HM634200MB Käyttöohje Induktiotaso Benutzerinformation Induktions-Kochfeld Bruksanvisning Induktionshäll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HM634200MB Käyttöohje Induktiotaso Benutzerinformation Induktions-Kochfeld Bruksanvisning Induktionshäll"

Transkriptio

1 HM634200MB Käyttöohje Benutzerinformation Bruksanvisning Induktiotaso Induktions-Kochfeld Induktionshäll

2 2 Sisällys Kiitos, että olet valinnut erään laadukkaista tuotteistamme. Lue nämä ohjeet huolellisesti varmistaaksesi laitteen ongelmattoman ja parhaan mahdollisen toiminnan. Ohjeiden avulla osaat käyttää kaikkia laitteen toimintoja helposti ja nopeasti. Säilytä tämä käyttöohjekirja aina käden ulottuvilla paikassa, jossa se pysyy siistinä. Luovuta käyttöohje laitteen mahdolliselle uudelle omistajalle. Toivomme, että uusi laitteesi tuottaa sinulle paljon iloa. SISÄLLYS TURVALLISUUSOHJEET 2 ASENNUSOHJEET 3 LAITTEEN KUVAUS 6 KÄYTTÖOHJEET 8 Automaattinen virrankatkaisu 8 Automaattinen kuumennus 9 Power-toiminnon kytkentä toimintaan ja pois toiminnasta 9 Ajastimen käyttö 9 STOP+GO 10 Lukitus 10 Lapsilukko 11 OffSound Control (Äänimerkkien poistaminen käytöstä ja käyttöön ottaminen) 11 HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ 11 HOITO JA PUHDISTUS 12 KÄYTTÖHÄIRIÖT 13 YMPÄRISTÖNSUOJELU 14 Pakkausmateriaalit 14 Oikeus muutoksiin pidätetään TURVALLISUUSOHJEET Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen asentamista ja käyttöä, jotta osaat käyttää sitä turvallisesti ja oikein. Pidä käyttöohjeet aina laitteen mukana esimerkiksi muuton yhteydessä tai jos myyt laitteen toiselle. Käyttäjien tulee hallita täydellisesti laitteen käyttö ja tuntea sen turvallisuusominaisuudet. Yleiset turvallisuusohjeet VAROITUS! Laite ei ole tarkoitettu fyysisesti tai aisteiltaan rajoittuneiden tai muulla tavalla taitamattomien tai kokemattomien henkilöiden (ei myöskään lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä. Lasten turvallisuus Tämä laite on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön. Pikkulapsia on valvottava, eikä heidän pidä antaa leikkiä laitteella. Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Pidä lapset poissa laitteen luota silloin, kun se on toiminnassa.

3 Asennusohjeet 3 VAROITUS! Kytke lapsilukko toimintaan, jotta pikkulapset tai kotieläimet eivät voi vahingossa kytkeä laitetta toimintaan. Käyttöturvallisuus Poista kaikki pakkausmateriaalit, tarrat ja suojamuovit laitteesta ennen sen ensimmäistä käyttöä. Kytke keittoalueet aina pois toiminnasta käytön jälkeen. Palovammojen vaara! Älä laita keittotasolle metalliesineitä, esimerkiksi ruokailuvälineitä tai kattilankansia, sillä ne voivat kuumentua. Implantoidun sydämentahdistimen käyttäjän tulee pitää ylävartalonsa vähintään 30 cm:n etäisyydellä toimintaan kytketystä induktiokeittotasosta. VAROITUS! Tulipalon vaara! Ylikuumentunut rasva tai öljy syttyy herkästi palamaan. Asianmukainen käyttö Valvo laitteen toimintaa aina käytön aikana. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Älä käytä keittotasoa työtasona tai laskualustana. Älä laita tulenarkoja nesteitä, helposti syttyviä tai sulavia esineitä (esimerkiksi muovi- tai alumiiniesineitä) laitteen päälle tai sen lähelle. Ole varovainen kytkiessäsi muita laitteita keittotason lähellä olevaan pistorasiaan. Älä anna niiden virtajohtojen koskettaa keittotasoa tai kuumia astioita. Varo, että virtajohdot eivät takerru kiinni mihinkään. Laitteen vaurioitumisen välttäminen Jos keraamiselle pinnalle putoaa esineitä tai keittoastioita, pinta voi vaurioitua. Valurautaiset ja alumiiniset keittoastiat tai pohjasta vaurioituneet keittoastiat voivat naarmuttaa pintaa, jos vedät niitä keittotasolla. Älä anna nesteen kiehua kuiviin, jotta keittoastia ja keraaminen taso eivät vaurioidu. Älä laita keittoalueille tyhjiä astioita, älä myöskään kytke alueita toimintaan ilman keittoastiaa. Älä peitä mitään laitteen osaa alumiinifoliolla. Jätä työtason ja laitteen etuosan väliin 5 mm:n ilmanvaihtoaukko. VAROITUS! Jos keittotason pintaan tulee särö, katkaise virta laitteesta sähköiskuvaaran välttämiseksi. ASENNUSOHJEET Kirjaa ennen asennusta muistiin arvokilven sarjanumero (Ser. Nr.). Arvokilpi sijaitsee laitteen pohjassa. HM634200M-B GAD C7 AU V Hz Induction 7,4 kw 7,4 kw AEG-ELECTROLUX

4 4 Asennusohjeet Turvallisuusohjeet Asennus VAROITUS! Lue ohjeet huolellisesti! Asennuksessa tulee noudattaa käyttömaassa voimassa olevia lakeja, määräyksiä, direktiivejä ja standardeja (turvallisuusmääräykset, kierrätysmääräykset, sähköturvallisuusmääräykset jne.). Asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen sähköasentaja! Noudata mainittuja minimietäisyyksiä muihin laitteisiin ja kalusteisiin. Asennuksen on taattava kosketussuojaus. Esimerkiksi laatikoita saa asentaa vain, kun välittömästi laitteen alapuolella on suojaava lattia. Suojaa työtason leikatut pinnat kosteudelta käyttäen sopivaa tiivistettä. Kiinnitä tiiviste siten, että laitteen ja työtason väliin ei jää aukkoja. Suojaa laitteen alapinta esimerkiksi astianpesukoneesta tai uunista tulevalta höyryltä ja kosteudelta. Älä asenna laitetta oven viereen tai ikkunan alapuolelle. Avautuva ovi tai ikkuna voi tönäistä keittoastian tasolta aiheuttaen vaaratilanteen. VAROITUS! Sähköiskuvaara. Yhdistelmälaitteessa on jännite. Noudata sähköturvallisuusmääräyksiä. Yhdistettyjen laitteiden nimellisjännitteiden tulee vastata toisiaan. Kiinnitä pistoke pistorasiaan kunnolla. Varmista, että kosketussuojaus on asianmukaisesti asennettu. Löysät tai vääränlaiset pistokkeet ja pistorasiat voivat aiheuttaa liittimen ylikuumenemisen. Myös pistorasian ja pistokkeen käsittely on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi. Sähköliitäntään on asennettava kytkin, joka erottaa laitteen kaikki navat sähköverkosta ja jonka kontaktien väli on vähintään 3 mm. Sopivia erotuslaitteita ovat esimerkiksi suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet ja kontaktorit. min. 50 mm min. 5 mm min. 500 mm min. 50 mm R

5 Asennusohjeet 5 min. 38 mm min. 5 mm Irrottaminen

6 6 Laitteen kuvaus LAITTEEN KUVAUS Keittoalueet mm 210 mm 180 mm 180 mm Induktiokeittoalue 1400 W + Powertoiminto 2500 W 2 Induktiokeittoalue 1800 W + Powertoiminto 2800 W 3 Induktiokeittoalue 1800 W + Powertoiminto 2800 W 4 Käyttöpaneeli 5 Induktiokeittoalue 2300 W + Powertoiminto 3700 W 6 Höyrynpoistoaukko

7 Laitteen kuvaus 7 Käyttöpaneeli Tehonäytöt 7 6 Laitetta käytetään kosketuspainikkeilla. Näytöt, merkkivalot ja äänimerkit ilmaisevat, mitkä toiminnot ovat käytössä. kosketuspainike 1 ajastimen näyttö aika minuutteina 2 valitsee keittoalueen 3 / lisää tai vähentää aikaa 5 toiminta 4 lukon kytkee ja vapauttaa painikelukituksen tai lapsilukon 5 ottaa Power-toiminnon käyttöön 6 ottaa STOP+GO-toiminnon käyttöön ja poistaa sen käytöstä 7 tehotason näyttö näyttää tehoasetuksen Näyttö Kuvaus Keittoalue on kytketty pois toiminnasta - Keittoalue on toiminnassa Lämpimänäpito Automaattinen kuumennus on toiminnassa Power-toiminto + numero Toimintahäiriö / / OptiHeat-toiminto (3-vaiheinen jälkilämmön merkkivalo): edelleen toiminnassa / lämpimänäpito / jälkilämpö Toimintalukitus/lapsilukko on kytketty Keittoastia on sopimaton tai liian pieni tai keittoalueella ei ole astiaa Automaattinen virrankatkaisu on toiminut

8 8 Käyttöohjeet OptiHeat Control (3-portainen jälkilämmön merkkivalo) VAROITUS! \ \ Palovammojen vaara jälkilämmön vuoksi! OptiHeat Control ilmaisee jälkilämmön tason. Induktiokeittoalueella kypsennyksen vaatima lämpö kohdistuu suoraan keittoastian pohjaan. Keittoastian lämpö kuumentaa keraamisen pinnan. KÄYTTÖOHJEET Keittotasoa käytetään uunin kytkimillä ja keittotason käyttöpaneelilta. Kytkimien käyttöohjeet on esitetty uunin käyttöohjeissa. Kun keittoalue kytketään toimintaan, siitä kuuluu hetken aikaa surinaa. Tämä on kaikkien keraamisten keittotasojen ominaisuus eikä tarkoita laitteen toimintahäiriötä. Automaattinen virrankatkaisu Virta katkeaa automaattisesti keittotasosta seuraavissa tilanteissa: Kaikki keittoalueet on kytketty pois toiminnasta, jolloin näytössä näkyy. Et aseta tehotasoa kytkettyäsi laitteen toimintaan. Jonkin kosketuspainikkeen päällä on esimerkiksi kattila, pyyheliina tms. yli 10 sekunnin ajan. Laitteesta kuuluu äänimerkki, kunnes poistat esineen. Keittoalue ylikuumenee (esimerkiksi tyhjäksi kiehunut kattila). Keittoalueen on annettava jäähtyä, ennen kuin voit käyttää keittotasoa uudelleen. Keittoastia on sopimaton. Merkkivalo syttyy ja keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta kahden minuutin kuluttua. Keittoaluetta ei kytketä pois toiminnasta eikä tehotasoa muuteta. Jonkin ajan kuluttua merkkivalo syttyy ja keittoalue kytkeytyy pois toiminnasta. Katso taulukko. Automaattisen virrankatkaisun ajat Tehotaso Virta katkeaa seuraavan ajan kuluttua 6 tuntia 5 tuntia 4 tuntia 1,5 tuntia

9 Käyttöohjeet 9 Automaattinen kuumennus Voit saavuttaa vaaditun lämpöasetuksen nopeammin, jos otat automaattinen kuumennus-toiminnon käyttöön. Kyseinen toiminto asettaa korkeimman tehotason joksikin aikaa (katso kaavio), ja laskee tehotason sen jälkeen vaadittuun asetukseen. Kytke automaattinen kuumennus päälle kääntämällä keittoalue väännintä oikealle, kunnes näyttöön ilmestyy. Aseta sitten tarvittava tehotaso. 2 sekunnin kuluttua syttyy. Toiminto voidaan kytkeä pois toiminnasta kääntämällä väännin vasemmalle ja asettamalla alhaisempi tehotaso Power-toiminnon kytkentä toimintaan ja pois toiminnasta Power-toiminto lisää induktiokeittoalueiden käytettävissä olevaa tehoa. Power-toiminto kytkeytyy toimintaan enintään 10 minuutiksi kerrallaan. Sen jälkeen induktiokeittoalue kytkeytyy automaattisesti takaisin tehotasolle 9. Toiminto otetaan käyttöön valitsemalla tehotaso kytkimillä ja koskettamalla sen jälkeen painiketta. Merkkivalo syttyy. Toiminto poistetaan käytöstä muuttamalla tehoasetusta. Tehon hallinta Tehonhallintatoiminto jakaa tehon kahden keittoalueen välille, jotka muodostavat keskenään parin (katso kuva). Power-toiminto nostaa parin toisen keittoalueen tehotason korkeimmalle tasolle ja alentaa automaattisesti toisen keittoalueen tehoa. Alennetun tehotason keittoalueen näytössä näkyy vuoron perään asetusarvo ja alennettu arvo. Ajastimen käyttö Ajanlaskenta-automatiikka Ajanlaskenta-automatiikan avulla voit asettaa keittoalueen toiminta-ajan yhtä käyttökertaa varten. Aseta ajanlaskenta-automatiikka valittuasi ensin keittoalueen. Voit asettaa tehotason ennen ajastimen asettamista tai sen jälkeen. Keittoalueen valitseminen: kosketa painiketta toistuvasti, kunnes haluamasi keittoalueen merkkivalo syttyy.

10 10 Käyttöohjeet Ajastimen käynnistäminen: kosketa ajastimen painiketta asettaaksesi aika-asetuksen ( minuuttia). Kun keittoalueen merkkivalo vilkkuu hitaasti, ajan laskenta on käynnissä. Jäljellä olevan ajan tarkistaminen: valitse keittoalue painikkeella. Keittoalueen merkkivalo vilkkuu nopeammin. Jäljellä oleva aika näkyy näytössä. Ajastimen muuttaminen: valitse keittoalue painikkeella ja kosketa painiketta tai. Ajastimen pysäyttäminen: valitse keittoalue painikkeella. Kosketa painiketta. Ajan kuluminen näkyy näytössä nollaan saakka (merkintä 00 ). Keittoalueen merkkivalo sammuu. Ajastin voidaan kytkeä pois toiminnasta myös koskettamalla painiketta ja samanaikaisesti. Kun aika on kulunut loppuun, laitteesta kuuluu merkkiääni ja merkintä 00 alkaa vilkkua. Keittoalue kytkeytyy pois toiminnasta. Merkkiäänen deaktivoiminen: kosketa painiketta CountUp Timer (Ajanlaskenta-automatiikka) Käytä CountUp Timer -toimintoa keittoalueen toiminta-ajan tarkkailemiseen. Keittoalueen valitseminen (jos useampia keittoalueita on toiminnassa): kosketa -painiketta toistuvasti, kunnes haluamasi keittoalueen merkkivalo syttyy. Toiminnon CountUp Timer käynnistäminen: kosketa ajastimen painiketta ja merkkivalo syttyy. Kun keittoalueen merkkivalo vilkkuu hitaammin, ajan laskenta on käynnissä, näytössä näkyy vuoron perään ja kulunut aika (minuutteina) Kuluneen ajan tarkistaminen: valitse keittoalue painikkeella. Keittoalueen merkkivalo vilkkuu nopeammin. Kulunut aika näkyy näytössä. Toiminnon CountUp Timer pysäyttäminen: valitse keittoalue painikkeella ja kosketa painiketta tai poistaaksesi ajastustoiminnon käytöstä. Keittoalueen merkkivalo sammuu. Hälytinajastin Voit käyttää ajastinta hälytysajastimena, kun keittoalueet eivät ole käytössä. Kosketa. Kosketa ajastimen painiketta tai ajan valitsemiseksi. Kun aika on kulunut loppuun, laitteesta kuuluu merkkiääni ja merkintä 00 alkaa vilkkua. Merkkiäänen deaktivoiminen: kosketa painiketta STOP+GO -toiminto kytkee kaikki toiminnassa olevat keittoalueet lämpimänäpidon asetukseen ( ). -toiminto ei peruuta asetettua ajastusta. Kytke toiminto päälle koskettamalla. Symboli syttyy. Kytke toiminto pois päältä koskettamalla. Aikaisemmin asettamasi tehoasetus tulee voimaan. Kun tehotasoa muutetaan, toiminto pysähtyy ja näytöissä näkyvät uudet tehotasot. Lukitus Voit lukita keittotason kosketuspainikkeet, kun keittoalue on toiminnassa. Kytke toiminto päälle koskettamalla. Symboli palaa neljän sekunnin ajan.

11 Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä 11 Ajastin toimii edelleen. Kytke toiminto pois päältä koskettamalla. Aikaisemmin asettamasi tehoasetus tulee voimaan. Kun muutat lämpöasetusta, tämä toiminto sammuu. Kun sammutat laitteen, myös tämä toiminto sammuu. Lapsilukko Toiminto estää Keittotaso Käyttö vahingossa. Lapsilukon kytkeminen toimintaan Älä aseta tehotasoa. Kosketa painiketta neljän sekunnin ajan. Symboli syttyy. Lapsilukon kytkeminen pois toiminnasta Aseta tehotaso. Symboli syttyy. Kosketa painiketta, kunnes symboli syttyy. Kosketa. Lapsilukon kytkeminen pois toiminnasta väliaikaisesti Aseta tehotaso. Symboli syttyy. Kosketa painiketta, kunnes symboli syttyy. Aseta tehotaso 10 sekunnin kuluessa. Nyt voit käyttää keittotasoa. Lapsilukko pysyy kytkettynä, kun virta katkaistaan keittotasosta. OffSound Control (Äänimerkkien poistaminen käytöstä ja käyttöön ottaminen) Äänimerkkien poistaminen käytöstä Kytke laite pois päältä. Kosketa painiketta kolmen sekunnin ajan, laitteesta kuuluu äänimerkki. Kosketa, laitteesta kuuluu äänimerkki. Kosketa painiketta 3 sekunnin ajan. syttyy, äänimerkki on käytössä. Kosketa painiketta. Näytössä näkyy ja äänimerkki on poistettu käytöstä. Kun kyseinen toiminto on päällä, äänimerkit kuuluvat vain seuraavissa tapauksissa: hälytinajastin aktivoituu ajanlaskentaautomatiikka kuluu umpeen käyttöpaneelin päälle asetetaan jokin esine. Äänimerkkien ottaminen käyttöön Kytke laite pois päältä. Kosketa painiketta kolmen sekunnin ajan. Kosketa. Kosketa painiketta kolmen sekunnin ajan.. Näytössä näkyy, koska äänimerkki on poistettu käytöstä. Kosketa, syttyy. Äänimerkki on käytössä. HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ Käytä induktiokeittoalueille soveltuvia keittoastioita. Induktiokeittoalueille soveltuvat keittoastiat Induktiotoiminnassa lämpö kehittyy lähes välittömästi keittoastian sisälle tehokkaan sähkömagneettisen kentän vaikutuksesta.

12 12 Hoito ja puhdistus Keittoastian materiaali Soveltuvat materiaalit: valurauta, teräs, emaloitu teräs, ruostumaton teräs, monikerroksinen pohja (valmistajan merkintä ilmaisee soveltuvuuden). Sopimattomat materiaalit: alumiini, kupari, messinki, lasi, keramiikka, posliini. Keittoastia soveltuu käytettäväksi induktiokeittotasolla, jos... pieni määrä vettä kuumenee hyvin nopeasti korkeimmalla tehotasolla.... magneetti tarttuu astian pohjaan. Keittoastian pohjan tulee olla mahdollisimman paksu ja tasainen. Keittoastian mitat : Induktiokeittoalueet mukautuvat automaattisesti keittoastian pohjan kokoon tiettyyn rajaan saakka. Keittoastian pohjan magneettiselta osalta vaaditaan kuitenkin tietty minimimitta, joka on noin 3/4 keittoalueen koosta. Käyttöön liittyvät äänet Jos kuulet rätisevää ääntä: keittoastia on valmistettu useasta materiaalista (Sandwich-rakenne) vihellystä: käytät yhtä tai useampaa keittoaluetta korkealla tehotasolla ja keittoastia on valmistettu useasta eri materiaalista (Sandwich-rakenne) surisevaa ääntä: käytät korkeita tehotasoja naksahtelua: kuuluu sähköpiirien kytkeytyessä hurisevaa ääntä: kuuluu puhaltimen toimiessa Nämä äänet ovat normaaleja, eivätkä tarkoita, että laitteessa olisi jokin vika. Energiansäästö Mikäli mahdollista, peitä keittoastia aina kannella. Aseta keittoastia keittoalueelle, ennen kuin kytket alueen toimintaan. Kytke keittoalueet pois toiminnasta ennen kypsennysajan päättymistä ja hyödynnä jälkilämpö. Keittoastioiden pohjan tulee olla keittoalueen kokoinen. Öko Timer (Säästöajastin) Energian säästämiseksi keittoalueen vastus kytkeytyy pois toiminnasta jo ennen vähenevän aikanäytön ajastimen merkkiäänen kuulumista. Kuumennusajan lyhentyminen riippuu tehotasosta ja toiminta-ajasta. Tietoa akryyliamidista Tärkeää Tuoreimpien tieteellisten tutkimustulosten mukaisesti (erityisesti tärkkelyspitoisten) ruokien voimakas ruskistaminen voi aiheuttaa terveysvaaran akryyliamidin vuoksi. Sen vuoksi suosittelemme ruokien kypsennystä mahdollisimman alhaisessa lämpötilassa sekä liiallisen ruskistamisen välttämistä. HOITO JA PUHDISTUS Puhdista keittotaso jokaisen käytön jälkeen. Tarkista aina, että keittoastian pohja on puhdas.

13 Käyttöhäiriöt 13 VAROITUS! Terävät esineet ja hankaavat pesuaineet vahingoittavat laitetta. Turvallisuussyistä laitetta ei saa puhdistaa höyrypesulaitteella tai painepesurilla. Keraamisen pinnan naarmut tai tummat läiskät eivät vaikuta laitteen toimintaan. Lian poistaminen: 1. Poista välittömästi: sulanut muovi, muovikelmu ja sokeripitoinen ruoka. Muutoin lika voi aiheuttaa laitteeseen vaurioita. Käytä erityistä lasipintaan tarkoitettua kaavinta. Aseta kaavin viistosti lasipintaa vasten ja liikuta kaavinta pintaa pitkin. Poista sitten, kun laite on jäähtynyt riittävästi: kalkkirenkaat, vesirenkaat, rasvatahrat, kirkkaat metalliset värimuutokset. Käytä keraamisen keittotason tai ruostumattoman teräksen puhdistukseen tarkoitettua puhdistusainetta. 2. Puhdista laite kostealla liinalla käyttäen vähän puhdistusainetta. 3. Kuivaa pinta lopuksi puhtaalla liinalla. KÄYTTÖHÄIRIÖT Ongelma Laite ei kytkeydy toimintaan tai ei muuten toimi. Laitteesta kuuluu merkkiääni ja se kytkeytyy pois toiminnasta. Laitteesta kuuluu merkkiääni sen ollessa pois toiminnasta. Jälkilämmön merkkivalo ei syty. Automaattinen kuumennus ei toimi. Tehotaso muuttuu kahden asetuksen välillä. Kosketuspainikkeet kuumenevat. Äänimerkkiä ei kuulu, kun kosketat käyttöpaneelin kosketuspainikkeita. Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide Kytke laite uudelleen toimintaan ja aseta tehotaso 10 sekunnin kuluessa. Olet koskettanut useampaa kosketuspainiketta samanaikaisesti. Kosketa vain yhtä kosketuspainiketta. Lapsilukko tai lukitus tai Stop+Go on kytketty toimintaan. Katso luku "Käyttöohjeet". Käyttöpaneelilla on vettä tai rasvaroiskeita. Pyyhi käyttöpaneeli puhtaaksi. Yksi tai useampi kosketuspainike on peitetty. Poista esineet kosketuspainikkeiden päältä. Keittoalue ei ole kuuma, koska sitä on käytetty vain vähän aikaa. Jos keittoalueen pitäisi olla kuuma, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Keittoalue on vielä kuuma. Anna keittoalueen jäähtyä riittävästi. Korkein tehotaso on asetettu. Korkeimman tehotason teho on sama kuin automaattisen kuumennuksen tehotaso. Tehonhallinta on käynnissä. Katso kohta "Tehonhallinta". Keittoastia on liian suuri, tai se on liian lähellä painikkeita. Laita isokokoiset keittoastiat tarvittaessa takakeittoalueille. Äänimerkit on poistettu käytöstä. Ota äänimerkit käyttöön (ks. "Äänimerkkien hallinta").

14 14 Ympäristönsuojelu Ongelma Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide Näytössä näkyy. Automaattinen poiskytkentä on toiminnassa. Sammuta keittoalue ja kytke se uudelleen toimintaan 60 sekunnin päästä. Jos merkkivalo syttyy uudelleen 60 sekunnin jälkeen, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Näytössä näkyy. Keittoalueella ei ole keittoastiaa. Aseta keittoastia keittoalueelle. Keittoastia on vääränlainen. Käytä oikeantyyppistä keittoastiaa. Keittoastian pohjan halkaisija on liian pieni keittoalueelle. Siirrä keittoastia pienemmälle keittoalueelle. ja jokin nu- Näytössä näkyy mero. Laitteessa on jokin vika. Kytke laite irti verkkovirrasta lyhyeksi ajaksi. Irrota sulake sulaketaulusta. Kytke virta uudelleen. Jos merkkivalo syttyy uudelleen, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Näytössä näkyy. Laitteen toimintahäiriön on aiheuttanut kuivaksi kiehunut keittoastia. Keittoalueen ylikuumenemissuoja on aktivoitunut. Automaattinen virran katkaisu on toiminut. Kytke laite pois päältä. Poista kuuma keittoastia tasolta. Kytke keittoalue uudelleen toimintaan noin 30 sekunnin kuluttua. häviää näytöstä, jälkilämmön merkkivalo jää palamaan. Anna keittoastian jäähtyä riittävästi ja tarkista sen soveltuvuus. Katso kohta "Induktiokeittotasolle soveltuvat keittoastiat". Ellei ongelma poistu edellä kuvattujen toimenpiteiden avulla, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Ilmoita arvokilpeen merkityt tiedot, keraamisen keittotason kolmikirjaiminen tunnus (keittotason kulmassa) sekä näytössä näkyvä virheilmoitus. Valtuutetun huoltoliikkeen käynnistä aiheutuvat kulut voidaan veloittaa myös takuuaikana, jos toimintahäiriö on aiheutunut virheellisen käytön vuoksi. Kuluttajaneuvonnon yhteystiedot ja takuuehdot on mainittu takuu- ja huoltokirjassa. YMPÄRISTÖNSUOJELU Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa laittaa sekajätteen joukkoon, vaan se on toimitettava erilliseen sähkö- ja elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen. Asianmukaisella jätehuollolla estetään mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat. Laitetta ei saa purkaa ennen jätehuoltoon luovuttamista eikä laitteen sisälle saa laittaa muita jätteitä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita hoitavalta viranomaiselta, liikkeestä josta tuote on ostettu tai internet sivuiltamme Pakkausmateriaalit Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä, ja ne voidaan kierrättää. Muoviosiin on merkitty materiaalin tunniste: >PE<,>PS< jne. Vie pakkausmateriaalit asianmukaisiin jätteenkeräysastioihin.

15 Inhalt 15 Danke, dass Sie sich für eines unserer hochqualitativen Produkte entschieden haben. Lesen Sie für eine optimale und gleichmäßige Leistung Ihres Gerätes diese Benutzerinformation bitte sorgfältig durch. Sie wird Ihnen helfen, alle Vorgänge perfekt und äußerst effizient zu steuern. Damit Sie diese Benutzerinformation bei Bedarf stets zur Hand haben, empfehlen wir Ihnen, sie an einem sicheren Ort aufzubewahren. Und geben Sie diese Benutzerinformation bitte an einen eventuellen neuen Besitzer dieses Gerätes weiter. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Gerät. INHALT SICHERHEITSHINWEISE 15 MONTAGEANLEITUNG 17 GERÄTEBESCHREIBUNG 20 GEBRAUCHSANWEISUNG 21 Abschaltautomatik 21 Ankochautomatik 22 Ein-/Ausschalten der Power-Funktion 22 Verwenden des Timers 23 STOP+GO 23 Sperre 24 Die Kindersicherung 24 OffSound Control (Aktivierung und Deaktivierung des Signaltons) 24 PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE 25 REINIGUNG UND PFLEGE 26 WAS TUN, WENN 26 UMWELTTIPPS 28 Verpackungsmaterial 28 Änderungen vorbehalten SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät anschließen und benutzen, um Gefahren zu vermeiden und einen korrekten Betrieb des Geräts zu gewährleisten. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung in der Nähe des Geräts auf, auch wenn Sie dieses anderswo aufstellen. Wenn Sie das Gerät verkaufen, geben Sie dem Käufer die Bedienungsanleitung mit. Jeder, der dieses Gerät benutzt, sollte mit der Bedienung und den Sicherheitsmerkmalen vertraut sein. Allgemeine Sicherheit WARNUNG! Erwachsene mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Wissen und Erfahrung sowie Kinder dürfen dieses Gerät nicht benutzen. Solche Personen müssen von einer Person beaufsichtigt oder bei der Bedienung des Geräts angeleitet werden, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist. Sicherheit für Kinder Nur Erwachsene dürfen dieses Gerät bedienen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, so dass sie nicht mit dem Gerät spielen können.

16 16 Sicherheitshinweise Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Andernfalls besteht Erstickungsgefahr. Halten Sie Kinder vom Gerät fern, wenn dieses eingeschaltet ist. WARNUNG! Aktivieren Sie die Kindersicherung, damit kleine Kinder oder Haustiere das Gerät nicht versehentlich einschalten können. Sicherheit während des Betriebs Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Verpackungsmaterialien, Aufkleber und Auflagen. Schalten Sie die Kochzonen nach jedem Gebrauch aus. Verbrennungsgefahr! Legen Sie keine Gegenstände aus Metall, zum Beispiel Besteck und Deckel, auf die Oberfläche des Kochfelds, da diese heiß werden können. Träger von implantierten Herzschrittmachern müssen sich mindestens 30 cm von eingeschalteten Kochfeldern fernhalten. WARNUNG! Brandgefahr! Überhitztes Öl oder Fett kann sich sehr schnell entzünden. Bestimmungsgemäße Verwendung Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht unbeaufsichtigt. Das Gerät ist ausschließlich zur Verwendung im Haushalt bestimmt! Verwenden Sie das Gerät nicht als Arbeits- oder Abstellfläche. Stellen Sie entflammbare Flüssigkeiten, entflammbares Material oder Gegenstände, die schmelzen können (aus Kunststoff oder Alufolie), nicht in der Nähe des Geräts oder auf dem Gerät ab. Gehen Sie beim elektrischen Anschluss des Geräts an eine Anschlussdose sorgsam vor. Achten Sie darauf, dass elektrische Leitungen weder das Gerät noch heißes Kochgeschirr berühren können. Achten Sie darauf, dass elektrische Leitungen nicht lose hängen oder sich verheddern. Vermeiden von Schäden am Gerät Wenn Kochgeschirr oder andere Gegenstände auf die Glaskeramik fallen, kann die Oberfläche beschädigt werden. Kochgeschirr aus Gusseisen, Aluguss oder mit beschädigten Böden kann die Glaskeramik verkratzen, wenn es auf der Oberfläche hin und her geschoben wird. Vermeiden Sie das Leerkochen von Töpfen oder Pfannen, um Schäden am Kochgeschirr oder der Glaskeramik zu verhindern. Benutzen Sie die Kochzonen nicht mit leerem Kochgeschirr oder ohne Kochgeschirr. Decken Sie Geräteteile nicht mit Aluminiumfolie ab. Lassen Sie einen 5 mm breiten Abstand zur Belüftung zwischen der Arbeitsplatte und der Gerätefrontseite frei. WARNUNG! Bei Sprüngen in der Oberfläche des Kochfelds schalten Sie die Spannungsversorgung aus. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.

17 Montageanleitung 17 MONTAGEANLEITUNG Notieren Sie vor der Montage des Geräts die Seriennummer (Ser. Nr.), die Sie auf dem Typenschild finden. Das Typenschild befindet sich unten am Gehäuse des Geräts. Sicherheitshinweise HM634200M-B GAD C7 AU V Hz Induction 7,4 kw 7,4 kw AEG-ELECTROLUX WARNUNG! Bitte Folgendes unbedingt lesen! Halten Sie unbedingt alle Gesetze, Verordnungen, Vorschriften und Normen (Sicherheitsvorschriften, Vorschriften zum Recycling, Vorschriften zur elektrischen Sicherheit usw.) des Landes ein, in dem Sie das Gerät verwenden! Nur eine Elektrofachkraft darf den Elektroanschluss des Geräts vornehmen! Halten Sie die Mindestabstände zu anderen Geräten ein! Der Berührungsschutz muss durch den Einbau gewährleistet sein. Schubladen müssen zum Beispiel mit einem Schutzboden direkt unter dem Gerät installiert werden! Die Schnittflächen an der Arbeitsplatte müssen mit einem geeigneten Dichtungsmaterial vor Feuchtigkeit geschützt werden! Das Kochfeld muss so eingebaut werden, dass es spaltfrei mit der Arbeitsplatte abschließt. Dazu ist eine geeignete Dichtung erforderlich! Das Kochfeld muss so eingebaut werden, dass die Geräteunterseite vor Dampf und Feuchtigkeit, z. B. durch einen Geschirrspüler oder Backofen, geschützt ist! Das Gerät darf nicht direkt neben Türen oder unter Fenstern installiert werden! Andernfalls kann heißes Kochgeschirr durch das Öffnen von Türen oder Fenstern vom Kochfeld gestoßen werden. WARNUNG! Es besteht Verletzungsgefahr durch elektrischen Strom. Das Kombinationsgerät liegt an Spannung Sicherheitsreglen der Elektrotechnik beachten. Nennspannung der kombinierten Geräte müssen übereinstimmen. Steckverbindungen fachtgerecht zusammenstecken. Der Berührungsschutz muss durch fachgerechten Einbau gewährleistet sein. Lockere und unsachgemäße Steckverbindungen können die Klemme überhitzen. Die Klemmverbindungen müssen von einem qualifizierten Elektriker fachgerecht ausgeführt werden. Bei der elektrischen Installation des Geräts ist eine Einrichtung vorzusehen, die es ermöglicht, alle Pole des Geräts mit einer Kontaktöffnungsbreite von mindestens 3 mm von der Spannungsquelle abzuklemmen. Geeignete Isolierungen sind erforderlich: Überlastschalter, Sicherungen (Schraubsicherungen müssen aus dem Halter entfernt werden können), Erdschlüsse, Kontakte.

18 18 Montageanleitung Montage min. 50 mm min. 5 mm min. 500 mm min. 50 mm R min. 38 mm min. 5 mm

19 Ausbau Montageanleitung 19

20 20 Gerätebeschreibung GERÄTEBESCHREIBUNG Ausstattung des Kochfelds mm 210 mm 180 mm 180 mm Induktions-Kochzone 1400W mit Power-Funktion 2500W 2 Induktions-Kochzone 1800W mit Power-Funktion 2800W 3 Induktions-Kochzone 1800W mit Power-Funktion 2800W 4 Bedienfeld 5 Induktions-Kochzone 2300W mit Power-Funktion 3700W 6 Dampfauslass Ausstattung des Bedienfelds Das Gerät wird mit den Sensorfeldern bedient. Anzeigen, Kontrolllampen und akustische Signale informieren Sie über die aktiven Funktionen. Sensorfeld 5 Funktion 1 Timer-Anzeige Anzeige der Dauer in Minuten 2 Auswählen der Kochzone 3 / Erhöhen oder Verringern der Zeit 4 Kindersicherung Schaltet die Tastensperre bzw. die Kindersicherung ein und aus 5 aktiviert die Power-Funktion 6 schaltet STOP+GO ein und aus 7 Anzeige der Kochstufen Anzeige der Kochstufe

21 Gebrauchsanweisung 21 Anzeigen der Kochstufe Display Die Kochzone ist ausgeschaltet. - Die Kochzone ist eingeschaltet. Warmhalten Beschreibung Die Ankochautomatik ist eingeschaltet. Power-Funktion + Zahl Eine Störung ist aufgetreten. / / OptiHeat Control (Restwärmeanzeige, 3-stufig): Weitergaren/Warmhalten/Restwärme. Die Sperre/Kindersicherung ist aktiviert. Das Kochgeschirr ist ungeeignet oder zu klein bzw. es befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone. Die Abschaltautomatik ist aktiviert. OptiHeat Control (Restwärmeanzeige, 3-stufig) WARNUNG! \ \ Es besteht Verbrennungsgefahr durch Restwärme! OptiHeat Control zeigt die Restwärmestufe an. Die Induktionskochzonen erzeugen die erforderliche Hitze zum Kochen direkt im Boden des Kochgeschirrs. Die Glaskeramik wird nur durch die Wärme des Kochgeschirrs erhitzt. GEBRAUCHSANWEISUNG Sie bedienen das Kochfeld mit den Schaltern des Backofens und dem Bedienfeld des Kochfelds. Im Kapitel "Gebrauchsanweisung" für den Backofen können Sie nachlesen, wie die Schalter bedient werden. Wenn sich eine Kochzone einschaltet, ist für kurze Zeit ein Brummen zu hören. Das ist typisch für Glaskeramikkochfelder. Es liegt keine Fehlfunktion am Gerät vor. Abschaltautomatik Mit dieser Funktion wird das Kochfeld in folgenden Fällen automatisch ausgeschaltet: Alle Kochzonen sind ausgeschaltet. Sie stellen nach dem Einschalten des Kochfelds keine Kochstufe ein. Sie bedecken ein Sensorfeld länger als 10 Sekunden mit einem Gegenstand (Topf, Tuch usw.). Ein Signalton ist zu hören, bis Sie den Gegenstand entfernen. Das Kochfeld wird zu heiß (z.b. durch einen leergekochten Topf). Bevor Sie das Kochfeld erneut verwenden können, muss die Kochzone abgekühlt sein. Sie verwenden ungeeignetes Kochgeschirr. leuchtet im Display auf und nach 2 Minuten schaltet sich die Kochzone automatisch aus.

22 22 Gebrauchsanweisung Eine Kochzone wurde nicht ausgeschaltet bzw. die Kochstufe wurde nicht geändert. Nach einer gewissen Zeit leuchtet das Symbol auf und das Kochfeld wird ausgeschaltet. Siehe Tabelle. Automatische Abschaltzeiten Kochstufe Abschaltung nach Ankochautomatik Bei Verwendung der Ankochautomatik lässt sich die erforderliche Kochstufeneinstellung in kürzerer Zeit erzielen. Bei Verwendung dieser Funktion wird eine gewisse Zeit lang die höchste Kochstufe (siehe Abbildung) eingestellt und anschließend auf die erforderliche Stufe zurückgeschaltet. Drehen Sie zum Einschalten der Ankochautomatik für die Kochzone den Schalter nach rechts, bis das Display anzeigt. Stellen Sie dann direkt die gewünschte Kochstufe ein. Nach 2 Sekunden leuchtet auf. Drehen Sie den Schalter gegen den Uhrzeigersinn, um die Funktion auszuschalten und die Kochstufe zu verringern. 6 Stunden 5 Stunden 4 Stunden 1,5 Stunden Ein-/Ausschalten der Power-Funktion Die Power-Funktion stellt den Induktions-Kochzonen zusätzliche Leistung zur Verfügung. Die Power-Funktion wird für höchstens 10 Minuten aktiviert. Danach schaltet die Induktionskochzone automatisch auf Kochstufe 9 zurück. Wählen Sie zum Einschalten die Kochstufe mit den Schaltern aus. Berühren Sie dann. leuchtet auf. Ändern Sie zum Abschalten die Kochstufe. Power-Management Das Power-Management verteilt die Leistung zwischen zwei Kochzonen, die ein Paar bilden (siehe Abbildung). Die Power-Funktion erhöht die Leistung bis zur maximalen Kochstufe bei einer Kochzone eines Paares und senkt gleichzeitig bei der anderen Kochzone die Leistung auf ein niedrigeres Niveau. Die Anzeige der Kochzone mit reduzierter Leistung schaltet um

23 Gebrauchsanweisung 23 Verwenden des Timers Kurzzeitmesser Mit dem Kurzzeitmesser stellen Sie ein, wie lange eine Kochzone für einen einzelnen Kochvorgang eingeschaltet bleiben soll. Wählen Sie erst die Kochzone aus und stellen Sie dann den Kurzzeitmesser ein. Sie können die Kochstufe einstellen, bevor Sie den Timer einstellen oder umgekehrt. Auswählen der Kochzone: Berühren Sie so oft, bis die Anzeige der gewünschten Kochzone aufleuchtet. Einschalten des Kurzzeitmessers: Berühren Sie am Timer, um die Zeit einzustellen ( Minuten). Wenn die Anzeige der Kochzone langsamer blinkt, wird die Zeit heruntergezählt. Anzeigen der verbleibenden Zeit: Wählen Sie die Kochzone mit aus. Die Anzeige der Kochzone blinkt schneller. Die verbleibende Zeit erscheint in der Anzeige. Einstellung des Kurzzeitmessers ändern: Wählen Sie die Kochzone mit aus und berühren Sie oder. Ausschalten des Timers: Wählen Sie die Kochzone mit. aus. Berühren Sie. Die Restzeit läuft rückwärts bis 00. Die Anzeige der Kochzone erlischt. Zum Ausschalten können Sie auch und gleichzeitig berühren. Nachdem die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt ein Signalton und 00 blinkt. Die Kochzone wird ausgeschaltet. Ausschalten des Signaltons: Berühren Sie CountUp Timer (Garzeitmesser) Verwenden Sie die Funktion CountUp Timer, um festzustellen, wie lange die Kochzone bereits in Betrieb ist. Auswahl der Kochzone (wenn mehr als 1 Kochzone in Betrieb ist): Berühren Sie so oft, bis die Anzeige der gewünschten Kochzone aufleuchtet. Aktivieren der Funktion CountUp Timer: Berühren Sie am Timer und leuchtet auf. Wenn die Anzeige der Kochzone langsamer blinkt, wird die Zeit aufsummiert; die Anzeige wechselt zwischen und der abgelaufenen Zeit (in Minuten). Überprüfen der abgelaufenen Zeit: Wählen Sie die Kochzone mit aus. Die Anzeige der Kochzone blinkt schneller. Die abgelaufene Zeit erscheint in der Anzeige. Ausschalten der Funktion CountUp Timer: Wählen Sie die Kochzone mit aus und berühren Sie oder, um den Timer auszuschalten. Die Anzeige der Kochzone erlischt. Kurzzeitwecker Sie können den Timer als einen Kurzzeitwecker benutzen, wenn die Kochzonen nicht in Betrieb sind. Berühren Sie. Berühren Sie oder am Timer, um die Zeit einzustellen. Nachdem die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt ein Signalton und 00 blinkt. Ausschalten des Signaltons: Berühren Sie STOP+GO Mit der Funktion werden alle eingeschalteten Kochzonen auf Warmhalten ( ) geschaltet. Die Funktion unterbricht nicht die Timer-Funktion. Berühren Sie zur Aktivierung dieser Funktion. Das Symbol leuchtet auf.

24 24 Gebrauchsanweisung Berühren Sie zur Deaktivierung dieser Funktion wird eingestellt.. Die zuvor ausgewählte Kochstufe Wenn Sie die Kochstufe ändern, wird die Funktion deaktiviert und das Display zeigt die neu eingestellte Kochstufe an. Sperre Sie können die Sensorfelder des Kochfelds sperren, wenn die Kochzone eingeschaltet ist. Berühren Sie zur Aktivierung dieser Funktion. Das Symbol wird 4 Sekunden lang angezeigt. Der Timer bleibt eingeschaltet. Berühren Sie zur Deaktivierung dieser Funktion. Die zuvor ausgewählte Kochstufe wird eingestellt. Diese Funktion wird deaktiviert, wenn Sie die Kochstufe ändern. Diese Funktion wird auch deaktiviert, sobald das Gerät ausgeschaltet wird. Die Kindersicherung Mit dieser Funktion wird ein versehentliches Bedienen des Kochfelds verhindert. Aktivieren der Kindersicherung Stellen Sie keine Kochstufe ein. Berühren Sie das Symbol 4 Sekunden lang. Das Symbol leuchtet auf. Deaktivieren der Kindersicherung Stellen Sie die Kochstufen ein. Das Symbol leuchtet auf. Berühren Sie so lange, bis das Symbol aufleuchtet. Berühren Sie. Überwinden der Kindersicherung für einen Kochvorgang Stellen Sie die Kochstufen ein. Das Symbol leuchtet auf. Berühren Sie so lange, bis das Symbol aufleuchtet. Stellen Sie innerhalb von höchstens 10 Sekunden die Kochstufe ein. Nun können Sie das Kochfeld bedienen. Die Kindersicherung bleibt weiterhin aktiviert, nachdem Sie das Kochfeld abgeschaltet haben. OffSound Control (Aktivierung und Deaktivierung des Signaltons) Deaktivieren des Signaltons Schalten Sie das Gerät aus. Berühren Sie 3 Sekunden lang, der Signalton ertönt. Berühren Sie, der Signalton ertönt. Berühren Sie 3 Sekunden lang. leuchtet und der Signalton ist aktiviert. Berühren Sie, leuchtet auf, der Signalton ist deaktiviert. Haben Sie den Signalton deaktiviert, ertönt er nur in folgenden Fällen: Bei Ablauf des Kurzzeitweckers Bei Ablauf des Kurzzeitmessers Das Bedienfeld ist bedeckt. Aktivieren des Signaltons Schalten Sie das Gerät aus.

25 Praktische Tipps und Hinweise 25 Berühren Sie 3 Sekunden lang. Berühren Sie. Berühren Sie 3 Sekunden lang.. leuchtet auf, da der Signalton deaktiviert ist. Berühren Sie, leuchtet. Der Signalton ist aktiviert. PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE Benutzen Sie die Induktions-Kochzonen nur mit geeignetem Kochgeschirr. Kochgeschirr für Induktions-Kochzonen Beim Induktionskochen erzeugt ein starkes elektromagnetisches Feld nahezu sofort Hitze im Kochgeschirr. Kochgeschirrmaterial geeignet: Gusseisen, Stahl, lierter Stahl, Edelstahl, Topfboden mehrlagig (vom Hersteller als geeignet empfohlen). nicht geeignet: Aluminium, Kupfer, Messing, Glas, Keramik, Porzellan. Kochgeschirr ist für eine Induktion-Kochzone geeignet, wenn... etwas Wasser auf einer Kochzone mit der höchsten Kochstufeneinstellung innerhalb sehr kurzer Zeit zu kochen beginnt ein Magnet am Kochgeschirrboden haften bleibt. Der Boden des Kochgeschirrs sollte so dick und flach wie möglich sein. Topfgröße : Induktions-Kochzonen passen sich der Größe des Geschirrbodens bis zu einer bestimmten Grenze automatisch an. Allerdings muss der magnetische Teil des Kochgeschirrbodens einen Mindestdurchmesser aufweisen, der etwa 3/4 der Kochzone entspricht. Betriebsgeräusche Wenn Sie folgendes Geräusch hören: Prasseln: besteht das Kochgeschirr aus verschiedenen Materialien (Sandwichkonstruktion). Pfeifen: nutzen Sie eine oder mehrere Kochzonen mit hohen Leistungen, und das Kochgeschirr besteht aus verschiedenen Materialien (Sandwichkonstruktion). Summen: nutzen Sie eine oder mehrere Kochzonen mit hohen Leistungen. Klicken: es erfolgen elektronische Schaltvorgänge. Zischen, Surren: das Gebläse ist in Betrieb. Die beschriebenen Geräusche sind normal und weisen nicht auf einen Defekt hin. Energie sparendes Kochen Decken Sie Kochgeschirr, wenn möglich, mit einem Deckel ab. Stellen Sie das Kochgeschirr auf die Kochzone und schalten Sie diese erst dann ein. Schalten Sie die Kochzonen bereits vor dem Ende des Garvorgangs aus und nutzen Sie die Restwärme. Der Boden des Kochgeschirrs und die verwendete Kochzone sollten gleich groß sein.

26 26 Reinigung und Pflege Öko Timer (Eco-Timer) Um Energie zu sparen, schaltet sich die Kochzonenheizung vor dem Signal des Kurzzeitmessers ab. Die Reduzierung der Wärmeleistung hängt von der Kochstufe und der Gardauer ab. Informationen zu Acrylamiden Wichtig! Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen kann die Bräunung von Lebensmitteln, speziell bei stärkehaltigen Produkten, eine gesundheitliche Gefährdung durch Acrylamid verursachen. Daher empfehlen wir, bei möglichst niedrigen Temperaturen zu garen und die Speisen nicht zu stark zu bräunen. REINIGUNG UND PFLEGE Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch. Achten Sie immer darauf, dass der Boden des Kochgeschirrs sauber ist. WARNUNG! Scharfe Gegenstände und scheuernde Reinigungsmittel beschädigen das Gerät. Reinigen Sie das Gerät aus Sicherheitsgründen nicht mit einem Dampfstrahl- oder Hochdruckreiniger. Kratzer oder dunkle Flecken in der Glaskeramik beeinträchtigen die Funktionsfähigkeit des Geräts nicht. So entfernen Sie Verschmutzungen: 1. Sofort entfernen: geschmolzener Kunststoff, Plastikfolie, zuckerhaltige Lebensmittel. Andernfalls können die Verschmutzungen das Gerät beschädigen. Verwenden Sie einen speziellen Reinigungsschaber für Glas. Den Reinigungsschaber schräg zur Glasfläche ansetzen und über die Oberfläche bewegen. Entfernen, nachdem sich das Gerät ausreichend abgekühlt hat: Kalk- und Wasserränder, Fettspritzer, metallisch schimmernde Verfärbungen. Verwenden Sie hierfür einen speziellen Reiniger für Glaskeramik oder Edelstahl. 2. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel. 3. Am Ende das Gerät mit einem trockenen Tuch abreiben. WAS TUN, WENN Problem Das Gerät kann nicht eingeschaltet oder bedient werden. Mögliche Ursache und Abhilfe Schalten Sie das Gerät erneut ein und stellen Sie innerhalb von 10 Sekunden die Kochstufe ein. Zwei oder mehr Sensorfelder wurden gleichzeitig berührt. Berühren Sie nur ein einzelnes Sensorfeld. Die Kindersicherung, die Tastensperre oder Stop+Go ist aktiv. Siehe Abschnitt Bedienung des Geräts. Wasser oder Fettspritzer befinden sich auf dem Bedienfeld. Bedienleiste abwischen.

27 Was tun, wenn 27 Problem Es wird ein akustisches Signal ausgegeben und das Gerät wird ausgeschaltet. Bei ausgeschaltetem Gerät ist ein Signalton zu hören. Die Restwärmeanzeige leuchtet nicht. Die Ankochautomatik startet nicht. Die Kochstufe schaltet zwischen zwei Kochstufen um. Die Sensorfelder werden heiß. Es ertönt kein Signalton, wenn Sie die Sensorfelder des Bedienfelds berühren. leuchtet auf. leuchtet auf. und eine Zahl leuchten auf. leuchtet auf. Mögliche Ursache und Abhilfe Ein oder mehrere Sensorfelder wurden bedeckt. Entfernen Sie den Gegenstand vom Sensorfeld. Die Kochzone ist nicht heiß, da sie nur kurze Zeit in Betrieb war. Sollte die Kochzone eigentlich heiß sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst. In der Kochzone ist noch Restwärme vorhanden. Lassen Sie die Kochzone abkühlen. Die höchste Kochstufe ist eingestellt. Die höchste Kochstufe hat die gleiche Leistung wie die Ankochautomatik. Die Power-Management-Funktion ist eingeschaltet. Siehe den Abschnitt Power-Management. Das Kochgeschirr ist zu groß, oder Sie haben es zu nahe an die Bedienelemente gestellt. Stellen Sie großes Kochgeschirr nötigenfalls auf die hinteren Kochzonen. Der Signalton ist deaktiviert. Aktivieren Sie den Signalton (siehe Einschalten des Signaltons). Die Abschaltautomatik hat ausgelöst. Schalten Sie die Kochzone aus und nach 60 Sekunden wieder ein. Wenn erneut nach 60 Sekunden aufleuchtet, benachrichtigen Sie den Kundendienst. Es befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone. Stellen Sie Kochgeschirr auf die Kochzone. Ungeeignetes Kochgeschirr. Verwenden Sie geeignetes Kochgeschirr. Der Durchmesser des Kochgeschirrbodens ist für die Kochzone zu klein. Benutzen Sie eine kleinere Kochzone. Im Gerät ist ein Fehler aufgetreten. Trennen Sie das Gerät eine Zeit lang vom Netz. Schalten Sie die Sicherung im Sicherungskasten der Hausinstallation aus. Schalten Sie die Sicherung wieder ein. Schließen Sie das Gerät wieder an die Stromversorgung an. Wenn erneut aufleuchtet, benachrichtigen Sie den Kundendienst. Im Gerät ist ein Fehler aufgetreten, da ein Kochgeschirr leer gekocht ist. Der Überhitzungsschutz der eingeschalteten Kochzone hat ausgelöst. Die Abschaltautomatik hat ausgelöst. Schalten Sie das Gerät aus. Das heiße Kochgeschirr entfernen. Schalten Sie nach ca. 30 Sekunden die Kochzone wieder ein. sollte erlöschen, die Restwärmeanzeige kann jedoch noch leuchten. Lassen Sie das Kochgeschirr abkühlen und überprüfen Sie es anhand der Angaben im Abschnitt Kochgeschirr für Induktionskochzonen.

28 28 Umwelttipps Wenn Sie das Problem mit der oben angegebenen Abhilfemaßnahme nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder den Kundendienst. Geben Sie dabei die Daten auf dem Typenschild, den dreistelligen Code für die Glaskeramik (befindet sich in der Ecke des Kochfelds) und die angezeigte Fehlermeldung an. Wenn Sie das Gerät falsch bedient haben, fällt auch während der Garantiezeit für den Besuch eines Kundendiensttechnikers oder Händlers eine Gebühr an. Die Anweisungen zum Kundendienst und die Garantiebedingungen finden Sie im Garantieheft. UMWELTTIPPS Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Verpackungsmaterial Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar. Kunststoffteile sind mit internationalen Abkürzungen wie z. B. >PE<,>PS< usw. gekennzeichnet. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial bei den kommunalen Entsorgungsstellen in den dafür vorgesehenen Behältern.

29 Innehåll 29 Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna bruksanvisning. Du kan då navigera genom alla procedurer på ett effektivt sätt. Spara bruksanvisningen på en säker plats så att du har den till hands om du behöver studera något avsnitt igen. Se också till att bruksanvisningen medföljer produkten om den lämnas över till en ny ägare. Vi önskar dig lycka till och mycket nöje med din nya hushållsapparat. INNEHÅLL SÄKERHETSINFORMATION 29 INSTALLATIONSANVISNINGAR 30 PRODUKTBESKRIVNING 33 INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING 35 Säkerhetsavstängning 35 Automax 36 Sätta på och stänga av effektfunktionen 36 Använda timern 36 STOP+GO 37 Lås 37 Barnlås 37 OffSound Control (Avaktivering och aktivering av ljud) 38 RÅD OCH TIPS 38 UNDERHÅLL OCH RENGÖRING 39 OM MASKINEN INTE FUNGERAR 40 MILJÖSKYDD 41 Förpackningsmaterial 41 Med reservation för ändringar SÄKERHETSINFORMATION För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda diskmaskinen på korrekt sätt är det viktigt att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning innan du installerar och använder diskmaskinen. Förvara bruksanvisningen nära till hands och se till att den också medföljer diskmaskinen om du flyttar eller säljer den. Alla användare måste ha fullgod kännedom om användningen av diskmaskinen och dess säkerhetsfunktioner. Allmän säkerhet VARNING Personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller om de har bristande erfarenhet och kunskap, får inte använda denna produkt. De skall övervakas eller instrueras vid användning av produkten av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barnsäkerhet Endast vuxna personer får använda denna produkt. Barn skall övervakas så att de inte leker med produkten. Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Risk för kvävning föreligger. Håll barn borta från produkten när den är påslagen.

30 30 Installationsanvisningar VARNING Aktivera barnlåset för att förhindra att småbarn eller husdjur oavsiktligt sätter på produkten. Säkerhet under användning Ta bort allt förpackningsmaterial, dekaler och folier från produkten före användning. Stäng av kokzonerna efter varje användningstillfälle. Risk för brännskador! Lägg inte metallföremål, till exempel bestick eller kokkärlslock på kokzonerna eftersom de kan bli heta. Användare som har en pacemaker implanterad måste hålla överkroppen på minst 30 cm avstånd från kokzoner som är påslagna. VARNING Brandrisk! Överhettade fetter och oljor kan snabbt fatta eld. Korrekt användning Övervaka alltid produkten under användning. Använd bara produkten för matlagning i ett hushåll! Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta. Placera inte lättantändliga vätskor och material, eller smältbara föremål (plast eller aluminium), på eller i närheten av produkten. Var försiktig när du ansluter produkten till eluttag i närheten. Låt inte elektriska ledningar vidröra produkten eller heta kokkärl. Låt inte elektriska ledningar trassla in sig. Så här undviker du skador på produkten Ytan kan skadas om föremål eller kokkärl faller på glaskeramiken. Kokkärl tillverkade av gjutjärn, gjuten aluminium eller med skadad botten kan repa glaskeramiken om de dras över ytan. Låt inte kokkärl torrkoka för att undvika skador på kokkärlen och glaskeramiken. Använd inte kokzonerna utan eller med tomma kokkärl Täck aldrig någon del av produkten med aluminiumfolie. Lämna ett ventilationsutrymme på 5 mm mellan arbetsytan och produktens front under arbetsytan. VARNING Om ytan är spräckt, koppla loss produkten från eluttaget för att undvika elektriska stötar. INSTALLATIONSANVISNINGAR Före installationen bör du anteckna serienumret (Ser. Nr.) från typskylten. Typskylten finner du på produktens nedre ram. HM634200M-B GAD C7 AU V Hz Induction 7,4 kw 7,4 kw AEG-ELECTROLUX

31 Installationsanvisningar 31 Säkerhetsföreskrifter Montering VARNING Dessa måste du läsa! Gällande lagar, förordningar, direktiv och standarder i landet där produkten används måste följas (t.ex. säkerhetsbestämmelser, regler för kassering och återvinning och elektriska säkerhetsbestämmelser)! Endast en behörig elektriker får installera produkten! Minsta avstånd till andra apparater och enheter skall observeras! Installera skydd mot elektriska stötar. Installera exempelvis alltid lådorna med en skyddsskiva direkt under produkten! Skydda kanterna i arbetsskivans urtag mot fukt med ett lämpligt tätningsmedel! Täta produkten mot arbetsskivan, så att det inte blir några springor, med ett riktigt tätningsmedel! Skydda produktens undersida mot ånga och fukt, till exempel från en diskmaskin eller ugn! Installera inte produkten intill dörrar eller under fönster! Annars kan heta kokkärl slås ned från hällen när dörrar eller fönster öppnas. VARNING Risk för skador på grund av elektrisk ström. Kombinationsprodukten är strömsatt. Beakta säkerhetsbestämmelser för elektrisk ström. Kombinationsproduktens märkspänning skall stämma överens spänningen på installationsplatsen. Sätt i stickkontakten ordentligt i vägguttaget. Installera korrekt för att skydda mot elektriska stötar. Lösa eller felaktigt anslutna stickkontakter eller eluttag kan orsaka överhettning i kopplingsplinten. En behörig elektriker skall installera klämanslutningarna korrekt. Den elektriska installationen måste förses med en frånskiljare som kan göra produkten strömlös i alla poler med en kontaktseparation på minst 3 mm. Installationen måste ha korrekta isoleringsanordningar: Strömbrytare, säkringar (säkringar av skruvtyp skall tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer. min. 50 mm min. 5 mm min. 500 mm min. 50 mm R

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX HK654200IB http://fi.yourpdfguides.com/dref/2630257

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX HK654200IB http://fi.yourpdfguides.com/dref/2630257 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

HK955420FB. induktiokeittotaso

HK955420FB. induktiokeittotaso HK955420FB Käyttöohje Keraaminen induktiokeittotaso 2 Sisällys Kiitos, että olet valinnut erään laadukkaista tuotteistamme. Lue nämä ohjeet huolellisesti varmistaaksesi laitteen ongelmattoman ja parhaan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX HK955420FB

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX HK955420FB Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohje Keittotaso HK874400FB

Käyttöohje Keittotaso HK874400FB FI Käyttöohje Keittotaso HK874400FB 2 www.aeg.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 6 4. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ... 8 5. VIHJEITÄ JA NEUVOJA...11 6. HOITO

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

SAKSA, LYHYT OPPIMÄÄRÄ, kirjallinen osa

SAKSA, LYHYT OPPIMÄÄRÄ, kirjallinen osa SAKSA, LYHYT OPPIMÄÄRÄ, kirjallinen osa 3.10.2016 Tutkintoaineen sensorikokous on tarkentanut hyvän vastauksen sisältöjä seuraavasti. Sensorikokous on päättänyt muuttaa tehtävien 15 16 pisteitystä. Pisteitys

Lisätiedot

Käyttöohje Keittotaso HK874400IB

Käyttöohje Keittotaso HK874400IB FI Käyttöohje Keittotaso HK874400IB 2 www.aeg.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 6 4. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ... 8 5. VIHJEITÄ JA NEUVOJA...12 6. HOITO

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ00058 56 W 58 W 5300 lm 5400 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND Turvallisuusvaroitukset: Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti

Lisätiedot

08/2009. Mod:DM-4. Production code: KÄYTTÖOHJE KAHVINKEITIN DM-4

08/2009. Mod:DM-4. Production code: KÄYTTÖOHJE KAHVINKEITIN DM-4 08/2009 Mod:DM-4 Production code: 1003110 KÄYTTÖOHJE KAHVINKEITIN DM-4 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. Sisällysluettelo 2 2. Toiminnot 3 3. Asennus ja käyttöönotto 4-6 4. Kahvin valmistaminen 7-8 5. Ylläpito 9-10

Lisätiedot

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND SQUARE 30x30 SQUARE 60x60 SQUARE 30x120 SQUARE 60x120 GLSQ00030x30_xx GLSQ00060x60_xx GLSQ0030x120_xx GLSQ0060x120_xx 18 W 28 W / 45 W 28 W / 45 W 55 W 1600 lm 2950 lm / 4700 lm 2900 lm / 4500 lm 5500

Lisätiedot

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää.

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS M * SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS luminaire should be positioned so that prolonged staring into the

Lisätiedot

ÜB. 1. der Fuβ der Kopf das Knie der Bauch die Schulter das Auge der Mund. jalka pää polvi vatsa hartia, olkapää silmä suu

ÜB. 1. der Fuβ der Kopf das Knie der Bauch die Schulter das Auge der Mund. jalka pää polvi vatsa hartia, olkapää silmä suu Lektion 7 Hatschi! ÜB. 1 der Fuβ der Kopf das Knie der Bauch die Schulter das Auge der Mund jalka pää polvi vatsa hartia, olkapää silmä suu ÜB. 1 Fortsetzung die Hand das Ohr der Finger die Nase das Bein

Lisätiedot

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YLEISTÄ Lue ohjekirjaa huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Säilytä ohjekirja tulevaisuudeksi. Sähköasennus on suoritettava

Lisätiedot

DESIGN NEWS MATTI MÄKINEN EIN DESIGNER IN ANGEBOT WIE LOCKEN WIR DEN GEIST IN DIE FLASCHE?

DESIGN NEWS MATTI MÄKINEN EIN DESIGNER IN ANGEBOT WIE LOCKEN WIR DEN GEIST IN DIE FLASCHE? WIE KÖNNEN SIE MATTI MÄKINEN TREFFEN? EIN DESIGNER IN ANGEBOT EIN GELUNGENES PRODUKT WORAN ERKENNT MAN DAS GELUNGENE PRODUKT? WIE LOCKEN WIR DEN GEIST IN DIE FLASCHE? UND WAS BEDEUTET DIESES KURZ ZUSAMMENGEFASST?

Lisätiedot

Maahanmuutto Asuminen

Maahanmuutto Asuminen - Vuokraaminen Saksa Ich möchte mieten. Ilmoitat, että haluat vuokrata jotakin Norja ein Zimmer eine Wohnung/ ein Apartment ein Studioapartment ein Einfamilienhaus ein Doppelhaus ein Reihenhaus Wie viel

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalvelut Virtain kylissä Personentransportdienste in

Henkilökuljetuspalvelut Virtain kylissä Personentransportdienste in Henkilökuljetuspalvelut Virtain kylissä Personentransportdienste in den Dörfern von Virrat Henkilökuljetukset Personentransporte Sivistystoimi Schulverwaltungsamt Koulukuljetukset Asiointiliikenne - Schülertransport

Lisätiedot

Auswandern Wohnen. Wohnen - Mieten. Äußern dass man etwas mieten möchte. Art der Unterbringung. Art der Unterbringung

Auswandern Wohnen. Wohnen - Mieten. Äußern dass man etwas mieten möchte. Art der Unterbringung. Art der Unterbringung - Mieten Deutsch Ich möchte mieten. Äußern dass man etwas mieten möchte ein Zimmer eine Wohnung/ ein Apartment ein Studioapartment ein Einfamilienhaus ein Doppelhaus ein Reihenhaus Wie viel beträgt die

Lisätiedot

ECO E II. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

ECO E II. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND IP44 Turvallisuusvaroitukset: Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti sähköverkosta välttääksesi sähköiskun vaaran! Asennus / huoltotyön saa

Lisätiedot

Liike-elämä Sähköposti

Liike-elämä Sähköposti - Aloitus Suomi Saksa Arvoisa Herra Presidentti Sehr geehrter Herr Präsident, Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta Hyvä Herra, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

HK854400FB FI INDUKTIOTASO KÄYTTÖOHJE 2 SV INDUKTIONSHÄLL BRUKSANVISNING 18

HK854400FB FI INDUKTIOTASO KÄYTTÖOHJE 2 SV INDUKTIONSHÄLL BRUKSANVISNING 18 HK854400FB FI INDUKTIOTASO KÄYTTÖOHJE 2 SV INDUKTIONSHÄLL BRUKSANVISNING 18 2 TÄYDELLISTEN TULOKSIEN SAAVUTTAMISEKSI Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän tuotteen

Lisätiedot

Z-N626 LAITTEEN PIKAOPAS

Z-N626 LAITTEEN PIKAOPAS Z-N626 LAITTEEN PIKAOPAS FI SISÄLTÖ YLEISKUVAUS TIETOJA KÄYTTÖOHJEESTA... S. 02 TURVAOHJEET... S. 02 ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA... S. 02 LAITTEEN YLEISKUVAUS ZENEC-JÄRJESTELMÄ... S. 03 MONITOIMIOHJAUSPYÖRÄ...

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

FI Käyttöohje 2 Keittotaso SV Bruksanvisning 25 Inbyggnadshäll HDP54106FB

FI Käyttöohje 2 Keittotaso SV Bruksanvisning 25 Inbyggnadshäll HDP54106FB FI Käyttöohje 2 Keittotaso SV Bruksanvisning 25 Inbyggnadshäll HDP54106FB 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 6 4. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ... 8 5. JOUSTAVA

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX 6181M-BN http://fi.yourpdfguides.com/dref/619440

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX 6181M-BN http://fi.yourpdfguides.com/dref/619440 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE F07902010002 & F10902010010. 5 min

KÄYTTÖOHJE F07902010002 & F10902010010. 5 min 1 KÄYTTÖOHJE F07902010002 & F10902010010 5 min 5 Käyttöohje Tärkeää! Lue koko ohje ennen keittotason käyttöä. Ohjeen tekstit vastaavat numeroituja kuvia. Tunnistaminen Tunnista keittotasosi malli ( a,

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE 1. YLEISKUVAUS 1. Paahtopaikat 2. Korkeussäädin 3. Paahtoasteen säädin 4. STOP-painike 5. Murupelti (irrotettava) 6. Johto 7. Sulatuspainike 8. Uudelleenlämmityspainike

Lisätiedot

Bedienungsanleitungen

Bedienungsanleitungen Bedienungsanleitungen WÄSCHETROCKNER Inhaltsverzeichnis DE DE Deutsch,1 DK Dansk,49 SE Svenska,17 NO Norsk,65 Suomi, 33 GR FI Aufstellung, 2 Aufstellungsort des Wäschetrockners Belüftung Elektroanschluss

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan DIM * lähempää.

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan DIM * lähempää. SIRIUS FLOOD S SIRIUS FLOOD M SIRIUS FLOOD L GLFS 20W GLFS 40W GLFS 65W GLFM 88W GLFM 110W GLFL 134W GLFL 160W GLFL 182W DIM* 1.8m 2.0m 2.3m 2.8m 2.8m 6.5m 6.5m 6.5m * SIRIUS valaisin on asemoitava siten,

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖLIESI OCE 40 OCE Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 UHDISTUS JA HOITO... 2

Lisätiedot

OMEGA MINI. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

OMEGA MINI. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND OMEGA MINI 31W OMEGA MINI 44W OMEGA MINI 61W OMEGA MINI 74W OMEGA MINI 84W GLMO00031 GLMO00044 GLMO00061 GLMO00074 GLMO00084 31 W 44 W 61 W 74 W 84 W 4150 lm 5900 lm 7600 lm 8600 lm 10500 lm 31W, 44W,

Lisätiedot

I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions

I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions FI Asennusohjeet EN Installation instructions DE Montageanleitung I-VALO LED6721 RETROFIT asennusohjeet 12/2013 I-VALO LED 6721 RETROFIT FI 6721 RetroFit-paketin sisältö

Lisätiedot

KH 2222. Surroundsound-System mit Q-Sound. Bedienungsanleitung

KH 2222. Surroundsound-System mit Q-Sound. Bedienungsanleitung KH 2222 Surroundsound-System mit Q-Sound Bedienungsanleitung De KH 2222 IB v. 1.0, 04-12-2003 Kompernaß Handelsgesellschaft mbh Burgstraße 21 D-44867 Bochum, Deutschland www.kompernass.com Index 1. Technische

Lisätiedot

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Osoite Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:

Lisätiedot

Clean the timer using a lightly moistened cloth. Only use mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Clean the timer using a lightly moistened cloth. Only use mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals. Kitchen Timer Art.no 34-2360-1, -2, -3 English Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

FI Käyttöohje 2 Keittotaso SV Bruksanvisning 23 Inbyggnadshäll HKL65310XB

FI Käyttöohje 2 Keittotaso SV Bruksanvisning 23 Inbyggnadshäll HKL65310XB FI Käyttöohje 2 Keittotaso SV Bruksanvisning 23 Inbyggnadshäll HKL65310XB 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 6 4. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ... 8 5. VIHJEITÄ

Lisätiedot

12502 FIN - 2007 AM Käyttöohjeet sähkögrillille 12502 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi. Käyttöohjeita seuraamalla estät toimintahäiriöiden

Lisätiedot

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää.

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS L SIRIUS 134L SIRIUS 160L SIRIUS 182L GLS134L GLS160L GLS182L 134 W 160 W 182 W 16800 lm 19800 lm 21800 lm * SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa

Lisätiedot

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa.

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. FI HÖGKLASSIG SE IS SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. SVENSKA Var god se den sista sidan i denna handbok för

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

ÜB. 1. a) Lektion 7. Ein Gute-Nacht-Bier ÜB. 2 (1) ÜB. 1. b)

ÜB. 1. a) Lektion 7. Ein Gute-Nacht-Bier ÜB. 2 (1) ÜB. 1. b) ÜB. 1. a) Lektion 7 Ein Gute-Nacht-Bier 1. Mozart-Straße 23 2. Kahden hengen huone maksaa 103-170 euroa. 3. Ensin lähijunalla Marienplatzille ja sitten metrolla Universitätille (yliopiston pysäkille).

Lisätiedot

n q u f s Brugsanvisning...10 SWK 770/780 PAGE Instruction book...4 Bruksanvisning Käyttöohje Èíñòðóêöèþ ïî ýêñïëóàòàöèè...

n q u f s Brugsanvisning...10 SWK 770/780 PAGE Instruction book...4 Bruksanvisning Käyttöohje Èíñòðóêöèþ ïî ýêñïëóàòàöèè... SWK 770/780 PAGE Instruction book...4 g Mode d emploi...7 f k s Brugsanvisning...10 Bruksanvisning...13 n q u Bruksanvisning... 16 Käyttöohje... 19 Èíñòðóêöèþ ïî ýêñïëóàòàöèè... 22 1 B L A G C D E F H

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

SIGMA 77W SIGMA 117W SIGMA 155W SIGMA 235W GLSI00077 GLSI00117 GLSI00155 GLSI W 117 W 155 W 235 W lm lm lm lm

SIGMA 77W SIGMA 117W SIGMA 155W SIGMA 235W GLSI00077 GLSI00117 GLSI00155 GLSI W 117 W 155 W 235 W lm lm lm lm SIGMA 77W SIGMA 117W SIGMA 155W SIGMA 235W GLSI00077 GLSI00117 GLSI00155 GLSI00235 77 W 117 W 155 W 235 W 10300 lm 14700 lm 20500 lm 30000 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND Turvallisuusvaroitukset:

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

GAMMA. Greenled Oy Tarjusojantie FI Kempele, Finland

GAMMA. Greenled Oy Tarjusojantie FI Kempele, Finland GAMMA 34W GAMMA 42W GAMMA 56W GAMMA 69W GAMMA 82W GAMMA 95W GAMMA 114W GLG00034 GLG00042 GLG00056 GLG00069 GLG00082 GLG00095 GLG00115 34 W 42 W 56 W 69 W 82 W 95 W 115W Greenled Oy Tarjusojantie 12-14

Lisätiedot

Sisällys. Ympäristönsuojelu Lämmityslaatikon kuvaus Turvallisuusohjeita Asennus Kotelo Lämmityslaatikon käyttö Puhdistus ja huolto YMPÄRISTÖNSUOJELU:

Sisällys. Ympäristönsuojelu Lämmityslaatikon kuvaus Turvallisuusohjeita Asennus Kotelo Lämmityslaatikon käyttö Puhdistus ja huolto YMPÄRISTÖNSUOJELU: FI Sisällys Ympäristönsuojelu Lämmityslaatikon kuvaus Turvallisuusohjeita Asennus Kotelo Lämmityslaatikon käyttö Puhdistus ja huolto YMPÄRISTÖNSUOJELU: Tähän laitteeseen käytetyt pakkausmateriaalit voidaan

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

ECO S. Greenled Oy Tarjusojantie FI Kempele, Finland

ECO S. Greenled Oy Tarjusojantie FI Kempele, Finland ECO S 29W ECO S 34W ECO S 40W ECO S 52W ECO S 62W ECO S 70W ECO S 74W GLES000029 GLES000034 GLES000040 GLES000052 GLES000062 GLES000070 GLES000074 29W 34W 40W 52W 62W 70W 74W ECO S 82W ECO S 97W ECO S

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE USER MANUAL GEBRAUCHSANLEITUNG

KÄYTTÖOHJE USER MANUAL GEBRAUCHSANLEITUNG KÄYTTÖOHJE USER MANUAL GEBRAUCHSANLEITUNG 1 2 3 4 5 6 7 8 11 9 1 FI Kiitos kun ostit kotimaisen MyPizza-uunin! Käytä MyPizza-uunia aina palamattomalla alustalla ja vähintään kahden metrin päässä rakennuksista.

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

ALFA LINE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

ALFA LINE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND Alfa Line TW 47W Alfa Line 34W Alfa Line 45W Alfa Line 88W GLALTW00047 GLAL00034 GLAL00045 GLAL00088 47 W 34 W 45 W 88 W 5400 lm 4500 lm 5800 lm 10100 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Käyttöopas

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4696/22 FI Käyttöopas e g f h i b d c a l m n o p q k j s r Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen!

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

Esittäytyminen Vorstellungen

Esittäytyminen Vorstellungen Esittäytyminen Vorstellungen Tehtävän kohderyhmä saksa; yläkoulun A- ja B-kieli Tehtävän konteksti Suomalainen ja saksalainen oppilas tapaavat toisensa ensimmäistä kertaa oltuaan sähköpostiyhteydessä.

Lisätiedot

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN!

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN! Käyttöohje Onnittelumme Handy Heater - pistorasiaan kytkettävän tilalämmittimen ostosta. Tämä johdoton keraaminen tilalämmitin tarjoaa nopeasti ja helposti lämpöä melkein kaikkialle kodissasi. Kytke se

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE F

KÄYTTÖOHJE F KÄYTTÖOHJE F09902010007 Käyttöohje Erittäin tärkeää: Lue tämä ohje huolellisesti ennen keittotason käyttöä. Tämä ohje on suunniteltu niin, että ohjeen tekstit liittyvät vastaaviin kuviin. 0 Tunnistaminen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Tuotenumero: 8030 EMT449ETR A. Toiminnot 1. Ohjelmoitavaa ajastinta voidaan käyttää virran katkaisimeksi automaattisesti, esimerkiksi sähkölaitteille kotona. Ajastin

Lisätiedot

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa.

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. DAGLIG FI SE IS SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. SVENSKA Var god se den sista sidan i denna handbok för en

Lisätiedot

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Käyttöopas

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Dimmer switch. Operating instructions A short press on the dimmer knob turns the light on and off. Turn clockwise to increase brightness.

Dimmer switch. Operating instructions A short press on the dimmer knob turns the light on and off. Turn clockwise to increase brightness. switch Art.no 36-2810 Model EFM700DC Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA MALLIN NUMERO EO 7150, EO 7143 Tuote on EU-n direktiivien 2006/95/EC (LVD) ja 2004/108/EC (EMC) mukainen. TEKNISET TIEDOT Virtajännite 220-240V~ 50Hz Teho:

Lisätiedot

Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Asennus... 3 3. Käyttö... 3 3.1. Käyttöönotto...3 3.2

Lisätiedot

VIIKKOKELLOKESKUS SYSA 4 P

VIIKKOKELLOKESKUS SYSA 4 P VIIKKOKELLOKESKUS SYSA 4 P 7013700 314 SYSA 4 F 2 6 3 1 1) Viikkokello 2) Merkkilamppu. palaa kiukaan ollessa päällä. 3) Elektronisen rajoitinkellon merkkilamppu 4) Viikkokellon ohituskytkin 5) Lisäaika

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EHS6641U 15P

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EHS6641U 15P Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP8296/00. Käyttöopas

Hairdryer.  Register your product and get support at HP8296/00. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8296/00 FI Käyttöopas c d b e g a f Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

BEJUBLAD FI SMAKLIG SE IS

BEJUBLAD FI SMAKLIG SE IS BEJUBLAD SMAKLIG FI SE IS SUOMI 4 SVENSKA 21 ÍSLENSKA 38 SUOMI 4 Sisältö Turvallisuusohjeet 4 Turvallisuusohjeet 5 Laitteen kuvaus 8 Päivittäinen käyttö 9 Vihjeitä ja neuvoja 12 Hoito ja puhdistus 13

Lisätiedot

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa.

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. MÖJLIG FI SE IS SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. SVENSKA Var god se den sista sidan i denna handbok för en

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot