Rahastoesite

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rahastoesite 06.02.2014"

Transkriptio

1 Tämä rahastoesite, kunkin rahaston avaintietoesite (KIID) ja säännöt muodostavat kokonaisuuden, joihin sijoittajan tulee perehtyä ennen sijoituspäätöstä. Sijoittajaa kehotetaan lisäksi seuraamaan jatkuvasti rahastojen kuukausikatsauksia, arvonkehitystä sekä muuta rahastoyhtiön internetsivuillaan julkaisemaan materiaali osoitteessa Rahastoesite ja ja rahastojen säännöt, avaintietoesite, puolivuosikatsaus ja vuosikertomus sekä Rahastoyhtiön vuosikertomus ovat maksutta saatavissa Rahastoyhtiöstä sen aukioloaikoina. Quorum-rahastojen hallinnosta vastaa perustettu Quorum Rahastoyhtiö Oy (Y-tunnus ). Rahastoyhtiön toimialana on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto- ja omaisuudenhoitotoiminta ja muu näihin liittyvä toiminta. Yritys on merkitty kaupparekisteriin. Rahastoyhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Rahastoyhtiön osakepääoma on euroa. Quorum Rahastoyhtiö on osa Quorum-konsernia ja on Quorum Oy:n (Y-tunnus ) täysin omistama tytäryhtiö. Quorum Rahastoyhtiö Oy:n hallitus, varsinaiset jäsenet: Warras Kristian, puheenjohtaja Marko Kyyrönen, toimitusjohtaja Jäntti Petri * Haglund Jan * *rahasto-osuudenomistajien valitsema edustaja Quorum Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen omistajaohjauksen tavoitteena on vaikuttaa Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen omistusten arvon nousuun pitkällä aikavälillä. Rahastojen prime brokerina toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Rahastojen säilytysyhteisönä toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB, Helsingin sivuliike (Y-tunnus: ). Tilintarkastajina toimii Oy Tuokko Ltd ja KHT Janne Elo. Jokaisen sijoitusrahaston varat säilytetään täysin erillään muiden sijoitusrahastojen, Quorum Rahastoyhtiön sekä muiden Quorum-konserniin kuuluvien yritysten ja säilytysyhteisön varoista. Rahastoyhtiön talous on täysin erillään sijoitusrahaston varoista eikä rahaston varoja voida käyttää Rahastoyhtiön tai säilytysyhteisön velkojen katteeksi. Rahasto ei voi mennä konkurssiin mutta markkinatilanteesta ja kunkin rahaston sijoitustoiminnan tuloksellisuudesta riippuen rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea ja sijoittajilla on aina riski pääoman menettämisestä. Rahastoyhtiötä ja sen hallinnoimia rahastoja valvoo Finanssivalvonta. Finanssivalvonnan yhteystiedot osoitteessa Rahastoyhtiö sijoittaa hallinnoimiensa rahastojen lukuun rahasto-osuudenomistajien rahastoihin sijoittamia varoja ja käyttää niihin liittyviä oikeuksia. Sijoittaminen ja oikeuksien käyttäminen tapahtuu Finanssivalvonnan vahvistamien sääntöjen ja sijoisrahastotoimintaa sääntelevien lakien ja asetusten puitteissa. Rahastoyhtiö on ulkoistanut Rahastoyhtiön ja rahastojen hallinnoimiseen liittyviä tehtäviä kuten kirjanpitoon, säännösten noudattamista valvovaan toimintoon ja sisäiseen tarkastukseen liittyviä tehtäviä sekä tietotekniikkaan liittyviä tehtäviä. Rahastoyhtiö on lisäksi ulkoistanut rahaston arvonlaskennan ja osuusrekisterin ylläpidon. Rahastoyhtiö julkistaa rahasto-osuuksien arvot jokaisena pankkipäivänä internetissä osoitteissa: Quorum Rahastoyhtiö Oy Aleksanterinkatu 44, 3. krs HELSINKI Puhelin Faksi Internet Y-tunnus

2 Yhteenveto Quorum Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimista rahastoista SR Quorum Systematica Rahastotyyppi Sijoitusrahasto ISIN-koodi FI Valuutta Euro Rahastosarja Vain kasvuosuuksia Merkintä ja lunastus Jokainen pankkipäivä Toiminta alkanut Säännöt vahvistettu Maantieteellinen alue Eurooppa Vertailuindeksi Ei virallista vertailuindeksiä Sijoitustoiminnan Positiivinen tuotto tavoite keskipitkällä aikavälillä kaikissa markkinaolosuhteissa Sijoittajakohderyhmä Korkeaa riskikorjattua tuottoa yleisestä osakemarkkinakehityksestä riippumatta tai sijoitussalkkunsa parempaa hajauttamista hakevat sijoittajat Sijoitusaikasuositus Vähintään 5 7 vuotta Aktiivinen/ passiivinen Aktiivinen salkunhoito Eniten käytetyt Osakkeet, talletukset, sijoitustusinstrumentit indeksijohdannaiset Osakelainaus ja takaisin Kyllä -ostosopimukset Käytetyt vakuudet Käteinen Lyhyeksimyynti Vain indeksifutuureilla ja -optioilla Johdannaisten käyttötarkoitus Yksittäisen vastapuolen maksimiriski Salkun suojaustarkoitus ja tuoton tavoittelu 20 % rahaston arvosta Rahastojen tuottohistoria löytyy avaintietoesitteestä, kuukausikatsauksista, puolivuosikatsauksesta ja vuosikertomuksestsa sekä rahastoyhtiön internetsivuilta. 2

3 Osakelainaus ja sekä indeksi- että OTC-johdannaisten (mm. CFD-sopimukset, listaamattomat osto- ja myyntioptiot) käyttäminen nostaa rahastoihin kohdistuvaa vastapuoliriskiä. Sijoituksiin liittyvää riskiä arvioidaan alla olevan riskin perusteella, jolloin johdannaispositiosta aiheutuva riski on yhtä suuri kuin suoralla positiolla toteutettu. Tämän lisäksi positiosta seuraa vastapuoliriski vakuuden ja position markkina-arvon osalta. Edellä mainittuja positioita tehdään rahastojen tuottojen parantamiseksi. Näistä aiheutuvat kulut (mm. osakelainauskulut, OTCpositioiden korkokulut, mahdolliset kaupankäyntikulut sekä pankkikulut) sekä tuotot (mm. lainatuista osakkeista maksettavat tuotot) kuuluvat täysimääräisesti rahastolle. Positioiden aiheuttamaa vastapuoliriskiä sekä niihin liittyviä vakuusvaatimuksia seurataan päivittäin osana arvonlaskentaprosessia ja riskienhallintaa. Vakuudeksi lainaksi annettaville osakkeilla hyväksytään vain käteinen. Käytetyt vastapuolet eivät kuulu Rahastoyhtiön kanssa samaan konserniin tai sen lähipiiriin. Ajantasainen lista käytetyistä vastapuolista on saatavissa maksutta Rahastoyhtiöstä sen aukioloaikoina. Osakelainaus- ja takaisinostosopimukset tehdään vain siten, että ne ovat milloin tahansa päätettävissä rahaston toimesta. Suurin vastapuoliriski on useimmiten Skandinaviska Enskilda Banken AB, joka toimii rahastojen prime brokerina ja säilytysyhteisönä. Sillä ei ole kuitenkaan valtaa rahastojen sijoituksiin vaan se toimii pelkästään saamiensa toimeksiantojen välittäjänä ja omistusten säilyttäjänä. SEB:n maksukyvyttömyys on mahdollinen, joskin SEB:n koon ja merkityksen kannalta koko Pohjoismaiselle finanssisektorille, epätodennäköinen tilanne. Tässä tilanteessa rahastojen menetykset olisivat todennäköisesti niin suuria, että niiden toiminta olisi (ainakin väliaikaisesti) lopetettava. RAHASTOHINNASTO ALKAEN Quorum Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot Minimimerkitäsumma (eur) Merkintäpalkkio Lunastuspalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio (sisältää säilytyspalkkion 0,2%) Sijoitusrahasto Quorum Systematica * % 1 % 2, 0% * Lisäksi tuottosidonnainen palkkio, joka on 20 % referenssituoton ylitteestä, ks. lisätiedot rahastoesitteestä. Rahaston arvo ilmoitetaan kiinteiden kulujen ja tuottosidonnaisen palkkion jälkeen. Rahaston vaihto 50 % lunastus- ja merkintäpalkkiosta Yleinen toimenpidehinnasto: Kirjallinen osuustodistus (sis. postituksen Suomessa kirjattuna) Omistajanvaihdon rekisteröinti Kopio merkintälaskelmasta 100 eur 20 eur 20 eur Lunastussuorituksen maksaminen EU-tilisiirto (ns. EU-maksu) asiakkaan vastatilille EU-tilisiirto (ns. EU-maksu) muulle kuin asiakkaan vastatilille Tilisiirto asiakkaan ulkomaisssa pankissa olevalle vastatilille Tilisiirto asiakkaan ulkomaisssa pankissa olevalle vastatilille Tilisiirto täytenä ulkomaisessa pankissa olevalle tilille (Quorum Rahastoyhtiö maksaa pankin kulut. Jos ulkomainen pankki velottaa jälkikäteen lisäkuluja, ne peritään asiakkaalta) Lisätietoja Merkintäpalkkio lasketaan sijoitettavasta merkintäsummasta (eur) rahastoon. Verollisten palveluiden hinta sisältää ALV 24 % Maksuton 20 eur 25 eur normaalina 60 eur pikamaksuna 50 eur normaalina 100 eur pikamaksuna Sijoituksista perittävistä palkkioista ja minimimerkinnöistä voidaan kokonaisasiakkuus huomioon ottaen sopia Quorum Rahastoyhtiö Oy:n kanssa. 3

4 RAHASTO-OSUUKSIEN MERKINTÄ JA LUNASTUS Sijoitusrahasto Quorum Systematican rahasto-osuuksia voi ostaa (merkitä) ja myydä (lunastaa) Rahastoyhtiössä, sekä muissa Rahastoyhtiön ilmoittamissa merkintäpaikoissa jokaisena pankkipäivänä. Merkintäpäivä on se pankkipäivä, jona kirjallinen toimeksianto on vastaanotettu Rahastoyhtiössä ja merkintäsumma on Rahaston käytettävissä viimeistään klo Suomen aikaa. Merkintä tehdään Rahastoyhtiöstä saatavalla merkintälomakkeella. Ilmoitus merkinnästä on sitova. Merkintälomakkeen voi palauttaa postitse tai faksilla numeroon , Rahastoyhtiön yhteystiedot löytyvät merkintälomakkeen alalaidasta. Kulloinkin voimassa olevat merkintätilit löytyvät merkintälomakkeelta Rahastoyhtiön internetsivuilta. Merkintä edellyttää, että Rahastoyhtiölle on toimitettu riittävät tiedot merkinnästä ja merkinnän suorittajasta. Rahastoyhtiöllä on oikeus hylätä tehty merkintätoimeksianto tai merkintä taikka lykätä sen toteuttamista, ellei sille ole toimitettu näitä tietoja. Rahastoyhtiö tarkistaa merkitsijän tiedot käytettävissää olevista rekistereistä. Rahasto-osuuksia lunastetaan antamalla kirjallinen toimeksianto lunastuslomakkeella sekä luovuttamalla mahdollinen osuustodistus Rahastoyhtiölle. Kello (Suomen aikaa) mennessä saapuneet lunastustoimeksiannot toteutetaan saman päivän arvolla ja tämän jälkeen saapuneet toimeksiannot seuraavan mahdollisen lunastuspäivän rahaston arvoon. Lunastus on sitova. Lunastustoimeksianto voidaan peruuttaa vain Rahastoyhtiön suostumuksella. Rahasto-osuuden merkintä- ja lunastushinta on Rahaston sääntöjen 12 :n mukaisesti merkintäja lunastuspäivänä laskettu rahasto-osuudenarvo. Merkintä- ja lunastuslomakkeet löytyvät Rahastoyhtiön verkkosivuilta RAHASTOMERKINTÖJEN JA LUNASTUSTEN KESKEYTTÄMINEN Rahastoyhtiö voi rahasto-osuudenomistajien edun sitä vaatiessa väliaikaisesti keskeyttää rahastojen merkinnät tai lunastukset tai kummatkin samanaikaisesti. Keskeyttäminen tapahtuu silloin, kun Rahaston arvonmääritys ei ole mahdollista tilanteessa, jossa Rahaston sijoituskohteiden päämarkkinapaikoilta tai olennaiselta osalta niistä ei ole saatavissa luotettavia markkinatietoja. RAHASTO-OSUUDENOMISTAJIEN KOKOUS JA ÄÄNIVALLAN KÄYTTÖ Varsinainen rahasto-osuudenomistajien kokous pidetään vuosittain Rahastoyhtiön hallituksen määräämänä aikana viimeistään huhtikuun 30. päivänä. Rahasto-osuudenomistajien kokouksen kutsuu koolle Rahastoyhtiön hallitus. Rahasto-osuudenomistajan on, saadakseen osallistua rahasto-osuudenomistajien kokoukseen, ilmoittauduttava kokouskutsussa mainitulla tavalla viimeistään siinä mainittuna päivänä. Jokainen kokonainen rahasto-osuus Rahastossa tuottaa rahasto-osuudenomistajien kokouksessa yhden äänen. Jos rahasto-osuudenomistajan koko omistus Rahastossa on alle yhden kokonaisen rahasto-osuuden, on rahasto-osuudenomistajalla rahasto-osuudenomistajien kokouksessa yksi ääni. RAHASTON JA OSUUDENOMISTAJIEN VEROTUS Verotusta koskevat tiedot perustuvat Suomessa helmikuussa 2013 voimassa olevaan verolainsäädäntöön ja oikeus- ja verotuskäytäntöön. Sijoitusrahastot ovat Suomessa tuloverosta vapaita yhteisöjä, jotka eivät näin ollen maksa veroa esimerkiksi luovutusvoitoistaan, Suomessa saaduista osingoistaan tai korkotuloistaan. Ulkomailta saaduista tuloistaan, kuten esimerkiksi osinkotuloistaan, sijoitusrahasto saatata olla velvollinen maksamaan asianomaiseen maahan lähdeveroa, jonka suuruus määräytyy paikallisen lainsäädännön ja verosopimuksen mukaan. Sijoitusrahasto-osuuden lunastuksen yhteydessä mahdollisesti saatava luovutusvoitto (myyntivoitto) on pääomatuloa, josta peritään 30%:n vero omistusajasta riippumatta ja 32 % euroa ylittävältä osalta. Vähintään 10 vuotta sitten hankittujen rahasto-osuuksien hankintamenona saa kuitenkin vähentää 40% ja sen jälkeen hankittujen rahasto-osuuksien hankintamenona 20% (hankintameno-olettama) tai todelliset hankintakustannukset. Yleishyödyllisille yhteisöille myyntivoitto ja on yleensä verovapaata. 4

5 Rahastoyhtiö ilmoittaa verohallinnolle vuosittain edelliseltä kalenterivuodelta sijoitusrahastojen lunastukset sekä rahasto-osuuksien omistukset. Osuudenomistajan on itse ilmoitettava verottajalle rahasto-osuuksien luovutusvoitot ja -tappiot. Tarkemmat tiedot ja kulloinkin sovellettavat verokannat löytyvät osoitteesta Rahastoyhtiö ei anna verotusneuvontaa, eikä vastaa tässä esitettyjen verotukseen liittyvien tietojen täydellisyydestä. RAHASTOJEN VAROJEN ARVOSTAMINEN Rahaston omistuksiin kuuluvat arvopaperit, rahamarkkinavälineet ja johdannaissopimukset arvostetaan päivän päätöskurssiin. Arvopapereiden lainaussopimukset ja vakioimattomat johdannaissopimukset arvostetaan kohde-etuutena olevien sijoitusinstrumenttien markkinaarvoon. Jollei arvostuspäivältä ole edellä mainittua kurssia, käytetään viimeistä saatavilla olevaa kaupankäyntikurssia, mikäli se on osto- ja myyntinoteerauksen välillä. Jos viimeinen kaupankäyntikurssi on myyntinoteerausta korkeampi tai ostonoteerausta alhaisempi, käytetään joko osto- tai myyntinoteerausta sen mukaan, kumpi on lähempänä viimeistä kaupankäyntikurssia. Jos sijoituskohteilla ei ole saatavilla käypää markkina-arvoa, ne arvostetaan Rahastoyhtiön hallituksen määrittämin objektiivisin periaatteiden mukaan, mikä dokumentoidaan. Rahamarkkinavälineet arvostetaan arvostuspäivän virallisiin Euribor noteerauksiin lisäämällä niihin liikkeeseenlaskija-ryhmäkohtainen riskipreemio. Talletukset arvostetaan lisäämällä pääomaan sille kertynyt korko Rahastoyhtiön hallituksen määräämin tavoin. Sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuudet arvostetaan markkina-arvoonsa, joka on viimeisin julkistettu arvo Rahaston arvostuspäivänä. Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen osuudet arvostetaan arvostuspäivälle laskettavaan rahasto-osuuden arvoon. Rahaston sijoitukset pörssinoteerattuihin rahasto-osuuksiin (ETF) arvostetaan samoin kuin pörssinoteeratut arvopaperit. Rahaston valuuttamääräisten omistusten arvo muutetaan euromääräisiksi käyttämällä Euroopan keskuspankin päivittäin vahvistamia valuuttakursseja. ARVONLASKENTAVIRHEET Quorum Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen arvonlaskentoihin sovellettava olennaisen virheen raja on 0,3 % rahaston arvosta. Osuudenomistajilla on oikeus saada yksityiskohtaisempia tietoja omistuksiaan koskevista arvonlaskentavirheistä veloituksetta Rahastoyhtiöstä sen aukioloaikoina. ASIAKASNEUVONTA JA OIKEUSSUOJAKEINOT Rahastosijoituksiin liittyvissä kysymyksissä asiakkaan tulee aina ottaa ensisijaisesti yhteyttä Quorum Rahastoyhtiö Oy:n, puh Jos Rahastoyhtiön ja asiakkaan välillä syntyy rahastosijoitukseen liittyvää erimielisyyttä, josta ei päästä neuvotellen yhteisymmärryksen, asiakas voi tuomioistuinkäsittelyn sijaan viedä asian käsiteltäväksi arvopaperilautakuntaan. Tarkemmat ohjeet valituksen tekemiseen ja yhteystiedot löytyvät Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan Arvopaperilautakunnan verkkopalvelusta osoitteesta Arvopaperilautakunnan puhelinnumero on (09) Rahastoyhtiön hallinnoimat rahastot eivät ole sijoittajien korvausrahaston eivätkä talletussuojarahaston piirissä. TIETOA SIJOITTAMISEEN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ Rahastot toimivat pääomamarkkinoilla ja niiden arvot saattavat vaihdella voimakkaastikin, joten osuudenomistajalla on aina riski pääoman säilymisestä. Rahastojen arvonkehitys voi poiketa pääomamarkkinoiden yleisestä kehityksestä sekä parempaan että huonompaan suuntaan. Salkun hajautuksella pyritään vähentämään rahaston riippuvuutta yhtiökohtaisista riskeistä. Erikoissijoitusrahastoissa hajautusaste voi olla matalampi kuin normaalissa sijoitusrahastossa. Rahastoyhtiö käyttää rahastojen salkunhoidossa kattavasti erilaisia sijoituskohteita. Näitä sijoituskohteita ovat muun muassa rahamarkkinainstrumentit, joukko- ja vaihtovelkakirjalainat sekä koti- ja ulkomaiset osakkeet. Rahastojen varoja voidaan sijoittaa myös vakioituihin johdannaisiin ja erikoissijoitusrahastoissa lisäksi vakioimattomiin johdannaisiin, jolloin rahastoon kohdistuu lisäksi vastapuoliriskiä. Käytettäville sijoituskohteille on tyypillistä, että niihin liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä osittain tai kokonaan. Historiallinen tuotto ei koskaan ole tae tulevasta tuotosta. 5

6 Osakesijoituksiin liittyy riski osakkeen arvon alenemisesta tai sen käymisestä täysin arvottomaksi esimerkiksi kohdeyrityksen konkurssin vuoksi. Joukkovelkakirjoihin ja muihin korkosijoitusinstrumentteihin liittyy yleensä liikkeeseenlaskijariski ja korkoriski. Liikkeeseenlaskijariskillä tarkoitetaan sitä, että joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskija ei kykene maksamaan velkaansa sijoittajille, jolloin sijoittaja menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Liikkeeseenlaskijan maksukyvyn heikkeneminen merkitsee yleensä myös sitä, että joukkovelkakirjan arvo alenee ennen sen erääntymistä. Korkoriski merkitsee sitä, että joukkovelkakirjojen markkina-arvo voi laskea, jos yleinen korkotaso nousee. Arvioitaessa ulkomaisiin arvopaperisijoituksiin liittyviä riskejä sijoittajan on lisäksi otettava huomioon säilytysjärjestelyihin liittyvät riskit ja arvopaperikaupankäyntiin liittyvät riskit. Tehtäessä sijoituksia muissa valuutoissa kuin euroissa sijoituksiin liittyy aina myös valuuttakursseihin liittyvät riskit. Kaikkiin sijoituskohteisiin liittyy niin sanottu likviditeettiriski, jolla tarkoitetaan riskiä siitä, että sijoituskohteella ei välttämättä käydä kauppaa siten, että sen omistaja voisi realisoida sen tavanomaisessa ajassa. Edellä oleva kuvaus sijoituskohteiden riskeistä ei ole tyhjentävä. Osuudenomistajia kehoitetaan tutustumaan dokumenttiin Tietoa Quorumin toimintaperiaatteista ja kaupankäynnin riskeistä, joka löytyy yhtiön internetsivuilta kohdasta Yritys/Toimintaperiaatteet. 6

RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY

RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY Erikoissijoitusrahastot Estlander & Partners Commodity, Dynamic, Freedom ja Presto 1. Helmikuuta 2015 1. Sisällys 1. Tärkeää tietoa... 3 1.1. Valvova viranomainen...

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO TITANIUM HOIVAKIINTEISTÖ RAHASTOESITE (26.5.2015)

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO TITANIUM HOIVAKIINTEISTÖ RAHASTOESITE (26.5.2015) ERIKOISSIJOITUSRAHASTO TITANIUM HOIVAKIINTEISTÖ RAHASTOESITE (26.5.2015) YLEISET TIEDOT RAHASTOSTA, RAHASTOYHTIÖSTÄ, SÄILYTYS- YHTEISÖSTÄ JA MUISTA PALVELUN- TARJOAJISTA Rahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto

Lisätiedot

sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt

sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt Finlandia Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite Yhteiset säännöt 1/3 Finlandia Rahastoyhtiö Oy sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt Finanssivalvonta

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto eq Frontier Osake RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Erikoissijoitusrahasto eq Frontier Osake RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Erikoissijoitusrahasto eq Frontier Osake RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto HCP Quant säännöt 12.2.2014

Erikoissijoitusrahasto HCP Quant säännöt 12.2.2014 1 Erikoissijoitusrahasto HCP Quant säännöt 12.2.2014 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto HCP Quant, ruotsiksi Specialplaceringsfonden HCP Quant ja englanniksi Non-UCITS HCP

Lisätiedot

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili 1(8) Erikoissijoitusrahasto Finnreit Caren uudet säännöt tulevat voimaan. Rahaston nimi muuttuu ja uusi nimi on Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt. Rahaston sijoituspolitiikassa tai rahaston toiminnan

Lisätiedot

Finanssivalvonta on vahvistanut viimeisimmät sääntömuutokset 28.3.2012. Säännöt ovat voimassa 28.5.2012 alkaen.

Finanssivalvonta on vahvistanut viimeisimmät sääntömuutokset 28.3.2012. Säännöt ovat voimassa 28.5.2012 alkaen. ERIKOISSIJOITUSRAHASTO VISIO ALLOCATOR nimisen rahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut viimeisimmät sääntömuutokset 28.3.2012. Säännöt ovat voimassa 28.5.2012 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Rahaston

Lisätiedot

Säästöpankki Maailma Osake sijoitusrahasto

Säästöpankki Maailma Osake sijoitusrahasto Säästöpankki Maailma Osake sijoitusrahasto Säännöt 1 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Maailma Osake -sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Världen Aktie placeringsfond.

Lisätiedot

Pankkitilit SEB 330100-01133701 FI8633010001133701

Pankkitilit SEB 330100-01133701 FI8633010001133701 RAHASTOESITE YLEINEN OSA RAHASTOESITTEEN RAKENNE Tämä Alexandria Rahastoyhtiö Oy:n (jäljempänä Rahastoyhtiö ) rahastoesite koostuu itse rahastoesitteestä, kaikkia Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1. Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Obsido Rebalanced Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto ). Rahaston ruotsinkielinen nimi on Obdsido

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies. 3 Sijoitustoiminnan tavoitteet ja Rahaston varojen sijoittaminen

Sijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies. 3 Sijoitustoiminnan tavoitteet ja Rahaston varojen sijoittaminen Sijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on EPL Osake Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi on EPL Aktie Placeringsfond.

Lisätiedot

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Sisällysluettelo SIJOITUSRAHASTO... 4 SP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINNOIMAT SIJOITUSRAHASTOT... 4 SIJOITUSRAHASTOTYYPIT JA NIIHIN LIITTYVÄT RISKIT... 5 Korkorahastot...5

Lisätiedot

Rahaston voimassa olevat säännöt on hyväksytty OP-Rahastoyhtiön hallituksessa 27.8.2014. Säännöt ovat voimassa 8.12..2014 alkaen.

Rahaston voimassa olevat säännöt on hyväksytty OP-Rahastoyhtiön hallituksessa 27.8.2014. Säännöt ovat voimassa 8.12..2014 alkaen. Rahaston voimassa olevat säännöt on hyväksytty OP-Rahastoyhtiön hallituksessa 27.8.2014. Säännöt ovat voimassa 8.12..2014 alkaen. OP-METSÄNOMISTAJA -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1 Sijoitusrahaston nimi

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies

Erikoissijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on GeisterZähmer Suojattu Osakestrategia Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto).

Lisätiedot

S I J O I T T A J A T I E D O T E

S I J O I T T A J A T I E D O T E 1.1.2013 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Finlandia Group Oyj:stä, tarjottavista sijoituspalveluista

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi.

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi. TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ YLEISIMMISTÄ RAHOITUSVÄLINETYYPEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu

Lisätiedot

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy RAHASTOESITE Sijoitusrahasto... 3... 3 :n perustiedot... 3 :n ja Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen tilintarkastajat... 3 Rahastoyhtiön käyttämät asiamiehet... 3 Rahaston markkinointi muissa maissa...

Lisätiedot

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ Sijoituspalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista Tietoja Ålandsbanken Abp:stä Pankilla on toimilupa harjoittaa talletuspankkina luottolaitostoimintaa luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaisesti

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

Tässä asiakirjassa annetaan Titanium Rahastoyhtiö Oy:n ( Titanium Rahastoyhtiö ) tarjoamista sijoituspalveluista seuraavia tietoja:

Tässä asiakirjassa annetaan Titanium Rahastoyhtiö Oy:n ( Titanium Rahastoyhtiö ) tarjoamista sijoituspalveluista seuraavia tietoja: SIJOITUSPALVELULAIN JA SEN NOJALLA ANNETUN VIRANOMAISSÄÄNTELYN MUKAISET ENNAKKOTIEDOT PALVELUNTARJOAJASTA, TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ PALVELUIHIN LIITTYVIEN RAHOITUSVÄLINEIDEN LUONTEESTA JA

Lisätiedot

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta TIETOJA WIP:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. Yleistä Tähän tiedotteeseen

Lisätiedot

TIETOA ESTLANDER & PARTNERS -KONSERNISTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO

TIETOA ESTLANDER & PARTNERS -KONSERNISTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO TIETOA ESTLANDER & PARTNERS -KONSERNISTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. Estlander & Partners Oy... 1 2. Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy...

Lisätiedot

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #2 OPAS BON VOYAGE SÄÄSTÄMINEN ON MATKA Rahastot # 1 Osakkeet 9 22 2 Osta halvalla, myy kalliilla katso kuinka Miksi sijoittaisin rahastoon katso hyödyt 8 Hajauttamalla riskit

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot