Henkilökohtainen näyttösuunnitelma Verkkoviestinnän osaamisala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilökohtainen näyttösuunnitelma Verkkoviestinnän osaamisala"

Transkriptio

1 Henkilökohtainen näyttösuunnitelma Verkkoviestinnän osaamisala Eveliina Aaltonen Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto Eurajoen kristillinen opisto, 2015

2 1 VERKKOVIESTINNÄN SUUNNITTELU JA ILMAISU Käsikirjoitusprosessin eri vaiheet ja niiden vaikutukset koko tuotantoprosessiin Käyttöliittymä-, vuorovaikutus- ja käytettävyyssuunnittelun perusteiden huomioon ottaminen suunnittelussa Rakenne ja informaatioarkkitehtuurisuunnittelun perusteet ja niiden merkitys tuotantoprosessissa VERKKOVIESTINNÄN TYÖMENETELMÄT JA -VÄLINEET Ammattimaisessa käytössä olevien laitteisto- ja ohjelmistokokonaisuuksien käyttö Verkkoviestinnän tuotannon työmenetelmät ja laadukkaiden tuotteiden toteutus VERKKOVIESTINNÄN TUOTANTOPROSESSIT JA -YMPRIS- TÖ Digitaalisen viestintätuotteen tuotanto Ammatin yhteydessä tarvittavan englannin kielen hallitseminen Digitaalisen viestintätuotteen tuotannon suunnitteluun ja hallintaan liittyvät prosessit Julkaisukanavien erot ja tallennus- ja jakelumuotojen vaatimukset... 13

3 3 1 VERKKOVIESTINNÄN SUUNNITTELU JA ILMAISU 1.1 Käsikirjoitusprosessin eri vaiheet ja niiden vaikutukset koko tuotantoprosessiin Arvioinnin kohteet ja kriteerit: Tutkinnon suorittaja osaa toteuttaa riittävän tarkkoja, selkeitä ja ymmärrettäviä käsikirjoituksia, joista ilmenee tuotannon käyttötarkoitus. Kuten ammattinikkeessä jo sanotaan, tässä työssä suunnittelulla on suuri merkitys. Suunnittelijana teen ideoistani ja ajatuksistani käsikirjoituksen, josta ilmenee työn alla olevan projektin pääkohdat. Käsikirjoituksessa otan huomioon myös asiakkaan tarpeet ja toiveet. Käsikirjoitus sisältää selkeän kuvauksen muun muassa työn ulkoasusta, sisällöstä, projektin kulusta, aikataulutuksesta jne. Käsikirjoitus helpottaa minua suunnittelijana ja työn toteuttajana pitämään projektin punainen lanka hallusani sekä asiakasta saamaan projektista nopean kokonaiskuvan. Tällaisia laajempia käsikirjoituksia minulla oli esimerkiksi tehdessäni kymmenen vuotta osuuspankkien HIPPO-lehteä (materiaalit jäivät työnantajalleni, joten konkreettista aineistoa minulla ei ole näyttää). Nyt opiskeluaikana olen tehnyt yksinkertaisempia käsikirjoituksia, joissa on ollut mukana muun muassa ulkoasu, rautalankamallia navigaatioista/sisällöistä jne. Portfoliossani olevista projektidokumenteista (H2O Help to Orphans ja Oy Karltek Ltd) löytyy erinäistä kuvamateriaalia tekemistäni käsikirjoituksista. Arvioinnin kohteet ja kriteerit: Tutkinnon suorittaja osaa tuottaa asiatekstiä verkkokäyttöön. Olen aikaisemmin työssäni graafisena suunnittelijana kirjoittanut paljon tekstimateriaalia lähinnä painotuotteisiin. Osa näistä materiaaleista julkaistiin myös verkossa. Tällöin lyhensin ja muokkasin tekstit ja kuvamateriaalin verkkoon sopiviksi. Toisinaan kirjoitin tekstiä suoraan verkkokäyttöön. Työn kautta olen siis oppinut kirjoittamaan tekstiä ja myös verkkoon tulevan tekstin eron esimerkiksi painotuotteisiin tu-

4 4 levasta tekstistä (Esim. HIPPO-lehden artikkeleiden muokkaus hippo. fi:hin. Portfolion Printti-osiosta löytyy hieman tarkempaa selvitystä tästä). 1.2 Käyttöliittymä-, vuorovaikutus- ja käytettävyyssuunnittelun perusteiden huomioon ottaminen suunnittelussa Arvioinnin kohteet ja kriteerit: Tutkinnon suorittaja osaa suunnitella viestintätuotteelle teknisesti toimivan ja visuaalisesti tarkoituksenmukaisen ulkoasun ja käyttöliittymän, jossa on huomioitu tuotteen tai palvelun käyttötarkoitus, kohderyhmä ja vuorovaikutteisuus. Internet-sivustoa suunnitellessa otan huomioon mm. sivujen ulkoasun ja käytettävyyden. Rakenne, värit ja kuvitukset sekä sisällöt mietin sivuston pääkäyttäjäryhmää ajatellen. Aikaisemmassa työssäni kohderyhmänä olivat pääasiassa lapsiperheet (osuuspankkien HIPPO, Helsingin Helppi, Sokos Hotellien ja Rosson Onni Orava), mutta muitakin kohderyhmiä oli projektista riippuen (Helsingin kaupungin matkailuja kongressitoimiston aikuiskampanja, leiskausta löytyy portfoliostani Web design -osiosta). Suunnittelussa koetan asettua loppukäyttäjän asemaan. Toisinaan testaan ideoitani esimerkiksi vanhemmillani, jotka ovat jo eläkeiässä. Joskus asiat, jotka itselle ovat itsestään selviä, voivat toisille olla hyvinkin hankalia. Esimerkiksi linkitykset eli sivustossa liikkuminen ja yrityksen yhteystiedot pitää olla helposti löydettävissä ja ymmärrettävissä. Loppukäyttäjän lisäksi otan tietysti huomioon asiakkaan, jolle sivuja teen. Sivujen rakenne ja sisältö, saatava informaatio, jäsentyy sen mukaan, teenkö sivuja esimerkiksi yritykselle, joka tarjoaa matkailualan palveluita (Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimiston aikuiskampanja, leiskausta löytyy portfoliostani Web design -osiosta), tai yritykselle, joka myy ja asentaa ilmastointilaitteita (karltek.fi). Keskustelen myös heti projektin alussa asiakkaan kanssa siitä, miten tärkeänä hän kokee sivujensa näkyvyyden ja käytön mobiililaitteilla.

5 5 Arvioinnin kohteet ja kriteerit: Tutkinnon suorittaja osaa havainnollistaa suunnitelman selkeällä tavalla. Projektin käsikirjoitus ja suunnitelman havainnollistaminen käyvät käsi kädessä. Toisinaan teen sivuston rakenteesta niin sanotun rautalankamallin, toisinaan käytän sivuston navigaatiolistausta rakenteen kuvaamiseen, riippuen siitä, kuinka monta tasoa sivustolla on. Projektikohtaisesti mietin, riittääkö rakenteen esittämiseksi pelkästään navigoinnin/sivujen otsikot, vai listaanko lisäksi sivujen sisältöjen pääkohdat ranskalaisin viivoin ja/tai piirrän leiskan, jonka avulla asiakas saa paremman kuvan ulkoasusta (Portfolioni Web design -osiosta löytyvissä projektidokumentaatioissa kuvamateriaalia näistä). Värimaailman esitän vierekkäisinä värilaatikoina, joihin kirjoitan värien heksakoodit (Portfolioni Web design -osiosta löytyvässä Oy Karltek Ltd projektidokumentaatiossa kuvamateriaalia tästä). Samaan tiedostoon saatan kirjoittaa muutamia tekstejä sivustolla käytettävillä fonteilla. Esimerkiksi jos pohjalla on jokin väri, havainnoillistan, kuinka mikäkin ja minkäkin värinen fontti siinä näkyy. Kaiken kaikkiaan käsikirjoituksen ja sisältö-/ulkoasusuunnitelman laajuus riippuu paljolti myös asiakkaasta. Toiset haluavat sivuston avaimet käteen -periaatteella, toiset haluavat olla enemmän mukana sivuston suunnittelussa tai heillä on jo valmiina itse hahmottelemansa leiska sivun ulkoasusta. Vanhoja sivuja uudistaessani käyn asiakkaan kanssa läpi, mitä hän haluaa säilyttää, mitä muuttaa (Portfolioni Web design -osiosta löytyvässä Oy Karltek Ltd projektidokumentaatiossa esimerkiksi maininta tästä). 1.3 Rakenne ja informaatioarkkitehtuurisuunnittelun perusteet ja niiden merkitys tuotantoprosessissa Arvioinnin kohteet ja kriteerit: Tutkinnon suorittaja osaa suunnitella viestintätuotteelle selkeän, perustellun ja teknisesti toimivan rakenteen ja informaatioarkkitehtuurin. Useimmiten internet-sivusto tehdään tarjoamaan informaatiota. Asiakkaasta riippuu, mikä sivujen tarkoitus on ja mitä niiden avulla tah-

6 6 dotaan sanoa ja tuoda esille. Minun tehtäväni on koota ja suunnitella asiakkaan tarpeiden pohjalta sellainen sivusto, joka tarjoaa loppukäyttäjälle hyvän ja selkeän paketin, jonka avulla hän pystyy tutustumaan esimerkiksi siihen yritykseen, jonka sivustolla on. Sivun rakenne ja sisällöt eivät saa olla liian monimutkaisia tai pirstottuja, eivät myöskään liian tuhteja paketteja, joita läpi kahlaessaan loppukäyttäjä väsyy eikä löydä etsimäänsä informaatiota. Sivuston ollessa hyvin laaja voin lisätä loppukäyttäjän avuksi sivustolle esimerkiksi hakukentän ja murupolun. Mahdollosuuksien mukaan pidän mielessä vanhan viisauden, ettei sivustolla pitäisi olla kolmea tasoa enempää. Arvioinnin kohteet ja kriteerit: Tutkinnon suorittaja osaa ottaa suunnittelussa huomioon tuotteen käytettävyyden sekä ylläpidon ja päivitettävyyden. Sivuja tehdessäni pyrin ottamaan huomioon eri laiteympäristöt, Mac, PC ja mobiililaitteet, sekä esimerkiksi eri selaimet niin hyvin kuin mahdollista, mielessäni sekä sivujen ylläpito ja päivitys että loppukäyttäjä (Portfolioni Web design -osiosta löytyvästä H2O Help to Orphans projektidokumentaatiosta löytyy tarkemmin, miten testasin näitä asioita esim. tuossa projektissa). Työelämässä tehtäviini kuului muun muassa hippo.fi-sivuston päivitys. Päivitys tapahtui sivustoa varten tehdyssä sisällönhallintajärjestelmässä. Järjestelmä ei ollut kovin joustava. Myöskin päivittäminen vaati tietyn ympäristön ja selaimen, jopa selaimen version. Tällöin opin perusteellisesti, miten joustamattomuus hankaloittaa sivuston päivittämistä ja kuinka se jopa toisinaan estää halutunlaisten päivityksien tekemisen. Osallistuin myös muihin projekteihin, joissa oli mukana verkkoontekemistä. Tällöin sivusta seuraamalla jo opin, kuinka suuri merkitys selkeästi kommentoiduilla koodeilla on, sekä sillä, että sivustojen ja koodin toimivuus on tarkastettu mahdollisimman monilla laitteilla ja selaimilla. Näin pystytään välttämään julkaisunjälkeisiä paniikkitilanteita, kun kiireellä yritetään selvittää, miksei jokin toimi. Yllätyksiä saattaa kuitenkin tulla aina. Minun tehtäväni on pitää ammattitaitoni sillä tasolla, että pystyn näissä tilanteissa toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla ja ratkaisemaan ongelmat, sekä tuottamaan itse sellaista materiaalia,

7 7 että toisen henkilön on mahdollista tehdä tarvittavia muutoksia siihen (kokemusperäistä). Selkeän ja tarkastetun koodin ja materiaalin lisäksi esimerkiksi valittu webhotelli ja mahdollinen julkaisujärjestelmä vaikuttavat sivujen päivitettävyyteen. Julkaisujärjestelmällä tehdyllä sivustolla (karltek.fi Joomla), tein asiakkaalle oman väliaikaisen käyttäjäprofiilin, jonka avulla hän pääsi katsomaan sivujen ulkoasua niiden tekemisvaiheessa. (Myöhemmin teen asiakkaalle uuden käyttäprofiilin, jonka avulla hän pääsee päivittämään sivuille materiaalia sen mukaan, mitä olimme hänen kanssaan keskustelleet, vaarantamatta esimerkiksi sivuston rakennetta. Teen asiakkaalle myös yskityiskohtaiset ohjeet päivittämisestä.) Kun sivuja ei tehdä julkaisujärjestelmällä tai asiakkaalla ei ole tarvittavia ohjelmia esimerkiksi kuvien muokkaamiseen, voidaan avuksi ottaa jokin muu palvelu, kuten Facebook, Twitter, YouTube jne. Tein hyväntekeväisyysjärjestölle html-sivut (help2orphans.com), joille perusinformaation lisäksi asiakas halusi säännöllisesti lisätä sisältöä. Keskustelin asiakkaan kanssa Facebookin käytöstä apuna. He avasivat järjestölle oman sivun Facebookiin, jonka feedi linkitettiin heidän internet-sivujensa etusivulle. Näin asiakas saa kuvamateriaalia ja informaatiota toiminnastaan sivuilleen kätevästi, eikä pelkoa sivuston rakenteen hajoamisesta ole. Tapoja on monia ja keskustelen asiakaan kanssa päivitystarpeista löytääksemme hänelle sopivimman tavan (H2O Help to Orphans, Oy Karltek Ltd esimerkit). 2 VERKKOVIESTINNÄN TYÖMENETELMÄT JA -VÄLINEET 2.1 Ammattimaisessa käytössä olevien laitteisto- ja ohjelmistokokonaisuuksien käyttö Arvioinnin kohteet ja kriteerit: Tutkinnon suorittaja osaa käyttää työprosessin eri vaiheissa vaadittuja laitteita ja ohjelmia,

8 8 osaa käyttää sopivia ohjelmia still- ja liikkuvan kuvan käsittelyyn, tekstinkäsittelyyn, äänenkäsittelyyn, koostamiseen ja dokumentointiin. Työelämässä eri laiteympäristöjen ja ohjelmien sekä muun muassa kameran- ja skannerin käyttö ovat tulleet hyvin tutuiksi. Adoben ohjelmista InDesignin, Illustratorin ja Photoshopin käyttö sujuvat rutiinilla. Olen kyseisillä ohjelmilla tehnyt satoja, jollen tuhansia erilaisia asiakastöitä, kuten lehtiä, esitteitä, lehti-ilmoituksia, mainoksia, clip art -kirjaston, kuvituksia, joulukalentereita, lukujärjestyksiä, messuseiniä, kuvituksia astioihin ja kuvien käsittelyä (portfoliostani löytyy kuvamateriaalia tekemistäni painotöistä, otan tutkintotilaisuuteen mukaan tekijänkappaleita tekemistäni töistä). Olen käyttänyt molempia sekä Mac että PC-ympäristössä. Myös Premiererin (portfoliossani Kuvat ja kuvitus -osiossa esimerkki videosta liitettynä html-koodiin), Flashin (porfoliossani Kuvat ja kuvitus -osiossa Helsingin kaupungin matkailuja kongressitoimistolle tekemäni Helsingin Helppi flash-joulukortti) ja DreamWeaverin (help2orphans.com) käyttö sujuvat ongelmitta. Tekstinkäsittelyyn ja muokkaamiseen olen käyttänyt esimerkiksi Microsoft Wordia, OpenOfficea, Notepadia ja Text-Editiä. Työssäni muokkasin toisinaan saamistani pdf- ja Excel-tiedostoista sisällöt ja tekstit sellaisiksi, että sain ne päivitettyä verkkoon (HIPPO-kisatuloksia hippo-fi:hin). Videoeditointiin ja äänenkäsittelyyn olen käyttänyt Adoben Premiere- (portfoliossani Kuvat ja kuvitus -osiossa esimerkki videosta liitettynä html-koodiin) sekä imovie-ohjelmia. Näillä olen lähinnä koostanut videomateriaalia omista matkoistani. Työelämässä toisinaan oli tarvetta lisätä videomateriaalia verkkoon (hippo.fi, hallintajärjestelmä ei kuitenkaan tukenut videomateriaalia). Käsitykseni mukaan juuri videomateriaali on yksi haastavimmista tiedostomuodoista. Kannatankin esimerkiksi YouTuben käyttöä apuna videomateriaalin kanssa silloin, kun se on mahdollista. Pyörää ei aina tavitse keksiä uudelleen. Osaan lisätä videoita sivustoille muillakin metodeilla, kuten upottamalla koodiin (portfoliossani Kuvat ja kuvitus -osiossa esimerkki videosta liitettynä html-koodiin). Microsoft Power Pointilla olen tehnyt esimerkiksi tarjousesistyksiä asiakkaille, Excel taipuu, mikäli sen on pakko (Excell ei ole tuotantopuolen suosikkiohjelma, kokemusperäistä).

9 9 Arvioinnin kohteet ja kriteerit: Tutkinnon suorittaja osaa käyttää tarvittavia pakkaus- ja tallennustapoja. Työelämässä erilaisten tiedostomuotojen ja pakkaustapojen käyttö, mitä missäkin tilanteissa käytetään ja miten ne vaikuttavat kyseiseen tiedostoon jne., oli minulle jokapäiväistä, joten niiden käyttö on minulle tuttua (painottuotteet, verkkomateriaali jne.). Arvioinnin kohteet ja kriteerit: Tutkinnon suorittaja osaa tietotekniikan ja ohjelmoinnin perusteet. Työn sujuvuuden kannalta on hyvä hallita käytettävät välineet. Kun osaa itse liittää koneeseen laitteita kuten uuden näytön, skannerin tai tulostimen, saa tällaiset toimenpiteet tehtyä heti, eikä tarvitse odotella ketään apuun. Muutenkin minua on aina kiinnostanut tuntea koneet ja ohjelmat vähän syvemmin. Tämä tarkoittaa, että osaan ratkaista esiin tulevia ongelmia ja muuttaa käyttöjärjestelmien asetuksia sellaiseksi kuin haluan. Osaan myös käyttää apuna esimerkiksi Google-hakua ongelmien ratkaisemiseksi. Ohjelmointi on kuluneen opiskelun ja asiakastöiden sekä aikaisemmin kevyesti työelämässä tulla tutuksi. Koodi aukeaa ja osaan rakentaa sen kanssa sivustoja. Taitojen karttuessa olen alkanut kokeilla uusia ratkaisuja ja jälki alkaa näyttää minulta. Html ja html5 sekä CSS sujuvat hyvin. Ymmärrän myös varsinaisia ohjelmointikieliä, PHP:tä ja JavaScriptiä niin, että osaan käyttää niitä apuna sivustoja tehdessäni. Yksinkertaisten PHP-pohjaisten sivujen koko ohjelmointi sujuu itseltäkin. Osaan myös lukea ja muokata toisten tekemää koodia esimerkiksi käyttäessäni sivustojen rakentamiseen hallintajärjestelmiä, kuten Joomlaa (karltek.fi) tai WordPressiä, tai nettikauppaohjelmaa MyCashflow. Omasta portfoliostani (ecula.fi) sekä tekemästäni help2orphans.comsivustosta pääsee näkemään tekemääni koodia.

10 Verkkoviestinnän tuotannon työmenetelmät ja laadukkaiden tuotteiden toteutus Arvioinnin kohteet ja kriteerit: Tutkinnon suorittaja osaa analysoida omaa työtään ja arvioida oman työnsä merkityksen osana tuotantoprosessia, osaa ammattimaiset työmenetelmät, alan ammattisanaston, selkeän havainnollistamisen ja tuotannon dokumentoinnin, osaa tulkita kuvakäsikirjoituksia ja konseptikuvituksia. 10-vuotisen työurani aikana olin mukana monenlaisissa projekteissa. Toisissa projekteissa oli mukana useampi ihminen (esim. Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimiston perhematkailuesitteet, Profit Card -kirjat), toiset tein täysin itsenäisesti (osuuspankkien HIP- PO-lehti suurimmaksi osaksi). Tiedonkulku, vuorovaikutus, missä vaiheessa projektia mennään, yhteydenpito asiakkaisiin jne. on tärkeä pitää kunnossa, jotta projekti pysyy koossa. Näin yllätystilanteissakin pystyttään toimimaan paremmin. Mitä useampi ihminen projektissa on mukana, sen tärkeämpää on, että jokainen hoitaa oman osuutensa sovitusti tai ongelmien ilmaannuttua kertoo niistä heti. On myös tärkeää esittää asiat niin, että jokainen projektissa mukana oleva henkilö varmasti tietää ja ymmärtää, mitä tehdään (kokemusperäistä). Parempi varmistaa kuin katua. Tehdessäni ohjeistusta toisille henkilöille pyrin olemaan selkeä ja selittää asiat mahdollisimman ymmärrettävästi. Lopuksi kerron, että mikäli kysyttävää on, rohkeasti vain. Ei voi olettaa, että toinen henkilö voi parista lauseesta tai serviettiin raapustetuista muistiinpanoista saada päähänsä samaa kuvaa asiasta kuin ne tehnyt henkilö, tai henkilö, joka on jo pidemmän aikaa muhittanut ajatusta päässään. Tiedän itse, miten hankalaa on tarttua työhön vajavaisten ohjeiden perusteella. Tämä kaikki on työelämässä tehtyä, koettua ja opittua.

11 11 Työssäni oli käytössä Severa-niminen ohjelma, johon kirjasimme projekteissä käytetyt tunnit lyhyine selityksineen, esimerkiksi kuvitus 2,5 tuntia, projektihallinta 0,5 tuntia. Päivän aikana kirjoitin tekemäni työt paperille muistiin ja niihin käytetyn ajan. Seuraavana aamuna lisäsin ne järjestelmään. Kirjaan nytkin tunnit ja työt ylös itselleni paperille. Ammattisanasto on minulle tuttua (työkokemus). 3 VERKKOVIESTINNÄN TUOTANTOPROSESSIT JA -YMPÄ- RISTÖ 3.1 Digitaalisen viestintätuotteen tuotanto Arvioinnin kohteet ja kriteerit: Tutkinnon suorittaja osaa suunnitella, toteuttaa ja testata viestintätuotteita eri käyttöympäristöissä, tietää osuutensa koko tuotantoprosessissa ja osaa työskennellä itsenäisesti, tietää tuotannon eri vaiheet ja työtehtävät, ymmärtää viestinnän eettisiä kysymyksiä ja niiden vaikutusta omaan työhönsä, ymmärtää viestintäalan toiminnan yhteiskunnassa. Eri selaimilla on omat eroavaisuutensa ja ongelmansa sivustojen näyttämisen suhteen ja mobiililaitteiden yleistyessä pitää huomioida myös ne sivustoja tehdessä (portfolioni Web design -osiosta löytyvässä H2O Help to Orphans projektidokumentaatiossa tarkempaa projektikohtaista kuvausta tästä). Samoin tietokoneiden näyttöjen koot, pikselitiheydet, värien toisto ja kirkkaus vaihtelevat (kokemusperäistä). Sivustoja tehdessä otan erilaisten laitteiden, selaimien ja käyttöjärjestelmien vaatimukset huomioon mahdollisuuksien mukaan. Pyrin myös testaamaan sivustoja mahdollisimman monilla eri laitteilla ja selaimilla (portfolioni Web design -osiosta löytyvässä H2O Help to Orphans projektidokumentaatiossa tarkempaa projektikohtaista kuvausta tästä). Itse käytän töiden tekemiseen pääsääntöisesti Mac-tietokonetta, mutta työelämässä ja nyt opiskellessa olen käyttänyt paljon myös PC:tä.

12 12 Työelämässä totuin työskentelemään sekä osana ryhmää että itsenäisesti ja osaan katsoa projekteja kokonaisuuksina. Monesti tein koko projektin itsenäisesti. Tuotannon eri vaiheet ja työtehtävät ovat hallussani. Tämä kaikki on työelämässä tehtyä, koettua ja opittua. Koska työskennellessäni yrityksen pääsääntöisenä kohderyhmänä olivat lapsiperheet ja lapset, olivat eettiset kysymykset aina mukana projekteissa. Olen siis tottunut miettimään projekteja myös eettiseltä kantilta. Tiedän vastuuni. Toisinaan olimme tilanteissa, joissa annoimme julkisia lausuntoja palautteisiin. Muutenkin käsittelin palautteita ja vastasin niihin. 3.2 Ammatin yhteydessä tarvittavan englannin kielen hallitseminen Arvioinnin kohteet ja kriteerit: Tutkinnon suorittaja ymmärtää englanninkielisiä työhönsä liittyviä asiakirjoja, käyttö- ja ylläpito-ohjeita ja tiedotusluonteista tekstiä, osaa laatia englanninkielisen ansioluettelonsa ja kuvailla omaa ammattiosaamistaan englanniksi. Käyttöjärjestelmäni ja käyttämäni ohjelmat ovat englanninkielisiä. Suurimmaki osaksi etsiessäni vastauksia vaikka koodatessa eteen tulleisiin kysymyksiin haen niitä englanniksi. Englannin kielen käyttö on siis jokapäiväistä. Englannin kielinen CV minulla on jo ollut monta vuotta (englannin kielinen CV löytyy portfoliostani). Osaan myös kuvailla osaamistani englanniksi (Me as Web designer löytyy portfoliostani). Tekemäni help2orphans.com -sivuston projektikieli oli englanti. Kaikki yhteydenpito ja kirjallinen materiaali oli ja on englannin kielistä. Natiivi britti asiakkaani ymmärsi minua hyvin ja minä häntä. 3.3 Digitaalisen viestintätuotteen tuotannon suunnitteluun ja hallintaan liittyvät prosessit Arvioinnin kohteet ja kriteerit: Tutkinnon suorittaja osaa laatia tuotannolle aikataulun sekä resurssi- ja kustannusarvion, osaa raportoida työnjohdolle,

13 13 tuntee tarjous- ja tuotantosopimuskäytännöt ja tekijänoikeuslainsäädännön, osaa tuottaa selkeää työhönsä liittyvää kirjallista materiaalia, osaa esittää asiansa ymmärrettävästi asiakkaalle, työnantajalle ja muille työyhteisön jäsenille. Minulla on kokemusta sekä aikataulutusten että resurssi- ja kustannusarvioiden tekemisestä työelämässä, samoin raportoinnista työnjohdolle. Olin myös mukana tarjous- ja tuotantosopimuksien tekemisessä. Pääsääntöisesti tarjous- ja tuotantosopumukset projekteissa hoiti myyntiosasto, mutta konsultoimme aina toisiamme ja he halusivat kuulla tuotantopuolen mielipiteen. Tekijänoikeuslaindäädäntö on tullut tutuksi työskennellessä ja osaan ottaa sen huomioon. Tämä kaikki on työelämässä tehtyä, koettua ja opittua. Töihin liittyvää kirjallista materiaalia olen tuottanut paljon, esimerkiksi suunnitelmia, memoja, sähköposteja jne. Olin yhteydessä asiakkaisiin lähes päivittäin sähköpostitse tai puhelimella. Totta kai myös toimistossa olimme jatkuvassa kontaktissa muiden työntekijöiden ja työnjohdon kanssa, keskustelimme eri projekteista ja pidimme ns. brainstormauksia, tiimipalavereita jne. Minulla oli myös toisissa projekteissa (esim. osuuspankkien HIPPO-lehti) mukana alaisia, joille avasin projektin ja ohjeisitin heitä. Minä myös neuvoin heitä pulmatilanteissa ja kommentoin heidän tuottamaansa materiaalia. 3.4 Julkaisukanavien erot ja tallennus- ja jakelumuotojen vaatimukset Arvioinnin kohteet ja kriteerit: Tutkinnon suorittaja tuntee julkaisukanavien eroja ja merkityksiä, osaa siirtää valmiin ja testatun tuotteen jakelukanavaan, hallitsee työtiedostojen versionhallinnan, hallitsee oikeiden tallennus- ja jakelumuotojen käyttämisen eri medioissa, tuntee keskeisimmät tiedostomuodot. Painetun ja sähköisen jakelukanavan erot ja merkitykset ovat minulle selvät (esim. osuuspankkien HIPPO-lehti, hippo.fi). Vaikka periaate

14 14 molempiin kanaviin tuotetuissa materiaaleissa ja työnkulku ovat samat, niihin tuotetun materiaalin työstämistavat ovat erilaiset. Olen testannut tekemiäni sivustoja eri laitteilla ja selaimilla ja sen jälkeen siirtänyt materiaalin webhotelliin ja julkaissut sivuston. Tämän jälkeen olen vielä uudelleen käynyt sivuston läpi, jotta ne varmasti toimivat, kuten pitää. Olen myös tehnyt sivuston suoraan verkkoon julkaisujärjestelmällä (portfolioni Web design -osiosta löytyvässä H2O Help to Orphans projektidokumentaatiossa tarkempaa projektikohtaista kuvausta tästä). Webhotellin hankinta on minulle tuttua, samoin domainsiirrot (help2orphans.com ja karlte.fi domainit siirrettiin molemmat, portfolion Web design -osiosta löytyvissä projektidokumentaatioissa tarkempaa kuvausta näistä). Osaan arvioida eri webhotelleja. Osaan myös tehdä painotuotteesta painotiedoston ja lähettää sen reproon (HIPPO-lehti). Työtiedostot on hyvä pitää järjestyksessä, jotta homma pysyy kasassa. Versiohallinnointi on tutta. Olen esimerkiksi tehnyt saman ilmoituksen moneen lehteen, jokaisen ilmoituskoko hieman eri, samoin resoluutio saattoi vaihdella (esim. Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimiston aikuiskampanja). Samalla tavalla olen tehnyt eri sivustoille erikokoisia bannereita, joissa kaikissa sama sisältö (esim. Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimston aikuiskampanja). Olen myös tehnyt painotuotteesta useita kieliversioita (osuuspankkien HIPPO-lehti suomi ja ruotsi, Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimiston perhematkailuesite suomi, englanti, saksa, ruotsi, viro). Kuten jo aikaisemmin olen kirjoittanut, eri tallennus- ja jakelumuodot sekä keskeisimmät tiedostomuodot ovat minulle tuttuja. Tiedän myös sen, mitä vaatimuksia kullakin medialla on materiaalin suhteen. Materiaalin siirtotapoja on monia, kuten ftp, atp, sähköposti jne. Tämä kaikki on työelämässä tehtyä, koettua ja opittua.

HENKILÖKOHTAINEN NÄYTTÖSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN NÄYTTÖSUUNNITELMA HENKILÖKOHTAINEN NÄYTTÖSUUNNITELMA Jani Niemi Eurajoen kristillinen opisto Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto 1 JOHDANTO...1 2 VERKKOVIESTINNÄN SUUNNITTELU JA ILMAISU...2 2.1 Käsikirjoitusprosessi...2

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN SUUNNITELMA VERKKOVIESTINNÄN SUUNNITTELU JA ILMAISU

HENKILÖKOHTAINEN SUUNNITELMA VERKKOVIESTINNÄN SUUNNITTELU JA ILMAISU HENKILÖKOHTAINEN SUUNNITELMA VERKKOVIESTINNÄN SUUNNITTELU JA ILMAISU Emilia Ketola Eurajoen kristillinen opisto Avat 2015-2016 1 Johdanto... 3 2 Käsikirjoitusprosessi... 4 3 Käyttöliittymäsuunnittelu...

Lisätiedot

PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN

PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN Emilia Ketola Eurajoen kristillinen opisto Avat 2015-2016 1 Projekti... 3 1.1 Asiakas ja kartoitus... 3 1.2 Asiakastapaaminen ja suunnittelu... 3 1.3 Toteutus... 5 1.4

Lisätiedot

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU?

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Graafinen suunnittelu pähkinänkuoressa: Graafinen suunnittelu on universaalia. Se on kaikkialla ympärillämme, sisällä ja ulkona. Se selittää, koristelee,

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI

PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI Jani Niemi Eurajoen kristillinen opisto Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto 1 ASIAKKAAN JA PROJEKTIN ESITTELY...1 1.1 Aikataulu...1 2 SUUNNITTELU...1 2.1

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI

PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI Jani Niemi Eurajoen kristillinen opisto Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto 1 ASIAKKAAN JA PROJEKTIN ESITTELY...1 1.1 Aikataulu...1 2 SUUNNITTELU...2 2.1

Lisätiedot

PROJEKTIDOKUMENTAATIO RITVAN TOIVEMATKAT

PROJEKTIDOKUMENTAATIO RITVAN TOIVEMATKAT PROJEKTIDOKUMENTAATIO RITVAN TOIVEMATKAT Emilia Ketola Eurajoen kristillinen opisto Avat 2015-2016 1 Kartoitus... 3 1.1 Asiakas ja sivujen tarve... 3 1.2 Yhteydenotto asiakkaaseen... 3 1.3 Aikataulu ja

Lisätiedot

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai 13.10. 2015 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016 Edellinen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai 25.10. 2016 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % % % < 50 %

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain HAMK Pähkinäkori > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien Valmis/

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tuoteneuvonta, 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o suunnittelee

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 %

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min)

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Päätarkoitus: - Lyhyiden selitysvideoiden tuotanto (max 3 minuuttia) yksinkertaisin keinoin Selitysvideoiden tuottaminen edistää reflektioprosessia liittyen omaan

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms / Anna Haapalainen Googlen lomaketyökalulla on helppoa tehdä sähköisiä kyselyitä, tehtäviä tai kokeita. Voidaksesi luoda Googlen lomakkeita, sinulla tulee

Lisätiedot

T harjoitustyö, kevät 2012

T harjoitustyö, kevät 2012 T-110.4100 harjoitustyö, kevät 2012 Kurssiassistentit T-110.4100@tkk.fi Tietotekniikan laitos Perustieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto 31.1.2012 Yleistä Kurssin osasuoritteita ovat kaksi osatenttiä,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY

OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY KURSSIPLANNER OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY ASIANTUNTEMUS / ELÄMÄNKOKEMUS: Missä itse olet onnistunut, menestynyt tai mitä olet saavuttanut, missä olet erityisen hyvä (ja tiedät että kaikki

Lisätiedot

OIKEUSTULKIN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO KOHDERYHMÄ EAT

OIKEUSTULKIN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO KOHDERYHMÄ EAT TUTKINTO 1 Sisällön yleisesittely Kansainvälinen kääntäjienpäivä 2013 Tuija Kinnunen 2 EAT Alan vaativimpien työtehtävien hallinta Oman alan laaja-alaiset ja/tai erikoistuneet teoriatiedot ja tietojen

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi

TVT-opintojen starttaus Hermossa syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi PLE = personal learning environment henkilökohtainen oppimisen ympäristö, joka yhdistää teknologian, pedagogiikan, oppimisen ja ihmiset

Lisätiedot

Perhejuhlapalvelut 20 osp

Perhejuhlapalvelut 20 osp Perhejuhlapalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: Opiskelija toimii vierastarjoilun ja perhejuhlan kahvitilaisuuden suunnittelu-, valmistus- ja tarjoilutehtävissä. Tehtäviin

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. järjestelmätyöt: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. järjestelmätyöt: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (7) Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla tieto- ja tietoliikennealan yrityksissä erilaisissa työkokonaisuuksissa ja tehtävissä sekä

Lisätiedot

Oppimisympäristön ominaisuudet

Oppimisympäristön ominaisuudet Oppimisympäristön ominaisuudet Skholen oppimisympäristö Skholessa voit opiskella tietokoneella, mobiililaitteella tai tabletilla Kaksikielinen käyttöliittymä suomeksi ja englanniksi Kirjautuminen osoitteista

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot

Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

TIES460 OPPIMATERIAALITUOTANTO,

TIES460 OPPIMATERIAALITUOTANTO, TIES460 OPPIMATERIAALITUOTANTO, LUENTO 4 Yliopistonopettaja, FT Antti Ekonoja antti.j.ekonoja@jyu.fi 13.4.2016 KOKEMUKSIA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPPIMATERIAALIEN TUOTTAMISESTA 2006 2007 2012 2009

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/5 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

Ohjelmointi 1 / syksy /20: IDE

Ohjelmointi 1 / syksy /20: IDE Ohjelmointi 1 / syksy 2007 10/20: IDE Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy 2007 p.1/8 Tämän luennon rakenne

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Opinnäytetyön ohjausprosessi > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Opinnäytetyön ohjausprosessi > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Opinnäytetyön ohjausprosessi > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

LAITTEEMME NOUDATTAVAT SEURAAVIA VÄRIASETUKSIA: Euroopan PMS-kirjastot Coated FOGRA39 ja Uncoated FOGRA29 Mustavalko Gray Gamma 2.

LAITTEEMME NOUDATTAVAT SEURAAVIA VÄRIASETUKSIA: Euroopan PMS-kirjastot Coated FOGRA39 ja Uncoated FOGRA29 Mustavalko Gray Gamma 2. LAITTEISTOMME M&P PAINOSSA KÄYTÖSSÄMME OVAT SEURAAVAT OHJELMAT: Adobe Photoshop CS6 Adobe InDesign CS6 Adobe Illustrator CS6 Adobe Acrobat Pro Adobe Distiller Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft Powerpoint

Lisätiedot

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu Elina Lappalainen & Pia Perälä Suunnittelemamme käsityön kokonaisuuden teemana on joulu. Projekti on suunniteltu kuudesluokkalaisille. Projektin esittelyvaiheessa

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009 Verkkosivut perinteisesti Tanja Välisalo 11.2.2009 WWW-sivujen vieminen omaan kotisivutilaan yliopiston mikroverkossa https://salasana.jyu.fi Klikkaa painiketta Activate WWW Klikkaa painiketta Activate

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

tuntee tiimin ja ryhmän syntyprosessin ymmärtää oman roolin merkityksen tiimi- ja ryhmätyössä

tuntee tiimin ja ryhmän syntyprosessin ymmärtää oman roolin merkityksen tiimi- ja ryhmätyössä 1 Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto PAKOLLISET TUTKINNON OSAT MONIAMMATILLINEN TYÖ Näytön antaja: Näytön arvioija: Paikka ja aika: TIIMI- JA RYHMÄTYÖTAIDOT kykenee työskentelemään tiimissä

Lisätiedot

Sisältömarkkinointi Suomessa

Sisältömarkkinointi Suomessa Sisältömarkkinointi Suomessa 2014 Vastaajat Vastaajien asema Ylin johto 11 % Päällikkötaso 36 % Asiantuntija 43 % Yrittäjä 4 % Jokin muu, mikä 7 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kaikki (KA:2.6, Hajonta:0.97)

Lisätiedot

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA QR-koodit QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA MOTIVOIVAA ILMAISTA QR-koodi paljon tietoa Koodin avulla pääsee nopeasti halutulle verkkosivulle tai esim. YouTube-videoon ilman osoitteen

Lisätiedot

10 teesiä verkko-opetuksen suunnittelusta. Leena Hiltunen Tutkijatohtori Tietotekniikan Aineenopettajankoulutus

10 teesiä verkko-opetuksen suunnittelusta. Leena Hiltunen Tutkijatohtori Tietotekniikan Aineenopettajankoulutus 10 teesiä verkko-opetuksen suunnittelusta Leena Hiltunen Tutkijatohtori Tietotekniikan Aineenopettajankoulutus Leena.r.k.Hiltunen@jyu.fi Teesi 1: Suunnittele! Aloita pienillä parannuksilla Mieti mikä on

Lisätiedot

Tämän lisäksi listataan ranskalaisin viivoin järjestelmän tarjoama toiminnallisuus:

Tämän lisäksi listataan ranskalaisin viivoin järjestelmän tarjoama toiminnallisuus: Dokumentaatio, osa 1 Tehtävämäärittely Kirjoitetaan lyhyt kuvaus toteutettavasta ohjelmasta. Kuvaus tarkentuu myöhemmin, aluksi dokumentoidaan vain ideat, joiden pohjalta työtä lähdetään tekemään. Kuvaus

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia 15 askelta kohti Parempia kyselyitä ja tutkimuksia Onnittelut! Lataamalla Webropol-tutkimusoppaan olet ottanut ensimmäisen askeleen kohti entistä parempien kyselyiden ja tutkimusten tekoa. Tämä opas tarjoaa

Lisätiedot

Opiskelijoiden tulostuspalvelu. Printing Service for Students

Opiskelijoiden tulostuspalvelu. Printing Service for Students Opiskelijoiden tulostuspalvelu Printing Service for Students TP Esittely Palvelun nimi Opiskelijoiden tulostuspalvelu (OTP) (Printing Service for Students) Palvelun käyttöönottopäivä 20.1.2014. Palvelua

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

Porin kaupungin perusopetuksen TVT-opetussuunnitelma

Porin kaupungin perusopetuksen TVT-opetussuunnitelma Porin kaupungin perusopetuksen TVT-opetussuunnitelma Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen vuosiluokkakokonaisuuksiin liittyvine tavoitetasoineen Tavoitteet vuosiluokilla 1 2 Tavoitteet vuosiluokilla

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Ohjeita informaation saavutettavuuteen

Ohjeita informaation saavutettavuuteen Ohjeita informaation saavutettavuuteen Tarkoitus Kasvattaa tietoisuutta ja lisätä esteettömän informaation aiheen näkyvyyttä ja sen merkitystä elinikäisen tasapuolisen oppimisen mahdollisuuksista Tukea

Lisätiedot

Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK.

Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK. Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK 25.10.2012 Mikä toimii painettuna, toimii harvemmin verkossa Tekstin kirjoittamisen säännöt ja tyylilajit vaihtelevat eri medioissa. Verkkotekstin

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 14.4.2016 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus Viestintämme vaikuttaa suoraan siihen miten toimintamme nähdään, miten se kiinnostaa, herättää halun tulla mukaan!

Lisätiedot

Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa

Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa tämän takia videot yleistyvät niin opetuksessa kuin

Lisätiedot

Somettaminen käyntiin 10.5.2016. Tiedottaja Johanna Hietikko Koljonen Johanna.hietikko koljonen@vasek.fi

Somettaminen käyntiin 10.5.2016. Tiedottaja Johanna Hietikko Koljonen Johanna.hietikko koljonen@vasek.fi Somettaminen käyntiin 10.5.2016 Tiedottaja Johanna Hietikko Koljonen Johanna.hietikko koljonen@vasek.fi Kanavia on monia, aloitetaan kuitenkin Facebookista Twitteristä ja Instagramista. FACEBOOK Tarvitset

Lisätiedot

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 tuetusti / vaihtelevasti / hyvin / erinomaisesti vuosiluokka 1 2 3 4 käyttäytyminen Otat muut huomioon ja luot toiminnallasi myönteistä ilmapiiriä.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Kyselyyn vastaajia 3217 henkilöä Englanninkieliseen kyselyyn vastaajia 22 henkilöä Vastaajia yhteensä 3239 henkilöä Generated on 22.03.2013 07:50 Taustatiedot

Lisätiedot