Jussi Tuominen AVAT Loppuraportti. Verkkosivuston valmistus Henkilökohtainen Opintosuunnitelma Englaninkielinen CV (liite)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jussi Tuominen AVAT 2009. Loppuraportti. Verkkosivuston valmistus Henkilökohtainen Opintosuunnitelma Englaninkielinen CV (liite)"

Transkriptio

1 Jussi Tuominen AVAT 2009 Loppuraportti Verkkosivuston valmistus Henkilökohtainen Opintosuunnitelma Englaninkielinen CV (liite) 5. toukokuuta 2010

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO VERKKOSIVUSTON VALMISTUSPROSESSI Mikroyrityksen ja pienen yhdistyksen kotisivun hinta Pohdintaa verkkosivuston valmistusprosessista PROJEKTINHALLINTA VERKKOSIVUJEN VALMISTUKSESSA Työskentelytapa verkkosivusto projektissa HENKILÖKOHTAINEN NÄYTTÖSUUNNITELMA VERKKOVIESTINNÄN SUUNNITTELU JA ILMAISU Arviointikohde ja kriteerit Näyttöaineisto, työtehtävät VERKKOVIESTINNÄN TYÖMENETELMÄT JA VÄLINEET Arviointikohde ja kriteerit Näyttöaineisto, työtehtävät VERKKOVIESTINNÄN TUOTANTOPROSESSIT JA -YMPÄRISTÖ Arviointikohde ja kriteerit Näyttöaineisto, työtehtävät YHTEENVETO...27 LIITE Englanninkielinen CV

3 3 1 JOHDANTO Loppuraportissa on viisi päälukua. Luvussa kaksi esitellään mikroyrityksen tai pienen yhdistyksen verkkosivuston valmistusprosessi Luvussa kolme esitellään verkkosivuston valmistuksen projektinhallintaa. Luvusta neljä löytyy henkilökohtainen näyttösuunnitelma. Luvussa 5 on raportin yhteenveto. Englannikielinen CV- löytyy raportin liitteestä. Olen kirjoittanut raporttiin mukaan omia ajatuksiani verkkosivustojen valmistuksesta ja niihin liittyvistä ohjelmista. Ajatukseni pohjautuvat siihen kokemukseen, jonka olen hankkinut työskentelemällä erilaisissa verkkosivusto projekteissa vuodesta 2002 alkaen. Viittaan monessa kohtaa yritykseen nimeltä Bittipaja.fi. Se on vuonna 2009 perustamani raumalainen digitoimisto. Bittipajan juuret ulottuvat aina vuoteen 2007, jolloin varasin kyseisen verkkotunnuksen. Raportin lopussa on yhteenveto, jossa kerätään raportissa esitetyt keskeiset asiat yhteen.

4 4

5 5 2 VERKKOSIVUSTON VALMISTUSPROSESSI Verkkosivustoprojektiin voidaan katsoa kuuluvaksi esimerkiksi kuvaus-, asiakas- ja suunnitteluprosessi. Tässä raportissa keskitytään ainoastaan verkkosivuston valmistusprosessiin (toimitusprosessiin) verkkosivuston tekijän (toimittajan) näkökulmasta toimitusprosessissa, jossa tilaajana on mikroyritys tai pieni yhdistys. Tässä raportissa verkkosivuston toimitusprosessi on jaettu yhdeksään vaiheeseen. Verkkosivustoprojekti ja sen valmistusprosessi alkavat yleensä tarjouksen hyväksymisestä. Se on samalla tilaus ja sopimus projektin sisällöstä ja tehtävän jaosta tilaajan ja toimittajan välillä. Sivustoprojektissa ei välttämättä lähetetä virallisia tarjouksia. Tällöin edellä mainitut asiat sovitaan yleensä ensimmäisessä suunnittelupalaverissa asiakkaan ja toimittajan välillä. Toinen vaihe alkaa yleensä suunnittelulla, jossa tehdään suunnitelma sivuston Layoutista (ruutusuunnitelma) ja sivuille tulevasta sisällöstä. Verkkosivuston toimitusprosessissa onkin aina olemassa suunnitelma verkkosivuston toteutuksesta, vaikka ne eivät aina päädy paperille asti. Monesti ensimmäinen layout on jonkinlainen nopeasti piirretty kuva tai hahmotelma sivustosta. Myöhemmin Layoutista voidaan muodostaa yksikohtaisempi suunnitelma. Tämä ei ole kuitenkaan aina tarpeellista varsinkaan yksinkertaisimmissa verkkosivustoprojekteissa. Seuraavalla sivulla olevassa kuvassa 1 on tekemäni ruutusuunnitelma, jota käytin Euran Energia Oy:lle tekemässäni verkkosivustossa.

6 6 Kuva 1.Ruutusuunitelma Kolmannessa vaiheessa sovitaan tapaaminen asiakkaan kanssa ja sovitaan kuka tekee mitäkin projektin aikana. Tällainen tapaaminen on yleensä olennainen osa verkkosivuston valmistusprosessia. Tapaaminen voi olla myös puhelinneuvottelu. Joka tapauksessa tietyt asiat esimerkiksi kuka kirjoitta tekstit ja kuka toimittaa valokuvat pitää käydä läpi asiakkaan kanssa, mielellään hyvin yksityiskohtaisesti. Valmistusprosessin neljännessä vaiheessa selvitetään verkkotunnukseen liittyvät asiat. Hankitaan asiakkaalle uusi verkkotunnus, jos verkkotunnusta ei ole vielä hankittu Uuden verkkosivuston valmistusprosessissa tarvitaan lähes aina uusi verkkotunnus. Asiakkaalla voi olla jo hallussa verkkotunnus tai hän haluaa ostaa

7 7 yksityiseltä taholta verkkotunnuksen. Fi-pääteiset verkkotunnukset rekisteröidään Viestintäviraston kautta. ICANN-organisaation ( Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) hallinnoimat verkkotunnukset rekisteröidään yleensä yksityisen palveluntarjoajan kautta. Henkilökohtaisesti käytän Neobitin domainparkki.com palvelua varatessani ICANN-organisaation hallinnoimia verkkotunnuksia. Valmistusprosessin viidennessä vaiheessa selvitetään serveritilaan (kotisivutilaan) liittyvät asiat. Kun verkkotunnus on niin verkkotunnukselle tulee hankkia ns. kotisivutila, jotta saadaan verkkotunnuksen toiminnan kannalta olennaiset nimipalvelimet sekä serveritila käyttöön. Käytän yleensä omaa virtuualiserveriä, josta muodostan pienempiä webhotellipaketteja asiakkaiden käyttöön. Tällä hetkellä minulla on esimerkiksi sivustot timotuominenky.fi, lapinvoima.fi ja liftools.fi Bittipajan virtuaaliserverillä. Toinen mahdollisuus on hankkia serveritilaa webhotelli palveluihin erikoistuneilta yrityksiltä. Hyväksi havaittuja suomalaisia webhotelleja ovat mm. Zoner, Louhi ja Nettihotelli. Alla olevassa kuvassa näkyy virtuaaliserverin hallintapaneeli.

8 8 Kuva 2. Virtuaaliserverin hallintapaneeli Kuudennessa vaiheessa, sivuston serveritilan (kotisivutilan) ollessa kunnossa tai hankittuna käännetään nimipalvelimet palvelimelle. Tämän jälkeen kotisivutila on valmiina ja nimipalvelimet on käännetty serverille ja verkkotunnus alkaa toimia. Yleensä tässä vaiheessa avataan myös FPT-yhteys serverille. Niissä tilanteissa, joissa asiakkaalla on valmiina vanha sivusto ja/tai serveritilaa olemassa ei edellä mainituja työvaiheita tarvitse tehdä. Tällöin asiakkaalta tulee selvittää tarvittavat FTP-yhteyden tunnukset sivuston julkaisua varten. WordPress-julkaisujärjestelmää käytettäessä voidaan se asentaa heti uuteen serveritilaan, koska julkaisujärjestelmä voidaan asentaa myös pelkkään IP-

9 9 osoitteseen. Niissä tilanteissa kun sivustoa päivitetään niin, että se rakennetaan uudelleen WorPress-julkaisujärjestelmän päälle, on aina syytä ottaa uusi servetila. Tämä mahdollistaa sen, että sivusto voidaan rakentaa IP-osoitteseen valmiiksi ja julkaisu hetkellä nimipalvelimet vaihdetaan kyseiseen IP-osoitteseen. Sivustoa tehdään näissä tilanteissa suoraan verkkoon, mikä lisää huomattavasti työskentelyn tehokkuutta ja joustavuutta. Seitsemännessä vaiheessa toimittaja voi valita haluaako hän työskennellä sivuston kanssa paikallisesti omalla koneella vai tekeekö hän sivustoa suoraan verkkoon, jolloin se on kokoajan julkisesti nähtävillä verkossa. Paikallisesti työskennellessä sivusto tai sen päivitys julkaistaan, sen ollessa valmis. Henkilökohtaisesti käytän molempia tapoja. Yrityksille tekemissäni projekteissa työskentelen aina paikallisesti. Omilla sivustoillani suosin nopeaa julkaisua ja suoraan verkossa työskentelyä. Syynä tähän on, että saan työstä palautetta nopeasti eri käyttäjiltä, koska voin pyytää heitä kätevästi vierailemaan sivustolla. Toisaalta omat sivustoprojektini ovat olleet pitkiä ja kehitystyö ottaa aikansa, jolloin haluan julkaista verkkosivuston heti. Kävijämääriin keskeneräisen sivuston julkaisemisella ei ole suurta merkitystä, koska kävijät kuitenkin kokevat vierailevansa kehittyvillä sivustolla ja he haluavat palata uudelleen katsomaan kuinka sivusto kehittyy. Sivuston myyntiarvoon ei keskeneräisen sivuston julkaisemisella ei ole myöskään merkitystä. Tämän näkemyksen perustan omiin kokemuksiini sekä Google Analytics raportteihin ja kävijäseurantaan. Varsinainen verkkosivuston työstämisvaihe alkaa toimitusprosessin kahdeksannessa vaiheessa, jolloin sivustoa aletaan työstää aktiivisesti layoutin perusteella. Layout voi

10 10 olla esimerkiksi paperilla tehty tai Photoshop-versio. Layoutissa otetaan yleensä huomioon sivuston käytettävyys, kuvat, tekstit, navigointi ja sivustolle tulevat elementit. Alla olevassa kuvassa 3 näkyy Euran Energia Oy:n kotisivun 1.versio Layoutista. Kuva 3. sivuston euranenergia.fi layout Layoutin perusteella muodostetaan sivuston lähdekoodi sisältäen mm. HTML- ja CSS-koodia. Lähdekoodiin lisätään kuvia ja grafiikkaa. Yleensä tässä vaiheessa tehdään ensimmäinen versio myös tekstistä, mikä auttaa tekemään verkkosivustosta jo sen alkuvaiheessa käytettävyydeltään hyvän. Myös kuvat liitetään tässä vaiheessa sivustolle. Kuvassa 4 näkyy 1.versio euranenergia.fi sivustolle tulevista teksteistä. Teen muistiinpanoja heti ensimmäisessä asiakastapaamisessa, jolloin projektin

11 11 kohteena olevasta yrityksestä muodostuu syvällisempi kuva jo projektin alkuvaiheessa. Kuva 4. Tekstejä sivustolle euranenergia.fi Yleensä tässä vaiheessa tarvitaan myös logo verkkosivuille. Asiakkaalla voi olla logo valmiina, mutta aloittelevalla yrityksellä ei aina läheskään ole logoa. Tässä tapauksessa voidaan käyttää esim. Photoshop-ohjelmalla tehtyä teksti-logoa. Euran Energian tapauksessa halusin kokeilla uutta työskentelytapaa. Hain logolle tekijän Getafreelancer.com sivuston välityksellä. Sieltä löysin logolle graafikon, jonka kanssa suunnittelin yhteistyössä Euran Energia Oy:lle logon. Logo näkyy seuraavalla sivulle kuvassa 5. Verkkosivustolla euranenergia.fi näkyy tällä hetkellä kaksi logoa. Suunnittelemani tekstilogo näky joka sivulla sekä alla oleva logo vain yritys- sivulla.

12 12 Kuva 5. Euran Energia Oy:n logo Verkkosivuston valmistusprosessin kahdeksas vaihe voidaan jakaa karkeasti yhteentoista eri työtehtävään: 1. Sivustontaiton ( ns.taulukon) ja taustan valmistus layoutin mukaisesti 2. Navigoinnin (menun) suunnittelu ja valmistus Layoutin mukaiseksi 3. Logon lisääminen 4. Iskulauseen tai sloganin lisäys 5. Sisällön ja tekstien lisääminen ja sopivan fontin valitseminen (jos ei määritelty ennakkosuunnitelmissa) sivuille 6. Kuvien ja videoiden yms. lisääminen sivustolle 7. Sisäinen linkitys 8. Sivuston muokkaus hakukoneystävälliseksi 9. Sivustokartan lisääminen 10. Lopullinen sivuston muokkaus ja tyylien yhteensovittaminen, voivat poiketa alkuperäisestä layoutista

13 Sivuston lähdekoodin testaus ja validointi XHTML- ja CSSstandardien mukaiseksi ja kaikille yleisimille web-selaimille soveltuksi Verkkosivuston valmistusprosessin yhdeksännessä vaiheessa on vuorossa verkkosivuston julkaisu. Valmis verkkosivusto siirretään FTP-yhteyden avulla palvelimelle, niissä tapauksissa joissa verkkosivua ei ole rakennettu suoraan internettiin. Julkaisun jälkeenkin on sivuston toimivuutta hyvä testailla eri selaimilla ja jos mahdollista myös eri tietokoneilla. 2.1 Mikroyrityksen ja pienen yhdistyksen kotisivun hinta Valmistusprosessi päätyy laskun ja loppuraportin kirjoittamiseen, joka on prosessin viimeinen ja 10. vaihe. Tilanteissa joissa lasku on yksityiskohtainen sisältäen kaikki toimitusprosessin työvaiheet, ei loppuraporttia välttämättä tarvitse kirjoittaa. Loppuraportin kirjoittaminen kuitenkin auttaa kehittämään sivustoprojekteja jatkossa sekä arvioimaan omaa työskentelyä ja ajankäyttöä toimitusprosessissa. Verkkosivuston valmistusprojektin kesto riippuu tietysti täysin toteuttavasta sivustosta sekä asiakkaasta. Sivustoprojektin loppuun vieminen mikroyrityksen tai pienen yhdistyksen kohdalla vie tuntia, riippuen hyvin paljon verkkosivustosta ja asiakkaasta. Verkkosivuston valmistusprosessi vie ajasta noin 50 % - 60%, loppuaika kuluu muihin projektin liittyviin töihin esim. palavereihin, matkoihin, puheluihin jne.. Tuntiveloituksen ollessa 50 euroa tunnissa verkkosivuston nettohinnaksi hinnaksi muodostuu vähintään 1000 euroa ilman palvelin- ja verkkotunnuskuluja.

14 14 Valitettavasti käytännössä mikroyrityksen ja pienen yhdistyksen verkkosivuston markkinahinta on painunut alle viidensadan euron. Alalla vallitseva epäterve kilpailu ajaakin alalla toimivat yrittäjä haastavan tilanteen eteen, kannattava yritystoiminta pelkästään verkkosivustoja valmistamalla on todella vaikeaa siitäkin huolimatta, että tuote on kunnossa. 2.2 Pohdintaa verkkosivuston valmistusprosessista Verkkosivuston valmistus- tai päivitysprosessi on luonteeltaan dynaaminen. Prosessille on ominaista, että suunnitelmat ja tavoitteet vaihtuvat prosessin aikana. Muutoksia edellä mainituissa asioissa prosessin aikana ei tule nähdä negatiivisena asiana, vaan ne ilmentävät prosessin dynaamisuutta. Dynaamisuus mahdollistaa prosessin toteuttajalle sivustoa haluamaansa suuntaan. Tämä on kuitenkin mahdollista vain silloin, kun prosessin toteuttajalla on sellainen asema asiakkaaseen nähden, että hän voi tehdä päätöksiä asiakkaan puolesta. Päinvastaisessa tilanteessa prosessi toimii tehottomasti ja projekti venyy auttamattomasti. Verkkosivuston valmistus- tai päivitysprosessia ohjaa aina sivustosta tehty suunnitelma eli Layout (ruutusuunnitelma). Käytännössä nämä voivat olla hyvinkin vaatimattomia, mutta ne ovat kuitenkin aina olemassa. Tavanomainen verkkosivustoprojekti alkaa yleensä kysymyksellä: Miten verkkosivusto toteutetaan? Kysymys muotoutuu prosessin aikana aivan kuten sivuston layoutkin.

15 15 Alakysymyksiä muodostuu jo verkkosivustoprojektin alkuvaiheessa: Mikä on sivuston tarkoitus? Mitä sivustolla halutaan viestittää? Millä ohjelmointikielellä sivusto toteutetaan? Tarvitaanko sivustolla edistynyttä web-analytiikka ja kävijäseurantaa? Alakysymyksiä verkkosivustoprojektissa muodostuu jatkuvasti eivätkä ne lopu koskaan, koska verkkosivustoa voidaan kehittää loputtomasti. Hyvä ja kattava suunnittelu ja kirjallinen suunnitelma edesauttaa tasokkaan verkkosivuston tekemistä. Avainasemassa on myös verkkosivuston tekijän osaaminen. Vaatimattoman verkkosivuston tekee kuka vain hakemalla tarvittavat ohjeet vaikkapa internetistä. Lisäksi nykyään on useita erilaisia kotisivukoneita, joilla verkkosivuston pystyy valmistamaan hyvinkin vaatimattomilla taidoilla. Kaikin puolin laadukkaasti toteutun verkkosivuston tekee hyvin harva (suhteessa verrattuna ensiksi kuvattuun tilanteseen). Kun sivuston taustalle tarvitaan julkaisujärjestelmä niin taas osa joukosta tippuu pois. Kun vaatimuksiin lisätään vielä verkkosivustolle välttämätön sisällöntuotanto niin jäljelle jäävä joukko on hyvin pieni. Tästä päästään johtopäätökseen, että laadukkaan verkkosivuston tekeminen vaatii monen ammattilaisen yhteistyötä. Toimiva ja laadukas verkkosivusto on kuin elokuvan tekeminen, johon tarvitaan tarkat tuotantosuunnitelmat, käsikirjoitus sekä monen ammattilaisen työpanos. Verkkosivuston laatuun vaikuttavaa se: miten projektiin osallistuvat henkilöt pystyvät tekemään yhteistyötä. Myös asiakas pystyy vaikuttamaan tuotokseen toimittamalla korkealaatuisia materiaaleja verkkosivuston toimittajalle. Verkkosivuston tekeminen vaatii runsaasti työtä. Dataa pitää käsitellä monin eri tavoin ennen kuin se on julkaisukelpoista. Jos asiakkaan sitoutuminen projektiin on

16 16 heikkoa, turhauttaa se sivustoa työstävät henkilöt ja asiakkaan käytettävissä olevat resurssit valuvat osittain hukkaan.

17 17 3 PROJEKTINHALLINTA VERKKOSIVUJEN VALMISTUKSESSA Suurin osa verkkosivustoprojektin viestinnästä hoidetaan sähköisesti muiden projektissa mukana olevien tahojen kanssa. Verkkosivustoprojektien läpivieminen tehokkaasti ja joustavasti vaatii yrityksen tarpeen huomioon ottavien sähköisten projektinhallintatyökalujen kehittämistä. Bittipaja.fi yrityksen alkuaikoina materiaalit toimitettiin sähköpostien liitteenä ja sähköposilaatikosta muodostui työkalu projektinhallintaan. Tilaongelma pakotti kuitenkin siirtymään FTP-yhteydellä päivitettäviin verkkokansioihin. Tämä välivaihe ei kuitenkaan kestänyt kauan koska nyt oli syntynyt kaksi päällekkäistä järjestelmää, sähköpostilaatikko ja FTP-kansiot. Tämän takia siirryimme takaisin sähköpostiin, koska sähköposti mahdollistaa ainakin tietyn määrän datan varastointia ja kuitenkin sähköposti on aivan välttämätön verkkosivusto projekteissa. Sähköposilaatikkoa kehitettiin edelleen projektinhallinta työkaluna niin, että jokaisella teemalle ja asiakkaalle luotiin oma kansio. Kuvassa 6 näkyy yksi tuntikortti verkkosivustoprojektista euranenergia.fi. Kuva 6. Tuntikortti euranenergia.fi

18 18 Sähköpostiolaatikosta siirryttiin edelleen Horde-ohjelmaan joka mahdollistaa myös projektien aikataulutuksen ja tehtävänjaon. Hordesta löytyy myös mm. muistiinpanot ja kalenteri. Hordeen on myös integroitu sähköposti. Alla olevassa kuvassa 7 näkyy Horden hallintapaneeli. Kuva 7. Horden hallintapaneeli Verkkosivustoprojektissa teoria ja data tukevat toisiaan. Toisen tekijän puuttuminen vaikuttaa verkkosivuston laatuun. Teorian tehtävänä ei ole tarkoitus tehdä

19 19 verkkosivustoprojektista kankeaa, vaan tuoda kiinnostavia asioita ja tekijöitä mukaan verkkosivusto projekteihin. Jatkuva oppiminen on kaiken A ja O verkkosivustojen tuotannossa. 3.1 Työskentelytapa verkkosivusto projektissa Verkkosivuston tekemiseen liittyy paljon pieniä asioita ja suurempia kokonaisuuksia, joiden toteuttamiseen tarvitaan yleensä asiakkaan päätös. Monesti saa sen käsityksen, että asiakkaalle pitää antaa eri vaihtoehtoja, miten joku asia toteutetaan verkkosivustolla. Usein todetaan, että asiakkaalle tulee tarjota esimerkiksi kolme ehdotusta verkkosivuston layoutiksi, josta asiakas saa valita mieleisensä. Henkilökohtaisesti työskentelen eri tavalla. Päätän asiakkaan puolesta kaikki verkkosivuston käytettävyyteen, layouttiin ja tekniikkaan liittyen. Otan toki palautetta vastaan ja asiakysymyksissä kuuntelen asiakasta. Koen, että sanelemalla asiakkaalle miten verkkosivusto toteutetaan päästään paremmin ja tehokkaamin laadukkaseen lopputulokseen. Toisaalta koen, että minulla on siihen oikeus niin kauan kuin osaamiseni ylittää asiakkaan osaamisen. Koen, että liian monen vaihtoehdon antaminen asiakkaalle on haitallista ja tähän ei ole varaa tehokkaasti toteutussa verkkosivustoprojektissa.

20 20 4 HENKILÖKOHTAINEN NÄYTTÖSUUNNITELMA Tutkinnon suorittaja: Jussi Tuominen. Näytön suorituspaikka ja ajankohta: Eurajoen Kristillinen opisto, Henkilökohtainen näyttösuunnitelma jakaantuu kolmeen osaan: 1) Verkkoviestinnän suunnittelu ja ilmaisu, 2) Verkkoviestinnän työvälineet ja menetelmät ja 3) Verkkoviestinnän tuotantoprosessit ja ympäristö. 4.1 VERKKOVIESTINNÄN SUUNNITTELU JA ILMAISU Arviointikohde ja kriteerit Käsikirjoitusprosessi Osaa toteuttaa riittävän tarkkoja, selkeitä ja ymmärrettäviä käsikirjoituksia, joista ilmenee tuotannon käyttötarkoitus. Osaa tuottaa asiatekstiä verkkokäyttöön. Käyttöliittymäsuunnittelu Osaa suunnitella viestintätuotteelle teknisesti toimivan ja visuaalisesti tarkoituksenmukaisen ulkoasun ja käyttöliittymän, jossa on huomioitu tuotteen tai palvelun käyttötarkoitus, kohderyhmä ja vuorovaikutteisuus. Osaa havainnollistaa suunnitelmanselkeällä tavalla.

21 21 Rakennesuunnittelu Osaa suunnitella viestintätuotteelle selkeän, perustellun ja teknisesti toimivan rakenteen ja informaatio-arkkitehtuurin. Osaa ottaa suunnittelussa huomioon tuotteen käytettävyyden sekä ylläpidon ja päivitettävyyden. 4.2 Näyttöaineisto, työtehtävät Asiakkaan tilaaman verkkosivuston suunnittelu: Käyttöliittymäsuunnitelma ja sen esittely asiakkaalle Ruutusuunnitelma ja sen esittely asiakkaalle Asiakkaalta saadun materiaalin ryhmittely ja jäsentäminen verkkosivuston suunnitelmaan Kuvauksen suunnittelu 4.3 VERKKOVIESTINNÄN TYÖMENETELMÄT JA VÄLINEET 4.4 Arviointikohde ja kriteerit Laitteiden ja ohjelmien käyttö Osaa käyttää työprosessin eri vaiheissa vaadittuja laitteita ja ohjelmia. Osaa käyttää sopivia ohjelmia still- ja liikkuvan kuvan käsittelyyn, tekstinkäsittelyyn, äänenkäsittelyyn, koostamiseen ja dokumentointiin. Osaa käyttää tarvittavia pakkaus- ja tallennustapoja. Asiakkaan tilaaman www-sivuston toteutusprojektiin osallistuminen.

22 22 Tietotekniikan ja ohjelmoinnin perusteet Osaa tietotekniikan ja ohjelmoinnin perusteet Omantyön merkitys osana tuotantoa Osaa analysoida omaa työtään ja arvioida oman työnsä merkityksen osana tuotantoprosessia. Osaa ammattimaiset työmenetelmät, alan ammattisanaston, selkeän havainnollistamisen ja tuotannon dokumentoinnin. Osaa tulkita kuvakäsikirjoituksia ja konseptikuvituksia. 4.5 Näyttöaineisto, työtehtävät Verkkotunnuksen varaaminen Kotisivutilan hankkiminen Layoutin valmistaminen Asiakkaalta saadun materiaalin ryhmittely ja jäsentäminen www-sivuille, tekstimateriaalin luominen tarvittaessa Digikuvaus Kuvankäsittely Sivuston siirto palvelimelle ja julkaiseminen 4.6 VERKKOVIESTINNÄN TUOTANTOPROSESSIT JA -YMPÄRISTÖ Verkkoviestinnässä voidaan käyttää monia erilaisia ohjelmistoja, tulos ei kuitenkaan ole ohjelmistosta riippuvainen. Aivan samanlainen tulos syntyy esimerkiksi Photoshopilla tai Gimp-ohjelmalla (ilmainen kuvankäsittely ohjelma). AVAT 2009-

23 23 linjalla olemma käyttäneet aktiivisesti Adoben ohjelmistoja. Eri kursseilla olemme käyttäneet mm. seuraavia ohjelmia: InDesign CS4, Photoshop CS4, Illustrator CS4, Flash CS4 Professional, Dreamweaver CS4, Acrobat Professional ja Adobe Bridge CS4 Kotona olen työskenellyt Adoben Adobe Creative Suite Design Premium ohjelmistopaketilla. Se sisältää seuraavat ohjelmat: InDesign CS4, Photoshop CS4 Extended, Illustrator CS4, Flash CS4 Professional, Dreamweaver CS4, Acrobat Professional, Adobe Bridge CS4, Version Cue CS4, Adobe Device Central CS4, Adobe Stock Photos, Acrobat Connect, Adobe Fireworks CS4. AVAT 2009 kursseilla vaadittuja oppimistehtäviä ja harjoituksia olen tehnyt mm. seuraavilla ohjelmilla: InDesign CS4, Photoshop CS4 Extended, Illustrator CS4, Flash CS4 Professional, Dreamweaver CS4, Adobe Bridge CS4 ja Adobe Video Premium Ennen opiskelujeni aloittamista olin pääsääntöiseti käyttänyt Dreamweaver-ohjelmaa ja erilaisia kuvankäsittelyohjelmia. Käytännöntyössä erilaisissa verkkosivusto projekteissa tulen todennäköisesti työskentelemään eniten seuraavilla ohjelmilla: Photoshop CS4, Dreamweaver CS4, Adobe Bridge CS4. Mielestäni nämä ohjelmistot ovat kaikkien keskeimmät ja tehokkaimmat työkalut verkkoviestinässä Windows-ympäristössä. Edellä mainituilla ohjelmistoilla saadaan aikaan hienoja verkkosivuja tehokkaasti. Välttämättä ohjelmistot eivät tarvitse olla juuri edellä mainitut ohjelmistot. Mielestäni, verkkosivuston valmistusprosessissa tarvitaan ohjelmistot, joilla pystyy tehokkaasti täyttämään seuraavat vaatimukset: HTML- X(HTML)- ja PHP-editori, FTP-yhteysohjelma, kuvankäsittelyohjelma sekä kuvienlajittelu- ja arkistointityökalu.

24 24 Esimerkiksi Flashin-ohjelmien avulla voidaan luoda varmasti näyttävämpiä sivuja, mutta näen asian niin Flash itsessään on niin vaativa osa-alue, että se vie resursseja muusta osaamisesta. Flash-tekniikkaan liittyy lisäksi muita ongelmia liittyen selaimiin ja hakukoneisiin sen enempää näihin menemättä. Tehokas prosessi vaati toimivat työkalut, työkaluja ei voi olla kuitenkaan liikaa, koska se vaikeuttaa prosessin hallintaa. 4.7 Arviointikohde ja kriteerit Tuotannon hallinta Osaa suunnitella, toteuttaa ja testata viestintätuotteita eri käyttöympäristöissä. Tietää osuutensa koko tuotantoprosessissa ja osaa työskennellä itsenäisesti. Tietää tuotannon eri vaiheet ja työtehtävät. Ymmärtää viestinnän eettisiä kysymyksiä ja niiden vaikutusta omaan työhönsä. Ymmärtää viestintäalan toiminnan yhteiskunnassa. Tuotantoprojektiin osallistuminen, asiakkaan tilaamat www-sivut. Vastuulliset osat www-sivuston suunnittelussa, toteutuksessa ja julkaisemisessa. Toisen ryhmän jäsenen ohjeistaminen toteuttamaan sisältösivuja mallisivun mukaisesti. Tuotantoprojektin kuvaus: projektisuunnitelma, jonka liitteinä aikataulu ja kustannusarvio sekä kuvaus projektin organisaatiosta. Tuotantoprojektien hallinta

25 25 Osaa laatia tuotannolle aikataulun sekä resurssi- ja kustannusarvion. Osaa raportoida työnjohdolle. Tuntee tarjous- ja tuotantosopimuskäytännöt ja tekijänoikeuslainsäädännön Osaa tuottaa selkeää työhönsä liittyvää kirjallista materiaalia. Osaa esittää asiansa ymmärrettävästi asiakkaalle, työnantajalle ja muille työyhteisön jäsenille Englanninkielen osaaminen Ymmärtää englanninkielisiä työhönsä liittyviä asiakirjoja, käyttö- ja ylläpito-ohjeita ja tiedotusluonteista tekstiä. Osaa laatia englanninkielisen ansioluettelon ja kuvailla omaa ammattiosaamistaan englanniksi. Julkaisukanavan ja tallenus- ja jakelumuotojen valinta Tuntee julkaisukanavien eroja ja merkityksiä. Osaa siirtää valmiin ja testatun tuotteen jakelukanavaan. hallitsee työtiedostojen versionhallinnan. Hallitsee oikeiden tallennus- ja jakelumuotojen käyttämisen eri medioissa tuntee keskeisimmät tiedostomuodot. 4.8 Näyttöaineisto, työtehtävät Käyttöliittymäsuunnitelma ja sen esittely asiakkaalle Ruutusuunnitelma ja sen esittely asiakkaalle Asiakkaalta saadun materiaalin ryhmittely ja jäsentäminen verkkosivuston suunnitelmaan Verkkosivusto projektin loppuraportti Kuvauksen suunnittelu

26 26 Tarjouksen tekeminen asiakkaalle Tuotantosopimus Englanninkielinen CV Englanninkielisen ohjelmien, tiedostojen, foorumien jne. käyttäminen päivittäin

27 27 5 YHTEENVETO Verkkoviestinnän opiskelu on haastavaa ja vaativaa työtä, jossa korostuu käytännön läheisyys. Tekemällä ja toistamalla teoria muuntuu taidoiksi. Web-designerin taidot ovat monipuolisia, jotta voit tehdä asioita ammattimaisesti, tulee sinun hallita useita erilaisia ohjelmia sekä tuntea vähintään HTML-kielen perusteet. Syvälliseen ymmärtämiseen tarvitaan monen vuoden kokemus sekä jatkuvaa oppimishalua ja uusien asioiden tutkimista. Verkkosivusto projekteissa asiat eivät perustu, koskaan yhteen tekijään vaan taustalla on aina lukuisia tekijöitä. HTML-kielen asema on keskeinen web-designerin työssä. Ilman HTML-kieltä ei voi tuottaa materiaalia internettiin. Tämän tekstin lukijat saattavat ajatella, että miksi kirjoittaa näin laaja loppuraporttia näyttötutkintoon, koska paljon vähempikin olisi riittänyt. Tämän kirjoitusprosessin aikana minulla on ollut kolme tavoitetta. Dokumentoimalla verkkosivusto projektiin liittyviä asioita, pystyn tehostamaan edelleen Bittipaja.fi yrityksen verkkosivuston valmistusprosessia. Tämä on ensisijaisen tärkeää, koska menestyminen hyvin kilpailuilla markkinoilla vaatii tehokkaan valmistusprosessin. Tehokkaalla verkkosivuston valmistusprosessilla pystytään parantamaan yrityksen kannattavuutta. Toinen tavoite minulla on ollut kirjoittaa asiakkaille verkkosivuston valmistusprojektia kuvaava dokumentti. Toivon mukaan tämän dokumentin avulla saan myös asiakkaille viestittyä paremmin heidän asemaa verkkosivustoprojektissa, joka omalta osaltaa tehostaa verkkosivuston valmistusprosessia.

28 28 Kolmas tavoite oli kirjoittaa riittävän selkeä raportti, josta jokainen asiasta kiinnostunut voi löytää ideoita oman työnsä tehostamiseksi. Tulen julkaisemaan tämän raporin lyheltynä Bittipajan blogissa. Tavoitteena on tietysti jatkossakin aktiivisesti kehittää verkkosivuston valmistusprosessia.

29 Jussi Timo Iisak Tuominen CURRICULUM VITAE Männistönkatu 2 as Rauma PERSON Name Birthdate / Birth place Jussi Tuominen / Lappi EDUCATION Master of Science, Economics and Business Administration, University of Oulu Tradenome, Satakunta Polytechnic Upper secondary school, Uotilanrinteen Lukio JOB EXPERIENCE Surveyor (inspector of goods) Bureau Veritas Webmaster Osuuskunta PPT continue continue Office assistant Tuomisen Sepänliike Maintenance and cleaning Tuomisen Sepänliike part time job 315 h, 2002 School assistant Town of Turku Worker in production, Tuomisen Sepänliike Summerjobs 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 Assistant in kindergarden, Town of Turku COURSES Network communication and multimedia courses Eurajoki Christian Folk High School Law courses West-Finland College Educational science Open University of Turku 12 credits

HENKILÖKOHTAINEN NÄYTTÖSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN NÄYTTÖSUUNNITELMA HENKILÖKOHTAINEN NÄYTTÖSUUNNITELMA Jani Niemi Eurajoen kristillinen opisto Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto 1 JOHDANTO...1 2 VERKKOVIESTINNÄN SUUNNITTELU JA ILMAISU...2 2.1 Käsikirjoitusprosessi...2

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN SUUNNITELMA VERKKOVIESTINNÄN SUUNNITTELU JA ILMAISU

HENKILÖKOHTAINEN SUUNNITELMA VERKKOVIESTINNÄN SUUNNITTELU JA ILMAISU HENKILÖKOHTAINEN SUUNNITELMA VERKKOVIESTINNÄN SUUNNITTELU JA ILMAISU Emilia Ketola Eurajoen kristillinen opisto Avat 2015-2016 1 Johdanto... 3 2 Käsikirjoitusprosessi... 4 3 Käyttöliittymäsuunnittelu...

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 14.4.2016 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus Viestintämme vaikuttaa suoraan siihen miten toimintamme nähdään, miten se kiinnostaa, herättää halun tulla mukaan!

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET. kevät ja syksy 2017

AVOIMET KOULUTUKSET. kevät ja syksy 2017 AVOIMET KOULUTUKSET kevät ja syksy 2017 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH. 030 670 5320 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI TERVETULOA KOULUTUKSIIN! Löydät koulutustarjontamme

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 %

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI

PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI Jani Niemi Eurajoen kristillinen opisto Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto 1 ASIAKKAAN JA PROJEKTIN ESITTELY...1 1.1 Aikataulu...1 2 SUUNNITTELU...2 2.1

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009 Verkkosivut perinteisesti Tanja Välisalo 11.2.2009 WWW-sivujen vieminen omaan kotisivutilaan yliopiston mikroverkossa https://salasana.jyu.fi Klikkaa painiketta Activate WWW Klikkaa painiketta Activate

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu Elina Lappalainen & Pia Perälä Suunnittelemamme käsityön kokonaisuuden teemana on joulu. Projekti on suunniteltu kuudesluokkalaisille. Projektin esittelyvaiheessa

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Perhejuhlapalvelut 20 osp

Perhejuhlapalvelut 20 osp Perhejuhlapalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: Opiskelija toimii vierastarjoilun ja perhejuhlan kahvitilaisuuden suunnittelu-, valmistus- ja tarjoilutehtävissä. Tehtäviin

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET. syksy 2016 & kevät 2017

AVOIMET KOULUTUKSET. syksy 2016 & kevät 2017 AVOIMET KOULUTUKSET syksy 2016 & kevät 2017 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH. 030 670 5320 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI TERVETULOA KOULUTUKSIIN! Löydät koulutustarjontamme

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy SataCom Oy - Perustiedot Perustettu 1989 Henkilökunta 20 Liikevaihto 3,8 meur (2014) Asiakkaat 90 % Satakunnan

Lisätiedot

Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Kurssijärjestelyt. CS-1180 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Hanna Hämäläinen Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos

Kurssijärjestelyt. CS-1180 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Hanna Hämäläinen Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos Kurssijärjestelyt CS-1180 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Hanna Hämäläinen Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos (Alkuperäiset luentokalvot: Markku Laine) 10. Tammikuuta 2017 Luennon sisältö

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (5) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Kurssijärjestelyt. ME-C2300 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Mari Hirvi Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos

Kurssijärjestelyt. ME-C2300 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Mari Hirvi Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos Kurssijärjestelyt ME-C2300 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Mari Hirvi Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos (Alkuperäiset luentokalvot: Markku Laine) 8. syyskuuta 2015 Luennon sisältö Kurssin

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET. syksy 2016 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17)

AVOIMET KOULUTUKSET. syksy 2016 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17) AVOIMET KOULUTUKSET syksy 2016 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH. 030 670 5320 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI TERVETULOA KOULUTUKSIIN! Löydät koulutustarjontamme oheisesta

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET. K-ryhmän etuhinnoin syksy 2016

AVOIMET KOULUTUKSET. K-ryhmän etuhinnoin syksy 2016 AVOIMET KOULUTUKSET K-ryhmän etuhinnoin syksy 2016 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH. 030 670 5320 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI TERVETULOA KOULUTUKSIIN! Löydät koulutustarjontamme

Lisätiedot

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/ /naytto/tutkinnonosat

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/ /naytto/tutkinnonosat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1721199/naytto/tutkinnonosat Taimitarhakasvien tuottaminen Koodi: 100759 tunnistaa taimitarhatuotannon kasveja suunnitella taimitarhakasvien viljelyn lisäyksestä

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen

Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen Laitteisto ja ohjelmat Sovelton Online-kurssit käyttävät alustanaan Adobe Connect -ympäristöä. Asiakasohjelmaksi riittää pelkkä www-selain

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Opinnäytetyön ohjausprosessi > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Opinnäytetyön ohjausprosessi > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Opinnäytetyön ohjausprosessi > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0. A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti Projektisuunnitelma Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Syksy 2013 Arto Mikola Aku Kyyhkynen 25.9.2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

ADMINETIN ASIAKASTUKI. Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin

ADMINETIN ASIAKASTUKI. Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin ADMINETIN ASIAKASTUKI Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin SISÄLTÖ ASIAKASTUEN ESITTELY 2 TUKIPYYNTÖJEN JÄTTÄMINEN 3 SOITTAMINEN TUKINUMEROON 4 KOLMANSIIN OSAPUOLIIN LIITTYVÄT ASIAT 5 KEHITYSEHDOTUKSET

Lisätiedot

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min)

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Päätarkoitus: - Lyhyiden selitysvideoiden tuotanto (max 3 minuuttia) yksinkertaisin keinoin Selitysvideoiden tuottaminen edistää reflektioprosessia liittyen omaan

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu 1. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu valmistelee toimeksiannon. määrittää seuraavan kauden tarjonnan. Valitaan kehitysaiheet lle työstettäväksi. Yhteys n yhteyshenkilöön. Ollaan

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon pois lukien toimialueen

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

klo 14:15 salissa FYS2

klo 14:15 salissa FYS2 Kandi info 2016: Orientaatio LuK työn ja tutkielman tekemiseen keväällä 2017 28.11.2016 klo 14:15 salissa FYS2 28.11.2016 Jussi Maunuksela 1 Infon tarkoituksena on perehdyttää LuK tutkielman suorittamiseen

Lisätiedot

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Tekniikka 11.10.2015 10:45 Olavi Koistinen, Helsingin Sanomat Yhteystietojen siirto Androidista iphoneen kuin Gmail-käyttäjätunnus.

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % % % < 50 %

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain HAMK Pähkinäkori > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien Valmis/

Lisätiedot

INTERNET-SIVUT. Intercity Uusikaupunki H. Cavén

INTERNET-SIVUT. Intercity Uusikaupunki H. Cavén INTERNET-SIVUT Intercity Uusikaupunki H. Cavén 12.2.2015 SISÄLTÖ SIVUSTO DOMAIN-NIMI NIMIPALVELIN PALVELUNTARJOAJAT SIVUSTON RAKENNE VERTAILU ETENEMINEN ESIMERKKI LASKELMIA TITLE 2 ISÄNNÄT Laitila, Mynämäki,

Lisätiedot

SA / Opiskelijat / Korvaavuus

SA / Opiskelijat / Korvaavuus SA / Opiskelijat / Korvaavuus Korvaavuudella tarkoitetaan koulutusohjelman opetussuunnitelmaan kuuluvien opintojen korvaamista vastaavilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla. Korvaavuuden yhteydessä sinun

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Paul Ife Horne. Flickr. CC BY-NC 2.0. 16.3.2015 Tanja Välisalo Tänään Digitaalinen tarinankerronta menetelmänä Kurssin suoritus Digitaalisen tarinan rakentaminen Digitaalinen

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Varför behöver man brandmurar? V. 1.0 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Varför behöver man brandmurar? V. 1.0 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Varför behöver man brandmurar? V. 1.0 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Uuden etusivun ja toiminnallisuuksien esittelymateriaali Aloittava yritys. Päivämäärä:

Uuden etusivun ja toiminnallisuuksien esittelymateriaali Aloittava yritys. Päivämäärä: Uuden etusivun ja toiminnallisuuksien esittelymateriaali Aloittava yritys Päivämäärä: 9.0.0 SISÄLLYSLUETTELO TERMISTÖ JOHDANTO YHTEENVETO MUUTOKSET USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET . TERMISTÖ Termi Etusivu Sisältölaatikko

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Sähköisen projektikansion dokumentointi Innon levyasemalle \\kapa10\inno

Sähköisen projektikansion dokumentointi Innon levyasemalle \\kapa10\inno Valmistelu Suunnittelu ja organisointi Aloitus Toteutus Päätös Projektiidea, tarjous ja into tehdä! Valmentajan / ohjaavan opettajan nimeäminen Projektitiimin kokoaminen / roolit Sopimus toimeksiantajan

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

The Judges Certification Project. this project is made possible by a grant of the European Commission

The Judges Certification Project. this project is made possible by a grant of the European Commission The Judges Certification Project this project is made possible by a grant of the European Commission Tausta Kansainvälisiä kilpailuja vuodesta 1958 Laadun takaamiseksi Säännöt TC (Technical Committee)

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Tuulikki Viitala Oulun seudun ammattikorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Opinnäytetyöt ja työelämä Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

Käyttöohje Social News

Käyttöohje Social News Käyttöohje Social News 1.1. painos FI Social News Vapauta sisäinen uutistoimittajasi ja raportoi lähiseutusi kiinnostavat tapahtumat suurelle yleisölle ammattimediakumppaneiden kautta. Lataa ja asenna

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Mikä on Digi Aurora?

Mikä on Digi Aurora? Digi Aurora Mikä on Digi Aurora? Suunnitelma Lapin matkailutarjonnan ja liikenteen tehokkaammaksi linkittämiseksi ja digitaalisen myynnin ja markkinoinnin kehittämiseksi Digi Aurora - asiantuntijaryhmä

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK.

Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK. Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK 25.10.2012 Mikä toimii painettuna, toimii harvemmin verkossa Tekstin kirjoittamisen säännöt ja tyylilajit vaihtelevat eri medioissa. Verkkotekstin

Lisätiedot

Tuntihinta riittää. Jos esim. suunnittelu- tai toteutustöitä hinnoitellaan eri tavoin, niin silloin ne ilmoitetaan erikseen.

Tuntihinta riittää. Jos esim. suunnittelu- tai toteutustöitä hinnoitellaan eri tavoin, niin silloin ne ilmoitetaan erikseen. Kysymykset ja vastaukset 1) Kysymys: Mitä suunnittelutyön sisällöllä tarkoitetaan? Riittääkö pelkkä tuntihinta, tai kaivataanko esimerkiksi esimerkkejä eri töiden arvioidusta työajasta tai työprosessista

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tässä alla vain sisällöt. Täydellinen taitotasotaulukko selittävine kommentteineen sekä koulukohtaisine toteuttamissarakkeineen on Akkunassa

Lisätiedot