JOUPPILA 10. kaupunginosa, Jouppila, korttelin nro 2 osa. ASEMAKAAVAN SELOSTUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOUPPILA 10. kaupunginosa, Jouppila, korttelin nro 2 osa. ASEMAKAAVAN SELOSTUS"

Transkriptio

1 (16) Diaarinumero 231/2012 Toimielinkäsittely Kaavanumero 10028ja2 JOUPPILA 10. kaupunginosa, Jouppila, korttelin nro 2 osa. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan, joka koskee 12. päivänä kesäkuuta 2012 päivättyä Seinäjoen kaavoitusyksikön laatimaa asemakaavakarttaa, kaavanumero 10028ja2 Kuva. Asemakaava. Vireilletulo Asemakaavan muutosta on hakenut Kiinteistö Oy Frami E. Asemakaavan muutoksen on käynnistänyt Seinäjoen kaupungin tekninen lautakunta Laatija Seinäjoen kaupunki kaavoitus- ja kaupunkisuunnitteluyksikkö Kirkkokatu 6 puh PL 215, Seinäjoki Faksi Hilkka Jaakola

2 2(16) SISÄLTÖ: 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 2.2 Asemakaavan muutos 2.3 Asemakaavan muutoksen toteuttaminen 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan muutoksen suunnittelun tarve 4.2 Suunnittelun käynnistyminen ja sitä koskevat päätökset 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö 4.4 Asemakaavan muutoksen tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Suunnittelutyötä edeltävät selvitykset ja tarkastelut ja niistä johdetut tavoitteet 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet 5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS 5.1 Kaavan muutoksen rakenne Mitoitus Palvelut 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Suojelukohteet 5.4 Kaavamuutoksen vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 5.5 Ympäristön häiriötekijät 5.6 Kaavamerkinnät ja määräykset 5.7 Nimistö 5.8 Kaavatalous Yleistä Rakentamiskustannukset 6 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 7 ASEMAKAAVAN LAADINTA 7.1 Käsittelyvaiheet

3 LIITTEET: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan seurantalomake Lausunnot ja muistutukset luonnosvaiheesta Lausunnot ja muistutukset ehdotusvaiheesta 3(16) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos, joka koskee 12. päivänä kesäkuuta 2012 päivättyä Seinäjoen kaavoitusyksikön laatimaa asemakaavakarttaa, kaavanumero Asemakaavan muutos koskee: Seinäjoen kaupungin Jouppilan(10) kaupunginosan korttelin 2 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu: Seinäjoen kaupungin Jouppilan (10) kaupunginosan korttelin 2 osa. Alueen sijainti ja laajuus: Kaavamuutosalue sijaitsee Framin tiedepuistossa Seinäjoen kaupungin ydinkeskustan tuntumassa, noin 1 km länteen. Suunnittelualueiden laajuus on noin 0,62 ha. Kuva. Kaavamuutosalueen sijainti kaupunkirakenteessa Kaavan tarkoitus: Asemakaavan muutoksella muutetaan hyväksytyn kaavan rakennusoikeus ja tarvittaessa muut määräykset.

4 4(16) 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Seinäjoen kaupungin tekninen lautakunta on päättänyt alueen kaavoituksesta Asemakaavaluonnos, valmisteluaineistoa ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet MRL 30 :n mukaisesti nähtävinä Nähtävänä olon aikana on valmisteluaineistosta pyydetty asianosaisilta lausunnot. Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan laittaa kaavaehdotuksen nähtäville. Nähtävillä pidosta on ilmoitettu kuulutuksella ja kaava on MRA 27 :n mukaisesti nähtävillä välisen ajan. Asianosaisilta pyydetään nähtävillä olon aikana lausunnot kaavaehdotuksesta. 2.2 Asemakaavan muutos Kaupungin kaavoitusohjelmassa on ollut kirjattuna Framin alueen kampustoimintojen keskittäminen ja tehokkuuden nostaminen. Rakenteilla olevan Frami F rakennuksen kellariin suunnitellaan kellaritiloihin pääkäyttötarkoituksenmukaisia tiloja ja ullakkokerros rakennetaan laajemmaksi kuin alun perin suunniteltiin (tälle viimeksi mainitulle muutokselle on haettu myös poikkeamislupaa). Asemakaavan muutoksen vaikutus on vähäinen. Lisärakennusoikeutta esitetään noin 1920 k-m2, ja josta toteutetaan nyt hieman alle 1500 k-m2. Loput varataan mahdollisille käyttötarkoituksen muutoksille. Tarvittavat autopaikat,( noin kpl) osoitetaan korttelin LPA- alueen pysäköintitalosta. Rakennuksen ulkoasu ei muutu, eivätkä muutokset juurikaan näy rakennuksen julkisivuissa. Rakennusvalvonta on läpikäynyt muutosluonnokset eikä sillä ole huomautettavaa esim. palomääräysten osalta. 2.3 Asemakaavan muutoksen toteuttaminen Asemakaavan muutoksessa esitetty rakentaminen tehdään Frami F rakentamisen yhteydessä. Ullakon laajennus toteutetaan poikkeamisluvalla jo ennen kaavamuutosta. Kellarikerroksen laajennus toteutetaan kaavamuutoksen valmistuttua syksyllä Hanke on Seinäjoen kaupungin kaavoitusohjelmassa esitettyjen tavoitteiden mukainen. Asemakaavoitusprosessia on kuvattu tarkemmin kohdassa 4.

5 5(16) 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Asemakaava-alue on osa Seinäjoen tiedepuiston kampusaluetta. Se sijaitsee Seinäjoen länsirannalla Jouppilan kaupunginosassa, keskustan läheisyydessä. Joen itärannalla sijaitsee entisen lääninsairaalan alueelle kasvanut vanha kampusalue. Teknologiakeskuksen alue rajoittuu länsipuolelta Jouppilantiehen ja Jouppilan asuntoalueeseen. Eteläpuolella sijaitsee Seinäjokiareenan alue. Ilmakuva Joupista kohti kaupungin keskustaa.. Suunnittelualueen rakennustyöt ovat käynnissä kuvan keskellä Luonnonympäristö Alue sijaitsee joen rannalla entisellä peltomaalla joka on muodostumassa rakennetuksi kaupunkiympäristöksi. Suunnittelualueen maasto on suhteellisen tasaista kohoten loivasti etelään. Korkeustaso vaihtelee +42, ,0m. Edellisten kaavamuutosten yhteydessä silloinen Ympäristökeskus on ilmoittanut että 50 vuoden tulvaraja on +40,00 käyrällä joten kostuessaan vaurioituvat rakennusosat on rakennettava yli +40,80 korkeuteen. Alustava selvitys perustamisolosuhteista Maaperä on hienoa hietaa Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne Kaavamuutosalue sijaitsee keskeisesti Framin tiedepuistossa joen itärannalla. Rakennuskanta Kaavan muutosalueella sijaitsevat Frami F ja Frami E rakennukset. Muutokset ovat Frami E rakennuksessa. Palvelut Kaavamuutosalue tukeutuu Framin alueen palvelutarjontaan. Alueella on jo useita ravintoloita. Lähin kauppa on Joupin Citymarket ja lisää monipuolista kauppa- ja ravintolapalveluja on 0,5-1 km päässä keskustassa. Rautatiease-

6 6(16) ma ja Linja-autoasema sijaitsevat 1500 metrin päässä hyvien kevyen liikenteen yhteyksien varrella. Kultavuoren palvelutalo on 750 metrin päässä, Joupin koulu on 200 metrin päässä ja ammattikoulu ovat kilometrin päässä, lyseo on 1300 metrin päässä ja lukio 1100 metrin päässä. Seinäjoen pääterveyskeskus Huhtalassa ja hammashoitola Marttilassa ovat molemmat 1500 metrin päässä. Uimahalli ja muita urheilupalveluita Urheilutalolla 1000 metrin päässä.. Virkistys Mittavat ulkoilu- ja virkistyspalvelut tarjoava Jouppilanvuoren liikuntapaikat ja reitit ovat runsaan kilometrin päässä. Alueella on laskettelurinteitä, jääurheilukeskus, esteetön luontoreitti, ulkoilureitistöt jotka talvella toimivat latuina yms. Jouppilanvuoren alueelta on yhteydet Kyrkösjärvelle, missä on mm. uimaranta. Jouppilanrannan on puisto on muutosalueen äärellä, kts. kohta Liikenne Suunnittelualueen itäpuolitse kulkee yksi pohjois- etelä suunnan pääväylä, Jouppilantie ja 200 metriä pohjoiseen itä-länsisuuntainen pääväylä, Suupohjantie, joten kevyen- ja julkisen liikenteen yhteydet muualle kaupunkiin ovat kattavat. Yhdyskuntatekninen huolto Alueella on kunnallinen vesi- ja viemäri- ja kaukolämpöverkosto. Verkostot kulkevat pääosin Jouppilantien varressa. Kuva. Alueen vesi-, viemäri- ja hulevesiverkosto

7 7(16) Kuva. Alueen kaukolämpö Ympäristöhäiriöt Suunnittelualueen itäpuolitse kulkee Jouppilantie, jossa kulkee noin 6500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikenne ennusteiden mukaan liikenne tulee kasvamaan niin että 2020 Jouppilantiellä tulee olemaan noin ajoneuvoa vuorokaudessa Maanomistus Kaavoitettava alue on Frami E Kiinteistö Oy:n omistuksessa, joka on Seinäjoen kaupungin Frami Oy:n kautta yli 80% omistama tytäryhteisö.

8 8(16) 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Kuva. Ote maakuntakaavasta Kuva. Ote yleiskaavasta 1994 Maakuntakaava Seinäjoki kuuluu Etelä-Pohjanmaan liiton toimialueeseen. Ympäristöministeriö on vahvistanut Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan. Suunnittelualue kuuluu keskustatoimintojen/maakuntakeskuksen (C) alueeseen. Alueelle ei ole erityismerkintöjä. Nyt laadittu asemakaava on maakuntakaavan mukainen. Yleiskaava Seinäjoen yleiskaava on hyväksytty Oikeusvaikutukseton yleiskaava on vanhaa rakennetta toteava ja alueella on merkintä PY Julkisten palvelujen ja hallinnon alue. Asemakaava Alueella on voimassa vahvistettu asemakaava. Asemakaavassa on merkintä Y: Yleisten rakennusten korttelialue. Kuva. Suunnittelualueen rajaus ja ote ajantasakaavasta Rakennusjärjestys Rakennusjärjestys on hyväksytty ja on tullut voimaan lähtien.

9 9(16) Kiinteistörekisteri ja tonttijako Asemakaavamuutosalue koskee kaupungin ylläpitämässä kiinteistörekisterissä olevaa aluetta. Tonttijakso suoritetaan kaavan valmistuttua. Pohjakartta Suunnittelualueen pohjakartta on kaavoitusmittausasetuksen (1284/99) mukainen. Tekniikkakeskuksen mittausosasto ylläpitää pohjakartan tietoaineistoa. Rakennuskiellot Asemakaava-alueella ei ole voimassa rakennuskieltoa. Suojelupäätökset Kaava-alueella ei ole suojelussa olevia kohteita. Ennen kaavoitusta tehdyt tärkeimmät selvitykset Alueen ja koko läntisen Seinäjoen kantakaupungin liikenneverkkoa on tutkittu perusteellisesti useaan otteeseen käyttäen hyväksi alueella suoritettuja lukuisia liikennelaskelmia ja ennusteita. Framin alueen pysäköinti- ja liikennesuunnitelma tehtiin Kaupungin kunnallistekniikan suunnittelu jatkuvasti tarkastanut liikenneverkkosuunnitelmia ja pitänyt yllä niiden ajantasaisuutta. Kuva: Framin liikenneverkkoselvitys vuodelta Jokirantapuistosta Seinäjoen joen varressa on laadittu yleissuunnitelma Maarit Jakamon toimesta vuonna 2002 ja kaupungin puistotoimi on tarkentanut ja täsmentänyt sitä useaan otteeseen. Jokirantapuistosta on teetetty uusi puisto-

10 suunnitelma 2011 VSU Oy:llä (Tommi Heinonen). 10(16) 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan muutoksen suunnittelun tarve Kaupungin väkiluku on asukasta ja kaupunki kasvaa voimakkaasti. Kaupungin keskeisillä alueilla noin 7 kilometrin säteellä kasvu on lähes tuhat asukasta vuodessa. Seinäjoen kaupungin strategiassa Framin aluetta kehitetään korkeatasoisena tiedepuistona ja kampusalueena joka on yksi kaupungin vetovoimatekijä ja kasvun veturi. Tavoitteena on, että Framin lähialueelle saadaan myös asutusta ja erityisesti opiskelija-asuintaloja kampusalueen tuntumaan. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työ- ja opiskelupaikat ovat hyvin saavutettavissa ja asuinpaikan läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen. Alue on kaavoitusohjelmassa. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Seinäjoen kaupungin tekninen lautakunta teki suunnittelualuetta koskevan kaavoituspäätöksen ja hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Maankäyttösopimus Koska tontin omistaa Frami E Kiinteistö Oy, joka on Seinäjoen kaupungin Frami Oy:n kautta yli 80% omistama tytäryhteisö, maankäyttösopimusta ei todennäköisesti tarvita. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat suunnittelualueen maanomistajana Seinäjoen kaupunki ja lähialueiden maanomistajat ja haltijat, lähialueen kiinteistöjen omistajat, kiinteistöjen päävuokralaiset, lähialueen asukkaat. Kaupungin viranomaiset ja tytäryhtiöt: Rakennusvalvonta, Ympäristönsuojelu, Tekniikkakeskus, Sivistyskeskus, Sosiaali- ja terveyskeskus, Seinäjoen Energia Oy, Seiverkot Oy, Seinäjoen Vesi Oy, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo Valtion ja muut viranomaiset: Etelä- Pohjanmaan ELY ja Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintovirasto, Etelä- Pohjanmaan liitto Muut: Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Frami Oy Vireilletulo Seinäjoen kaupungin tekninen lautakunta teki suunnittelualuetta koskevan kaavoituspäätöksen Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtävilläolosta on tiedotettu lehdessä OAS on ollut yhdessä kaavaluonnoksen ja havainnekuvien kanssa MRA 30 :n mukaisesti nähtävillä Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin kirjeellä Etelä- Pohjanmaan ELY keskukselle (ympäristövastuualueelle). Muita viranomaisia tai lausunnonantajia on tiedotettu sähköpostitse nähtävilläolosta sekä nettiosoitteesta, josta materiaali on ollut ladattavissa ja tilattavissa.

11 11(16) Viranomaisyhteistyö Kaavoitusvaiheessa viranomaisyhteistyö on hoidettu lausuntomenettelyllä. Ennen kaavaluonnosta pidettiin työneuvottelu suunnitellun kaavamuutoksen tavoitteista Frami Oy:n, Seinäjoen kaupungin kaavoituksen ja Etelä- Pohjanmaan ELY:n Ympäristövastuualueen kesken. 4.4 Asemakaavan muutoksen tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kaupungin asettamat tavoitteet Asemakaavan muutoksen tavoite on mahdollistaa Frami F rakennuksen rakennusvaiheessa esiin tulleet muutostarpeet ja rakennusoikeuden nostaminen esitetyllä tavalla. Valtakunnalliset tavoitteet Opetusministeriön tavoitteena on tiivistää ammattikorkeakouluverkkoa ja vähentää 25 ammattikorkeakoulun 160 toimipisteen verkostoa. Seinäjoen ammattikorkeakoulu pyrkii tähän tavoitteeseen keskittämällä toimintojaan Framin tiedepuiston pohjoisosaan johon pyritään luomaan ammattikorkeakoulun kampusalue. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Maakuntakaavassa alue on maakuntakeskuksen toimintojen aluetta. Yleiskaavassa alue on osoitettu julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi. Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Framin aluetta on kehitetty ja kehitetään monipuoliseksi tiedepuistoksi jossa korkeakoulut, ammattikorkeakoulu ja korkean teknologian yritykset kohtaavat. Alueen Jouppilanrannan puistossa virtaa Seinäjoki. Framin alueen pohjoisosaan Valtion virastotalon eteläpuolelle on muodostumassa Seinäjoen ammattikorkeakoulun kampusalue. Jouppilanrannan puisto luo edellytykset kampusalueen korkealuokkaiselle ja viihtyisälle rakentamiselle. Kuva. Havainnekuva Suunnittelutyötä edeltävät selvitykset ja tarkastelut ja niistä johdetut tavoitteet

12 12(16) Framin aluetta on tarkasteltu kokonaisuutena konsulttitoimeksiannoilla joilla on pyritty hahmottamaan asetettujen tavoitteiden mukaista rakentamista ja puistosuunnittelua. Näillä tarkasteluilla on pyritty täsmentämään fyysisiä ratkaisuja ja rakentamista alueen innovaatioympäristön kokonaislaadun varmistamiseksi. Aluesuunnitelmaluonnoksia on laatinut Lassila- Hirvilammi arkkitehdit Oy Seinäjoelta ja puistosuunnittelua VSU Oy/ Tommi Heinonen Oulusta. Suunnittelu on koko ajan tarkentuva kokonaisvaltainen prosessi jossa myös tavoitteet tarkentuvat työn aikana. Varsinaisen suunnittelualueen tavoitteet on tutkittu osana laajempaa kokonaisuutta kaupungin omana työnä. Suunnittelualueen äärellä sijaitsevat Seinäjoen rannan puisto- ja viheralueet sekä niihin liittyvät laajemmat ulkoilu- ja virkistysalueet muodostavat yhtenäisen vihreän väylän läpi rakennetun kaupunkialueen ja toimivat ekologisena käytävänä ja reittinä kaupungin ulkopuolisille metsä- ja suo- ja viljelyalueille.. Seinäjoen kaupunki on päättänyt hakea MRL:n 68 mukaisen kansallisen kaupunkipuiston statusta jokirantapuistoverkostolleen. Seinäjoen kansallinen kaupunkipuisto, Lakeuden virta, symboloi nimellään myös kaupunkipuiston toiminnalliseen ideaan liittyviä osallisuuden, kulttuurin, osaamisen ja tiedon virtoja. Lakeuden virta näyttäytyy kaupunkilaisille ja kaupungissa vierailijoille ainutlaatuisena reittiverkostona, joka laajenee kaupunkikeskustan ulkopuolelle osana Seinäjoelle erityistä elämysliikuntareitistöä. Lakeuden virta on kulttuurielämysten virta Törnävältä Östermyran kartanon historiallisesta ympäristöstä Aalto-keskukseen ja edelleen Lakeus maisemaan. Lakeuden virta vie myös osaamisen ja tiedon verkostoa, jossa Seinäjoen varren Frami- osaamiskeskittymä liittyy reittien ja polkujen kautta muihin kaupungin osaamiskeskittymiin, Rytmikorjaamooon ja elintarvikealan osaamiskeskus Foodwestiin. Seinäjoki hakee Lakeuden virta kansallinen kaupunkipuisto verkostoon myös asettaakseen omalle toiminnalleen tavoitteita ja velvoitteita kaupunkipuiston jatkuvalle kehittämistyölle. Kaupunkipuistoverkostossa toimiminen velvoittaa huomioimaan kaupunkipuiston kaupunkirakenteen eri muutoksissa, kaupungin kerroksellisuuden ja joen, Seinäjoen, ja Kyrönjoen monet mahdollisuudet kaupunkikuvallisesti ja virkistyksen ja elämyksellisyyden lähteenä. 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Frami E rakennuksen on suunnitellut Uki arkkitehdit Oy Oulusta pääsuunnittelijana rakennusarkkitehti Kimmo Mansisto. Suunnittelutyön ja rakennustyön yhteydessä todettiin ullakolle ja kellarikerrokseen voitavan mahdollistaa pääkäyttötarkoituksen mukaisia tiloja enemmän kuin alun perin suunniteltiin. Suunnitellut laajennukset ovat noin 1500 k-m2. Ennen kaavaluonnosta pidettiin työneuvottelu suunnitellun kaavamuutoksen tavoitteista Frami Oy:n, Seinäjoen kaupungin kaavoituksen ja Etelä- Pohjanmaan ELY:n Ympäristövastuualueen kesken. Mukana olivat Timo Sysilampi Frami Oy, Martti Norja Seinäjoen kaupunki ja ELY:n Ympäristövastuualueelta Ari- Pekka Laitalainen. Asemakaavaluonnos Alueelle laadittiin esitettyjen tavoitteiden ja nykyisten lähtökohtien pohjalta kaavaluonnos. Lausunnot ja mielipiteet Asemakaavaluonnos oli nähtävillä Lausunnon antoivat Etelä- Pohjanmaan liitto, Etelä- Pohjanmaan pelastuslaitos, Etelä- Pohjanmaan maakuntamuseo ja Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojelu. Etelä- Pohjanmaan liitto toteaa että sillä ei ole huomautettavaa. Vastine: Merkitään tiedoksi. Etelä- Pohjanmaan pelastuslaitos muistuttaa pelastusteistä ja sammutusveden riittävyydestä. Vastine: merkitään tiedoksi.

13 Etelä- Pohjanmaan maakuntamuseo toteaa että sillä ei ole huomautettavaa. Vastine: Merkitään tiedoksi. 13(16) Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojelu muistuttaa että kaavaan olisi syytä liittää velvoite kaukolämpöön liittymisestä. Vastine: Vaikka tiedetään, että rakennus on liitetty kaukolämpöverkkoon, on kaavaan syytä lisätä velvoite kaukolämpöverkkoon liittämisestä. Asemakaavaehdotus Saatujen kannanottojen ja tarkistettujen tavoitteiden perusteella alueelta on laadittu kaavaehdotus Kaupunginhallitus on kokouksessaan hyväksynyt asemakaavaehdotuksen virallisesti nähtävillä pidettäväksi. Lausunnot ja muistutukset Kaavan muutosehdotus on pidetty nähtävänä välisen ajan. Ehdotuksesta saatiin 2 lausuntoa joissa molemmissa todettiin, ettei ole huomautettavaa. Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojelu ilmoitti, ettei se enää anna ehdotusvaiheessa lausuntoa sillä kaavamuutoksella ei ole vaikutusta ympäristöön. Etelä- Pohjanmaan liitto toteaa että sillä ei ole huomautettavaa. Vastine: Merkitään tiedoksi. Etelä- Pohjanmaan maakuntamuseo toteaa että sillä ei ole huomautettavaa. Vastine: Merkitään tiedoksi. 5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS 5.1. Kaavan muutoksen rakenne Kaavamuutoksella osoitetaan rakennuspaikat kahdelle kuusikerroksiselle kerrostalolle Mitoitus Kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 0,62 ha. Kaavan mahdollistama kokonaisrakennusoikeus on k-m². Suunnitelma lisää rakentamisoikeutta noin 1920 k-m², josta tässä vaiheessa on suunniteltu toteutettavan noin 1500 k-m2, loppu on varattu mahdollisille käyttötarkoituksen muutoksille tulevaisuudessa. Kaavassa autopaikkavaatimus 1 ap /75k-m2 autopaikat on osoitettava kortteleista 1 tai 2. Liitteenä olevassa asemakaavan seurantalomakkeessa on tarkemmat tiedot alueelle muodostuvista kerrosaloista ja pinta-aloista. Liite 2. Asemakaavan seurantalomake Palvelut Palvelut Kaavamuutos mahdollistaa opiskelijoille ja henkilökunnalle suunnattuja julkisia ja yksityisiä palveluja, kuten ruokalat yms. Työpaikat, elinkeinotoiminta Asemakaavan muutoksella tuotetaan työ- ja opiskelupaikkoja lisää.

14 14(16) 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Lisäksi alueen suunnittelua kaavan tarkoittamalla tavalla tullaan ohjaamaan rakennusvalvonnan ja kaavaosaston yhteistyöllä. Rakennustavasta on annettu kaavassa määräyksiä ks. kohta 5.6 Kaavamerkinnät ja määräykset. Tarkemmin asemakaavamääräykset selviävät kaavakartasta Muut alueet Katualueet Katualueet säilyvät ennallaan Suojelukohteet Kaava-alueella ei ole suojeltavia kohteita. 5.4 Kaavamuutoksen vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Yhdyskuntarakenne Alueen rakentaminen täydentää ja tiivistää Framin aluetta Keskustan tuntumassa ja edistää maankäytöllisen kehityksen tavoitteita. Yhdyskuntarakenteen kannalta alue sijaitsee edullisesti. Kaupunkikuva Ei muutoksia kaupunkikuvaan. Asuminen Ei muutoksia. Virkistys Ei muutoksia Jouppilanrannan puistoalueeseen. Tekninen huolto Ei muutoksia sillä kerrosalan lisäys toteutetaan rakenteilla olevan rakennuksen sisään Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Ei muutoksia. 5.5 Ympäristön häiriötekijät Kaavamuutos ei sinällään aiheuta uusia häiriötekijöitä. 5.6 Kaavamerkinnät ja määräykset Kaavassa on annettu määräyksiä, jotka koskevat rakennustapaa ja uudisrakentamisen sovittamista rakennettuun ympäristöön. Kaavamääräykset ovat tarkemmin asemakaavakartan määräysosassa.

15 15(16) 5.7 Nimistö 5.8 Kaavatalous Yleistä Nimistö säilyy ennallaan. Suunnittelualue on keskeisellä paikalla Jouppilan kaupunginosassa. Kaavaratkaisu tiivistää alueen kaupunkirakennetta ja hyödyntää olemassa olevaa kunnallistekniikan verkostoa sekä palveluverkostoa ja on siten kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen. Kaavamuutoksesta ei aiheudu kunnallisteknisiä kustannuksia Rakentamiskustannukset Alueella on valmiina kunnallistekniikan verkosto. 6 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS Kaupunki on jo toteuttanut tai toteuttamassa kaava-alueen katujen rakentamisen ja verkostojen täydentämisen. 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Rakennushankkeita ohjataan kaavoitustyön ja rakennusprosessien aikana hyvän kaupunkiympäristön aikaansaamiseksi. 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus Ullakkotason muutokset toteutetaan jo ennen kaavan vahvistumista poikkeamisluvalla. kellaritason muutokset toteutetaan Frami F rakentamisen yhteydessä kaavamuutoksen saatua lainvoiman.

16 16(16) 7 ASEMAKAAVAN LAADINTA Asemakaava on laadittu Seinäjoen kaavoitusyksikössä virkatyönä. Seinäjoen kaupungin kaavoitusyksikössä kaavan valmistelusta ovat vastannut asemakaava-arkkitehti Martti Norja ja kaavoituspäällikkö Hilkka Jaakola. 7.1 Käsittelyvaiheet Tekninen lautakunta päätti käynnistää kaavamuutoksen Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen virallisesti nähtäville Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä Kaupunginhallitus hyväksyi kaavan valtuuston hyväksyttäväksi Kaupunginvaltuusto hyväksyi SEINÄJOEN KAUPUNKI Kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu Martti Norja Asemakaava-arkkitehti Hilkka Jaakola Kaavoituspäällikkö

17 TEKNIIKKAKESKUS KAUPUNKISUUNNITTELU JA KAAVOITUS JOUPPILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö/kaavoitus/mn OA10028ja2 TEHTÄVÄ Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS JOUPPILA Kortteli 2 osa, Jouppilantie ALOITE Asemakaavan muutosta on hakenut Kiinteistö Oy Frami E. Asemakaavan muutoksen on käynnistänyt Tekninen lautakunta Postiosoite Osoite Puhelin Postilokero 215 Kirkkokatu SEINÄJOKI

18 TEKNIIKKAKESKUS KAUPUNKISUUNNITTELU JA KAAVOITUS OA10028ja2 SUUNNITTELUALUE Asemakaavan muutosalue käsittää Kiinteistö Oy Frami E:n tontin Jouppilan korttelissa 2 Framin tiedepuiston alueesta. Asemakaavan muutos koskee: Seinäjoen kaupungin Jouppilan(10) kaupunginosan korttelin nro 2 osaa. Esitetyn kaavan muutosalueen omistaa Kiinteistö Oy Frami E. SUUNNITTELUN TAVOITTEET Asemakaavan muutoksella tarkistetaan hyväksytyn kaavan rakennusoikeus ja tarvittaessa muut määräykset. Frami E:n pohjoispuolelle, samalle tontille, rakentuva Frami F rakennuksen kellariin suunnitellaan kellaritiloihin pääkäyttötarkoituksenmukaisia tiloja ja ullakkokerros rakennetaan laajemmaksi kuin alun perin suunniteltiin (tälle viimeksi mainitulle muutokselle on haettu myös poikkeamislupaa). VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Seinäjoen yleiskaava on hyväksytty Oikeusvaikutuksettomassa yleiskaavassa alueet on varattu Julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY) ja Lähivirkistysalueeksi (VL). Alueella on voimassa hyväksytty asemakaava. Asemakaavan muutoksen vaikutus on vähäinen. Tarvittavat autopaikat, noin. 20 kpl) osoitetaan LPA- alueelle rakennettavasta pysäköintitalosta. Rakennuksen ulkoasu ei muutu, eivätkä muutokset juurikaan näy rakennuksen julkisivuissa. Rakennusvalvonta on läpikäynyt muutosluonnokset eikä sillä ole huomautettavaa esim. palomääräysten osalta. Maankäyttö- ja rakennuslain 9 :n mukaan kaava laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Vaikutukset selvitetään koko siltä alueelta, jolle kaavan olennaisten vaikutusten voidaan arvioida ulottuvan ja huomioidaan yleiskaava. Asemakaavatasolla arvioidaan keskeisimmät lähiympäristöön ja sen laatuun liittyvät asiat. Vaikutuksia tullaan arvioimaan asemakaavan laatimisen yhteydessä olemassa olevien selvitysten, lähtötietomateriaalin sekä asiantuntijoiden ja osallisten kannanottojen perusteella. Ne raportoidaan osaksi asemakaavan selostusta. OSALLISET Osallisia ovat suunnittelualueen maanomistajana kiinteistö Oy Frami E ja Seinäjoen kaupunki, lähialueiden maanomistajat ja haltijat, lähialueen kiinteistöjen omistajat, kiinteistöjen päävuokralaiset, lähialueen asukkaat. Kaupungin viranomaiset ja tytäryhtiöt: Rakennusvalvonta, Ympäristönsuojelu, Tekniikkakeskus, Sivistyskeskus, Postiosoite Osoite Puhelin Postilokero 215 Kirkkokatu SEINÄJOKI

19 TEKNIIKKAKESKUS KAUPUNKISUUNNITTELU JA KAAVOITUS OA10028ja2 Sosiaali- ja terveyskeskus, Seinäjoen Energia Oy, Seiverkot Oy, Seinäjoen Vesi Oy, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo Valtion ja muut viranomaiset: Etelä- Pohjanmaan ELY ja Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintovirasto, Etelä- Pohjanmaan liitto Muut: Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Frami Oy OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN Viereilletulo: Asemakaavan muutos tulee vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedottamisen yhteydessä. Tiedottaminen: Kaavoituksen etenemisestä, vireille tulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksen ja ehdotuksen nähtävillä olosta ja muista mahdollisista tilaisuuksista tiedotetaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla (kaupungintalon 2. kerros), kaupungin tiedotuslehdessä (Seinäjoen Sanomat) ja kaupungin internetsivulla ( aina kaavan hyväksymiseen saakka. Asemakaavaluonnos: Lehti-ilmoitus kaavaluonnoksen suunnittelumateriaalin nähtäville asettamisesta ja vireilletulosta. Asemakaavaluonnoksen suunnittelumateriaali nähtäville toukokuussa Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä asemakaavan tavoitteista tiedotetaan osallisille nähtävillä olon yhteydessä. Osallisten antama palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä tavoitteista kirjataan. Suunnittelumateriaali on nähtävillä Seinäjoen kaupungintalon virallisella ilmoitustaululla sekä kaupungin kotisivuilla. Saadut huomautukset ja lausunnot käsitellään ja niiden huomioimisesta tiedotetaan ehdotuksen esittelyn yhteydessä. Asemakaavaehdotus: Kaupunginhallitus päättää mielipiteiden ja lausuntojen johdosta mahdollisen tarkistetun kaavaluonnoksen asettamisesta asemakaavaehdotuksena nähtäville. Nähtävillä pidosta tiedotetaan kuulutuksella kaupungin ilmoituslehdessä. Kaavanmuutosehdotus pidetään 30 pv Seinäjoen kaupungintalon virallisella ilmoitustaululla. Nähtävillä pidosta tiedotetaan kuulutuksella kaupungin ilmoituslehdessä sekä mahdollisesti kirjeellä. Asemakaavan hyväksyminen: Postiosoite Osoite Puhelin Postilokero 215 Kirkkokatu SEINÄJOKI

20 TEKNIIKKAKESKUS KAUPUNKISUUNNITTELU JA KAAVOITUS OA10028ja2 Jos ehdotukseen tehdään oleellisia muutoksia, ehdotus pidetään uudelleen nähtävänä. Menettely on sama kuin edellä kuvattu kaavanmuutoksen nähtäville pano. Asemakaavan hyväksymisestä kuulutetaan kaupungin ilmoituslehdessä. Kaavanmuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kaupunginhallituksen päätöksestä on mahdollista valittaa Vaasan hallintooikeuteen. KÄSITTELY- AIKATAULU Tavoiteohjelma: Luonnos on nähtävänä toukokuussa 2012, ehdotus nähtävänä kesällä 2012, kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittely elokuussa OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN KÄSITTELY Osalliset voivat esittää suunnitelmaa kohtaan huomautuksia kaavoituksen valmistelusta vastaaville henkilöille. Osoite: Seinäjoen kaupungin tekniikkakeskus, Kaavoitus, Kirkkokatu 6, SEINÄJOKI Osallisella on myös oikeus ennen asemakaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville esittää Etelä- Pohjanmaan ELY-keskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Etelä- Pohjanmaan ELY-keskuksen osoite: Etelä- Pohjanmaan ELY-keskus PL SEINÄJOKI Postiosoite Osoite Puhelin Postilokero 215 Kirkkokatu SEINÄJOKI

21 TEKNIIKKAKESKUS KAUPUNKISUUNNITTELU JA KAAVOITUS OA10028ja2 VALMISTELUSTA VASTAA Kaavoituspäällikkö Hilkka Jaakola p , fax , Kirkkokatu 6, SEINÄJOKI Asemakaava-arkkitehti Martti Norja p , fax , Kirkkokatu 6, SEINÄJOKI Yleiskaava-arkkitehti Jyrki Kuusinen p , fax , Kirkkokatu 6, SEINÄJOKI Kaavoitusarkkitehti Jari Vähätiitto p , fax , Kirkkokatu 6, SEINÄJOKI Kaavasuunnittelija Eija Tuomaala p , fax , Kirkkokatu 6, SEINÄJOKI Kaavoitusassistentti Merja Suomela p.(06) , fax (06) Kirkkokatu 6, SEINÄJOKI Postiosoite Osoite Puhelin Postilokero 215 Kirkkokatu SEINÄJOKI

22 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 743 Seinäjoki Täyttämispvm Kaavan nimi Jouppila (10) kortteli 2 (osa) Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä V-kunnanvaltuusto Vireilletulosta ilm. pvm Hyväksymispykälä 99 Kunnan kaavatunnus Generoitu kaavatunnus 743V270812A99 Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,6201 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 0,6201 Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Pinta-alan Kerrosalan muut. [ha] [%] [k-m²] [e] muut. [ha +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 0, , ,02 0, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä 0, , ,02 0, C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanalaiset tilat Yhteensä Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [k-m²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Rakennussuojelu Suojellut rakennuksetsuojeltujen rakennusten muutos [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä

23 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Pinta-alan Kerrosalan muut. [ha] [%] [k-m²] [e] muut. [ha +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 0, , ,02 0, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä 0, , ,02 0, Y 0, , ,02 0, C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä

24

25 Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos-liikelaitos PÖYTÄKIRJA Lausunto sivu 1 / 1 Vastaanottaja SEINÄJOEN KAUPUNKI Kohde KAUPUNGINTALO Pöytäkirjanro KIRKKOKATU 6 Kirkkokatu SEINÄJOKI SEINÄJOKI Lausunto LAUSUNTO ASEMAKAAVAAN Lausunto koskee Seinäjoen Jouppilan 10 korttelin 2 muutosta. Pelastusteiden vaatimukset on otettava huomioon kaavaa tarkennettaessa PeL 11 ja RakMK E1, kohta Pelastusteiden leveyden tulee olla vähintään 4 m ja kaarteissa 6 m. Vapaan korkeuden pelastustiellä tulee olla 4,5 m. Katujen päihin on varattava riittävä tila raskaiden ajoneuvojen kääntymiseen. Kaupungin on huolehdittava sammutusveden järjestämisestä (PL 30 ). Palopäällikkö Hannu Puranen Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos-liikelaitos Nurmontie 7, NURMO Puh: (keskus) Lapua, Seinäjoki Seinäjoen paloasema Kaartotie SEINÄJOKI Palopäällikkö Hannu Puranen Puh: (06) ,

26

27

28 Suomela Merja Lähettäjä: Korhonen Pirjo Lähetetty: 10. toukokuuta :20 Vastaanottaja: Suomela Merja Aihe: VS: Asemakaavaluonnos nähtävillä: (10) Jouppilan kaupunginosa kortteli 2 (osa) Muutos koskee jo rakentuvaa aluetta. Uusissa kaavoissa ja kaavamuutoksissa pidän tarpeellisena lämmitystavan velvoitteita. Tässä suuressa kohteessa liittyminen kaukolämpöön tarvitaan velvoitteena. Pirjo Korhonen ympäristöpäällikkö Seinäjoen kaupunki/ympäristönsuojelu Keskuskatu 32 I Seinäjoki (06) , Lähettäjä: Suomela Merja Lähetetty: 10. toukokuuta :42 Vastaanottaja: Kruuti Arto; Finni Päivi; Puupponen Risto; Havunen Kari; Juppo Petri; Kivimäki Jyrki; Kaistila Keijo; Luoma Anssi; Korhonen Pirjo; Vierula Heikki; Jokiranta Harri; Pekkanen Harri; Koskela Antti; Pesu Tapio; Rintamäki Juha; Mursula Mikko; Palomäki Pasi; Santtila Juha; Mäntylä Jari; Puranen Hannu; Sihvonen Sirkka-Liisa; Karttapalvelut; Herttua-Suokko Taru-Maaria; Perasto Seija; Eloniemi Paavo; Töyräs Toni; Väisänen Hannu; Mäkelä Jaana; Niemi Pirjo - mittausosasto; Kujanpää Markku; Kopio: Norja Martti Aihe: Asemakaavaluonnos nähtävillä: (10) Jouppilan kaupunginosa kortteli 2 (osa) TIEDOKSI/LAUSUNNOLLE Asemakaavan muutosluonnos koskee (10) Jouppilan kaupunginosan osakorttelin 2 tonttia 7. (Kampusranta 11, Frami F) Kaavoitukseen liittyvä valmisteluaineisto ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävänä Seinäjoen kaupungin tekniikkakeskuksen ilmoitustaululla kaupungintalo, 2. krs. Aineisto on nähtävänä myös internetissä osoitteessa Nähtävänä olon aikana osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää luonnoksesta mielipiteitä. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina tekniikkakeskuksen kaavoitukselle osoitteeseen Kirkkokatu 6, PL 215, SEINÄJOKI tai sähköpostilla osoitteeseen Yhteyshenkilö(t): Kaavoituspäällikkö Hilkka Jaakola p , Asemakaava-arkkitehti Martti Norja p , Ystävällisin terveisin, Merja Suomela Kaavoitusassistentti Seinäjoen kaupunki Kaavoitus Kirkkokatu 6, PL 215 1

29 60101 Seinäjoki p. (06) Osalliset: Osallisia ovat suunnittelualueen maanomistajana kiinteistö Oy Frami E ja Seinäjoen kaupunki, lähialueiden maanomistajat ja haltijat, lähialueen kiinteistöjen omistajat, kiinteistöjen päävuokralaiset, lähialueen asukkaat Kaupungin viranomaiset ja tytäryhtiöt: Rakennusvalvonta, Ympäristönsuojelu, Tekniikkakeskus, Sivistyskeskus, Sosiaali- ja terveyskeskus, Seinäjoen Energia Oy, Seiverkot Oy, Seinäjoen Vesi, Oy, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos, Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo Valtion ja muut viranomaiset: Etelä- Pohjanmaan ELY ja Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintovirasto, Etelä-Pohjanmaan liitto Muut: Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Frami Oy 2

30

31

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue.

HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue. 10.5.2011 (täydennetty 15.8.2011) Diaarinumero 503/2008 Toimielinkäsittely Kaupunginhallitus Kaavanumero 12032 HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

Asemakaavaluonnos koskien (7.) Itikan kaupunginosan kortteleita 15 ja 20 sekä katu-, liikenne- ja rautatiealueita (Itikanmäki), Seinäjoki

Asemakaavaluonnos koskien (7.) Itikan kaupunginosan kortteleita 15 ja 20 sekä katu-, liikenne- ja rautatiealueita (Itikanmäki), Seinäjoki Page 1 of 3 Suomela Merja Lähettäjä: Kärkkäinen Otso [Otso.Karkkainen@liikennevirasto.fi] Lähetetty: 28. heinäkuuta 2010 15:09 Vastaanottaja: Kaavoitus; Suomela Merja Aihe: VS: Asemakaavaluonnos nähtävillä:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RISKUNMÄKI Kaavatunnus: 32003 Maankäyttö/kaavoitus/jv

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RISKUNMÄKI Kaavatunnus: 32003 Maankäyttö/kaavoitus/jv OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RISKUNMÄKI Kaavatunnus: 32003 Maankäyttö/kaavoitus/jv 1. Suunnittelutehtävän määrittely ja alueen sijainti Alueelle suunnitellaan pientaloasuinalue, joka on kaupungin

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI 1 INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N 50170 MIKKELI RYTÖLÄ -RANTAMÄKI RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulosta ilmoitettu 3.10.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3)

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3) ASEMAKAAVAN SELOSTUS 7.8.2012 päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3) kaavatunnus 564-2138 Diaarinro 4700/2011 Projektinro 100

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan ja tonttijaon muutos Kemijärven

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie 1 KAAVASELOSTUS MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2009 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

TEHTÄVÄ Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS

TEHTÄVÄ Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS KESKUSTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö/kaavoitus TEHTÄVÄ Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS KESKUSTA Maakunta-aukio ALOITE Seinäjoen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 20.6.2005

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 MAANKÄYTTÖOSASTO ULVILAN KAUPUNKI 2 ULVILA FRIITALA

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Laarin asemakaavan muutos 9. Kaupunginosa (Kärki) Asemakaavan muutos koskien korttelin 702 tontteja 2,3 ja 4 ja katualueita Laari ja Valssi. YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.3.2016 KURIKAN KAUPUNKI Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131 Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelualue

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA)

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANK YTT PALVELUT 10.9.2013 Osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa Korttelin 511 tontti 4 Lohiliete 3 KAAVASELOSTUS

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa Korttelin 511 tontti 4 Lohiliete 3 KAAVASELOSTUS Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa Korttelin 511 tontti 4 Lohiliete 3 1 KAAVASELOSTUS Kuva: Blom Kartta Oy MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2009 1 PERUS JA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa.

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa. NOKIAN KAUPUNKI 12-KAUPUNGINOSA VIIKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan

Lisätiedot

NURMO, 51. kaupunginosa, Nurmo, Latikka, kortteli nro 117.

NURMO, 51. kaupunginosa, Nurmo, Latikka, kortteli nro 117. Diaarinumero 467/2011 Toimielinkäsittely Kaupunginvaltuusto 25.06.2012 Kaavanumero 51047 NURMO, 51. kaupunginosa, Nurmo, Latikka, kortteli nro 117. ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN SELOSTUS Asemakaavan laajennuksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI MÄNTYLÄ, URHEILUTALON ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI MÄNTYLÄ, URHEILUTALON ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 2. hyväksytty 16.3.2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI MÄNTYLÄ, URHEILUTALON ASEMAKAAVAMUUTOS Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Maankäyttö ja kaavoitus www.orimattila.fi MÄNTYLÄ, URHEILUTALON ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, EHDOTUS PUNKAHARJUN PIHLAJAVEDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA TARULA

SAVONLINNAN KAUPUNKI OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, EHDOTUS PUNKAHARJUN PIHLAJAVEDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA TARULA SAVONLINNAN KAUPUNKI OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, EHDOTUS PUNKAHARJUN PIHLAJAVEDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA TARULA 740-544-11-59 Sijaintikartta Punkaharjun Pihlajavedeltä. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

OSALLISTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) , TÄYD

OSALLISTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) , TÄYD HEINOLAN KAUPUNKI VIITAAN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 20.5.2015, TÄYD. 14.2.2016 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 1101 Kunnan kaavatunnus:

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus MYKKÄLÄ - TORPPI TORNION KAUPUNGIN 15. TORPIN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 21 ASEMAKAA- VAN MUUTOKSEN SELOSTUS 22.9.2015 LUONNOS TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS 107-AK1706 SAUVON KUNTA KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.10.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS. Kuva: Blom Kartta Oy

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS. Kuva: Blom Kartta Oy Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva: Blom Kartta Oy ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUUNTAMONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.5.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 799 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LINTURINNE/5 KORTTELIT 860 osa ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

OSALLISTUMIS-JA ARVIONTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS-JA ARVIONTISUUNNITELMA Teollisuuskylän 9. kaupunginosan osakorttelia 125 ja korttelia 128, osaa Maakarintietä sekä puistoalueita koskeva asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako (Lieksan Saha Oy:n asemakaavamuutos) Kuva 1: Ilmakuva

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.8.2015 (1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KINKOVUORENTIE ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 31 ja 34. KAUPUNGINOSAAN Kaavatunnus 34:006 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 Rovaniemen kaupunki Yleiskaavan muutos kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.04.2013 ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ 2013 2 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS hyväksytty 13.10.2016 LIITE 2. päivitetty 6.3.2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SISÄLTÖ 1. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN

Lisätiedot

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema)

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) KITTILÄN KUNTA 1 Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 7.12.2012 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.12.2012

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO SUURMETSÄ, PUISTOLA TONTIT 41274/2 JA 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN NRO SELOSTUS

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO SUURMETSÄ, PUISTOLA TONTIT 41274/2 JA 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN NRO SELOSTUS HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ASEMAKAAVAOSASTO SUURMETSÄ, PUISTOLA TONTIT 41274/2 JA 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN NRO 12092 SELOSTUS 2011:12092 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOSKARTTA

Lisätiedot

JOUPPI 13. kaupunginosa, Jouppi, Kortteli nro 59 osa.

JOUPPI 13. kaupunginosa, Jouppi, Kortteli nro 59 osa. JOUPPI 13. kaupunginosa, Jouppi, Kortteli nro 59 osa. Diaarinumero 1911/2010 Toimielinkäsittely Kaupunginvaltuusto 24.5.2010 Kaavanumero 13050 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan selostus, joka koskee 23.

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi A-2704 Asemakaavan muutos 1.6.2017 Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi Selostus A-2704 2 (7) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 1. päivänä kesäkuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa kortteli 9055 tontti 8, Ylijukkolantie 1-3. Kuva: Blom Kartta Oy

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa kortteli 9055 tontti 8, Ylijukkolantie 1-3. Kuva: Blom Kartta Oy Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa kortteli 9055 tontti 8, Ylijukkolantie 1-3 Kuva: Blom Kartta Oy KAAVASELOSTUS 4.5.2016 KAAVOITUS 2015 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

TAPANINKYLÄ Tontti 39335/7 (Rasmuksentie 7) Asemakaavan muutoksen nro selostus

TAPANINKYLÄ Tontti 39335/7 (Rasmuksentie 7) Asemakaavan muutoksen nro selostus HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ASEMAKAAVAOSASTO 2012:12131 TAPANINKYLÄ Tontti 39335/7 (Rasmuksentie 7) Asemakaavan muutoksen nro 12131 selostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOSKARTTA

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA

1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 4.6.2015 1. SUUNNITTELUALUE KUVA 1 Suunnittelualueen sijainti osoitettu punaisella ympyrällä.

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OULAISTEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 15. KIVISENKANGAS KAUPUNGINOSAN KIVIKANKAANTIEN ITÄPUOLISIA KORTTELEITA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ KATU- JA PUISTOALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 24.1.2011 Vireille tulo: Teknisen lautakunnan päätös 4.1.2011 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty valtuustossa...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2017 Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa, kortteli 130 tontti 11, Koskikatu OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ilmakuva suunnittelualueesta, suunnittelualue rajattu punaisella viivalla. Pictometry,

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta hyväksynyt asemakaavan Kaava on tullut voimaan

Tekninen lautakunta hyväksynyt asemakaavan Kaava on tullut voimaan ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 11.11.2011 päivättyyn Oulun kaupungin Ylikiimingin kaupunginosan korttelin 24 tontteja nro 2, 3 ja 5 koskevaan asemakaavaan (Harjutie, Rantatie) Tekninen lautakunta hyväksynyt

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Asemakaava koskee kiinteistöä Aloitteen kaavoituksesta on tehnyt Siuron Metallirakenne Oy.

Asemakaava koskee kiinteistöä Aloitteen kaavoituksesta on tehnyt Siuron Metallirakenne Oy. 1 NOKIAN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANKE Nokian kaupunki, asemakaava ja asemakaavan muutos Asemakaava koskee kiinteistöä 536-418-4-198. Asemakaavan muutos koskee 11. kaupunginosan

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Kuva 1: Ilmakuva suunnittelualueesta Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen 30 mukainen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 29.11.2011/tark. 26.8.2016 Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti opaskartalla ( Äänekosken kaupunki 2016).

Lisätiedot

(täydennetty ) KAUPUNKISUUNNITTELU JA KAAVOITUS tiedosto 12033ha16

(täydennetty ) KAUPUNKISUUNNITTELU JA KAAVOITUS tiedosto 12033ha16 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Diaarinumero 245/2009 Toimielinkäsittely Kaupunginhallitus Kaavanumero 12033 27.02.2009 (täydennetty 6.4.2009) KAUPUNKISUUNNITTELU JA KAAVOITUS tiedosto 12033ha16 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Lisätiedot