3 Sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtävän täyttämiseen liittyvät toimenpiteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3 Sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtävän täyttämiseen liittyvät toimenpiteet"

Transkriptio

1 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtävän täyttämiseen liittyvät toimenpiteet 4 Filosofian yliopistonlehtorin (vaativuustaso 7) tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet 5 Minni Haanpään väitöskirjan arvosteleminen 6 YTM Elina Kauhasen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen 7 Veera Kinnusen väitöstilaisuuden järjestäminen 8 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 9 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan yhteiset tutkinto-ohjelmat valintaperusteisiin Täydentävät opinnot johtamisen maisteritutkinnossa lukuvuonna Sosionomin (AMK) tutkinnon perusteella sivuaineopiskelijoiden saamat korvaavuudet lukuvuonna Täydentävät opinnot matkailututkimuksen maisterintutkinnossa lukuvuonna Executive Master of Business Administration (emba) koulutusohjelman opiskelijoiden saamat korvaavuudet lukuvuonna Master s Degree Programme in Northern Tourism -maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle Master s Degree Programme in Tourism, Culture and International Management - maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2018

2 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallintojohtosäännön ( ) 59 :n mukaan monijäseninen hallintoelin kokoontuu, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kolme jäsentä sitä pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin ole toisin päättänyt. Hallintoelimen jäsen on velvollinen ilmoittamaan asiasta varajäsenelleen ja hallintoelimen sihteerille, jos hän on estynyt osallistumasta kokoukseen. kutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Hallintoelin voi kuitenkin läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Lapin yliopiston hallintojohtosäännön ( ) 61 :n mukaan yliopiston monijäseniset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys Päätös Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin. Pöytäkirjan vakuudeksi Tarmo Körkkö

3 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh Ilmoitusasiat Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa v aikana suoritettavat tohtorin tutkinnot. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta valmistuneet Yliopiston tutkintotavoitteet ja niiden toteutuminen Esitys Päätös Todettaneen. Todettiin. Pöytäkirjan vakuudeksi Tarmo Körkkö

4 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh Lindh Jari 3 Sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtävän täyttämiseen liittyvät toimenpiteet Yliopiston rehtorin ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaanin välisissä tulosneuvotteluissa syksyllä 2016 sovittiin, että yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan perustetaan sosiaalityön yliopistonlehtorin (7 taso) tehtävä lukien. Sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtävä on ollut julkisesti haettavana. Hakuajan päättymiseen kello mennessä hakemuksensa jättivät YTT Leena Autonen-Vaaraniemi, YTT Jari Lindh, YTT Marjatta Martin, YTT Tarja Orjasniemi, YTT Marjo Romakkaniemi. Hakijoiden hakemusasiakirjoihin voi tutustua yliopiston kirjaamossa tai hallintopäällikön luona. Kokouksessaan tiedekuntaneuvosto totesi tehtävää hakeneet ja päätti valita suostumustensa mukaisesti professori Kati Närhen Jyväskylän yliopistosta ja VTT, dosentti, yliopistonlehtori Aini Pehkosen Itä-Suomen yliopistosta antamaan asiantuntijalausuntonsa hakijoiden kelpoisuudesta ja ansioista sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtävään. Lausunnot on saatu ja molemmat asiantuntijat lausunnoissaan asettavat YTT Marjo Romakkaniemen ensimmäiselle sijalle. Marjo Romakkaniemi on antanut Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa opetusnäytteen vastaavan tasoista tehtävää varten. Romakkaniemen opetusnäyte arvosteltiin tuolloin arvosanalla erinomainen. Marjo Romakkaniemi täyttää tehtävään vaadittavat kelpoisuusehdot, asiantuntijat asettavat hänet yksimielisesti lausunnoissaan ensimmäiselle sijalle ja Romakkaniemellä on tehtävään vaadittu opetustaito. Esitys 1 Todettaneen hakemusasiakirjojen ja asiantuntijalausuntojen perusteella, että yhteiskuntatieteiden tohtori Marjo Romakkaniemellä täyttyvät yliopistonlehtorin (7 taso) kelpoisuusehdot. Esitys 2 Päätettäneen hakemusasikirjojen, asiantuntijalausuntojen ja esittelymuistion perusteella esittää yliopiston rehtorille, että hän ottaisi yhteiskuntatieteiden tohtori Marjo Romakkaniemen täytettävänä olevaan sosiaalityön yliopistonlehtorin (7 taso) tehtävään lukien.

5 Päätös 1 Päätös 2 Esityksen mukaan. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi Tarmo Körkkö Liitteet Hakuilmoitus Hakijoiden hakemusasiakirjat Asiantuntijalausunnot Esittelymuistio

6 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh Filosofian yliopistonlehtorin (vaativuustaso 7) tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet Yliopiston rehtorin ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaanin välisissä tulosneuvotteluissa syksyllä 2016 sovittiin, että yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa oleva filosofian lehtorin tehtävä lakkautetaan ja sen tilalle perustetaan filosofian yliopistonlehtorin (vaativuustaso 7) tehtävä lukien. Tehtävä on ollut avoimessa haussa ja hakuajan päättymiseen kello mennessä tehtävään hakivat: Ahteensuu Marko VTT, käytännöllisen filosofian dosentti (2014 Turku); Appelqvist Hanne Ph.D (Columbia University), teoreettisen filosofian dosentti (2016 Helsinki); Backman Jussi FT, teoreettisen filosofian dosentti (2013 Helsinki), filosofian dosentti ( Jyväskylä); Hakkarainen Jani FT, teoreettisen filosofian dosentti (Tampere); Hartimo Mirja Ph.D, teoreettisen filosofian dosentti (2008 Tampere) (2013 Helsinki); Himanka Juha FT, teoreettisen filosofian dosentti (2003 Helsinki); Hirvonen Onni Ph.D (Macquarie University); Holm Tea FT; Joensuu Kosti FT; Koivusalo Markku VTT, yleisen valtio-opin dosentti (2013 Helsinki); Korhonen Anssi FT, teoreettisen filosofian dosentti (2014 Helsinki); Laiho Hemmo FT; Lindén Jan-Ivar Ph.D (University of Heidelberg), filosofian dosentti (2003 Helsinki); Lähteenmäki Vili YTT, filosofian, erityisesti filosofian historian dosentti (2015 Jyväskylä); Mäkinen Jukka Ph.D, johtamisen filosofian dosentti (2014 Aalto yliopisto); Ritola Jussi FT, argumentaatioteorian dosentti (2007 Turku); Roinila Markku FT, teoreettisen filosofian dosentti (2015 Helsinki); Rolin Kristiina Ph.D (University of Minnesota); Taipale Joona FT, filosofian dosentti (2014 Tampere); Toivanen Juha YTT, filosofian dosentti (2016 Jyväskylä); Uusitalo Susanna VTT; Vadén Tere FT, filosofian dosentti (1996 Tampere), dosentti (2004 Lapin yliopisto), teoreettisen filosofian dosentti (2000 Tampere); Yliraudanjoki Virpi KT. Yliopistonlehtorin tehtävään hakeneen ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte. (Hallintojohtosääntö 54 ). Filosofian yliopistonlehtori vastaa filosofian opetuksen ja tutkimuksen kehittämisestä ja hoitamisesta yhteiskuntatieteiden tiedekunnan lisäksi myös koko muussa yliopistossa. Filosofian yliopistonlehtorin tehtäviin kuuluu kokonaisvastuun ohella opetusvastuu koskien erityisesti tieteenfilosofiaa, argumentaatiotaitoja (logiikkaa) sekä yleisesti filosofian arvosanaopetus, yhteistyö ihmistieteellisessä toimintaympäristössä ja oman tutkimuksen tekeminen. Lisäksi

7 yliopistonlehtori vastaa yliopiston jatko-opiskelijoiden filosofiaan kytkeytyvien kysymysten hoitamisesta. päätti kokouksessaan valita professori, emeritus Timo Airaksisen Helsingin yliopistosta ja professori Sara Heinämaan Jyväskylän yliopistosta antamaan asiantuntijalausuntonsa filosofian yliopistonlehtorin (7-taso) tehtävän hakijoista. Molemmat asiantuntijalausunnot on saatu ja niissä asiantuntijat ovat pyynnön mukaisesti asettaneet hakijat kolmeen eri koriin, joista koriin yksi asetettiin ne hakijat, jotka ensisijaisesti saattavat asiantuntijoiden käsityksen mukaan tulla kysymyksen tehtävään valittaviksi. Asiantuntija Timo Airaksinen asettaa hakijat koriin kolme perusteella, että hakijat eivät haun vaatimusten perusteella tule kysymykseen. Syinä ovat suoranainen pätevyyden puute, tutkimusaiheen poikkeaminen liikaa vaaditusta ja muut estävät syyt. Koriin kaksi on sijoitettu ne hakijat, jotka ovat lähempänä vaadittua tutkimusprofiilia ja joilla on merkittävä opetuskokemus ja muut vastaavat ansiot. Kuhunkin hakijaan tässä korissa liittyy joitakin erityisiä ongelmia, jotka estävät heidän sijoittamisensa koriin yksi. Koriin yksi Timo Airaksinen on sijoittanut vain kolme hakijaa, koska he erottuvat muista tarpeeksi selvästi ja ovat erityisen ansioituneita tutkijoita ja opettajia sekä kokonaisprofiililtaan sopivia. Airaksinen asettaa koriin yksi hakijat Jani Hakkarainen Anssi Korhonen ja Kristiina Rolin. Asiantuntija Sara Heinämaa omassa lausunnossaan on asettanut ensimmäiseen koriin hakijat Jussi Backman, Jani Hakkarainen, Mirja Hartimo, Juha Himanka ja Kristiina Rolin. Heinämaa on asettanut hakijat koreihin sopivuuden, opetusansioiden ja opetuskokemuksen, tutkimusansioiden sekä hallinnollisen kokemuksen kriteereiden perusteella. Asiantuntijoiden kelpoisina pitämille hakijoille tulee varata mahdollisuus opetusnäytteen antamiseen sekä mahdollisuus osallistua haastatteluun ennen varsinaisen tiedekuntaneuvoston kokousta alkaen kello Hakijoiden hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kirjaamossa sekä hallintopäälliköllä. Esitys Päätös Päätettäneen varata asiantuntijoiden kelpoisina pitämistä hakijoista seuraaville: Jani Hakkarainen, Juha Himanka, Anssi Korhonen ja Kristiina Rolin, mahdollisuus saapua antamaan opetusnäytteensä filosofian yliopistonlehtorin (vaativuustaso 7) tehtävää varten ja osallistumaan haastatteluun ennen tiedekuntaneuvoston varsinaisen kokouksen alkua kello 9.00 alkaen. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi Tarmo Körkkö Liitteet Asiantuntijalausunnot

8 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh Minni Haanpään väitöskirjan arvosteleminen Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 :n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. määrätä väitöskirjojen ohjaajat, esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät sekä arvostella nämä opintosuoritukset. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto asetti kokouksessaan yhteiskuntatieteiden maisteri Minni Haanpään matkailututkimuksen alaan kuuluvalle väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle EVENT CO-CREATION AS CHOREOGRAPHY. Autoethnographic study on event volunteer knowing esitarkastajiksi suostumustensa mukaisesti professori Bernard Covan Kedge Business Schoolista, France ja tohtori Katherine Dashperin Leeds Beckett yliopistosta, UK. Kokouksessaan tiedekuntaneuvosto myönsi esitarkastuslausuntojen perusteella väittelyluvan yhteiskuntatieteiden maisteri Minni Haanpään matkailututkimuksen alaan kuuluvalle väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle EVENT CO-CREATION AS CHOREOGRAPHY. Autoethnographic study on event volunteer knowing. Minni Haanpään väitöstilaisuus järjestettiin perjantaina kello 12 luentosalissa 3. Vastaväittäjänä oli tohtori Katherine Daspher Leeds Beckett yliopistosta, UK. Kustoksena toimi Lapin yliopistosta apulaisprofessori Outi Rantala. Yliopistolain ( /558) 44 :n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Minni Haanpäällä ei ole huomautettavaa vastaväittäjän lausunnosta. Väitöskirjasta annetaan arvosana approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur ja laudatur. Yliopistolain (558/2009) 29 :n 2 momentin mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samatasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään. Väitöskirja on nähtävillä hallintosihteerin työhuoneessa.

9 Esitys Päätös Arvosteltaneen yhteiskuntatieteiden maisteri Minni Haanpään matkailututkimuksen alaan kuuluva tohtorin väitöskirjaksi tarkoitettu käsikirjoitus EVENT CO-CREATION AS CHOREOGRAPHY. Autoethnographic study on event volunteer knowing. Asiassa ei ole esittelymenettelyä. Hyväksyttiin Minni Haanpään matkailututkimuksen alaan kuuluva väitöskirja Event co-creation as choreography. Autoethnographic study on event volunteer knowing yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Pöytäkirjan vakuudeksi Päätöksentekoon osallistuivat Syväjärvi Antti, Valtonen Anu, Laitinen Merja, Tuominen Marja, Kauppi Arto ja Lindh Jari. Tarmo Körkkö Liite Vastaväittäjän lausunto

10 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh YTM Elina Kauhasen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 :n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. määrätä lisensiaatintutkimusten tarkastajat sekä arvostella nämä opintosuoritukset. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan , että YTM Elina Kauhasen sosiaalityön ammatilliseen lisensiaatinkoulutukseen, marginalisaatiokysymysten erikoisalaan kuuluvan lisensiaatintutkimuksen Kulttuurisensitiivisyyttä vai heitteillejättöä? ilman huoltajaa maahan tulleiden turvapaikanhakijalasten yksityismajoitus ammattilaisten näkemyksissä tarkastajiksi määrätään suostumustensa mukaisesti professori Merja Anis Turun yliopistosta ja VTT, yliopistonlehtori Maija Jäppinen Helsingin yliopistosta. Tarkastajat antoivat yhteisen lausunnon ja se on toimitettu Elina Kauhaselle. Kauhasella ei ole huomautettavaa lausunnosta. Yliopistolain (558/2009) 29 :n 2 momentin mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään. Sosnetin opinto-oppaan mukaan lisensiaatintutkimus arvostellaan opiskelijan kotiyliopiston tiedekunnassa arvoasteikolla hyväksytty - kiittäen hyväksytty. Esitys Arvosteltaneen yhteiskuntatieteiden maisteri Elina Kauhasen sosiaalityön ammatillisen lisensiaatinkoulutuksen, marginalisaatiokysymysten erikoisalan lisensiaattitutkimus Kulttuurisensitiivisyyttä vai heitteillejättöä? ilman huoltajaa maahan tulleiden turvapaikanhakijalasten yksityismajoitus ammattilaisten näkemyksissä Asiassa ei ole esittelymenettelyä. Päätös Hyväksyttiin Elina Kauhasen sosiaalityön ammatillisen lisensiaatinkoulutuksen, marginalisaatiokysymysten erikoisalan lisensiaattitutkimus Kulttuurisensitiivisyyttä vai heitteillejättöä? ilman huoltajaa maahan tulleiden turvapaikanhakijalasten yksityismajoitus ammattilaisten näkemyksissä yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla hyväksytty. Päätöksentekoon osallistuivat Syväjärvi Antti, Valtonen Anu, Laitinen Merja, Tuominen Marja, Kauppi Arto ja Lindh Jari.

11 Pöytäkirjan vakuudeksi Tarmo Körkkö Liite Lisensiaatin työn tarkastajien lausunto

12 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh Veera Kinnusen väitöstilaisuuden järjestäminen Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto asetti kokouksessaan yhteiskuntatieteiden maisteri Veera Kinnusen sosiologian alaan kuuluvalle väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle Tavarat tiellä. Sosiologinen tutkimus esinesuhteista muutossa esitarkastajiksi suostumustensa mukaisesti HTT, johtava tutkija Maria Åkermanin ja VTT, dosentti Tiina Suopajärven Helsingin yliopistosta. Esitarkastajien lausunnot on saatu ja lausunnoissaan esitarkastajat puoltavat väittelyluvan myöntämistä. Veera Kinnusella ei ole huomautettavaa esitarkastajien lausunnoista. Esitys 1 Esitys 2 Esitys 3 Esitys 4 Päätös 1 Päätös 2 Päätettäneen myöntää väittelylupa yhteiskuntatieteiden maisteri Veera Kinnusen sosiologian alaan kuuluvalle tohtorin väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle Tavarat tiellä. Sosiologinen tutkimus esinesuhteista muutossa esitarkastajien lausuntojen perusteella. Päätettäneen järjestää yhteiskuntatieteiden maisteri Veera Kinnusen väitöstilaisuus perjantaina kello Esko ja Asko salissa. Päätettäneen määrätä yhteiskuntatieteiden maisteri Veera Kinnusen sosiologian alaan kuuluvalle tohtorin väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle Tavarat tiellä. Sosiologinen tutkimus esinesuhteista muutossa tarkastamista varten vastaväittäjäksi professori Turo-Kimmo Lehtonen Tampereen yliopistosta. Kustoksena toimii professori Jarno Valkonen Lapin yliopistosta. Päätettäneen ottaa Veera Kinnusen sosiologian alaan kuuluva tohtorin väitöskirjaksi tarkoitettu käsikirjoitus Tavarat tiellä. Sosiologinen tutkimus esinesuhteista muutossa Lapin yliopiston Acta Universitatis Lapponiensis julkaisusarjaan. Väitöskirja julkaistaan sähköisessä muodossa ja sen lisäksi otetaan 20 kappaletta paperijulkaisuja. Kustannuksista vastaa Lapin yliopisto. Esityksen mukaan. Esityksen mukaan.

13 Päätös 3 Päätös 4 Esityksen mukaan. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi Tarmo Körkkö Liitteet Esitarkastajien lausunnot

14 Opintopäällikkö Mervi Tikkanen puh Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen Lapin yliopiston hallintojohtosäännön ( ) 22 :n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät, arvostella nämä opintosuoritukset ja pro gradu -tutkielmat tai vastaavat tarkastajien lausuntojen perusteella. 1. Sosiaalityö/eSosiaalityön maisteriohjelma Saija Lappalainen: Asiakaspalaute ja asiakaskokemukset sosiaalityön arjessa. (gradu saapunut tdk:aan ) Tarkastajat: yliopistonlehtori Mari Kivistö ja professori Anneli Pohjola. Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto liitteenä 1. Arvosanaehdotus xxx. 2. Sosiaalityö Henna Seppälä: Sosiaalityön asiantuntijuuden ja osaamisen tunnistaminen. Sisällönanalyyttinen tutkimus ilmiöistä, jotka haastavat sosiaalityön osaamisen tunnistamista. (gradu saapunut tdk:aan ) Tarkastajat: yliopistonlehtori Jari Lindh ja yliopistonlehtori Pia Skaffari. Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto liitteenä 2. Arvosanaehdotus xxx. 3. Sosiologia Riitta Uusisalmi: Teknologisoituva koulu. Toimijaverkostoteoreettinen analyysi teknologisten laitteiden vaikutuksista peruskoulun tasa-arvoon. (gradu saapunut tdk:aan ) Tarkastajat: yliopistonlehtori Janne Autto ja professori Jarno Valkonen. Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto liitteenä 3. Arvosanaehdotus xxx. 4. Politiikkatieteet/valtio-oppi Iida Vesterinen: Suomalainen kotouttamispolitiikka ja maahanmuuttajien kotoutuminen suomalaiseen poliittiseen järjestelmään. (gradu saapunut tdk:aan ) Tarkastajat: yliopistonlehtori Petri Koikkalainen ja yliopistonlehtori Tapio Nykänen. Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto liitteenä 4. Arvosanaehdotus xxx. 5. Sosiaalityö/eSosiaalityön maisteriohjelma Antti Ristiluoma: Digitaalinen kuilu tietoyhteiskunnassa Ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien kokemuksia sähköisestä asioinnista. (gradu saapunut tdk:aan )

15 Pöytäkirjan vakuudeksi Tarkastajat: yliopistonlehtori Tarja Orjasniemi ja yliopistonlehtori Mari Kivistö. Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto liitteenä 5. Arvosanaehdotus xxx. Hyväksyttiin pro gradu tutkielmat numerot 1-5 yksimielisesti esitysten mukaan. Päätöksentekoon osallistuivat Syväjärvi Antti, Valtonen Anu, Laitinen Merja, Tuominen Marja, Kauppi Arto, Hakkarainen Maria ja Lindh Jari. Sihteeri Sirpa Hast-Uusitalo

16 Opintopäällikkö Mervi Tikkanen puh Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan yhteiset tutkinto-ohjelmat valintaperusteisiin 2018 Lapin yliopiston johtosäännön 22 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. päättää opiskelijavalintaperusteista. Yliopistolain (558/2009) 14 mukaan yliopiston hallituksen tehtävänä on mm. päättää yliopistoon otettavien opiskelijoiden määrästä. Opiskelijavalintaperusteet valmistellaan tiedekuntaneuvoston nimeämässä opiskelijavalintatoimikunnassa. Valintatoimikunnan puheenjohtajana toimii opetuksen varadekaani Pia Skaffari ja jäseninä opetushenkilökunnan edustajien lisäksi ainejärjestöjen nimeämät edustajat. Valintatoimikunta koordinoi valintaperusteiden valmistelua ja osallistuu erillisvalintojen opiskelijavalintaan. Asiat toimikuntaan valmistelee opintopäällikkö. Tiedekunnassa on siirrytty hallintotieteen ja soveltavan psykologian sekä politiikkatieteiden ja sosiologian yhteisiin hakukohteisiin vuonna Ensin mainittuun hakukohteeseen on myös johtaminen liittynyt vuonna Tiedekunnassa on jo pidemmän aikaa ollut suunnitteilla yhteisten kandidaatintutkintojen luominen edellä mainittuihin hakukohteisiin. Epäselvyyttä on ollut siitä, kuinka paljon yhteisiä opintoja tulisi olla ja säilyisivätkö pääaineet kandidaatintutkinnoissa. Valintatoimikunta päätti kokouksessaan esittää tiedekuntaneuvostolle, että siirryttäisiin kandidaatintutkintojen osalta Hallintotieteiden ja johtamisen sekä Politiikkatieteiden ja sosiologian tutkinto-ohjelmiin syksyllä Tutkinto-ohjelmissa opinnot järjestettäisiin opintosuuntina, jotka suuntaisivat nykyisiin pääaineisiin maisterintutkintoihin mentäessä. Jatkossa myös matkailututkimuksen ja sosiaalityön koulutus järjestettäisiin tutkinto-ohjelmissa, niissä vain ei olisi opintosuuntia. Yhteiset perusopinnot nykyisillä hakukohteilla ovat olleet jo syksystä 2013 lähtien. Uusissa tutkinto-ohjelmissa olisi tarkoitus, että myös aineopinnot olisivat suurelta osin yhteiset. Yhteiskuntatieteiden alalla on valtakunnallisesti kandidaatintutkinnot jo järjestetty pääsääntöisesti tutkinto-ohjelmina. Esitys Päätettäneen valmistella vuoden 2018 valintaperusteet siten, että niissä kuvattaisiin syksyllä 2018 alkavat uudet tutkinto-ohjelmat liitteen mukaisesti.

17 Päätös Päätettiin tutkinto-ohjelmien ja opintosuuntien mukaisesta jaosta sekä toiminnasta. Seuraavaan kokoukseen valmistellaan liite/esitys kaikista tiedekuntien tutkinto-ohjelmista ja opintosuunnista tutkintonimikkeittäin. Pöytäkirjan vakuudeksi Anne-Marie Pekkala Liite Yhteiset tutkinto-ohjelmat yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa alkaen syksyllä 2018

18 Opintopäällikkö Mervi Tikkanen puh Täydentävät opinnot johtamisen maisteritutkinnossa lukuvuonna Yliopistolain (558/2009) 37 :n mukaan opiskelijoita voidaan valita suorittamaan pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa. Käytännössä opiskelijat valitaan joko pääaineen maisteriopintoihin tai erillisiin maisteriohjelmiin. Ylempää korkeakoulututkintoa suorittamaan voidaan valita alemman korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita siten kuin tiedekunnan valintaperusteissa määrätään. Johtamisen oppiaineeseen voivat yliopistotutkinnon suorittaneiden lisäksi hakeutua liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet. Myös valintakokeen kautta valituilla opiskelijoilla on mahdollisuus siirtyä maisteriopiskelijoiksi, mikäli edellä mainitut valintaperusteet täyttyvät. Valituilta opiskelijoilta voidaan edellyttää täydentävien opintojen suorittamista enintään 60 op verran (yliopistolaki 558/ ). Täydentävillä opinnoilla tarkoitetaan niitä opintoja, jotka opiskelijan on suoritettava alemman korkeakoulututkintonsa lisäksi saavuttaakseen maisteriopinnoista selviämiseen tarvittavan osaamisen. Yleisimmin täydentävät opinnot ovat menetelmä- ja pääaineen opintoja. Mikäli opiskelijalla on tarvittava osaaminen hankittuna jo aiemmin, ei kyseisiä täydentäviä opintoja tarvitse tehdä. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto hyväksyi johtamisen ja matkailututkimuksen maisterintutkintoon valittavien opiskelijoiden täydentävät opinnot kokouksessaan Tuolloin ei täydentäviä opintoja kuitenkaan oltu täysin saatettu vastaamaan nykyistä tutkintorakennetta, minkä vuoksi täydentävät opinnot tuodaan uudelleen hyväksyttäväksi. Esitys Päätettäneen hyväksyä johtamisen maisteritutkinnon täydentävät opinnot liitteen mukaisesti.

19 Päätös Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi Anne-Marie Pekkala Liite Täydentävät opinnot johtamisen 2-vuotisessa maisterintutkinnossa

20 Opintopäällikkö Mervi Tikkanen puh Sosionomin (AMK) tutkinnon perusteella sivuaineopiskelijoiden saamat korvaavuudet lukuvuonna Asetuksen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaan opiskelija saa yliopiston päätöksen mukaisesti lukea hyväkseen kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla. Sosiaalityön opinnoista aiemman tutkinnon perusteella annettavat korvaavuudet on määritelty sosiaalityön oppiaineessa. Korvaavuudet annetaan sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon perusteella. Sosiaalityötä sivuaineenaan opiskelevat eivät kuitenkaan saa yhtä laajoja korvaavuuksia kuin pääaineopiskelijat, koska heille ei korvaavuuksia anneta sosiaalityön käytännönopinnoista. Esitys Päätös Päätettäneen hyväksyä sosiaalityön sivuaineopiskelijoiden saamat korvaavuudet sosionomin (AMK) tutkinnon perusteella liitteen mukaisesti. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi Anne-Marie Pekkala Liite Sosionomin (AMK) tutkinnon suorittaneiden sosiaalityötä sivuaineena opiskelevien saamat korvaavuudet sosiaalityön opinnoista lukuvuonna

21 Opintopäällikkö Anne-Marie Pekkala puh Täydentävät opinnot matkailututkimuksen maisterintutkinnossa lukuvuonna Yliopistolain (558/2009) 37 :n mukaan opiskelijoita voidaan valita suorittamaan pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa. Käytännössä opiskelijat valitaan joko pääaineen maisterinopintoihin tai erillisiin maisteriohjelmiin. Ylempää korkeakoulututkintoa suorittamaan voidaan valita alemman korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita siten kuin tiedekunnan valintaperusteissa määrätään. Matkailututkimuksen oppiaineeseen voivat yliopistotutkinnon suorittaneiden lisäksi hakeutua matkailualan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet. Myös valintakokeen kautta valituilla opiskelijoilla on mahdollisuus siirtyä maisteriopiskelijoiksi, mikäli edellä mainitut valintaperusteet täyttyvät. Valituilta opiskelijoilta voidaan edellyttää täydentävien opintojen suorittamista enintään 60 op verran (yliopistolaki 558/ ). Täydentävillä opinnoilla tarkoitetaan niitä opintoja, jotka opiskelijan on suoritettava alemman korkeakoulututkintonsa lisäksi saavuttaakseen maisteriopinnoista selviämiseen tarvittavan osaamisen. Yleisimmin täydentävät opinnot ovat menetelmä- ja pääaineen opintoja. Mikäli opiskelijalla on tarvittava osaaminen hankittuna jo aiemmin, ei kyseisiä täydentäviä opintoja tarvitse tehdä. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto hyväksyi johtamisen ja matkailututkimuksen maisterintutkintoon valittavien opiskelijoiden täydentävät opinnot kokouksessaan Tuolloin ei täydentäviä opintoja kuitenkaan oltu täysin saatettu vastaamaan nykyistä tutkintorakennetta, minkä vuoksi täydentävät opinnot tuodaan uudelleen hyväksyttäväksi. Esitys Päätettäneen hyväksyä matkailututkimuksen maisteritutkinnon täydentävät opinnot liitteen mukaisesti.

22 Päätös Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi Anne-Marie Pekkala Liite Täydentävät opinnot 2-vuotisessa maisterintutkinnossa, matkailututkimus

23 Opintopäällikkö Anne-Marie Pekkala puh Executive Master of Business Administration (emba) koulutusohjelman opiskelijoiden saamat korvaavuudet lukuvuonna Asetuksen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaan opiskelija saa yliopiston päätöksen mukaisesti lukea hyväkseen kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla saman tasoisilla opinnoilla. Vuodesta 2011 lähtien on tiedekunnan avoimen väylän kautta ollut mahdollista johtamiseen oppiaineeseen hakeutua henkilö, joka on suorittanut johtamisalan emba-ohjelman (vähintään 90 op). emba -ohjelma on ESR-rahoitteinen hanke ja sitä järjestää yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut -yksikkö. Viimeisin emba -koulutusohjelma käynnistyi kesäkuussa 2015 ja päättyy alkusyksystä Avoimen yliopisto-opintoja suorittaneiden kiintiössä valittavalta edellytetään vähintään 85 opintopistettä. emba koulutusohjelman suorittaneelta hyväksytyksi tulemiseen riittäisi pääaineesta 55 opintopistettä, koska heidän on suoritettava aineopintojen opintojakso JOMA op. Avoimen kiintiön valintakriteereinä on lisäksi myös sivuaineen perusopinnot (25 op). Esitys Päätös Päätettäneen hyväksyä emba-koulutusohjelman opiskelijoiden saamat korvaavuudet liitteen mukaisesti kuitenkin niin, että päätetään, korvaako ohjelma Johtamisen perusopinnot (25 op) vai ORJO-perusopinnot 25 op. Päätettiin hyväksyä emba-koulutusohjelman opiskelijoiden saamat korvaavuudet liitteen mukaisesti kuitenkin niin, että ohjelma korvaa Johtamisen perusopinnot (25 op). Pöytäkirjan vakuudeksi Anne-Marie Pekkala

24 Liite emba koulutusohjelman ( ) suorittaneiden saamat korvaavuudet lukuvuonna

25 Suunnittelija Minna Nousiainen puh Master s Degree Programme in Northern Tourism -maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2018 Lapin yliopiston johtosäännön 22 :n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. hyväksyä opetussuunnitelmat ja päättää opiskelijavalintaperusteista. Lapin yliopisto kuuluu 188 jäsenen muodostamaan sirkumpolaaristen arktisten alueiden verkostoon, Arktiseen yliopistoon (University of the Arctic). Arktisen yliopiston tavoitteena on tuoda esille sirkumpolaarisen alueen erityispiirteet, edistää alueella tapahtuvaa koulutus- ja tutkimusyhteistyötä sekä vahvistaa alueen vaikuttavuutta. Arktisen yliopiston puitteissa toimii useita temaattisia verkostoja, joista yksi on pohjoisen matkailun temaattinen verkosto. Pohjoisen matkailun temaattinen verkosto on suunnitellut monitieteisen, sirkumpolaarisille alueille keskittyvän Master s Degree in Northern Tourism ohjelman, jonka tavoitteena on tarjota sekä teoreettinen että soveltava näkökulma kestävän matkailun kehitykseen ja matkailuun pohjoisilla alueilla. Ohjelman suunnitteluun ovat osallistuneet seuraavat yliopistot: UiT Arctic University of Norway (Norja), University of Iceland (Islanti), Umeå University (Ruotsi), Lapin yliopisto (Suomi), Oulun yliopisto (Suomi), Vancouver Island University (Kanada) sekä Cape Breton University (Kanada). Lapin yliopisto aloittaa uuden Master s Degree in Northern Tourism maisteriohjelman syksyllä Ohjelma perustuu matkailututkimuksen olemassa oleviin maisteritason kursseihin sekä verkoston yhteisesti toteuttamiin verkkokursseihin ja kenttäkurssiin. Tämän lisäksi tutkintorakenteessa on tilaa valinnaisille opinnoille, jotka opiskelija voi suorittaa joko Lapin yliopistossa tai jossain verkoston partneriyliopistossa. Opinnäytetyössä on vähintään kaksi ohjaajaa; yksi kotiyliopistosta ja toinen jostakin partneriyliopistosta. Lisäksi opiskelijoille suositellaan toisena lukuvuonna vaihto-opiskelujaksoa siinä yliopistossa, josta hän on valinnut toisen opinnäytetyön ohjaajansa. Ohjelmaan valittavien opiskelijoiden määrä on enintään 5 opiskelijaa. Tämän lisäksi ohjelmaan voidaan valita opiskelijoita yhteiskuntatieteiden tiedekunnan sisäisinä siirtoina. Valintaperusteet ja hakuajat ovat samat molemmissa tapauksissa. Hakuaika syksyllä 2018 alkaviin opintoihin järjestetään

26 Valintaperusteita on valmisteltu yhteistyössä verkoston jäsenten kanssa. Lisäksi valintaperusteissa on huomioitu sekä maakohtaiset että yliopistokohtaiset linjaukset ja vaatimukset. Lapin yliopiston valintaperusteet ovat valmistelleet apulaisprofessori Outi Rantala, opintopäällikkö Mikko Vehkaperä sekä kansainvälistymispalveluiden suunnittelija Minna Nousiainen. Valmisteluryhmä päätti esittää tiedekuntaneuvostolle hyväksyttäväksi ohjelman valintaperusteet oheisen liitteen mukaisesti. Esitys Päätös Päätettäneen hyväksyä Northern Tourism -maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2018 liitteen mukaisesti. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi Anne-Marie Pekkala Liite Master s Degree Programme in Northern Tourism maisteriohjelman valintaperusteet 2018 ja tutkintorakenne

27 Suunnittelija Minna Nousiainen puh Master s Degree Programme in Tourism, Culture and International Management -maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2018 Lapin yliopiston johtosäännön 22 :n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. hyväksyä opetussuunnitelmat ja päättää opiskelijavalintaperusteista. Master s Degree Programme in Tourism, Culture and International Management (TourCIM) on kansainvälinen maisteriohjelma, jota toteutetaan yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa pääaineena matkailututkimus. Ohjelma koostuu matkailututkimuksen syventävistä opinnoista (60 op), TourCIM-opinnoista (30 op) sekä vapaastivalittavista erikoistumisopinnoista (30 op), jotka voivat sisältää esimerkiksi harjoittelun, vaihto-opintoja tai sivuaineopintoja. Ohjelmaan valittavien opiskelijoiden määrä on enintään 10 opiskelijaa. Tämän lisäksi ohjelmaan voidaan valita opiskelijoita yhteiskuntatieteiden tiedekunnan sisäisinä siirtoina. Valintaperusteet ja hakuajat ovat samat molemmissa tapauksissa. Hakuaika syksyllä 2018 alkaviin opintoihin järjestetään Valintaperusteiden valmistelussa on ollut mukana yliopistonlehtori Jose-Carlos Garcia-Rosell, tutkija Salla Jutila sekä kansainvälistymispalveluiden suunnittelija Minna Nousiainen. Valmisteluryhmä päätti esittää tiedekuntaneuvostolle hyväksyttäväksi ohjelman valintaperusteet oheisen liitteen mukaisesti. Esitys Päätettäneen hyväksyä TourCIM -maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2018 liitteen mukaisesti. Päätös Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi Liite Anne-Marie Pekkala Master s Degree Programme in Tourism, Culture and International Management maisteriohjelman valintaperusteet 2018

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU 20.9.2017 n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 27. syyskuuta 2017 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Lisätiedot

6 YTM Päivi Männistön lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

6 YTM Päivi Männistön lisensiaatin tutkielman arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Auður H Ingólfsdóttirin väitöskirjan arvosteleminen 5 Anna Nikupeterin väitöskirjan arvosteleminen

Lisätiedot

3 Täydentävät opinnot johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valituille

3 Täydentävät opinnot johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valituille ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Täydentävät opinnot johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valituille 4 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 5 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

KUTSU. klo 9.00 FT Jani Hakkarainen Opetusnäytteen aihe: Mitä on konstitutiivinen sosiaalinen konstruktio, esimerkkinä sukupuoli?

KUTSU. klo 9.00 FT Jani Hakkarainen Opetusnäytteen aihe: Mitä on konstitutiivinen sosiaalinen konstruktio, esimerkkinä sukupuoli? KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 25. lokakuuta 2017 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu 8, A-siipi,

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 25. tammikuuta 2017 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 30. marraskuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

2 Filosofian yliopistonlehtorin (vaativuustaso 7) tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

2 Filosofian yliopistonlehtorin (vaativuustaso 7) tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Filosofian yliopistonlehtorin (vaativuustaso 7) tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet 3 Ilmoitusasiat 4 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 5

Lisätiedot

6 Esitarkastajien määrääminen Merja Reunasen väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle

6 Esitarkastajien määrääminen Merja Reunasen väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Riitta Särkelän väitöskirjan arvosteleminen 5 Soja Ukkolan väitöskirjan arvosteleminen 6 Esitarkastajien

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 8/2009, 30.9.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet ja valittavien opiskelijoiden

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 3/2009, 18.3.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. KTT Janne Järvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimenpiteet 4. FT

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 24. syyskuuta 2014 seminaarisalissa 4, Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2.

Lisätiedot

4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle

4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle 2014

Lisätiedot

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 Sirpa Salmisen väitöskirjan arvosteleminen 5 Eevi Jaakkolan väitöskirjan arvosteleminen 6 FT,

Lisätiedot

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Maria Virranniemen väitöskirjan arvosteleminen 5 Annikki Kaikkosen väitöstilaisuuden järjestäminen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 3/2008, 19.3.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

4 Terveystieteiden tohtori Marjo Suhosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTM Jaana Kinnusen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

4 Terveystieteiden tohtori Marjo Suhosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTM Jaana Kinnusen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen Tiedekuntaneuvosto 11/2016 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Terveystieteiden tohtori Marjo Suhosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat

Lisätiedot

3 Filosofian yliopistonlehtorin (vaativuustaso 7) tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

3 Filosofian yliopistonlehtorin (vaativuustaso 7) tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Filosofian yliopistonlehtorin (vaativuustaso 7) tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet 4 Sosiaalityön, erityisesti hyvinvoinnin

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaali

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaali Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaali ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaanin vaali 3. Muut asiat Tiedekuntaneuvosto Kokous Dekaanin vaalikokous Hallintopäällikkö

Lisätiedot

Kokouksen 9 / 2015 asialista

Kokouksen 9 / 2015 asialista Kokouksen 9 / 2015 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Väittelyluvan myöntäminen KM Mari Salmelalle 4. Esitarkastajien määrääminen KM Sanna Hyvärisen väitöskirjaksi

Lisätiedot

5 Ville Kivivirran väitöskirjan arvosteleminen. 7 Esitarkastajien määrääminen Alla Bolotovan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle

5 Ville Kivivirran väitöskirjan arvosteleminen. 7 Esitarkastajien määrääminen Alla Bolotovan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Pääaineiden valintakiintiöt vuonna 2015 5 Ville Kivivirran väitöskirjan arvosteleminen 6 Liisa

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle YTM Susanna Råman-Maljosen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle YTM Susanna Råman-Maljosen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017 5 Timo Halosen väitöskirjan

Lisätiedot

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 Sirpa Salmisen väitöskirjan arvosteleminen 5 Eevi Jaakkolan väitöskirjan arvosteleminen 6 FT,

Lisätiedot

4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU 22.8.2017 n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 30. elokuuta 2017 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 7/2009, 26.8.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. FT Osmo Pekosen väitöskirjan arvosteleminen 3. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 30. maaliskuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 14. joulukuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

KUTSU klo 9.00 YTT Timo Toikko Opetusnäytteen aihe: Sosiaalipalveluiden marketisaatio

KUTSU klo 9.00 YTT Timo Toikko Opetusnäytteen aihe: Sosiaalipalveluiden marketisaatio KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 29. marraskuuta 2017 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu 8, A-siipi,

Lisätiedot

5 Väittelyluvan myöntäminen FT, YTL Sami Moision väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle

5 Väittelyluvan myöntäminen FT, YTL Sami Moision väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle Tiedekuntaneuvosto 4/2012 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Projektipäällikkö, HTT Ilpo Laitisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 22. helmikuuta 2017 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017 5 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen LAPIN YLIOPISTO

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet KOKOUSKUTSU 20.3.2019 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto pitää seuraavan kokouksensa tiistaina 26.3.2019

Lisätiedot

4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet Tiedekuntaneuvosto 9/2015 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet 5 VTT Olli

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmaa lukuvuosille ja valmistelevan työryhmän nimeäminen

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmaa lukuvuosille ja valmistelevan työryhmän nimeäminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmaa lukuvuosille 2018 2019 ja 2019 2020 valmistelevan

Lisätiedot

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden 2016 2017 opetussuunnitelman hyväksyminen 5 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

3 Täydentävät opinnot johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valituille

3 Täydentävät opinnot johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valituille Tiedekuntaneuvosto 7/2015 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Täydentävät opinnot johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valituille 4 Pro gradu -tutkielmien

Lisätiedot

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Maria Virranniemen väitöskirjan arvosteleminen 5 Annikki Kaikkosen väitöstilaisuuden järjestäminen

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan tiedekunnalle dekaanin keskiviikkona 10. tammikuuta 2018 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 26. lokakuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

4 Ilkka Kamajan väitöskirjan arvosteleminen. 5 Mari Kivistön väitöskirjan arvosteleminen. 6 YTT Tuija Virkin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 Ilkka Kamajan väitöskirjan arvosteleminen. 5 Mari Kivistön väitöskirjan arvosteleminen. 6 YTT Tuija Virkin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet Tiedekuntaneuvosto 8/2014 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Ilkka Kamajan väitöskirjan arvosteleminen 5 Mari Kivistön väitöskirjan

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 28. syyskuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

6 Esitarkastajien määrääminen Anu Maijalan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle. 7 Ph.D. Hannes Peltosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

6 Esitarkastajien määrääminen Anu Maijalan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle. 7 Ph.D. Hannes Peltosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Arja Honkakosken väitöskirjan arvosteleminen 5 Enni Mikkosen väitöstilaisuuden järjestäminen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 08/2008;

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 08/2008; ; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 4. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 5. Sosiaalityön informaatioteknologisen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 14.1.2016 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 20.1. klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 10/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 10/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 10/2009, 25.11.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 29. maaliskuuta 2017 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 24. helmikuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet KOKOUSKUTSU 29.3.2017 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto pitää seuraavan kokouksensa tiistaina 4.4.2017

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU neuvoston jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 2. marraskuuta seminaarisalissa 4, (Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2. kerros). Kokouksen

Lisätiedot

4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen. 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija Ollilan dosentuurihakemus ja siitä aiheutuvat toimet

4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen. 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija Ollilan dosentuurihakemus ja siitä aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija

Lisätiedot

4 Avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelman perusopetusvastaavuus lukuvuodelle ja kesälle 2011

4 Avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelman perusopetusvastaavuus lukuvuodelle ja kesälle 2011 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelman perusopetusvastaavuus lukuvuodelle 2011-2012 ja

Lisätiedot

KUTSU. Asialista: pro gradu tutkielmien hyväksyminen.

KUTSU. Asialista: pro gradu tutkielmien hyväksyminen. KUTSU 19.11.2014 Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ylimääräinen tiedekuntaneuvoston kokous pidetään maanantaina 24. marraskuuta

Lisätiedot

4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle

4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle 2014

Lisätiedot

4 HTT Olli-Pekka Viinamäen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

4 HTT Olli-Pekka Viinamäen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 HTT Olli-Pekka Viinamäen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet 5 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatin

Lisätiedot

Kokouksen 12 / 2009 asialista

Kokouksen 12 / 2009 asialista Kokouksen 12 / 2009 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Kasvatustieteiden tiedekunnan esitys yliopiston rehtorille dekaanin nimeämisestä 4. Esitys lisäjäsenten määräämiseksi

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle KTT Tommi Auvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle KTT Tommi Auvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017 5 Marjatta Martinin väitöskirjan

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 27. huhtikuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

4 Avoimen yliopiston toimeenpa nosuunnitelman perusopetusvastaavuus lukuvuodelle

4 Avoimen yliopiston toimeenpa nosuunnitelman perusopetusvastaavuus lukuvuodelle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Avoimen yliopiston toimeenpa nosuunnitelman perusopetusvastaavuus lukuvuodelle 2016 2017 5

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 26. huhtikuuta 2017 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

4 Kauppatieteiden tohtori Tommi Auvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTM Leena Pimperi-Koiviston lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

4 Kauppatieteiden tohtori Tommi Auvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTM Leena Pimperi-Koiviston lisensiaatin tutkielman arvosteleminen Tiedekuntaneuvosto 3/2017 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Kauppatieteiden tohtori Tommi Auvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet, lisäjäsenet ja varajäsenet

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet, lisäjäsenet ja varajäsenet KOKOUSKUTSU 24.11.2011 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet, lisäjäsenet ja varajäsenet Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto pitää seuraavan kokouksensa

Lisätiedot

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö Kokouksen sihteeri Helena Juntunen KOKOUSKUTSU gsm 040 4844 111 Privatel 83 2409 (email: Helena.Juntunen(at)ulapland.fi) 9.12.2009 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot

4 Sonata Maciulskyten väitöstilaisuuden järjestäminen. 8 Kulttuurilähtöisen palvelumuotoilun tohtoriohjelman opetussuunnitelman hyväksyminen

4 Sonata Maciulskyten väitöstilaisuuden järjestäminen. 8 Kulttuurilähtöisen palvelumuotoilun tohtoriohjelman opetussuunnitelman hyväksyminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Sonata Maciulskyten väitöstilaisuuden järjestäminen 5 Esitarkastajien määrääminen YTL Mari

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 4/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 4/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 4/2008, 16.4.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 Dalia Puidokienen väitöskirjan arvosteleminen

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 Dalia Puidokienen väitöskirjan arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden 2012 2013 opetussuunnitelman hyväksyminen 5 Dalia

Lisätiedot

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 YTM Tanja Joonan väitöskirjan arvosteleminen

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 YTM Tanja Joonan väitöskirjan arvosteleminen LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2012 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailualan

Lisätiedot

4 Yritysjuridiikan vaihtoehtoisen tutkintorakenteen hyväksyminen lukuvuodelle

4 Yritysjuridiikan vaihtoehtoisen tutkintorakenteen hyväksyminen lukuvuodelle Tiedekuntaneuvosto 11/2015 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yritysjuridiikan vaihtoehtoisen tutkintorakenteen hyväksyminen

Lisätiedot

4 Sosiaalityön professorin tehtävän täyttö kutsumenettelyn avulla lukien

4 Sosiaalityön professorin tehtävän täyttö kutsumenettelyn avulla lukien ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Sosiaalityön professorin tehtävän täyttö kutsumenettelyn avulla 1.8.2018 lukien 5 Mika Laakkosen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 3/2008, 19.3.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU 7.12.2018 n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 12. joulukuussa 2018 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 31. elokuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU 18.5.2018 Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet Tiedekuntaneuvoston kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 23. toukokuussa 2018 klo

Lisätiedot

4 Master s degree program in Global Biopolitics maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2012

4 Master s degree program in Global Biopolitics maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2012 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Master s degree program in Global Biopolitics maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2008, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 8/2008, 1.10.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 3. Ilmoitusasiat 4. KTT, professori (ma.) Janne Järvisen

Lisätiedot

4 Täydentävät opinnot matkailututkimuksen maisterintutkinnossa lukuvuonna

4 Täydentävät opinnot matkailututkimuksen maisterintutkinnossa lukuvuonna Tiedekuntaneuvosto 5/2018 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Täydentävät opinnot matkailututkimuksen maisterintutkinnossa

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan pääaineiden opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuosille ja

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan pääaineiden opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuosille ja ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan pääaineiden opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuosille

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU neuvoston jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 5. lokakuuta seminaarisalissa 4, (Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2. kerros). Kokouksen

Lisätiedot

4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi. 5 Arktisen politiikan professorin määräaikaisen tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi. 5 Arktisen politiikan professorin määräaikaisen tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi 5 Arktisen politiikan professorin

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan sisäänotettavien opiskelijoiden määrät vuodelle 2018

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan sisäänotettavien opiskelijoiden määrät vuodelle 2018 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 an sisäänotettavien opiskelijoiden määrät vuodelle 2018 5 Avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelman

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos. 6 Lapin yliopiston tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2007

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos. 6 Lapin yliopiston tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2007 HALLITUS Kokous 2/08 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Hallintotieteen yliopistonlehtorin virka 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos 5 Edustajan nimeäminen

Lisätiedot

4 Muutos Comparative Social Work maisteriohjelman tutkintorakenteeseen

4 Muutos Comparative Social Work maisteriohjelman tutkintorakenteeseen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Muutos Comparative Social Work maisteriohjelman tutkintorakenteeseen 2011 2013 5 Matkailualan

Lisätiedot

4 Yritysjuridiikan vaihtoehtoisen tutkintorakenteen hyväksyminen lukuvuodelle

4 Yritysjuridiikan vaihtoehtoisen tutkintorakenteen hyväksyminen lukuvuodelle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 Yritysjuridiikan vaihtoehtoisen tutkintorakenteen hyväksyminen lukuvuodelle 2015 2016 5 Emily

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuodelle

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuodelle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuodelle 2017 2018 5

Lisätiedot

torstaina klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä, Laajakaista 3, talo B, osa C, 3. krs, F2018).

torstaina klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä, Laajakaista 3, talo B, osa C, 3. krs, F2018). Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin torstaina 15.12.2011 klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä,

Lisätiedot

Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä Hallintopäällikkö Matti Pylvänäinen, ,

Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä Hallintopäällikkö Matti Pylvänäinen, , JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kokous: Keskiviikko 16.10.2013 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 5 (FL226) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

6 KTT, yliopistotutkija Tero Montosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan jatkotutkintojen opinto-opas 2019

6 KTT, yliopistotutkija Tero Montosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan jatkotutkintojen opinto-opas 2019 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Maarit Kinnusen väitöskirjan arvosteleminen 5 Tiina Qvistin väitöstilaisuuden järjestäminen

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 27. tammikuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

12/ esityslista Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto. Aika , 10:15

12/ esityslista Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto. Aika , 10:15 12/2017 1 Aika, 10:15 Paikka Futuran neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Filppula Markku professori, puheenjohtaja Väisänen Pertti professori, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU 1.2.2019 n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 6 helmikuuta 2019 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

5 Master s Degree Programme in Comparative Social Work -ohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2013

5 Master s Degree Programme in Comparative Social Work -ohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2013 LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2012 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 1/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 1/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 1/2009, 28.1.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Väittelyluvan myöntäminen FT Osmo Pekosen väitöskirjaksi tarkoitetulle

Lisätiedot

Kokous 3/2019. Asialista

Kokous 3/2019. Asialista Kokous 3/2019 Asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Esitarkastajien määrääminen FM Riikka Partasen väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle 4. IEDU0010 Employability

Lisätiedot

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 Dalia Puidokienen väitöskirjan arvosteleminen

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 Dalia Puidokienen väitöskirjan arvosteleminen Tiedekuntaneuvosto 3/2013 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden 2013 2014 opetussuunnitelman

Lisätiedot

4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi. 5 Arktisen politiikan professorin määräaikaisen tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi. 5 Arktisen politiikan professorin määräaikaisen tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi 5 Arktisen politiikan professorin

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 3/2012 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi-Anna Wilska Jäsen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2015 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2015 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2015 1 16.11.2015 Aika 16.11.2015, 13:00-13:13 Paikka AU300 Joensuun kampus; Sn3097 Kuopion kampus Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Siiskonen Harri puheenjohtaja 1-5

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU neuvoston jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 7. syyskuuta seminaarisalissa 4, (Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2. kerros). Kokouksen

Lisätiedot