Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginvaltuusto AIKA kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjantarkastus 5 3 Kouluverkkotyöryhmän esitys koskien Äänekosken lukion toimitiloja 6 4 Äänekosken Teollisuuskiinteistöt Oy:n lainan takaus 11 5 Ääneseudun Asunnot Oy:n yritystodistusohjelmien takaus 13 6 Kirppulan alueen kiinteistönomistajien kirje alueen poistamiseksi 17 Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan toiminta-alueesta 7 Vasemmistoliiton ja Vihreiden valtuustoryhmien valtuustoaloite Äänekosken 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta 31 EU:n korkeamman yritystukitason alueeksi 9 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite Viranhaltijapäätökset julkisiksi 32

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätie dot LÄSNÄ Tiusanen Matti 18:00-19:12 puheenjohtaja Hakonen Eero 18:00-19:12 jäsen Halttunen Jari 18:00-19:12 jäsen Hautsalo Harri 18:00-19:12 jäsen Heimonen Tapio 18:00-19:12 jäsen Holopainen Simo 18:00-19:12 jäsen Hyytiäinen Laura-Liisa 18:00-19:12 jäsen Hänninen Seppo 18:00-19:12 jäsen poissa 5 Isoviita Martti 18:00-19:12 jäsen Kainu Keijo 18:00-19:12 jäsen Kiiskinen Kari 18:00-19:12 jäsen poissa 4 Korhonen Jani 18:00-19:12 jäsen Kumpu Risto 18:00-19:12 jäsen Kumpulainen Kari 18:00-19:12 jäsen Laitinen Marko 18:00-19:12 jäsen Lax Lauri 18:00-19:12 jäsen Leppänen Pekka 18:00-19:12 2. varapuheenjohtaja Lindell Leila 18:00-19:12 jäsen Lunttila Tommi 18:00-19:12 jäsen Lång Kyllikki 18:00-19:12 jäsen Martins Sirpa 18:00-19:12 jäsen Monteiro Flores Ilidio 18:00-19:12 jäsen Niskanen Kalle 18:00-19:12 jäsen Nyholm Rolf 18:00-19:12 1. varapuheenjohtaja Närhi Merja 18:00-19:12 jäsen poissa 5 Penttinen Henna 18:00-19:12 jäsen Piilonen Pentti 18:00-19:12 jäsen Pulli Timo 18:00-19:12 jäsen Pönkänen Erkki 18:00-19:12 jäsen poissa 6 Saastamoinen Harri 18:00-19:12 jäsen Salminen Pentti 18:00-19:12 jäsen Salo Jani 18:00-19:12 jäsen Sohlman Jouni 18:00-19:12 jäsen Soininen Piia 18:00-19:12 3. varapuheenjohtaja Tikander Suvi 18:00-19:12 jäsen Tuhkanen Marko 18:00-19:12 jäsen Tuikka Minna 18:00-19:12 jäsen Tuominen Marke 18:00-19:12 jäsen Turunen Ann-Niina 18:00-19:12 jäsen Virtanen Matti 18:00-19:12 jäsen poissa 6 Lakanen Liisa 18:00-19:12 varajäsen Nyrönen Riitta 18:00-19:12 varajäsen Tuikka Kimmo 18:00-19:12 varajäsen Ruotsalainen Seppo 18:35-18:50 varajäsen läsnä 4 ja 5 Pasanen Kauko 18:40-19:10 varajäsen läsnä 5 ja 6 POISSA Penttinen Hannu jäsen Salmelin Simo jäsen Tani Jaana jäsen Auvinen Markku vapaa-aikajohtaja Kinnunen Olli kaavoituspäällikkö Rautjärvi Tommi rakennuttajapäällikkö MUU Javanainen Hannu 18:00-19:12 kaupunginjohtaja poissa 4 Härtsiä Ville 18:00-19:12 opetus- ja kasvatusjohtaja Kolehmainen Raija 18:00-19:12 perusturvajohtaja Kriivarinmäki Arja-Leena 18:00-19:12 henkilöstöjohtaja Tuononen Matti 18:00-19:12 talousjohtaja

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Käyhkö Seija 18:00-18:40 toimitusjohtaja, Äänekos ken Teollisuuskiinteistöt Oy Kareaho Pekka 18:00-18:50 toimitusjohtaja, Ääneseudun Asunnot Oy ALLEKIRJOITUKSET Matti Tiusanen Puheenjohtaja Arja-Leena Kriivarinmäki Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Lauri Lax Tommi Lunttila PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo 9:00-12:00 Äänekosken kaupungin hallintopalvelut

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KVALT 1 Kuntalain 54 :n 4 momentin mukaan kokouskutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto siten kunta KuntaL:n 64 :ssä säädetään. Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Ehdotus: Suoritetaan nimenhuuto, minkä jälkeen kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvaltuuston päätös: Suoritettiin nimenhuuto. Paikalla todettiin olevan 40 valtuutettua ja 3 varavaltuutettua. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjantarkastus KVALT 2 Ehdotus: Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoi tuk si neen pi de tään tar kastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on en na kolta ilmoitettu. Kaupunginvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja puheenjohtaja määrää pöytäkirjantarkastuksen tapahtuvaksi perjantaina 21. päivänä helmikuuta 2014 klo 15 mennessä ja tarkastetun pöytäkir jan pi det tä väksi ylei sesti nähtävänä maanantaina 24. päivänä helmikuuta 2014 klo 9-12 Ääne kos ken kaupungintalolla. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Lauri Lax ja Tommi Lunttila. Kaupunginvaltuuston päätös: Hyväksyttiin.

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kouluverkkotyöryhmän esitys koskien Äänekosken lukion toimitiloja 801/ /2013 KH Koulurakennuksen tutkimukset Äänekosken lukio työskentelee Hiskinmäen koulukiinteistössä. Koulunkiinteistön kunto on kartoitettu IssProko Oy:n toimesta syksyllä Tutkimusten mu kaan kivikoulun liikuntasalin lattia on kauttaaltaan märkä. Kivikoulun maanvastaisen seinän mineraalivillaeristeet sekä välipohjan lastuvil laeriste ovat mikrobivaurioituneet. Kampakoulun lattioissa on runsaasti märkiä paikkoja. Lisäksi kantavien väliseinien alaosat ovat märkiä. Kampakoulun rakenteista löytyi vaurioitunutta puuai nesta. Otetuista näytteistä lähes 50 %:ssa oli eriasteisia vaurioita. Kuntoarviossa todettiin, että kiinteistössä on toteutettava kiireellisenä n. 1,5 milj.euron kor jaukset. Kustannuksiin ei ole laskettu väistötilojen vaikutusta. Myö hemmin toteutettavan peruskorjauksen korjausaste on arviolta n 60 % ja kustannukset noin 11 milj.euroa. Kaiken kaikkiaan välittömien korjausten ja varsinaisen peruskorjauksen kustannukset ilman väis tötiloja ovat noin. 13,5 milj.euroa. Oirekyselyt Koululla on henkilökunnalle tehty Örebro-kysely vuosina 2008, 2010 ja Opiskelijoille ei oirekyselyä ole tehty. Terveydenhoitajan tämän syksyisten tieto jen mukaan n. 10 oppilasta oireilee vakavasti, lisäksi päänsärky- ja väsymysoireita on isolla osalla oppilaista. Kaksi opiskelijaa on siirty nyt toiseen luki oon ärsytysoireiden vuoksi. Örebrokyselyn 2010 ja 2012 tulokset ovat vertailukelpoiset, koska molemmissa kyselyissä on ollut muka na Telakkakadun koululta tulleet opettajat. Kyselyyn vastanneiden oireet ovat lisääntyneet huomattavasti. Terveydellisten olojen tarkastus Hiskinmäen koulukiinteistössä tehtiin ylimääräinen koulun terveydellisten olojen tarkastus Laukaan ympäristöterveydenhuollon toteuttamana Tar kastuskertomuksen johtopäätökset edellyttävät Äänekosken kau pungin ryhtyvän mahdollisimman pian toimenpiteisiin toiminnan siir tämiseksi terveellisiin ja turvallisiin tiloihin.

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Valtuustoponsi Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ponnen, jossa mm. todet tiin, että sekä Asemaka dun koulun että Äänekosken lukion koulujen oppilaat aloittavat syyslukukaudella 2014 turvallisissa ja terveissä ti loissa. Koulutyöryh mä jatkaa työskentelyään ja osoittaa tarvittaville väistöti loille niiden tarvitsemat paikat sekä jatkaa koko kouluverkon selvittä mistä aiem min annetun ohjeistuksen mukaan. Toisen asteen koulutuksen näkymiä Oppivelvollisuusikä Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman mukaisesti kriittisen nivelvaiheen koulutuksen jatku vuuden turvaamiseksi, keskeyttämisen vähentämiseksi ja nuorten työurien pidentämiseksi oppivelvollisuusikää nostetaan 17 vuoteen. Uudistus koskee koko ikäluokkaa ja valmistellaan siten, että sillä ta voitetaan erityisesti nuoret, jotka eivät pääse koulutukseen perus opetuksen jälkeen. Valmisteilla olevan lainsäädännön oletetaan tu levan voimaan Koulutuksen tavoitteet ja opetussuunnitelmien perusteet Lukiokoulutuksen tavoitteet ja tuntijako sekä opetussuunnitelmien perusteet tulevat voimaan Ammatillisen koulun tutkintorakenteen uudistetut säädök set tulevat voimaan Rahoitusjärjestelmän muutokset Valtion tavoitteena on toteuttaa toisen asteen koulutuksen järjestäjäverkon rakenteellinen uu distaminen ja rahoitusjärjestelmän uudistaminen, siten että rahoitus perustuu ensisijaisesti suorituksiin ja tuloksiin ei opiskeluaikaan. Ra hoituslainsäädäntö tulee voimaan Toisen asteen koulutuksen järjestäjäverkkoa pyritään tiivistämään siten, että vahvojen lukio koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimintaedelly tyksiä parannetaan, jotta jatko-opintoihin ja työ elämän tarpeisiin vastaa va koulutuksen alueellinen saavutettavuus voidaan turvata. Koulu tuksen järjestämisluvat uudistetaan viimeis tään mennessä. Rahoitusjärjestelmän muutoksista aiheutuu myös säästöjä tila- ja laitekustannuksiin ammatil lisessa koulutuksessa. Toinen aste Äänekoskella

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Hallintojohtajan ehdotus: Äänekoskella toimii kolme toisen asteen koulutusta tuottavaa oppilaitosta: Pohjoisen Kes ki-suomen oppimiskeskus (Poke), Keski-Suomen Opisto ja Ääne kosken lukio. Toisen asteen opiskelijoita on Äänekoskella noin Oppilaitokset sijaitsevat Äänekosken keskustassa ja Suolahdessa siten, että toimitilojen sijainti ei edesauta oppilaitosten välistä yhteistyötä. Lukio ja Poke ovat kuitenkin tehneet viime vuosina li sääntyvissä määrin yhteistyötä. Vuosittain valmistuu muutama opiskelijoita, joilla on sekä ammatillisen koulutuksen tutkinto ja ylioppilastut kintotodistus. Mikäli pystymme toimintaa ke hittämällä vahvistamaan toisen asteen koulutuksen houkuttelevuut ta, taloudellisuutta ja te hokkuutta, vaikutamme samalla Äänekosken mahdollisuuksiin säilyä edelleen monipuolisena toisen asteen koulu tuksen kaupunkina. Kouluverkkotyöryhmä esittää hallitukselle: 1. Hallitus antaa tilapalveluille ja opetuspalveluille luvan aloittaa välittömästi valmistelun väis tötilojen rakentamiseksi lukiolle siten, että tilat ovat käytössä luku vuoden alussa. 2. Hallitus esittää valtuustolle, että Äänekosken lukiolle rakennetaan uudet tilat. Uudisraken nuksen suunnittelu aloitetaan pikaisesti siten, että rakennustyö on mahdollista aloittaa vuoden 2015 aikana. Uudisrakennus valmistuu vuoteen 2017 mennessä, jolloin isot investoinnit vaativa sähköinen ylioppilaskirjoitus on käytössä. 3. Hallitus velvoittaa tilapalvelun laatimaan lisätalousarvioesityksen väistötilojen hankkimisek si ja uudisrakennuksen suunnittelemiseksi. 4. Hallitus antaa luvan valmistella lukion uuden rakennuksen sijoittamista Poken Piilolantien yksikön läheisyyteen siten, että muodos tuu toisen asteen kampusalue. (valmistelu opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä, puh ) Kaupunginhallitus päättää 1. antaa tilapalveluille ja opetuspalveluille luvan aloit taa vä lit tömästi valmistelu väistötilojen rakentamiseksi lu kiolle si ten, et tä tilat ovat käytössä lukuvuoden alussa. 2. esittää kaupunginvaltuustolle, että Äänekosken lukiolle rakenne taan uu det tilat. Uudisrakennuksen suunnittelu aloitetaan pikaisesti si ten, että rakennustyö on mahdollista aloittaa vuoden 2015 ai kana. Uudisrakennus valmistuu vuoteen 2017 mennes-

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto sä, jol loin isot investoinnit vaativa sähköinen ylioppilaskirjoitus on käytössä. 3. velvoittaa tilapalvelun laatimaan lisätalousarvioesi tyk sen väistötilojen hankkimiseksi ja uudisrakennuksen suunnittelemiseksi. 4. antaa luvan valmistella lukion uuden rakennuksen si joit ta mista Poken Piilolantien yksikön läheisyyteen siten, et tä muo dostuu toisen asteen kampusalue. Päätös: Hyväksyttiin. KH Kaupungin taloudellisen tilanteen ja erittäin mittavien investointipaineiden johdosta kaupunginhallituksen , 3, tekemä päätös on syy tä ottaa uudelleen pohdittavaksi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupungin hallintosäännön 33 :n 2 momentin nojalla kaupun ginhallitus päättää ottaa tämän asian käsittelyyn ko kouskutsun ulkopuolisena asiana. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää 1. antaa tilapalveluille ja opetuspalveluille luvan aloittaa välittömästi valmistelu väistötilojen etsimiseksi lukiolle siten, että ti lat ovat käytössä lukuvuoden alussa. 2. neuvotella Poken kanssa, että ennen kuin suunnittelulupa ja/tai rakennuslupasuunnittelu aloitetaan, käydään läpi Poken kaikki nykyiset opetustilat ja opetustiloiksi sopivat mahdollisimman tarkasti. Lisäksi käydään läpi mahdollisten tilojen osalta tilojen terveellisyys- ym. tekijät. Edellisen tarkoitus on lukiolle tarvittavien uu sien tilojen mahdollistaminen ilman suurta laajaa uudisra ken tamista. Lukion ja Poken tilojen tarkastelu annetaan puolu eettomalle toimijalle. 3. velvoittaa tilapalvelun laatimaan lisätalousarvioesityksen väistötilojen hankkimiseksi ja tarvittaessa uudisrakennuksen suunnittelemiseksi. 4. antaa luvan valmistella selvitysten jälkeen tarvittaessa lu kion

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto uuden ra ken nuk sen sijoittamista Poken Piilolantien yksikön lähei syy teen si ten, että muodostuu toisen asteen kampusalue. Päätös: Hyväksyttiin. KVALT 3 Kaupunginvaltuuston päätös: Hyväksyttiin. Liite nro 1 Liite nro 2 Liite nro 3 Liite nro 4 Hiskinmäen koulun kunto- ja sisäilmatutkimus ja , ISS Proko Oy Hiskinmäen koulun kuntoarvio, , ISS Proko Oy Hiskinmäen koulun terveydellisten olojen tarkastus, Laukaan ympäristöterveydenhuolto, Tekninen vertailu, Asemakadun koulu ja Hiskinmäen koulu, , ISS Proko Oy

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Äänekosken Teollisuuskiinteistöt Oy:n lainan takaus KH Äänekosken teollisuuskiinteistöt Oy on kokouksessaan ( 5) käsitellyt Nordean bullet -lainan konvertointia. Valtran tuotekehityshallin rakentamiseen on otettu Nordea Pankista 2 miljoonan euron laina (maksettu pois syyskuussa 2013) ja 1 miljoonan euron bullet -laina, joka erääntyy maksettavaksi yhdellä kertaa Lainatarjoukset uudesta 1 miljoonan euron lainasta viiden vuoden laina-ajalla on pyydetty kolmelta pankilta. Hallitus päätti kokouksessaan yksimielisesti ottaa edullisimman tarjouksen tehneeltä Keski-Suomen Osuuspankilta 1 miljoonan euron lainan, jonka laina-aika on viisi vuotta, korko on sidottu 6 kk euribor -korkoon ja jonka lyhennykset maksetaan tasasuuruisin erin puolivuosittain. Lainasta on mahdollista maksaa ylimääräisiä lyhennyksiä tai laina voidaan maksaa kokonaisuudessaan pois laina-aikana kuluitta. Hallitus päätti hakea lainalle Äänekosken kaupungin takausta. Äänekosken kaupunki omistaa 100 % yrityksen osakekannasta. Kuntalain 2. luvun 13 :n 2 momentin 6 -kohdan mukaan valtuuston tulee päättää takaussi toumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta. Oikeus kirjallisuudessa (Harjula&Prättälä: Kuntalaki, tausta ja tulkinnat) on todettu, että kunta voi toimialansa puitteissa antaa takaussitoumuk sia tai muita vakuuksia. Lisäksi todetaan, että niissä tapauksissa, joissa vakuuden antaminen on mahdollista, kunnan päätösvaltaa käyttää valtuusto. Hallintovaliokunnan mietinnön mukaan (HaVM 18/1994 vp s. 15) takauksia ja muita vakuuk sia yksittäiselle kunnan ulkopuoliselle yritykselle annettaessa on ol tava entistä pidättyvämpi. Takauksen antamiseen liittyvän riskin on oltava järkevässä suhteessa kunnan kantokykyyn eikä riski saa to teutuessaan vaarantaa kunnan toiminnan jatkuvuutta. Takauksia ja muuta suoraa taloudellista tukea tulisi yleensä antaa vain sellaisille yhteisöille, jotka ovat kunnan määräämisvallassa tai joiden toiminta läheisesti liittyy kunnan omaan toimintaan. Riskien hallitsemiseksi takauspäätösten on perustuttava tarkkaan harkintaan ja ajan tasalla oleviin tietoihin. Kunnan edut on turvattava edellyttämällä riskit katta vien vastavakuuksien antamista kunnalle. Hallintojohtajan ehdotus: (Valmistelija: talousjohtaja Matti Tuononen, puh ) Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Äänekosken Teolli suuskiinteistöt Oy:n euron lainalle takauksen.

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Päätös: Hyväksyttiin. Takausmaksuna peritään vuosittain 0,2 %:n provisio vuodenvaihteen (tilanne ) lainasaldon mukaan. Kari Kiiskinen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian kä sittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi Tom mi Lunttila. KVALT 4 Äänekosken Teollisuuskiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Seija Käyhkö antoi kaupunginvaltuustolle selvityksen yhtiön taloudellisesta ti lanteesta. Kaupunginvaltuuston päätös: Hyväksyttiin. Kari Kiiskinen ja Hannu Javanainen eivät esteellisinä osallistuneet tämän asian käsittelyyn eivätkä päätöksentekoon. Seppo Ruotsalainen osallistui varajäsenenä tämän asian käsittelyyn ja pää tök sentekoon.

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ääneseudun Asunnot Oy:n yritystodistusohjelmien takaus 112/020406/2013 KH Kaupungin tytäryhtiöillä on pitkäaikaisten lainoitustarpei den lisäksi tarvetta lyhyt aikaiselle vie raalle pääomalle. Rahoitustar peita on hoidettu osin kaupungin myöntämien lainojen kautta. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kunnan tytäryhtiön on mahdollista solmia ns. kuntayritystodistusohjelma suoraan rahalaitoksen kanssa. Ohjelman puitteissa yhtiö voi hankkia lainoitusta, jonka juoksuaika on vähintään yksi päivä ja enintään alle vuoden. Ohjelmasta on kustannuksia vain sitä käy tettäessä. Ohjelman vakuudeksi vaaditaan kunnan omavelkai nen takaus. Äänekosken kaupunki on myöntänyt enintään kolmen miljoonan euron omavelkaiset takaukset Äänekosken Vuokra-asunnot Oy:n rahoituslaitosten Nordea Pankki Oyj, OKO Pankki Oy, Sampo Pankki Oyj ja Kuntarahoitus Oy kanssa solmituille yritystodistusohjelmille. Äänekosken Vuokra-asunnot Oy ja Suolahden Vuokra-asunnot Oy yhdistyivät vuoden 2013 alusta Ääneseudun Asunnot Oy:ksi. Yhdistyminen toteutettiin fuusioimalla Äänekosken Vuokra-asunnot Oy Suolah den Vuokra-asunnot Oy:öön, jolloin uusi yhtiö sai Suolah den Vuok ra-asunnot Oy:n y-tunnuksen. Sopimukset, jotka on solmit tu Ääne kosken Vuokra-asunnot Oy toimesta, joudutaan osin uusimaan. Ääneseudun Asunnot Oy olisi halukas solmimaan yritystodistus-ohjelmat Pohjola Pankki Oyj:n ja Kuntarahoitus Oy:n kanssa. Limiiteiksi yhtiö esittää viisi miljoonaa euroa/ rahalaitos. Yhtiön hallitus on esittänyt, että kaupunki myöntäisi sen tekemille uusille enintään viiden miljoonan euron / rahalaitos yritysohjelmatodistuksille kaupungin omavelkaiset takaukset. Takaussitoumus on voimassa toistaiseksi ja se ei ole täytetakaus ja siihen ei sovelleta takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain (361/1999) 2 luvun 6 pykälää. (valmistelu rahoitusjohtaja Jouko Salonen, puh )

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Esitetään kaupunginvaltuustolle, että Äänekosken kaupunki myöntää Ääneseudun Asunnot Oy:n ja Pohjola Pankki Oyj:n ja Kuntarahoitus Oy:n välisten yritystodistusohjelmien puitteissa liikkeelle laskettujen yritystodistusten haltijoiden hyväksi, yhteismäärältään enintään viiden miljoonan euron / rahalaitos, suuruisten yritystodistusten takaisin maksamisen vakuudeksi kaupungin omavelkaisen takauksen. Takaus käsittää yritystodistusten pääoman mahdollisine korkoineen, viivästys korkoineen, pe rimiskuluineen ja muine velvoitteineen, joista lainanottaja vastaa yri tystodistussopimuksen mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin. KVALT Sirpa Martins ja Marke Tuominen poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kaupunginvaltuuston päätös: Hyväksyttiin. Eero Hakonen, Tapio Heimonen, Seppo Hänninen ja Sirpa Martins eivät esteellisinä osallistuneet tämän asian käsittelyyn eivätkä päätöksentekoon. Varajäsenet Liisa Lakanen ja Sinikka Rautiainen osallistuivat tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. KH Ääneseudun Asunnot Oy:n hallitus on kokouksessaan ( 5) päättänyt esittää Äänekosken kaupungille, että kaupunki muuttaisi takauspäätöstään kuntayritystodistusten osalta siten, että Kuntarahoitus Oyj:n liikkeelle laskettujen yritystodistusten enimmäismäärä muutettaisiin euroon.

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto "Äänekosken kaupunginvaltuusto on antanut takaussitoumukset Ääneseudun Asunnot Oy:lle Kuntarahoitus Oyj:n ja Pohjola Pankki Oy:n yritysto distusohjelmia varten niin, että molempien liikkeelle laskettujen yri tystodistusohjelmien määrä on enintään euroa. Pohjola Pankki ei ole kuitenkaan voinut tarjota kyseistä ohjelmaa, vaan käy tössä on tällä hetkellä Kuntarahoituksen euron suuruinen yritystodistusohjelma. Kuntarahoituksen yritystodistuksia on käytetty tällä hetkellä euroa. Yritystodistusten korko on ollut keskimäärin 0,4 %:n luokkaa. Varoja on käytetty pääosin kertalyhenteisten lainojen takaisin maksuihin ja muihin lainajärjestelyihin. Päätettiin esittää, että Äänekosken kaupunki muuttaisi takauspäätöstään niin, että Kuntarahoitus Oyj:n kuntayritystodistusohjelman liik keelle laskettujen yritystodistusten enimmäismäärä muutettaisiin euroon." Hallintojohtajan ehdotus: (valmistelu: talousjohtaja Matti Tuononen, puh ) Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, et tä 1) Äänekosken kaupunki myön tää Ääneseudun Asunnot Oy:n ja Kun tarahoitus Oyj:n välisten yritys todistusohjelmien puitteissa liikkeelle laskettujen yritystodistus ten haltijoiden hyväksi yhteismäärältään enintään euron suuruisten yritystodistusten takaisin maksamisen vakuudeksi kau pungin omavelkaisen takauksen. Takaus käsittää yritystodistusten pääoman mahdollisine korkoineen, viivästyskorkoineen, perimiskuluineen ja muine velvotteineen, joista lainanottaja vastaa yritystodistussopimuksen mukaisesti. 2) kaupunki peruuttaa ( 33) myöntämänsä euron omavelkaisen takauksen Ää ne seu dun Asun not Oy:n ja Poh jo la Pank ki Oyj:n vä li sille yritystodistusohjelmille. Päätös: Hyväksyttiin. Merja Närhi poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsit telyn ja päätöksenteon ajaksi.

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KVALT 5 Ääneseudun Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Pekka Kareaho antoi kaupunginvaltuustolle selvityksen yhtiön taloudellisesta tilanteesta. Kaupunginvaltuuston päätös: Hyväksyttiin. Takausmaksuna peritään vuosittain 0,2 %:n provisio vuodenvaihteen (tilanne ) lainasaldon mukaan. Seppo Hänninen ja Merja Närhi eivät esteellisinä osallistuneet tämän asian käsittelyyn eivätkä päätöksentekoon. Kauko Pasanen ja Seppo Ruotsalainen osallistuivat varajäseninä tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kirppulan alueen kiinteistönomistajien kirje alueen poistamiseksi Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan toiminta-alueesta 677/ /2013 TELA Suolahden Kirppulan alueen kiinteistöjen omistajat ovat lahettäneet kirjeen, jossa vaaditaan Äänekoen kaupunkia poistamaan alue Suolahden Sumiaisten vesiosuuskunnan toiminta-alueesta. Kirjeen on allekirjoittanut yhdeksän kiinteistönomistajaa. Perusteluina on mm., et tä alu eel la on toimiva vesijohtoverkosto ja että kiin teis töjen omat tar kas tetut jäte ve si jär jes tel mät vaati vat vain pieniä täy den nyksiä, jotta ne vas taisi vat vaati muk sia, joita nou date taan vie mä ri verkostojen ul ko puoli silla alueilla. Asukkaat ilmoittavat kirjeessään myös, että v alue on heidän tietämättään liitetty vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi. Lisäksi vesiosuuskunnalta on tullut kysely viemärin tarpeesta ja tarjottiin suunnitelmaa, joka ei kuitenkaan velvoittaisi liittymiseen. Yli puolet ovat ilmoittaneet etteivät tarvitse viemäriä eikä suunnittelua. v kesällä on tullut asukkaille kirje vesiosuuskunnalta, jossa ilmoitettiin, että alueelle rakennetaan viemäriverkosto kuluvan vuoden aikana ja kaikkien on siihen pakko liittyä. Alueen kiinteistöistä on vain 1-2 taloutta olisi liittymässä viemäriin. Tekninen toimi on pyytänyt lausunnon ympäristötoimelta sekä Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnalta. Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan lausunnossa todetaan mm. seuraavaa: Äänekosken kaupunginvaltuusto on hyväksynyt yksimielisesti Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan ja 13 muun vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet, joista yksi on Kirppulan alue. Äänekosken kaupunki ilmoitti normaalilla kuulutusmenettelyllä hankkeista ve siosuuskuntien toiminta-alueiden määrittelemiseksi eikä Kirppulan alueen yksikään rakentamattoman ja rakennetun kiinteistön omistaja ilmaissut negatiivista kantaansa hankkeelle. Päätöksen jälkeen vesiosuuskunta teetätti suunnittelutoimistolla Kirppulan toiminta-alueen verkostosuunnitelman. Rakentamiseen on myönnetty Keski-Suomen ELY-Keskuksen ja Äänekosken kaupungin rakentamisavustus. ELY-Keskuksen avustus on käytettävissä 2013 loppuun, joten rakentamisella on kiire.

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lausunnossa korostetaan, että alue on välittömästi Suolahden asemakaava-alueen reunassa ja siten kaupunkiasumisen lähellä. Toiminta-alueen poistamisen sijasta määrittelyjen poistamisen sijasta kiinteistönomistajalla on mahdollisuus hakea ja saada vapautus liittymisvelvollisuudesta täytettyään lain edellyttämät ehdot. Kaupungin on huomioitava, että poistamispäätöksellään se saattaisi saada aikaan valtavan vyöryn muilta toiminta-alueilta vastaavia esityksiä ja se kaataisi koko vesihuoltolaitosten toimintajärjestelmän. Tehtyä päätöstä Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan toiminta-alueesta Kirppulan alueella ei tule perua ja hakijoiden esitys tulee hylätä. Ympäristötarkastaja lausunnossaan toteaa mm seuraavaa: Vesiosuuskunnan toiminta-alueella sijaitsee yhteensä 13 kpl asuinkiinteistöä ja Äänekosken seurakunnan siunauskappeli. Asukkaita aluella on tällä hetkellä 15. Lisäksi alu eella on noin 10 kaupungin tai yk si tyi sen omis ta maa ra ken ta ma ton ta asuinrakennustonttia. Kaikki kiinteistöt, jotka ovat esittäneet toiminta-alueen poistamista, ovat myös hakeneet ympäristöviranomaiselta vapautusta liittämisestä vesiosuuskunnan viemäriverkostoon. Vapautushakemuksen jatkokäsittely riippuu nyt lausuttavana olevan toiminta-alueen poistamisesityksen päätöksestä. Ympäristötarkastaja on tehnyt yhteensä kuudella asuinkiinteistöllä tar kas tuk sen kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien osalta. Näistä viisi on hakenut vapautusta liittämisestä. Tarkastamattomista kiinteis töistä kolmella ei ole käytössä vesikäymälää. Tarkastetuissa kiinteistöissä kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät vaatisivat vain vähäistä täydentämistä, mikäli ne eivät sijaitsisi vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston alueella. Ympäristötarkastaja toteaa lausunnossaan myös, että alueen kiinteistöjen jätevesien käsittely alueella voidaan hoitaa myös kiinteistökohtaisesti kohtuullisin kustannuksin ilman ympäristön pilaantumisen vaaraa. Alueen kiinteistöjen vähäinen asukasmäärä ja sen jakautuminen eri puolille aluetta aiheuttaa korkeahkot rakentamiskustannukset verkostolle. Käyttömaksuista saatava tulo on on myös pieni johtuen vähäisestä veden ja syntyvän jäteveden määrästä. Kun vuonna 2011 kaikkien Äänekosken kaupungin alueen vesihuoltolaitosten toiminta-alueet määritettiin, saattoi kuulemisen yhteydessä yksittäisen alueen asukkailta jäädä huomioimatta esitys asuinalueensa kuulumisesta jonkin vesiosuuskunnan toiminta-alueseen.

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Rakennuttajapäällikön ehdotus: Asukkaiden laajapohjainen esitys vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen poistamiseksi alueelta ei tue tarvetta vesihuoltolaitoksen palveluiden järjestämiseksi alueelle. Suolahden jätevesipuhdistamon nykyinen puhdistustehokkuus ei puolla lisääntyvien jätevesien johtamista laitokselle. Siirtoviemärin ja Äänekosken uuden jätevesipuhdistamon myötä vuoden 2016 alusta voidaan puhdistaa lisääntyvässä määrin myös vesiosuuskuntien jätevesiä. Asukkaiden kirje ja lisäliite sekä lausunnot ja toiminta-aluekartta oheismateriaalina. (valmistelu suunnitteluinsinööri p ) Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupun gin val tuustolle, että Kirppulan alue säilytetään valtuuston te ke män päätöksen mukaisesti Suolahden-Sumiaisten vesiosuus kunnan toiminta-alueessa. Päätös: Hyväksyttiin. Erkki Pönkänen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi KH Hallintojohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kirppulan alue säilytetään valtuuston tekemän päätöksen mukaisesti Suolahden-Sumiaisten ve siosuuskunnan toiminta-alueessa. Käsittely: Hallintojohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kirppulan alue poistetaan valtuuston päättämästä Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan toiminta-alueesta.

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE Kaupunginhallitus 98 14.05.2012 Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Kaupunginhallitus 72 06.03.2013 Kaupunginhallitus 81 25.03.2013 Kaupunginhallitus 21 03.02.2014 Kaupunginvaltuusto 9 03.03.2014 TAKAUKSEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167 Valtuusto 11.11.2013 AIKA 11.11.2013 18:00-20:20 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 171

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 29.09.2014 klo 14:00-15:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot