön jäsenen tulee olla pukeutunut erityiseen pukuun, univormuun tai samanlaiseen, ao. lionien ryhmän (kotivaltion, provinssin tai maan) viralliseen lionsasuun. Laiminlyönti pukeutumissäännön noudattamisessa tai paraatin liikkumisen keskeyttäminen voi aiheuttaa marssiyksikön putoamisen kilpailun arvostelusta. PALKINNOT: 1. palkinto: $700 2nd: $ palkinto: $400 ARVOSTELU KATEGORIA PISTEET PERUSTELUT ASUT 50 Muotoilu ja omaleimaisuus MARSSIN ESITTÄMINEN 50 Tahti ja ryhdikkyys, käytös, omaleimaisuus KILPAILULUOKKA II Kilpailuluokan II yksiköt on palkattu oman lionspiirin tai osapiirin ulkopuolelta. SOITTOKUNNAT Amatöörejä, high schoolin nuoria. PALKINNOT: 1. palkinto: $ palkinto: $400 ARVOSTELU: Samat kuin I sarjan kilpailuissa vastaavissa luokissa. SYNKRONISOIDUT ESITYSYKSIKÖT PALKINNOT: 1. palkinto: $ palkinto: $300 ARVOSTELU: Samat kuin I sarjan kilpailuissa vastaavissa luokissa. 4

5 5

6 2014 TORONTO, ONTARIO, KANADA KANSAINVÄLISEN VUOSIKONGRESSIN PARAATIN MARSSIJÄRJESTYS LAUANTAI, 5. HEINÄKUUTA, 2014 ALOITUS KELLO: 10:00 ASSEMBLY TIME: 09:00 A.M. A. POLIISISAATTUE B. VÄRIMERKIT C. JOHTAVA SOITTOKUNTA D. KANSAINVÄLINEN PERHE E. MAAILMAN LEOT KANSAINVÄLISET VIRKAILIJAT KOKOONTUMISAIKA: 09:15 - PUNAINEN 1. AUSTRALIA/NORFOLK ISLAND/ PAPUA NEW GUINEA (MD 201) 2. INDIANA 3. ARIZONA 4. JAPAN DELEGAATION MARSSIJÄRJESTYS: A - Z KOKOONTUMISAIKA: 09:30 - KELTAINEN 5. ALABAMA 6. ALASKA/NORTHWEST TERRITORIES/ YUKON TERRITORY (MD 49) 7. ALBANIA 8. ALBERTA/BRITISH COLUMBIA/MONTANA/ NORTHWEST TERRITORIES (MD 37) 9. ANGUILLA/ANTIGUA AND BARBUDA/BARBADOS/ BRITISH VIRGIN ISLANDS/CAYMAN ISLANDS/ DOMINICA/GRENADA/GUYANA/JAMAICA/ MONTSERRAT/NETHERLANDS ANTILLES/ ST. CHRISTOPHER-NEVIS/ST. LUCIA/ ST. VINCENT/SURINAM/TRINIDAD AND TOBAGO/U.S. VIRGIN ISLANDS (MD 60) 10. ARGENTINA 11. ARKANSAS 12. ARMENIA 13. AUSTRIA 14. BELARUS REPUBLIC 15. BELGIUM 16. BELIZE 17. BOLIVIA 18. BOSNIA & HERZEGOVINA 19. BRAZIL KOKOONTUMISAIKA: 09:45 - VIOLETTI 20. BRITISH ISLES & IRELAND (MD 105) 21. BULGARIA 22. CALIFORNIA 23. CAMBODIA, KINGDOM OF 24. CENTRAL AMERICA: COSTA RICA/ EL SALVADOR/GUATEMALA/HONDURAS/ NICARAGUA/PANAMA (MD D) 25. CHILE 26. CHINA HONG KONG/MACAO 27. CHINA SHENZHEN 28. CHINA GUANGDONG 29. CHINA DALIAN 30. CHINA QINGDAO 31. CHINA BEIJING 32. CHINA ZHEJIANG 33. CHINA SHENYANG 34. CHINA SHAANXI 35. COLOMBIA 36. COLORADO 37. CROATIA 38. CZECH REPUBLIC AND SLOVAK REPUBLIC (DIST. 122) 39. DELAWARE/DISTRICT OF COLUMBIA/MARYLAND (MD 22) 40. DOMINICAN REPUBLIC 41. ECUADOR 42. ESTONIA KOKOONTUMISAIKA: 10:00 - HARMAA 44. FRANCE 45. NEW CALEDONIA/VANUATU 46. FRENCH GUIANA/GUADELOUPE/MARTINIQUE/ ST. BARTHELEMY/ST. MARTIN (DIST. 63) 47. GEORGIA (MD 18) 48. GEORGIA, REP. OF 49. GERMANY 50. GIBRALTAR 51. GREECE/CYPRUS (MD 117) 52. GREENLAND 53. GUAM/MARSHALL ISLANDS/MICRONESIA/ PALAU/SAIPAN (DIST. 204) 54. HAITI 55. HAWAII 56. HUNGARY 57. IDAHO/OREGON (MD 39) 58. ILLINOIS 59. INDONESIA 60. IOWA 61. ISRAEL 62. ITALY 54. HAITI 55. HAWAII 56. HUNGARY 57. IDAHO/OREGON (MD 39) 58. ILLINOIS 59. INDONESIA 60. IOWA 61. ISRAEL 62. ITALY KOKOONTUMISAIKA: 10:15 - VIHREÄ 63. KANSAS 64. KENTUCKY 65. KOREA, REP. OF 66. LAO, PEOPLE'S DEMOCRATIC REP. 67. LATVIA, REP. OF 68. LITHUANIA 69. LOUISIANA 70. LUXEMBOURG 71. FORMER YUGOSLAV REP. OF MACEDONIA 72. MALAYSIA/BRUNEI/SINGAPORE (MD 308) 73. MALTA 74. MEXICO 75. MICHIGAN (SD 10 & MD 11) 76. MINNESOTA/MANITOBA/WESTERN ONTARIO (MD 5M) 77. MISSISSIPPI KOKOONTUMISAIKA: 10:30 - RUSKEA 78. MISSOURI 79. MOLDOVA 80. MONACO, PRINCIPALITY OF 81. MONGOLIA 82. MONTENEGRO 83. NEBRASKA 84. NETHERLANDS 85. NEVADA 86. NEW ENGLAND: CONNECTICUT/ MASSACHUSETTS/MAINE/ NEW HAMPSHIRE/RHODE ISLAND/VERMONT 87. NEW JERSEY 88. NEW MEXICO 89. NEW YORK/BERMUDA 90. NEW ZEALAND/AMERICAN SAMOA/ FIJI ISLANDS/WESTERN SAMOA (MD 202) 91. NORTH CAROLINA 92. NORTH DAKOTA/SOUTH DAKOTA/ SASKATCHEWAN (MD 5) 93. OHIO 94. OKLAHOMA 95. OREGON 96. PARAGUAY KOKOONTUMISAIKA: 10:45 - PINKKI 97. PENNSYLVANIA 97. PERU 99. PHILIPPINES 100. POLAND 101. PORTUGAL 102. PRINCIPAT D'ANDORRA 103. PUERTO RICO 104. ROMANIA 105. RUSSIA 106. SAN MARINO, REP. OF 107. SCANDINAVIA: ALAND ISLANDS/ DENMARK/FAROE ISLANDS/FINLAND/ GREENLAND/ICELAND/NORWAY/SWEDEN 108. SERBIA 109. SLOVENIA 110. SOUTH CAROLINA 111. SPAIN 112. SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN (MD 102) 113. TAHITI KOKOONTUMISAIKA: 11:00 - SININEN 114. TAJIKISTAN, REP. OF 115. MULTIPLE DISTRICT 300 TAIWAN 116. TENNESSEE ISAAME 117. AFGHANISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF 118. BAHRAIN 119. BANGLADESH BHUTAN, KINGDOM OF 121. DJIBOUTI 122. INDIA 123. IRAQ, REP OF 124. JORDAN 125. KAZAKHSTAN, REP OF 126. LEBANON 127. MALDIVES, REP. OF 128. NEPAL 129. PAKISTAN 130. SRI LANKA 131. UNITED ARAB EMIRATES 132. ALGERIA 133. ANGOLA 134. BENIN 135. BOTSWANA 136. BURKINA FASO 137. BURUNDI 138. CAMEROON 139. CAPE VERDE 140. CENTRAL AFRICA REPUPLIC 141. CHAD 142. COMOROS, UNION OF 143. CONGO, REP OF 144. CONGO, DEM REP OF 145. EGYPT, ARAB REP. OF 146. EQUATORIAL GUINEA, REP OF 147. ETHIOPIA 148. GABONESE REPUBLIC 149. GAMBIA 150. GHANA 151. GUINEA 152. GUINEA-BISSAU, REP OF 153. COTE D IVOIRE, REP OF 154. KENYA 155. LESOTHO, KINGDOM OF 156. LIBERIA 157. MADAGASCAR 158. MALAWI 159. MALI 160. MAURITIANIA 161. MAURITIUS 162. MAYOTTE 163. MOROCCO 164. MOZAMBIQUE 165. NAMIBIA 166. NIGER 167. NIGERIA 168. REUNION 169. RWANDA 170. SENEGAL 171. SEYCHELLES 172. SIERRA LEONE, REP OF 173. SOMALIA 174. SOUTH AFRICA, REP. OF 175. SOUTH SUDAN, REP. OF 176. SUDAN, REP. OF 177. SWAZILAND 177. TANZANIA, UNITED REP OF 179. TOGO 180. TUNISIA 181. UGANDA 182. ZAMBIA 183. ZIMBABWE 184. TEXAS 185. THAILAND 186. TIMOR LESTE 187. TURKEY 188. UKRAINE 189. URUGUAY 190. UTAH 191. VATICAN CITY, STATE OF 192. VENEZUELA/ARUBA (MD E) 193. VIRGINIA 194. WASHINGTON/BRITISH COLUMBIA/ NORTHERN IDAHO (MD 19) 195. WEST VIRGINIA 196. WISCONSIN 197. WYOMING 198. CANADA: NEW BRUNSWICK/NEWFOUNDLAND AND LABRADOR/NOVA SCOTIA/ PRINCE EDWARD ISLAND (MD N) CANADA: QUEBEC/ST. PIERRE & MIQUELON ISLANDS (MD U) CANADA: ONTARIO/QUEBEC (MD A)

7 HAKEMUS KILPAILUUN OSALLISTUVILLE Löydät tietoja kilpailuluokista sivuilta 3 ja 4. Lions Clubs International tutkii ja hyväksyy täytetyt hakemukset ja niiden on oltava perillä viimeistään 2. kesäkuuta. KILPAILULUOKKA I Yksiköt on palkattu oman lionspiirin tai osapiirin alueelta. MERKITSE KATEGORIA. Paraatiajoneuvo High School -soittokunta All State -soittokunta Synkronisoitu esitysyksikkö Univormuinen marssidelegaatio KIRJOITA OSALLISTUMISTIEDOT YLLE. YKSI LOMAKE PER OSALLISTUVA YKSIKKÖ. LOMAKKEEN VOI KOPIOIDA. Yksikön nimi Jäsenten lukumäärä Johtajan nimi Sähköposti Osoite Puhelin Osoite/Maa Univormut/erityisasut KILPAILULUOKKA II Kilpailuluokan II yksiköt on palkattu oman lionspiirin tai osapiirin ulkopuolelta. MERKITSE KATEGORIA. Soittokunta Synkronisoitu esitysyksikkö KIRJOITA OSALLISTUMISTIEDOT YLLE. YKSI LOMAKE PER OSALLISTUVA YKSIKKÖ. LOMAKKEEN VOI KOPIOIDA. Yksikön nimi Jäsenten lukumäärä Johtajan nimi Sähköposti Osoite Puhelin Osoite/Maa Univormut/erityisasut Paraatiyksikkö edustaa Moninkertaispiiriä Piiriä Maata Valtuutettu edustaja vuosikongressissa Nimi Osoite Kongressihotelli Hakemuksen lähettäjä Nimi Puhelin Sähköposti Faksi Jos edustajistosi voittaa palkinnon Sekki kirjoitetaan henkilölle Lähettäkää se osoitteeseen Katuosoite Osoite/Maa LÄHETÄ HAKEMUS OSOITTEESEEN: LIONS CLUBS INTERNATIONAL - CONVENTION DIVISION 300 West 22nd Street, Oak Brook, Illinois , USA Lisätietojen saamiseksi kirjoita tai soita: Puhelin: Faksi: Sähköposti: Facebook.com/LCICon CONV.PAR-001.FI 7

8 HAKEMUS KILPAILUUN OSALLISTUMATTOMILLE Lionsyksiköille, jotka eivät osallistu kilpailuluokkiin. Lions Clubs International tutkii ja hyväksyy täytetyt hakemukset ja niiden on oltava perillä viimeistään 2. kesäkuuta. KIRJOITA SELKEÄSTI. YKSI LOMAKE PER OSALLISTUVA YKSIKKÖ. LOMAKKEEN VOI KOPIOIDA. Yksikön nimi Jäsenten lukumäärä Kuvaus Valtuutettu edustaja vuosikongressissa Nimi Osoite Kongressihotelli Hakemuksen lähettäjä Nimi Puhelin Sähköposti Faksi Hevos- tai koirayksiköt Yksikön nimi Yksiköiden lukumäärä Teema TAKAAN/TAKAAMME, ETTÄ JÄRJESTÄMME PUHTAANAPIDON VÄLITTÖMÄSTI KOKOONTUMISPAIKALLA, PARAATIREITILLÄ JA HAJAANTUMISALUEELLA. Nimi Arvo Kongressihotelli Allekirjoitus LÄHETÄ HAKEMUS OSOITTEESEEN: LIONS CLUBS INTERNATIONAL - CONVENTION DIVISION 300 West 22nd Street, Oak Brook, Illinois , USA Lisätietojen saamiseksi kirjoita tai soita: Puhelin: Faksi: Sähköposti: Facebook.com/LCICon CONV.PAR-001.FI 8

PARAATISÄÄNNÖT & VIRALLISET PARAATIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

PARAATISÄÄNNÖT & VIRALLISET PARAATIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET PARAATISÄÄNNÖT & VIRALLISET PARAATIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET LIONS CLUBS INTERNATIONALIN 97. VUOSIKONGRESSIN PARAATI Toronto, Ontario, Kanada LAUANTAI, 5. HEINÄKUUTA, 2014 - ALOITUS KELLO 10:00. BARRY

Lisätiedot

PARAATISÄÄNNÖT & VIRALLISET PARAATIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

PARAATISÄÄNNÖT & VIRALLISET PARAATIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET PARAATISÄÄNNÖT & VIRALLISET PARAATIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET LIONS CLUBS INTERNATIONALIN 92. VUOSIPARAATI SYDNEY, AUSTRALIA TIISTAINA, 29. KESÄKUUTA, 2010 EBERHARD J. WIRFS KANSAINVÄLINEN PRESIDENTTI JOSEPH

Lisätiedot

PARAATISÄÄNNÖT & VIRALLISET PARAATIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

PARAATISÄÄNNÖT & VIRALLISET PARAATIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET PARAATISÄÄNNÖT & VIRALLISET PARAATIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET LIONS CLUBS INTERNATIONALIN 98. VUOSIKONGRESSIN PARAATI HONOLULU, HAVAIJI, USA LAUANTAI, 27. KESÄKUUTA 2015 - ALOITUS KELLO 9:00. JOE PRESTON

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT YKSIKKÖKUSTANNUSTEN KORVAUSMÄÄRÄT

SOVELLETTAVAT YKSIKKÖKUSTANNUSTEN KORVAUSMÄÄRÄT SOVELLETTAVAT YKSIKKÖKUSTANNUSTEN KORVAUSMÄÄRÄT AVAINTOIMI 2 STRATEGISET KUMPPANUUDET 1. Hankkeen hallinto ja toteutus Tuki koordinoivan organisaation toimintoihin: 500 EUR / kuukausi Tuki muiden osallistujaorganisaatioiden

Lisätiedot

Globaalit matkavakuutusohjelmat Mahdollisuudet ja haasteet. Ifin matkapäivä 18.10.2012. Heini Heideman Kristian Ignatius

Globaalit matkavakuutusohjelmat Mahdollisuudet ja haasteet. Ifin matkapäivä 18.10.2012. Heini Heideman Kristian Ignatius Globaalit matkavakuutusohjelmat Mahdollisuudet ja haasteet Ifin matkapäivä 18.10.2012 Heini Heideman Kristian Ignatius Esityksen sisältö Matkustamisen riskejä Globaalin matkavakuutusohjelman tavoitteet

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 9 Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain 2000 2011 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 6880 7475 7434 7555 8241 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 Aasia 515 524 574 512 773 885 1019 1088

Lisätiedot

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong.

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong. / Vaihto opiskelu Suomesta kohde ja lähtömaittain 000 00 (Lähde: CIMO) Suomesta 000 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 Kaikki yhteensä 0 0 0 Aasia Afganistan Arabiemiirikunnat Armenia Azerbaidžan Bangladesh

Lisätiedot

Copyright Roadscanners Oy All Rights Reserved.

Copyright Roadscanners Oy All Rights Reserved. Copyright Roadscanners Oy 2012. All Rights Reserved. Arktinen Liiketoiminta Suuri Mahdollisuus Saariselkä 16.4.2014 ROADSCANNERS ARKTISILLA ALUEILLA Copyright Roadscanners 2014. All Rights Reserved. ROADSCANNERS

Lisätiedot

PARAATISÄÄNNÖT & VIRALLISET PARAATIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

PARAATISÄÄNNÖT & VIRALLISET PARAATIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET 1917 H C G 100th LIONS CLUBS INTERNATIONAL CONVENTION 2017 PARAATISÄÄNNÖT & VIRALLISET PARAATIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET LIONS CLUBS INTERNATIONALIN 100. VUOSIKOKOUKSEN PARAATI CHICAGO, IL USA LAUANTAI,

Lisätiedot

Sopimusasiakkaan ulkomaanpuheluhinnasto

Sopimusasiakkaan ulkomaanpuheluhinnasto Ulkomaanpuheluhinnasto 01.01.2013 /min + pvm Afganistan 1,33 Alankomaat 0,20 Alankomaat - matkapuhelimet 0,38 Alankomaiden Antillit 1,15 Albania 0,41 Albania - matkapuhelimet 0,57 Algeria 0,41 Algeria

Lisätiedot

Sisällys. 1. Energiatehokkuudesta. 2. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla

Sisällys. 1. Energiatehokkuudesta. 2. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla Sisällys 1. Energiatehokkuudesta. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla 3. Hiilidioksidipäästöihin vaikuttavia tekijöitä dekompositioanalyysi 4. Päätelmiä Energiatehokkuudesta Energiatehokkuuden

Lisätiedot

Erasmus+ for Higher Education, Mobility between Programme and Partner countries (KA107) Call for Proposals 2017

Erasmus+ for Higher Education, Mobility between Programme and Partner countries (KA107) Call for Proposals 2017 Erasmus+ for Higher Education, Mobility between Programme and Partner countries (KA107) Call for Proposals 2017 Sini Piippo, CIMO 30.11.2016 Globaalin liikkuvuuden koordinaattoritapaaminen Call 2017 timeline

Lisätiedot

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista VALTIOVARAINMINISTERIÖ 18.12.2003 Eduskunta Suuri Valiokunta Asia Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista Ohessa saatetaan eduskunnan suuren valiokunnan tietoon ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Päivärahat 2016. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00. yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00

Päivärahat 2016. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00. yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00 Päivärahat 2016 Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä (euro) yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00

Lisätiedot

KANNANOTTOPYYNTÖ: MAIDEN JA ALUEIDEN NIMET SUOMEKSI

KANNANOTTOPYYNTÖ: MAIDEN JA ALUEIDEN NIMET SUOMEKSI Tämän kannanottopyynnön johdosta esitettävät kommentit pyydetään lähettämään tiistaihin 22.2.2005 mennessä sähköpostiosoitteella kotoistus(ät)kotus.fi. Kysymyksessä ei ole virallinen lausuntopyyntö, jollaista

Lisätiedot

Kansainvälinen valuuttarahasto, peikko vai pelastaja?

Kansainvälinen valuuttarahasto, peikko vai pelastaja? Kansainvälinen valuuttarahasto, peikko vai pelastaja? Olli-Pekka Lehmussaari 9.3.2010 Sisältö Valuuttarahasto - hyvä vihollinen? Valuuttarahasto - viimeinen oljenkorsi? Tulevaisuuden haasteet Kansainvälinen

Lisätiedot

PARAATISÄÄNNÖT & VIRALLISET PARAATIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

PARAATISÄÄNNÖT & VIRALLISET PARAATIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET PARAATISÄÄNNÖT & VIRALLISET PARAATIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET LIONS CLUBS INTERNATIONALIN 99. VUOSIKOKOUKSEN PARAATI FUKUOKA CITY, FUKUOKA PREFECTURE, JAPANI LAUANTAI, 25.6.2016 - ALOITUS KELLO 10:00. DR.

Lisätiedot

ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO

ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO 1 ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO Voimassa 1.11.2016 alkaen Kohdemaa /min Afganistan 1,65 Alankomaat 0,24 Alankomaat - matkapuhelimet 0,47 Alankomaiden Antillit 1,42 Albania 0,51 Albania - matkapuhelimet 0,71

Lisätiedot

Olemassa olevien asiakkaiden hinnasto ei enää uusmyyntiä

Olemassa olevien asiakkaiden hinnasto ei enää uusmyyntiä Olemassa olevien asiakkaiden hinnasto ei enää uusmyyntiä KYMP Viihde alk. 39,90 /kk KYMP Laajakaista ADSL 10/1 M 32,00 /kk ADSL 10/1 M 36,90 /kk ADSL 20/1 M 43,50 /kk ADSL 20/1 M 46,90 /kk VDSL 10/10 M

Lisätiedot

ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO

ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO 1 ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen HINNAT, SOPIMUSASIAKKAAT Kohdemaa /min Afganistan 1,65 Alankomaat 0,24 Alankomaat - matkapuhelimet 0,47 Alankomaiden Antillit 1,42 Albania 0,51 Albania

Lisätiedot

Tilanne 24.6.2014 / Situation 24th, June 2014

Tilanne 24.6.2014 / Situation 24th, June 2014 1(5) ferrets from certain non-eu countries Tilanne 24.6.2014 / Situation 24th, June 2014 Koirien, kissojen ja frettien kaupalliseen tuontiin sallitut maat. Maat, jotka on lueteltu komission asetuksen 206/2010/ETY

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET

TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 0 MK 29.12.2010 1(3) TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2011 I TYÖNTEKIJÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2011 Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen

Lisätiedot

Maksujärjestelmäsimulaattori SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Maksujärjestelmäsimulaattori SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Maksujärjestelmäsimulaattori 10.12.2013 Tatu Laine Sisältö Maksutapahtuma maksujärjestelmässä BoF-PSS2 simulaattorin historia Maksujärjestelmän simulointi Kysymyksiä, joihin maksujärjestelmäsimulaattori

Lisätiedot

VALTION MATKUSTUSSÄÄNNÖN MUKAISTEN KORVAUSTEN TARKIS- TUKSET KUSTANNUSTASON MUUTOKSET HUOMIOON OTTAEN 1.1.2009 ALKAEN

VALTION MATKUSTUSSÄÄNNÖN MUKAISTEN KORVAUSTEN TARKIS- TUKSET KUSTANNUSTASON MUUTOKSET HUOMIOON OTTAEN 1.1.2009 ALKAEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ 25.11.2008 VALTION MATKUSTUSSÄÄNNÖN MUKAISTEN KORVAUSTEN TARKIS- TUKSET KUSTANNUSTASON MUUTOKSET HUOMIOON OTTAEN 1.1.2009 ALKAEN Korvauslaji: Voimassa oleva taso Uusi taso Muutos-%

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET

TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET JÄSENTIEDOTE TYÖMARKKINAT 10/2009 SK, MK 23.12.2009 1 (3) TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2010 I TYÖNTEKIJÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2010 Teknologiateollisuus

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2015

TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2015 MK 26.1.2015 1(2) TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2015 I TYÖNTEKIJÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2015 Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen

Lisätiedot

Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat:

Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat: Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat: Maa tai alue Afganistan 56 Alankomaat 65 Albania 52 Algeria 68 Andorra 58 Angola 97 Antigua ja Barbuda 74 Arabiemiirikunnat

Lisätiedot

Päivärahat Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Päivärahan enimmäismäärä

Päivärahat Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Päivärahan enimmäismäärä Päivärahat 2012 Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Päivärahan enimmäismäärä (euro) Työmatkan kestoaika yli 6 tuntia (osapäiväraha) 16,00 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 36,00

Lisätiedot

994-ulkomaanpuheluhinnasto

994-ulkomaanpuheluhinnasto Voimassa toistaiseksi 1.1.2013 alkaen Afganistan 93 2,36 Alankomaat 31 0,28 *** Alankomaiden Antillit 599 1,65 Alaska 1907 0,28 Albania 355 0,43 Algeria 213 0,59 Amerikan Samoa 684 1,65 Andorra 376 0,43

Lisätiedot

Copyright Roadscanners Oy All Rights Reserved.

Copyright Roadscanners Oy All Rights Reserved. Copyright Roadscanners Oy 2015. All Rights Reserved. ROADSCANNERS POHJOISESTA MAAILMALLE Innovaatiot kasvun ajurina Pekka Maijala, FM, Geofysiikka Roadscanners Oy, kehitysjohtaja, hallituksen pj. LIBERIA

Lisätiedot

Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille?

Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille? Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille? 10/2013 www.ttnordic.fi www.toyota-tsusho.com/english Toyota Tsusho Nordic ja Toyota Tsusho Corporation (TTC) lyhyesti Toiminta

Lisätiedot

Tehtäväkseen saaneena, Erkki I. Kolehmainen, Kotoistushankkeen ohjaus- ja seurantaryhmän sihteeri. Taulukkoa koskevia huomautuksia:

Tehtäväkseen saaneena, Erkki I. Kolehmainen, Kotoistushankkeen ohjaus- ja seurantaryhmän sihteeri. Taulukkoa koskevia huomautuksia: Seuraavat maiden ja alueiden nimet on vahvistettu 7.2.2005, 6.7.2005 ja 10.2.2006 käynnistetyillä kannanottokierroksilla, eikä niitä ole tarkoitus enää muuttaa. Niihin tällöin mahdollisesti kohdistetut

Lisätiedot

Päivärahat 2006. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 14,00 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 30,00

Päivärahat 2006. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 14,00 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 30,00 Päivärahat 2006 Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä, euroa yli 6 tuntia (osapäiväraha) 14,00 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 30,00

Lisätiedot

Position Position Passengers Percentage Passengers Percentage of all visitors 2013 of all visitors

Position Position Passengers Percentage Passengers Percentage of all visitors 2013 of all visitors Suomen matkatoimistoalan liitto ry - SMAL Association of Finnish Travel Agents - AFTA TOP TEN TRAVEL DESTINATIONS FROM FINLAND IN 2014 Based on the annual statistics of AFTA, air based package holidays,

Lisätiedot

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Pakolaisuus, muuttoliike ja eurooppalaiset ratkaisut - muuttajat ja muutoksen haasteet 4.12.2015 Rafael Bärlund Euroopan muuttoliikeverkosto

Lisätiedot

Kaikki myyntilaskut sähköisenä yhden operaattorin kautta. Merja Hauskamaa, ISS Palvelut, Taloushallinto

Kaikki myyntilaskut sähköisenä yhden operaattorin kautta. Merja Hauskamaa, ISS Palvelut, Taloushallinto Kaikki myyntilaskut sähköisenä yhden operaattorin kautta Merja Hauskamaa, ISS Palvelut, Taloushallinto ISS Suomessa ja maailmalla Maailmalla Perustettu 1901 Tanskassa Toimimme 53 maassa Työllistämme 534

Lisätiedot

994-ulkomaanpuheluhinnasto TDC Song Oy

994-ulkomaanpuheluhinnasto TDC Song Oy Kohde Suuntanumero Afganistan 93 1,68 1,68 Alankomaat 31 0,08 0,33 6 Alankomaiden Antillit 599 0,77 0,77 Alaska 1907 0,11 0,11 Albania 355 0,33 0,33 Algeria 213 0,33 0,33 Amerikan Samoa 684 0,84 0,84 Andorra

Lisätiedot

CL510 Dokumenttikamera

CL510 Dokumenttikamera CL510 Dokumenttikamera Asennusopas Versio: V06 Päivä: 2015/05/07 Sisältö Tekijänoikeustiedot... 2 Luku 1 Turvaohjeita... 3 Varotoimenpiteet... 3 FCC Varoitus... 3 FDA Varoitus... 3 EN55022 (CE säteily)

Lisätiedot

994 Omamaa -ulkomaanpuheluhinnasto

994 Omamaa -ulkomaanpuheluhinnasto Voimassa toistaiseksi 1.1.2013 alkaen. Afganistan 93 2,36 Alankomaat 31 0,23 Alankomaat - matkapuhelinsuunnat 31 0,48 Alankomaiden Antillit 599 1,52 Alaska 1907 0,23 Albania 355 0,38 Algeria 213 0,54 Amerikan

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä 2 4/14/2016 [Presentation name / Author] Koulutuksen kehitys Strategisten kompetenssien kuvaaminen Osaamisen hallinta 3 14.4.2016 [Presentation name

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle

LIITTEET. asiakirjaan. Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.12.2015 COM(2015) 597 final ANNEXES 1 to 5 LIITTEET asiakirjaan Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen

Lisätiedot

Enterprise Europe Networkin palvelut kansainvälistyville yrityksille. Rahoitusmahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja kasvuun 11.5.

Enterprise Europe Networkin palvelut kansainvälistyville yrityksille. Rahoitusmahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja kasvuun 11.5. Enterprise Europe Networkin palvelut kansainvälistyville yrityksille Rahoitusmahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja kasvuun 11.5.2017 Maija Kärkäs Maailman laajin asiantuntijaverkosto kansainvälistyville

Lisätiedot

Enterprise Europe Network - verkoston kansainvälistymispalvelut pk-yrityksille

Enterprise Europe Network - verkoston kansainvälistymispalvelut pk-yrityksille Enterprise Europe Network - verkoston kansainvälistymispalvelut pk-yrityksille Rahoitusmahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja kasvuun 28.3.2017 Johanna Marin-Hyppönen Maailman laajin asiantuntijaverkosto

Lisätiedot

Sähköjärjestelmia periaatteessa on ainoastaan kahta tyyppiä koko maailmassa:

Sähköjärjestelmia periaatteessa on ainoastaan kahta tyyppiä koko maailmassa: MATKAILIJAN SÄHKÖOPAS YLEISTÄ Jos haluat käyttää sähkölaitteita ulkomailla, on syytä tietää, minkälainen pistokytkinjärjestelmä ja verkkovirran jännite (V) on käytössä maassa, jonne aiot matkustaa ja minkä

Lisätiedot

Metsien luonnontuotteet ja luomu. Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO

Metsien luonnontuotteet ja luomu. Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO Metsien luonnontuotteet ja luomu Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO Keruuluomu / luomukeruu Luonnonmarjat ja -sienet ovat luomua, jos ne on kerätty erikseen määritellyiltä luomukeruualueilta Keruualueeksi

Lisätiedot

TILINTARKASTUS & MUUT PALVELUT

TILINTARKASTUS & MUUT PALVELUT TILINTARKASTUS & MUUT PALVELUT www.bdo.fi BDO ON SUOMALAINEN TILINTARKASTUSYHTEISÖ H enkilöku n tansa om istam an a itsenäisen ä KH T-yh teisönä Suomen BDO palvelee asiakkaitaan joustavasti ja paikallisesti,

Lisätiedot

FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun 4. päivästä 2016

FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun 4. päivästä 2016 FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun. päivästä 0 Olivatpa lähetyksesi painavia tai kevyitä, kiireellisiä tai vähemmän kiireellisiä, FedEx tarjoaa sinulle ratkaisun. Hyödyt erittäin luotettavan palvelun

Lisätiedot

LIITTEET. Ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

LIITTEET. Ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.5.2014 COM(2014) 319 final ANNEXES 1 to 7 LIITTEET Ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS tiettyjen keskeisten lääkkeiden Euroopan unionin markkinoille kulkeutumisen

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus vapaaehtoisen paluun avustuksesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta

Lisätiedot

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti. Alankomaiden antillit. Albania 95/90/EY Algeria Angola

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti. Alankomaiden antillit. Albania 95/90/EY Algeria Angola 1884 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita

Lisätiedot

Erasmus+ -ohjelman globaali ulottuvuus Anni Kallio, Sini Piippo CIMO

Erasmus+ -ohjelman globaali ulottuvuus Anni Kallio, Sini Piippo CIMO Erasmus+ -ohjelman globaali ulottuvuus Anni Kallio, Sini Piippo CIMO 2/2009 Erasmus+ -ohjelman rakenne Nykyiset ohjelmat Yhdeksi kokonaisuudeksi Lifelong Learning Programme Grundtvig Erasmus Leonardo Comenius

Lisätiedot

Mitä muualla tehdään? Avoimen hallinnon virkamiesverkosto

Mitä muualla tehdään? Avoimen hallinnon virkamiesverkosto Mitä muualla tehdään? Avoimen hallinnon virkamiesverkosto 7.10.2014 OpenGovAwards- kilpailu www.opengovawards.org/results 1. Denmark Team 87.4 2. Montenegro Team 86.2 3. Philippines Team 85.8 4. Italy

Lisätiedot

LIITE 17 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET YLEISET MÄÄRÄYKSET MATKUSTAMISKUSTANNUSTEN KORVAUS. 5 Kilometrikorvaus virka- ja virantoimitusmatkasta

LIITE 17 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET YLEISET MÄÄRÄYKSET MATKUSTAMISKUSTANNUSTEN KORVAUS. 5 Kilometrikorvaus virka- ja virantoimitusmatkasta 1 LIITE 17 LIITE 17 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET YLEISET MÄÄRÄYKSET MATKUSTAMISKUSTANNUSTEN KORVAUS 5 Kilometrikorvaus virka- ja virantoimitusmatkasta Viranhaltijan/työntekijän omalla tai hallinnassaan

Lisätiedot

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen biokapasiteetti ja sen kestävä ä käyttö Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen kestävän kehityksen toimikunta 4 / 2010 Suomen ekologisen jalanjäljen ja biokapasiteetin kehitys Lähde: Global

Lisätiedot

Puhelut. Elisa. Kerro kaikessa rauhassa

Puhelut. Elisa. Kerro kaikessa rauhassa Elisa Puheluilla saat luotettavan ja edullisen yhteyden kaikkialle maailmaan. Ystävä Lähellä -palvelun avulla soitat ystävillesi vain muutamalla näppäilyllä ja normaalihintoja edullisemmin. n avulla välimatka

Lisätiedot

Mihin menet Venäjä? Iikka Korhonen Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) 11.12.2012 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Mihin menet Venäjä? Iikka Korhonen Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) 11.12.2012 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Mihin menet Venäjä? Iikka Korhonen Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) 11.12.2012 Esityksen rakenne 1. Venäjän talouden kansallisia erikoispiirteitä 2. Tämän hetken talouskehitys 3.

Lisätiedot

LIITE 17 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET YLEISET MÄÄRÄYKSET MATKUSTAMISKUSTANNUSTEN KORVAUS. 5 Kilometrikorvaus virka- ja virantoimitusmatkasta

LIITE 17 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET YLEISET MÄÄRÄYKSET MATKUSTAMISKUSTANNUSTEN KORVAUS. 5 Kilometrikorvaus virka- ja virantoimitusmatkasta 1 LIITE 17 LIITE 17 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET YLEISET MÄÄRÄYKSET MATKUSTAMISKUSTANNUSTEN KORVAUS 5 Kilometrikorvaus virka- ja virantoimitusmatkasta Viranhaltijan/työntekijän omalla tai hallinnassaan

Lisätiedot

FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun 5. päivästä 2015

FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun 5. päivästä 2015 FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun. päivästä 0 Olivatpa lähetyksesi painavia tai kevyitä, kiireellisiä tai vähemmän kiireellisiä, FedEx tarjoaa sinulle ratkaisun. Hyödyt erittäin luotettavan palvelun

Lisätiedot

LEADER VAI MANAGERI VAI MOLEMPIA?

LEADER VAI MANAGERI VAI MOLEMPIA? LEADER VAI MANAGERI VAI MOLEMPIA? Tuloksia ja onnistumisen tunteita 2.2.2012 Antero Halmela Miksi olen täällä? Mitä teemme seuraavat 75 min? Kuka on konsultti? Mitä hyötyä minulle? 2 Antero Halmela Kuka

Lisätiedot

N:o Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita

N:o Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita N:o 667 1863 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita, kuitenkin lukuun ottamatta kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia,

Lisätiedot

MAAILMA JA KANNABIKSEN LAILLISUUS MISSÄ VOIT POLTELLA RAUHASSA JA MISSÄ SE ON RANGAISTAVAA?

MAAILMA JA KANNABIKSEN LAILLISUUS MISSÄ VOIT POLTELLA RAUHASSA JA MISSÄ SE ON RANGAISTAVAA? MAAILMA JA KANNABIKSEN LAILLISUUS MISSÄ VOIT POLTELLA RAUHASSA JA MISSÄ SE ON RANGAISTAVAA? Sivu 1 / 12 Kannabiksen laillisuus maailmalla Tämä kirjanen on tarkoitetta niille kannabiksen käyttäjille, jotka

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYS TOIMINTATAPANA

KANSAINVÄLISYYS TOIMINTATAPANA KANSAINVÄLISYYS TOIMINTATAPANA KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI 9. 10.12.2015 VAASA PÄIVI CASTRÉN WÄRTSILÄ OYJ / 18 KOKO ELINKAAREN KATTAVIA VOIMARATKAISUJA Kansainvälisesti johtava kestävien

Lisätiedot

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita,

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, N:o 338 965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja

Lisätiedot

IOM vapaaehtoinen paluu ja paluutuki Suomesta (VAPPS)

IOM vapaaehtoinen paluu ja paluutuki Suomesta (VAPPS) IOM vapaaehtoinen paluu ja paluutuki Suomesta (VAPPS) Vapaaehtoinen paluu ja uudelleenkotouttaminen - case Kosovo 5. maaliskuuta 2015 Julia Evans Junior Coordinator IOM Helsinki IOM Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö

Lisätiedot

Webinaari Kulttuuritietoinen ohjaus Sanna Matikainen, OAKK

Webinaari Kulttuuritietoinen ohjaus Sanna Matikainen, OAKK Webinaari 1.10.2012 Kulttuuritietoinen ohjaus Sanna Matikainen, OAKK Maahanmuuttajakoulutus OAKK:ssa OAKK:n maahanmuuttajakoulutukseen on osallistunut vuodesta 1989 alkaen lähes 4000 opiskelijaa 114 eri

Lisätiedot

Kovametallikierrejyrsimet

Kovametallikierrejyrsimet Kovametallikierrejyrsimet Johdanto Dormerin kierrejyrsinohjelma sisältää kattavan valikoiman suurtehojyrsimiä, joilla voidaan saavuttaa erinomainen työstötalous ja jotka ovat erittäin pitkäikäisiä. Premium

Lisätiedot

Osaaminen ja innovatiivisuus kilpailukyvyn perusta. Juha Ylä-Jääski 21.9.2006

Osaaminen ja innovatiivisuus kilpailukyvyn perusta. Juha Ylä-Jääski 21.9.2006 Osaaminen ja innovatiivisuus kilpailukyvyn perusta Juha Ylä-Jääski 21.9.26 Teknologiateollisuus - Suomen tärkein elinkeino 6 % Suomen koko viennistä 66 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista

Lisätiedot

Kilometrikorvaukset 2015

Kilometrikorvaukset 2015 Lähde: www.yrittajat.fi Kilometrikorvaukset 2015 Palkansaajan omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavien matkustamiskustannusten korvausten enimmäismäärät ovat:

Lisätiedot

Viranhaltijan/työntekijän omalla tai hallinnassaan olevalla kulkuneuvolla tekemästä matkasta maksetaan korvausta seuraavasti:

Viranhaltijan/työntekijän omalla tai hallinnassaan olevalla kulkuneuvolla tekemästä matkasta maksetaan korvausta seuraavasti: LIITE 16 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET LIITE 16 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET YLEISET MÄÄRÄYKSET MATKUSTAMISKUSTANNUSTEN KORVAUS 5 Kilometrikorvaus virka- ja virantoimitusmatkasta Viranhaltijan/työntekijän

Lisätiedot

Lentoliikenteen taloudellinen merkitys Suomelle

Lentoliikenteen taloudellinen merkitys Suomelle Lentoliikenteen taloudellinen merkitys Suomelle Oxford Economics yhteenveto Helsinki 2012 To represent, lead and serve the airline industry Lentoliikenne : Taloudellisen kasvun perusta On kustannustehokasta

Lisätiedot

2015-2016 MONINKERTAISPIIRIN JOHTAJAKOULUTUKSEN RAHOITUSOHJELMA PERUSTIETOJA

2015-2016 MONINKERTAISPIIRIN JOHTAJAKOULUTUKSEN RAHOITUSOHJELMA PERUSTIETOJA 2015-2016 MONINKERTAISPIIRIN JOHTAJAKOULUTUKSEN RAHOITUSOHJELMA PERUSTIETOJA MIKÄ ON MONINKERTAISPIIRIN JOHTAJAKOULUTUKSEN RAHOITUSOHJELMA? Ohjelman puitteissa on haettavissa rajoitettu määrä apurahaa

Lisätiedot

Riittääkö Aasian veto maailmantalouden pelastamiseen? Johtava asiantuntija Simo Karetie

Riittääkö Aasian veto maailmantalouden pelastamiseen? Johtava asiantuntija Simo Karetie Riittääkö Aasian veto maailmantalouden pelastamiseen? Johtava asiantuntija Simo Karetie Taloudelliset ulkosuhteet Aasia maailmantaloudessa - merkitys Suomelle Kasvumarkkinat Toimintaympäristö ja kauppajärjestelmän

Lisätiedot

2011-2012 MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJAKOULUTUSRYHMÄ PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA Perustiedot

2011-2012 MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJAKOULUTUSRYHMÄ PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA Perustiedot 2011-2012 MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJAKOULUTUSRYHMÄ PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA Perustiedot MIKÄ ON GLT:N PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA? Tämän ohjelman kautta tarjotaan taloudellista tukea tärkeiden koulutus-

Lisätiedot

muutos *) %-yks. % 2016

muutos *) %-yks. % 2016 TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖMENOT SUHTEESSA (%) BKT:HEN OECD-MAISSA 2000-2015 SEKÄ SUHTEIDEN MUUTOKSET %-YKSIKKÖINÄ JA PROSENTTEINA Vuosi 2015: laskeva järjestys Current expenditure on health, % of gross domestic

Lisätiedot

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin 20.3.2012 Finnpartnership-liikekumppanuusohjelma tausta ja tavoite Ulkoasiainministeriön rahoittama ja Finnfundin hallinnoima ohjelma Tavoitteena lisätä suomalaisten

Lisätiedot

Mäntyöljykyllästys vaihtoehto kreosootille?

Mäntyöljykyllästys vaihtoehto kreosootille? 28.5.2014 1 Mäntyöljykyllästys vaihtoehto kreosootille? Lieksan Puuakatemia seminaari Puun käytön laaja-alaistaminen Janne Monni, vtj, Iivari Mononen Oy 20.-21.5.2014 Lieksa 28.5.2014 2 Esityksen sisältö

Lisätiedot

Vuonna 2009 tukea saaneet hankkeet Hankkeita yhteensä 77 kpl Tukea myönnetty yhteensä 4 154 403,00

Vuonna 2009 tukea saaneet hankkeet Hankkeita yhteensä 77 kpl Tukea myönnetty yhteensä 4 154 403,00 Vuonna 2009 tukea saaneet hankkeet Hankkeita yhteensä 77 kpl Tukea myönnetty yhteensä 4 154 403,00 Koko Maa Toimiala Hankkeen vaihe % Summa Vietnam Terveys ja lääketeollisuus 70 % 67 312,00 Suuryritys

Lisätiedot

WÄRTSILÄ OYJ ABP Vaasan Pörssiaamu

WÄRTSILÄ OYJ ABP Vaasan Pörssiaamu WÄRTSILÄ OYJ ABP Vaasan Pörssiaamu 10.3.2016 Marica Lassus, Viestintäjohtaja, Wärtsilä Finland 1 TÄMÄ ON WÄRTSILÄ Keskeistä 2015 Tilauskertymä 4.932 milj. euroa, -3% Liikevaihto 5.029 milj. euroa, +5%

Lisätiedot

Erasmus+ korkeakoulutukselle KA107 globaali liikkuvuus

Erasmus+ korkeakoulutukselle KA107 globaali liikkuvuus Erasmus+ korkeakoulutukselle KA107 globaali liikkuvuus Hakukierros 2015 (4.3.2015) Korkeakoulutuksen Erasmus+ -globaalin liikkuvuuden ensimmäisellä hakukierroksella tukea haki 30 korkeakoulua ja kaksi

Lisätiedot

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti N:o 1088 2965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä

Lisätiedot

Nuorten työttömyys -faktaa ja fiktiota

Nuorten työttömyys -faktaa ja fiktiota Nuorten työttömyys -faktaa ja fiktiota Ulla Hämäläinen Johtava tutkija Sosiaaliturvan ABC toimittajille 31.5.2012 Nuorten työttömyysaste Euroopassa Työttömyysaste ikäryhmittäin Suomessa 1995-2011 % 40

Lisätiedot

Elämää PISA:n varjossa

Elämää PISA:n varjossa Professor Markku Niemivirta, PhD, Docent Institute of Behavioural Sciences University of Helsinki, Finland Elämää PISA:n varjossa Tasapainottelua menestyksen ja hyvinvoinnin välissä? PISA 2000 Finland

Lisätiedot

KUSTANNUSTEN KORVAUKSET 2012

KUSTANNUSTEN KORVAUKSET 2012 KUSTANNUSTEN KORVAUKSET 2012 PÄIVÄRAHAT Osapäiväraha, jos matka kestää yli 6 tuntia tai jos viimeinen matkavuorokausi ylittyy väh. 2 tunnilla Kokopäiväraha, jos matka kestää yli 10 tuntia tai jos viimeinen

Lisätiedot

toukokuu oukokuu 2016 Electrification products -divisioona Profiili

toukokuu oukokuu 2016 Electrification products -divisioona Profiili toukokuu oukokuu 2016 Electrification products -divisioona Profiili 1 Electrification products -divisioona Yleiskatsaus ~41 000 työntekijää $ 9,6 miljardia liikevaihto (2015) Toimii yli 100 maassa Valmistuspaikkoja

Lisätiedot

Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan

Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan Suurpadot-Suomen osasto ry: Patojen häiriötilanteiden hallinta 27.3.2015 ENNAKOIVAT ONNEETOMUUDEN SATTUESSA YLEISET

Lisätiedot

MEKIN UUDET HAASTEET. Keski-Suomen matkailuparlamentti Jyväskylä 29.11.2006. Pirkko Perheentupa Matkailun edistämiskeskus

MEKIN UUDET HAASTEET. Keski-Suomen matkailuparlamentti Jyväskylä 29.11.2006. Pirkko Perheentupa Matkailun edistämiskeskus MEKIN UUDET HAASTEET Keski-Suomen matkailuparlamentti Jyväskylä 29.11.2006 Pirkko Perheentupa Matkailun edistämiskeskus MEKin uudet tehtävät 2007 Yhtenäistää ja selkeyttää Suomen matkailullista kokonaiskuvaa

Lisätiedot

aineksina Esitelmän pääpiirteet

aineksina Esitelmän pääpiirteet Osaaminen ja oppiminen innovaatioiden ja hyvinvoinnin aineksina Kansainvälisiä suuntaviivoja tulevaisuuteen Kiira Kärkkäinen Project Director FCG International Osaaminen ja oppiminen innovaatioiden ja

Lisätiedot

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat 1995 84/1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat 1995 84/1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011 SUOMEN VOIMASSA OLEVAT, ALLEKIRJOITETUT, PARAFOIDUT JA NEUVOTELTAVANA OLEVAT TULOVEROSOPIMUKSET (MUKAAN LUKIEN SÄÄSTÖJEN TUOTTAMIA KOR- KOTULOJA KOSKEVAT SOPIMUKSET), TILANNE 23.3.2016 Valtio Sopimuksen

Lisätiedot

Erasmus liikkuvuus Suomesta

Erasmus liikkuvuus Suomesta Erasmus liikkuvuus Suomesta 2007 2013 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 AT - Austria 239 242 230 264 294 271 BE - Belgium 88

Lisätiedot

Vähenevät toimeksiannot ja tuntuvat sähköistyksen lisäkustannukset. Rauli Werdermann, Schenker Oy

Vähenevät toimeksiannot ja tuntuvat sähköistyksen lisäkustannukset. Rauli Werdermann, Schenker Oy Vähenevät toimeksiannot ja tuntuvat sähköistyksen lisäkustannukset -mahdoton yhtälö? Rauli Werdermann, Schenker Oy DB Schenker Suomi - yleistä Asema kansainvälisesti Maakuljetukset/logistiikka nro 1 kotimaassa

Lisätiedot

Suomi toiseksi innovatiivisin maa Euroopassa

Suomi toiseksi innovatiivisin maa Euroopassa LEHDISTÖTIEDOTE EUROOPAN PATENTTIVIRASTO Suomi toiseksi innovatiivisin maa Euroopassa Suomalaiset patenttihakemukset Euroopan patenttivirastoon ovat vähentyneet vuoden 2014 aikana, mutta Nokian uudet innovaatiot

Lisätiedot

MASTER OF SCIENCE IN EUROPEAN FORESTRY. 2-vuotinen Erasmus Mundus maisteriohjelma

MASTER OF SCIENCE IN EUROPEAN FORESTRY. 2-vuotinen Erasmus Mundus maisteriohjelma MASTER OF SCIENCE IN EUROPEAN FORESTRY 2-vuotinen Erasmus Mundus maisteriohjelma MSc European Forestry Aloitti vuonna 2002 yksivuotisena maisteriohjelmana. Vuonna 2004 sai ensimmäisten maisteriohjelmien

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi)

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) Nuorisotyöttömyys Euroopassa Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) 2 Talouskriisin vaikutus nuorisotyöttömyyteen (15-24 v.) 25,0 20,0 15,0 23,3 20,1

Lisätiedot

Lionien palvelut lapsille Symposiumohjelma Hakemus toimintavuodelle 2014-2015

Lionien palvelut lapsille Symposiumohjelma Hakemus toimintavuodelle 2014-2015 Lionien palvelut lapsille Symposiumohjelma Hakemus toimintavuodelle 2014-2015 Yleiskatsaus symposiumohjelmasta Lionien palvelut lapsille symposiumohjelman puitteissa voidaan myöntää: yksi (1) symposiumi

Lisätiedot

Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset

Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset Miksi GLP (Good Laboratory Practice)? Kemikaalien ja lääkkeiden turvallisuuden testaamiseksi myyntilupaa tai rekisteröintiä varten

Lisätiedot

Väestölaskennat Suomessa ja maailmalla

Väestölaskennat Suomessa ja maailmalla Väestölaskennat Suomessa ja maailmalla Tilastokeskuspäivä 26.1.2011 Jari Tarkoma Väestölaskentojen historiaa Suomessa (1) 1800-luvun jälkipuolella yhteiskunnan tietotarve lisääntyi mm. kaupungistumisen

Lisätiedot

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/2300(INI) budjettivaliokunnalta. kehitysyhteistyövaliokunnalle

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/2300(INI) budjettivaliokunnalta. kehitysyhteistyövaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 2010/2300(INI) 1.4.2011 LAUSUNTO budjettivaliokunnalta kehitysyhteistyövaliokunnalle kehitysmaille annettavan EU:n budjettituen tulevaisuudesta (2010/2300(INI))

Lisätiedot

Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma. Apurahahakemus

Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma. Apurahahakemus Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma Apurahahakemus Leojohtajien apurahaohjelman puitteissa myönnetään taloudellista avustusta lionien moninkertaispiireille, osapiireille tai yksittäispiireille

Lisätiedot

Roto Patio Z kippi-liukujärjestelmä. Roto Patio Z. puu- ja PVC-ikkunoille ja parvekeoville Huolto- ja käyttöohje. Ikkuna- ja oviteknologia

Roto Patio Z kippi-liukujärjestelmä. Roto Patio Z. puu- ja PVC-ikkunoille ja parvekeoville Huolto- ja käyttöohje. Ikkuna- ja oviteknologia Roto Patio Z kippi-liukujärjestelmä puu- ja PVC-ikkunoille ja parvekeoville Huolto- ja käyttöohje Roto Patio Z Ikkuna- ja oviteknologia Huolto- ja käyttöohje Nämä ikkunat on varustettu laadukkailla Roto-heloilla.

Lisätiedot

Lihavuuden kustannuksia. Markku Pekurinen, osastojohtaja, tutkimusprofessori

Lihavuuden kustannuksia. Markku Pekurinen, osastojohtaja, tutkimusprofessori Lihavuuden kustannuksia Markku Pekurinen, osastojohtaja, tutkimusprofessori Lihavuus Monien sairauksien riskitekijä Väestötasolla nopeasti yleistyvä ongelma Taloudellisista vaikutuksista lisääntyvästi

Lisätiedot