BETONIJULKISIVU- TYÖJOHTAJA. pätevöitymiskurssi nro 10. Tämä on FISE-pätevyyteen valmentava kurssi!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BETONIJULKISIVU- TYÖJOHTAJA. pätevöitymiskurssi nro 10. Tämä on FISE-pätevyyteen valmentava kurssi!"

Transkriptio

1 Betonijulkisivu Arkkitehtuuripalkinto 2013: Asunto Oy Lontoonkatu 9, Helsinki. Kuva: Jussi Tiainen PL 381, Helsinki BETONIJULKISIVU- TYÖJOHTAJA pätevöitymiskurssi nro 10 Tämä on FISE-pätevyyteen valmentava kurssi! Kurssipäivät ja lopputentti: I-jakso II-jakso III-jakso ja lopputentti Gustavelund Kokoushotelli, Kirkkotie 36, Tuusula

2 KURSSIN TAVOITTEET Kurssin tavoitteena on varmentaa julkisivuelementtien tuotannossa toimivien työnjohtajien tiedollinen pätevyys. Osallistujilla on kurssin läpikäytyään selkeä käsitys julkisivuelementtien tuotantoon liittyvien raaka-aineiden ja tarvikkeiden ominaisuuksista, valmistustapaohjeista, julkisivuun liittyvistä määräyksistä ja laatuominaisuuksista sekä laadunvarmistusmenettelyistä. Kurssin kesto on neljä päivää jakautuen yhteen kahden päivän, sekä kahteen yhden päivän pituiseen luentojaksoon ja lopputenttiin. Kurssijaksoja edeltävät itseopiskelujaksot kotitehtävien muodossa. Luentojaksojen aikana käydään läpi päivän aihetta koskevat määräykset ja ohjeet sekä niihin tai omaan työhön liittyvä kotitehtävä. Kotitehtävän tarkoituksena on varmistaa osallistujien lähtötaso niin, että luento-osuudessa voidaan edetä valikoiden tärkeimpiä aihealueita. Kunkin kurssijakson aihealuetta käsittelevä itseopiskelumateriaali on esitetty seuraavalla sivulla. Tähdellä merkityt julkaisut sisältyvät kurssin osallistumismaksuun ja ne jaetaan kurssin alkaessa. Muu mainittu materiaali löytynee jokaisen työpaikalta. Materiaali on tarkoituksenmukaista pitää mukana kurssijaksoilla. Inspectan ohjeita on saatavilla Inspecta Sertifiointi Oy:stä. Lopputentin kysymysten vastaukset löytyvät läpikäydystä kurssimateriaalista, joka saa olla mukana myös tentissä. Mahdollisia matemaattisia tehtäviä varten tentissä on hyvä olla taskulaskin mukana. Kurssin hyväksyttävälle läpäisemiselle ja kurssitodistuksen saamiselle on edellytyksenä kurssipäiviin osallistuminen, kotitehtävien huolellinen tekeminen ja riittävien tietojen osoittaminen lopputentissä. Kurssitodistus on edellytys betonijulkisivutyönjohtajan pätevyyteen, jota haetaan erillisellä hakemuksella. Pätevyyden saamiseksi vaaditaan myös riittävä ja monipuolinen käytännön työkokemus julkisivuelementtien valmistuksen työnjohdosta sekä yleensä vähintään teknillisen oppilaitoksen rakennusosastolla suoritettu teknikkotutkinto. Pätevyyden toteaa FISE:n tätä tarkoitusta varten nimittämä pätevyyslautakunta.. Pätevyysvaatimukset ja hakemuslomakkeet löytyvät Fisen kotisivuilta: Inspecta Sertifiointi Oy:n tekninen toimikunta on vahvistanut uuden elementtiohjeen RAK 15, johon sisällytettiin erillisiä julkisivuvalmistusta koskevia lisävaatimuksia, sisältäen mm. seuraavanlaisen julkisivutyönjohtajavaatimuksen: Julkisivuelementtien valmistuksesta vastaavalla työnjohtajalla on oltava julkisivutyönjohtajan pätevyys alkaen.

3 KURSSIMATERIAALI JA KOTITEHTÄVÄT KURSSIA EDELTÄVÄ KOTITEHTÄVÄ 1: Julkisivu 2000 julkaisu: Betonijulkisivujen materiaali- ja valmistustekniikka (1998) - suullinen kuulustelu toisena kurssipäivänä ( ) Tämä julkaisu postitetaan osanottajille etukäteen. I-KURSSIJAKSOLLA TARVITTAVA MATERIAALI: Julkisivu 2000 julkaisu: Betonijulkisivujen materiaali- ja valmistustekniikka (1998) RakMK B4, by 50 Betoninormit (2012) Tuotesertifioinnin yleiset ohjeet ( ) TR 15-ohje ( ) by 43, Betonin kiviainekset (2008) CE-merkittyjen rakennustuotteiden oikea käyttö KOTITEHTÄVÄ 2: Betonipinnan väri II-KURSSIJAKSOLLA TARVITTAVA MATERIAALI: RakMK B4, by 50 Betoninormit (2012) by 40, Betonirakenteiden pinnat (2013) Betonikeskus ry, Betonijulkisivut (2007) by 47, Betonirakentamisen laatuohjeet (2013) KOTITEHTÄVÄ 3: Reklamaation hoito III-KURSSIJAKSOLLA TARVITTAVA MATERIAALI: RAK 26 ( ) Teräsrakenteiden valmistus Teräsosatoimittajan suunnittelu- ja käyttöohjekansio Betonielementtien nostolenkit ja ankkurit, suunnitteluohje (2010) LOPPUTENTTI klo Lopputentissä saa olla mukana kaikki yllä mainittu materiaali ja taskulaskin Julkisivu 2000 julkaisu: Betonijulkisivujen materiaali- ja valmistustekniikka Upostitetaan osanottajille etukäteen ennen kurssin alkamistau -merkityt julkaisut jaetaan osallistujille kurssin alkaessa Muu yllä mainittu materiaali löytynee jokaisen työpaikalta ja ne on hyvä pitää mukana kurssijaksoilla.

4 OHJELMA keskiviikkona (1. kurssipäivä) TEEMA: Betonin raaka-aineet, suhteituksen periaatteet ja tuotantoprosessi B u f f e t a a m i a i n e n Ilmoittautuminen ja kurssimateriaalin jako KURSSIN AVAUS Toimitusjohtaja Juha Valjus, Suomen Betoniyhdistys ry Kurssin tavoitteet, päiväohjelma ja kotitehtävät BETONIN RAAKA-AINEET Fil. maist. Janne Liimatainen, Finnsementti Oy Sementti, kiviainekset ja rouheet T a u k o BETONIN RAAKA-AINEET Janne Liimatainen Lisäaineet, mineraaliset seosaineet ja pigmentit BETONISSA KÄYTETTÄVÄT KIVIAINEKSET: Mitä ja miksi näistä pitää tietää? Tekn. toht. Risto Mannonen, Suomen Betoniyhdistys ry Laboratoriotyöskentely; Kiviainesohjeet 2007: luokitus, ominaisuudet ja vaatimukset; Betoniaseman lähtötiedot ja muutosten hallinta B u f f e t l o u n a s SUHTEITUKSEN PERIAATTEET JA TAVOITELTAVAT BETONIMASSAN OMINAISUUDET Risto Mannonen Mihin pitää kiinnittää huomiota? Seulonnat, rakeisuusluku ja hienoainesmäärä Vesi-sementtisuhde ja kiviaineksen kosteuden mittaus BETONIN KUTISTUMINEN JA SEN HALLINTA Risto Mannonen Kutistumaan vaikuttavat tekijät. Miten kutistumista hallitaan? Vaatimukset ja niiden todentaminen P ä i v ä k a h v i BETONIN PAKKASENKESTÄVYYDEN VARMISTAMINEN Risto Mannonen Betonin pakkasenkestävyyden aikaansaaminen lisähuokostamalla Pakkasenkestävyyden testaaminen BETONIRAKENTEIDEN RASITUSLUOKAT JA SÄILYVYYSVAATIMUKSET Risto Mannonen by 50, Betoninormit ja by 51, Betonirakenteiden käyttöikäsuunnittelu Betonipeitteet ja niiden vaikutus rakenteiden käyttöikään RYHMÄTYÖ: ONGELMAN RATKAISEMINEN Ryhmiin jako ja tehtävien anto (Juha Valjus) RYHMÄTYÖN TEKO (2 kpl ryhmätyötiloja + luentosali)

5 OHJELMA torstaina (2. kurssipäivä) TEEMA: Betonin valmistus ja laadunvalvonta B u f f e t a a m i a i n e n RYHMÄTYÖN PURKU N.N. - Ryhmät esittävät tuloksensa, keskustelua T a u k o j a t a u k o k a h v i Ryhmätyön purku jatkuu N.N. - Täydennyksiä ryhmätöissä esille tulleisiin asioihin BETONIELEMENTTIEN CE-MERKINTÄ Dipl.ins. Arto Suikka, Betoniteollisuus ry Betonirakentamisen SFS-EN standardit CE-merkinnän periaatteet ja betonielementtien erikoispiirteet SFS-EN Betonielementtien yleiset säännöt SFS-EN Betonivalmisosat. Seinäelementit CE-merkintäprosessi B u f f e t l o u n a s ELEMENTTITEHTAAN TYÖTURVALLISUUSKYSYMYKSET Dipl.ins. Juha Merjama, Tapaturva Oy TYÖMAAN TURVALLISUUSODOTUKSET ELEMENTTITEHTAALLE Dipl.ins. Heikki Aapro, Parma Oy P ä i v ä k a h v i PINTAMATERIAALIEN SÄILYVYYS, VAADITTAVAT TESTAUSTIEDOT Heikki Aapro Klinkkerit Pigmentit, maalit ja Laastit Vaadittavat testaustiedot ENNAKKOTEHTÄVÄN (nro 1): SUULLINEN KUULUSTELU Julkisivu 2000 julkaisu: Betonijulkisivujen materiaali- ja valmistustekniikka Heikki Aapro ESIMERKKEJÄ TOTEUTETUISTA JULKISIVUKOHTEISTA Heikki Aapro UUSI KOTITEHTÄVÄ (nro 2): BETONIPINNAN VÄRI Heikki Aapro

6 OHJELMA torstaina (3. kurssipäivä) TEEMA: Tuotteen laatuominaisuudet B u f f e t a a m i a i n e n TUOTANTOPROSESSIN HALLINTA Dipl.ins. Jani Riihinen, Riihitalo Oy Projektinhallinta, aikataulun hallinta Tiedonkulku projektin osapuolien välillä Tuotantoedellytysten varmistaminen TUOTANTOPROSESSIN HALLINTA Jani Riihinen Edellinen luento jatkuu T a u k o ja t a u k o k a h v i BETONIELEMENTTIEN SÄILYVYYSOMINAISUUKSIEN KEHITYS 1960-LUVULTA NYKYPÄIVÄÄN Tekn. toht. Jukka Lahdensivu, Tampereen teknillinen yliopisto UUDET LÄMMÖNERISTEMATERIAALIT JA NIIDEN KÄYTTÖ EPS, Dipl.ins. Tapio Kilpeläinen ThermiSol Oy PU, N.N., B u f f e t l o u n a s LÄMMITYS, LÄMPÖKÄSITTELY JA JÄLKIHOITO N.N. Lämmityksen vaikutus lujuudenkehitykseen, lämpöliikkeet Lämpöastevuorokausi, vaatimukset, pitkäaikaiskestävyys VAATIVIEN BETONIPINTOJEN VALMISTUS (by 40) N.N Elementtien viimeistely Suojaus kuljetuksen aikana ja pintojen suojaus varastoinnissa P ä i v ä k a h v i Edellinen luento jatkuu N.N Lisäksi kotitehtävän Betonipinnan väri tarkistus BETONIELEMENTTIEN MITTATOLERANSSIT N.N UUSI KOTITEHTÄVÄ (nro 3): REKLAMAATION HOITAMINEN N.N

7 OHJELMA keskiviikkona (4. kurssipäivä + lopputentti) TEEMA: Elementtirakenteet ja laatujärjestelmät B u f f e t a a m i a i n e n BETONIJULKISIVUN MUUT MATERIAALIT Rak.ins. Tuomo Haara, Inspecta Sertifiointi Oy Betoniteräkset Ansaat Paikkausmateriaalit Kuormia siirtävät metalliosat Nostoelimet Eristeet LAATUJÄRJESTELMÄT Seppo Salo, Inspecta Sertifiointi Oy Inspecta Sertifiointi Oy:n tehtävät, rooli ja laatujärjestelmä ISO 9000-laatujärjestelmä Työturvallisuusjärjestelmät, OHSAS T a u k o REKLAMAATION HOITAMINEN Seppo Salo Kotitehtävien tarkistus ja yleistä reklamaation hoitamisesta B u f f e t l o u n a s ERISTERAPATTUJEN JULKISIVUELEMENTTIEN VALMISTUKSEN ERITYISPIIRTEET Kalkkisementtirappaukset Max Lauren, Weber Oy Ohutrappaukset Tuotepäällikkö Jukka Sevón, Paroc Oy Eristerapatut pinnat ja detaljit käytännön kautta Tuotepäällikkö Soile Kontu-Valkonen, Sto Finexter Oy ULKOSEINIEN RAKENNETEKNIIKKAA JA ERITYISKYSYMYKSIÄ Juha Valjus Ansastus, raudoitus ja halkeilu, ruostumattomat raudoitteet Julkisivun lämmöneristys ja kosteustekninen toiminta Saumarakenteet P ä i v ä k a h v i LOPPUTENTTI Muutokset mahdollisia!

8 AIKA JA PAIKKA ke-to I-jakso (1. ja 2. kurssipäivät) to II-jakso (3. kurssipäivä) ke III-jakso ja lopputentti (4. kurssipäivä + lopputentti) Gustavelund Kokoushotelli, Kirkkotie 36, Tuusula KOHDERYHMÄT Kokeneet betonijulkisivuelementtityönjohtajat, jotka toimivat tai tulevat toimimaan Inspecta Sertifiointi Oy:n valvomissa tehtaissa. Inspecta Sertifiointi Oy on lähtien edellyttänyt, että betonijulkisivu-tehtaissa tulee olla päteväksi todettu julkisivutyönjohtaja. OSALLISTUMISMAKSU 1.650, Betoniyhdistyksen henkilöjäsenille alv. 24 %. Hintaan sisältyy Osallistuminen kurssille ja lopputenttiin, yht. 4 päivää Julkaisu by 40, Betonirakenteiden pinnat (2013) Julkaisu by 43, Betonin kiviainekset (2008) Julkaisu by 47, Betonirakentamisen laatuohjeet (2013) Betonikeskus ry:n julkaisu: Betonielementtien nostolenkit ja ankkurit (2010) Betonikeskus ry:n Julkisivu 2000 julkaisu: Betonijulkisivujen materiaali- ja valmistustekniikka Betonikeskus ry:n julkaisu: Betonijulkisivut (2007) Luentotekstit Ohjelman mukaiset tarjoilut PERUUTUKSET Peruutuksen voi tehdä maksutta vähintään seitsemän päivää ennen tilaisuuden alkua. Mikäli peruutuksen tekee myöhemmin, peritään puolet osallistumismaksusta. Jos tilaisuuteen jättää tulematta eikä sitä ole peruuttanut, peritään osallistumismaksu kokonaan. Peruutusilmoitukset: MAJOITUS GUSTAVELUNDISSA Yhden hengen huone 99 /vrk Huonehintaan sisältyy aamiainen, sekä aamusauna ja uinti. Majoituslaskun maksaa jokainen itse suoraan hotelliin! LISÄTIEDOT kurssin järjestelyihin liittyvät asiat: Pirkko Grahn, puhelin (09) , betonijulkisivutyönjohtajan pätevyyteen liittyvät asiat: Juha Valjus, puhelin , ILMOITTAUTUMISET MENNESSÄ Sähköpostitse: Faksilla: (09) Postitse: Suomen Betoniyhdistys ry/pirkko Grahn, PL 381, Helsinki Osallistujille lähetetään ennakkotehtävä! KOULUTUSTILAISUUDEN JÄRJESTÄÄ Suomen Betoniyhdistys ry PL 381, Unioninkatu Helsinki Puhelinvaihde (09) Faksi (09)

Järjestäjä: Betonitieto Oy. asioista: Risto Mannonen, puhelin 040 900 3578 risto.mannonen@betoniyhdistys.fi Ilmoittautumiset 12.1.

Järjestäjä: Betonitieto Oy. asioista: Risto Mannonen, puhelin 040 900 3578 risto.mannonen@betoniyhdistys.fi Ilmoittautumiset 12.1. BETONIRAKENTEIDEN KORJAUS JA RAKENNUSFYSIIKKA PÄTEVÖITYMISKURSSI NRO 14 18. - 19.01.2010 1. ja 2. kurssipäivä 08. - 10.02.2010 3., 4, 5. kurssipäivä 16.03.2010 lopputentit KONGRESSI- JA KOULUTUS- KESKUS

Lisätiedot

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T 28 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Liikenneviraston ohjeita 28/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

H E L S I N G I N. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2 12. Lux Helsinki. valaisi Helsinkiä. Helmikuun Mestari-ilta Vanhan Maestron hengessä, tervetuloa!

H E L S I N G I N. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2 12. Lux Helsinki. valaisi Helsinkiä. Helmikuun Mestari-ilta Vanhan Maestron hengessä, tervetuloa! J Ä S E N L E H T I H E L S I N G I N Rakennusmestarit ja -insinöörit 2 12 Lux Helsinki valaisi Helsinkiä Helmikuun Mestari-ilta Vanhan Maestron hengessä, tervetuloa! SISÄLTÖ 2 12 Helmikuun Mestari-illassa

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää rakennuksiltakin entistä parempaa energiatehokkuutta. Uusien

Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää rakennuksiltakin entistä parempaa energiatehokkuutta. Uusien SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 566 00956 toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi

Lisätiedot

Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistuksen arviointiperusteet AP 17

Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistuksen arviointiperusteet AP 17 Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistuksen arviointiperusteet Asetuksen 555/2013 tuoteryhmä 17 Kantavat muurauskappaleista ja laastista tai AP 17 25.02.2014 1 Yleistä 3 1.1 Ohjeiden soveltamisala 3

Lisätiedot

Hakuohje Hitsauskoordinoijat

Hakuohje Hitsauskoordinoijat 1 (6) HAKUOHJE TERÄS- JA ALUMIINIRAKENTEIDEN HITSAUSKOORDINOIJAN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE 1. YLEISTÄ Hitsauskoordinoijien sertifioinnin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen ulkopuolisen sertifiointielimen

Lisätiedot

Teräskokoonpanojen CE-merkintä

Teräskokoonpanojen CE-merkintä Teräskokoonpanojen CE-merkintä Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista

Lisätiedot

Vesi on voimaa. SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt. Suomalainen kesä vähine lumineen ja hyttysineen alkaa vähitellen siirtyä eteläiselle

Vesi on voimaa. SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt. Suomalainen kesä vähine lumineen ja hyttysineen alkaa vähitellen siirtyä eteläiselle Vesi on voimaa Suomalainen kesä vähine lumineen ja hyttysineen alkaa vähitellen siirtyä eteläiselle pallonpuoliskolle. Säätietieteilijöiden monimutkaiset tietokoneohjelmat eivät tänä kesänä ole paljastaneet

Lisätiedot

SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI. Heikki Salkinoja LEKA-hanke

SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI. Heikki Salkinoja LEKA-hanke SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI Heikki Salkinoja LEKA-hanke Standardin osat SFS-EN 1090-1+A1: Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus Osa 1: Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin

Lisätiedot

KÖYSIRATALAITTEISTON VASTAAVA HOITAJA. Henkilösertifiointi 2015-04-21 Sivu 1 / 5

KÖYSIRATALAITTEISTON VASTAAVA HOITAJA. Henkilösertifiointi 2015-04-21 Sivu 1 / 5 2015-04-21 Sivu 1 / 5 1 YLEISTÄ Tässä ohjeessa kuvataan valtioneuvoston asetuksen 253/2002 mukaisen köysiratalaitteistojen vastaavan hoitajan pätevyyden arviointi. Valtioneuvoston asetuksessa 406/2008

Lisätiedot

SuLVIssa on uudistumisen aika

SuLVIssa on uudistumisen aika SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Pekka Kontturi pekka.kontturi@sulvi.fi

Lisätiedot

Suomen LVI-liitto 1930-2005

Suomen LVI-liitto 1930-2005 SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Pekka Kontturi pekka.kontturi@sulvi.fi

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta

Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta TAMPERE 2003 Suomen Betonitieto Oy Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta Olli Teriö VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA 1 Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta Olli Teriö TAMPERE 2003

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuurit harjoitustyö 2013. 1 Johdanto. 2 Harjoitustyön käytännönjärjestelyt ja aikataulu. Versio 0.16 18.3.2013

Ohjelmistoarkkitehtuurit harjoitustyö 2013. 1 Johdanto. 2 Harjoitustyön käytännönjärjestelyt ja aikataulu. Versio 0.16 18.3.2013 Versio 0.16 18.3.2013 Ohjelmistoarkkitehtuurit harjoitustyö 2013 1 Johdanto Harjoitustyön aiheena on suunnitella musiikinkuuntelupalvelu TUTifyn ohjelmistoarkkitehtuuri. Jokainen yksittäinen harjoitustyöryhmä

Lisätiedot

PALKINTOTUOMAREIDEN JA YLITUOMAREIDEN KOULUTUS JA PÄTEVÖIMINEN SEKÄ TOIMINTA Hyväksytty Kennelliitossa 5.3.2013.

PALKINTOTUOMAREIDEN JA YLITUOMAREIDEN KOULUTUS JA PÄTEVÖIMINEN SEKÄ TOIMINTA Hyväksytty Kennelliitossa 5.3.2013. PALKINTOTUOMAREIDEN JA YLITUOMAREIDEN KOULUTUS JA PÄTEVÖIMINEN SEKÄ TOIMINTA Hyväksytty Kennelliitossa 5.3.2013. Tämä ohje on Kennelliiton yleisohje. Koe- ja kilpailukohtaiset lisäohjeet löytyvät kunkin

Lisätiedot

Kurssiesite. Syksy 2014

Kurssiesite. Syksy 2014 Kurssiesite 1 SISÄLTÖ MediMerc sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiskoulutus...4 Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen pätevyyden rakenne... 5 MediMerc johtamiskoulutus Kurssitarjonnan runko kahdelle

Lisätiedot

Kun järjestät tilaisuutta yksin tai yhteistyössä muistilista onnistuneeseen tilaisuuden järjestämiseen

Kun järjestät tilaisuutta yksin tai yhteistyössä muistilista onnistuneeseen tilaisuuden järjestämiseen Kun järjestät tilaisuutta yksin tai yhteistyössä muistilista onnistuneeseen tilaisuuden järjestämiseen Koulutus-, yleisö- ja luentotilaisuudet ovat yhdistysten toiminnan kannalta tärkeitä näkymisen, tiedottamisen

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Betonijulkisivut Pinnoitus- ja paikkauskorjaukset - yleiskuvaus päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi

Lisätiedot

KONGRESSISUUNNITTELUN OPAS

KONGRESSISUUNNITTELUN OPAS KONGRESSISUUNNITTELUN OPAS ALKUSANAT Kongressisuunnittelun oppaaseen on koottu yleisiä neuvoja ja ohjeita kansainvälisen kongressin järjestäjälle. Olemme laatineet oppaan tukeaksemme suomalaisia järjestäjiä

Lisätiedot

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE FISMA ry FiSMA Pätevän Arvioijan yleisohje Sivu 1(2) Prosessijohtaminen Hakemuksen tekeminen ja uusiminen FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE 1. Yleistä FiSMA Pätevän Arvioijan (FiSMA Competent

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

Tekniikan Kauppatieteiden

Tekniikan Kauppatieteiden VAAS A N Y L I O P I S TO 201 2 2 0 13 O PIN T O - O P A S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot 1 Vaasan yliisto Teknillinen tiedekunta

Lisätiedot

+Työmaa TERÄKSESTÄ. Heikki Laine ja Matti Savolainen ON MONEKSI VANTAAN VOIMALASSA. Tampereen Tornihotelli. Asentajat uurastavat Tikkurilan yössä

+Työmaa TERÄKSESTÄ. Heikki Laine ja Matti Savolainen ON MONEKSI VANTAAN VOIMALASSA. Tampereen Tornihotelli. Asentajat uurastavat Tikkurilan yössä 6/2013 Metsästys virkistää mestareita Bengtskärin majakasta talviasuttava Näin menestyt työnhaussa Presidentinlinnan suurremontti Asentajat uurastavat Tikkurilan yössä Malmön teräksinen muutos +Työmaa

Lisätiedot

Hakuohje Käytönvalvojat

Hakuohje Käytönvalvojat 1 / 7 KÄYTÖNVALVOJAN PÄTEVYYSKIRJAN HAKUOHJEET 1 ASETUKSET, JOISSA VAATIMUKSET ON ESITETTY Kattilaitosten käytönvalvojien pätevyyskirjojen vaatimukset on annettu asetuksessa N:o 891 vuodelta 1999. Kattilalaitosten

Lisätiedot

Suunnittelu ja työohje kuivasirotteiden käyttämisestä betonilattioissa BLY 16

Suunnittelu ja työohje kuivasirotteiden käyttämisestä betonilattioissa BLY 16 Suunnittelu ja työohje kuivasirotteiden käyttämisestä betonilattioissa BLY 16 JOHDANTO Betonilattioiden kuivasirotteita on valmistettu jo vuosia ja niiden käyttö Suomessa aloitettiin 1950 luvulla. Lattiat,

Lisätiedot

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011 Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämän luentoaineiston on laatinut Markku Pitko

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

Vain parasta jo vuodesta 1883

Vain parasta jo vuodesta 1883 26.vuosikerta numero 5/2008 XVI valtakunnalliset VÄLINEHUOLlon koulutuspäivät Vain parasta jo vuodesta 1883 Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen hallitus 2007 Veli-Jukka Anttila HYKS /Medisiininen tulosyksikkö/infektiosairaudet,

Lisätiedot