Jussi Tuominen AVAT Loppuraportti. Verkkosivuston valmistus Henkilökohtainen Opintosuunnitelma Englaninkielinen CV (liite)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jussi Tuominen AVAT 2009. Loppuraportti. Verkkosivuston valmistus Henkilökohtainen Opintosuunnitelma Englaninkielinen CV (liite)"

Transkriptio

1 Jussi Tuominen AVAT 2009 Loppuraportti Verkkosivuston valmistus Henkilökohtainen Opintosuunnitelma Englaninkielinen CV (liite) 5. toukokuuta 2010

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO VERKKOSIVUSTON VALMISTUSPROSESSI Mikroyrityksen ja pienen yhdistyksen kotisivun hinta Pohdintaa verkkosivuston valmistusprosessista PROJEKTINHALLINTA VERKKOSIVUJEN VALMISTUKSESSA Työskentelytapa verkkosivusto projektissa HENKILÖKOHTAINEN NÄYTTÖSUUNNITELMA VERKKOVIESTINNÄN SUUNNITTELU JA ILMAISU Arviointikohde ja kriteerit Näyttöaineisto, työtehtävät VERKKOVIESTINNÄN TYÖMENETELMÄT JA VÄLINEET Arviointikohde ja kriteerit Näyttöaineisto, työtehtävät VERKKOVIESTINNÄN TUOTANTOPROSESSIT JA -YMPÄRISTÖ Arviointikohde ja kriteerit Näyttöaineisto, työtehtävät YHTEENVETO...27 LIITE Englanninkielinen CV

3 3 1 JOHDANTO Loppuraportissa on viisi päälukua. Luvussa kaksi esitellään mikroyrityksen tai pienen yhdistyksen verkkosivuston valmistusprosessi Luvussa kolme esitellään verkkosivuston valmistuksen projektinhallintaa. Luvusta neljä löytyy henkilökohtainen näyttösuunnitelma. Luvussa 5 on raportin yhteenveto. Englannikielinen CV- löytyy raportin liitteestä. Olen kirjoittanut raporttiin mukaan omia ajatuksiani verkkosivustojen valmistuksesta ja niihin liittyvistä ohjelmista. Ajatukseni pohjautuvat siihen kokemukseen, jonka olen hankkinut työskentelemällä erilaisissa verkkosivusto projekteissa vuodesta 2002 alkaen. Viittaan monessa kohtaa yritykseen nimeltä Bittipaja.fi. Se on vuonna 2009 perustamani raumalainen digitoimisto. Bittipajan juuret ulottuvat aina vuoteen 2007, jolloin varasin kyseisen verkkotunnuksen. Raportin lopussa on yhteenveto, jossa kerätään raportissa esitetyt keskeiset asiat yhteen.

4 4

5 5 2 VERKKOSIVUSTON VALMISTUSPROSESSI Verkkosivustoprojektiin voidaan katsoa kuuluvaksi esimerkiksi kuvaus-, asiakas- ja suunnitteluprosessi. Tässä raportissa keskitytään ainoastaan verkkosivuston valmistusprosessiin (toimitusprosessiin) verkkosivuston tekijän (toimittajan) näkökulmasta toimitusprosessissa, jossa tilaajana on mikroyritys tai pieni yhdistys. Tässä raportissa verkkosivuston toimitusprosessi on jaettu yhdeksään vaiheeseen. Verkkosivustoprojekti ja sen valmistusprosessi alkavat yleensä tarjouksen hyväksymisestä. Se on samalla tilaus ja sopimus projektin sisällöstä ja tehtävän jaosta tilaajan ja toimittajan välillä. Sivustoprojektissa ei välttämättä lähetetä virallisia tarjouksia. Tällöin edellä mainitut asiat sovitaan yleensä ensimmäisessä suunnittelupalaverissa asiakkaan ja toimittajan välillä. Toinen vaihe alkaa yleensä suunnittelulla, jossa tehdään suunnitelma sivuston Layoutista (ruutusuunnitelma) ja sivuille tulevasta sisällöstä. Verkkosivuston toimitusprosessissa onkin aina olemassa suunnitelma verkkosivuston toteutuksesta, vaikka ne eivät aina päädy paperille asti. Monesti ensimmäinen layout on jonkinlainen nopeasti piirretty kuva tai hahmotelma sivustosta. Myöhemmin Layoutista voidaan muodostaa yksikohtaisempi suunnitelma. Tämä ei ole kuitenkaan aina tarpeellista varsinkaan yksinkertaisimmissa verkkosivustoprojekteissa. Seuraavalla sivulla olevassa kuvassa 1 on tekemäni ruutusuunnitelma, jota käytin Euran Energia Oy:lle tekemässäni verkkosivustossa.

6 6 Kuva 1.Ruutusuunitelma Kolmannessa vaiheessa sovitaan tapaaminen asiakkaan kanssa ja sovitaan kuka tekee mitäkin projektin aikana. Tällainen tapaaminen on yleensä olennainen osa verkkosivuston valmistusprosessia. Tapaaminen voi olla myös puhelinneuvottelu. Joka tapauksessa tietyt asiat esimerkiksi kuka kirjoitta tekstit ja kuka toimittaa valokuvat pitää käydä läpi asiakkaan kanssa, mielellään hyvin yksityiskohtaisesti. Valmistusprosessin neljännessä vaiheessa selvitetään verkkotunnukseen liittyvät asiat. Hankitaan asiakkaalle uusi verkkotunnus, jos verkkotunnusta ei ole vielä hankittu Uuden verkkosivuston valmistusprosessissa tarvitaan lähes aina uusi verkkotunnus. Asiakkaalla voi olla jo hallussa verkkotunnus tai hän haluaa ostaa

7 7 yksityiseltä taholta verkkotunnuksen. Fi-pääteiset verkkotunnukset rekisteröidään Viestintäviraston kautta. ICANN-organisaation ( Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) hallinnoimat verkkotunnukset rekisteröidään yleensä yksityisen palveluntarjoajan kautta. Henkilökohtaisesti käytän Neobitin domainparkki.com palvelua varatessani ICANN-organisaation hallinnoimia verkkotunnuksia. Valmistusprosessin viidennessä vaiheessa selvitetään serveritilaan (kotisivutilaan) liittyvät asiat. Kun verkkotunnus on niin verkkotunnukselle tulee hankkia ns. kotisivutila, jotta saadaan verkkotunnuksen toiminnan kannalta olennaiset nimipalvelimet sekä serveritila käyttöön. Käytän yleensä omaa virtuualiserveriä, josta muodostan pienempiä webhotellipaketteja asiakkaiden käyttöön. Tällä hetkellä minulla on esimerkiksi sivustot timotuominenky.fi, lapinvoima.fi ja liftools.fi Bittipajan virtuaaliserverillä. Toinen mahdollisuus on hankkia serveritilaa webhotelli palveluihin erikoistuneilta yrityksiltä. Hyväksi havaittuja suomalaisia webhotelleja ovat mm. Zoner, Louhi ja Nettihotelli. Alla olevassa kuvassa näkyy virtuaaliserverin hallintapaneeli.

8 8 Kuva 2. Virtuaaliserverin hallintapaneeli Kuudennessa vaiheessa, sivuston serveritilan (kotisivutilan) ollessa kunnossa tai hankittuna käännetään nimipalvelimet palvelimelle. Tämän jälkeen kotisivutila on valmiina ja nimipalvelimet on käännetty serverille ja verkkotunnus alkaa toimia. Yleensä tässä vaiheessa avataan myös FPT-yhteys serverille. Niissä tilanteissa, joissa asiakkaalla on valmiina vanha sivusto ja/tai serveritilaa olemassa ei edellä mainituja työvaiheita tarvitse tehdä. Tällöin asiakkaalta tulee selvittää tarvittavat FTP-yhteyden tunnukset sivuston julkaisua varten. WordPress-julkaisujärjestelmää käytettäessä voidaan se asentaa heti uuteen serveritilaan, koska julkaisujärjestelmä voidaan asentaa myös pelkkään IP-

9 9 osoitteseen. Niissä tilanteissa kun sivustoa päivitetään niin, että se rakennetaan uudelleen WorPress-julkaisujärjestelmän päälle, on aina syytä ottaa uusi servetila. Tämä mahdollistaa sen, että sivusto voidaan rakentaa IP-osoitteseen valmiiksi ja julkaisu hetkellä nimipalvelimet vaihdetaan kyseiseen IP-osoitteseen. Sivustoa tehdään näissä tilanteissa suoraan verkkoon, mikä lisää huomattavasti työskentelyn tehokkuutta ja joustavuutta. Seitsemännessä vaiheessa toimittaja voi valita haluaako hän työskennellä sivuston kanssa paikallisesti omalla koneella vai tekeekö hän sivustoa suoraan verkkoon, jolloin se on kokoajan julkisesti nähtävillä verkossa. Paikallisesti työskennellessä sivusto tai sen päivitys julkaistaan, sen ollessa valmis. Henkilökohtaisesti käytän molempia tapoja. Yrityksille tekemissäni projekteissa työskentelen aina paikallisesti. Omilla sivustoillani suosin nopeaa julkaisua ja suoraan verkossa työskentelyä. Syynä tähän on, että saan työstä palautetta nopeasti eri käyttäjiltä, koska voin pyytää heitä kätevästi vierailemaan sivustolla. Toisaalta omat sivustoprojektini ovat olleet pitkiä ja kehitystyö ottaa aikansa, jolloin haluan julkaista verkkosivuston heti. Kävijämääriin keskeneräisen sivuston julkaisemisella ei ole suurta merkitystä, koska kävijät kuitenkin kokevat vierailevansa kehittyvillä sivustolla ja he haluavat palata uudelleen katsomaan kuinka sivusto kehittyy. Sivuston myyntiarvoon ei keskeneräisen sivuston julkaisemisella ei ole myöskään merkitystä. Tämän näkemyksen perustan omiin kokemuksiini sekä Google Analytics raportteihin ja kävijäseurantaan. Varsinainen verkkosivuston työstämisvaihe alkaa toimitusprosessin kahdeksannessa vaiheessa, jolloin sivustoa aletaan työstää aktiivisesti layoutin perusteella. Layout voi

10 10 olla esimerkiksi paperilla tehty tai Photoshop-versio. Layoutissa otetaan yleensä huomioon sivuston käytettävyys, kuvat, tekstit, navigointi ja sivustolle tulevat elementit. Alla olevassa kuvassa 3 näkyy Euran Energia Oy:n kotisivun 1.versio Layoutista. Kuva 3. sivuston euranenergia.fi layout Layoutin perusteella muodostetaan sivuston lähdekoodi sisältäen mm. HTML- ja CSS-koodia. Lähdekoodiin lisätään kuvia ja grafiikkaa. Yleensä tässä vaiheessa tehdään ensimmäinen versio myös tekstistä, mikä auttaa tekemään verkkosivustosta jo sen alkuvaiheessa käytettävyydeltään hyvän. Myös kuvat liitetään tässä vaiheessa sivustolle. Kuvassa 4 näkyy 1.versio euranenergia.fi sivustolle tulevista teksteistä. Teen muistiinpanoja heti ensimmäisessä asiakastapaamisessa, jolloin projektin

11 11 kohteena olevasta yrityksestä muodostuu syvällisempi kuva jo projektin alkuvaiheessa. Kuva 4. Tekstejä sivustolle euranenergia.fi Yleensä tässä vaiheessa tarvitaan myös logo verkkosivuille. Asiakkaalla voi olla logo valmiina, mutta aloittelevalla yrityksellä ei aina läheskään ole logoa. Tässä tapauksessa voidaan käyttää esim. Photoshop-ohjelmalla tehtyä teksti-logoa. Euran Energian tapauksessa halusin kokeilla uutta työskentelytapaa. Hain logolle tekijän Getafreelancer.com sivuston välityksellä. Sieltä löysin logolle graafikon, jonka kanssa suunnittelin yhteistyössä Euran Energia Oy:lle logon. Logo näkyy seuraavalla sivulle kuvassa 5. Verkkosivustolla euranenergia.fi näkyy tällä hetkellä kaksi logoa. Suunnittelemani tekstilogo näky joka sivulla sekä alla oleva logo vain yritys- sivulla.

12 12 Kuva 5. Euran Energia Oy:n logo Verkkosivuston valmistusprosessin kahdeksas vaihe voidaan jakaa karkeasti yhteentoista eri työtehtävään: 1. Sivustontaiton ( ns.taulukon) ja taustan valmistus layoutin mukaisesti 2. Navigoinnin (menun) suunnittelu ja valmistus Layoutin mukaiseksi 3. Logon lisääminen 4. Iskulauseen tai sloganin lisäys 5. Sisällön ja tekstien lisääminen ja sopivan fontin valitseminen (jos ei määritelty ennakkosuunnitelmissa) sivuille 6. Kuvien ja videoiden yms. lisääminen sivustolle 7. Sisäinen linkitys 8. Sivuston muokkaus hakukoneystävälliseksi 9. Sivustokartan lisääminen 10. Lopullinen sivuston muokkaus ja tyylien yhteensovittaminen, voivat poiketa alkuperäisestä layoutista

13 Sivuston lähdekoodin testaus ja validointi XHTML- ja CSSstandardien mukaiseksi ja kaikille yleisimille web-selaimille soveltuksi Verkkosivuston valmistusprosessin yhdeksännessä vaiheessa on vuorossa verkkosivuston julkaisu. Valmis verkkosivusto siirretään FTP-yhteyden avulla palvelimelle, niissä tapauksissa joissa verkkosivua ei ole rakennettu suoraan internettiin. Julkaisun jälkeenkin on sivuston toimivuutta hyvä testailla eri selaimilla ja jos mahdollista myös eri tietokoneilla. 2.1 Mikroyrityksen ja pienen yhdistyksen kotisivun hinta Valmistusprosessi päätyy laskun ja loppuraportin kirjoittamiseen, joka on prosessin viimeinen ja 10. vaihe. Tilanteissa joissa lasku on yksityiskohtainen sisältäen kaikki toimitusprosessin työvaiheet, ei loppuraporttia välttämättä tarvitse kirjoittaa. Loppuraportin kirjoittaminen kuitenkin auttaa kehittämään sivustoprojekteja jatkossa sekä arvioimaan omaa työskentelyä ja ajankäyttöä toimitusprosessissa. Verkkosivuston valmistusprojektin kesto riippuu tietysti täysin toteuttavasta sivustosta sekä asiakkaasta. Sivustoprojektin loppuun vieminen mikroyrityksen tai pienen yhdistyksen kohdalla vie tuntia, riippuen hyvin paljon verkkosivustosta ja asiakkaasta. Verkkosivuston valmistusprosessi vie ajasta noin 50 % - 60%, loppuaika kuluu muihin projektin liittyviin töihin esim. palavereihin, matkoihin, puheluihin jne.. Tuntiveloituksen ollessa 50 euroa tunnissa verkkosivuston nettohinnaksi hinnaksi muodostuu vähintään 1000 euroa ilman palvelin- ja verkkotunnuskuluja.

14 14 Valitettavasti käytännössä mikroyrityksen ja pienen yhdistyksen verkkosivuston markkinahinta on painunut alle viidensadan euron. Alalla vallitseva epäterve kilpailu ajaakin alalla toimivat yrittäjä haastavan tilanteen eteen, kannattava yritystoiminta pelkästään verkkosivustoja valmistamalla on todella vaikeaa siitäkin huolimatta, että tuote on kunnossa. 2.2 Pohdintaa verkkosivuston valmistusprosessista Verkkosivuston valmistus- tai päivitysprosessi on luonteeltaan dynaaminen. Prosessille on ominaista, että suunnitelmat ja tavoitteet vaihtuvat prosessin aikana. Muutoksia edellä mainituissa asioissa prosessin aikana ei tule nähdä negatiivisena asiana, vaan ne ilmentävät prosessin dynaamisuutta. Dynaamisuus mahdollistaa prosessin toteuttajalle sivustoa haluamaansa suuntaan. Tämä on kuitenkin mahdollista vain silloin, kun prosessin toteuttajalla on sellainen asema asiakkaaseen nähden, että hän voi tehdä päätöksiä asiakkaan puolesta. Päinvastaisessa tilanteessa prosessi toimii tehottomasti ja projekti venyy auttamattomasti. Verkkosivuston valmistus- tai päivitysprosessia ohjaa aina sivustosta tehty suunnitelma eli Layout (ruutusuunnitelma). Käytännössä nämä voivat olla hyvinkin vaatimattomia, mutta ne ovat kuitenkin aina olemassa. Tavanomainen verkkosivustoprojekti alkaa yleensä kysymyksellä: Miten verkkosivusto toteutetaan? Kysymys muotoutuu prosessin aikana aivan kuten sivuston layoutkin.

15 15 Alakysymyksiä muodostuu jo verkkosivustoprojektin alkuvaiheessa: Mikä on sivuston tarkoitus? Mitä sivustolla halutaan viestittää? Millä ohjelmointikielellä sivusto toteutetaan? Tarvitaanko sivustolla edistynyttä web-analytiikka ja kävijäseurantaa? Alakysymyksiä verkkosivustoprojektissa muodostuu jatkuvasti eivätkä ne lopu koskaan, koska verkkosivustoa voidaan kehittää loputtomasti. Hyvä ja kattava suunnittelu ja kirjallinen suunnitelma edesauttaa tasokkaan verkkosivuston tekemistä. Avainasemassa on myös verkkosivuston tekijän osaaminen. Vaatimattoman verkkosivuston tekee kuka vain hakemalla tarvittavat ohjeet vaikkapa internetistä. Lisäksi nykyään on useita erilaisia kotisivukoneita, joilla verkkosivuston pystyy valmistamaan hyvinkin vaatimattomilla taidoilla. Kaikin puolin laadukkaasti toteutun verkkosivuston tekee hyvin harva (suhteessa verrattuna ensiksi kuvattuun tilanteseen). Kun sivuston taustalle tarvitaan julkaisujärjestelmä niin taas osa joukosta tippuu pois. Kun vaatimuksiin lisätään vielä verkkosivustolle välttämätön sisällöntuotanto niin jäljelle jäävä joukko on hyvin pieni. Tästä päästään johtopäätökseen, että laadukkaan verkkosivuston tekeminen vaatii monen ammattilaisen yhteistyötä. Toimiva ja laadukas verkkosivusto on kuin elokuvan tekeminen, johon tarvitaan tarkat tuotantosuunnitelmat, käsikirjoitus sekä monen ammattilaisen työpanos. Verkkosivuston laatuun vaikuttavaa se: miten projektiin osallistuvat henkilöt pystyvät tekemään yhteistyötä. Myös asiakas pystyy vaikuttamaan tuotokseen toimittamalla korkealaatuisia materiaaleja verkkosivuston toimittajalle. Verkkosivuston tekeminen vaatii runsaasti työtä. Dataa pitää käsitellä monin eri tavoin ennen kuin se on julkaisukelpoista. Jos asiakkaan sitoutuminen projektiin on

16 16 heikkoa, turhauttaa se sivustoa työstävät henkilöt ja asiakkaan käytettävissä olevat resurssit valuvat osittain hukkaan.

17 17 3 PROJEKTINHALLINTA VERKKOSIVUJEN VALMISTUKSESSA Suurin osa verkkosivustoprojektin viestinnästä hoidetaan sähköisesti muiden projektissa mukana olevien tahojen kanssa. Verkkosivustoprojektien läpivieminen tehokkaasti ja joustavasti vaatii yrityksen tarpeen huomioon ottavien sähköisten projektinhallintatyökalujen kehittämistä. Bittipaja.fi yrityksen alkuaikoina materiaalit toimitettiin sähköpostien liitteenä ja sähköposilaatikosta muodostui työkalu projektinhallintaan. Tilaongelma pakotti kuitenkin siirtymään FTP-yhteydellä päivitettäviin verkkokansioihin. Tämä välivaihe ei kuitenkaan kestänyt kauan koska nyt oli syntynyt kaksi päällekkäistä järjestelmää, sähköpostilaatikko ja FTP-kansiot. Tämän takia siirryimme takaisin sähköpostiin, koska sähköposti mahdollistaa ainakin tietyn määrän datan varastointia ja kuitenkin sähköposti on aivan välttämätön verkkosivusto projekteissa. Sähköposilaatikkoa kehitettiin edelleen projektinhallinta työkaluna niin, että jokaisella teemalle ja asiakkaalle luotiin oma kansio. Kuvassa 6 näkyy yksi tuntikortti verkkosivustoprojektista euranenergia.fi. Kuva 6. Tuntikortti euranenergia.fi

18 18 Sähköpostiolaatikosta siirryttiin edelleen Horde-ohjelmaan joka mahdollistaa myös projektien aikataulutuksen ja tehtävänjaon. Hordesta löytyy myös mm. muistiinpanot ja kalenteri. Hordeen on myös integroitu sähköposti. Alla olevassa kuvassa 7 näkyy Horden hallintapaneeli. Kuva 7. Horden hallintapaneeli Verkkosivustoprojektissa teoria ja data tukevat toisiaan. Toisen tekijän puuttuminen vaikuttaa verkkosivuston laatuun. Teorian tehtävänä ei ole tarkoitus tehdä

19 19 verkkosivustoprojektista kankeaa, vaan tuoda kiinnostavia asioita ja tekijöitä mukaan verkkosivusto projekteihin. Jatkuva oppiminen on kaiken A ja O verkkosivustojen tuotannossa. 3.1 Työskentelytapa verkkosivusto projektissa Verkkosivuston tekemiseen liittyy paljon pieniä asioita ja suurempia kokonaisuuksia, joiden toteuttamiseen tarvitaan yleensä asiakkaan päätös. Monesti saa sen käsityksen, että asiakkaalle pitää antaa eri vaihtoehtoja, miten joku asia toteutetaan verkkosivustolla. Usein todetaan, että asiakkaalle tulee tarjota esimerkiksi kolme ehdotusta verkkosivuston layoutiksi, josta asiakas saa valita mieleisensä. Henkilökohtaisesti työskentelen eri tavalla. Päätän asiakkaan puolesta kaikki verkkosivuston käytettävyyteen, layouttiin ja tekniikkaan liittyen. Otan toki palautetta vastaan ja asiakysymyksissä kuuntelen asiakasta. Koen, että sanelemalla asiakkaalle miten verkkosivusto toteutetaan päästään paremmin ja tehokkaamin laadukkaseen lopputulokseen. Toisaalta koen, että minulla on siihen oikeus niin kauan kuin osaamiseni ylittää asiakkaan osaamisen. Koen, että liian monen vaihtoehdon antaminen asiakkaalle on haitallista ja tähän ei ole varaa tehokkaasti toteutussa verkkosivustoprojektissa.

20 20 4 HENKILÖKOHTAINEN NÄYTTÖSUUNNITELMA Tutkinnon suorittaja: Jussi Tuominen. Näytön suorituspaikka ja ajankohta: Eurajoen Kristillinen opisto, Henkilökohtainen näyttösuunnitelma jakaantuu kolmeen osaan: 1) Verkkoviestinnän suunnittelu ja ilmaisu, 2) Verkkoviestinnän työvälineet ja menetelmät ja 3) Verkkoviestinnän tuotantoprosessit ja ympäristö. 4.1 VERKKOVIESTINNÄN SUUNNITTELU JA ILMAISU Arviointikohde ja kriteerit Käsikirjoitusprosessi Osaa toteuttaa riittävän tarkkoja, selkeitä ja ymmärrettäviä käsikirjoituksia, joista ilmenee tuotannon käyttötarkoitus. Osaa tuottaa asiatekstiä verkkokäyttöön. Käyttöliittymäsuunnittelu Osaa suunnitella viestintätuotteelle teknisesti toimivan ja visuaalisesti tarkoituksenmukaisen ulkoasun ja käyttöliittymän, jossa on huomioitu tuotteen tai palvelun käyttötarkoitus, kohderyhmä ja vuorovaikutteisuus. Osaa havainnollistaa suunnitelmanselkeällä tavalla.

21 21 Rakennesuunnittelu Osaa suunnitella viestintätuotteelle selkeän, perustellun ja teknisesti toimivan rakenteen ja informaatio-arkkitehtuurin. Osaa ottaa suunnittelussa huomioon tuotteen käytettävyyden sekä ylläpidon ja päivitettävyyden. 4.2 Näyttöaineisto, työtehtävät Asiakkaan tilaaman verkkosivuston suunnittelu: Käyttöliittymäsuunnitelma ja sen esittely asiakkaalle Ruutusuunnitelma ja sen esittely asiakkaalle Asiakkaalta saadun materiaalin ryhmittely ja jäsentäminen verkkosivuston suunnitelmaan Kuvauksen suunnittelu 4.3 VERKKOVIESTINNÄN TYÖMENETELMÄT JA VÄLINEET 4.4 Arviointikohde ja kriteerit Laitteiden ja ohjelmien käyttö Osaa käyttää työprosessin eri vaiheissa vaadittuja laitteita ja ohjelmia. Osaa käyttää sopivia ohjelmia still- ja liikkuvan kuvan käsittelyyn, tekstinkäsittelyyn, äänenkäsittelyyn, koostamiseen ja dokumentointiin. Osaa käyttää tarvittavia pakkaus- ja tallennustapoja. Asiakkaan tilaaman www-sivuston toteutusprojektiin osallistuminen.

22 22 Tietotekniikan ja ohjelmoinnin perusteet Osaa tietotekniikan ja ohjelmoinnin perusteet Omantyön merkitys osana tuotantoa Osaa analysoida omaa työtään ja arvioida oman työnsä merkityksen osana tuotantoprosessia. Osaa ammattimaiset työmenetelmät, alan ammattisanaston, selkeän havainnollistamisen ja tuotannon dokumentoinnin. Osaa tulkita kuvakäsikirjoituksia ja konseptikuvituksia. 4.5 Näyttöaineisto, työtehtävät Verkkotunnuksen varaaminen Kotisivutilan hankkiminen Layoutin valmistaminen Asiakkaalta saadun materiaalin ryhmittely ja jäsentäminen www-sivuille, tekstimateriaalin luominen tarvittaessa Digikuvaus Kuvankäsittely Sivuston siirto palvelimelle ja julkaiseminen 4.6 VERKKOVIESTINNÄN TUOTANTOPROSESSIT JA -YMPÄRISTÖ Verkkoviestinnässä voidaan käyttää monia erilaisia ohjelmistoja, tulos ei kuitenkaan ole ohjelmistosta riippuvainen. Aivan samanlainen tulos syntyy esimerkiksi Photoshopilla tai Gimp-ohjelmalla (ilmainen kuvankäsittely ohjelma). AVAT 2009-

23 23 linjalla olemma käyttäneet aktiivisesti Adoben ohjelmistoja. Eri kursseilla olemme käyttäneet mm. seuraavia ohjelmia: InDesign CS4, Photoshop CS4, Illustrator CS4, Flash CS4 Professional, Dreamweaver CS4, Acrobat Professional ja Adobe Bridge CS4 Kotona olen työskenellyt Adoben Adobe Creative Suite Design Premium ohjelmistopaketilla. Se sisältää seuraavat ohjelmat: InDesign CS4, Photoshop CS4 Extended, Illustrator CS4, Flash CS4 Professional, Dreamweaver CS4, Acrobat Professional, Adobe Bridge CS4, Version Cue CS4, Adobe Device Central CS4, Adobe Stock Photos, Acrobat Connect, Adobe Fireworks CS4. AVAT 2009 kursseilla vaadittuja oppimistehtäviä ja harjoituksia olen tehnyt mm. seuraavilla ohjelmilla: InDesign CS4, Photoshop CS4 Extended, Illustrator CS4, Flash CS4 Professional, Dreamweaver CS4, Adobe Bridge CS4 ja Adobe Video Premium Ennen opiskelujeni aloittamista olin pääsääntöiseti käyttänyt Dreamweaver-ohjelmaa ja erilaisia kuvankäsittelyohjelmia. Käytännöntyössä erilaisissa verkkosivusto projekteissa tulen todennäköisesti työskentelemään eniten seuraavilla ohjelmilla: Photoshop CS4, Dreamweaver CS4, Adobe Bridge CS4. Mielestäni nämä ohjelmistot ovat kaikkien keskeimmät ja tehokkaimmat työkalut verkkoviestinässä Windows-ympäristössä. Edellä mainituilla ohjelmistoilla saadaan aikaan hienoja verkkosivuja tehokkaasti. Välttämättä ohjelmistot eivät tarvitse olla juuri edellä mainitut ohjelmistot. Mielestäni, verkkosivuston valmistusprosessissa tarvitaan ohjelmistot, joilla pystyy tehokkaasti täyttämään seuraavat vaatimukset: HTML- X(HTML)- ja PHP-editori, FTP-yhteysohjelma, kuvankäsittelyohjelma sekä kuvienlajittelu- ja arkistointityökalu.

24 24 Esimerkiksi Flashin-ohjelmien avulla voidaan luoda varmasti näyttävämpiä sivuja, mutta näen asian niin Flash itsessään on niin vaativa osa-alue, että se vie resursseja muusta osaamisesta. Flash-tekniikkaan liittyy lisäksi muita ongelmia liittyen selaimiin ja hakukoneisiin sen enempää näihin menemättä. Tehokas prosessi vaati toimivat työkalut, työkaluja ei voi olla kuitenkaan liikaa, koska se vaikeuttaa prosessin hallintaa. 4.7 Arviointikohde ja kriteerit Tuotannon hallinta Osaa suunnitella, toteuttaa ja testata viestintätuotteita eri käyttöympäristöissä. Tietää osuutensa koko tuotantoprosessissa ja osaa työskennellä itsenäisesti. Tietää tuotannon eri vaiheet ja työtehtävät. Ymmärtää viestinnän eettisiä kysymyksiä ja niiden vaikutusta omaan työhönsä. Ymmärtää viestintäalan toiminnan yhteiskunnassa. Tuotantoprojektiin osallistuminen, asiakkaan tilaamat www-sivut. Vastuulliset osat www-sivuston suunnittelussa, toteutuksessa ja julkaisemisessa. Toisen ryhmän jäsenen ohjeistaminen toteuttamaan sisältösivuja mallisivun mukaisesti. Tuotantoprojektin kuvaus: projektisuunnitelma, jonka liitteinä aikataulu ja kustannusarvio sekä kuvaus projektin organisaatiosta. Tuotantoprojektien hallinta

25 25 Osaa laatia tuotannolle aikataulun sekä resurssi- ja kustannusarvion. Osaa raportoida työnjohdolle. Tuntee tarjous- ja tuotantosopimuskäytännöt ja tekijänoikeuslainsäädännön Osaa tuottaa selkeää työhönsä liittyvää kirjallista materiaalia. Osaa esittää asiansa ymmärrettävästi asiakkaalle, työnantajalle ja muille työyhteisön jäsenille Englanninkielen osaaminen Ymmärtää englanninkielisiä työhönsä liittyviä asiakirjoja, käyttö- ja ylläpito-ohjeita ja tiedotusluonteista tekstiä. Osaa laatia englanninkielisen ansioluettelon ja kuvailla omaa ammattiosaamistaan englanniksi. Julkaisukanavan ja tallenus- ja jakelumuotojen valinta Tuntee julkaisukanavien eroja ja merkityksiä. Osaa siirtää valmiin ja testatun tuotteen jakelukanavaan. hallitsee työtiedostojen versionhallinnan. Hallitsee oikeiden tallennus- ja jakelumuotojen käyttämisen eri medioissa tuntee keskeisimmät tiedostomuodot. 4.8 Näyttöaineisto, työtehtävät Käyttöliittymäsuunnitelma ja sen esittely asiakkaalle Ruutusuunnitelma ja sen esittely asiakkaalle Asiakkaalta saadun materiaalin ryhmittely ja jäsentäminen verkkosivuston suunnitelmaan Verkkosivusto projektin loppuraportti Kuvauksen suunnittelu

26 26 Tarjouksen tekeminen asiakkaalle Tuotantosopimus Englanninkielinen CV Englanninkielisen ohjelmien, tiedostojen, foorumien jne. käyttäminen päivittäin

27 27 5 YHTEENVETO Verkkoviestinnän opiskelu on haastavaa ja vaativaa työtä, jossa korostuu käytännön läheisyys. Tekemällä ja toistamalla teoria muuntuu taidoiksi. Web-designerin taidot ovat monipuolisia, jotta voit tehdä asioita ammattimaisesti, tulee sinun hallita useita erilaisia ohjelmia sekä tuntea vähintään HTML-kielen perusteet. Syvälliseen ymmärtämiseen tarvitaan monen vuoden kokemus sekä jatkuvaa oppimishalua ja uusien asioiden tutkimista. Verkkosivusto projekteissa asiat eivät perustu, koskaan yhteen tekijään vaan taustalla on aina lukuisia tekijöitä. HTML-kielen asema on keskeinen web-designerin työssä. Ilman HTML-kieltä ei voi tuottaa materiaalia internettiin. Tämän tekstin lukijat saattavat ajatella, että miksi kirjoittaa näin laaja loppuraporttia näyttötutkintoon, koska paljon vähempikin olisi riittänyt. Tämän kirjoitusprosessin aikana minulla on ollut kolme tavoitetta. Dokumentoimalla verkkosivusto projektiin liittyviä asioita, pystyn tehostamaan edelleen Bittipaja.fi yrityksen verkkosivuston valmistusprosessia. Tämä on ensisijaisen tärkeää, koska menestyminen hyvin kilpailuilla markkinoilla vaatii tehokkaan valmistusprosessin. Tehokkaalla verkkosivuston valmistusprosessilla pystytään parantamaan yrityksen kannattavuutta. Toinen tavoite minulla on ollut kirjoittaa asiakkaille verkkosivuston valmistusprojektia kuvaava dokumentti. Toivon mukaan tämän dokumentin avulla saan myös asiakkaille viestittyä paremmin heidän asemaa verkkosivustoprojektissa, joka omalta osaltaa tehostaa verkkosivuston valmistusprosessia.

28 28 Kolmas tavoite oli kirjoittaa riittävän selkeä raportti, josta jokainen asiasta kiinnostunut voi löytää ideoita oman työnsä tehostamiseksi. Tulen julkaisemaan tämän raporin lyheltynä Bittipajan blogissa. Tavoitteena on tietysti jatkossakin aktiivisesti kehittää verkkosivuston valmistusprosessia.

29 Jussi Timo Iisak Tuominen CURRICULUM VITAE Männistönkatu 2 as Rauma PERSON Name Birthdate / Birth place Jussi Tuominen / Lappi EDUCATION Master of Science, Economics and Business Administration, University of Oulu Tradenome, Satakunta Polytechnic Upper secondary school, Uotilanrinteen Lukio JOB EXPERIENCE Surveyor (inspector of goods) Bureau Veritas Webmaster Osuuskunta PPT continue continue Office assistant Tuomisen Sepänliike Maintenance and cleaning Tuomisen Sepänliike part time job 315 h, 2002 School assistant Town of Turku Worker in production, Tuomisen Sepänliike Summerjobs 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 Assistant in kindergarden, Town of Turku COURSES Network communication and multimedia courses Eurajoki Christian Folk High School Law courses West-Finland College Educational science Open University of Turku 12 credits

HENKILÖKOHTAINEN NÄYTTÖSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN NÄYTTÖSUUNNITELMA HENKILÖKOHTAINEN NÄYTTÖSUUNNITELMA Jani Niemi Eurajoen kristillinen opisto Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto 1 JOHDANTO...1 2 VERKKOVIESTINNÄN SUUNNITTELU JA ILMAISU...2 2.1 Käsikirjoitusprosessi...2

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN SUUNNITELMA VERKKOVIESTINNÄN SUUNNITTELU JA ILMAISU

HENKILÖKOHTAINEN SUUNNITELMA VERKKOVIESTINNÄN SUUNNITTELU JA ILMAISU HENKILÖKOHTAINEN SUUNNITELMA VERKKOVIESTINNÄN SUUNNITTELU JA ILMAISU Emilia Ketola Eurajoen kristillinen opisto Avat 2015-2016 1 Johdanto... 3 2 Käsikirjoitusprosessi... 4 3 Käyttöliittymäsuunnittelu...

Lisätiedot

Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut

Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut Ajattele ennen kuin toimit Ei kannata lähteä suinpäin nettisivuja rakentamaan. Hyvin suunniteltu on enemmän kuin puoliksi tehty. Muuten voi käydä niin, että voit

Lisätiedot

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI

Lisätiedot

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus Asiakas ja tavoite Heikieli on vuonna 2015 perustettu yhden hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa käännös- ja oikolukupalveluita englannista ja saksasta suomeksi. Freelance-kääntäjiä on Suomessa paljon,

Lisätiedot

Oy Karltek Ltd internet-sivujen uusiminen. Eveliina Aaltonen

Oy Karltek Ltd internet-sivujen uusiminen. Eveliina Aaltonen Oy Karltek Ltd internet-sivujen uusiminen Eveliina Aaltonen Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto Eurajoen kristillinen opisto, 2015 1 ASIAKAS JA PROJEKTI... 3 1.1 Asiakas...3 1.2 Projektin kuvaus...3

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

Ammattijärjestäjä Aulasvuori Www-projektin kuvaus

Ammattijärjestäjä Aulasvuori Www-projektin kuvaus Ammattijärjestäjä Aulasvuori Www-projektin kuvaus Minne Seppälä Avat 2014 Dokumentaatio 1 PROJEKTIN KUVAUS... 3 1.1 Projektin aloitus... 3 1.2 Aikataulu... 4 1.3 Kustannusarvio... 4 2 ULKOASU... 5 2.1

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

Etikettien suunnittelu. Kuka ja millä välineillä? Tiina Myllymäki

Etikettien suunnittelu. Kuka ja millä välineillä? Tiina Myllymäki Etikettien suunnittelu Kuka ja millä välineillä? Tiina Myllymäki Myyvä etiketti syntyy tilaajan ja suunnittelijan yhteistyönä Toimeksiannon sisällön määrittelyä varten käydään keskustelu työn taustasta

Lisätiedot

Henkilökohtainen näyttösuunnitelma Verkkoviestinnän osaamisala

Henkilökohtainen näyttösuunnitelma Verkkoviestinnän osaamisala Henkilökohtainen näyttösuunnitelma Verkkoviestinnän osaamisala Eveliina Aaltonen Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto Eurajoen kristillinen opisto, 2015 1 VERKKOVIESTINNÄN SUUNNITTELU JA ILMAISU...

Lisätiedot

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN. 22.9.2015 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN. 22.9.2015 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 22.9.2015 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus Olipa yhdistyksen asia, kohderyhmä tai kanava mikä tahansa, viestinnässä keskeistä on yhdenmukaisuus: - yhtenäisyys

Lisätiedot

PROJEKTIDOKUMENTAATIO PARTURI-KAMPAAJA HIUSKASTANJA. Eurajoen kristillinen opisto Media-ala Mia Salminen

PROJEKTIDOKUMENTAATIO PARTURI-KAMPAAJA HIUSKASTANJA. Eurajoen kristillinen opisto Media-ala Mia Salminen PROJEKTIDOKUMENTAATIO PARTURI-KAMPAAJA HIUSKASTANJA Eurajoen kristillinen opisto Media-ala 2016 2017 Mia Salminen 1 SYNOPSIS PROJEKTISTA... 3 1.1 Rakennesuunnitelma... 3 1.2 Sivun rakenne... 5 1.3 Grafiikka...

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

Veistämö Knaapi. Projektidokumentaatio

Veistämö Knaapi. Projektidokumentaatio Veistämö Knaapi Projektidokumentaatio 2015 1 Sisällysluettelo 1 Esittely... 3 1.1 Idea/Tarve... 3 1.2 Synopsis/ Projektin kuvaus... 3 1.3 Aikataulutus ja kustannusarvio... 4 2 Suunnittelu... 6 2.1 Banneri

Lisätiedot

Fi-verkkotunnus luotettava ja suomalainen

Fi-verkkotunnus luotettava ja suomalainen Fi-verkkotunnus luotettava ja suomalainen Oma yritys 2012 Juhani Juselius Internetin osoitteistopuu. gtld.com.net.mobi....pφ مصر..uk cctld.de.se.fi -suomalainen -luotettava.co.uk.gv.uk yritys.fi yritys.co.uk

Lisätiedot

ecome Markkinoiden kehittynein julkaisujärjestelmä

ecome Markkinoiden kehittynein julkaisujärjestelmä ecome Ecome Finland Oy Itämerenkatu 3 p. 020 7749 580 00180 Helsinki p. 020 7749 585 Suomi - Finland ecome@ecome.fi y. 2193874-3 www.ecome.fi Ecome-järjestelmä pähkinänkuoressa Ecome on suomalaisen yhtiön

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje Sisältö 1 Verkon pääkäyttäjä (Network Admin)...3 2 Verkonhallinta...3 2.1 Navigointi verkonhallintaan...3 2.2 Sivustot...3 2.1 Sivustojen toiminnot...4 2.3 Sivuston

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

FENG OFFICE -PROJEKTINHALLINTATYÖKALU

FENG OFFICE -PROJEKTINHALLINTATYÖKALU 1(5) FENG OFFICE -PROJEKTINHALLINTATYÖKALU Verkkoprojektissa tarkoituksenmukaisen projektinhallintatyökalun käyttö vähentää viestintään kuluvaa työaikaa merkittävästi, kun projektin osapuolilla on reaaliaikainen

Lisätiedot

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21)

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21) Oppilaan opas Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy Versio 0.2 (2008-01-21) Versio Päivämäärä Kuvaus 0.1 2005-01-16 Ensimmäinen versio. 0.2 2008-01-21 Korjattu kuvatiedostojen maksimiresoluutio ja muutamia

Lisätiedot

MmK PHOTO. Projektidokumentaatio

MmK PHOTO. Projektidokumentaatio MmK PHOTO Projektidokumentaatio 2015 1 Sisällysluettelo 1 Esittely... 3 1.1 Idea/Tarve... 3 1.2 Synopsis/ Projektin kuvaus... 3 1.3 Aikataulutus ja kustannusarvio... 4 2 Suunnittelu... 6 2.1 Banneri ja

Lisätiedot

Yksityiskohtaiset ohjeet. TwinSpacen käyttäminen

Yksityiskohtaiset ohjeet. TwinSpacen käyttäminen Yksityiskohtaiset ohjeet TwinSpacen käyttäminen Profiilin päivittäminen...3 Opettajien ja vierailijoiden kutsuminen TwinSpaceen...4 Oppilaiden kutsuminen TwinSpaceen...7 Blogin lisääminen TwinSpacen Harjoituksiin...10

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämä tieto- ja viestintätekniikan oppikirja on päivitetty versio vuonna 2007 julkaisemastani Tieto- ja viestintätekniikka -oppikirjasta. Päivityksessä kirjan sisällöt on ajantasaistettu ja samalla

Lisätiedot

Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa

Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa Paikka Savonlinnan ammatti ja aikuisopisto Pohjolankatu 4 6, Savonlinna Hinta 80 euroa/osallistuja, sisältää 20 h Koulutuspäivän kesto 5 tuntia, klo 10:00 15:00 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot

Käyttöliittymä ja tuotantokäsikirjoitus. Heini Puuska

Käyttöliittymä ja tuotantokäsikirjoitus. Heini Puuska Käyttöliittymä ja tuotantokäsikirjoitus Heini Puuska Sisältö 1 Käyttöliittymä... 1 2 Tuotantokäsikirjoitus... 2 2.1 Kurssin esittely... 2 2.2 Oppimistehtävä 1... 2 2.3 Oppimistehtävä 2... 2 2.4 Reflektio

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET. kevät ja syksy 2017

AVOIMET KOULUTUKSET. kevät ja syksy 2017 AVOIMET KOULUTUKSET kevät ja syksy 2017 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH. 030 670 5320 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI TERVETULOA KOULUTUKSIIN! Löydät koulutustarjontamme

Lisätiedot

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti.

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti. TARKENNETTU OPINTOKUVAUS Tutkinnon osa: 10 ov Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: tuottaminen 6 ov Työssäoppiminen 4 ov Opinto: Työssäoppiminen 4 ov Tavoitteet: Opiskelija osaa kartoittaa sähköisten liiketoiminnan

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET. syksy 2017 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17)

AVOIMET KOULUTUKSET. syksy 2017 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17) AVOIMET KOULUTUKSET syksy 2017 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH. 030 670 5320 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI TERVETULOA KOULUTUKSIIN! Löydät koulutustarjontamme oheisesta

Lisätiedot

PERUSTA VERKKOKAUPPA. info@cimacuu.net 044 0122 296 www.cimacuu.net

PERUSTA VERKKOKAUPPA. info@cimacuu.net 044 0122 296 www.cimacuu.net info@cimacuu.net 044 0122 296 www.cimacuu.net Valitse sopivin verkkokauppa. Postin ja Matkahuollon toimitusintegraatiot* *Postin ja Matkahuollon toimitusintegraatiot tekevät osoitekorttien ja seurantatunnusten

Lisätiedot

Tuloksia tehokkaalla markkinoinnilla. Heitä nurkkaan vaikeat suunnitelmat. Ala töihin ja mittaa työtäsi!

Tuloksia tehokkaalla markkinoinnilla. Heitä nurkkaan vaikeat suunnitelmat. Ala töihin ja mittaa työtäsi! Tuloksia tehokkaalla markkinoinnilla Heitä nurkkaan vaikeat suunnitelmat. Ala töihin ja mittaa työtäsi! Kokonaisuus Sähköisen markkinoinnin kehittäminen pitää sisällään kohderyhmän määrittelyn, selkeän

Lisätiedot

OSAAMISTODISTUS* Todistus Jupiter säätiössä valmennusjakson aikana tunnistetusta ja saavutetusta ammatillisesta osaamisesta

OSAAMISTODISTUS* Todistus Jupiter säätiössä valmennusjakson aikana tunnistetusta ja saavutetusta ammatillisesta osaamisesta OSAAMISTODISTUS* Todistus Jupiter säätiössä valmennusjakson aikana tunnistetusta ja saavutetusta ammatillisesta osaamisesta Nimi Ville Valmentautuja Henkilötunnus 031111-094W Valmennuksen järjestäjä Todistuksen

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin työn perustana olevan tiedon elinikäisen oppimisen avaintaidot. ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaitovaatimukset:

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Boolen operaattorit v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Boolen operaattorit v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Boolen operaattorit v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET. K-ryhmän etuhinnoin syksy 2017

AVOIMET KOULUTUKSET. K-ryhmän etuhinnoin syksy 2017 AVOIMET KOULUTUKSET K-ryhmän etuhinnoin syksy 2017 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH. 030 670 5320 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI TERVETULOA KOULUTUKSIIN! Löydät koulutustarjontamme

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

Portfolio OneNotessa

Portfolio OneNotessa Portfolio OneNotessa Mikä portfolio on ja miksi sitä on hyvä käyttää: Portfolio rakentuu opintojen aikana hankitun osaamisen, sen kuvaamisen ja itsereflektion kautta. Portfoliotyöskentelystä voidaan karkeasti

Lisätiedot

Osoitteena O365. Toimisto ja yhteydet pilvestä

Osoitteena O365. Toimisto ja yhteydet pilvestä Osoitteena O365 Toimisto ja yhteydet pilvestä Mitä sisältää O365 Tutut toimistotyökalut käytössäsi missä vain Uusimmat versiot aina mukanasi Ei kiinteitä kustannuksia Korkea käytettävyysaste Ei päivityksistä

Lisätiedot

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 14.4.2016 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus Viestintämme vaikuttaa suoraan siihen miten toimintamme nähdään, miten se kiinnostaa, herättää halun tulla mukaan!

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus)

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) 1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) Olette pomosi kanssa tarkastaneet asiakkaan tekemän ja sinun korjaaman suunnitelman ja tehneet oman versionsa siitä. Noudata siis tätä tekemäänne uutta

Lisätiedot

DigiReWork - digitaalisuus työelämän uudistajana

DigiReWork - digitaalisuus työelämän uudistajana DigiReWork - digitaalisuus työelämän uudistajana Googlen työkalut 7.11.2017 Google Nykyään osa 2015 perustettua emoyhtiötä Alphabet:ia Tunnettu sähköpostistaan gmail, selaimestaan Chrome sekä tietenkin

Lisätiedot

Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 1 WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 10.4.2015 Lounea Oy Tehdaskatu 6, 24100 Salo Puh. 029 707 00 Y-tunnus 0139471-8 www.lounea.fi Asiakaspalvelu 0800 303 00 Yrityspalvelu 0800 303 01 Myymälät 0800 303

Lisätiedot

206 Verkkosivun tuottaminen finaalitehtävät

206 Verkkosivun tuottaminen finaalitehtävät TAITAJA2013 Finaalitehtävä 1 (6) 206 Verkkosivun tuottaminen finaalitehtävät YLEISTÄ -lajin finaalitehtävissä kilpailijat päivittävät ennakkoon julkaistuna finaalitehtävänä olleen Ekoripe tmi luontoyrittäjän

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

Yksinkertaista. Me autamme. TM

Yksinkertaista. Me autamme. TM Yksinkertaista. Me autamme. TM Tuloksia tehokkaalla markkinoinnilla Heitä nurkkaan vaikeat suunnitelmat. Ala töihin ja mittaa työtäsi! Kokonaisuus Kohderyhmän kontaktitiedot Sähköisen markkinoinnin kehittäminen

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009 Verkkosivut perinteisesti Tanja Välisalo 11.2.2009 WWW-sivujen vieminen omaan kotisivutilaan yliopiston mikroverkossa https://salasana.jyu.fi Klikkaa painiketta Activate WWW Klikkaa painiketta Activate

Lisätiedot

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Purot.net Wiki Tutkielma Paavo Räisänen Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Sisällysluettelo 1: Esittely 2: Perustaminen 3: Uuden sivun luonti 4: Kuvien lisääminen 5: Linkin lisääminen 6: Lopuksi 1:

Lisätiedot

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Sisäinen - ja asiakasviestintä (5 ov) Opintojakson sisältö Sisäinen - ja asiakasviestintä ammattitaitovaatimus Mitä opiskelija osaa suoritettuaan tämän jakson

Lisätiedot

Laatu syntyy tekemällä

Laatu syntyy tekemällä Laatu syntyy tekemällä Toimivaa laadunhallintaa Yli 1000 toimitettua järjestelmää Suomessa yli 500 organisaatiota käyttää järjestelmää toimintojensa ohjaamiseen Tuotekehitys jatkunut vuodesta 1994 ja uusi

Lisätiedot

PROJEKTIDOKUMENTAATIO MONIPALVELU HALONEN

PROJEKTIDOKUMENTAATIO MONIPALVELU HALONEN PROJEKTIDOKUMENTAATIO MONIPALVELU HALONEN Jani Niemi Eurajoen kristillinen opisto Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto 1 ASIAKKAAN JA PROJEKTIN ESITTELY...1 1.1 Aikataulu...1 2 SUUNNITTELU...2 2.1

Lisätiedot

Just duunit. Kevät 2015

Just duunit. Kevät 2015 Just duunit Kevät 2015 Just duunit Mitä tehdään? Perustetaan yritys. Miten tehdään? Keksitään yritysidea. Perustetaan yritys. Laaditaan kirjallinen yrityssuunnitelma. Toteutetaan! Just duunit: Tavoite

Lisätiedot

Tavallista fiksumpaa markkinointia

Tavallista fiksumpaa markkinointia Tavallista fiksumpaa markkinointia Päivän agenda Hakukonemarkkinoinnin koulutus Ainoastaan hakukone- ja mobiilioptimoitu www-sivu toimii ja tehoaa Hakukonemarkkinointi: miksi ja miten? Mobiilimarkkinoinnin

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

Tilannetietoisuus läpinäkyvyys antaa välineet parempaan palveluun

Tilannetietoisuus läpinäkyvyys antaa välineet parempaan palveluun Tilannetietoisuus läpinäkyvyys antaa välineet parempaan palveluun l Yrityksen kumppanien yhteydenpidon lisääminen Janne Ohtonen, Enterprise Architect, Affecto Finland Oy Yit Yrityksen kumppaniverkosto

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

Sikarodut > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Sikarodut > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain 6.11.2006 Sikarodut > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien Valmis/

Lisätiedot

Verkkopokerijärjestelmä. Loppuraportti Ryhmä Kanat Ohjelmistotuotantoprojekti, syksy 2008

Verkkopokerijärjestelmä. Loppuraportti Ryhmä Kanat Ohjelmistotuotantoprojekti, syksy 2008 Verkkopokerijärjestelmä Loppuraportti Ryhmä Kanat Ohjelmistotuotantoprojekti, syksy 2008 Projektiryhmä Samuli Aalto-Setälä Jukka Kekälainen Jarno Kyykkä Mika Mielonen Mårten Smeds Otto Waltari Ohjaaja

Lisätiedot

Tarjoussuunnitteluun työkalu

Tarjoussuunnitteluun työkalu Aleksi Heimovesa, Iiro Hakkarainen, Jesse Honko Tarjoussuunnitteluun työkalu Metropolia Ammattikorkeakoulu Kone- ja tuotantotekniikka Projektisuunnitelma 16.1.2015 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Projektin tavoitteet

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET. syksy 2016 & kevät 2017

AVOIMET KOULUTUKSET. syksy 2016 & kevät 2017 AVOIMET KOULUTUKSET syksy 2016 & kevät 2017 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH. 030 670 5320 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI TERVETULOA KOULUTUKSIIN! Löydät koulutustarjontamme

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Talouspalvelut Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Kuvankäsittely. DigiReWork Annamari Mäenhovi Kati Nieminen

Kuvankäsittely. DigiReWork Annamari Mäenhovi Kati Nieminen Kuvankäsittely DigiReWork 14.11.2017 Annamari Mäenhovi Kati Nieminen Työpajan sisältö Valokuvaamisen karkeat perusteet Kuvien ottamisen ja käyttämisen laillisuus Digitaalinen kuva Erityisvaatimukset alustoille

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10

MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10 MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10 340110 TIETOTEKNIIKKA TUTUKSI JATKOKURSSI SENIORIT C ma 13.00-15.15 7.1.2013-11.2.2013, 18 oppituntia Varttuneen aikuisen kattava tietokonekurssi, jolla

Lisätiedot

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä:

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä: TypingMaster Online asiakaskyselyn tulokset Järjestimme toukokuussa asiakkaillemme asiakaskyselyn. Vastauksia tuli yhteensä 12 kappaletta, ja saimme paljon arvokasta lisätietoa ohjelman käytöstä. Kiitämme

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET. syksy 2016 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17)

AVOIMET KOULUTUKSET. syksy 2016 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17) AVOIMET KOULUTUKSET syksy 2016 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH. 030 670 5320 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI TERVETULOA KOULUTUKSIIN! Löydät koulutustarjontamme oheisesta

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 %

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

Lahden, Pohjois Karjalan ja Kemi Tornion AMK Effective Reading > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Lahden, Pohjois Karjalan ja Kemi Tornion AMK Effective Reading > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Lahden, Pohjois Karjalan ja Kemi Tornion AMK Effective Reading > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu Elina Lappalainen & Pia Perälä Suunnittelemamme käsityön kokonaisuuden teemana on joulu. Projekti on suunniteltu kuudesluokkalaisille. Projektin esittelyvaiheessa

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakoulu Seksuaaliterveyden edistäminen v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Virtuaaliammattikorkeakoulu Seksuaaliterveyden edistäminen v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Virtuaaliammattikorkeakoulu Seksuaaliterveyden edistäminen v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI

PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI Jani Niemi Eurajoen kristillinen opisto Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto 1 ASIAKKAAN JA PROJEKTIN ESITTELY...1 1.1 Aikataulu...1 2 SUUNNITTELU...2 2.1

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET. K-ryhmän etuhinnoin syksy 2016

AVOIMET KOULUTUKSET. K-ryhmän etuhinnoin syksy 2016 AVOIMET KOULUTUKSET K-ryhmän etuhinnoin syksy 2016 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH. 030 670 5320 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI TERVETULOA KOULUTUKSIIN! Löydät koulutustarjontamme

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET KEVÄT Itämerenkatu Helsinki Finland Tel (8)

AVOIMET KOULUTUKSET KEVÄT Itämerenkatu Helsinki Finland Tel (8) AVOIMET KOULUTUKSET KEVÄT 2018 1 (8) TERVETULOA KOULUTUKSIIN! Löydät koulutustarjontamme oheisesta taulukosta. Ilmoittautuminen Koulutukset järjestetään Wistecin tiloissa Helsingin Ruoholahdessa osoitteessa

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Toimisto ja yhteydet pilvestä

Elisa Toimisto 365. Toimisto ja yhteydet pilvestä Elisa Toimisto 365 Toimisto ja yhteydet pilvestä Elisa Toimisto 365 Tutut toimistotyökalut käytössäsi missä vain Uusimmat versiot aina mukanasi Ei kiinteitä kustannuksia Korkea käytettävyysaste Ei päivityksistä

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Villan keritseminen, karstaus ja kehrääminen v.0.5 > 80 % % % < 50 %

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Villan keritseminen, karstaus ja kehrääminen v.0.5 > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Villan keritseminen, karstaus ja kehrääminen v.0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

Yksilöllisen oppimisen menetelmä. Ville Aitlahti, @matikkamatskut, www.matikkamatskut.com

Yksilöllisen oppimisen menetelmä. Ville Aitlahti, @matikkamatskut, www.matikkamatskut.com Yksilöllisen oppimisen menetelmä Yksilöllisen oppimisen menetelmä Tarve menetelmän takana: http://youtu.be/dep6mcnbh_c Oman oppimisen omistaminen Opettajan tietyt raamit toiminnalle Oman oppimisen omistaminen

Lisätiedot

TYÖKALUJA & VINKKEJÄ YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN. 23.9.2014 Eija Eloranta

TYÖKALUJA & VINKKEJÄ YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN. 23.9.2014 Eija Eloranta TYÖKALUJA & VINKKEJÄ YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 23.9.2014 Eija Eloranta Yhdistyksen viestinnän tehtävänä: persoonallisuuden esilletuominen, erottautuminen, omaleimaisuus = mielenkiinnon herättäminen! Olipa

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka monivalinta aihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka monivalinta aihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka monivalinta aihio > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Miten toimit, kun löydät sopivan työpaikkailmoituksen? Lue ilmoitus huolellisesti läpi.

Miten toimit, kun löydät sopivan työpaikkailmoituksen? Lue ilmoitus huolellisesti läpi. Miten toimit, kun löydät sopivan työpaikkailmoituksen? Lue ilmoitus huolellisesti läpi. Selvitä ilmoituksesta pyydetäänkö sinua ottamaan yhteyttä: soittamalla, lähettämällä hakemus tai täyttämällä lomake.

Lisätiedot

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO Aiemmin hankitun osaamisen hyväksymiseksi osaksi opintoja Opiskelijan nimi Vuosikurssi ja suuntautumisvaihtoehto/ Yamk

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämän tieto- ja viestintätekniikan oppikirjan ensimmäinen versio (1. painos) syntyi vuonna 2006 Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitokselle tekemäni pro gradu -tutkielmani yhteydessä. Tutkimuksessani

Lisätiedot

IDEASTA TUOTTEEKSI: Suunnittelu, toteutus, testaus, tuotanto

IDEASTA TUOTTEEKSI: Suunnittelu, toteutus, testaus, tuotanto IDEASTA TUOTTEEKSI: Suunnittelu, toteutus, testaus, tuotanto 3.12.2012 Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Suomen Verkko-Opisto -hanke Suomen Verkko-Opisto 1 19.05.2011-31.12.2012 Taustojen selvitys,

Lisätiedot