17. Tiistaina 8 päivänä maaliskuuta 1988

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "17. Tiistaina 8 päivänä maaliskuuta 1988"

Transkriptio

1 17. Tiistaina 8 päivänä maaliskuuta 1988 kello Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely: 1) Ehdotukset kansainvälisluonteisten oikeudenkäyntien helpottamista koskeviksi laeiksi.... Hallituksen esitys n:o 106/1987 vp. Lakivaliokunnan mietintö n:o 1 Suuren valiokunnan mietintö n:o 6 2) Ehdotus laiksi ulkomaanedustuksen virkamiesten palkkauksesta.... Hallituksen esitys n:o 216/1987 vp. Ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 1 Suuren valiokunnan mietintö n:o 7 3) Ehdotus laiksi eräiden asuinrakennusten luovuttamisesta Rautatieasunnot Oy, Järnvägsbostäder Ab -nimiselle osakeyhtiölle.... Hallituksen esitys n:o 213/1987 vp. Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 1 Suuren valiokunnan mietintö n:o 8 4) Ehdotukset laeiksi eräiden sosiaalija terveydenhuollon hallintoa ja rahoitusta koskevien lakien muuttamisesta... Hallituksen esitys n:o 43/1987 vp. Talousvaliokunnan mietintö n:o 1 Suuren valiokunnan mietintö n:o 9 5) Ehdotus laiksi arpajaislain 3 :n muuttamisesta.... Hallituksen esitys n:o 2 Talousvaliokunnan mietintö n:o 2 Suuren valiokunnan mietintö n:o 10 Siv. 250 " " ) Ehdotukset eräiden lupamenettelyjen poistamista terveydenhuollon lainsäädännöstä koskeviksi laeiksi.... Hallituksen esitys n:o 214/1987 vp. Talousvaliokunnan mietintö n:o 3 Suuren valiokunnan mietintö n:o 11 7) Ehdotukset laiksi vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Hallituksen esitys n:o 208/1987 vp. Laki- ja talousvaliokunnan mietintö n:o 1 Suuren valiokunnan mietintö n:o 12 8) Ehdotukset laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virkatyyppejä koskevien säännösten kumoamisesta.... Hallituksen esitys n:o 205/1987 vp. Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 1 Suuren valiokunnan mietintö n:o 13 9) Ehdotus laiksi eräiden asutusluottojen järjestelystä annetun lain 9 :n muuttamisesta.... Hallituksen esitys n:o 218/1987 vp. Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 3 Suuren valiokunnan mietintö n:o 14 10) Ehdotus laiksi yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta.... Hallituksen esitys n:o 138/1987 vp. Liikennevaliokunnan mietintö n:o 1 Suuren valiokunnan mietintö n:o 15 11) Ehdotus laiksi puolustusministeriön viroista ja toimista annetun lain kumoamisesta.... Hallituksen esitys n:o 204/1987 vp. Puolustusasiainvaliokunnan mietintö n:o 1 Suuren valiokunnan mietintö n:o 16 Siv. 257 " " 258 " " M

2 250 Tiistaina 8. maaliskuuta 1988 Siv. 12) Ehdotus laiksi patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain muuttamisesta 258 Hallituksen esitys n:o 209/1987 vp. Toisen lakivaliokunnan mietintö n:o 1 Suuren valiokunnan mietintö n:o 17 13) Ehdotus laiksi vuoden 1987 satovahinkojen johdosta myönnettävistä korkotukilainoista annetun lain 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys n:o 12 Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 4 Suuren valiokunnan mietintö n:o 18 Puhetta johtaa toinen varapuhemies P e sälä. Nimenhuudon asemesta merkitään läsnäoleviksi ne edustajat, jotka ottivat osaa edelliseen täysistuntoon. Päiväjärjestyksessä olevat asiat: 1) Ehdotukset kansainvälisluonteisten oikeudenkäyntien helpottamista koskeviksi laeiksi 6 ja otetaan t o i se en käsittelyyn siinä sekä lakivaliokunnan mietinnössä n:o 1 valmistelevasti käsitelty hallituksen esitys n:o 106/1987 vp., joka sisältää yllämainitut lakiehdotukset. 6. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sitten ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen keskustelutta ensimmäisen lakiehdotuksen 12, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike, toisen lakiehdotuksen 5, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike, kolmannen lakiehdotuksen 9, 1 luvun otsikko 17 ja 18, 3 luvun otsikko, 19 ja 20, 4 luvun otsikko, voimaantulosäännös sekä lakiehdotuksen johtolause ja nimike, neljännen lakiehdotuksen 11, 1 luvun otsikko, voimaantulosäännös sekä lakiehdotuksen johtolause ja nimike sekä viidennen lakiehdotuksen 6, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike. Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan 2) Ehdotus laiksi ulkomaanedustuksen virkamiesten palkkauksesta 7 ja otetaan t o i s e e n k ä s i t t e 1 y y n siinä sekä ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä n:o 1 valmistelevasti käsitelty hallituksen esitys n:o 216/1987 vp., joka sisältää yllämainitun lakiehdotuksen. 7. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sitten ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen keskustelutta 1-12, johtolause ja nimike. 3) Ehdotus laiksi eräiden asuinrakennusten luovuttamisesta Rautatieasunnot Oy, Järnvägsbostäder Ab -nimiselle osakeyhtiölle 8 ja otetaan toiseen käsi t te 1 y y n siinä sekä valtiovarainvaliokunnan mietinnössä n:o 1 valmistelevasti käsitelty hallituksen esitys n:o 213/ 1987 vp., joka sisältää yllämainitun lakiehdotuksen. 8. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sitten ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen keskustelutta 1-3, johtolause ja nimike.

3 Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto ja rahoitus 251 4) Ehdotukset laeiksi eräiden sosiaali- ja terveydenhuollon hallintoa ja rahoitusta koskevien lakien muuttamisesta 9 ja otetaan t o i s e e n k ä s i t t e l y y n siinä sekä talousvaliokunnan mietinnössä n:o 1 valmistelevasti käsitelty hallituksen esitys n:o 43/1987 vp., joka sisältää yllämainitut laki ehdotukset. 9. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sitten ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen Yleiskeskustelu: Ed. Ikonen: Herra puhemies! Nyt toisessa käsittelyssä oleva hallituksen esitys sisältää ehdotukset eräiden sosiaali- ja terveydenhuollon hallintoa ja rahoitusta koskevien lakien muuttamisesta. Hallituksen esitys koskee myös raittiustyölain muuttamista 4 :n osalta siten, että raittiuslautakuntien tehtävistä voi huolehtia jokin muukin lautakunta kuin raittiuslautakunta. Kuntien raittiuslautakuntien toiminta on ollut tähän asti lakisääteistä ja nyt tämän hallituksen esityksen mukaan se tulee vuoden 1989 alusta vapaaehtoiseksi. Kun kyseessä olevasta hallituksen esityksestä käytiin lähetekeskustelua, monet puheenvuoron käyttäjät esittivät toivomuksen, että valiokunta kävisi asiasta perusteellisen keskustelun ja kuuntelisi eri tahojen asiantuntijoita. Hallituksen esitys sisältää viiden eri lain merkittäviä muutoksia. Valiokunta onkin kuunnellut lukuisia asiantuntijoita ja kuten arvata saattaa, heidänkään mielipiteensä eivät kaikilta osin olleet yhteneväisiä. En puutu tässä lain lääketieteellisiin ja hoidollisiin näkökohtiin. Kunnallistalouden kannalta huolestuttaa mielisairaslain muutoksen kohdalla kunnille asetettavat lisävelvoitteeet. Lain mukaan kunnille on siirtymässä 43 milj. markan lisärasite. Asiantuntijat vakuuttivat, että kustannukset korvataan kunnille ja että niistä myöhemmin neuvotellaan valtion ja kuntien välisissä järjest~lyasiakirjaneuvotteluissa. Meillä tosin on muistissamme, miten hyvitykset kunnille ovat jääneet monta kertaa toteutumatta, ja tästä olemme vastalauseessamme myös maininneet. Raittiustyölain määrittelemä raittiustyö on meillä Suomessa päihde- ja tupakkahaittojen yleisehkäisyyn erikoistunutta tiedotus- ja kasvatustoimintaa, jota lain mukaan suorittavat kunnat raittiuslautakuntien ja raittiustyötä tekevien järjestöjen välityksellä. Raittiuslautakuntien vapaaehtoistaminen astuu siis ensi vuoden alusta voimaan, ja saattaa käydäkin niin, että niissä kunnissa, joissa kipeästi tarvittaisiin ennalta ehkäisevää työtä, joka on ollut raittiuslautakuntien pääasiallisin tehtävä, ollaan raittiuslautakuntia ensimmäisenä lakkauttamassa. Itselläni vain on sellainen tunne, toivottavasti olen väärässä, että monissa kunnissa noudatetaan lain sallimaa tehtävien siirtoa ajan ja varojen säästämiseksi. Nythän puhutaan muidenkin lautakuntien tehtävien yhdistämisestä. Muutamalla kokouspalkkiolla ei kuitenkaan ihmeellistä säästöä synny. Siitä aiheutuu vain kunnallisen päätösvallan kaventumista puhumattakaan asiantuntijalautakunnan työn heikentymisestä. Toisaalta puhutaan kunnallisesta aktivoitumisesta ja nuorten kiinnostuksen lisäämisestä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja vastuuseen. Kunnallisen päätösvallan kaventaminen toimisi nyt päinvastoin. Raittiustyön suunnittelua koskeva laki tulee voimaan ensi vuoden alusta. Raittiustyön täysipainoinen suunnittelu edellyttää, että suunnittelusta vastaavat kyseisen toimialan asiantuntijalautakunta ja sen alaiset viranhaltijat. Raittiustyön asiantuntijalautakunnan muuttuminen vapaaehtoiseksi ja tehtävien siirtyminen jollekin toiselle hallintokunnalle samanaikaisesti suunitteluvelvoitteiden voimaan astumisen kanssa saattaa aiheuttaa vakavan esteen suunnittelutyön onnistumiselle. Vuonna 1986 oli koko maassa raittiustehtävissä valtionosuuteen oikeuttavia päävirkoja 154 ja osa-aikaisia 254. Viranhaltijat ovat koulutukseltaan hyvin eri tasoisia. Osalla heistä on tarvittava koulutus, osa heistä on pätevöitynyt pitkällä työkokemuksellaan. Mutta monetkaan heistä eivät ilman uudelleen- tai täydennyskoulutusta pysty täysipainoisesti toimimaan jollakin muulla hallinnonalalla. Hallituksen esityksessä ei kerrota mitään viranhaltijoiden kohtalosta. Monet viranhaltijat ovat olleetkin hyvin huolestuneita työllisyydestään ja tulevasta toimenkuvastaan ottaen yhteyttä tännepäin ja kertoen huolestuneisuuttaan.

4 252 Tiistaina 8. maaliskuuta 1988 Talousvaliokunnan mietinnössä oleva lause "Nykyisen henkilökunnan asema on turvattava" lisättiin sinne yksimielisesti. Kiitänkin valiokunnan jäseniä yksimielisestä kannatuksesta ajatukselleni. Uskoisin, että tuo pienikin maininta rauhoittaa työntekijöiden mieliä tässä siirtymävaiheessa. Ed. Lauri 1 a (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Ed. Ikoselle toteaisin, että ilmeisesti hän ei oikein usko kunnallisen demokratian toimivuuteen, kun hän epäilee kuntien omaa kykyä ratkaista sitä, millä tavoin raittiustyö tai pikemminkin alkoholin haittoja vähentävä ja ehkäisevä työ kunnassa pitäisi tehdä. Tämä laki on nyt juuri siitä hyvä, että jokainen kunta saa järjestää ennalta ehkäisevän työn kuten se itse parhaaksi katsoo, ja minä ainakin siinä asiassa luotan kunnallisiin päätöksentekijöihin. Raittiuslautakuntien työ entisellään ei ainakaan suurissa kunnissa, suurissa kaupungeissa, ole saanut tätä Suomen kansaa kovinkaan paljon raitistumaan. Ehkä nyt olisi syytä sitten kokeilla hieman uusia ja uudella lailla luovia menetelmiä. Mitä tulee asianomaisen henkilöstön asemaan, olen ed. Ikosen kanssa täsmälleen samaa mieltä. Uskon siinäkin kunnalliseen demokratiaan ja virkaehtopykäliin, että ne 400 henkilöä, jotka työtä tähä saakka ovat tehneet, tulevat tekemään sitä entisin virkaehdoin, ehkä vähän uudessa ympäristössä ja uusien työtovereiden kera. Kuitenkin ihan samalla tavoin heidän työnsä tulee olemaan turvattu kuin tähänkin saakka. Ed. R en k o (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Ed. Laurilan puheenvuoron johdosta on syytä todeta, että juuri tänä aikana, jolloin kunnille on ankarat säästöpäätökset pantu voimaan ja valtionavustukset ovat alakanttiin ja viivästyneet osittain, on erittäin arkaa lähteä kyseistä sektoria viemään kunnallisen päätöksenteon sisällä liikuteltavaksi aikana, jolloin me tiedämme, että koko maassa huumeiden käyttö on lisääntynyt huolestuitavassa määrin ja raittiusjärjestöjen toimintaa pitäisi pikemminkin tukea ja uudistaa siihen suuntaan, mitä yhteiskunta tällä hetkellä tarvitsee. Voi olla, että joudutaan vähäksi aikaa plus miinus nolla -tilaan ja myöhemmin joudutaan korjaamaan ja tukemaan myös raittiustointa, niin kunnallista kuin vapaaehtoisjärjestöjen puitteissakin tapahtuvaa. Ed. 1 kone n (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Ed. Laurilalle vastaan, että kyllä toki annan täyden arvon kunnalliselle demokratialle mutta todella siirtymävaiheessa huolestuttaa raittiuslautakuntien kohtalo, koska sen verran tunnen myös kunnallista toimintaa, että nyt tässä saumassa, kun puhutaan muittenkin lautakuntien lakkauttamisesta, saattaa tosiaan käydä niin, että tässä huumassa sellaisissakin kunnissa, joissa on toimivat raittiuslautakunnat, ikään kuin muodin mukaisesti mennää lakkauttamaan. Silloin ehkäisytyö heikkenee ja ennen kaikkea kunnallinen demokratia heikkenee. Ed. Lauri 1 a (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Ed. Rengolle ensinnäkin totean, että nyt käsiteltävänä olevassa asiassa ei ole kysymys raittiusjärjestöjen toiminnasta ollenkaan vaan pelkästään kunnallisesta, kunnan omaan koneistoon kuuluvasta raittiustyöstä. Ed. Ikoselle totean, että eihän lain muutos toki tee mahdottomaksi pitää kunnassa raittislautakuntaa, jos kuntalaiset itse sen parhaaksi katsovat, mutta ainakaan suurissa kaupungeissa eivät ehkäisevän työn kannalta kokemukset ole olleet kovin hyviä entisen järjestelmän aikana. On kai hyvä, että on mahdollisuus kokeilla myös jotakin uutta. Ed. M ö n k ä r e (vastauspuheenvuoro): Herra puhemies! Ed. Rengolle on todettava, että ei meidän maassamme suinkaan huumeiden käyttö ole lisääntynyt. Jo vuonna 1982 meillä arveltiin henkilön olleen kosketuksessa poliisiviranomaisiin huumeiden käytön vuoksi ja viime vuosina tuo luku on ollut sama. Mutta ymmärsin, että ed. Renko käytti huume-nimitystä laajassa merkityksessä, että kyseessä oli alkoholin ja senkaltaisten aineiden käyttö. Alkoholin kulutus on Suomessa jatkuvasti ollut nousussa, ja merkille pantavaa on, että Suomi on yksi niitä harvoja Länsi-Euroopan maita, joissa alkoholin kulutus jatkuvasti lisääntyy, joten jotakin mätää ja epätervettä on meidän raittiustyössämme. Lakiesitys tekee nyt mahdolliseksi kunnissa yhdistää olemassa olevat voimavarat. Kunnissa on osaamista terveydenhuollossa ja sosiaalihuollossa jo ennestään, päihdeongelmaisten hoidossa ja ennalta ehkäisevässä työssä, ja raittiustyöntekijöiden osaamisen yhdistäminen tähän olemassa olevaan on varmasti ihan järkevä toimenpide, kun kunnat itse saavat arvioida ja päättää, miten se kaikkein tehokkaimmin voidaan järjestää. Ed. R en k o (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Tarkoitin myös alueellisesti ihan

5 Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto ja rahoitus 253 varsinaista huumeita, koska meillä Pohjois Suomen alueella on selvästikin suurempi paine lisääntymään päin kuin ehkä suhteessa täällä etelässä. Juuri samoilla alueilla kunnat kamppailevat suurten taloudellisten vaikeuksien kanssa, eli säästökohteita haetaan toden teolla, ja silloin kun kunnallinen raittiustoiminta jää vapaaehtoisuuden varaan, on oletettavissa, että myös säästöleikkuri hyvin herkästi käy käsiksi siihen. Luonnollisesti, vaikka laki ei koskekaan -aivan oikein, ed. Laurila- järjestöjä, samat tavoitteet on niin kunnallisella kuin raittiusjärjestötyölläkin, ja jos siitä osa leikataan pois, kokonaistavoitteissa ja työmäärässä sitten tietenkin on aukkoja. Ed. Laine (vastauspuheenvuoro): Herra puhemies! Ed. Mönkäre sanoi puheenvuorossaan äsken, että nyt on tärkeätä yhdistää kaikki voimavarat raittiustyötä tekemään, ja sillä ed. Mönkäre perustelee nyt esillä olevaa ykköslain, siis raittiustyölain, muutosta. Mutta ed. Mönkäreelle haluan sanoa, että tähänkin saakka tämä yhteistyö on ollut mahdollista. Ei sitä nyt luoda tällä lailla, vaan se on tähänkin saakka ollut täysin mahdollista. Valitettavasti tuota yhteistyötä ei ole niin laajasti käytetty kaikkialla kuin olisi ollut tarpeen. Sitä paitsi terveyskasvatukseen tietysti luonnostaan kuuluu työ raittiiden elämäntapojen puolesta. Ei tämä laki sitä tehtävää nyt ole vasta tuomassa, vaan tämä tehtävä on tähänkin saakka kuulunut terveyskasvatuksen piiriin. Se on eri asia, miten sitäkin asiaa on hoidettu. Varmaan siitäkin löytyisi moitteen sijaa. Ed. Rantanen (vastauspuheenvuoro): Herra puhemies! Aina, kun tässä salissa ovat olleet raittiusasiat keskustelun alla ja käsittelyn alla, tapahtuu ylilyöntejä, yleistyksiä ja yksinkertaistuksia. Kysymystä raittiuslautakunnan tehtävien yhdistämisestä jonkin muun lautakunnan tehtävän alaan ei voida perustella säästöpäätöksillä, mutta kun meillä on pieniä kuntia, joissa niillä ei ole töitä, on todella järkevää sallia tällainen kunnallisen itsehallinnon laajentuminen ja järkiperäistäminen hallinnossa. Minä totean ed. Mönkäreelle erään seikan. Hän totesi, että alkoholin käyttö on lisääntynyt vuosi vuodelta, mikä onkin totta, mutta kun meillä työllinen väki eli täysi-ikäiseksi tullut väki kasvaa ja on kasvanut viime vuoteen saakka koko ajan, totta ihmeessä, jos keskimääräinen kulutus henkeä kohti pysyy suurin piirtein samana raittiustyön heikkoudestakin johtuen, silloin tietenkin kokonaiskulutus kasvaa ja sitä myöten tietenkin valtion tulot. Ed. Hauta 1 a (vastauspuheenvuoro): Herra puhemies! Nyt hallituspuolueiden edustajat puhuvat kauniisti raittiustyön lisäämisestä, uusien muotojen etsimisestä. Nyt vain tehdään mahdolliseksi hallituksen esityksellä se seikka, että raittiuslautakunnat voidaan lopettaa. Tälläkö tavalla hallituspuolueiden edustajat luulevat, että raittiustyötä kunnissa tehostetaan? Kyllä se on ihan nurinkurista ajattelua, ja käy juuri päinvastoin. Kun raittiustyölaki muutama vuosi sitten hyväksyttiin eduskunnassa, sen jälkeen monissa kunnissa, mm. Turussa, on lähdetty aivan uudella tavalla tekemään ennalta ehkäisevää raittiustyötä, oikein tuloksellista. Raittiuslautakunnat ovat olleet monissa kunnissa yhteistyölautakuntia terveyslautakuntien ja sosiaalilautakuntien välillä. Raittiuslautakunnat ovat osoittautuneet erinomaisiksi raittiustyön ylläpitäjiksi. Nyt raittiuslautakunnat tehdään vapaaehtoisiksi. Se on melkoinen isku raittiustyötä kohtaan. Siitä kantavat vastuun nykyiset hallituspuolueet. Ed. Huuhtanen : Arvoisa puhemies! Niin sanottu pikku-valtava-paketti koostuu viidestä eri lakimuutoksesta. Talousvaliokunnassa laki mielisairaslain muuttamisesta keskustelutti valiokuntaa eniten yhdessä raittiustyölain muuttamisen kanssa. Omassa puheenvuorossani keskitynkin paketin kolmannen lain, mielisairaslain, muutosesitykseen. Hallituksen alkuperäisessä esityksessä valtion mielisairaaloiden asema tulisi muuttumaan melkoisesti. Valtion mielisairaaloiden rooli olisi muodostumassa hyvin kapea-alaiseksi, erityisen vaarallisten ja vaikeiden henkilöiden hoitopaikaksi. Laajoihin asiantuntijalausuntoihin perustuen valiokunnassa päädyttiin väljempään ilmaisuun, joka takaa huomattavasti monipuolisemman potilasmateriaalin valtion mielisairaaloissa. Tätä on pidettävä merkittävänä muutoksena hallituksen esitykseen nähden. Lähes kaikissa asiantuntijalausunnoissa pidettiin valtion mielisairaaloiden kehittämistä ensiarvoisen tärkeänä. Erityisesti käytännön työn toteutuksesta vastaavat eri henkilöstöryhmät katsoivat, että tietty potilasryhmä, jolla on vaikea käyttäytymishäiriö sairaudestaan johtuen, vaatii sellaista erityisosaamista, jota valtion mielisairaalat ovat hankkineet. Myös alkanut oikeuspsykiatrian opetus Niuvanniemen sairaalassa tarvitsee monipuolisen potilasaineksen.

6 254 Tiistaina 8. maaliskuuta 1988 Lääkintöhallituksen rooli on hallituksen esityksessä korostunut, sillä hallituksen esityksessä päätöksen valtion mielisairaalaan ottamisesta ja sieltä poistamisesta tekee lääkintöhallitus. Talousvaliokunnan mietinnön mukaisesti vain sairaalaan ottamisesta päätöksen tekee lääkintöhallitus. Tätäkin tulisi seurata tarkoin, onko tarpeelliset käydä byrokratiaa vai olisiko normaali sairaalaanottamistapa käyttökelpoinen ratkaisu. Sairaalaan ottamisestahan päättää sairaalan vastuunalainen lääkäri. Mietintöön jättämässään vastalauseessa keskustapuolue katsoo, että mielisairaslain 36 c tulisi säilyttää nykyisessä muodossaan. Tämä tarkoittaa sitä, että keskustapuolueen mielestä valtion mielisairaaloiden kustannuksista tulisi vastata jo nimensä mukaisesti valtion. On varsin todennäköistä, että kuntien taloudellinen rasitus nousee enemmän kuin arvellut 43 milj. mk ja kunnallismiesten mukaan niiden huomioonottaminen järjestelyasiakirjoilla kuntien ja valtion välillä on ollut kuntien kannalta tähän saakka aina epäedullista. Valtion mielisairaaloissa hoidettaville potilaille on ollut käytännössä usein vaikea nimetä kotikunta, ja maksujen välttelemistä, jopa niistä kieltäytymistä, on tapahtunut usein. Mietinnön mukainen esitys tulisi entisestään pahentamaan tilannetta. Joutuessaan pitkäaikaiseen hoitoon potilas saattaa aiheuttaa erityisesti pienille kunnille merkittävää taloudellista rasitusta. Jo tähän mennessä on voitu osoittaa suuret yksilölliset erot kuntatalouksissa terveydenhuoltomenojen suhteen. Tällaista kuntiin kohdistuvaa taloudellista eriarvoisuutta tulisi välttää kaikin tavoin. Herra puhemies! Vastalauseeseen viitaten ilmoitan, että lakiesityksen yksityiskohtaisessa käsittelyssä tulen esittämään kolmannen lain 36 c :n poistamista. Ed. Almgren: Herra puhemies! Edustajat saivat keskuskanslian lähettämällä tätä työpäivää koskevan päiväjärjestyksen eilen maanantaina. Siinä päiväjärjestyksen listassa ei nyt käsiteltävänä olevaa asiaa mainittu. Ei voinut myöskään etukäteen olla tiedossa se, että suuri valiokunta puheenjohtajansa kutsusta pitää kokouksensa tänään, poikkeuksellisesti tiistaina. Olin henkilökohtaisesti varautunut siihen, kun asiaa ei mainittu edustajille etukäteen lähetetyssä listassa, että asia tulee esille vasta perjantaina. Näillä perusteilla, herra puhemies, pyydän, että asia pantaisiin pöydälle ensi perjantaina pidettävään täysistuntoon. Ed. Kankaanniemi: Herra puhemies! Kannatan ed. Almgrenin ehdotusta. T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Koska on tehty ehdotus asian pöydällepanosta ja sitä on kannatettu, asia on jäävä pöydälle. Kehotan seuraavia puhujia käyttämään puheenvuoron pöydällepanen ajasta. Keskustelu pöydällepanosta julistetaan T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Almgren ed. Kankaanniemen kannattamana ehdottanut, että asia pantaisiin pöydälle ensi perjantain täysistuntoon. Selonteko myönnetään oikeaksi. Ed. Almgrenin ehdotus hyväksytään ja asia pannaan p ö y d ä II e ensi perjantain täysistuntoon. 5) Ehdotus laiksi arpajaislain 3 :n muuttamisesta 10 ja otetaan toiseen käsi t te 1 y y n siinä sekä talousvaliokunnan mietinössä n:o 2 valmistelevasti käsitelty hallituksen esitys n:o 2, joka sisältää yllämainitun lakiehdotuksen. 10. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen Yleiskeskustelu: Ed. Puska: Herra puhemies! Tässä asiassa on syytä puhua sekä sisällöstä että jonkin verran myös menettelytavoista. Asiahan on se, että valtakunnallisten raittiustyön ja päihdehuollon järjestöjen rahoitus esitetään budjettivaroista siirrettäväksi Raha-automaattiyhdistyksen hoidettavaksi. Täsmälleen samansisältöinen oli syksyllä hallituksen esitys budjettilaiksi. Se annettiin viime syksynä 16. lokakuuta. Tällöin asiaa käsiteltiin suhteellisen laajasti talousvaliokunnassa. Sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijaa lukuun ottamatta muut asiantuntijat, raittiusjärjestöjä edustavat asiantuntijat, muita sosiaali- ja terveysalan järjestöjä edustavat asian-

7 Arpajaislain tuntijat, Terveyskasvatuksen keskus, Raha-automaattiyhdistys itse olivat esitystä vastaan. Vanhalla menettelyllä, raittiustyön, siis alkoholin haittojen vastustustyön rahoituksellahan, on historiallinen perusta. Valtio saa erittäin suuret tulot alkoholiverosta, ja osa näin saaduista tuloista käytetään raittius- ja päihdetyöhön. On pidetty tärkeänä, että tätä periaatetta edelleen voitaisiin noudattaa. Toisaalta, mikäli näitten järjestöjen ja tehtävien rahoitus siirretään Raha-automaattiyhdistyksen hoidettavaksi, summa on automaattisesti poissa muusta vapaaehtoisesta sosiaali- ja terveysalan järjestötyöstä, joka on erittäin arvokasta ja johon kyllä varoja soisi. Tämä hallituksen esityshän ei sinänsä ole mikään ainutkertainen. Tämä on osa yleisempää valtiovarainministeriön pyrkimystä eri hallitusten aikana siirtää valtion budjettimenoja Rahaautomaattiyhdistykselle. Yleensä nämä on aiemmin torjuttu joko hallituksessa tai viimeistään eduskunnassa. Nyt kuitenkin tässä asiassa on tapahtunut käänne. Syksyllä valiokunnassa hallituspuolueiden kansanedustajat, tosin ilmeisen vastahakoisesti, myöntyivät. Ja nyt tässäkin asiassa on sitten suunnanmuutos tapahtumassa. Budjettikäsittelyssä tunnetusti oppositio sitten äänesti tämän lakiesityksen lepäämään tarkoituksenaan, että ainakin ennen kuin lepäämässä oleva laki uudelleen käsitellään, menetellään vanhan käytännön mukaisesti. Ihmetyksemme oli melko suuri, kun lepäämään äänestetty laki välittömästi, muutaman viikon kuluttua, annetaan uudestaan. Näin voidaan todeta, että tässä asiassa hallitus turvautui budjetin toteuttamisen toiseen periaatteeseen. Työllisyyslain yhteydessähän huomasimme toisenlaista menettelyä, kaupankäyntiä, tässä taas kiristämistä. Ellei tätä hallituksen haluamaa uutta menettelyä hyväksytä, järjestöt jäävät kokonaan ilman varoja. Tämähän on periaatteessa jonkin verran arveluttavaa, koska oikeastaan kaikkien budjettilakien yhteydessä lepäämäänjättämismenettely voitaisiin tällä tavalla kiertää. Ilmoitetaan, että varoja ei anneta ollenkaan, mikäli laki äänestetään lepäämään. Joka tapauksessa menettely tietysti on valtiopäiväjärjestyksen kirjaimen mukainen, joten se siitä. Onkin syytä jatkaa keskustelua itse asiasta. Kun tämä sama laki uudestaan tuli valiokuntaan, otimme omassa ryhmässä sen kannan ja tässä vastalauseessa, että laki voidaan hyväksyä nyt yksivuotisena. Näin järjestöt, kun ollaan maaliskuun puolivälissä, saisivat tästä jääräpäisestä menettelystä huolimatta myöhässä olevat varat mahdollisimman nopeasti, koska tämän menettelytaparuljanssin kuluessa on edetty kovin pitkälle. Paljon nopeamminhan järjestöt olisivat saaneet rahansa, mikäli lepäämään äänestämisen jälkeen olisi palattu vanhaan menettelyyn. Itse asiasta vielä muutama muu näkökohta: Talousvaliokuntahan mietinnössään lausui yksimielisesti seuraavaa: "Lakisääteisiä, suoraan valtion tulo- ja menoarviosta rahoitettuja toimintoja ei tulisi jatkossa siirtää Raha-automaattiyhdistyksen kautta rahoitettavaksi''. Näin valiokunta on yksimielisesti tämän esityksen sisältämää periaatetta vastaan seuraavalla kerralla. Voidaan vain kysyä, miksi tämä periaate pitäisi tässä yhteydessä sitten hyväksyä. Muunnetaanko periaatetta taas, kun valtiovarainministeriö tekee seuraavan tätä koskevan esityksen? Eikö jo nyt olisi syytä tämän periaatteen pohjalta kehittää raittiustyön ja päihdehuollon toimintoja nykyiseen tapaan, budjettivaroin? Toinen näkökohta: On sanottu, että uudistuksen etu, tämä tulisi ensimmäisessä käsittelyssä esille, olisi se, että raittiusjärjestöt joutuisivat kilpaillessaan muiden järjestöjen kanssa uudistamaan toimintaansa. Raittiusjärjestöjen työn kehittäminen on sinänsä hyvin tärkeä näkökohta ja pyrkimys. Tämä esitys ei kuitenkaan tähän asiaan millään tavoin vaikuta, kun kyseinen, noin 17 milj. markan summa on varattu sellaisenaan Raha-automaattiyhdistyksen puolella. Aivan yhtä hyvin budjettivarojen puolella ministeriö voisi kilpailuttaa järjestöjä ja edellyttää niiltä toiminnan kehittämistä. Tämä uusi esitys itse asiassa johtaa vain raittiusjärjestöt muiden järjestöjen suhteen erilaiseen asemaan, ainakin tämän vuoden osalta, kun niille on varattu Raha-automaattiyhdistykseen määräsumma näihin varoihin. Kolmantena näkökohtana haluaisin tässä yhteydessä käsitellä hieman laajempaa kysymystä. Se on se, että tämän esityksen yhteydessä ollaan luopumassa terveyspoliittisesti erittäin arvokkaasta periaatteesta. Alkoholin tuottovaroja on käytetty alkoholivalistukseen ja päihdehuoltoon. Kansainvälisissä terveysalan keskusteluissa Suomea on vuosikausia pidetty esikuvana. On kiitelty, pidetty edistyksellisenä meidän systeemiämme. Tupakkaveron tuotosta tietty osa käytetään tupakkaterveyskasvatukseen ja alkoholiveron tuotosta tietty osa alkoholiterveyskasvatukseen.

8 256 Tiistaina 8. maaliskuuta 1988 Tämän hallituksen aikana muutaman kuukauden sisällä molemmat periaatteet on romutettu, samanaikaisesti kun Suomea ollaan markkinoimassa WHO:n ehkäisevän terveystyön mallimaana. Itse asiassa hieman yleisemmin tätä nykytilannetta voi ihmetellä. Meillä on hyväksytty WHO:n, Maailman terveysjärjestön, Terveyttä kaikille ohjelma. Varsin monilla foorumeilla on pidetty varsin kauniita puheita Suomesta terveyden edistäruistyön mallimaana. Pyytäisin nimeämään yhdenkin ennaltaehkäisevää terveystyötä koskevan myönteisen uudistuksen, jonka olisimme vuoden aikana täällä eduskunnassa saaneet käsiteltäväksi. Tarvetta kyllä olisi. Viimeksi tänään täällä kävi sydänpotilaiden lähetystö. Ehkäistävissä olevat kansantaudit, sydän- ja verisuonitaudit, syöpäsairaudet, ovat kovin yleisiä. Kansanterveydessämme on kansainvälisten tilastojen perusteella runsaasti tilaa parannuksiin. Puheiden ja tekojen ristiriitaan kiinnitettiin huomiota myös muutaman viikon takaisessa Maailman terveysjärjestön Euroopan alueen kokouksessa Haikossa. Meillä on tämän vuoden aikana ollut täällä eduskunnassa useita terveyskasvatusta ja ehkäisevää terveystyötä sivuavia tai koskevia lakiesityksiä, jotka yleensä, lähes poikkeuksetta, ovat olleet, kuten tämä lähinnä valtiovarainministeriöstä lähteneitä säästö- tai hallinnon rationalisointipyrkimyksiä. Mitään näistä, kuten tätäkään, ei voida pitää sinänsä suurena katastrofina. Sen sijaan joutuu kysymään, milloin saamme sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemana myönteisiä terveyskasvatusta ja terveyden edistämistä koskevia uudistuksia. Kansantautien ehkäiseminen ja terveyden edistäminen kaipaavat maassamme tehostamista. Pelkät myönteiset puheenvuorot maailman terveysjärjestöjen kokouksissa eivät riitä. Me alamme odotella jo tekoja, eikä pelkkiä sanoja. Herra puhemies! Ehdotan, että käsittelyn pohjaksi otetaan talousvaliokunnan mietintöön liitettyyn vastalauseeseen sisältyvä lakiehdotus, joka merkitsee, että lakimuutos toteutettaisiin vain väliaikaisesti tänä vuonna. Näin järjestöt saavat kipeästi kaipaamansa rahat mahdollisimman nopeasti, mutta hallitus voisi seuraaville vuosille valmistella raittiusjärjestöjen rahoituksen vanhaan tapaan budjettivaroista noudattaen näin talousvaliokunnan mietinnön yksimielistä periaatetta: "suoraan tulo- ja menoarviosta rahoitettuja toimintoja ei tulisi jatkossa siirtää Raha-automaattiyhdistyksen kautta rahoitettaviksi''. Ed. M ö n k ä r e ( vastauspuheenvuoro ): Herra puhemies! Kävimme tämän asian ympärillä keskustelun ed. Puskan kanssa viime perjantaina. Siinä nämä samat väitteet, joita hän nyt toi esiin, tulivat esille pätkittäisissä puheenvuoroissa. Siinä mielessä tuntuu hieman turhalta ryhtyä niitä yksi kerrallaan kumoamaan. Totean, että ei tämä hallituksen esitys ole todellakaan niin vaarallinen kuin ed. Puska antaa ymmärtää. Raha-automaattiyhdistyksen vuotuinen kasvu on ollut riittävän suuri, niin että sinne voidaan lisää tämänkaltaisten järjestöjen rahoitusta siirtää. Siellä on jo monia yleishyödyllisiä järjestöjä, jotka saavat rahoituksensa sieltä, ja Raha-automaattiyhdistyksen kasvun on arveltu olevan todella kymmeniä miljoonia markkoja vuodessa. Raittiusjärjestöjen saattaminen samaan asemaan muiden terveyskasvatusjärjestöjen kanssa on looginen toimenpide, eikä siinä mielessä raittiustyön asema voi vaarantua siinä suhteessa kuin ed. Puska epäilee. Tähän asiaan tuli nyt liitettyä ed. Puskan puheenvuorossa hyvin paljon muitakin asioita, mutta mielestäni kannattaa pitäytyä tuossa perusasiassa. Ed. Ikonen: Herra puhemies! Kannatan ed. Puskan ehdotusta. Ed. Puska: Herra puhemies! Olen lähes kaikissa asioissa samaa mieltä ed. Mönkäreen kanssa, myös siitä, että tämä asia sinänsä ei ole mikään katastrofi. Järjestöt saavat rahansa, mutta halusin tarkoituksella puhua laajemmista periaatteista, koska minusta tämä esitys on periaatteessa selvästi huono. Miksi meidän pitäisi kannattaa periaatteessa huonoa linjaa? Ed. Lauri 1 a: Herra puhemies! Samoin perusteluin, joilla ed. Almgren pyysi äskeisen asian pöydälle, ehdotan tämän asian panemista pöydälle ensi perjantain istuntoon. Ed. Laitinen : Herra puhemies! Kannatan ed. Laurilan tekemää ehdotusta pöydällepanosta. T o i ne n v a r a p u h e m i e s : Koska on tehty ehdotus asian pöydällepanosta ja sitä on kannatettu, asia on jäävä pöydälle. Kehotan seuraavia puhujia käyttämään puheenvuoron pöydällepanon ajasta. Keskustelu pöydällepanosta julistetaan

9 Eräiden lupamenettelyjen poistaminen terveydenhuollon lainsäädännöstä 257 T o i n en vara p u he m i e s : Keskustelussa ed. Laurila on ed. Laitisen kannattamana ehdottanut, että asia pantaisiin pöydälle ensi perjantain täysistuntoon. Selonteko myönnetään oikeaksi. Ed. Laurilan ehdotus hyväksytään ja asia p a n n a a n p ö y d ä II e ensi perjantain täysistuntoon. 6) Ehdotukset eräiden lupamenettelyjen poistamista terveydenhuollon lainsäädännöstä koskeviksi laeiksi 11 ja otetaan t o i se en k ä s i t te l y y n siinä sekä talousvaliokunnan mietinnössä n:o 3 valmistelevasti käsitelty hallituksen esitys n:o 214/1987 vp., joka sisältää yllämainitut lakiehdotukset. Toi n en vara p u h e m ies : Käsittelyn 11. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen keskustelutta ensimmäisen lakiehdotuksen 15, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike, toisen lakiehdotuksen 1 ja 2, johtolause ja nimike sekä kolmannen lakiehdotuksen 10, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike. Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan 7) Ehdotukset laiksi vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 12 ja otetaan toiseen käsi t te 1 y y n siinä sekä laki- ja talousvaliokunnan mietinnössä n:o 1 valmistelevasti käsitelty hallituksen esitys n:o 208/1987 vp., joka sisältää yllämainitut lakiehdotukset. 12. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen keskustelutta ensimmäisen lakiehdotuksen 1-26, johtolause ja nimike, toisen lakiehdotuksen 1, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä kolmannen lakiehdotuksen 19 luvun 5 a ja luvun otsikko sekä 21 luvun 8 a ja luvun otsikko, voimaantulosäännös sekä lakiehdotuksen johtolause ja nimike. Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan 8) Ehdotukset laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virkatyyppejä koskevien säännösten kumoamisesta 13 ja otetaan toiseen käsittelyyn siinä sekä maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnössä n:o 1 valmistelevasti käsitelty hallituksen esitys n:o 205/1987 vp., joka sisältää yllämainitut lakiehdotukset. 13. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen keskustelutta ensimmäisen lakiehdotuksen 1 ja 2, johtolause ja nimike, toisen lakiehdotuksen 1 ja 2, johtolause ja nimike, kolmannen lakiehdotuksen 1 ja 2, johtolause ja nimike, neljännen lakiehdotuksen 1 ja 2, johtolause ja nimike, viidennen lakiehdotuksen 1 ja 2,johtolause ja nimike, kuudennen lakiehdotuksen 1 ja 2, johtolause ja nimike, seitsemännen lakiehdotuksen 1 ja 2, johtolause ja nimike, kahdeksannen lakiehdotuksen 1 ja 2, johtolause ja nimike, yhdeksännen lakiehdotuksen 1 ja 2, johtolause ja nimike sekä kymmenennen lakiehdotuksen 1 ja 2, johtolause ja nimike M

10 258 Tiistaina 8. maaliskuuta 1988 Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan 9) Ehdotus laiksi eräiden asutusluottojen järjestelystä annetun lain 9 :n muuttamisesta 14 ja otetaan toiseen käsittelyyn siinä sekä maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnössä n:o 3 valmistelevasti käsitelty hallituksen esitys n:o 218/1987 vp., joka sisältää yllämainitun lakiehdotuksen. T o i n e n v a r a p u h e m i e s : K,äsittelyn 14. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen keskustelutta 9, voimaantulo- ja soveltamissäännös, johtolause ja nimike. 10) Ehdotus laiksi yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta 15 ja otetaan toiseen käsittelyyn siinä sekä liikennevaliokunnan mietinnössä n:o 1 valmistevasti käsitelty hallituksen esitys n:o 138/ 1987 vp., joka sisältää yllämainitun lakiehdotuksen. 15. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen keskustelutta 41, 62, 70, 75, 78, 94 ja 96, voimaantulo- ja soveltamissäännös, johtolause ja nimike. 11) Ehdotus laiksi puolustusministeriön viroista ja toimista annetun lain kumoamisesta 16 ja otetaan toiseen käsittelyyn siinä sekä puolustusasiainvaliokunnan mietinnössä n:o 1 valmistelevasti käsitelty hallituksen esitys n:o 204/1987 vp., joka sisältää yllämainitun lakiehdotuksen. 16. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen keskustelutta l ja 2, johtolause ja nimike. 12) Ehdotus laiksi patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain muuttamisesta 17 ja otetaan t o i s G e n k ä s i t t e l y y n siinä sekä toisen lakivalidkunnan mietinnössä n:o 1 valmistelevasti käsitelty hallituksen esitys n:o 209/1987 vp., joka sisältää yllämainitun lakiehdotuksen. 17. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen keskustelutta 3 ja 4, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.

11 Vuoden 1987 satovahingot ) Ehdotus laiksi vuoden 1987 satovahinkojen johdosta myönnettävistä korkotukilainoista annetun lain 3 :n muuttamisesta 18 ja otetaan toiseen käsittelyyn siinä sekä maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnössä n:o 4 valmistelevasti käsitelty hallituksen esitys n:o 12, joka sisältää yllämainitun lakiehdotuksen. 18. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen keskustelutta 3, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike. T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on ensi perjantaina kello 13 ja kyselytunti ensi torstaina kello 17. Täysistunto lopetetaan kello Pöytäkirjan vakuudeksi: M. V. Mandelin

12

199. Perjantaina 5 päivänä helmikuuta 1999

199. Perjantaina 5 päivänä helmikuuta 1999 199. Perjantaina 5 päivänä helmikuuta 1999 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia 1) Hallituksen esitys uudeksi Suomen Hallitusmuodoksi.......................... 7726 Hallituksen esitys 1/1998 vp Perustuslakivaliokunnan

Lisätiedot

164. Lauantaina 4 päivänä joulukuuta 1993

164. Lauantaina 4 päivänä joulukuuta 1993 164. Lauantaina 4 päivänä joulukuuta 1993 kello 17.55 Päiväjärjestys Ilmoituksia : 1) Ehdotus laiksi eräistä poikkeuksista kuntien valtionosuuslain 8 :n säännöksiin vuonna 1994... 4908 Hallituksen esitys

Lisätiedot

110. Perjantaina 24 päivänä marraskuuta 1995

110. Perjantaina 24 päivänä marraskuuta 1995 110. Perjantaina 24 päivänä marraskuuta 1995 kello 2 Päiväjärjestys Ilmoituksia l) Hallituksen esitys laiksi tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

60. Tiistaina 25 päivänä toukokuuta 1993

60. Tiistaina 25 päivänä toukokuuta 1993 60. Tiistaina 25 päivänä toukokuuta 1993 kello 21.45 Päiväjärjestys S. 5) Ehdotukset metsästyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi... 1453 Ilmoituksia Hallituksen esitys n:o 300/1992 vp Lakialoite

Lisätiedot

1988 vp. - HE n:o 152 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1988 vp. - HE n:o 152 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1988 vp. - HE n:o 152 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 22 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtion

Lisätiedot

146. Keskiviikkona 24 päivänä marraskuuta 1993

146. Keskiviikkona 24 päivänä marraskuuta 1993 146. Keskiviikkona 24 päivänä marraskuuta 1993 kello 0.40 Päiväjärjestys Esitellään: So Ilmoituksia Toinen käsittely: 1) Ehdotukset laeiksi alueiden kehittämisestä ja saariston kehityksen edistämisestä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 215/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain annetun lain, yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain annetun lain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun

Lisätiedot

125. PERJANTAINA 5. JOULUKUUTA 2014

125. PERJANTAINA 5. JOULUKUUTA 2014 PTK 125/2014 vp 125. PERJANTAINA 5. JOULUKUUTA 2014 kello 13.04 Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely 1) Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi; Hallituksen

Lisätiedot

1992 vp - HE 155. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 155. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 155 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lapsilisälakia muutettavaksi siten, että lapsilisä maksettaisiin

Lisätiedot

161. Lauantaina 4 päivänä joulukuuta 1993

161. Lauantaina 4 päivänä joulukuuta 1993 161. Lauantaina 4 päivänä joulukuuta 1993 kello 0.40 Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely: S. 5) Ehdotukset työmarkkinatukea koskeviksi laeiksi sekä laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta... 4866

Lisätiedot

HE 122/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 122/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 122/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lasten kotihoidon tuesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja lasten päivähoidosta annetun

Lisätiedot

64. Tiistaina 26 päivänä syyskuuta 1995

64. Tiistaina 26 päivänä syyskuuta 1995 64. Tiistaina 26 päivänä syyskuuta 1995 kello 16.30 Päiväjärjestys Ilmoituksia 1) Hallituksen esitys laeiksi hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain ja maanpuolustukselle merkityksellisistä keksinnöistä

Lisätiedot

156. Keskiviikkona 1 päivänä joulukuuta 1993

156. Keskiviikkona 1 päivänä joulukuuta 1993 156. Keskiviikkona 1 päivänä joulukuuta 1993 kello 21.50 Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely: 1) Ehdotus laiksi tasavallan presidentin palkkiosta.......................... 4697 Hallituksen esitys

Lisätiedot

HE 165/1998 vp PERUSTELUT

HE 165/1998 vp PERUSTELUT HE 165/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto

Lisätiedot

124. Perjantaina 10 päivänä lokakuuta 1997

124. Perjantaina 10 päivänä lokakuuta 1997 124. Perjantaina 10 päivänä lokakuuta 1997 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia 4) Hallituksen esitys laiksi pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun lain soveltamatta jättämisestä annetun lain I ja 2 :n

Lisätiedot

1991 vp - HE 38. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1991 vp - HE 38. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 38 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että mielenterveyslakia muutettaisiin siten, että mielenterveystyön

Lisätiedot

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö 1 LUONNOS 23.4.2013 HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa tapahtuvat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta Kunnallista eläkelakia esitetään muutettavaksi siten, että kunnallisen eläkelaitoksen Kevan toimitusjohtaja voitaisiin irtisanoa

Lisätiedot

Päätös. Laki. sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 222/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuoltolain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 48 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan leimaverolaista kumottaviksi sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä

Lisätiedot

1980 vp. n:o 125 ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ.

1980 vp. n:o 125 ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ. 1980 vp. n:o 125 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 7 ja 17 :n muuttamisesta. ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ. Esityksessä ehdotetaan taksiauton ja invalidien

Lisätiedot

HE 136/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

HE 136/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki HE 136/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtionavusta Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiölle ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtionavusta Urho

Lisätiedot

HE 112/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 :n ja tuloverolain 124 :n muuttamisesta

HE 112/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 :n ja tuloverolain 124 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 :n ja tuloverolain 124 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslakia ja tuloverolakia

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 43/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion vuonna 1999 kansaneläkelaitokselle suorittaman takuusuorituksen vähentämisestä annetun lain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

HE 167/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 167/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 167/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansanterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansanterveyslain säännöksiä yksilön ja hänen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 107/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta annettua lakia. Apteekin mukaan määräytyvän

Lisätiedot

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle 1993 vp - HE 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 193/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi nimilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nimilakia. Lainmuutoksella ehdotetaan henkilön suku- ja

Lisätiedot

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 105/2006 vp Keskiviikko 24.1.2007 kello 10.00-11.30 Läsnä pj. Eero Lämsä /kesk vpj. Harry Wallin /sd jäs. Nils-Anders Granvik /r Pertti Hemmilä /kok Matti Kauppila

Lisätiedot

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1994 vp - HE 28 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion maksuperustelain 1 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion maksuperustelakia selvennettäväksi

Lisätiedot

Lausunto Onko teillä kommentoitavaa kohtaan 1? Pakollinen kysymys. Mikäli ei, voitte siirtyä kohtaan 2.

Lausunto Onko teillä kommentoitavaa kohtaan 1? Pakollinen kysymys. Mikäli ei, voitte siirtyä kohtaan 2. Julkis ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry Lausunto 04.05.2017 Asia: VM037:00/2016 Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa, ohjaus ja valvontatehtävien

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

70. Keskiviikkona 29 päivänä toukokuuta 1996

70. Keskiviikkona 29 päivänä toukokuuta 1996 70. Keskiviikkona 29 päivänä toukokuuta 1996 kello 21.10 Päiväjärjestys Puhetta johtaa puhemies Uosukainen. Ilmoituksia Toinen käsittely Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi ne edustajat, jotka

Lisätiedot

1984 vp. -HE n:o 140

1984 vp. -HE n:o 140 1984 vp. -HE n:o 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan korotettavaksi kiinnityksen tai maksun saamiseksi oikeuteen

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

Perustuslakivaliokunnan kokous n;o 48 keskiviikkona 3.6.1992. klo 9.00

Perustuslakivaliokunnan kokous n;o 48 keskiviikkona 3.6.1992. klo 9.00 Perustuslakivaliokunnan kokous n;o 48 keskiviikkona 3.6.1992 klo 9.00 1) Nimenhuuto 2) Päätösvaltaisuus 3) HB 77 laiksi työllisyyslain väliaikaisesta muuttamisesta - Eduskunnan lausuntopäätös - I käsittely.

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

HE 155/2007 vp. tason muutoksen tarkentumisen takia. Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetussa laissa sää-

HE 155/2007 vp. tason muutoksen tarkentumisen takia. Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetussa laissa sää- HE 155/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuntien lain 27 :n, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain :n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 184/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua

Lisätiedot

81. Keskiviikkona 16 päivänä kesäkuuta 1993

81. Keskiviikkona 16 päivänä kesäkuuta 1993 81. Keskiviikkona 16 päivänä kesäkuuta 1993 Päiväjärjestys Ilmoituksia : kello 18.55 S. Hallituksen esitys n:o 81 Sivistysvaliokunnan mietintö n:o 8 6) Ehdotukset laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi omaishoidon tuesta annetun lain 4 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan omaishoitajan oikeutta lakisääteiseen vapaaseen lisättäväksi kahdesta vuorokaudesta kolmeen

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Tilannekatsaus Harri Jokiranta

Tilannekatsaus Harri Jokiranta Tilannekatsaus 9.8.2017 Harri Jokiranta Alueelliset erot talouskehityksessä väestökartat Muuttoliike kartta Yle.fi 6.8.2017 Perustuslakivaliokunnan mukaan valinnanvapautta koskevan lakiesityksen

Lisätiedot

Hallituksen esitys. Finrail Oy. Lausunto Asia: LVM/2394/03/2017. Yleiset kommentit hallituksen esityksestä

Hallituksen esitys. Finrail Oy. Lausunto Asia: LVM/2394/03/2017. Yleiset kommentit hallituksen esityksestä Finrail Oy Lausunto 07.02.2018 Asia: LVM/2394/03/2017 Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi Liikenneviraston liikenteenohjaus ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi ja eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

Lausunto. Onko teillä kommentoitavaa kohtaan 1? Pakollinen kysymys. Mikäli ei, voitte siirtyä kohtaan 2.

Lausunto. Onko teillä kommentoitavaa kohtaan 1? Pakollinen kysymys. Mikäli ei, voitte siirtyä kohtaan 2. Tilastokeskus Lausunto 13.06.2017 TK0170517 Asia: VM037:00/2016 Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa, ohjaus ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1985 vp." - HE n:o 126 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arpajaisverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että arpajaisvero suoritettaisiin kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta

Lisätiedot

vjäs. Sari Palm /kd ( 1 3, 4 osittain) sihteeri Juha Perttula valiokuntaneuvos 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä.

vjäs. Sari Palm /kd ( 1 3, 4 osittain) sihteeri Juha Perttula valiokuntaneuvos 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 95/2009 vp Torstai 3.12.2009 kello 12.00-13.45 Läsnä pj. Martti Korhonen /vas vpj. Saara Karhu /sd jäs. Mikko Alatalo /kesk Marko Asell /sd Leena Harkimo /kok

Lisätiedot

150. Torstaina 21 päivänä marraskuuta 1996

150. Torstaina 21 päivänä marraskuuta 1996 150. Torstaina 21 päivänä marraskuuta 1996 kello 18.40 Päiväjärjestys Ilmoituksia 1) Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta... 4751 Hallituksen esitys

Lisätiedot

69. Torstaina 4 päivänä kesäkuuta 1992

69. Torstaina 4 päivänä kesäkuuta 1992 Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely: 69. Torstaina 4 päivänä kesäkuuta 1992 1) Ehdotus laiksi maaseutuelinkeinolain muuttamisesta... 2100 Hallituksen esitys n:o 51 Maa- ja metsätalousvaliokunnan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti 1991 vp - HE 64 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lisätiedot

1994 vp -- lie 271 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 vp -- lie 271 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 vp -- lie 271 Flallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HE 164/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

HE 164/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Pohjoismaiden projektivientirahastosta annetun lain kumoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Vuonna 2013 Pohjoismaiden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2011 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 29/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lastensuojelulain 5 c :n, lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta

Lisätiedot

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 35/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi rangaistusten täytäntöönpanosta

Lisätiedot

. vista eräistä virkajärjestelyistä (A n:o 20) 3103

. vista eräistä virkajärjestelyistä (A n:o 20) 3103 Päiväjärjestys Ilmoituksia Vaaleja: 91. Tiistaina 15 päivänä lokakuuta 1985 1) Puolustusasiainvaliokunnan täydennysvaali... 3102 Ainoa käsittely: 2) Asetus 6 päivältä syyskuuta 1985 eräistä virkajärjestelyistä

Lisätiedot

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia.

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. HE 204/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verohallintolain 3 ja 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. Verotuksen oikaisulautakunnan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi annetun hallituksen esityksen (HE 112/2004 vp) täydentämisestä Esityksessä ehdotetaan eduskunnalle annettua

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoon kaupungin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä (Kh)

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoon kaupungin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä (Kh) 24.09.2014 Sivu 1 / 1 3447/03.00.00/2014 73 Espoon kaupungin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Katri Makkonen, puh. 043 825

Lisätiedot

1991 vp - HE 104 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1991 vp - HE 104 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 104 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansanterveyslain 21 :n ja erikoissairaanhoitolain 37 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansanterveyslakia

Lisätiedot

HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 14/2009 vp. Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtämistä Maahanmuuttovirastoon koskevaksi lainsäädännöksi JOHDANTO

HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 14/2009 vp. Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtämistä Maahanmuuttovirastoon koskevaksi lainsäädännöksi JOHDANTO HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 14/2009 vp Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtämistä Maahanmuuttovirastoon koskevaksi lainsäädännöksi JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 3 päivänä kesäkuuta 2009 lähettänyt

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta HE 38/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain pykälä, jonka mukaan alkoholijuomien pakkauksissa

Lisätiedot

Terveyttä Lapista Kari Haavisto

Terveyttä Lapista Kari Haavisto Terveyttä Lapista 2013 Kari Haavisto Terveyttä Lapista Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus Alkoholilain uudistaminen Raittiustyölain uudistaminen Terveyttä Lapista Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

1992 vp - HE 40 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 40 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 40 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaiset asiakasmaksut alkaen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaiset asiakasmaksut alkaen 25.01.2017 Sivu 1 / 1 290/2017 02.05.00 6 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaiset asiakasmaksut 1.3.2017 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Arja Puronen, puh. 046

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

Ville Niinistö /vihr (6 osittain, 7 9 ) 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä.

Ville Niinistö /vihr (6 osittain, 7 9 ) 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 98/2010 vp Torstai 25.11.2010 kello 10.00-13.00 Läsnä pj. Kimmo Sasi /kok vpj. Jacob Söderman /sd (1 6, 7 osittain, 8 ja 9 ) jäs. Tuomo Hänninen /kesk (1 6, 7 osittain)

Lisätiedot

HE 28/1995 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 :n muuttamisesta

HE 28/1995 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 :n muuttamisesta HE 28/995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 :n muuttamisesta EHDOTUKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lapsilisälakia muutettavaksi siten, että valtiolle lapsilisäjärjestelmästä

Lisätiedot

HE 170/2010 vp. hallinnollinen tulos on alijäämäinen.

HE 170/2010 vp. hallinnollinen tulos on alijäämäinen. HE 170/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen Vientiluotto Oy -nimisestä yhtiöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Suomen Vientiluotto Oy

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1992 vp - HE 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion pelastusoppilaitoksista annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion pelastusoppilaitoksista

Lisätiedot

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

Lisätiedot

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ Ehkäisevän päihdetyön, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimijoiden yhteistyöpäivä 17.11.2015 /ESavi Orientaatioksi..

Lisätiedot

HE 58/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräistä henkilöstön asemaa koskevista jätjestelyistä yksityistettäessä opetusministeriön

HE 58/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräistä henkilöstön asemaa koskevista jätjestelyistä yksityistettäessä opetusministeriön HE 58/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräistä henkilöstön asemaa koskevista jätjestelyistä hallinnonalaan kuuluvia ammatillisia oppilaitoksia ja muodostettaessa yksityisiä ammattikorkeakouluja

Lisätiedot

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1991 vp - HE 23 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan annetun lain 1 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan eräiden

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain 47 a ja 47 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että sairaanhoitopiiriä

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kaupunginhallitus 373 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 92 13.10.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 518/00.01.00/2013 KHALL 06.10.2014 373 Seutukaupunkiverkoston

Lisätiedot

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajoneuvoliikennerekisteristä

Lisätiedot

Ajankohtaista Biopankkilaista

Ajankohtaista Biopankkilaista Ajankohtaista Biopankkilaista Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari 29.10.2012 Lain tarkoitus Tarkoituksena on tukea tutkimusta, jossa hyödynnetään ihmisperäisiä näytteitä, edistää näytteiden käytön

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2711996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinolain 27 :n, porotalouslain 41 a :n ja luontaiselinkeinolain 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen HE 62/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot