PERÄ-UURASTEN METSÄSTYSSEURA RY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERÄ-UURASTEN METSÄSTYSSEURA RY"

Transkriptio

1 PERÄ-UURASTEN METSÄSTYSSEURA RY Vuosikokouksen pöytäkirja 2017

2 PERÄ-UURASTEN METSÄSTYSSEURA RY:n VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika ja paikka: Jahtimaja Hukkapenkka klo 19.00, Kivimäentie 248, Kotala 1. Kokouksen avaus Seuran puheenjohtaja Ari Tapanainen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja muiden toimihenkilöiden valinta. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Tapanainen, sihteeriksi Tommi Ylinen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Teemu Hirviaho ja Arto Leppämäki, pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, sekä osallistujien toteaminen. Kokouksesta oli ilmoitettu seuran internet-sivuilla, ilmestyneessä Suomenselän Sanomat lehdessä, sekä kokousajankohdasta oli tehty päätös viimevuoden kesäkokouksessa. Paikalla oli 18 seuran jäsentä. Kokouksen osallistujat todettiin kiertävällä nimilistalla. (Liite 1) Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Osallistujille jaettiin esityslista, joka hyväksyttiin työjärjestykseksi. (Liite 2) 5. Vuoden 2016 toimintakertomuksen hyväksyminen. Hyväksyttiin vuoden 2016 toimintakertomus täydennettynä kokouksessa ilmitulleilla asioilla. Saalis- sekä riistahoitotiedot on kyselty seuran jäseniltä Metsästysseuran tiedotteen yhteydessä lähetetyllä kyselylomakkeella. Tiedot täydennetään toimintakertomukseen. (Liite 3) 6. Vuoden 2016 tilinpäätös ja toiminnantarkastuksen hyväksyminen. Käytiin läpi vuoden 2016 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto. Kokous hyväksy vuoden 2016 tilinpäätöksen. 7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille. Kokous myönsi puheenjohtajalle, johtokunnalle ja muille tilivelvollisille tili- ja vastuuvapauden vuoden 2016 tileistä ja toiminnasta. 8. Seuran puheenjohtajan valinta vuodelle Seuran puheenjohtajaksi valittiin Ari Tapanainen. 9. Johtokunnan jäsenten valinta. Johtokunnasta erovuorossa ovat Liisa Korhonen ja Jani Myllymaa. Johtokuntaan valittiin uudelleen kaudelle jäsenet: Liisa Korhonen ja Jani Myllymaa. 10. Toiminnantarkastajien valinta vuodelle Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2017 valittiin: Tuija Kangasaho ja Matti Perälampi, varalle: Jussi Kohtala ja Aulikki Länsiaho. Perä-Uurasten Metsästysseura ry. Y-tunnus

3 PERÄ-UURASTEN METSÄSTYSSEURA RY:n VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2017 ja sen hyväksyminen. Kokous kävi läpi ja hyväksyi seuran toimintasuunnitelman vuodelle (Liite 4) 12. Vahvistetaan vuoden 2017 tulo- ja menoarvio. Seuran arvioidut tulot vuonna 2017: 2590 Seruran arvioidut menot vuonna 2017: 2475, suunniteltu ylijäämä 115 Vahvistettiin seuran talousarvio (Liite 5). 13. Vahvistetaan jäsenmaksu vuodelle Maksut olivat vuodelle 2017 pysyvät ennallaan: jäsenmaksu 45, seuran maattoman liittymismaksu 200, hihamerkin hinta 8, vieraskortin hintai 12 /vrk, sekä ns. kausilupa 60. Hirvijahdin liittymismaksu vahvistetaan kesäkokouksessa. Kannattavien henkilö- ja yhteisöjäsenten maksut määrittää johtokunta tapauskohtaisesti. Vieraskorttia tai kausilupaa lunastaessa on mainittava kerhon jäsen, kenen kanssa vieras on metsästämässä. Tämä voidaan tehdä esim. mainitsemalla nimeltä pankkitositteessa tai käyttämällä maksaessa jäsenen viitenumeroa. Vieraskortin maksupäivä on oltava sama kuin itse metsästyspäivä. 14. Uusien jäsenien valinta. Johtokunnan tietoon on tullut neljä jäsen hakemusta. Kaikki hakijat ovat hakemassa seuraan maattomina hakijoina 1. Kari Ollikainen 2. Kari Pynnönen 3. Samuli Pynnönen 4. Toni Lehtomäki Kokous päätti kutsua kaikki hakijat esittäytymään seuran kesäkokoukseen. 15. Valitaan hirvenmetsästyksen johtaja ja karhunmetsästyksen johtaja, sekä varajohtajat. Hirvestyksen johtaja on ollut vuonna 2016: Mikko Särkänlahti Hirvenmetsästyksen varajohtajat vuonna 2016 ovat olleet: 1. Osmo Setälä, 2 Pasi Leppämäki. 3. Liisa Korhonen, 4. Jani Myllymaa, 5. Pentti Tuominen, 6. Lassi Koski, 7.Risto Laakso. Vuodelle 2017 Hirvenmetsästyksen johtajaksi valittiin Mikko Särkänlahti. Hirvenmetsästyksen varajohtajiksi vuodelle 2017 valittiin samat henkilöt kuin viime vuonna ja samassa järjestyksessä. Hirvestyksen yhdyshenkilöksi valittiin Mikko Särkänlahti. Suurpetojen metsästyksen (karhu, ilves, susi) yhdyshenkilönä jatkaa Liisa Korhonen. Nimenkirjoitusoikeudet hirvi asioissa on seuran puheenjohtajalla sekä hirvestyksen johtajalla. Nimenkirjoitusoikeus suurpetoasioissa on seuran puheenjohtajalla sekä Liisa Korhosella, Lassi Koskella ja Teijo Vuorivuolla. 16. Seuran edustajat eri tilaisuuksissa sekä maanvuokraryhmä Seuraa kokouksissa ja tilaisuuksissa edustaa puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilöt. Hirviasioissa Mikko Särkänlahti. Karhu sekä muut suurpetoasioissa Liisa Korhonen, varalla Teijo Vuorivuo sekä Lassi Koski, tai tarvittaessa puheenjohtajan valtuuttama henkilö. Maanvuokraryhmänä toimii koko seuran jäsenistö. Maanvuokraryhmää koordinoi Osmo Setälä. Perä-Uurasten Metsästysseura ry. Y-tunnus

4 PERÄ-UURASTEN METSÄSTYSSEURA RY:n VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Pienpetojen pyyntikilpailu 2016 ja sen tulokset. Pienpetokilpailun voittaja on se, joka on määrällisesti saalistanut eniten pienpetoja seuran alueelta. Ensimmäinenpalkinto on 85, toinen palkinto 70 ja kolmas palkinto 50. Tulokset 2016: Kokouspäätti palkita jaetun ensimmäisen sijan, molemmat metsästäjät 85 :n palkinnolla. 1. Kalevi Laakso 1. Lassi Koski 3. Jani Myllymaa 18. Ammunta ja pilkkikilpailu, paikka ja ajankohta. Perinteinen pilkki- sekä haulikkoammuntakilpailu järjestetään yhdessä Rantalehdon metsästysseuran kanssa lauantaina alkaen kello 9:00. Kokoontumispaikkana Hukkapenkka, josta liikutaan ensiksi pilkintä paikalle, Hirvijärvelle. 19. Hirviammunnan harjoitukset. Osmo Setälä järjestää hirviammunnan harjoitukset Virtain ampumaradalla, ennen hirvestyksen aloittamista. Päivänmäärä tarkennetaan kesäaikana ja ilmoitetaan seuran internet-sivuilla sekä tekstiviestillä. 20. Seuran alueiden käyttö koirien koulutukseen ja kilpailutoimintaan Koirankoulutus seuran alueella hirvenmetsästyksen aikana on ehdottomasti kielletty. Seuran jäsen saa kouluttaa omaa koiraansa seuran alueella ennen hirvestyksen alkua. Ulkopuolinen metsästäjä saa kouluttaa koiraansa seuran alueella seuraan kuuluvan jäsenen kanssa, ennen hirvestyksen aloitusta. Seuran jäsen on tällöin vastuussa ulkopuolisesta metsästäjästä ja koulutettavasta koirasta. 21. Seuran kiinteistö-, huolto- ja talkootyöt. Virsulan ympäristö pidetään siistinä ja huolletaan tarvittaessa. Hukkapenkan ympäristöa viimeistellään ja huolletaan tarvittaessa. Nuolukiviä löytyy Hukkapenkalta. Jos nuolukivet loppuvat, Pentti Tuominen tietää mistä voi hankkia lisää. Hirviporukan talkoot pidetään kokoontumispaikkana Hukkapenkka. Loput talkoopäivät ilmoitetaan myöhemmin. 22. Seuran kesäkokouksen ajankohta, aika ja paikka Seuran kesäkokous pidetään Hukkapenkassa, Kivimäentie 248, Kotala, klo 19:00, johtokunta klo 18: Muut mahdolliset asiat. Seuralta osallistuu edustus Kotalan Karhumarkkinoille Muunmuassa koiratoimintaa metsästyksen yhteydessä tullaan esittelemään markkinoilla. Tarkoituksena on edistää metsästystä sekä metsästäjien ja kyläläisten yhteistoimintaa. Maanomistajajäsenenä seuraan liittyneet, ja näin maansa vuokranneet jäsenet aiheuttivat keskustelua. Jäsen joka on liittynyt metsästysseuraan maanomistajajäsenenä, on samalla myös lupautunut vuokraamaan kaikki alueella sijaitsevat maansa, kaiken riistan metsästykseen. Perä-Uurasten Metsästysseura ry. Y-tunnus

5 PERÄ-UURASTEN METSÄSTYSSEURA RY:n VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Saako maanomistajajäsenenä seuraan otettu maanomistaja myöhemmin rajoittaa riistapyyntioikeuksia seuralta? Johtokunta kokoontuu selvittämään asiaa, ennen kesäkokousta. 24. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:20 ja kiitti osallistujia hyvästä kokouksesta. Liitteet: Liite 1 - osallistujalista Liite 2 - esityslista Liite 3 toimintakertomus 2016 Liite 4 toimintasuunnitelma 2017 Liite 5 talousarvio 2017 Liite 6 pienpetojen pyyntikilpailu tulokset Ari Tapanainen puheenjohtaja Tommi Ylinen sihteeri Olemme käyneet läpi ja lukeneet Perä-Uurasten metsästysseura ry:n vuosikokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Virroilla 2017 Teemu Hirviaho Arto Leppämäki Perä-Uurasten Metsästysseura ry. Y-tunnus

6

7

8

9 Perä-Uurasten Metsästysseura ry:n vuosikokous Esityslista Aika ja paikka: Jahtimaja Hukkapenkka klo Kivimäentie 248, Kotala 1. Kokouksen avaus. 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja muiden toimihenkilöiden valinta. 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, sekä osallistujien toteaminen (nimilista). 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. 5. Vuoden 2016 toimintakertomuksen hyväksyminen. 6. Vuoden 2016 tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus sekä tilinpäätöksen vahvistaminen. 7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille. 8. Seuran puheenjohtajan valinta vuodelle Johtokunnan jäsenten valinta, valitaan 2 jäsentä vuosille erovuorossa Jani Myllymaa ja Liisa Korhonen 10. Toiminnantarkastajien valinta vuodelle Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2017 ja sen hyväksyminen. 12. Vahvistetaan vuoden 2017 tulo- ja menoarvio. 13. Vahvistetaan jäsen-, liittymis-, vieraskortti- ja kausikorttimaksut vuodelle Uusien jäsenien valinta. 15. Valitaan hirvenmetsästyksen johtaja ja karhunmetsästyksen johtaja, sekä varajohtajat. 16. Seuran edustajat eri kokoukset, tilaisuudet ja maanvuokraryhmä. 17. Pienpetojen pyyntikilpailu ja sen tulokset. 18. Ammunta ja pilkkikilpailu, paikka ja ajankohta. 19. Hirviammunnan harjoitukset. 20. Seuran alueiden käyttö koirien koulutukseen ja kilpailutoimintaan. 21. Virsula, Hukkapenkka, talkootyöt sekä hirvien nuolukivet, hankinta, säilytys. 22. Seuran kesäkokouksen ajankohta, aika ja paikka. 23. Muut mahdolliset asiat. 24. Kokouksen päättäminen. Perä-Uurasten Metsästysseura ry. c/o Y-tunnus pj Ari Tapanainen Pispalan valtatie 50 as 2 gsm +358 (0) Tampere

10

11 PERÄ-UURASTEN METSÄSTYSSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 2016 Metsästysalueet Virtain, Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kunnissa HALLINTO JA JÄSENET Johtokunta Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet; Sihteeri Rahastonhoitaja Toiminnantarkastajat (varalla) Ari Tapanainen Liisa Korhonen Liisa Korhonen Jani Myllymaa Pentti Tuominen Osmo Setälä Tommi Ylinen Ritva Heinämäki-Koski Jussi Korhonen ja Matti Perälampi Jussi Kohtala ja Aulikki Länsiaho Seura piti 2 kokousta, talvi/vuosikokous oli , kesäkokous Hallitus kokoontui 2 kertaa. Jäsenmäärä oli henkilöä. Metsästysaluetta hirvieläinten metsästyksessä 4302 ha ja muilla 3678 ha Kiinteistöt ja niiden huolto VIRSULA: Huoltotoimintaan ei ollut tarvetta. Piha-aluetta on haravoitu ja siistitty. Polttopuita tehty. Katto siivottu. LAHTIVAJA: Piharakennusta viimeistelty, Jäähdyttämöä huollettu, Lämpötila ilmoitin asennettu, miehistötilan lattia käsitelty Osmo vahalla uudelleen, ohjelman mukaisesti. 2 talkoopäivää. Muuta (jaostot, ym.) Hirvipukkeja on uusittu, ampuma alueita siivottu sekä uudistettu passipaikkoja, Metsästysvuokrasopimukset on siirretty Oma riista sähköiseen palveluun, vuokrasopimuksia laadittu ohjeiden mukaisiksi. Y-TUNNUS

12 RIISTANHOITO (riistanhoitosuunnitelmat, elinympäristöjen hoito ja parantaminen, riistapellot, pienpetojen ja rauhoittamattomien eläinten pyynti, pöntötys, ruokinnan suunnittelu ja toteutus, riistaistutukset, talkoot, riistavahinkojen estäminen, muuta) Riistan ruokintapisteitä 9 kpl Pienpetojen pyyntikilpailu. Suolakiviä pyyntialueille. Riistapeltoja 6kpl, yhteensä n. 4,5 ha RIISTAKANNAT JA RIISTALASKENNAT (hirvieläinten seuranta, suurpetoyhdysmiehet, riistakolmiot, vesilintulaskennat, muut laskennat, muuta riistan seurantaa, havaintoja riistakantojen tilasta) Hirvikannan on kehitystä seurattu ja todettu se kohtuulliseksi. Metsäkanalintujen poikueita on seurattu jäsenten toimesta ja todettu vuosi 2016 huonoksi. Suurpeto on kantoja seurattu. Riistakameralla saatu useita kuvia karhuista Karhujahtiin seuran jäseniä osallistui Keuruun puolella, sekä Pohjois-Hämeen puolella. Pohjois-Hämeen puolella 2 kaadettua karhua, ei kuitenkaan seuran alueella, mutta lähellä. Ilves havaintoja on tehty ja pentueita selvitetty. Ilves jahtiin osallistuttu yhteisluvalla. Susi havaintoja alueella tehty, varsinaista laumaa alueella ei ole METSÄSTYS (metsästyksen suunnittelu, hirvieläinten metsästyksen järjestelyt, vieraskortit, valvonta, muuta) Mikko Särkänlahti on toiminut hirvenmetsästyksen johtajana. Liisa Korhonen on toiminut karhun ja ilveksen metsästyksen yhteyshenkilönä, Lasse Koski hänen varahenkilönään. AMPUMATOIMINTA (ampumarata ja sen huolto, harjoitukset, kilpailutoiminta, muuta) Hirvikoe/harjoitukset on järjestetty. Perinteinen haulikkokisa järjestettiin kevään pilkkikilpailuiden yhteydessä. Y-TUNNUS

13 KENNELTOIMINTA (kokeet, näyttelyt, tuomaritoiminta, muuta) ei ole ollut vuoden aikana KOULUTUS JA NEUVONTA (koulutus- ja neuvontatilaisuudet, nuorisotyö, riista- ja eräpolkukilpailut, muuta) Karhunpeijais tapahtuman yhteydessä metsästyksestä Kotalassa on kerrottu asiasta kiinnostuneille. TIEDOTUSTOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA (peijaiset, yleisötilaisuudet, yhteistyö maanomistajiin ja sidosryhmiin, tiedotustapahtumat, muuta) Perä-Uurasten MS:n perinteiset pilkki- ja ammuntakilpailut järjestettiin Hukkapenkassa , pilkittiin Kotalassa Uurasjärvellä, mukana myös Rantalehdon jäseniä. Hirvipeijaiset Kotala Talolla HUOMIONOSOITUKSET (ansiomerkit: merkki, merkin saaja ja päivä, viirit: saaja ja päivä, merkkipäivät, muut huomionosoitukset) Vuonna 2016 ei huomion osoituksia jaettu. LISÄTIETOJA Y-TUNNUS

14 RIISTANHOITO Riistan ruokintapaikkoja T I L A S T O - O S A kpl 1 vesilinnut, kpl eläimet, kpl hirvi, kpl 3 1 jänikset, kpl, kpl, kpl Ruokinnassa käytettiin 4 rehukaali, kg rehurapsi, kg heinä, kg keinorehu, kg suola, kg juurekset, kg, kg Elinympäristöjen parantaminen kohdetta kohdetta kohdetta kohdetta Pesimäpönttöjä maastossa Riistapeltoja telkkä, kpl muita, kpl kohdetta, kpl 6 yhteensä, ha 4,5 Riistaa istutettiin fasaani, kpl peltopyy, kpl kpl, kpl Pienpetojen ja rauhoittamattomien eläinten pyynti Pyyntilaitteita käytössä: loukut, kpl 3 raudat, kpl jalkanarut, kpl varishäkki, kpl HIRVIELÄINVAHINGOT RIISTALASKENNAT (pinta-ala tai kappalemäärä ja osallistujien määrä) hirvien maalaskenta ha henk. hirvien lentolaskenta ha henk. vesilintujen pistelaskenta ha henk. riistakolmioita kesä kpl henk. riistakolmioita talvi kpl henk. muita laskentoja, mitä? ha henk. METSÄSTYS (rauhoitukset, rajoitukset, valvonta ja pyyntiluvanvarainen metsästys) alueellisia lajikohtaisia ajallisia kiintiöitä X teeri pyy riekko muu, mikä? (koppelo) Pyyntiluvanvarainen metsästys pyyntilupia saalis Ei tarvitse muu muu muu muu AMPUMATOIMINTA Seuralla ampumaratoja (rasti) haulikko hirvi luodikko muu, mikä? Seura järjesti kilpailuja kpl haulikko 1 hirvi luodikko eräpolku muu KOULUTUS JA NEUVONTA SEKÄ TIEDOTUS JA YHTEISTOIMINTA (kpl) Seura järjesti koul.- neuv.til. 1 nuoriso-, koululaistil. peijaiset, suhdet. 1 muita SAALISMÄÄRÄ (laji, kpl) METSÄJÄNIS MÄYRÄ PUNASOTKA METSO RUSAKKO VILLISIKA TUKKASOTKA PELTOPYY PIISAMI METSÄHANHI HAAHKA FASAANI KETTU MERIHANHI ALLI NOKIKANA SUPIKOIRA 3 HAAPANA TELKKÄ LEHTOKURPPA KÄRPPÄ TAVIT KOSKELOT SEPELKYYHKY _MINKKI 3 SINISORSA 3 PYY LOKIT HILLERI JOUHISORSA RIEKKO VARISLINNUT NÄÄTÄ LAPASORSA TEERI 8 Täydennetään vuosikokouksen yhteydessä Y-TUNNUS

15

16 PERÄ-UURASTEN METSÄSTYSSEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2017 YLEISTÄ (jäsenistö, kokoukset, maanvuokraus) Jäseniä pyritään aktivoimaan ja seuraan pyritään saamaan ehdot täyttäviä jäseniä. Nuoret jäsenet koetaan erittäin tervetulleiksi. Vuoden aikana järjestetään 2 yleistä kokousta; vuosikokous (talvi) ja kesäkokous. Johtokunta kokoontuu vähintään 2 kertaa. Maanvuokrausta hoitaa maanvuokraryhmä ja yhteistoimintaa maanomistajien ja metsästäjien kanssa pyritään edelleen parantamaan. Kaikki maa-alueet, jotka ovat vuokrattuina löytyvät kartta-ohjelmalta. Maanomistuksen pirstoutuminen ja omistajien kaupunkilaistuminen lisää työmäärää. Huomaavaisen ja muiden luonnossa liikkujien huomioiminen on korostettua toiminnassamme. Hirvivaja Hukkapenkan piharakennuksen viimeistelytöitä jatketaan. Kaikkien seuranjäsenten tulee omassa toiminnassaan huomioida aselain määräykset ja metsästykseen yleisesti tällä hetkellä kohdistuvat mielipiteet ja ajatukset. Huomioitava on myös aseiden kuljetus. RIISTANHOITO (riistanhoitosuunnitelmat, elinympäristöjen hoito ja parantaminen, riistapellot, pienpetojen ja rauhoittamattomien eläinten pyynti, pesintäpöntöt, ruokinnan suunnittelu ja toteutus, riistaistutukset, talkoot, riistavahinkojen estäminen, muuta) Ruokintapisteet ja niiden hoito pidetään ennallaan. Hirvieläinten nuolukivet tarpeen mukaan. Metsästyksen kohdentamisessa huomioidaan myös vahinkoeläimet. Pienpetopyyntiin kannustetaan ja jäsentenvälistä pienpetokilpailua jatketaan. Pyritään tarvittaessa parantamaan taimikkoalueiden ympäristössä pöllöjen elinolosuhteita, koska maanomistajat ovat tuoneet asian esiin. Riistapeltoja eläimille tehdään tarpeen mukaan. RIISTAKANNAT JA RIISTALASKENNAT (hirvieläinten seuranta, suurpetoyhdysmiehet, riistakolmiot, vesilintulaskennat, muut laskennat, muuta riistan seurantaa, havaintoja riistakantojen tilasta) Hirvieläinten kantoja seurataan. Suurpetojen jäljet pyritään tarkastamaan ja niistä tehdään ilmoitus riistanhoitoyhdistykselle. Jos tulevaisuudessa halutaan saada lisää ilveksen kaatolupia, varsinkin pentueista on saatava tietoa. Tietoa on kerättävä mielellään liikaa, kuin liian vähän. Metsäkanalintujen, sekä jänisten kantoja tarkkaillaan ja tarvittaessa saalismääriä rajoitetaan. Pyritään noudattamaan riistanhoitopiirin ohjeita ja suosituksia, sekä toteuttamaan toimintoja naapuriseurojen toiminta tapojen mukaan. 1

17 METSÄSTYS (metsästyksen suunnittelu, hirvieläinten metsästyksen järjestelyt, vieraskortit, valvonta, muuta) Metsästyksen suunnittelussa otetaan huomioon kantojen vaihtelut, asiaa käsitellään kesäkokouksessa ja huomioidaan myös riistanhoitopiirin suositukset. Hirvieläinten metsästyksessä toimitaan yhteislupaperiaatteella ja noudatetaan riistanhoitoyhdistyksen suositusta. Suurpetojen pyyntilupien ja metsästyksenjohtoon nimetään talvikokouksessa henkilöt. Pohjois-Hämeen riistanhoitopiirin alueen karhun kaatolupaa haetaan yhteisalueelle. Ilves luvat haetaan yhteisalueelle. Mahdollisissa susiasioissa suurpeto asioiden yhteyshenkilö hoitaa asiat. Vieraskortteja myydään halukkaille, myös kausilupamahdollisuus. Metsästysalueiden valvontaa toteutetaan jäsenten toimesta ja mahdollisista valvontarikkeistä jäsenet ilmoittavat johtokunnalle. Verekseltään tavatuista asioista on otettava yhteyttä välittömästi puheenjohtajaan tai johtokunnan jäseneen. Metsästyksessä noudatetaan varovaisuutta ja esiinnytään asiallisesti, tavoitteena positiivisen kuvan antaminen metsästyksestä. AMPUMATOIMINTA (ampumarata ja sen huolto, harjoitukset, kilpailutoiminta, muuta) Perinteinen haulikko ammuntakilpailu järjestään keväällä. Tarvittaessa muutakin ampumaharjoittelua voidaan järjestää. Yhteinen hirviharjoittelu ja ampumakoe tapahtuma järjestetään elokuussa 2017 Aselaki tiukentaa asioita ja lupahakemuksiin saa seuralta jäsen ilmoituksen liitteeksi. KENNELTOIMINTA (kokeet, näyttelyt, tuomaritoiminta, muuta) Seuran alueet ovat käytettävissä koirien koulutukseen, jos se ei häiritse metsästystä eikä riistakantaa. KOULUTUS JA NEUVONTA (koulutus- ja neuvontatilaisuudet, nuorisotyö, riista- ja eräpolkukilpailut, muuta) Koulutus ja neuvontatilaisuuksia järjestetään tarvittaessa. Seura korvaa edelleen hygieniapassin suorittamisen. Mahdolliseen lihankäsittelykoulutukseen osallistumiseen kannustetaan. Nuoria pyritään aktivoimaan. Mahdollisia koululais- ja nuorisotapahtumia järjestetään. 2

18 TIEDOTUSTOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA (peijaiset, yleisötilaisuudet, yhteistyö maanomistajiin ja sidosryhmiin, tiedotustapahtumat, muuta) Pilkki ja haulikkokisa kevättalvella Kotalan Karhumarkkinoiden yhteydessä seuran edustaja paikalla Hirvipeijaiset järjestetään maanomistajille syksyllä Kotala-talolla tai muussa mahdollisessa paikassa. Naapuriseurojen ja riistanhoitoyhdistyksen kanssa tehdään yhteistoimintaa. HUOMIONOSOITUKSET (ansiomerkit, viirit, muut huomionosoitukset) Johtokunta myöntää ja hakee tarvittaessa huomionosoitukset. LISÄTIETOJA Varojen käytön päätavoitteet Seuran toiminta kulujen hoitaminen sekä varojen kerääminen yhtiöiden maavuokria varten. Tulojen hankintaan liittyvät toimenpiteet Jäsenmaksut, liittymismaksut. Talkoot. Toiminta- ja taloussuunnitelma vahvistetaan talvikokouksessa

19 4

20

21 JOHTOKUNTA, SIHTEERI JA HIRVIJOHTAJA PERÄ-UURASTEN METSÄSTYSSEURA ry Talousarvio esitys vuodelle 2017 metsästysseura ( hirviryhmä omalla budjetilla) Tulot Jäsenmaksutuotot Menot Hallintokulut Jäsenmaksut 2250 jäsenmaksu 45 Ilmoitukset 200 Liittymismaksut Palvelumaksut 50 Vieraskortit 160 Nettisivut ,00 Postikulut 60 Muut tuotot Muut hallintokulut 100 vuokratuotot ,00 talkootuotot 100 Yleiskulut satunnaistuotot Riistanhoitotyö ,00 Vuokrat 300 Sähkö 280 Vesimaksut 50 Vakuutusmaksut 350 Tiemaksut 75 Koulutus Suhdetoiminta 50 Kilpailut 300 Muut yleiskulut 100 Kiinteistöjen ylläpito ja korjaus Virsula 100 Hukkapenkka , ,00 Ylijäämä 115, , ,00

22 JOHTOKUNTA, SIHTEERI JA HIRVIJOHTAJA

23

24 PERÄ-UURASTEN METSÄSTYSSEURA PIENPETOKISA Pienpetokilpailun tarkoituksena on innoittaa metsästäjiä riistanhoitoon, rajoittamalla seuran alueella olevien petoeläimien määrää. Kilpailun voittaja on se joka on vuoden aikana, määrällisesti saalistanut eniten pienpetoja seuran alueelta palkinto; palkinto; palkinto; 50 NIMI SAALIS MÄÄRÄT Kalevi Laakso Lassi Koski Jani Myllymaa 3 x Supikoira 3 x Minkki 2 x Supikoira Perä-Uurasten Metsästysseura ry. Y-tunnus

TOIMINTAKERTOMUS vuodelta (numerotiedot liitteenä, sivu 4)

TOIMINTAKERTOMUS vuodelta (numerotiedot liitteenä, sivu 4) Metsästysseura/seurue TOIMINTAKERTOMUS vuodelta (numerotiedot liitteenä, sivu 4) Metsästysalueet kunnassa/kunnissa HALLINTO JA JÄSENET Johtokunta Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet Sihteeri Rahastonhoitaja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 (numerotiedot liitteenä, sivu 4)

TOIMINTAKERTOMUS 2012 (numerotiedot liitteenä, sivu 4) HIMANGAN METSÄTYSSEURA Metsästysseura/seurue TOIMINTAKERTOMUS 2012 (numerotiedot liitteenä, sivu 4) Metsästysalueet : Himangan kunnassa HALLINTO JA JÄSENET Johtokunta Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet

Lisätiedot

PERÄ-UURASTEN METSÄSTYSSEURA RY

PERÄ-UURASTEN METSÄSTYSSEURA RY PERÄ-UURASTEN METSÄSTYSSEURA RY Vuosikokouksen pöytäkirja 2016 PERÄ-UURASTEN METSÄSTYSSEURA RY:n VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 26.2.2016 Aika ja paikka: Jahtimaja Hukkapenkka 26.2.2016 klo 19.00, Kivimäentie

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2010 (numerotiedot liitteenä, sivu 4)

TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2010 (numerotiedot liitteenä, sivu 4) KAITURIN ERÄ RY. Metsästysseura/seurue TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2010 (numerotiedot liitteenä, sivu 4) Metsästysalueet Ruokolahden kunnassa/kunnissa HALLINTO JA JÄSENET Johtokunta Sihteeri Rahastonhoitaja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2015

TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2015 Lietson Erä ry Metsästysseura/seurue TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2015 Metsästysalue Kiteen kunnassa HALLINTO JA JÄSENET Johtokunta Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet Kari Havukainen Mika Heikkinen Kaija

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2016 (numerotiedot liitteenä, sivu 4)

TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2016 (numerotiedot liitteenä, sivu 4) Pyhä-Saukko ry Metsästysseura TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2016 (numerotiedot liitteenä, sivu 4) Metsästysalueet Pelkosenniemen kunnassa HALLINTO JA JÄSENET Johtokunta Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet

Lisätiedot

MYLLYMAAN ERÄMIEHET Metsästysseura/seurue. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2010 (numerotiedot liitteenä, sivu 4) Pentti Haapahuhta.

MYLLYMAAN ERÄMIEHET Metsästysseura/seurue. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2010 (numerotiedot liitteenä, sivu 4) Pentti Haapahuhta. MYLLYMAAN ERÄMIEHET Metsästysseura/seurue TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2010 (numerotiedot liitteenä, sivu 4) Metsästysalueet Sastamalan ja Kiikoisten kunnissa HALLINTO JA JÄSENET Johtokunta Puheenjohtaja

Lisätiedot

Pyhä-Saukko ry Pöytäkirja TALVIKOKOUS Aika: klo 12:00 Paikka: Pyhän Asteli

Pyhä-Saukko ry Pöytäkirja TALVIKOKOUS Aika: klo 12:00 Paikka: Pyhän Asteli Pyhä-Saukko ry Pöytäkirja 28.2.2016 TALVIKOKOUS Aika: 28.2.2016 klo 12:00 Paikka: Pyhän Asteli 1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa Puheenjohtajaksi

Lisätiedot

PERÄ-UURASTEN METSÄSTYSSEURA RY. Perä-Uurasten MS ry:n kesäkokouksen pöytäkirja klo Hukkapenkka Kivimäentie 248, Kotala

PERÄ-UURASTEN METSÄSTYSSEURA RY. Perä-Uurasten MS ry:n kesäkokouksen pöytäkirja klo Hukkapenkka Kivimäentie 248, Kotala PERÄ-UURASTEN METSÄSTYSSEURA RY Perä-Uurasten MS ry:n kesäkokouksen pöytäkirja 19.8.2016 klo 19.00 Hukkapenkka Kivimäentie 248, Kotala 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Ari Tapanainen avasi kokouksen

Lisätiedot

PERÄ-UURASTEN METSÄSTYSSEURA RY. Perä-Uurasten MS ry:n kesäkokouksen pöytäkirja. 14.8.2015 klo 19.00 Hukkapenkka Kivimäentie 248, Kotala

PERÄ-UURASTEN METSÄSTYSSEURA RY. Perä-Uurasten MS ry:n kesäkokouksen pöytäkirja. 14.8.2015 klo 19.00 Hukkapenkka Kivimäentie 248, Kotala PERÄ-UURASTEN METSÄSTYSSEURA RY Perä-Uurasten MS ry:n kesäkokouksen pöytäkirja 14.8.2015 klo 19.00 Hukkapenkka Kivimäentie 248, Kotala 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Ari Tapanainen avasi kokouksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2010 (numerotiedot s 4 ja kilpailutulokset ja muut liitteenä, sivut 5-9)

TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2010 (numerotiedot s 4 ja kilpailutulokset ja muut liitteenä, sivut 5-9) Petäjämäen-Laitilanniemen Metsästysseura ry:n TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2010 (numerotiedot s 4 ja kilpailutulokset ja muut liitteenä, sivut 5-9) Metsästysalueet Leppävirran kunnassa ja Suonenjoen kaupungissa

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2015

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2015 Sivu 1 / 12 Kuivajärven Eränkävijät ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 2015 Aika klo 10.13-11.27 Paikka Kuivajärventie 195, 89840 Yli-Vuokki (Domnan pirtti) Läsnä Tommi Niskanen puheenjohtaja Mika Karhunen sihteeri Ari

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2015

TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2015 LEPPÄVEDEN METSÄSTYSSEURA r.y TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2015 YLEISTÄ (jäsenistö, kokoukset, maanvuokraus) Seuran hallituksen kokous pidettiin 19.01.2015 Pertti Parkkosella. Toimintavuoden 2015 vuosikokous

Lisätiedot

Alavuden metsästysseura ry Vuosikokous 24.01.2016 klo 17:00 Läsnä 18 jäsentä

Alavuden metsästysseura ry Vuosikokous 24.01.2016 klo 17:00 Läsnä 18 jäsentä Alavuden metsästysseura ry Vuosikokous 24.01.2016 klo 17:00 Läsnä 18 jäsentä 1 Kokouksen avaus: Puheenjohtaja Pertti Lähdevuori avasi kokouksen klo 17.00 toivottaen osallistujat tervetulleeksi. 2 2 Palkitsemiset

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Alavuden metsästysseura ry Vuosikokous klo 18:00 Läsnä 17 jäsentä

Alavuden metsästysseura ry Vuosikokous klo 18:00 Läsnä 17 jäsentä Alavuden metsästysseura ry Vuosikokous 27.01.2017 klo 18:00 Läsnä 17 jäsentä 1 Kokouksen avaus: Puheenjohtaja Pertti Lähdevuori avasi kokouksen klo 18.00 toivottaen osallistujat tervetulleeksi. 2 2 Palkitsemiset

Lisätiedot

LIITE 8 Riistakysely (metsästyskysely) ja tulokset

LIITE 8 Riistakysely (metsästyskysely) ja tulokset LIITE 8 Riistakysely (metsästyskysely) ja tulokset RIISTASELVITYS OSANA JOKISUON TURVETUOTANTOALUEEN YVA-MENETTELYÄ Vapo Oy:n tarkoituksena on aloittaa turvetuotanto Kiuruveden Jokisuolla. Ensimmäisenä

Lisätiedot

Alavuden metsästysseura ry Kesäkokous 03.08.2014 klo 18:00 Alavuden metsästysseura ry:n majalla Läsnä 18 Jäsentä

Alavuden metsästysseura ry Kesäkokous 03.08.2014 klo 18:00 Alavuden metsästysseura ry:n majalla Läsnä 18 Jäsentä Alavuden metsästysseura ry Kesäkokous 03.08.2014 klo 18:00 Alavuden metsästysseura ry:n majalla Läsnä 18 Jäsentä 2. 1 Kesäkokouksen avaus: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 18.00 2 Kokouksen puheenjohtajan

Lisätiedot

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta 1(5) VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA (yhdistyksen nimi) ESITYSLISTA RANTAMÄEN MARTTAYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS Aika: Paikka: KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2017

TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2017 LEPPÄVEDEN METSÄSTYSSEURA r.y TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2017 YLEISTÄ (jäsenistö, kokoukset, maanvuokraus) Seuran hallituksen kokous pidettiin 16.01.2017 Pertti Parkkosella. Toimintavuoden 2017 vuosikokous

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN KARTOITTAJAYHDISTYS SKY ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2017 Paikka Rakennusmestarien toimitila Kajaaninkatu 16, Oulu Valtakirjojen tarkastus on kokoushuoneessa klo 15.45. Aika 3.3.2016 klo 16.15

Lisätiedot

Alavuden metsästysseura ry Vuosikokous 25.01.2015 klo 18:00 Läsnä 19 jäsentä

Alavuden metsästysseura ry Vuosikokous 25.01.2015 klo 18:00 Läsnä 19 jäsentä Alavuden metsästysseura ry Vuosikokous 25.01.2015 klo 18:00 Läsnä 19 jäsentä 1 Kokouksen avaus: Puheenjohtaja Pertti Lähdevuori avasi kokouksen klo 18.00 toivottaen osallistujat tervetulleeksi. 2 2 Palkitsemiset

Lisätiedot

Kollajanniemen MS:n vuosikokous taukotuvalla

Kollajanniemen MS:n vuosikokous taukotuvalla Kollajanniemen MS:n vuosikokous 28.01.2017 taukotuvalla Läsnä: Vesa Vähäkuopus, Pekka Niemitalo, Aarne Niemitalo, Jari Pikkuaho, Jussi Pönkkö, Arto Ruonakangas, Ville Harjukelo, Erkki Takkinen, Simo Kaukko,

Lisätiedot

Alavuden metsästysseura ry Kesäkokous 06.08.2015 klo 18:00 Alavuden metsästysseura ry:n majalla Läsnä 22 Jäsentä

Alavuden metsästysseura ry Kesäkokous 06.08.2015 klo 18:00 Alavuden metsästysseura ry:n majalla Läsnä 22 Jäsentä Alavuden metsästysseura ry Kesäkokous 06.08.2015 klo 18:00 Alavuden metsästysseura ry:n majalla Läsnä 22 Jäsentä 2. 1 Kesäkokouksen avaus: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 18.00 2 Kokouksen puheenjohtajan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Riistanhoitoyhdistyksen no ja nimi: 279 Taivalkoski TOIMINTA AJATUS: Riistanhoitoyhdistys on metsästäjäorganisaation paikallistason metsästysviranomainen, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kauko Harjula ja kokouksen sihteeriksi valittiin Kalevi Korhonen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kauko Harjula ja kokouksen sihteeriksi valittiin Kalevi Korhonen. Pöytäkirja Metsästysseura Kerä ry:n vuosikokouksesta, joka pidettiin 17.2.2013 klo 12.00 alkaen seuran metsästysmajalla Kovelinlehdossa. Paikalla oli 67 seuran jäsentä. Lista osaottajista on liitteessä

Lisätiedot

Alavuden metsästysseura ry Vuosikokous 11.02.2011 klo 18:00 Läsnä 17 jäsentä

Alavuden metsästysseura ry Vuosikokous 11.02.2011 klo 18:00 Läsnä 17 jäsentä Alavuden metsästysseura ry Vuosikokous 11.02.2011 klo 18:00 Läsnä 17 jäsentä 2 1 Kokouksen avaus: Puheenjohtaja P. Lähdevuori avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi. 2 Palkitsemiset ja muistamiset.

Lisätiedot

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4

Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4 Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4 Reposelän ampumarata 90910 Kiiminki 25.3.2013 klo 18.00. Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Heikki Pitkänen

Lisätiedot

Pöytäkirja. 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi.

Pöytäkirja. 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi. Pöytäkirja Jalasjärven Alapään Eränkävijät Ry Vuosikokous 22.02.2009 Aika 13.00 14.20 Paikka Seuran Maja Läsnä 39 jäsentä 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti

Lisätiedot

Alavuden metsästysseura ry Kesäkokous klo 18:00 Alavuden metsästysseura ry:n majalla Läsnä 24 jäsentä

Alavuden metsästysseura ry Kesäkokous klo 18:00 Alavuden metsästysseura ry:n majalla Läsnä 24 jäsentä Alavuden metsästysseura ry Kesäkokous 06.08.2013 klo 18:00 Alavuden metsästysseura ry:n majalla Läsnä 24 jäsentä 2 1 Kesäkokouksen avaus: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo:18.10 2 Kokouksen puheenjohtajan

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

Riistakannat 2011. Riistaseurantojen tuloksia Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Riistakannat 2011. Riistaseurantojen tuloksia Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Riistakannat 2011 Riistaseurantojen tuloksia Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Riistakannat 2011 seurantojen tärkeimmät tulokset Hirvikannan koko ja vasatuotto 2010 Metsäpeurat 2011 Suurpetojen lukumäärä

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika: 2.-3.12.2017, alkaen lauantaina 2.12. klo 14:00 Paikka: Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Eurooppanuorten

Lisätiedot

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2012 Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Veli-Matti Viitala

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Riistanhoitoyhdistyksen no ja nimi: 407 LIPERIN RIISTANHOITOYHDISTYS TOIMINTA-AJATUS: Riistanhoitoyhdistys on riistanhoitomaksun maksaneiden metsästäjien omatoimisuuteen

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta /2011 Valtioneuvoston asetus. metsästysasetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta /2011 Valtioneuvoston asetus. metsästysasetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2011 170/2011 Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103)

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Esityslista 25.3.2014 Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17. Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012 Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.00 Paikka: Hotel Kalevala Väinämöinen 9 88900 Kuhmo Ohjelma: Kainuun

Lisätiedot

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013 Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Paikka Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A Osallistujat Käsitellyt asiat: Laatikainen Sinikka Fordell

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 Vuosikokouksen jälkeen kyläasiamies Henrik Hausen kertoo uudesta hankkeesta ja vastaa kysymyksiin. 28.2.2016 klo 18.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat: 1.

Lisätiedot

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistyksessä oli 200 jäsentä (v.2014 jäseniä oli 181). Viuruniemen kyläyhdistyksen hallitukseen kuuluivat Saila Keronen puheenjohtaja,

Lisätiedot

Vuosikokous henkilöä, osanottajalista liitteenä, katso liite 1 (Mauno Mynttisen nimi puuttuu listalta).

Vuosikokous henkilöä, osanottajalista liitteenä, katso liite 1 (Mauno Mynttisen nimi puuttuu listalta). Mäntsälän Kennel ja Metsästysseura Ry Vuosikokous 2013 25.2.2013 Paikka: Ampumarata Paviljonki Aika: 25.2.2013 klo 18.00 Läsnä: 64 henkilöä, osanottajalista liitteenä, katso liite 1 (Mauno Mynttisen nimi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 Kuva Jari Niskanen TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 1. YLEISTÄ Lanneveden Jahti on perustettu vuonna 1963, vuosi 2016 oli yhdistyksen 53. toimintavuosi. Yhdistys kuuluu jäsenenä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 706 Sotkamon riistanhoitoyhdistys TOIMINTA-AJATUS: Riistanhoitoyhdistys on riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta anetussa laissa tarkoitetun riistanhoitomaksun maksaneiden

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY.

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY. Aika: 24.11.2012, klo 13.00 Paikka: ABC Seinäjoki, Vekaratehtaankatu 13, 60100 Seinäjoki Asia nro Liite nro 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2013 Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Tea Lassinaro Marjo

Lisätiedot

3. VALITAAN KAKSI PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAA, JA KAKSI ÄÄNTEN LASKIJAA

3. VALITAAN KAKSI PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAA, JA KAKSI ÄÄNTEN LASKIJAA SULKAVANKYLÄN METSÄSTYSSEURA RY:N KESÄKOKOUS SEURAN MAJALLA SU 2.8.2015 KLO 19.30 TYÖJÄRJESTYS 1. KOKOUKSEN AVAUS 2. VALITAAN PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI 3. VALITAAN KAKSI PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAA, JA KAKSI

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. 2. Valittiin kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Puheenjohtajana Janne Halunen

PÖYTÄKIRJA. 2. Valittiin kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Puheenjohtajana Janne Halunen PÖYTÄKIRJA Aika: 29.03.2017 Asia: Vuosikokous Paikka: Kempeleen Nuorisoseura 1. Puheenjohtaja Janne Halunen avasi kokouksen klo 18:00 2. Valittiin kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Puheenjohtajana

Lisätiedot

Outokummussa oli yksi ilveksen pyyntilupa ja se käytettiin heti jahdin alussa. Jahti toteutui yhteisjahtina kaikkien metsästys-seurojen kanssa

Outokummussa oli yksi ilveksen pyyntilupa ja se käytettiin heti jahdin alussa. Jahti toteutui yhteisjahtina kaikkien metsästys-seurojen kanssa Outokummun metsästysyhdistys Ry:n jäsentiedote 1/ 2012 Hyvä Outokummun metsästysyhdistyksen jäsen Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 26.2.2012. Kokouksen alussa palkittiin OMY.n kolme parasta pienpetojen

Lisätiedot

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA

Lisätiedot

UTSJOEN KIRKONKYLAN YHTEISEN KALAVEDEN OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS. 1 KOKOUKSEN AVAUS, hoitokunnan puheenjohtaja Mika Aikio.

UTSJOEN KIRKONKYLAN YHTEISEN KALAVEDEN OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS. 1 KOKOUKSEN AVAUS, hoitokunnan puheenjohtaja Mika Aikio. UTSJOEN KIRKONKYLAN YHTEISEN KALAVEDEN OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS POYTAKIRJA Paikka: Utsjoen kunnantalo, valtuustosali Aika: 28.03.2015 klo 12:00-15:15 1 KOKOUKSEN AVAUS, hoitokunnan puheenjohtaja

Lisätiedot

Pirttikosken Metsästysseura ry:n säännöt

Pirttikosken Metsästysseura ry:n säännöt Pirttikosken Metsästysseura ry:n säännöt 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENYYDET Yhdistyksen nimi: Kotipaikka: Pirttikosken metsästysseura ry Pyhäjoki, Oulun lääni Yhdistys on

Lisätiedot

AIKA 18.12.2001 kello 16.30. Ala-Ounasjoen Erästäjien toimitalo

AIKA 18.12.2001 kello 16.30. Ala-Ounasjoen Erästäjien toimitalo ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 18.12.2001 RIISTANHOITOYHDISTYS JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA AIKA 18.12.2001 kello 16.30 PAIKKA SAAPUVILLA Ala-Ounasjoen Erästäjien toimitalo Hannu Lukkarila Pentti Hyvärinen

Lisätiedot

3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin, että kokouksesta oli tiedotettu sääntöjen mukaisesti, joten se oli päätösvaltainen.

3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin, että kokouksesta oli tiedotettu sääntöjen mukaisesti, joten se oli päätösvaltainen. KESÄKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: 12.07.2012 klo 18.00 19.50 Ampumarata Yhteensä 43 osanottajaa, liitteenä osanottajaluettelo 1 KOKOUKSEN AVAUS Matti Roivainen avasi kokouksen 2 KOKOUKSEN TOIMIHENKILÖIDEN

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

PAIKKA City- hotelli, Pekankatu 9

PAIKKA City- hotelli, Pekankatu 9 ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 15.1.2002 RIISTANHOITOYHDISTYS JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA AIKA Kello 18.00 PAIKKA City- hotelli, Pekankatu 9 SAAPUVILLA PUHEENJOHTAJA ESITTELIJÄ PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ Hannu Lukkarila

Lisätiedot

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja 28.9. kello 18.00 Haukiputaan koululla 1. Kokouksen järjestäytyminen Katja Lahdenranta-Linna valittiin vuosikokouksen puheenjohtajaksi.

Lisätiedot

Vuosikokouksen pöytäkirja 2016

Vuosikokouksen pöytäkirja 2016 Vuosikokouksen pöytäkirja 2016 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki 2 Palkitseminen: Seuran myöntämät tunnustukset v.2015 kunnostautuneille jäsenilleen ammunta Raja Tiia riistanhoito Takala

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän kevätkokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n Vuosikokous 12.3.2008 Kiimingin Reposelässä.

Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n Vuosikokous 12.3.2008 Kiimingin Reposelässä. Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n Vuosikokous 12.3.2008 Kiimingin Reposelässä. KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus. - kokouksen avauksen suoritti Timo Tiiro 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja,

Lisätiedot

Metsästysseura Espoon Ähöttäjät RY. Esityslista 1/2017 iivisniemenkuja 4 e Espoo

Metsästysseura Espoon Ähöttäjät RY. Esityslista 1/2017 iivisniemenkuja 4 e Espoo YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika 8.4.2017 Klo 18:00 Paikka Luomannotko 2 saunatila. 1. KOKOUKSEN AVAUS 2. JÄRJESTÄYTYMINEN 2.1 Valittaneen kokoukselle puheenjohtajaksi Mikko Lang sihteeriksi

Lisätiedot

SALLAN RIISTANHOITOYHDISTYKSEN KOKOUS 2009

SALLAN RIISTANHOITOYHDISTYKSEN KOKOUS 2009 SALLAN RIISTANHOITOYHDISTYKSEN KOKOUS 2009 PÖYTÄKIRJA Aika: 19.2.2009 klo 18.00 alkaen Paikka: Sallan kunnanviraston valtuustosali Läsnä: Edustaja- ja ääniluettelo (liite 1) 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen

Lisätiedot

9) esitetään ja hyväksytään riistanhoitoyhdistyksen vuoden 2014 toimintakertomus

9) esitetään ja hyväksytään riistanhoitoyhdistyksen vuoden 2014 toimintakertomus 1) kokouksen avaaminen Rhy:n puheenjohtaja Asko Autio avasi kokouksen. Asko kertoi ajankohtaisista tapahtumista rhy:ssä. Vuoden 2014 pienpetokilpailun palkitut olivat 1 Ari hautakangas, 26 pienpetoa 2.

Lisätiedot

Alavuden metsästysseura ry Vuosikokous 22.01.2012 klo 15:00 Läsnä 20 jäsentä

Alavuden metsästysseura ry Vuosikokous 22.01.2012 klo 15:00 Läsnä 20 jäsentä Alavuden metsästysseura ry Vuosikokous 22.01.2012 klo 15:00 Läsnä 20 jäsentä 1 Kokouksen avaus: Puheenjohtaja Pertti Lähdevuori avasi kokouksen toivottaen osallistujat tervetulleeksi. 2 2 Palkitsemiset

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 Ala-Ounasjoen Erästäjät PÖYTÄKIRJA Johtokunta Rovaniemi 17.2.2010 ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 AIKA 17.2.2010 klo 18.00 PAIKKA Toimitalo, Erästäjänpolku OSALLISTUJAT Seuran jäseniä 25 liitteenä

Lisätiedot

Ala-Ounasjoen Erästäjien toimitalo

Ala-Ounasjoen Erästäjien toimitalo ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 17.12.2002 RIISTANHOITOYHDISTYS JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA AIKA Kello 17.00 PAIKKA PAIKALLA PUHEENJOHTAJA ESITTELIJÄ PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ Ala-Ounasjoen Erästäjien toimitalo Juha

Lisätiedot

Yhteensä 46 osanottajaa, liitteenä osanottajaluettelo

Yhteensä 46 osanottajaa, liitteenä osanottajaluettelo KESÄKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: 17.07.2014 klo 18.00 19.20 Kalimen maja Yhteensä 46 osanottajaa, liitteenä osanottajaluettelo 1 KOKOUKSEN AVAUS Matti Roivainen avasi kokouksen 2 KOKOUKSEN TOIMIHENKILÖIDEN

Lisätiedot

HAILUODON METSÄSTYSSEURA RY VUOSIKOKOUS 20.3.2016 KLO 13.00 Ampumaradan majalla

HAILUODON METSÄSTYSSEURA RY VUOSIKOKOUS 20.3.2016 KLO 13.00 Ampumaradan majalla HAILUODON METSÄSTYSSEURA RY VUOSIKOKOUS 20.3.2016 KLO 13.00 Ampumaradan majalla PÖYTÄKIRJA Läsnä oli 38 jäsentä. 1 Kokouksen avaus Seuran puheenjohtaja Toni Rantasuo avasi kokouksen ja toivotti osallistuja

Lisätiedot

Renkajärven suojeluyhdistyksen vuosikokous 31.01.2015

Renkajärven suojeluyhdistyksen vuosikokous 31.01.2015 Renkajärven suojeluyhdistyksen vuosikokous 31.01.2015 Vuosikokouksen asialista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 3. Kokouksen

Lisätiedot

5. Yhdistyksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon esittäminen

5. Yhdistyksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon esittäminen Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2014 Aika: 10.1.2014 klo 18.00 Paikka: Tampere, Messukylänkatu 23, Munkkimiesten kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Susanne Viljanmaa Aino Oura Marjo Westerlund Mika Selkamo

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Riistanhoitoyhdistyksen no ja nimi: 372 RUOVESI TOIMINTA-AJATUS: Riistanhoitoyhdistys on metsästäjäorganisaation paikallistason metsästysviranomainen, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi.

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi. KOTILAISTEN SUKUSEURA R.Y. PÖYTÄKIRJA VUOSISUKUKOKOUS 2013 Aika Lauantai 15.6.2013 kello 14.00 16.15 Paikka Kokoushotelli Gustavelund Kirkkotie 36, 01430 Tuusula Osanottajat Läsnäololuettelo liitteenä,

Lisätiedot

2 Kokouksen järjestäytyminen: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

2 Kokouksen järjestäytyminen: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 1 /6 Pohjois- Pohjanmaan ESITYSLISTA Kanakoiraharrastajat Ry. 26.04.2016 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaaminen 2 Kokouksen järjestäytyminen: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi

Lisätiedot

SANTALAHTI LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /6. Pyhämaan paloasema kokoustilat, Lyökintie PYHÄMAA

SANTALAHTI LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /6. Pyhämaan paloasema kokoustilat, Lyökintie PYHÄMAA 1/6 Aika 28.6.2014 klo 16:00 Paikka Pyhämaan paloasema kokoustilat, Lyökintie 7 23930 PYHÄMAA 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Olle Kari avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleeksi

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

YPÄJÄN RIISTAMIEHET ry. metsästysseuran säännöt

YPÄJÄN RIISTAMIEHET ry. metsästysseuran säännöt YPÄJÄN RIISTAMIEHET ry. metsästysseuran säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Ypäjän Riistamiehet ry. ja kotikunta Ypäjän kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa järkiperäistä metsästystä ja riistanhoitoa

Lisätiedot

Muhoksen Raviseura ry Vuosikokous

Muhoksen Raviseura ry Vuosikokous Muhoksen Raviseura ry Vuosikokous 19.4.2013 Paikka: Muhoksen Päiväkeskus Läsnä: Heikki Klemetti, Sanna Karhula, Heikki Risto, Pertti Nieminen, Milla Hedén, Johanna Pulliainen, Anne Pohjola, Pasi Pohjola,

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 19.3.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00.

LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00. LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00. VUOSIKOKOUS Aika 10.2.2009 klo 19.00 Paikka Lappeenrannan Upseerikerho Kokouksen avaus Seuran puheenjohtaja

Lisätiedot

6. KOKUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJA 1(3) 20.03.2013 TaLVI ry Sääntömääräinen kevätkokous Aika 20.03.2013 klo 18.25-18.55 Paikka ABC Lahdesjärvi, Automiehenkatu 39, Tampere Läsnä Osallistujaluettolo (liite 1) 1. KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan metsästysasetuksen (666/1993) 44 ja 45, sellaisena kuin ne ovat 44 asetuksessa 170/2011 ja 45 asetuksessa

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Aika klo Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti.

Aika klo Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti. LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA 1 LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA RY. VUOSIKOKOUS 2016 pöytäkirja Aika 19.2.2016 klo 18.00 19.00 Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan

Lisätiedot

Saaren Erämiesten toimitalo

Saaren Erämiesten toimitalo ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 3.9.2002 RIISTANHOITOYHDISTYS JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA AIKA Kello 18.00 PAIKKA SAAPUVILLA Saaren Erämiesten toimitalo Juha Seurujärvi Pentti Hyvärinen Ari Lohiniva Martti

Lisätiedot

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com 1/3 Willimiehen Disc Golf ry:n sääntömääräinen syyskokous 2013 Aika:!! klo 17.00 Paikka:! Skinnarilankatu 34, huone 7531, Lappeenranta

Lisätiedot

Aika: 24.1.2015 klo 17.00 Paikka: Tampere, Media 54 saunatila iso, Satakunnankatu 18 A, 5.krs

Aika: 24.1.2015 klo 17.00 Paikka: Tampere, Media 54 saunatila iso, Satakunnankatu 18 A, 5.krs Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2015 Aika: 24.1.2015 klo 17.00 Paikka: Tampere, Media 54 saunatila iso, Satakunnankatu 18 A, 5.krs Läsnä: Ari Immonen Jari Yltävä Tarja Myry Aino Oura Petri Immonen Veli-Matti Viitala

Lisätiedot

Jäsentiedote 2/2017. Sääntömääräinen syyskokous Tesoman Jäähalli Tuomarinkatu 7, Tampere

Jäsentiedote 2/2017. Sääntömääräinen syyskokous Tesoman Jäähalli Tuomarinkatu 7, Tampere Jäsentiedote 2/2017 Sääntömääräinen syyskokous 29.11.2017 Tesoman Jäähalli Tuomarinkatu 7, 33310 Tampere Lähde: http://www.tampere.fi/tilakeskus/rakennuttaminen/kaynnissaolevatrakennushankkeet/tesomanjaahalli.html

Lisätiedot

Tapani Saarinen toivotti syyskokoukseen osallistuneet johtokunnan puolesta tervetulleiksi ja avasi syyskokouksen klo 18:05.

Tapani Saarinen toivotti syyskokoukseen osallistuneet johtokunnan puolesta tervetulleiksi ja avasi syyskokouksen klo 18:05. Kangasalan Melojat ry TYÖJÄRJESTYS Kangasalan Melojien syyskokous Aika: 22.11.2016 klo 18:00 Paikka: Vesaniemen takkahuone, Kangasala 1 Kokouksen avaus Tapani Saarinen toivotti syyskokoukseen osallistuneet

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kiltakunnan kokous 5/2015

PÖYTÄKIRJA Kiltakunnan kokous 5/2015 Aalto ENG Sivu 1 (5) PÖYTÄKIRJA Kiltakunnan kokous 5/2015 Aika: Keskiviikko 25.2.2015 klo 18.00 Paikka: AddLab, Konetekniikka K4, Sähkömiehentie 4G 1. Kokouksen avaaminen Kiltakunnan 2015 puhemies Niko

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(7) Edustajisto 6/12 16.4.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 16.4.2012 Klo 17.

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(7) Edustajisto 6/12 16.4.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 16.4.2012 Klo 17. PÖYTÄKIRJA 1(7) EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 1207 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Juho Karhumäki pj paikalla 2 Eetu Salminen vpj paikalla 3 Salla Korhonen paikalla

Lisätiedot