Kokous klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25"

Transkriptio

1 Kunnanvaltuusto Kokous klo Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA EROAMINEN/ERON MYÖNTÄMINEN - Sari Grönlund KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTOJEN MYYNTI SAARINEN MINNA-MARIA / LAUSUNTO MÄÄRÄALAN OSTO / KAAVA-ALUEEN KORTTELISTA VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUKSESSA ESITETTYJEN HAVAINTOJEN SELVITYKSET 59 44,45 LAINAN TAKAUS KÄRKISTEN VESIOSUUSKUNTA 60 46,47 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN RAPORTOINTI ,49,50,51,52 KUNTALIITOKSEN YHDISTYMISAVUSTUKSEN KÄYTTÖ 62 MUUT ASIAT 63 ILMOITUSASIAT Kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla klo Heidi Nieminen kunnanvaltuuston puheenjohtaja

2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanvaltuusto 5/2007 Sivu nro 124 KOKOUSAIKA Maanantai, klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, valtuustosali Aarnos Markku, poissa Ahonen Jorma Ahovuori Mailis Hakanen Pertti Helin-Kautto Helena, poissa Ilmonen Kari, poissa Itälä Riina Järviniemi Jukka, III vpj. Kakko Orvokki, poissa Karila Merja Kautto Jaakko Komppa Marja, poissa Koskinen Vesa Kuoppala Terttu Lahtinen Eino Laukia Riikka Lehmuskoski Arja Mennala Tiina, poissa Mäkinen Annikki Nieminen Heidi, puheenjohtaja Niinioja Janne, poissa Nurminen Antero Rahikkala Ritva Riitamaa Marja-Liisa Salo Taito, II vpj Vilhuniemi Tarja Weijo Pirkko, I vpj. Varavaltuutetut Seija Mennala Valto Koskinen Kari Nissinen Hannu Markkanen Mirja Ikonen Jari Vanhala Sahlberg Arja MUUT SAAPUVILLA OLLEET Rusanen Timo, kunnanjohtaja Kähkönen Kaija, talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä Blomster Reijo, rakennustarkastaja, teknisen osaston osastopäällikkö Toivainen Risto, sosiaaliosaston osastopäällikkö LAILLISUUS JA Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT Pykälät PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimillamme. PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vesa Koskinen ja Eino Lahtinen. Korpilahti Heidi Nieminen puheenjohtaja Korpilahti, Vesa Koskinen Korpilahti klo Kaija Kähkönen pöytäkirjanpitäjä Eino Lahtinen Anne Airiainen arkistonhoitaja

3 Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kv 52 Kunnanvaltuuston kokouskutsu on kunnanvaltuuston työjärjestyksen 8 :n mukaisesti julkaistu kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä postitettu kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen jäsenille. Kunnanvaltuuston kokouksesta on ilmoitettu Korpilahti-nimisessä paikallislehdessä Kuntalain 58 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kv 53 Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Vesa Koskinen ja Eino Lahtinen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kv 54 Kunnanvaltuuston työjärjestyksen mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Mikäli muita esitetään otettavaksi käsittelyyn, siitä päätetään tässä. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto LUOTTAMUSTOIMESTA EROAMINEN/ERON MYÖNTÄMINEN - Sari Grönlund Kh 183 Sari Grönlund on kunnanhallitukselle osoittamallaan kirjeellä pyytänyt eroa kunnallisista luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Maistraatin kotipaikkarekisterin mukaan virallinen muuttopäivä on Kunnanvaltuusto on valinnut Sari Grönlundin Marja-Liisa Riitamaan henkilökohtaiseksi varajäseneksi toimikaudeksi Korpilahden Muuramen kuntayhtymän yhtymähallitukseen. Kuntalain 38 :n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valitsema luottamushenkilö on. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se - myöntää Sari Grönlundille eron Korpilahden Muuramen terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallituksen varajäsenyydestä - valitsee Marja-Liisa Riitamaan henkilökohtaisen varajäsenen Korpilahden Muuramen terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Hyväksyttiin. Kv 55 Kunnanvaltuusto päättää - myöntää Sari Grönlundille eron Korpilahden Muuramen terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallituksen varajäsenyydestä ja - valitsee Marja-Liisa Riitamaan henkilökohtaisen varajäsenen Korpilahden Muuramen terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Sari Grönlundille eron Korpilahden - Muuramen terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallituksen varajäsenyydestä ja valita Marja-Liisa Riitamaan henkilökohtaiseksi varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Kaija Uusitalon.

7 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTOJEN MYYNTI Kh 208 Kunnanvaltuusto päätti tehdä periaatteellisen päätöksen ja antaa kunnanhallituksen tehtäväksi panna myyntiin kevään 2006 aikana Aaltosen mökki, Hangasjärven maja (vuokratontilla), Tähtiniemen mökit ja sauna (ilman maa-aluetta) sekä 10 kpl huoneistoja. Päätökseen liittyvä kiinteistöselvitys sekä myyntikohteiden tasearvot liitteenä nro 60. Aaltosen mökin myynnistä saatava myyntitulo päätettiin käyttää sosiaali- ja kulttuurityöhön esim. lasten ja nuorten vapaa-ajan toimintaan ja vanhusten hoitoon. Lisäksi kunta ottaa huolehdittavakseen Uuno Aaltosen haudan hoidon. Kunnanhallitus käsitteli Aaltosen mökin myyntiä kokouksessaan , jolloin esillä oli 300 henkilön allekirjoittama vetoomus mökin myymättä jättämisestä. Tällöin kunnanhallitus ei nähnyt tarpeelliseksi muuttaa kunnanvaltuuston myyntiin panemista koskevaa päätöstä. Vetoomuksen näkökohdat päätettiin huomioida myynnistä päätettäessä. Kunnanhallitus antoi tuolloin myös tekniselle toimelle tehtäväksi tarkistaa Aaltosen mökin vuokrausehtoja ja hintatasoa siten, että tappioita ei synny. Tekninen toimi pyysi päivätyllä kirjeellään kuudelta kiinteistövälittäjältä tarjousta myynnin kohteena olevien kiinteistöjen ja huoneistojen välitystyöstä. Tarjoukseen vastasi kolme yritystä, joista kaksi, Jyvässeudun asuntokauppa Oy, ja Keski-Suomen SKV Oy laativat kohteista tilastotietoihin ja kokemukseensa perustuen hinta-arviot sekä tarjoukset välityspalkkioista. Kumpikaan vastanneista yrityksistä ei tutustunut paikan päällä kohteisiin. Tarjouksista tehdyn vertailun pohjalta Keski-Suomen SKV Oy:n toimitusjohtaja Marko Vierto kutsuttiin tutustumaan tarkemmin myynnissä oleviin kohteisiin ja täsmentämään jo tehtyä tarjousta myyntihintojen, palkkioiden ja aikataulujen osalta. SKV:n täsmennetty tarjous liitteenä nro 61, (ei-julkinen). Kunnanhallitus tutustui kokouksen yhteydessä asian valmisteluun ja antoi ohjeita jatkovalmistelulle. Myynnin kohteena olevissa huoneistossa asuvilta vuokralaisilta on alustavasti tiedusteltu halukkuutta ostaa käytössään oleva asunto. Ostamisesta on kiinnostunut 2 asukasta. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan ja hallintopäällikön valmistelemaan huoneistojen ja kiinteistöjen myynnin seuraavasti:

8 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Osa kohteista myydään suoraan ja osa annetaan Keski-Suomen SKV Oy:n välitettäväksi. SKV valitaan yhteistyökumppaniksi tehdyn tarjouksen perusteella, jossa esitetyt myyntihinnat ja vähimmäispalkkiot olivat kilpailijoiden palkkioita luotettavampia ja myyjälle edullisempia. SKV:n tekemä tarjous yksityiskohtaisine hinta-arvioineen tulee julkiseksi siinä vaiheessa, kun kiinteistönvälittäjä on tutustunut kaikkiin kohteisiin myös sisätiloissa, tarkentanut hinta-arviota ja kun vuokra-asujia on kirjallisesti tiedotettu myyntiin laittamisesta. SKV on Suomen suurin kiinteistöalan yritys, joka Korpilahden koheiden myynnissä tarjoaa sekä Jyväskylän että Jämsän toimistojen palveluja. 1. Aaltosen mökki. Kohde annetaan Keski-Suomen SKV Oy:n välitettäväksi tarjouksen mukaan. Kohde myydään tarjousten perusteella. Lopullisen myyntipäätöksen tekee kunnanvaltuusto. 2. Hangasjärven maja. Kohde laitetaan kunnan omaan myyntiin tarjousten perusteella tiettyyn määräaikaan mennessä. Kohteesta ilmoitetaan lehdissä ja kunnan internet-sivuilla. 3. Tähtiniemen mökit ja sauna: Kohde laitetaan kunnan omaan myyntiin tarjousten perusteella tiettyyn määräaikaan mennessä. Kohteesta ilmoitetaan lehdissä ja kunnan internet-sivuilla. Rakennukset sijaitsevat alueella, jolle tulevaisuudessa voi sijoittua uutta asuinrakentamista. Mökit ja sauna myydään sillä ehdolla, että ostaja sitoutuu siirtämään rakennukset pois tu-levan maankäytön tieltä puolen vuoden kuluessa siitä, kun kunta ilmoittaa maa-alueen ottamisesta muuhun käyttöön. Rakennusten tontin vuokrataan rakennusten ostajalle siten, että sopimus päättyy em. tapauksessa. 4. Huoneistot Jussinpolku 4 (5 huoneistoa), Koivukuja 6 (1 huoneisto), Lähdetie 2 (1 huoneisto). Kaikille vuokra-asujille tarjotaan mahdollisuutta jättää ostotarjous käyttämästään asunnosta. Mikäli asukas ei jätä tarjousta kahden viikon kuluessa tarjouspyynnöstä, kohde annetaan Keski-Suomen SKV Oy:n välitettäväksi tarjouksen mukaan. Kokkotie 5:n pienkerrostalon huoneisto annetaan Keski-Suomen SKV Oy:n välitettäväksi tarjouksen mukaan. Myynnin aikataulusta neuvotel-laan ja sovitaan nykyisen vuokralaisen kanssa. Vuokrasuhdetta ei pureta kun-nan yksipuolisella päätöksellä. Kohteen lopullinen hintataso määritellään uudelleen ja tuodaan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi ennen kuin julkinen myynti aloitetaan. Martinpolku 24:ssä sijaitsevia 9 huoneen huoneistoa ja yksiötä ei toistaiseksi laiteta myyntiin, vaan kohteet varataan kunnan sosiaalitoimen palvelukoti tukiasumiskäyttöön.

9 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Edellä kuvatun menettelyn tuloksena syntyneet ostotarjoukset tuodaan kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle. Huoneistojen ja ilman maapohjaa myytävien rakennusten myynnistä päättää kunnanhallitus ja Aaltosen mökin kiinteistön myynnistä päättää kunnanvaltuusto. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Kh 184 Kunta on myynyt kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti Aaltosen mökin kiinteistön sekä viisi huoneistoa osoitteesta Jussinpolku 4, yhden huoneiston osoitteesta Koivukuja 6 ja yhden huoneiston osoitteesta Lähdetie 2. Myynneistä on saatu tuloja yhteensä ,96 euroa ja myyntivoittoa ,15 euroa. Päätöksen liittyen kunta on tilannut seurakunnalta Uuno Aaltosen haudanhoitopalvelun. Myymättä ovat Hangasjärven maja, Tähtiniemen mökit ja sauna, Kokkotie 5:n pienkerrostalohuoneisto sekä Martinpolku 24:ssä sijaitsevat 9 huoneen huoneisto ja yksiö. Osana myynnin valmistelua lokakuussa 2006 Hangasjärven majasta tehtiin kuntotarkastus ja Tähtiniemen mökeistä yleisluontoinen tarkastus. Tekijänä oli insinööritoimisto Raksystems Oy. Kuntotarkastuksen mukaan Hangasjärven majalla merkittävimmät huomioitavat asiat ovat retkikämpän perustusten kunnostus, saunan vesikatteen vesitiiveys ja tulisijojen toimivuus/paloturvallisuus sekä saunatilojen ja keittiön peruskunnostaminen. Lisäksi korjaus/uusimistarpeita havaittiin mm. kattovesien pois ohjauksessa, maanpintojen muotoiluissa ja jätevesien käsittelyssä. Havaitut puutteet ja kunnostustarpeet ovat pääosin näille rakenteille tyypillisiä ikääntymisestä, huollon vähäisyydestä ja toteutustavasta johtuvia. Tilojen tulevalla käyttötarkoituksella on suuri merkitys korjaustoimenpiteiden laajuuteen ja toteutustapaan. Kuntoarvion perusteella on pääteltävissä, että kunta ei voi saada kohteesta merkittäviä myyntituloja. Jyväskylän kaupungin liikuntatoimi on pyytänyt, että kämpän myyntipäätöksestä luovuttaisiin toistaiseksi. Kämppä sijaitsee retkeilyreitin varrella, jota aletaan mahdollisesti kunnostamaan ja kehittämään lähivuosina. Tähtinimen mökkejä ja saunaa koskevan tarkastuksen mukaan lomamökit soveltuvat nykyisellään kesäaikaiseen tilapäiseen majoituskäyttöön. Lomamökit on aikoinaan rakennettu aikakauden vaatimusten mukaisesti eivätkä ne vastaa kaikilta osiltaan nykyisiä vaatimuksia. Purettaessa lomamökeistä voidaan uusiokäyttää hyvin vähän. Uusiokäyttö tulee kysymykseen esim. tulisijojen ja yksittäisten rakennusosien osalta. Puutavaraa voidaan hyödyntää esim. energiapuuna. Lomamökkien purkukustannukset tulevat todennäköisesti olemaan huomattavasti suuremmat kuin niistä saatavan hyötytavaran arvo.

10 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Purkukustannuksia lisäävät huomattavasti esim. rahtikustannukset, jäteverot ja kaatopaikkamaksut. Rantasauna soveltuu nykyisellään kesäaikaiseen tilapäiseen käyttöön kun huolehditaan esim. paloturvallisuuteen liittyvistä asioista. Purettaessa saunarakennuksesta voidaan uusiokäyttää esim. hirsikehikko ja mahdollisesti öljypoltinkattila ja siihen liittyvää laitteistoa. Hirsikehikkoon joudutaan uusimaan ainakin kaksi alinta hirsikertaa. Hirsikehikon kunto tulee tarkastaa purkutyön yhteydessä. Martinpolku 24:ssä sijaitsevat 9 huoneen huoneisto ja yksiö ovat edelleen kunnan sosiaalitoimen palvelukoti- ja tukiasumiskäytössä. Kokkotie 5:n pienkerrostalon huoneisto on edelleen vuokrakäytössä. Vuokrasuhteen alkaessa kunta on antanut vuokralaisille lupauksen, että vuokrasuhdetta ei pureta kunnan yksipuolisella päätöksellä. Osana kuntaliitosprosessia kunta ja Jyväskylän kaupungin tilapalvelu aloittivat kevään 2007 kaikkia kunnan kiinteistöjä ja huoneistoja koskevan kiinteistöselvityksen. Selvityksen tavoitteena on siirtää kunnan kiinteistöomaisuus kaupungin tietokantaan, tehdä arviot tilojen käyttötarpeista ja soveltuvuudesta. Selvitys toimii pohjatietona kiinteistöjä koskevalle päätöksenteolle. Liitteenä nro 65 /2007 Korpilahden kunnan oma kiinteistöselvitys, jonka perusteella kunnanvaltuusto teki myyntipäätöksen Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto 1) merkitsee tiedoksi kunnanhallituksen tekemät myyntipäätökset 2) päättää, että myymättä olevien kohteiden, Hangasjärven majan, Kokkotie 5:n pienkerrostalohuoneiston sekä Martinpolku 24:ssä sijaitsevien 9 huoneen huoneiston ja yksiön myynnistä luovutaan toistaiseksi. Kyseisten kohteiden tulevaisuudesta päätetään osana laajempaa kokonaisuutta Jyväskylän Tilapalvelun kanssa tehtävän kiinteistöselvityksen valmistuttua. 3) valtuuttaa rakennustarkastajan päättämään Tähtiniemen mökkien ja saunan purkamisesta tai myymisestä. Tähtiniemen aluetta tulee valmistella huomioon ottaen alueen tulevat kaavoitusratkaisut.

11 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ) edellyttää, että kunnanhallitus valmistelee talousarvion 2008 yhteydessä ehdotuksen Aaltosen mökin myyntivoiton ,11 euroa käyttämisestä sosiaali- ja kulttuurityöhön esim. lasten ja nuorten vapaa-ajan toimintaan ja vanhusten hoitoon. Kunnanvaltuusto on päätöksessään edellyttänyt myyntitulon ( euroa) käyttämistä edellä mainittuihin kohteisiin, mutta tasearvo on luontevaa vähentää myyntitulosta. Hyväksyttiin. Kv 56 Liitteenä nro 41/2007 Korpilahden kunnan oma kiinteistöselvitys, jonka perusteella kunnanvaltuusto teki myyntipäätöksen Kunnanvaltuusto päättää 1) merkitä tiedoksi kunnanhallituksen tekemät myyntipäätökset 2) päättää, että myymättä olevien kohteiden, Hangasjärven majan, Kokkotie 5:n pienkerrostalohuoneiston sekä Martinpolku 24:ssä sijaitsevien 9 huoneen huoneiston ja yksiön myynnistä luovutaan toistaiseksi. Kyseisten kohteiden tulevaisuudesta päätetään osana laajempaa kokonaisuutta Jyväskylän Tilapalvelun kanssa tehtävän kiinteistöselvityksen valmistuttua, 3) valtuuttaa rakennustarkastajan päättämään Tähtiniemen mökkien ja saunan purkamisesta tai myymisestä. Tähtiniemen aluetta tulee valmistella huomioon ottaen alueen tulevat kaavoitusratkaisut, 4) edellyttää, että kunnanhallitus valmistelee talousarvion 2008 yhteydessä ehdotuksen Aaltosen mökin myyntivoiton ,11 euroa käyttämisestä sosiaali- ja kulttuurityöhön esim. lasten ja nuorten vapaa-ajan toimintaan ja vanhusten hoitoon. Kunnanvaltuusto on päätöksessään edellyttänyt myyntitulon ( euroa) käyttämistä edellä mainittuihin kohteisiin, mutta tasearvo on luontevaa vähentää myyntitulosta. Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto SAARINEN MINNA-MARIA / LAUSUNTO MÄÄRÄALAN OSTO / KAAVA-ALUEEN KORTTELISTA 331 Tek.lk 61 Minna-Maria Saarinen on jättänyt ostotarjouksen määräalan ostamisesta Kaava-alueen korttelista 331, ositteessa Sepäntie 5. Määräala rajoittuu Saarisen omistamaan tilaan Pihlaja RN:o 4:332 noin 40m:n mittaisen koillissivun pituudelta, (ostotarjous liitteenä 1 ). Ostotarjouksessa mainittu maa-alue on asemakaavassa ( rakennuskaava ) merkitty VP (virkistys ) alueeksi. Alueella voimassa oleva kaava mukaisen tontin ja olemassa olevan tilan rajat eivät ole yhtenevät, kaavassa osoitetun tontin koillisraja on pituudeltaan noin 25m. Voimassa olevan hallintosäännön 4 luvun 30 :n mukaan rakennustarkastaja päättää osastopäällikkönä asuin- teollisuus tai muuhun tarkoitettujen tonttien myymisestä asemakaava- tai haja-asutusalueella kunnanvaltuuston hyväksymien myyntiperiaatteiden perusteella. Kyseessä ei ole hallintosäännön mukainen rakennustarkastajan päätösvaltaan kuuluva tontin myyminen, koska kyse on puistoalueesta. Asian valmistelu: Reijo Blomster Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kaavassa VL alueeksi osoitetusta alueesta ei myydä lisäaluetta kaavan korttelin 331 tonttiin 2. Päätöstä tehtäessä tulee huomioida aikaisemmat päätökset, jotka koskevat samantapaisia ostotarjouksia. Tontti- ja puistoalueiden mahdolliset käyttötarkoitusmuutokset sekä tonttijakotarkastelut tehdään asemakaavan ajanmukaisuus arvion yhteydessä. Kh 194 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteenä nro 67/2007 Minna-Maria Saarisen ostotarjous. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.

13 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Keskustelun kuluessa Terttu Kuoppala Eino Lahtisen kannattamana esitti, että Minna-Maarit Saarisen ostotarjous hyväksyttäisiin, koska kaavan mukaisen tontin ja olemassa olevan tilan rajat eivät ole yhtenevät ja lisäalue lisäisi asumisviihtyvyyttä. Puheenjohtaja päätti keskustelun asiasta ja totesi, että oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus ja asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys ja teki seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Terttu Kuoppalan kannatettua esitystä äänestävät ei. Äänestysjärjestys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin viisi jaa ääntä (Aarnos, Ilmonen, Komppa, Mennala, Pakkalén) ja kaksi ei ääntä (Kuoppala ja Lahtinen). Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus on hyväksynyt esittelijän esityksen. Kv 57 Liitteenä nro 42/2007 Minna-Maria Saarisen ostotarjous. Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen. Keskustelun kuluessa Terttu Kuoppala Ritva Rahikkalan ja Eino Lahtisen kannattamana esitti, että Minna-Maarit Saarisen ostotarjous hyväksyttäisiin, koska kaavan mukaisen tontin ja olemassa olevan tilan rajat eivät ole yhtenevät ja lisäalue lisäisi asumisviihtyvyyttä. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kunnanhallituksen pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys ja asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys ja teki seuraavan äänestysesityksen. Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Terttu Kuoppalan kannatettua esitystä äänestävät ei. Äänestystapa ja äänestysjärjestys hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 18 jaa ääntä ja 9 ei ääntä. Äänestysluettelo liitteenä nro 53/2007. Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston hyväksyneen kunnanhallituksen esityksen.

14 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUKSESSA ESITETTYJEN HAVAINTOJEN SELVITYKSET Kh 195 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt tarkastuslautakunnan esittämän vuoden 2006 arviointikertomuksen. Kunnanvaltuusto on päättänyt pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista kunnanhallituksen selvitykset niin, että kunnanvaltuusto voi käsitellä ne syksyn valtuuston kokouksessa. Osastopäälliköt ovat laatineet kunnanhallitukselle selvitykset liitteen nro /2007 mukaisesti arviointikertomuksessa esitetyitä havainnoista. Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen nro 68/2007 mukaiset selvitykset ja antaa ne edelleen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Hyväksyttiin. Kv 58 Liitteenä nro 43/2007 selvitykset arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista. Kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista annetut selvitykset ja hyväksyy ne. Hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto LAINAN TAKAUS KÄRKISTEN VESIOSUUSKUNTA Kh 226 Kärkisten vesiosuuskunta hakee kunnan omavelkaista takausta Korpilahden Osuuspankin kautta OKO pankilta saamalleen euron lainalle. Lainarahoitus tarvitaan Kärkisten tien varteen, Heinosniemen alueelle ja Iloniemeen rakennettavan vesihuoltoverkoston rakentamisen rahoittamiseen. Vesihuolto on tarkoitus ulottaa Kärkistensalmen eteläpuolelle Motelli-Ravintola Lossivahdille saakka. Varsinaisen Kärkisten alueen lisäksi vesihuollon ja viemäröinnin toimintapiiriin otetaan nykyisen Oittilan vesiosuuskunnan länsipuoliset alueet, jotka liitetään rakennettavaan viemäriverkostoon, koska Oittilan vesiosuuskunnan hankkeeseen ei aikoinaan viemäröinti sisältynyt. Käristen vesiosuuskuntaan on liittynyt tähän mennessä yli 80 kiinteistöä. Vesihuoltolinjojen rakentaminen alueen kiinteistöihin mahdollistaa tiedonsiirtokaapelin asentamisen samanaikaisesti kaivantoon. Näin on tarkoitus parantaa alueella olevan pysyvän asutuksen sekä runsaan loma-asumisen ja lomaliikenteen palvelutasoa. Koko vesihuoltohankkeen rakennuskustannukset laaditun yleissuunnitelman laajuudessa ovat n. 2,5 milj.euroa (alv. 0 %). Tekninen lautakunta on hyväksynyt yleissuunnitelman kokouksessaan Yleissuunnitelman mukaan rakennettavan verkoston kokonaispituus on 68,1 km. Alueella on yhteensä 359 kiinteistöä, joista vakituisesti asuttuja on 178. Vuonna 2005 toteutettavassa I-vaiheessa verkostoa on tarkoitus tehdä 15,6 km ja sen piirissä on 98 kiinteistöä, joista vakituisesti asuttuja 61. OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n lainatarjous, josta ilmenevät lainan ehdot, on esityslistan liitteenä. Liite nro 66. Kunta on antanut omavelkaisen takauksen Moksin, Oittilan ja Etelä- Korpilahden vesiosuuskuntien lainoille. Näitä on yhteensä n euroa. Muutettu ehdotus: Esitetään kunnanvaltuustolle, että tämä myöntää omavelkaisen takauksen Kärkisten vesiosuuskunnan OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:ltä saamalle euron suuruiselle, liitteenä olevassa tarjouksessa mainittujen ehtojen mukaiselle, 20 vuoden lainalle. Jätetään asia pöydälle lisäselvityksiä varten. Hyväksyttiin yksimielisesti muutettu ehdotus.

16 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kh 237 Liitteenä arviot alueen veden ja jäteveden määristä sekä rakennuskustannuksista. Liite nro 73. Asiasta on keskusteltu vesiosuuskunnan edustajien sekä erikseen kunnan tilintarkastajan kanssa. Osuuskunta nostaa lainaa enintään neljässä erässä sitä mukaa, kun työ etenee ja lainaa maksetaan takaisin rakentamiseen saatavilla avustuksilla. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on euroa, josta avustusten osuudeksi on arvioitu % (kunnan avustus 25 % ja vesihuoltoavustus 50 %). Tilintarkastaja on suositellut vastatakauksen vaatimista. Esitetään kunnanvaltuustolle, että tämä myöntää omavelkaisen takauksen Kärkisten vesiosuuskunnan OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:ltä saamalle euron suuruiselle tarjouskirjeessä asetettujen ehtojen mukaiselle 20 vuoden lainalle ja edellyttää vesiosuuskunnalta vastatakausta. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kv 48 Liitteenä lainatarjous sekä arviotaulukko veden ja jäteveden määristä ja kustannuksista, liite nro 21. Kunnanvaltuusto myöntää omavelkaisen takauksen Kärkisten vesiosuuskunnan OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:ltä saamalle euron suuruiselle tarjouskirjeessä asetettujen ehtojen mukaiselle 20 vuoden lainalle ja edellyttää vesiosuuskunnalta vastatakausta. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kh 196 Kärkisten vesiosuuskunta on neuvotellut OKO Pankki Oyj:n kanssa kunnanvaltuuston takaaman lainan uudesta takaisinmaksuohjelmasta. Lainan pääoma on tällä hetkellä ,25 euroa. Uuden takaisinmaksuohjelman mukaan laina-aikaa jatketaan neljällä vuodella ja viimeinen lyhennyserä on Lainan uusi takaisinmaksuohjelma liittyy Kärkisten vesiosuuskunnan talouden tervehdyttämistoimenpiteisiin ja vesiosuuskunnan neuvottelemiin uusiin rahoitusjärjestelyihin. Liitteenä nro 69/2007 voimassa olevat lainanehdot ja takaisinmaksuohjelma. Liitteenä nro 70/ laadittu lainan takaisinmaksuohjelma ja lainaehdot. Maksuohjelman muutos edellyttää, että kunta lainan takaajana antaa suostumuksensa laina-ajan pidentämiseen ja maksuohjelman muutokseen.

17 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnan hakema vastatakaus lainalle pysyy voimassa, vaikka maksuohjelmaa muutetaan. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto antaa suostumuksensa Kärkisten vesiosuuskunnan OKO Pankki Oyj:n ,25 euron määräisen lainan laina-ajan pidentämiseen ja maksuohjelman muutokseen. Hyväksyttiin. Merkittiin, että valtuuston 1. varapuheenjohtaja Pirkko Weijo poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Kv 59 Liitteenä nro 44/2007 voimassa olevat lainanehdot ja takaisinmaksuohjelma. Liitteenä nro 45/ laadittu lainan takaisinmaksuohjelma ja lainaehdot. Kunnanvaltuusto päättää antaa suostumuksensa Kärkisten vesiosuuskunnan OKO Pankki Oyj:n ,25 euron määräisen lainan laina-ajan pidentämiseen ja maksuohjelman muutokseen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

18 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN RAPORTOINTI Kh 206 Kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle raportoidaan kunnan sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti talousarvion toteutumisesta vähintään tilanteesta 30.4., ja Kunnanhallitukselle raportoidaan samoina ajankohtina lisäksi maksuvalmiudesta ja saatavista. Toimielimet ovat toimittaneet selvityksen kunnanhallitukselle valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta, ulkoisten ja sisäisten määrärahojen ja tuloarvioiden käytöstä sekä määräraha- ja tuloarviomuutoksista. Hallintokunnille on annettu ohjeistus, että arvioidut muutokset vuoden 2007 talousarvioon on esitettävä elokuun raportoinnin yhteydessä. Raportissa on lyhyesti esitetty elokuun väestömuutostilastot sekä työllisyyteen ja rakentamiseen liittyvää tilastotietoa. Raportti sisältää arvion toiminnasta ja talousarvion määräraha- ja tuloarviomuutoksista. Raportti on liitteenä nro 75 /2007. Sisäisten ja ulkoisten toimintatuottojen toteuma on 2,468 milj. euroa (61,35 %). Toimintatuotot sisältää elokuun loppuun mennessä kertyneet tulot. Ulkoisten ja sisäisten toimintakulujen toteuma 17,470 milj. euroa (65,85 %). Toimintakuluissa henkilöstömenot ovat toteutuneet ajankohdan toteuman mukaisesti, mutta mm. palvelujen ostoissa on kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Verotuloja on kunnalle tilitetty elokuun loppuun mennessä 8,886 milj. euroa. Kuntaliiton uusimman verotuloennusteen mukaan kunnalle tilitettävät verotulot olisivat vuonna 2007 yhteensä n. 12,593 milj. euroa. Kunnalle tilitettävät valtionosuudet vuonna 2007 ovat 8,449 milj. euroa. Talousarviota laadittaessa valtionosuudet arvioitiin 8,701 milj. euroa. Valtionosuudet toteutuvat arvioitua pienempänä, koska sosiaali- ja terveystoimen valtionosuus on arvioitua pienempi. Investoinnit ovat toteutuneet elokuun loppuun mennessä 24,6 %. Toimielimet ovat esittäneet raporteissaan tuloarvio- ja määrärahamuutokset, jotka ovat liitteenä nro 76 /2007. Suurimmat lisäykset määrärahoihin ovat kunnanhallituksen tulosalueilla. Kunnanhallitus 1. merkitsee tiedoksi liitteenä nro 75/2007 olevan toimielinten raportoinnin ja toimittaa sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle,

19 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Hyväksyttiin. 2. esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteessä nro 76/2007 olevat tuloarvio- ja määrärahamuutokset sekä 3. kehottaa toimielimiä huomioimaan sen, että kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Kv 60 Liitteenä nro 46 /2007 toimielinten raportointi Liitteenä nro 47/2007 tuloarvio ja määrärahamuutokset. Kunnanvaltuusto päättää merkitä tiedoksi liitteenä 46/2007 olevan toimielinten raportoinnin ja hyväksyä liitteessä 47/2007 esitetyt tuloarvio- ja määrärahamuutokset. Hyväksyttiin yksimielisesti.

20 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KUNTALIITOKSEN YHDISTYMISAVUSTUKSEN KÄYTTÖ Kh 200 Yhdistymisavustuksista päätettäessä lähtökohtana on Korpilahden kunnan ja Jyväskylän kaupungin liittymissopimus. Sen mukaan avustus käytetään Korpilahden alueen visionmukaista kehittämistä tukeviin investointeihin. Liitossopimuksen visio ja tavoitteet -osa painottaa sellaista toimintaa, joka sysää liikkeelle kehittymisen prosessi, joka jatkuu myös kuntaliitoksen siirtymävaiheen jälkeen ja jonka hyödyn saajina ovat sekä Korpilahden alueen että Jyväskylän kaupungin asukkaat. Uusien asukkaiden ja yritysten saaminen alueelle on tärkeää. Liitossopimus korostaa myös korkeatasoista suunnittelua ja kaavoituksen merkitystä. Olennaista on tunnistaa Korpilahden suurimmat vahvuudet ja kohdistaa uusia resursseja niihin. Hyvät liikenneyhteydet, Päijänne ja Himoksen matkailukeskuksen läheisyys mahdollistavat monimuotoisia ratkaisuja. Korpilahden kunnanvaltuusto käsitteli Jyväskylä - Korpilahti kuntaliitokseen liittyvän yhdistymisavustuksen käyttöä valtuuston iltakoulussa , jolloin liitossopimus oli valmisteluvaiheessa. Tällöin liitosneuvotteluja käynyt työryhmä kokosi avustusten käyttämiseen liittyviä aloitteita. Päättäessään kuntaliitoksesta kunnanvaltuusto päätti antaa kunnanhallituksen tehtäväksi valmistella yhdistymisavustusten kohdentaminen ja tuoda se hyväksyttäväksi valtuustolle viimeistään syksyllä Kuntaliitosta valmisteleva talouden ja hallinnon työryhmä käsitteli yhdistymisavustusten käytön valmistelua raportissaan Työryhmä esittää, että kuntaliitokseen liittyvä Korpilahden alueen kehittäminen käynnistyisi jo siirtymäkaudella Jyväskylän kaupunki voisi rahoittaa yhdistymisavustusten alaista toimintaa omilla varoillaan jo ennen vuotta Näiltä osin avustukset kirjattaisiin etukäteen käytetyiksi. Korpilahden kunnanhallitus vastaisi liitosavustusten käytön valmistelusta ja päätökset avustusten kohdentamisesta tehtäisiin yhdessä kunnan ja kaupungin kanssa. Työryhmän raportti esiteltiin henkilöstölle Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa seminaarissaan ja kunnanvaltuusto valtuustoseminaarissaan Kunnanhallitus merkitsi raportin tiedoksi ja valtuutti osastopäälliköt valmistelemaan sen pohjalta hallinnon alalla tehtävät toimenpiteet, huomioon ottaen henkilöstön tiedotustilaisuudessa , kunnanhallituksen seminaarissa ja valtuustoseminaarissa esille tulleet lisäykset ja tarkennukset sekä velvoitti työryhmät raportoimaan toteutuneet toimenpiteet kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle. Yhdistymisavustus, 6,48 milj., maksetaan kuntaliitoksen jälkeen yhdistyneelle kunnalle vuosittain kesäkuun loppuun mennessä seuraavasti:

Kokousaika Maanantai 12.5.2008 klo 18.00 18.35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 12.5.2008 klo 18.00 18.35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 12.5.2008 klo 18.00 18.35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 19 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

64 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 65 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 66 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

64 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 65 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 66 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kunnanvaltuusto Kokous 12.11.2007 klo 18.00 18.43 Käsiteltävät asiat liite 64 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 65 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 66 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 67 53

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 3.9.2007 klo 17.00 17.40

Kokousaika Maanantai 3.9.2007 klo 17.00 17.40 Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 3.9.2007 klo 17.00 17.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat Pykälä liite 178 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 179 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 5 51

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 5 51 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 5 51 KOKOUSAIKA Perjantai 19.9.2008 klo 19.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Matkailutila Surkeenjärvi Vanhala Jari A., puheenjohtaja

Lisätiedot

13.11.2015. Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pertti Ahokas ja Raili Kerola. Tarkastusaika / Allekirjoitukset

13.11.2015. Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pertti Ahokas ja Raili Kerola. Tarkastusaika / Allekirjoitukset Viranomainen Pöytäkirja No 11/2015 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 13.11.2015 Kokousaika Perjantaina 13.11.2015 klo 9.30-10.00 Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, ruokasalin kabinetissa,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanvaltuusto 28.09.2015

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanvaltuusto 28.09.2015 Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanhallitus, 135, 14.09.2015 Kunnanhallitus, 150, 28.09.2015 Kunnanvaltuusto, 37, 28.09.2015 37 Muut mahdolliset asiat / Korholan koulun myyminen KNGDno-2015-647

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 91 PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 KOKOUSAIKA 28.10.2013 klo 19.30 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto, valtuustosali Seppo Haapasuo, pj Niina Alatalo Juha Alkio,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/ Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2016 68 Kunnanvaltuusto Aika Paikka 05.09.2016 klo 18:00-18:57 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 29 Kokouksen laillisuuden toteaminen 71

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUSAIKA 16.10.2007 kello 19.00-20.07

KOKOUSAIKA 16.10.2007 kello 19.00-20.07 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Maaseutuelinkeinolautakunta 2/2007 8 KOKOUSAIKA 16.10.2007 kello 19.00-20.07 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 549 Nro 17 Kokoustiedot Aika: Maanantai 10.11.2014, valtuuston kokouksen jälkeen, klo 18.45 19.15. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 286 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 4 41

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 4 41 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 4 41 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.6.2008 klo 19.00 21.04 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Oittilan Hirviranta Vanhala Jari A., puheenjohtaja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 36 Vapaaaikalautakunta Aika 31.07.2014 klo 18:00 18:25 Paikka Kunnantalo, Käräjäsali, Taavetti Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 Aika Keskiviikko 22.04.2015 klo 18.00 19.00 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Harju Tero puheenjohtaja Söderbacka Sari varapuheenjohtaja Järvenpää

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä Nro 1/2012 1/1 Kokousaika Torstaina, klo 18.00-18.28 Kokouspaikka Ravintola Marina s Etelä Teerijärventie 10 Jäsenet: Varajäsenet: Saajoranta, Pekka Forsander,

Lisätiedot

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 05.09.2013 klo 9.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 20.11.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantoimisto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Perjantai 09.07.2015 klo 09.00-9.16

Perjantai 09.07.2015 klo 09.00-9.16 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Läsnä Perjantai klo 09.00-9.16 Puhelinkokous Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Tiistai 16.12.2014 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen: Puumala Ote pöytäkirjasta 3/2015 1 (6) Kunnanhallitus, 64, 08.06.2015 Valtuusto, 20, 15.06.2015 20 Takauksen antaminen Puumalan Vesiosuuskunnan lainojen konvertoinnille PuuDno-2015-198 Kunnanhallitus,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 11/2015 158 160

Kunnanhallitus 11/2015 158 160 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 11/2015 158 160 Aika Maanantai 20.08.2015 klo 19.30 19.45 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Vanhatalo Jukka puheenjohtaja Lahtinen Anneli varapuheenjohtaja Vuorela Antti

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 2/2014. KOKOUSAIKA 12.6.2014 klo 18.30. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Kunnanvaltuusto 2/2014. KOKOUSAIKA 12.6.2014 klo 18.30. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT YPÄJÄN KUNTA Kunnanvaltuusto ASIALUETTELO 2/2014 KOKOUSAIKA 12.6.2014 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Nro Liite 7 6 Toimintavuoden 2013 tilinpäätös 8 8 Vuoden 2013

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 17.02.2015 klo 14:00-16:00 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 34/ 2009 460 Kokousaika 28.12.2009 klo 17.00-18.50 (iltakoulu klo 18.00-18.50) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52 Tekninen lautakunta 18.6.2013 51 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4 / 2013 Kokousaika 18.6.2013 klo 15.00-15.50 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52

Lisätiedot

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 6/2012 Aika: Torstai 16.8.2012 klo. 19.00-20.50 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Veijo

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA TARKASTUSLAUTAKUNTA UUSI TARKASTUSLTK 2 / 2013. Antti Paananen, puheenjohtaja. Sari Arponen

KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA TARKASTUSLAUTAKUNTA UUSI TARKASTUSLTK 2 / 2013. Antti Paananen, puheenjohtaja. Sari Arponen Aika Perjantai 30.8.2013 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätien toimipiste, Jänkätie 1 (luokka C 161), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen,

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 29.6.2012 nro 4/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 29.6.2012 nro 4/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) KOKOUSAIKA Perjantai 29.6.2012 kello 13.00 14.35 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, Majasaaren jätekeskus 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 1.6.2009 nro 2/2009

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 1.6.2009 nro 2/2009 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Maanantai 1.6.2009 kello 13.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 16.4.2007 klo 17.00 19.30

Kokousaika Maanantai 16.4.2007 klo 17.00 19.30 Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 16.4.2007 klo 17.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat Pykälä liite 94 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 95 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 96

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 22.3.2010 kello 18.00-18.15 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Maanantai 10.11.2014 klo 08.00-8.30. Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A

Maanantai 10.11.2014 klo 08.00-8.30. Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Maanantai klo 08.00-8.30 Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SAAREN ALUEEN OMAKOTITONTTIEN MYYNTIEHTOJEN VAHVISTAMINEN

SAAREN ALUEEN OMAKOTITONTTIEN MYYNTIEHTOJEN VAHVISTAMINEN SAAREN ALUEEN OMAKOTITONTTIEN MYYNTIEHTOJEN VAHVISTAMINEN KHALL 340 Saaren asemakaava-alueelta ja muutos-alueelta asetetaan 2012 myyntiin 28 omakotitonttia. Esityslistan liitteenä kartta, josta ilmenee

Lisätiedot

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31 Tekninen lautakunta 07.04.2015 29 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4/2015 Kokousaika 07.04.2015 klo 15.00 16.22 Kokouspaikka Heikinniemi, Heikinkoti ASIAT 1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30

Lisätiedot