RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY"

Transkriptio

1 RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY Erikoissijoitusrahastot Estlander & Partners Commodity, Dynamic, Freedom ja Presto 1. Helmikuuta 2015

2 1. Sisällys 1. Tärkeää tietoa Valvova viranomainen Etämyynti Oikeussuojakeinot Yleistä Tiedot rahastoyhtiöstä Omaisuudenhoitaja Tiedot säilytysyhteisöstä Tiedot päävälittäjästä (Prime broker) Sijoitusrahastot Tiedot sijoitusrahastoista Sijoitusstrategioista yleisesti Estlander & Partners Commodity Estlander & Partners Dynamic Estlander & Partners Freedom Estlander & Partners Presto Riskit Riskienhallinta Keskeiset riskit tiivistetysti Muuta tietoa Merkintä Lunastus Kulut Arvonlaskenta ja arvon julkaiseminen Eturistiriidat Sijoitusrahaston verotus Osuudenomistajien verotus Asiamiesten käyttö Sijoittajien erityiskohtelu Omistajaohjauksen periaatteet RAHASTOESITE - ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY 2

3 1. Tärkeää tietoa Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Commodity, Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Dynamic, Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Freedom ja Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Presto (myöh. kukin yksin Rahasto tai yhdessä Rahastot ) ovat rekisteröity Suomeen, jossa niitä sijoitusrahastolain mukaan voidaan markkinoida sekä ei-ammattimaisille että ammattimaisille sijoittajille. Lisäksi Rahastot ovat ilmoitettu markkinoitavaksi ammattimaisille sijoittajille Alankomaissa, Isossa-Britanniassa ja Ruotsissa sekä ammattimaisille ja ns. puoliammattimaisille sijoittajille Saksassa. Tämä Rahastoesite ei ole osoitettu tai tarkoitettu eiammattimaisille sijoittajille Suomen ulkopuolella. Rahasto ei ole auki sijoituksille yhdysvaltalaisen henkilön toimesta tai sellaisen henkilön puolesta riippumatta tällaisen henkilön asuinpaikasta. Rahastojen markkinointi sellaisessa maassa, jossa Rahastot eivät ole rekisteröity tai ilmoitettu markkinoitavaksi on kielletty. Rahastoyhtiö ei vastaa tämän Rahastoesitteen jakelusta henkilöille, joille ei henkilöiden olinpaikan lainsäädännön mukaan saa tarjota tässä tarkoitettuja Rahastoja ja niiden rahasto-osuuksia. Rahasto-osuuksia merkitsevien sijoittajien tulee ottaa selville rahastoosuuksien ostoa, myyntiä ja muita tapahtumia koskevat vaatimukset, sovellettavat valuuttakauppamääräykset ja tapahtumien veroseuraamukset omassa maassaan. Sijoitusrahastolain (48/1999) mukaan Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy:n on avaintietoesitteen lisäksi julkistettava hallinnoimistaan rahastoista rahastoesite. Rahastoesitteen tulee sisältää rahaston säännöt. Rahastoesitteessä on oltava olennaiset ja riittävät tiedot, jotta sijoittajat voivat luotettavasti arvioida sijoitusrahaston rahasto-osuuksia ja niiden arvoa ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Rahastoesitteen sisällöstä määrätään valtiovarainministeriön asetuksessa (236/2014). Sijoitusrahastolain ja valtiovarainministeriön asetuksen määräyksiä täydentävät vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) määräykset koskien sijoittajille annettavia tietoja. Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy pyrkii jatkuvasti ylläpitämään päivitettyä rahastoesitettä. Rahastoyhtiö takaa tämän Rahastoesitteen tietojen pitävän paikkansa Rahastoesitteen päivämääränä. Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy:n Rahastot ovat sijoitusrahastolain 12 luvun mukaisia erikoissijoitusrahastoja, jotka voivat poiketa mm. sijoitusrahastolain mukaista varojen hajauttamista koskevista rajoituksista. On mahdollista, etteivät ulkomaiset sijoittajat voi sijoittaa Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy:n Rahastoihin kyseisen maan lakien mukaan. Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy ei ota vastuuta siitä, onko ulkomailta tapahtuvat sijoitukset tehty kyseisen maan lakien mukaisesti. Erimielisyydet liittyen Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy:n Rahastoihin tai Rahastoja koskeviin tietoihin ratkaistaan Suomen lain mukaan ja yksinomaan suomalaisissa tuomioistuimissa ellei tässä rahastoesitteessä toisin mainita. Sijoittajan on perustettava sijoituspäätöksensä tähän Rahastoesitteeseen, Rahaston avaintietoesitteeseen ja Rahaston sääntöihin kokonaisuutena. Rahastomerkintöjä otetaan vastaan pelkästään tämän Rahastoesitteen, avaintietoesitteen sekä viimeisen vuosikatsauksen tai puolivuosikatsauksen perusteella. Rahastoyhtiö ei vastaa tarjouksista, jotka eivät ole Rahastoesitteen, Rahaston sääntöjen sekä vuosikertomuksen tai puolivuotiskatsauksen tietojen mukaisia. Rahastojen vuosikertomukset ja puolivuosikatsaukset ovat saatavilla maksutta Rahastoyhtiöltä. RAHASTOESITE - ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY 3

4 Rahastoesitteen sisältöä koskevat kysymykset voi esittää Rahastoyhtiölle, Omaisuudenhoitajalle tai Rahastoyhtiön yhteistyökumppaneille. Epäselvissä tapauksissa on otettava yhteys Rahastoyhtiöön. Mikäli Rahastoesite ja Rahaston säännöt eivät sisällöltään vastaa toisiaan, Rahaston sääntöjen sisältö ja sanamuoto on ratkaiseva. Mikäli Rahastoesitteen ja/tai Rahaston sääntöjen eri kieliversot eivät vastaa toisiaan, Rahastoesitteen ja Rahaston sääntöjen suomenkielinen versio on ratkaiseva. Rahastoyhtiön hallitus ja toimitusjohtaja ovat varmistaneet kaikin mahdollisin kohtuullisiksi katsottavin keinoin parhaan kykynsä ja tietonsa mukaan, että tässä Rahastoesitteessä mainitut tiedot ovat totuudenmukaisia ja ettei mitään olennaista ole jätetty mainitsematta. Omaisuudenhoitajalla, Rahastoyhtiöllä ja Säilytysyhteisöllä on oikeus nauhoittaa puheluja. Soittamalla puhelun vastapuolen katsotaan antaneen suostumuksensa vastapuolen ja Omaisuudenhoitajan, Rahastoyhtiön tai Säilytysyhteisön välisten keskustelujen nauhoittamiseen ja siihen, että Omaisuudenhoitaja, Rahastoyhtiö ja/tai Säilytysyhteisö voivat käyttää nauhoituksia mahdollisten riitaisuuksien ratkaisemisessa Valvova viranomainen Finanssivalvonta Snellmaninkatu 6, PL 103, Helsinki Puhelin: Faksi: Etämyynti Nämä tiedot annetaan Suomen kuluttajasuojalain 6 a luvun mukaisesti. Kun kuluttaja tekee rahoituspalveluja koskevan sopimuksen etämyynnissä, hänellä on tietyissä tapauksissa oikeus peruuttaa tekemänsä sopimus. Tätä peruuttamisoikeutta ei kuitenkaan Suomen lain mukaan ole rahastoihin liittyvissä sopimuksissa. Tällaisia ahastoihin liittyviä sopimuksia ovat mm. rahastomerkinnät, -vaihdot, -lunastukset ja sarjasiirrot. Asiakas voi luonnollisestikin alla kohdassa Rahasto-osuudet kuvattua menettelyä noudattaen lunastaa omistamansa rahasto-osuudet Oikeussuojakeinot Rahastosijoituksiin liittyvissä kysymyksissä on otettava ensisijaisesti yhteyttä Rahastoyhtiöön. Jos Rahastoyhtiön ja asiakkaan välillä syntyy rahastosijoituksiin liittyvää erimielisyyttä, josta ei päästä keskenään neuvotellen ratkaisuun, asiakas voi (tuomioistuimen sijaan) halutessaan viedä erimielisyyden arvopaperilautakuntaan käsiteltäväksi. Arvopaperilautakunta Porkkalankatu Helsinki RAHASTOESITE - ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY 4

5 2. Yleistä 2.1. Tiedot rahastoyhtiöstä Rahastoyhtiön nimi Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy Perustettu Y-tunnus euroa (vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 6:4:n mukainen vaatimus koskien Osakepääoma lisäpääomaa täytetään vapaalla omalla pääomalla) Kotivaltio Suomi Kotipaikka Helsinki Hallinnollinen päätoimipaikka Vaasa Sijoitusrahastotoiminta ja siihen olennaisesti Toimiala liittyvä toiminta. Toiminta vaihtoehtorahastojen hoitajana Toimilupa Rahastoyhtiö ja vaihtoehtorahastojen hoitaja Martin Estlander Per-Johan West Hallituksen jäsenet Hans Seppelin* *Rahasto-osuudenomistajien valitsema hallituksen jäsen Toimitusjohtaja Per-Johan West KHT Kjell Berts KHT Kristian Berg* Varatilintarkastaja: Tilintarkastusyhteisö Ernst & Rahastoyhtiön ja Rahastojen tilintarkastajat Young Oy *Rahasto-osuudenomistajien valitsema tilintarkastaja 2.2. Omaisuudenhoitaja Nimi Estlander & Partners Oy Y-tunnus Kotivaltio Suomi Kotipaikka Helsinki Toimilupa Sijoituspalvelut RAHASTOESITE - ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY 5

6 2.3. Tiedot säilytysyhteisöstä Säilytysyhteisön nimi Pääasiallinen toimiala Sivuliikkeen toimipaikka Kotipaikka Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivuliike Pankkitoiminta Helsinki Tukholma, Ruotsi Säilytysyhteisön tehtävänä on varmistaa, että Rahaston ja Rahastoyhtiön toiminnassa noudatetaan lakia, Rahaston sääntöjä ja viranomaismääräyksiä sekä hoitaa muut Säilytysyhteisölle sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain mukaan kuuluvat tehtävät. Siltä osin kuin Rahaston rahoitusvälineitä ei voida säilyttää Säilytysyhteisön kirjanpitoon avatulle säilytystileille Rahaston tai Rahaston puolesta Rahastoyhtiön nimiin tai toimittaa fyysisesti Säilytysyhteisölle, Säilytysyhteisö on sopinut Rahaston Prime Brokerin (kts. alla) kanssa niiden säilytyksestä Prime Brokerilla Rahaston nimissä. Jollei vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa toisin säädetä, Säilytysyhteisön on huolimattomuudestaan riippumatta korvattava Rahastolle ja sen sijoittajalle mainitun lain 15 luvun 2 :n 1 momentin mukaisesti säilytettävänä olleen rahoitusvälineen menettämisestä aiheutunut vahinko. Säilytysyhteisö on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka se on tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut Rahastolle tai sen sijoittajalle vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisella menettelyllä tai velvollisuuksiensa laiminlyönnillä. Säilytysyhteisön tehtävien siirtäminen Prime Brokerille ei vaikuta Säilytysyhteisön vastuuseen, ellei Säilytysyhteisö pysty osoittamaan, että se tehtävien siirtämisen yhteydessä on toiminut riittävän huolellisesti. Vahinkoa ei kuitenkaan ole korvattava, jos Säilytysyhteisö voi osoittaa, että vahinko on aiheutunut sellaisesta ulkopuolisesta epätavallisesta ja ennalta arvaamattomasta seikasta, jota Säilytysyhteisö ei ole voinut estää ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen ole voinut välttää. Säilytysyhteisö ei myöskään vastaa muusta syystä aiheutuneesta vahingosta, mikäli se on noudattanut toiminnassaan normaalia huolellisuutta ja jollei soveltuvasta pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Säilytysyhteisö ei vastaa missään tapauksessa tai tilanteessa Rahastoyhtiölle, Rahaston sijoittajalle tai muulle taholle aiheutuneesta välillisestä vahingosta. SEB tarjoaa säilytyspalvelua sekä omille että SEB:n ulkopuolisille asiakkaille. Tämä saattaa aiheuttaa eturistiriitatilanteita sekä näiden SEB:n säilytys ja SEB:n oman rahastoliiketoiminnan välille sekä näiden toimintojen asiakkaiden kesken. Säilytystoimintaa harjoitetaan erillään SEB:n omasta rahastotoiminnnasta. Säilytystä ja SEB:n omaa rahastotoimintaa harjoitetaan aina rahastoasiakkaiden edun mukaisesti. Säilytystoiminto suorittaa säilytys- ja siihen liittyviä valvontatehtäviään rahastoasiakkaiden eduksi erillään SEB:n omasta rahastoliiketoiminnasta. Eturistiriitatilanteiden hallitsemiseksi ja välttämiseksi säilytys- ja rahastotoimintojen järjestämisessä on huomioitu SEB:n rahastotoiminnan ja säilytystoimintojen asianmukainen erillisyys (ns. kiinanmuurit). Myös säilytystoiminnon itsenäisyys ja säilytysasiakkaiden varojen tehokkas valvonta on otettu huomioon. Lisäksi toiminnoilta edellytetään markkinaehtoisesti toimimista. RAHASTOESITE - ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY 6

7 2.4. Tiedot päävälittäjästä (Prime broker) Päävälittäjän nimi Kotipaikka Societe Generale Newedge UK Financial Limited Lontoo, Yhdistyneet Kuningaskunnat ja Wales Societe Generale Newedge UK Limited on Yhdistyneiden Kuningaskuntien Finanssivalvonnan (FCA) valvoma organisaatio ja sen omistaa Societe Generale. Yhteistyö Prime Brokerin kanssa toimii käytännössä Omaisuudenhoitajan salkunhoidon kautta, jossa Estlander & Partners Oy vastaa sijoitusten tekemisestä ja allokoinnista automaattisen allokointijärjestelmän avulla. Mahdolliset eturistiriidat, jotka liittyvät yhteistyöhön Prime Brokerin kanssa, hallitaan ja hoidetaan ensisijaisesti Omaisuudenhoitajan sisäisten ohjeiden mukaan. RAHASTOESITE - ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY 7

8 3. Sijoitusrahastot 3.1. Tiedot sijoitusrahastoista Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy:n Rahastot Commodity, Dynamic, Freedom ja Presto, ovat Suomessa rekisteröityjä sijoitusrahastolain 12 luvun mukaisia erikoissijoitusrahastoja sekä lain vaihtoehtorahastojen hoitajista mukaisia vaihtoehtorahastoja. Sijoitusrahaston nimi Commodity Dynamic Freedom Presto Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Commodity Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Dynamic Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Freedom Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Presto Likviditeetti Viikottain Päivittäin Päivittäin Päivittäin Rahaston aloittamispäivä Sääntöjen viimeisin vahvistuspäivä Vuosikertomus ja puolivuosikatsaus Arvonkehitys Tilinpäätösajankohta Rahaston ja Rahastoyhtiön tilintarkastajat Saatavilla maksutta Rahastoyhtiöstä tai osoitteesta Saatavilla maksutta Rahastoyhtiösta tai osoitteesta (ensimmäinen tilikausi päättyy ) KHT Kjell Berts KHT Kristian Berg* Varatilintarkastaja: Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy * Rahasto-osuudenomistajien valitsema tilintarkastaja 3.2. Sijoitusstrategioista yleisesti Rahastoja hallinnoi Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy. Rahastoyhtiö on ulkoistanut Rahastojen salkunhoidon sijoituspalveluyritykselle Estlander & Partners Oy:lle ( Omaisuudenhoitaja ). Finanssivalvonta valvoo sekä Rahastoja että Rahastoyhtiötä. Rahastot sopivat sijoittajalle, joka haluaa hyödyntää Estlander & Partnersin yli 20-vuotista kokemusta systemaattisten sijoitusstrategioiden kehittämisestä ja toteuttamisesta. Suositeltava sijoitusaika on vähintään viisi vuotta. RAHASTOESITE - ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY 8

9 Strategioiden osto- ja myyntisignaalit perustuvat erilaisiin yhdisteltyihin sekä tilastollisiin että matemaattisiinkvantitatiivisiin analyyseihin. Kaupankäyntisignaalit seuraavat tiettyjä tilastollisia periaatteita ja hyödyntävät tilanteita, joissa strategian mukainen todennäköisyys tehdä positiivista tuottoa riskitaso huomioon ottaen on varteenotettava. Strategiat tuottavat siten sekä kannattavia että kannattamattomia kauppoja. Strategioita seuraa päivittäin salkunhoitajatiimi. Salkunhoitajatiimin päätehtävä on seurata strategian eri kaupankäyntimallien tuottoa ja edelleenkehittää mallien toimivuttaa erilaisissa markkinatilanteissa. Käyttämällä kvantitatiivisia analyysejä salkunhoitajatiimi pystyy tunnistamaan ajanjaksoja, jolloin odotetut tuotot tietyllä markkinalla ovat poikkeuksellisen korkeita tai alhaisia suhteutettuna niiden riskitasoon. Keskeisiä kriteereitä Rahastojen sijoitusinstrumenttien valinnassa ovat korkea likviditeetti, alhaiset kaupankäyntikustannukset sekä luotettava arvon määrittäminen. Hakiessaan sijoituksia ainoastaan hyvin likvideillä markkinoilla strategiat varmistavat, että positioita voidaan sekä avata että sulkea hinnoilla, jotka ovat hyvin lähellä sijoitusstrategioiden käyttämiä malliarvoja. Rahastojen sijoitusstrategian kokonaisvaltaisesta muuttamisesta päättää Rahastoyhtiön hallitus Rahastojen sääntöjen mukaisesti. Rahastojen sääntöjen muuttaminen ei edellytä Finanssivalvonnan vahvistusta, mutta säännöt on toimitettava tiedoksi Finanssivalvonnalle ja myös saatettava rahastoosuudenomistajien tietoon ennen niiden voimaantuloa. RAHASTOESITE - ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY 9

10 3.3. Estlander & Partners Commodity Estlander & Partners Commodity on hyödykerahasto, jonka tarkoituksena on tarjota sijoittajalle mahdollisuus allokoida sijoitussalkkunsa riskit ja tuottomahdollisuudet hyödykesegmenttiin erityisesti johdannaissopimuksia käyttämällä. Se sopii sijoittajille, jotka haluavat hyötyä globaalien hyödykemarkkinoiden tarjoamista tuottomahdollisuuksista markkinatilanteesta riippumatta. B-osuus* C-osuus Vähimmäismerkintä Merkintäpalkkio 2 % 0 % Lunastuspalkkio 1 % 0 % Hallinnointipalkkio 2 % 1,5 % Tuottosidonnainen palkkio 20 % 20 % ISIN FI FI Valuutta EUR EUR Osuuslaji Kasvu Kasvu Estlander & Partners Commodity on merkittävissä ja lunastettavissa jokaisen viikon ja kuukauden viimeisenä pankkipäivänä. Merkintätili: Nordea FI *Aloituspäivä RAHASTOESITE - ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY 10

11 3.4. Estlander & Partners Dynamic Estlander & Partners Dynamic on varainhoitorahasto, jonka tarkoituksena on tarjota sijoittajalle mahdollisuus allokoida sijoitussalkkunsa riskit osake- ja korkomarkkinoille erityisesti johdannaissopimuksia käyttämällä. Se sopii sijoittajille, jotka haluavat hyötyä globaalien osake- ja korkomarkkinoiden tarjoamista tuottomahdollisuuksista. A-osuus B-osuus C-osuus II-osuus Vähimmäismerkintä osuus Merkintäpalkkio 2,5 % 1,5 % 0 % 3 % Lunastuspalkkio 1 % 1 % 0 % 1 % Hallinnointipalkkio 1,9 % 1,4 % 0,90 % 1,9 % Tuottosidonnainen palkkio ISIN FI FI FI Ilmoitetaan myöhemmin Valuutta EUR EUR EUR EUR Osuuslaji Kasvu Kasvu Kasvu Kasvu, arvoosuus Estlander & Partners Dynamic on merkittävissä ja lunastettavissa jokaisena pankkipäivänä. Estlander & Partners Dynamic II-osuudet lasketaan liikkeelle aikaisintaan 1. helmikuuta 2015 Euroclear Finlandin arvo-osuusjärjstelmässä. Arvo-osuusjärjestelmään liitetyt osuudet ovat suunnattu erityisesti ulkomaalaisille sijoittajille, joiden rahasto-osuuksien merkitseminen ja lunastaminen helpottuu kansainvälisen selvitysjärjestelmän avulla. Rahastoyhtiön liikkeeseenlaskijan asiamies ilmoitetaan myöhemmin. Merkintätili: Nordea FI RAHASTOESITE - ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY 11

12 3.5. Estlander & Partners Freedom Estlander & Partners Freedom on vaihtoehtorahasto, jonka tarkoituksena on tarjota sijoittajalle mahdollisuus allokoida sijoitussalkkunsa riskit neljään eri omaisuusluokkaan osakkeisiin, korkoihin, hyödykkeisiin ja valuuttoihin erityisesti johdannaissopimuksia käyttämällä. Se sopii sijoittajille, jotka haluavat hyötyä laajasti hajautetusta globaalista usean omaisuusluokan salkusta ja eri pituisten hintatrendien tuottomahdollisuuksista. A-osuus B-osuus C-osuus D-osuus E-osuus Vähimmäismerkintä Merkintäpalkkio 3 % 2 % 1 % 0 % 1, 5 % Lunastuspalkkio 1 % 1 % 0 % 0 % 0,5 % Hallinnointipalkkio 3 % 2,5 % 1,8 % 1,5 % 2 % Tuottosidonnainen palkkio 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % ISIN FI FI FI FI FI Valuutta EUR EUR EUR EUR EUR Osuuslaji Kasvu Kasvu Kasvu Kasvu Tuotto Estlander & Partners Freedom on merkittävissä ja lunastettavissa jokaisena pankkipäivänä. Merkintätili: Nordea FI RAHASTOESITE - ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY 12

13 3.6. Estlander & Partners Presto Estlander & Partners Presto on vaihtoehtorahasto, jonka tarkoituksena on tarjota sijoittajalle mahdollisuus allokoida sijoitussalkkunsa riskit neljään eri omaisuusluokkaan osakkeisiin, korkoihin, hyödykkeisiin ja valuuttoihin erityisesti johdannaissopimuksia käyttämällä. Se sopii sijoittajille, jotka haluavat hyötyä laajasti hajautetusta globaalista usean omaisuusluokan salkusta ja lyhyempien hintatrendien tuottomahdollisuuksista. D-osuus E-osuus C-osuus F-osuus Vähimmäismerkintä Merkintäpalkkio 2,5 % 1,75 % 1 % 0 % Lunastuspalkkio 1 % 1 % 0 % 0 % Hallinnointipalkkio 2,75 % 2,25 % 2 % 1,5 % Tuottosidonnainen palkkio 20 % 20 % 20 % 20 % ISIN FI FI FI FI Valuutta EUR EUR EUR EUR Osuuslaji Kasvu Kasvu Kasvu Kasvu Estlander & Partners Presto on merkittävissä ja lunastettavissa jokaisena pankkipäivänä. Merkintätili: Nordea FI RAHASTOESITE - ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY 13

14 4. Riskit Kaikkeen sijoitustoimintaan liittyy riskejä. Ei ole mitään takuita siitä, että sijoitus Rahastoihin antaisi hyvän tuoton, vaikka yleinen pääomamarkkinoiden kehitys olisikin positiivinen. Ei ole mitään takuita siitä, ettei rahastosijoitus johtaisi tappioihin. Sijoitettavien varojen arvot voivat sekä nousta että laskea, eikä ole takuita siitä, että sijoitettu pääoma saadaan kokonaisuudessaan takaisin. Rahastolle asetettu mahdollinen tuoton tavoite ei takaa Rahaston tulevaa kehitystä. Sijoituksella ei ole pääomatakuuta ja sijoitukseen liittyy riski sijoitettavien varojen menettämisestä. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevista tuotoista. Rahastoihin tehtäviä sijoituksia tulee pitää pitkäaikaisina Riskienhallinta Rahaston strategia sisältää riskienhallintajärjestelmän, jonka avulla pyritään hallitsemaan päivittäistä riskiä sekä varmistamaan salkun hajautus eri markkinatilanteissa. Salkunhoitajatiimi ja riskienhallintapäällikkö valvovat, että strategian riskitaso on sekä salkku- että instrumenttitasolla strategian riskimandaatin mukainen. Pääasiallisesti käytettävät riskitunnusluvut ovat Value At Riskluku (VaR), joka kuvastaa tietyllä todennäköisyydellä tietyssä ajassa rahamäärän, jonka verran sijoitussalkun arvo voi laskea; ja volatiliteetti, joka kertoo salkun päivittäisestä liikkeestä. Omaisuudenhoitajan riskianalyysit perustuvat myös erilaisiin herkkyys- ja skenaarioanalyyseihin, joissa Rahaston salkun mahdolliset tulevaisuuden arvonmuutokset analysoidaan eri markkinaskenaarioiden avulla. Nämä mitä jos -analyysit indikoivat salkun arvon käyttäytymistä erilaisissa shokkitilanteissa, joissa finanssimarkkinoilla tapahtuisi historiallisestikin mitattuna suuri liike. Rahastot käyttävät johdannaisilla saavutettua vivutusta (leverage) sijoitustoiminnassaan. Vivutuksen tasoa seurataan jatkuvasti. Vivutuksen laskennassa käytetään sijoitusasteeseen perustuvaa menetelmää (commitment method), jonka mukaan positio johdannaissopimuksessa muunnetaan vastaavaksi positioksi johdannaissopimuksen kohde-etuudessa. Vivutuksen taso voi ajoittain olla korkea. Taso johtuu Rahaston käyttämästä salkunhoitotekniikasta, jolla pyritään saavuttamaan omaisuusluokkien välillä hyvin tasapainotettua volatiliteettia ja sijoitussalkkua, joka, sijoitusstrategiasta riippuen, on hajautettu korkoinstrumentteihin sekä osakkeisiin, raaka-aineisiin ja valuuttoihin. Erityisesti korkoperusteisissa johdannaisissa sijoitusasteeseen perustuva vivutuksen laskenta johtaa korkeaan vivutuksen tasoon, korkoinstrumenttien matalasta volatiliteetistä johtuen. Mahdolliset muutokset Rahaston käyttämän vivutuksen enimmäistasoon ja vivutuksen kokonaismäärä ilmoitetaan Rahaston vuosi- ja puolivuotiskatsauksessa. RAHASTOESITE - ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY 14

15 4.2. Keskeiset riskit tiivistetysti Alla olevassa taulukossa on tiivistetty Rahastoihin liittyviä keskeisiä riskejä. Commodity Dynamic Freedom Presto Volatiliteetti(riskitaso) 8-13 % Noin 9 % Noin. 16 % % Margin to Equity Keskimäärin n. 15% (oltava alle 50%) Keskimäärin n. 10 % (oltava alle 50 %) Keskimäärin n. 20% (oltava alle 50 %) Keskimäärin n. 15% (oltava alle 50%) Vivutus Johdannaisilla Johdannaisilla Johdannaisilla Johdannaisilla Vivutuksen enimmäistaso Johdannaisriski Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Vastapuoliriski Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Operatiivinen riski Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Likviditeettiriski Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Markkinariski Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Erityisten tapahtumien riski Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Force Majeure -riski Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Muut Riskit Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Johdannaisriski Vastapuoliriski Operatiivinen riski Johdannaisten käyttö voi lisätä tai vähentää Rahaston riskiä ja odotettua tuottoa. Johdannaissopimusten käyttö voi lisätä vastapuoliriskiä tai operatiivista riskiä. Vastapuoliriskillä tarkoitetaan sitä, ettei Rahaston vastapuoli arvopaperimarkkinoilla suoriudu sovituista velvollisuuksistaan. Vastapuoliriski voi aiheutua esimerkiksi arvopaperien tai rahoitusinstrumenttien selvitystilanteessa, jos vastapuoli ei toimi sovittujen ehtojen mukaisesti. Säilytystilanteessa voi syntyä vastapuoliriski, jos säilytyksessä olevat varat menetetään kokonaan tai osittain esimerkiksi huolimattoman tai petollisen toiminnan tai muun syyn perusteella. Operatiivinen riski on riski, joka aiheutuu toimintatapojen, henkilöstön tai tietojärjestelmien puutteellisesta toiminnasta. Operatiivista riskiä pyritään hallitsemaan sisäisillä ja ulkoisilla järjestelyillä, joissa kaikki mahdolliset erilaiset riskitekijät pyritään ottamaan huomioon ja niiden mahdollisuus ja riskistä aiheutuvat tappiot pyritään minimoimaan. RAHASTOESITE - ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY 15

16 Likviditeettiriski Markkinariski Erityisten tapahtumien riski Force Majeure -riski Muut Riskit Likviditeettiriskillä tarkoitetaan sitä, ettei Rahaston sijoituksia voida realisoida suunnitellussa ajassa tai toivottuun hintaan. Rahastojen sijoitusstragiat pyrkivät sijoittamaan vain korkean likviditeetin sijoitusinstrumentteihin. Likvideettiriski saattaa lisätä Rahaston kaupankayntikuluja esimerkiksi suurien lunastuksien yhteydessä. Markkinariskillä tarkoitetaan sitä, että Rahaston sijoitussalkun positioiden markkina-arvot voivat vaihdella esimerkiksi vaihtokurssien tai markkinahintojen yleisen arvonkehityksen seurauksena. Erityisten tapahtumien riskeinä pidetään usein riskejä, joita on vaikeaa edes laskennallisesti ottaa huomioon ja jotka aiheutuvat ennaltaarvaamattomasta, ulkopuolisesta tapahtumasta, kuten esimerkiksi poliittisista tapahtumista. Erityisten tapahtumien riski korostuu esimerkiksi silloin kun rahasto käy kauppaa kansainvälisesti erilaisissa kaupankäyntiympäristöissä. Erityisten tapahtumien riskiä voidaan pyrkiä madaltamaan lähinnä ottamalla huomioon maailmanpoliittinen tilanne ja pyrkimällä reagoimaan mahdollisiin katastrofitilanteisiin jo ennen niiden syntyä. Force Majeure -riskillä tarkoitetaan Rahaston toimintaan vaikuttavaa ennalta arvaamattomia ja ylivoimaista tapahtumista aiheutuvia riskejä. Tällaisia riskejä voivat olla esim. luonnon katastrofit, kapinat ja työtaistelutoimenpiteet. Force Majeure -riskien realisoituminen voi vaikuttaa Rahaston arvoon ja siten rahasto-osuuden arvoon. Rahaston toimintaan voi liittyä myös riskejä, joita ei ole pystytty tunnistamaan. Tällaisilla riskeillä voi olla merkittävä vaikutus Rahaston arvoon ja tuottoon. Kaikkeen sijoitustoimintaan liittyy riski sijoitettujen varojen menettämisestä. RAHASTOESITE - ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY 16

17 5. Muuta tietoa 5.1. Merkintä Rahasto-osuuksien merkitsijän tulee ilmoittaa aikomuksestaan merkitä rahasto-osuuksia Rahastoyhtiölle kirjallisesti viimeistään merkintäpäivänä edeltävänä päivänä lähettämällä Rahastoyhtiölle täytetty merkintälomake liitteineen. Asiakirjat voi toimittaa Rahastoyhtiöön postitse, faksitse tai sähköpostitse Tämän lisäksi merkitsijän tulee siirtää koko merkintäsumma Rahaston pankkitilille. Merkintämaksun on oltava Rahaston pankkitilillä viimeistään merkintäpäivää edeltävänä päivänä tai Rahastoyhtiön ja merkinnän tehneen rahasto-osuudenomistajan sopimana muuna päivänä. Tilisiirron yhteydessä on maksun viestiosassa mainittava merkitsijän nimi, henkilö- tai Y-tunnus ja puhelinnumero. Maksun vastaanottaja on Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy. Finanssivalvonta voi erityisestä syystä rahasto-osuudenomistajien edun sitä vaatiessa myöntää Rahastoyhtiölle luvan keskeyttää väliaikaisesti Rahaston rahasto-osuuksien liikkeeseenlaskun Lunastus Lunastuspyyntö tulee ilmoittaa kirjallisesti Rahastoyhtiölle viimeistään lunastuspäivää edeltävänä päivänä lähettämällä Rahastoyhtiölle täytetty lunastuslomake. Lunastuslomakkeen voi toimittaa Rahastoyhtiöön faksitse, sähköpostitse tai postitse. Mahdollinen osuustodistus on toimitettava samanaikaisesti. Määräajan jälkeen vastaanotettu lunastustoimeksianto toteutetaan seuraavana lunastuspäivänä. Lunastuspyyntö voidaan peruuttaa ainoastaan Rahastoyhtiön suostumuksella. Lunastuskurssi määräytyy lunastuspäivän arvon mukaan. Lunastusmaksu suoritetaan muutaman pankkipäivän kuluessa lunastuspäivästä tai Rahastoyhtiön ja lunastusta vaatineen rahasto-osuudenomistajan sopimana muuna päivänä Kulut Sijoittajilta peritään merkintä- ja lunastuspalkkio merkinnän ja lunastuksen yhteydessä. Muut kunkin Rahaston toiminnasta aiheutuvat kulut maksetaan sijoitusrahaston varoista kunkin Rahaston sääntöjen ja tänän Rahastoesitteen mukaisesti Arvonlaskenta ja arvon julkaiseminen Rahasto-osuuksien arvo julkaistaan kahden pankkipäivän kuluessa jokaisesta merkintäpäivästä internet-osoitteessa ja se ilmoitetaan myös Suomen Sijoitustutkimus Oy:lle. Rahastojen arvo lasketaan ja julkaistaan liikkeeseenlaskuvaluutassa. Arvonlaskennassa noudatetaan Rahaston sääntöjen mukaisia arvostusperiaatteita. RAHASTOESITE - ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY 17

18 Rahastoista tehdään kuukausiraportit, vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus, jotka ovat saatavissa maksutta Rahastoyhtiöstä. Rahastojen aiempi tuottokehitys on saatavilla osoitteesta tai suoraan Rahastoyhtiöltä. Rahastojen arvonlaskentaan liittyvän olennaisen virheen raja on Freedomin ja Preston osalta 0,5 % ja Commodityn ja Dynamicin osalta 0,3 % Rahaston arvosta. Rahastoyhtiö ylläpitää luetteloa kaikista Rahaston arvonlaskennassa tapahtuneista virheistä. Luettelo olennaisista virheistä on saatavissa maksutta Rahastoyhtiöstä. Tilanteissa, joissa olennaisen virheen raja ylittyy, toimitaan Finanssivalvonnan ja Rahastoyhtiön sisäisten menettelytapaohjeiden mukaisesti Eturistiriidat Rahastoyhtiön toiminta muodostuu rahastojen hallinnoinnista ja siinä yhteydessä saattaa syntyä tilanteita, joissa kahden osapuolen edut ovat ristiriidassa toisensa kanssa. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi kahden sijoittajan, Rahastoyhtiön, samaan konserniin kuuluvan toisen yhtiön ja/tai ko. yhtiöiden työntekijöiden välillä. Rahastoyhtiö soveltaa tiettyjä kirjallisia toimintaperiaatteita ja on ryhtynyt rakenteellisiin ja hallinnollisiin toimenpiteisiin tunnistettujen eturistiriitojen hallitsemiseksi. Salkunhoidon osalta, Rahastoyhtiö on huolehtinut siitä, että Omaisuudenhoitajalla on riittäviä toimintaperiaatteita ja rakenteellisia järjestelyjä eturistiriitojen hallitsemiseksi. Rahastoyhtiön on erityisesti varmistanut, ettei Omaisuudenhoitaja harjoita sijoitusstrategioiden kanssa kilpailevaa kaupankäyntiä omaan lukuunsa, että sijoitusten allokointi Omaisuudenhoitajan asiakkaiden välillä on automatisoitu, että sen oma riskienhallintatoiminto on toiminnallisesti ja hierarkkisesti erillään salkunhoidosta ja että Omaisuudenhoitaja soveltaa asianmukaisia palkitsemisjärjestelyjä, jotka estävät liiallista riskinottoa. Rahastoyhtiön ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä huolimatta eturistiriitoja voi syntyä. Tällöin Rahastoyhtiö ilmoittaa ko. osapuolille siitä ja ryhtyy tarvittaviin, mahdollisiin toimenpiteisiin eturistiriidan poistamiseksi. Lisätietoja eturistiriitojen hallinnasta on saatavissa Rahastoyhtiöltä Sijoitusrahaston verotus Rahastot eivät ole Suomen lain mukaan tuloverovelvollisia, eikä ne maksa veroa luovutusvoitoista tai korkotuloista Osuudenomistajien verotus Kaikki Rahastojen liikkeeseenlaskemat kasvuosuudet ovat osuuksia, joiden tuotto pääomitetaan ja osuuksien tuotosta peritään vero vasta lunastuksen yhteydessä voimassa olevan pääomatulon veroprosentin mukaan. Rahastoyhtiö ei suorita kasvuosuuksien lunastuksesta syntyneistä luovutusvoitoista ennakonpidätystä. Rahasto-osuudenomistajan tulee ilmoittaa rahasto-osuuksien myynnistä saamansa luovutusvoitot veroilmoituksessa tai veroehdotuksessa. Rahasto-osuusomistus on ilmoitettava verotettavana varallisuutena. Rahastoyhtiö ilmoittaa verottajalle rahasto-osuuksien RAHASTOESITE - ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY 18

19 omistukset sekä vuoden aikana tapahtuneet rahastoosuuksien lunastukset ja osuudenomistajille maksetut tuotot vuosittain Suomen veroviranomaisille. Yksittäisten sijoittajien saamien luovutusvoittojen verotus riippuu yksittäisten sijoittajan veroaseman ja/tai sijoituspaikan mukaan sovellettavasta verolaista. Sijoittajia pyydetään ottamaan yhteyttä kotipaikkakuntansa veroviranomaisiin, mahdollisten verotukseen liittyvien kysymysten selvittämistä varten. Tarkemmat tiedot verotuksesta Suomessa ja kulloinkin sovellettavat verokannat löytyvät internetosoitteessa Asiamiesten käyttö Rahastoyhtiö käyttää asiamiehiä Rahastojen sääntöjen mukaisesti. Lisätietoja Rahastoyhtiön käyttämistä asiamiehistä on saatavilla Rahastoyhtiöltä Sijoittajien erityiskohtelu Rahastoyhtiön on kohdeltava rahasto-osuudenomistajia yhdenvertaisesti. Sijoittajien kohtelu poikkeaa toisistaan esimerkiksi saman rahaston erilajisten osuuksien kohdalla mikäli erilainen kohtelu on sijoittajien kannalta oikeudenmukaista ja yhdenvertaisuuden periaatetta huomioonottavaa. Sijoittajien erityiskohtelusta rahastomerkintöjen osalta on kirjoitettu Rahastojen sääntöihin Omistajaohjauksen periaatteet Rahastoyhtiö tai Omaisuudenhoitaja evät pyri aktiiviseen omistajaohjauspolitiikkaan. Pääsääntöisesti Rahastojen sijoitustoiminnan tavoitteena on sijoittaa varansa lähinnä omaisuusluokkiin, joihin ei liity lainkaan omistajanohjausta. Mikäli Rahaston varat ovat sijoitettu siten, että Rahastoyhtiö voi harjoittaa omistajanohjausta, pyrkii se ainoastaan valvomaan, että omistajanohjauksen kohde yleisellä tasolla toimii Rahaston ja sen osuudenomistajien taloudellisen edun mukaisesti. Omistajaohjauspolitiikkaan kuuluu läheisesti se, että Rahastoyhtiö varmistaa tarvittavan tiedonsaannin Rahaston sijoituksista. RAHASTOESITE - ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY 19

20 RAHASTOSÄÄNNÖT

ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY. Erikoissijoitusrahastot Estlander & Partners Commodity, Dynamic, Dynamic Enhanced, Freedom ja Presto

ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY. Erikoissijoitusrahastot Estlander & Partners Commodity, Dynamic, Dynamic Enhanced, Freedom ja Presto RAHASTOESITE JA SÄÄNNÖT ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY Erikoissijoitusrahastot Estlander & Partners Commodity, Dynamic, Dynamic Enhanced, Freedom ja Presto Helmikuu 2016 1. Tärkeää tietoa... 3 1.1.

Lisätiedot

RAHASTOESITE JA SÄÄNNÖT ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY

RAHASTOESITE JA SÄÄNNÖT ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY RAHASTOESITE JA SÄÄNNÖT ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY Erikoissijoitusrahastot Estlander & Partners Commodity, Dynamic, Dynamic Enhanced, Freedom ja Presto Heinäkuu 2015 1. Tärkeää tietoa... 3 1.1.

Lisätiedot

Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto

Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto 1 Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond. 2 Rahastoyhtiö

Lisätiedot

Säästöpankki Trendi erikoissijoitusrahasto

Säästöpankki Trendi erikoissijoitusrahasto 1 Säästöpankki Trendi erikoissijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Trendi erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Trend specialplaceringsfond. Säästöpankki

Lisätiedot

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 2.7.2010. Säännöt ovat voimassa 16.8.2010 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Dividend House Nordic Large Cap, ruotsiksi Placeringsfonden

Lisätiedot

Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto

Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto 1 Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond.

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100 Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100, ruotsiksi

Lisätiedot

Säästöpankki Maailma sijoitusrahasto

Säästöpankki Maailma sijoitusrahasto 1 Säästöpankki Maailma sijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Maailma -sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Världen placeringsfond. 2 Rahastoyhtiö Rahaston

Lisätiedot

DIVIDEND HOUSE EUROPEAN SMALL CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

DIVIDEND HOUSE EUROPEAN SMALL CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT DIVIDEND HOUSE EUROPEAN SMALL CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 30.5.2014. Säännöt ovat voimassa 30.5.2014 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Dividend

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 29 päivänä

Lisätiedot

TIETOA ESTLANDER & PARTNERS -KONSERNISTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO

TIETOA ESTLANDER & PARTNERS -KONSERNISTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO TIETOA ESTLANDER & PARTNERS -KONSERNISTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. Estlander & Partners Oy... 1 2. Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy...

Lisätiedot

Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto

Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto 1 Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Asien specialplaceringsfond. 2 Rahastoyhtiö

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100 Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100, ruotsiksi

Lisätiedot

Säästöpankki Yrityslaina erikoissijoitusrahasto

Säästöpankki Yrityslaina erikoissijoitusrahasto 1 Säästöpankki Yrityslaina erikoissijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Yrityslaina erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Företagslån specialplaceringsfond.

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahastot Estlander & Partners Commodity, Dynamic, Dynamic Enhanced, Freedom ja Presto

Erikoissijoitusrahastot Estlander & Partners Commodity, Dynamic, Dynamic Enhanced, Freedom ja Presto RAHASTOESITE JA SÄÄNNÖT Erikoissijoitusrahastot Estlander & Partners Commodity, Dynamic, Dynamic Enhanced, Freedom ja Presto 31 Tammikuu 2017 1. Tärkeää tietoa... 3 1.1. Valvova viranomainen... 4 1.2.

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia-Tyynimeri

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia-Tyynimeri Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia- Tyynimeri -Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI RAHASTOT [1] YHTEISET SÄÄNNÖT

SÄÄSTÖPANKKI RAHASTOT [1] YHTEISET SÄÄNNÖT SÄÄSTÖPANKKI RAHASTOT [1] YHTEISET SÄÄNNÖT Säästöpankki rahastojen voimassa olevat yhteiset säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Yhteiset säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. Yhteiset säännöt koskevat Sp-

Lisätiedot

Rahaston säilytysyhteisö on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (jäljempänä Säilytysyhteisö).

Rahaston säilytysyhteisö on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (jäljempänä Säilytysyhteisö). Erikoissijoitusrahasto Aventum Summa Aventum Rahastoyhtiö Oy Rekisteröity kotipaikka Helsinki ja osoite Mikonkatu 9, 00100 HELSINKI, Y-tunnus 1840039-5 Sijoitusrahaston säännöt Rahoitustarkastus on vahvistanut

Lisätiedot

Ålandsbanken sijoitusrahastot

Ålandsbanken sijoitusrahastot Ålandsbanken sijoitusrahastot Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien Euroopan yhteisön sijoitusrahastodirektiivin mukaisten (UCITS IV) sijoitusrahastojen yhteiset säännöt. 1 Rahastoyhtiö Rahastoa

Lisätiedot

Säästöpankki Kotimaa sijoitusrahasto

Säästöpankki Kotimaa sijoitusrahasto 1 Säästöpankki Kotimaa sijoitusrahasto Säännöt 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Kotimaa -sijoitusrahasto, ruotsiksi Sparbanken Finland -placeringsfond (jäljempänä Rahasto). 2 Rahastoyhtiö

Lisätiedot

sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt

sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt Finlandia Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite Yhteiset säännöt 1/3 Finlandia Rahastoyhtiö Oy sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt Finanssivalvonta

Lisätiedot

Rahaston varoista yhteensä vähintään puolet sijoitetaan sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin.

Rahaston varoista yhteensä vähintään puolet sijoitetaan sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Eufex Varainhoito Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen

Lisätiedot

Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto

Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto 1 Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto Säännöt 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Itämeri -sijoitusrahasto, ruotsiksi Sparbanken Östersjön placeringsfond (jäljempänä Sijoitusrahasto).

Lisätiedot

JOM Rahastoyhtiö Oy. JOM Silkkitie -sijoitusrahaston säännöt s. 2. JOM Komodo -sijoitusrahaston säännöt s. 5

JOM Rahastoyhtiö Oy. JOM Silkkitie -sijoitusrahaston säännöt s. 2. JOM Komodo -sijoitusrahaston säännöt s. 5 JOM Rahastoyhtiö Oy JOM Silkkitie -sijoitusrahaston säännöt s. 2 JOM Komodo -sijoitusrahaston säännöt s. 5 Finanssivalvonta on vahvistanut sijoitusrahastojen säännöt 6.3.2014, ja ne ovat voimassa 15.4.2014

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto HCP Quant säännöt 12.2.2014

Erikoissijoitusrahasto HCP Quant säännöt 12.2.2014 1 Erikoissijoitusrahasto HCP Quant säännöt 12.2.2014 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto HCP Quant, ruotsiksi Specialplaceringsfonden HCP Quant ja englanniksi Non-UCITS HCP

Lisätiedot

S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5

S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5 S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5 Ratkaisurahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 18.10.2012. Nämä säännöt ovat voimassa 19.12.2012 alkaen. 1

Lisätiedot

Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt

Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt 2 Rahastoyhtiö... 2 3 Asiamiehen käyttö... 2 4 Säilytysyhteisö... 2 6 Rahasto-osuusrekisteri, rahasto-osuudet

Lisätiedot

Säästöpankki Maailma Osake sijoitusrahasto

Säästöpankki Maailma Osake sijoitusrahasto Säästöpankki Maailma Osake sijoitusrahasto Säännöt 1 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Maailma Osake -sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Världen Aktie placeringsfond.

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield, ruotsiksi

Lisätiedot

RAHASTOESITE JA SÄÄNNÖT. Erikoissijoitusrahastot Estlander & Partners Alpha Trend

RAHASTOESITE JA SÄÄNNÖT. Erikoissijoitusrahastot Estlander & Partners Alpha Trend RAHASTOESITE JA SÄÄNNÖT Erikoissijoitusrahastot Estlander & Partners Alpha Trend 31 Tammikuuta 2017 1. Tärkeää tietoa... 3 1.1. Valvova viranomainen... 4 1.2. Etämyynti... 4 1.3. Oikeussuojakeinot... 4

Lisätiedot

Erikoiss i j o i t u s r a h a s to D a n s k e

Erikoiss i j o i t u s r a h a s to D a n s k e Erikoiss i j o i t u s r a h a s to D a n s k e Invest Emerging Markets Debt Pitkän Koron Rahastot Sijoitusrahaston säännöt Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt nämä rahaston säännöt

Lisätiedot

Säästöpankki Osake Maailma sijoitusrahasto

Säästöpankki Osake Maailma sijoitusrahasto 1 Säästöpankki Osake Maailma sijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Osake Maailma -sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Aktie Världen placeringsfond.

Lisätiedot

Erikoissijoituss i joitusrahasto Dan ske Invest North America En hanced Index

Erikoissijoituss i joitusrahasto Dan ske Invest North America En hanced Index Erikoissijoituss i joitusrahasto Dan ske Invest North America En hanced Index Perusosakerahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 05.10.2011. Nämä säännöt

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq Rahamarkkina RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Sijoitusrahasto eq Rahamarkkina RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahasto eq Rahamarkkina RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen

Lisätiedot

E r i k o i s s i j o i t u s r a h a s t o D a n s k e I n v e s t E u r o p e E n h a n c e d I n d e x

E r i k o i s s i j o i t u s r a h a s t o D a n s k e I n v e s t E u r o p e E n h a n c e d I n d e x E r i k o i s s i j o i t u s r a h a s t o D a n s k e I n v e s t E u r o p e E n h a n c e d I n d e x Perusosakerahastot Sijoitusrahaston säännöt Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Säästöpankki Lyhytkorko sijoitusrahasto

Säästöpankki Lyhytkorko sijoitusrahasto 1 Säästöpankki Lyhytkorko sijoitusrahasto Säännöt 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Lyhytkorko -sijoitusrahasto, ruotsiksi Sparbanken Kortränta placeringsfond (jäljempänä Rahasto).

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq Globaali Telekommunikaatio RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Sijoitusrahasto eq Globaali Telekommunikaatio RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahasto eq Globaali Telekommunikaatio RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen ja

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 17.6.-31.12.2013 EPL Hyödyke 2013.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 Rahastotyyppi Raaka-ainerahasto 1 kuukausi 0.57% Toiminta alkanut 2009.06.01 3 kuukautta

Lisätiedot

Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Företagslån -placeringsfond.

Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Företagslån -placeringsfond. 1 Säästöpankki Yrityslaina sijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Företagslån -placeringsfond. 2 Rahastoyhtiö

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Tapiola Aasia-Tyynimeri (jäljempänä Rahasto)

Erikoissijoitusrahasto Tapiola Aasia-Tyynimeri (jäljempänä Rahasto) rahaston säännöt, vahvistettu Suomessa 13.8.2007 Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto) 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto, ruotsiksi Specialplaceringsfond Tapiola Asien-Stilla

Lisätiedot

E r i k o i s s i j oitusrahasto

E r i k o i s s i j oitusrahasto E r i k o i s s i j oitusrahasto D a n s k e Invest K u l ta Vaihtoehtoisten omaisuuslajien rahastot Sijoitusrahaston säännöt Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt nämä rahaston säännöt

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto eq Pohjoismaat Pienyhtiö RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Erikoissijoitusrahasto eq Pohjoismaat Pienyhtiö RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Erikoissijoitusrahasto eq Pohjoismaat Pienyhtiö RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston ja erikoissijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön hallinnoimien

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön (jäljempänä Rahastoyhtiö) hallinnoimien

Lisätiedot

Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt

Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt 2 Rahastoyhtiö ja sääntöjen soveltaminen... 2 3 Asiamiehen käyttö... 2 4 Säilytysyhteisö... 2 5 Rahaston

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Sampo Kompassi Korko

Sijoitusrahasto Sampo Kompassi Korko Sijoitusrahasto Sampo Kompassi Korko Ratkaisurahastot Sijoitusrahaston säännöt Rahoitustarkastus on vahvistanut nämä rahaston säännöt 26.11.2008 Nämä säännöt ovat voimassa 30.12.2008 alkaen. Sijoitusrahaston

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Eufex Hedge

Erikoissijoitusrahasto Eufex Hedge Sampo Rahastoyhtiö Oy luovuttaa Erikoissijoitusrahasto Eufex Hedgen hallinnon Eufex Rahastohallinto Oy:lle 1.1.2010. Sampo Rahastoyhtiö Oy ja Eufex Rahastohallinto Oy ovat laatineet luovutussuunnitelman,

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Voimassaolevassa rahastoesitteessä on määritelty, miltä osin Rahastoyhtiön tehtäviä kulloinkin hoidetaan asiamiesten välityksellä.

Voimassaolevassa rahastoesitteessä on määritelty, miltä osin Rahastoyhtiön tehtäviä kulloinkin hoidetaan asiamiesten välityksellä. Sijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on EPL Korko Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi on EPL Ränta Placeringsfond.

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Danske Invest Neutral

Sijoitusrahasto Danske Invest Neutral Sijoitusrahasto Danske Invest Neutral Vaihtoehtoisten omaisuuslajien rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 14.2.2014. Nämä säännöt ovat voimassa 4.4.2014

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO EVLI SUOMI PIENYHTIÖT

SIJOITUSRAHASTO EVLI SUOMI PIENYHTIÖT SIJOITUSRAHASTO EVLI SUOMI PIENYHTIÖT RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Säännöt koostuvat rahastokohtaisista säännöistä sekä sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen yhteisistä säännöistä. 1 Sijoitusrahasto

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Kassa -sijoitusrahasto, ruotsiksi Sparbanken Kassa placeringsfond (jäljempänä Rahasto).

Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Kassa -sijoitusrahasto, ruotsiksi Sparbanken Kassa placeringsfond (jäljempänä Rahasto). Säästöpankki Kassa sijoitusrahasto Säännöt 1 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Kassa -sijoitusrahasto, ruotsiksi Sparbanken Kassa placeringsfond (jäljempänä Rahasto). 2 Rahastoyhtiö

Lisätiedot

Elina Varovainen Sijoitusrahasto

Elina Varovainen Sijoitusrahasto Elina Varovainen Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Elina Varovainen Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston

Lisätiedot

Sijoitusrahasto QUORUM SYSTEMATICA Säännöt 4.10.2013

Sijoitusrahasto QUORUM SYSTEMATICA Säännöt 4.10.2013 Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 20.9.2013. 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Sijoitusrahasto QUORUM SYSTEMATICA (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Placeringsfond QUORUM SYSTEMATICA

Lisätiedot

RAHASTOESITE 4.4.2016

RAHASTOESITE 4.4.2016 RAHASTOESITE 4.4.2016 Elite Optimi Erikoissijoitusrahasto Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Elite Optimi Erikoissijoitusrahasto ( Rahasto ). Rahaston ruotsinkielinen nimi on Elite Optimi Specialplaceringsfond.

Lisätiedot

S i joitusrahasto Danske Invest Valtio nob ligaatio

S i joitusrahasto Danske Invest Valtio nob ligaatio S i joitusrahasto Danske Invest Valtio nob ligaatio Pitkän koron rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 18.10.2012. Nämä säännöt ovat voimassa 19.12.2012

Lisätiedot

Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon

Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon TIEDOTE 1 Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon Sulautumisen syyt Sulautumisen seuraukset Elite Varainhoito Oy selkeyttää rahastovalikoimaansa yhdistämällä kaksi

Lisätiedot

Rahasto voi myydä arvopapereita lyhyeksi. Rahasto toimittaa lyhyeksi myydyt arvopaperit lainaamalla ne markkinoilta.

Rahasto voi myydä arvopapereita lyhyeksi. Rahasto toimittaa lyhyeksi myydyt arvopaperit lainaamalla ne markkinoilta. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 21.3.2014. Säännöt ovat voimassa 10.7.2014 alkaen. OP-ABSOLUUTTINEN SALKKU -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

S ijoitusrahasto Danske Invest Euro Yri tyslaina

S ijoitusrahasto Danske Invest Euro Yri tyslaina S ijoitusrahasto Danske Invest Euro Yri tyslaina Pitkän Koron Rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 05.10.2011. Nämä säännöt ovat voimassa 22.11.2011 alkaen.

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO AURTUA+ nimisen rahaston säännöt. 1 Sijoitusrahasto

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO AURTUA+ nimisen rahaston säännöt. 1 Sijoitusrahasto ERIKOISSIJOITUSRAHASTO AURTUA+ nimisen rahaston säännöt 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto AURTUA+ (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Specialplaceringsfond AURTUA+ ja englanniksi AURTUA+

Lisätiedot

Rahaston säilytysyhteisö on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (jäljempänä Säilytysyhteisö).

Rahaston säilytysyhteisö on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (jäljempänä Säilytysyhteisö). 1 Sijoitusrahasto UB Aasia REIT Plus UB Rahastoyhtiö Oy Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Aleksanterinkatu 21 A, 00100 HELSINKI Y-tunnus 2118101-5 Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on

Lisätiedot

3 Sijoitustoiminnan tavoitteet ja Rahaston varojen sijoittaminen

3 Sijoitustoiminnan tavoitteet ja Rahaston varojen sijoittaminen Sijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Active Multi-Strategy Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi on

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq Eurooppa Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Sijoitusrahasto eq Eurooppa Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahasto eq Eurooppa Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO EVLI RUOTSI OSAKEINDEKSI

SIJOITUSRAHASTO EVLI RUOTSI OSAKEINDEKSI SIJOITUSRAHASTO EVLI RUOTSI OSAKEINDEKSI RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Säännöt koostuvat rahastokohtaisista säännöistä sekä sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen yhteisistä säännöistä. 1 Sijoitusrahasto

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO EVLI VARAINHOITO 75

SIJOITUSRAHASTO EVLI VARAINHOITO 75 SIJOITUSRAHASTO EVLI VARAINHOITO 75 RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Säännöt koostuvat rahastokohtaisista säännöistä sekä sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen yhteisistä säännöistä. 1 Sijoitusrahasto

Lisätiedot

Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto

Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston säännöt 1. Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto (Sijoitusrahasto), ruotsiksi Head Nordic Select

Lisätiedot

Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto UB Amerikka, ruotsiksi Placeringsfond UB Amerika ja englanniksi UB American Equity Fund (jäljempänä Rahasto).

Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto UB Amerikka, ruotsiksi Placeringsfond UB Amerika ja englanniksi UB American Equity Fund (jäljempänä Rahasto). 1 Sijoitusrahasto UB Amerikka UB Rahastoyhtiö Oy Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Aleksanterinkatu 21 A, 00100 HELSINKI Y-tunnus 2118101-5 Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB NORDIC

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB NORDIC ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB NORDIC 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto UB Nordic, ruotsiksi Specialplaceringsfond UB Nordic ja englanniksi UB Nordic Fund (non-ucits) (jäljempänä

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto HCP Black säännöt 12.2.2014

Erikoissijoitusrahasto HCP Black säännöt 12.2.2014 1 Erikoissijoitusrahasto HCP Black säännöt 12.2.2014 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto HCP Black, ruotsiksi Specialplaceringsfonden HCP Black ja englanniksi Non-UCITS HCP

Lisätiedot

Rahastoesite 06.02.2014

Rahastoesite 06.02.2014 Tämä rahastoesite, kunkin rahaston avaintietoesite (KIID) ja säännöt muodostavat kokonaisuuden, joihin sijoittajan tulee perehtyä ennen sijoituspäätöstä. Sijoittajaa kehotetaan lisäksi seuraamaan jatkuvasti

Lisätiedot

S i j o i tusrahasto D a n s k e I n v e s t O b l i g a a tio

S i j o i tusrahasto D a n s k e I n v e s t O b l i g a a tio S i j o i tusrahasto D a n s k e I n v e s t O b l i g a a tio Pitkän koron rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 17.2.2016. Nämä säännöt ovat voimassa

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO EVLI HIGH YIELD YRITYSLAINA

SIJOITUSRAHASTO EVLI HIGH YIELD YRITYSLAINA SIJOITUSRAHASTO EVLI HIGH YIELD YRITYSLAINA RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Säännöt koostuvat rahastokohtaisista säännöistä sekä sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen yhteisistä säännöistä.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Säästöpankki Korko Plus sijoitusrahasto

Säästöpankki Korko Plus sijoitusrahasto 1 Säästöpankki Korko Plus sijoitusrahasto Säännöt 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Korko Plus -sijoitusrahasto, ruotsiksi Sparbanken Ränta Plus placeringsfond (jäljempänä Sijoitusrahasto).

Lisätiedot

1 1(6) ERIKOISSIJOITUSRAHASTO eq HOIVAKIINTEISTÖT SÄÄNNÖT eq Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt säännöt 22.10.2014 ja rahaston säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi sijoitusrahastolain

Lisätiedot

Rahaston säännöt on toimitettu tiedoksi Finanssivalvonnalle ja ne ovat tulleet voimaan

Rahaston säännöt on toimitettu tiedoksi Finanssivalvonnalle ja ne ovat tulleet voimaan Rahaston säännöt on toimitettu tiedoksi Finanssivalvonnalle 19.2.2016 ja ne ovat tulleet voimaan 23.3.2016. Erikoissijoitusrahasto UB Korko Plus nimisen rahaston säännöt 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB NORDIC PROPERTY

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB NORDIC PROPERTY Säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi 11.3.2016 ja ne ovat tulleet voimaan 11.3.2016. ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB NORDIC PROPERTY 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto UB

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto eq Mandaatti RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Erikoissijoitusrahasto eq Mandaatti RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Erikoissijoitusrahasto eq Mandaatti RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT eq Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt säännöt 16.12.2015 ja rahaston säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi sijoitusrahastolain

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies

Erikoissijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on GeisterZähmer Suojattu Osakestrategia Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto).

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq Vaihtuva Korko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Sijoitusrahasto eq Vaihtuva Korko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahasto eq Vaihtuva Korko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen

Lisätiedot

Rahaston varoja voidaan sijoittaa enintään 15 % sääntöjen 5 :n kohdan A 4) mukaisiin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin.

Rahaston varoja voidaan sijoittaa enintään 15 % sääntöjen 5 :n kohdan A 4) mukaisiin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 22.12.2011. Säännöt ovat voimassa 3.2.2012 alkaen. OP-KEHITTYVÄ AASIA -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista säännöistä

Lisätiedot

Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto UB Infra, ruotsiksi Placeringsfond UB Infra ja englanniksi UB Infra Fund (UCITS) (jäljempänä Rahasto ).

Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto UB Infra, ruotsiksi Placeringsfond UB Infra ja englanniksi UB Infra Fund (UCITS) (jäljempänä Rahasto ). 1 Finanssivalvonta on vahvistanut nämä säännöt 3.8.2017 ja ne ovat tulleet voimaan 9.9.2017 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto UB Infra, ruotsiksi Placeringsfond UB Infra ja englanniksi

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto. Rahaston säännöt 16.5.2016

Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto. Rahaston säännöt 16.5.2016 Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto Rahaston säännöt 16.5.2016 Titanium Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt säännöt 29.2.2016 ja Rahaston säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi sijoitusrahastolain

Lisätiedot

S ijoitusrahasto Danske Invest Suomi Osinko

S ijoitusrahasto Danske Invest Suomi Osinko S ijoitusrahasto Danske Invest Suomi Osinko Tyyli- ja teemaosakerahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 02.05.2013. Nämä säännöt ovat voimassa 10.07.2013

Lisätiedot

Voimassaolevassa rahastoesitteessä on määritelty, miltä osin Rahastoyhtiön tehtäviä kulloinkin hoidetaan asiamiesten välityksellä.

Voimassaolevassa rahastoesitteessä on määritelty, miltä osin Rahastoyhtiön tehtäviä kulloinkin hoidetaan asiamiesten välityksellä. Sijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on EPL Taktinen Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi on EPL Taktisk

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto. Titanium Hoivakiinteistö. Säännöt 10.1.2015. 7 Rahaston tavoite

Erikoissijoitusrahasto. Titanium Hoivakiinteistö. Säännöt 10.1.2015. 7 Rahaston tavoite Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö Säännöt 10.1.2015. Rahaston säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi sijoitusrahastolain 43a :n mukaisesti 2.12.2014. 1 Sijoitusrahasto Rahaston

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies. 3 Sijoitustoiminnan tavoitteet ja Rahaston varojen sijoittaminen

Sijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies. 3 Sijoitustoiminnan tavoitteet ja Rahaston varojen sijoittaminen Sijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on EPL Osake Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi on EPL Aktie Placeringsfond.

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART Säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi 12.7.2015 ja ne ovat tulleet voimaan 24.9.2015. ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto UB Smart,

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

OP-CASH MANAGER -SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT. 1 Sijoitusrahaston nimi ja toiminnan tavoite

OP-CASH MANAGER -SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT. 1 Sijoitusrahaston nimi ja toiminnan tavoite OP-CASH MANAGER -SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1 Sijoitusrahaston nimi ja toiminnan tavoite Sijoitusrahaston nimi on OP-Cash Manager -sijoitusrahasto, ruotsiksi Placeringsfonden OP-Cash Manager ja englanniksi

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1(7) HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot