SVEITSIN ALUEEN ASUINRAKENTAMISEN IDEAKILPAILU LIITTYMINEN KAUPUNKIRAKENTEESEEN 1/2000 (A3 1/4000)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SVEITSIN ALUEEN ASUINRAKENTAMISEN IDEAKILPAILU LIITTYMINEN KAUPUNKIRAKENTEESEEN 1/2000 (A3 1/4000)"

Transkriptio

1 Kaupunkikuva Sveitin alue on nykytilaaan Hyvinkään omaleimaiempia alueita ekä luonnonympäritönä tä kulttuurihitoriana vuoki. Suunnitelmaa on ollut lähtöktana vvitaa näitä tekijöitä uudella rakennukannalla ja luoda alueeta houkutteleva uui auinalue. Rakentaminen on ijoittu kilpailualueelle mdolliimman paljon luontoa äätäen ekä olemaa olevat yhteyd huomioiden ja niitä vvitaen. Oa-alueella 2 tehokkaampi rakentaminen ijoittuu luontevati Aleki Kiven kadun läheiyyteen. Katua reunutava kauni männikkö on kuitenkin äilytty. Rakentamien mittakaava pienenee kti uojelualuta. Oa-alueella 1 rakentamien tehokkuu lakee elään päin. Suunnitelmaa on eitty myö vaihtoehto, joa oa kouluta on äilytty uuden alueen korttelitalona. Tällöin rivitalo A5 jää rakentamatta. Auinrakentamien ja julkiivujen muotokieli on tämän vuoituhannen jaumoa alueen muulle rakennukannalle. Alueeta muodotuu elkeä ja tunnittava kokonaiuu tuoden oman liänä Sveitin tarinaan. Julkiivujen päämateriaaleina ovat boni, puu ja polttu tiili. Auminen Uud auinrakennuk tarjoavat erinomai puitte luonnonläheielle kekuta-aumielle: palvelut, liikuntamdolliuud ja hyvät julkien liikenteen yhteyd ovat lähellä. Aunnot on uunniteltu monille ikäryhmille ja ne tuovat uudenlaita auntotarjontaa Hyvinkäälle. Oa-alueella 2 on monipuolinen auntojakauma. Kortteli B on uunniteltu vanhuten palvelukortteliki. Sinne ijoittuu ekä enioriaumita tä vanhuten palveluaumita. Korttelia C on ekä opikelija- tä n. normaaliaumita. Korttelit A ja D ovat n. normaaliaumita ja näiä on ekä rivi- tä kerrotaloauntoja. Oa-alueen 1 kortteli E on kerrotaloaumita ja kortteli F 2-3 -kerrokita bungalow-tyyppitä aumita, jota voidaan helpoti käyttää eim. loma-aumieen. Alueen kaikita aunnoita on etetömät näkymät luonnonuojelualueelle. Auinrakennuten yhteitilat ijoittuvat pääoin maantaoon tai kellareihin. Maantaoa ijaitevat aukkaiden yhteieen käyttöön tarkoitut tilat avautuvat uurilla ikkunoilla kevyenliikenteen reiteille elävöittäen ympäritöä. Rakennukia on myö avaria yhteiiä aunaoatoja vilpolaparvekkeineen ylimmiä kerrokia. Kortteli E:n pjoipäää auinrakennuken ylimmää kerrokea on näköalataanne, kvila ekä aunaoato. Pihat Luonnonuojelualueen ja Aleki Kiven kadun reunaa olevat alue äilytään mdolliimman kokemattomina. Korttelipihat toteutaan luonteeltaan elväti rakenntuina. Rivitaloauntoihin liittyvät pien luontoon rajautuvat laituripihat ekä uur kattoterait. Oa-alueen 2 kekellä, kevyen liikenteen reittien riteämikdaa, on alueen yhteinen leikkialue. Alueen huleved käitellään uunnittelualueella. Pintamateriaaleia uoitaan läpäieviä materiaaleja. Pihojen huleved kerätään painanteiiin ja imeytään maaperään. Liäki painante toimivat myö ympäröivien raittien pintaveien imeytypaikkana. Kanipihoilla huleveiä viivytään ja jdaan kavilliuuden käyttöön. Kattoveiä kerätään talteen ja hyödynnään kuivana aikana kavien katelua. Alueen pyäköintiraaiu on uunniteltu maaton muodot huomioon ottaen ja niitä hyväki käyttäen. Korttelien B ja C pyäköinti ijaitee kanipihojen alla. Pyäköintihalleihin on luikaton yhtey maantaota. Korttelien D ja E pyäköinti ijaitee rinteeeen porratuia kakikerrokiia pyäköintitaloia. Molemmille taoille on uora yhtey maantaota. Korttelin E pyäköintitaloa ijaitee myö oa hotellin vierapaikoita. Korttelien A ja F autopaikat ijaitevat maantaoa. Rivitaloia on auntoktai autotallit. Härkävehmaan kadun varteen on ijoittu kadunvaripaikkoja hotellille ja yleieen paikoitukeen. Vaiheittaiuu Oa-alueella 2 vaiheittain rakentaminen voidaan toteuttaa uealla tavalla riippuen koulun purkamien aikatauluta. Jo koulurakennu puraan enin, voidaan rakentaminen aloittaa korttelita A eden kti korttelia D. Korttelien paikoituraaiut ovat toiitaan riippumattomia. Oa-alueella 1 korttelit E ja F voidaan toteuttaa toiitaan riippumattomati. LIITTYMINEN KAUPUNKIRAKENTEESEEN 1/00 (A3 1/4000) KERROSALAT ASUNTOJAKAUMA Oa-alue 1 Oa-alue 1 Kortteli E (n. normaali auminen) Oa-alue k-m² Kortteli F (loma-auminen) 2870 k-m² N. normaali auminen (kortteli E) N. normaali auminen (korttelit A, C, D) Yht k-m² m² 17 kpl 29 % auntojen lukumäärätä m² 36 kpl 23 % 1h m² 2h+ 54 m² 14 kpl % 1-2h+ 42 m² 8 kpl 5% liäki yhteitilat (mm. keittiö-, ruokailu-, ja tilat) 14.5 % Oa-alue 2 Palvelu-auminen (kortteli B) 30 kpl 3h++ 76 m² kpl 34 % /(+) -54 m² 23 kpl Kortteli A (n. normaali auminen) 60 k-m² /* k-m² 95 m² 8 kpl 13% 3h m² 46 kpl 29 % Opikelija-auminen (kortteli C) Kortteli B (palveluauminen) 1890 k-m² 59 kpl 3-4h++ 88 m² 8 kpl 5% m² 46 kpl 50 % Kortteli B (enioriauminen) 5370 k-m² 4h++ 98 m² 8 kpl 5% 2h+ m² 12 kpl 13 % Kortteli C (n. normaali auminen) 00 k-m² Loma-auminen (kortteli F) 4-5h+k+ - m² (rivitalot) 29 /*23 kpl 18 % 2h+ m² 27 kpl 30 % Kortteli C (opikelija-auminen) 4970 k-m² m² kpl 83 % 3h+ m² 6 kpl 7 % Kortteli D (n. normaali auminen) 7460 k-m² 86 m² 7 kpl 17 % * 91 kpl Yht k-m² /*27 0 k-m² 42 kpl * Vaihtoehto 2, joa oa Härkävehmaan koulua äilytty 1 /*1 kpl Vaihtoehto 2, joa oa Härkävehmaan koulua äilytty Seniori-auminen (kortteli B) m² 50 kpl 46 % 2h+(+) - m² 40 kpl 37 % 3h++ m² 10 kpl 9 % 92 m² 9 kpl 8 % 109 kpl NÄKYMÄ ALEKSIS KIVEN JA HÄRKÄVEHMAANKADUN RISTEYKSESTÄ 1/9

2 6 ap/hotelli 3 ap /yleinen iäänkäynti näköalataanteelle kadunvaripyäköinti 14 ap ajo alataolle lvv 19 2h+ 54 3h++ 77 kellari pp kellarikerrokea +1.0 aputiloja: /v 110 m² 105 m² tekni tilat kuivau 2x12 m² KORTTELI E 95 2h+ 54 3h++ 77 kvila ja aunaoato 127 näköalaterai KORTTELI E huleveipainanne Talo E h+ 3h++ Talo E h+ 3h++ 6. KERROS autalli +1 alatao (kattamaton) +129 ylätao 146 ap: 60 ap /kortteli E 86 ap /hotelli h++ lvv 17 kellari pelatureitti h++ huleveipainanne 3h+k pp leikki 3h h peula +kuivau + 69 terai ajo ylätaolle maantaopyäköinti (korttelin F autopaikat) 33 ap Talo F1 LUONNONSUOJELUALUE Talo F1 huleveipainanne 18 ap /yleinen kävely v kellaria kävely KORTTELI F KORTTELI F 86 uui joukkoliikenteen yhtey Talo F2 huleveipainanne HOTELLI 12 ap: 8 ap /hotelli, 4 ap /yleinen Talo F leikki luonnontilaiena äilyttävä alue Talo F OSA-ALUE 1, 1. KRS 1/500 (A3 1/1000) OSA-ALUE 1, PERUSKERROS 1/500 Julkiivumateriaalit: 1. Tiili; polttu; eri ävyjä ja ladontoja 2. Puu 3. Lai 4. Valkoboni 5. Kanga (markiii), eri värejä Kortteli F Kortteli E Härkävehmaankatu OSA-ALUE 1, JULKISIVU ITÄÄN /LUONNONSUOJELUALUEELLE 1/500 (A3 1/1000) 2/9

3 +122 ajo autalliin kerhotila 92 2h++ Talo B2 tekn 25 /v (tai ) autalli 36 ap /kortteli B /v 125 2h++ 2h++ Talo B1 2h++ äilyttävä männikkö PYSÄKÖINTI AUTOHALLI PIHAKANNEN ALLA h++ RINTEESEEN SOVITETTU AUTOHALLI MAANTASOPYSÄKÖINTI, VÄLIAIKAINEN MAANTASOPYS. ASUNTOKOHTAISET AUTOTALLIT 127 KADUNVARSIPAIKOITUS AUTOPAIKKALASKELMA: YLEINEN PYSÄKÖINTI 50 ap, kadunvaripaikat HOTELLI 14 ap kadunvaripaikat 86 ap autallipaikat korttelin E yhteydeä 100 ap ASUMINEN 1 ap/85 k-m² auminen yleenä kortteli A 60 k-m² 73 ap kortteli C 00 k-m² 31 ap kortteli D 7460 k-m² 88 ap kortteli E 5080 k-m² 60 ap kortteli F 2870 k-m² 33 ap 1 ap/0 k-m² erityiauminen palvelu /kortteli B 1890 k-m² 9 ap eniori /kortteli B 5370 k-m² 27 ap opikelija- /kortteli C 4970 k-m² 25 ap Aumien autopaikat 346 ap 40 tekn. 115 v/ kuivau Talo C1 Talo C2 tekn. 30 kuivau autalli 57 ap /kortteli C 95 2h+ /v 2h+ 2h h++ kerh. ajo autalliin OSA-ALUE 2, KELLARI / KATUTASO 1/500 (A3 1/1000) A B E C F D VAIHEITTAISUUS PIHA- JA LUONTOTYYPIT REITIT Oa-alueella 2 vaiheittain rakentaminen voidaan toteuttaa uealla tavalla riippuen koulun purkamien aikatauluta. Jo koulurakennu puraan enin, voidaan rakentaminen aloittaa korttelita A eden kti korttelia D. Oa-alueella 1 korttelit E ja F voidaan toteuttaa toiitaan riippumattomati. Oa kortteleita on mdollita rakentaa pienemmiä oia (eitty kaoviivalla kaavioa). Korttelien paikoituraaiut ovat toiitaan riippumattomia. LEIKKIPUISTO KANSIPIHAT YKSITYISET KATTOTERASSIT KORTTELIPIHAT YKSITYISET LAITURITERASSIT SÄILYTETTÄVÄ PUISTOMÄNNIKKÖ JOUKKOLIIKENNE KEVYT LIIKENNE AJOLIIKENNE PELASTUSREITIT LUONNONTILAISENA SÄILYTETTÄVÄ ALUE LUONNONSUOJELUALUE Julkiivumateriaalit: 1. Tiili; polttu; eri ävyjä ja ladontoja 2. Puu 3. Lai 4. Valkoboni 5. Kanga (markiii), eri värejä Aleki Kiven katu Kortteli B Kortteli A JULKISIVU POHJOISEEN /HÄRKÄVEHMAANKADULLE 1/500 (A3 1/1000) 3/9

4 HÄRKÄVEHMAANKATU 11 ap /yleinen huleveipainanne maantaopyäköinti 50 ap /kortteli A ajo 2h h++ 4-5h+++at 4-5h+++at 4-5h+++at 4-5h+++at Talo A2 1. kr:n lattia h+++at pelatureitti leikki KORTTELI A Talo A tekn 21 iiv /v huleveipainanne pelatureitti päiväkekutiloja mm. kvio 90 palvelutalon aputiloja 70 palvelutalon aula korttelipeula +kuivau + kuntoali 80 Talo B1 KORTTELI B kanipiha n viljelylaatikot kuntoilulaitte Talo B2 2h++ 2h+ 3h++ 2h+ 3h++ 2h+ pelatureitti huleveipainanne SVEITSINPUISTO olemaaoleva puitomännikkö äilytään ALEKSIS KIVEN KATU 4-5h+++at 4-5h+++at Talo A3 1. kr:n lattia h++ 73 terai pelatureitti 92 2h++ 3h+ 4-5h+++at +1.2 Talo A4 1. kr:n lattia h+++at 4-5h+++at 4-5h+++at 4-5h+++at 4-5h+++at h+++at 4-5h+++at 3h h+ lvv 11 iiv peula +kuivau Talo A5 1. kr:n lattia leikkipuito pelatureitti peula(+kuivau) +kerhuone 83 2h+ 4h++ 97 pelatureitti 4h h Talo C1 2h++ Talo C2 KORTTELI C leikki kanipiha n viljelylaatikot kuntoilu 2h+ 2h+ 2h+ 2h+ 2h+ peula +kuivau 2h+ 2h++ pelatureitti huleveipainanne buipyäkki luonnontilaiena äilyttävä alue 4-5h+++at 4-5h+++at 6 ap, rivitalon A5 väliaikai autopaikat ennen autallin rakentamita (olemaaoleva maantaopaikoitu) pelatureitti 3h+k ajo 3h SVEITSINRINNE ajo ylätaolle autalli 82 ap: 76 /kortteli D 6 ap /rivitalo B5 alatao ylätao +1.5 ajo alataolle 88 buipyäkki Talo D1 tekn iiv 2 olemaaoleva puuto äilytään VAIHTOEHTO 2: Oa olemaaolevata (n. 830 k-m²) Härkävehmaan kouluta äilytään. Säilyttävä koulun oa toimii korttelitalona leikkipuiton yhteydeä. Vaihtoehdoa 2 rivitalo A5 jätään rakentamatta. LUONNONSUOJELUALUE luonnontilaiena äilyttävä alue 4-5h+++at 4-5h+++at 4-5h+++at Talo D3 1. kr:n lattia terai irtvar/v 88 peula +kuivau h+ 53 iiv 2 4-5h+++at 4-5h+++at Talo D4 1. kr:n lattia KORTTELI D 3h+ 81 huleveipainanne 4-5h+++at leikki 4-5h+++at 4-5h+++at 3-88 iiv 2 kaupunkiviljely Talo D2 /v h+++at peula +kuivau h+++at 4-5h+++at Talo D5 1. kr:n lattia iiv 2 tekn 4-5h+++at 81 3h++ huleveipainanne OSA-ALUE 2, 1. KRS / PIHATASO 1/500 (A3 1/1000) Kortteli E Kortteli D JULKISIVU ITÄÄN /ALEKSIS KIVEN KADULLE 1/500 (A3 1/1000) 4/9

5 6.kr 2h++ 92 Talo A2 32 KORTTELI A Talo A1 3h+k h h++ 3h kr ruok. k +var Talo B1 Talo B2 KORTTELI B 3.kr 2h++ 3h++ 3h++ 2h+ 2h+ 2h+ 2h++ Talo A2 KORTTELI A Talo A3 37 3h kr 92 2h++ 6. kr aunaoato ja kerhotila 5.kr rajau 3h+ 5. kr aunaoato Talo A3 Talo A4 3h h+ 32 3h+k kr aunaoato 4.kr 3h+k+ 4. kr aunaoato 2h+ 4h++ 98 Talo C1 2h++ Talo C2 2h+ 2h+ 2h+ 2h+ 2h+ 2h+ Talo A4 Talo A5 4h h+ 3h+k+ KORTTELI C 2h++ 3h+ 2h+ 5. kr aunaoato Talo A5 5.kr kattoterait RIVITALOT 3.KRS 1/500 3h+k+ 88 Talo D1 2h+ 3h++ 75 Talo D3 3h h+ Talo D3 3h kr aunaoato Talo D4 Talo D4 KORTTELI D 3-88 KORTTELI D 2.kr Talo D2 2h+ 3h h h+ Talo D5 Talo D5 3h kr aunaoato kattoterait RIVITALOT 2. KRS / KERROSTALOT PERUSKERROS 1/500 (A3 1/1000) RIVITALOT 3. KRS 1/500 Julkiivumateriaalit: 1. Tiili; polttu; eri ävyjä ja ladontoja 2. Puu 3. Lai 4. Valkoboni 5. Kanga (markiii), eri värejä Kortteli C Kortteli B Härkävehmaankatu 5/9

6 127 auntoterait tekn. 30 kuivau 17 2h+ auntoterait 40 tekn /v 2h+ 2h+ 115 autalli 57 ap KORTTELI C kuivau v/ 95 2h+ auntoterait 40 kerhuone Ajo autalliin SVEITSINRINNE KORTTELI C KELLARI-/KATUTASO 1/0 (A3 1/400) Julkiivumateriaalit: 1. Tiili; polttu; eri ävyjä ja ladontoja 2. Puu 3. Lai 4. Valkoboni 5. Kanga (markiii), eri värejä TAITE Härkävehmaankatu Kortteli A Kortteli D OSA-ALUE 2, JULKISIVU LÄNTEEN /LUONNONSUOJELUALUEELLE 1/500 (A3 1/1000) 6/9

7 SVEITSINRINNE leikki viljelylaatikot peula +kuivau peula 23 auntoterait auntoterait auntoterait auntoterait auntoterait peulan terai parvekke parvekke parvekke 3h+ 3h+ 2h+ 2h+ 2h+ 2h+ 2h+ 2h+ 2h+ 2h+ 3h+k+ k 2h+ 4h h+ 4h++ 98 auntoterait KORTTELI C kerhuone 43 kuivau 16 Ajo autalliin terai itutukumpu kuntoiluväline nurmi nurmi pp pp pp pp 7/9 ALUELEIKKAUS 1/500 (A3 1/1000) KORTTELI C, 1. KRS /PIHATASO 1/0 (A3 1/400) hotelli uui joukkoliikennekatu OSA-ALUE 1 LUONNONSUOJELUALUE

8 taloauna ja aunatupa puk vilv. Taloauna 4. kr taloauna ja aunatupa 3h+k+ k puk parvekke 2h+ 4h h h+ 3h+k+ k 3h kr kr parvekke 2h+ KORTTELI C 2h+ parvekke parvekke 2h+ 2h+ 2h+ 2h+ parvekke 2h+ 2h++ 3h+ 2h+ parvekke vilv. puk taloauna ja aunatupa Taloauna 5. kr KORTTELI C PERUSKERROS 1/0 (A3 1/400) LUONNONSUOJELUALUE äilyttävä mäalue OSA-ALUE 2 MÄNNIKKÖ (terai) at (piha) kävelytie puito/aukio (autalli) Aleki Kiven katu ALUELEIKKAUS 1/500 (A3 1/1000) 8/9

9 NÄKYMÄ SISÄPIHALTA, KORTTELI B NÄKYMÄ SUOJELUALUEELLE KORTTELISTA F 9/9

10 HOP SUISSE! 1 / 3 Sveitin alueen auinrakentamien ideakilpailu Kaupunkikuva Sveitin alue on nykytilaaan Hyvinkään omaleimaiempia alueita ekä luonnonympäritönä tä kulttuurihitoriana vuoki. Suunnitelmaa on ollut lähtöktana vvitaa näitä tekijöitä uudella rakennukannalla ja luoda alueeta houkutteleva uui auinalue. Rakentaminen on ijoittu kilpailualueelle mdolliimman paljon luontoa äätäen ekä olemaa olevat yhteyd huomioiden ja niitä vvitaen. Oa-alueella 2 tehokkaampi rakentaminen ijoittuu luontevati Aleki Kiven kadun läheiyyteen. Katua reunutava kauni männikkö on kuitenkin äilytty. Rakentamien mittakaava pienenee kti uojelualuta. Oa-alueella 1 rakentamien tehokkuu lakee elään päin. Suunnitelmaa on eitty myö vaihtoehto, joa oa kouluta on äilytty uuden alueen korttelitalona. Tällöin rivitalo A5 jää rakentamatta. Auinrakentamien ja julkiivujen muotokieli on tämän vuoituhannen jaumoa alueen muulle rakennukannalle. Alueeta muodotuu elkeä ja tunnittava kokonaiuu tuoden oman liänä Sveitin tarinaan. Julkiivujen päämateriaaleina ovat boni, puu ja polttu tiili. Auminen Uud auinrakennuk tarjoavat erinomai puitte luonnonläheielle kekuta-aumielle: palvelut, liikuntamdolliuud ja hyvät julkien liikenteen yhteyd ovat lähellä. Aunnot on uunniteltu monille ikäryhmille ja ne tuovat uudenlaita auntotarjontaa Hyvinkäälle. Oa-alueella 2 on monipuolinen auntojakauma. Kortteli B on uunniteltu vanhuten palvelukortteliki. Sinne ijoittuu ekä enioriaumita tä vanhuten palveluaumita. Korttelia C on ekä opikelija- tä n. normaaliaumita. Korttelit A ja D ovat n. normaaliaumita ja näiä on ekä rivi- tä kerrotaloauntoja. Oa-alueen 1 kortteli E on kerrotaloaumita ja kortteli F 2-3 -kerrokita bungalow-tyyppitä aumita, jota voidaan helpoti käyttää eim. loma-aumieen. Alueen kaikita aunnoita on etetömät näkymät luonnonuojelualueelle. Auinrakennuten yhteitilat ijoittuvat pääoin maantaoon tai kellareihin. Maantaoa ijaitevat aukkaiden yhteieen käyttöön tarkoitut tilat avautuvat uurilla ikkunoilla kevyenliikenteen reiteille elävöittäen ympäritöä. Rakennukia on myö avaria yhteiiä aunaoatoja vilpolaparvekkeineen ylimmiä kerrokia. Kortteli E:n pjoipäää auinrakennuken ylimmää kerrokea on näköalataanne, kvila ekä aunaoato. Pihat Luonnonuojelualueen ja Aleki Kiven kadun reunaa olevat alue äilytään mdolliimman kokemattomina. Korttelipihat toteutaan luonteeltaan elväti rakenntuina. Rivitaloauntoihin liittyvät pien luontoon rajautuvat laituripihat ekä uur kattoterait. Oa-alueen 2 kekellä, kevyen liikenteen reittien riteämikdaa, on alueen yhteinen leikkialue. Alueen huleved käitellään uunnittelualueella. Pintamateriaaleia uoitaan läpäieviä materiaaleja. Pihojen huleved kerätään painanteiiin ja imeytään maaperään. Liäki painante toimivat myö ympäröivien raittien pintaveien imeytypaikkana. Kanipihoilla huleveiä viivytään ja jdaan kavilliuuden käyttöön. Kattoveiä kerätään talteen ja hyödynnään kuivana aikana kavien katelua. Pyäköinti, ajoneuvoliikenne ja huolto Alueen pyäköintiraaiu on uunniteltu maaton muodot huomioon ottaen ja niitä hyväki käyttäen. Korttelien B ja C pyäköinti ijaitee kanipihojen alla. Pyäköintihalleihin on luikaton yhtey maantaota. Korttelien D ja E pyäköinti ijaitee rinteeeen porratuia kakikerrokiia pyäköintitaloia. Molemmille taoille on uora yhtey maantaota. Korttelin E pyäköintitaloa ijaitee myö oa hotellin vierapaikoita. Korttelien A ja F autopaikat ijaitevat maantaoa. Rivitaloia on auntoktai autotallit. Härkävehmaan kadun varteen on ijoittu kadunvaripaikkoja hotellille ja yleieen paikoitukeen. Vaiheittaiuu Oa-alueella 2 vaiheittain rakentaminen voidaan toteuttaa uealla tavalla riippuen koulun purkamien aikatauluta. Jo koulurakennu puraan enin, voidaan rakentaminen aloittaa korttelita A eden kti korttelia D. Korttelien paikoituraaiut ovat toiitaan riippumattomia. Oa-alueella 1 korttelit E ja F voidaan toteuttaa toiitaan riippumattomati.

11 HOP SUISSE! 2 / 3 KERROSALAT Oa-alue 1 Kortteli E (n. normaali auminen) Kortteli F (loma-auminen) Yht k-m² 2870 k-m² 7950 k-m² Oa-alue 2 Kortteli A (n. normaali auminen) 60 k-m² /* k-m² Kortteli B (palveluauminen) 1890 k-m² Kortteli B (enioriauminen) 5370 k-m² Kortteli C (n. normaali auminen) 00 k-m² Kortteli C (opikelija-auminen) 4970 k-m² Kortteli D (n. normaali auminen) 7460 k-m² Yht k-m² /*27 0 k-m² * Vaihtoehto 2, joa oa Härkävehmaan koulua äilytty ASUNTOJAKAUMA Oa-alue 1 N. normaali auminen (kortteli E) m² 17 kpl 29 % auntojen lukumäärätä 2h+ 54 m² 14 kpl % 3h++ 76 m² kpl 34 % 95 m² 8 kpl 13% 59 kpl Loma-auminen (kortteli F) m² kpl 83 % 86 m² 7 kpl 17 % 42 kpl Oa-alue 2 N. normaali auminen (korttelit A, C, D) m² 36 kpl 23 % 1-2h+ 42 m² 8 kpl 5 % /(+) -54 m² 23 kpl 14.5 % 3h m² 46 kpl 29 % 3-4h++ 88 m² 8 kpl 5 % 4h++ 98 m² 8 kpl 5 % 4-5h+k+ - m² (rivitalot) 29 /*23 kpl 18 % 1 /*1 kpl * Vaihtoehto 2, joa oa Härkävehmaan koulua äilytty Seniori-auminen (kortteli B) m² 50 kpl 46 % 2h+(+) - m² 40 kpl 37 % 3h++ m² 10 kpl 9 % 92 m² 9 kpl 8 % 109 kpl Palvelu-auminen (kortteli B) 1h m² 30 kpl liäki yhteitilat (mm. keittiö-, ruokailu-, ja tilat)

12 HOP SUISSE! 3 / 3 Opikelija-auminen (kortteli C) m² 46 kpl 50 % 2h+ m² 12 kpl 13 % 2h+ m² 27 kpl 30 % 3h+ m² 6 kpl 7 % 91 kpl

13 Sveitin alueen auinrakentamien ideakilpailu Tilajelma, Kortteli C TALO C1 (n. normaali auminen) Kerroala 00 m², Bruttoala 3140 m² ASUNNOT pinta-ala / a määrä pinta-ala 1h + m² 8 kpl 280 m² 2h + m² 8 kpl 6 m² 3h + k+ m² 6 kpl 504 m² 4h m² 8 kpl 7 m² YHT. 30 kpl 19 m² Auntojen kekipinta-ala 66 m² YHTEISTILAT JA TEKNIIKKA Taloauna ja aunatupa m² Peula ja kuivau 39 m² UVV / LVV 115 m² Irtaimitovaratot/ VSS 92 m² Kerhotila 43 m² Tekni tilat m² Jätehuone (huone taloa C2) 0 m² YHT. 408 m² TALO C2 (opikelija-aunnot) Kerroala 4970 m², Bruttoala 40m² ASUNNOT pinta-ala / a määrä pinta-ala 1h + m² 46 kpl 1104 m² 2h + m² 12 kpl 540 m² 2h + (kaverikakio) m² 27 kpl 1377 m² 3h + (perheaunto) m² 6 kpl 372 m² YHT. 91 kpl 3393 m² Auntojen kekipinta-ala 37 m² YHTEISTILAT JA TEKNIIKKA Taloauna ja aunatupa, 2 kpl 1 m² Kerhotila m² Peula ja kuivau m² UVV / LVV 222 m² Irtaimitovaratot/ VSS 133 m² Tekni tilat 30 m² Jätehuone (yhteinen huone talon C1 kana) 40 m² YHT. 631 m²

Tonttien koot: 7596 m² (tonttien / 1 ja 2 yhteenlaskettu pinta ala) As Oy Hgin Myllypiha 4734 m²

Tonttien koot: 7596 m² (tonttien / 1 ja 2 yhteenlaskettu pinta ala) As Oy Hgin Myllypiha 4734 m² Hao alimylly, y Hgin Myllypiha Kaupunginoa artiokylä, Myllypuro Tontin ja ympäritön lähtökohtatiedot Tontti Hao alimylly /, alimyllynkatu / Höyrymyllynkuja, Helinki, Helinki y Hgin Myllypiha / alimyllynkatu,

Lisätiedot

Satamakatu 9 ja 11 Luotsikatu 1 ja 1a

Satamakatu 9 ja 11 Luotsikatu 1 ja 1a ja 11 1 ja 1a Kirkkohallituken Katajananokan toimitilojen muuto auinkäyttöön Luonnouunnitelmat 4.6.2014 Archeu Oy HELSINGFORS SKATUDDEN 1 ( 7) 1a 14.06 Katajanokka, L01 Luonnouunnitelmakoote 7-11 1:1,2405,

Lisätiedot

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu A B C D E Työssä on tutkittu vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa asuinrakentamista Lohjan keskustassa sijaitsevan korttelin 222 tonteille 5 ja 7. Suunnittelualueena olevat tontit ovat Laurinkadun ja Nahkurinkadun

Lisätiedot

C&J 1203 VUORES "KATOS" TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA, 2. VAIHE KORTTELI 7632 VUORES "KATOS" TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA KORTTELI 7632

C&J 1203 VUORES KATOS TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA, 2. VAIHE KORTTELI 7632 VUORES KATOS TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA KORTTELI 7632 C&J 03 Vuoreskeskus itä, asemakaava nro 86 tontinkäyttösuunnitelma ts-86-3 kortteli 763 VUORES VUORES "KATOS" TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA,. VAIHE KORTTELI 763 "KATOS" TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA KORTTELI 763 CEDERQVIST

Lisätiedot

B R U N S S I L L A NÄKYMÄ RANTAPUISTOSTA

B R U N S S I L L A NÄKYMÄ RANTAPUISTOSTA B R U N S S I L L A NÄKYMÄ RANTAPUISTOSTA JYVÄSKYLÄ, SUURUSPÄÄN KUTSUKILPAILU BRUNSSILLA 1/6 VIISTOKUVASOVITUS LIITTYMINEN YMPÄRISTÖÖN - KEHÄT Jyväsjärvi, ruovikko, rantarinne ja -puisto kiertyvät kehinä

Lisätiedot

Passerie. TONTINLUOVUTUSKILPAILU PÄÄSKYVUORENRINNE, TURKU Passerie

Passerie. TONTINLUOVUTUSKILPAILU PÄÄSKYVUORENRINNE, TURKU Passerie Passerie Alueen yleiskuvaus Pääskyvuoren alueen ilmettä leimaa jylhä rinne ja sen vanha upea puusto. Suunnitelma perustuu kaavaluonnoksen mukaisten tonttien sarjaan. Ehdotuksessa samankokoisista tonteista

Lisätiedot

K10 - AUKIOIDEN KORTTELI. rev A

K10 - AUKIOIDEN KORTTELI. rev A K10 - AUKIOIDEN KORTTELI rev A rev A rev A rev A rev A rev A rev A rev A rev A Tontti 3 2 214 m 2 käytetty rakennusoikeus: n.5920 m2 (tarkista) e 2,7 59 ap (39 ap kellarissa, 20 ap pihalla) PUUTARHAKATU

Lisätiedot

samaan virtaan Aluejulkisivu länteen 1:800 Aluejulkisivu etelään 1:800 Asemapiirros 1:800 VII VII½ V kem 2 V½ Urheilukenttä Leikkipuisto

samaan virtaan Aluejulkisivu länteen 1:800 Aluejulkisivu etelään 1:800 Asemapiirros 1:800 VII VII½ V kem 2 V½ Urheilukenttä Leikkipuisto samaan virtaan Aluejulkisivu länteen 1:800 Aluejulkisivu etelään 1:800 Asemapiirros 1:800 A Suojelualue +83 +83.6 +84 +84 +83 II +85 3 000 kem 2 II½ +85 +83.6 +84 II 2 200 kem 2 ½ +84 +85.25 +85 +87 +87

Lisätiedot

RETKEILIJÄNKATU HANKESUUNNITELMA

RETKEILIJÄNKATU HANKESUUNNITELMA RETKEILIJÄNKATU 13 12.05.2017 HANKESUUNNITELMA Retkeilijänsilta Retkeilijänkatu 11 tontilla sijaitseva toimistorakennus on tällä hetkellä Avara Oy:n toimitilakäytössä ja Retkeilijänkatu 13 tontti on kyseisen

Lisätiedot

NAANTALI KARJALUOTO - PIRTTILUOTO ASEMAKAAVALUONNOS 3.10.06

NAANTALI KARJALUOTO - PIRTTILUOTO ASEMAKAAVALUONNOS 3.10.06 NAANTALI KARJALUOTO - PIRTTILUOTO ASEMAKAAVALUONNOS 3.0.06 Siniellä värillä on eitetty rakennuala/rakennualan oa, joka ijaitee kahden metrin korkeukäyrän alapuolella. Silta Epoon Suviaaritoa. Yleitä Aemakaavaonnoken

Lisätiedot

PALOPOSTINPUISTO. Helsingin Asumisoikeus Oy Palopostinpuisto Tapulikaupungintie HELSINKI. turvallisesti omaan kotiin

PALOPOSTINPUISTO. Helsingin Asumisoikeus Oy Palopostinpuisto Tapulikaupungintie HELSINKI. turvallisesti omaan kotiin Helsingin Asumisoikeus Oy Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34 00750 HELINKI Kuvitus- ja havainnekuvat ovat taiteilijan näkemyksiä ja saattavat poiketa toteutuksesta. PALOPOTINPUITO turvallisesti omaan

Lisätiedot

SVEITSIN ALUEEN ASUINRAKENTAMISEN IDEAKILPAILU

SVEITSIN ALUEEN ASUINRAKENTAMISEN IDEAKILPAILU SVEITSIN ALUEEN ASUINRAKENTAMISEN IDEAKILPAILU Ehdotus "Vallée Blanche" Ehdotuksen lähtökohdat ja ratkaisut Liikenne metsämaisemaan Mitoitus Osaalue Asuntokerrosala asuntoja Osaalue1 13300km2 112 Osaalue2

Lisätiedot

KORMUNIITYN ALUEEN SUUNNITTELU- JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU, vaihe NÄKYMÄ PIHAKADULTA 1/10. "kartanonniitty"

KORMUNIITYN ALUEEN SUUNNITTELU- JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU, vaihe NÄKYMÄ PIHAKADULTA 1/10. kartanonniitty KORMUNTYN ALUEEN SUUNNITTELU- JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU, vaihe 1 13.10.2017 NÄKYMÄ PIHAKADULTA 1/10 KORMUNTYN ALUEEN SUUNNITTELU- JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU, vaihe 1 13.10.2017 YLEISSUUNNITELMA JA LTTYMINEN

Lisätiedot

HANKESELOSTUS 1 (14) Asunto Oy Helsingin Parrulaituri 26.04.2013. Asunto Oy Helsingin Parrulaituri. Parrulaituri 10

HANKESELOSTUS 1 (14) Asunto Oy Helsingin Parrulaituri 26.04.2013. Asunto Oy Helsingin Parrulaituri. Parrulaituri 10 HANKESELOSTUS 1 (14) Parrulaituri 10 HANKESELOSTUS 2 (14) Yleistä Sijainti 10589 / 14 Parrulaituri 10, Kalasatama 00540 Helsinki Tontti Tontin koko on 1328m 2. Tontti on entistä mereen täyttömaalle tehtyä

Lisätiedot

PUISTOKADUN JA TORIKADUN KULMAKORTTELIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU /5

PUISTOKADUN JA TORIKADUN KULMAKORTTELIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU /5 PUSTOKADUN JA TORKADUN KULMAKORTTELN TONTNLUOVUTUSKLPALU 31.1.2017 1/5 KAUPUNKKUVA JA ARKKTEHTUUR Syli asettuu Kuopion ruutukaavan kudelmaan luoden ympärilleen jäntevää ja omaperäistä kaupunkiympäristöä.

Lisätiedot

AS OY MINNA CANTHINKATU 11 EHDOTUSVAIHEEN HAVAINNEAINEISTO 28.5.2015 SELOSTUS

AS OY MINNA CANTHINKATU 11 EHDOTUSVAIHEEN HAVAINNEAINEISTO 28.5.2015 SELOSTUS OY MINNA CANTHINKATU 11 EHDOTUSVAIHEEN HAVAINNEAINEISTO 8.5.015 SELOSTUS Ehdotuksessa olevaa kadunvarsirakennusta korotetaan yhdellä kadunpuolelta sisäänvedetyllä kerroksella ja nykyisen Sepänkadun varrella

Lisätiedot

Asra..0 Liite nro .9 0.9 -- p 9 t +.00 (.80) 4000 3.9 +. (.) 4000 9 nurmi +.40 (.0) (lumenkeräys) +.0 (.) 9 +.30 +.4 (.0) 3 m +.89 +.4 43---4 (.0) +.4 (.0) +. +.0 +.0 +. +.4 (.0) +.0 +.30 AK IV 4 00

Lisätiedot

Asunto Oy Helsingin Kaupunkivillat. Yleistä. Sijainti. HANKESELOSTUS 1 (12) Asunto Oy Helsingin kaupunkivillat

Asunto Oy Helsingin Kaupunkivillat. Yleistä. Sijainti. HANKESELOSTUS 1 (12) Asunto Oy Helsingin kaupunkivillat HANKESELOSTUS 1 (12) Asunto Oy Helsingin Kaupunkivillat Arcturuksenkatu 5 Yleistä Sijainti 10589 / 15 Arcturuksenkatu 5, Kalasatama 00540 Helsinki HANKESELOSTUS 2 (12) Tontti Tontin koko on 954 m 2. Tontti

Lisätiedot

NÄKYMÄ ATLANTINKADULTA SAMOANKUJALLE Pyörien säilytys- ja huoltotilat on sijoitettu näkyville katutasoon.

NÄKYMÄ ATLANTINKADULTA SAMOANKUJALLE Pyörien säilytys- ja huoltotilat on sijoitettu näkyville katutasoon. NÄKYMÄ ATLANTINKADULTA SAMOANKUJALLE Pyörien säilytys- ja huoltotilat on sijoitettu näkyville katutasoon. NÄKYMÄ PORRASHUONEESTA Joustava huoneyksikkö toimii yhteistilana. Koko Massiivipuurakenteinen Koko

Lisätiedot

ASEMAPIIRROS 1: P 273P. Lielahdenkatu VIII 273P 273P SUOMENSAARENKA TALO 4 TALO 2 TALO 1 5 AP. trp. ark ark. trp. tr tr.

ASEMAPIIRROS 1: P 273P. Lielahdenkatu VIII 273P 273P SUOMENSAARENKA TALO 4 TALO 2 TALO 1 5 AP. trp. ark ark. trp. tr tr. TUKIMUURI A A B B TUKIMUURI 175 110 110 1 2704 SUOMENSAARENKA p 2705 2 2705 273P 25 22 p 21 273P 26 27 20 174 173 VARAUS KEVYEN LIIKENTEEN REITILLE +112,10 172 171 169 170 186 p II 185 184 19 217 AJO IN

Lisätiedot

AEL MALMINKARTANON KORTTELI / MIXMAX OK MIXMAX OK

AEL MALMINKARTANON KORTTELI / MIXMAX OK MIXMAX OK MIXMAX OK Suunnitelma täydentää Malminkartanon asuinalueen kylämäiseksi kokonaisuudeksi. Alueen kadut ja kujat ovat autoliikenteeltä rauhoitettua pihakatua. Korttelirakenne muodostaa vaihtelevana jatkuvan

Lisätiedot

NOSTE SISÄÄNTULO JYVÄSKYLÄÄN HÄMEENKADUN ALUEEN KUTSUKILPAILU SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ

NOSTE SISÄÄNTULO JYVÄSKYLÄÄN HÄMEENKADUN ALUEEN KUTSUKILPAILU SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ MAANALAINEN PYSÄKÖINTI (ALUE B) 1:1000 N HAVAINNEKUVA 1:1000 Suunnitelma muodostaa Jyväskylän ruutukaavakaupungin lounaiskulmaan selkeän päätteen ja uuden vetovoimaisen saapumisnäkymän

Lisätiedot

ASUNTO OY RIIHIMÄEN VETURIPUISTO Väinö Sinisalon katu 5, Riihimäki

ASUNTO OY RIIHIMÄEN VETURIPUISTO Väinö Sinisalon katu 5, Riihimäki Taiteilijan näkemy ASUNTO OY RIIHIMÄEN VETURIUISTO Väinö Sinialon katu 5, 11130 Riihimäki ASUNTO OY RIIHIMÄEN VETURIUISTO Väinö Sinialon katu 5, 11130 Riihimäki Arvioitu valmituminen: Joulukuu 2018 Riihimäen

Lisätiedot

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800.

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800. RUUTUA RAITAA Kaupunkikuva Korttelisuunnitelma noudattaa kaavarungon periaatteita. Kortteli muodostaa yhtenäisen ja omaleimaisen kokonaisuuden, joka kuitenkin korkeuksiltaan, suunniltaan ja mittakaavaltaan

Lisätiedot

A02. Lasitettu parveke. oh 11,0 m 2 11,5 m 2. 2h+kt+s 43,0 m 2. e 4,5 m 2 kt 9,5 m 2 JK/PK. kph 5,0 m 2 2,0 m 2

A02. Lasitettu parveke. oh 11,0 m 2 11,5 m 2. 2h+kt+s 43,0 m 2. e 4,5 m 2 kt 9,5 m 2 JK/PK. kph 5,0 m 2 2,0 m 2 2. krro A01 A02 11,0 m 2 1 1h+ 2 2h++ 4 aula 1 A26 A27 A28 A29 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 porra 1 Huonitovar. 6 kpl 26,0 m 2 Huonitovar. 16 kpl 56,5 m 2 A46 A42 A33 A32 A31 A30 A48 A45 A44 A43 Alutava

Lisätiedot

HEKA TAPANINVAINIO VIHERVARPUSENTIE 3 Vihervarpusentie 3, 5, 7, 9 00730 Helsinki Vuokrausaineisto

HEKA TAPANINVAINIO VIHERVARPUSENTIE 3 Vihervarpusentie 3, 5, 7, 9 00730 Helsinki Vuokrausaineisto Kerrostalo Vihervarpusentie Rivitalot Vihervarpusentie, ja 9 avainnekuvat ovat taiteellinen näkemys kohteesta eikä kaikin osin vastaa rakennettavaa kohdetta. EKA TAPANINVAINIO VIERVARPUSENTIE 000 elsinki

Lisätiedot

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Nimimerkki: RASTERI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut säilyttää vanhat arvokkaat rakennukset, palauttaa niiden sisä- ja ulkotilat alkuperäiseen asuunsa modernein

Lisätiedot

HANKESELOSTUS 1 (6) Heka Myllypuro Ryynimyllynkatu SUUNNITELMASELOSTUS

HANKESELOSTUS 1 (6) Heka Myllypuro Ryynimyllynkatu SUUNNITELMASELOSTUS HANKESELOSTUS 1 (6) SUUNNITELMASELOSTUS Sijainti Heka 45568/13 (uusi tonttijako 45568/15) Ryynimyllynkatu 2 00920 Helsinki Tontti Tontin koko on 5457 m 2. Tontti on rakennuspaikkana haasteellinen tiiviille

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

HANKESELOSTUS 1 (6) Haso Ratasmylly SUUNNITELMASELOSTUS

HANKESELOSTUS 1 (6) Haso Ratasmylly SUUNNITELMASELOSTUS HANKESELOSTUS 1 (6) SUUNNITELMASELOSTUS Sijainti Haso 45568/12 (uusi tonttijako 45568/14) Mamsellimyllynkatu 26, Ratasmyllynraitti 1-3 00920 Helsinki Tontti Tontin koko on 11197 m 2. Tontti on rakennuspaikkana

Lisätiedot

SUUNNITELMASELOSTUS. 45568/10 Ryynimyllynkatu 4 00920 Helsinki. Tontin koko on 4905 m 2.

SUUNNITELMASELOSTUS. 45568/10 Ryynimyllynkatu 4 00920 Helsinki. Tontin koko on 4905 m 2. HANKESELOSTUS 1 (10) SUUNNITELMASELOSTUS Sijainti 45568/10 Ryynimyllynkatu 4 00920 Helsinki Tontti Tontin koko on 4905 m 2. Tontti on rakennuspaikkana haasteellinen tiiviille kaupunkirakenteelle. Tiukat

Lisätiedot

3. ASUNTOKORTTELI Helin & CO Arkkitehdit 3.0

3. ASUNTOKORTTELI Helin & CO Arkkitehdit 3.0 3. ASUNTOKORTTELI Helin & CO Arkkitehdit 3.0 3.1 AKSONOMETRIA LÄNNESTÄ 3.2 KÄYNTI AUTOHALLIIN KÄYNTI AUTOHALLIIN TONTTI 14 TONTTI 15 1900 kem2 TONTTI 1900 kem2 AUTOHALLI 270 AP TONTTI 1 1900 kem2 TONTTI

Lisätiedot

Design and Quality of Finland

Design and Quality of Finland SITUAATIOPIIRROS Näkymä Lintulammentieltä aita h1200 rajaava pensasistutus aita h1200 PELASTUSREITTI 32 430 4 065 portti aita h1200 aita h1200 rajaava pensasistutus FK1 / 14 FK1 /2 FK1 / 8 44 pp paikkaa

Lisätiedot

Näkymä kevyen liikenteen reitiltä itään kohti sotilaskotia. LEPO - Hennalan ideakilpailu lepo. Viheralueet. Liikenne ja pysäköinti

Näkymä kevyen liikenteen reitiltä itään kohti sotilaskotia. LEPO - Hennalan ideakilpailu lepo. Viheralueet. Liikenne ja pysäköinti Näkymä kevyen liikenteen reitiltä itään kohti sotilaskotia lepo Liikenne ja pysäköinti Viheralueet Arkkitehtuuri Julkinen-puolijulkinen-yksityinen tila Hennalan uusi asuinalue muodostaa vanhan kasarmialueen

Lisätiedot

NÄKYMÄ TÖRMÄNIITYNTIELTÄ NÄKYMÄ KUUSINIEMENTIELTÄ KOILLISEEN PÄIN HAVAINNEKUVIA. As Oy ESPOON TÖRMÄNIITYNTIE LUONNOS PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

NÄKYMÄ TÖRMÄNIITYNTIELTÄ NÄKYMÄ KUUSINIEMENTIELTÄ KOILLISEEN PÄIN HAVAINNEKUVIA. As Oy ESPOON TÖRMÄNIITYNTIE LUONNOS PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ NÄKYMÄ TÖRMÄNTYNTIELTÄ NÄKYMÄ KUUSINIEMENTIELTÄ KOILLISEEN PÄIN HAVAINNEKUVIA :00, :, :000 RAKEISUUS K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K P G P : :0 P : : P : : : :0 : P P : : P P P :00 :0 : : : :00

Lisätiedot

Asunto Oy Helsingin Picasso

Asunto Oy Helsingin Picasso HANKESELOSTUS 1 (10) Sijainti Tontti 20819 / 1 Malagankatu 6, 00220 Helsinki Jätkäsaari Rakennettava tontti sijaitsee Jätkäsaaressa Hyväntoivonpuiston pohjoispuoleisessa korttelissa ja rajautuu Malagankatuun

Lisätiedot

HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Ariel Asunto Oy Helsingin Ariel. Arielinkatu 16

HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Ariel Asunto Oy Helsingin Ariel. Arielinkatu 16 HANKESELOSTUS 1 (18) Arielinkatu 16 HANKESELOSTUS 2 (18) Yleistä Sijainti 10589 / 1 Arielinkatu 16, Kalasatama 00540 Helsinki Tontti Tontin koko on 1316m 2. Tontti on entistä mereen täyttömaalle tehtyä

Lisätiedot

HANKESELOSTUS 1 (17) HEKA Kalasatama Junonkatu HEKA Kalasatama Junonkatu 9. Junonkatu 9

HANKESELOSTUS 1 (17) HEKA Kalasatama Junonkatu HEKA Kalasatama Junonkatu 9. Junonkatu 9 HANKESELOSTUS 1 (17) Junonkatu 9 HANKESELOSTUS 2 (17) Yleistä Sijainti 10589 / 4 Junonkatu 9, Kalasatama 00540 Helsinki Tontti Tontin koko on 868m 2. Tontti on entistä mereen täyttömaalle tehtyä satama-aluetta.

Lisätiedot

Helsingin Asumisoikeus Oy Livorno

Helsingin Asumisoikeus Oy Livorno HANKESELOSTUS 1 (10) Sijainti Tontti 20819 / 4 Livornonkatu 5, 00220 Helsinki Jätkäsaari Rakennettava tontti sijaitsee Jätkäsaaressa Hyväntoivonpuiston pohjoispuoleisessa korttelissa, Livornonkadun kulmauksessa.

Lisätiedot

Puoliyksityinen tila, aulat ja yhteistilat

Puoliyksityinen tila, aulat ja yhteistilat "Alikulkutunneli yhdistää Itsenäisyydenkadun eri puolet toisiinsa". RASTIN TARINA Julkinen ja puolijulkinen tila Puoliyksityinen tila, aulat ja yhteistilat Yksityinen tila, asunto Ekologia Ehdotus muotoutuu

Lisätiedot

LAUTTASAARENMÄKI 4 ASUINKERROSTALOT, VIITESUUNNITELMA

LAUTTASAARENMÄKI 4 ASUINKERROSTALOT, VIITESUUNNITELMA ASUINKERROSTALOT, VIITESUUNNITELMA 30.4.2014 Lauttasaarenmäki 4 Selostus viitesuunnitelmasta Lauttasaarenmäki 4 tontin 31074 / 3 nykyinen asemakaava on laadittu 1984. Tontin käyttötarkoitus on liike- ja

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

Asunto Oy Helsingin Malaga

Asunto Oy Helsingin Malaga HANKESELOSTUS 1 (12) Sijainti Tontti 20819 / 2 Malagankatu 8, 00220 Helsinki Jätkäsaari Rakennettava tontti sijaitsee Jätkäsaaressa Hyväntoivonpuiston pohjoispuoleisessa korttelissa ja rajautuu hyväntoivonpuistoon

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KESKUSTA TUPALANTIE, KORTTELI 137 ASEMAKAAVAN MUUTOS VIITESUUNNITELMA 14.5.2012 ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY

JÄRVENPÄÄN KESKUSTA TUPALANTIE, KORTTELI 137 ASEMAKAAVAN MUUTOS VIITESUUNNITELMA 14.5.2012 ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY TUPALANTIE, KORTTELI 137 ASEMAKAAVAN MUUTOS VTESUUNNITELMA SIJAINTIKUVA 40.0 41 40 M601 135-15 ar 59 12 44 15 39.8 56 40.4 3 40.5 57 V A Kyläkuja 49 18 Kulkuyhteysrasite 35 58 34 Kulkuyhteysrasite 1:1631

Lisätiedot

210 737 AK. V kellari = 345,0 m 2. Eteva ARK 628 01-1. Kivistöntie. Koulutie. Kivistöntien hoivakoti ja palveluasunnot.

210 737 AK. V kellari = 345,0 m 2. Eteva ARK 628 01-1. Kivistöntie. Koulutie. Kivistöntien hoivakoti ja palveluasunnot. 1 2 4 5 6 7 8 9 1 2 4 5 Laajuuslaskelmat 74,60 Tonttialueen rakennusoikeus 4 600 m 2 Kerrosala (SFS 519) US= 250 mm K (VSS -tila) 11 m 2 11 m 2 1. kerros 1 01 m 2 1 259 m 2 2. kerros 1 08 m 2 1 266 m 2.

Lisätiedot

NÄKYMÄ TÖRMÄNIITYNTIELTÄ NÄKYMÄ KUUSINIEMENTIELTÄ KOILLISEEN PÄIN HAVAINNEKUVIA. As Oy ESPOON TÖRMÄNIITYNTIE LUONNOS PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

NÄKYMÄ TÖRMÄNIITYNTIELTÄ NÄKYMÄ KUUSINIEMENTIELTÄ KOILLISEEN PÄIN HAVAINNEKUVIA. As Oy ESPOON TÖRMÄNIITYNTIE LUONNOS PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ NÄKYMÄ TÖRMÄNTYNTIELTÄ NÄKYMÄ KUUSINIEMENTIELTÄ KOILLISEEN PÄIN PRUSTUKSEN SISÄLTÖ As Oy ESPOON TÖRMÄNTYNTIE HAVAINNEKUVIA PR. No: :00, :0, KEILARANTA A, 00 ESPOO, FINLAND TEL 00-0 00 GSM 00-0 0 e-mail:

Lisätiedot

As Oy Kuopion Savolanmetso

As Oy Kuopion Savolanmetso A Oy Kuopion Savolanmo Saaritokaupungia palveluiden lähellä Au Saaritokaupungin ydämeä Au kodiki Saaritokaupunkiin! Uui viihtyiä rivitaloyhtiö Aunto Oy Kuopion Savolanmo rakentuu lapiperheiden uoimalle

Lisätiedot

Kuopion Presidentinkadun ympäristö

Kuopion Presidentinkadun ympäristö Kuopion Presidentinkadun ympäristö 31.3.2017 001 Kuopion Presidentinkadun ympäristö 31.3.2017 Viistoilmakuvasovitus 001 Kuopion Presidentinkadun ympäristö 31.3.2017 Havainnekuva, 1/2000 001 Kuopion Presidentinkadun

Lisätiedot

Asunnot!!!! 4560 kem 2 Porrashuoneet á 15 m 2!!! 240 kem 2 YHT:!!!!! 4800 kem 2

Asunnot!!!! 4560 kem 2 Porrashuoneet á 15 m 2!!! 240 kem 2 YHT:!!!!! 4800 kem 2 KORTTELI 23124 AINEISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN POHJAKSI NÄKYMÄ VANHALTA NURMIJÄRVENTIELTÄ 01.08.2012 RAKENNUSOIKEUSLASKELMA (Ulkoseinistä laskettu mukaan 250 mm:n paksuinen osuus) 0 5 25 50m Asunnot!!!!

Lisätiedot

Kalasääksentien Berttojen ja Karakallion Huolto Oy:n toimitilojen viitesuunnitelma Bertat: Samu Virkki, arkkitehti SAFA Karakallion Huolto Oy: Eero

Kalasääksentien Berttojen ja Karakallion Huolto Oy:n toimitilojen viitesuunnitelma Bertat: Samu Virkki, arkkitehti SAFA Karakallion Huolto Oy: Eero Kalasääksentien Berttojen ja Karakallion Huolto Oy:n toimitilojen viitesuunnitelma Bertat: Samu irkki, arkkitehti SAFA Karakallion Huolto Oy: Eero Kororsuo, arkkitehtitoimisto Eero Korosuo Ky D D Omistus

Lisätiedot

25 o. ALUESUUNNITELMA 1:800 SELOSTUS Nimimerkki: 25

25 o. ALUESUUNNITELMA 1:800 SELOSTUS Nimimerkki: 25 ALUESUUNNITELMA 1:800 SELOSTUS Nimimerkki: 25 Alue 1 Pistetalokortteli Alueen pistetalojen ryhmittely poikkeaa viitesuunnitelmasta, talot on oikaistu tehtaan koordinaatistoon ja niiden määrää on lisätty.

Lisätiedot

MOKKA- KORTTELI / ASUNTO OY HELSINGIN KAHVIPANNU

MOKKA- KORTTELI / ASUNTO OY HELSINGIN KAHVIPANNU MOKKA- KORTTELI / AUNTO OY HELINGIN KAHIPANNU 1 /15 AEMAKAAAN IITEUUNNITELMAT JA AEMAKAAA Hanke käsittää toteutussuunnittelun uosaaren Kahvikorttellin Mokka-korttelissa 54148/1. Korttelin kokonaisrakennusoikeus

Lisätiedot

KANKAAN PIIPPURANTA - ALOITUSKORTTELIT T E R Ä ASEMAPIIRUSTUS 1:800 TERÄ

KANKAAN PIIPPURANTA - ALOITUSKORTTELIT T E R Ä ASEMAPIIRUSTUS 1:800 TERÄ V 1/2 2470 VI 1/2 2934 VI 1/2 2934 VI V 1/2 VI VI 1/2 V 1/2 V 1/2 VI ASEMAPIIRUSTUS 1:800 TERÄ Ympäristö ja arkkitehtuuri Kankaan alueen uudet asuinrakennukset asettuvat vanhan tehtaan ja maisemallisesti

Lisätiedot

Asunto Oy Vantaan Valotar

Asunto Oy Vantaan Valotar Aunto Oy Vantaan Valotar lapti.fi Au luonnonläheieä Aolaa Au luonnonläheieä Aolaa Aunto Oy Vantaan Valotar rakennaan luonnonläheieen Vantaan Aolaan. Se ijaitee rauhalliella alueella hyvien kulkuyhteykien

Lisätiedot

Liisankatu 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS, VIITESUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO LAHDELMA & MAHLAMÄKI OY Luonnos

Liisankatu 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS, VIITESUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO LAHDELMA & MAHLAMÄKI OY Luonnos ASEMAKAAVAN MUUTOS, VIITESUUNNITELMA SIJAINTI LIISANKATU SUUNNITTELUALUE MARIANKATU SENLLMANNINKATU ARKKITEHTITOIMISTO LAHDELMA & MAHLAMÄKI OY Luonnos 24.03.2017 , LUONNOS Tontilla sijaitsevat rakennukset

Lisätiedot

Korttelianalyysi ja ratkaisun pääperiaatteet

Korttelianalyysi ja ratkaisun pääperiaatteet Korttelianalyysi ja ratkaisun pääperiaatteet Ehdotuksessa on päädytty noudattamaan 1930-luvulla laaditun funkiskaavan puoliavoimen korttelirakenteen periaatteita. Suunnitelma perustuu kahteen kuusikerroksiseen

Lisätiedot

Heka Jätkäsaari Livornonkatu 7

Heka Jätkäsaari Livornonkatu 7 1 (11) Sijainti Tontti 20819 / 3 Livornonkatu 7, 00220 Helsinki Jätkäsaari Rakennettava tontti sijaitsee Jätkäsaaressa Hyväntoivonpuiston pohjoispuoleisessa korttelissa ja rajautuu Hyväntoivonpuistoon

Lisätiedot

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA Loppukiri: Aktiiviset Seniorit Ry /Sato Birger Kaipiaisenkatu 1, 00550 Helsinki Kerrosala 3732 kem² Bruttoala 5181 brm² Huoneistoala

Lisätiedot

LINTUVAARANTIE AJURINKATU VERÄJÄKALLIONKATU AJURINKUJA AJURINMÄKI. as.rak. paikoitustaso. as.rak. as.rak. as.rak. as.rak. työväenopisto. as.rak.

LINTUVAARANTIE AJURINKATU VERÄJÄKALLIONKATU AJURINKUJA AJURINMÄKI. as.rak. paikoitustaso. as.rak. as.rak. as.rak. as.rak. työväenopisto. as.rak. AJURINMÄKI paikoitustaso VERÄJÄKALLIONKATU paikoitustaso AJURINKATU ASUINRAK PIHAKANSI PYSÄKÖINTIKANSI AJURINKUJA työväenopisto paikoitustaso TURUNVÄYLÄ KEHÄ I kirkko paikoitustaso LÄNSIVÄYLÄ as.rak P

Lisätiedot

Asunto Oy TAMPEREEN ATALAN METSÄKEIJU

Asunto Oy TAMPEREEN ATALAN METSÄKEIJU Aunto Oy TAMRN ATAAN MTSÄKJU 2 lä kevyeti kuin Mäkeiju! uvaa on huolonta aumita. ähellä ijaitevat monipuoli palvelut ja upeita maatoja ulkoiluun. Helievän nimen tautalta löytyy hyvin uunniteltua, nykyaikaita

Lisätiedot

Kortteli. Härmälänranta KORTTELI ap krs: V, VI, VII IV

Kortteli. Härmälänranta KORTTELI ap krs: V, VI, VII IV ROLLIKNPOLKU FONTELLINUKIO RETTI NIEMISEN PUISTO VI VII +87.0 FONTELLINPOLKU XII +8.5 1 1.krs: +83.9 17500 suintalo +8.96 3 39 ap 4 Liiketila 1.krs: +8.8 Pysäköintilaitos +8.83 1906 JO UTOHLLIIN V, VI,

Lisätiedot

Kalasataman Messi Arkkitehtisuunnitelmat

Kalasataman Messi Arkkitehtisuunnitelmat Kalasataman Messi Arkkitehtisuunnitelmat Tekijänoikeus - Copyright 2017. AKSONOMETRIA 1:2,17, 1:0,92 45 VERKKARENKATU 4 2 46 6 HERMANNIN RANTATIE HERMANSTADS STRANDVÄG +3.0 4 1 1 35 dba VI 3000 +3.3 pp/h

Lisätiedot

HASO GUNILLA. Luonnokset Sijainti. Tontti. Asemakaava. Lähiympäristön suunnitteluohjeet. Ratkaisu. Liikenne

HASO GUNILLA. Luonnokset Sijainti. Tontti. Asemakaava. Lähiympäristön suunnitteluohjeet. Ratkaisu. Liikenne HANKESELOSTUS HASO GUNILLA hnro () 7302527 20.03.3 HASO GUNILLA Luonnokset 20.3.203 Sijainti 49046 / 3 Gunillantie 23 00870 Helsinki Tontti Tontti on Koirasaarentien, Gunillantien ja Lorentzinkallion rajaamassa

Lisätiedot

Asunto Oy Kuopion. Hyvä asua ja elää.

Asunto Oy Kuopion. Hyvä asua ja elää. Aunto Oy uopion Särkiranta Hyvä aua ja elää. 2 Aukeaman kuvat ovat markkinointikuvia. uvia olevat materiaalit, värit tai muut ratkaiut jotka eivät kuulu peruunnitelmiin, hinnoitellaan erikeen. ALLAVEDEN

Lisätiedot

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI HAVAINNEKUVA HIETASAARENKADULTA ÖSTERBOTTENSHUS HAITARI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut tiivistää kaupunkirakennetta ja luoda suojaisia pihoja asuinkortteleille. Uudet rakennukset on sovitettu mittakaavaltaan,

Lisätiedot

H EKA HERT TONIE MI KIRV ESM IEH EN KAT U 2

H EKA HERT TONIE MI KIRV ESM IEH EN KAT U 2 H EKA HERT TONIE MI KIRV ESM IEH EN KAT U 2 HEKA HERTTONIEMI, KIRVESMIEHENKATU 2 HANKENUMERO 7301020 LUONNOKSET 7.3.2016 Sijainti Kortteli 43081 Kirvesmiehenkatu 2 00880 Helsinki Tontti Tontti sijaitsee

Lisätiedot

Liisankatu 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS, VIITESUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO LAHDELMA & MAHLAMÄKI OY

Liisankatu 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS, VIITESUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO LAHDELMA & MAHLAMÄKI OY ASEMAKAAVAN MUUTOS, VIITESUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO LAHDELMA & MAHLAMÄKI OY Luonnos 10.02.2017 SIJAINTI LIISANKATU SUUNNITTELUALUE MARIANKATU SENLLMANNINKATU ARKKITEHTITOIMISTO LAHDELMA & MAHLAMÄKI

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY. Kuurinmäentie 20 ja Kuurintorpantie 22 KOHDE

ESPOON ASUNNOT OY. Kuurinmäentie 20 ja Kuurintorpantie 22 KOHDE KDE Kuurinmäentie 20 ja Kuurintorpantie 22 asuinrakennukset sijaitsevat Espoon kaupungin Kuurinniityn kaupunginosassa, kortteleissa 20012 ja 20013, tonteilla 1 ja 1. Kauppalankatu 2 b, 05800 Hyvinkää;

Lisätiedot

Messukohde LAPPLIN LUMO LAPPLI-TALOJEN ASUNTOMESSUTALO 2013

Messukohde LAPPLIN LUMO LAPPLI-TALOJEN ASUNTOMESSUTALO 2013 10 Messukohde LAPPLIN LUMO LAPPLI-TALOJEN AUNTOMEUTALO 2013 LAPPLIN LUMO Lappli-Talojen yksilöllinen messutalo ja sen seitsemän muunnosta 2 LUMO RÄÄTÄLÖITIIN PERHEEN TOIVEIDEN MUKAIEKI. Kun rakentajaperhe

Lisätiedot

Helsingin Asumisoikeus Oy Yläkivi

Helsingin Asumisoikeus Oy Yläkivi Helsingin Asumisoikeus Oy Yläkivi uonnokset 5.8.0 ijainti Tontti Kaupunginosa 5, kortteli 58, tontti Kivensilmänkuja, 0090 Helsinki Tontti on Kivensilmänkujan, Yläkiventien, Yläkivenpolun ja Myllypurontien

Lisätiedot

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESELOSTUS ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 Helsingin asumisoikeus Oy Kivipari Sijainti ja tontti Kaupunginosa 4, kortteli 4129, tontti Kiviparintie a 00920 Helsinki Tontti on Kiviparintiellä,

Lisätiedot

KANKAAN PIIPPURANTA / JYVÄSKYLÄN KANKAAN ENTISEN TEHDASALUEEN ALOITUSKORTTELIEN ARKKITEHTUURIKILPAILU " o h o i! " 1/5

KANKAAN PIIPPURANTA / JYVÄSKYLÄN KANKAAN ENTISEN TEHDASALUEEN ALOITUSKORTTELIEN ARKKITEHTUURIKILPAILU  o h o i!  1/5 o h o i! rakennukset ja kaupunkikuva ankaan tehdasalueen aloituskorttelit sijoittuvat alueen sydämen, vanhan tehdasrakennuksen ympärille. Tehtaan mittakaava ja materiaalimaailma toistuu asuinkortteleiden

Lisätiedot

Kuninkaantammi 33397/1. Helsingin Asumisoikeus Oy / Fannynkallio. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamishakemus. Ratkaisu

Kuninkaantammi 33397/1. Helsingin Asumisoikeus Oy / Fannynkallio. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamishakemus. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy Kuninkaantammenkierto 4 26.08.2015 Kuninkaantammi 33397/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Fannynkallio Sijainti Tontti Asemakaava Poikkeamishakemus Ratkaisu 33397

Lisätiedot

krs 1:250 KOULUKATU SATAMAKATU A R K K I T E H T I T O I M I S T O T I L A T A K O M O O Y

krs 1:250 KOULUKATU SATAMAKATU A R K K I T E H T I T O I M I S T O T I L A T A K O M O O Y OULUATU Tekn 50,4 m 2 Terassi 46,1 m 2 45,5 m 2 47,3 m 2 64,3 m 2 55,2 m 2 7 55,7 m 2 69,4 m 2 Tekniikka 61,8 m 2 40,5 m 2 Tekn 7,4 m 2 V m 7002 IIT m 2 47,7 m 2 53,8 m2 83,8 m2 89,8 m 2 89,1 m 2 ATAMAATU

Lisätiedot

Näkymä Härkävehmaankadun ja Aleksis Kiven Kadun risteyksestä. Osa-alue 2: julkisivu Härkävehmaankadulle

Näkymä Härkävehmaankadun ja Aleksis Kiven Kadun risteyksestä. Osa-alue 2: julkisivu Härkävehmaankadulle R O L L I N G S T O N E S a n d W H I T E S N A K E Paian heni Raennuet ja ympäritö muodotavat yhdeä omaleimaien oonaiuuden, inhimillien, yhteiöllien ja leiiän Sveitin ylän. Elävän auinalueen luomiea olennaita

Lisätiedot

KULOSAAREN OSTOSKESKUS, UUDISKORTTELI. Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy

KULOSAAREN OSTOSKESKUS, UUDISKORTTELI. Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy KULOSAAREN OSTOSKESKUS, UUDISKORTTELI Asemapiirros, nykytilanne Asemapiirros - Nykytilanne Suunnittelukierros 2015-16 Säilyttävät suunnitelmavaihtoehdot ja kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös purkaa

Lisätiedot

Näkymä Meri-Rastilan tieltä

Näkymä Meri-Rastilan tieltä 13711 1/6 Näkymä n tieltä R A S T I Konsepti: Asuinkerrostalon yhteistilat on järjestetty uudella tavalla. Asunto voi laajeta porrastasannekohtaisen yhteistilan puolelle ja asumisen yksityisyyden ja yhteisöllisyyden

Lisätiedot

Raameissa. Raameissa. Jyväskylän Kankaan entisen paperitehtaan aloituskorttelien arkkitehtuurikilpailu

Raameissa. Raameissa. Jyväskylän Kankaan entisen paperitehtaan aloituskorttelien arkkitehtuurikilpailu /8 Pysäköintihallin kortteli Pohjapiirrosote 1:400 ylimmän kerroksen yhteistilat Julkisivu pohjoiseen torille 1:400 Pohjapiirros 1:400 peruskerros ja kattoterassi Julkisivu etelään1:400 Pohjapiirros 1:800

Lisätiedot

LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE

LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE HURUSLAHDENRANNAN HAVAINNEKUVA 08.12.2003 LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN rennustapaohje kaavartta - ALUE 1 kortteli 1009, tontit 12, 18, 19 ja 21 31.08.2004

Lisätiedot

J/\/\KKOL/\ ARKKITEHDIT

J/\/\KKOL/\ ARKKITEHDIT Kunnanhallitus 26..28 Liite nro 425 J\\KKOL\ LUONNOS ALUSTAVA HAVAINNEKUVA HYRYLÄNTIELTÄ HYRYLÄ KORTTELI 867 6..28 OVIAUKKOVARAUS VAR (AAVA) INVA ==:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;::;;;:======.i -: -,- r----'-,---

Lisätiedot

KUUKOTI piir. nro.: Rakeisuus 1:2000 Ark7 Oy Vesa Laukkanen, arkkitehti SAFA Punavuorenkatu 5 B, Helsinki

KUUKOTI piir. nro.: Rakeisuus 1:2000 Ark7 Oy Vesa Laukkanen, arkkitehti SAFA Punavuorenkatu 5 B, Helsinki KUUKOTI piir. nro.:0. - Rakeisuus :000 Korttelit: 0 rk7 Oy Vesa Laukkanen, arkkitehti SF Punavuorenkatu 5, 000 Helsinki P4 3 3 7 7 :37 3 4 3 :4 :0 3 M50 0 07 07 05 0 0 00 0 05 03 0 00 07 07 077 Solgången

Lisätiedot

ISOLUKONTIE VIII AK. pi-6 630-Y-SÄÄTIÖ / KANGASALAN PALVELUTALO ASEMAPIIRROS 15.04.2015 +117,300 AUTOPAIKAT 21 KPL VSS IVKH +117.40 +116.52.

ISOLUKONTIE VIII AK. pi-6 630-Y-SÄÄTIÖ / KANGASALAN PALVELUTALO ASEMAPIIRROS 15.04.2015 +117,300 AUTOPAIKAT 21 KPL VSS IVKH +117.40 +116.52. betonimuuri, h=1120 mm betonimuuri, h=1280 mm betonimuuri h=2080 nurmi ISOLUKONTIE JÄTTE +117.40 +116.52 harkkomuuri h=1000 nurmi UTOPIKT 21 KPL asf p 3 harkkomuuri h=1000 harkkomuuri h=1000 +116.60 (+116.20)

Lisätiedot

NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO

NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO ALUEEN RAKEISUUSKAAVIO - SYVENTYMISALUE PUNAISELLA ALUESUUNNITELMALUONNOS PAIKOITUS - VÄHINTÄÄN 1 AUTOPAIKKA

Lisätiedot

TALOYHTIÖKORTIT Raportin liite 3 03/2016. Korttelisuunnitelma Tammela, korttelit 273 (osa), 281 ja 282 "PINNIN PIHAT"

TALOYHTIÖKORTIT Raportin liite 3 03/2016. Korttelisuunnitelma Tammela, korttelit 273 (osa), 281 ja 282 PINNIN PIHAT TALOYHTIÖKORTIT Raportin liite 3 03/2016 Korttelisuunnitelma Tammela, korttelit 273 (osa), 281 ja 282 "PINNIN PIHAT" As.oy 273-6 Rakennusoikeus: 3024 m2 Toteutunut kerrosala: 2524 m2 Jäljellä:500m2 Kerrosluku:

Lisätiedot

KOy Pääskynpesät Viitesuunnitelma

KOy Pääskynpesät Viitesuunnitelma N Viitesuunnitelma..0 N SELOSTUS. 0 00. 00. 00. 00 0 00. 0 00. leksanterinkatu 00. 00. 00. 00. 00. 00. Viitesuunnitelman tilaaja on Nuorisosäätiö, ja se liittyy käynnissä olevaan asemakaavan muutokseen,

Lisätiedot

Meri-Rastila MERI-TERASSIT 18978

Meri-Rastila MERI-TERASSIT 18978 JULKISIVU ETELÄÄN KLKKIRPPUS KUPRIPELLITYS LSI BETONI GRFINEN BETONI TERSSOITU KTTOPINT BETONIKIVI S OY:N YHTEINEN KTTO TERSSI RUUKKU J LTIKKOVILJELY LUMNKKUN SUNTOREFORMI HELSINKI SUMINEN 2020 -KILPILU

Lisätiedot

Aleksis Kiven tie 3 KERAVA, ALEKSINPUISTO. Vuokraus ja tiedustelut. Sirkka Taskin, puh ,

Aleksis Kiven tie 3 KERAVA, ALEKSINPUISTO. Vuokraus ja tiedustelut. Sirkka Taskin, puh , KERAVA, ALEKSINUISTO Aleksis Kiven tie 3 Vuokraus ja tiedustelut Sirkka Taskin, puh. 010 228 6125, sirkka.taskin@realia.fi REALIA ASUNTOVUOKRAUS Sibeliuksenkatu 19 E, 2. krs, 04400 Järvenpää uh. 010 228

Lisätiedot

ADJUTANTINKATU 1 VIITESUUNNITELMA

ADJUTANTINKATU 1 VIITESUUNNITELMA ADJUTANTINKATU 1 VIITESUUNNITELMA 01.12.2017 SIJAINTI KAUPUNKIRAKENTEESSA Lähde: Google Maps ADJUTANTINKATU 1 - VIITESUUNNITELMA Suunnitelmalla on haluttu luoda yhtenäinen, viihtyisä kaupunkikorttelin

Lisätiedot

KORTTELISUUNNITELMA ESPOON PIISPANKYLÄ, ALUE OSA KORTTELIA (AK-1, KT JA LPA) ARKKITEHTITOIMISTO JUHA MUTANEN OY

KORTTELISUUNNITELMA ESPOON PIISPANKYLÄ, ALUE OSA KORTTELIA (AK-1, KT JA LPA) ARKKITEHTITOIMISTO JUHA MUTANEN OY KORTTELISUUNNITELMA ESPOON PIISPANKYLÄ, ALUE 321913 OSA KORTTELIA 22284 (AK-1, KT JA LPA) ARKKITEHTITOIMISTO JUHA MUTANEN OY 2.5.2016... KANSILEHTI AUTO- JA PYÖRÄPAIKKA, SEKÄ APUTILALASKELMAT AUTO- JA

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Urkinkulma ENNAKKOMARKKINOINTI KESKUSTA

Asunto Oy Kemin Urkinkulma ENNAKKOMARKKINOINTI KESKUSTA Aunto Oy Kemin Urkinkulma ENNAKKOMARKKINOINTI KESKUSTA 2 Aloita uui, helpompi elämä kavaa Urkinkulmaa Viihtyiää kaupunkikodiai aut valmiiki rakennulla, rauhalliella alueella ja nautit läheien Kiropuiton

Lisätiedot

KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1

KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1 LIITE B1 LUONNOSVAIHEEN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Lähtökohdat Asemakaavan muutosalue sijaitsee Hyrylän keskustassa Kauppatien varrella. Korttelin uudistaminen liittyy tiiviisti kunnan tavoitteeseen kehittää

Lisätiedot

KAUPPAKESKUS NAHKURINTORI

KAUPPAKESKUS NAHKURINTORI +5.60 +5.70 PAIKKARINKATU HUOLTO +5.80 IV SISÄÄNAJO IN +55.0, KÄVELYKATU +50.0 +50.90 HUOLTO +51.60 III +65.5 AJOLUISKA - TASOLTA +6.0 KÄVELY-YHTEYS HUOLTOAJOYHTEYS PINTA-ALAT Tontti 10 7 m² Rakennus yht.

Lisätiedot

TÖÖLÖNTULLINKATU 4-6 KETTERÄ

TÖÖLÖNTULLINKATU 4-6 KETTERÄ TÖÖLÖNTULLINKATU 4-6 KETTERÄ RINNAKKAINEN TOIMEKSIANTO 2. VAIHE 21.4.2017 SERUM ARKKITEHDIT OY NILSIÄNK ATU 11-13 F 6 FIN-00510 HELSINKI FINLAND W W W.SERUM.FI RAKEISUUS 1:2000 2 kaupunkivihreän ja rakennusten

Lisätiedot

POIJU 1/13 HELSINKI SÖRNÄISTENNIEMI KORTTELI 10583

POIJU 1/13 HELSINKI SÖRNÄISTENNIEMI KORTTELI 10583 POIJU 1/13 HELSINKI SÖRNÄISTENNIEMI KORTTELI 10583 ASEMAKAAVA: LÄNSISIIPI VARJOSTAA JA PEITTÄÄ KATTOKULMA LIIAN LOIVA AURINKOTEKNIIKALLE LÄNSISIIVEN KATTO JYRKEMMÄKSI USEAN ASUNNON NÄKYMÄT AVARTUVAT KATTO

Lisätiedot

Jokelan puutarhakaupungin ideasuunnitelma Arkkitehtitoimisto A-KONSULTIT Oy

Jokelan puutarhakaupungin ideasuunnitelma Arkkitehtitoimisto A-KONSULTIT Oy ASUINRAKENNUS JOKELASSA periaatekaavioita Tiivis katutila 2-kerroksinen rakennusmassa erottaa katutilan piha-alueesta. Lähimpänä kävelytietä on 1-kerroksinen työhuoneiden rivistö, joka rytmittää pitkää

Lisätiedot

RAKUUNANTIE 19 PALKKIYHTYMÄ OY

RAKUUNANTIE 19 PALKKIYHTYMÄ OY Tontti sijaitsee Huopalahdentien ja Rakuunantien risteyksessä, kahden eriluonteisen kaupunkirakenteen rajapinnassa. Rajakohtaa korostaa ja sen osaltaan muodostaa Huopalahdentien ylittävä kävelysilta, jolla

Lisätiedot

Kuninkaantammi 33397/2. HEKA Kuninkaantammi / Sienakuja 4. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamishakemus. Ratkaisu

Kuninkaantammi 33397/2. HEKA Kuninkaantammi / Sienakuja 4. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamishakemus. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (10) HEKA Sienakuja 4 26.08.2015 Kuninkaantammi 33397/2 HEKA Kuninkaantammi / Sienakuja 4 Sijainti Tontti Asemakaava Poikkeamishakemus Ratkaisu 33397 / 2 Sienakuja 4, Kuninkaantammi 00430

Lisätiedot

Kivistön yhteisöllisen korttelin suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu. yhteistuumin

Kivistön yhteisöllisen korttelin suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu. yhteistuumin TALO A VAPAARAHOITTEISET VUOKRA- JA OMISTUSASUNNOT kortteli 23151, tontti 3 RAKENNUSOIKEUS 3120 k-m2 ASUNTOKERROSALA 3169 k-m2 Ylitys 41 k-m2 = 1,3% KOKONAISALA 4050 m2 HUONEISTOJAKAUMA A htm2 lkm yht

Lisätiedot

VILLA ROOSA Senioriasuntoja 28+1 kpl. VILLA VIOLA Vuokra-asuntoja 28 kpl

VILLA ROOSA Senioriasuntoja 28+1 kpl. VILLA VIOLA Vuokra-asuntoja 28 kpl VILLA ROOSA Senioriasuntoja 28+1 kpl VILLA VIOLA Vuokra-asuntoja 28 kpl A Villa Roosa "Senioriasuntoja 28 + 1 kpl" Mahdollinen vaihtoehtoinen maanalainen yhdyskäytävä palvelutaloon Pohjajärjestelyt muutetaan

Lisätiedot

K y m p p i k o r t t e l i

K y m p p i k o r t t e l i K y m p p i k o r t t e l i Kortteli 3 yht. uutta liiketila liik./ asuminen asuminen 1390 kem2 640 kem2 400 kem2 350 kem2 HUOLTOAJO lähtötilanne 5290 kem2 puretaan (ullakko) n.210 kem2 lopputilanne 6470

Lisätiedot