Kevään 2008 yhteishaku Syksyn 2008 yhteishaku

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kevään 2008 yhteishaku Syksyn 2008 yhteishaku"

Transkriptio

1 OHJAAJAN OPAS 2008

2 SISÄLLYS 3 HAKUAJAN KALENTERI Kevään 2008 yhteishaku Syksyn 2008 yhteishaku 4 ALOITUSPAIKAT JA HAKUKOODIT 6 KELPOISUUS AMMATTIKORKEAKOULU- OPINTOIHIN Suomenkielisen koulutuksen haussa käytettävä tutkinto Englanninkielisen koulutuksen haussa käytettävä tutkinto Hakijana vammainen Hakijana huippu-urheilija 9 HAKEMINEN OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUUN Yhden korkeakoulupaikan periaate Opiskelijaksi hyväksyminen Jonotus Ilman opiskelupaikkaa jääneet Avoin ammattikorkeakoulu Opintoihin ilmoittautuminen Muutoksenhaku 11 SUOMENKIELISEN KOULUTUKSEN YLEISET VALINTAPERUSTEET Opintomenestys Ensimmäinen hakutoive Työkokemus 13 YKSIKÖT JA VALINTAPERUSTEET 13 Kulttuurialan yksikkö 21 Liiketalouden yksikkö 31 Luonnonvara-alan yksikkö 37 Raahen tekniikan ja talouden yksikkö 47 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö 57 Tekniikan yksikkö 64 OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN YKSIKÖIDEN OPINTOTOIMISTOT 65 AMMATTIKORKEAKOULUJEN HAKUTOIMISTOT

3 HAKUAJAn KALENTERI Kevään 2008 yhteishaku SUOMENKIELINEN KOULUTUS HAKUAIKA. Hakija täyttää yhteishakulomakkeen osoitteessa hakuajan päättymispäivään klo mennessä VALINTAKOKEET. Valintakokeisiin kutsuttavat saavat kirjallisen kutsun noin viikkoa ennen valintakoetta TULOKSET. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijavalintojen tulokset. Opiskelemaan valittujen nimet julkaistaan internet-osoitteessa Nimi julkaistaan internetissä vain, mikäli hakija on antanut siihen yhteishakulomakkeessa luvan KIRJALLINEN VAHVISTAMINEN. Hakijan on vahvistettava edellä mainittuun päivämäärään mennessä kirjallisesti, minkä hänelle tarjotuista opiskelupaikoista hän vastaanottaa tai mitä opiskelupaikkaa hän mahdollisesti jää vielä jonottamaan joko ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta HAKIJAN JONOTUSOIKEUS PÄÄTTYY. ENGLANNINKIELINEN KOULUTUS HAKUAIKA. Hakija täyttää yhteishakulomakkeen osoitteessa hakuajan päättymispäivään klo mennessä TULOKSET. Opiskelemaan valittujen nimet julkaistaan internet-osoitteessa Nimi julkaistaan internetissä vain, mikäli hakija on antanut siihen yhteishakulomakkeessa luvan. KEVÄÄN VALINTAKOKEET Kulttuurialan yksikön koulutusohjelmat Musiikin ko Tanssinopettajan ko Viestinnän ko journalismin sv kuvallisen viestinnän sv mediatuottamisen sv Liiketalouden yksikön koulutusohjelmat Degree Programme in Business Information Technology Degree Programme in International Business Kirjasto- ja tietopalvelun ko Liiketalouden ko Tietojenkäsittelyn ko Luonnonvara-alan yksikön koulutusohjelmat Maaseutuelinkeinojen ko Maisemasuunnittelun ko Puutarhatalouden ko Raahen tekniikan ja talouden yksikön koulutusohjelmat Degree Programme in Information Technology Kone- ja tuotantotekniikan ko Liiketalouden ko Tietojenkäsittelyn ko Tietotekniikan ko Sosiaali- ja terveysalan yksikön koulutusohjelmat Bioanalytiikan ko Ensihoidon ko Fysioterapian ko Hoitotyön ko, hoitotyön sv, Oulainen Hoitotyön ko, hoitotyön sv, Oulu Hoitotyön ko, terveydenhoitotyön sv, Oulu Hoitotyön ko, kätilötyön sv, Oulu Optometrian ko Radiografian ja sädehoidon ko Sosiaalialan ko Suun terveydenhuollon ko Toimintaterapian ko Tekniikan yksikön koulutusohjelmat Automaatiotekniikan ko Hyvinvointiteknologian ko Kone- ja tuotantotekniikan ko Laboratorioalan ko Rakennusalan työnjohdon ko Rakennustekniikan ko Talotekniikan ko Tietotekniikan ko Syksyn 2008 yhteishaku SUOMENKIELINEN KOULUTUS HAKUAIKA VALINTAKOKEET TULOKSET KIRJALLINEN VAHVISTAMINEN. Syksyn 2008 yhteishausta ilmoitetaan myöhemmin opetushallituksen julkaisemassa hakuoppaassa ja internetosoitteessa 3

4 ALOITUSPAIKAT JA HAKUKOODIT Oulun seudun ammattikorkeakoulun hakutunnus on 1920 lukuun ottamatta Raahen tekniikan ja talouden sekä Terveysalan Oulaisten yksikköjä, joissa tunnus on Yhteishaussa haetaan joko koulutusohjelmaan tai suoraan suuntautumisvaihtoehtoon. Koulutusohjelmien ja suuntautumisvaihtoehtojen koodit on esitetty seuraavassa taulukossa. Hakeneet 2007 = kevään 2007 yhteishaussa ensimmäisellä hakutoiveella hakeneet Aloituspaikat 2007 = kevään 2007 yhteishaussa opiskelijaksi otetut Haku- Koulutus- Hakeneet Aloituspaikat Aloituspaikat koodi ohjelma syksy KULTTUURIALAN YKSIKKÖ Musiikin koulutusohjelma Musiikinohjaajan sv Musiikkipedagogin sv Muusikon sv Pop- ja jazzmusiikin sv Haku suoraan suuntautumisvaihtoehtoon: 720 Kirkkomusiikin sv Tanssinopettajan koulutusohjelma Kansantanssin sv (ei aloiteta syksyllä 2008) Kilpatanssin sv (ei aloiteta syksyllä 2008) Klassisen baletin sv (ei aloiteta syksyllä 2008) Seuratanssin sv (ei aloiteta syksyllä 2008) Showtanssin sv 301 Viestinnän koulutusohjelma Journalismin sv Kuvallisen viestinnän sv Mediatuottamisen sv 1920 LIIKETALOUDEN YKSIKKÖ 285 * Degree Programme in Business Information Technology * Degree Programme in International Business Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma Liiketalouden koulutusohjelma Liiketoimintaosaamisen sv Oikeuden ja hallinnon sv 142 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma LUONNONVARA-ALAN YKSIKKÖ Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Ympäristönhoidon sv Yritystoiminnan sv 138 Maisemasuunnittelun koulutusohjelma Vihertuotannon sv Viheraluesuunnittelun sv 212 Puutarhatalouden koulutusohjelma Yritystoiminnan sv Vihertuotannon sv 1925 RAAHEN TEKNIIKAN JA TALOUDEN YKSIKKÖ 120 * Degree Programme in Information Technology Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Tuotanto- ja metallitekniikan sv 4

5 058 Liiketalouden koulutusohjelma Monialaisen liiketoimintaosaamisen sv 142 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Digitaalisen median ja sähköisen liiketoiminnan sv 171 Tietotekniikan koulutusohjelma Mobiiliteknologioiden sv Tietoturvatekniikan sv 1920 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YKSIKKÖ Bioanalytiikan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Fysioterapian koulutusohjelma Hoitotyön koulutusohjelma Haku suoraan suuntautumisvaihtoehtoihin: 130 Hoitotyön sv, (Oulu) /130 Hoitotyön sv, (Oulainen) Kätilötyön sv, (Oulu) Terveydenhoitotyön sv, (Oulu) /105 Terveydenhoitotyön sv, (Oulainen) (ei aloiteta syksyllä 2008) 733 Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun koulutusohjelma (ei aloiteta syksyllä 2008) 579 Optometrian koulutusohjelma Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma Sosiaalialan koulutusohjelma Suun terveydenhuollon koulutusohjelma Toimintaterapian koulutusohjelma TEKNIIKAN YKSIKKÖ Automaatiotekniikan koulutusohjelma Projektoinnin sv 965 Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma Avopalvelun teknologian sv Sairaalateknologian sv 084 Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Auto- ja kuljetustekniikan sv Energiatekniikan sv Koneautomaation sv Tuotannon ja logistiikan sv Tuotantotalouden sv 453 Laboratorioalan koulutusohjelma Bioteknologian sv Laboratorioanalytiikan sv 268 Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma 40 Talonrakennustekniikan sv Yhdyskuntatekniikan sv 094 Rakennustekniikan koulutusohjelma Talonrakennustekniikan sv Yhdyskuntatekniikan sv 750 Talotekniikan koulutusohjelma LVI-tekniikan sv 171 Tietotekniikan koulutusohjelma Elektroniikan suunnittelun ja testauksen sv Langattoman tietoliikenteen sv Ohjelmistojen kehityksen sv *) Tähdellä merkityt kuuluvat vieraskielisen koulutuksen yhteishakuun KAIKKI YHTEENSÄ

6 KELPOISUUS AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN Tullakseen valituksi Oulun seudun ammattikorkeakouluun hakijalla on oltava joko yleinen tai alakohtainen hakukelpoisuus. Yleisen hakukelpoisuuden ammattikorkeakoulun koulutusohjelmiin antavat: lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto International Baccalaureate-, Reifeprüfung- tai The European Baccalaureate -tutkinto opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto (mm. insinööri) ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) tarkoitettu ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritettu laajuudeltaan vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto (suppeampi kuin 3-vuotinen tutkinto antaa kelpoisuuden vastaavalle alalle) nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeilusta annetussa laissa (391/1991) tarkoitetut vähintään kolmivuotiset yhdistelmäopinnot (suppeampi kuin 3-vuotinen tutkinto antaa kelpoisuuden vastaavalle alalle) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitettu laajuudeltaan vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto (suppeampi kuin 3-vuotinen ammatillinen tutkinto tai ammattitutkinto antaa kelpoisuuden vastaavalle alalle) edellä mainittuja tutkintoja vastaavat ulkomailla suoritetut opinnot. Kelpoisuuden vastaavan alan ammattikorkeakouluopintoihin voi laajentaa yleiseksi kelpoisuudeksi: suorittamalla lisäksi laajuudeltaan sellaiset yleissivistävät tai ammatilliset lisäopinnot, jotka laajentavat perusopetuksen jälkeiset opinnot kolmeen vuoteen suorittamalla lisäksi ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai hankkimalla tutkinnon suorittamisen jälkeen vähintään kolmen vuoden työkokemuksen tutkintoa vastaavalta alalta. Vastaavaa alaa määriteltäessä sovelletaan koulutusalajakoa: humanistinen ja kasvatusala, kulttuuriala, luonnontieteiden ala, luonnonvara- ja ympäristöala, matkailu-, ravitsemis- ja talousala, sosiaali-, terveys- ja liikuntaala, tekniikan ja liikenteen ala sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala. Ammattikorkeakoulussa voidaan tarvittaessa yksittäistapauksissa hyväksyä vastaavan alan koulutukseksi koulutusalajaosta poikkeava, mutta koulutusohjelmaa/suuntautumisvaihtoehtoa sisällöllisesti lähellä oleva perustutkinto tai kouluasteen ammatillinen koulutus. Suomenkielisen koulutuksen haussa käytettävä tutkinto Haussa käytettävän tutkinnon on oltava suoritettuna koulutuksen viralliseen alkamispäivään mennessä. Näyttötutkinnolla tai ulkomaisella tutkinnolla hakevan tutkinnon on oltava suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes tutkinto tai lukion oppimäärä on suoritettu ja alkuperäiset todistukset on tarkastettu. Valinnassa käytetään hakijan hakuvaiheessa antamia tietoja. Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes alkuperäiset todistukset on tarkistettu. Ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan, mikäli hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. Hakija voi viranomaisen kehotuksesta tai omasta aloitteestaan täydentää hakemustaan myös hakuajan päätyttyä kuitenkin enintään yhteishakurekisterin tietojen tallentamisen päättymiseen asti. Kevään 2008 yhteishaussa hakijan on ilmoitettava esivalintaan vaikuttavista opintomenestystietojen muutoksista viimeistään ja lopulliseen valintaan vaikuttavista opintomenestys- ja työkokemustietojen muutoksista viimeistään ensimmäisen hakutoiveen ammattikorkeakouluun. Hakutoivejärjestystä ei voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen. Syksyn yhteishaun vastaavat päivämäärät ovat ja Ylioppilastutkinto ja/tai lukion päättötodistus/ yhdistelmäopinnot, joka sisältää lukion vähimmäisoppimäärän Hakija voi pyrkiä lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Abiturientit hakevat viimeisimmällä lukion todistuksella. Ylioppilastutkinnon arvosanat saadaan ylioppilastutkintorekisteristä. Lukion päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottomana keskiarvona kaikista todistukseen merkityistä arvosanoista. Hakukeväänä valmistuvat IB-abiturientit toimittavat jäljennöksen arvosana-arvioinnistaan (Predicted Grades) mennessä ensisijaisen hakukohteen hakutoimistoon. Suomalaisessa lukiossa IB-tutkinnon, Suomessa RP-tutkinnon ja Eurooppa-koulujen eurooppalaisen yo-tutkinnon suorittaneet hakijat muuntavat tutkintotodistuksensa arvosanat seuraavien muuntotaulukoiden mukaisesti: 6

7 EB-, IB- ja Reifeprüfung-tutkintojen muuntokaava EB-tutkinto IB-tutkinto Reifeprüfung-tutkinto Suomalainen ylioppilastutkinto Matematiikka Muu ainekohtainen koe 9,50 10,00 9,00 10,00 7 (Excellent) pistettä Laudatur 8,50 9,45 8,00 8,95 6 (Very good) pistettä Eximia cum laude approbatur 7,00 8,45 7,00 7,95 5 (Good) 8 9 pistettä Magna cum laude approbatur 6,00 6,95 6,00 6,95 4 (Satisfactory) 7 pistettä Cum laude approbatur 5,00 5,95 5,00 5,95 3 (Mediocre) 5 6 pistettä Lubenter approbatur 4,00 4,95 4,00 4,95 2 (Poor) 4 pistettä Approbatur Todistusarvosanojen muuntokaava EB-linjan päättötodistus IB-linjan päättötodistus Reifeprüfung-linjan päättötodistus* Lukion päättötodistus (Excellent) pistettä (Very good) pistettä (Good) 7 9 pistettä (Satisfactory) 5 6 pistettä (Mediocre) 3 4 pistettä (Poor) 1 2 pistettä 5 * Reifeprüfung-tutkinnon keskiarvo muunnetaan siten, että kokonaispistemäärä jaetaan 60:llä ja muunnetaan taulukon mukaan. (Esim. 520:60 ~ 8,67 mikä oheisen muuntotaulukon mukaan vastaa lukion päästötodistuksen numeroa 8.) Ammatillinen perustutkinto / koulu-, opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto Hakija, jolla on useita ammatillisia tutkintoja, voi valita, minkä todistuksen perusteella koulumenestys pisteytetään. Arvosanat otetaan tutkintotodistuksesta. Myös näyttönä ammatillisen perustutkinnon (120 ov) suorittaneet hakevat tässä ryhmässä. Alle kolmivuotisella ammatillisella tutkinnolla ja näyttökokein suoritetulla ammattitutkinnolla voi hakea vain vastaavalle alalle. Ammatilliseen perustutkintoon valmistumassa oleva hakija käyttää viimeisintä väliaikaista todistusta. Valinta on kuitenkin aina ehdollinen, kunnes ammatillinen perustutkinto on suoritettu. Lopullisessa valinnassa otetaan huomioon päättötodistuksen keskiarvo, joka lasketaan painottomana keskiarvona arvosanoista, jotka on ilmaistu ammatillisen tutkinnon numeroina tai jotka voidaan muuntaa sellaisiksi. Ylioppilastutkinto ja ammatillinen perustutkinto Hakija, joka on suorittanut sekä ammatillisen perustutkinnon että ylioppilastutkinnon, voi hakea käyttäen jotakin seuraavassa esitetyistä vaihtoehdoista, ja valita näistä sen, joka hänen osaltaan tuottaa parhaan pistemäärän: a) hakeminen ylioppilastutkinnon perusteella b) hakeminen ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon perusteella, jolloin koulumenestyspisteet lasketaan yksittäisten arvosanojen osalta ylioppilastutkinnon arvosanoista ja ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen keskiarvosta c) hakeminen ammatillisen perustutkinnon perusteella. Ammattitutkinto tai ulkomailla suoritettu tutkinto Osoittaakseen hakukelpoisuutensa Oulun seudun ammattikorkeakouluun ensisijaisesti hakevan tulee hakuaikana toimittaa oikeaksi todistettu kopio hakemuksensa perusteena olevasta tutkintotodistuksesta Oulun seudun ammattikorkeakoulun hakutoimistoon, joka tämän pohjalta tekee päätöksen hakukelpoisuudesta hakijan kaikkien hakutoiveiden osalta. Tutkinnon on oltava suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. Kaikki hakukelpoisuutensa osoittaneet hakijat kutsutaan valintakokeisiin ja opiskelijavalinta tehdään valintakokeen perusteella. Tullakseen valituksi hakijan on saa tava vähintään 60 % valintakokeen maksimipistemäärästä ja valittavien määrä on korkeintaan 10 % koulutusohjelman aloituspaikoista (ei koske musiikin ja tanssinopettajan koulutusohjelmia). Ulkomaisella tutkinnolla hakeva toimittaa yhteishakulomakkeen lisäksi seuraavat oikeaksi todistetut liitteet: haussa käytettävä lopullinen koulu-/tutkintotodistus aikaisemmin suoritetusta koulutuksesta 7

8 virallinen kielenkääntäjän tekemä englannin- tai suomenkielinen käännös koulu-/tutkintotodistuksesta, mikäli todistusten alkuperäinen kieli on muu kuin ruotsi, englanti tai saksa Tässä ryhmässä Oulun seudun ammattikorkeakouluun ensisijaisesti hakevaa pyydetään ennen hakemuksen jättämistä ottamaan yhteyttä Oulun seudun ammattikorkeakoulun hakutoimistoon: Hakutoimisto, Albertinkuja 20, OULU suomalaisella todistuksella hakevat: puh ulkomaisella todistuksella hakevat: (kansainvälisten asioiden suunnittelija Marjo Pääskylä) Ammattikorkeakoulu-/yliopistotutkinto Yhteishauissa ei voi käyttää ammattikorkeakoulun tai yliopiston tutkintotodistusta, vaan hakija hakee todistuksella, jota käytti aiemmin pyrkiessään ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Aiempia korkeakouluopintoja voi käyttää aikuiskoulutukseen haettaessa. Lisätietoja aikuiskoulutuksesta saa osoitteesta Harkinnanvarainen valinta Ammattikorkeakoululla on mahdollisuus käyttää opiskelijavalinnassaan tavanomaisen valinnan ohella harkinnanvaraista valintaa (L 351/ ) silloin, kun hakija ei täytä lain 20 :n 1 momentissa tarkoitettuja vaatimuksia. Oulun seudun ammattikorkeakoulu ei käytä harkinnanvaraista valintaa. Englanninkielisen koulutuksen haussa käytettävä tutkinto Hyväksyttävistä hakijoista valitaan 50 % pelkän valintakokeen perusteella ja 50 % aiemmasta koulumenestyksestä ja valintakokeesta saatavan yhteispistemäärän perusteella. Opintomenestys ja valintakokeen yhteispistemäärä Opintomenestyksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella valitaan suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet ylioppilaat, suomalaisessa lukiossa IB-tutkinnon, Suomessa Reifeprüfung-tutkinnon ja Eurooppa-koulujen eurooppalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet tai hakuaikana suomalaista yo-tutkintoa, suomalaisessa lukiossa IB-tutkintoa tai Suomessa RP-tutkintoa suorittavat hakijat. Valintakokeen perusteella valitaan hakijat, joilla on ammattikorkeakoululaissa määritelty muu kuin edellä mainittu hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin tai ulkomailla hankittu hakukelpoisuus. Hakukeväänä Eurooppa-koulussa EB-tutkinnon suorittavat valitaan myös pelkän valintakokeen perusteella. Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes tutkinto on suoritettu. Hakijana vammainen Oulun seudun ammattikorkeakouluun opiskelemaan pyrkivät vammaiset hakevat opiskeluoikeutta samalla tavalla kuin muutkin hakemaan oikeutetut. Vammaisia varten ei ole omaa kiintiötä. Tullakseen valituksi vammaisten hakijoiden on osallistuttava muiden hakijoiden tavoin valintakokeeseen. Mikäli valintakokeisiin osallistuja tarvitsee vammansa tai sairautensa perusteella erityisjärjestelyjä, hänen on otettava yhteyttä ammattikorkeakoulun hakutoimistoon välittömästi valintakoekutsun saatuaan. Vammaisen henkilön mahdollisuuksista opiskella Oulun seudun ammattikorkeakoulussa saa lisätietoja ammattikorkeakoulun hakutoimistosta tai Hakijana huippu-urheilija Oulun seudun ammattikorkeakoulu on mukana Ouluseutu Urheiluakatemiassa (OSUA), joka on yhteistyöverkosto urheilu-uran ja opiskelun yhteensovittamiseksi. Urheiluakatemia tarjoaa mahdollisuuden osallistua ohjattuihin aamuharjoituksiin ja tukipalveluihin. Urheilijoiden opintoja tuetaan henkilökohtaisten opintosuunnitelmien avulla. Urheiluakatemia on tarkoitettu kansallisesti menestyneille ja kansainväliseen menestykseen pyrkiville urheilijoille. OSUA:n toimintaan voi tutustua internet-osoitteessa Hakemuskaavakkeen voi tulostaa osoitteesta Lisätiedot: liikuntasuunnittelija Aki Hentilä, 8

9 HAKEMINEN OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUUN Ammattikorkeakoulujen tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa. Myös englanninkieliseen koulutukseen järjestetään valtakunnallinen yhteishaku. Englanninkieliseen koulutukseen on erillinen opas, jonka voi tilata hakutoimistosta. Suomenkieliseen koulutukseen ja englanninkieliseen koulutukseen on eri hakuajat. Suomenkieliseen koulutukseen voi hakuaikana hakea sähköisesti osoitteessa ja englanninkieliseen koulutukseen osoitteessa Hakuvaiheessa voi esittää neljä hakutoivetta. Hakutoivejärjestys on sitova, eikä sitä voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen. Ohjelma antaa tietoa hakemisesta ja opastaa hakemuksen täyttämisessä. Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista antaa: OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto PL 405 Albertinkuja 20 (2. krs) OULU Suomenkielinen koulutus: Puhelin Faksi Vieraskielinen koulutus: Puhelin Faksi Yhteishaun aikana tapahtuvista yhteystietojen muutoksista on ilmoitettava ensimmäisenä hakutoiveena olevaan ammattikorkeakouluun. Korkeakoulututkintoja ovat ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa (yliopistot sekä tiede- ja taidekorkeakoulut) suoritettavat tutkinnot. Lukuvuodella tarkoitetaan korkeakouluissa välistä aikaa eli lukuvuosi alkaa ja päättyy Yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan säännös koskee suomenkielistä ja englanninkielistä tutkintoon johtavaa koulutusta. Opiskelijaksi hyväksyminen Opiskelijaksi hyväksytty saa ammattikorkeakoululta tai yliopistolta hyväksymiskirjeen yhteydessä lomakkeen, jolla hän ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta tai perumisesta. Vaikka hakija olisi hyväksytty useampaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon, hän lähettää opiskelupaikan vastaanottamisilmoituksen vain siihen ammattikorkeakouluun tai yliopistoon, johon hän haluaa opiskelemaan. Opiskelupaikan vastaanottaminen on tehtävä kirjallisesti. Ilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Mikäli hakija ei halua vastaanottaa mitään niistä opiskelupaikoista, joihin hänet on hyväksytty, hän ilmoittaa opiskelupaikkojen perumisista kirjallisesti kyseisille ammattikorkeakouluille tai yliopistoille. Mikäli opiskelijaksi hyväksytty ei määräaikaan mennessä vahvista vastaanottavansa mitään näistä opiskelupaikoista, hän menettää kaikki opiskelupaikat ja ne vapautuvat muiden hakijoiden käyttöön. Opiskelupaikan vastaanottamisen takaraja määräytyy sen mukaisesti, milloin hakija on hyväksytty opiskelijaksi. Viimeistään opiskelijaksi hyväksytyn hakijan on toimitettava allekirjoitettu vastaanottamisilmoitus viimeistään siihen korkeakouluun, josta hän ottaa opiskelupaikan vastaan. Varasijalta jälkeen opiskelijaksi hyväksytty hakija ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta korkeakoulun määräämään ajankohtaan mennessä. Yhden korkeakoulupaikan periaate Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin opiskelijaksi hyväksytty voi samana lukuvuonna ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan (yliopistolaki 645/1997 ja ammattikorkeakoululaki 351/2003). Säännöksen avulla pyritään siihen, että mahdollisimman moni hakija pääsee opiskelemaan. Säännöksen toteutumista seurataan yliopistojen hakijaja opinto-oikeusjärjestelmän sekä ammattikorkeakoulujen yhteishakujärjestelmän avulla. Jonotus mennessä hyväksytyllä hakijalla on oikeus jäädä jonottamaan mahdollisesti vapautuvaa hakemaansa opiskelupaikkaa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Tällöin hakija ilmoittaa vastaanottavansa yhden hänelle tarjotuista opiskelupaikoista ja jäävänsä jonottamaan mahdollisesti vapautuvaa hakemaansa opiskelupaikkaa joko ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta. Opiskelupaikan vastaanottaminen ja jonottaminen ilmoitetaan samalla lomakkeella. Jonotuspaikkaa ei voi muuttaa, mutta hakija voi ilmoittaa luopuvansa jonotuksesta, mikäli häntä ei vielä ole hyväksytty jonottamaansa opiskelupaikkaan. 9

10 Mikäli hakijan jonottama opiskelupaikka vapautuu, hänelle lähetetään siitä välittömästi hyväksymiskirje ja hänen aikaisemmin vastaanottamansa opiskelupaikka vapautuu toiselle hakijalle. Oikeus jonottaa opiskelupaikkaa päättyy Mikäli hakija ei ole siihen mennessä saanut jonottamaansa paikkaa tai on luopunut jonotuksesta, hänen aikaisemmin vahvistamansa paikka rekisteröityy hänen lopulliseksi opiskelupaikakseen. Syksyn yhteishauissa ei ole jonotusoikeutta. Ilman opiskelupaikkaa jääneet Yhteishaussa valitsematta jääneille lähetetään jälkiohjauskirje, jossa kerrotaan hakijan saamat pistemäärät ja mahdollinen sijoittuminen varasijoille niihin koulutuksiin, joihin hän on pyrkinyt. AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU Avoimessa ammattikorkeakoulussa voi opiskella ammattikorkeakoulututkinnon opintojaksoja tai -kokonaisuuksia. Opintojen avulla voi esimerkiksi selkiyttää omaa uravalintaa tai opiskella toiveammatin opintoja etukäteen, jos yhteishaussa ei heti onnistu saamaan opiskelupaikkaa. Avoimen opinnot voidaan hyväksilukea, jos opiskelu jatkuu myöhemmin tutkinto-opiskelijana. Aikuisten tutkintoon johtavan koulutuksen haussa avoimen opinnoista voi saada lisäpisteitä. Avoimen opinnot ovat maksullisia. Lisätietoa: Opiskelijan on joka lukuvuosi ilmoittauduttava läsnäolevaksi tai poissaolevaksi. Opiskelija voi tekemiensä poissaoloilmoitusten perusteella olla poissa yhteensä kahden lukuvuoden ajan. Tämä aika ei vähennä opiskeluoikeusaikaa. Poissaolomahdollisuutta on syytä käyttää harkiten, koska opintojen sujuva jatkaminen poissaolon jälkeen voi vaikeutua. Poissaolon jälkeiset opinnot jatkuvat viimeisimmän hyväksytyn opintosuunnitelman mukaisesti. Opiskelua jatkettaessa henkilökohtaisen opintosuunnitelman tarkistaminen on välttämätöntä. Mahdollisista muutoksista opiskelijan läsnäolo- tai poissaoloilmoitukseen päättää yksikkö. Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut ammattikorkeakouluun säädetyllä tavalla, menettää opiskeluoikeutensa. Ilmoittamaton poissaolo vähentää opiskelijan opiskeluoikeusaikaa. Opiskeluoikeus voidaan hakemuksesta palauttaa rehtorin määräämällä tavalla. Muutoksenhaku Mikäli hakija katsoo, ettei ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ole tehty valintaperusteiden mukaisesti tai että opiskelijavalintamenettelyssä on toimittu virheellisesti, hänen on otettava ensin yhteys ammattikorkeakoulun hakutoimistoon tai Jos asia ei tällöin selviä, ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua ammattikorkeakoulun hallitukselta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Ammattikorkeakoulun hallitukselle osoitettu oikaisupyyntö tulee lähettää osoitteeseen: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Hakutoimisto, PL 405 (Albertinkuja 20), OULU. Opintoihin ilmoittautuminen Opiskelijaksi valittu palauttaa ilmoittautumislomakkeen samanaikaisesti opiskelupaikan vastaanottamisilmoituksen kanssa. Opiskelupaikan vastaanottanut opiskelija ei voi ottaa vastaan toista samana lukuvuonna alkavaa korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa, vaikka ilmoittautuisi poissaolevaksi tai lopettaisi opiskelunsa ensimmäisessä opiskelupaikassaan. Vain läsnäolevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla on opiskeluoikeus, joka mahdollistaa opintojen suorittamisen. Hänellä on myös oikeus opinto- ja ateriatukeen sekä opiskelijakunta OSAKO:n jäsenyyteen liittyviin etuihin. 10

11 Työkokemukseksi huomioidaan 16 ikävuoden jälkeen tehty työ hakuajan päättymiseen saakka. Työtodistuksesta on ilmettävä työaika ja työn sisältö. Pisteitä saadakseen hakija merkitsee työkokemuksensa määrän täysinä kuukausina hakemukseen. Tätä varten osa-aikasuomenkielisen koulutuksen yleiset valintaperusteet Oulun seudun ammattikorkeakoulun valintaperusteet ovat koulutusohjelman mukaan seuraavat: hakijan aikaisempi opintomenestys, ensimmäinen hakutoive, valintakoe sekä työkokemus. Yksityiskohtaiset valintaperusteet ovat koulutusohjelmatietojen yhteydessä. Valinnassa noudatetaan vahvistettuja alakohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka hakija on merkinnyt hakemukseen. Jos hakija ei pääse ensimmäiseen hakemaansa koulutusohjelmaan, pisteet huomioidaan esitetyssä hakutoivejärjestyksessä muiden koulutusohjelmien osalta. Hakijat asetetaan valintakokeeseen kutsuttaessa ja lopullisessa valinnassa tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 1) hakutoivejärjestys 2) valintakokeen tulos 3) kaikkien aineiden keskiarvo 4) opintomenestyspisteet 5) työkokemuspisteet. OPINTOmenestys Opintomenestyksestä annetaan pisteitä a) ylioppilastutkinnon ja lukion päättötodistuksen tai b) ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon tai c) ammatillisen tutkinnon todistuksen perusteella. Mikäli hakija on suorittanut useamman em. tutkinnoista, hän voi valita parhaan pistemäärän tuottavan vaihtoehdon. Arvosanat merkitään vain siitä todistuksesta, jolla pyritään. a) Valinta lukio- ja ylioppilastutkinnon pohjalta Tekniikan ja liikenteen alaa lukuun ottamatta yksittäiset arvosanat otetaan ylioppilastutkintotodistuksesta ja keskiarvo lukion päättötodistuksesta. b) Valinta ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon pohjalta Tekniikan ja liikenteen alaa lukuun ottamatta yksittäiset arvosanat otetaan ylioppilastutkintotodistuksesta ja keskiarvo ammatillisen tutkinnon päättötodistuksesta. Ammatillisen perustutkinnon keskiarvo lasketaan ammatillisen tutkinnon numeroina ilmaistuista tai sellaisiksi muunnettavista arvosanoista. Jos muualla suoritetuista hyväksiluetuista opinnoista on haussa käytettävässä todistuksessa arvosana, se huomioidaan keskiarvoa laskettaessa. Muussa tapauksessa hyväksiluettua muualla suoritettua arvosanaa ei huomioida keskiarvoa laskettaessa. c) Valinta ammatillisen tutkinnon pohjalta Ammatillisen tutkinnon opintomenestys pisteytetään kaikilla koulutusaloilla lukuun ottamatta tekniikan ja liikenteen alaa todistusarvosanojen painottoman keskiarvon perusteella. Päättävällä lukukaudella ammatillisessa koulutuksessa oleva hakija täyttää hakulomakkeen viimeisimmän väliaikaisen todistuksen mukaan. Tästä todistuksesta saatuja pisteitä käytetään mahdollisessa esivalinnassa valintakokeisiin. Lopullisessa valinnassa huomioidaan päättötodistuksen keskiarvo. Lopulliset arvosanat kerätään suoraan oppilaitoksilta. Keskiarvo lasketaan ammatillisen tutkinnon numeroina ilmaistuista tai sellaisiksi muunnettavista arvosanoista. Jos muualla suoritetuista hyväksiluetuista opinnoista on haussa käytettävässä todistuksessa arvosana, se huomioidaan keskiarvoa laskettaessa. Muussa tapauksessa hyväksiluettua muualla suoritettua arvosanaa ei huomioida keskiarvoa laskettaessa. Ensimmäinen hakutoive Ensimmäisestä hakutoiveesta saa 2 10 pistettä koulu-- tusohjelman mukaan. Kaikissa koulutusohjelmissa järjestetään valintakoe. Valintakokeet ovat maksuttomia. Koulutusalan ja -ohjelman mukaan valintakokeisiin kutsutaan joko kaikki hakukelpoiset hakijat tai tietty määrä hakijoita suhteessa aloituspaikkamääriin. Tarkempia tietoja valintakokeesta annetaan koulutusohjelma- ja koulutusalakohtaisissa valintaperusteissa. pisteistä ei anneta tietoa ennen lopullisten tulosten julkaisemista. paikkaa ei voi muuttaa. Työkokemus Työkokemuspisteiden määrä on 0 10 pistettä koulutusohjelman mukaan. Työkokemukseksi hyväksytään yleinen työkokemus. Jokainen kahden kuukauden jakso työkokemusta tuottaa yhden (1) pisteen. Varusmies- ja siviilipalvelus luetaan työkokemukseksi siten, että kahden kuukauden palvelujakso tuottaa yhden (1) pisteen. 11

12 työ muunnetaan kokoaikatyötä vastaavaksi siten, että 150 tuntia tai 20 täysmittaista työpäivää (vähintään 7 h/päivä) vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen määrä on pystyttävä osoittamaan työtodistuksin, jotka tarkastetaan valituksi tulleilta. Pohjakoulutukseen sisältyvää työharjoittelua ei hyväksytä työkokemukseksi. Omassa tai perheyrityksessä saadusta työkokemuksesta tulee olla ulkopuolisen, jäävittömän henkilön todistus. Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes alkuperäiset työtodistukset on tarkastettu. 12

13 KULTTUURIALAN yksikkö 14 musiikin koulutusohjelma Kirkkomusiikin sv Musiikinohjaajan sv Musiikkipedagogin sv Muusikon sv Pop- ja jazzmusiikin sv 16 Tanssinopettajan koulutusohjelma Showtanssin sv Kansantanssin sv Kilpatanssin sv Klassisen baletin sv Seuratanssin sv 18 Viestinnän koulutusohjelma Journalismin sv Kuvallisen viestinnän sv Mediatuottamisen sv OHJEET HAKIJALLE:

14 kulttuurialan YKSIKKÖ 274 Musiikin koulutusohjelma Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto 270 op (4,5 vuotta) Suuntautumisvaihtoehdot: 720 Kirkkomusiikin sv, muusikko (AMK) Musiikinohjaajan sv, musiikkipedagogi (AMK) Musiikkipedagogin sv, musiikkipedagogi (AMK) Muusikon sv, muusikko (AMK) Pop- ja jazzmusiikin sv, musiikkipedagogi (AMK) Musiikin koulutusohjelman tehtävä on sekä vaalia että kehittää satojen vuosien kulttuuriperintöä että vastata aikamme haasteisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin. Opintojensa aikana opiskelijasta kehittyy luova, muutoskykyinen musiikin monipuolinen ammattilainen, jolla on valmiudet toimia itsenäisesti musiikin saralla. Opetusta järjestetään sekä yksilö- että ryhmäopetuksena. Opetusmenetelmät ovat joustavia ja yksilöllisiin tilanteisiin reagoivia. Ne ohjaavat itsenäiseen työskentelyyn. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa, jossa opiskelija voi syventää alansa tuntemusta ja saada arvokasta kokemusta eri kulttuureista. Opiskelijat tekevät opintojensa alussa henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jota päivitetään tarpeen mukaan. Opettajan ja opiskelijan henkilökohtainen vuorovaikutus ja ihmisen kokonaisvaltainen kasvu ovat tärkeitä. Musiikin koulutusohjelman opiskelijalla on kattava musiikillinen yleissivistys. Hän tuntee musiikin historian päälinjat ja tyylilajit sekä hallitsee itsenäisen taiteellisen näkemyksen muodostamiseen tarvittavat musiikin tekniset ja tulkinnalliset taidot. Opiskelija tuntee keskeiset pääaineensa opetusmenetelmät ja opetusmateriaalit ja kykenee soveltamaan niitä. Hän osaa toimia erilaisten oppijoiden kanssa. Opiskelijalla on valmiudet musiikilliseen, kirjalliseen ja suulliseen esittämiseen sekä tietotekniikan ja musiikkiteknologian hyödyntämiseen. Opiskelija osaa käyttää mielikuvitustaan, intuitiotaan ja luovaa ongelmanratkaisua. Hän harjaantuu ajattelemaan ja työskentelemään joustavasti sekä kontrolloimaan ahdistusta ja stressiä sekä näiden vaikutusta esiintymistilanteessa. Opiskelija saa valmiudet kehittää työyhteisöään sekä itseään muusikkona ja pedagogina. Hän ymmärtää kansainvälisyyden vaikutuksia ja mahdollisuuksia musiikin alalla. Opiskelija saa valmiudet jatko-opintoihin. Kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehdon opinnot painottuvat kirkkomuusikon käytännön valmiuksiin: monipuoliseen instrumenttien hallintaan pääaineena joko urut tai laulu, liturgiseen musiikkiin ja kuorotoimintaan sekä seurakunnallisiin aineisiin. Harjoittelu tapahtuu kirkkomuusikon tehtävissä. Opinnäytetyö voi olla taiteellinen työ, tutkielma tai kirjallinen tuote. Taiteelliseen opinnäytetyöhön liittyy aina kirjallinen raportti. Kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehdon suorittaneet toimivat kirkkomuusikon tehtävissä evankelis-luterilaisen kirkon palveluksessa. Musiikinohjaajat ovat monipuolisia musiikin ammattilaisia, jotka opintojensa aikana kehittyvät kolmen eri instrumentin hallinnassa, yhtyesoitossa ja -laulussa sekä kuoron- ja yhtyejohdossa. Tutkintoon sisältyvät 60 opintopisteen laajuiset pedagogiset opinnot opetusharjoitteluineen. Opinnäytetyö on taiteellinen tai kirjallinen tuote. Taiteelliseen opinnäytetyöhön liittyy aina kirjallinen raportti. Musiikinohjaajan suuntautumisvaihtoehdon suorittaneet voivat toimia musiikin ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen, vapaan sivistystyön ja muissa musiikkipedagogista asiantuntemusta vaativissa tehtävissä. Musiikkipedagogin koulutus painottuu pääinstrumentin hallintaan ja pedagogiikkaan. Solististen valmiuksien lisäksi instrumenttitaidot kehittyvät pääaineesta riippuen kamarimusiikki-, ensemble- ja/tai orkesterisoiton opinnoissa. Teorian pääaineekseen valinneet voivat erikoistua säveltämiseen. Tutkintoon sisältyvät 60 opintopisteen laajuiset pedagogiset opinnot opetusharjoitteluineen. Opinnäytekonserttiin liittyy aina kirjallinen raportti. Musiikkipedagogin suuntautumisvaihtoehdon suorittaneet voivat toimia musiikin ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen, vapaan sivistystyön sekä muissa musiikkipedagogista asiantuntemusta vaativissa tehtävissä. Musiikkipedagogit voivat hakeutua myös muusikon tehtäviin, esim. orkesterisoittajiksi. Muusikon suuntautumisvaihtoehdossa opinnot painottuvat monipuolisiin pääinstrumenttiopintoihin. Harjoittelu sisältää muusikon työtehtäviä, joita ovat mm. orkesterisoitto, säestys ja julkiset esiintymiset. Opintojen loppuvaiheessa opiskelija valmistaa vaativaa ohjelmistoa sisältävän opinnäytekonsertin sekä kirjoittaa siihen liittyvän raportin. Muusikon suuntautumisvaihtoehdon suorittaneet voivat toimia orkesteri- tai kamarimuusikon, säestäjän tai laulajan tehtävissä. 14

15 Pop- ja jazzmusiikin suuntautumisvaihtoehdon opinnot painottuvat pääinstrumentin osaamisen kehittämiseen, jossa keskeisellä sijalla ovat yhtyesoitto sekä esiintymiset. Teorian pääaineekseen valinneet erikoistuvat säveltämiseen. Tutkintoon sisältyvät 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot opetusharjoitteluineen. Opinnäytetyö on taiteellinen tai kirjallinen tuote. Taiteelliseen opinnäytetyöhön liittyy aina kirjallinen raportti. Pop- ja jazzmusiikin suuntautumisvaihtoehdon opinnot suorittaneet voivat toimia musiikin ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen, vapaan sivistystyön ja muissa musiikkipedagogista asiantuntemusta vaativissa tehtävissä. Pop- ja jazzmusiikin opettamisen ammattilainen saa valmiudet toimia myös muusikkona. Valintaperusteet Valintapisteet Ensimmäinen hakutoive YHTEENSÄ 5 pistettä 37 pistettä 42 pistettä Kaikki ennakkotehtävän palauttaneet hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Lopullinen valinta tehdään valintakokeen ja ensimmäisen hakutoiveen yhteispistemäärän perusteella. Ensimmäinen hakutoive Hakija saa ensimmäiseen hakutoiveeseensa viisi (5) pistettä. Vain Oulun seudun ammattikorkeakoulussa suoritettu valintakoe hyväksytään. Valintakokeet järjestetään Valintakokeen osiot ovat seuraavat: 1. Pääaine soitin tai laulu: näyte pääaineessa (1 25 pistettä), valintakokeeseen sisältyy mahdollinen omaksumistehtävä ja/tai prima vista musiikin teorian ja säveltapailun koe (1 12 pistettä) haastattelu läpäisykokeena (viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä koulutettavuutta mittaava) (1 25 pistettä) näyte mahdollisissa sivuinstrumenteissa musiikin koulutusohjelman valintakoeoppaan mukaisesti (1 25 pistettä) kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehdossa pianon prima vista läpäisykokeena (1 25 pistettä) 2. Pääaine musiikin teoria ja sävellys: Musiikkipedagogin suuntautumisvaihtoehto: näytteet pääaineessa ja instrumenttitaidoissa musiikin koulutusohjelman valintakoeoppaan mukaisesti (1 37 pistettä) haastattelu läpäisykokeena (viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä koulutettavuutta mittaava) (1 25 pistettä) Pop- ja jazzmusiikin suuntautumisvaihtoehto: näytteet pääaineessa ja instrumenttitaidoissa pop- ja jazzmusiikin suuntautumisvaihtoehdon valintakoeoppaan mukaisesti (1 25 pistettä) musiikin teorian ja säveltapailun koe (1 12 pistettä) haastattelu läpäisykokeena (viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä koulutettavuutta mittaava) (1 25 pistettä). Kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehdossa hakija antaa näytteen laulussa ja pianossa sekä vapaaehtoisesti uruissa. Mahdollinen omaksumistehtävä lähetetään hakijalle valintakoekutsun yhteydessä. Valintakokeen yhteispistemäärä (max. 37 pistettä) koostuu hakijan pääaineessa (soitin tai laulu) ja mahdollisissa sivuinstrumenteissa antamien näytteiden pistemäärien keskiarvosta sekä musiikin teorian ja säveltapailun kokeen pistemäärästä. Hakija arvioidaan kussakin osakokeessa asteikolla 1 25 paitsi musiikin teorian ja säveltapailun kokeessa asteikolla Musiikinohjaajan suuntautumisvaihtoehdon hakijalle on eduksi, mikäli hän antaa hyväksytyn näytteen useissa sivuinstrumenteissa. Musiikkipedagogin suuntautumisvaihtoehtoon musiikin teoria ja sävellys pääaineena hakevien yhteispistemäärä (37 pistettä) koostuu pääaineen ja instrumenttitaitojen näytteistä. Pop- ja jazzmusiikin suuntautumisvaihtoehtoon musiikin teoria ja sävellys pääaineena hakevien yhteispistemäärä koostuu musiikin teorian kokeesta (1 12 pistettä) sekä pääaineen kokeesta (1 25 pistettä). Valintakokeessa esitettävän ohjelman on vastattava Oulun seudun ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelman/pop- ja jazzmusiikin suuntautumisvaihtoehdon valintakoeoppaan vaatimuksia. Valintalautakunta asettaa hakijat paremmuusjärjestykseen yksikön resurssit huomioon ottaen. Pop- ja jazzmusiikin suuntautumisvaihtoehtoon hakevat asetetaan instrumenteittain paremmuus- 15

16 järjestykseen siten, että instrumenttivalikoima mahdollistaa yhtyeopinnot. Tullakseen hyväksytyksi hakijan tulee saada valintakokeesta vähintään 20 pistettä. Hakija ei läpäise valintakoetta, jos tulos pääaineessa (soitin tai laulu) on alle 16 pistettä tai seuraavissa osakokeissa a) haastattelu, b) näyte ensimmäisessä sivuinstrumentissa tai c) kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehdossa pianon prima vista on alle 11 pistettä, tai jos jokin suoritus puuttuu kokonaan. Pop- ja jazzmusiikin suuntautumisvaihtoehtoon musiikin teoria ja sävellys pääaineena hakevan tulee saada vähintään 8 pistettä musiikin teorian ja säveltapailun kokeesta tullakseen hyväksytyksi. Hylätyn hakijan suoritus merkitään ykköseksi (1), vaikka valintakokeessa saatu pistemäärä olisi suurempi. Pop- ja jazzmusiikin suuntautumisvaihtoehdon pääainevaihtoehdot ovat pop- ja jazz -instrumentti (piano, kitara, sähköbasso, kontrabasso, rummut, laulu tai puhallinsoitin) tai pop- ja jazzmusiikin teoria ja sävellys. Valintakokeen tulos on voimassa vain kevään 2008 yhteishaussa. Ennakkotehtävä Yhteishakulomakkeen täyttämisen lisäksi musiikin koulutusohjelmaan ja/tai kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehtoon hakeutuva tekee ennakkotehtävän. Ennakkotehtävän tekeminen on edellytys valintakokeeseen kutsumiselle. Ennakkotehtävässä opiskelija ilmoittaa henkilö- ja yhteystietonsa, suuntautumisvaihtoehdot, joihin hän hakee, pääaineensa, pääinstrumenttinsa ja mahdolliset sivuinstrumentit sekä kirjoittaa n merkin mittaisen esseen aiemmasta musiikillisesta toiminnastaan. Ennakkotehtävän voi tehdä hakuaikana osoitteessa www. oamk.fi/hakijanopas. Lisäksi ennakkotehtävän voi noutaa osoitteesta: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Hakutoimisto, Albertinkuja 20, PL 405, OULU tai Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Kulttuurialan yksikkö, Kotkantie 1, OULU tai tilata osoitteesta tai puh Ennakkotehtävä on palautettava sähköisesti tai paperiversiona yhteishaun päättymispäivään klo mennessä Kulttuurialan yksikön opintotoimistoon. Huom! Pelkkää ennakkotehtävän palauttamista ei tulkita osallistumiseksi ammattikorkeakoulujen valtakunnalliseen yhteishakuun. opas Valintakokeeseen valmistautumisesta ja valintakoevaatimuksista kerrotaan musiikin koulutusohjelman ja pop- ja jazzmusiikin suuntautumisvaihtoehdon valintakoeoppaissa. Hakija voi tulostaa oppaat osoitteesta: fi/hakijanopas tai noutaa osoitteesta: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Hakutoimisto, Albertinkuja 20, PL 405, OULU tai Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Kulttuurialan yksikkö, Kotkantie 1, OULU tai tilata osoitteesta tai puh Ajantasaista tietoa alkavista suuntautumisvaihtoehdoista ja hakumenettelystä löytyy Oamkin Hakijan oppaan www-versiosta. 608 Tanssinopettajan koulutusohjelma Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Tanssinopettaja (AMK) 240 op (4 vuotta) Suuntautumisvaihtoehdot: Showtanssin sv Kansantanssin sv (ei aloiteta syksyllä 2008) Kilpatanssin sv (ei aloiteta syksyllä 2008) Klassisen baletin sv (ei aloiteta syksyllä 2008) Seuratanssin sv (ei aloiteta syksyllä 2008) Tanssinopettajakoulutus antaa kelpoisuuden toimia tanssinopettajana, joka osaa käyttää erilaisia opetusmenetelmiä ja kykenee yhdistämään pedagogisen teorian ja käytännön tanssinopettajan työhön. Pääpaino koulutuksessa on tanssijuuden rinnalla pedagogisen ammattiidentiteetin kehittymisessä. Opiskelija tuntee oman lajinsa ja yleisen tanssikulttuurin ajankohtaiset virtaukset ja kykenee yhdistämään tämän päivän tietämyksen lajien historialliseen taustaan. Tanssinopettajan koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa itseohjautuvia, omatoimisia, monipuolisia ja ammattitaitoisia tanssinopettajia, jotka kykenevät innostuneesti hoitamaan alansa työtehtäviä. Showtanssin suuntautumisvaihtoehdossa opintojen tavoitteena on kehittää ja vahvistaa opiskelijan tanssillisia valmiuksia sekä pääaine- että sivulajien osalta. Tanssiopinnoissa pääpaino on erilaisissa showtanssitekniikoissa esim. musikaali- ja teatteritanssissa, street dance 16

17 -tyyleissä sekä paritansseissa. Lisäksi opintoihin kuuluu sivulajeina mm. nykytanssia, jazztanssia ja klassista balettia. Kansantanssin suuntautumisvaihtoehdossa opintojen tavoitteena on kehittää ja vahvistaa opiskelijan tanssillisia valmiuksia sekä pääaine- että sivulajien osalta. Tanssiopinnoissa pääpaino on Suomen ja sen lähialueiden kansantanssityyleissä. Sivulajeina opiskellaan ulkomaisia kansantansseja, suomalaisia seuratansseja ja klassista balettia. Kilpatanssin suuntautumisvaihtoehdossa opintojen tavoitteena on kehittää ja vahvistaa opiskelijan tanssillisia valmiuksia sekä pääaine- että sivulajien osalta. Pääaineena opiskellaan tanssiurheilun vakio- ja latinalaisamerikkalaisia tansseja. Sivuaineopinnoissa opiskellaan mm. suomalaisia seuratansseja ja klassista balettia. Klassisen baletin suuntautumisvaihtoehdossa opintojen tavoitteena on kehittää ja vahvistaa opiskelijan tanssillisia valmiuksia sekä pääaine- että sivulajien osalta. Pääaineena opiskellaan klassista balettia. Sivuaineopintoina opiskellaan mm. nykytanssia ja jazztanssia. Seuratanssin suuntautumisvaihtoehdossa opintojen tavoitteena on kehittää ja vahvistaa opiskelijan tanssillisia valmiuksia sekä pääaine- että sivulajien osalta. Tanssiopinnoissa pääpaino on suomalaisissa seuratansseissa. Lisäksi opiskellaan sivulajeina mm. kansainvälisiä paritansseja, rock n swingtansseja, latinalaisamerikkalaisia tansseja sekä klassista balettia. Koulutuksessa korostuvat tanssin suunnittelu-, opetusja arviointitehtävät. Koulutuksen aikana opiskelijat toimivat tanssijoina, opettajina, koreografeina, tapahtumien suunnittelijoina sekä järjestäjinä, ja heillä on mahdollisuus omaksua monipuoliset valmiudet tanssin kentällä toimimiseen. Tanssiteknisten opintojen lisäksi opetus- ja työharjoittelu sekä ainedidaktiset opinnot luovat pohjan ammatti-identiteetille. Koulutus sisältää 60 opintopisteen laajuiset pedagogiset opinnot. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. Valintaperusteet Valintapisteet Ensimmäinen hakutoive Yhteensä 2 pistettä 15 pistettä 17 pistettä Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopullinen valinta tehdään valintakokeen ja ensimmäisen hakutoiveen yhteispistemäärän perusteella. Ensimmäinen hakutoive Hakija saa ensimmäiseen hakutoiveeseensa kaksi (2) pistettä. Tanssinopettajan koulutusohjelmassa järjestetään oma valintakoe ja vain Oulun seudun ammattikorkeakoulussa suoritettu valintakoe hyväksytään. on tulos on voimassa kyseisen haun ajan. Valintakokeen jokaisessa arvioitavassa osiossa on yllettävä hyvään suoritukseen eli hakijan on saatava jokaisesta osiosta vähintään 3 pistettä. Hakija, jonka tanssilliset valmiudet eivät ole riittävät, voi karsiutua missä tahansa valintakokeen vaiheessa. Tanssillisten valmiuksien pistemäärä nollautuu aina siirryttäessä valintakokeen seuraavaan vaiheeseen. Valintakokeen alin hyväksyttävä pistemäärä on 9. Jokaisessa vaiheessa hylätty suoritus merkitään ykkösellä (1). lautakunta asettaa hakijat paremmuusjärjestykseen yksikön resurssit huomioon ottaen. Valintakokeessa arvioitavat osiot: Tanssilliset valmiudet Opetustaito Viestintä- ja vuorovaikutustaidot Yhteensä enintään 1 5 p 1 5 p 1 5 p 15 p Valintakokeen ensimmäinen vaihe: Ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan tanssillisia valmiuksia. Tanssilliset valmiudet ensimmäisessä vaiheessa pisteytetään seuraavin painotuksin: Pääainetekniikka x 2 Sivuainetekniikka x 1 Sivuainetekniikka x 1 Yhteenlaskettu pistemäärä jaetaan neljällä, mistä muodostuu tanssillisia valmiuksia kuvaava pistemäärä. Ensimmäisen vaiheen alin hyväksytty pistemäärä on kolme (3) pistettä. Jokaisessa vaiheessa hylätty valintakoetulos merkitään ykkösellä (1). Valintakokeen toinen vaihe: Toisessa vaiheessa arvioidaan tanssillisia valmiuksia pääaineessa ja/tai sivuaineessa. Lisäksi hakija antaa opetustaitonäytteen, josta saadut pisteet siirtyvät valintakokeen kolmanteen vaiheeseen. Alin hyväksytty pistemäärä toisessa vaiheessa on kuusi (6) pistettä. 17

18 Valintakokeen kolmas vaihe: Kolmannessa vaiheessa arvioidaan hakijan tanssillisia valmiuksia sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Tanssillisten valmiuksien lopullinen pistemäärä määräytyy kolmannen vaiheen mukaisesti. Alin hyväksytty pistemäärä kolmannessa vaiheessa on kuusi (6) pistettä. Lisäksi kolmanteen vaiheeseen siirtyy toisen vaiheen opetustaitonäytteen pisteet. Valintakokeeseen kuuluu yksi ennakkotehtävä: Opetustaitonäytteen ennakkotehtävä: Hakija valmistelee kymmenen minuutin mittaisen opetusnäytteen valitsemaltaan tanssin osa-alueelta. Kohderyhmänä ovat toiset valintakokeeseen osallistujat. Valitse kohta a tai b: a) Opeta osa pääaineesi mukaisesta tanssitunnista. b) Opeta muille hakijoille pieni itse sommittelemasi tanssi/sarja tai osa tanssia. Musiikki on vapaavalintainen, ja sitä on käytettävä osana opetustaitonäytettä sekä kohdassa a) että b). Hakija tuo musiikin mukanaan cd-levyllä. opas Valintakokeeseen valmistautumisesta ja valintakoevaatimuksista kerrotaan tarkemmin tanssinopettajan koulutusohjelman valintakoeoppaassa, jonka hakija voi tulostaa internet-osoitteesta: tai tilata sähköpostitse osoitteesta: tai puh oppaan voi myös noutaa osoitteesta: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Hakutoimisto, Albertinkuja 20, PL 405, OULU tai Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Kulttuurialan yksikkö, Kotkantie 1, OULU. Muuta Ajantasaista tietoa alkavista suuntautumisvaihtoehdoista ja hakumenettelystä löytyy Oamkin Hakijan oppaan www-versiosta. Yhteishakulomakkeen lisäksi hakija täyttää edeltävistä tanssiopinnoistaan ja tanssiharrastuneisuudestaan kertovan lisälomakkeen. Lisälomakkeen voi tulostaa internet-osoitteesta: tai tilata sähköpostitse osoitteesta: oamk.fi tai puh Lomakkeen voi myös noutaa osoitteesta: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Hakutoimisto, Albertinkuja 20, PL 405, OULU. Lisälomake lähetetään mennessä osoitteeseen: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Kulttuurialan yksikkö, Tanssinopettajan koulutusohjelma, Kotkantie 1, OULU. HUOM! Pelkkää lisälomaketta ei tulkita osallistumiseksi ammattikorkeakoulujen valtakunnalliseen yhteishakuun. 301 Viestinnän koulutusohjelma Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Medianomi (AMK) 240 op (4 vuotta) Suuntautumisvaihtoehdot: Journalismin sv Kuvallisen viestinnän sv Mediatuottamisen sv Koulutamme viestinnän ammattilaisia perinteisen ja uuden median asiantuntijatehtäviin ja sisällöntuottamiseen. Tavoitteena on kouluttaa ammattilaisia, joiden viestintätaitoihin yhdistyy ymmärrys ihmisestä, yhteiskunnasta ja siitä, miten kehittyvää tietotekniikkaa voidaan käyttää hyväksi viestinnässä. Journalismin suuntautumisvaihtoehto antaa perusvalmiudet työskennellä toimittajana ja journalistisen sisällön tekijänä lehdissä, radiossa, televisiossa ja verkkoviestimissä. Opiskelija syventää osaamistaan valitsemaltaan journalismin alueelta. Toimittajana medianomi on kotonaan monimediallisissa tehtävissä, joissa täytyy hallita useiden välineiden ilmaisumuodot ja versioida juttuja eri välineisiin. Välineosaamisen ohella journalistin koulutuksen ydintä on yhteiskunnan tuntemus. Kuvallisen viestinnän suuntautumisvaihtoehto kouluttaa visuaalisen viestinnän tekijöitä eri ammatteihin graafisten ja mediatuotteiden suunnitteluun digitaalisessa ympäristössä. Toisena vuonna opiskelija valitsee yhden erityisosaamisen alueen. Syksyllä 2007 alkaneen koulutuksen erityisosaamisalueet ovat (1) liikkuva kuva sekä (2) langattomat päätelaitteet. Myöhemmin alkavia opintoja ovat (3) monialagrafiikka, (4) interaktiivisuus ja (5) liikkuvan kuvan erikoistekniikat ja jälkityöt. Vuonna 2008 alkavat erityisosaamisalueet ilmoitetaan myöhemmin. Mediatuottaja on erilaisten media-alan tuotantojen kokonaisvastuullinen vetäjä. Mediatuottaja voi työskennellä erityyppisissä tehtävissä (tuottaja, projektipäällikkö tai esim. tuotantopäällikkö) tuotantoyhtiössä, julkisella sektorilla tai itsenäisenä yrittäjänä. Mediatuottamisen suuntautumisvaihtoehdon opinnot jakautuvat neljään pääalueeseen. Luovassa tuottamises- 18

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009 Hakijan kalenteri Kevään 2009 yhteishaku Suomenkielinen koulutus 23.3. 9.4.2009 HAKUAIKA. Hakija täyttää yhteishakulomakkeen osoitteessa www.amkhaku.fi hakuajan päättymispäivään klo 16.15 mennessä. 19.5.

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: oamk.fi

HAKIJAN OPAS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: oamk.fi HAKIJAN OPAS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: oamk.fi 2012 SISÄLLYS 3 OAMKISTA AMMATTIIN Tämä Hakijan opas on tehty auttamaan sinua nuorten suomenkieliseen tutkintoon johtavaan koulutukseen ha- 4 Hakijan

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINTAPERUSTESUOSITUS 2010 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

opinto-ohjaajan OPAS kevään yhteishaku 2014 Turun ammattikorkeakoulu

opinto-ohjaajan OPAS kevään yhteishaku 2014 Turun ammattikorkeakoulu opinto-ohjaajan OPAS kevään yhteishaku 2014 Turun ammattikorkeakoulu 2 MATKA ALKAA TÄSTÄ. Yhteishaku 2014 vieraskielisten koulutusten yhteishaku 7.1. 11.2. nuorten, aikuisten ja ylempien AMK-tutkintojen

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄT 2014 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄT 2014 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

syksy 2013 Kotka ja Kouvola nuorten koulutus 16.9. 1.10. aikuiskoulutus 16.9. 1.10. laaja versio, sis. valintaperusteet

syksy 2013 Kotka ja Kouvola nuorten koulutus 16.9. 1.10. aikuiskoulutus 16.9. 1.10. laaja versio, sis. valintaperusteet syksy 2013 Kotka ja Kouvola nuorten koulutus 16.9. 1.10. aikuiskoulutus 16.9. 1.10. laaja versio, sis. valintaperusteet 1 Onneksi olkoon, olet valinnut tutkittavaksesi Kymenlaakson ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

VALINNAN YLEISPERIAATTEET KEVÄÄLLÄ 2014

VALINNAN YLEISPERIAATTEET KEVÄÄLLÄ 2014 VALINNAN YLEISPERIAATTEET KEVÄÄLLÄ 2014 MILLÄ TODISTUKSELLA HAEN? Jos sinulla on useita tutkintoja, sinun on valittava, millä todistuksella haet. Arvosanat otetaan kyseessä olevasta todistuksesta. Haussa

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU. saimia.fi

HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU. saimia.fi HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU 2014 saimia.fi Ulkoasu ja taitto: Anneli Vitikainen Valokuvat: Mikko Nikkinen Painatus: Erweko Oy Saimaan ammattikorkeakoulu Hakutoimisto Skinnarilankatu 36 53850 Lappeenranta

Lisätiedot

HAKIJAN. www.kyamk.fi/hakijalle KYAMK

HAKIJAN. www.kyamk.fi/hakijalle KYAMK HAKIJAN KYAMK OPAS OPAS Kevät 2014 Vieraskielisen koulutuksen yhteishaku 7.1. 11.2.2014 Nuorten koulutuksen yhteishaku 3.3. 1.4.2014 Aikuiskoulutuksen yhteishaku 3.3. 1.4.2014 YAMK-tutkinnot 3.3. 1.4.2014

Lisätiedot

Tässä oppaassa: Julkaisija Hämeen ammattikorkeakoulu Koulutussuunnittelu Visamäentie 35 A, PL 230 13101 HÄMEENLINNA. www.hamk.fi

Tässä oppaassa: Julkaisija Hämeen ammattikorkeakoulu Koulutussuunnittelu Visamäentie 35 A, PL 230 13101 HÄMEENLINNA. www.hamk.fi Hakijan opas 2009 Tässä oppaassa: Valinta on sinun!... 1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin...4 Tutkinto, jolla voit hakea...5 Hakeminen ammattikorkeakouluun... 7 Lisätietoa valinnasta... 11 Mistä

Lisätiedot

Tutkinnollamme et vielä. mutta sen antamilla taidoilla hyvinkin. hakijan. opas

Tutkinnollamme et vielä. mutta sen antamilla taidoilla hyvinkin. hakijan. opas Tutkinnollamme et vielä mutta sen antamilla taidoilla hyvinkin. hakijan opas syksy 2013 Tee urahaaveistasi totta! Unelmista ei pidä tinkiä, mutta keinoja niiden toteuttamiseen on joskus monta, tai sitten

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄÄN 2014 VIERASKIELISEN TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN YHTEISHAKUUN

VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄÄN 2014 VIERASKIELISEN TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN YHTEISHAKUUN VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄÄN 2014 VIERASKIELISEN TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN YHTEISHAKUUN VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakoulujen vieraskieliseen koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

Hakijan opas APPLICANT S GUIDE. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences

Hakijan opas APPLICANT S GUIDE. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences SAATTEEKSI Haluatko kuvataiteilijaksi, medianomiksi, restonomiksi tai tradenomiksi? Vai fysioterapeutiksi,

Lisätiedot

23.3. 9.4. amkhaku.fi

23.3. 9.4. amkhaku.fi Mistä ammatista Sinä haaveilet? 2009 HAKEMINEN AMMATTIKORKEAKOULUUN 2009 23.3. 9.4. amkhaku.fi Miltä kuulostaisi työ viestinnän parissa? Tai sosiaalialan, kuvataiteen tai ehkä rakennustekniikan? Satakunnan

Lisätiedot

Hakijan opas KEVÄT 2012

Hakijan opas KEVÄT 2012 Hakijan opas KEVÄT 2012 Diakonia-ammattikorkeakoulu KEVÄÄN 2012 yhteishakujen tärkeät päivämäärät Hakijan opas KEVÄT 2012 Nuorten koulutus Hakuaika: 5.3. 3.4.2012. Hakemuksen on oltava perillä viimeisenä

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu Hakutoimisto PL 225 (Visamäentie 35 A) 13101 HÄMEENLINNA puh. (03) 646 4501 faksi (03) 646 4404 hakutoimisto@hamk.

Hämeen ammattikorkeakoulu Hakutoimisto PL 225 (Visamäentie 35 A) 13101 HÄMEENLINNA puh. (03) 646 4501 faksi (03) 646 4404 hakutoimisto@hamk. Hakijan opas 2010 Opiskelijamme ovat pääosassa kaikessa toiminnassamme, he määrittelevät HAMKin ja sen minkä vuoksi olemme olemassa. Siksi haluamme kertoa HAMKista ensisijaisesti opiskelijoidemme näkökulmasta.

Lisätiedot

Monta tapaa parantaa maailmaa. Hakijan opas kevat 2014. Diakonia-ammattikorkeakoulu

Monta tapaa parantaa maailmaa. Hakijan opas kevat 2014. Diakonia-ammattikorkeakoulu Monta tapaa parantaa maailmaa. Hakijan opas kevat 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diakonia-ammattikorkeakoulun Hakijan opas KEVÄT 2014 Kevään 2014 yhteishakujen tärkeät päivämäärät Nuorten koulutus Hakuaika:

Lisätiedot

23.5.2014. Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene)

23.5.2014. Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene) VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 23.5.2014 Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene) Sisällysluettelo A. AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS... 4 1. YLEISOSIO...

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU

HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU 2015 saimia.fi Ulkoasu ja taitto: Anneli Vitikainen Valokuvat: Mikko Nikkinen Painatus: Painotalo Seiska Saimaan ammattikorkeakoulu Hakijapalvelut Skinnarilankatu 36 53850

Lisätiedot

Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Hakijan muistilista 6

Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Hakijan muistilista 6 hakijan opas 2014 Sisällys Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Hakijan muistilista 6 Kampuskaupungit 9 Kulttuuriala 10 Matkailu- ja ravitsemisala 16 Liiketalouden ala 22 Luonnonvara-ala 28 Sosiaali- ja terveysala

Lisätiedot

Hakijan opas. Syksy 2015. Lähimmäisenrakkaudesta voi tehdä ammatin.

Hakijan opas. Syksy 2015. Lähimmäisenrakkaudesta voi tehdä ammatin. Hakijan opas Syksy 2015 Lähimmäisenrakkaudesta voi tehdä ammatin. SYKSYN 2015 YHTEISHAUN TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT Hakuaika: 8.9.-22.9.2015 Hakemuksen on oltava perillä viimeisenä hakupäivänä klo 15:00 mennessä,

Lisätiedot

Hakijan opas Kevät 2014

Hakijan opas Kevät 2014 Hakijan opas Kevät 2014 Hakijan kalenteri 3.3. Hakuaika alkaa 1.4. 9.4. 16.5. Hakuaika päättyy klo 16.15 Jos haet ammattitutkinnolla, erikoisammattitutkinnolla tai ulkomaisella tutkinnolla, toimita tutkintotodistusjäljennös

Lisätiedot

Hakeminen ammattikorkeakouluun ja. Turun ammattikorkeakoulun valintaperusteet. Kevään 2015 yhteishaku 24.10.2014. Katja Mäkinen

Hakeminen ammattikorkeakouluun ja. Turun ammattikorkeakoulun valintaperusteet. Kevään 2015 yhteishaku 24.10.2014. Katja Mäkinen Hakeminen ammattikorkeakouluun ja Turun ammattikorkeakoulun valintaperusteet Kevään 2015 yhteishaku 24.10.2014 Katja Mäkinen Hakeminen ammattikorkeakouluun Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen hakukohteet

Lisätiedot

APPLICATION QUIDE SPRING 2011 KEVÄT 2011

APPLICATION QUIDE SPRING 2011 KEVÄT 2011 APPLICATION QUIDE SPRING 2011 Vieraskielisen nuorten koulutuksen yhteishaku HAKUAIKA 3.1. 15.2.2011 Nuorten koulutuksen ja aikuiskoulutuksen yhteishaku HAKUAIKA 7.3. 12.4.2011 KEVÄT 2011 1 OPISKELIJAN

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS

HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS 1 HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS kevät 2013 AMK-tutkintoon johtava aikuiskoulutus Hakuaika 4.3. 3.4.2013 Lisätietoja koulutuksista löydät nettisivuiltamme osoitteesta www.mamk.fi/koulutus/amk-tutkinnot_nuoret_ja_aikuiset

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OAMKIN KOULUTUSTARJONNASTA JA OPISKELIJAREKRYTOINNISTA. Opopatio 11.10.2013 Opintoasiainpäällikkö Marita Aikio marita.aikio@oamk.

AJANKOHTAISTA OAMKIN KOULUTUSTARJONNASTA JA OPISKELIJAREKRYTOINNISTA. Opopatio 11.10.2013 Opintoasiainpäällikkö Marita Aikio marita.aikio@oamk. AJANKOHTAISTA OAMKIN KOULUTUSTARJONNASTA JA OPISKELIJAREKRYTOINNISTA Opopatio 11.10.2013 Opintoasiainpäällikkö Marita Aikio marita.aikio@oamk.fi Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) uusi nimi 1.1.2014 alkaen

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2012

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2012 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2012 Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi,

Lisätiedot

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo 1 HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo Dekaanin tervehdys 3 1 Uusien opiskelijoiden määrä ja kiintiöt 2013 4 2 Valintakoe ja muut valintamenettelyt 8 2.1 Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Lisätiedot

Opiskele työn ohessa! - AMK-tutkintoon johtava koulutus suomeksi - Part-time studies conducted in English - Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot -

Opiskele työn ohessa! - AMK-tutkintoon johtava koulutus suomeksi - Part-time studies conducted in English - Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot - Opiskele työn ohessa! - AMK-tutkintoon johtava koulutus suomeksi - Part-time studies conducted in English - Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot - Master s Degree programme conducted in English - Ammatilliset

Lisätiedot