KANNANOTTO VUODEN 2012 TALOUSARVIOESITYKSEEN, TEEMA: ASUNTOASIAT ASUMISEN HINTA JA ASUMISEN HINNAN ALENTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANNANOTTO VUODEN 2012 TALOUSARVIOESITYKSEEN, TEEMA: ASUNTOASIAT ASUMISEN HINTA JA ASUMISEN HINNAN ALENTAMINEN"

Transkriptio

1 SUOMEN OMAKOTILIITTO ry Eduskunta Valtiovarainvaliokunta Asunto- ja ympäristöjaosto KANNANOTTO VUODEN 2012 TALOUSARVIOESITYKSEEN, TEEMA: ASUNTOASIAT ASUMISEN HINTA JA ASUMISEN HINNAN ALENTAMINEN Suomen Omakotiliitto on valtakunnallinen pientaloasukkaiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö, jonka toiminnassa on mukana 265 paikallista jäsenyhdistystä ja yli jäsentaloutta. Suomen Omakotiliitto on huolissaan asumiskustannusten kokonaistaakan voimakkaasta noususta Pientaloasumisen kokonaiskustannukset muodostuvat lukuisista eri kustannuslähteistä: lämmityksestä, monista veroista, sähkön kulutuksesta, useista kunnallisista maksuista, asuntolainan hoitokuluista, vakuutusmaksuista, talon huollosta ja remontoinnista. Pientaloasukkaat vastaavat yksin oman talonsa asumiskustannuksista. Rakentaminen ja remontointi on kallistunut. Se tarkoittaa kallistuvia asuinkustannuksia, talon ylläpidon ja peruskorjauksen vähenemistä, isompia remonttilainoja. Nyt valtiovalta on kaventamassa kotitalousvähennystä, joka selkeästi ainoana kaikkia pientaloasukkaita koskettavana asiana on tuonut helpotusta remonttiaikeisiin ja karsinut harmaata taloutta. Omakotitalon energiakulut ovat nousseet jyrkästi. Täällä pohjoisessa Suomessa talon lämmittäminen tarkoittaa pientaloasukkaille isoa menoerää. Valtiovalta nosti energiaveroa kuluvan vuoden alusta. Tämä näkyi heti energian hinnassa. Pientaloasukas maksaa energiamak- Postiosoite Puhelin Faksi Internet Sompiontie 1 Vaihde (09) (09) HELSINKI Sähköposti:

2 sussaan veroa veron päälle: energiaveroa arvonlisäverollisesta energiamaksusta. Pientaloasukkaat tarvitsevat myös autoa liikkumiseen enemmän kuin kerrostaloissa asuvat yksinkertaisesti asumismuotonsa takia: pientalot ja pientaloalueet sijaitsevat usein kaukana julkisen liikenteen reiteiltä. Siksi polttoaineen hinnan nousu lisää pientaloasumisen kustannustaakkaa enemmän kuin keskustoissa asuvilla. 2 Kiinteistövero nostaa asumiskustannuksia - epäoikeudenmukaisesti Valtiovallan aikeet poistaa kiinteistövero kunnallisesta verotulotasausjärjestelmästä, tarkoittaa sitä, että maaseutukuntien tulot pienevät. Toisaalta tällä pyritään innostamaan kaupunkeja kiinteistöveron tuntuviin nostoihin. Tämä ei ole oikeudenmukaista, koska esimerkiksi Helsingissä veron määrä on tavalliselle palkansaajalla ja eläkeläiselle jo nyt kohtuuton. Kuntaministeri Henna Virkkunen patistaa voimakkaasti kuntia kiinteistöveron nostoon (HS ). Tämä on taloudellisen ajattelun näkökulmasta ymmärrettävää, mutta ei verovelvollisten, tavallisten kansalaisten näkökulmasta hyväksyttävää ja oikeudenmukaista. Kiinteistöveron nosto kohdistuu voimakkaimmin tavalliseen pienkiinteistönomistajaan, joka muutenkin kamppailee nousevien asumiskustannusten kanssa. Rakennusten tiukentuvat energiatehokkuusvaatimukset rasittavat pientaloasukkaita eri tavoin Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPDB, Energy Performance Directive of Buildings) on tarkoitus implementoida kansalliseen lainsäädäntöön kesään 2012 mennessä. Direktiivin avulla pyritään parantamaan rakennusten energiatehokkuutta muun muassa laatimalla vertailujärjestelmä rakennusten energiatehokkuudesta. Lämmitysjärjestelmät vaikuttavat tähän laskennallisen rakennuksen energialuokituksen määrittelyyn. Lämpöpumput lämmitysmuotona edistävät tämän vertailujärjestelmän mukaisesti rakennusten energiatehokkuutta. Sähkölämmityksessä on sitä vastoin huonoin energiatehokkuuskerroin. Suomessa on aikaisemmin suosittu määrätietoisesti suoraan sähkölämmitykseen siirtymistä ja nyt siitä ollaan tekemässä lähes lainsuojatonta toimintaa. Sähkölämmitys lämmitysmuotona rakennuksen kokonaisenergiatarkastelun mukaan omaa heikoimman energiatehokkuuskertoimen. Suomessa on paljon sähkölämmittäjiä, joten tämän lämmitysmuodon suuri korjauskerroin tulee nostamaan asumisen kustannuksia.

3 3 Korjausrakentamisen entisestäänkin tiukentuvat energiatehokkuusvaatimukset vaikkapa eristyspaksuuksien osalta lisäävät asumiskustannuksia. Vanhan talon korjaaminen käy entistä kalliimmaksi. Asuntolainojen korkovähennysoikeuden supistaminen rasittaa eniten isoja lainoja ottaneita nuoria lapsiperheitä Asuntolainojen korkojen verovähennysoikeuden asteittainen leikkaaminen tarkoittaa asumiskustannusten nousua. Pankkien asuntolainojen korkomarginaalit nousevat myös johtuen rahoitusmarkkinoiden epävarmuudesta ja siitä seuraavasta pankkien omien lainojen kallistumisesta. Asuntolainojen korot ovat nyt pitkään olleet poikkeuksellisen alhaisella tasolla. On varmaa, että koron nousu on tulossa, ja se tarkoittaa omistusasumisen kallistumista. Omakotiliitto on pettynyt suunniteltuun asuntolainojen korkojen verovähennysoikeuden leikkaamiseen. Leikkaus kohdistuu kovimmin asumisuransa alkupäässä oleviin lapsiperheisiin, joilla on suurimmat asumismenot. Asuntolainan korkovähennysoikeuden leikkaus syventää entisestään kasvavien asumiskulujen kokonaisvaikutusta. Tällä hetkellä elämme poliittisesti ja taloudellisesti epävarmoja aikoja. Kansalaisten tulevaisuuden uskoa ei saisi tässä tilanteessa horjuttaa. Tulevaisuuden usko saattaa kustannusten nousun myötä horjua erityisesti nuorilla lapsiperheillä, jotka ovat ottaneet isoja lainoja muuttaessaan toiveidensa ja tarpeidensa mukaiseen asumismuotoon, omakotitaloon. Kansalaiset haluavat, eräiden tutkimusten mukaan jopa yhdeksän kymmenestä, asua omistusasunnossa. Korkovähennysoikeuden supistamisella heikennetään heidän mahdollisuuksiaan omistusasuntoon. Suomalaisten toiveasumismuoto on pientalo Useat tutkimukset osoittavat, että suomalaisten toiveasumismuoto on omakotitalo. Kahdeksan suomalaista kymmenestä haluaisi asua omakotitalossa, mutta vain noin joka viides asuu. Omakotitalojen hintojen nousu tarkoittaa suurempaa varainsiirtoveroa (4% kauppahinnasta), mutta samalla myös isompia lainoja, joiden hoitokuluja nyt valtiovalta on tietoisesti korkovähennysoikeuden supistamisen myötä lisäämässä. Tämä kaikki vaikeuttaa kansalaisten mahdollisuuksia toteuttaa omaa haavettaan omasta pientalosta. Asumiskustannusten nousu tarkoittaa uhkaa paitsi pientaloasumiselle niin myös uhkaa kansalaisten asumistoiveiden toteutumiselle. Suomen Omakotiliiton mielestä pientaloasumisesta ei saa tehdä tieten

4 tahtoen asumismuotoa, johon ei keski- ja pienituloisilla ole enää tulevaisuudessa varaa. 4 Tilastokeskuksen asumisen kustannustilastot osoittavat asumisen kokonaiskustannusten voimakasta nousua Tilastokeskuksen julkaistun tilaston mukaan liikennepolttoaineiden hinnat ylittivät toukokuussa 2011 vuoden 2008 kesän huippuhinnat. Erityisesti kallistui kevyen polttoöljyn kuluttajahinta. Kevyen polttoöljyn hintaa nosti vuoden vaihtuessa valmisteveron nousu. Kevyen polttoöljyn hinta oli vuoden alussa yli 50 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Kotitaloussähkön hinta oli alkuvuodesta noin 20 prosentin nousussa. Tilastokeskuksen julkaistun tilaston mukaan rakennuskustannukset nousivat 3,7 prosenttia vuoden 2011 elokuussa edelliseen vuoden elokuuhun verrattuna. Rakentamisen työkustannukset nousivat 2,2 prosenttia, tarvikepanosten hinnat 4,0 prosenttia ja muut panokset 6,5 prosenttia. Rakennuskustannusindeksi 2005=100 Lähde: Rakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

5 5 Tilastokeskuksen julkaistun tilaston mukaan omakotitalojen hinnat nousivat vuoden 2011 toisella neljänneksellä koko maassa keskimäärin 5,7 prosenttia edellisvuodesta. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 12,5 prosenttia ja muualla maassa nousua oli 4,8 prosenttia. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna omakotitalojen hinnat nousivat koko maassa keskimäärin 2,6 prosenttia. Omakotitalojen hintakehitys, indeksi 2005=100 Lähde: Kiinteistöjen hinnat, Tilastokeskus Tilastokeskuksen julkaistun tilaston mukaan asuntokunnilla oli vuonna 2010 velkaa 100 miljardia euroa, joista asuntovelkojen osuus oli 72 miljardia euroa. Eniten kasvoivat asuntovelat ja niistä erityisesti ensiasuntoa varten otetut lainat. Asuntovelat kasvoivat yhteensä 6,3 prosenttia ja ensiasunnon velat 11,5 prosenttia. Vuodesta 2002 vuoteen 2010 ovat asuntokuntien velat reaalisesti kaksinkertaistuneet. Eniten ovat kasvaneet asuntovelat, 120 prosenttia. Asuntovelkojen osuus veloista on kasvanut tänä samana ajanjaksona 65 prosentista 72 prosenttiin.

6 6 Asuntokuntien velat velkalajeittain , vuoden 2010 hinnoin Lähde: Tilastokeskus Asumisen kustannusten nousua pitää nyt tietoisesti hillitä Asuminen on ihmisen perustarve. Oma koti on ihmisen tärkein paikka. Kansalainen ammentaa voimaa arkeen ja työhön juuri omasta kodistaan. Suomalainen asukas, olkoon hän kerrostalossa asuva, rivitalossa asuva tai omakotitalossa asuva, toivoo että hänen asuntonsa rauhoitetaan voimakkaasti kasvavilta kustannuksilta. Asumisen kustannusten nousu kohdistuu voimakkaimmin juuri pienituloisiin kansalaisiin. Vaarana on myös kansalaisten tulevaisuuden uskon horjuminen. Asumisen kustannusten nousuun voidaan vaikuttaa neuvonnan keinoin. Omakotiliitto kansalaisjärjestönä voi tätä neuvontaa toteuttaa. Liitto peräänkuuluttaakin järjestöavustusten nostoa mieluummin kuin niiden laskemista. Erilaisten avustusten ja verovähennysten keinoin

7 voidaan keventää pientaloasukkaiden asumiskustannuksia. Esimerkiksi niin, että sähkölämmittäjät voisivat siirtyä helpommin edullisempaan uusiutuvia energiamuotoja hyödyntäviin lämmitysjärjestelmiin. Nyt tulisi vakavasti tarkastella sitä, että miten asumisen kustannusnousua voitaisiin hillitä. Hallituksen uuteen asuntopoliittiseen ohjelmaan, joka valmistunee vuoden 2012 tammikuun loppuun mennessä, olisi Omakotiliiton mielestä sisällytettävä esitykset toimenpiteiksi asumisen kokonaiskustannusten nousun hillitsemiseksi. Suomen Omakotiliitto ry 7 Juha Saarimäki järjestöpäällikkö

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Henri Paloniemi. Asumisen verotus Suomessa

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Henri Paloniemi. Asumisen verotus Suomessa TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Henri Paloniemi Asumisen verotus Suomessa Gradu Laskentatoimen koulutusohjelma Elokuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Laskentatoimen

Lisätiedot

Lainat ovat edelleen paisuneet

Lainat ovat edelleen paisuneet Lauantai 25. lokakuuta 2014 uusisuomi.fi Lainat ovat edelleen paisuneet Entistä useampi velallinen varautuu korkojen nousuun säästämällä ja muilla keinoilla. Tutkimus, s. 4 6 Päättäjät purkaisivat liiallista

Lisätiedot

POHJOISMAINEN ASUNTOMARKKINASELVITYS

POHJOISMAINEN ASUNTOMARKKINASELVITYS PTT raportteja 250 PTT Reports 250 POHJOISMAINEN ASUNTOMARKKINASELVITYS Kirsi Noro Markus Lahtinen Helsinki 2014 Pellervon taloustutkimus PTT Eerikinkatu 28 A 00180 Helsinki Puh. 09-348 8844 Faksi 09-3488

Lisätiedot

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Energiaköyhyyden jatkoselvitys liittyen asuntojen lämmitysremontteihin ja energiakuluihin Suvi Runsten, Kati Berninger, Juhani Heljo, Jaana Sorvali, Pirkko Kasanen,

Lisätiedot

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla VANTAA Elämänmakuista asumista Vantaalla Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 2 Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 Sisältö 1. Strategiset lähtökohdat ja linjaukset s. 4 1.1 Asunto-ohjelman strategiset painopisteet

Lisätiedot

Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten perusparannuksiin ja energiakorjauksiin. Jussi Rönty Satu Paiho

Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten perusparannuksiin ja energiakorjauksiin. Jussi Rönty Satu Paiho S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 42 Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten perusparannuksiin ja energiakorjauksiin Jussi Rönty Satu Paiho VTT TECHNOLOGY 42 Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten

Lisätiedot

2/ 2009. Kutsu kevätkokoukseen 16.4

2/ 2009. Kutsu kevätkokoukseen 16.4 2/ 2009 Kutsu kevätkokoukseen 16.4 Koulutustilaisuus 16.4 - Miten saadaan energiakulutukset kuriin? - Uudella teknologialla ilmanvaihdon hukkalämpö talteen - Ilmalämpöpumput ja maalämpö taloyhtiöissä Lainatarjoukset

Lisätiedot

Suomalaiset kannattavat lainakattoa ja ASP:tä teineille

Suomalaiset kannattavat lainakattoa ja ASP:tä teineille Lauantai 5. lokakuuta uusisuomi.fi Suomalaiset kannattavat lainakattoa ja ASP:tä teineille Getty Images Asuntolainojen suuruuden rajoittaminen saa laajan tuen suomalaisilta. Uuden Suomen ja Hypon Taloustutkimuksella

Lisätiedot

Erilaisten malliperheiden ostovoiman kehitys. 2006 2014 tuloksia ja huomioita. Tomi Husa

Erilaisten malliperheiden ostovoiman kehitys. 2006 2014 tuloksia ja huomioita. Tomi Husa 288 Erilaisten malliperheiden ostovoiman kehitys 2006 2014 tuloksia ja huomioita Tomi Husa !"" #$%&'()'*+,- ./01213435.2677 859:;995?@>AB>>CDEAFGF@DHGB?>DFIB \>ZIGK5ABFDFGFE]IK3^IAIHD^4EBE>K^Q

Lisätiedot

Asumismenot 2013. Tiedotustilaisuus 20.8.2013

Asumismenot 2013. Tiedotustilaisuus 20.8.2013 Asumismenot 2013 Tiedotustilaisuus 20.8.2013 Esityksen rakenne 1. Kotitalouksien asumismenojen mennyt ja tuleva kehitys 2. Verojen merkitys hoitokuluissa, pois lukien pääomakulut 3. Kotitalouksien tyyppiremontit

Lisätiedot

Asuntorahoitusselvitys 6.9.2007

Asuntorahoitusselvitys 6.9.2007 xx.9.27 3.9.27 1. Asuntorahoitus 1 1.1 Asuntotuotannon rahoitus 2 1.2 Asuntoluottokanta 2 1.3 Asuntolainojen myöntäjät 3 1.4 Pankit asuntolainojen myöntäjinä 4 1.5 Asuntolainojen korot ja korkomarginaali

Lisätiedot

Asuntolainamarkkinakatsaus

Asuntolainamarkkinakatsaus FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Elina Salminen SISÄLLYS Asuntolainamarkkinat Suomessa terveellä pohjalla... 1 Suomessa asuntolainojen kasvu nopeampaa kuin Euroopassa keskimäärin...

Lisätiedot

Markkinakatsaus 2 2008

Markkinakatsaus 2 2008 Markkinakatsaus 2 8 Markkinakatsaus 2 8 Realia Group Oy 1 Hurjassa kiinteistösyksyssä piilee myös potentiaalia Asioilla sanotaan olevan aina kaksi puolta, niin myös näissä asumisen asioissa: yhtäältä asuntokauppa

Lisätiedot

Asumisen verotuksesta

Asumisen verotuksesta Asumisen verotuksesta 79 Asumisen verotuksesta Niku Mää änen 1 Johdanto Omistusasunto on useimpien kotitalouksien ylivoimaisesti tärkein yksi äinen varallisuuserä: Noin 60 prosentilla suomalaisista kotitalouksista

Lisätiedot

Velkaantumistilasto 2014

Velkaantumistilasto 2014 Tulot ja kulutus 2015 Velkaantumistilasto 2014 Asuntovelat kasvoivat vain Ahvenanmaalla ja pääkaupunkiseudulla Asuntovelallisilla asuntokunnilla oli asuntovelkaa keskimäärin 94 400 euroa vuonna 2014, ilmenee

Lisätiedot

196 ASUMISEN TUET VUOSINA 1990-1999

196 ASUMISEN TUET VUOSINA 1990-1999 VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 196 ASUMISEN TUET VUOSINA 1990-1999 Heikki Viitamäki Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki 1999 ISBN

Lisätiedot

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa Hyvinkää Järvenpää Kerava Kirkkonummi Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula Vihti SISÄLTÖ SIVU ESIPUHE OSA I 1. TOIMEKSIANTO

Lisätiedot

5/ 2007. Koulutustilaisuus: Taloyhtiöiden peruskorjaukset. Liitto tarjoaa jäsenilleen maksuttomat

5/ 2007. Koulutustilaisuus: Taloyhtiöiden peruskorjaukset. Liitto tarjoaa jäsenilleen maksuttomat 5/ 2007 Koulutustilaisuus: Taloyhtiöiden peruskorjaukset Liitto tarjoaa jäsenilleen maksuttomat kotisivut Kiinteistön omistajien varauduttava energiatodistuksiin Oulu edullisin indeksitalovertailussa Kiinteistöpalvelualalle

Lisätiedot

Vuokra-asunto Helsingissä sijoituksena ja kotina

Vuokra-asunto Helsingissä sijoituksena ja kotina SUOMEN YMPÄRISTÖ 29 2010 Vuokra-asunto Helsingissä sijoituksena ja kotina ASUMINEN Vuokranantaja- ja vuokralaiskyselyn tuloksia Anneli Juntto Anne Viita Sonja Toivonen Mia Koro-Kanerva YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

Asuntokantaa ja väestöä koskevat kehitysnäkymät ja niistä johdetut toimenpidelinjaukset

Asuntokantaa ja väestöä koskevat kehitysnäkymät ja niistä johdetut toimenpidelinjaukset 1 HOLLOLAN KUNNAN ASUNTOSTRATEGIA Johdanto Vaikka asuntoasiat näkyvät tavalla tai toisella eri ohjelmissa (Kaavoitus-ohjelmassa, Vanhuspoliittisessa ohjelmassa, Asunto-ohjelmassa jne. sekä joissakin erillisissä

Lisätiedot

Omakotiliitto tehostaa edunvalvontaa

Omakotiliitto tehostaa edunvalvontaa Lohjan Seudun Omakotiyhdistyksen jäsentiedote 1/2013 Omakotiliitto tehostaa edunvalvontaa Korjausrakentamisen uudet energiamääräykset Home- ja kosteusvaurioiden ennaltaehkäisy Stadilaiset juuret vahvasti

Lisätiedot

2/ 2007. Kutsu kevätkokoukseen. Talokohtaiset digisovittimet sittenkin mahdollisia? Taloyhtiön kuntotodistus julkistetaan

2/ 2007. Kutsu kevätkokoukseen. Talokohtaiset digisovittimet sittenkin mahdollisia? Taloyhtiön kuntotodistus julkistetaan 2/ 2007 Kutsu kevätkokoukseen Talokohtaiset digisovittimet sittenkin mahdollisia? Taloyhtiön kuntotodistus julkistetaan Kiinteistörahastolaki uudistuu Kiinteistöliitto selvittää putkistojen pinnoitusmenetelmät

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE PTT raportteja 251 PTT Reports 251 ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE Mikko Hietala Janne Huovari Hanna Kaleva Markus Lahtinen Jessica Niemi Niko-Matti Ronikonmäki Terttu Vainio Pellervon taloustutkimus PTT

Lisätiedot

"EHKÄ TOIMII, EHKÄ EI" - näkökulmia pientalorakentajan ekotehokkaan lämmitysjärjestelmän valintaan

EHKÄ TOIMII, EHKÄ EI - näkökulmia pientalorakentajan ekotehokkaan lämmitysjärjestelmän valintaan "EHKÄ TOIMII, EHKÄ EI" - näkökulmia pientalorakentajan ekotehokkaan lämmitysjärjestelmän valintaan Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Essi Lahti 2011 Johtamisen ja kansainvälisen

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS TALVI 2011

MARKKINAKATSAUS TALVI 2011 MARKKINAKATSAUS TALVI 2011 1 REALIA GROUP OY Markkinakatsaus Talvi 2011 SISÄLLYS 03 Pääkirjoitus 04 Asuntomarkkinat Pankin näkökulmasta 05 Uudistuotantomarkkinat 07 Asuntomarkkinoiden kehitys 11 Vuokra-asuminen

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu B RAPORTTEJA 54. Noppari (toim.) Monialaiset verkostot perheitä tukemassa

Diakonia-ammattikorkeakoulu B RAPORTTEJA 54. Noppari (toim.) Monialaiset verkostot perheitä tukemassa Diakonia-ammattikorkeakoulu B RAPORTTEJA 54 Noppari (toim.) Monialaiset verkostot perheitä tukemassa Sanna Suomalainen, Virva Hyttinen, Markku Hänninen, Sampsa Wulff & Minna Kaarakainen Yksityisen varautumisen

Lisätiedot

Omistusasunnon ja asuntolainan rooli kodin taloudessa

Omistusasunnon ja asuntolainan rooli kodin taloudessa Kansantaloudellinen aikakauskirja 102. vsk. 1/2006 ARTIKKELEITA Omistusasunnon ja asuntolainan rooli kodin taloudessa Ari Hyytinen KTT Suomen Pankki Niku Määttänen Ph. D. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos

Lisätiedot

Suurpellosta TALOUS. tietoajan puistokaupunki Espoon sydämeen 1/2007. VVO:n sidosryhmälehti ja osavuosikatsaus

Suurpellosta TALOUS. tietoajan puistokaupunki Espoon sydämeen 1/2007. VVO:n sidosryhmälehti ja osavuosikatsaus 1/2007 VVO:n sidosryhmälehti ja osavuosikatsaus s. 6 Espoon kaupungin projektijohtaja Matti Kokkinen:: Suurpellosta tietoajan puistokaupunki Espoon sydämeen TALOUS Sisältö Uutiset 02 04 06 09 10 11 Uutiset

Lisätiedot

Perhe kannattaa. Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma

Perhe kannattaa. Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma Perhe kannattaa Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma Sisältö Esipuhe 1 Mihin perhepolitiikkaa tarvitaan? 3 Perhe on tärkeä yksilölle ja yhteiskunnalle 3 Perheet ovat erilaisia silti samanarvoisia 4 Vanhemmuus

Lisätiedot

Uusi suunta verouudistukselle

Uusi suunta verouudistukselle Uusi suunta verouudistukselle 4 3 2,9 2 1,8 1 0,7 0-1 -2-3 -0,5-0,9-1,2-1,9-1,9-2,2-4 -5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-3,9 30 20 10 0 10,5 11,0 11,4 11,8 12,1 12,5 13,2 14,2 15,1 15,1 6,9 6,5 6,5 6,4 6,6 6,8 6,5

Lisätiedot