Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)"

Transkriptio

1 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 5/ (20) Kuntayhtymän hallitus Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:30-10:35 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Markku Rossi, puheenjohtaja Minna Reijonen, varapuheenjohtaja Pekka Kaartinen Jorma Kukkonen Jaakko Kekoni Pirjo Niemitz Johanna Kosloff Riikka Pirkkalainen Lauri Tirkkonen Outi Turunen Jussi Kauhanen Muut läsnäolijat Kari Ojala, valtuuston pj Raimo Koikkalainen, valtuuston 1. vpj. Poistui kello asian 9 käsittelyn aikana. Risto Miettunen, esittelijä Jorma Penttinen, esittelijä Sakari Kela, sihteeri Kari Janhonen, läsnäolo-oikeutettu Martti Kansanen, läsnäolo-oikeutettu Varpu Puskala, läsnäolo-oikeutettu Kirsi Leivonen, esittelijä Poissa Pekka Kaartinen Leena Kaulamo Sari Tikkanen Asiat Allekirjoitukset Markku Rossi puheenjohtaja Sakari Kela sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi. Jorma Kukkonen Jussi Kauhanen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

2 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 5/ (20) Kuntayhtymän hallitus Kuopiossa, Sakari Kela sihteeri

3 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 5/ (20) Kuntayhtymän hallitus Käsiteltävät asiat Nro Otsikko Liite/Oheismateriaali Sivu 1 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 62 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Pitkäaikaisen lainan ottaminen ja korkosuojausten tekeminen 5 64 Viranhaltijoiden päätösvaltaa koskevat rajat Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin selvitys Itä-Suomen aluehallintovirastolle ensihoitopalveluun liittyvistä kysymyksistä Henkilökuntapysäköinnin hintojen tarkistus Pysäköinnin hinnoittelusta päättäminen Vuosikertomus Tiedoksi annettavat asiat * Muut mahdolliset asiat 18 Muutoksenhaku Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje

4 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 5/ (20) Kuntayhtymän hallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

5 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 5/ (20) Kuntayhtymän hallitus Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Vuorossa aakkosjärjestyksessä ovat Pekka Kaartinen ja Jussi Kauhanen. Hallitus valitsee pöytäkirjantarkastajat. Valittiin Jorma Kukkonen ja Jussi Kauhanen.

6 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 5/ (20) Kuntayhtymän hallitus Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus merkitsee tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajan katsauksen. Merkittiin tiedoksi.

7 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 5/ (20) Kuntayhtymän hallitus / /2015 Pitkäaikaisen lainan ottaminen ja korkosuojausten tekeminen Kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän hallitus /122 Valtuusto on vuoden 2011 talousarviokäsittelyn yhteydessä hyväksynyt valtuudet hallitukselle ottaa pitkäaikaista lainaa vuosien investointien rahoitusta varten siten, että lainapääoma kasvaa enintään 60 miljoonaa euroa. Vuoden 2011 aikana lainaa ei ole tarvinnut ottaa. Vuoden 2012 alkupuolelta alkaen hyväksytty investointiohjelma edellyttää lainoitusta. Vuoden 2011 lopussa kuntayhtymän pitkäaikaisten lainojen yhteismäärä on noin 5 miljoonaa euroa. Vuosittaiset lyhennykset ovat noin miljoona euroa. Tämän hetken arvion mukaan vuosien lainatarve investointiohjelman mukaisiin rakennushankkeisiin (lähinnä B11-rakennuksen rahoitukseen) on noin 55 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä lainamarkkinoilta saa erittäin edullisesti lainaa. Edullisimpia ovat lyhyeen korkoon sidotut lainat. Myös ns. pitkät korot ovat viime aikoina tulleet alaspäin. Toisaalta lainamarkkinat voivat nopeastikin muuttua ja korkojen heilahtelua voi tapahtua molempiin suuntiin. Sairaanhoitopiirin on syytä varautua investointien rahoitukseen lainarahoituksella ainakin kahdeksi vuodeksi. Tältä varalta on syytä hyvissä ajoin kilpailuttaa nostettavat lainat. Rahalaitokset kilpailevat antolainoista lähinnä korkomarginaaleilla. Lainan saannin lisäksi on syytä varautua myös siihen, että korkomarkkinoiden jyrkiltä muutoksilta voidaan suojautua. Tätä varten pankkien kanssa on syytä tehdä johdannaissopimuksia koskeva yleissopimus. Yleissopimuksissa noudatetaan finanssivalvonnan suosituksia. Johtosäännön soveltamisohjeiden mukaan hallitus voi siirtää päätösvaltuuksiaan lainanottoon sairaanhoitopiirin johtajalle tai talousjohtajalle. Vieraan pääoman hankinta ei kuulu hankintalain piiriin. Pitkäaikainen lainanotto on kuitenkin pääsääntöisesti kilpailutettava. Talousjohtajan esitys: Esitän, että hallitus päättää: 1. Ottaa pitkäaikaista lainaa vuosina enintään 60 miljoonaa euroa jaksottamalla lainaerien nostot siten, että sairaanhoitopiirin maksuvalmius turvataan.

8 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 5/ (20) Kuntayhtymän hallitus 63 YH Sairaanhoitopiirin johtaja valtuutetaan päättämään kilpailutuksen perusteella rahalaitosten kanssa lainaehdoista. Talousjohtaja päättää lainojen nostosta siten, että maksuvalmius turvataan. 2. Rahalaitosten kanssa tehdään korkosuojausten yleissopimukset. Sopimukset allekirjoittavat sairaanhoitopiirin johtaja ja talousjohtaja. 3. Korkosuojauksia käytetään tarpeen vaatiessa siten, että vuoden 2013 lopussa olevasta lainapääomasta vähintään noin puolet on korkosuojattuja vähintään viideksi (5) vuodeksi eteenpäin. Suojaussopimuksia voidaan tehdä valitsemalla kiinteä korko tai sitä vastaava korkosuojaus. Talousjohtaja valtuutetaan tekemään tarvittaessa suojaussopimuksia edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti. Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää hyväksyä talousjohtajan esityksen. Kuntayhtymän hallitus: Hallitus päätti yksimielisesti hyväksyä sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän hallitus päätti (122 ) ottaa 60,0 M lainaa vuosien 2012 ja 2013 investointeja varten. Edellä mainittu 60,0 M :n lainamäärä tullaan nostamaan mennessä. B11 projektin eteneminen, masterplanin toteuttamisen käynnistäminen sekä muut investoinnit edellyttävät edelleen lainanottamista tulevina vuosina. Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja: Yhtymähallitus päättää ottaa lainaa enintään 134,0 M. Vuotuinen laina-määrä vahvistetaan kunkin vuoden talousarviossa. 1. Sairaanhoitopiirin johtaja valtuutetaan päättämään kilpailutuksen perusteella rahalaitosten kanssa lainaehdoista. Talousjohtaja päättää lainojen nostosta siten, että maksuvalmius turvataan. 2. Korkosuojauksia käytetään tarpeen vaatiessa siten, että vuoden 2015 lopussa olevasta lainapääomasta vähintään noin puolet on korkosuojattuja vähintään viideksi (5) vuodeksi eteenpäin. Suojaussopimuksia voidaan tehdä valitsemalla kiinteä korko tai sitä vastaava korkosuojaus.

9 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 5/ (20) Kuntayhtymän hallitus 63 Talousjohtaja valtuutetaan tekemään tarvittaessa suojaussopimuksia edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti. Kuntayhtymän hallitus: Hallitus päätti yksimielisesti hyväksyä sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Kuntayhtymän hallitus Vuosina Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on ottanut lainaa lähinnä Kaari- ja Sädesairaalarakentamiseen. Masterplanin mukainen peruskorjaus käynnistyy vuonna 2015, joten rahoitustarve jatkuu myös tulevina vuosina. Kuntayhtymän hallitus päätti ottaa 135 M lainaa investointeja varten em. lainapäätöksestä on käytetty 130 M. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä sairaanhoitopiirillä oli pitkäaikaista lainaa 129,4 M. KYS konsernissa lainaa oli 204,5 M. Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää ottaa lainaa enintään 120,0 M. Vuotuinen laina-määrä vahvistetaan kunkin vuoden talousarviossa. 1. Sairaanhoitopiirin johtaja valtuutetaan päättämään kilpailutuksen perusteella rahalaitosten kanssa lainaehdoista. Talousjohtaja päättää lainojen nostosta siten, että maksuvalmius turvataan. 2. Korkosuojauksia käytetään tarpeen vaatiessa siten, että lainapääomasta noin 40 % - 70 % on korkosuojattua vähintään viideksi (5) vuodeksi eteenpäin. Suojaussopimuksia voidaan tehdä valitsemalla kiinteä korko tai sitä vastaava korkosuojaus. Talousjohtaja valtuutetaan tekemään tarvittaessa suojaussopimuksia edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti. Esitys hyväksyttiin.

10 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 5/ (20) Kuntayhtymän hallitus / /2015 Viranhaltijoiden päätösvaltaa koskevat rajat Kuntayhtymän hallitus Hallitus on päättänyt viranhaltijoiden päätösvallan rajoista Johtosääntöön tehtyjen muutosten vuoksi kyseinen toimivaltapäätös tulee päivittää. Johtosäännön 18 :n mukaan sairaanhoitopiirin johtaja, palvelualuejohtaja ja palveluyksikköjohtaja kukin alaisensa toiminnan osalta: - hyväksyy tositteet ja päättää talousarvion puitteissa ja hallituksen vahvistamissa rajoissa hankinnoista ja palvelujen myynnistä, ellei tässä johtosäännössä toisin määrätä. Lisäksi johtosäännössä on eräitä kohtia, joiden osalta viranhaltijan päätösvallan rajoista edellytetään hallituksen päätöstä. Hankintoihin liittyvä päätösvalta Hallituksen aikaisempaan päätökseen tulisi tehdä seuraavat muutokset organisaatiossa ja kynnysarvoissa tapahtuneiden muutosten johdosta: 1. Palvelualue- ja palveluyksikköjohtajat päättävät alle euron laite-, tavara- ja palveluhankinnoista, alle euron sosiaali- ja terveyspalveluista sekä alle EU-kynnysarvon suorahankinnoista ( ) kukin alaisensa toiminnan osalta. 2. Sairaanhoitopiirin johtaja päättää alle euron laite- ja palveluhankinnoista, alle euron sosiaali- ja terveyspalveluista, suorahankinnoista konsernihallinnossa ja palvelualueiden EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa sekä alle euron kiinteistöjen kunnossapitotöistä ja rakennusurakoista (ennen apulaisjohtaja). 3. Hallintoylilääkäri päättää alle EU-kynnysarvon ( ) sovellus- ja sisältöpalveluhankinnoista. 4. Sairaanhoitopiirin johtaja sekä palvelualue- ja palveluyksikköjohtaja voi siirtää em. toimivaltaa alaiselleen virkasuhteiselle henkilölle (johtosääntö 20 ). Vähäisen hankinnan raja on euroa tavara- ja palveluhankinnoissa sekä käyttöoikeussopimuksissa ja suunnittelukilpailuissa sekä euroa sosiaali- ja terveyspalveluissa ja rakennus- ja käyttöoikeusurakoissa. Talousjohtaja päättää hankintojen rahoituksesta (rahoitustavasta) ja laitehankintoihin hyväksytyn varauksen muutoksista. käytöstä. Viranhaltijoiden hankintapäätöksiä ei pidetä yleisesti nähtävinä, koska kansallisen kynnysarvon ylittävistä hankinnoista ei voi enää tehdä kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ja pääosin hankintapäätökset ovat alle kansallisen kynnysarvon olevia ns. pienhankintoja. Kansal-

11 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 5/ (20) Kuntayhtymän hallitus 64 lisen kynnysarvon ylittävät hankintapäätökset saatetaan ottooikeusmenettelyyn. Muu toimivalta 1. Sairaanhoitopiirin johtaja päättää arvoltaan enintään euron osakkeiden ja muiden arvopapereiden sekä kiinteän omaisuuden ostamisesta ja myymisestä. 2. Sairaanhoitopiirin johtaja tai lakimies (ennen apulaisjohtaja) päättää enintään euron suuruisista vahingonkorvauksista. 3. Kiinteistöjohtaja päättää PEKO1 hankkeen osalta alle EU-kynnysarvon ( ) olevista rakennusurakoista. Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää viranhaltijoiden päätösvallasta edellä selostetulla tavalla. Esitys hyväksyttiin.

12 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 5/ (20) Kuntayhtymän hallitus / /2015 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin selvitys Itä-Suomen aluehallintovirastolle ensihoitopalveluun liittyvistä kysymyksistä Kuntayhtymän hallitus Aluehallintovirastojen ja Valviran yhteisen sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelman mukaisesti valvontaviranomaiset ovat tehneet kesällä 2014 sairaanhoitopiireille ensihoitoa koskevan Webropol-kyselyn, jossa selvitettiin mm. sairaanhoitopiirien tavoittamisaikatavoitteita ja niiden toteuttamista. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin osalta ensihoitopalvelun tavoittamisaikatoteutumat ovat 8 minuunin tavoittamisaikatoteutuman osalta muuta valtakunnallista tasoa alhaisempia. Samoin tavoittamisaikatavoitteet kiireellisyysluokka A ja B tehtävien osalta eivät ole toteutuneet palvelutasopäätöksen tavoitteiden mukaisesti. Aluehallintovirasto kysyy (LIITE), mihin toimenpiteisiin sairaanhoitopiiri on ryhtynyt edellä mainittujen seikkojen johdosta ja kuinka sairaanhoitopiiri varmistaa ensihoitopalvelun saatavuuden. Ohessa on ensihoitokeskuksen ylilääkäri Jouni Kurolan valmistelema selvitys (LIITE). Keskeistä selvityksessä on se, ettei koko maata koskeva tavoittamisaikataulu sovellu Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin maantieteelliselle alueelle, joka on varsin laaja ja osin vesistöjen rikkoma. Tässä mielessä sairaanhoitopiirit eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Oman palvelutasopäätöksen valmistelussa on pyritty huomioimaan edellä mainitut maantieteelliset seikat. Keskeinen panostus on laitettu A-luokan tehtäviin ja 15 minuutin tavoiteaikaan. Toteutumaa ovat vaikeuttaneet tehtävämäärien kasvu 4.000/vuosi edellisvuoteen verrattuna. Sairaanhoitopiirissä on ryhdytty toimenpiteisiin lisäämällä vuoden 2015 alussa alkuperäistä suunnitelmaa enemmän ambulanssitunteja potilassiirroista akuuttilähtöihin. Vuoden 2016 talousarvion valmistelun yhteydessä tulemme esittämään lisäresurssointia sairaanhoitopiirin itäiselle (Koillis- Savo) ja pohjoiselle (Ylä-Savo) alueelle. Palvelutasopäätöksen tilastointiin esitämme sellaista muutosta, että A ja B- tason kiireellisyys erotetaan toisistaan, jolloin A-tehtävien 8 minuutin saatavuus kuvaa tosiasiallisesti kiireellisten tehtävien saatavuutta paremmin. Esitys Johtajaylilääkäri: Hallitus hyväksyy liitteen 2 mukaisen selvityksen.

13 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 5/ (20) Kuntayhtymän hallitus 65 Esitys hyväksyttiin. Liitteet 1 AVIn selvityspyyntö 2 Jouni Kurolan selvitys

14 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 5/ (20) Kuntayhtymän hallitus / /2015 Henkilökuntapysäköinnin hintojen tarkistus Kuntayhtymän hallitus Henkilökuntapysäköinti Puijon sairaalan tontilla perustuu pääsääntöisesti siihen, ettei pysäköintipaikkoja osoiteta henkilökohtaisina. Näin pystyään hyödyntämään paikkojen varaamisessa vuorotyö sekä lomakaudet paremmin, jolloin samalla pysäköintipaikkamäärällä pystyy pysäköimään laajempi joukko. Tästä säännöstä on kaksi poikkeusta, pääaulan etupuolella kannen alla sekä pistetalojen (rak 4-6) ympäristössä. Näitä paikkoja on hankala saattaa yleiskäyttöisiksi rakenteellisista syistä. Tähän saakka paikoista on kuitenkin peritty sama kustannus henkilökunnalta. Pysäköintijärjestelyjä on toteutettu tontilla v alkaen (PYSLAn korotus, valmistui 2011 sekä uusi P-Säde, valmistui 2015) ja nyt järjestelyjen tultua kuntoon on perusteltua erottaa myös nimikoimattomien sekä nimikoitujen paikkojen hinnoittelu. Asiaa on käsitelty kuntayhtymän yleisessä valiokunnassa sekä yhteistyötoimikunnassa helmi-maaliskuussa Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja: Henkilökohtaisesti varattujen pysäköintipaikkojen kuukausimaksua korotetaan 5 eurolla, jolloin S-paikkojen (lämpöpistoke 1/1) uusi hinta on 20 e/kk ja kannen alla 1A 1/1 uusi hinta 35 e/kk. Muutoin pysäköinnin hintoja ei muuteta, viimeisin tarkistus on tehty Hinnanmuutokset tulevat voimaan Esitys hyväksyttiin.

15 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 5/ (20) Kuntayhtymän hallitus / /2015 Pysäköinnin hinnoittelusta päättäminen Kuntayhtymän hallitus Johtosäännön 27 :n mukaan valtuusto päättää maksujen yleisistä perusteista ja hallitus yksityiskohtaisista perusteista sekä maksujen ja korvausten määräämisestä, ellei toisin ole päätetty. Johtosäännön 20 :n mukaan hallitus ja viranhaltijat voivat siirtää päätösvaltaansa edelleen alaisilleen viranomaisille, ellei sitä perussopimuksessa, tässä johtosäännössä tai erillisellä päätöksellä ole kielletty. Hallitus on edellä pykälässä 67 päättänyt henkilökuntapysäköinnin hintojen tarkistuksesta lukien. Jatkossa pysäköinnin hinnoittelusta päättäminen on tarkoituksenmukaista siirtää talousjohtajan ratkaistavaksi. Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus siirtää päätösvallan pysäköinnin hinnoittelusta talousjohtajalle lukien. Esitys hyväksyttiin.

16 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 5/ (20) Kuntayhtymän hallitus / /2015 Vuosikertomus 2014 Kuntayhtymän hallitus Vuosikertomus 2014 on LIITTEENÄ. Viestintäpäällikkö esittelee vuosikertomuksen sisällön kokouksessa. Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus hyväksyy vuosikertomuksen Esitys hyväksyttiin. Liitteet 3 Vuosikertomus 2014

17 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 5/ (20) Kuntayhtymän hallitus / /2015 Tiedoksi annettavat asiat Kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän hallitukselle annetaan tiedoksi viranhaltijapäätösluettelo ajalta sekä esityslistan lähetyksen jälkeen tehdyt viranhaltijapäätökset. Viranhaltijapäätökset ajalta ovat nähtävänä kokouksessa. Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätösluettelon ajalta sekä kokouksessa nähtävänä olevan viranhaltijapäätösluettelon ajalta Esitys hyväksyttiin. Oheismateriaalit 1 Viranhaltijapäätösluettelo

18 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 5/ (20) Kuntayhtymän hallitus Muut mahdolliset asiat Muita asioita ei ollut.

19 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 5/ (20) Kuntayhtymän hallitus Muutoksenhakuohje 70 Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 1-3, 6, 9-11 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 4, 5, 7 ja 8 Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät: 4, 5, 7 ja 8 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Kansallisen kynnysarvon 1 ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön ei voi tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, vaan muutoksenhaku tapahtuu kohdan C mukaisesti. Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Oikaisuvaatimusviranomaisena, jolle oikaisuvaatimus tehdään, toimii Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus, osoite: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Kirjaamo, PL 100, KYS. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksen mukana tulee olla päätös, johon oikaisua vaaditaan, sekä selvitys siitä päivästä, mistä oikaisuvaatimusta koskeva aika edellä sanotun mukaan on luettava. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

20 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 5/ (20) Kuntayhtymän hallitus Muutoksenhakuohje 70 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 10/2014 1 (10) Paikka Valtuusto-virastotalo, Suokatu 42, ryhmähuone 1

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 10/2014 1 (10) Paikka Valtuusto-virastotalo, Suokatu 42, ryhmähuone 1 Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 10/2014 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 16:00-17:00 Paikka Valtuusto-virastotalo, Suokatu 42, ryhmähuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Eero Eloranta,

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2014 1 (11)

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2014 1 (11) Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2014 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-17:00 Paikka Scandic Hotelli Kuopio, Satamakatu 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Eero Eloranta,

Lisätiedot

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 -2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 Kokousaika 25.2.2015 klo 19.00 Kokouspaikka Sievin kunnantalo KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (12) Kaupunginvaltuusto. Aika 26.08.2013 maanantai klo 18:00-18:20

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (12) Kaupunginvaltuusto. Aika 26.08.2013 maanantai klo 18:00-18:20 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (12) Kokoustiedot Aika maanantai klo 18:00-18:20 Paikka Valtuusto-virastotalo, valtuustosali, Suokatu 42 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Markku Rossi, puheenjohtaja

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2014 49 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 10.37 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Alestalo Riitta kunnanvaltuuston 2.

Muut saapuvilla olleet Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Alestalo Riitta kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 6/2015 197 Kunnanhallitus 13.04.2015 Aika Maanantai 13.04.2015 klo 17:30-19:15 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Salonen Jarkko Kare

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen - Lehtinen Juha jäsen x

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen - Lehtinen Juha jäsen x Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 7 / 11 1 (23) Aika Tiistai 30.8.2011 kello 17 18.15. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8 Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1 PÖYTÄKIRJA 11/2009 Toimielin Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 14.10.2009 1 Kokousaika Keskiviikko 14. lokakuuta 2009 klo 16.00 18.05 Kokouspaikka Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:15-18:27 Paikka Lisätietoja Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. krs, lautakunnan kokoushuone Ennen varsinaista

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2)

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2) Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 1.3.2012 klo 13.00 14.35 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla olleet

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkoneuvosto Aika 11.05.2015 17.00 18.15 Paikka Seurakuntatalo, kirkkoherran työhuone, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Grün Saija, jäsen Kukkonen Mervi,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot