Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147"

Transkriptio

1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus AIKA klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätökset Kunnanjohtaja info Kuntastrategia Talousarviolainan ottaminen Kuntarahoitukselta Lausunto työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalveluverkoston 155 muodostamisesta Pohjois-Pohjanmaalle 95 Lausunto Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Eron myöntäminen rehtori-koulutoimenjohtajalle Kunnanviraston sulkeminen ja Konserniohjeen mukainen tytäryhteisön ohjeistaminen Varhaisen tuen malli Saniteettitilaselvitys Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokousedustajan nimeäminen Muut asiat Kokouksen päättäminen 167

2 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Tanskanen Oiva Puheenjohtaja Tönkyrä Kalevi Varapuheenjohtaja Kalaja Matti Jäsen Sauvola Kaarina Jäsen Juola Raija Jäsen Pramila Sauli Valtuuston pj. Sauvola Leo Valtuuston 1.vpj Kittilä Charlotta Valtuuston 2.vpj POISSA Ranta Timo Jäsen Siekkinen Teija Jäsen MUU Karinen Tero Kunnanjohtaja Parrila Maarit vt.kunnansihteeri Rantapelkonen Arja vt.perusturvajohtaja 92; klo ALLEKIRJOITUKSET Oiva Tanskanen Puheenjohtaja Maarit Parrila Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Hailuodossa Matti Kalaja Pöytäkirjantarkastaja Raija Juola Pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kunnanvirastolla klo

3 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kokouksen järjestäytyminen Khall 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Työjärjestyksen hyväksyminen Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Matti Kalaja ja Raija Juola. Päätettiin ottaa käsiteltäväksi asiat, jotka on jaettu kokoukselle lisälistalla, ennen muita asioita ja kokouksen päättämistä. Lisälistan asiat ovat: 103 Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokousedustajan nimeäminen Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Viranhaltijapäätökset Khall 90 Kunnanjohtaja ja vt.kunnansihteeri ovat tehneet seuraavat viranhaltijapäätökset: Vt. kunnansihteeri: 2 Yleinen päätös - Maksuvapauden myöntäminen pesän varattomuuden perusteella 3 Henkilöstöpäätös - Salassa pidettävä JulkL 24 kohdat 23 ja 25 Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa KL 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita, yksilöön kohdistuvia terveydenhuollon, sosiaali- tai opetustoimen asioita eikä sovittuja KL 77 :ssä tarkoitetuille kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita. (KL 51 ) Päätöksistä on ilmoitettava neljän päivän kuluessa viranomaiselle, joka on toimivaltainen ottamaan kyseisen päätöksen ylemmän toimielimen käsittelyyn. Kunnanjohtajan ja kunnansihteerin päätöksistä ilmoitetaan hallituksen puheenjohtajistolle. Kuitenkaan ei tarvitse ilmoittaa päätöksistä, jotka koskevat: (Khall ) hankintoja ja urakoita, joiden arvo ei ylitä urakoiden osalta ja hankintojen osalta 2000 ; henkilövalintoja, joissa yhden vuoden yhtäjaksoinen määräaika yhdellä tai useammalla virkamääräyksellä tai työsopimuksella ei ylity; virka- tai työehtosopimuksen mukaisia etuuksia, jotka eivät ole harkinnan varaisia; harkinnanvaraisia palkattomia virkavapauksia ja työlomia yhdenjaksoisesti enintään yhdeksi kuukaudeksi; henkilöstöasioita, jotka työnantaja on oikeutettu päättämään; Ohjeistus ei estä ylemmän viranomaisen otto-oikeuden käyttämistä. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta viranhaltijapäätöksiin. Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanjohtaja info Khall 91 Keskustellaan ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista 1. Jätehuollon uudelleen järjestelyt 2. Ostotarjous As.Oy Mäntyvilkki II 3. Kunnanjohtajan vuosiloma 4. Organisaation uudistaminen 5. Terveydenhuollon ja sosiaalityön ohjelmistohankinnat Kunnanjohtaja: Merkitään tiedoksi 1. Jätehuollon uudelleen järjestelyt - Kuultiin selostus Oulun Jätehuollon yhtiöittämisestä aiheutuvista muutoksista kunnissa. 2. Ostotarjous As Oy Mäntyvilikki II - Asunnosta 3 on saatu ostotarjous, joka ei ylitä asetettua pohjahintaa. Päätettiin jatkaa asunnon myyntiä. 3. Kunnanjohtajan vuosiloma - Vahvistettiin kunnanjohtajan vuosiloma ajalle: 15.5.; ; ja Organisaation uudistaminen - Keskusteltiin organisaation uudistamisesta. Asia valmistellaan omaksi asiaksi seuraavaan kokoukseen. 5. Terveydenhuollon ja sosiaalityön ohjelmistohankinnat - Saatiin selvitys ohjelmistohankinnoista. Kunnanhallitus päätti, että pyritään lykkäämään ohjelmisto hankintoja tässä vaiheessa. Jakelu Palkat Perusturvapalvelut

6 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kuntastrategia 42/ /2015 Khall Valmistelu: vt.kunnansihteeri Maarit Parrila, p Hailuodon kunnan strategia 2015 on hyväksytty vuonna 2006, eikä sitä ole päivitetty hyväksymisen jälkeen. Nykyinen kuntastrategia soveltuu rakenteeltaan ja menetelmältään myös uuden kuntastrategian perustaksi. Tarkastuslautakunta on huomauttanut valtuustoa useissa arviointikertomuksissaan kuntastrategian uusimisen tarpeellisuudesta. Kunnalla tulee olla yksi varsinainen kuntastrategia, josta kaikki sen keskeisin päätöksenteko, suunnittelu ja kehittäminen voidaan johtaa. Lisäksi kunnalla voi olla erillisiä strategian toteuttamisohjelmia. Kuntastrategia on historian, nykyisyyden ja tulevaisuuden tulkintaa. Onnistuneella strategialla pystytään ennakoimaan ja tulkitsemaan mahdollista tulevaisuutta kunnan kannalta ja käyttämään toimintaympäristöä ja sen muutoksia hyväksi toiminnassa. Kuntastrategia on valintoja toinen toistaan tärkeämpien asioiden välillä. Asioita on priorisoitava ja kaikkea ei voida sisältää osaksi kuntastrategiaa. Kuntastrategian rooli ja merkitys on määriteltävä ja keskusteltava paikallisesti. Kuntastrategian merkitystä määrittää kunnan perustehtävästä käsin johdettavat asiakokonaisuudet. Kunnan perustehtävissä tulee suunnittelukaudella tapahtumaan merkittäviä muutoksia. Näitä ulkoisia muutoksia tulisi pyrkiä ennakoimaan kuntastrategiassa. Strategian sisältöjen linjaamisen ohella on tärkeää käydä keskustelua kuntastrategian yleisestä merkityksestä ja sen sisältämistä käsitteistä. Strategian merkitys tulee sovittaa kunnan tilanteen, koon ja sijainnin mukaisesti paikalliseen todellisuuteen. Kuntastrategia koostuu vähintään visiosta eli tulevaisuuskuvasta, strategisten päämäärien ja tavoitteiden määrittelystä sekä strategian seurantaa varten asetettavista mittareista. Strategisten tavoitteiden asettelua voidaan tarkastella talouden, henkilöstön, prosessien tehokkuuden ja asiakkaan näkökulmasta. Strategia työn valmisteluaineistoksi tehdään elokuun kuntatiedotteen yhteydessä jaettava kuntalaiskysely, jolla pyritään kartoittamaan kuntalaisten näkemystä kunnan kehittämiselle ja tulevaisuudelle. Kuntastrategiaa varten on olemassa käytettävissä olevaa materiaalia myös hyvinvointikertomuksen ja meneillään olevan kuntarakenneselvityksen myötä. Strategia valmistellaan virkamiestyönä sekä valtuustoseminaareissa, joista ensimmäisessä keskitytään tulevaisuuskuvaan, SWOT-analyysiin, arvokeskusteluun ja valittavaan strategian rakenteeseen. Toisessa seminaarissa keskitytään strategisten päämäärien valintaan ja tavoitteiden ja mittariston asettamiseen. Uusi kuntastrategia tuodaan kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi lokakuun kokoukseen. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää käynnistää uuden kuntastrategian laatimisen.

7 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 92 Hyväksyttiin yksimielisesti Hailuodon kuntastrategiaa on valmistelu useammassa seminaarissa ja workshopissa, joita on pidetty valtuutetuille, henkilöstölle ja eri sidosryhmille. Strategian mukaan Hailuoto on itsenäinen ja elinvoimainen kunta ainutlaatuisessa merellisessä ympäristössä, jonka visio on Hailuoto luokseen kutsuva loistokunta Hailuodon kunnan strategiset päämäärät ovat: hyvinvoiva kuntalainen ja laadukkaat palvelut vahva talous ja motivoitunut hyvinvoiva henkilöstö saaristolainen asuminen ja ainutlaatuinen ympäristö luova ja positiivinen yrittäjyysilmasto Valovoimainen saaristokunta Hailuoto haluaa tässä ajassa turvata taloudellisen ja toiminnallisen itsenäisyytensä. Loistokunta kutsuu luokseen asukkaita, ei vaatien vaan välittäen. Ihmisläheisyys, yhteisöllisyys ja luonnon ainutkertaisuus antavat puitteet asumiseen, elämiseen ja yrittämiseen. Palvelujen tuottaminen pääosin lähipalveluina on yhteinen tahtotila. Strategiatyö on keskeinen osa tulevaisuuteen valmistautumista ja yhteisten tavoitteiden määrittämistä. Tavoitteena on, että poliittiset päättäjät, kuntalaiset, yrittäjät ja kunnan henkilöstö toimivat yhdessä tuumin välittäen ja luovat yhteistä loistokunnan tulevaisuutta. Strategian tehtävänä on osoittaa pelkistetysti keskeiset valitut päämäärät, joita kohti halutaan toiminta suunnata. Strategia ohjaa johtamista ja on lähtökohta vuosittaisille talous- ja toimintasuunnitelmille. Valmistelu: kunnanjohtaja Tero Karinen, p , vt.kunnansihteeri Maarit Parrila, p ja vt.perusturvajohtaja Arja Rantapelkonen, p Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus asettaa kuntastrategian nähtäväksi ajalle kunnan kotisivuille ja kunnan ilmoitustaululle. Nähtävillä olosta ilmoitetaan kuntatiedotteessa. Kunnanhallitus asettaa kuntastrategian nähtäväksi ajalle kunnan kotisivuille ja kunnan ilmoitustaululle. Nähtävillä olosta ilmoitetaan kuntatiedotteessa. Liitteet Liite 1 Kuntastrategia 2025, Jakelu Hallintopalvelut/ kuntatiedote

8 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Talousarviolainan ottaminen Kuntarahoitukselta Khall 93 Hailuodon kunta on pyytänyt lainatarjoukset :n talousarviolainalle: Kuntarahoitukselta, Danskebankilta, Nordeasta sekä Hailuodon Osuupankilta. tarjouspyynnön mukaan tarjousten jättöpäivä oli klo Koska riittävää määrää tarjouksia ei saatu jättöpäivään mennessä, tarjousaikaa jatkettiin asti. Määräaikaan mennessä saatiin kolme tarjousta. Korkojen indikaatio on klo Tarjoukset pyydettiin vaihtuvakorkoisena, pitkänä viitekorkona sekä kiinteänä korkovaihtoehtona. Laina-aikavaihtoehdot olivat 10, 15 ja 20 vuotta. Tarjousvertailun perusteella Kuntarahoituksen kiinteäkorkoinen laina on kunnan lainasalkkuun soveltuvin ja edullisin. Tarjousvertailu esitellään kokouksessa. Valmistelu: kunnanjohtaja Tero Karinen p Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se ottaa euron lainan Kuntarahoitukselta. Laina-aika on 10 vuotta ja indikaatiopäivän korko on kiinteä 1,2 % p.a. Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Lausunto työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalveluverkoston muodostamisesta Pohjois-Pohjanmaalle 41/ /2015 Khall 94 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto pyytää Pohjois-Pohjanmaan kunnilta lausuntoa koskien esitystä yhdestä monialaisesta palveluverkostosta Pohjois-Pohjanmaalle. Lausunnot tulee antaa mennessä. Lausunnon antamiselle on haettu jatkoaikaa saakka. Monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa työja elinkeinotoimisto, kunta ja Kansaneläkelaitos yhdessä arvioivat monialaista yhteispalvelua tarvitsevien työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat monialaista yhteispalvelua tarvitsevien työttömien palvelut työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi ja vastaavat yhdessä työttömien työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta. Laki ja asetus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta tulivat voimaan Laki edellyttää, että kaikki kunnat ovat mukana toiminnassa viimeistään vuoden 2016 alusta alkaen. Tarvittavat palvelut tuotetaan kunkin organisaation nk. peruspalveluina. Kukin organisaatio vastaa asiakkaan monialaisessa työllistymissuunnitelmassa sovituista oman organisaationsa palveluista ja niiden toteuttamisesta, asiakkaan ohjauksesta ja palvelun toteutumisen seurannasta. Laissa on todettu, että TE-toimisto, kunnat ja Kela osoittavat yhteispalveluun palvelua tarvitsevien asiakkaiden määrä huomioon ottaen riittävän määrän henkilöstöä.te-toimisto esittää, että kunnat osoittavat verkostoon vähintään saman verran henkilöstöä kuin TE-toimisto (vastuuvirkailijat) TE-toimisto, kunnat ja Kela vastaavat monialaiseen yhteispalveluun osallistuvan henkilöstönsä palkkaus- ja muista henkilöstökustannuksista. Yhteispalvelun yhteisen toimipisteen toimitila-, laite- ja tietoliikennekustannukset sekä muut monialaisesta yhteispalvelusta ja sen kehittämisestä aiheutuvat kustannukset jaetaan TE-toimiston, kuntien ja Kelan kesken. Kuntaliiton esittämän kuntien kustannusten jakoperusteen mukaisesti yhteisten kustannuksien osuus on Hailuodon osalta 0,2 %. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto on käynyt neuvottelut lain toimeenpanosta 7 Pohjois-Pohjanmaan seutukunnan kuntien kanssa. Neuvottelutilaisuuksissa esiteltiin lain sisältö ja käytiin läpi vaihtoehtoisia malleja 1-4 kpl yhteispalvelujen järjestämiseksi. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto esittää Pohjois-Pohjanmaan alueelle yhden (1) työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalveluverkoston muodostamista. Yhteispalveluverkoston yhteinen toimipiste olisi Oulussa. TE-palveluita toimitetaan koko maakuntaan yhteispalvelupisteiden ja etäyhteyksien kautta. Etä- ja yhteispalvelupistettä ei sijaitse Hailuodossa. Perusteluna yhden verkoston mallille esitetään, että maakunnallinen monialainen yhteispalveluverkosto on hallinnoltaan kevyt ja kustannustehokas. Koko maakunnan kattavassa verkostossa voidaan hyödyntää Oulussa ja Raahessa kymmenen vuoden ajan toimineissa työvoiman palvelukeskuksissa saatuja kokemuksia ja hyviä käytäntöjä. Yksi verkosto yhden johdon

10 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus alaisuudessa takaa myös tasavertaiset palvelut maakunnan asiakkaille asuinpaikasta riippumatta. Välimatkat palveluihin ovat pitkät maakunnan reuna-alueilla, mutta kunnissa toimivia yhteispalvelupisteitä ja videoyhteyksiä voidaan käyttää apuna palvelujen järjestämisessä. Valmistelu: vt.kunnansihteeri Maarit Parrila, p Oheismateriaali: Laki ja asetus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Oulun kaupungin lausunto Limingan kunnan lausunto (Khall ) Kunnanjohtaja: Hailuodon kunta yhtyy Oulun kaupungin ja Limingan kunnan antamiin lausuntoihin asiassa. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 2 Lausuntopyyntö, Liite 3 Toiminnan kustannukset Jakelu Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

11 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Lausunto Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta 38/ /2015 Khall 95 Pohjois-Pohjanmaan alueella voimassa olevia maakuntakaavoja täydennetään ja päivitetään kolmessa vaiheessa. Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavalla luodaan edellytyksiä kulttuuriympäristöä (maisema ja rakennettu kulttuuriympäristö), maaseudun asutusrakennetta, virkistystä ja matkailua, seudullisia materiaalikeskuksia ja jätteenkäsittelyalueita sekä seudullisia ampumaratoja koskevien tavoitteiden toteuttamiselle. Pohjois-Pohjanmaan liitto pyytää Hailuodon kunnan lausuntoa 2. vaihemaakuntakaavaluonnoksesta mennessä. Luonnos on liitteineen nähtävänä internetosoitteessa Viranhaltijoiden valmistelema Hailuodon kunnan lausuntoluonnos on toimitettu Pohjois-Pohjanmaan liitolle mennessä. Lausuntoa voi liiton mukaan täydentää luottamuskäsittelyn edetessä. Vaihemaakuntakaavaan on merkitty kulttuurimaisema (valtakunnallisesti arvokas maisema-alue ja maakunnallisesti arvokas maisema-alue), rakennettu kulttuuriympäristö (valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö ja maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö) ja muinaisjäännökset (muinaismuistokohde). Kaavassa nostetaan esiin kulttuuriympäristön arvoja. Tavoitteena on, että maakunnan kulttuuriympäristö uudistuisi ja sopeutuisi ajan tuomiin muutoksiin säilyttäen samalla keskeiset ja eri-ikäiset piirteensä. Luonnoksessa on esitetty valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet valtioneuvoston päätöksen 1995 mukaisilla rajauksilla kuten voimassa olevassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa. Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet on kaavaluonnoksessa osoitettu päivitysinventointien mukaisesti. Valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt ovat valtioneuvoston vuonna 2009 vahvistamia valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt ovat mennessä päivitysinventoinnissa todettuja kohteita. Hailuodon osalta inventointia ei ole vielä tehty. Kaavaluonnoksessa on esitetty matkailun vetovoima-alue/matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue (mv). Merkinnällä osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta merkittävimmät aluekokonaisuudet. Oulun kaupunkiseudun alueelle ulottuvat Rokua-Oulujärvi (mv-3) ja Liminganlahti- Hailuoto-Oulu (mv-4). Matkailupalvelujen alueena (RM) on osoitettu valtakunnallisten matkailukeskusten ydinalueita mm. Hailuodon Marjaniemessä, joka on seudullisesti merkittävä matkailupalvelujen kehittämiskohde. Viheryhteystarve-merkinnällä tavoitellaan palvelutasoltaan kehittynyttä ja jatkuvaa verkostoa, joka tukeutuu virkistyskeskuksiin, kulttuuriympäristöihin ja luontokohteisiin. Oulun kaupunkiseudun virkistysyhteystarpeet perustuvat seudun VIVA -suunnitelmaan ja Oulun VILMO -suunnitelmaan. Tämän lisäksi kaavaluonnoksessa on esitetty olemassa olevia tai kehitettäviä ylimaakunnallisia virkistysreittikokonaisuuksia. Venesatamaverkostossa on hyvin varustettuja palvelu- ja matkasatamia.

12 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Vaihekaavaluonnoksessa on osoitettu seudulliset ampumaradat (ea). Kaavassa olevista 18 siviiliampumaradasta 4 on uusia, joista kolme sijoittuu Oulun kaupunkiseudulle: OuluZone, Ruutikangas (Liminka-Lumijoki) ja Teerikangas (Muhos-Utajärvi). OuluZone on osoitettu kaavaluonnoksessa seudulliseksi moottoriurheilu- ja monitoimikeskukseksi (em). Hailuodon ampumarata on ns. paikallinen kylärata, joka ei sellaisenaan täytä seudullisen ampumaradan toiminnalle asetettuja vaatimuksia. Valmistelu: tekninen johtaja Markku Maikkola, p Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa: Kaavaselostus kuvaa suhteellisen hyvin kaavan lähtökohtia, tavoitteita, sisältöä ja vaikutuksia. Puutteena voidaan todeta keskustatoimintoja koskevien merkintöjen, määräysten perusteiden ja kuvauksen puuttuminen selostuksesta. Toisen vaihemaakuntakaavan sekä valtakunnallisten että maakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden erityisinä painopisteinä mainitaan mm. maaseudun ja kaupunkien vuorovaikutuksen edistäminen liikenneyhteyksiä ja liikenneturvallisuutta kehittämällä ja olemassa olevaa kylärakennetta vahvistamalla, maaseudun tasapainoisen aluerakenteen kehittäminen sekä kulttuuriympäristöjen säilymisen turvaaminen. Hailuodon kunta ja Oulun kaupunki ovat valtuustoissaan joulukuussa 2014 hyväksyneet Merialueen osayleiskaavan, joka mahdollistaa kiinteän yhteyden rakentamisen Oulun ja Hailuodon väliselle merialueelle. Ympäristöministeriö puolsi hanketta lausunnossaan. Vaikka kaava ei ole vielä lainvoimainen, tulee edellä mainittujen painopistetavoitteiden toteuttamiseksi Oulun ja Hailuodon välistä liikenneyhteyttä kehittää kiinteän yhteyden kautta molempien kuntien hyväksymän osayleiskaavan mukaisesti. Merkintä tulee nykyisen kaavamerkinnän tapaan ulottaa viheryhteystarpeena Marjaniemeen saakka, jolloin merkinnällä tuetaan mm. Oulun seudun ja Hailuodon yhdistävän maakunnallisesti ja seudullisesti tärkeän pyöräilyreitin kehittämistä. Koko Hailuoto merialueineen on merkitty vaihemaakuntakaavassa valtakunnallisesti sekä maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi ja rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Tilannetta paikan päällä tarkasteltaessa näin ei kuitenkaan ole, sillä merkinnät sisältävät laajoja alueita joilla kyseisiä arvoja on vaikea tunnistaa, ja kaavamääräykset sekä rajaukset ovat niiltä osin kunnan kannalta perusteettomia sekä osin kunnan kehittämistä liikaa rajoittavia. Kyseisten vähemmän arvokkaitten alueiden poisrajaaminen inventoinnista maakuntakaavan mittakaavassa voi olla haasteellista. Tämän vuoksi kaavamääräystä tulisi päivitysinventointien yhteydessä Hailuodon osalta esittää muutettavaksi siten, että kyseiset rajaukset sisältävät valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita sekä rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Nämä alueet tulee tutkia yksityiskohtaisemmalla kaavoituksella. On huomattava, että arvokkaat maisemaalueet ovat syntyneet lähes poikkeuksetta ihmisen toiminnan seurauksena mm. maa- ja metsätalouden, rantalaiduntamisen, kalastuksen ja rakentamisen sekä muiden erilaisten asumiseen, elinkeinoihin ja maankäyttöön liittyvien toimenpiteiden vaikutuksesta. Kaavamääräyksissä ja -selostuksessa tulee edellä mainitun kaavamääräysmuutoksen ohella selkeillä määräyksillä ja ohjeilla varmistaa, etteivät maakuntakaavaan merkityt arvokkaat maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt käytännössä estä tai rajoita alueiden kehittämistä tai maanomistajien oikeutta kunnostaa ja

13 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus ylläpitää rakennuksiaan sekä maa-alueitaan. Myös kiinteiden muinaismuistokohteiden luetteloita olisi syytä päivittää. Muutoin kunnanhallitus pitää 2. vaihemaakuntakaavan luonnosta sisällön, tavoitteiden ja niiden toteutumisen sekä kokonaisvaikutusten osalta laadukkaana. Hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Pohjois-Pohjanmaan liitto

14 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Eron myöntäminen rehtori-koulutoimenjohtajalle 43/ /2015 Khall 96 Sisko Heikkinen pyytää päivätyllä kirjeellä eroa peruskoulun rehtorin ja koulutoimenjohtajan virasta alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Viranhaltija pitää pitämättömät lomansa ennen virkasuhteen päättymistä. Koulutoimenjohtajan ja sivistystoimen osastopäällikön tehtävät on siirretty yläasteen rehtorin virkaan kuuluviksi tehtäviksi (Kvalt ). KVTES:n mukaisesti viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa irtisanomisaika on vähintään kaksi kuukautta, mikäli viranhaltijan ottaminen kuuluu valtuustiolle. Hallintosäännön mukaisesti rehtorin valitsee valtuusto. Hallintosäännön 16 mukaisesti irtisanomisesta, osa-aikaistamisesta, purkamisesta jne. päättää sama viranomainen, joka valitsee viranhaltijan virkaan. Eron valtuuston valitsemalle viranhaltijalle myöntää kunnanhallitus. Valmistelu: vt.kunnansihteeri Maarit Parrila, p Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus myöntää Sisko Heikkiselle eron rehtorin virasta lähtien. Hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Sisko Heikkinen

15 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus K unnanviraston sulkeminen ja Khall 97 Toimintojen tehostamiseksi kunnissa on yleisesti pidetty kesäaikana eri toiminnoissa sulkuaikoja, joihin keskitetään vuosilomat. Kunnanvirasto on ollut vakiintuneen käytännön mukaisesti kesäaikana suljettuna 3-4 viikon ajan. Tällä on pyritty keskittämään lomien pitämistä ja vähentämään henkilöstön pitkäaikaisten poissaolojen johdosta palveluille aiheuttamia haittoja. Palvelujen kysyntä on vähäistä lomakautena, joten on tarkoituksenmukaista keskittää henkilökunnan lomat heinäkuulle Kesällä hallinnossakin on toimintoja, jotka edellyttävät työpanosta kuten matkailuneuvonta ja kesätapahtumat. Tällöin työpaikoilla sovitaan menettelytavoista tilanteiden edellyttämällä tavalla. Kunnanviraston henkilökunnan taholta on tullut esitys kunnanviraston pitämisestä suljettuna helatorstain jälkeisenä perjantaina Valmistelu: vt.kunnansihteeri Maarit Parrila, p Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna sekä Henkilöstön vuosilomat keskitetään kyseiselle ajalle. pakolliset toiminnot järjestetään myös kunnanviraston suljettuna ollessa Hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Kunnanviraston henkilöstö

16 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Konserniohjeen mukainen tytäryhteisön ohjeistaminen Khall 98 Konserniohjeen mukaisesti tytäryhteisö on velvollinen pyytämään laajaa merkitystä omaavia päätöksiä tehtäessä kunnanjohtajan tai kunnanhallituksen ohjeistuksen ennen päätöksentekoa. Ohjeistusta vaativat asia ovat mm. hallituksen jäsenten valinta, toimitusjohtajan valinta, tilintarkastajien valinta, yhtiön toiminta-ajatuksen muuttaminen, yhtiöjärjestyksen ja sääntöjen muuttaminen, pääomarakenteen muuttaminen, merkittävät investoinnit ja kiinteistö ja yrityskaupat. Hailuodon vesihuolto Oy:n yhtiökokous pidettiin 29.4.hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle toimikaudeksi Käsittely päätettiin siirtää ylimääräiseen yhtiökokoukseen, jotta päätöksenteko olisi konserniohjeen mukaista. Ennen kokousta pyydetään kunnanhallituksen evästys asiasta. Valmistelu: Kunnanjohtaja Tero Karinen p Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus ohjeistaa Hailuodon Vesihuolto Oy:n ylimääräistä yhtiökokousta. Yhtikokousedustajia ohjeistettiin henkilövalintojen osalta seuraavasti: Hailuodon Vesihuolto Oy:n hallitukseen valitaan erovuoroisten tilalle varsinaisiksi jäseniksi Matti Hautanen ja Sanna Sipilä sekä varajäseneksi Charlotta Kittilä.

17 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Varhaisen tuen malli Khall 99 Hailuodon kunnan työntekijöille, esimiehille ja työterveyshuollolle on laadittu varhaisen tuen malli. Työnantajalla tulee olla hyväksytty varhaisen tuen malli, jotta työkyvyn hallintaan, seurantaan ja varhaiseen tukeen perustuva työterveyshuolto saadaan 60 %:n Kela korvauksen piiriin sairasvakuutuslain 13 luvun 5 :n mukaisesti. Korvauksen määrä on 50 % työterveyshuoltolain 12 :n mukaisesta toiminnasta ja 14 :n mukaisesta sairaanhoidosta. Korvaamisen edellytys on, että työterveyshuoltoa toteutetaan hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti jatkuvana toimintana. 60 %:n korvaustason (korvausluokka I) ehtona on, että työpaikalla on yhteistyössä työterveyshuollon kanssa sovitut käytännöt siitä, miten työkyvyn hallintaa, seurantaa ja varhaista tukea toteutetaan työpaikan ja työterveyshuollon yhteisenä toimintana. Tutkimusten mukaan Noin kolmannes sairauslomien taustalla olevista syistä johtuu työpaikan toimintakulttuuriin liittyvistä tekijöistä. Vain osa työkyvyn ongelmista johtuu pelkästään terveydentilasta. Suuri osa työssä selviytymisen ongelmista on ratkaistavissa työpaikalla toteutettavissa olevin keinoin. Varhainen tuki tarkoittaa: Työntekijöiden työssä jaksamisen edistämistä Heikentyneen työkyvyn uhkan ennakointia Usein toistuviin tai pitkittyneisiin sairauspoissaoloihin puuttumista Heikentyneen työkyvyn huomioon ottamista, ratkaisujen etsimistä ja korjaamista Tavoitteena on Puuttua työstä johtuviin terveyttä tai työkykyä heikentäviin tekijöihin Estää työntekijän työkyvyn heikkeneminen ja siitä johtuva sairastuminen Estää ennenaikainen eläköityminen Varhaisen tuen malli on käsitelty henkilöstötoimikunnassa Valmistelu: vt.perusturvajohtaja Arja Rantapelkonen, p Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy varhaisen tuen mallin käyttöönotettavaksi ja noudatettavaksi Hailuodon kunnassa. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 4 Varhaisen tuen malli Jakelu Henkilöstö

18 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Saniteettitilaselvitys Khall 100 Kunnanhallitus päätti , että hankkeen käynnistäminen ja hankehakemus Marjaniemen, Sumpun ja Sunikarin wc:stä ja roska-astioista valmistellaan seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen. Nouseva Rannikkoseutu avustaa pääsääntöisesti yrityksiä ja yhteisöitä hanketoiminnassa. Hanke voi käynnistyä yksityisen palvelutuottajan toimesta. Tekninen toimi on pyytänyt tarjouksia jätehuollon järjestämisestä Sunikarin, Sumpun ja Marjaniemen uimapaikoille erilaisista toteutus ratkaisuista. Tarjouksia on saatu yhdeltä toimijalta, joka tarjoaa tilapäistä bajamajaratkaisua siivouspalvelulla kesäajalle 2015 kokonaishintaan Talousarviossa ei ole varattu määrärahaa palvelun järjestämiselle. Saniteettitilojen sijoittamisesta ranta-alueelle ja siitä aiheutuvasta lisävelvoitteista ei ole käyty keskusteluja ympäristötoimen kanssa, joten kokonaiskustannusta ei ole voitu arvioida. Valmistelu: kunnanjohtaja Tero Karinen, p Oheismateriaali: Tarjous, Kunnanjohtaja: Jatketaan selvityksen tekemistä ja käydään keskustelut ympäristötoimen kanssa asiassa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

19 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokousedustajan nimeäminen Khall 101 Hailuodon kunta ei ole aiemmin nimennyt edustajaa Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokoukseen. Oulun Ammattikorkeakoulu Oy on kutsunut Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään klo 9.00 Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n hallintotiloissa. Yhtiökokouksessa käsitellään mm. tilinpäätös, hallitusten jäsenten lukumäärästä (yhtiöjärjetyksen mukaan 3-6) päättäminen ja hallituksen jäsenten valinta. Oulun seudun Ammattikorkeakoulu irtaantui aiemmasta ylläpitäjästä Oulun seudun koulutuskuntayhtymästä OSEKK:sta lukien ja sen toiminta siirtyi Oulun kaupungin perustamalle Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:lle. Kunnanvaltuusto on :ssä päättänyt merkitä Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeita ja suorittaa merkintähinnan sekä hyväksynyt osakassopimuksen. Osakas sopimuksen muutos on hyväksytty valuustossa Valmistelu: vt.kunnansihteeri Maarit Parrila, p Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus nimeää jäljellä olevaksi toimikaudekseen Hailuodon kunnan edustajan Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtymäkokousiin. Kunnanhallitus nimeää jäljellä olevaksi toimikaudekseen Hailuodon kunnan edustajan Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtymäkokousiin Oiva Tanskasen ja varalle Kalevi Tönkyrän. Jakelu Valitut

20 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Muut asiat Khall 102 Avoinna ollutta 6 kk:n määräaikaista suunnittelijan paikkaa elinkeinopalveluihin on hakenut yhteensä 23 hakijaa. Kunnanhallitus päätti, että valinta suoritetaan viranhaltijapäätöksellä.

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Kunnanhallitus 09.06.2014 AIKA 09.06.2014 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen järjestäytyminen 181 113 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Kunnanvaltuusto 11.06.2013 AIKA 11.06.2013 klo 19:00 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 17.12.2013 AIKA 17.12.2013 klo 19:00-22:18 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 5/10. Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 5/10. Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 5/10 Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 28.2.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 50 51 52 53 54 55

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2)

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2) Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 1.3.2012 klo 13.00 14.35 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla olleet

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Alestalo Riitta kunnanvaltuuston 2.

Muut saapuvilla olleet Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Alestalo Riitta kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 6/2015 197 Kunnanhallitus 13.04.2015 Aika Maanantai 13.04.2015 klo 17:30-19:15 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Salonen Jarkko Kare

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 Sivistyslautakunta Aika 14.10.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 75

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 2/2015 Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 5-10 Asialista V 5 Luottamushenkilö; valtuutettu Perkiömäki... 12 V

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot