Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Pauliina Laitinen Uuden lainsäädännön keskeiset vaatimukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Pauliina Laitinen 31.10. 1.11.2013. Uuden lainsäädännön keskeiset vaatimukset"

Transkriptio

1 Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Pauliina Laitinen Uuden lainsäädännön keskeiset vaatimukset

2 Sisältö Lainsäädäntö taustalla Koulutus ja tutkintojärjestelmä Koulutuksen ja tutkinnon järjestämiseen liittyvät käytännöt Levitysvälineiden testaus Ammatti ja harrastekäyttö, myynti, lentolevityskielto Integroidun torjunnan yleiset periaatteet + Soveltuvin osin tietoja muista EU maista Kasvinsuojelukouluttajien ja tutkinnonjärjestäjien koulutus, Pauliina Laitinen 2

3 Lainsäädäntö taustalla

4 Kasvinsuojeluaineet lainsäädännössä Asetus kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta EY N:o 1107/2009 Direktiivi torjuntaaineiden kestävästä käytöstä (128/2009/EY) Jäämäasetus 396/2005, vesipuitedirektiivi 2000/60/EY, ympäristönlaatunormit 2008/105/EY, Kasvinsuojelukouluttajien ja tutkinnonjärjestäjien koulutus, Pauliina Laitinen 4

5 Lainsäädännön muutokset 5

6 Kasvinsuojeluaineiden kestävä käyttö Lainsäädännön tavoitteena taata kasvinsuojeluaineiden: Asianmukainen ja kestävä käyttö Käytöstä aiheutuvien riskien vähentäminen Sosiaalinen kestävyys Ekologinen kestävyys Taloudellinen kestävyys 6

7 Kasvinsuojeluaineiden myynti Pohjoismaissa ja Baltiassa yhteensä Verrattuna koko EU:n myyntiin, Pohjoismaat ja Baltia: Käyttävät n. 4 % myydyistä tehoaineista Maatalousmaamme kattaa n. 8 % EU:n käytössä olevasta maatalousmaasta Myynti 2007: EU ~ NB ~ FI ~ 1400 tonnia tehoainetta Lähde: FAOStat 7

8 Myynti maittain eriteltynä Kasvinsuojelukouluttajien ja tutkinnonjärjestäjien koulutus, Pauliina Laitinen 8

9 Koulutus ja tutkinto kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttäjille

10 Koulutusten vähimmäiskesto EU maissa Vähimmäiskesto on määritetty Kaikille koulutusten kohderyhmille 11 maassa Osalle kohderyhmistä 4 maassa Koulutuksen kestoa ei tulla määrittelemään 7 maassa BG, DE, FI, IT, MT, NL, UK Kohderyhmä Peruskurssi Jatkokurssi Jakelijat 6h 60h 3h 14h Neuvojat 24h 72h (40 ECTS, ES) 7h 14h Maatalouskäyttö 12h 74h 6h 21h Muu kuin maatalouskäyttö 8h 74h 6h 21h Kasvinsuojelukouluttajien ja tutkinnonjärjestäjien koulutus, Pauliina Laitinen 10

11 Koulutusjärjestelmät muuttuvat, tutkinto pakolliseksi Pohjoismaat ja Baltia Muutokset merkittäviä aiemmin koulutus oli pakollinen: EE: Vain tiettyjen luokiteltujen tuotteiden käyttäjillä FI: Ympäristötukiviljelijät, erityistutkintovelvoite Koulutus pakollinen muissa maissa paitsi Suomessa Koulutus Tanska Viro Suomi Liettua Latvia Ruotsi Viljelijät 18 h. Neuvojat, jakelijat 36 h / 12 h riippuen koulutustaustasta Puitedirektiivin toimeenpanon jälkeen Peruskurssi 72 h jatko 1 päivä Tai 10 h jos ruiskuttaa vähemmän kuin 4 h / v Perus 72 h Jatko 1 päivä Tai 10 h jos ruiskuttaa vähemmän kuin 4 h / v Perus 16 h Jatko 8 h + koulutus myrkyllisten valmisteiden käyttäjille Suunnitelma: Käyttäjä: perus 16 h, jatko 8 h; Jakelija: perus 6 h, jatko 3,75 h; Neuvoja: 16,75 h, jatko ~ 10 h Ennen puitedirektiivin toimeenpanoa Erityistutkinto. Ympäristötuen kskoulutus 4 h Vapaaehtoinen koulutus, jonka kestoa ei rajoiteta Viljelijät 34 h Jakelijat 4 h Viljelijät perus 16 h, jatko 8 h Jakelijat ammattik h Jakelijat harrastek. 6h Neuvojat 30+8 h Suunnitelma: Viljelijät 30 h Ruiskuttajat 6 h Neuvojat 72 h Jakelijat 6 h Perus 4 päivää Jatko 1 päivä Perus 4 päivää Jatko 1 päivä 11

12 Tutkintovelvoite, mutta koulutus vapaaehtoinen Kasvinsuojelukouluttajien ja tutkinnonjärjestäjien koulutus, Pauliina Laitinen 12

13 Tutkintovelvoite kaikilla ammattikäyttäjillä Tutkintovelvoite: Ammatissaan kasvinsuojeluaineita käyttävät henkilöt Maa, puutarha ja metsätaloudessa Metsäkoneenkuljettajat, metsätaimitarhatyöntekijät, taimikon hoito, lentolevitykset Viheraluetyöntekijät, golfkentänhoitajat Tiestön ja rataverkoston hoitajat Isäntä renki / urakoitsija Tutkintovelvoite myös kasvinsuojeluaineiden myyjillä Koulutus vapaaehtoinen Kasvinsuojelukouluttajien ja tutkinnonjärjestäjien koulutus, Pauliina Laitinen 13

14 Koulutuksen sisältö räätälöidään osaaminen testataan tutkinnolla Koulutusohjelma MMM asetuksesta 6/ Lainsäädäntö 2. Vaarat ja riskit sekä niiden tunnistaminen ja hallinta 3. Turvallinen käsittely 4. Integroidun kasvinsuojelun (IPM) menettelyt ja menetelmät 5. Levitysvälineet 6. Käyttökirjanpito 7. Laittomat ja väärennetyt valmisteet Kasvinsuojelukouluttajien ja tutkinnonjärjestäjien koulutus, Pauliina Laitinen 14

15 Millaisia tutkintoja tähän mennessä? Erityistutkinto poistui 2012 Ammattikäyttäjille, jotka käyttävät erityistä vaaraa terveydelle tai ympäristölle aiheuttavia valmisteita Ympäristötuen sitoumusehtoihin kuuluva kasvinsuojelukoulutus Siirtymäsäännös uuteen tutkintoon on vain ympäristötukea saavilla viljelijöillä! Tukeen kuuluva koulutus tai erityistutkinto kelpaa voimassaoloaikansa umpeutumiseen saakka (5 v) Kasvinsuojelukouluttajien ja tutkinnonjärjestäjien koulutus, Pauliina Laitinen 15

16 Ympäristökorvausehdoissa tutkinto 2015 Ympäristötuen sitoumusehdot pysyvät ennallaan vuonna 2014 Vanhaa ympäristötuen kasvinsuojelukoulutusta voi järjestää ja käydä vielä 2014 aikana Tämän koulutuksen aineistoa voi käyttää! Suosittelemme järjestämään tutkintoja jo ei voi käydä enää vanhan mallista ympäristötuen kasvinsuojelukoulutusta (EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ohjelmakaudella ympäristökorvausehdoissa voi tulla Tukesin järjestämä koulutus ja tutkinto) Kasvinsuojelukouluttajien ja tutkinnonjärjestäjien koulutus, Pauliina Laitinen 16

17 Ulkomaiset työntekijät Tilanteessa, jossa ulkomainen työntekijä tekee yrityksessä kasvinsuojeluruiskutuksia: Hyväksytään kasvinsuojeluainedirektiivin mukainen tutkinto, joka on suoritettu toisessa EU maassa. Todistus oltava englanniksi, (suomeksi / ruotsiksi) SILLÄ EHDOLLA, että ulkomaista työntekijää perehdyttää henkilö, jolla on Suomen lain mukainen voimassaoleva tutkinto (tai siirtymäsäännösten mukainen erityistutkinto, kasvinsuojelukoulutus) Perehdyttämisessä kiinnitettävä huomiota käyttörajoituksiin, käyttömääriin ym. kansallisiin ohjeisiin Kasvinsuojelukouluttajien ja tutkinnonjärjestäjien koulutus, Pauliina Laitinen 17

18 Miten näkyy ohjeistuksessa ja valvonnassa? Uusia tutkintoja alkaen 11/2013 Siirtymäaikana erilaisia hyväksyttäviä koulutuksia/tutkintoja 3 erilaista Ympäristötuen kasvinsuojelukoulutus Erityistutkinto ympäristötukea saavilla viljelijöillä Uusi kasvinsuojeluaineita koskeva tutkinto Kasvinsuojelukouluttajien ja tutkinnonjärjestäjien koulutus, Pauliina Laitinen 18

19 Jatkossa kaikilla ammattikäyttäjillä tutkintovaatimus! Tutkinto voimassa 5 vuotta Kasvinsuojelukouluttajien ja tutkinnonjärjestäjien koulutus, Pauliina Laitinen 19

20 Koulutuksen ja tutkinnon järjestämiseen liittyvät käytännöt

21 Lupa koulutuksen ja tutkinnon järjestäjäksi Hakemuksen käsittelymaksu Tukesin maksuasetuksen mukaisesti Erikseen: Koulutuksen järjestäjä 400, tutkinnon järjestäjä 400 Yhdessä: Koulutuksen ja tutkinnon järjestäjä 600 Lupa ja siihen liittyvä maksu ovat henkilökohtaisia Tasapuolinen kohtelu Maksu perustuu työmäärään, joka on kaikille luvanhakijoille sama Esimerkki luvasta Kasvinsuojelukouluttajien ja tutkinnonjärjestäjien koulutus, Pauliina Laitinen 21

22 Koulutus Hyväksyttyyn koulutukseen tulee sisältyä asetuksen aihealueet Koulutuksen kestoa, paikkaa tai toteutustapaa ei rajoiteta Kaikkea ei tarvitse ympätä samaan päivään Esim. oppilaitoksissa voi sisällyttää muuhun opetukseen ja hajauttaa aiheet osaksi muuta opetusta Koulutuksen vastuullinen, hyväksytty kouluttaja on vastuussa koulutusohjelman vaatimusten täyttymisestä Voi käyttää ulkopuolisia luennoitsijoita. Heillä ei tarvitse olla kouluttajalupaa, esim. yritykset, viljelijät, neuvontajärjestöt, tutkijat, viranomaiset ja muut asiantuntijat Vastuullinen kouluttaja toimittaa Tukesiin koulutusohjelman Kasvinsuojelukouluttajien ja tutkinnonjärjestäjien koulutus, Pauliina Laitinen 22

23 Koulutusohjelman toimittaminen Toimitettava kuukautta ennen ensimmäistä koulutusta Merkittävistä muutoksista ilmoitettava Tukesiin Tarvittavat tiedot: Koulutuksen sisältö (aihe, aikataulu) Aikataulusuunnitelma (päivämäärät) Kouluttajat (vastuullinen + ulkopuoliset) Vastuullisen kouluttajan yhteystiedot Diaarinumero kouluttajaluvasta Perustelut, jos poikkeaa koulutusohjelma asetuksesta (esim. integroitua torjuntaa ei tarvitse kouluttaa juurikäävän torjunnassa, koska se on jo käytännössä sitä) Toimita tiedot osoitteeseen otsikoi viesti selkeästi Kasvinsuojelukouluttajien ja tutkinnonjärjestäjien koulutus, Pauliina Laitinen 23

24 Käytäntöjä Koulutusmateriaalina voi käyttää kouluttajakoulutusten aineistoja, mutta niitä kannattaa ehdottomasti räätälöidä omalle alalle sopiviksi Kuvia, lisää käytäntöjä ym. Räätälöintimahdollisuus erityisesti osioissa integroitu torjunta ja levitysvälineiden käyttö ja huolto! Kasvinsuojelukouluttajien ja tutkinnonjärjestäjien koulutus, Pauliina Laitinen 24

25 Kysyttävää koulutuksista? Kasvinsuojelukouluttajien ja tutkinnonjärjestäjien koulutus, Pauliina Laitinen 25

26 Tutkinnon järjestämisen käytäntöjä Tutkintokysymykset Tukesista Tutkintokysymyspankki (jatkossa sähköinen) Tutkinnossa oltava kysymyksiä kaikista koulutusohjelma asetuksen aihealueista (paitsi jos koulutusohjelmasta on hyväksytysti jätetty jokin osa alue pois) Kysymykset ovat oikein väärin väittämiä Tutkinnossa oltava sekä helppoja että vaikeita kysymyksiä Tutkintotodistusmalli Tukesista Tutkintotodistus sähköisenä, paperisena (tai muovikorttina), tutkinnon järjestäjä päättää missä muodossa toimittaa Mallitodistus (ei tarvitse allekirjoittaa, sähköinen toimitus pdf riittää) (Mallikortti) Kasvinsuojelukouluttajien ja tutkinnonjärjestäjien koulutus, Pauliina Laitinen 26

27 Tutkinnon järjestämiseen liittyvät käytännöt Tutkinnon tekemiseen käytettävä aika enintään 1 h Tutkintotilaisuuden voi järjestää välittömästi koulutuksen tai sen viimeisen osan jälkeen Tutkintotodistuksen voi antaa tilaisuuden päätteeksi tai lähettää jälkikäteen postitse / sähköisesti pdf:nä Tutkinnon voi uusia tarvittaessa Tarpeen niin vaatiessa tutkinto voidaan järjestää suullisena Sähköisen tutkinnon järjestäminen ei valitettavasti ole mahdollista Tutkintojen järjestämiseen liittyvä materiaali tulee säilyttää voimassaoloaikansa umpeutumiseen saakka (11 ) Mm. alkuperäiset tutkintopaperit Kasvinsuojelukouluttajien ja tutkinnonjärjestäjien koulutus, Pauliina Laitinen 27

28 Tutkintokysymykset Päivän päätteeksi teemme tutkintokysymyksiä Kysymysmallit jaettu Laittakaa muistiin päivän aikana, jos tulee hyviä ideoita Keräämme päivän päättyessä kysymykset talteen Pareittain / pienissä ryhmissä Kysymyksiä tarvitaan lisää erityisesti integroidusta torjunnasta, levitysvälineistä, väärennöksistä Jatkossa voit tehdä oman räätälöidyn koulutusaineistosi pohjalta lisää tutkintokysymyksiä, mutta lähetä ne Tukesiin hyväksyttäväksi ennen käyttöönottoa Kasvinsuojelukouluttajien ja tutkinnonjärjestäjien koulutus, Pauliina Laitinen 28

29 Mikä on paras tapa toteuttaa tutkinto? 1. Lainsäädäntö 2. Vaarat ja riskit sekä niiden tunnistaminen ja hallinta 3. Turvallinen käsittely 4. Integroidun kasvinsuojelun (IPM) menettelyt ja menetelmät 5. Levitysvälineet 6. Käyttökirjanpito 7. Laittomat ja väärennetyt valmisteet Kasvinsuojelukouluttajien ja tutkinnonjärjestäjien koulutus, Pauliina Laitinen 29

30 Kysymyksiä tutkinnonjärjestämisestä? Kasvinsuojelukouluttajien ja tutkinnonjärjestäjien koulutus, Pauliina Laitinen 30

31 Yleisiä käytäntöjä Kouluttaja ja tutkinnon järjestäjä toimittaa Tukesiin koulutuspäivien vuosittaisen suunnitelman sekä raportin Toteuma, lainmukaiset rekisteritiedot, osallistuneet, läpäisseet Toimitettava vuosittain tammikuussa Kouluttajan ja tutkinnon järjestäjän lupa voimassa 5 vuotta Kouluttajien koulutuksen uusiminen 5 vuoden välein, tarvittaessa useammin Tutkinnon ja koulutuksen järjestäjät ovat itsenäisiä toimijoita. Koulutuksen ja tutkinnon järjestäjät voivat itse määritellä milloin ja kenelle tutkintoja järjestävät Toiminta on Tukesin valvonnassa Kasvinsuojelukouluttajien ja tutkinnonjärjestäjien koulutus, Pauliina Laitinen 31

32 Rekisterivelvoitteet! Tukes ylläpitää rekisteriä Kouluttajista Tutkinnon järjestäjistä Koulutuksen kävijöiden lukumäärästä Tutkinnon suorittaneista henkilöistä Kouluttajien toimitettava Tukesiin koulutukseen osallistuneiden henkilöiden lukumäärä (9 ) Tutkinnon järjestäjän toimitettava tutkinnon suorittaneiden henkilöiden tiedot Tukesiin (35 ) Nimi, henkilötunnus, äidinkieli, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja tutkinnon viimeinen voimassaolopäivä Excel tiedostoon aluksi, jatkossa sähköinen verkkopalvelu Tietojen toimitus Tukesiin salasanasuojattuna sähköpostina tai kirjattuna kirjeenä sähköisessä muodossa (muistitikku, DVD, CD) Kasvinsuojelukouluttajien ja tutkinnonjärjestäjien koulutus, Pauliina Laitinen 32

33 Tiedot Tukesin nettisivuilla. Palvelujen maksullisuus Julkaisemme Tukesin nettisivuilla koulutuksen ja tutkinnonjärjestäjän: Nimen Paikkakunnan Yhteystiedot Koulutuksen ja tutkinnon järjestäjillä on oikeus periä koulutuksen ja tutkinnon järjestämisestä aiheutuneet kustannukset asiakkailtaan Kasvinsuojelukouluttajien ja tutkinnonjärjestäjien koulutus, Pauliina Laitinen 33

34 Uhkailu, kiristys, Mikäli puutteita koulutuksen ja tutkinnon järjestämisessä havaitaan Tukes voi määrätä toiminnanharjoittajan riittävässä ajassa korjaamaan puutteen Tukes voi tehostaa määräystä uhkasakolla tai teettämisuhalla Tukes voi tarpeen vaatiessa peruuttaa koulutuksen (9 ) tai tutkinnon järjestäjän (11 ) hyväksymisen, mikäli hyväksymisen edellytykset lakkaavat Syynä peruuttamiselle voivat olla oleelliset puutteellisuudet, joita toiminnanharjoittaja ei ole korjannut annetussa määräajassa Kasvinsuojelukouluttajien ja tutkinnonjärjestäjien koulutus, Pauliina Laitinen 34

35 Tukesin logon käytöstä Koulutuksen ja tutkinnon järjestäjä ei saa käyttää mainonnassaan Tukesin logoa Yksittäiselle kaupalliselle toimijalle Tukesin logo tuo väärää kilpailuetua, koska kuluttajille tai muille palvelujen ostajille voi syntyä harhaluulo, että kyseinen yritys olisi jotenkin viranomaisen erityisesti suosittelema Kirjallinen maininta käy, esim. Tukesin hyväksymä kouluttaja / tutkinnon järjestäjä Kasvinsuojelukouluttajien ja tutkinnonjärjestäjien koulutus, Pauliina Laitinen 35

36 Koulutuspäivän jälkeen Toimita koulutusohjelma Tukesiin 1 kk ennen koulutusta Pauliina lähettää kouluttajille ja tutkinnonjärjestäjille: Hyväksymispäätöksen koulutuksen ja/tai tutkinnon järjestäjäksi Tarvittaessa todistuksen osallistumisesta koulutukseen Koulutuspäivien aineiston sähköisenä Tutkintokysymyspankin 1. version ennen ensimmäisiä tutkintotilaisuuksia Tutkintotodistusmallin Pohjan tutkintokysymyksille Excel tiedoston, johon rekisteritiedot kirjataan Lähetä tarvittaessa ensimmäiset rekisteritiedot ja suunnitelmat jo 1/ Kasvinsuojelukouluttajien ja tutkinnonjärjestäjien koulutus, Pauliina Laitinen 36

37 Levitysvälineiden testaus

38 Levitysvälineet testattava mennessä Taustalla kestävän käytön puitedirektiivi! 38

39 Levitysvälineiden testaus Pohjoismaissa ja Baltiassa EU: vaatimus testata kaikki ammattikäytössä olevat levitysvälineet, joitakin poikkeuksia Reppuruiskut ja kannettavat ruiskut jätetään testausvaatimuksen ulkopuolelle, paitsi Tanska: Jos säiliön tilavuus > 25 l testattava FI, SE: Päätös tehdään riskinarvioinnin jälkeen Ruiskutyyppi Tanska Viro Suomi Liettua Latvia Ruotsi Puomiruiskut Satunnaisia testauksia Kyllä Sumuruiskut ym. hedelmäpuiden ruiskutukseen tarkoitetut Ei Kyllä Ympäristötukeen sitoutuneiden viljelijöiden ruiskut Kyllä Ei Ympäristötukeen sitoutuneiden viljelijöiden ruiskut Kyllä EI Ei pakollista testausta Ei pakollista testausta Tilanne 2012 Muutostarpeita on, että direktiivin vaatimukset saadaan täytettyä! Kiinteät ja puoliliikuteltavat ruiskut Ei Kyllä Ei Kyllä Ei Junaan kiinnitettävät ruiskut ei käytössä Kyllä Ei Kyllä Ei Ei pakollista testausta Ei pakollista testausta 39

40 Suomessa lain lähtökohtana kaikkien levitysvälineiden testaus Laki mahdollistaa riskinarvioinnin pohjalta Vapautuksen testauksesta Poikkeuksia testausaikatauluihin Ei poikkeuksia, jos Puomi > 3 m Levitysväline kiinnitetty junaan taikka lentokoneeseen Tukes tekee riskinarvioinnin MMM päättää poikkeukset Kasvinsuojelukouluttajien ja tutkinnonjärjestäjien koulutus, Pauliina Laitinen 40

41 Mahdolliset poikkeukset MMM päätöksellä Poikkeavia testausaikatauluja Reppuruiskut ja kannettavat levitysvälineet Jos käyttö on erittäin vähäistä Levitysvälineisiin, joita ei käytetä kasvinsuojeluaineiden ruiskuttamiseen MMM voi vapauttaa testauksesta asetuksella, jos Käyttö on erittäin vähäistä Käytöstä ei aiheudu riskiä terveydelle tai ympäristölle Testauksen ulkopuolelle jäävät ruiskutyypit asetuksesta Kasvinsuojelukouluttajien ja tutkinnonjärjestäjien koulutus, Pauliina Laitinen 41

42 Levitysvälineiden testaus Kasvinsuojelukouluttajien ja tutkinnonjärjestäjien koulutus, Pauliina Laitinen 42

43 Lisätiedot testausvaatimuksista päivitetään Tukesin nettisivuille 43

44 Myynti, ammatti ja harrastekäyttö, lentolevitys

45 Kasvinsuojeluaineiden myynti Myyntihetkellä ostajalle on annettava tietoa kasvinsuojeluaineiden Asianmukaisesta ja kestävästä käytöstä Riskeistä Riskinvähennystoimista Myyjällä oltava tutkinto; vähintään 1 tutkinto / liike Tutkintoa ei tarvitse olla Jos myy valmisteita harrastekäyttöön Tai jos valmisteet eivät ole luokiteltuja kemikaalilain mukaan Ammattikäyttöön hyväksyttyjä valmisteita saa myydä vain tutkinnon suorittaneelle henkilölle Kasvinsuojelukouluttajien ja tutkinnonjärjestäjien koulutus, Pauliina Laitinen 45

46 Ammatti ja harrastekäyttö? Valmisteet luokitellaan ammatti ja harrastekäyttöön Uusissa hyväksymispäätöksissä luokittelu on jo Kaikkiin viimeistään Tutkintovelvoitteen astuessa voimaan Kasvinsuojelukouluttajien ja tutkinnonjärjestäjien koulutus, Pauliina Laitinen 46

47 Lentolevitys on kielletty Aiemmin ei ollut kieltoa, mutta lentolevitys oli luvanvaraista Nyt luvanvaraiset poikkeukset lentolevityskieltoon Metsätuhojen torjumiseksi Vaarallisten kasvintuhoojien torjumiseksi Kasvinsuojelukouluttajien ja tutkinnonjärjestäjien koulutus, Pauliina Laitinen 47

48 Integroitu kasvinsuojelu käyttöön 2014

49 Integroitu kasvinsuojelu IPM Kasvinsuojelua tarpeen mukaan monipuolisilla menetelmillä 49

50 Asetus integroidun torjunnan periaatteista 1. Kasvintuhoojien ennakoivat viljelytekniset torjunta ja hävittämisvaihtoehdot 2. Kasvintuhoojien seuranta 3. Kasvinsuojelutoimenpiteestä päättäminen Kynnysarvot 4. Muut kuin kemialliset kasvinsuojelumenetelmät 5. Kasvinsuojeluaineiden käytön ja torjuntatoimien rajoittaminen sekä resistenssin ehkäiseminen Kohteen mukaan, mahdollisimman vähän sivuvaikutuksia Vain välttämättömään tarpeeseen Resistenssin hallinta 6. Kasvinsuojelutoimien tulosten tarkastelu Kasvinsuojelukouluttajien ja tutkinnonjärjestäjien koulutus, Pauliina Laitinen 50

51 Miten integroitua kasvinsuojelua edistetään IPM sisältyy ammattilaisten koulutuksiin Tilakohtainen integroitu kasvinsuojelu Neuvonta Ammattilaisille Kouluttajien (ja neuvojien) koulutus Tutkimus IPM, tarkkailumenetelmät Lisäksi Tietoa tarjolla ammattimaisille käyttäjille Vapaaehtoisia kasvilaji tai kasviryhmäkohtaisia IPM ohjeita Kehitteillä IPM portaali nettiin Kasvinsuojelukouluttajien ja tutkinnonjärjestäjien koulutus, Pauliina Laitinen 51

52 Lopuksi

53 Tiivistelmä Koulutus ja tutkintojärjestelmä valmiiksi 2013 Integroidun torjunnan yleiset periaatteet käyttöön 2014 alusta Luokittelu ammatti ja harrastekäyttöön 2015 Tutkintovaatimus 2015 Levitysvälineiden testausvaatimus 2016 Uudessa ympäristökorvausjärjestelmässä siirrytään ympäristötuen kasvinsuojelukoulutuksista uuteen tutkintoon 2015 alussa Kasvinsuojelukouluttajien ja tutkinnonjärjestäjien koulutus, Pauliina Laitinen 53

54 Mukavia koulutushetkiä ja onnistuneita tutkintoja! Pauliina Laitinen ja Tukesin kasvinsuojeluaineet ryhmä

Radanpidossa käytettävät kemikaalit

Radanpidossa käytettävät kemikaalit Ohje 1 (9) Infra ja ympäristö / Väylänpito Raimo Tapio Säädösperusta REACH-asetus 1907/2006 CLP-asetus 1272/2008 Biosidiasetus 528/2012 Kemikaalilaki 599/2013 Kasvinsuojeluainelaki 1563/2011 Konedirektiivi

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet T O I M I N T A O H J E E T Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 Joulukuu 2014 2 Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 - Joulukuu 2014 Versio

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) 24.11.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 309/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

JÄRJESTYKSENVALVOJAN KOULUTUSMATERIAALI

JÄRJESTYKSENVALVOJAN KOULUTUSMATERIAALI JÄRJESTYKSENVALVOJAN KOULUTUSMATERIAALI JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUS- JA KERTAUSKOULUTUKSEN PÄIVITETTY KOULUTUSMATERIAALI Kädessäsi on päivitetty ja osittain niin rakenteeltaan kuin sisällöltään uusittu

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET Lääketeollisuus ry. 2014 Sisällys ALKUSANAT...3 I II III IV V VI VII SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT...4 YLEISET PERIAATTEET...5 OHJEET LÄÄKKEIDEN MARKKINOINTIIN...8 1. Ohjeet

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin ehdotetaan muutoksia. Euroopan unionin

Lisätiedot

Haku tuholaistorjujan tutkinnon koulutuksen toteuttajaksi ja/tai tutkinnon vastaanottajaksi

Haku tuholaistorjujan tutkinnon koulutuksen toteuttajaksi ja/tai tutkinnon vastaanottajaksi Ilmoitus 1 (3) 3.10.2014 Haku tuholaistorjujan tutkinnon koulutuksen toteuttajaksi ja/tai tutkinnon vastaanottajaksi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) hakee tuholaistorjujan tutkinnon koulutuksen

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi INTRASTAT Suomessa v. 2015 EU-maiden välisen kaupan tilastointi SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Mihin ulkomaankauppatilaston tietoja käytetään?... 1 3. Ketkä ovat tilastotietojen ilmoittajia?...

Lisätiedot

Päivitetty 19.8.2014. Aikuisopiskelijan opas

Päivitetty 19.8.2014. Aikuisopiskelijan opas Päivitetty 19.8.2014 Aikuisopiskelijan opas Tervetuloa Kainuun ammattiopistoon! Olet ottanut merkittävän askeleen elämässäsi siirtyessäsi opiskelemaan Kainuun ammattiopistoon. Onnittelut hyvästä valinnasta.

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

2. Jos yksi rekisteröijä tai jatkokäyttäjä suorittaa testin muiden puo lesta, kaikkien osapuolten on jaettava kustannukset tasan.

2. Jos yksi rekisteröijä tai jatkokäyttäjä suorittaa testin muiden puo lesta, kaikkien osapuolten on jaettava kustannukset tasan. 2006R1907 FI 01.01.2015 020.001 78 2. Jos yksi rekisteröijä tai jatkokäyttäjä suorittaa testin muiden puo lesta, kaikkien osapuolten on jaettava kustannukset tasan. 3. Edellä 1 kohdan tapauksessa testin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle ajoneuvojen katsastusja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi lait ajoneuvojen

Lisätiedot

Tullihallitus/Tilastoyksikkö 7.12.2005 66/772/05

Tullihallitus/Tilastoyksikkö 7.12.2005 66/772/05 Tullihallitus/Tilastoyksikkö 7.12.2005 66/772/05 Arvoisa EU-sisäkaupan tiedonantaja SISÄKAUPAN TILASTOILMOITUKSET VUONNA 2006 Yrityksenne EU-sisäkaupan tilastotietojen ilmoittaminen säilyy toistaiseksi

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin tavoitteena

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta L 197/38 Euroopan unionin virallinen lehti 24.7.2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (uudelleenlaadittu)

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (VASU), Osa I, liite 5 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO)

Lisätiedot

EU:N PUUTAVARA-ASETUKSEN OIKEUDELLISEEN KEHYKSEEN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ, JOIDEN OSALTA TARVITAAN OHJEISTUSTA JOHDANTO

EU:N PUUTAVARA-ASETUKSEN OIKEUDELLISEEN KEHYKSEEN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ, JOIDEN OSALTA TARVITAAN OHJEISTUSTA JOHDANTO EU:N PUUTAVARA-ASETUKSEN OIKEUDELLISEEN KEHYKSEEN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ, JOIDEN OSALTA TARVITAAN OHJEISTUSTA JOHDANTO Puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta

Lisätiedot

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi 1 3 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten syyskokouksessa 26.10.2011. TAL-STA4 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten kevätkokouksessa

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot