Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko Tietojenkäsittelyn ko

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009"

Transkriptio

1 Hakijan kalenteri Kevään 2009 yhteishaku Suomenkielinen koulutus HAKUAIKA. Hakija täyttää yhteishakulomakkeen osoitteessa hakuajan päättymispäivään klo mennessä VALINTAKOKEET. Valintakokeisiin kutsuttavat saavat kirjallisen kutsun noin viikkoa ennen valintakoetta TULOKSET. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijavalintojen tulokset. Opiskelemaan valittujen nimet julkaistaan internet-osoitteessa Nimi julkaistaan internetissä vain, mikäli hakija on antanut siihen yhteishakulomakkeessa luvan KIRJALLINEN VAHVISTAMINEN. Hakijan on vahvistettava edellä mainittuun päivämäärään mennessä kirjallisesti, minkä hänelle tarjotuista opiskelupaikoista hän vastaanottaa tai mitä opiskelupaikkaa hän mahdollisesti jää vielä jonottamaan joko ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta HAKIJAN JONOTUSOIKEUS PÄÄTTYY. Englanninkielinen koulutus HAKUAIKA. Hakija täyttää yhteishakulomakkeen osoitteessa hakuajan päättymispäivään klo mennessä TULOKSET. Opiskelemaan valittujen nimet julkaistaan internet-osoitteessa Nimi julkaistaan internetissä vain, mikäli hakija on antanut siihen yhteishakulomakkeessa luvan. Kevään valintakokeet Kulttuurialan yksikön koulutusohjelmat Musiikin ko Tanssinopettajan ko Viestinnän ko journalismin sv kuvallisen viestinnän sv mediatuottamisen sv Liiketalouden yksikön koulutusohjelmat Degree Programme in Business Information Technology Degree Programme in International Business Kirjasto- ja tietopalvelun ko Liiketalouden ko Tietojenkäsittelyn ko Luonnonvara-alan yksikön koulutusohjelmat Maaseutuelinkeinojen ko Maisemasuunnittelun ko Puutarhatalouden ko Sosiaali- ja terveysalan yksikön koulutusohjelmat Bioanalytiikan ko Fysioterapian ko Hoitotyön ko, hoitotyön sv, Oulainen Hoitotyön ko, hoitotyön sv, Oulu Hoitotyön ko, kätilötyön ja terveydenhoitotyön sv:t, Oulu Optometrian ko Radiografian ja sädehoidon ko Sosiaalialan ko Suun terveydenhuollon ko Toimintaterapian ko Tekniikan yksikön Oulun kampuksen koulutusohjelmat Automaatiotekniikan ko Hyvinvointiteknologian ko Kone- ja tuotantotekniikan ko Laboratorioalan ko Rakennusalan työnjohdon ko Rakennustekniikan ko Talotekniikan ko Tietotekniikan ko Tekniikan yksikön Raahen kampuksen koulutusohjelmat Degree Programme in Information Technology Kone- ja tuotantotekniikan ko Liiketalouden ko Tietojenkäsittelyn ko Tietotekniikan ko Syksyn 2009 yhteishaku Suomenkielinen koulutus HAKUAIKA VALINTAKOKEET TULOKSET KIRJALLINEN VAHVISTAMINEN. Syksyn yhteishaussa ei ole jonotusoikeutta. Syksyn 2009 yhteishausta ilmoitetaan myöhemmin opetushallituksen julkaisemassa hakuoppaassa ja internetosoitteessa 3

2 ALOITUSPAIKAT JA HAKUKOODIT Oulun seudun ammattikorkeakoulun hakutunnus on 1920 lukuun ottamatta Tekniikan yksikön Raahen tekniikan ja talouden kampusta sekä Terveysalan Oulaisten yksikköä, joissa tunnus on Yhteishaussa haetaan joko koulutusohjelmaan tai suoraan suuntautumisvaihtoehtoon. Koulutusohjelmien ja suuntautumisvaihtoehtojen koodit on esitetty seuraavassa taulukossa. Hakeneet 2008 = kevään 2008 yhteishaussa ensimmäisellä hakutoiveella hakeneet Aloituspaikat 2008= kevään 2008 yhteishaussa opiskelijaksi otetut Haku- Koulutus- Hakeneet Aloituspaikat Aloituspaikat koodi ohjelma syksy KULTTUURIALAN YKSIKKÖ Musiikin koulutusohjelma Musiikinohjaajan sv Musiikkipedagogin sv Muusikon sv Pop- ja jazzmusiikin sv Haku suoraan suuntautumisvaihtoehtoon: 720 Kirkkomusiikin sv Tanssinopettajan koulutusohjelma Klassisen baletin sv Seuratanssin sv Kansantanssin sv (ei aloiteta syksyllä 2009) Kilpatanssin sv (ei aloiteta syksyllä 2009) Showtanssin sv (ei aloiteta syksyllä 2009) 301 Viestinnän koulutusohjelma Journalismin sv Kuvallisen viestinnän sv Mediatuottamisen sv 1920 LIIKETALOUDEN YKSIKKÖ 290 * Degree Programme in Business Information Technology * Degree Programme in International Business Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma Liiketalouden koulutusohjelma Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma LUONNONVARA-ALAN YKSIKKÖ Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Ympäristönhoidon sv Yritystoiminnan sv 138 Maisemasuunnittelun koulutusohjelma Vihertuotannon sv Viheraluesuunnittelun sv 212 Puutarhatalouden koulutusohjelma Yritystoiminnan sv Vihertuotannon sv 1920 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YKSIKKÖ Bioanalytiikan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma (ei aloiteta syksyllä 2009) Fysioterapian koulutusohjelma Hoitotyön koulutusohjelma Haku suoraan suuntautumisvaihtoehtoihin: 130 Hoitotyön sv, (Oulu)

3 1925/130 Hoitotyön sv, (Oulainen) Kätilötyön sv, (Oulu) Terveydenhoitotyön sv, (Oulu) Terveydenhoitotyön sv, (Oulainen) ei aloiteta syksyllä Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun koulutusohjelma (ei aloiteta syksyllä 2009) 579 Optometrian koulutusohjelma Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma Sosiaalialan koulutusohjelma Suun terveydenhuollon koulutusohjelma Toimintaterapian koulutusohjelma TEKNIIKAN YKSIKÖN OULUN KAMPUS Automaatiotekniikan koulutusohjelma Projektoinnin sv 965 Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma Avopalvelun teknologian sv Sairaalateknologian sv 084 Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Auto- ja kuljetustekniikan sv Energiatekniikan sv Koneautomaation sv Tuotannon ja logistiikan sv Tuotantotalouden sv 453 Laboratorioalan koulutusohjelma Bioteknologian sv Laboratorioanalytiikan sv 268 Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma Talonrakennustekniikan sv Yhdyskuntatekniikan sv 094 Rakennustekniikan koulutusohjelma Rakennetekniikan sv Talon- ja korjausrakentamisen sv Tuotantotekniikan sv Ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan sv 750 Talotekniikan koulutusohjelma LVI-tekniikan sv 171 Tietotekniikan koulutusohjelma Elektroniikan suunnittelun ja testauksen sv Langattoman tietoliikenteen sv Ohjelmistojen kehityksen sv 1925 TEKNIIKAN YKSIKÖN RAAHEN TEKNIIKAN JA TALOUDEN KAMPUS 120 * Degree Programme in Information Technology Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Tuotanto- ja metallitekniikan sv 058 Liiketalouden koulutusohjelma Monialaisen liiketoimintaosaamisen sv 142 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Digitaalisen median ja sähköisen liiketoiminnan sv 171 Tietotekniikan koulutusohjelma Mobiiliteknologioiden sv Tietoturvatekniikan sv *) Tähdellä merkityt kuuluvat vieraskielisen koulutuksen yhteishakuun KAIKKI YHTEENSÄ

4 KELPOISUUS AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN Tullakseen valituksi Oulun seudun ammattikorkeakouluun hakijalla on oltava joko yleinen tai alakohtainen hakukelpoisuus. Yleisen hakukelpoisuuden ammattikorkeakoulun koulutusohjelmiin antavat: lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto International Baccalaureate-, Reifeprüfung- tai The European Baccalaureate -tutkinto opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto (mm. insinööri) ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) tarkoitettu ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritettu laajuudeltaan vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto (suppeampi kuin 3-vuotinen tutkinto antaa kelpoisuuden vastaavalle alalle) nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeilusta annetussa laissa (391/1991) tarkoitetut vähintään kolmivuotiset yhdistelmäopinnot (suppeampi kuin 3-vuotinen tutkinto antaa kelpoisuuden vastaavalle alalle) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitettu laajuudeltaan vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto (suppeampi kuin 3-vuotinen ammatillinen tutkinto tai ammattitutkinto antaa kelpoisuuden vastaavalle alalle) edellä mainittuja tutkintoja vastaavat ulkomailla suoritetut opinnot. Kelpoisuuden vastaavan alan ammattikorkeakouluopintoihin voi laajentaa yleiseksi kelpoisuudeksi: suorittamalla lisäksi laajuudeltaan sellaiset yleissivistävät tai ammatilliset lisäopinnot, jotka laajentavat perusopetuksen jälkeiset opinnot kolmeen vuoteen suorittamalla lisäksi ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai hankkimalla tutkinnon suorittamisen jälkeen vähintään kolmen vuoden työkokemuksen tutkintoa vastaavalta alalta. Vastaavaa alaa määriteltäessä sovelletaan koulutusalajakoa: humanistinen ja kasvatusala, kulttuuriala, luonnontieteiden ala, luonnonvara- ja ympäristöala, matkailu-, ravitsemis- ja talousala, sosiaali-, terveys- ja liikuntaala, tekniikan ja liikenteen ala sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala. Ammattikorkeakoulussa voidaan tarvittaessa yksittäistapauksissa hyväksyä vastaavan alan koulutukseksi koulutusalajaosta poikkeava, mutta koulutusohjelmaa/suuntautumisvaihtoehtoa sisällöllisesti lähellä oleva tutkinto tai kouluasteen ammatillinen koulutus. Suomenkielisen koulutuksen haussa käytettävä tutkinto Haussa käytettävän tutkinnon on oltava valmis koulutuksen viralliseen alkamispäivään mennessä. Näyttötutkinnolla tai ulkomaisella tutkinnolla hakevan tutkinnon on oltava valmis hakuajan päättymiseen mennessä. Myös näyttönä suoritettu ammatillinen perustutkinto tulee olla valmis hakuajan päättymiseen mennessä. Mikäli ulkomaisella tutkinnolla hakeva keväällä valmistuva hakija on EU- tai ETA-maan kansalainen, hänet katsotaan hakukelpoiseksi. Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes tutkinto tai lukion oppimäärä on suoritettu ja alkuperäiset todistukset on tarkastettu. Valinnassa käytetään hakijan hakuvaiheessa antamia tietoja. Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes alkuperäiset todistukset on tarkistettu. Ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan, mikäli hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. Hakija voi viranomaisen kehotuksesta tai omasta aloitteestaan täydentää hakemustaan myös hakuajan päätyttyä kuitenkin enintään yhteishakurekisterin tietojen tallentamisen päättymiseen asti. Kevään 2009 yhteishaussa hakijan on ilmoitettava esivalintaan vaikuttavista opintomenestystietojen muutoksista viimeistään ja lopulliseen valintaan vaikuttavista opintomenestys- ja työkokemustietojen muutoksista viimeistään ensimmäisen hakutoiveen ammattikorkeakouluun. Syksyn yhteishaun vastaavat päivämäärät ovat ja Hakutoivejärjestystä ei voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen. Lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto tai yhdistelmäopinnot, joka sisältää lukion vähimmäisoppimäärän Hakija voi pyrkiä lukion päättötodistuksen ja/tai ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Abiturientit hakevat viimeisimmällä lukion todistuksella. Ylioppilastutkinnon arvosanat saadaan ylioppilastutkintorekisteristä. Lukion päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottomana keskiarvona kaikista todistukseen merkityistä arvosanoista. Hakukeväänä valmistuvat IB-abiturientit toimittavat jäljennöksen arvosana-arvioinnistaan (Predicted Grades) mennessä ensisijaisen hakukohteen hakutoimistoon. 6

5 Suomalaisessa lukiossa IB-tutkinnon, Suomessa RP-tutkinnon ja Eurooppa-koulujen eurooppalaisen yo-tutkinnon suorittaneet hakijat muuntavat tutkintotodistuksensa arvosanat seuraavien muuntotaulukoiden mukaisesti: EB-, IB- ja Reifeprüfung-tutkintojen muuntokaava EB-tutkinto I ib-tutkinto Reifeprüfung-tutkinto Suomalainen ylioppilastutkinto Matematiikka Muu ainekohtainen koe 9,50 10,00 9,00 10,00 7 (Excellent) pistettä laudatur 8,50 9,45 8,00 8,95 6 (Very good) pistettä eximia cum laude approbatur 7,00 8,45 7,00 7,95 5 (Good) 8 9 pistettä Magna cum laude approbatur 6,00 6,95 6,00 6,95 4 (Satisfactory) 7 pistettä Cum laude approbatur 5,00 5,95 5,00 5,95 3 (Mediocre) 5 6 pistettä lubenter approbatur 4,00 4,95 4,00 4,95 2 (Poor) 4 pistettä approbatur Todistusarvosanojen muuntokaava EB-linjan päättötodistus IB-linjan päättötodistus Reifeprüfung-linjan päättötodistus* Lukion päättötodistus (Excellent) pistettä (Very good) pistettä (Good) 7 9 pistettä (Satisfactory) 5 6 pistettä (Mediocre) 3 4 pistettä (Poor) 1 2 pistettä 5 * Reifeprüfung-tutkinnon keskiarvo muunnetaan siten, että kokonaispistemäärä jaetaan 60:llä ja muunnetaan taulukon mukaan. (Esim. 520:60 ~ 8,67 mikä oheisen muuntotaulukon mukaan vastaa lukion päästötodistuksen numeroa 8.) Ammatillinen perustutkinto / koulu-, opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto Hakija, jolla on useita ammatillisia tutkintoja, voi valita, minkä todistuksen perusteella opintomenestys pisteytetään. Arvosanat otetaan tutkintotodistuksesta. Myös näyttönä ammatillisen perustutkinnon (120 ov) suorittaneet hakevat tässä ryhmässä. Alle kolmivuotisella ammatillisella tutkinnolla voi hakea vain vastaavalle alalle. Ammatilliseen perustutkintoon valmistumassa oleva hakija käyttää viimeisintä väliaikaista todistusta. Valinta on kuitenkin aina ehdollinen, kunnes ammatillinen perustutkinto on suoritettu. Ammatillisen perustutkinnon näyttönä suorittaneet toimittavat jäljennöksen tutkintotodistuksestaan ensimmäisen hakutoiveen ammattikorkeakouluun hakuajan päättymiseen mennessä. Lopullisessa valinnassa otetaan huomioon päättötodistuksen keskiarvo, joka lasketaan painottomana keskiarvona arvosanoista, jotka on ilmaistu ammatillisen tutkinnon numeroina tai jotka voidaan muuntaa sellaisiksi. Ylioppilastutkinto ja ammatillinen perustutkinto Hakija, joka on suorittanut sekä ammatillisen perustutkinnon että ylioppilastutkinnon, voi hakea käyttäen jotakin seuraavassa esitetyistä vaihtoehdoista, ja valita näistä sen, joka hänen osaltaan tuottaa parhaan pistemäärän: a) hakeminen ylioppilastutkinnon perusteella b) hakeminen ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon perusteella, jolloin opintomenestyspisteet lasketaan yksittäisten arvosanojen osalta ylioppilastutkinnon arvosanoista ja ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen keskiarvosta c) hakeminen ammatillisen perustutkinnon perusteella. Ammattitutkinto tai ulkomailla suoritettu tutkinto Osoittaakseen hakukelpoisuutensa Oulun seudun ammattikorkeakouluun ensisijaisesti hakevan tulee hakuaikana toimittaa oikeaksi todistettu kopio hakemuksensa perusteena olevasta tutkintotodistuksesta Oulun seudun ammattikorkeakoulun hakutoimistoon, joka tämän pohjalta tekee päätöksen hakukelpoisuudesta hakijan kaikkien hakutoiveiden osalta. Ammattitutkinnon sekä pääsääntöisesti myös ulkomailla suoritetun tutkinnon on oltava suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. Mikäli ulkomaisella tutkinnolla hakeva keväällä valmistuva hakija on EU- tai ETA-maan kansalainen, hänet katso- 7

6 taan hakukelpoiseksi ja hänen valintansa on ehdollinen kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut lopullisen tutkintotodistuksen Kaikki hakukelpoisuutensa osoittaneet hakijat kutsutaan valintakokeisiin ja opiskelijavalinta tehdään valintakokeen perusteella. Tullakseen valituksi hakijan on saatava vähintään 60 % valintakokeen maksimipistemäärästä ja valittavien määrä on korkeintaan 10 % koulutusohjelman aloituspaikoista (ei koske musiikin ja tanssinopettajan koulutusohjelmia). Ulkomaisella tutkinnolla hakeva toimittaa yhteishakulomakkeen lisäksi seuraavat oikeaksi todistetut liitteet: haussa käytettävä lopullinen koulu-/tutkintotodistus aikaisemmin suoritetusta koulutuksesta virallinen kielenkääntäjän tekemä englannin- tai suomenkielinen käännös koulu-/tutkintotodistuksesta, mikäli todistusten alkuperäinen kieli on muu kuin ruotsi, englanti tai saksa Ulkomaisella tutkinnolla Oulun seudun ammattikorkeakouluun ensisijaisesti hakevaa pyydetään ennen hakemuksen jättämistä ottamaan yhteyttä Oulun seudun ammattikorkeakoulun hakutoimistoon: Hakutoimisto, Albertinkuja 20, OULU puh (kansainvälisten asioiden suunnittelija Marjo Pääskylä) Ammattikorkeakoulu-/yliopistotutkinto Yhteishauissa ei voi käyttää ammattikorkeakoulun tai yliopiston tutkintotodistusta, vaan hakija hakee todistuksella, jota käytti aiemmin pyrkiessään ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Aiempia korkeakouluopintoja voi käyttää aikuiskoulutukseen haettaessa. Lisätietoja aikuiskoulutuksesta saa osoitteesta Harkinnanvarainen valinta Ammattikorkeakoululla on mahdollisuus käyttää opiskelijavalinnassaan tavanomaisen valinnan ohella harkinnanvaraista valintaa (L 351/ ) silloin, kun hakija ei täytä lain 20 :n 1 momentissa tarkoitettuja vaatimuksia. Oulun seudun ammattikorkeakoulu ei käytä harkinnanvaraista valintaa. Englanninkielisen koulutuksen haussa käytettävä tutkinto Hyväksyttävistä hakijoista valitaan 50 % pelkän valintakokeen perusteella ja 50 % aiemmasta opintomenestyksestä ja valintakokeesta saatavan yhteispistemäärän perusteella. Opintomenestyksen ja valintakokeen yhteispistevalinta Opintomenestyksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella valitaan suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet ylioppilaat, suomalaisessa lukiossa IB-tutkinnon, Suomessa Reifeprüfung-tutkinnon ja Eurooppa-koulujen eurooppalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet tai hakuaikana suomalaista yo-tutkintoa, suomalaisessa lukiossa IB-tutkintoa tai Suomessa RP-tutkintoa suorittavat hakijat. Valintakoevalinta Valintakokeen perusteella valitaan hakijat, joilla on ammattikorkeakoululaissa määritelty muu kuin edellä mainittu hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin tai ulkomailla hankittu hakukelpoisuus. Hakukeväänä Eurooppa-koulussa EB-tutkinnon suorittavat valitaan myös pelkän valintakokeen perusteella. EU/ETA-maan kansalaiset, jotka suorittavat tutkintonsa hakukeväänä muussa maassa kuin Suomessa valitaan pelkän valintakokeen perusteella. Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes tutkinto on suoritettu. Hakijana vammainen Oulun seudun ammattikorkeakouluun opiskelemaan pyrkivät vammaiset hakevat opiskeluoikeutta samalla tavalla kuin muutkin hakemaan oikeutetut. Vammaisia varten ei ole omaa kiintiötä. Tullakseen valituksi vammaisten hakijoiden on osallistuttava muiden hakijoiden tavoin valintakokeeseen. Mikäli valintakokeisiin osallistuja tarvitsee vammansa tai sairautensa perusteella erityisjärjestelyjä, hänen on otettava yhteyttä ammattikorkeakoulun hakutoimistoon välittömästi valintakoekutsun saatuaan. Vammaisen henkilön mahdollisuuksista opiskella Oulun seudun ammattikorkeakoulussa saa lisätietoja ammattikorkeakoulun hakutoimistosta tai

7 Hakijana huippu-urheilija Oulun seudun ammattikorkeakoulu on mukana Ouluseutu Urheiluakatemiassa (OSUA), joka on yhteistyöverkosto urheilu-uran ja opiskelun yhteensovittamiseksi. Urheiluakatemia tarjoaa mahdollisuuden osallistua ohjattuihin aamuharjoituksiin ja tukipalveluihin. Urheilijoiden opintoja tuetaan henkilökohtaisten opintosuunnitelmien avulla. Urheiluakatemia on tarkoitettu kansallisesti menestyneille ja kansainväliseen menestykseen pyrkiville urheilijoille. OSUA:n toimintaan voi tutustua internet-osoitteessa josta löytyy myös hakulomake. Lisätiedot:liikuntasuunnittelija Aki Hentilä, tai

8 HAKEMINEN OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUUN Ammattikorkeakoulujen tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa. Myös englanninkieliseen koulutukseen järjestetään valtakunnallinen yhteishaku. Englanninkieliseen koulutukseen on erillinen opas, jonka voi tilata hakutoimistosta. Suomenkieliseen koulutukseen ja englanninkieliseen koulutukseen on eri hakuajat. Suomenkieliseen koulutukseen voi hakuaikana hakea sähköisesti osoitteessa ja englanninkieliseen koulutukseen osoitteessa Hakuvaiheessa voi esittää neljä hakutoivetta. Hakutoivejärjestys on sitova, eikä sitä voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen. Ohjelma antaa tietoa hakemisesta ja opastaa hakemuksen täyttämisessä. Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista antaa: OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto PL 405 Albertinkuja 20 (2. krs) OULU Suomenkielinen koulutus: Puhelin Faksi Puhelin Faksi Yhteishaun aikana tapahtuvista yhteystietojen muutoksista on ilmoitettava ensimmäisenä hakutoiveena olevaan ammattikorkeakouluun. Yhden korkeakoulupaikan periaate Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin opiskelijaksi hyväksytty voi samana lukuvuonna ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan (yliopistolaki 645/1997 ja ammattikorkeakoululaki 351/2003). Säännöksen avulla pyritään siihen, että mahdollisimman moni hakija pääsee opiskelemaan. Säännöksen toteutumista seurataan yliopistojen hakijaja opinto-oikeusjärjestelmän sekä ammattikorkeakoulujen yhteishakujärjestelmän avulla. Korkeakoulututkintoja ovat ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa (yliopistot sekä tiede- ja taidekorkeakoulut) suoritettavat tutkinnot. Lukuvuodella tarkoitetaan korkeakouluissa välistä aikaa eli lukuvuosi alkaa ja päättyy Yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan säännös koskee suomenkielistä ja englanninkielistä tutkintoon johtavaa koulutusta. Opiskelijaksi hyväksyminen Opiskelijaksi hyväksytty saa ammattikorkeakoululta tai yliopistolta hyväksymiskirjeen yhteydessä lomakkeen, jolla hän ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta tai perumisesta. Vaikka hakija olisi hyväksytty useampaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon, hän lähettää opiskelupaikan vastaanottamisilmoituksen vain siihen ammattikorkeakouluun tai yliopistoon, johon hän haluaa opiskelemaan. Opiskelupaikan vastaanottaminen on tehtävä kirjallisesti. Ilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Mikäli hakija ei halua vastaanottaa mitään niistä opiskelupaikoista, joihin hänet on hyväksytty, hän ilmoittaa opiskelupaikkojen perumisista kirjallisesti kyseisille ammattikorkeakouluille tai yliopistoille. Mikäli opiskelijaksi hyväksytty ei määräaikaan mennessä vahvista vastaanottavansa mitään näistä opiskelupaikoista, hän menettää kaikki opiskelupaikat ja ne vapautuvat muiden hakijoiden käyttöön. Opiskelupaikan vastaanottamisen takaraja määräytyy sen mukaisesti, milloin hakija on hyväksytty opiskelijaksi. Viimeistään opiskelijaksi hyväksytyn hakijan on toimitettava allekirjoitettu vastaanottamisilmoitus viimeistään siihen korkeakouluun, josta hän ottaa opiskelupaikan vastaan. Varasijalta jälkeen opiskelijaksi hyväksytty hakija ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta korkeakoulun määräämään ajankohtaan mennessä. Jonotus mennessä hyväksytyllä hakijalla on oikeus jäädä jonottamaan mahdollisesti vapautuvaa hakemaansa opiskelupaikkaa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Tällöin hakija ilmoittaa vastaanottavansa yhden hänelle tarjotuista opiskelupaikoista ja jäävänsä jonottamaan mahdollisesti vapautuvaa hakemaansa opiskelupaikkaa joko ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta. Opiskelupaikan vastaanottaminen ja jonottaminen ilmoitetaan samalla lomakkeella. Jonotuspaikkaa ei voi muuttaa, mutta hakija voi ilmoittaa luopuvansa jonotuksesta, mikäli häntä ei vielä ole hyväksytty jonottamaansa opiskelupaikkaan. 10

9 Mikäli hakijan jonottama opiskelupaikka vapautuu, hänelle lähetetään siitä välittömästi hyväksymiskirje ja hänen aikaisemmin vastaanottamansa opiskelupaikka vapautuu toiselle hakijalle. Oikeus jonottaa opiskelupaikkaa päättyy Mikäli hakija ei ole siihen mennessä saanut jonottamaansa paikkaa tai on luopunut jonotuksesta, hänen aikaisemmin vahvistamansa paikka rekisteröityy hänen lopulliseksi opiskelupaikakseen. Syksyn yhteishauissa ei ole jonotusoikeutta. Ilman opiskelupaikkaa jääneet Yhteishaussa valitsematta jääneille lähetetään jälkiohjauskirje, jossa kerrotaan hakijan saamat pistemäärät ja mahdollinen sijoittuminen varasijoille niihin koulutuksiin, joihin hän on pyrkinyt. Avoin ammattikorkeakoulu Avoimessa ammattikorkeakoulussa voi opiskella ammattikorkeakoulututkinnon opintojaksoja tai -kokonaisuuksia. Opintojen avulla voi esimerkiksi selkiyttää omaa uravalintaa tai opiskella toiveammatin opintoja etukäteen, jos yhteishaussa ei heti onnistu saamaan opiskelupaikkaa. Avoimen opinnot voidaan hyväksilukea, jos opiskelu jatkuu myöhemmin tutkinto-opiskelijana. Aikuisten tutkintoon johtavan koulutuksen haussa avoimen opinnoista voi saada lisäpisteitä. Avoimen opinnot ovat maksullisia. Lisätietoja avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista ja niihin ilmoittautumisesta on osoitteessa avoin. Opiskelijan on joka lukuvuosi ilmoittauduttava läsnäolevaksi tai poissaolevaksi. Opiskelija voi tekemiensä poissaoloilmoitusten perusteella olla poissa yhteensä kahden lukuvuoden ajan. Tämä aika ei vähennä opiskeluoikeusaikaa. Poissaolomahdollisuutta on syytä käyttää harkiten, koska opintojen sujuva jatkaminen poissaolon jälkeen voi vaikeutua. Poissaolon jälkeiset opinnot jatkuvat viimeisimmän hyväksytyn opintosuunnitelman mukaisesti. Opiskelua jatkettaessa henkilökohtaisen opintosuunnitelman tarkistaminen on välttämätöntä. Mahdollisista muutoksista opiskelijan läsnäolo- tai poissaoloilmoitukseen päättää yksikkö. Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut ammattikorkeakouluun säädetyllä tavalla, menettää opiskeluoikeutensa. Ilmoittamaton poissaolo vähentää opiskelijan opiskeluoikeusaikaa. Opiskeluoikeus voidaan hakemuksesta palauttaa rehtorin määräämällä tavalla. Muutoksenhaku Mikäli hakija katsoo, ettei ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ole tehty valintaperusteiden mukaisesti tai että opiskelijavalintamenettelyssä on toimittu virheellisesti, hänen on otettava ensin yhteys ammattikorkeakoulun hakutoimistoon tai puh Jos asia ei tällöin selviä, ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua ammattikorkeakoulun hallitukselta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Ammattikorkeakoulun hallitukselle osoitettu oikaisupyyntö tulee lähettää osoitteeseen: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Hakutoimisto, PL 405 (Albertinkuja 20), OULU. Opintoihin ilmoittautuminen Opiskelijaksi valittu palauttaa ilmoittautumislomakkeen samanaikaisesti opiskelupaikan vastaanottamisilmoituksen kanssa. Opiskelupaikan vastaanottanut opiskelija ei voi ottaa vastaan toista samana lukuvuonna alkavaa korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa, vaikka ilmoittautuisi poissaolevaksi tai lopettaisi opiskelunsa ensimmäisessä opiskelupaikassaan. Vain läsnäolevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla on opiskeluoikeus, joka mahdollistaa opintojen suorittamisen. Hänellä on myös oikeus opinto- ja ateriatukeen sekä opiskelijakunta OSAKO:n jäsenyyteen liittyviin etuihin. 11

10 Suomenkielisen koulutuksen yleiset valintaperusteet Oulun seudun ammattikorkeakoulun valintaperusteet ovat koulutusohjelman mukaan seuraavat: hakijan aikaisempi opintomenestys, ensimmäinen hakutoive, valintakoe sekä työkokemus. Yksityiskohtaiset valintaperusteet ovat koulutusohjelmatietojen yhteydessä. Valinnassa noudatetaan vahvistettuja alakohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka hakija on merkinnyt hakemukseen. Jos hakija ei pääse ensimmäiseen hakemaansa koulutusohjelmaan, pisteet huomioidaan esitetyssä hakutoivejärjestyksessä muiden koulutusohjelmien osalta. Hakijat asetetaan valintakokeeseen kutsuttaessa ja lopullisessa valinnassa tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 1) hakutoivejärjestys 2) valintakokeen tulos 3) kaikkien aineiden keskiarvo 4) opintomenestyspisteet 5) työkokemuspisteet. Opintomenestys Opintomenestyksestä annetaan pisteitä a) ylioppilastutkinnon ja lukion päättötodistuksen tai b) ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon tai c) ammatillisen tutkinnon todistuksen perusteella. Mikäli hakija on suorittanut useamman em. tutkinnoista, hän voi valita parhaan pistemäärän tuottavan vaihtoehdon. Arvosanat merkitään vain siitä todistuksesta, jolla pyritään. a) Valinta lukio- ja ylioppilastutkinnon pohjalta Tekniikan ja liikenteen alaa lukuun ottamatta yksittäiset arvosanat otetaan ylioppilastutkintotodistuksesta ja keskiarvo lukion päättötodistuksesta. b) Valinta ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon pohjalta Tekniikan ja liikenteen alaa lukuun ottamatta yksittäiset arvosanat otetaan ylioppilastutkintotodistuksesta ja keskiarvo ammatillisen tutkinnon päättötodistuksesta. Ammatillisen perustutkinnon keskiarvo lasketaan ammatillisen tutkinnon numeroina ilmaistuista tai sellaisiksi muunnettavista arvosanoista. Jos muualla suoritetuista hyväksiluetuista opinnoista on haussa käytettävässä todistuksessa arvosana, se huomioidaan keskiarvoa laskettaessa. Muussa tapauksessa hyväksiluettua muualla suoritettua arvosanaa ei huomioida keskiarvoa laskettaessa. c) Valinta ammatillisen tutkinnon pohjalta Ammatillisen tutkinnon koulumenestys pisteytetään kaikilla koulutusaloilla lukuun ottamatta tekniikan ja liikenteen alaa todistusarvosanojen painottoman keskiarvon perusteella. Päättävällä lukukaudella ammatillisessa koulutuksessa oleva hakija täyttää hakulomakkeen viimeisimmän väliaikaisen todistuksen mukaan. Tästä todistuksesta saatuja pisteitä käytetään mahdollisessa esivalinnassa valintakokeisiin. Lopullisessa valinnassa huomioidaan päättötodistuksen keskiarvo. Lopulliset arvosanat kerätään suoraan oppilaitoksilta. Keskiarvo lasketaan ammatillisen tutkinnon päättötodistuksen numeroina ilmaistuista tai sellaisiksi muunnettavista arvosanoista. Jos muualla suoritetuista hyväksiluetuista opinnoista on haussa käytettävässä todistuksessa arvosana, se huomioidaan keskiarvoa laskettaessa. Muussa tapauksessa hyväksiluettua muualla suoritettua arvosanaa ei huomioida keskiarvoa laskettaessa. Ensimmäinen hakutoive Ensimmäisestä hakutoiveesta saa 2 10 pistettä koulutusohjelman mukaan. Valintakoe Kaikissa koulutusohjelmissa järjestetään valintakoe. Valintakokeet ovat maksuttomia. Koulutusalan ja -ohjelman mukaan valintakokeisiin kutsutaan joko kaikki hakukelpoiset hakijat tai tietty määrä hakijoita suhteessa aloituspaikkamääriin. Tarkempia tietoja valintakokeesta annetaan koulutusohjelma- ja koulutusalakohtaisissa valintaperusteissa. Valintakoepisteistä ei anneta tietoa ennen lopullisten tulosten julkaisemista. Työkokemus Työkokemuspisteiden määrä on 0 25 pistettä koulutusohjelman mukaan. Työkokemukseksi hyväksytään yleinen työkokemus. Jokainen kahden kuukauden jakso työkokemusta tuottaa yhden (1) pisteen. Varusmies- ja siviilipalvelus luetaan työkokemukseksi siten, että kahden kuukauden palvelujakso tuottaa yhden (1) pisteen. Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelmassa työkokemuspisteitä annetaan vain rakennusalan työkokemuksesta. Työkokemukseksi huomioidaan 16 ikävuoden jälkeen tehty työ hakuajan päättymiseen saakka. Työtodistuk- 12

11 sesta on ilmettävä työaika ja työn sisältö. Pisteitä saadakseen hakija merkitsee työkokemuksensa määrä täysinä kuukausina hakemukseen. Tätä varten osa-aikatyö muunnetaan kokoaikatyötä vastaavaksi siten, että 150 tuntia tai 20 täysmittaista työpäivää (vähintään 7 h/päivä) vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen määrä on pystyttävä osoittamaan työtodistuksin, jotka tarkastetaan valituksi tulleilta. Oman yrityksen pyörittämisestä hakija toimittaa dokumentin, joka osoittaa, että hän on tai on ollut YEL (yrittäjäeläkevakuutus)- tai MYEL (viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus)-vakuutettu. Pohjakoulutukseen sisältyvää työharjoittelua ei hyväksytä työkokemukseksi. Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes alkuperäiset työtodistukset on tarkastettu. 13

12 14

13 KULTTUURIALAN yksikkö 16 musiikin koulutusohjelma Kirkkomusiikin sv Musiikinohjaajan sv Musiikkipedagogin sv Muusikon sv Pop- ja jazzmusiikin sv 18 Tanssinopettajan koulutusohjelma Klassisen baletin sv Seuratanssin sv Kansantanssin sv Kilpatanssin sv Showtanssin sv 20 Viestinnän koulutusohjelma Journalismin sv Kuvallisen viestinnän sv Mediatuottamisen sv OHJEET HAKIJALLE:

14 kulttuurialan YKSIKKÖ 274 Musiikin koulutusohjelma Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto 270 op (4,5 vuotta) Suuntautumisvaihtoehdot: 720 Kirkkomusiikin sv, muusikko (AMK) Musiikinohjaajan sv, musiikkipedagogi (AMK) Musiikkipedagogin sv, musiikkipedagogi (AMK) Muusikon sv, muusikko (AMK) Pop- ja jazzmusiikin sv, musiikkipedagogi (AMK) Tutkinto antaa opiskelijalle itsenäisen taiteellisen näkemyksen muodostamiseen tarvittavat tekniset ja tulkinnalliset instrumenttitaidot ja kattavan musiikillisen yleissivistyksen. Opiskelija saa valmiudet kehittää sekä työyhteisöä että itseään muusikkona ja pedagogina. Hän oppii ymmärtämään kansainvälisyyden vaikutuksia ja mahdollisuuksia musiikin alalla. Opiskelija saa valmiudet jatko-opintoihin. Musiikin koulutusohjelman tehtävä on sekä vaalia historiallista kulttuuriperintöä että vastata aikamme haasteisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin. Opintojensa aikana opiskelijasta kehittyy luova, muutoskykyinen musiikin monipuolinen ammattilainen, jolla on valmiudet toimia itsenäisesti musiikin saralla. Opetusta järjestetään sekä yksilö-, ryhmä- että virtuaaliopetuksena. Opetusmenetelmät ovat joustavia ja yksilöllisiin tilanteisiin reagoivia. Ne ohjaavat itsenäiseen työskentelyyn. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa, jossa opiskelija voi syventää alansa tuntemusta ja saada arvokasta kokemusta eri kulttuureista. Opiskelija tekee opintojensa alussa henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jonka hän päivittää vuosittain. Oppimisyhteisö kannustaa henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen ja ihmisen kokonaisvaltaiseen kasvuun. Kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehto Suuntautumisvaihtoehdon opinnot painottuvat kirkkomuusikon käytännön valmiuksiin: monipuoliseen instrumenttien hallintaan pääaineena joko urut tai laulu, liturgiseen musiikkiin ja kuorotoimintaan sekä seurakunnallisiin aineisiin. Harjoittelu tapahtuu kirkkomuusikon tehtävissä. Opinnäytetyö voi olla taiteellinen työ, tutkielma tai kirjallinen tuote. Taiteelliseen opinnäytetyöhön liittyy aina kirjallinen raportti. Kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehdon suorittaneet toimivat kirkkomuusikon tehtävissä evankelis-luterilaisen kirkon palveluksessa. Musiikkipedagogin suuntautumisvaihtoehto Musiikkipedagogin koulutus painottuu pääinstrumentin hallintaan ja pedagogiikkaan. Solististen valmiuksien lisäksi instrumenttitaidot kehittyvät pääaineesta riippuen kamarimusiikki-, ensemble- ja/tai orkesterisoiton opinnoissa. Teorian pääaineekseen valinneet voivat erikoistua säveltämiseen. Tutkintoon sisältyvät 60 opintopisteen laajuiset pedagogiset opinnot opetusharjoitteluineen. Opinnäytekonserttiin liittyy aina kirjallinen raportti. Musiikkipedagogin suuntautumisvaihtoehdon suorittaneet voivat toimia musiikin ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen, vapaan sivistystyön sekä muissa musiikkipedagogista asiantuntemusta vaativissa tehtävissä. Musiikkipedagogit voivat hakeutua myös muusikon tehtäviin, esim. orkesterisoittajiksi. Musiikinohjaajan suuntautumisvaihtoehto Musiikinohjaajat ovat monipuolisia musiikin ammattilaisia, jotka opintojensa aikana kehittyvät kolmen eri instrumentin hallinnassa, yhtyesoitossa ja -laulussa sekä kuoron- ja yhtyejohdossa. Tutkintoon sisältyvät 60 opintopisteen laajuiset pedagogiset opinnot opetusharjoitteluineen. Opinnäytetyö on taiteellinen tai kirjallinen tuote. Taiteelliseen opinnäytetyöhön liittyy aina kirjallinen raportti. Musiikinohjaajan suuntautumisvaihtoehdon suorittaneet voivat toimia musiikin ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen, vapaan sivistystyön ja muissa musiikkipedagogista asiantuntemusta vaativissa tehtävissä. Muusikon suuntautumisvaihtoehto Suuntautumisvaihtoehdossa opinnot painottuvat monipuolisiin pääinstrumenttiopintoihin. Harjoittelu sisältää muusikon työtehtäviä, joita ovat mm. orkesterisoitto, säestys ja julkiset esiintymiset. Opintojen loppuvaiheessa opiskelija valmistaa vaativaa ohjelmistoa sisältävän opinnäytekonsertin sekä kirjoittaa siihen liittyvän raportin. Muusikon suuntautumisvaihtoehdon suorittaneet voivat toimia orkesteri- tai kamarimuusikon, säestäjän tai laulajan tehtävissä. Pop- ja jazzmusiikin suuntautumisvaihtoehto Suuntautumisvaihtoehdon opinnot painottuvat pääinstrumentin osaamisen kehittämiseen, jossa keskeisellä sijalla ovat yhtyesoitto sekä esiintymiset. Teorian pääaineekseen valinneet erikoistuvat säveltämiseen. Tutkintoon sisältyvät 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot opetusharjoitteluineen. Opinnäytetyö on taiteellinen tai kirjallinen tuote. Taiteelliseen opinnäytetyöhön liittyy aina kirjallinen raportti. Pop- ja jazzmusiikin suuntautumisvaihtoehdon opinnot suorittaneet voivat 16

15 toimia musiikin ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen, vapaan sivistystyön ja muissa musiikkipedagogista asiantuntemusta vaativissa tehtävissä. Pop- ja jazzmusiikin opettamisen ammattilainen saa valmiudet toimia myös muusikkona. Valintaperusteet Valinnan pisteytys Valintaperuste V valintapisteet Ensimmäinen hakutoive 5 pistettä Valintakoe 37 pistettä YHTEENSÄ 42 pistettä Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Ennakkotehtävän palautus on edellytys valintakokeeseen osallistumiselle. Lopullinen valinta tehdään valintakokeen ja ensimmäisen hakutoiveen yhteispistemäärän perusteella. Ensimmäinen hakutoive Hakija saa ensimmäiseen hakutoiveeseensa viisi (5) pistettä. Valintakoe ja ennakkotehtävä Vain Oulun seudun ammattikorkeakoulussa suoritettu valintakoe hyväksytään. Valintakokeet järjestetään klo Ennakkotehtävä Hakija täyttää hakuaikana yhteishakulomakkeen. Kaikille hakijoille lähetetään yhteishakulomakkeen tietojen perusteella mennessä ennakkotehtävä ja kutsu valintakokeeseen. Ennakkotehtävän palautus on ehto valintakokeeseen osallistumiselle. Ennakkotehtävässä kysytään valintakokeen järjestämiseksi tarvittavat perustiedot (mm. suuntautumisvaihtoehto ja pääaine, johon haetaan), jonka lisäksi hakija kirjoittaa 1500 merkin mittaisen selvityksen aiemmista musiikkiopinnoistaan ja musiikillisesta toiminnastaan. Ennakkotehtävä sisältyy myös sähköisenä hakumateriaaliin, joka löytyy osoitteesta: Ennakkotehtävä on palautettava postitse tai sähköpostilla klo mennessä Kulttuurialan yksikön opintotoimistoon: Oulun seudun ammattikorkeakoulu Kulttuurialan yksikkö Opintotoimisto Kotkantie OULU Valintakokeen sisältö 1. Pääaine soitin tai laulu näyte pääaineessa(1 25 p.), valintakokeeseen sisältyy mahdollinen omaksumistehtävä ja/tai prima vista musiikin teorian ja säveltapailun koe (1 12 p.) haastattelu läpäisykokeena (viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä koulutettavuutta mittaava) (1 25 p.) näyte mahdollisissa sivuinstrumenteissa musiikin koulutusohjelman valintakoeoppaan mukaisesti (1 25 p.) kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehdossa pianon prima vista läpäisykokeena (1 25 p.) 2. Pääaine musiikin teoria ja sävellys Musiikkipedagogin suuntautumisvaihtoehto: näytteet pääaineessa ja instrumenttitaidoissa musiikin koulutusohjelman valintakoeoppaan mukaisesti (1-37 p.) haastattelu läpäisykokeena (viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä koulutettavuutta mittaava) (1 25 p.) Pop- ja jazzmusiikin suuntautumisvaihtoehto: näytteet pääaineessa ja instrumenttitaidoissa pop- ja jazzmusiikin suuntautumisvaihtoehdon valintakoeoppaan mukaisesti (1 25 p.) musiikin teorian ja säveltapailun koe (1 12 p.) haastattelu läpäisykokeena (viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä koulutettavuutta mittaava) (1 25 p.) Kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehdossa hakija antaa näytteen laulussa ja pianossa sekä vapaaehtoisesti uruissa Valintakokeessa esitettävän ohjelman on vastattava Oulun seudun ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelman/pop- ja jazzmusiikin suuntautumisvaihtoehdon valintakoeoppaan vaatimuksia. Valintakokeen yhteispistemäärä (max. 37 p.) koostuu hakijan pääaineessa (soitin tai laulu) ja mahdollisissa sivuinstrumenteissa antamien näytteiden pistemäärien keskiarvosta sekä musiikin teorian ja säveltapailun kokeen pistemäärästä. Hakija arvioidaan kussakin osakokeessa asteikolla 1 25 paitsi musiikin teorian ja säveltapailun kokeessa asteikolla

16 Musiikinohjaajan suuntautumisvaihtoehdon hakijalle on eduksi, mikäli hän antaa hyväksytyn näytteen useissa sivuinstrumenteissa. Musiikkipedagogin suuntautumisvaihtoehtoon musiikin teoria ja sävellys pääaineena hakevien yhteispistemäärä (37 p.) koostuu pääaineen ja instrumenttitaitojen näytteistä. Pop- ja jazzmusiikin suuntautumisvaihtoehtoon musiikin teoria ja sävellys pääaineena hakevien yhteispistemäärä koostuu musiikin teorian kokeesta (1 12 p.) sekä pääaineen kokeesta (1 25 p.) Valintakokeesta on saatava vähintään 20 pistettä. Hakija ei läpäise valintakoetta, jos tulos pääaineessa (soitin tai laulu) on alle 16 pistettä tai seuraavissa osakokeissa a) haastattelu, b) näyte ensimmäisessä sivuinstrumentissa tai c) kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehdossa pianon prima vista on alle 11 pistettä, tai jos jokin suoritus puuttuu kokonaan. Pop- ja jazzmusiikin suuntautumisvaihtoehtoon musiikin teoria ja sävellys pääaineena hakevan tulee saada vähintään 8 pistettä musiikin teorian ja säveltapailun kokeesta tullakseen hyväksytyksi. Hylätyn hakijan suoritus merkitään ykköseksi (1), vaikka valintakokeessa saatu pistemäärä olisi suurempi. Valintalautakunta asettaa hakijat paremmuusjärjestykseen yksikön resurssit huomioonottaen. Pop- ja jazzmusiikin suuntautumisvaihtoehtoon hakevat asetetaan instrumenteittain paremmuusjärjestykseen siten, että instrumenttivalikoima mahdollistaa yhtyeopinnot. Valintakoeopas Valintakokeeseen valmistautumisesta ja valintakoevaatimuksista kerrotaan musiikin koulutusohjelman ja pop- ja jazzmusiikin suuntautumisvaihtoehdon valintakoeoppaissa. Hakija voi tulostaa oppaat osoitteesta: hakijanopas tai noutaa osoitteesta: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Hakutoimisto Albertinkuja 20, PL 405, OULU tai Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Kulttuurialan yksikkö, Kotkantie 1, OULU tai tilata osoitteesta tai puh Tanssinopettajan koulutusohjelma Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Tanssinopettaja (AMK) 240 op (4 vuotta) Suuntautumisvaihtoehdot: Klassisen baletin sv Seuratanssin sv Kansantanssin sv (ei aloiteta syksyllä 2009) Kilpatanssin sv (ei aloiteta syksyllä 2009) Showtanssin sv (ei aloiteta syksyllä 2009) Tanssinopettajakoulutus antaa kelpoisuuden toimia tanssinopettajana, joka osaa käyttää erilaisia opetusmenetelmiä ja kykenee yhdistämään pedagogisen teorian ja käytännön tanssinopettajan työhön. Pääpaino koulutuksessa on tanssijuuden rinnalla pedagogisen ammatti-identiteetin kehittymisessä. Opiskelija tuntee oman lajinsa ja yleisen tanssikulttuurin kansalliset ja kansainväliset ajankohtaiset virtaukset ja kykenee yhdistämään tämän päivän tietämyksen lajien historialliseen taustaan. Tanssinopettajan koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa itseohjautuvia, omatoimisia, monipuolisia ja ammattitaitoisia tanssinopettajia, jotka kykenevät innostuneesti hoitamaan alansa työtehtäviä. Koulutuksessa korostuvat tanssin suunnittelu-, opetusja arviointitehtävät. Koulutuksen aikana opiskelijat toimivat tanssijoina, opettajina, koreografeina, tapahtumien suunnittelijoina sekä järjestäjinä, ja heillä on mahdollisuus omaksua monipuoliset valmiudet tanssin kentällä toimimiseen. Tanssiteknisten opintojen lisäksi opetus- ja työharjoittelu sekä ainedidaktiset opinnot luovat pohjan ammatti-identiteetille. Koulutus sisältää 60 opintopisteen laajuiset pedagogiset opinnot. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. Klassisen baletin suuntautumisvaihtoehto Suuntautumisvaihtoehdossa opintojen tavoitteena on kehittää ja vahvistaa opiskelijan tanssillisia valmiuksia sekä pääaine- että sivulajien osalta. Pääaineena opiskellaan klassista balettia. Sivuaineopintoina opiskellaan mm. nykytanssia ja jazztanssia. Seuratanssin suuntautumisvaihtoehto Suuntautumisvaihtoehdossa opintojen tavoitteena on kehittää ja vahvistaa opiskelijan tanssillisia valmiuksia sekä pääaine- että sivulajien osalta. Tanssiopinnoissa pääpaino on suomalaisissa seuratansseissa. Lisäksi 18

17 opiskellaan sivulajeina mm. kansainvälisiä paritansseja, rock n swingtansseja, latinalaisamerikkalaisia tansseja sekä muita koulutusohjelman sivulajeja. Kansantanssin suuntautumisvaihtoehto Suuntautumisvaihtoehdossa opintojen tavoitteena on kehittää ja vahvistaa opiskelijan tanssillisia valmiuksia sekä pääaine- että sivulajien osalta. Tanssiopinnoissa pääpaino on Suomen ja sen lähialueiden kansantanssityyleissä. Sivulajeina opiskellaan ulkomaisia kansantansseja, suomalaisia seuratansseja ja klassista balettia. Kilpatanssin suuntautumisvaihtoehto Suuntautumisvaihtoehdossa opintojen tavoitteena on kehittää ja vahvistaa opiskelijan tanssillisia valmiuksia sekä pääaine- että sivulajien osalta. Pääaineena opiskellaan tanssiurheilun vakio- ja latinalaisamerikkalaisia tansseja. Sivuaineopinnoissa opiskellaan mm. suomalaisia seuratansseja ja klassista balettia. Showtanssin suuntautumisvaihtoehto Suuntautumisvaihtoehdossa opintojen tavoitteena on kehittää ja vahvistaa opiskelijan tanssillisia valmiuksia sekä pääaine- että sivulajien osalta. Tanssiopinnoissa pääpaino on erilaisissa showtanssitekniikoissa esim. musikaali- ja teatteritanssissa, street dance -tyyleissä sekä paritansseissa. Lisäksi opintoihin kuuluu sivulajeina mm. nykytanssia, jazztanssia ja klassista balettia. Valintaperusteet Valinnan pisteytys Valintaperuste V valintapisteet Ensimmäinen hakutoive 2 pistettä Valintakoe 15 pistettä YHTEENSÄ 17 pistettä Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Hakijalta edellytetään alaan liittyvää tanssiharrastuskokemusta. Lopullinen valinta tehdään valintakokeen ja ensimmäisen hakutoiveen yhteispistemäärän perusteella. Ensimmäinen hakutoive Hakija saa ensimmäiseen hakutoiveeseensa kaksi (2) pistettä. Valintakoe ja ennakkotehtävä Vain Oulun seudun ammattikorkeakoulussa suoritettu valintakoe hyväksytään. Valintakoe järjestetään klo 8.30 alkaen. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Valintakokeet ovat kolmivaiheiset ja hakija voi karsiutua missä tahansa valintakokeen vaiheessa. Jokaisessa valintakokeessa arvioitavassa osiossa on yllettävä hyvään suoritukseen eli hakijan on saatava jokaisesta osiosta vähintään 3 pistettä. Tanssillisten valmiuksien pistemäärä nollautuu aina siirryttäessä valintakokeen seuraavaan vaiheeseen. Valintakokeessa arvioitavat osiot: Tanssilliset valmiudet Opetustaito Viestintä ja vuorovaikutustaidot YHTEENSÄ ENINTÄÄn 1 5 p 1 5 p 1 5 p 15 p Valintakokeesta on saatava vähintään 9 pistettä. Valintakoelautakunta asettaa hakijat paremmuusjärjestykseen yksikön resurssit huomioon ottaen. Valintakoeopas Valintakokeeseen valmistautumisesta ja valintakoevaatimuksista kerrotaan tarkemmin tanssinopettajan koulutusohjelman valintakoeoppaassa, jonka hakija voi tulostaa internet-osoitteesta: tai tilata sähköpostitse osoitteesta: tai puh Ennakkotehtävä Opetustaitonäytteen ennakkotehtävä: Hakija valmistelee kymmenen (10) minuutin mittaisen opetusnäytteen valitsemaltaan tanssin osa-alueelta. Kohderyhmänä ovat toiset valintakokeeseen osallistujat, joilla ei välttämättä ole hakijan valitseman tanssilajin kokemusta. Valitse kohta a tai b: a) Opeta osa pääaineesi mukaisesta tanssitunnista. b) Opeta muille hakijoille pieni itse sommittelemasi tanssi/sarja tai osa tanssia. Musiikki on vapaavalintainen, ja sitä on käytettävä osana opetustaitonäytettä sekä kohdassa a) että b). Hakija tuo musiikin mukanaan cd-levyllä tai mp3-soittimella. Muuta Ajantasaista tietoa alkavista suuntautumisvaihtoehdoista ja hakumenettelystä löytyy Oamkin Hakijan oppaan www-versiosta. Yhteishakulomakkeen lisäksi hakija täyttää edeltävistä tanssiopinnoistaan ja tanssiharrastuneisuudestaan kertovan lisälomakkeen. Lisälomakkeen voi tulostaa internet-osoitteesta: tai tilata sähköpostitse osoitteesta: oamk.fi tai puh Lisälomakkeen ja valintakoeoppaan voi myös noutaa osoitteesta: Oulun seudun 19

18 ammattikorkeakoulu, Hakutoimisto, Albertinkuja 20, PL 405, OULU. HUOM! Hakemus katsotaan vireillepannuksi vasta kun hakija on lisälomakkeen palauttamisen lisäksi osallistunut myös yhteishakuun sähköisesti. Pelkkää lisälomaketta ei tulkita osallistumiseksi ammattikorkeakoulujen valtakunnalliseen yhteishakuun. Lisälomake toimitetaan mennessä osoitteeseen: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Kulttuurialan yksikkö, Tanssinopettajan koulutusohjelma, Kotkantie 1, OULU. Alkuperäiset todistukset tarkistetaan koulutusohjelmaan hyväksytyiltä hakijoilta syksyllä erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 301 Viestinnän koulutusohjelma Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Medianomi (AMK) 240 op (4 vuotta) Suuntautumisvaihtoehdot: Journalismin sv Kuvallisen viestinnän sv Mediatuottamisen sv Koulutamme viestinnän ammattilaisia perinteisen ja uuden median asiantuntijatehtäviin ja sisällöntuottamiseen. Tavoitteena on kouluttaa ammattilaisia, joiden viestintätaitoihin yhdistyy ymmärrys ihmisestä, yhteiskunnasta ja siitä, miten kehittyvää tietotekniikkaa voidaan käyttää hyväksi viestinnässä. Koulutuksessa korostuvat luovuus, vuorovaikutteisuus, yhteistoiminnallisuus, tekemällä oppiminen ja tutkiva ote. Lisäksi painotetaan projektityöskentelyä, markkinoinnin hallintaa, kansainvälisyyttä ja yrittäjyyttä. Koulutus toteutetaan ja sitä kehitetään kiinteässä yhteistyössä kehittyvän media-alan kanssa. Osan opiskelusta voi halutessaan suorittaa virtuaalisesti sekä yhteistyöoppilaitoksissamme Euroopan eri maissa. Journalismin suuntautumisvaihtoehto Suuntautumisvaihtoehto antaa perusvalmiudet työskennellä toimittajana ja journalistisen sisällön tekijänä lehdissä, radiossa, televisiossa ja verkkoviestimissä. Opiskelija syventää osaamistaan valitsemaltaan journalismin alueelta. Toimittajana medianomi on kotonaan monimediallisissa tehtävissä, joissa täytyy hallita useiden välineiden ilmaisumuodot ja versioida juttuja eri välineisiin. Välineosaamisen ohella journalistin koulutuksen ydintä on yhteiskunnan tuntemus. Kuvallisen viestinnän suuntautumisvaihtoehto Suuntautumisvaihtoehto kouluttaa visuaalisen viestinnän tekijöitä eri ammatteihin graafisten ja mediatuotteiden suunnitteluun digitaalisessa ympäristössä. Toisena vuonna opiskelija valitsee yhden erityisosaamisen alueen. Koulutuksen erityisosaamisalueet ovat (1) liikkuva kuva, (2) langattomat päätelaitteet, (3) monialagrafiikka, (4) interaktiivisuus ja (5) liikkuvan kuvan erikoistekniikat ja jälkityöt. Vuonna 2009 alkavat erityisosaamisalueet ovat liikkuva kuva ja langattomat päätelaitteet. Mediatuottamisen suuntautumisvaihtoehto Mediatuottaja on erilaisten media-alan tuotantojen kokonaisvastuullinen vetäjä. Mediatuottaja voi työskennellä erityyppisissä tehtävissä (tuottaja, projektipäällikkö tai esim. tuotantopäällikkö) tuotantoyhtiössä, julkisella sektorilla tai itsenäisenä yrittäjänä. Mediatuottamisen suuntautumisvaihtoehdon opinnot jakautuvat neljään pääalueeseen. Luovassa tuottamisessa perehdytään käsikirjoittamiseen sekä konseptisuunnitteluun sekä sisältöjen kehitystyön johtamiseen. Tuotannollisessa osaamisessa perehdytään tuotantoprosessin kulkuun ja eri työtehtäviin ja -vaiheisiin sekä työn organisointiin. Johtamisessa ja tiimityöskentelyssä keskiössä ovat työryhmän johtaminen ja organisointi. Liiketoiminnallisessa osaamisessa perehdytään tuotantojen budjetointiin ja rahoitukseen sekä yritystoiminnan perusteisiin ja liiketoiminnan suunnitteluun. Opintojen loppuvaiheessa harjoittelupaikan valinta sekä toteutettavat opiskelijatuotannot ohjaavat voimakkaasti opiskelijan suuntautumista ja tulevaa työuraa. Valintaperusteet Valinnan pisteytys Valintaperuste V valintapisteet Opintomenestys 30 pistettä Ensimmäinen hakutoive 5 pistettä Valintakoe 65 pistettä YHTEENSÄ 35/65 pistettä Valintakokeeseen kutsutaan suuntautumisvaihtoehdoittain vähintään 5 kertaa aloituspaikkojen mukainen määrä hakijoita ensimmäisen hakutoiveen ja opintomenestyksen yhteispistemäärän perusteella. Lopullinen valinta tapahtuu valintakokeen pistemäärän perusteella. 20

19 Opintomenestys Opintomenestyksestä annetaan pisteitä a) ylioppilastutkinnon ja lukion päättötodistuksen tai b) ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon tai c) ammatillisen tutkintotodistuksen perusteella alla olevien taulukoiden mukaisesti. Mikäli hakijalla on useampi em. tutkinnoista, hän voi valita parhaan pistemäärän tuottavan vaihtoehdon. Arvosanat merkitään vain siitä todistuksesta, jolla haetaan. A. Valinta lukio/ylioppilastutkinnon pohjalta Arvosanat Ylioppilastodistus l/e m cl b a Lukion päättötodistuksen keskiarvo 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 Pisteet Äidinkieli Paras pitkänä kirjoitettu kieli Paras reaaliaineiden kokeista (ennen v kirjoittaneilla reaali) tai matematiikka Lukion päättötodistuksen keskiarvo B. Valinta ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon pohjalta Arvosanat Ylioppilastodistus l/e m cl b a Ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen keskiarvo, asteikko 1 3 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 Ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen keskiarvo, asteikko 1 5 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 Ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen keskiarvo, asteikko ,50 8,00 7,50 7,00 6,50 Pisteet Äidinkieli Paras pitkänä kirjoitettu kieli Paras reaaliaineiden kokeista (ennen v kirjoittaneilla reaali) tai matematiikka Ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen keskiarvo C. Valinta ammatillisen tutkinnon pohjalta Opintomenestys- Asteikko Asteikko Asteikko pisteet ,75 4,50 9, ,63 4,25 8, ,50 4,00 8, ,38 3,75 8, ,25 3,50 8, ,13 3,25 7, ,00 3,00 7, ,88 2,75 7, ,75 2,50 7, ,63 2,25 6,75 8 1,50 2,00 6,50 6 1,38 1,75 6,25 4 1,25 1,50 6,00 0 <1,25 <1,50 <6,00 Keskiarvo lasketaan ammatillisen tutkinnon numeroina ilmaistuista tai sellaisiksi muunnettavista arvosanoista. Jos muualla suoritetuista hyväksiluetuista opinnoista on haussa käytettävässä todistuksessa arvosana, se huomioidaan keskiarvoa laskettaessa. Muussa tapauksessa hyväksiluettua muualla suoritettua arvosanaa ei huomioida keskiarvoa laskettaessa. Ensimmäinen hakutoive Hakija saa ensimmäiseen hakutoiveeseensa viisi (5) pistettä. 21

20 Valintakoe Vain Oulun seudun ammattikorkeakoulussa suoritettu valintakoe hyväksytään. Valintakokeet järjestetään seuraavasti: Journalismin sv alkaen klo 9 Kuvallisen viestinnän sv alkaen klo 9 Mediatuottamisen sv alkaen klo 10 Valintakokeeseen kutsuttaville lähetetään valintakoekutsun yhteydessä kirjallinen tehtävä, joka pisteytetään osana valintakoetta. Hakija tuo kirjallisen tehtävän mukanaan arvioitavaksi valintakokeeseen. Tarkemmat ohjeet annetaan valintakoekutsussa. Journalismin suuntautumisvaihtoehdon valintakokeella arvioidaan hakijan verbaalista lahjakkuutta, yhteiskunnallista tietämystä, motivaatiota sekä ryhmätyötaitoja ja soveltuvuutta. Kuvallisen viestinnän suuntautumisvaihtoehdon valintakokeella testataan hakijan visuaalista lahjakkuutta, motivaatiota sekä ryhmätyötaitoja ja soveltuvuutta. Mediatuottamisen suuntautumisvaihtoehdon valintakokeella testataan hakijan organisatorista lahjakkuutta, motivaatiota, ideointikykyä, kokonaisuuksien hahmottamista sekä ryhmätyötaitoja ja soveltuvuutta. Valintakokeesta on saatava vähintään 5 pistettä. Lisäksi kaikki osiot on suoritettava hyväksytysti (vähintään 1 piste/osio). Hakija voi samanaikaisesti hakea vain yhteen Oulun seudun ammattikorkeakoulun viestinnän koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehtoon. Hakija valitsee joko journalismin, kuvallisen viestinnän tai mediatuottamisen suuntautumisvaihtoehdon etukäteen ilmoittamalla siitä hakuvaiheessa yhteishakulomakkeessa. Aloituspaikat jakautuvat seuraavasti: Journalismin suuntautumisvaihtoehto 17 Kuvallisen viestinnän suuntautumisvaihtoehto 17 Mediatuottamisen suuntautumisvaihtoehto 14 Tarvittaessa aloituspaikat voidaan jakaa yksikön resurssit huomioon ottaen myös toisin. 22

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 14. 23.8.2013 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kevään 2010 yhteishaku Syksyn 2010 yhteishaku. Haussa käytettävä tutkinto Hakijana vammainen Hakijana huippu-urheilija

SISÄLLYS. Kevään 2010 yhteishaku Syksyn 2010 yhteishaku. Haussa käytettävä tutkinto Hakijana vammainen Hakijana huippu-urheilija OHJAAJAN OPAS 2010 SISÄLLYS 3 rehtorin tervehdys 5 Hakijan kalenteri Kevään 2010 yhteishaku Syksyn 2010 yhteishaku 6 ALOITUSPAIKAT JA HAKUKOODIT 8 KELPOISUUS AMMATTIKORKEAKOULU- OPINTOIHIN Haussa käytettävä

Lisätiedot

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala 210/30 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Rakennusmestari (AMK) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Fysioterapeutti

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 16. 25.8.2010 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

TANSSINOPETTAJAN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS AIKUISTEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2012

TANSSINOPETTAJAN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS AIKUISTEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2012 1 TANSSINOPETTAJAN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS AIKUISTEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2012 2 1 HAKEMINEN... 4 2 YLEINEN HAKUKELPOISUUS JA VALINTAPERUSTEET... 5 3 VALINTAKOE... 6 3.1 Valintakokeeseen

Lisätiedot

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin OPISKELIJAVALINNAN Y LEISPERIAATTEET (YHTEISHAKU KEVÄT 20 16) Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. Voit hakea

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 7 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut HAKUAJAT TAMKIN KOULUTUKSIIN 8. 27.1.2016 Englanninkielinen koulutus Studyinfo.fi

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 1 YLEISOSIO; AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on

Lisätiedot

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus Opetushallitus.. Kalenterivuosi S ( ) Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yhteishakuun kuuluva koulutus Automaatiotekniikan ko ammatillinen perustutkinto/kouluast. tutkinto ammatti- tai erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

- Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi s. 1 8 - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat s. 9

- Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi s. 1 8 - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat s. 9 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Lisähaku 23.-.25.8.2010 Koulutusohjelmat joihin voi hakea: Puutekniikan koulutusohjelma, Kuopio Kone- ja tuotantotekniikan

Lisätiedot

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Kulttuurialalla opiskelijavalinnassa valintakokeella on suuri painoarvo. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen tai hakijat

Lisätiedot

TANSSINOPETTAJAN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS

TANSSINOPETTAJAN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS TANSSINOPETTAJAN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS NUORTEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2013 1 SISÄLLYS 1 HAKUOHJEET... 3 2 YLEISET VALINTAPERUSTEET... 4 3 YLEINEN HAKUKELPOISUUS... 5 4 PISTEYTYS... 6 5 PAKOLLISET

Lisätiedot

HAKUKOHDE: ESITTÄVÄN TAITEEN KOULUTUS TANSSINOPETTAJAKOULUTUKSEN VALINTA- KOEOPAS NUORTEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

HAKUKOHDE: ESITTÄVÄN TAITEEN KOULUTUS TANSSINOPETTAJAKOULUTUKSEN VALINTA- KOEOPAS NUORTEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS HAKUKOHDE: ESITTÄVÄN TAITEEN KOULUTUS TANSSINOPETTAJAKOULUTUKSEN VALINTA- KOEOPAS NUORTEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 SISÄLLYS 1 HAKUOHJEET... 3 2 YLEISET VALINTAPERUSTEET... 4 3 YLEINEN HAKUKELPOISUUS...

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja valintaperusteet

Koulutustarjonta ja valintaperusteet Koulutustarjonta ja valintaperusteet Saimaan ammattikorkeakoulu kevään 2016 yhteishaku Yhteishakuinfo 21.10.2015 Ammattikorkeakoulujen valintaperusteet Kolme valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2017

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2017 VALINTAPERUSTESUOSITUS 2017 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU 2011 Mistä tietoa? Nettisivu www.admissions.fi etusivuilla linkkeinä koulutusohjelmakuvaukset, hakuohjeet ja yleisinfo käytännön asioista Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Musiikki ja tanssi Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus 1 Musiikin koulutus, Tutkintoon johtava aikuiskoulutus, Musiikkipedagogi (AMK) Tutkinnon laajuus 240 op Opiskeluaika 2-4 vuotta

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALAN VALINTAPERUSTEET 2010

LUONNONTIETEIDEN ALAN VALINTAPERUSTEET 2010 LUONNONTIETEIDEN ALAN VALINTAPERUSTEET 2010 OPISKELIJAVALINTA Valtakunnalliseen valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen valintaan vaikuttaa koulumenestys, ensimmäinen hakutoive

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VUONNA 2010

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VUONNA 2010 28.9.2009 AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VUONNA 2010 1. Valinnan yleisperiaatteet Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon

Lisätiedot

Päivi Vaattovaara HAKUTOIMISTO 044 7101 648 paivi.vaattovaara(at)kajak.fi hakutoimisto(at)kajak.fi 6.11.2012 1

Päivi Vaattovaara HAKUTOIMISTO 044 7101 648 paivi.vaattovaara(at)kajak.fi hakutoimisto(at)kajak.fi 6.11.2012 1 Päivi Vaattovaara HAKUTOIMISTO 044 7101 648 paivi.vaattovaara(at)kajak.fi hakutoimisto(at)kajak.fi 6.11.2012 1 Kevään 2012 yhteishaku Kaikki ammattikorkeakoulut 25 ammattikorkeakoulua 70 979 ensisijaista

Lisätiedot

Oamkin koulutustarjonta ja opiskelijavalinta. OPOPATIO Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio

Oamkin koulutustarjonta ja opiskelijavalinta. OPOPATIO Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Oamkin koulutustarjonta ja opiskelijavalinta OPOPATIO 21.10.2016 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) Suomen 5. suurin ammattikorkeakoulu noin 8 800 opiskelijaa henkilöstöä

Lisätiedot

Valintaperusteet, kevät 2013: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi

Valintaperusteet, kevät 2013: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintaperusteet, kevät 2013: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen opiskelijavalintaan

Lisätiedot

MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS. Kevään 2012 yhteishaku

MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS. Kevään 2012 yhteishaku MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS Kevään 2012 yhteishaku 2 1 MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS 2012... 3 1.1 Valintakokeet... 5 1.2 Säestäjän käyttö valintakokeessa musiikkipedagogin, musiikinohjaajan,

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2017

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2017 VALINTAPERUSTESUOSITUS 2017 1 YLEISOSIO; AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on

Lisätiedot

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen valintaperustesuositus

Ammattikorkeakoulujen valintaperustesuositus Ammattikorkeakoulujen valintaperustesuositus 2017 www.hamk.fi Valintatavat VALINTATAPA 1: VALINTAKOE Valintakoe 40/70/100 pistettä Ammattikorkeakoulut voivat varata osan valintatapa 1:n aloituspaikoista

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria-ammattikorkeakoulu Yhteishaku 2017 Opiskelukaupungit Kokkola, Pietarsaari ja Ylivieska 16 koulutusta päivätoteutuksena 10 koulutusta monimuotototeutuksena Ammattikorkeakoulussa opiskelet teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa.

Lisätiedot

Hakijan haku- ja valintaprosessi

Hakijan haku- ja valintaprosessi AMK-sektori (nuorten koulutus) Hakijan haku- ja valintaprosessi Koulutustiedotuksen tukitoiminto Hakudemo (ennen hakuaikaa) Luonnos 4.10.2010 OPH Hakeminen Haun infosivut Hakuohjeet (hakulomakkeella) Koulutushaku

Lisätiedot

Ohjauksen ajankohtaisinfo Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut

Ohjauksen ajankohtaisinfo Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut 1 Ohjauksen ajankohtaisinfo 22.1.2016 Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut 2 Korkeakoulujen yhteishaku Yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN

AMMATTIKORKEAKOULUJEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN NUORTEN SUOMENKIELINEN KOULUTUS KEVÄÄN JA SYKSYN 2010 YHTEISHAKU Eija Taipalus, opiskelijavalintakoordinaattori Tutustu ammattikorkeakoulujen koulutustarjontaan ja koulutusalojen

Lisätiedot

TANSSINOPETTAJAN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS NUORTEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2012

TANSSINOPETTAJAN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS NUORTEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2012 1 TANSSINOPETTAJAN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS NUORTEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2012 2 1 HAKEMINEN... 3 2 YLEISET VALINTAPERUSTEET... 3 3 VALINTAKOE... 4 3.1 Valintakokeeseen kutsuttavien määrä

Lisätiedot

12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon liittyvään koulutusvastuuseen kuuluvat seuraavat kuusi koulutusalaa, joita tämä suositus koskee: 1. Liiketalous 2.

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2017

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2017 KASVATUSTIETEIDEN TIED EKUNTA 1(5) VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2017 I HAKUKELPOISUUS Hakukelpoisia ovat henkilöt, joilla on voimassa oleva

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN SUOMENKIELINEN AIKUISKOULUTUS amk-tutkinnot ja yamk-tutkinnot KEVÄÄN JA SYKSYN 2012 YHTEISHAKU

AMMATTIKORKEAKOULUJEN SUOMENKIELINEN AIKUISKOULUTUS amk-tutkinnot ja yamk-tutkinnot KEVÄÄN JA SYKSYN 2012 YHTEISHAKU AMMATTIKORKEAKOULUJEN SUOMENKIELINEN AIKUISKOULUTUS amk-tutkinnot ja yamk-tutkinnot KEVÄÄN JA SYKSYN 2012 YHTEISHAKU Eija Taipalus, opiskelijavalintakoordinaattori Tutustu ammattikorkeakoulujen koulutustarjontaan

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Möte 5/2016, ärende 12, bilaga 1 1 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Haku tekniikan kandidaatin hakukohteisiin 1. Yhteisvalinta Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen

Lisätiedot

Valintaperusteet syksy 2010: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet syksy 2010: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet syksy 2010: Sosiaali- ja terveysala 210/75 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210/75 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa 10/10/2016 Monta tapaa parantaa maailmaa Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu Diakin toimipisteet ja opiskelijamäärät: Helsinki (1570) Oulu (315) Pieksämäki (402) Oulu Pori (307) Turku (170) Pieksämäki

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN NUORTEN SUOMENKIELINEN KOULUTUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN NUORTEN SUOMENKIELINEN KOULUTUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN NUORTEN SUOMENKIELINEN KOULUTUS KEVÄÄN JA SYKSYN 2012 YHTEISHAKU Eija Taipalus, opiskelijavalintakoordinaattori Tutustu ammattikorkeakoulujen koulutustarjontaan ja koulutusalojen

Lisätiedot

1 HAKUOHJEET. 3. Näyteportfolion palauttaminen 3.4.2013 16:15 mennessä osoitteeseen

1 HAKUOHJEET. 3. Näyteportfolion palauttaminen 3.4.2013 16:15 mennessä osoitteeseen 1 SISÄLLYS 1 HAKUOHJEET... 3 2 YLEISET VALINTAPERUSTEET... 4 3 VAADITTAVA POHJAKOULUTUS... 4 4 PISTEYTYS... 5 5 PAKOLLISET ENNAKKOTEHTÄVÄT... 6 5.1 Lisälomakkeen täyttäminen ja palauttaminen hakuajan loppuun

Lisätiedot

HUOLTAJAILTA TERVETULOA! Kouvolan Yhteislyseo Hannele Viljakainen

HUOLTAJAILTA TERVETULOA! Kouvolan Yhteislyseo Hannele Viljakainen HUOLTAJAILTA TERVETULOA! Mitä haluan omalta tulevaisuudeltani? Mikä minusta tulee isona? Mitkä ovat vahvuuteni? Missä olen hyvä? Kiinnostavatko minua enemmän teoreettiset vai käytännönläheiset ammatit

Lisätiedot

OPO-INFO Sirkku Mäntyniemi. 9/11/11 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences

OPO-INFO Sirkku Mäntyniemi. 9/11/11 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences OPO-INFO 04.11.2011 Sirkku Mäntyniemi 9/11/11 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Hakukelpoisuus Lukion oppimäärä ja/tai ylioppilastutkinto International Baccalaureate-, Reifeprüfung-

Lisätiedot

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA Hakeminen

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA Hakeminen Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA 2011 Hakeminen Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2011 hakea Helsingin, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016 KASVATUSTIETEIDEN TIED EKUNTA VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016 I HAKUKELPOISUUS Hakukelpoisia ovat henkilöt, joilla on 1(5) voimassa oleva

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016 Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016 Yhteispistejono: Yhteispistevalintaa varten valintapisteet muodostuvat ensisijaisuuspisteiden, koepisteiden sekä ylioppilastutkinnon arvosanojen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen koulutus: Lastentarhanopettajien koulutus

Varhaiskasvatuksen koulutus: Lastentarhanopettajien koulutus Varhaiskasvatuksen koulutus Kasvatustieteiden tiedekunnassa voi suorittaa varhaiskasvatukseen suuntautuvan kaksiportaisen kasvatustieteen maisterin tutkinnon: 1) Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon (120

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu KOULUTUSTARJONTA JA HAKEMINEN 2017 Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) noin 8 800 opiskelijaa henkilöstöä 680 tutkinto-ohjelmia 34 vuosittain noin 1 800 aloituspaikkaa tutkintoon johtavassa

Lisätiedot

OHJEITA UUDELLE YAMK-OPISKELIJALLE

OHJEITA UUDELLE YAMK-OPISKELIJALLE 1 OHJEITA UUDELLE YAMK-OPISKELIJALLE Tästä ohjeesta löydät tärkeää tietoa siitä, mitä sinun pitää tehdä ennen opiskelun aloittamista. Luethan ohjeen huolellisesti ja ota tarvittaessa yhteyttä HAMKin hakijapalveluihin.

Lisätiedot

Valintaperusteet: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet: Sosiaali- ja terveysala 210/75 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Apuvälineteknikko (AMK) 210/75 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko

Lisätiedot

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen valintakokeeseen.

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen valintakokeeseen. Valintaperusteet, kevät 2012: Tekniikan ja liikenteen ala 240 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri (AMK) 210 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Laboratorioanalyytikko (AMK) Opiskelijavalinta

Lisätiedot

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain LIITE 1 Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain 1. Minulla on riittävästi aikaa itsenäiseen työskentelyyn (tentteihin luku, kotitehtävät, tiedonhankinta jne.) 2. Opetus jakaantuu tasaisesti

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu KOULUTUSTARJONTA JA HAKEMINEN 2017 Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) Suomen 5. suurin ammattikorkeakoulu noin 8 800 opiskelijaa henkilöstöä 680 tutkinto-ohjelmia 34 vuosittain noin

Lisätiedot

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 Hyväksytty Poliisiammattikorkeakoulun hallituksessa 12.2.2016 1 SISÄLLYS 1. OPISKELIJAVALINNAN YLEISPERIAATTEET... 2 2. KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN JA

Lisätiedot

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA Hakeminen

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA Hakeminen Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA 2011 Hakeminen Hakukohteet: Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2011 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen

Lisätiedot

1) pe 15.7.2016 klo 15 mennessä. 2) saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. 3) ke 10.2.2016 klo 15 mennessä

1) pe 15.7.2016 klo 15 mennessä. 2) saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. 3) ke 10.2.2016 klo 15 mennessä KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKU: Todistusten ja liitteiden ym. toimittaminen ammattikorkeakouluihin AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS Vaadittujen asiakirjojen on saavuttava perille ilmoitettuun (postileiman

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA VALINTAPERUSTEET 2017 KOULUTUKSEN KUVAUS Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri (KTM), pääaine laskentatoimi Opintojen laajuus: 120 opintopistettä

Lisätiedot

AIKATAULULIITE Ammattikorkeakouluhaut vuonna 2016, todistusten ja liitteiden ym. toimitusaikataulu

AIKATAULULIITE Ammattikorkeakouluhaut vuonna 2016, todistusten ja liitteiden ym. toimitusaikataulu AIKATAULULIITE Ammattikorkeakouluhaut vuonna 2016, todistusten ja liitteiden ym. toimitusaikataulu AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS Vaadittujen asiakirjojen on saavuttava perille ilmoitettuun

Lisätiedot

Asiakirja Kevään hakuaika I Kevään hakuaika II Syksyn hakuaika ) to klo 15 mennessä

Asiakirja Kevään hakuaika I Kevään hakuaika II Syksyn hakuaika ) to klo 15 mennessä AMMATTIKORKEAKOULUHAUT VUONNA 2017, TODISTUSTEN JA LIITTEIDEN YM. TOIMITUSAIKATAULU Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus Vaadittujen asiakirjojen on saavuttava perille ilmoitettuun määräaikaan

Lisätiedot

TUTKINTOJA HYVÄÄN ELÄMÄÄN

TUTKINTOJA HYVÄÄN ELÄMÄÄN HAKIJAN OPAS YHTEISHAKU 3.3. 1.4.2014 TUTKINTOJA HYVÄÄN ELÄMÄÄN Tästä Hakijan oppaasta löydät koulutuksia, joille on yhteistä se, että ne valmentavat ihmisläheisiin ammatteihin. Humakin opinnot sisältävät

Lisätiedot

11.10.2013. Soja Ukkola 1

11.10.2013. Soja Ukkola 1 11.10.2013 Soja Ukkola 1 Työelämäyhteistyö Oamkissa ja opiskelijoiden työllistyminen Ammattikorkeakoululaki 2003/351 5 Ammattikorkeakoulun tulee tehtäviään suorittaessaan olla erityisesti omalla alueellaan

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

Opoinfo 1.11.2013. Sirkku Mäntyniemi

Opoinfo 1.11.2013. Sirkku Mäntyniemi Opoinfo 1.11.2013 Sirkku Mäntyniemi Valintaperusteet Valintaperusteet kevään 2014 yhteishakuun, ei muutoksia vuoden 2013 valintaperusteisiin Syksyn 2014 hakuun uudet valintaperusteet Kuka voi hakea yleinen

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Vuosi 2015

Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Vuosi 2015 Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Hakeminen ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku on 7. 27.1.2015. Sähköinen hakemus tulee

Lisätiedot

OHJEITA UUDELLE MONIMUOTO-OPISKELIJALLE

OHJEITA UUDELLE MONIMUOTO-OPISKELIJALLE 1 OHJEITA UUDELLE MONIMUOTO-OPISKELIJALLE Tästä ohjeesta löydät tärkeää tietoa siitä, mitä sinun pitää tehdä ennen opiskelun aloittamista. Luethan ohjeen huolellisesti ja ota tarvittaessa yhteyttä HAMKin

Lisätiedot

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.)

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) HAKUOHJE VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osastolla on syksystä 2005 alkaen mahdollista suorittaa visuaalisen alan taideopettajien

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014)

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) OULUN YLIOPISTO Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) MONITIETEINEN MONIPUOLINEN Arkkitehtuurin tiedekunta Biokemian

Lisätiedot

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Tutkintosääntö 1 (6) LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Lahden ammattikorkeakoulun tutkintosääntö antaa ohjeita opintojen suorittamisesta ja niiden järjestelyistä. Lahden ammattikorkeakoulun hallitus

Lisätiedot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Lukion vanhempainilta 16 Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinto Ylioppilaaksi tuloon vaaditaan yokirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä

Lisätiedot

Monta tapaa. parantaa maailmaa HAKIJAN OPAS KEVÄT 2013 DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Monta tapaa. parantaa maailmaa HAKIJAN OPAS KEVÄT 2013 DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Monta tapaa parantaa maailmaa HAKIJAN OPAS KEVÄT 2013 DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Kevään 2013 yhteishakujen tärkeät päivämäärät Nuorten koulutus Hakuaika: 4.3. 3.4.2013 Hakemuksen on oltava perillä viimeisenä

Lisätiedot

- mitä pitäisi tietää?

- mitä pitäisi tietää? - mitä pitäisi tietää? Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi Voit hakea enintään 6 korkeakoulujen yhteishaussa olevaan koulutukseen (yliopistojen & ammattikorkeakoulujen hakukohteet) Voit saman

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Opintopolku ja muut oppijan palvelut -infotilaisuus Messukeskuksessa 6.11.2015 Syksyn 2015 yhteishaku - ajankohtaista Valintojen tulokset julkaistaan

Lisätiedot

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 30) Koko maa

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 30) Koko maa / S.. ( ) Centria ammattikorkeakoulu - Centria yrkeshögskola Centria ammattikorkeakoulu - Centria yrkeshögskola, Kokkola- Pietarsaaren yksikkö, Pietarsaari Sosiaalialan koulutusohjelma. sijaiset hakijat

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Hakemiseen liittyviä yleisperiaatteita...05 Opiskelupaikan vastaanottaminen...07 Siirto-opiskelijat ja tietolähteet...08.

Hakemiseen liittyviä yleisperiaatteita...05 Opiskelupaikan vastaanottaminen...07 Siirto-opiskelijat ja tietolähteet...08. .... Sisältö 2008 Hakemiseen liittyviä yleisperiaatteita...05 Opiskelupaikan vastaanottaminen...07 Siirto-opiskelijat ja tietolähteet...08 OSA I: SUOMENKIELINEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS Yleiset

Lisätiedot

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä 1 2 Kevään yhteishaku: Nettihaku osoitteessa www.opintopolku.fi Koulutustarjontaan voi jo tutustua Mukana ammatillinen peruskoulutus, lukiokoulutus

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA Ennen kuin täytät lomakkeen, tutustu valintaperusteisiin, jotka ovat tämän hakemuslomakkeen

Lisätiedot

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2017 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Annaleena Vuorinen Oppilaanohjaaja Karakallion koulu

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2017 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Annaleena Vuorinen Oppilaanohjaaja Karakallion koulu SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2017 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN Annaleena Vuorinen Oppilaanohjaaja Karakallion koulu YHTEISHAKU ALKAA TIEDONSIIRROLLA JA HUOLTAJAN KUULEMISELLA Huoltajaa tiedotetaan ja kuullaan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2013. 4/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2013. 4/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2013 4/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos 1 2 Kevään yhteishaku: Nettihaku osoitteessa www.opintopolku.fi Koulutustarjontaan voi jo tutustua Mukana ammatillinen peruskoulutus ja

Lisätiedot

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen YHTEISHAKU ALKAA TIEDONSIIRTOLUVALLA JA HUOLTAJANKUULEMISELLA Kysytään Wilma-lomakkeella:

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Korkeakoulujen yhteishakua koskeva uudistus 2014 Yhteishaku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin saman hakulomakkeen kautta Yhteinen hakuaika 6 hakukohdetta ensisijaisuusjärjestykseen, hakijalle tarjotaan

Lisätiedot

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Uudistuksen ensimmäinen vaihe v. 2014 6.11.2012 1 Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään (H.Siren OKM) Tavoitteet: Korkeakouluista valmistuneiden

Lisätiedot

Tutkinto-opiskelijan opiskeluoikeusohje

Tutkinto-opiskelijan opiskeluoikeusohje Tutkinto-opiskelijan opiskeluoikeusohje 1. Ohjeen tarkoitus 2. Opiskelijahaut 3. Tutkinto-ohjelman vaihtaminen 4. Opiskelijaksi ilmoittautuminen ja opiskeluoikeus 5. Harkinnanvaraisen lisäajan hakeminen

Lisätiedot

Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta)

Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta) Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta) Valintaperusteet Tämä hakukohde on osa kauppatieteellisen alan yhteisvalintaa. Valinta perustuu

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus ABI-päivät 11.-12.11.2015 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013 5.4.2013 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Lintulammentie 1 L Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS

Lisätiedot