Danske : Bank DDBO FC3E: Luottokorilaina Eurooppa Kerryttävä III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Danske : Bank DDBO FC3E: Luottokorilaina Eurooppa Kerryttävä III"

Transkriptio

1 Danske Bank Oyj, n. 5vuotta Danske : Bank DDBO FC3E: Luottokorilaina Eurooppa Kerryttävä III Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI

2 Luottokorilainan erääntymisarvo on 122%* nimellisarvosta, mikäli High Yield-markkinaa** kuvaavan indeksin yhtiöt (75kpl) eivät kohtaa luottovastuutapahtumia Luottovastuutapahtumia ovat Esimerkkejä yhtiöistä Indeksin luottoluokitusjakauma Vakava maksuhäiriö Velkojen uudelleenjärjestely 3% 13% 7% Konkurssi Laajan hajautuksen vuoksi yhden luottovastuutapahtuman vaikutus on vain 1/75 erääntymisarvosta. Tarkempi kuvaus luottovastuutapahtumista sivulla 8. 32% 45% BBB BB B CCC NR *Alustava, vahvistetaan liikkeeseenlaskupäivänä vähintään tasolle 119 % **Matalan luottoluokituksen yritysten Eurooppalainen joukkovelkakirjalainamarkkina Luottoluokitusjakauma: Bloomberg Olethan ymmärtänyt, mitä ovat heikomman luottoluokituksen yhtiöt ja että niiden todennäköisyydet selviytyä velvoitteistaan ovat pienemmät 1

3 Vastaavissa koreissa 2004 jälkeen yhteensä 11 luottovastuutapahtumaa Luottovastuutapahtumien vähäisyys on tärkeää, sillä ne pienentävät tuotteen erääntymisarvoa. Tässä kuvaajassa luottovastuutapahtumia per sarja on tarkasteltu sarjojen ensimmäisten viiden vuoden aikana. Yksi tapahtuma on vaikuttanut useampaan sarjaan. Lähteet: Markit 11/2016 Yhtiöt Luottovastuutapahtumat 5 vuoden tarkastelujakso kesken Sarja Ensimmäinen sarja /Finanssikriisi /tämän tuotteen sarja Olethan ymmärtänyt,että historiallinen kehitys ei kuitenkaan ole tae tulevasta 2

4 Luottovastuutapahtumien vaikutus eräpäivään asti pidettäessä, olettaen 122%* erääntymisarvon Luottovastuutapahtumat Erääntymisarvo* Vuotuinen tuotto noin 0 122,0% 4,0% 3 117,1% 3,1% 6 112,2% 2,3% 9 107,4% 1,4% ,1,% 0,8% ,9% 0,2% 15 97,6% -0,50% 20 89,5% -2,2% 50 40,7% -16,2% 74 1,7% -55,3% Esimerkissä oletettu erääntymisarvoksi 122%. Esimerkeissä ei ole huomioitu verovaikutuksia. Mikäli yksi viiteyhtiö kohtaa luottovastuutapahtuman, alenee sijoittajalle palautettava summa 1/75 erääntymisarvosta (pääoma pienenee 1,333% tai 1,334% (katso yhtiön paino sivulla 10-11) per luottovastuutapahtuma, ja 22%:n alustava tuotto lasketaan jäljellä olevalle pääomalle) *Määritellään liikkeeseenlaskupäivänä, vähintään tasolle 119% Olethan ymmärtänyt, että lainassa ei ole pääomaturvaa ja pääoma pienenee, mikäli yksi tai useampi lainaehtojen mukainen luottovastuutapahtuma toteutuu 3

5 Miksi sijoittaa Luottokorilaina Eurooppa Kerryttävään? Yleisen korkotason ollessa matalalla ja mahdollisesti nouseva perinteiset korkosijoitukset eivät tarjoa houkuttelevia tuottoja. Luottokorilaina Euroopan Kerryttävän eräänt ymisarvo on 122%* nimellisarvosta mikäli kohdeyhtiöt pysyvät maksukykyisinä laina-ajan. Perinteisiin joukkovelkakirjalainoihin voi olla vaikea päästä käsiksi niiden suuren minimisijoituksen vuoksi. Luottokorilaina Eurooppa Kerryttävään pääsee mukaan jo eurolla. Perinteisissä joukkovelkakirjalainoissa oleva korkea minimisijoitusvaatimus voi tehdä hajauttamisen vaikeaksi. Luottokorilaina on hajautettu 75 high yield yhtiön kesken. Tämä hajautus tekee myös riskiprofiilista perinteistä yhden yhtiön high yield-sijoitusta huomattavasti maltillisemman. Vaikeasta taloustilanteesta huolimatta konkurssiasteet ovat pysyneet maltillisina EKP:n tarjoaman runsaan likviditeetin turvin. Tämä on tärkeää Luottokorilainan osalta, sillä mahdolliset konkurssit ja muut luottovastuutapahtumat laskevat takaisinmaksettavaa pääomaa. Globaalin korkotason nousupaineet heijastuvat kuitenkin myös Euroopan korkomarkkinoille erityisesti pidemmissä juoksuajoissa. Pitkien korkojen nousu vaikuttaisi tuotteen jälkimarkkina-arvoon negatiivisesti, mutta ei vaikuta takaisinmaksettavaan pääomaan, mikäli tuote pidetään eräpäivään. Danske Bankin Sijoitusvuosi katsauksessa High Yield-lainat ovat ylipainossa. Luottokorilaina Eurooppa Kerryttävä on helppo ja kustannustehokas (0,8%/vuosi, ei merkintä- ja lunastuspalkkioita) tapa sijoittaa tähän omaisuusluokkaan. Tuotteen riskiprofiili on lineaarinen. Tämä tarkoittaa, että jokaisen luottovastuutapahtuman vaikutus on 1/75 erääntymisarvosta. Epälineaarisessa versiossa sijoittajalla voi olla suoja esimerkiksi ensimmäistä viittä luottovastuutapahtumaa kohtaan, mutta seuraavasta esimerkiksi kymmenestä pääoma menetetään kokonaan. *Alustava, vahvistetaan liikkeeseenlaskupäivänä vähintään tasolle 119% 4

6 Lainaan liittyviä riskejä Riski pääoman menettämisestä Takaisinmaksettava määrä riippuu siitä, toteutuuko luottovastuuaikana luottovastuutapahtuma tai tapahtumia. Sijoittaja menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan, mikäli luottovastuutapahtuma tai -tapahtumia toteutuu. Liikkeeseenlaskijariski Sijoitukseen liittyy liikkeeseenlaskijan luottoriski eli riski siitä, että liikkeeseenlaskija ei kykene vastaamaan maksuvelvoitteistaan eräpäivänä. Jos liikkeeseenlaskijariski toteutuu ja liikkeeseenlaskija joutuu laina-aikana maksukyvyttömäksi, sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain. Mikäli luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinhallintadirektiivin (2014/59/EU, ns. BRRD-direktiivi) mukainen kriisinratkaisuviranomainen toteaa, että liikkeeseenlaskija on vaarassa tulla maksukyvyttömäksi tai ei täytä sille asetettuja pääomavaatimuksia, kriisinratkaisuviranomaisella on oikeus päättää, että liikkeeseenlaskijan velkoja leikataan. Tämä voi johtaa siihen, että sijoittaja menettää kyseisen liikkeeseenlaskijan osalta sijoituksensa kokonaan tai osittain. Korkoriski Korkoriski aiheutuu siitä, että lainan arvo muuttuu markkinakoron muutoksen seurauksena. Korkoriski voi toteutua, jos sijoittaja myy lainan ennen eräpäivää. Yleisen korkotason nousu lainan ostohetken ja myyntihetken välisenä aikana laskee lainan arvoa ja yleisen korkotason lasku puolestaan nostaa lainan arvoa. Jälkimarkkinariski Jälkimarkkinariski on riski siitä että sijoittaja ei välttämättä pysty ostamaan tai myymään lainaa odottamaansa hintaan. Sijoitusta lainaan suositellaan siten vain, jos sijoittaja ei tarvitse sijoitettua pääomaa ennen sen eräpäivää. Mikäli sijoittaja kuitenkin haluaa myydä lainan ennen eräpäivää, tapahtuu myynti sen hetkiseen markkinahintaan, joka voi olla joko korkeampi tai matalampi kuin sijoitettu nimellispääoma. Laskenta-asiamiehen tekemät muutokset Lainaehdot mahdollistavat, että laskenta-asiamies voi tehdä lainaehtoihin muutoksia lainaehtojen määrittelemissä rajoissa mahdollisen luottovastuutapahtuman, markkinahäiriön tai vastaavan tapahtuman sattuessa. Suojausriski Liikkeeseenlaskija tai suojausvastapuoli voi liikkeeseenlaskupäivänä tai sitä ennen suojautua markkinariskiltä. Markkinariskiltä suojautuminen voi vaikuttaa kohde-etuuden hintaan ja vaikuttaa asiakkaan saamaan tuottoon. Likviditeettiriski Lainan järjestäjä pyrkii tarjoamaan lainalle jälkimarkkinat lakien, säännösten ja sisäisten toimenpideohjeidensa puitteissa. Vaikka jälkimarkkinat olisivat olemassa, niiden likviditeetti voi olla liian heikko mahdollistamaanyksittäisen toimeksiannon toteuttamisen. Olethan ymmärtänyt, että lainaan liittyy useita riskejä ja sen mitä niillä tarkoitetaan 5

7 Ehtotiivistelmä Liikkeeseenlaskija Valuutta Danske Bank A/S (A2/A) EUR Merkintäaika Liikkeeseenlaskupäivä Takaisinmaksupäivä Luottovastuuaika* * Kohde-etuus Yksikkökoko itraxx Europe Crossover indeksin sarjaan 27 kuuluvat viiteyhtiöt EUR, minimisijoitus EUR Emissiokurssi 100 % Erääntymisarvo Strukturointikustannus Jälkimarkkina Pääoman takaisinmaksu Merkintäpaikat Verotuksesta 122 %** mikäli luottovastuutapahtumia ei ole luottovastuuaikana. Mikäli indeksiin kuuluva yhtiö kohtaa luottovastuutapahtuman, laina-ajan lopussa palautettava erääntymisarvo pienenee 1/75. (pääoma pienenee 1,333% tai 1,334% (ks yhtiön paino sivulla 10-11) per luottovastuutapahtuma, ja 22%:n alustava tuotto lasketaan jäljellä olevalle pääomalle). Noin 0,8% p,a, Strukturointikustannus ei vaikuta takaisinmaksettavaan nimellispääomaan. Lainalle haetaan listausta Irlannin Pörssiin. Danske Bank antaa jälkimarkkinahintaa kaupankäyntiaikoina normaalissa markkinat ilanteessa. Sijoitus ei ole pääomaturvattu. Kukin luottovastuutapahtuma pienentää erääntymisarvoa noin 1/75 (pääoma pienenee 1,333% tai 1,334% (ks yhtiön paino sivulla per luottovastuutapahtuma, ja 22%:n alustava tuotto lasketaan jäljellä olevalle pääomalle). Danske Bank Oyj:n konttorit Lainan mahdollinen tuotto on Suomessa asuville luonnollisille henkilöille ja kotimaisille kuolinpesille tuloverolain (1535/19 92) alaista Pääomatuloa. Pääomatuloveroprosentti on 30 ja euroa ylittävältä osalta 34. Ennakonpidätysprosentti on 30. Verokohtelu määräytyy kunkin asiakkaan yksilöllisten olosuhteiden mukaan. Verokohtelu voi muuttua tulevaisuudessa. * Liikkeeseenlaskijalla on oikeus ilmoittaa sellaisesta luottovastuutapahtumasta, joka on tapahtunut luottovastuuaikana, mutta joka on tullut liikkeeseenlaskijan tietoon vasta Luottovastuuajan jälkeen, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluttua Luottovastuuajan päättymisestä. ** Alustava, vahvistetaan liikkeeseenlaskupäivänä vähintään tasolle 119 %. 6

8 Luottokorilainan on valittavissa myös sijoitusvakuutukseen ja kapitalisaatiosopimukseen Jos olet merkitsemässä Luottokorilainaa sijoitusvakuutukseen tai kapitalisaatiosopimukseen, huomioi seuraavat seikat: Sijoitussidonnaisten vakuutusten ja kapitalisaatiosopimusten arvonkehitys perustuu vakuutuksenottajan valitsemien sijoituskohteiden arvonkehitykseen. Sijoituskohteiden arvo voi nousta tai laskea ja vakuutuksenottajalla on riski omien sijoituspäätöstensä taloudellisista seuraamuksista ja vakuutussäästöjen menettämisestä. Vakuutuksenottajan tulee huomioida, että sijoituskohteen historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoituskohteiden tuottoja, palkkioita ja kuluja koskevissa tiedoissa ja laskelmissa ei ole otettu huomioon vakuutuksen kuluja. Sijoituskohde ei ole Sijoittajien korvausrahaston tai Talletussuojarahaston piirissä. Vakuutuksenottaja päättää itsenäisesti sijoituskohteiden valinnasta omien sijoitustavoitteidensa mukaisesti ja kantaa riskin vakuutussäästöjen arvon alenemisesta tai menettämisestä. Vakuutusyhtiö tai sen asiamiehet eivät vastaa sijoituskohteiden arvonkehityksestä eivätkä vakuutukseen liitettyjen sijoituskohteiden valinnasta. Vakuutusyhtiö voi vaihtaa vakuutukseen valittavissa olevia sijoituskohteita tai sijoituskohdevalintoja hallinnoivia varainhoitajia vakuutuksen voi massaoloaikana. Sijoituskohteita ja muuta sijoittamista koskevat tiedot on annettu vain tiedonantotarkoituksessa eikä annettuja tietoja voida pitää suosituksena merkitä, pitää tai vaihtaa tiettyjä sijoituskohteita tai tehdä muita vakuutuksen arvonkehitykseen vaikuttavia toimenpiteitä. Vakuutuksenottajan tulee huolellisesti perehtyä vakuutuksen ja sijoituskohteiden ehtoihin, sääntöihin, hinnastoihin, tuoteselosteisiin ja esitteisiin ennen vakuutuksen ottamista, vakuutukseen tehtäviä muutoksia tai sijoituskohteiden valitsemista tai muuttamista. Lainsäädännön, muiden säännösten ja viranomaisten menettelytapojen muutoksilla tai tuomioistuimien päätöksillä voi olla vaikutusta Vakuutusyhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja sen toiminnan tuloksiin. Lisäksi sijoittaja kantaa riskin verotusta koskevien muutosten vaikutuksista vakuutussopimuksiin. Vakuutuksen ja kapitalisaatiosopimuksen myöntää: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, Postiosoite PL 627, Helsinki. Rekisteröity kotipaikka ja osoite Bulevardi 56, H elsinki, Suomi. Y-tunnus

9 Luottovastuutapahtumien määritelmät Luottovastuutapahtuman määritelmä vastaa luottovastuutapahtuman tavanomaista määritelmää kansainvälisillä luottojohdannaismarkkinoilla (2014 ISDA Credit Derivatives Definitions). Luottovastuutapahtumalla tarkoitetaan tapahtumaa, jossa liikkeeseenlaskijan lainaehtojen mukaisesti tekemän arvion mukaan kyse on viiteyhtiön vakavastamaksuhäiriöstä, velkojen uudelleenjärjestelystä ja konkurssista. Vakava maksuhäiriö ( Failure to pay ) tarkoittaa, että viiteyhtiö laiminlyö yhden tai useamman, kokonaismäärältään vähintään USD* maksuvelvollisuuden. Velkojen uudelleenjärjestely( Restructuring ) tarkoittaa sitä, että viiteyhtiönyhden tai useamman, kokonaismäärältään vähintään USD* velkasitoumuksen uudelleenjärjestelyä, joka vaikuttaa kaikkien kyseisten sitoumusten velkojien asemaan kielteisesti; esimerkiksi velan koron tai pääoman laskeminen sovitusta taikka koron tai pääoman maksupäivän lykkääminen. Konkurssi ( Bankruptcy )tarkoittaa, että viiteyhtiö puretaan, se tuleemaksukyvyttömäksi tai hakeutuu selvitystilaan. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus ilmoittaa sellaisesta luottovastuutapahtumasta, joka on tapahtunut luottovastuuaikana, mutta tullut tietoon vasta Luottovastuuajanjälkeen. Kuitenkin viimeistään kahden (2) viikon kuluttua Luottovastuuajan päättymisestä. Määritelmät ovat tiivistelmiä lainakohtaisissa ehdoissa tarkemmin määritellyistä luottovastuutapahtumista. Ristiriitatilanteessa lainakohtaisten ehtojen sanamuotomeneetiivistelmien edelle. Asiakasta kehotetaan tutustumaanhuolellisesti lainaehtoihinja esitteeseen. * tai vastaava määrä muussa valuutassa Olethan ymmärtänyt, minkälaiset tapahtumat viiteyhtiöissä luokitellaan luottovastuutapahtumiksi 8

10 Tarkempaa tietoa kohde-etuudesta Kohde-etuutena on 75 eurooppalaisen yhtiönluottoriski. Nämä yhtiöt ovat osa itraxx Europe Crossover -indeksin sarjaa 27. ITraxx Europe Crossover -indeksin sarjoja on julkaistu 2004 vuodesta lähtien kaksi kertaa vuodessa, tähän mennessä 27. Sarjaan valitaan yhtiöitä kuvamaan eurooppalaista high yield -markkinaa. Valintamenetelmä varmistaa, että indeksi edustaa likvideintä ja vaihdetuinta osaa eurooppalaista high yield -markkinaa. Indeksien avulla sijoittajat voivat ottaa näkemystä luottomarkkinasta ja salkunhoitajille ne tarjoavat mahdollisuuden hallita luottoriskejä aktiivisesti. Luottokorilaina Euroopassasijoitetaan yhtiöiden muodostamaan luottoriskikoriin, ei itse indeksiin. Sarjan 27 laskennan alkaessa ( ) yhtiöiden luottoluokitus on BBB tai alle, mutta kuitenkin vähintään CCC tai luokittelematon. Kullakin kohdeyhtiöllä on indeksissä noin 1/75 paino. Toimialajakauma Maajakauma 3% 3% 3% 5% 4% 11% 11% 3% 1% 1% 13% 28% 15% ISO-BRITANNIA RANSKA LUXEMBURG ALANKOMAAT SAKSA ITALIA SUOMI PORTUGALI RUOTSI IRLANTI ESPANJA KREIKKA Kulutustuotteet, sykliset Tietoliikennepalvelut Rahoitus Kulutustuotteet, eisykliset Energia Teollisuustuotteet ja - palvelut Perusteollisuus Moniala Julkiset palvelut Lähteet: Bloomberg, Danske Bank Oyj 9

11 Yhtiöt itraxx Europe Crossover indeksin sarjassa 27 Paino kuvaa yhtiön painoa indeksissä ja osaa jolla jäljellä oleva pääoma pienenee luottovastuutapahtuman sattuessa. Tuotto lasketaan jäljellä olevalle pääomalle ja näiden yhteenlaskettu summa on erääntymisarvo. Yhtiö Paino Maa Toimiala Moody's S&P Air France-KLM RANSKA Kulutustuotteet, sykliset NR NR Altice Finco SA LUXEMBURG Tietoliikennepalvelut B NR Anglo American PLC ISO-BRITANNIA Perusteollisuus BB BB ArcelorMittal LUXEMBURG Perusteollisuus BB BB Ardagh Packaging Finance PLC IRLANTI Teollisuustuotteet ja -palvelut B NR Astaldi SpA ITALIA Teollisuustuotteet ja -palvelut B B Beni Stabili SpA SIIQ ITALIA Rahoitus NR NR Boparan Finance PLC ISO-BRITANNIA Kulutustuotteet, ei-sykliset B NR Cable & Wireless Ltd ISO-BRITANNIA Tietoliikennepalvelut NR BB Care UK Health & Social Care PLC ISO-BRITANNIA Kulutustuotteet, ei-sykliset CCC NR Casino Guichard Perrachon SA RANSKA Kulutustuotteet, ei-sykliset NR BB Cellnex Telecom SA ESPANJA Tietoliikennepalvelut NR BB CMA CGM SA RANSKA Teollisuustuotteet ja -palvelut B B CNH Industrial NV ISO-BRITANNIA Teollisuustuotteet ja -palvelut BB BB Constellium NV ALANKOMAAT Perusteollisuus B B Deutsche Lufthansa AG SAKSA Kulutustuotteet, sykliset BB BBB Dry Mix Solutions Investissements SAS RANSKA Teollisuustuotteet ja -palvelut B B EDP - Energias de Portugal SA PORTUGALI Julkiset palvelut BBB BB Elis SA RANSKA Kulutustuotteet, ei-sykliset BB BB Fiat Chrysler Automobiles NV ISO-BRITANNIA Kulutustuotteet, sykliset BB BB Financiere Quick SAS RANSKA Kulutustuotteet, sykliset B B Galapagos Holding SA LUXEMBURG Teollisuustuotteet ja -palvelut B B Galp Energia SGPS SA PORTUGALI Energia NR NR Garfunkelux Holdco 2 SA LUXEMBURG Rahoitus B B GKN Holdings PLC ISO-BRITANNIA Kulutustuotteet, sykliset BBB BBB Hellenic Telecommunications Organization SA KREIKKA Tietoliikennepalvelut CCC B Hema Bondco I BV ALANKOMAAT Kulutustuotteet, sykliset NR NR HOCHTIEF AG SAKSA Teollisuustuotteet ja -palvelut NR NR Iceland Bondco PLC ISO-BRITANNIA Kulutustuotteet, ei-sykliset NR NR INEOS Group Holdings SA LUXEMBURG Perusteollisuus BB BB International Game Technology PLC ISO-BRITANNIA Kulutustuotteet, sykliset BB BB J Sainsbury PLC ISO-BRITANNIA Kulutustuotteet, ei-sykliset NR NR Jaguar Land Rover Automotive PLC ISO-BRITANNIA Kulutustuotteet, sykliset BB BB Ladbrokes Coral Group PLC ISO-BRITANNIA Kulutustuotteet, sykliset BB BB Leonardo SpA ITALIA Teollisuustuotteet ja -palvelut BB BB Lock Lower Holding AS NORJA Rahoitus B B Louis Dreyfus Co BV ALANKOMAAT Kulutustuotteet, ei-sykliset NR NR Luottoluokitus NR = ei luokitusta. Luokitukset ovat liikkeeseenlaskijatason luokituksia. 10

12 Yhtiöt itraxx Europe Crossover indeksin sarjassa 27 Paino kuvaa yhtiön painoa indeksissä ja osaa jolla jäljellä oleva pääoma pienenee luottovastuutapahtuman sattuessa. Tuotto lasketaan jäljellä olevalle pääomalle ja näiden yhteenlaskettu summa on erääntymisarvo. Yhtiö Paino Maa Toimiala Moody's S&P Loxam SAS RANSKA Kulutustuotteet, ei-sykliset NR BB Matalan Finance PLC ISO-BRITANNIA Kulutustuotteet, sykliset B NR Matterhorn Telecom Holding SA LUXEMBURG Tietoliikennepalvelut B B METRO AG SAKSA Kulutustuotteet, ei-sykliset BBB BBB Metsa Board OYJ SUOMI Perusteollisuus BB BB Monitchem HoldCo 3 SA LUXEMBURG Perusteollisuus B NR New Look Senior Issuer PLC ISO-BRITANNIA Kulutustuotteet, sykliset CCC NR Nokia OYJ SUOMI Tietoliikennepalvelut BB BB Novafives SAS RANSKA Teollisuustuotteet ja -palvelut B B Peugeot SA RANSKA Kulutustuotteet, sykliset BB NR Pizzaexpress Financing 1 PLC ISO-BRITANNIA Kulutustuotteet, sykliset B B Play Finance 1 SA LUXEMBURG Tietoliikennepalvelut B NR Premier Foods Finance PLC ISO-BRITANNIA Kulutustuotteet, ei-sykliset B NR Repsol SA ESPANJA Energia BBB BBB Rexel SA RANSKA Kulutustuotteet, sykliset BB BB Saipem Finance International BV ALANKOMAAT Energia BB NR Schaeffler Finance BV ALANKOMAAT Kulutustuotteet, sykliset NR NR Selecta Group BV ALANKOMAAT Teollisuustuotteet ja -palvelut CCC B SFR Group SA RANSKA Tietoliikennepalvelut B B Smurfit Kappa Acquisitions Unltd Co IRLANTI Perusteollisuus BB BB Stena AB RUOTSI Moniala B BB Stonegate Pub Co Financing PLC ISO-BRITANNIA Kulutustuotteet, sykliset B NR Stora Enso OYJ SUOMI Perusteollisuus BB BB Sunrise Communications Holdings SA LUXEMBURG Tietoliikennepalvelut BB BB Synlab Unsecured Bondco PLC ISO-BRITANNIA Kulutustuotteet, ei-sykliset B B Techem GmbH SAKSA Teollisuustuotteet ja -palvelut BB BB Telecom Italia SpA/Milano ITALIA Tietoliikennepalvelut BB BB Telefonaktiebolaget LM Ericsson RUOTSI Tietoliikennepalvelut BBB BBB Tesco PLC ISO-BRITANNIA Kulutustuotteet, ei-sykliset BB BB ThyssenKrupp AG SAKSA Perusteollisuus BB BB Trionista Holdco GmbH SAKSA Teollisuustuotteet ja -palvelut BB NR TUI AG SAKSA Kulutustuotteet, sykliset BB BB Unitymedia GmbH SAKSA Tietoliikennepalvelut B BB UPC Holding BV ALANKOMAAT Tietoliikennepalvelut BB BB Virgin Media Finance PLC ISO-BRITANNIA Tietoliikennepalvelut B BB Vue International Bidco PLC ISO-BRITANNIA Kulutustuotteet, sykliset B B Wind Acquisition Finance SA LUXEMBURG Tietoliikennepalvelut CCC BB Ziggo Bond Finance BV ALANKOMAAT Tietoliikennepalvelut B NR Luottoluokitus NR = ei luokitusta. Luokitukset ovat liikkeeseenlaskijatason luokituksia. 11

13 Tietoa luottoluokituksista ja aiemmat luottovastuutapahtumat S&P Moody s Kuvaus AAA Aaa Erittäin vahva AA Aa Hyvin vahva A BBB BB B A Baa Ba B CCC Caa Haavoittuva Vahva, mutta voi altistua olosuhteiden muutoksille Riittävä, mutta suurempi riski altistua haitallisille olosuhteille Spekulatiivinen, riski altistua merkittäville haitallisille olosuhteille Erittäin kohonnut riski altistua merkittäville haitallisille olosuhteille CC Ca Erittäin haavoittuva C Lähellä maksuhäiriötä D C Maksuhäiriö Luokituksia antavat luottoluokitusyhtiöt kuten Standard & Poor s ja Moody s. Luottoluokitus perustuu luokittajan näkemykseen yhtiön kyvystä ja halusta selvitä taloudellisista velvoitteistaan ajoissa. Luottoluokituksiin ja riskilisiin vaikuttavat mm. yrityksen vakavaraisuus, kannattavuus ja kilpailuympäristön tekijät ITraxx Europe Crossover -indeksin viiteyhtiöt ovat ns high yieldyhtiöitä, joiden luottoluokitus on BBB tai alle, mutta kuitenkin vähintään CCC tai ei luokitusta lainkaan (NR). Yhtiö LyondellBasell Industries AF SCA Thomson Hellas Telecommunications Truvo Subsidiary Corp Seat PagineGialle S.P.A ERC Ireland Finance Limited Codere Finance Abengoa S.A. Norske Skogindustrier ASA Portugal Telecom International Finance B.V Grupo Isolux Corsan Finance Luottovastuutapahtuma Vakava maksuhäiriö Konkurssi Konkurssi Konkurssi Vakava maksuhäiriö Vakava maksuhäiriö Vakava maksuhäiriö Vakava maksuhäiriö, konkurssi Velkojen uudelleenjärjestely Konkurssi Konkurssi Lähteet: Moody s, Standard & Poor s, Moody s, Danske Bank Oyj 12

14 Luottokorilainan verotuksesta Alla olevat tiedot koskevat Suomessa asuvia yleisesti verovelvollisia luonnollisia henkilöitä ja kotimaisia kuolinpesiä. Verokohtelu määräytyy kunkin asiakkaan yksilöllisten olosuhteiden mukaan. Verokohtelu voi muuttua tulevaisuudessa. Pääomatuloveroprosentti on 30 ja euroa ylittävältä osalta 34. Luottokorilaina Eurooppa Kerryttävää kohdellaan verotuksessa samoin periaattein kuin muita pääomatuloverotuksen alaisia joukkovelkakirjalainoja Jos eräpäivänä takaisinmaksettava pääoma on eräpäivänä sijoite ttua pienem pi (eli olisi tullut luottovastuutapahtumia), syntyy tuloverotuksessa vähennettävä luovutustappio. Esimerkiksi: merkitty euroa ja eräpäivänä maksetaan pääomaa takaisin yhden luottovastuutapahtuman takia 9867 euroa, syntyy -133 tappio. Jälkimarkkinoilla saadusta myyntihinnasta vähennetään lainan merkintähinta ja lopputulos on joko luovutusvoittoa tai -tappiota. Erääntymisen yhteydessä tai jälkimarkkinoilla myytäessä mahdollisesti syntyvä luov utustappio on vähennyskelpoinen verovuonna tai seuraavien 5 verovuoden aikana saatavista luovutusvoitoista sekä muista veronalaisista pääomatuloista. Esimerkissä oletetaan kolme luottovastuutapahtumaa eräpäivään mennessä. Pääomaa palautetaan e alkusijoituksen tehneelle 9600 euroa ja tuotto (korko) on 2112euroa. 400 euron tappion voi vähentää tuotosta, eli veroa maksetaan 1712 euron pääomatulosta (tuotosta), jos muita pääomatuloja ja luovutustappioita ei ole. Lainan lunastuksesta eräpäivänä tai jälkimarkkinoilla myynnistä syntyvä luovutusvoitto tai -tappio pitää ilmoittaa 9A-lomakkeella, mikäli luovutusvoiton tai tappion määrä puuttuu esitäytetystä veroilmoituksesta. Lainalle maksettava tuotto, on Suomessa asuville luonnollisille henkilöille ja kotimaisille kuolinpesille tuloverolain alaista pääomatuloa, koska liikkeeseenlaskija on ulkomainen yhtiö (DB A/S). Pankki pidättää korosta 30% ennakonpidätyksen. Koska tuotto on pääomatuloa, siitä voi verotuksessa vähentää tästä lainasta tai muusta omaisuudesta samana vuonna syntyvät luovutustappiot ja vuonna 2016 tai sen jälkeen syntyneet vähentämättä jääneet luovutustappiot. Luovutustappiot vähennetään niiden syntymisjärjestyksessä. Ennen vuotta 2016 syntyneitä käyttämättömiä luovutustappioita ei voi vähentää tuotosta (tai muista pääomatuloista), vaan ne ovat vähennyskelpoisia ainoastaan luovutusvoitoista. Jos luovutustappiot ovat suuremmat kuin tuotto ja muut mahdolliset veronalaiset pääomatulot yhteensä, tuotosta pidätetty ennakonpidätys palautetaan lopullisen verotuksen myötä. Koska verotus on kokonaisuus, ennakonpidätykset käytetään mahdollisiin ansiotulo- tai pääomatuloverotuksen jäännösveroihin, jos niistä on pidätetty liian vähän ennakonpidätystä. Tuotto ja siitä pidätetyn ennakonpidätyksen määrä tulee tarkistaa esitäytetyltä veroilmoitukselta ja tarvittaessa täydentää tai korj ata, mikäli tiedot puuttuvat tai ovat veroilmoituksella väärin. 13

15 Luottokorilaina pähkinänkuoressa Lyhyesti Luottokorilaina Eurooppa Kerryttävä on hajautetusti 75 eurooppalaisen high yield -yrityksen luottoriskiin sidottu korkeaa korkotuottoa tavoitteleva ratkaisu Kohde-etuus Emissiokurssi 100 % itraxx Europe Crossover indeksin sarjaan 27 kuuluvien yhtiöiden (75kpl) luottoriski Juoksuaika Valuutta Erääntymisarvo Pääomaturva Pääoman takaisinmaksu ja luottovastuutapahtumien vaikutus Liikkeeseenlaskija Suositeltava sijoitusaika Noin viisi vuotta EUR 122 % (alustava vahvistetaan liikkeeseenlaskupäivänä vähintään tasolle 119 %) nimellisarvosta mikäli luottovastuutapahtumia ei ole laina-aikana. Erääntymisarvo muodostuu pääomasta, joka pienenee luottovastuutapahtumista ja tuotosta. Tuotto lasketaan jäljellä olevalle pääomalle. Ei Mikäli indeksiin kuuluva yhtiö kohtaa luottovastuutapahtuman erääntymisarvo pienenee noin 1/75 (pääoma pienenee 1,333% tai 1,334% (katso yhtiön paino sivulla 10-11) per luottovastuutapahtuma, ja 22%:n alustava tuotto lasketaan jäljellä olevalle pääomalle). Danske Bank A/S. Liikkeeseenlaskijan ajautuessa maksukyvyttömäksi, voi sijoittaja menettää mahdollisen tuoton sekä sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan. 5 vuotta 14

16 Materiaali onyleistä tietoa eikä se ole täydellinen kuvaus sijoituskohteesta tai siihen liittyvistä riskeistä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan tulee tutustua sijoituskohteen ominaisuuksiin, riskeihin ja verotukseen. Tutustu myös joukkolainan ohjelmaesitteeseen, lainakohtaisiin ehtoihin ja hinnastoon. Sijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Tavoiteltu tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. On syytä muistaa, että historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Asiakkaan tulee perustaa sijoituspäätöksensä omaan arvioonsa sijoituspalvelusta, rahoitusvälineestäja siihen liittyvistä riskeistä, sillä asiakas vastaaitse sijoituspäätöstensä taloudellisistaseuraamuksista. Tämä materiaali ei ole yksilöllinen suositus eivätkä annetut tiedot liity yksittäisen asiakkaan sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen tilanteeseen tai erityistarpeisiin. Vaikka pyrkimyksenä onkin antaa mahdollisimman tarkkoja ja oikeita tietoja, pankki ei takaa ulkopuolisista lähteistä saatujen tietojen täydellisyyttä tai virheettömyyttä. Esitetyt näkemykset edustavat pankin arvioita materiaalin laatimishetkellä ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Pankki ei vastaa mistään kuluista tai tappioista, joita materiaalin tietojen käyttövoi aiheuttaa. Materiaali sisältää pankin omistamaa immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa, johon pankki pidättää kaikki oikeudet. Ohjelmaesite ja lainakohtaiset ehdot ovat saatavissa merkintäpaikoissa ja Danske Bankin Internet-sivuilla sekä RISKILUOKITUS: KESKIMÄÄRÄINEN RISKI. Strukturoidut sijoitustuotteet, joissa nimellispääoman palautus riippuu markkinoiden kehityksestä kuten esim. viiteyhtiöiden osakkeiden markkina-arvon kehityksestä tai viiteyhtiöiden luottovastuutapahtumien lukumäärästä sekä liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Mahdollinen nimellispääoman palautus ei kata ylikurssia eikä sijoittajan maksamia palkkioita ja kuluja. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvä riski on kuvattu tässä markkinointiesitteessä. Riskiluokitus ei poista sijoittajan velvollisuutta perehtyä huolellisesti tähän markkinointiesitteeseen, tuotekohtaisiin ehtoihin ja mahdolliseen ohjelmaesitteeseen ja niissä mainittuihin riskeihin. Lisätietoja riskiluokituksesta Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n Internet -sivuilta Danske Bank A/S, Rekisteröity kotipaikka ja osoite Tanska, Holmens Kanal 2-12, DK-1092 Kööpenhamina. CVR-NR Kööpenhamina Danske Bank Oyj. Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, DANSKE BANK. Y-tunnus

Nokia Autocall 2. Danske Bank DDBO FE49:

Nokia Autocall 2. Danske Bank DDBO FE49: Danske Bank DDBO FE49: Nokia Autocall 2 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1531143748 Päivitetty 7.12.2016

Lisätiedot

Sampo Autocall. Danske Bank DDBO FE64:

Sampo Autocall. Danske Bank DDBO FE64: Danske Bank DDBO FE64: Sampo Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1577777938 Sampo Autocall Sampo

Lisätiedot

Nokia Autocall 3 päivitetty

Nokia Autocall 3 päivitetty Danske Bank DDBO FE53: Nokia Autocall 3 päivitetty 25.1.2017 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1547361409

Lisätiedot

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000050000 KORKOKAULURI XV Viiden

Lisätiedot

UniCredit Autocall. Danske Bank DDBO FE5C:

UniCredit Autocall. Danske Bank DDBO FE5C: Danske Bank DDBO FE5C: UniCredit Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1567980708 UniCredit Autocall

Lisätiedot

Nordea Autocall. Danske Bank DDBO FE92:

Nordea Autocall. Danske Bank DDBO FE92: Danske Bank DDBO FE92: Nordea Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1695274313 Nordea Autocall

Lisätiedot

Daimler Autocall. Danske Bank DDBO FE85:

Daimler Autocall. Danske Bank DDBO FE85: Danske Bank DDBO FE85: Daimler Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1668031872 Daimler Autocall

Lisätiedot

Porsche Autocall. Danske Bank DDBO FE69:

Porsche Autocall. Danske Bank DDBO FE69: Danske Bank DDBO FE69: Porsche Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1592165192 Porsche Autocall

Lisätiedot

Outokumpu Autocall. Danske Bank DDBO FE7C:

Outokumpu Autocall. Danske Bank DDBO FE7C: Danske Bank DDBO FE7C: Outokumpu Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1629684595 Outokumpu Autocall

Lisätiedot

Danske Bank DDBO FE8B: Suomi Sprinter

Danske Bank DDBO FE8B: Suomi Sprinter Danske Bank DDBO FE8B: Suomi Sprinter Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1682437238 Suomi Sprinter Suomi

Lisätiedot

UPM Kymmene CLN

UPM Kymmene CLN UPM Kymmene CLN 30.1.2014 UPM Kymmene Credit Linked Note, Market Recovery Danske Bankin liikkeeseenlaskema Credit Linked Note tarjoaa mahdollisuuden hyötyä UPM Kymmenen ja Danske Bankin luottoriskihinnoittelusta

Lisätiedot

Danske : Bank DDBO FC37: Luottokorilaina Eurooppa Kerryttävä II

Danske : Bank DDBO FC37: Luottokorilaina Eurooppa Kerryttävä II Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi n. 5vuotta Danske : Bank DDBO FC37: Luottokorilaina Eurooppa Kerryttävä II Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies:

Lisätiedot

Danske Bank DDBO FC27: Luottokorilaina Eurooppa XIII

Danske Bank DDBO FC27: Luottokorilaina Eurooppa XIII Danske Bank DDBO FC27: Luottokorilaina Eurooppa XIII Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000223540 Luottokorilaina

Lisätiedot

Danske : Bank DDBO FC32: Luottokorilaina Eurooppa Kerryttävä

Danske : Bank DDBO FC32: Luottokorilaina Eurooppa Kerryttävä Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi n. 5vuotta Danske : Bank DDBO FC32: Luottokorilaina Eurooppa Kerryttävä Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies:

Lisätiedot

Danske Bank DDBO FE7D: Telecom Sprinter

Danske Bank DDBO FE7D: Telecom Sprinter Päivitetty 28.6.2017 Danske Bank DDBO FE7D: Telecom Sprinter Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1629895613

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590

Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590 Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590 Nokia Autocall 2018 Nokian kurssi on laskenut muun markkinan mukana

Lisätiedot

Danske Bank DDBO FE73: Teollisuus Sprinter

Danske Bank DDBO FE73: Teollisuus Sprinter Danske Bank DDBO FE73: Teollisuus Sprinter Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1615622898 Teollisuus Sprinter

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS

Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS1327053481 AUTOCALL SUOMI Euroopan talouskasvun piristyessä myös suomalaisten yhtiöiden

Lisätiedot

Luottokorilaina Eurooppa High Yield

Luottokorilaina Eurooppa High Yield Luottokorilaina Eurooppa High Yield Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000060249 Luottokorilaina Eurooppa

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 3007: AUTOCALL EURO STOXX 50. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: FI

Danske Bank DDBO 3007: AUTOCALL EURO STOXX 50. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: FI Danske Bank DDBO 3007: AUTOCALL EURO STOXX 50 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: FI4000097209 AUTOCALL EURO STOXX 50 Alkuvuoden hetkellisen heikkouden jälkeen

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 2934: Luottokorilaina Eurooppa VII

Danske Bank DDBO 2934: Luottokorilaina Eurooppa VII Danske Bank DDBO 2934: Luottokorilaina Eurooppa VII Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S, Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi : XS1290992087 Luottokorilaina

Lisätiedot

ETELÄ-EUROOPPA STRUKTUURILAINA 2

ETELÄ-EUROOPPA STRUKTUURILAINA 2 Danske Bank DDBO 2030: ETELÄ-EUROOPPA STRUKTUURILAINA 2 Myynnissä 31.10.2014 asti Laina-aika: 6.11.2014-20.11.2019 Etelä-Eurooppa Struktuurilaina 2 Etelä-Euroopassa on nähtävissä taloustilanteen kohenemisen

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 2951: Luottokorilaina Eurooppa VIII USD

Danske Bank DDBO 2951: Luottokorilaina Eurooppa VIII USD Danske Bank DDBO 2951: Luottokorilaina Eurooppa VIII USD Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S, Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi : XS1321981364

Lisätiedot

Danske Bank DDBO FC13: Luottokorilaina Eurooppa X

Danske Bank DDBO FC13: Luottokorilaina Eurooppa X Danske Bank DDBO FC13: Luottokorilaina Eurooppa X Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S, Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi : XS1389924116 Luottokorilaina

Lisätiedot

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Tuottohakuisille sijoittajille suunnattu korkeaa vuotuista korkotuottoa tavoitteleva ratkaisu.

Lisätiedot

Danske : Bank DDBO FC29: Luottokorilaina Eurooppa XIV

Danske : Bank DDBO FC29: Luottokorilaina Eurooppa XIV Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi n. 5vuotta Danske : Bank DDBO FC29: Luottokorilaina Eurooppa XIV Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 2833: Luottokorilaina Eurooppa High Yield IV

Danske Bank DDBO 2833: Luottokorilaina Eurooppa High Yield IV Danske Bank DDBO 2833: Luottokorilaina Eurooppa High Yield IV Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000071360

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 2889: Luottokorilaina Eurooppa High Yield USD

Danske Bank DDBO 2889: Luottokorilaina Eurooppa High Yield USD Danske Bank DDBO 2889: Luottokorilaina Eurooppa High Yield USD Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1121908484

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 3301: Valuuttaobligaatio Vahva USD

Danske Bank DDBO 3301: Valuuttaobligaatio Vahva USD Danske Bank DDBO 3301: Valuuttaobligaatio Vahva USD Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000076161 Valuuttaobligaatio

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2016

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2016 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2016 - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2016 Yrityslainakori Eurooppa II/2016 on hieman alle viiden vuoden mittainen joukkovelkakirjalaina, jonka tuotto ja pääoman

Lisätiedot

Eurooppa Finanssi Yhdistelmälaina

Eurooppa Finanssi Yhdistelmälaina Danske Bank DDBO FC19 Eurooppa Finanssi Yhdistelmälaina ISIN: XS1405932739 Eurooppa Finanssi Yhdistelmälaina Eurooppaa elvytetään voimakkaasti 1) EKP ostaa joukkovelkakirjalainoja 2) Lyhyet korot negatiivisia

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2016

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2016 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2016 - OMAISUUDENHOITO - YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2016 Yrityslainakori Eurooppa I/2016 on hieman yli viiden vuoden mittainen joukkovelkakirjalaina, jonka tuotto ja pääoman

Lisätiedot

DB EURO STOXX Banks Sprinter 2017

DB EURO STOXX Banks Sprinter 2017 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi Danske Bank DDBO DE2E6: DB EURO STOXX Banks Sprinter 2017 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: DK0030398540 DB EURO STOXX Banks

Lisätiedot

Eurooppalaiset Finanssiyhtiöt Yhdistelmälaina

Eurooppalaiset Finanssiyhtiöt Yhdistelmälaina Danske Bank DDBO 2927 Eurooppalaiset Finanssiyhtiöt Yhdistelmälaina ISIN: XS1241581419 Eurooppalaiset Finanssiyhtiöt Yhdistelmälaina Eurooppaa elvytetään voimakkaasti 1) EKP ostaa joukkovelkakirjalainoja

Lisätiedot

Luottokorilaina Eurooppa High Yield III

Luottokorilaina Eurooppa High Yield III Luottokorilaina Eurooppa High Yield III Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000062658 Luottokorilaina

Lisätiedot

Eurooppa Finanssi EUR sijoitusobligaatio

Eurooppa Finanssi EUR sijoitusobligaatio Danske Bank DDBO FE25 Eurooppa Finanssi EUR sijoitusobligaatio ISIN: XS1417265797 Eurooppa Finanssi EUR Eurooppaa elvytetään voimakkaasti 1) EKP ostaa joukkovelkakirjalainoja 2) Lyhyet korot negatiivisia

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA III/2016

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA III/2016 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA III/2016 - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA III/2016 Yrityslainakori Eurooppa III/2016 on hieman yli viiden vuoden mittainen joukkovelkakirjalaina, jonka tuotto ja pääoman

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2017

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2017 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2017 - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2017 Yrityslainakori Eurooppa II/2017 on hieman yli viiden vuoden mittainen joukkovelkakirjalaina, jonka tuotto ja pääoman

Lisätiedot

Danske Bank DDBO FE33: Eurooppalaiset Pankit Sprinter

Danske Bank DDBO FE33: Eurooppalaiset Pankit Sprinter Danske Bank DDBO FE33: Eurooppalaiset Pankit Sprinter Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1484814584 Miksi

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA III/2015

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA III/2015 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA III/2015 - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA III/2015 Yrityslainakori Eurooppa III/2015 on hieman yli viiden vuoden mittainen joukkovelkakirjalaina, jonka korkotuotto ja

Lisätiedot

Sijoituskorin säännöt

Sijoituskorin säännöt Luottokorilaina Eurooppa High Yield V -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Luottokorilaina Eurooppa High Yield V -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika

Lisätiedot

YRITYSKORILAINA EUROOPPA X

YRITYSKORILAINA EUROOPPA X YRITYSKORILAINA EUROOPPA X. Yrityskorilaina Eurooppa X on luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina, jonka kohde-etuutena on itraxx Europe Crossover -indeksin Sarja 24, joka koostuu 75 2 eurooppalaisesta

Lisätiedot

Eurooppalaiset suurvientiyhtiöt CLN Overlay

Eurooppalaiset suurvientiyhtiöt CLN Overlay Danske Bank DDBO 2919 Eurooppalaiset suurvientiyhtiöt CLN Overlay ISIN: XS1230368166 Eurooppalaiset suurvientiyhtiöt CLN Overlay Euro on heikentynyt hyvin voimakkaasti dollaria vastaan 1) USA:n talous

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 2025: Osakeobligaatio Etelä-Eurooppa

Danske Bank DDBO 2025: Osakeobligaatio Etelä-Eurooppa Danske Bank DDBO 225: Osakeobligaatio Etelä-Eurooppa Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI471568 Osakeobligaatio

Lisätiedot

Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II

Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan järjestäjä: Danske Bank A/S. Lainan

Lisätiedot

Danske Bank DDBO FC28: Luottokorilaina Eurooppa Maltillinen II

Danske Bank DDBO FC28: Luottokorilaina Eurooppa Maltillinen II Danske Bank DDBO FC28: Luottokorilaina Eurooppa Maltillinen II Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S, Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi :XS1502421859

Lisätiedot

Luottokorilaina Eurooppa High Yield V. Sijoituskorin esite

Luottokorilaina Eurooppa High Yield V. Sijoituskorin esite Luottokorilaina Eurooppa High Yield V Sijoituskorin esite Luottokorilaina Eurooppa High Yield V Tuottohakuisille sijoittajille suunnattu korkeaa vuotuista korkotuottoa tavoitteleva ratkaisu. Tuotto on

Lisätiedot

Eurooppalaiset Pankit Autocall II

Eurooppalaiset Pankit Autocall II Danske Bank DDBO FE72: Eurooppalaiset Pankit Autocall II Tietoa lainasta: n liikkeeseenlaski: Danske Bank A/S. n liikkeeseenlaskin asiamies: Danske Bank Oyj n ISIN-koodi: XS1610773308 Eurooppalaiset Pankit

Lisätiedot

Yritysluottokori Eurooppa KuponkiPlus 1/2020

Yritysluottokori Eurooppa KuponkiPlus 1/2020 Yritysluottokori Eurooppa KuponkiPlus 1/2020 Eurooppalaiset yhtiöt tarjoavat houkuttelevaa tuottoa matalassa korkoympäristössä RISKITASO 5 4 3 2 1 MELKO KORKEA Sijoituskorin keskeiset tiedot Nimi: Mandatum

Lisätiedot

UPM Kymmene, Metsä-Board, Stena Luottokorilaina. Lokakuu 2014

UPM Kymmene, Metsä-Board, Stena Luottokorilaina. Lokakuu 2014 UPM Kymmene, Metsä-Board, Stena Luottokorilaina Lokakuu 2014 Luottokori laina Danske Bankin liikkeeseenlaskema Credit Linked Note tarjoaa mahdollisuuden hyötyä Suomalaisten/Pohjoismaisten yhtiöiden ja

Lisätiedot

Yritysluottokori Eurooppa Kuponki 1/2020

Yritysluottokori Eurooppa Kuponki 1/2020 Yritysluottokori Eurooppa Kuponki 1/2020 Eurooppalaiset yhtiöt tarjoavat houkuttelevaa tuottoa matalassa korkoympäristössä RISKITASO 5 4 3 2 1 MELKO KORKEA Sijoituskorin keskeiset tiedot Nimi: Mandatum

Lisätiedot

Etelä-Eurooppa Yhdistelmälaina

Etelä-Eurooppa Yhdistelmälaina Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi Danske Bank DDBO 2941 Etelä-Eurooppa Yhdistelmälaina ISIN: XS1299136900 Miksi sijoittaa Etelä-Eurooppaan (Espanja&Italia)? 1. Etelä-Eurooppan valtiot käyneet läpi leikkauslistan

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 6/2013 Osaketalletus 6/2013 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

Säännöllistä korkotuottoa hajautetulla sijoituksella

Säännöllistä korkotuottoa hajautetulla sijoituksella MARKKINOINTIMATERIAALI 4.1.2017 Korkotodistukset Säännöllistä korkotuottoa hajautetulla sijoituksella B487 Korkotodistus Eurooppa High Yield 1/ 2022 Merkintäaika: 18.1. 19.12.2017 Sijoitusaika: Noin 5

Lisätiedot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 2014: OSAKEOBLIGAATIO KUPONKIPORTAAT

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 2014: OSAKEOBLIGAATIO KUPONKIPORTAAT DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 2014: OSAKEOBLIGAATIO KUPONKIPORTAAT Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011, 10.2.2012,

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 2/2014

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 2/2014 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 2/2014 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 2/2014 Osaketalletus 2/2014 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

Räätälöidyt sijoitukset

Räätälöidyt sijoitukset 11.2.2015 Markkinointimateriaali Räätälöidyt sijoitukset Markkinatilanteeseen sopivat ratkaisut Luottotodistus Eurooppa High Yield NOK Kertyvä Tuotto MYYNTIAIKA: 16.2. - 9.3.2015 SIJOITUSAIKA : Noin 7

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 1/2014 Osaketalletus 1/2014 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

Räätälöidyt sijoitukset

Räätälöidyt sijoitukset Räätälöidyt sijoitukset Markkinatilanteeseen sopivat ratkaisut Luottotodistus Eurooppa High Yield USD Kertyvä Tuotto MYYNTIAIKA: 10.11. - 16.12.2014 SIJOITUSAIKA : Noin 7 vuotta KOHDE-ETUUS : Markit itraxx

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA YRITYSLAINAKORI EUROOPPA YRITYSLAINAKORI EUROOPPA Yrityslainakori Eurooppa on hieman yli viiden vuoden mittainen sijoitus, jonka tuotto perustuu 50 eurooppalaisen yhtiön muodostamaan itraxx Europe Crossover

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2013

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2013 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2013 UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2013 Yrityslainakori Eurooppa I/2013 on hieman yli viiden vuoden mittainen sijoitus, jonka tuotto perustuu 50

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012 ja 5.11.2012 täydennettyyn ohjelmaesitteeseen

Lisätiedot

Eurooppalaiset Pankit Autocall

Eurooppalaiset Pankit Autocall Danske Bank DDBO FE3A: Eurooppalaiset Pankit Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1501425398 Eurooppalaiset

Lisätiedot

Sijoituskorin säännöt

Sijoituskorin säännöt Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

KORKOTODISTUS STENA I/2017

KORKOTODISTUS STENA I/2017 KORKOTODISTUS STENA I/2017 - OMAISUUDENHOITO- KORKOTODISTUS STENA Korkotodistus Stena I/2017 on hieman yli viiden vuoden mittainen joukkovelkakirjalaina, jonka tuotto ja pääoman takaisinmaksu perustuvat

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1033: OSAKEOBLIGAATIO ENERGIA Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011 ja 10.2.2012

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1603: KORKOKAULURI IX Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011 ja 10.2.2012 täydennettyyn

Lisätiedot

Danske Bank DDBO FE19 Valikoidut eurooppalaiset suuryhtiöt sijoitusobligaatio ISIN: XS

Danske Bank DDBO FE19 Valikoidut eurooppalaiset suuryhtiöt sijoitusobligaatio ISIN: XS Danske Bank DDBO FE19 Valikoidut eurooppalaiset suuryhtiöt sijoitusobligaatio ISIN: XS1378785346 Valikoidut eurooppalaiset suuryhtiöt sijoitusobligaatio Miksi sijoittaa: 1) Euroopan talous kasvussa 2)

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2015

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2015 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2015 - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2015 Yrityslainakori Eurooppa II/2015 on hieman yli seitsemän vuoden mittainen joukkovelkakirjalaina, jonka korkotuotto ja

Lisätiedot

EUROOPPA BOOSTER. Danske Bank DDBO 1819:

EUROOPPA BOOSTER. Danske Bank DDBO 1819: Danske Bank DDBO 1819: EUROOPPA BOOSTER Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000086731 Eurooppa Booster

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2013

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2013 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2013 UNITED ANKERS - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2013 Yrityslainakori Eurooppa II/2013 on hieman yli viiden vuoden mittainen sijoitus, jonka tuotto ja takaisinmaksu

Lisätiedot

Danske Bank DBOS 037: Eurooppalaiset pankit Autocall. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS

Danske Bank DBOS 037: Eurooppalaiset pankit Autocall. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS Danske Bank DBOS 037: Eurooppalaiset pankit Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS1111624927 Eurooppalaiset pankit Autocall Eurooppalaiset pankit - miksi

Lisätiedot

Luottokorilaina Eurooppa Maltillinen

Luottokorilaina Eurooppa Maltillinen Danske Bank DDBO 2954: Luottokorilaina Eurooppa Maltillinen Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S, Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi : XS1335352412

Lisätiedot

YRITYSKORILAINA EUROOPPA IX.

YRITYSKORILAINA EUROOPPA IX. YRITYSKORILAINA EUROOPPA IX. Sijoitusaika noin 5 vuotta Kohde-etuus itraxx Europe Crossover -indeksin Sarja 21 Merkintähinta 100 % nimellisarvosta Alustava kuponki Neljännesvuosittain maksettava 7,30 %

Lisätiedot

YRITYSKORILAINA EUROOPPA VII.

YRITYSKORILAINA EUROOPPA VII. YRITYSKORILAINA EUROOPPA VII. Sijoitusaika noin 5 vuotta Kohde-etuus itraxx Europe Crossover -indeksin Sarja 20 Merkintähinta 100 % nimellisarvosta Alustava kuponki Pääomaturva Neljännesvuosittain maksettava

Lisätiedot

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield II

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield II Danske Bank DDBO 2948: Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield II Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS1309433578 Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield II Pitkään jatkunut

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 1843: Öljy Booster USD

Danske Bank DDBO 1843: Öljy Booster USD Danske Bank DDBO 1843: Öljy Booster USD Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1282748984 Öljy Booster USD

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 2020 : GLOBAALIT OSAKKEET

Danske Bank DDBO 2020 : GLOBAALIT OSAKKEET Danske Bank DDBO 2020 : GLOBAALIT OSAKKEET Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000064266 Globaalit osakkeet

Lisätiedot

YRITYSKORILAINA EUROOPPA VI.

YRITYSKORILAINA EUROOPPA VI. YRITYSKORILAINA EUROOPPA VI. Sijoitusaika noin 5,2 vuotta Kohde-etuus itraxx Europe Crossover -indeksin Sarja 20 Merkintähinta 100 % nimellisarvosta Alustava kuponki Pääomaturva Liikkeeseenlaskija / Takaaja

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 21.12.2012

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK RAHASTO-OBLIGAATIO 1400: Kehittyvä Korko III Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011 ja 10.2.2012

Lisätiedot

Sijoituskorin säännöt

Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 14.2.2013-5.4.2013 Kohde-etuus

Lisätiedot

Tuottoa eurooppalaisista yrityslainoista

Tuottoa eurooppalaisista yrityslainoista SEB Eurooppa Yrityslaina Luottoriskilaina Tuottoa eurooppalaisista yrityslainoista Globaalin talouskehityksen epävarmuudet ovat varjostaneet alkuvuotta, joka on näkynyt voimakkaana hintaheiluntana useissa

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2014

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2014 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2014 UNITED ANKERS - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2014 Yrityslainakori Eurooppa I/2014 on hieman yli seitsemän vuoden mittainen sijoitus, jonka tuotto ja takaisinmaksu

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1031: OSAKEOBLIGAATIO USA II Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011 ja 22.12.2011 täydennettyyn

Lisätiedot

OSAKEINDEKSILAINA RUOTSI TURBO I/2015

OSAKEINDEKSILAINA RUOTSI TURBO I/2015 OSAKEINDEKSILAINA RUOTSI TURBO I/2015 TUOTTOKER ROIN J O P A - OMAISUUDENHOITO- Osakeindeksilaina Ruotsi Turbo I/2015 Osakeindeksilaina Ruotsi Turbo I/2015 on hieman alle viiden vuoden mittainen sijoitus,

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 2036 Eurooppalaiset Öljy-yhtiöt sijoitusobligaatio ISIN:XS

Danske Bank DDBO 2036 Eurooppalaiset Öljy-yhtiöt sijoitusobligaatio ISIN:XS Danske Bank DDBO 2036 Eurooppalaiset Öljy-yhtiöt sijoitusobligaatio ISIN:XS1275384417 Eurooppalaiset Öljy-yhtiöt sijoitusobligaatio Öljyn hinta on laskenut viime aikoina hyvin voimakkaasti: 1) Maailmantalouden

Lisätiedot

SijoittajanTodistukset

SijoittajanTodistukset 2..25 SijoittajanTodistukset Tartu markkinoiden mahdollisuuksiin LUOTTOTODISTUS LUOTTOTODISTUS Myyntiaika: Myyntiaika: Sijoitusaika: Sijoitusaika: Kohde-etuus: Kohde-etuus: Eurooppa high yield kiinteä

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista.

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista. SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2008 LAINAKOHTAISET EHDOT 1. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 17.11.2008 päivättyyn Ohjelmaesitteeseen sisältyvien Suomen

Lisätiedot

Yritysluottokori Tuotto 1/2018

Yritysluottokori Tuotto 1/2018 Yritysluottokori Tuotto 1/2018 Valikoidusti eurooppalaisille yritysluottomarkkinoille Sijoituskorin keskeiset tiedot Nimi: Mandatum Life Yritysluottokori Tuotto 1/2018 Salkunhoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1001A: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1001B: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI TUOTTOHAKUINEN

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1001A: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1001B: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI TUOTTOHAKUINEN DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1001A: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1001B: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI TUOTTOHAKUINEN Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset

Lisätiedot

Korkotuottoa Pohjois-Amerikasta

Korkotuottoa Pohjois-Amerikasta SEB US High Yield Luottoriskilaina Korkotuottoa Pohjois-Amerikasta Globaali suhdanne voimistuu alkaneen vuoden aikana Yhdysvaltain johdolla, jossa kokonaistuotannon ennakoidaan kiihtyvän selvästi edellisvuoteen

Lisätiedot

Indeksilaina. Pääomaturvattu sijoitusratkaisu

Indeksilaina. Pääomaturvattu sijoitusratkaisu Indeksilaina Pääomaturvattu sijoitusratkaisu 2 Pääomaturvattua sijoittamista indeksilainoilla Indeksilainalla on mahdollista tavoitella tuottoa pääomaa turvaavasti. Indeksilainasijoitus tarjoaakin kätevän

Lisätiedot

Yritysluottokori Kuponki 10/2017

Yritysluottokori Kuponki 10/2017 Yritysluottokori Kuponki 10/2017 Valikoidusti eurooppalaisille yritysluottomarkkinoille Sijoituskorin keskeiset tiedot Nimi: Mandatum Life Yritysluottokori Kuponki 10/2017 Salkunhoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1601: KORKOKAULURI VII Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 30.11.2010 päivättyyn ja 18.2.2011, 12.5.2011, 20.5.2011, 10.8.2011

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1038A: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI III MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1038B: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI III TUOTTOHAKUINEN Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset

Lisätiedot

OSAKEOBLIGAATIO RUOTSI

OSAKEOBLIGAATIO RUOTSI Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi Danske Bank Osakeobligaatio 1067A ja 1067B: OSAKEOBLIGAATIO RUOTSI Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske

Lisätiedot

Pohjola Yrityskorko Eurooppakori II/2016

Pohjola Yrityskorko Eurooppakori II/2016 Kiinteä kuponkikorko 4,00 % p.a.* Pohjola Yrityskorko Eurooppakori II/2016 Liikkeeseenlaskija: Merkintäaika: Kiinteä korko: Kohde-etuus: Merkintähinta: Minimimerkintä: Merkintäpaikat: Laina-aika: * Lue

Lisätiedot

OSAKEOBLIGAATIO SUOMI-RUOTSI IV - Tuottohakuinen

OSAKEOBLIGAATIO SUOMI-RUOTSI IV - Tuottohakuinen Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi n. 5vuotta Danske Bank Osakeobligaatio FE6FB: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI-RUOTSI IV - Tuottohakuinen Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan

Lisätiedot

Danske Bank Indeksiobligaatio 2894: INDEKSIOBLIGAATIO KEHITTYVÄ AASIA USD

Danske Bank Indeksiobligaatio 2894: INDEKSIOBLIGAATIO KEHITTYVÄ AASIA USD Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi Danske Bank Indeksiobligaatio 2894: INDEKSIOBLIGAATIO KEHITTYVÄ AASIA USD Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies:

Lisätiedot