Kokous klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25"

Transkriptio

1 Kunnanvaltuusto Kokous klo Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA EROAMINEN/ERON MYÖNTÄMINEN - Sari Grönlund KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTOJEN MYYNTI SAARINEN MINNA-MARIA / LAUSUNTO MÄÄRÄALAN OSTO / KAAVA-ALUEEN KORTTELISTA VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUKSESSA ESITETTYJEN HAVAINTOJEN SELVITYKSET 59 44,45 LAINAN TAKAUS KÄRKISTEN VESIOSUUSKUNTA 60 46,47 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN RAPORTOINTI ,49,50,51,52 KUNTALIITOKSEN YHDISTYMISAVUSTUKSEN KÄYTTÖ 62 MUUT ASIAT 63 ILMOITUSASIAT Kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla klo Heidi Nieminen kunnanvaltuuston puheenjohtaja

2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanvaltuusto 5/2007 Sivu nro 124 KOKOUSAIKA Maanantai, klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, valtuustosali Aarnos Markku, poissa Ahonen Jorma Ahovuori Mailis Hakanen Pertti Helin-Kautto Helena, poissa Ilmonen Kari, poissa Itälä Riina Järviniemi Jukka, III vpj. Kakko Orvokki, poissa Karila Merja Kautto Jaakko Komppa Marja, poissa Koskinen Vesa Kuoppala Terttu Lahtinen Eino Laukia Riikka Lehmuskoski Arja Mennala Tiina, poissa Mäkinen Annikki Nieminen Heidi, puheenjohtaja Niinioja Janne, poissa Nurminen Antero Rahikkala Ritva Riitamaa Marja-Liisa Salo Taito, II vpj Vilhuniemi Tarja Weijo Pirkko, I vpj. Varavaltuutetut Seija Mennala Valto Koskinen Kari Nissinen Hannu Markkanen Mirja Ikonen Jari Vanhala Sahlberg Arja MUUT SAAPUVILLA OLLEET Rusanen Timo, kunnanjohtaja Kähkönen Kaija, talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä Blomster Reijo, rakennustarkastaja, teknisen osaston osastopäällikkö Toivainen Risto, sosiaaliosaston osastopäällikkö LAILLISUUS JA Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT Pykälät PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimillamme. PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vesa Koskinen ja Eino Lahtinen. Korpilahti Heidi Nieminen puheenjohtaja Korpilahti, Vesa Koskinen Korpilahti klo Kaija Kähkönen pöytäkirjanpitäjä Eino Lahtinen Anne Airiainen arkistonhoitaja

3 Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kv 52 Kunnanvaltuuston kokouskutsu on kunnanvaltuuston työjärjestyksen 8 :n mukaisesti julkaistu kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä postitettu kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen jäsenille. Kunnanvaltuuston kokouksesta on ilmoitettu Korpilahti-nimisessä paikallislehdessä Kuntalain 58 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kv 53 Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Vesa Koskinen ja Eino Lahtinen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kv 54 Kunnanvaltuuston työjärjestyksen mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Mikäli muita esitetään otettavaksi käsittelyyn, siitä päätetään tässä. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto LUOTTAMUSTOIMESTA EROAMINEN/ERON MYÖNTÄMINEN - Sari Grönlund Kh 183 Sari Grönlund on kunnanhallitukselle osoittamallaan kirjeellä pyytänyt eroa kunnallisista luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Maistraatin kotipaikkarekisterin mukaan virallinen muuttopäivä on Kunnanvaltuusto on valinnut Sari Grönlundin Marja-Liisa Riitamaan henkilökohtaiseksi varajäseneksi toimikaudeksi Korpilahden Muuramen kuntayhtymän yhtymähallitukseen. Kuntalain 38 :n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valitsema luottamushenkilö on. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se - myöntää Sari Grönlundille eron Korpilahden Muuramen terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallituksen varajäsenyydestä - valitsee Marja-Liisa Riitamaan henkilökohtaisen varajäsenen Korpilahden Muuramen terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Hyväksyttiin. Kv 55 Kunnanvaltuusto päättää - myöntää Sari Grönlundille eron Korpilahden Muuramen terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallituksen varajäsenyydestä ja - valitsee Marja-Liisa Riitamaan henkilökohtaisen varajäsenen Korpilahden Muuramen terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Sari Grönlundille eron Korpilahden - Muuramen terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallituksen varajäsenyydestä ja valita Marja-Liisa Riitamaan henkilökohtaiseksi varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Kaija Uusitalon.

7 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTOJEN MYYNTI Kh 208 Kunnanvaltuusto päätti tehdä periaatteellisen päätöksen ja antaa kunnanhallituksen tehtäväksi panna myyntiin kevään 2006 aikana Aaltosen mökki, Hangasjärven maja (vuokratontilla), Tähtiniemen mökit ja sauna (ilman maa-aluetta) sekä 10 kpl huoneistoja. Päätökseen liittyvä kiinteistöselvitys sekä myyntikohteiden tasearvot liitteenä nro 60. Aaltosen mökin myynnistä saatava myyntitulo päätettiin käyttää sosiaali- ja kulttuurityöhön esim. lasten ja nuorten vapaa-ajan toimintaan ja vanhusten hoitoon. Lisäksi kunta ottaa huolehdittavakseen Uuno Aaltosen haudan hoidon. Kunnanhallitus käsitteli Aaltosen mökin myyntiä kokouksessaan , jolloin esillä oli 300 henkilön allekirjoittama vetoomus mökin myymättä jättämisestä. Tällöin kunnanhallitus ei nähnyt tarpeelliseksi muuttaa kunnanvaltuuston myyntiin panemista koskevaa päätöstä. Vetoomuksen näkökohdat päätettiin huomioida myynnistä päätettäessä. Kunnanhallitus antoi tuolloin myös tekniselle toimelle tehtäväksi tarkistaa Aaltosen mökin vuokrausehtoja ja hintatasoa siten, että tappioita ei synny. Tekninen toimi pyysi päivätyllä kirjeellään kuudelta kiinteistövälittäjältä tarjousta myynnin kohteena olevien kiinteistöjen ja huoneistojen välitystyöstä. Tarjoukseen vastasi kolme yritystä, joista kaksi, Jyvässeudun asuntokauppa Oy, ja Keski-Suomen SKV Oy laativat kohteista tilastotietoihin ja kokemukseensa perustuen hinta-arviot sekä tarjoukset välityspalkkioista. Kumpikaan vastanneista yrityksistä ei tutustunut paikan päällä kohteisiin. Tarjouksista tehdyn vertailun pohjalta Keski-Suomen SKV Oy:n toimitusjohtaja Marko Vierto kutsuttiin tutustumaan tarkemmin myynnissä oleviin kohteisiin ja täsmentämään jo tehtyä tarjousta myyntihintojen, palkkioiden ja aikataulujen osalta. SKV:n täsmennetty tarjous liitteenä nro 61, (ei-julkinen). Kunnanhallitus tutustui kokouksen yhteydessä asian valmisteluun ja antoi ohjeita jatkovalmistelulle. Myynnin kohteena olevissa huoneistossa asuvilta vuokralaisilta on alustavasti tiedusteltu halukkuutta ostaa käytössään oleva asunto. Ostamisesta on kiinnostunut 2 asukasta. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan ja hallintopäällikön valmistelemaan huoneistojen ja kiinteistöjen myynnin seuraavasti:

8 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Osa kohteista myydään suoraan ja osa annetaan Keski-Suomen SKV Oy:n välitettäväksi. SKV valitaan yhteistyökumppaniksi tehdyn tarjouksen perusteella, jossa esitetyt myyntihinnat ja vähimmäispalkkiot olivat kilpailijoiden palkkioita luotettavampia ja myyjälle edullisempia. SKV:n tekemä tarjous yksityiskohtaisine hinta-arvioineen tulee julkiseksi siinä vaiheessa, kun kiinteistönvälittäjä on tutustunut kaikkiin kohteisiin myös sisätiloissa, tarkentanut hinta-arviota ja kun vuokra-asujia on kirjallisesti tiedotettu myyntiin laittamisesta. SKV on Suomen suurin kiinteistöalan yritys, joka Korpilahden koheiden myynnissä tarjoaa sekä Jyväskylän että Jämsän toimistojen palveluja. 1. Aaltosen mökki. Kohde annetaan Keski-Suomen SKV Oy:n välitettäväksi tarjouksen mukaan. Kohde myydään tarjousten perusteella. Lopullisen myyntipäätöksen tekee kunnanvaltuusto. 2. Hangasjärven maja. Kohde laitetaan kunnan omaan myyntiin tarjousten perusteella tiettyyn määräaikaan mennessä. Kohteesta ilmoitetaan lehdissä ja kunnan internet-sivuilla. 3. Tähtiniemen mökit ja sauna: Kohde laitetaan kunnan omaan myyntiin tarjousten perusteella tiettyyn määräaikaan mennessä. Kohteesta ilmoitetaan lehdissä ja kunnan internet-sivuilla. Rakennukset sijaitsevat alueella, jolle tulevaisuudessa voi sijoittua uutta asuinrakentamista. Mökit ja sauna myydään sillä ehdolla, että ostaja sitoutuu siirtämään rakennukset pois tu-levan maankäytön tieltä puolen vuoden kuluessa siitä, kun kunta ilmoittaa maa-alueen ottamisesta muuhun käyttöön. Rakennusten tontin vuokrataan rakennusten ostajalle siten, että sopimus päättyy em. tapauksessa. 4. Huoneistot Jussinpolku 4 (5 huoneistoa), Koivukuja 6 (1 huoneisto), Lähdetie 2 (1 huoneisto). Kaikille vuokra-asujille tarjotaan mahdollisuutta jättää ostotarjous käyttämästään asunnosta. Mikäli asukas ei jätä tarjousta kahden viikon kuluessa tarjouspyynnöstä, kohde annetaan Keski-Suomen SKV Oy:n välitettäväksi tarjouksen mukaan. Kokkotie 5:n pienkerrostalon huoneisto annetaan Keski-Suomen SKV Oy:n välitettäväksi tarjouksen mukaan. Myynnin aikataulusta neuvotel-laan ja sovitaan nykyisen vuokralaisen kanssa. Vuokrasuhdetta ei pureta kun-nan yksipuolisella päätöksellä. Kohteen lopullinen hintataso määritellään uudelleen ja tuodaan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi ennen kuin julkinen myynti aloitetaan. Martinpolku 24:ssä sijaitsevia 9 huoneen huoneistoa ja yksiötä ei toistaiseksi laiteta myyntiin, vaan kohteet varataan kunnan sosiaalitoimen palvelukoti tukiasumiskäyttöön.

9 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Edellä kuvatun menettelyn tuloksena syntyneet ostotarjoukset tuodaan kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle. Huoneistojen ja ilman maapohjaa myytävien rakennusten myynnistä päättää kunnanhallitus ja Aaltosen mökin kiinteistön myynnistä päättää kunnanvaltuusto. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Kh 184 Kunta on myynyt kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti Aaltosen mökin kiinteistön sekä viisi huoneistoa osoitteesta Jussinpolku 4, yhden huoneiston osoitteesta Koivukuja 6 ja yhden huoneiston osoitteesta Lähdetie 2. Myynneistä on saatu tuloja yhteensä ,96 euroa ja myyntivoittoa ,15 euroa. Päätöksen liittyen kunta on tilannut seurakunnalta Uuno Aaltosen haudanhoitopalvelun. Myymättä ovat Hangasjärven maja, Tähtiniemen mökit ja sauna, Kokkotie 5:n pienkerrostalohuoneisto sekä Martinpolku 24:ssä sijaitsevat 9 huoneen huoneisto ja yksiö. Osana myynnin valmistelua lokakuussa 2006 Hangasjärven majasta tehtiin kuntotarkastus ja Tähtiniemen mökeistä yleisluontoinen tarkastus. Tekijänä oli insinööritoimisto Raksystems Oy. Kuntotarkastuksen mukaan Hangasjärven majalla merkittävimmät huomioitavat asiat ovat retkikämpän perustusten kunnostus, saunan vesikatteen vesitiiveys ja tulisijojen toimivuus/paloturvallisuus sekä saunatilojen ja keittiön peruskunnostaminen. Lisäksi korjaus/uusimistarpeita havaittiin mm. kattovesien pois ohjauksessa, maanpintojen muotoiluissa ja jätevesien käsittelyssä. Havaitut puutteet ja kunnostustarpeet ovat pääosin näille rakenteille tyypillisiä ikääntymisestä, huollon vähäisyydestä ja toteutustavasta johtuvia. Tilojen tulevalla käyttötarkoituksella on suuri merkitys korjaustoimenpiteiden laajuuteen ja toteutustapaan. Kuntoarvion perusteella on pääteltävissä, että kunta ei voi saada kohteesta merkittäviä myyntituloja. Jyväskylän kaupungin liikuntatoimi on pyytänyt, että kämpän myyntipäätöksestä luovuttaisiin toistaiseksi. Kämppä sijaitsee retkeilyreitin varrella, jota aletaan mahdollisesti kunnostamaan ja kehittämään lähivuosina. Tähtinimen mökkejä ja saunaa koskevan tarkastuksen mukaan lomamökit soveltuvat nykyisellään kesäaikaiseen tilapäiseen majoituskäyttöön. Lomamökit on aikoinaan rakennettu aikakauden vaatimusten mukaisesti eivätkä ne vastaa kaikilta osiltaan nykyisiä vaatimuksia. Purettaessa lomamökeistä voidaan uusiokäyttää hyvin vähän. Uusiokäyttö tulee kysymykseen esim. tulisijojen ja yksittäisten rakennusosien osalta. Puutavaraa voidaan hyödyntää esim. energiapuuna. Lomamökkien purkukustannukset tulevat todennäköisesti olemaan huomattavasti suuremmat kuin niistä saatavan hyötytavaran arvo.

10 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Purkukustannuksia lisäävät huomattavasti esim. rahtikustannukset, jäteverot ja kaatopaikkamaksut. Rantasauna soveltuu nykyisellään kesäaikaiseen tilapäiseen käyttöön kun huolehditaan esim. paloturvallisuuteen liittyvistä asioista. Purettaessa saunarakennuksesta voidaan uusiokäyttää esim. hirsikehikko ja mahdollisesti öljypoltinkattila ja siihen liittyvää laitteistoa. Hirsikehikkoon joudutaan uusimaan ainakin kaksi alinta hirsikertaa. Hirsikehikon kunto tulee tarkastaa purkutyön yhteydessä. Martinpolku 24:ssä sijaitsevat 9 huoneen huoneisto ja yksiö ovat edelleen kunnan sosiaalitoimen palvelukoti- ja tukiasumiskäytössä. Kokkotie 5:n pienkerrostalon huoneisto on edelleen vuokrakäytössä. Vuokrasuhteen alkaessa kunta on antanut vuokralaisille lupauksen, että vuokrasuhdetta ei pureta kunnan yksipuolisella päätöksellä. Osana kuntaliitosprosessia kunta ja Jyväskylän kaupungin tilapalvelu aloittivat kevään 2007 kaikkia kunnan kiinteistöjä ja huoneistoja koskevan kiinteistöselvityksen. Selvityksen tavoitteena on siirtää kunnan kiinteistöomaisuus kaupungin tietokantaan, tehdä arviot tilojen käyttötarpeista ja soveltuvuudesta. Selvitys toimii pohjatietona kiinteistöjä koskevalle päätöksenteolle. Liitteenä nro 65 /2007 Korpilahden kunnan oma kiinteistöselvitys, jonka perusteella kunnanvaltuusto teki myyntipäätöksen Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto 1) merkitsee tiedoksi kunnanhallituksen tekemät myyntipäätökset 2) päättää, että myymättä olevien kohteiden, Hangasjärven majan, Kokkotie 5:n pienkerrostalohuoneiston sekä Martinpolku 24:ssä sijaitsevien 9 huoneen huoneiston ja yksiön myynnistä luovutaan toistaiseksi. Kyseisten kohteiden tulevaisuudesta päätetään osana laajempaa kokonaisuutta Jyväskylän Tilapalvelun kanssa tehtävän kiinteistöselvityksen valmistuttua. 3) valtuuttaa rakennustarkastajan päättämään Tähtiniemen mökkien ja saunan purkamisesta tai myymisestä. Tähtiniemen aluetta tulee valmistella huomioon ottaen alueen tulevat kaavoitusratkaisut.

11 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ) edellyttää, että kunnanhallitus valmistelee talousarvion 2008 yhteydessä ehdotuksen Aaltosen mökin myyntivoiton ,11 euroa käyttämisestä sosiaali- ja kulttuurityöhön esim. lasten ja nuorten vapaa-ajan toimintaan ja vanhusten hoitoon. Kunnanvaltuusto on päätöksessään edellyttänyt myyntitulon ( euroa) käyttämistä edellä mainittuihin kohteisiin, mutta tasearvo on luontevaa vähentää myyntitulosta. Hyväksyttiin. Kv 56 Liitteenä nro 41/2007 Korpilahden kunnan oma kiinteistöselvitys, jonka perusteella kunnanvaltuusto teki myyntipäätöksen Kunnanvaltuusto päättää 1) merkitä tiedoksi kunnanhallituksen tekemät myyntipäätökset 2) päättää, että myymättä olevien kohteiden, Hangasjärven majan, Kokkotie 5:n pienkerrostalohuoneiston sekä Martinpolku 24:ssä sijaitsevien 9 huoneen huoneiston ja yksiön myynnistä luovutaan toistaiseksi. Kyseisten kohteiden tulevaisuudesta päätetään osana laajempaa kokonaisuutta Jyväskylän Tilapalvelun kanssa tehtävän kiinteistöselvityksen valmistuttua, 3) valtuuttaa rakennustarkastajan päättämään Tähtiniemen mökkien ja saunan purkamisesta tai myymisestä. Tähtiniemen aluetta tulee valmistella huomioon ottaen alueen tulevat kaavoitusratkaisut, 4) edellyttää, että kunnanhallitus valmistelee talousarvion 2008 yhteydessä ehdotuksen Aaltosen mökin myyntivoiton ,11 euroa käyttämisestä sosiaali- ja kulttuurityöhön esim. lasten ja nuorten vapaa-ajan toimintaan ja vanhusten hoitoon. Kunnanvaltuusto on päätöksessään edellyttänyt myyntitulon ( euroa) käyttämistä edellä mainittuihin kohteisiin, mutta tasearvo on luontevaa vähentää myyntitulosta. Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto SAARINEN MINNA-MARIA / LAUSUNTO MÄÄRÄALAN OSTO / KAAVA-ALUEEN KORTTELISTA 331 Tek.lk 61 Minna-Maria Saarinen on jättänyt ostotarjouksen määräalan ostamisesta Kaava-alueen korttelista 331, ositteessa Sepäntie 5. Määräala rajoittuu Saarisen omistamaan tilaan Pihlaja RN:o 4:332 noin 40m:n mittaisen koillissivun pituudelta, (ostotarjous liitteenä 1 ). Ostotarjouksessa mainittu maa-alue on asemakaavassa ( rakennuskaava ) merkitty VP (virkistys ) alueeksi. Alueella voimassa oleva kaava mukaisen tontin ja olemassa olevan tilan rajat eivät ole yhtenevät, kaavassa osoitetun tontin koillisraja on pituudeltaan noin 25m. Voimassa olevan hallintosäännön 4 luvun 30 :n mukaan rakennustarkastaja päättää osastopäällikkönä asuin- teollisuus tai muuhun tarkoitettujen tonttien myymisestä asemakaava- tai haja-asutusalueella kunnanvaltuuston hyväksymien myyntiperiaatteiden perusteella. Kyseessä ei ole hallintosäännön mukainen rakennustarkastajan päätösvaltaan kuuluva tontin myyminen, koska kyse on puistoalueesta. Asian valmistelu: Reijo Blomster Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kaavassa VL alueeksi osoitetusta alueesta ei myydä lisäaluetta kaavan korttelin 331 tonttiin 2. Päätöstä tehtäessä tulee huomioida aikaisemmat päätökset, jotka koskevat samantapaisia ostotarjouksia. Tontti- ja puistoalueiden mahdolliset käyttötarkoitusmuutokset sekä tonttijakotarkastelut tehdään asemakaavan ajanmukaisuus arvion yhteydessä. Kh 194 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteenä nro 67/2007 Minna-Maria Saarisen ostotarjous. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.

13 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Keskustelun kuluessa Terttu Kuoppala Eino Lahtisen kannattamana esitti, että Minna-Maarit Saarisen ostotarjous hyväksyttäisiin, koska kaavan mukaisen tontin ja olemassa olevan tilan rajat eivät ole yhtenevät ja lisäalue lisäisi asumisviihtyvyyttä. Puheenjohtaja päätti keskustelun asiasta ja totesi, että oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus ja asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys ja teki seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Terttu Kuoppalan kannatettua esitystä äänestävät ei. Äänestysjärjestys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin viisi jaa ääntä (Aarnos, Ilmonen, Komppa, Mennala, Pakkalén) ja kaksi ei ääntä (Kuoppala ja Lahtinen). Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus on hyväksynyt esittelijän esityksen. Kv 57 Liitteenä nro 42/2007 Minna-Maria Saarisen ostotarjous. Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen. Keskustelun kuluessa Terttu Kuoppala Ritva Rahikkalan ja Eino Lahtisen kannattamana esitti, että Minna-Maarit Saarisen ostotarjous hyväksyttäisiin, koska kaavan mukaisen tontin ja olemassa olevan tilan rajat eivät ole yhtenevät ja lisäalue lisäisi asumisviihtyvyyttä. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kunnanhallituksen pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys ja asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys ja teki seuraavan äänestysesityksen. Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Terttu Kuoppalan kannatettua esitystä äänestävät ei. Äänestystapa ja äänestysjärjestys hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 18 jaa ääntä ja 9 ei ääntä. Äänestysluettelo liitteenä nro 53/2007. Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston hyväksyneen kunnanhallituksen esityksen.

14 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUKSESSA ESITETTYJEN HAVAINTOJEN SELVITYKSET Kh 195 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt tarkastuslautakunnan esittämän vuoden 2006 arviointikertomuksen. Kunnanvaltuusto on päättänyt pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista kunnanhallituksen selvitykset niin, että kunnanvaltuusto voi käsitellä ne syksyn valtuuston kokouksessa. Osastopäälliköt ovat laatineet kunnanhallitukselle selvitykset liitteen nro /2007 mukaisesti arviointikertomuksessa esitetyitä havainnoista. Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen nro 68/2007 mukaiset selvitykset ja antaa ne edelleen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Hyväksyttiin. Kv 58 Liitteenä nro 43/2007 selvitykset arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista. Kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista annetut selvitykset ja hyväksyy ne. Hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto LAINAN TAKAUS KÄRKISTEN VESIOSUUSKUNTA Kh 226 Kärkisten vesiosuuskunta hakee kunnan omavelkaista takausta Korpilahden Osuuspankin kautta OKO pankilta saamalleen euron lainalle. Lainarahoitus tarvitaan Kärkisten tien varteen, Heinosniemen alueelle ja Iloniemeen rakennettavan vesihuoltoverkoston rakentamisen rahoittamiseen. Vesihuolto on tarkoitus ulottaa Kärkistensalmen eteläpuolelle Motelli-Ravintola Lossivahdille saakka. Varsinaisen Kärkisten alueen lisäksi vesihuollon ja viemäröinnin toimintapiiriin otetaan nykyisen Oittilan vesiosuuskunnan länsipuoliset alueet, jotka liitetään rakennettavaan viemäriverkostoon, koska Oittilan vesiosuuskunnan hankkeeseen ei aikoinaan viemäröinti sisältynyt. Käristen vesiosuuskuntaan on liittynyt tähän mennessä yli 80 kiinteistöä. Vesihuoltolinjojen rakentaminen alueen kiinteistöihin mahdollistaa tiedonsiirtokaapelin asentamisen samanaikaisesti kaivantoon. Näin on tarkoitus parantaa alueella olevan pysyvän asutuksen sekä runsaan loma-asumisen ja lomaliikenteen palvelutasoa. Koko vesihuoltohankkeen rakennuskustannukset laaditun yleissuunnitelman laajuudessa ovat n. 2,5 milj.euroa (alv. 0 %). Tekninen lautakunta on hyväksynyt yleissuunnitelman kokouksessaan Yleissuunnitelman mukaan rakennettavan verkoston kokonaispituus on 68,1 km. Alueella on yhteensä 359 kiinteistöä, joista vakituisesti asuttuja on 178. Vuonna 2005 toteutettavassa I-vaiheessa verkostoa on tarkoitus tehdä 15,6 km ja sen piirissä on 98 kiinteistöä, joista vakituisesti asuttuja 61. OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n lainatarjous, josta ilmenevät lainan ehdot, on esityslistan liitteenä. Liite nro 66. Kunta on antanut omavelkaisen takauksen Moksin, Oittilan ja Etelä- Korpilahden vesiosuuskuntien lainoille. Näitä on yhteensä n euroa. Muutettu ehdotus: Esitetään kunnanvaltuustolle, että tämä myöntää omavelkaisen takauksen Kärkisten vesiosuuskunnan OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:ltä saamalle euron suuruiselle, liitteenä olevassa tarjouksessa mainittujen ehtojen mukaiselle, 20 vuoden lainalle. Jätetään asia pöydälle lisäselvityksiä varten. Hyväksyttiin yksimielisesti muutettu ehdotus.

16 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kh 237 Liitteenä arviot alueen veden ja jäteveden määristä sekä rakennuskustannuksista. Liite nro 73. Asiasta on keskusteltu vesiosuuskunnan edustajien sekä erikseen kunnan tilintarkastajan kanssa. Osuuskunta nostaa lainaa enintään neljässä erässä sitä mukaa, kun työ etenee ja lainaa maksetaan takaisin rakentamiseen saatavilla avustuksilla. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on euroa, josta avustusten osuudeksi on arvioitu % (kunnan avustus 25 % ja vesihuoltoavustus 50 %). Tilintarkastaja on suositellut vastatakauksen vaatimista. Esitetään kunnanvaltuustolle, että tämä myöntää omavelkaisen takauksen Kärkisten vesiosuuskunnan OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:ltä saamalle euron suuruiselle tarjouskirjeessä asetettujen ehtojen mukaiselle 20 vuoden lainalle ja edellyttää vesiosuuskunnalta vastatakausta. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kv 48 Liitteenä lainatarjous sekä arviotaulukko veden ja jäteveden määristä ja kustannuksista, liite nro 21. Kunnanvaltuusto myöntää omavelkaisen takauksen Kärkisten vesiosuuskunnan OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:ltä saamalle euron suuruiselle tarjouskirjeessä asetettujen ehtojen mukaiselle 20 vuoden lainalle ja edellyttää vesiosuuskunnalta vastatakausta. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kh 196 Kärkisten vesiosuuskunta on neuvotellut OKO Pankki Oyj:n kanssa kunnanvaltuuston takaaman lainan uudesta takaisinmaksuohjelmasta. Lainan pääoma on tällä hetkellä ,25 euroa. Uuden takaisinmaksuohjelman mukaan laina-aikaa jatketaan neljällä vuodella ja viimeinen lyhennyserä on Lainan uusi takaisinmaksuohjelma liittyy Kärkisten vesiosuuskunnan talouden tervehdyttämistoimenpiteisiin ja vesiosuuskunnan neuvottelemiin uusiin rahoitusjärjestelyihin. Liitteenä nro 69/2007 voimassa olevat lainanehdot ja takaisinmaksuohjelma. Liitteenä nro 70/ laadittu lainan takaisinmaksuohjelma ja lainaehdot. Maksuohjelman muutos edellyttää, että kunta lainan takaajana antaa suostumuksensa laina-ajan pidentämiseen ja maksuohjelman muutokseen.

17 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnan hakema vastatakaus lainalle pysyy voimassa, vaikka maksuohjelmaa muutetaan. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto antaa suostumuksensa Kärkisten vesiosuuskunnan OKO Pankki Oyj:n ,25 euron määräisen lainan laina-ajan pidentämiseen ja maksuohjelman muutokseen. Hyväksyttiin. Merkittiin, että valtuuston 1. varapuheenjohtaja Pirkko Weijo poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Kv 59 Liitteenä nro 44/2007 voimassa olevat lainanehdot ja takaisinmaksuohjelma. Liitteenä nro 45/ laadittu lainan takaisinmaksuohjelma ja lainaehdot. Kunnanvaltuusto päättää antaa suostumuksensa Kärkisten vesiosuuskunnan OKO Pankki Oyj:n ,25 euron määräisen lainan laina-ajan pidentämiseen ja maksuohjelman muutokseen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

18 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN RAPORTOINTI Kh 206 Kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle raportoidaan kunnan sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti talousarvion toteutumisesta vähintään tilanteesta 30.4., ja Kunnanhallitukselle raportoidaan samoina ajankohtina lisäksi maksuvalmiudesta ja saatavista. Toimielimet ovat toimittaneet selvityksen kunnanhallitukselle valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta, ulkoisten ja sisäisten määrärahojen ja tuloarvioiden käytöstä sekä määräraha- ja tuloarviomuutoksista. Hallintokunnille on annettu ohjeistus, että arvioidut muutokset vuoden 2007 talousarvioon on esitettävä elokuun raportoinnin yhteydessä. Raportissa on lyhyesti esitetty elokuun väestömuutostilastot sekä työllisyyteen ja rakentamiseen liittyvää tilastotietoa. Raportti sisältää arvion toiminnasta ja talousarvion määräraha- ja tuloarviomuutoksista. Raportti on liitteenä nro 75 /2007. Sisäisten ja ulkoisten toimintatuottojen toteuma on 2,468 milj. euroa (61,35 %). Toimintatuotot sisältää elokuun loppuun mennessä kertyneet tulot. Ulkoisten ja sisäisten toimintakulujen toteuma 17,470 milj. euroa (65,85 %). Toimintakuluissa henkilöstömenot ovat toteutuneet ajankohdan toteuman mukaisesti, mutta mm. palvelujen ostoissa on kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Verotuloja on kunnalle tilitetty elokuun loppuun mennessä 8,886 milj. euroa. Kuntaliiton uusimman verotuloennusteen mukaan kunnalle tilitettävät verotulot olisivat vuonna 2007 yhteensä n. 12,593 milj. euroa. Kunnalle tilitettävät valtionosuudet vuonna 2007 ovat 8,449 milj. euroa. Talousarviota laadittaessa valtionosuudet arvioitiin 8,701 milj. euroa. Valtionosuudet toteutuvat arvioitua pienempänä, koska sosiaali- ja terveystoimen valtionosuus on arvioitua pienempi. Investoinnit ovat toteutuneet elokuun loppuun mennessä 24,6 %. Toimielimet ovat esittäneet raporteissaan tuloarvio- ja määrärahamuutokset, jotka ovat liitteenä nro 76 /2007. Suurimmat lisäykset määrärahoihin ovat kunnanhallituksen tulosalueilla. Kunnanhallitus 1. merkitsee tiedoksi liitteenä nro 75/2007 olevan toimielinten raportoinnin ja toimittaa sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle,

19 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Hyväksyttiin. 2. esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteessä nro 76/2007 olevat tuloarvio- ja määrärahamuutokset sekä 3. kehottaa toimielimiä huomioimaan sen, että kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Kv 60 Liitteenä nro 46 /2007 toimielinten raportointi Liitteenä nro 47/2007 tuloarvio ja määrärahamuutokset. Kunnanvaltuusto päättää merkitä tiedoksi liitteenä 46/2007 olevan toimielinten raportoinnin ja hyväksyä liitteessä 47/2007 esitetyt tuloarvio- ja määrärahamuutokset. Hyväksyttiin yksimielisesti.

20 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KUNTALIITOKSEN YHDISTYMISAVUSTUKSEN KÄYTTÖ Kh 200 Yhdistymisavustuksista päätettäessä lähtökohtana on Korpilahden kunnan ja Jyväskylän kaupungin liittymissopimus. Sen mukaan avustus käytetään Korpilahden alueen visionmukaista kehittämistä tukeviin investointeihin. Liitossopimuksen visio ja tavoitteet -osa painottaa sellaista toimintaa, joka sysää liikkeelle kehittymisen prosessi, joka jatkuu myös kuntaliitoksen siirtymävaiheen jälkeen ja jonka hyödyn saajina ovat sekä Korpilahden alueen että Jyväskylän kaupungin asukkaat. Uusien asukkaiden ja yritysten saaminen alueelle on tärkeää. Liitossopimus korostaa myös korkeatasoista suunnittelua ja kaavoituksen merkitystä. Olennaista on tunnistaa Korpilahden suurimmat vahvuudet ja kohdistaa uusia resursseja niihin. Hyvät liikenneyhteydet, Päijänne ja Himoksen matkailukeskuksen läheisyys mahdollistavat monimuotoisia ratkaisuja. Korpilahden kunnanvaltuusto käsitteli Jyväskylä - Korpilahti kuntaliitokseen liittyvän yhdistymisavustuksen käyttöä valtuuston iltakoulussa , jolloin liitossopimus oli valmisteluvaiheessa. Tällöin liitosneuvotteluja käynyt työryhmä kokosi avustusten käyttämiseen liittyviä aloitteita. Päättäessään kuntaliitoksesta kunnanvaltuusto päätti antaa kunnanhallituksen tehtäväksi valmistella yhdistymisavustusten kohdentaminen ja tuoda se hyväksyttäväksi valtuustolle viimeistään syksyllä Kuntaliitosta valmisteleva talouden ja hallinnon työryhmä käsitteli yhdistymisavustusten käytön valmistelua raportissaan Työryhmä esittää, että kuntaliitokseen liittyvä Korpilahden alueen kehittäminen käynnistyisi jo siirtymäkaudella Jyväskylän kaupunki voisi rahoittaa yhdistymisavustusten alaista toimintaa omilla varoillaan jo ennen vuotta Näiltä osin avustukset kirjattaisiin etukäteen käytetyiksi. Korpilahden kunnanhallitus vastaisi liitosavustusten käytön valmistelusta ja päätökset avustusten kohdentamisesta tehtäisiin yhdessä kunnan ja kaupungin kanssa. Työryhmän raportti esiteltiin henkilöstölle Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa seminaarissaan ja kunnanvaltuusto valtuustoseminaarissaan Kunnanhallitus merkitsi raportin tiedoksi ja valtuutti osastopäälliköt valmistelemaan sen pohjalta hallinnon alalla tehtävät toimenpiteet, huomioon ottaen henkilöstön tiedotustilaisuudessa , kunnanhallituksen seminaarissa ja valtuustoseminaarissa esille tulleet lisäykset ja tarkennukset sekä velvoitti työryhmät raportoimaan toteutuneet toimenpiteet kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle. Yhdistymisavustus, 6,48 milj., maksetaan kuntaliitoksen jälkeen yhdistyneelle kunnalle vuosittain kesäkuun loppuun mennessä seuraavasti:

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 2/2015 Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 5-10 Asialista V 5 Luottamushenkilö; valtuutettu Perkiömäki... 12 V

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 15.3.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 131 132 133 134 135

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 28.2.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 50 51 52 53 54 55

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 58

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 58 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 58 KOKOUSAIKA maanantai 13.10.2014 klo 18.30 19.25 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168 Kunnanvaltuusto 29.09.2009 ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 171 76 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 172 77 Omavelkaisen takauksen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Kunnanvaltuusto 11.06.2013 AIKA 11.06.2013 klo 19:00 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 22/2009 435 KOKOUSAIKA 23.11.2009 klo 18.05-20.22 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki Halla-aho,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot