Henkilökohtainen näyttösuunnitelma Verkkoviestinnän osaamisala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilökohtainen näyttösuunnitelma Verkkoviestinnän osaamisala"

Transkriptio

1 Henkilökohtainen näyttösuunnitelma Verkkoviestinnän osaamisala Eveliina Aaltonen Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto Eurajoen kristillinen opisto, 2015

2 1 VERKKOVIESTINNÄN SUUNNITTELU JA ILMAISU Käsikirjoitusprosessin eri vaiheet ja niiden vaikutukset koko tuotantoprosessiin Käyttöliittymä-, vuorovaikutus- ja käytettävyyssuunnittelun perusteiden huomioon ottaminen suunnittelussa Rakenne ja informaatioarkkitehtuurisuunnittelun perusteet ja niiden merkitys tuotantoprosessissa VERKKOVIESTINNÄN TYÖMENETELMÄT JA -VÄLINEET Ammattimaisessa käytössä olevien laitteisto- ja ohjelmistokokonaisuuksien käyttö Verkkoviestinnän tuotannon työmenetelmät ja laadukkaiden tuotteiden toteutus VERKKOVIESTINNÄN TUOTANTOPROSESSIT JA -YMPRIS- TÖ Digitaalisen viestintätuotteen tuotanto Ammatin yhteydessä tarvittavan englannin kielen hallitseminen Digitaalisen viestintätuotteen tuotannon suunnitteluun ja hallintaan liittyvät prosessit Julkaisukanavien erot ja tallennus- ja jakelumuotojen vaatimukset... 13

3 3 1 VERKKOVIESTINNÄN SUUNNITTELU JA ILMAISU 1.1 Käsikirjoitusprosessin eri vaiheet ja niiden vaikutukset koko tuotantoprosessiin Arvioinnin kohteet ja kriteerit: Tutkinnon suorittaja osaa toteuttaa riittävän tarkkoja, selkeitä ja ymmärrettäviä käsikirjoituksia, joista ilmenee tuotannon käyttötarkoitus. Kuten ammattinikkeessä jo sanotaan, tässä työssä suunnittelulla on suuri merkitys. Suunnittelijana teen ideoistani ja ajatuksistani käsikirjoituksen, josta ilmenee työn alla olevan projektin pääkohdat. Käsikirjoituksessa otan huomioon myös asiakkaan tarpeet ja toiveet. Käsikirjoitus sisältää selkeän kuvauksen muun muassa työn ulkoasusta, sisällöstä, projektin kulusta, aikataulutuksesta jne. Käsikirjoitus helpottaa minua suunnittelijana ja työn toteuttajana pitämään projektin punainen lanka hallusani sekä asiakasta saamaan projektista nopean kokonaiskuvan. Tällaisia laajempia käsikirjoituksia minulla oli esimerkiksi tehdessäni kymmenen vuotta osuuspankkien HIPPO-lehteä (materiaalit jäivät työnantajalleni, joten konkreettista aineistoa minulla ei ole näyttää). Nyt opiskeluaikana olen tehnyt yksinkertaisempia käsikirjoituksia, joissa on ollut mukana muun muassa ulkoasu, rautalankamallia navigaatioista/sisällöistä jne. Portfoliossani olevista projektidokumenteista (H2O Help to Orphans ja Oy Karltek Ltd) löytyy erinäistä kuvamateriaalia tekemistäni käsikirjoituksista. Arvioinnin kohteet ja kriteerit: Tutkinnon suorittaja osaa tuottaa asiatekstiä verkkokäyttöön. Olen aikaisemmin työssäni graafisena suunnittelijana kirjoittanut paljon tekstimateriaalia lähinnä painotuotteisiin. Osa näistä materiaaleista julkaistiin myös verkossa. Tällöin lyhensin ja muokkasin tekstit ja kuvamateriaalin verkkoon sopiviksi. Toisinaan kirjoitin tekstiä suoraan verkkokäyttöön. Työn kautta olen siis oppinut kirjoittamaan tekstiä ja myös verkkoon tulevan tekstin eron esimerkiksi painotuotteisiin tu-

4 4 levasta tekstistä (Esim. HIPPO-lehden artikkeleiden muokkaus hippo. fi:hin. Portfolion Printti-osiosta löytyy hieman tarkempaa selvitystä tästä). 1.2 Käyttöliittymä-, vuorovaikutus- ja käytettävyyssuunnittelun perusteiden huomioon ottaminen suunnittelussa Arvioinnin kohteet ja kriteerit: Tutkinnon suorittaja osaa suunnitella viestintätuotteelle teknisesti toimivan ja visuaalisesti tarkoituksenmukaisen ulkoasun ja käyttöliittymän, jossa on huomioitu tuotteen tai palvelun käyttötarkoitus, kohderyhmä ja vuorovaikutteisuus. Internet-sivustoa suunnitellessa otan huomioon mm. sivujen ulkoasun ja käytettävyyden. Rakenne, värit ja kuvitukset sekä sisällöt mietin sivuston pääkäyttäjäryhmää ajatellen. Aikaisemmassa työssäni kohderyhmänä olivat pääasiassa lapsiperheet (osuuspankkien HIPPO, Helsingin Helppi, Sokos Hotellien ja Rosson Onni Orava), mutta muitakin kohderyhmiä oli projektista riippuen (Helsingin kaupungin matkailuja kongressitoimiston aikuiskampanja, leiskausta löytyy portfoliostani Web design -osiosta). Suunnittelussa koetan asettua loppukäyttäjän asemaan. Toisinaan testaan ideoitani esimerkiksi vanhemmillani, jotka ovat jo eläkeiässä. Joskus asiat, jotka itselle ovat itsestään selviä, voivat toisille olla hyvinkin hankalia. Esimerkiksi linkitykset eli sivustossa liikkuminen ja yrityksen yhteystiedot pitää olla helposti löydettävissä ja ymmärrettävissä. Loppukäyttäjän lisäksi otan tietysti huomioon asiakkaan, jolle sivuja teen. Sivujen rakenne ja sisältö, saatava informaatio, jäsentyy sen mukaan, teenkö sivuja esimerkiksi yritykselle, joka tarjoaa matkailualan palveluita (Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimiston aikuiskampanja, leiskausta löytyy portfoliostani Web design -osiosta), tai yritykselle, joka myy ja asentaa ilmastointilaitteita (karltek.fi). Keskustelen myös heti projektin alussa asiakkaan kanssa siitä, miten tärkeänä hän kokee sivujensa näkyvyyden ja käytön mobiililaitteilla.

5 5 Arvioinnin kohteet ja kriteerit: Tutkinnon suorittaja osaa havainnollistaa suunnitelman selkeällä tavalla. Projektin käsikirjoitus ja suunnitelman havainnollistaminen käyvät käsi kädessä. Toisinaan teen sivuston rakenteesta niin sanotun rautalankamallin, toisinaan käytän sivuston navigaatiolistausta rakenteen kuvaamiseen, riippuen siitä, kuinka monta tasoa sivustolla on. Projektikohtaisesti mietin, riittääkö rakenteen esittämiseksi pelkästään navigoinnin/sivujen otsikot, vai listaanko lisäksi sivujen sisältöjen pääkohdat ranskalaisin viivoin ja/tai piirrän leiskan, jonka avulla asiakas saa paremman kuvan ulkoasusta (Portfolioni Web design -osiosta löytyvissä projektidokumentaatioissa kuvamateriaalia näistä). Värimaailman esitän vierekkäisinä värilaatikoina, joihin kirjoitan värien heksakoodit (Portfolioni Web design -osiosta löytyvässä Oy Karltek Ltd projektidokumentaatiossa kuvamateriaalia tästä). Samaan tiedostoon saatan kirjoittaa muutamia tekstejä sivustolla käytettävillä fonteilla. Esimerkiksi jos pohjalla on jokin väri, havainnoillistan, kuinka mikäkin ja minkäkin värinen fontti siinä näkyy. Kaiken kaikkiaan käsikirjoituksen ja sisältö-/ulkoasusuunnitelman laajuus riippuu paljolti myös asiakkaasta. Toiset haluavat sivuston avaimet käteen -periaatteella, toiset haluavat olla enemmän mukana sivuston suunnittelussa tai heillä on jo valmiina itse hahmottelemansa leiska sivun ulkoasusta. Vanhoja sivuja uudistaessani käyn asiakkaan kanssa läpi, mitä hän haluaa säilyttää, mitä muuttaa (Portfolioni Web design -osiosta löytyvässä Oy Karltek Ltd projektidokumentaatiossa esimerkiksi maininta tästä). 1.3 Rakenne ja informaatioarkkitehtuurisuunnittelun perusteet ja niiden merkitys tuotantoprosessissa Arvioinnin kohteet ja kriteerit: Tutkinnon suorittaja osaa suunnitella viestintätuotteelle selkeän, perustellun ja teknisesti toimivan rakenteen ja informaatioarkkitehtuurin. Useimmiten internet-sivusto tehdään tarjoamaan informaatiota. Asiakkaasta riippuu, mikä sivujen tarkoitus on ja mitä niiden avulla tah-

6 6 dotaan sanoa ja tuoda esille. Minun tehtäväni on koota ja suunnitella asiakkaan tarpeiden pohjalta sellainen sivusto, joka tarjoaa loppukäyttäjälle hyvän ja selkeän paketin, jonka avulla hän pystyy tutustumaan esimerkiksi siihen yritykseen, jonka sivustolla on. Sivun rakenne ja sisällöt eivät saa olla liian monimutkaisia tai pirstottuja, eivät myöskään liian tuhteja paketteja, joita läpi kahlaessaan loppukäyttäjä väsyy eikä löydä etsimäänsä informaatiota. Sivuston ollessa hyvin laaja voin lisätä loppukäyttäjän avuksi sivustolle esimerkiksi hakukentän ja murupolun. Mahdollosuuksien mukaan pidän mielessä vanhan viisauden, ettei sivustolla pitäisi olla kolmea tasoa enempää. Arvioinnin kohteet ja kriteerit: Tutkinnon suorittaja osaa ottaa suunnittelussa huomioon tuotteen käytettävyyden sekä ylläpidon ja päivitettävyyden. Sivuja tehdessäni pyrin ottamaan huomioon eri laiteympäristöt, Mac, PC ja mobiililaitteet, sekä esimerkiksi eri selaimet niin hyvin kuin mahdollista, mielessäni sekä sivujen ylläpito ja päivitys että loppukäyttäjä (Portfolioni Web design -osiosta löytyvästä H2O Help to Orphans projektidokumentaatiosta löytyy tarkemmin, miten testasin näitä asioita esim. tuossa projektissa). Työelämässä tehtäviini kuului muun muassa hippo.fi-sivuston päivitys. Päivitys tapahtui sivustoa varten tehdyssä sisällönhallintajärjestelmässä. Järjestelmä ei ollut kovin joustava. Myöskin päivittäminen vaati tietyn ympäristön ja selaimen, jopa selaimen version. Tällöin opin perusteellisesti, miten joustamattomuus hankaloittaa sivuston päivittämistä ja kuinka se jopa toisinaan estää halutunlaisten päivityksien tekemisen. Osallistuin myös muihin projekteihin, joissa oli mukana verkkoontekemistä. Tällöin sivusta seuraamalla jo opin, kuinka suuri merkitys selkeästi kommentoiduilla koodeilla on, sekä sillä, että sivustojen ja koodin toimivuus on tarkastettu mahdollisimman monilla laitteilla ja selaimilla. Näin pystytään välttämään julkaisunjälkeisiä paniikkitilanteita, kun kiireellä yritetään selvittää, miksei jokin toimi. Yllätyksiä saattaa kuitenkin tulla aina. Minun tehtäväni on pitää ammattitaitoni sillä tasolla, että pystyn näissä tilanteissa toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla ja ratkaisemaan ongelmat, sekä tuottamaan itse sellaista materiaalia,

7 7 että toisen henkilön on mahdollista tehdä tarvittavia muutoksia siihen (kokemusperäistä). Selkeän ja tarkastetun koodin ja materiaalin lisäksi esimerkiksi valittu webhotelli ja mahdollinen julkaisujärjestelmä vaikuttavat sivujen päivitettävyyteen. Julkaisujärjestelmällä tehdyllä sivustolla (karltek.fi Joomla), tein asiakkaalle oman väliaikaisen käyttäjäprofiilin, jonka avulla hän pääsi katsomaan sivujen ulkoasua niiden tekemisvaiheessa. (Myöhemmin teen asiakkaalle uuden käyttäprofiilin, jonka avulla hän pääsee päivittämään sivuille materiaalia sen mukaan, mitä olimme hänen kanssaan keskustelleet, vaarantamatta esimerkiksi sivuston rakennetta. Teen asiakkaalle myös yskityiskohtaiset ohjeet päivittämisestä.) Kun sivuja ei tehdä julkaisujärjestelmällä tai asiakkaalla ei ole tarvittavia ohjelmia esimerkiksi kuvien muokkaamiseen, voidaan avuksi ottaa jokin muu palvelu, kuten Facebook, Twitter, YouTube jne. Tein hyväntekeväisyysjärjestölle html-sivut (help2orphans.com), joille perusinformaation lisäksi asiakas halusi säännöllisesti lisätä sisältöä. Keskustelin asiakkaan kanssa Facebookin käytöstä apuna. He avasivat järjestölle oman sivun Facebookiin, jonka feedi linkitettiin heidän internet-sivujensa etusivulle. Näin asiakas saa kuvamateriaalia ja informaatiota toiminnastaan sivuilleen kätevästi, eikä pelkoa sivuston rakenteen hajoamisesta ole. Tapoja on monia ja keskustelen asiakaan kanssa päivitystarpeista löytääksemme hänelle sopivimman tavan (H2O Help to Orphans, Oy Karltek Ltd esimerkit). 2 VERKKOVIESTINNÄN TYÖMENETELMÄT JA -VÄLINEET 2.1 Ammattimaisessa käytössä olevien laitteisto- ja ohjelmistokokonaisuuksien käyttö Arvioinnin kohteet ja kriteerit: Tutkinnon suorittaja osaa käyttää työprosessin eri vaiheissa vaadittuja laitteita ja ohjelmia,

8 8 osaa käyttää sopivia ohjelmia still- ja liikkuvan kuvan käsittelyyn, tekstinkäsittelyyn, äänenkäsittelyyn, koostamiseen ja dokumentointiin. Työelämässä eri laiteympäristöjen ja ohjelmien sekä muun muassa kameran- ja skannerin käyttö ovat tulleet hyvin tutuiksi. Adoben ohjelmista InDesignin, Illustratorin ja Photoshopin käyttö sujuvat rutiinilla. Olen kyseisillä ohjelmilla tehnyt satoja, jollen tuhansia erilaisia asiakastöitä, kuten lehtiä, esitteitä, lehti-ilmoituksia, mainoksia, clip art -kirjaston, kuvituksia, joulukalentereita, lukujärjestyksiä, messuseiniä, kuvituksia astioihin ja kuvien käsittelyä (portfoliostani löytyy kuvamateriaalia tekemistäni painotöistä, otan tutkintotilaisuuteen mukaan tekijänkappaleita tekemistäni töistä). Olen käyttänyt molempia sekä Mac että PC-ympäristössä. Myös Premiererin (portfoliossani Kuvat ja kuvitus -osiossa esimerkki videosta liitettynä html-koodiin), Flashin (porfoliossani Kuvat ja kuvitus -osiossa Helsingin kaupungin matkailuja kongressitoimistolle tekemäni Helsingin Helppi flash-joulukortti) ja DreamWeaverin (help2orphans.com) käyttö sujuvat ongelmitta. Tekstinkäsittelyyn ja muokkaamiseen olen käyttänyt esimerkiksi Microsoft Wordia, OpenOfficea, Notepadia ja Text-Editiä. Työssäni muokkasin toisinaan saamistani pdf- ja Excel-tiedostoista sisällöt ja tekstit sellaisiksi, että sain ne päivitettyä verkkoon (HIPPO-kisatuloksia hippo-fi:hin). Videoeditointiin ja äänenkäsittelyyn olen käyttänyt Adoben Premiere- (portfoliossani Kuvat ja kuvitus -osiossa esimerkki videosta liitettynä html-koodiin) sekä imovie-ohjelmia. Näillä olen lähinnä koostanut videomateriaalia omista matkoistani. Työelämässä toisinaan oli tarvetta lisätä videomateriaalia verkkoon (hippo.fi, hallintajärjestelmä ei kuitenkaan tukenut videomateriaalia). Käsitykseni mukaan juuri videomateriaali on yksi haastavimmista tiedostomuodoista. Kannatankin esimerkiksi YouTuben käyttöä apuna videomateriaalin kanssa silloin, kun se on mahdollista. Pyörää ei aina tavitse keksiä uudelleen. Osaan lisätä videoita sivustoille muillakin metodeilla, kuten upottamalla koodiin (portfoliossani Kuvat ja kuvitus -osiossa esimerkki videosta liitettynä html-koodiin). Microsoft Power Pointilla olen tehnyt esimerkiksi tarjousesistyksiä asiakkaille, Excel taipuu, mikäli sen on pakko (Excell ei ole tuotantopuolen suosikkiohjelma, kokemusperäistä).

9 9 Arvioinnin kohteet ja kriteerit: Tutkinnon suorittaja osaa käyttää tarvittavia pakkaus- ja tallennustapoja. Työelämässä erilaisten tiedostomuotojen ja pakkaustapojen käyttö, mitä missäkin tilanteissa käytetään ja miten ne vaikuttavat kyseiseen tiedostoon jne., oli minulle jokapäiväistä, joten niiden käyttö on minulle tuttua (painottuotteet, verkkomateriaali jne.). Arvioinnin kohteet ja kriteerit: Tutkinnon suorittaja osaa tietotekniikan ja ohjelmoinnin perusteet. Työn sujuvuuden kannalta on hyvä hallita käytettävät välineet. Kun osaa itse liittää koneeseen laitteita kuten uuden näytön, skannerin tai tulostimen, saa tällaiset toimenpiteet tehtyä heti, eikä tarvitse odotella ketään apuun. Muutenkin minua on aina kiinnostanut tuntea koneet ja ohjelmat vähän syvemmin. Tämä tarkoittaa, että osaan ratkaista esiin tulevia ongelmia ja muuttaa käyttöjärjestelmien asetuksia sellaiseksi kuin haluan. Osaan myös käyttää apuna esimerkiksi Google-hakua ongelmien ratkaisemiseksi. Ohjelmointi on kuluneen opiskelun ja asiakastöiden sekä aikaisemmin kevyesti työelämässä tulla tutuksi. Koodi aukeaa ja osaan rakentaa sen kanssa sivustoja. Taitojen karttuessa olen alkanut kokeilla uusia ratkaisuja ja jälki alkaa näyttää minulta. Html ja html5 sekä CSS sujuvat hyvin. Ymmärrän myös varsinaisia ohjelmointikieliä, PHP:tä ja JavaScriptiä niin, että osaan käyttää niitä apuna sivustoja tehdessäni. Yksinkertaisten PHP-pohjaisten sivujen koko ohjelmointi sujuu itseltäkin. Osaan myös lukea ja muokata toisten tekemää koodia esimerkiksi käyttäessäni sivustojen rakentamiseen hallintajärjestelmiä, kuten Joomlaa (karltek.fi) tai WordPressiä, tai nettikauppaohjelmaa MyCashflow. Omasta portfoliostani (ecula.fi) sekä tekemästäni help2orphans.comsivustosta pääsee näkemään tekemääni koodia.

10 Verkkoviestinnän tuotannon työmenetelmät ja laadukkaiden tuotteiden toteutus Arvioinnin kohteet ja kriteerit: Tutkinnon suorittaja osaa analysoida omaa työtään ja arvioida oman työnsä merkityksen osana tuotantoprosessia, osaa ammattimaiset työmenetelmät, alan ammattisanaston, selkeän havainnollistamisen ja tuotannon dokumentoinnin, osaa tulkita kuvakäsikirjoituksia ja konseptikuvituksia. 10-vuotisen työurani aikana olin mukana monenlaisissa projekteissa. Toisissa projekteissa oli mukana useampi ihminen (esim. Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimiston perhematkailuesitteet, Profit Card -kirjat), toiset tein täysin itsenäisesti (osuuspankkien HIP- PO-lehti suurimmaksi osaksi). Tiedonkulku, vuorovaikutus, missä vaiheessa projektia mennään, yhteydenpito asiakkaisiin jne. on tärkeä pitää kunnossa, jotta projekti pysyy koossa. Näin yllätystilanteissakin pystyttään toimimaan paremmin. Mitä useampi ihminen projektissa on mukana, sen tärkeämpää on, että jokainen hoitaa oman osuutensa sovitusti tai ongelmien ilmaannuttua kertoo niistä heti. On myös tärkeää esittää asiat niin, että jokainen projektissa mukana oleva henkilö varmasti tietää ja ymmärtää, mitä tehdään (kokemusperäistä). Parempi varmistaa kuin katua. Tehdessäni ohjeistusta toisille henkilöille pyrin olemaan selkeä ja selittää asiat mahdollisimman ymmärrettävästi. Lopuksi kerron, että mikäli kysyttävää on, rohkeasti vain. Ei voi olettaa, että toinen henkilö voi parista lauseesta tai serviettiin raapustetuista muistiinpanoista saada päähänsä samaa kuvaa asiasta kuin ne tehnyt henkilö, tai henkilö, joka on jo pidemmän aikaa muhittanut ajatusta päässään. Tiedän itse, miten hankalaa on tarttua työhön vajavaisten ohjeiden perusteella. Tämä kaikki on työelämässä tehtyä, koettua ja opittua.

11 11 Työssäni oli käytössä Severa-niminen ohjelma, johon kirjasimme projekteissä käytetyt tunnit lyhyine selityksineen, esimerkiksi kuvitus 2,5 tuntia, projektihallinta 0,5 tuntia. Päivän aikana kirjoitin tekemäni työt paperille muistiin ja niihin käytetyn ajan. Seuraavana aamuna lisäsin ne järjestelmään. Kirjaan nytkin tunnit ja työt ylös itselleni paperille. Ammattisanasto on minulle tuttua (työkokemus). 3 VERKKOVIESTINNÄN TUOTANTOPROSESSIT JA -YMPÄ- RISTÖ 3.1 Digitaalisen viestintätuotteen tuotanto Arvioinnin kohteet ja kriteerit: Tutkinnon suorittaja osaa suunnitella, toteuttaa ja testata viestintätuotteita eri käyttöympäristöissä, tietää osuutensa koko tuotantoprosessissa ja osaa työskennellä itsenäisesti, tietää tuotannon eri vaiheet ja työtehtävät, ymmärtää viestinnän eettisiä kysymyksiä ja niiden vaikutusta omaan työhönsä, ymmärtää viestintäalan toiminnan yhteiskunnassa. Eri selaimilla on omat eroavaisuutensa ja ongelmansa sivustojen näyttämisen suhteen ja mobiililaitteiden yleistyessä pitää huomioida myös ne sivustoja tehdessä (portfolioni Web design -osiosta löytyvässä H2O Help to Orphans projektidokumentaatiossa tarkempaa projektikohtaista kuvausta tästä). Samoin tietokoneiden näyttöjen koot, pikselitiheydet, värien toisto ja kirkkaus vaihtelevat (kokemusperäistä). Sivustoja tehdessä otan erilaisten laitteiden, selaimien ja käyttöjärjestelmien vaatimukset huomioon mahdollisuuksien mukaan. Pyrin myös testaamaan sivustoja mahdollisimman monilla eri laitteilla ja selaimilla (portfolioni Web design -osiosta löytyvässä H2O Help to Orphans projektidokumentaatiossa tarkempaa projektikohtaista kuvausta tästä). Itse käytän töiden tekemiseen pääsääntöisesti Mac-tietokonetta, mutta työelämässä ja nyt opiskellessa olen käyttänyt paljon myös PC:tä.

12 12 Työelämässä totuin työskentelemään sekä osana ryhmää että itsenäisesti ja osaan katsoa projekteja kokonaisuuksina. Monesti tein koko projektin itsenäisesti. Tuotannon eri vaiheet ja työtehtävät ovat hallussani. Tämä kaikki on työelämässä tehtyä, koettua ja opittua. Koska työskennellessäni yrityksen pääsääntöisenä kohderyhmänä olivat lapsiperheet ja lapset, olivat eettiset kysymykset aina mukana projekteissa. Olen siis tottunut miettimään projekteja myös eettiseltä kantilta. Tiedän vastuuni. Toisinaan olimme tilanteissa, joissa annoimme julkisia lausuntoja palautteisiin. Muutenkin käsittelin palautteita ja vastasin niihin. 3.2 Ammatin yhteydessä tarvittavan englannin kielen hallitseminen Arvioinnin kohteet ja kriteerit: Tutkinnon suorittaja ymmärtää englanninkielisiä työhönsä liittyviä asiakirjoja, käyttö- ja ylläpito-ohjeita ja tiedotusluonteista tekstiä, osaa laatia englanninkielisen ansioluettelonsa ja kuvailla omaa ammattiosaamistaan englanniksi. Käyttöjärjestelmäni ja käyttämäni ohjelmat ovat englanninkielisiä. Suurimmaki osaksi etsiessäni vastauksia vaikka koodatessa eteen tulleisiin kysymyksiin haen niitä englanniksi. Englannin kielen käyttö on siis jokapäiväistä. Englannin kielinen CV minulla on jo ollut monta vuotta (englannin kielinen CV löytyy portfoliostani). Osaan myös kuvailla osaamistani englanniksi (Me as Web designer löytyy portfoliostani). Tekemäni help2orphans.com -sivuston projektikieli oli englanti. Kaikki yhteydenpito ja kirjallinen materiaali oli ja on englannin kielistä. Natiivi britti asiakkaani ymmärsi minua hyvin ja minä häntä. 3.3 Digitaalisen viestintätuotteen tuotannon suunnitteluun ja hallintaan liittyvät prosessit Arvioinnin kohteet ja kriteerit: Tutkinnon suorittaja osaa laatia tuotannolle aikataulun sekä resurssi- ja kustannusarvion, osaa raportoida työnjohdolle,

13 13 tuntee tarjous- ja tuotantosopimuskäytännöt ja tekijänoikeuslainsäädännön, osaa tuottaa selkeää työhönsä liittyvää kirjallista materiaalia, osaa esittää asiansa ymmärrettävästi asiakkaalle, työnantajalle ja muille työyhteisön jäsenille. Minulla on kokemusta sekä aikataulutusten että resurssi- ja kustannusarvioiden tekemisestä työelämässä, samoin raportoinnista työnjohdolle. Olin myös mukana tarjous- ja tuotantosopimuksien tekemisessä. Pääsääntöisesti tarjous- ja tuotantosopumukset projekteissa hoiti myyntiosasto, mutta konsultoimme aina toisiamme ja he halusivat kuulla tuotantopuolen mielipiteen. Tekijänoikeuslaindäädäntö on tullut tutuksi työskennellessä ja osaan ottaa sen huomioon. Tämä kaikki on työelämässä tehtyä, koettua ja opittua. Töihin liittyvää kirjallista materiaalia olen tuottanut paljon, esimerkiksi suunnitelmia, memoja, sähköposteja jne. Olin yhteydessä asiakkaisiin lähes päivittäin sähköpostitse tai puhelimella. Totta kai myös toimistossa olimme jatkuvassa kontaktissa muiden työntekijöiden ja työnjohdon kanssa, keskustelimme eri projekteista ja pidimme ns. brainstormauksia, tiimipalavereita jne. Minulla oli myös toisissa projekteissa (esim. osuuspankkien HIPPO-lehti) mukana alaisia, joille avasin projektin ja ohjeisitin heitä. Minä myös neuvoin heitä pulmatilanteissa ja kommentoin heidän tuottamaansa materiaalia. 3.4 Julkaisukanavien erot ja tallennus- ja jakelumuotojen vaatimukset Arvioinnin kohteet ja kriteerit: Tutkinnon suorittaja tuntee julkaisukanavien eroja ja merkityksiä, osaa siirtää valmiin ja testatun tuotteen jakelukanavaan, hallitsee työtiedostojen versionhallinnan, hallitsee oikeiden tallennus- ja jakelumuotojen käyttämisen eri medioissa, tuntee keskeisimmät tiedostomuodot. Painetun ja sähköisen jakelukanavan erot ja merkitykset ovat minulle selvät (esim. osuuspankkien HIPPO-lehti, hippo.fi). Vaikka periaate

14 14 molempiin kanaviin tuotetuissa materiaaleissa ja työnkulku ovat samat, niihin tuotetun materiaalin työstämistavat ovat erilaiset. Olen testannut tekemiäni sivustoja eri laitteilla ja selaimilla ja sen jälkeen siirtänyt materiaalin webhotelliin ja julkaissut sivuston. Tämän jälkeen olen vielä uudelleen käynyt sivuston läpi, jotta ne varmasti toimivat, kuten pitää. Olen myös tehnyt sivuston suoraan verkkoon julkaisujärjestelmällä (portfolioni Web design -osiosta löytyvässä H2O Help to Orphans projektidokumentaatiossa tarkempaa projektikohtaista kuvausta tästä). Webhotellin hankinta on minulle tuttua, samoin domainsiirrot (help2orphans.com ja karlte.fi domainit siirrettiin molemmat, portfolion Web design -osiosta löytyvissä projektidokumentaatioissa tarkempaa kuvausta näistä). Osaan arvioida eri webhotelleja. Osaan myös tehdä painotuotteesta painotiedoston ja lähettää sen reproon (HIPPO-lehti). Työtiedostot on hyvä pitää järjestyksessä, jotta homma pysyy kasassa. Versiohallinnointi on tutta. Olen esimerkiksi tehnyt saman ilmoituksen moneen lehteen, jokaisen ilmoituskoko hieman eri, samoin resoluutio saattoi vaihdella (esim. Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimiston aikuiskampanja). Samalla tavalla olen tehnyt eri sivustoille erikokoisia bannereita, joissa kaikissa sama sisältö (esim. Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimston aikuiskampanja). Olen myös tehnyt painotuotteesta useita kieliversioita (osuuspankkien HIPPO-lehti suomi ja ruotsi, Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimiston perhematkailuesite suomi, englanti, saksa, ruotsi, viro). Kuten jo aikaisemmin olen kirjoittanut, eri tallennus- ja jakelumuodot sekä keskeisimmät tiedostomuodot ovat minulle tuttuja. Tiedän myös sen, mitä vaatimuksia kullakin medialla on materiaalin suhteen. Materiaalin siirtotapoja on monia, kuten ftp, atp, sähköposti jne. Tämä kaikki on työelämässä tehtyä, koettua ja opittua.

HENKILÖKOHTAINEN NÄYTTÖSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN NÄYTTÖSUUNNITELMA HENKILÖKOHTAINEN NÄYTTÖSUUNNITELMA Jani Niemi Eurajoen kristillinen opisto Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto 1 JOHDANTO...1 2 VERKKOVIESTINNÄN SUUNNITTELU JA ILMAISU...2 2.1 Käsikirjoitusprosessi...2

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN SUUNNITELMA VERKKOVIESTINNÄN SUUNNITTELU JA ILMAISU

HENKILÖKOHTAINEN SUUNNITELMA VERKKOVIESTINNÄN SUUNNITTELU JA ILMAISU HENKILÖKOHTAINEN SUUNNITELMA VERKKOVIESTINNÄN SUUNNITTELU JA ILMAISU Emilia Ketola Eurajoen kristillinen opisto Avat 2015-2016 1 Johdanto... 3 2 Käsikirjoitusprosessi... 4 3 Käyttöliittymäsuunnittelu...

Lisätiedot

Oy Karltek Ltd internet-sivujen uusiminen. Eveliina Aaltonen

Oy Karltek Ltd internet-sivujen uusiminen. Eveliina Aaltonen Oy Karltek Ltd internet-sivujen uusiminen Eveliina Aaltonen Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto Eurajoen kristillinen opisto, 2015 1 ASIAKAS JA PROJEKTI... 3 1.1 Asiakas...3 1.2 Projektin kuvaus...3

Lisätiedot

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus Asiakas ja tavoite Heikieli on vuonna 2015 perustettu yhden hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa käännös- ja oikolukupalveluita englannista ja saksasta suomeksi. Freelance-kääntäjiä on Suomessa paljon,

Lisätiedot

PROJEKTIDOKUMENTAATIO MONIPALVELU HALONEN

PROJEKTIDOKUMENTAATIO MONIPALVELU HALONEN PROJEKTIDOKUMENTAATIO MONIPALVELU HALONEN Jani Niemi Eurajoen kristillinen opisto Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto 1 ASIAKKAAN JA PROJEKTIN ESITTELY...1 1.1 Aikataulu...1 2 SUUNNITTELU...2 2.1

Lisätiedot

Veistämö Knaapi. Projektidokumentaatio

Veistämö Knaapi. Projektidokumentaatio Veistämö Knaapi Projektidokumentaatio 2015 1 Sisällysluettelo 1 Esittely... 3 1.1 Idea/Tarve... 3 1.2 Synopsis/ Projektin kuvaus... 3 1.3 Aikataulutus ja kustannusarvio... 4 2 Suunnittelu... 6 2.1 Banneri

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen

Lisätiedot

Ammattijärjestäjä Aulasvuori Www-projektin kuvaus

Ammattijärjestäjä Aulasvuori Www-projektin kuvaus Ammattijärjestäjä Aulasvuori Www-projektin kuvaus Minne Seppälä Avat 2014 Dokumentaatio 1 PROJEKTIN KUVAUS... 3 1.1 Projektin aloitus... 3 1.2 Aikataulu... 4 1.3 Kustannusarvio... 4 2 ULKOASU... 5 2.1

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN

PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN Emilia Ketola Eurajoen kristillinen opisto Avat 2015-2016 1 Projekti... 3 1.1 Asiakas ja kartoitus... 3 1.2 Asiakastapaaminen ja suunnittelu... 3 1.3 Toteutus... 5 1.4

Lisätiedot

PROJEKTIDOKUMENTAATIO PARTURI-KAMPAAJA HIUSKASTANJA. Eurajoen kristillinen opisto Media-ala Mia Salminen

PROJEKTIDOKUMENTAATIO PARTURI-KAMPAAJA HIUSKASTANJA. Eurajoen kristillinen opisto Media-ala Mia Salminen PROJEKTIDOKUMENTAATIO PARTURI-KAMPAAJA HIUSKASTANJA Eurajoen kristillinen opisto Media-ala 2016 2017 Mia Salminen 1 SYNOPSIS PROJEKTISTA... 3 1.1 Rakennesuunnitelma... 3 1.2 Sivun rakenne... 5 1.3 Grafiikka...

Lisätiedot

PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN

PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN SAK:N PAIKALLISJÄRJESTÖJEN NETTIPALVELUT s. 1/7 PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN RAKENNE Paikallisjärjestöjen omille sivuille pääsee suoralla osoitteella, joka on muotoa www.sak-paikalliset.fi/paikkakunta

Lisätiedot

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI

Lisätiedot

MmK PHOTO. Projektidokumentaatio

MmK PHOTO. Projektidokumentaatio MmK PHOTO Projektidokumentaatio 2015 1 Sisällysluettelo 1 Esittely... 3 1.1 Idea/Tarve... 3 1.2 Synopsis/ Projektin kuvaus... 3 1.3 Aikataulutus ja kustannusarvio... 4 2 Suunnittelu... 6 2.1 Banneri ja

Lisätiedot

(Acerin) Windows 8 tabletti henkilöstön työkäytössä Koonnut Hanna Frilander, Mobiilit ohjaajat hanke 9.1.2014

(Acerin) Windows 8 tabletti henkilöstön työkäytössä Koonnut Hanna Frilander, Mobiilit ohjaajat hanke 9.1.2014 (Acerin) Windows 8 tabletti henkilöstön työkäytössä Koonnut Hanna Frilander, Mobiilit ohjaajat hanke 9.1.2014 Tähän dokumenttiin on koottu kokemuksia Acer Iconia W511 NT.L0NED.001 tabletin käytöstä henkilöstön

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

Media-alan ammattitutkinto. Verkkopalvelun suunnittelu ja toteutus, logo. Suoritettavat tutkinnon osat: Julkaisugrafiikan suunnittelu

Media-alan ammattitutkinto. Verkkopalvelun suunnittelu ja toteutus, logo. Suoritettavat tutkinnon osat: Julkaisugrafiikan suunnittelu Tutkinnon suorittaja: Mia Salminen Koulutuksen tunnus: Media-alan ammattitutkinto Työpaikka: ilon HELMI, Parturi-kampaaja HiusKastanja + dokumentaatiot Näyttöprojektin aihe: Verkkopalvelun suunnittelu

Lisätiedot

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU?

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Graafinen suunnittelu pähkinänkuoressa: Graafinen suunnittelu on universaalia. Se on kaikkialla ympärillämme, sisällä ja ulkona. Se selittää, koristelee,

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA. Tavoitteet

KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA. Tavoitteet KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA Tavoitteet MODUULI 1 (A1.3+) Tavoitteena on, että oppija saavuttaa vahvan taitotason A1.3 kaikilla kielen osaalueilla ja joillakin mahdollisesti tason A2.1: A1.3: Ymmärtää joitakin

Lisätiedot

SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio

SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio Schola Europaea Office of the Secretary-General Pedagogical Development Unit Ref.: 2017-01-D-38-fi-3 Orig.: EN SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio Language III attainment descriptors

Lisätiedot

OSAAMISTODISTUS* Todistus Jupiter säätiössä valmennusjakson aikana tunnistetusta ja saavutetusta ammatillisesta osaamisesta

OSAAMISTODISTUS* Todistus Jupiter säätiössä valmennusjakson aikana tunnistetusta ja saavutetusta ammatillisesta osaamisesta OSAAMISTODISTUS* Todistus Jupiter säätiössä valmennusjakson aikana tunnistetusta ja saavutetusta ammatillisesta osaamisesta Nimi Ville Valmentautuja Henkilötunnus 031111-094W Valmennuksen järjestäjä Todistuksen

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti.

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti. TARKENNETTU OPINTOKUVAUS Tutkinnon osa: 10 ov Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: tuottaminen 6 ov Työssäoppiminen 4 ov Opinto: Työssäoppiminen 4 ov Tavoitteet: Opiskelija osaa kartoittaa sähköisten liiketoiminnan

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI

PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI Jani Niemi Eurajoen kristillinen opisto Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto 1 ASIAKKAAN JA PROJEKTIN ESITTELY...1 1.1 Aikataulu...1 2 SUUNNITTELU...1 2.1

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

PROJEKTIDOKUMENTAATIO RITVAN TOIVEMATKAT

PROJEKTIDOKUMENTAATIO RITVAN TOIVEMATKAT PROJEKTIDOKUMENTAATIO RITVAN TOIVEMATKAT Emilia Ketola Eurajoen kristillinen opisto Avat 2015-2016 1 Kartoitus... 3 1.1 Asiakas ja sivujen tarve... 3 1.2 Yhteydenotto asiakkaaseen... 3 1.3 Aikataulu ja

Lisätiedot

Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut

Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut Ajattele ennen kuin toimit Ei kannata lähteä suinpäin nettisivuja rakentamaan. Hyvin suunniteltu on enemmän kuin puoliksi tehty. Muuten voi käydä niin, että voit

Lisätiedot

LIIKKUVA SEURAKUNTA Ohjeista logon käyttöön ja muokkaamiseen

LIIKKUVA SEURAKUNTA Ohjeista logon käyttöön ja muokkaamiseen LIIKKUVA Ohjeista logon käyttöön ja muokkaamiseen LIIKKUVA SEURANTA ohjeita logon käyttöön I 2/7 ALUKSI Tämä graafinen ohjeisto on luotu Liikkuva seurakunta logon soveltamiseen. Se on apuväline sinulle,

Lisätiedot

PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI

PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI Jani Niemi Eurajoen kristillinen opisto Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto 1 ASIAKKAAN JA PROJEKTIN ESITTELY...1 1.1 Aikataulu...1 2 SUUNNITTELU...2 2.1

Lisätiedot

Rauman nuorten työpaja

Rauman nuorten työpaja Rauman nuorten työpaja Projektidokumentaatio Työssäoppiminen 24.11. -12.12.2014 Susa Räikkälä AVAT 2014-2015 Sisältää : Kirjastokuvaus Kiitoskortti Painikkeet Joulumyyjäisten esite Ntp-Logo Uutiset Yhteenveto

Lisätiedot

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston.

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ tuotantoversion toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida. Työssäoppimisen keskeinen

Lisätiedot

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ SISÄLTÖ Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet uusien tietoteknisten menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen.

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 1/8: Informaation esitystapa

Lisätiedot

AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. MÄÄRÄYKSEN MUUTOS Lausuntopyyntö 15/421/2012 LIITE 1 (4) - - -

AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. MÄÄRÄYKSEN MUUTOS Lausuntopyyntö 15/421/2012 LIITE 1 (4) - - - 1 (4) - - - 4.2.17 Tallennetuotanto Ammattitaitovaatimukset osaa tallentaa tekstiä, kuvaa, ääntä, liikkuvaa kuvaa ja kolmiulotteisia malleja laatukriteerien mukaisesti käsitellä kaikkia aineistolajeja

Lisätiedot

2017 HINNASTO MEDIA-ASSARI

2017 HINNASTO MEDIA-ASSARI 2017 HINNASTO MEDIA-ASSARI SANNA@MEDIA-ASSARI.FI WWW.MEDIA-ASSARI.FI 040 930 58 22 SISÄLLYS Esittely 3 PALVELUT Brändääminen Verkkosivusuunnittelu Painotuotteet 4 5 6 Yhteystiedot 7 Welcome Sanna Döbert

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin työn perustana olevan tiedon elinikäisen oppimisen avaintaidot. ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaitovaatimukset:

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO Aiemmin hankitun osaamisen hyväksymiseksi osaksi opintoja Opiskelijan nimi Vuosikurssi ja suuntautumisvaihtoehto/ Yamk

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

TYÖELÄMÄVALMIUTENI kompetensseja tällä hetkellä

TYÖELÄMÄVALMIUTENI kompetensseja tällä hetkellä TYÖELÄMÄVALMIUTENI Tämä tehtävän avulla voit tarkastella omia vahvuuksiasi ja se on ensisijaisesti tarkoitettu sinulle, jolla on jo kokemusta työelämästä. Tavoitteena on, että saat apua ammatilliseen suunnitteluun

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Salcom Learning. käyttäjäkoulutukset syksy 2015

Salcom Learning. käyttäjäkoulutukset syksy 2015 Salcom Learning käyttäjäkoulutukset syksy 2015 Tervetuloa avoimiin koulutuksiin, webinaareihin ja verkkokursseille! Koulutukset alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 16.00. Ilmoittautumiset ja lisätiedot www.salcomlearning.fi,

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

YRITYSESITE / COMPANY BROCHURE

YRITYSESITE / COMPANY BROCHURE YRITYSESITE / COMPANY BROCHURE 1 2 PAINO/PRINTING: WG PRINT OY, VAASA KANSI/COVER: GALERIE ART SILK 250G SISÄSIVUT/INSIDE: GALERIE ART SILK 130G KANSIKUVA/COVER PHOTO, VAASA SCIENCE PARK: TIMO LEHTONEN

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tuoteneuvonta tutkinnon osa (TUNE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tuoteneuvonta Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

ividays BLOG Design Elina / Tomi / Timo / Otso / 23.9.2013

ividays BLOG Design Elina / Tomi / Timo / Otso / 23.9.2013 ividays BLOG Design Elina / Tomi / Timo / Otso / 23.9.2013 1. Suunnitelma Konsepti 1. Yksinkertainen ja rento tapa välittää konkreettisempaa ja epämuodollisempaa tietoa digiviestinnän opiskelun arjesta

Lisätiedot

Tampereen ammattikorkeakoulu Verkkokeskustelu > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Tampereen ammattikorkeakoulu Verkkokeskustelu > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Tampereen ammattikorkeakoulu Verkkokeskustelu > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Tiedotejakelun trendit 2014!

Tiedotejakelun trendit 2014! Tiedotejakelun trendit 2014 Riina Vasala Toimitusjohtaja epressi.com epressi.com epressi.com on kotimainen yksityisesti omistettu yritys. Tarjoaa yritysviestinnän ammattilaisille työkalun mediajulkisuuden

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 8/8: Esteettömyys Edellinen osa-alue

Lisätiedot

TIES460 OPPIMATERIAALITUOTANTO,

TIES460 OPPIMATERIAALITUOTANTO, TIES460 OPPIMATERIAALITUOTANTO, LUENTO 5 Yliopistonopettaja, FT Antti Ekonoja antti.j.ekonoja@jyu.fi 8.11.2017 KOKEMUKSIA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPPIMATERIAALIEN TUOTTAMISESTA 2006 2007 2012 2009

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen avaintaidot: - Oppiminen ja ongelmanratkaisu - Ammattietiikka - Kestävä kehitys. Harjoitustöiden ja Itsearvioinnin yhteydessä.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot: - Oppiminen ja ongelmanratkaisu - Ammattietiikka - Kestävä kehitys. Harjoitustöiden ja Itsearvioinnin yhteydessä. ELÄMÄNHALLINTA, 2 ov 1. Elämänhallintaan liittyvien kysymysten käsitteleminen ja elämään liittyvistä asioista selviytyminen 2. Elinikäisen oppimisen avaintaidot - Ammattietiikka - Kestävä kehitys Arvioinnin

Lisätiedot

Vaihtoehto luokkaopetukselle. Englanti

Vaihtoehto luokkaopetukselle. Englanti Vaihtoehto luokkaopetukselle Englanti osaa hakea ja soveltaa tietoa monipuolisesti sekä arvioida löytämäänsä tietoa kriittisesti, mm. osaa kertoa itsestään, omasta alastaan ja koulutuksestaan ja tulevasta

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

Innocent drinks Cookie Policy

Innocent drinks Cookie Policy Innocent drinks Cookie Policy Tässä evästekäytännössä kuvaillaan erilaisia evästeitä, joita saatetaan käyttää innocentin omistamalla ja kontrolloimalla sivustolla, jolta olet saapunut tähän evästekäytäntöön

Lisätiedot

Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma

Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma 10.6.2013 Koonnut Virpi Soini 2. luokan tavoitteet tutustuu verkko-opiskeluun ja harjoittelee käytännön työtaitoja, kuten tekstintuottamista

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Talouspalvelut Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Maanmittauslaitos.fi ja saavutettavuus

Maanmittauslaitos.fi ja saavutettavuus 1 Maanmittauslaitos.fi ja saavutettavuus Miten saavutettavuus otetaan huomioon verkkosivu-uudistuksessa ja sen jälkeen Johanna Ujainen 16.11.2017, #saavuta2017-seminaari 2 Maanmittauslaitos Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Suomalainen Verkkokauppa: Ohjeita verkkokaupan ulkoasun suunnittelijalle

Suomalainen Verkkokauppa: Ohjeita verkkokaupan ulkoasun suunnittelijalle Suomalainen Verkkokauppa: Ohjeita verkkokaupan ulkoasun suunnittelijalle Pyydämme suunnitelijaa ottamaan huomioon seuraavat ohjeet verkkokaupan ulkoasun suunnittelua koskien. Näin vältämme lisäkustannukset

Lisätiedot

Matopeli C#:lla. Aram Abdulla Hassan. Ammattiopisto Tavastia. Opinnäytetyö

Matopeli C#:lla. Aram Abdulla Hassan. Ammattiopisto Tavastia. Opinnäytetyö Matopeli C#:lla Aram Abdulla Hassan Ammattiopisto Tavastia Opinnäytetyö Syksy 2014 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Projektin aihe: Matopeli C#:lla... 3 3. Projektissa käytetyt menetelmät ja työkalut

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA ETIIKKA, 2 ov 1. Eettisten kysymysten pohdinta 2. Arvo- ja normiristiriitojen käsittely työssä 3. Elinikäisen oppimisen avaintaidot - Ammattietiikka Arvioinnin kohteiden 1 ja 2 osaaminen osoitetaan aktiivisella

Lisätiedot

Etikettien suunnittelu. Kuka ja millä välineillä? Tiina Myllymäki

Etikettien suunnittelu. Kuka ja millä välineillä? Tiina Myllymäki Etikettien suunnittelu Kuka ja millä välineillä? Tiina Myllymäki Myyvä etiketti syntyy tilaajan ja suunnittelijan yhteistyönä Toimeksiannon sisällön määrittelyä varten käydään keskustelu työn taustasta

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

Sulava. Markku Suominen. markku.suominen@sulava.com Puhelin: 040 743 2381. www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2. Käyttöönotto Käyttö

Sulava. Markku Suominen. markku.suominen@sulava.com Puhelin: 040 743 2381. www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2. Käyttöönotto Käyttö Sulava Visio Määrittely Kilpailutus Valvonta Markku Suominen Käyttöönotto Käyttö markku.suominen@sulava.com Puhelin: 040 743 2381. www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2 Convergence 2013 tapahtuman

Lisätiedot

Työhakemus ja CV: - CV kertoo historiasta

Työhakemus ja CV: - CV kertoo historiasta Tampere 12.2.2014 Työhakemus ja CV: - Työhakemuksen tarkoitus on myydä à Myydä osaamistasi ja taitojasi - Kyse on mielikuvien luomisesta à Mitkä ovat tärkeimmät myyntivalttini, joilla vakuutan työnantajan

Lisätiedot

Verkkokirjoittaminen. Anna Perttilä Tarja Chydenius

Verkkokirjoittaminen. Anna Perttilä Tarja Chydenius Verkkokirjoittaminen Anna Perttilä Tarja Chydenius 1 Suosi lyhyttä tekstiä 2 Kenelle kirjoitat 3 Helpota lukijan työtä; lajittele tekstisi 3.1 Otsikot 3.2 Johdanto 3.3 Väliotsikot 3.4 Pääteksti 4 Linkit:

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

28.8.1975 ruovedellä pohjois-hämeessä. lepounit.com (yritys) lepo.net (oma)

28.8.1975 ruovedellä pohjois-hämeessä. lepounit.com (yritys) lepo.net (oma) Muokattu: 2015-01-29 Viimeisin versio: http://lepo.net/cv/fi CV taru puhuvasta nörtistä henkilötiedot nimi anu leponiemi syntynyt 28.8.1975 ruovedellä pohjois-hämeessä sähköposti ja www anu (at) lepounit.com

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämän tieto- ja viestintätekniikan oppikirjan ensimmäinen versio (1. painos) syntyi vuonna 2006 Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitokselle tekemäni pro gradu -tutkielmani yhteydessä. Tutkimuksessani

Lisätiedot

Toisille vain paperia.

Toisille vain paperia. Toisille vain paperia. Heidi Rummukainen 16.07.1987 HAKEMUS www.heidirummukainen.com / AD Olen Lahden Muotoilu- ja taideinstituutista valmistunut medianomi (Viestinnän koulutusohjelma, graafinen suunnittelu).

Lisätiedot

Cenno pikaopas yhteisöille

Cenno pikaopas yhteisöille Cenno pikaopas yhteisöille 1. Johdanto Cenno Software Oy haluaa olla edistämässä suomalaista yhteiskuntaa ja ihmisten välistä kommunikaatiota ja työn tehokkuutta sekä tuottavuutta yhteisöissä. Lisäksi

Lisätiedot

Oulun seudun ammattikorkeakoulu Aineistojen polku kirjastoon > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Oulun seudun ammattikorkeakoulu Aineistojen polku kirjastoon > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Oulun seudun ammattikorkeakoulu Aineistojen polku kirjastoon > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0 KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014 Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu Järjestelmän nimi versio 1.0 Jakelu: Tulostettu: 201543 Samuli Hirvonen samuli.hirvonen@student.tut.fi

Lisätiedot

WWW-Sivustojen suunnittelu. Miten WWW toimii. Suunnittelun lähtökohdat 14.10.2010

WWW-Sivustojen suunnittelu. Miten WWW toimii. Suunnittelun lähtökohdat 14.10.2010 WWW-Sivustojen suunnittelu Miten WWW toimii Web-selain hakee Web-sivun HTML-kielisen kuvauksen Sivuun liittyvät kuvat (jpeg, gif, png) Sivuun liittyvät muut elementit Palvelimen URL-osoite esim. http://www.metropolia.fi

Lisätiedot

WWW-Sivustojen suunnittelu

WWW-Sivustojen suunnittelu WWW-Sivustojen suunnittelu Miten WWW toimii Web-selain hakee Web-sivun HTML-kielisen kuvauksen Sivuun liittyvät kuvat (jpeg, gif, png) Sivuun liittyvät muut elementit Palvelimen URL-osoite esim. http://www.metropolia.fi

Lisätiedot

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle Metropolia ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma VBP07S Sami Hirvonen Ulkoasut Media Works sivustolle Loppuraportti 14.10.2010 Visuaalinen suunnittelu 2 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Oppimisteknologiat

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 5/8: Mediaelementit Edellinen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Suomi sinun kielelläsi - Finland in your language www.infopankki.fi Mitä tutkittiin? Ketä Infopankin käyttäjät ovat ja miten he löytävät Infopankin? Palveleeko sivuston

Lisätiedot

2.44. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp

2.44. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp 2.44. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp Tutkinnon osan tulee sisältää kaikkien kolmen osa-alueen pakolliset osaamistavoitteet (yhteensä 8 osaamispistettä). Lisäksi tutkinnon osan tulee sisältää

Lisätiedot