KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous"

Transkriptio

1 KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 6 helmikuuta 2019 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2. kerros. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. Jäsenen tulee ilmoittaa varajäsenelleen ja tiedekunnan hallintosihteerille Tuomas Meriö tai puh mikäli on estynyt osallistumasta kokoukseen ja varajäsenen tulee ilmoittaa osallistumisensa, mikäli varsinainen jäsen on estynyt. Keskikiintiön jäsenet, joilla ei ole henkilökohtaista varajäsentä ilmoittavat esteestään hallintosihteerille. Tervetuloa! Dekaani Jakelu ja varajäsenet Esittelijät ulapland.fi/ytk Yliopistonkatu 8 PL 122 / PO Box 122, FI ROVANIEMI, FINLAND puh. (016) / tel

2 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 Sivuaineen täydentävät opinnot matkailututkimuksen maisterintutkintoa suorittaville 5 Hannele Keräsen väitöskirjan arvosteleminen 6 Sanna Ovaskaisen väitöstilaisuuden järjestäminen 7 Petri Kettusen väitöstilaisuuden järjestäminen 8 KTT, yliopistotutkija Tero Montosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet 9 FT, professori Jarkko Saarisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet 10 YTT, tutkijatohtori Jouni Tillin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet 11 Osallisuus vammaissosiaalityössä on yhteistyötä asiakkaiden kokemuksia julkaisun ottaminen tiedekunnan julkaisusarjaan 12 Muut asiat Yliopistonkatu 8 PL 122 / PO Box 122, FI ROVANIEMI, FINLAND puh. (016) / tel

3 Hallintopäällikkö Jukka Sankala puh Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (558/2009) 28 :n nojalla Lapin yliopiston ns. hallintojohtosäännön. Johtosäännön 59 :n mukaan hallintoelin kokoontuu, milloin puheenjohtaja tai, hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kolme jäsentä sitä pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin ole toisin päättänyt. Hallintoelimen jäsen on velvollinen ilmoittamaan asiasta varajäsenelleen tai hallintoelimen sihteerille, jos hän on estynyt osallistumasta kokoukseen. kutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Hallintoelin voi kuitenkin läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Johtosäännön 61 :n mukaan yliopiston monijäseniset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4 Hallintopäällikkö Jukka Sankala puh Ilmoitusasiat Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa v aikana suoritettavat tohtorin tutkinnot. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta valmistuneet Yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta valmistuneet Yliopiston tutkintotavoitteet ja niiden toteutuminen Esitys Todettaneen.

5 Hallintopäällikkö Jukka Sankala puh Pro gradu tutkielmien arvosteleminen Lapin yliopiston hallintojohtosäännön ( ) 22 :n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät, arvostella nämä opintosuoritukset ja pro gradu -tutkielmat tai vastaavat tarkastajien lausuntojen perusteella. Arvosteltavien pro gradu tutkielmien numerot 1-13 kypsyysnäytteet on suoritettu hyväksytysti. Lausunnot liitteenä. 1. Sosiaalityö Savanna Paulin: Voisin kuvitella, että pahinta kiusaamista olisi ulkopuolelle jättäminen yhteisestä tekemisestä. Korkeakouluopiskelijoiden kokema kiusaaminen ja yhteisöllisyys Lapin yliopistossa. (Gradu saapunut tiedekuntaan ) Tarkastajat: tutkimuspäällikkö Mari Kivistö ja yliopistonlehtori Ritva Linnakangas. 2. Sosiaalityö Eveliina Järvenpää: Nuorten naisten kokemuksia yksinäisyydestä. (Gradu saapunut tiedekuntaan ) Tarkastajat: tutkimuspäällikkö Mari Kivistö ja tutkijatohtori Liisa Hokkanen. 3. Matkailututkimus / TourCIM Dorothee Bohn: Evaluation in tourism planning: An examination of Finland s national, regional and local tourism strategies. (Gradu saapunut tiedekuntaan ) Tarkastajat: yliopistonlehtori Monika Lüthje ja professori Jarkko Saarinen.

6 4. Sosiaalityö Tuula Myllykangas: Työelämätoimijuuden rakentuminen nuorten aikuisten kertomuksissa. (Gradu saapunut tiedekuntaan ) Tarkastajat: yliopistonlehtori Tarja Juvonen ja tutkijatohtori Liisa Hokkanen. 5. Politiikkatieteet Rosanna Haapala: Haudattava hiljaisuudessa. Muistin politiikka Norvajärven saksalaisten sotilaiden hautausmaasta käydyssä lehdistökeskustelussa vuonna (Gradu saapunut tiedekuntaan ) Tarkastajat: apulaisprofessori Petri Koikkalainen ja yliopistonlehtori Tapio Nykänen. 6. Valtio-oppi/politiikkatieteet Katja Mäkeläinen: Venäjän tärkein tavoite arktisessa politiikassa keskipitkällä aikavälillä on säilyttää oma asema johtavana arktisena valtiona. Pro gradu -tutkielma Venäjän arktisesta identiteetistä. (Gradu saapunut tiedekuntaan ) Tarkastajat: apulaisprofessori Petri Koikkalainen ja yliopistonlehtori Sandra Wallenius- Korkalo. 7. Sosiaalityö Anu Mäkinen: Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisten asiakkuuksien arviointi sosiaalityöntekijän näkökulmasta. (Gradu saapunut tiedekuntaan ) Tarkastajat: yliopistonlehtori Kati Kallinen ja yliopistonlehtori Arto Kauppi. 8. Sosiaalityö Iiris Satamo: Sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä kokemustiedon merkityksestä palveluiden vaikuttavuuden arvioinnille Tutkimuskohteena nuorten itsenäinen asuminen. (Gradu saapunut tiedekuntaan ) Tarkastajat: yliopistonlehtori Kati Kallinen ja yliopistonlehtori Arto Kauppi. 9. Johtaminen Matti Sivonen: Maailman paras Alexander Stubb Johtajuusdiskurssit ja -representaatiot omaelämänkerrassa. (Gradu saapunut tiedekuntaan ) Tarkastajat: professori Anu Valtonen ja yliopistonlehtori Pikka-Maaria Laine. 10. Sosiaalityö Annika Skonbäck: Sosiaalityön asiakkuus muutoksessa. Diskurssianalyyttinen tutkimus kuntien verkkosivujen tuottamasta kuvasta lapsiperheiden sosiaalihuollon palveluista. (Gradu saapunut tiedekuntaan ) Tarkastajat: yliopistonlehtori Pia Skaffari ja professori Sanna Hautala.

7 11. Sosiaalityö Marika Suutari: Sijaissisarusten toimijuus ja osallisuus suhteessa viranomaiskäytäntöihin lastensuojelun perhehoidossa. (Gradu saapunut tiedekuntaan ) Tarkastajat: yliopistonlehtori Pia Skaffari ja yliopistonlehtori Tarja Orjasniemi. 12. Sosiaalityö Heidi Lauri: Oman elämänsä sankariko? Kehitysvammaisten asiakkaiden kokemuksia asiakasosallisuuden ja itsemääräämisoikeuden toteutumisesta vammaissosiaalityössä. (Gradu saapunut tiedekuntaan ) Tarkastajat: yliopistonlehtori Tarja Orjasniemi ja tutkimuspäällikkö Mari Kivistö 13. Kansainväliset suhteet Pirkko Sivonen: Arktista hömppää vai älykästä erikoistumista? Arktisuus Lapin relevanssia rakentavana tekijänä. (Gradu saapunut tiedekuntaan ) Tarkastajat: yliopistonlehtori Mika Luoma-aho ja professori Lassi Heininen Liite Lausunnot (Liite 1)

8 Opintopäällikkö Mervi Tikkanen puh Sivuaineen täydentävät opinnot matkailututkimuksen maisterintutkintoa suorittaville Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan hyväksymien opiskelijavalintaperusteiden mukaan voidaan hakijoita hyväksyä alemman korkeakoulututkinnon perusteella suorittamaan pelkästään kaksivuotista maisterintutkintoa. Matkailututkimuksen maisterintutkintoon voidaan kevään erillisvalinnassa valita enintään 2 opiskelijaa. Lisäksi valintakokeen kautta kandidaatin- ja maisterintutkintoja hyväksytyt voivat siirtyä suorittamaan pelkästään kaksivuotista maisterintutkintoa, mikäli he ovat jo suorittaneet valintaperusteiden mukaisen, vähintään kandidaatin tai maisterin tutkinnon sekä sen lisäksi tai siihen sisältyen valintakriteereiden mukaiset matkailututkimuksen perus- ja aineopinnot 60 op vähintään hyvin tiedoin. Mikäli aloituspaikkoja ei saada em. kriteerit täyttävillä hakijoilla täytettyä, voidaan opiskelijaksi valita myös hakija, joka on suorittanut matkailualan ammattikorkeakoulututkinnon ja matkailun aineopintoja yliopistossa. Yliopistolain (558/2009) 37 :n mukaan yliopisto voi edellyttää kaksivuotiseen maisterintutkintoon hyväksytyltä (tai siirtyvältä) aiempaa tutkintoa täydentäviä opintoja. Nämä opinnot ovat tiedekunnan käytäntöjen mukaan olleet lähinnä pääaineen opintoja ja tutkimusmenetelmäopintoja. Matkailututkimuksessa on muista tiedekunnan pääaneista poiketen edellytetty myös pitkän sivuaineen suorittamista. Aiemmin kaikki matkailututkimuksen opiskelijat suorittivat pakollisena pitkän sivuaineen opinnot eli perus- ja aineopinnot valitsemastaan sivuaineesta. Sivuaineen kautta oli tarkoitus rakentaa teoreettinen tiedeperusta, jonka näkökulmasta opiskelija matkailua tarkastelee ja tutkii. Myös maisterivaiheeseen suoraan valittavilta tai siihen siirtyviltä edellytettiin pitkän sivuaineen opiskelua. Vuoteen 2018 saakka pitkän sivuaineen suorittaminen olikin edellytyksenä valinnalle ja maisteriopintoihin siirtymiselle. Oppiaineen esityksen ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston vahvistaman opetussuunnitelman mukaan syksystä 2018 alkaen pitkä sivuaine ei kuitenkaan enää

9 kuulu matkailututkimuksen tutkintorakenteeseen. Vastaavasti oppiaineen esityksestä ja tiedekuntaneuvoston tekemän päätöksen mukaan täydentävinä opintoina on syksystä 2018 alkaen vaadittu sivuaineesta enää vain perusopinnot. Perusopinnot nähtiin edelleen tärkeiksi opiskelijan tiedeperustan hankkimiseksi ja säilytettiin siksi täydentävissä opinnoissa. Peruspintojen vaatimuksesta käytiin kuitenkin uusi keskustelu matkailututkimuksen oppiainepalaverissa Matkailututkimuksen maisteriopintoihin siirtyvillä on useimmiten takanaan ammattikorkeakoulututkinto, jossa on käsitelty useaa aihetta perusopintojen tasolla. Ei ole perusteltua vaatia heiltä enää uusien perusopintojen suorittamista osana täydentäviä opintoja. Vaatimuksen poistaminen on linjassa tiedekunnan muiden oppiaineiden kanssa ja nopeuttaa opiskelijoiden opintopolkuja. Päätös noudattaa myös Bolognan prosessin henkeä sujuvasta siirtymisestä alemmasta korkeakoulututkinnosta ylempään korkeakoulututkintoon sekä tukee Lapin korkeakoulukonsernin yhteistyötä matkailualan koulutuksessa. Matkailututkimuksen maisteriohjelmissa käytäntö on ollut olemassa jo aiemmin. Oppiaine voi varmistaa opiskelijan valmiudet tieteelliseen opiskeluun muiden täydentävien opintojen eli pääaineen perus- ja aineopintokurssien ja tutkimusmenetelmäopintojen kautta. Esitys 1 Päätetään, että matkailututkimuksen kaksivuotista maisterintutkintoa suorittavilta ei enää vaadita täydentävinä opintoina sivuaineen perusopintojen (25 op) suorittamista.

10 Hallintopäällikkö Jukka Sankala puh Hannele Keräsen väitöskirjan arvosteleminen Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 :n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. määrätä väitöskirjojen ohjaajat, esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät sekä arvostella nämä opintosuoritukset. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto määräsi kokouksessaan kauppatieteiden maisteri Hannele Keräsen johtamisen alaan kuuluvalle tohtorin väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle Affectivity in strategizing: struggling between continuity and transgression esitarkastajiksi suostumustensa mukaisesti professori Robyn Thomas, Cardiff Business School, UK sekä professori Janne Tienari, Hanken. Kokouksessaan tiedekuntaneuvosto myönsi väittelyluvan kauppatieteiden maisteri Hannele Keräsen johtamisen alaan kuuluvalle tohtorin väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle Discourse, affect and the ethics of subjectivity esitarkastajien lausuntojen perusteella. Hannele Keräsen väitöstilaisuus järjestettiin perjantaina kello luentosalissa 2. Vastaväittäjänä toimi professori Robyn Thomas, Cardiff Business School, UK sekä professori Janne Tienari, Hankenilta ja kustoksena toimi yliopistonlehtori Pikka-Maaria Laine Lapin yliopistosta. Hannele Keräsellä ei ole huomautettavaa vastaväittäjien lausunnosta. Väitöskirjasta annetaan arvosana hyväksytty, hyvä tai erinomainen. Yliopistolain (558/2009) 29 :n 2 momentin mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samatasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään. Väitöskirja on nähtävillä hallintosihteerin työhuoneessa.

11 Esitys Arvosteltaneen kauppatieteiden maisteri Hannele Keräsen johtamisen alaan kuuluva tohtorin väitöskirjaksi tarkoitettu tutkimus Discourse, affect and the ethics of subjectivity Asiassa ei ole esittelymenettelyä. Liite Vastaväittäjien yhteinen lausunto (Liite 2)

12 Hallintopäällikkö Jukka Sankala puh Sanna Ovaskaisen väitöstilaisuuden järjestäminen Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 :n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. määrätä väitöskirjojen ohjaajat, esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät sekä arvostella nämä opintosuoritukset. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto määräsi kokouksessaan yhteiskuntatieteiden maisteri Sanna Ovaskaisen sosiologian alaan kuuluvalle tohtorin väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle Ekologisen elämäntavan mahdollisuudet ja rajat Lapissa esitarkastajiksi suostumustensa professori Ilmo Massa, Helsingin yliopistosta ja professori Vilma Hänninen, Itä-Suomen yliopistosta. Esitarkastajien lausunnot on saatu ja lausunnoissaan esitarkastajat puoltavat väittelyluvan myöntämistä. Sanna Ovaskaisella ei ole huomautettavaa esitarkastajien lausunnoista. Esitys 1 Esitys 2 Esitys 3 Päätettäneen myöntää väittelylupa yhteiskuntatieteiden maisteri Sanna Ovaskaisen sosiologian alaan kuuluvalle tohtorin väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle Ekologisen elämäntavan mahdollisuudet ja rajat Lapissa. Päätettäneen järjestää yhteiskuntatieteiden maisteri Sanna Ovaskaisen väitöstilaisuus perjantaina klo luentosalissa 2 (Ls2). Päätettäneen määrätä yhteiskuntatieteiden maisteri Sanna Ovaskaisen sosiologian alaan kuuluvalle tohtorin väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle Ekologisen elämäntavan mahdollisuudet ja rajat Lapissa tarkastamista varten vastaväittäjiksi professori Vilma Hänninen Itä-Suomen yliopistosta. Kustoksena toimii professori Jarno Valkonen Lapin yliopistosta.

13 Esitys 4 Päätettäneen ottaa yhteiskuntatieteiden maisteri Sanna Ovaskaisen yhteiskuntatieteiden tohtorin väitöskirjaksi tarkoitettu käsikirjoitus Ekologisen elämäntavan mahdollisuudet ja rajat Lapissa Lapin yliopiston Acta Universitatis Lapponiensis julkaisusarjaan. Väitöskirja julkaistaan sähköisessä muodossa. Liite Esitarkastuslausunnot (Liite 3)

14 Hallintopäällikkö Jukka Sankala puh Petri Kettusen väitöstilaisuuden järjestäminen Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 :n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. määrätä väitöskirjojen ohjaajat, esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät sekä arvostella nämä opintosuoritukset. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto määräsi kokouksessaan hallintotieteiden maisteri Petri Kettusen hallintotieteiden alaan kuuluvalle tohtorin väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle Organisaatioteorioiden evoluutio. Luonnontieteellisten käsitelainojen esiintyminen organisaatioteorioiden käsitteellisinä malleina esitarkastajiksi suostumustensa mukaisesti professori Esa Hyyryläisen, Vaasan yliopistosta ja dosentti Ilpo Laitisen, Helsingin kaupungilta. Esitarkastajien lausunnot on saatu ja lausunnoissaan esitarkastajat puoltavat väittelyluvan myöntämistä. Petri Kettusella ei ole huomautettavaa esitarkastajien lausunnoista. Esitys 1 Esitys 2 Esitys 3 Päätettäneen myöntää väittelylupa hallintotieteiden maisteri Petri Kettusen hallintotieteiden alaan kuuluvalle tohtorin väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle Organisaatioteorioiden evoluutio. Luonnontieteellisten käsitelainojen esiintyminen organisaatioteorioiden käsitteellisinä malleina. Päätettäneen järjestää hallintotieteiden maisteri Petri Kettusen väitöstilaisuus perjantaina 5.4 klo luontosalissa 11 (Castren Sali) Päätettäneen määrätä hallintotieteiden maisteri Petri Kettusen hallintotieteiden alaan kuuluvalle tohtorin väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle Organisaatioteorioiden evoluutio. Luonnontieteellisten käsitelainojen esiintyminen organisaatioteorioiden käsitteellisinä malleina tarkastamista varten vastaväittäjäksi professori Esa Hyyryläisen, Vaasan yliopistosta. Kustoksena toimii professori Antti Syväjärvi Lapin yliopistosta.

15 Esitys 4 Päätettäneen ottaa hallintotieteiden maisteri Petri Kettusen hallintotieteiden tohtorin väitöskirjaksi tarkoitettu käsikirjoitus Organisaatioteorioiden evoluutio. Luonnontieteellisten käsitelainojen esiintyminen organisaatioteorioiden käsitteellisinä malleina Lapin yliopiston Acta Universitatis Lapponiensis julkaisusarjaan. Väitöskirja julkaistaan sähköisessä muodossa. Liite Esitarkastuslausunnot (Liite 4)

16 Hallintopäällikkö Jukka Sankala puh KTT, yliopistotutkija Tero Montosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet KTT, yliopistotutkija Tero Montonen on hakenut päiväämällään kirjeellä dosentin tehtävää Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Yliopistolain (2009/558) 89 :n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin ositettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito. Kokouksessaan tiedekuntaneuvosto määritti KTT, Tero Montosen dosentuurin nimeksi johtaminen, erityisesti innovaatiot ja yrittäjyys. Samaisessa kokouksessaan tiedekuntaneuvosto valitsi KTT, dos., tutkimusjohtaja Ulla Hytti Turun yliopistosta ja professori Vesa Puhakan Oulun yliopistosta antamaan suostumustensa mukaisesti asiantuntijalausuntonsa KTT Tero Montosen tieteellisestä pätevyydestä hänen hakemaansa johtaminen, erityisesti innovaatiot ja yrittäjyys dosentin arvoa varten. Asiantuntijat ovat antaneet lausuntonsa ja ne on toimitettu myös Tero Montoselle kokouksessaan totesi asiantuntijalausunnot. Molemmat asiantuntijat lausunnoissaan katsovat, että KTT Tero Montosella on tieteellinen pätevyys hänen hakemaansa dosentin arvoa varten. Samaisessa kokoukseen tiedekuntaneuvosto päätti varata Montoselle tilaisuuden opetusnäytteen antamiseen valitsemastaan, dosentuurin alaan liittyvästä aiheesta tiistaina kello 9.00 luentosalissa LS7. Lapin yliopiston opetusnäytteen antamista koskevat ohjeet Opetusnäytteen arvostelemisessa ei ole esittelymenettelyä. Esitys 1 Arvosteltaneen opetusnäyte

17 Esitys 2 Esitys 3 Todettaneen asiantuntijalausuntojen, hakemusasiakirjojen perusteella sekä opetusnäytteen antamisen jälkeen, että KTT, Tero Montosella täyttyy johtaminen, erityisesti innovaatiot ja yrittäjyys dosentin kelpoisuusehdot. Päätettäneen esittää yliopiston rehtorille, että hän myöntäisi KTT, Tero Montoselle johtaminen, erityisesti innovaatiot ja yrittäjyys dosentin arvon.

18 Hallintopäällikkö Jukka Sankala puh Professori Jarkko Saarisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet FT, professori Jarkko Saarinen on hakenut päiväämällään kirjeellä dosentin tehtävää Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Yliopistolain (2009/558) 89 :n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin ositettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito. Kokouksessaan 28.3 tiedekuntaneuvosto määritti professori Jarkko Saarisen dosentuurin nimeksi matkailututkimus, kestävän matkailun dosentuuri. Samaisessa kokouksessaan tiedekuntaneuvosto valitsi antamaan suostumustensa mukaisesti asiantuntijalausuntonsa filosofian tohtori Jarkko Saarisen tieteellisestä pätevyydestä hänen hakemaansa matkailututkimuksen, kestävän matkailun dosentin arvoa varten professori Markku Löytösen Helsingin yliopistosta ja professori Raija Komppulan Itä-Suomen yliopistosta. Asiantuntijat ovat antaneet lausuntonsa ja ne on toimitettu myös Molemmat asiantuntijat lausunnoissaan katsovat, että FT, professori Jarkko Saarisella on tieteellinen pätevyys hänen hakemaansa matkailututkimuksen, kestävän matkailun dosentin arvoa varten. Esitys 1 Esitys 2 Todettaneen asiantuntijalausunnot. Päätettäneen varata Jarkko Saariselle tilaisuus opetusnäytteen antamiseen valitsemastaan, dosentuurin alaan liittyvästä aiheesta keskiviikkona ennen varsinaisen tiedekuntaneuvoston kokouksen alkua kello 9.00 luentosalissa LS7. Liite Asiantuntijalausunnot (Liite 5)

19 Hallintopäällikkö Jukka Sankala puh YTT, tutkijatohtori Jouni Tillin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet YTT, tutkijatohtori Jouni Tilli on hakenut päiväämällään kirjeellä dosentin tehtävää Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Yliopistolain (2009/558) 89 :n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin ositettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito. Apulaisprofessori Petri Koikkalainen pitää lausuntonsa mukaan Jouni Tillin kiinnittämistä yliopistoon ja yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan tarkoituksenmukaisena ja esittää dosentuurin nimeksi politiikkatieteet, erityisesti valtio-oppi. Kokouksessaan tiedekuntaneuvosto määritteli yhteiskuntatieteiden tohtori Jouni Tillin hakeman dosentuurin nimeksi politiikkatieteet, erityisesti valtio-oppi. Samaisessa kokouksessaan tiedekuntaneuvosto valitsi antamaan suostumustensa mukaisesti asiantuntijalausuntonsa yhteiskuntatieteiden tohtori Jouni Tillin tieteellisestä pätevyydestä hänen hakemaansa politiikkatieteet, erityisesti valtio-opin dosentin arvoa varten ohjelmajohtaja, dosentti Mika Aaltolan ulkopolittiinen instituutista ja dosentti, yliopistonlehtori Emilia Palosen Helsingin yliopistosta. Petri Koikkalainen esittää, että Mika Aaltolan tilalle valittaisiin suostumuksensa mukaisesti antamaan asiantuntijalausuntonsa yhteiskuntatieteiden tohtori Jouni Tillin tieteellisestä pätevyydestä hänen hakemaansa politiikkatieteet, erityisesti valtio-opin dosentin arvoa varten emeritus professori Vilho Harle. Dosentuurihakemuksen prosessi on kestänyt kohta kaksi vuotta ja Jouni Tilli on mm. julkaissut tänä aikana. Esitys 1 Päätettäneen valita antamaan suostumuksensa mukaisesti asiantuntijalausuntonsa Yhteiskuntatieteiden tohtori Jouni Tillin tieteellisestä pätevyydestä hänen hakemaansa politiikkatieteet, erityisesti valtio-opin dosentin arvoa varten emeritus professori Vilho Harle

20 Esitys 2 Päätettäneen tarjota Jouni Tilille mahdollisuus täydentää dosentuurihakemustansa julkaisuluettelon osalta.

21 Hallintopäällikkö Jukka Sankala puh Osallisuus vammaissosiaalityössä on yhteistyötä asiakkaiden kokemuksia julkaisun ottaminen tiedekunnan julkaisusarjaan VamO-hankkeen projektipäällikkö Mari Kivistö esittää, että VamO Osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön asiakasprosessissa hankkeen julkaisu (ESR) Osallisuus vammaissosiaalityössä on yhteistyötä asiakkaiden kokemuksia otettaisiin tiedekunnan julkaisusarjaan ja julkaistaisiin tutkimusraportteja ja selvityksiä julkaisusarjassa. Julkaisemisen kustannukset katetaan VamO hankkeen (ESR) määrärahoista eikä niistä tule kustannuksia tiedekunnalle. Julkaisemiseen on hankittu hankkeen ohjausryhmän jäsenten hyväksyntä. Julkaisun käsikirjoitus on nähtävillä hallintosihteerin työhuoneessa ja se tuodaan myös kokoukseen. Esitys Päätettäneen ottaa VamO Osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön asiakasprosessissa - hankkeen julkaisu (ESR) Osallisuus vammaissosiaalityössä on yhteistyötä asiakkaiden kokemuksia tiedekunnan julkaisusarjaan ja julkaistaisiin tutkimusraportteja ja selvityksiä julkaisusarjassa. Hanke vastaa julkaisun painatuskustannuksista. Liite Käsikirjoitus

22 Hallintopäällikkö Jukka Sankala puh Muut asiat Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n 3 momentin mukaan hallintoelin voi kuitenkin läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

4 Sivuaineen täydentävät opinnot matkailututkimuksen maisterintutkintoa suorittaville

4 Sivuaineen täydentävät opinnot matkailututkimuksen maisterintutkintoa suorittaville Tiedekuntaneuvosto 1/2019 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 Sivuaineen täydentävät opinnot matkailututkimuksen maisterintutkintoa suorittaville

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 3/2009, 18.3.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. KTT Janne Järvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimenpiteet 4. FT

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU 26.10.2018 n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 31. lokakuussa 2018 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

Pöytäkirja Hallintopäällikkö Jukka Sankala puh Paikka: Tiedekunnan kokoushuone

Pöytäkirja Hallintopäällikkö Jukka Sankala puh Paikka: Tiedekunnan kokoushuone Hallintopäällikkö Jukka Sankala puh. 0400 425 492 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan 5.10.2009 vahvistanut yliopistolain (558/2009) 28 :n nojalla Lapin

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU 7.12.2018 n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 12. joulukuussa 2018 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 24. syyskuuta 2014 seminaarisalissa 4, Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2.

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 8/2009, 30.9.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet ja valittavien opiskelijoiden

Lisätiedot

3 Täydentävät opinnot johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valituille

3 Täydentävät opinnot johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valituille ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Täydentävät opinnot johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valituille 4 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 5 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

6 KTT, yliopistotutkija Tero Montosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan jatkotutkintojen opinto-opas 2019

6 KTT, yliopistotutkija Tero Montosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan jatkotutkintojen opinto-opas 2019 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Maarit Kinnusen väitöskirjan arvosteleminen 5 Tiina Qvistin väitöstilaisuuden järjestäminen

Lisätiedot

Kokouksen 9 / 2015 asialista

Kokouksen 9 / 2015 asialista Kokouksen 9 / 2015 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Väittelyluvan myöntäminen KM Mari Salmelalle 4. Esitarkastajien määrääminen KM Sanna Hyvärisen väitöskirjaksi

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan tiedekunnalle dekaanin keskiviikkona 10. tammikuuta 2018 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet KOKOUSKUTSU 20.3.2019 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto pitää seuraavan kokouksensa tiistaina 26.3.2019

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 30. marraskuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet KOKOUSKUTSU 29.3.2017 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto pitää seuraavan kokouksensa tiistaina 4.4.2017

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU neuvoston jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 2. marraskuuta seminaarisalissa 4, (Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2. kerros). Kokouksen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 14.1.2016 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 20.1. klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Maria Virranniemen väitöskirjan arvosteleminen 5 Annikki Kaikkosen väitöstilaisuuden järjestäminen

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 30. maaliskuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 27. tammikuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

5 Väittelyluvan myöntäminen FT, YTL Sami Moision väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle

5 Väittelyluvan myöntäminen FT, YTL Sami Moision väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle Tiedekuntaneuvosto 4/2012 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Projektipäällikkö, HTT Ilpo Laitisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat

Lisätiedot

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 Sirpa Salmisen väitöskirjan arvosteleminen 5 Eevi Jaakkolan väitöskirjan arvosteleminen 6 FT,

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 14. joulukuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaali

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaali Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaali ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaanin vaali 3. Muut asiat Tiedekuntaneuvosto Kokous Dekaanin vaalikokous Hallintopäällikkö

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 22. helmikuuta 2017 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen LAPIN YLIOPISTO

Lisätiedot

6 Esitarkastajien määrääminen Anu Maijalan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle. 7 Ph.D. Hannes Peltosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

6 Esitarkastajien määrääminen Anu Maijalan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle. 7 Ph.D. Hannes Peltosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Arja Honkakosken väitöskirjan arvosteleminen 5 Enni Mikkosen väitöstilaisuuden järjestäminen

Lisätiedot

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 Sirpa Salmisen väitöskirjan arvosteleminen 5 Eevi Jaakkolan väitöskirjan arvosteleminen 6 FT,

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet, lisäjäsenet ja varajäsenet

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet, lisäjäsenet ja varajäsenet KOKOUSKUTSU 24.11.2011 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet, lisäjäsenet ja varajäsenet Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto pitää seuraavan kokouksensa

Lisätiedot

4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen. 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija Ollilan dosentuurihakemus ja siitä aiheutuvat toimet

4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen. 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija Ollilan dosentuurihakemus ja siitä aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 3/2008, 19.3.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

6 Esitarkastajien määrääminen Merja Reunasen väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle

6 Esitarkastajien määrääminen Merja Reunasen väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Riitta Särkelän väitöskirjan arvosteleminen 5 Soja Ukkolan väitöskirjan arvosteleminen 6 Esitarkastajien

Lisätiedot

4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet Tiedekuntaneuvosto 9/2015 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet 5 VTT Olli

Lisätiedot

4 Ilkka Kamajan väitöskirjan arvosteleminen. 5 Mari Kivistön väitöskirjan arvosteleminen. 6 YTT Tuija Virkin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 Ilkka Kamajan väitöskirjan arvosteleminen. 5 Mari Kivistön väitöskirjan arvosteleminen. 6 YTT Tuija Virkin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet Tiedekuntaneuvosto 8/2014 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Ilkka Kamajan väitöskirjan arvosteleminen 5 Mari Kivistön väitöskirjan

Lisätiedot

4 Terveystieteiden tohtori Marjo Suhosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTM Jaana Kinnusen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

4 Terveystieteiden tohtori Marjo Suhosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTM Jaana Kinnusen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen Tiedekuntaneuvosto 11/2016 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Terveystieteiden tohtori Marjo Suhosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat

Lisätiedot

3 Täydentävät opinnot johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valituille

3 Täydentävät opinnot johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valituille Tiedekuntaneuvosto 7/2015 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Täydentävät opinnot johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valituille 4 Pro gradu -tutkielmien

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 31. tammikuuta 2018 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö Kokouksen sihteeri Helena Juntunen KOKOUSKUTSU gsm 040 4844 111 Privatel 83 2409 (email: Helena.Juntunen(at)ulapland.fi) 9.12.2009 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot

4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle

4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle 2014

Lisätiedot

4 YTT Timo Harrikarin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTT Asta Kietäväisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 YTT Timo Harrikarin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTT Asta Kietäväisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 YTT Timo Harrikarin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet 5 YTT Asta Kietäväisen dosentuurihakemuksesta

Lisätiedot

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Maria Virranniemen väitöskirjan arvosteleminen 5 Annikki Kaikkosen väitöstilaisuuden järjestäminen

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet KOKOUSKUTSU 13.3.2018 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto pitää seuraavan kokouksensa tiistaina 20.3.2018

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 24. helmikuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 25. huhtikuuta 2018 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

4 HTT Olli-Pekka Viinamäen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

4 HTT Olli-Pekka Viinamäen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 HTT Olli-Pekka Viinamäen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet 5 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatin

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat ohessa. 25.3.2010 n kokous n jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 31. päivänä maaliskuuta 2010 alkaen kello 9.00 SS4. Kokouksen asia- ja esityslistat

Lisätiedot

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden 2016 2017 opetussuunnitelman hyväksyminen 5 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

6. Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnon 180 op alustavan tutkintorakenteen hyväksyminen matkailututkimuksen pääaineessa / LUC-yhteistyö

6. Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnon 180 op alustavan tutkintorakenteen hyväksyminen matkailututkimuksen pääaineessa / LUC-yhteistyö 5/2019 18.9.2019 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4. Erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen valintakriteereiden, valittavien

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU 18.5.2018 Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet Tiedekuntaneuvoston kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 23. toukokuussa 2018 klo

Lisätiedot

4 Master s Degree Programme in Northern Tourism -maisteriohjelman opetussuunnitelma

4 Master s Degree Programme in Northern Tourism -maisteriohjelman opetussuunnitelma ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Master s Degree Programme in Northern Tourism -maisteriohjelman opetussuunnitelma 2018 2020

Lisätiedot

5 Ville Kivivirran väitöskirjan arvosteleminen. 7 Esitarkastajien määrääminen Alla Bolotovan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle

5 Ville Kivivirran väitöskirjan arvosteleminen. 7 Esitarkastajien määrääminen Alla Bolotovan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Pääaineiden valintakiintiöt vuonna 2015 5 Ville Kivivirran väitöskirjan arvosteleminen 6 Liisa

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin keskiviikkona 14.12.2011 klo 9.00 oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

Kokouksen 12 / 2009 asialista

Kokouksen 12 / 2009 asialista Kokouksen 12 / 2009 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Kasvatustieteiden tiedekunnan esitys yliopiston rehtorille dekaanin nimeämisestä 4. Esitys lisäjäsenten määräämiseksi

Lisätiedot

4 Yritysjuridiikan vaihtoehtoisen tutkintorakenteen hyväksyminen lukuvuodelle

4 Yritysjuridiikan vaihtoehtoisen tutkintorakenteen hyväksyminen lukuvuodelle Tiedekuntaneuvosto 11/2015 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yritysjuridiikan vaihtoehtoisen tutkintorakenteen hyväksyminen

Lisätiedot

4 Muutos Comparative Social Work maisteriohjelman tutkintorakenteeseen

4 Muutos Comparative Social Work maisteriohjelman tutkintorakenteeseen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Muutos Comparative Social Work maisteriohjelman tutkintorakenteeseen 2011 2013 5 Matkailualan

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU 22.8.2017 n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 30. elokuuta 2017 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

4 Sosiaalityön professorin tehtävän täyttö kutsumenettelyn avulla lukien

4 Sosiaalityön professorin tehtävän täyttö kutsumenettelyn avulla lukien ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Sosiaalityön professorin tehtävän täyttö kutsumenettelyn avulla 1.8.2018 lukien 5 Mika Laakkosen

Lisätiedot

KUTSU. Asialista: pro gradu tutkielmien hyväksyminen.

KUTSU. Asialista: pro gradu tutkielmien hyväksyminen. KUTSU 19.11.2014 Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ylimääräinen tiedekuntaneuvoston kokous pidetään maanantaina 24. marraskuuta

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU 23.11.2018 n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 28. marraskuussa 2018 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

4 Yritysjuridiikan vaihtoehtoisen tutkintorakenteen hyväksyminen lukuvuodelle

4 Yritysjuridiikan vaihtoehtoisen tutkintorakenteen hyväksyminen lukuvuodelle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 Yritysjuridiikan vaihtoehtoisen tutkintorakenteen hyväksyminen lukuvuodelle 2015 2016 5 Emily

Lisätiedot

4 Avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelman perusopetusvastaavuus lukuvuodelle ja kesälle 2011

4 Avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelman perusopetusvastaavuus lukuvuodelle ja kesälle 2011 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelman perusopetusvastaavuus lukuvuodelle 2011-2012 ja

Lisätiedot

torstaina klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä, Laajakaista 3, talo B, osa C, 3. krs, F2018).

torstaina klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä, Laajakaista 3, talo B, osa C, 3. krs, F2018). Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin torstaina 15.12.2011 klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä,

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 7/2009, 26.8.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. FT Osmo Pekosen väitöskirjan arvosteleminen 3. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen

Lisätiedot

6. Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnon 180 op alustavan tutkintorakenteen hyväksyminen matkailututkimuksen pääaineessa / LUC-yhteistyö

6. Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnon 180 op alustavan tutkintorakenteen hyväksyminen matkailututkimuksen pääaineessa / LUC-yhteistyö 5/2019 18.9.2019 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4. Erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen valintakriteereiden, valittavien

Lisätiedot

12/ esityslista Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto. Aika , 10:15

12/ esityslista Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto. Aika , 10:15 12/2017 1 Aika, 10:15 Paikka Futuran neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Filppula Markku professori, puheenjohtaja Väisänen Pertti professori, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 15.1.2015 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 21.1.2015 klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

KUTSU Kokouksen asia- ja esityslistat liitteenä.

KUTSU Kokouksen asia- ja esityslistat liitteenä. KUTSU 9.1.2019 Oikeustieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 16.1.2019 klo 10.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu 8, C-siipi, 3 krs. Kokouksen aluksi

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 26. lokakuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 08/2008;

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 08/2008; ; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 4. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 5. Sosiaalityön informaatioteknologisen

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 28. helmikuuta 2018 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmaa lukuvuosille ja valmistelevan työryhmän nimeäminen

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmaa lukuvuosille ja valmistelevan työryhmän nimeäminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmaa lukuvuosille 2018 2019 ja 2019 2020 valmistelevan

Lisätiedot

4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi. 5 Arktisen politiikan professorin määräaikaisen tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi. 5 Arktisen politiikan professorin määräaikaisen tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi 5 Arktisen politiikan professorin

Lisätiedot

4 Täydentävät opinnot matkailututkimuksen maisterintutkinnossa lukuvuonna

4 Täydentävät opinnot matkailututkimuksen maisterintutkinnossa lukuvuonna Tiedekuntaneuvosto 5/2018 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Täydentävät opinnot matkailututkimuksen maisterintutkinnossa

Lisätiedot

4 Sonata Maciulskyten väitöstilaisuuden järjestäminen. 8 Kulttuurilähtöisen palvelumuotoilun tohtoriohjelman opetussuunnitelman hyväksyminen

4 Sonata Maciulskyten väitöstilaisuuden järjestäminen. 8 Kulttuurilähtöisen palvelumuotoilun tohtoriohjelman opetussuunnitelman hyväksyminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Sonata Maciulskyten väitöstilaisuuden järjestäminen 5 Esitarkastajien määrääminen YTL Mari

Lisätiedot

Kokous 3/2019. Asialista

Kokous 3/2019. Asialista Kokous 3/2019 Asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Esitarkastajien määrääminen FM Riikka Partasen väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle 4. IEDU0010 Employability

Lisätiedot

KOKOUS PERUTTIIN, KOSKA SE EI OLISI OLLUT PÄÄTÖSVALTAINEN! PRO GRADU TUTKIELMAT YLIMÄÄRÄISESSÄ KOKOUKSESSA! KUTSU

KOKOUS PERUTTIIN, KOSKA SE EI OLISI OLLUT PÄÄTÖSVALTAINEN! PRO GRADU TUTKIELMAT YLIMÄÄRÄISESSÄ KOKOUKSESSA! KUTSU KOKOUS PERUTTIIN, KOSKA SE EI OLISI OLLUT PÄÄTÖSVALTAINEN! PRO GRADU TUTKIELMAT 24.11.2014 YLIMÄÄRÄISESSÄ KOKOUKSESSA! KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU neuvoston jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 5. lokakuuta seminaarisalissa 4, (Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2. kerros). Kokouksen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 19.8.2013 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään perjantaina 23.8.2013 klo 9.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

Johtosäännön 16 :n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun läsnä on kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä.

Johtosäännön 16 :n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun läsnä on kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä. 1 LAPIN YLIOPISTO 341 3236 Aika tiistai 22.3.2005 klo 12.00 Ravintola Felli Akvaario-kabinetti (Yliopistonkatu 8, päärakennus). Läsnä + (pj) =Päivi Naskali (vpj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 YTM Tanja Joonan väitöskirjan arvosteleminen

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 YTM Tanja Joonan väitöskirjan arvosteleminen LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2012 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailualan

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 10/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 10/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 10/2009, 25.11.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 28. maaliskuuta 2018 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Kokouksen 8 / 2015 asialista

Kokouksen 8 / 2015 asialista Kokouksen 8 / 2015 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. FL Outi Korpilähteen väitöskirjan arvosteleminen 4. KM Sirpa Perungan väitöskirjan arvosteleminen 5. Pro gradu

Lisätiedot

Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä Hallintopäällikkö Matti Pylvänäinen, ,

Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä Hallintopäällikkö Matti Pylvänäinen, , JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kokous: Keskiviikko 16.10.2013 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 5 (FL226) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet KOKOUSKUTSU 27.10.2011 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto pitää seuraavan kokouksensa tiistaina 1.11.2011

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017 5 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan

Lisätiedot

4 Sosiaalityön, erityisesti hyvinvointipalveluiden ja -politiikan professorin tehtäväntäyttö. 6 Tutkimusmenetelmien yliopistonlehtorin tehtäväntäyttö

4 Sosiaalityön, erityisesti hyvinvointipalveluiden ja -politiikan professorin tehtäväntäyttö. 6 Tutkimusmenetelmien yliopistonlehtorin tehtäväntäyttö ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Sosiaalityön, erityisesti hyvinvointipalveluiden ja -politiikan professorin tehtäväntäyttö

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2018 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2018 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2018 1 19.11.2018 Aika 19.11.2018, 13:00-13:56 Paikka AU300 ja SN3097 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Rissanen Sari puheenjohtaja 1-9 Assmuth Laura professori, jäsen

Lisätiedot

5 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opiskelijavalintatoimikunnan nimeäminen vuosille 2019 ja 2020

5 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opiskelijavalintatoimikunnan nimeäminen vuosille 2019 ja 2020 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 Opettajatuutoreiden nimeäminen lukuvuodelle 2019 2020 5 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opiskelijavalintatoimikunnan

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 4/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 4/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 4/2009, 15.4.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Filosofian tohtori Juha-Antti Lambergin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat

Lisätiedot

Kokouksen 3 / 2017 asialista

Kokouksen 3 / 2017 asialista Kokouksen 3 / 2017 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. KM Liisa Ansalan väitöskirjan arvosteleminen 3. KM Antero Stenlundin väitöskirjan arvosteleminen 4. Kasvatustieteen apulaisprofessorin

Lisätiedot

4 Muutos Comparative Social Work maisteriohjelman tutkintorakenteeseen

4 Muutos Comparative Social Work maisteriohjelman tutkintorakenteeseen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Muutos Comparative Social Work maisteriohjelman tutkintorakenteeseen 2011 2013 5 Matkailualan

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011 LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011 Aika Paikka tiistaina 15.2.2011 klo 13.15 alkaen luonnontieteellisen tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön

Lisätiedot

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 Dalia Puidokienen väitöskirjan arvosteleminen

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 Dalia Puidokienen väitöskirjan arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden 2012 2013 opetussuunnitelman hyväksyminen 5 Dalia

Lisätiedot

5 YTT Anu Leppimanin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

5 YTT Anu Leppimanin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 Pääaineiden valintakiintiöt vuonna 2016 5 YTT Anu Leppimanin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle KTT Tommi Auvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle KTT Tommi Auvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017 5 Marjatta Martinin väitöskirjan

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle YTM Susanna Råman-Maljosen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle YTM Susanna Råman-Maljosen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017 5 Timo Halosen väitöskirjan

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 31. elokuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot