PERÄ-UURASTEN METSÄSTYSSEURA RY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERÄ-UURASTEN METSÄSTYSSEURA RY"

Transkriptio

1 PERÄ-UURASTEN METSÄSTYSSEURA RY Vuosikokouksen pöytäkirja 2016

2 PERÄ-UURASTEN METSÄSTYSSEURA RY:n VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika ja paikka: Jahtimaja Hukkapenkka klo 19.00, Kivimäentie 248, Kotala 1. Kokouksen avaus Seuran puheenjohtaja Ari Tapanainen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja muiden toimihenkilöiden valinta. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Tapanainen, sihteeriksi Tommi Ylinen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Pentti Tuominen ja Pasi Leppämäki, pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, sekä osallistujien toteaminen. Kokouksesta oli ilmoitettu seuran internet-sivuilla, ilmestyneessä Suomenselän Sanomat lehdessä, sekä kokousajankohdasta oli tehty päätös kesäkokouksessa. Paikalla oli 18 seuran jäsentä. Kokouksen osallistujat todettiin kiertävällä nimilistalla. (Liite 1) Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Osallistujille jaettiin esityslista, joka hyväksyttiin työjärjestykseksi. (Liite 2) 5. Vuoden 2015 toimintakertomuksen hyväksyminen. Hyväksyttiin vuoden 2015 toimintakertomus Saalis- sekä riistahoitotiedot päätettiin kysellä metsästäjiltä Metsästysseuran tiedotteen yhteydessä lähetettävällä kyselylomakkeella. Tiedot täydennetään toimintakertomukseen. (Liite 3) 6. Vuoden 2015 tilinpäätös ja toiminnantarkastuksen hyväksyminen. Käytiin läpi vuoden 2015 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto. Kokous hyväksy vuoden 2015 tilinpäätöksen. (Liite 4) 7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille. Kokous myönsi puheenjohtajalle, johtokunnalle ja muille tilivelvollisille tili- ja vastuuvapauden vuoden 2015 tileistä ja toiminnasta. 8. Seuran puheenjohtajan valinta vuodelle Seuran puheenjohtajaksi valittiin Ari Tapanainen. 9. Johtokunnan jäsenten valinta. Johtokunnasta erovuorossa ovat Osmo Setälä ja Pentti Tuominen Johtokuntaan valittiin kaudelle jäsenet: Osmo Setälä ja Pentti Tuominen 10. Toiminnantarkastajien valinta vuodelle Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2016 valittiin: Matti Perälampi ja Jussi Korhonen, varalle: Jussi Kohtala, Aulikki Länsiaho. Perä-Uurasten Metsästysseura ry. Y-tunnus

3 PERÄ-UURASTEN METSÄSTYSSEURA RY:n VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2016 ja sen hyväksyminen. Kokous kävi läpi ja hyväksyi seuran toimintasuunnitelman vuodelle (Liite 5) 12. Vahvistetaan jäsenmaksu vuodelle Kokous päätti korottaa seuran jäsenmaksua viidellä eurolla. Maksut vuodelle 2016: jäsenmaksu 45, seuran maattoman liittymismaksu 200, hihamerkin hinta 8, vieraskortin hintai 12 /vrk, sekä ns. kausilupa 60. Hirvijahdin liittymismaksu vahvistetaan kesäkokouksessa. Kannattavien henkilö- ja yhteisöjäsenten maksut määrittää johtokunta tapauskohtaisesti. Vieraskorttia lunastaessa on mainittava kerhon jäsen kenen kanssa vieras on metsästämässä. Tämä voidaan tehdä esim. mainitsemalla nimeltä pankkitositteessa tai käyttämällä maksaessa jäsenen viitenumeroa. Vieraskortin maksupäivä on oltava sama kuin itse metsästyspäivä. Kokous päätti aloittaa valmistelun ikään kohdistuvasta jäsen maksusta. Esimerkiksi, että yli 75 vuotiaat jäsenet saavat 50% alennuksen jäsenmaksuista. Kokous päätti tehdä Seppo Autiosta Perä-Uurasten metsästysseuran kunniajäsenen. 13. Vahvistetaan vuoden 2016 tulo- ja menoarvio. Seuran tulot vuonna 2016: 3183 Seruran menot vuonna 2016: 3055, suunniteltu ylijäämä 128 Vahvistettiin seuran talousarvio (Liite 6). 14. Uusien jäsenien valinta. Seuraan ei ilmoittautunut uusia jäsenehdokkaita. 15. Valitaan hirvenmetsästyksen johtaja ja karhunmetsästyksen johtaja, sekä varajohtajat. Vuodelle 2016 Hirvenmetsästyksen johtajaksi valittiin Mikko Särkänlahti. Hirvenmetsästyksen varajohtajiksi valittiin: 1. Osmo Setälä, 2 Pasi Leppämäki. 3. Liisa Korhonen, 4. Jani Myllymaa, 5. Pentti Tuominen, 6. Lassi Koski, 7.Risto Laakso. Hirvestyksen johtaja on ainoa joka antaa luvan hirven metsästykseen, niin viikkojahdissa kuin viikonloppunakin. Hirvestyksen johtajat kokoontuvat ennen kauden alkua kertaamaan hirvijohtajan tehtävät ja vastuut. Hirvijohtajat tullaan vahvistamaan vielä kesäkokouksen yhteydessä. Kehitetään kartta hirvipassipaikoista, joka jaetaan yhteiseen käyttöön ja säilötään Hukkapenkalle. Yritetään myös merkitä passipaikat selvästi luontoon. Hirvestyksen yhdyshenkilöksi valittiin Mikko Särkänlahti. Suurpetojen metsästyksen (karhu, ilves, susi) yhdyshenkilöksi valittiin Liisa Korhonen, vara henkilöksi nimettiin Lassi Koski. Nimenkirjoitusoikeudet hirvi sekä suurpeto asioissa on Mikko Särkänlahdella, Liisa Korhosella sekä Lassi Koskella. 16. Seuran edustajat eri kokoukset, tilaisuudet ja maanvuokraryhmä. Naistoimikunnan toimintaa ja perustaa kehitetään tulevan kesän aikana. Toimikunnan vetäjänä toimii Ritva Heinämäki-Koski ja jäseninä Hanna Savolainen, Päivi Lampinen, Piia Kahila, Heidi Rytky-Ylinen. Perä-Uurasten Metsästysseura ry. Y-tunnus

4 PERÄ-UURASTEN METSÄSTYSSEURA RY:n VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Seuraa kokouksissa ja tilaisuuksissa edustaa puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilöt. Hirviasioissa Mikko Särkänlahti. Karhu sekä muut suurpetoasioissa Liisa Korhonen, varalla Teijo Vuorivuo sekä Lassi Koski, tai tarvittaessa puheenjohtajan valtuuttama henkilö. Maanvuokraryhmässä toimivat Lassi Koski, Erkki Korhonen, Tommi Ylinen ja Simo Lampinen. Vuokraustoiminnassa kaikki seuran jäsenet ovat velvollisia avustamaan yhteyksiensä kautta. 17. Pienpetojen pyyntikilpailu 2015 ja sen tulokset. Pienpetokilpailun voittaja on se, joka on määrällisestisaalistanut eniten pienpetoja seuran alueelta. Ensimmäinenpalkinto on 85, toinen palkinto 70 ja kolmas palkinto 50. Tulokset 2015: 1. Pentti Ylä-Hallinen (13 minkkiä) 2. Kalevi Laakso (2 näätää, 4 supea, mäyrä, 2 kettua) 3. Lassi Koski (3 supea, 3 minkkiä, mäyrä) 18. Ammunta ja pilkkikilpailu, paikka ja ajankohta. Perinteinen pilkki- sekä haulikkoammuntakilpailu järjestetään yhdessä Rantalehdon metsästysseuran kanssa, lauantaina alkaen klo Kokoontumispaikkana Hukkapenkka, klo 8:30. Pilkkikilpailu järjestetään Kotalan asemanrannan läheisyydessä. Ammunta järjestetään Hukkapenkan läheisyydessä. 19. Hirviammunnan harjoitukset. Hirviammunnan harjoituksia pidetään Virtain ampumaradalla, ennen hirvestyksen aloittamista. Päivänmäärä tarkennetaan kesäaikana ja ilmoitetaan seuran internet-sivuilla sekä tekstiviestillä. 20. Virsula, Hukkapenkka, talkootyöt sekä hirvien nuolukivet, hankinta, säilytys. Virsulan ympäristö pidetään siistinä ja huolletaan tarvittaessa. Nuolukiviä löytyy Virsulasta ja Leppämäestä. Jos kivet loppuvat, Pentti Tuominen tietää mistä voi hankkia lisää. Kokous päätti, että hirviporukan talkoita järjestetään tulevan kesän aikana kuutena päivänä. Jokaisen hirviporukkaan kuuluvan tulee osallistua talkoisiin vähintään neljänä päivänä. Jos jäsen ei pysty osallistumaan sovittua määrää talkoo päiviä, joutuu jäsen maksamaan 50 suuruisen sanktiomaksun. Talkoopäivät ilmoitetaan seuran tiedotteessa. 21. Seuran kesäkokouksen ajankohta, aika ja paikka Seuran kesäkokous pidetään Hukkapenkassa, Kivimäentie 248, Kotala, klo 19.00, johtokunta klo Muut mahdolliset asiat. Osmo Setälä ja Tommi Ylinen tekevät selvityksen sähköisistä karttapalveluista, joita seura voisi käyttää hyväkseen alueen vuokrauksissa sekä metsästyksen lupa-alueiden selvennyksissä. Selvitys esitellään seuran kesäkokouksessa Hirvilaskenta alueelle tehdään helikopterilla. Helikopterilaskennan hinta on 10c/ha. Hukkapenkan kylmäkoneikon toiminnan varmentamiseksi, suodattimeen tullaan asentamaan lämmitin. Myös hälytys vikatilanteen sattuessa on suunnitteilla. Perä-Uurasten Metsästysseura ry. Y-tunnus

5 PERÄ-UURASTEN METSÄSTYSSEURA RY:n VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Johtokunta päätti lopettaa metsästysseuran toisen pankkitilin.yhden tilin käyttäminen yksinkertaistaa sekä selkeyttää tilitoimintoja. Lopetettava tili on tunnettu hirviporukan tilinä. 23. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:00 ja kiitti osallistujia hyvästä kokouksesta. Liitteet; Liite 1 - osallistujalista Liite 2 - esityslista Liite 3 toimintakertomus 2015 Liite 4 - tuloslaskelma ja tase 2015 Liite 5 toimintasuunnitelma 2016 Liite talousarvio Liite 7 pienpetojen pyyntikilpailu tulokset Ari Tapanainen puheenjohtaja Tommi Ylinen sihteeri Olemme käyneet läpi ja lukeneet Perä-Uurasten metsästysseura ry:n vuosikokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Virroilla 2016 Pentti Tuominen Pasi Leppämäki Perä-Uurasten Metsästysseura ry. Y-tunnus

6

7

8

9 PERÄ-UURASTEN METSÄSTYSSEURA RY:n VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika ja paikka: Jahtimaja Hukkapenkka klo Kivimäentie 248, Kotala 1. Kokouksen avaus. 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja muiden toimihenkilöiden valinta. 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, sekä osallistujien toteaminen. 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. 5. Vuoden 2015 toimintakertomuksen hyväksyminen. 6. Vuoden 2015 tilinpäätös ja toiminnantarkastuksen hyväksyminen. 7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille. 8. Seuran puheenjohtajan valinta vuodelle Johtokunnan jäsenten valinta. 10. Toiminnantarkastajien valinta vuodelle Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2016 ja sen hyväksyminen. 12. Vahvistetaan jäsenmaksu vuodelle Vahvistetaan vuoden 2016 tulo- ja menoarvio. 14. Uusien jäsenien valinta. 15. Valitaan hirvenmetsästyksen johtaja ja karhunmetsästyksen johtaja, sekä varajohtajat. 16. Seuran edustajat eri kokoukset, tilaisuudet ja maanvuokraryhmä. 17. Pienpetojen pyyntikilpailu ja sen tulokset. 18. Ammunta ja pilkkikilpailu, paikka ja ajankohta. 19. Hirviammunnan harjoitukset. 20. Virsula, Hukkapenkka, talkootyöt sekä hirvien nuolukivet, hankinta, säilytys. 21. Seuran kesäkokouksen ajankohta, aika ja paikka. 22. Muut mahdolliset asiat. 23. Kokouksen päättäminen. Perä-Uurasten Metsästysseura ry. Y-tunnus

10

11 PERÄ-UURASTEN METSÄSTYSSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 2015 Metsästysalueet Virtain, Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kunnissa HALLINTO JA JÄSENET Johtokunta Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet; Sihteeri Rahastonhoitaja Toiminnantarkastajat (varalla) Ari Tapanainen Liisa Korhonen Liisa Korhonen Jani Myllymaa Pentti Tuominen Osmo Setälä Tommi Ylinen Ritva Heinämäki-Koski Jussi Korhonen ja Martti Perälampi Jussi Kohtala ja Pentti Kangasaho Johtokunta piti 2 kokousta, talvi/vuosikokous oli , kesäkokous Hallitus kokoontui 2 kertaa. Jäsenmäärä oli henkilöä. Metsästysaluetta hirvieläinten metsästyksessä 4350 ha ja muilla 3882 ha Kiinteistöt ja niiden huolto VIRSULA: Huoltotoimintaan ei ollut tarvetta. Piha-aluetta on haravoitu ja siistitty. Polttopuita on tehty. HUKKAPENKKA: Pihaan on rakennettu varastorakennus, loppurakentaminen vuoden 2016 aikana. Varsinaisia tiloja ja laitteita on viimeistelty. Polttopuita on tehty. Muuta (jaostot, ym.) Hirvipukkeja uusittu, ampuma alueita siivottu sekä uudistettu passipaikkoja, Pienpetoloukkuja rakennettu. Metsästyksen valvojina ovat toimineet kaikki seuran metsästävät jäsenet, johtokunnalle/puheenjohtajalle ei ole ilmoitettu mahdollisista rikkeistä. Y-TUNNUS

12 RIISTANHOITO (riistanhoitosuunnitelmat, elinympäristöjen hoito ja parantaminen, riistapellot, pienpetojen ja rauhoittamattomien eläinten pyynti, pöntötys, ruokinnan suunnittelu ja toteutus, riistaistutukset, talkoot, riistavahinkojen estäminen, muuta) Riistan ruokintapisteitä 5 kpl Pienpetojen pyyntikilpailu. Suolakiviä pyyntialueille. Riistapeltoja n. 2,5 ha RIISTAKANNAT JA RIISTALASKENNAT (hirvieläinten seuranta, suurpetoyhdysmiehet, riistakolmiot, vesilintulaskennat, muut laskennat, muuta riistan seurantaa, havaintoja riistakantojen tilasta) Hirvikannan kehitystä seurattu. Metsäkanalintujen poikueita seurattu jäsenten toimesta ja todettu vuosi 2012 hyväksi edellisiin vuosiin nähden. Suurpeto kantoja seurattu. Riistakameralla saatu useita kuvia karhuista. Alueella karhuja ja talvipesiä. Karhujahtiin seuran jäseniä osallistui Keuruun puolella, sekä Pohjois-Hämeen puolella. Ilves havaintoja tehty ja pentueita selvitetty. Ilves jahtiin osallistuttu yhteisluvalla. Susi havaintoja alueella tehty. Laumaa alueella ei ole. METSÄSTYS (metsästyksen suunnittelu, hirvieläinten metsästyksen järjestelyt, vieraskortit, valvonta, muuta) Mikko Särkänlahti toiminut hirvenmetsästyksen johtajana. Karhujahtiin seuran jäseniä osallistui Keuruun puolella, sekä Pohjois-Hämeen puolella. Ilves jahti yhteisalueella. AMPUMATOIMINTA (ampumarata ja sen huolto, harjoitukset, kilpailutoiminta, muuta) Hirvikoe/harjoitukset järjestetty. Perinteinen haulikkokisa oli kevään pilkkikilpailuiden yhteydessä. Y-TUNNUS

13 KENNELTOIMINTA (kokeet, näyttelyt, tuomaritoiminta, muuta) ei ole ollut vuoden aikana KOULUTUS JA NEUVONTA (koulutus- ja neuvontatilaisuudet, nuorisotyö, riista- ja eräpolkukilpailut, muuta) Karhunpeijais tapahtuman yhteydessä metsästyksestä Kotalassa, kerrottu asiasta kiinnostuneille. TIEDOTUSTOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA (peijaiset, yleisötilaisuudet, yhteistyö maanomistajiin ja sidosryhmiin, tiedotustapahtumat, muuta) Perä-Uurasten MS:n perinteiset pilkki- ja ammuntakilpailut järjestettiin Hukkapenkassa yhdessä Rantalehdon eräkerhon kanssa. Hirvipeijaiset Kotala Talolla HUOMIONOSOITUKSET (ansiomerkit: merkki, merkin saaja ja päivä, viirit: saaja ja päivä, merkkipäivät, muut huomionosoitukset) Rantalehdon Eräkerhon täyttäessä vuosia seura lahjoitti kerholle Lasse Kangasjärven veistämän karhu patsaan. Hirvipeijaisten yhteydessä seuran varapuheenjohtaja Liisa Korhonen palkittiin riistanhoidon pronssisella ansiomerkillä pitkäaikaisesta työstä seuran ja riistanhoidon hyväksi. LISÄTIETOJA Y-TUNNUS

14 RIISTANHOITO Riistan ruokintapaikkoja metsäkanalinnut, hirvi, kpl Ruokinnassa käytettiin peltokanalinnut, kpl jänikset, kpl T I L A S T O - O S A vesilinnut, kpl muuta, mitä?, kpl pienet hirvieläimet, kpl muuta, mitä?, kpl rehukaali, kg rehurapsi, kg heinä, kg muuta, mitä?, kg keinorehu, kg suola, kg juurekset, kg Elinympäristöjen parantaminen vesilinnut, metsäriista, peltoriista, kohdetta kohdetta kohdetta Pesimäpönttöjä maastossa Riistapeltoja telkkä, kpl muita, kpl kohdetta, kpl Riistaa istutettiin vesilintuja, fasaani, kpl peltopyy, kpl kpl Pienpetojen ja rauhoittamattomien eläinten pyynti Pyyntilaitteita käytössä: loukut, kpl HIRVIELÄINVAHINGOT Vahinkoja torjuttiin, kohteiden määrä, kpl RIISTALASKENNAT (pinta-ala tai kappalemäärä ja osallistujien määrä) hirvien maalaskenta ha henk. hirvien lentolaskenta ha henk. vesilintujen pistelaskenta ha henk. 4 muita, kohdetta yhteensä, ha muita, mitä?, kpl hetitappavat raudat, kpl jalkanarut, kpl varishäkki, kpl riistakolmioita kesä kpl henk. riistakolmioita talvi kpl henk. muita laskentoja, mitä? ha henk. METSÄSTYS (rauhoitukset, rajoitukset, valvonta ja pyyntiluvanvarainen metsästys) Mitä rajoituksia käytettin (rasti) alueellisia lajikohtaisia ajallisia kiintiöitä Koskivat lajeja (rasti, jos on) metso x teeri pyy riekko muu, mikä? (koppelo) Metsästyksen vartijoita, henk. Alueella havaittuja metsästysrikoksia ja -rikkomuksia, kpl 0 Pyyntiluvanvarainen metsästys hirvi v.h.-peura metsäkauris muu muu muu muu 2,5 pyyntilupia Ei tarvitse saalis AMPUMATOIMINTA Seuralla ampumaratoja (rasti) haulikko hirvi luodikko muu, mikä? Seura järjesti kilpailuja kpl haulikko 1 hirvi luodikko eräpolku muu KOULUTUS JA NEUVONTA SEKÄ TIEDOTUS JA YHTEISTOIMINTA (kpl) Seura järjesti koul.- neuv.til. 1 nuoriso-, koululaistil. peijaiset, suhdet. 1 muita SAALISMÄÄRÄ (laji, kpl) METSÄJÄNIS MÄYRÄ 2 PUNASOTKA METSO RUSAKKO VILLISIKA TUKKASOTKA PELTOPYY PIISAMI METSÄHANHI HAAHKA FASAANI KETTU 2 MERIHANHI ALLI NOKIKANA SUPIKOIRA 7 HAAPANA TELKKÄ LEHTOKURPPA KÄRPPÄ TAVIT 2 KOSKELOT SEPELKYYHKY MINKKI 16 SINISORSA PYY LOKIT HILLERI JOUHISORSA RIEKKO VARISLINNUT NÄÄTÄ 2 LAPASORSA TEERI 9 Täydennetään vuosikokouksen yhteydessä. Y-TUNNUS

15

16

17

18

19

20 PERÄ-UURASTEN METSÄSTYSSEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2016 YLEISTÄ (jäsenistö, kokoukset, maanvuokraus) Jäseniä pyritään aktivoimaan ja seuraan pyritään saamaan ehdot täyttäviä jäseniä. Nuoret jäsenet koetaan erittäin tervetulleiksi. Vuoden aikana järjestetään 2 yleistä kokousta; vuosikokous (talvi) ja kesäkokous. Johtokunta kokoontuu vähintään 2 kertaa. Maanvuokrausta hoitaa maanvuokraryhmä ja yhteistoimintaa maanomistajien ja metsästäjien kanssa pyritään edelleen parantamaan. Maanomistuksen pirstoutuminen ja omistajien kaupunkilaistuminen lisää työmäärää. Huomaavaisen ja muiden luonnossa liikkujien huomioiminen on korostettua toiminnassamme. Hirvivaja Hukkapenkan piharakennuksen viimeistelytöitä jatketaan. Kaikkien seuranjäsenten tulee omassa toiminnassaan huomioida aselain määräykset ja metsästykseen yleisesti tällä hetkellä kohdistuvat mielipiteet ja ajatukset. Huomioitava myös aseiden kuljetus. RIISTANHOITO (riistanhoitosuunnitelmat, elinympäristöjen hoito ja parantaminen, riistapellot, pienpetojen ja rauhoittamattomien eläinten pyynti, pöntötys, ruokinnan suunnittelu ja toteutus, riistaistutukset, talkoot, riistavahinkojen estäminen, muuta) Ruokintapisteet ja niiden hoito pidetään ennallaan. Hirvieläinten nuolukivet tarpeen mukaan. Metsästyksen kohdentamisessa huomioidaan myös vahinkoeläimet. Pienpetopyyntiin kannustetaan ja jäsentenvälistä pienpetokilpailua jatketaan. Pyritään tarvittaessa parantamaan taimikkoalueiden ympäristössä pöllöjen elinolosuhteita, koska maanomistajat ovat tuoneet asian esiin. Riistapeltoja eläimille tarpeen mukaan. RIISTAKANNAT JA RIISTALASKENNAT (hirvieläinten seuranta, suurpetoyhdysmiehet, riistakolmiot, vesilintulaskennat, muut laskennat, muuta riistan seurantaa, havaintoja riistakantojen tilasta) Hirvieläinten kantoja seurataan. Suurpetojen jäljet pyritään tarkastamaan ja niistä tehdään ilmoitus riistanhoitoyhdistykselle. Jos tulevaisuudessa halutaan saada lisää ilveksen kaatolupia, varsinkin pentueista on saatava tietoa. Tietoa on kerättävä mielellään liikaa, kuin liian vähän. Metsäkanalintujen, sekä jänisten kantoja tarkkaillaan ja tarvittaessa saalismääriä rajoitetaan. Pyritään noudattamaan riistanhoitopiirin ohjeita ja suosituksia, sekä toteuttamaan toimintoja naapuriseurojen toiminta tapojen mukaan. 1

21 METSÄSTYS (metsästyksen suunnittelu, hirvieläinten metsästyksen järjestelyt, vieraskortit, valvonta, muuta) Metsästyksen suunnittelussa otetaan huomioon kantojen vaihtelut, asiaa käsitellään kesäkokouksessa ja huomioidaan myös riistanhoitopiirin suositukset. Hirvieläinten metsästyksessä toimitaan yhteislupaperiaatteella ja noudatetaan riistanhoitoyhdistyksen suositusta. Suurpetojen pyyntilupien ja metsästyksenjohtoon nimetään talvikokouksessa henkilöt. Pohjois-Hämeen riistanhoitopiirin alueen karhun kaatolupaa haetaan yhteisalueelle. Ilves luvat haetaan yhteisalueelle. Mahdollisissa susiasioissa suurpeto asioiden yhteyshenkilö hoitaa asiat. Vieraskortteja myydään halukkaille, myös kausilupamahdollisuus. Metsästysalueiden valvontaa toteutetaan jäsenten toimesta ja mahdollisista valvontarikkeistä jäsenet ilmoittavat johtokunnalle. Verekseltään tavatuista asioista yhteydenotto välittömästi. Metsästyksessä noudatetaan varovaisuutta ja esiinnytään asiallisesti, tavoitteena positiivisen kuvan antaminen metsästyksestä. AMPUMATOIMINTA (ampumarata ja sen huolto, harjoitukset, kilpailutoiminta, muuta) Perinteinen haulikko ammuntakilpailu järjestään keväällä. Tarvittaessa muutakin ampumaharjoittelua voidaan järjestää. Yhteinen hirviharjoittelu ja ampumakoe tapahtuma järjestetään elokuussa 2016 Aselaki tiukentaa asioita ja lupahakemuksiin saa seuralta jäsen ilmoituksen liitteeksi. KENNELTOIMINTA (kokeet, näyttelyt, tuomaritoiminta, muuta) Seuran alueet ovat käytettävissä koirien koulutukseen, jos se ei häiritse metsästystä eikä riistakantaa. KOULUTUS JA NEUVONTA (koulutus- ja neuvontatilaisuudet, nuorisotyö, riista- ja eräpolkukilpailut, muuta) Koulutus ja neuvontatilaisuuksia järjestetään tarvittaessa. Seura korvaa edelleen hygieniapassin suorittamisen. Mahdolliseen lihankäsittelykoulutukseen osallistumiseen kannustetaan. Nuoria pyritään aktivoimaan. Mahdollisia koululais- ja nuorisotapahtumia järjestetään. 2

22 TIEDOTUSTOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA (peijaiset, yleisötilaisuudet, yhteistyö maanomistajiin ja sidosryhmiin, tiedotustapahtumat, muuta) Pilkki ja haulikkokisa kevättalvella Kotalan Karhumarkkinoiden yhteydessä seuran edustaja paikalla Hirvipeijaiset maanomistajille syksyllä Kotala-talolla. Naapuriseurojen ja riistanhoitoyhdistyksen kanssa tehdään yhteistoimintaa. HUOMIONOSOITUKSET (ansiomerkit, viirit, muut huomionosoitukset) Johtokunta myöntää ja hakee tarvittaessa huomionosoitukset. LISÄTIETOJA Varojen käytön päätavoitteet Seuran toiminta kulujen hoitaminen sekä varojen kerääminen yhtiöiden maavuokria varten. Lahtivajan rakentaminen on erillisellä budjetilla. Hirviryhmä toimii erillisellä budjetilla. Tulojen hankintaan liittyvät toimenpiteet Jäsenmaksut, liittymismaksut. Talkoot. Toiminta- ja taloussuunnitelma vahvistetaan talvikokouksessa helmikuun 20 päivänä vuonna

23 4

24

25 vuosikokous 2016 PERÄ-UURASTEN METSÄSTYSSEURA ry Talousarvio esitys vuodelle 2016 (metsästysseura, hirviryhmä omalla budjetilla) Tulot Jäsenmaksutuotot Menot Hallintokulut Jäsenmaksut 2655 jäsenmaksu 45 Ilmoitukset 200 Liittymismaksut 300 Palvelumaksut 80 Vieraskortit 48 Nettisivut ,00 Postikulut 60 Muut tuotot Muut hallintokulut 100 vuokratuotot ,00 talkootuotot 100 Yleiskulut satunnaistuotot Riistanhoitotyö ,00 Vuokrat 300 Sähkö 280 Vesimaksut 50 Vakuutusmaksut 350 Tiemaksut 75 Koulutus 50 Suhdetoiminta 50 Kilpailut 300 Muut yleiskulut 200 Kiinteistöjen ylläpito ja korjaus Virsula 100 Hukkapenkka ,00 300,00 Ylijäämä 128, , ,00

26

27

TOIMINTAKERTOMUS vuodelta (numerotiedot liitteenä, sivu 4)

TOIMINTAKERTOMUS vuodelta (numerotiedot liitteenä, sivu 4) Metsästysseura/seurue TOIMINTAKERTOMUS vuodelta (numerotiedot liitteenä, sivu 4) Metsästysalueet kunnassa/kunnissa HALLINTO JA JÄSENET Johtokunta Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet Sihteeri Rahastonhoitaja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 (numerotiedot liitteenä, sivu 4)

TOIMINTAKERTOMUS 2012 (numerotiedot liitteenä, sivu 4) HIMANGAN METSÄTYSSEURA Metsästysseura/seurue TOIMINTAKERTOMUS 2012 (numerotiedot liitteenä, sivu 4) Metsästysalueet : Himangan kunnassa HALLINTO JA JÄSENET Johtokunta Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet

Lisätiedot

PERÄ-UURASTEN METSÄSTYSSEURA RY

PERÄ-UURASTEN METSÄSTYSSEURA RY PERÄ-UURASTEN METSÄSTYSSEURA RY Vuosikokouksen pöytäkirja 2017 PERÄ-UURASTEN METSÄSTYSSEURA RY:n VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 24.2.2017 Aika ja paikka: Jahtimaja Hukkapenkka 24.2.2017 klo 19.00, Kivimäentie

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2010 (numerotiedot liitteenä, sivu 4)

TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2010 (numerotiedot liitteenä, sivu 4) KAITURIN ERÄ RY. Metsästysseura/seurue TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2010 (numerotiedot liitteenä, sivu 4) Metsästysalueet Ruokolahden kunnassa/kunnissa HALLINTO JA JÄSENET Johtokunta Sihteeri Rahastonhoitaja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2015

TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2015 Lietson Erä ry Metsästysseura/seurue TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2015 Metsästysalue Kiteen kunnassa HALLINTO JA JÄSENET Johtokunta Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet Kari Havukainen Mika Heikkinen Kaija

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2016 (numerotiedot liitteenä, sivu 4)

TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2016 (numerotiedot liitteenä, sivu 4) Pyhä-Saukko ry Metsästysseura TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2016 (numerotiedot liitteenä, sivu 4) Metsästysalueet Pelkosenniemen kunnassa HALLINTO JA JÄSENET Johtokunta Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet

Lisätiedot

MYLLYMAAN ERÄMIEHET Metsästysseura/seurue. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2010 (numerotiedot liitteenä, sivu 4) Pentti Haapahuhta.

MYLLYMAAN ERÄMIEHET Metsästysseura/seurue. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2010 (numerotiedot liitteenä, sivu 4) Pentti Haapahuhta. MYLLYMAAN ERÄMIEHET Metsästysseura/seurue TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2010 (numerotiedot liitteenä, sivu 4) Metsästysalueet Sastamalan ja Kiikoisten kunnissa HALLINTO JA JÄSENET Johtokunta Puheenjohtaja

Lisätiedot

Pyhä-Saukko ry Pöytäkirja TALVIKOKOUS Aika: klo 12:00 Paikka: Pyhän Asteli

Pyhä-Saukko ry Pöytäkirja TALVIKOKOUS Aika: klo 12:00 Paikka: Pyhän Asteli Pyhä-Saukko ry Pöytäkirja 28.2.2016 TALVIKOKOUS Aika: 28.2.2016 klo 12:00 Paikka: Pyhän Asteli 1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa Puheenjohtajaksi

Lisätiedot

PERÄ-UURASTEN METSÄSTYSSEURA RY. Perä-Uurasten MS ry:n kesäkokouksen pöytäkirja klo Hukkapenkka Kivimäentie 248, Kotala

PERÄ-UURASTEN METSÄSTYSSEURA RY. Perä-Uurasten MS ry:n kesäkokouksen pöytäkirja klo Hukkapenkka Kivimäentie 248, Kotala PERÄ-UURASTEN METSÄSTYSSEURA RY Perä-Uurasten MS ry:n kesäkokouksen pöytäkirja 19.8.2016 klo 19.00 Hukkapenkka Kivimäentie 248, Kotala 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Ari Tapanainen avasi kokouksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2010 (numerotiedot s 4 ja kilpailutulokset ja muut liitteenä, sivut 5-9)

TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2010 (numerotiedot s 4 ja kilpailutulokset ja muut liitteenä, sivut 5-9) Petäjämäen-Laitilanniemen Metsästysseura ry:n TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2010 (numerotiedot s 4 ja kilpailutulokset ja muut liitteenä, sivut 5-9) Metsästysalueet Leppävirran kunnassa ja Suonenjoen kaupungissa

Lisätiedot

PERÄ-UURASTEN METSÄSTYSSEURA RY. Perä-Uurasten MS ry:n kesäkokouksen pöytäkirja. 14.8.2015 klo 19.00 Hukkapenkka Kivimäentie 248, Kotala

PERÄ-UURASTEN METSÄSTYSSEURA RY. Perä-Uurasten MS ry:n kesäkokouksen pöytäkirja. 14.8.2015 klo 19.00 Hukkapenkka Kivimäentie 248, Kotala PERÄ-UURASTEN METSÄSTYSSEURA RY Perä-Uurasten MS ry:n kesäkokouksen pöytäkirja 14.8.2015 klo 19.00 Hukkapenkka Kivimäentie 248, Kotala 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Ari Tapanainen avasi kokouksen

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2015

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2015 Sivu 1 / 12 Kuivajärven Eränkävijät ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 2015 Aika klo 10.13-11.27 Paikka Kuivajärventie 195, 89840 Yli-Vuokki (Domnan pirtti) Läsnä Tommi Niskanen puheenjohtaja Mika Karhunen sihteeri Ari

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2015

TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2015 LEPPÄVEDEN METSÄSTYSSEURA r.y TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2015 YLEISTÄ (jäsenistö, kokoukset, maanvuokraus) Seuran hallituksen kokous pidettiin 19.01.2015 Pertti Parkkosella. Toimintavuoden 2015 vuosikokous

Lisätiedot

Alavuden metsästysseura ry Vuosikokous klo 18:00 Läsnä 17 jäsentä

Alavuden metsästysseura ry Vuosikokous klo 18:00 Läsnä 17 jäsentä Alavuden metsästysseura ry Vuosikokous 27.01.2017 klo 18:00 Läsnä 17 jäsentä 1 Kokouksen avaus: Puheenjohtaja Pertti Lähdevuori avasi kokouksen klo 18.00 toivottaen osallistujat tervetulleeksi. 2 2 Palkitsemiset

Lisätiedot

LIITE 8 Riistakysely (metsästyskysely) ja tulokset

LIITE 8 Riistakysely (metsästyskysely) ja tulokset LIITE 8 Riistakysely (metsästyskysely) ja tulokset RIISTASELVITYS OSANA JOKISUON TURVETUOTANTOALUEEN YVA-MENETTELYÄ Vapo Oy:n tarkoituksena on aloittaa turvetuotanto Kiuruveden Jokisuolla. Ensimmäisenä

Lisätiedot

Alavuden metsästysseura ry Vuosikokous 24.01.2016 klo 17:00 Läsnä 18 jäsentä

Alavuden metsästysseura ry Vuosikokous 24.01.2016 klo 17:00 Läsnä 18 jäsentä Alavuden metsästysseura ry Vuosikokous 24.01.2016 klo 17:00 Läsnä 18 jäsentä 1 Kokouksen avaus: Puheenjohtaja Pertti Lähdevuori avasi kokouksen klo 17.00 toivottaen osallistujat tervetulleeksi. 2 2 Palkitsemiset

Lisätiedot

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta 1(5) VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA (yhdistyksen nimi) ESITYSLISTA RANTAMÄEN MARTTAYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS Aika: Paikka: KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja

Lisätiedot

Alavuden metsästysseura ry Kesäkokous 03.08.2014 klo 18:00 Alavuden metsästysseura ry:n majalla Läsnä 18 Jäsentä

Alavuden metsästysseura ry Kesäkokous 03.08.2014 klo 18:00 Alavuden metsästysseura ry:n majalla Läsnä 18 Jäsentä Alavuden metsästysseura ry Kesäkokous 03.08.2014 klo 18:00 Alavuden metsästysseura ry:n majalla Läsnä 18 Jäsentä 2. 1 Kesäkokouksen avaus: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 18.00 2 Kokouksen puheenjohtajan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2017

TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2017 LEPPÄVEDEN METSÄSTYSSEURA r.y TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2017 YLEISTÄ (jäsenistö, kokoukset, maanvuokraus) Seuran hallituksen kokous pidettiin 16.01.2017 Pertti Parkkosella. Toimintavuoden 2017 vuosikokous

Lisätiedot

Kollajanniemen MS:n vuosikokous taukotuvalla

Kollajanniemen MS:n vuosikokous taukotuvalla Kollajanniemen MS:n vuosikokous 28.01.2017 taukotuvalla Läsnä: Vesa Vähäkuopus, Pekka Niemitalo, Aarne Niemitalo, Jari Pikkuaho, Jussi Pönkkö, Arto Ruonakangas, Ville Harjukelo, Erkki Takkinen, Simo Kaukko,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Alavuden metsästysseura ry Vuosikokous 25.01.2015 klo 18:00 Läsnä 19 jäsentä

Alavuden metsästysseura ry Vuosikokous 25.01.2015 klo 18:00 Läsnä 19 jäsentä Alavuden metsästysseura ry Vuosikokous 25.01.2015 klo 18:00 Läsnä 19 jäsentä 1 Kokouksen avaus: Puheenjohtaja Pertti Lähdevuori avasi kokouksen klo 18.00 toivottaen osallistujat tervetulleeksi. 2 2 Palkitsemiset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Riistanhoitoyhdistyksen no ja nimi: 279 Taivalkoski TOIMINTA AJATUS: Riistanhoitoyhdistys on metsästäjäorganisaation paikallistason metsästysviranomainen, jonka tehtävänä

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN KARTOITTAJAYHDISTYS SKY ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2017 Paikka Rakennusmestarien toimitila Kajaaninkatu 16, Oulu Valtakirjojen tarkastus on kokoushuoneessa klo 15.45. Aika 3.3.2016 klo 16.15

Lisätiedot

Riistakannat 2011. Riistaseurantojen tuloksia Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Riistakannat 2011. Riistaseurantojen tuloksia Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Riistakannat 2011 Riistaseurantojen tuloksia Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Riistakannat 2011 seurantojen tärkeimmät tulokset Hirvikannan koko ja vasatuotto 2010 Metsäpeurat 2011 Suurpetojen lukumäärä

Lisätiedot

Alavuden metsästysseura ry Kesäkokous 06.08.2015 klo 18:00 Alavuden metsästysseura ry:n majalla Läsnä 22 Jäsentä

Alavuden metsästysseura ry Kesäkokous 06.08.2015 klo 18:00 Alavuden metsästysseura ry:n majalla Läsnä 22 Jäsentä Alavuden metsästysseura ry Kesäkokous 06.08.2015 klo 18:00 Alavuden metsästysseura ry:n majalla Läsnä 22 Jäsentä 2. 1 Kesäkokouksen avaus: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 18.00 2 Kokouksen puheenjohtajan

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Riistanhoitoyhdistyksen no ja nimi: 407 LIPERIN RIISTANHOITOYHDISTYS TOIMINTA-AJATUS: Riistanhoitoyhdistys on riistanhoitomaksun maksaneiden metsästäjien omatoimisuuteen

Lisätiedot

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kauko Harjula ja kokouksen sihteeriksi valittiin Kalevi Korhonen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kauko Harjula ja kokouksen sihteeriksi valittiin Kalevi Korhonen. Pöytäkirja Metsästysseura Kerä ry:n vuosikokouksesta, joka pidettiin 17.2.2013 klo 12.00 alkaen seuran metsästysmajalla Kovelinlehdossa. Paikalla oli 67 seuran jäsentä. Lista osaottajista on liitteessä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta /2011 Valtioneuvoston asetus. metsästysasetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta /2011 Valtioneuvoston asetus. metsästysasetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2011 170/2011 Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Alavuden metsästysseura ry Kesäkokous klo 18:00 Alavuden metsästysseura ry:n majalla Läsnä 24 jäsentä

Alavuden metsästysseura ry Kesäkokous klo 18:00 Alavuden metsästysseura ry:n majalla Läsnä 24 jäsentä Alavuden metsästysseura ry Kesäkokous 06.08.2013 klo 18:00 Alavuden metsästysseura ry:n majalla Läsnä 24 jäsentä 2 1 Kesäkokouksen avaus: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo:18.10 2 Kokouksen puheenjohtajan

Lisätiedot

Alavuden metsästysseura ry Vuosikokous 11.02.2011 klo 18:00 Läsnä 17 jäsentä

Alavuden metsästysseura ry Vuosikokous 11.02.2011 klo 18:00 Läsnä 17 jäsentä Alavuden metsästysseura ry Vuosikokous 11.02.2011 klo 18:00 Läsnä 17 jäsentä 2 1 Kokouksen avaus: Puheenjohtaja P. Lähdevuori avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi. 2 Palkitsemiset ja muistamiset.

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika: 2.-3.12.2017, alkaen lauantaina 2.12. klo 14:00 Paikka: Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Eurooppanuorten

Lisätiedot

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Vuosikokous henkilöä, osanottajalista liitteenä, katso liite 1 (Mauno Mynttisen nimi puuttuu listalta).

Vuosikokous henkilöä, osanottajalista liitteenä, katso liite 1 (Mauno Mynttisen nimi puuttuu listalta). Mäntsälän Kennel ja Metsästysseura Ry Vuosikokous 2013 25.2.2013 Paikka: Ampumarata Paviljonki Aika: 25.2.2013 klo 18.00 Läsnä: 64 henkilöä, osanottajalista liitteenä, katso liite 1 (Mauno Mynttisen nimi

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB PÖYTÄKIRJA SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008 Aika: 14.5.2008 klo 13.30 14.25 Paikka: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää Läsnä: kunta osallistuja äänimäärä Hyvinkään

Lisätiedot

Pöytäkirja. 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi.

Pöytäkirja. 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi. Pöytäkirja Jalasjärven Alapään Eränkävijät Ry Vuosikokous 22.02.2009 Aika 13.00 14.20 Paikka Seuran Maja Läsnä 39 jäsentä 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti

Lisätiedot

Outokummussa oli yksi ilveksen pyyntilupa ja se käytettiin heti jahdin alussa. Jahti toteutui yhteisjahtina kaikkien metsästys-seurojen kanssa

Outokummussa oli yksi ilveksen pyyntilupa ja se käytettiin heti jahdin alussa. Jahti toteutui yhteisjahtina kaikkien metsästys-seurojen kanssa Outokummun metsästysyhdistys Ry:n jäsentiedote 1/ 2012 Hyvä Outokummun metsästysyhdistyksen jäsen Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 26.2.2012. Kokouksen alussa palkittiin OMY.n kolme parasta pienpetojen

Lisätiedot

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistyksessä oli 200 jäsentä (v.2014 jäseniä oli 181). Viuruniemen kyläyhdistyksen hallitukseen kuuluivat Saila Keronen puheenjohtaja,

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013 Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Paikka Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A Osallistujat Käsitellyt asiat: Laatikainen Sinikka Fordell

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

9) esitetään ja hyväksytään riistanhoitoyhdistyksen vuoden 2014 toimintakertomus

9) esitetään ja hyväksytään riistanhoitoyhdistyksen vuoden 2014 toimintakertomus 1) kokouksen avaaminen Rhy:n puheenjohtaja Asko Autio avasi kokouksen. Asko kertoi ajankohtaisista tapahtumista rhy:ssä. Vuoden 2014 pienpetokilpailun palkitut olivat 1 Ari hautakangas, 26 pienpetoa 2.

Lisätiedot

6. KOKUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJA 1(3) 20.03.2013 TaLVI ry Sääntömääräinen kevätkokous Aika 20.03.2013 klo 18.25-18.55 Paikka ABC Lahdesjärvi, Automiehenkatu 39, Tampere Läsnä Osallistujaluettolo (liite 1) 1. KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

PAIKKA City- hotelli, Pekankatu 9

PAIKKA City- hotelli, Pekankatu 9 ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 15.1.2002 RIISTANHOITOYHDISTYS JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA AIKA Kello 18.00 PAIKKA City- hotelli, Pekankatu 9 SAAPUVILLA PUHEENJOHTAJA ESITTELIJÄ PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ Hannu Lukkarila

Lisätiedot

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja 28.9. kello 18.00 Haukiputaan koululla 1. Kokouksen järjestäytyminen Katja Lahdenranta-Linna valittiin vuosikokouksen puheenjohtajaksi.

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103)

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Esityslista 25.3.2014 Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17. Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012 Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.00 Paikka: Hotel Kalevala Väinämöinen 9 88900 Kuhmo Ohjelma: Kainuun

Lisätiedot

Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4

Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4 Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4 Reposelän ampumarata 90910 Kiiminki 25.3.2013 klo 18.00. Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Heikki Pitkänen

Lisätiedot

3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin, että kokouksesta oli tiedotettu sääntöjen mukaisesti, joten se oli päätösvaltainen.

3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin, että kokouksesta oli tiedotettu sääntöjen mukaisesti, joten se oli päätösvaltainen. KESÄKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: 12.07.2012 klo 18.00 19.50 Ampumarata Yhteensä 43 osanottajaa, liitteenä osanottajaluettelo 1 KOKOUKSEN AVAUS Matti Roivainen avasi kokouksen 2 KOKOUKSEN TOIMIHENKILÖIDEN

Lisätiedot

AIKA 18.12.2001 kello 16.30. Ala-Ounasjoen Erästäjien toimitalo

AIKA 18.12.2001 kello 16.30. Ala-Ounasjoen Erästäjien toimitalo ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 18.12.2001 RIISTANHOITOYHDISTYS JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA AIKA 18.12.2001 kello 16.30 PAIKKA SAAPUVILLA Ala-Ounasjoen Erästäjien toimitalo Hannu Lukkarila Pentti Hyvärinen

Lisätiedot

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2012 Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Veli-Matti Viitala

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 706 Sotkamon riistanhoitoyhdistys TOIMINTA-AJATUS: Riistanhoitoyhdistys on riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta anetussa laissa tarkoitetun riistanhoitomaksun maksaneiden

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

3. VALITAAN KAKSI PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAA, JA KAKSI ÄÄNTEN LASKIJAA

3. VALITAAN KAKSI PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAA, JA KAKSI ÄÄNTEN LASKIJAA SULKAVANKYLÄN METSÄSTYSSEURA RY:N KESÄKOKOUS SEURAN MAJALLA SU 2.8.2015 KLO 19.30 TYÖJÄRJESTYS 1. KOKOUKSEN AVAUS 2. VALITAAN PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI 3. VALITAAN KAKSI PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAA, JA KAKSI

Lisätiedot

Alavuden metsästysseura ry Vuosikokous 22.01.2012 klo 15:00 Läsnä 20 jäsentä

Alavuden metsästysseura ry Vuosikokous 22.01.2012 klo 15:00 Läsnä 20 jäsentä Alavuden metsästysseura ry Vuosikokous 22.01.2012 klo 15:00 Läsnä 20 jäsentä 1 Kokouksen avaus: Puheenjohtaja Pertti Lähdevuori avasi kokouksen toivottaen osallistujat tervetulleeksi. 2 2 Palkitsemiset

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 Kuva Jari Niskanen TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 1. YLEISTÄ Lanneveden Jahti on perustettu vuonna 1963, vuosi 2016 oli yhdistyksen 53. toimintavuosi. Yhdistys kuuluu jäsenenä

Lisätiedot

Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2013 Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Tea Lassinaro Marjo

Lisätiedot

Pirttikosken Metsästysseura ry:n säännöt

Pirttikosken Metsästysseura ry:n säännöt Pirttikosken Metsästysseura ry:n säännöt 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENYYDET Yhdistyksen nimi: Kotipaikka: Pirttikosken metsästysseura ry Pyhäjoki, Oulun lääni Yhdistys on

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Riistanhoitoyhdistyksen no ja nimi: 372 RUOVESI TOIMINTA-AJATUS: Riistanhoitoyhdistys on metsästäjäorganisaation paikallistason metsästysviranomainen, jonka tehtävänä

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY.

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY. Aika: 24.11.2012, klo 13.00 Paikka: ABC Seinäjoki, Vekaratehtaankatu 13, 60100 Seinäjoki Asia nro Liite nro 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014

KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014 2 (12) KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014 Aika Perjantai 21.3.2014 klo 8.17 8.48 Paikka Läsnä Jyväskylän Paviljonki Simo Tarvainen, kokouksen puheenjohtaja Ari Keijonen, kokouksen sihteeri 40 muuta liiton jäsentä

Lisätiedot

Metsästäjäliiton riistanhoidon ansiomerkkisäännöt ja riistanhoidon ansiomerkkiesityslomake

Metsästäjäliiton riistanhoidon ansiomerkkisäännöt ja riistanhoidon ansiomerkkiesityslomake Tässä dokumentissa: Metsästäjäliiton ansiomerkkisäännöt ja ansiomerkkiesityslomake Metsästäjäliiton riistanhoidon ansiomerkkisäännöt ja riistanhoidon ansiomerkkiesityslomake Metsästäjäliiton ansiomerkkisäännöt

Lisätiedot

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 Ala-Ounasjoen Erästäjät PÖYTÄKIRJA Johtokunta Rovaniemi 17.2.2010 ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 AIKA 17.2.2010 klo 18.00 PAIKKA Toimitalo, Erästäjänpolku OSALLISTUJAT Seuran jäseniä 25 liitteenä

Lisätiedot

SALLAN RIISTANHOITOYHDISTYKSEN KOKOUS 2009

SALLAN RIISTANHOITOYHDISTYKSEN KOKOUS 2009 SALLAN RIISTANHOITOYHDISTYKSEN KOKOUS 2009 PÖYTÄKIRJA Aika: 19.2.2009 klo 18.00 alkaen Paikka: Sallan kunnanviraston valtuustosali Läsnä: Edustaja- ja ääniluettelo (liite 1) 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen

Lisätiedot

LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00.

LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00. LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00. VUOSIKOKOUS Aika 10.2.2009 klo 19.00 Paikka Lappeenrannan Upseerikerho Kokouksen avaus Seuran puheenjohtaja

Lisätiedot

YPÄJÄN RIISTAMIEHET ry. metsästysseuran säännöt

YPÄJÄN RIISTAMIEHET ry. metsästysseuran säännöt YPÄJÄN RIISTAMIEHET ry. metsästysseuran säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Ypäjän Riistamiehet ry. ja kotikunta Ypäjän kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa järkiperäistä metsästystä ja riistanhoitoa

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19. KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.00 Läsnä osanottajaluettelossa mainitut 55

Lisätiedot

Purolan kyläyhdistys ry. PÖYTÄKIRJA 1/2006 Bobäck byaförening rf.

Purolan kyläyhdistys ry. PÖYTÄKIRJA 1/2006 Bobäck byaförening rf. 17.1.2006 1(5) HALLITUKSEN KOKOUS 15.1.2006 Läsnä: Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa,, Kerttu Ojajärvi, Erkki Kasto, Annikki Lindfors, Heikki Niemi, Juha Saranpää, Harri Ala-aho Kari Meriläinen, Sari

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. 2. Valittiin kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Puheenjohtajana Janne Halunen

PÖYTÄKIRJA. 2. Valittiin kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Puheenjohtajana Janne Halunen PÖYTÄKIRJA Aika: 29.03.2017 Asia: Vuosikokous Paikka: Kempeleen Nuorisoseura 1. Puheenjohtaja Janne Halunen avasi kokouksen klo 18:00 2. Valittiin kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Puheenjohtajana

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 16.5.2016 klo 18:05 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulu, Nurmijärvi 5 henkilöä liitteenä olevan ääniluettelon

Lisätiedot

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat tervetulleiksi.

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat tervetulleiksi. ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 11.2.2003 RIISTANHOITOYHDISTYS JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA AIKA Kello 18.00 PAIKKA PAIKALLA PUHEENJOHTAJA ESITTELIJÄ PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ City- hotelli Hannu Lukkarila Juha Seurujärvi

Lisätiedot

Muhoksen Raviseura ry Vuosikokous

Muhoksen Raviseura ry Vuosikokous Muhoksen Raviseura ry Vuosikokous 19.4.2013 Paikka: Muhoksen Päiväkeskus Läsnä: Heikki Klemetti, Sanna Karhula, Heikki Risto, Pertti Nieminen, Milla Hedén, Johanna Pulliainen, Anne Pohjola, Pasi Pohjola,

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 Vuosikokouksen jälkeen kyläasiamies Henrik Hausen kertoo uudesta hankkeesta ja vastaa kysymyksiin. 28.2.2016 klo 18.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat: 1.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan metsästysasetuksen (666/1993) 44 ja 45, sellaisena kuin ne ovat 44 asetuksessa 170/2011 ja 45 asetuksessa

Lisätiedot

Saaren Erämiesten toimitalo

Saaren Erämiesten toimitalo ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 3.9.2002 RIISTANHOITOYHDISTYS JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA AIKA Kello 18.00 PAIKKA SAAPUVILLA Saaren Erämiesten toimitalo Juha Seurujärvi Pentti Hyvärinen Ari Lohiniva Martti

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Mattila-Harjan kyläosasto. Kauriin ja Peuran metsästys

Mattila-Harjan kyläosasto. Kauriin ja Peuran metsästys Mattila-Harjan kyläosasto Kauriin ja Peuran metsästys Metsäkauris : Ei kesäjahtia. Metsästysaika 1.9.2014 31.1.2015. Ajavaa koiraa käyttäen 28.9.2014 31.1.2015. Mattila-Harjan kyläosaston yhteinen saaliskiintiö

Lisätiedot

Suonteen kalastusalueen vuosikokous. 26.4.2013 klo 12.00

Suonteen kalastusalueen vuosikokous. 26.4.2013 klo 12.00 Suonteen kalastusalueen vuosikokous 26.4.2013 klo 12.00 PÄYTÄKIRJA SUONTEEN KALASTUSALUEEN VARSINAINEN VUOSIKOKOUS AIKA: Perjantai 26.4.2013 alkaen klo 12.00 PAIKKA: Lamminmäen tila, Joutsa 1. Kokouksen

Lisätiedot

ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA sivu 1 Kokouksen paikka ja aika: ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA Kokoukseen osallistui henkilöä. 1 Kokouksen avaus Kokouksen avasi klo. 2 Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kokouksen

Lisätiedot

Jäsentiedote 2/2017. Sääntömääräinen syyskokous Tesoman Jäähalli Tuomarinkatu 7, Tampere

Jäsentiedote 2/2017. Sääntömääräinen syyskokous Tesoman Jäähalli Tuomarinkatu 7, Tampere Jäsentiedote 2/2017 Sääntömääräinen syyskokous 29.11.2017 Tesoman Jäähalli Tuomarinkatu 7, 33310 Tampere Lähde: http://www.tampere.fi/tilakeskus/rakennuttaminen/kaynnissaolevatrakennushankkeet/tesomanjaahalli.html

Lisätiedot

SANTALAHTI LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /6. Pyhämaan paloasema kokoustilat, Lyökintie PYHÄMAA

SANTALAHTI LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /6. Pyhämaan paloasema kokoustilat, Lyökintie PYHÄMAA 1/6 Aika 28.6.2014 klo 16:00 Paikka Pyhämaan paloasema kokoustilat, Lyökintie 7 23930 PYHÄMAA 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Olle Kari avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleeksi

Lisätiedot

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry PÖYTÄKIRJA OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika: Keskiviikko 25.4.2017 klo 18.00 19.18 Paikka: Kotimäen koulun ruokasali, Littoistentie 500, Kaarina Läsnä: Kokouksessa

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

HAILUODON METSÄSTYSSEURA RY VUOSIKOKOUS 20.3.2016 KLO 13.00 Ampumaradan majalla

HAILUODON METSÄSTYSSEURA RY VUOSIKOKOUS 20.3.2016 KLO 13.00 Ampumaradan majalla HAILUODON METSÄSTYSSEURA RY VUOSIKOKOUS 20.3.2016 KLO 13.00 Ampumaradan majalla PÖYTÄKIRJA Läsnä oli 38 jäsentä. 1 Kokouksen avaus Seuran puheenjohtaja Toni Rantasuo avasi kokouksen ja toivotti osallistuja

Lisätiedot

KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PL Espoo FAX (09)

KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PL Espoo FAX (09) KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PÖYTÄKIRJA Aika: 11.2.2009 16:16 Paikka: Kemian tekniikan rakennuksen luentosali Ke 2 Läsnäolijat: Liite 1 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Riistanhoitoyhdistyksen no ja nimi: 372 RUOVESI TOIMINTA-AJATUS: Riistanhoitoyhdistys on metsästäjäorganisaation paikallistason metsästysviranomainen, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Metsästysseura Espoon Ähöttäjät RY. Esityslista 1/2017 iivisniemenkuja 4 e Espoo

Metsästysseura Espoon Ähöttäjät RY. Esityslista 1/2017 iivisniemenkuja 4 e Espoo YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika 8.4.2017 Klo 18:00 Paikka Luomannotko 2 saunatila. 1. KOKOUKSEN AVAUS 2. JÄRJESTÄYTYMINEN 2.1 Valittaneen kokoukselle puheenjohtajaksi Mikko Lang sihteeriksi

Lisätiedot

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen.

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 12.10.2013 klo 12.00 12.30 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Janne Kaipainen avasi kokouksen klo 18:10

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Janne Kaipainen avasi kokouksen klo 18:10 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 8.5.2017 klo 18:00 19:27 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulun kylätila, Nurmijärvi 7 henkilöä liitteenä

Lisätiedot

UTSJOEN KIRKONKYLAN YHTEISEN KALAVEDEN OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS. 1 KOKOUKSEN AVAUS, hoitokunnan puheenjohtaja Mika Aikio.

UTSJOEN KIRKONKYLAN YHTEISEN KALAVEDEN OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS. 1 KOKOUKSEN AVAUS, hoitokunnan puheenjohtaja Mika Aikio. UTSJOEN KIRKONKYLAN YHTEISEN KALAVEDEN OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS POYTAKIRJA Paikka: Utsjoen kunnantalo, valtuustosali Aika: 28.03.2015 klo 12:00-15:15 1 KOKOUKSEN AVAUS, hoitokunnan puheenjohtaja

Lisätiedot

Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n Vuosikokous 12.3.2008 Kiimingin Reposelässä.

Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n Vuosikokous 12.3.2008 Kiimingin Reposelässä. Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n Vuosikokous 12.3.2008 Kiimingin Reposelässä. KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus. - kokouksen avauksen suoritti Timo Tiiro 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot