PARAATISÄÄNNÖT & VIRALLISET PARAATIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PARAATISÄÄNNÖT & VIRALLISET PARAATIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET"

Transkriptio

1 PARAATISÄÄNNÖT & VIRALLISET PARAATIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET LIONS CLUBS INTERNATIONALIN 97. VUOSIKONGRESSIN PARAATI Toronto, Ontario, Kanada LAUANTAI, 5. HEINÄKUUTA, ALOITUS KELLO 10:00. BARRY J. PALMER KANSAINVÄLINEN PRESIDENTTI PARAATITOIMISTO: JOSEPH L. WROBLEWSKI, ENTINEN KANSAINVÄLINEN PRESIDENTTI PUHEENJOHTAJA, KONGRESSITOIMIKUNTA SIJAINTI: METRO TORONTO CONVENTION CENTRE (MTCC) Torstai, 3. heinäkuuta, 10:00-17:00. Perjantai, 4. heinäkuuta, 10:00-17:00. Sunnuntai, 6. heinäkuuta, 10:00-15:00. PARAATIIN OSALLISTUMINEN Paraatireitti kulkee Toronton keskustassa pitkin University Avenueta. Paraatireitti on noin 1,5 kilometrin mittainen. Kaikkien paraatin osanottajien täytyy olla vuosikongressin osanottajia ja heillä on oltava virallinen vuosikongressin nimirintamerkki (badge). Osallistuminen paraatiin rajoitetaan lionien moninkertaispiiriin, osapiiriin tai yksittäispiiriin. Kaikkien osallistuvien yksiköiden tulee lähettää paraatihakemus (tämän lomakkeen liitteenä), joka tarkastetaan ja hyväksytään 2. kesäkuuta mennessä. Laiminlyönti hakemuksen lähettämisessä voi estää yksikön osallistumisen paraatiin. Kaikkien lionien tulee ilmoittautua paraatiin Paraatitoimistossa Torontossa, perjantaina 4. heinäkuuta kello 17:00 mennessä. PARAATISÄÄNNÖT Kilpailu palkinnoista on avoin vain amatööriyksiköille. Hakemusten on oltava perillä viimeistään 2. kesäkuuta, jotta ne voivat osallistua kilpailukategoriaan. Jokainen piiri saa ilmoittaa paraatiin yhtä monta paraatiajoneuvoa, musiikkiyhtyettä tai synkronisoitua yksikköä kuin moninkertaispiirissä on osapiirejä. Epäviralliset autot/muut ajoneuvot eivät ole sallittuja ilman LCI:n hyväksyntää. Kaikilla autoja ajavilla henkilöillä tulee olla voimassa oleva ajokortti ja auto on rekisteröity. Paraatiajoneuvojen tulee täyttää vaatimukset, jotka on mainittu sivulla 3. Kaikilla moottoriajoneuvoilla tulee olla todiste vastuuvakuutuksesta. Kaikenlainen tavaroiden heittäminen tai jakelu paraatiajoneuvosta tai paraatiyksiköstä on ankarasti kielletty. Paraativiranomaisilla on oikeus poistaa paraatista paraatiajoneuvo tai yksikkö kokoontumisalueella tai marssin aikana. Paraatin viivyttämistä tai pysäyttämistä ei sallita. Tämän säännön rikkomisesta rangaistaan 30 kilpailupisteellä. Koko paraatireitin ajan tulee säilyttää vähintään 15,5 metriä edustajistojen välillä. Liikkumisen tulee tapahtua eteenpäin niin, että nämä välimatkat säilyvät. Esitykset ovat sallittuja vain silloin kun paraati on virallisesti pysäytetty. Yksiköt, jotka antavat yli 15,5 metrin välimatkan kasvaa, aiheuttavat viivästyksiä paraatiin ja ne voidaan hylätä tai poistaa marssijärjestyksestä. Noudata aina paraativirkailijoiden ja poliisin ohjeita. Kaikki eläinyksiköt tulee rekisteröidä paraatihakemuksessa. Edustajistojen tulee hankkia katujen siivouspalvelut heti hevosten ja koirien jälkeen kokoontumisalueella, paraatireitin varrella ja hajaantumisalueella sekä varmistaa kirjallisesti, että tämä palvelu on järjestetty paraatihakemuksessa. Häkissä olevia eläimiä ja/tai vaaralliseksi koettuja eläimiä kaulapannassa ei hyväksytä. Yksikön tai yksittäisten henkilöiden käytös, joka saattaa nolata Lions Clubs Internationalin, aiheuttaa välittömän poistamisen paraatista paraativiranomaisten toimesta. Edustajiston virallinen edustaja on vastuussa järjestyksen pitämisestä ja vastaamisesta paraativirkailijoiden tai paikallisen poliisin ohjeiden mukaisesti koskien edustustoa. Jos ohjeita ei noudateta, yksikkö tai edustusto voidaan poistaa paraatista. CONV.PAR-001.FI 1

2 PARAATIREITTI KOKOONTUMISALUE Paraatissa marssivat kokoontuvat Torontossa lähellä Queen's Parkia. Paraatimarsalkat opastavat osanottajat värikoodatuille kokoontumisalueilleen. VUOSIKONGRESSIN BUSSIKULJETUKSET Bussit jättävät matkustajat kyydistä lähellä Queen's Parkia Queen's Park Crescent East -kadulla. SOITTOKUNTIEN BUSSIT Bussit jättävät bändien jäsenet Queen's Park Crescent West -kadulla. YKSITYISET TILAUSBUSSIT Matkustajat jätetään lähelle Queen's Parkia Park Crescent East -kadulle. ESIINTYMISLAVAT Kaikki esiintymislavat kokoontuvat Queen's Park Crescent West -kadun varrella. MARSSIJONO Paraati alkaa University Avenuelta ja jatkuu College Streetille ja sieltä pitkin University Avenueta, katsomoiden ohi sekä VIP-alueiden ja tuomareiden alueen ohi. Paraatireitti on noin 1,5 kilometrin mittainen. TUOMARIT/VIP-KATSELUALUE Tuomariston alue on University Avenuelle, heti Dundas Streetin eteläpuolella. TÄRKEÄÄ: PARAATIN KULUN PYSÄYTTÄMINEN TAI VIIVYTTÄMINEN TUOMARISTON edessä esittäytymiseksi on kiellettyä. Tätä sääntöä rikkovia kilpailuyksiköitä rangaistaan arvostelupistesakoilla. PARAATIN KATSELEMINEN Paraatin katseleminen kokoontumisalueella ei ole sallittua. Paraatin katseleminen lähellä aloituspaikkaa on University Avenuella University Avenuen ja College Streetin kulmassa. University Avenuen varrella on runsaasti erinomaisia katselupaikkoja. HAJAANTUMISALUE Kun marssijat saavuttavat hajaantumisalueen, heidän tulee noudattaa paraatihenkilökunnan ohjausta. VUOSIKONGRESSIN BUSSIEN NOUTOALUEET Bussit odottavat noutoalueella University Avenuella ja sen lähellä. Paraatin henkilökunta tulee ohjaamaan marssijoita busseihin. ESIINTYMISLAVOJEN HAJAANTUMISALUE Esiintymislavat ohjataan paraatin henkilökunnan toimesta pois University Avenuelta paraatin loputtua. ENSIAPU Ensiapuhenkilöstöä tulee olemaan paraatireitin varrella. Jos lääkärin apua tarvitaan, ilmoita asiasta lähimmälle poliisille tai paraativirkailijalle. Ehdotamme, että nimität ryhmästäsi sopivan henkilön tarkkailemaan tilannetta ja ilmoittamaan heti mahdollisista ongelmista. KILPAILUN SÄÄNNÖT Kaikki KILPAILUYKSIKÖT jaetaan kahteen luokkaan: KILPAILULUOKKA I KILPAILULUOKKA II Yksiköt edustajiston omalta alueelta Edustajiston alueen ulkopuolelta palkatut yksiköt Kaikkien KILPAILUUN OSALLISTUVIEN YKSIKÖIDEN tulee täyttää ja lähettää hakemus, joka löytyy sivulta 7 Kaikkien KILPAILUUN OSALLISTUMATTOMIEN YKSIKÖIDEN tulee täyttää ja lähettää hakemus, joka löytyy sivulta 8 Pätevät ei-lion tuomarit arvostelevat kaikki kilpailuun osallistuvat yksiköt. Paraatireitin varrella on merkkejä silloin kun lähestytään tuomariston aluetta. Paraatihakemuksessa ilmoitetut palkinnot annetaan voittaneille lionspiireille tai osapiireille. Kilpailun voittajien nimet julkaistaan ensimmäisessä täysistunnossa ja Metro Toronto Convention Centre - kongressikeskuksessa sunnuntaina, 6. heinäkuuta. Käteispalkinnot ovat noudettavissa Paraatitoimistosta sunnuntaina, 6. heinäkuuta, klo 10:00 ja 15:00 välillä, tai Talousosaston toimistosta Päämajan alueella Metro Toronto Convention Centre -kongressikeskuksessa maanantaina 7. heinäkuuta, klo 10:00 ja 17:00 välillä. Kyselyt liittyen soittokunnan palkkaamiseen, soittokunnan majoittamiseen ja paraatiajoneuvojen rekisteröimiseen, ota yhteyttä paraatijohtajaan OJ Wiluraan osoitteessa 2

3 LÄHETTÄKÄÄ TÄYTETTY PARAATIHAKEMUS VUOSIKOKOUSJAOKSEEN VIIMEISTÄÄN 2. KESÄKUUTA 2014 KILPAILULUOKKA I Kilpailuluokan I yksiköt on palkattu omasta lionspiiristä tai osapiiristä. PARAATIAJONEUVOT PALKINNOT: 1. palkinto: $ palkinto: $1 000 Valokuva tai piirros vaaditaan paraatihakemuksen liitteenä. Teemojen tulee osoittaa lions-tavoitetta tai -projektia, isänmaallista tapahtumaa tai tietyn seudun maiseman erikoispiirrettä. Yksi teema per paraatiajoneuvo. Ajoneuvossa saa olla henkilöitä, jos heitä tarvitaan ajoneuvon tarkoitukseen. Edustajistot, joilla on ehdokas kansainväliseen virkaan, voivat halutessaan näytellä sopivia lippuja ja symboleja paraatiunivormuissaan ehdokkaansa tukemiseksi. Minkäänlaista kaupallista mainontaa tai ilmoittelua ei sallita. Jos sääntöä ei noudateta, paraatiajoneuvo poistetaan paraatista. Jos ajoneuvoja käytetään hinaamaan paraatiajoneuvoa, yksityisen yhtiön tai omistajan tiedot tulee peittää. Kaikkien ajoneuvojen korkeus tulee rajoittaa 3,65 metriin. Pituutta ei ole rajoitettu, mutta ajoneuvon tulee pystyä kääntymään kokoontumis- ja hajaantumisalueilla. Leveys saa olla korkeintaan kuorma-auton lavan suurin moottoritiellä sallittu leveys. Kokonaan koristellut yksityisautot hyväksytään. Osittain koristeltuja autoja ei hyväksytä. Ne voidaan ilmoittaa joko kilpaileviksi tai kilpailuun osallistumattomiksi yksiköiksi. Vastuuvakuutus vaaditaan ajoneuvojen ja perävaunujen omistajilta ja käyttäjiltä. ARVOSTELU KATEGORIA PISTEET PERUSTELUT DESIGN 20 Taiteellinen näkemys, väritys, osien tai pääkohtien sijoitus tai ryhmitys suhteessa käytettävissä olevaan tilaan, niin että ne kiinnittävät huomiota ja vaikuttavat sopusuhtaisilta. RAKENNE 20 Materiaalit, työn laatu, teksti jne. TEEMA 20 Muotoilun sopivuus teemaan; teeman suhde kongressiin, lionsaktiviteetteihin tai osavaltioon tai kansakuntaan. YLEISVAIKUTELMA 40 Kauneus, yleisön reaktio, jne. SOITTOKUNNAT HIGH SCHOOLIN SOITTOKUNNAT (LUKIOASTE) Kaikki soittajat amatöörejä samasta koulusta PALKINNOT Mestaruus 1. palkinnon plakaati 1. palkinto: $ palkinto: $ palkinto: $400 ALL STATE BANDS Kaikki soittajat ovat amatöörejä eri high schooleista edustajiston alueelta PALKINNOT Mestaruus 1. palkinnon plakaati 1. palkinto: $ palkinto: $ palkinto: $600 ARVOSTELU KATEGORIA PISTEET PERUSTELUT MARSSIMINEN & LIIKKUMINEN 40 Marssijoiden järjestys, välit ja välimatkat, rytmin tasaisuus, tarkkuus MUSIIKKI 40 Soittimien tasapaino, äänen laatu, tasaisuus ja kontrolli, volyymi, intonaatio, ryhmän yhteensopivuus YLEISVAIKUTELMA 20 Yhtenäisyys, yleinen vaikutelma, omaperäisyys, aloitus ja lopetus ja rummuttajan vaikutelma ja sijainti, tarkkuus sauvan käsittelyssä 3

4 SYNKRONISOIDUT ESITYSYKSIKÖT Yksiköt, jotka esittävät koodinoituja liikkeitä lipuilla, viireillä, sauvoilla jne. soittokunnan tai paraatiyksikön osana. PALKINNOT: 1. palkinto: $ palkinto: $300 ARVOSTELU KATEGORIA PISTEET PERUSTELUT MARSSIMINEN & LIIKKUMINEN 25 Tahti, jalkatyö pyörittäessä ympäri, vaihtelevuus, omalaatuisuus, suoritus. OHJELMA 20 Vaihtelevuus, monimutkaisuus ja innovaatio TARKKUUS & AJOITUS 20 Yhtenäisyys, sulavuus, tyyli YLEISVAIKUTELMA 30 Tulo ja poistuminen, esiintymiskyky, yleisön reaktio ja yksityiskohdat YHTENÄISISSÄ ASUISSA MARSSIVAT EDUSTAJISTOT Jokaisen edustajiston tai marssiyksikön jäsenen tulee olla pukeutunut erityiseen pukuun, univormuun tai samanlaiseen, ao. lionien ryhmän (kotivaltion, provinssin tai maan) viralliseen lionsasuun. Laiminlyönti pukeutumissäännön noudattamisessa tai paraatin liikkumisen keskeyttäminen voi aiheuttaa marssiyksikön putoamisen kilpailun arvostelusta. PALKINNOT: 1. palkinto: $700 2nd: $ palkinto: $400 ARVOSTELU KATEGORIA PISTEET PERUSTELUT ASUT 50 Muotoilu ja omaleimaisuus MARSSIN ESITTÄMINEN 50 Tahti ja ryhdikkyys, käytös, omaleimaisuus KILPAILULUOKKA II Kilpailuluokan II yksiköt on palkattu oman lionspiirin tai osapiirin ulkopuolelta. SOITTOKUNNAT Amatöörejä, high schoolin nuoria. PALKINNOT: 1. palkinto: $ palkinto: $400 ARVOSTELU: Samat kuin I sarjan kilpailuissa vastaavissa luokissa. SYNKRONISOIDUT ESITYSYKSIKÖT PALKINNOT: 1. palkinto: $ palkinto: $300 ARVOSTELU: Samat kuin I sarjan kilpailuissa vastaavissa luokissa. 4

5 5

6 2014 TORONTO, ONTARIO, KANADA KANSAINVÄLISEN VUOSIKONGRESSIN PARAATIN MARSSIJÄRJESTYS LAUANTAI, 5. HEINÄKUUTA, 2014 ALOITUS KELLO: 10:00 ASSEMBLY TIME: 09:00 A.M. A. POLIISISAATTUE B. VÄRIMERKIT C. JOHTAVA SOITTOKUNTA D. KANSAINVÄLINEN PERHE E. MAAILMAN LEOT KANSAINVÄLISET VIRKAILIJAT KOKOONTUMISAIKA: 09:15 - PUNAINEN 1. AUSTRALIA/NORFOLK ISLAND/ PAPUA NEW GUINEA (MD 201) 2. INDIANA 3. ARIZONA 4. JAPAN DELEGAATION MARSSIJÄRJESTYS: A - Z KOKOONTUMISAIKA: 09:30 - KELTAINEN 5. ALABAMA 6. ALASKA/NORTHWEST TERRITORIES/ YUKON TERRITORY (MD 49) 7. ALBANIA 8. ALBERTA/BRITISH COLUMBIA/MONTANA/ NORTHWEST TERRITORIES (MD 37) 9. ANGUILLA/ANTIGUA AND BARBUDA/BARBADOS/ BRITISH VIRGIN ISLANDS/CAYMAN ISLANDS/ DOMINICA/GRENADA/GUYANA/JAMAICA/ MONTSERRAT/NETHERLANDS ANTILLES/ ST. CHRISTOPHER-NEVIS/ST. LUCIA/ ST. VINCENT/SURINAM/TRINIDAD AND TOBAGO/U.S. VIRGIN ISLANDS (MD 60) 10. ARGENTINA 11. ARKANSAS 12. ARMENIA 13. AUSTRIA 14. BELARUS REPUBLIC 15. BELGIUM 16. BELIZE 17. BOLIVIA 18. BOSNIA & HERZEGOVINA 19. BRAZIL KOKOONTUMISAIKA: 09:45 - VIOLETTI 20. BRITISH ISLES & IRELAND (MD 105) 21. BULGARIA 22. CALIFORNIA 23. CAMBODIA, KINGDOM OF 24. CENTRAL AMERICA: COSTA RICA/ EL SALVADOR/GUATEMALA/HONDURAS/ NICARAGUA/PANAMA (MD D) 25. CHILE 26. CHINA HONG KONG/MACAO 27. CHINA SHENZHEN 28. CHINA GUANGDONG 29. CHINA DALIAN 30. CHINA QINGDAO 31. CHINA BEIJING 32. CHINA ZHEJIANG 33. CHINA SHENYANG 34. CHINA SHAANXI 35. COLOMBIA 36. COLORADO 37. CROATIA 38. CZECH REPUBLIC AND SLOVAK REPUBLIC (DIST. 122) 39. DELAWARE/DISTRICT OF COLUMBIA/MARYLAND (MD 22) 40. DOMINICAN REPUBLIC 41. ECUADOR 42. ESTONIA KOKOONTUMISAIKA: 10:00 - HARMAA 44. FRANCE 45. NEW CALEDONIA/VANUATU 46. FRENCH GUIANA/GUADELOUPE/MARTINIQUE/ ST. BARTHELEMY/ST. MARTIN (DIST. 63) 47. GEORGIA (MD 18) 48. GEORGIA, REP. OF 49. GERMANY 50. GIBRALTAR 51. GREECE/CYPRUS (MD 117) 52. GREENLAND 53. GUAM/MARSHALL ISLANDS/MICRONESIA/ PALAU/SAIPAN (DIST. 204) 54. HAITI 55. HAWAII 56. HUNGARY 57. IDAHO/OREGON (MD 39) 58. ILLINOIS 59. INDONESIA 60. IOWA 61. ISRAEL 62. ITALY 54. HAITI 55. HAWAII 56. HUNGARY 57. IDAHO/OREGON (MD 39) 58. ILLINOIS 59. INDONESIA 60. IOWA 61. ISRAEL 62. ITALY KOKOONTUMISAIKA: 10:15 - VIHREÄ 63. KANSAS 64. KENTUCKY 65. KOREA, REP. OF 66. LAO, PEOPLE'S DEMOCRATIC REP. 67. LATVIA, REP. OF 68. LITHUANIA 69. LOUISIANA 70. LUXEMBOURG 71. FORMER YUGOSLAV REP. OF MACEDONIA 72. MALAYSIA/BRUNEI/SINGAPORE (MD 308) 73. MALTA 74. MEXICO 75. MICHIGAN (SD 10 & MD 11) 76. MINNESOTA/MANITOBA/WESTERN ONTARIO (MD 5M) 77. MISSISSIPPI KOKOONTUMISAIKA: 10:30 - RUSKEA 78. MISSOURI 79. MOLDOVA 80. MONACO, PRINCIPALITY OF 81. MONGOLIA 82. MONTENEGRO 83. NEBRASKA 84. NETHERLANDS 85. NEVADA 86. NEW ENGLAND: CONNECTICUT/ MASSACHUSETTS/MAINE/ NEW HAMPSHIRE/RHODE ISLAND/VERMONT 87. NEW JERSEY 88. NEW MEXICO 89. NEW YORK/BERMUDA 90. NEW ZEALAND/AMERICAN SAMOA/ FIJI ISLANDS/WESTERN SAMOA (MD 202) 91. NORTH CAROLINA 92. NORTH DAKOTA/SOUTH DAKOTA/ SASKATCHEWAN (MD 5) 93. OHIO 94. OKLAHOMA 95. OREGON 96. PARAGUAY KOKOONTUMISAIKA: 10:45 - PINKKI 97. PENNSYLVANIA 97. PERU 99. PHILIPPINES 100. POLAND 101. PORTUGAL 102. PRINCIPAT D'ANDORRA 103. PUERTO RICO 104. ROMANIA 105. RUSSIA 106. SAN MARINO, REP. OF 107. SCANDINAVIA: ALAND ISLANDS/ DENMARK/FAROE ISLANDS/FINLAND/ GREENLAND/ICELAND/NORWAY/SWEDEN 108. SERBIA 109. SLOVENIA 110. SOUTH CAROLINA 111. SPAIN 112. SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN (MD 102) 113. TAHITI KOKOONTUMISAIKA: 11:00 - SININEN 114. TAJIKISTAN, REP. OF 115. MULTIPLE DISTRICT 300 TAIWAN 116. TENNESSEE ISAAME 117. AFGHANISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF 118. BAHRAIN 119. BANGLADESH BHUTAN, KINGDOM OF 121. DJIBOUTI 122. INDIA 123. IRAQ, REP OF 124. JORDAN 125. KAZAKHSTAN, REP OF 126. LEBANON 127. MALDIVES, REP. OF 128. NEPAL 129. PAKISTAN 130. SRI LANKA 131. UNITED ARAB EMIRATES 132. ALGERIA 133. ANGOLA 134. BENIN 135. BOTSWANA 136. BURKINA FASO 137. BURUNDI 138. CAMEROON 139. CAPE VERDE 140. CENTRAL AFRICA REPUPLIC 141. CHAD 142. COMOROS, UNION OF 143. CONGO, REP OF 144. CONGO, DEM REP OF 145. EGYPT, ARAB REP. OF 146. EQUATORIAL GUINEA, REP OF 147. ETHIOPIA 148. GABONESE REPUBLIC 149. GAMBIA 150. GHANA 151. GUINEA 152. GUINEA-BISSAU, REP OF 153. COTE D IVOIRE, REP OF 154. KENYA 155. LESOTHO, KINGDOM OF 156. LIBERIA 157. MADAGASCAR 158. MALAWI 159. MALI 160. MAURITIANIA 161. MAURITIUS 162. MAYOTTE 163. MOROCCO 164. MOZAMBIQUE 165. NAMIBIA 166. NIGER 167. NIGERIA 168. REUNION 169. RWANDA 170. SENEGAL 171. SEYCHELLES 172. SIERRA LEONE, REP OF 173. SOMALIA 174. SOUTH AFRICA, REP. OF 175. SOUTH SUDAN, REP. OF 176. SUDAN, REP. OF 177. SWAZILAND 177. TANZANIA, UNITED REP OF 179. TOGO 180. TUNISIA 181. UGANDA 182. ZAMBIA 183. ZIMBABWE 184. TEXAS 185. THAILAND 186. TIMOR LESTE 187. TURKEY 188. UKRAINE 189. URUGUAY 190. UTAH 191. VATICAN CITY, STATE OF 192. VENEZUELA/ARUBA (MD E) 193. VIRGINIA 194. WASHINGTON/BRITISH COLUMBIA/ NORTHERN IDAHO (MD 19) 195. WEST VIRGINIA 196. WISCONSIN 197. WYOMING 198. CANADA: NEW BRUNSWICK/NEWFOUNDLAND AND LABRADOR/NOVA SCOTIA/ PRINCE EDWARD ISLAND (MD N) CANADA: QUEBEC/ST. PIERRE & MIQUELON ISLANDS (MD U) CANADA: ONTARIO/QUEBEC (MD A)

7 HAKEMUS KILPAILUUN OSALLISTUVILLE Löydät tietoja kilpailuluokista sivuilta 3 ja 4. Lions Clubs International tutkii ja hyväksyy täytetyt hakemukset ja niiden on oltava perillä viimeistään 2. kesäkuuta. KILPAILULUOKKA I Yksiköt on palkattu oman lionspiirin tai osapiirin alueelta. MERKITSE KATEGORIA. Paraatiajoneuvo High School -soittokunta All State -soittokunta Synkronisoitu esitysyksikkö Univormuinen marssidelegaatio KIRJOITA OSALLISTUMISTIEDOT YLLE. YKSI LOMAKE PER OSALLISTUVA YKSIKKÖ. LOMAKKEEN VOI KOPIOIDA. Yksikön nimi Jäsenten lukumäärä Johtajan nimi Sähköposti Osoite Puhelin Osoite/Maa Univormut/erityisasut KILPAILULUOKKA II Kilpailuluokan II yksiköt on palkattu oman lionspiirin tai osapiirin ulkopuolelta. MERKITSE KATEGORIA. Soittokunta Synkronisoitu esitysyksikkö KIRJOITA OSALLISTUMISTIEDOT YLLE. YKSI LOMAKE PER OSALLISTUVA YKSIKKÖ. LOMAKKEEN VOI KOPIOIDA. Yksikön nimi Jäsenten lukumäärä Johtajan nimi Sähköposti Osoite Puhelin Osoite/Maa Univormut/erityisasut Paraatiyksikkö edustaa Moninkertaispiiriä Piiriä Maata Valtuutettu edustaja vuosikongressissa Nimi Osoite Kongressihotelli Hakemuksen lähettäjä Nimi Puhelin Sähköposti Faksi Jos edustajistosi voittaa palkinnon Sekki kirjoitetaan henkilölle Lähettäkää se osoitteeseen Katuosoite Osoite/Maa LÄHETÄ HAKEMUS OSOITTEESEEN: LIONS CLUBS INTERNATIONAL - CONVENTION DIVISION 300 West 22nd Street, Oak Brook, Illinois , USA Lisätietojen saamiseksi kirjoita tai soita: Puhelin: Faksi: Sähköposti: Facebook.com/LCICon CONV.PAR-001.FI 7

8 HAKEMUS KILPAILUUN OSALLISTUMATTOMILLE Lionsyksiköille, jotka eivät osallistu kilpailuluokkiin. Lions Clubs International tutkii ja hyväksyy täytetyt hakemukset ja niiden on oltava perillä viimeistään 2. kesäkuuta. KIRJOITA SELKEÄSTI. YKSI LOMAKE PER OSALLISTUVA YKSIKKÖ. LOMAKKEEN VOI KOPIOIDA. Yksikön nimi Jäsenten lukumäärä Kuvaus Valtuutettu edustaja vuosikongressissa Nimi Osoite Kongressihotelli Hakemuksen lähettäjä Nimi Puhelin Sähköposti Faksi Hevos- tai koirayksiköt Yksikön nimi Yksiköiden lukumäärä Teema TAKAAN/TAKAAMME, ETTÄ JÄRJESTÄMME PUHTAANAPIDON VÄLITTÖMÄSTI KOKOONTUMISPAIKALLA, PARAATIREITILLÄ JA HAJAANTUMISALUEELLA. Nimi Arvo Kongressihotelli Allekirjoitus LÄHETÄ HAKEMUS OSOITTEESEEN: LIONS CLUBS INTERNATIONAL - CONVENTION DIVISION 300 West 22nd Street, Oak Brook, Illinois , USA Lisätietojen saamiseksi kirjoita tai soita: Puhelin: Faksi: Sähköposti: Facebook.com/LCICon CONV.PAR-001.FI 8

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong.

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong. / Vaihto opiskelu Suomesta kohde ja lähtömaittain 000 00 (Lähde: CIMO) Suomesta 000 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 Kaikki yhteensä 0 0 0 Aasia Afganistan Arabiemiirikunnat Armenia Azerbaidžan Bangladesh

Lisätiedot

Copyright Roadscanners Oy All Rights Reserved.

Copyright Roadscanners Oy All Rights Reserved. Copyright Roadscanners Oy 2012. All Rights Reserved. Arktinen Liiketoiminta Suuri Mahdollisuus Saariselkä 16.4.2014 ROADSCANNERS ARKTISILLA ALUEILLA Copyright Roadscanners 2014. All Rights Reserved. ROADSCANNERS

Lisätiedot

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista VALTIOVARAINMINISTERIÖ 18.12.2003 Eduskunta Suuri Valiokunta Asia Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista Ohessa saatetaan eduskunnan suuren valiokunnan tietoon ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Päivärahat 2016. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00. yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00

Päivärahat 2016. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00. yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00 Päivärahat 2016 Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä (euro) yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00

Lisätiedot

Erasmus+ for Higher Education, Mobility between Programme and Partner countries (KA107) Call for Proposals 2017

Erasmus+ for Higher Education, Mobility between Programme and Partner countries (KA107) Call for Proposals 2017 Erasmus+ for Higher Education, Mobility between Programme and Partner countries (KA107) Call for Proposals 2017 Sini Piippo, CIMO 30.11.2016 Globaalin liikkuvuuden koordinaattoritapaaminen Call 2017 timeline

Lisätiedot

ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO

ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO 1 ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen HINNAT, SOPIMUSASIAKKAAT Kohdemaa /min Afganistan 1,65 Alankomaat 0,24 Alankomaat - matkapuhelimet 0,47 Alankomaiden Antillit 1,42 Albania 0,51 Albania

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET

TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET JÄSENTIEDOTE TYÖMARKKINAT 10/2009 SK, MK 23.12.2009 1 (3) TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2010 I TYÖNTEKIJÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2010 Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille?

Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille? Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille? 10/2013 www.ttnordic.fi www.toyota-tsusho.com/english Toyota Tsusho Nordic ja Toyota Tsusho Corporation (TTC) lyhyesti Toiminta

Lisätiedot

Päivärahat Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Päivärahan enimmäismäärä

Päivärahat Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Päivärahan enimmäismäärä Päivärahat 2012 Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Päivärahan enimmäismäärä (euro) Työmatkan kestoaika yli 6 tuntia (osapäiväraha) 16,00 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 36,00

Lisätiedot

994-ulkomaanpuheluhinnasto

994-ulkomaanpuheluhinnasto Voimassa toistaiseksi 1.1.2013 alkaen Afganistan 93 2,36 Alankomaat 31 0,28 *** Alankomaiden Antillit 599 1,65 Alaska 1907 0,28 Albania 355 0,43 Algeria 213 0,59 Amerikan Samoa 684 1,65 Andorra 376 0,43

Lisätiedot

Position Position Passengers Percentage Passengers Percentage of all visitors 2013 of all visitors

Position Position Passengers Percentage Passengers Percentage of all visitors 2013 of all visitors Suomen matkatoimistoalan liitto ry - SMAL Association of Finnish Travel Agents - AFTA TOP TEN TRAVEL DESTINATIONS FROM FINLAND IN 2014 Based on the annual statistics of AFTA, air based package holidays,

Lisätiedot

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Pakolaisuus, muuttoliike ja eurooppalaiset ratkaisut - muuttajat ja muutoksen haasteet 4.12.2015 Rafael Bärlund Euroopan muuttoliikeverkosto

Lisätiedot

PARAATISÄÄNNÖT & VIRALLISET PARAATIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

PARAATISÄÄNNÖT & VIRALLISET PARAATIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET PARAATISÄÄNNÖT & VIRALLISET PARAATIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET LIONS CLUBS INTERNATIONALIN 99. VUOSIKOKOUKSEN PARAATI FUKUOKA CITY, FUKUOKA PREFECTURE, JAPANI LAUANTAI, 25.6.2016 - ALOITUS KELLO 10:00. DR.

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä 2 4/14/2016 [Presentation name / Author] Koulutuksen kehitys Strategisten kompetenssien kuvaaminen Osaamisen hallinta 3 14.4.2016 [Presentation name

Lisätiedot

Metsien luonnontuotteet ja luomu. Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO

Metsien luonnontuotteet ja luomu. Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO Metsien luonnontuotteet ja luomu Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO Keruuluomu / luomukeruu Luonnonmarjat ja -sienet ovat luomua, jos ne on kerätty erikseen määritellyiltä luomukeruualueilta Keruualueeksi

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle

LIITTEET. asiakirjaan. Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.12.2015 COM(2015) 597 final ANNEXES 1 to 5 LIITTEET asiakirjaan Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen

Lisätiedot

CL510 Dokumenttikamera

CL510 Dokumenttikamera CL510 Dokumenttikamera Asennusopas Versio: V06 Päivä: 2015/05/07 Sisältö Tekijänoikeustiedot... 2 Luku 1 Turvaohjeita... 3 Varotoimenpiteet... 3 FCC Varoitus... 3 FDA Varoitus... 3 EN55022 (CE säteily)

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus vapaaehtoisen paluun avustuksesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta

Lisätiedot

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen biokapasiteetti ja sen kestävä ä käyttö Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen kestävän kehityksen toimikunta 4 / 2010 Suomen ekologisen jalanjäljen ja biokapasiteetin kehitys Lähde: Global

Lisätiedot

Mitä muualla tehdään? Avoimen hallinnon virkamiesverkosto

Mitä muualla tehdään? Avoimen hallinnon virkamiesverkosto Mitä muualla tehdään? Avoimen hallinnon virkamiesverkosto 7.10.2014 OpenGovAwards- kilpailu www.opengovawards.org/results 1. Denmark Team 87.4 2. Montenegro Team 86.2 3. Philippines Team 85.8 4. Italy

Lisätiedot

N:o Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita

N:o Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita N:o 667 1863 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita, kuitenkin lukuun ottamatta kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia,

Lisätiedot

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita,

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, N:o 338 965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja

Lisätiedot

Mäntyöljykyllästys vaihtoehto kreosootille?

Mäntyöljykyllästys vaihtoehto kreosootille? 28.5.2014 1 Mäntyöljykyllästys vaihtoehto kreosootille? Lieksan Puuakatemia seminaari Puun käytön laaja-alaistaminen Janne Monni, vtj, Iivari Mononen Oy 20.-21.5.2014 Lieksa 28.5.2014 2 Esityksen sisältö

Lisätiedot

MEKIN UUDET HAASTEET. Keski-Suomen matkailuparlamentti Jyväskylä 29.11.2006. Pirkko Perheentupa Matkailun edistämiskeskus

MEKIN UUDET HAASTEET. Keski-Suomen matkailuparlamentti Jyväskylä 29.11.2006. Pirkko Perheentupa Matkailun edistämiskeskus MEKIN UUDET HAASTEET Keski-Suomen matkailuparlamentti Jyväskylä 29.11.2006 Pirkko Perheentupa Matkailun edistämiskeskus MEKin uudet tehtävät 2007 Yhtenäistää ja selkeyttää Suomen matkailullista kokonaiskuvaa

Lisätiedot

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti N:o 1088 2965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä

Lisätiedot

WÄRTSILÄ OYJ ABP Vaasan Pörssiaamu

WÄRTSILÄ OYJ ABP Vaasan Pörssiaamu WÄRTSILÄ OYJ ABP Vaasan Pörssiaamu 10.3.2016 Marica Lassus, Viestintäjohtaja, Wärtsilä Finland 1 TÄMÄ ON WÄRTSILÄ Keskeistä 2015 Tilauskertymä 4.932 milj. euroa, -3% Liikevaihto 5.029 milj. euroa, +5%

Lisätiedot

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat 1995 84/1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat 1995 84/1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011 SUOMEN VOIMASSA OLEVAT, ALLEKIRJOITETUT, PARAFOIDUT JA NEUVOTELTAVANA OLEVAT TULOVEROSOPIMUKSET (MUKAAN LUKIEN SÄÄSTÖJEN TUOTTAMIA KOR- KOTULOJA KOSKEVAT SOPIMUKSET), TILANNE 23.3.2016 Valtio Sopimuksen

Lisätiedot

toukokuu oukokuu 2016 Electrification products -divisioona Profiili

toukokuu oukokuu 2016 Electrification products -divisioona Profiili toukokuu oukokuu 2016 Electrification products -divisioona Profiili 1 Electrification products -divisioona Yleiskatsaus ~41 000 työntekijää $ 9,6 miljardia liikevaihto (2015) Toimii yli 100 maassa Valmistuspaikkoja

Lisätiedot

Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset

Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset Miksi GLP (Good Laboratory Practice)? Kemikaalien ja lääkkeiden turvallisuuden testaamiseksi myyntilupaa tai rekisteröintiä varten

Lisätiedot

Fingrid uuden edessä. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. Kantaverkkopäivä

Fingrid uuden edessä. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. Kantaverkkopäivä Fingrid uuden edessä Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen Kantaverkkopäivä 7.9.2011 Perimmäisten kysymysten äärellä Kuka saa omistaa ja ohjata kantaverkkoyhtiöitä? Kantaverkkotoiminnan eriytys Fingridillä uusi

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

Reino Hjerppe. Vihreiden väestöseminaari 26.1.2010 Eduskunnan kansalaisinfossa

Reino Hjerppe. Vihreiden väestöseminaari 26.1.2010 Eduskunnan kansalaisinfossa Reino Hjerppe Vihreiden väestöseminaari 26.1.2010 Eduskunnan kansalaisinfossa 1960-LUVULLA PUHUTTIIN VÄESTÖRÄJÄHDYKSESTÄ PELÄTTIIN MAAPALLON VÄESTÖN KASVAVAN HALLITSEMATTOMAN SUUREKSI VÄESTÖN KASVU OLI

Lisätiedot

Merkittävää eriarvoisuutta WHO-Koululaistutkimuksen tuloksia nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista

Merkittävää eriarvoisuutta WHO-Koululaistutkimuksen tuloksia nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista SOSIAALILÄÄKETIETEEN PÄIVÄT 28.11.2012 Nuoret ja huono-osaisuus Merkittävää eriarvoisuutta WHO-Koululaistutkimuksen tuloksia nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista Kristiina Ojala Jyväskylän yliopisto WHO-Koululaistutkimus

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät piirin GLT-koordinaattorin (GLT-D) vaatimukset, voivat hakea kyseistä virkaa. Hakijoiden tulee lukea vastuista ja vaatimuksista, täyttää hakemus

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma. Apurahahakemus

Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma. Apurahahakemus Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma Apurahahakemus Leojohtajien apurahaohjelman puitteissa myönnetään taloudellista avustusta lionien moninkertaispiireille, osapiireille tai yksittäispiireille

Lisätiedot

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/2300(INI) budjettivaliokunnalta. kehitysyhteistyövaliokunnalle

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/2300(INI) budjettivaliokunnalta. kehitysyhteistyövaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 2010/2300(INI) 1.4.2011 LAUSUNTO budjettivaliokunnalta kehitysyhteistyövaliokunnalle kehitysmaille annettavan EU:n budjettituen tulevaisuudesta (2010/2300(INI))

Lisätiedot

Kierretapit kunnossapitoon, korjauksiin ja huoltoon. Uudet tuotteet

Kierretapit kunnossapitoon, korjauksiin ja huoltoon. Uudet tuotteet Kierretapit kunnossapitoon, korjauksiin ja huoltoon Uudet tuotteet 2016.2 KIERRETAPIT KUNNOSSAPITOON, KORJAUKSIIN JA HUOLTOON JOHDANTO Dormer on täydentänyt laajaa kierretappivalikoimaansa kehittämällä

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2010

Markkinaraportti / heinäkuu 2010 Markkinaraportti / heinäkuu 21 Yöpymismäärissä merkittävää kasvua heinäkuussa Yöpymiset Helsingin majoitusliikkeissä lisääntyivät heinäkuussa 18,2 % edellisvuoden heinäkuusta. Lisäystä tuli sekä kotimaasta

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2010

Markkinaraportti / lokakuu 2010 Markkinaraportti / lokakuu 21 Yöpymiset lisääntyivät lokakuussa Sekä kotimaasta että ulkomailta saapuneiden yöpymisten määrä jatkoi kasvuaan Helsingissä myös lokakuussa. Erityisen voimakkaasti lisääntyivät

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2011

Markkinaraportti / tammikuu 2011 Markkinaraportti / tammikuu 211 Yöpymiset lisääntyivät tammikuussa 9 % Matkailu vilkastui Helsingissä yöpymisissä mitattuna tammikuussa 211 sekä koti- että vientimarkkinoilla. Nousua kirjattiin sekä vapaa-ajan

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

Stenvest Oy - kultakolikkotaulukko

Stenvest Oy - kultakolikkotaulukko Maa Nimellisarvo Lyönti- Kolikon paino Kulta- Suomi 10 Markkaa 1878-1913 3,2258 0,9000 0,0933 2,903 (Finland) 20 Markkaa 1878-1913 6,4516 0,9000 0,1867 5,806 100 Markkaa 1926 4,2105 0,9000 0,1218 3,789

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2014

Markkinaraportti / syyskuu 2014 Markkinaraportti / syyskuu 214 Yöpymiset syyskuussa hieman miinuksella Yöpymiset vähenivät Helsingissä syyskuussa 2,3 %. Vähennyksestä suurin osa tuli kotimaasta yöpymismäärän pienentyessä lähes neljä

Lisätiedot

Markkinaraportti / maaliskuu 2014

Markkinaraportti / maaliskuu 2014 Markkinaraportti / maaliskuu 214 Kotimaan yöpymiset ennallaan maaliskuussa Yöpymiset vähenivät Helsingissä maaliskuussa 2,2 %. Miinus tuli kokonaan ulkomailta kotimaisten yöpymisten pysyessä ennallaan.

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto kesäkuu Report on Finnish Technology Industry Exports Last observation June 2014

Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto kesäkuu Report on Finnish Technology Industry Exports Last observation June 2014 Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto kesäkuu 214 Report on Finnish Technology Industry Exports Last observation June 214 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Export of Technology

Lisätiedot

ACTION 2: KUMPPANUUDET JA LIIKKUVUUS TOHTORITASOLLA - KOKEMUKSIA VENÄJÄLTÄ JA MUUALTA. Irinja Paakkanen, Turun yliopisto

ACTION 2: KUMPPANUUDET JA LIIKKUVUUS TOHTORITASOLLA - KOKEMUKSIA VENÄJÄLTÄ JA MUUALTA. Irinja Paakkanen, Turun yliopisto ACTION 2: KUMPPANUUDET JA LIIKKUVUUS TOHTORITASOLLA - KOKEMUKSIA VENÄJÄLTÄ JA MUUALTA Irinja Paakkanen, Turun yliopisto 21.11.2011 2 ERASMUS MUNDUS ACTION 2 -HANKKEET Turun yliopisto mukana kuudessa EMA2

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2015

Markkinaraportti / joulukuu 2015 Markkinaraportti / joulukuu 2015 Yöpymiset lisääntyivät yli 20 % Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä joulukuussa yli 20 % vuoden takaisesta. Ulkomaalaisyöpymiset lisääntyivät lähes 30 % ja kotimaisetkin

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2015

Markkinaraportti / syyskuu 2015 Markkinaraportti / syyskuu 2015 Yöpymiset 8 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä syyskuussa 8 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät neljä prosenttia ja ulkomailta tulleiden

Lisätiedot

Tecnotree Oyj Yhtiökokous 2011 Bolagsstämma Tervetuloa Välkommen

Tecnotree Oyj Yhtiökokous 2011 Bolagsstämma Tervetuloa Välkommen Tecnotree Oyj Yhtiökokous 2011 Bolagsstämma 2011 23.3.2011 Tervetuloa Välkommen Agenda 1/3 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2011

Markkinaraportti / joulukuu 2011 Markkinaraportti / joulukuu 211 Yöpymiset 4 % plussalla joulukuussa Helsingin majoitusliikkeiden yöpymisten nousu jatkui joulukuussa ja kasvua kirjattiin 4,1 %. Lisäys painottui vientimarkkinoille kasvun

Lisätiedot

COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ECLAIRAGE INTERNATIONAL COMMISSION ON ILLUMINATION INTERNATIONALE BELEUCHTUNGSKOMMISSION.

COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ECLAIRAGE INTERNATIONAL COMMISSION ON ILLUMINATION INTERNATIONALE BELEUCHTUNGSKOMMISSION. Advancing knowledge and providing standardisation to improve the lighted environment The International Commission on Illumination - also known as the CIE from its French title, the Commission Internationale

Lisätiedot

Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2009 Verohallinnon päätös Dnro 2033/32/2008,

Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2009 Verohallinnon päätös Dnro 2033/32/2008, Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2009 Verohallinnon päätös Dnro 2033/32/2008, 9.12.2008 7611 Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2008 Verohallitus on 30 päivänä

Lisätiedot

EU:n etuuskohtelusopimukset: Viennissä tarvittavat alkuperäselvitykset

EU:n etuuskohtelusopimukset: Viennissä tarvittavat alkuperäselvitykset EU:n etuuskohtelusopimukset: Viennissä tarvittavat alkuperäselvitykset Sopimusmaa Sopimus EFTA - Islanti ETA ( EUR- - Liechtenstein ETA ( EUR- - Norja ETA ( EUR- - Sveitsi Vapaakauppasopimus ( EUR- Albania

Lisätiedot

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin 19.9.2012 Finnpartnership-liikekumppanuusohjelma tausta ja tavoite Ulkoasiainministeriön rahoittama ja Finnfundin hallinnoima ohjelma Tavoitteena lisätä suomalaisten

Lisätiedot

MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät moninkertaispiirin GLT-koordinaattorin (GLT-MD) vaatimukset (sivu 3), voivat hakea kyseistä virkaa. Hakijoiden tulee lukea tiedot

Lisätiedot

VEROHALLINNON PÄÄTÖS VEROVAPAISTA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSISTA 2012

VEROHALLINNON PÄÄTÖS VEROVAPAISTA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSISTA 2012 VEROHALLINNON PÄÄTÖS VEROVAPAISTA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSISTA 2012 Verohallinto on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 73 :n ja 75 :n 2 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat

Lisätiedot

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi NUORET JA LIIKENNE Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi 14.2.2013 Rovaniemi 2 Rainer Kinisjärvi Liikenneonnettomuudet ja uhrit 2012 254 kuollutta Yhteensä 26 000 loukkaantunutta (vuonna 2011). Poliisin tietoon

Lisätiedot

Markkinaraportti / maaliskuu 2013

Markkinaraportti / maaliskuu 2013 Markkinaraportti / maaliskuu 213 Helsingin yöpymiset 5 % miinuksella Yöpymisten määrä väheni maaliskuussa Helsingissä 5, %. Miinusta tuli sekä kotimaasta yöpymisten vähentyessä 7,8 % että ulkomailta, josta

Lisätiedot

Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2012

Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2012 Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2012 Antopäivä: 7.12.2011 Diaarinumero: 816/32/2011 Voimassaolo: Toistaiseksi Verohallinto on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2015

Markkinaraportti / tammikuu 2015 Markkinaraportti / tammikuu 2015 Yöpymiset kotimaasta 11 % plussalla Yöpymiset vähenivät Helsingissä tammikuussa 6,1 %. Vähennys tuli kokonaan ulkomailta miinuksen ollessa 19,2 %. Kotimaasta tilastoitiin

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

Erasmus+ korkeakoulutukselle Globaali liikkuvuus, Call Anni Kallio ja Sini Piippo CIMO

Erasmus+ korkeakoulutukselle Globaali liikkuvuus, Call Anni Kallio ja Sini Piippo CIMO Erasmus+ korkeakoulutukselle Globaali liikkuvuus, Call 2015 Anni Kallio ja Sini Piippo CIMO 2.2.2015 Esityksen sisältö Mitä on Erasmus+ globaali liikkuvuus? Globaalin liikkuvuuden rahoitus Yksilöapurahat

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2009

Markkinaraportti / lokakuu 2009 X / 29 Markkinaraportti / lokakuu 29 Kotimaiset yöpymiset selvässä kasvussa Helsingin yöpymistilastoja kaunistavat kotimaan matkailun vilkastumisen jatkuminen. Nousu tulee vapaa-ajan matkailusta, joka

Lisätiedot

LUKU XX JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT

LUKU XX JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT Kansainvälisellä hallituksella on valta määrätä tämän järjestön kaikista virallisista julkaisuista sekä oikeus valvoa ja ohjata niitä. B. MÄÄRITELMÄ "VIRALLINEN JULKAISU"

Lisätiedot

Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen. 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen

Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen. 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen DEMOGRAFIA Lähde: Statista 2013 Koko 357 092 km2 (1,05 x Suomi) 82,4 miljoonaa asukasta (15,8 x Suomi)

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu

Markkinaraportti / toukokuu V / 25 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / toukokuu World Skills 25 näkyi tilastoissa Toukokuussa ulkomaalaisten yöpymiset olivat selvässä kasvussa. Viime vuoden toukokuuhun verrattuna

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2012 Verohallinnon päätös. verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2013

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2012 Verohallinnon päätös. verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2013 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012 828/2012 Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2013 Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2012

Lisätiedot

PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät alla listatut piirin 100-vuotisjuhlan koordinaattorin vaatimukset, voivat hakea tätä virkaa. Pyydä hakijoita lukemaan tiedot viran vastuista

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu 2013

Markkinaraportti / toukokuu 2013 Markkinaraportti / toukokuu 213 Yöpymiset ulkomailta kääntyivät nousuun Yöpymisten määrä väheni toukokuussa Helsingissä prosentin verran edellisvuoden toukokuusta. Miinus tuli kokonaan kotimaasta yöpymisten

Lisätiedot

Väestöennuste 2012 mikä muuttui?

Väestöennuste 2012 mikä muuttui? mikä muuttui? Markus Rapo, Tilastokeskus Rakenteet murroksessa pohjoinen näkökulma 29.11.2012, Oulu Esityksessäni Havaittu väestökehitys Tilastokeskuksen väestöennuste luonne ja tulkinta oletukset (vs.

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2011

Markkinaraportti / elokuu 2011 Markkinaraportti / elokuu 211 Ulkomaiset yöpymiset nousussa, kotimaiset laskussa Pitkään jatkunut kotimaisten yöpymisten kasvu pysähtyi elokuussa, kun yöpymiset vähenivät 4,1 % edellisen vuoden elokuusta.

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2009

Markkinaraportti / tammikuu 2009 I / 29 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / tammikuu 29 n kampanjat Helsinkiä kampanjointiin tammikuussa näkyvästi yhteistyössä Expedia-matkanjärjestäjän kanssa Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa,

Lisätiedot

Verovapaat matkakustannusten korvaukset vuonna 2017

Verovapaat matkakustannusten korvaukset vuonna 2017 Verovapaat matkakustannusten korvaukset vuonna 2017 Verohallinto on tehnyt 30.11.2016 päätöksen verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2017 (dnro: A177/200/2016). 1 Vuodelta 2017 toimitettavassa

Lisätiedot

Market Report / November 2011

Market Report / November 2011 Market Report / 211 Nights in unchanged The growth in nights that had continued throughout the year practically came to an end in. The increase compared with the year before was only.3%. Domestic nights

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 1.8.2015 FI L 206/69 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/1338, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2015, kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisesti toimittamien suunnitelmien

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu

Markkinaraportti / heinäkuu VII / 25 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / heinäkuu Matkailu Venäjältä ja Virosta kasvanut voimakkaasti Venäjältä ja Virosta Helsinkiin suuntautuvan matkailun kasvu jatkuu. Venäjän talouden

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Kesäkuu. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Mikkelin seudun edellä

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Kesäkuu. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Mikkelin seudun edellä KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 20.8.2012 Kesäkuu Yöpymiset ulkomailta + 4 % tammi-kesäkuussa Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (70.300) lisääntyivät tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2017

Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2017 Dnro A177/200/2016 Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2017 Verohallinto on tuloverolain (1535/1992) 73 :n ja 75 :n 2 momentin nojalla, sellaisina kuin niistä 73 :n

Lisätiedot

Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset

Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset Osaamista ohjaukseen koulutuspäivä 13.3.2015, Lahti Heikki Taulu ekonomisti Akava 25 20 15 10 5 0 Työttömyysaste Suomessa, Euroopassa ja

Lisätiedot

Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2016

Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2016 Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2016 Antopäivä: 1.12.2015 Diaarinumero: A175/200/2015 Voimassaolo: 1.1.2016 Verohallinto on tuloverolain (1535/1992) 73 :n ja 75

Lisätiedot

Liite 1 Ulkomaan päivärahat ja hotellikorvausten enimmäismäärät

Liite 1 Ulkomaan päivärahat ja hotellikorvausten enimmäismäärät Liite 1 Ulkomaan päivärahat ja hotellikorvausten enimmäismäärät / Euroa 2011 Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen ja hotellikorvausten enimmäismäärät ovat: MAA TAI ALUE korvauksen

Lisätiedot

Market Report / December 2011

Market Report / December 2011 Market Report / 211 Overnight stays up 4% in Growth in overnight stays at Helsinki's accommodation establishments continued in and an increase of 4.1% was recorded. The increase focused on the export segment

Lisätiedot

Erasmus+ korkeakoulutukselle Globaali liikkuvuus, call 2015. Anni Kallio 27.10.2014

Erasmus+ korkeakoulutukselle Globaali liikkuvuus, call 2015. Anni Kallio 27.10.2014 Erasmus+ korkeakoulutukselle Globaali liikkuvuus, call 2015 Anni Kallio 27.10.2014 Esityksen sisältö Mitä on Erasmus+ globaali liikkuvuus? Globaalin liikkuvuuden rahoitus Yksilöapurahat Hakeminen ja arviointi

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2012

Markkinaraportti / syyskuu 2012 Markkinaraportti / syyskuu 212 Helsingin yöpymisissä vähän muutoksia syyskuussa Yöpymisten määrä väheni syyskuussa Helsingissä aavistuksen eli,4 %. Vähennys oli täsmälleen yhtä suuri elokuussa. Kotimaasta

Lisätiedot

Tuottavuuskehitys pkyrityksissä

Tuottavuuskehitys pkyrityksissä Tuottavuuskehitys pkyrityksissä Mika Maliranta (ETLA & Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu) Talouskasvua pk-yritysten tuottavuutta kehittämällä, TEM, 20.10.2010 1 Johtopäätökset (1/2) Kasvupolitiikka

Lisätiedot

Kuinka ammattirakenteet mukautuvat globaaleihin arvoketjuihin

Kuinka ammattirakenteet mukautuvat globaaleihin arvoketjuihin Kuinka ammattirakenteet mukautuvat globaaleihin arvoketjuihin Mika Maliranta (ETLA & Jyväskylän yliopisto) Maakunnan yhteistyöryhmän tulevaisuusfoorumi, osa 2, Jyväskylä, 10.5.2011 THE RESEARCH INSTITUTE

Lisätiedot

Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience

Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience Scottish Educational Review, 43 (1), 3-23. Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience Pasi Sahlberg ABSTRACT INTRODUCTION 3 term remains controversial. FROM PERIPHERY TO LIMELIGHT 4 entire

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2011

Markkinaraportti / lokakuu 2011 Markkinaraportti / lokakuu 211 Yöpymiset etenkin ulkomailta edelleen nousussa Ulkomailta tulleiden yöpymismäärä lisääntyi Helsingissä lokakuussa merkittävästi edelleen huolimatta viipymän lyhentymisestä.

Lisätiedot

Karttahuoneen karttavalikoima 2009

Karttahuoneen karttavalikoima 2009 www kartat marras 2009.xls Page 1 Karttahuoneen karttavalikoima 2009 16.11.2009 * tuote on kirja Hallwag Distoguide tiekartat 978-3-8283-0033-0 Alankomaat 1:200 000 978-3-8283-0005-7 Australia 1:4 milj.

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Kesäkuu 212 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset ulkomailta kesäkuussa + 8 % Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.3) lisääntyivät kesäkuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Lions Clubs International Jäsenyys Usein kysyttyjä kysymyksiä

Lions Clubs International Jäsenyys Usein kysyttyjä kysymyksiä K: Miten raportoin Ei jäsenmuutoksia tässä kuussa? V: Mene Oma lionsklubini -valikkoon ja valitse Jäsenet. Jäsenet -sivulla voit klikata Ei muutoksia tässä kuussa -painiketta. Valitse raportointikuukausi

Lisätiedot

Lapsen oikeudet ulottuvat myös nettiin. Mari Laiho Nettiturvallisuustyön päällikkö

Lapsen oikeudet ulottuvat myös nettiin. Mari Laiho Nettiturvallisuustyön päällikkö Lapsen oikeudet ulottuvat myös nettiin Mari Laiho Nettiturvallisuustyön päällikkö Lapsen oikeudet YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus valtioita sitova Lasten aseman, oikeuksien ja osallisuuden turvaaminen

Lisätiedot

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Hyvä aloittavien lionjohtajien instituutin osallistuja, Sinut on valittu osallistumaan aloittavien lionjohtajien instituuttiin, onneksi olkoon! Tämän

Lisätiedot

Perusopetuksen matematiikan oppimistulokset ja niiden kehitys

Perusopetuksen matematiikan oppimistulokset ja niiden kehitys Perusopetuksen matematiikan oppimistulokset ja niiden kehitys Pekka Kupari Jyväskylän yliopisto Koulutuksen tutkimuslaitos Mitä esityksessäni käsittelen? Matematiikan opetuksen kansainvälinen arviointi

Lisätiedot

Ajankohtaista Fingridistä

Ajankohtaista Fingridistä 1 Ajankohtaista Fingridistä Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj Verkkopäivä 9.9.2008 2 Mielenkiintoinen toimintaympäristö! Suomen ilmasto- ja ja energiastrategia Suuret ydinvoimayksiköt Tuulivoima

Lisätiedot