nro 31 / Sibelius-Akatemia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "nro 31 / 13.5.2005 Sibelius-Akatemia 2004 2005"

Transkriptio

1 nro 31 / Sibelius-Akatemia

2 Sisältö Äänenkuljettaja nro 31/ Äänenkuljettaja on perjantaisin ilmestyvä Sibelius-Akatemian sisäinen tiedotuslehti. Toimitusneuvosto: Gustav Djupsjöbacka, Tuula Linsiö, Matti Perttula, Johanna Lassy ja Matias Harju. 3 Pääkirjoitus 4 Uutisia 12 Keskustelua 13 Talon väkeä 15 Opintoasioita 16 Konsertteja 18 Ylioppilaskunta 19 Ilmoitustaulu 23 Ruokalista 24 Briefly in English Toimitus: Tuulikki Väänänen ja Johanna Lassy Piirrokset: Lassi Rajamaa ISSN Kirjoitusohjeita Kirjoita pelkkää suoraa tekstiä ilman mitään muotoiluja: - ei sisennyksiä - ei alleviivauksia - ei versaaleja (ISOJA KIRJAIMIA) - lihavointia voit käyttää harkiten - erota otsikot ja kappaleet toisistaan välilyönnillä - ei logoja eikä laatikoita tekstin mukana Jos haluat juttuusi logon tai kuvan, lähetä sellainen erikseen tallennettuna tif-muotoon. Tallenna juttusi mieluiten rtf-muotoon. Toki myös docmuoto tai pelkkä sähköpostiviestikin käy. Lähetä juttusi viimeistään tiistaina klo os. 2

3 Pääkirjoitus Taas on aika auringon - ajatuksia ajasta - Sitä jaksamme joka kevät ihmetellä: miten päivä pitenee, miten valoisaa on, miten oikein selvisimmekään taas pimeästä, miten nopeasti toukokuu sitten kuitenkin tuli... Aika juoksee, aika lentää, aika kuluu, aikaa ei ole, aikaa on, aikaa annetaan, aikaa otetaan. Ainoa mitä meillä on, on aika. Mutta siitäkään emme tiedä kuinka paljon sitä on. Siksi se on myös arvokkainta, mitä voimme toisille antaa. Ihmisen sisäisen kellon vieteri löystyy ikääntymisen myötä (aika-ihmisillä!) - pienellä lapsella sisäinen kello tikittää nopeasti ja aika on loppumatonta - kesä mittaamattoman pitkä. Vanhempana, löystyneemmällä vieterillä, aamupäivä on yksi hujaus ja ennen kuin huomaakaan kello on jo neljä... ennen kuin huomaakaan on kesä, ennen kuin huomaakaan on viisikymppinen... Arjessa elämme pilkotun ajan keskellä, siirrymme asiasta, teemasta, ihmisestä toiseen. Pilkkomatonta aikaa tarvitaan ajatteluun, olemiseen, lepoon. Onneksi sitäkin on tulossa. Tervetuloa valo - kesä - loma! Soili Perkiö Lainaus pikku prinssin ja ketun välisestä keskustelusta (Saint-Exupéry: Pikku prinssi ) - menneen ja tulevan side: - Aika, jonka olet tuhlannut ruusullesi, tekee siitä niin tärkeän sinulle. - Aika, jonka olen tuhlannut ruusulleni... pikku prinssi toisti paremmin muistaakseen. - Ihmiset ovat unohtaneet tämän totuuden, sanoi kettu. Mutta älä sinä unohda sitä. Sinun on vastattava aina siitä mitä olet kesyttänyt. Olet vastuussa ruusustasi. - Olen vastuussa ruusustani... pikku prinssi toisti paremmin muistaakseen. 3

4 Uutisia Hallitus päätti toimintojen sijoittumisesta taloihin Sibelius-Akatemian hallitus päätti kokouksessaan eri toimintojen sijoittumisesta Musiikkitaloon sekä R- ja T- taloihin Musiikkitalon valmistumisen jälkeen. Musiikkitalo valmistuu näillä näkymin vuoden 2009 aikana. Aiemmin hallitus oli tehnyt jo päätöksen kirjaston sijoittamisesta Musiikkitaloon ja taloon rakennettavien Sibelius-Akatemian omaan käyttöön tulevien neljän salin käyttötarkoitukset arkkitehtisuunnittelun lähtökohdiksi. Toimintojen sijoituspäätös perustui työelämän kehittämishankkeen 1. vaiheen tulokseen. Alla on hallituksen päätös - ja perustelumuistio kokonaisuudessaan sekä työelämän kehittämishankkeen (Evata-hanke) tuottama esitys toimintojen sijoittumisesta. Tämän lisäksi hallitus päätti täydentää rehtorin vetämää Musiikkitalohankkeen Sibelius-Akatemian osion ohjausryhmää professori Olli Porthanilla. Aineisto löytyy myös Siban kotisivulta osoitteesta niaorkesteri (RSO), mikä varmistaa musiikkitoimintojen tilan ja varusteiden maksimaalisen käytön. Sinfonia-orkestereiden toiminnalliset tarpeet tyydytetään tarkoituksenmukaisella tavalla sekä tarjotaan yleisölle akustisesti korkealaatuiset konserttitilat. Musiikkitalo mahdollistaa Sibelius-Akatemian käytössä olevien akatemian toimitilojen (Pohjoinen Rautatiekatu ja Töölönkatu) kokoamisen kaupunkikampukseksi. Musiikkitalon tavoitteena on myös toimia kansalaisia laajasti palvelevana musiikkikeskuksena, jonka ytimen muodostaa Sibelius-Akatemian kirjasto. Musiikkitalo parantaisi ratkaisevasti hankkeen osapuolten ja Suomen musiikkikulttuurin toimintaedellytyksiä: kysymyksessä on valtakunnallisesti, kansallisesti ja paikallisesti merkittävä kulttuuri- ja koulutushanke, jolla on myös kansainvälistä merkitystä. Ossi Peura Muistio Musiikkitalon suunnittelussa käytetty Sibelius-Akatemian tilaohjelma oli laadittu vuonna Sen oli hyväksynyt rehtorin asettama eri toimintayksiköiden edustajista koostunut talotoimikunta. Hallitus ei ole ennen vuotta 2005 käsitellyt tilaohjelmaa. Toimintojen sijoittuminen M-, R- Ja T-taloihin Taustaa Opetusministeriön päivätyssä Musiikkitalohankkeen perustelumuistiossa todetaan mm. seuraavaa: Musiikkitalohankkeen tarkoituksena on korvata Sibelius-Akatemian väliaikaiset vuokratilat Pitäjänmäellä asianmukaisella toimitilalla, joka sijaitsisi keskustassa Sibelius-Akatemian muiden tilojen läheisyydessä. Hankkeen muita osapuolia ovat Helsingin kaupunginorkesteri (HKO) ja Radion sinfo- 4 Hallitus päätti kokouksessaan Musiikkitalon salien ja muiden salitilojen sekä kirjaston sijoittamisen. Tällä kerralla hallituksen päätettäväksi esitetään päätös Sibelius-Akatemian toimintojen sijoittumisesta M-, R- ja T- taloihin. Esitys on valmisteltu hankkeen koordinaatio- ja ohjausryhmässä. Toimintojen sijoittuminen vaikuttaa 2.vaiheen suunnitteluun, jossa määritellään Musiikkitaloon sijoittuvien toimintojen tilankäytön periaatteet Musiikkitalon luonnossuunnittelua ja tilaohjelman päivittämistä varten.

5 Strategia 2008, rehtorin tavoitteet ja tilat Strategia 2008 ja rehtorin vuodelle 2005 asettamat yhteiset tavoitteet korostavat mm. yhteisöllisyyttä, avautumista ja innovatiivisuutta. Strategian näkökulmasta musiikkitalohanketta voidaan kuvata seuraavasti: Yhteisöllisyys: Tilojen tulee edistää ja tukea sisäistä integraatiota ja kohtaamisia. Avautuminen: Musiikkitalossa tulee näkyä Akatemian laaja-alaisuus osin suorassa kontaktissa yhteiskunnan kanssa. Innovatiivisuus: Tilojen käytön tulee mahdollistaa uusien asioiden toteutuminen. Lisäksi tilojen tulee tietenkin palvella hyvin käyttäjiään, ja niiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon eri toimintojen tarpeet. asetusta kustannusraamista. Tämä merkitsee musiikkitalon suunnitelman kehittämistä siten, että kustannusraamissa pysytään. Suunnittelukokouksissa on todettu, että kustannusten pienentäminen pyritään toteuttamaan toiminnallisen konseptin kärsimättä. Periaatteet sijoittumiselle Integraatio, Akatemian strategian tukeminen - Akatemian sisäistä vuorovaikutusta ja kohtaamista edistetään harkitulla toimintojen sijoituksella eri taloihin - kaikkiin taloihin sijoitetaan vetovoimaisia toimintoja ja myös eri tyyppisiä toimintoja ja tiloja - talot ovat osaamiskeskuksia - toimintojen sijoittamisen perusteena ovat myös yhteystarpeet eri toimintojen välillä Musiikkitalon imago-visio - varmistetaan kaikkien musiikin lajien näkyvyys ja klubitoiminta Musiikkitalossa Toimintojen sijoittuminen M-, R- ja T-taloon Sibelius-Akatemia on käynnistänyt kehittämisprojektin arkkitehtitoimisto Evatan kanssa selvittääkseen miten tilat tulisi järjestää ja miten ne tukisivat parhaiten akatemian taiteellista toimintaa, tutkimusta ja oppimista. Projektin 1. vaihe Tavoitteena oli määritellä ja kuvata Sibelius-Akatemian toimintojen ideaali sijoittuminen eri rakennuksiin perustuen Akatemian strategiaan, yhteystarpeisiin eri toimintojen välillä sekä vuorovaikutukseen Akatemian ja sen asiakkaiden välillä. Musiikkitalon hankesuunnitelman päivittämisen yhteydessä hankkeelle esiteltiin huhtikuussa 2005 uusi kustannusarvio. Tarkistettu kustannusarvio ylittyi n. 7 % tavoitteeksi Olemassa olevat reunaehdot - huomioidaan talojen fyysiset ominaisuudet, vanhojen talojen kunto ja remontti- ikä sekä muutosten kustannukset Käytännöllisyys - toiminnot sijoitetaan huomioiden toimijoiden sujuva ja tarkoituksenmukainen liikennöinti taloissa ja talojen välillä Käyttöaste ja väljyys - toiminnot sijoitetaan niin, että talojen kuormitus ja käyttöaste jakautuu tasaisesti - toiminnoilla on oltava tarkoituksenmukainen tilankäyttö - huomioidaan talojen ja tilojen muuntojoustavuus ja monikäyttöisyys tulevaisuudessa Musiikkiklubi - Musiikkitaloon suunnitellaan klubitoimintaa varten korkealaatuiset esiintymis- ja yleisötilat, joissa äänieristys toteutetaan siten, että sähkösoitinten käyttö on mahdollista 5

6 Uutisia musiikkitalon muita toimintoja häiritsemättä. - yleisölle pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään esteetön kulku katutasolta klubin esitys- ja anniskelutiloihin. - monitoimiratkaisuja ja muita kompromisseja pyritään mahdollisuuksien mukaan välttämään klubitilan toteuttamisessa. kirkkomusiikin opetusta, ja sinne sijoitetaan soittosemi naari- ja tutkintotiloja - taloon sijoitetaan DocMus -yksikön tiloja ja jatkokoulutuksen kohtauspaikka - kieltenopetus keskitetään T-taloon - atk-luokka Toiminnot taloissa Musiikkitalo - sijoittuu toimintoja kaikilta Helsingissä toimivilta osasto ilta - talossa annetaan instrumenttiopetusta (mm. esittävän säveltaiteen koulutusohjelman opetusta), laulunope tusta, säestystä, musiikkikasvatuksen opetusta, nuorisokoulutusta ja jatkokoulutusta - orkesterin- ja kuoronjohdon opetus, musiikinteorian ja historian opetus, musiikkiteknologian opetus, jazzmu siikin opetus ja kansanmusiikin opetus tapahtuvat pää asiallisesti Musiikkitalossa - taloon sijoitetaan runsaasti harjoitusluokkia, studiotiloja, atk-luokka, auditorio, isoja ryhmäopetus- ja seminaarit iloja sekä niihin liittyvää toimintaa - klubitoimintaa - johto Jokaiseen taloon sijoitetaan toimisto- ja neuvottelutiloja sekä palvelupisteet. Yo-kunnan tilat sijoitetaan parhaiten Yo-kunnan toimintaa tukevalla tavalla M-, R- ja T-taloihin. Tarkempi neliösuunnittelu saattaa osin muuttaa tilannetta, mutta pääsääntöisesti sijoittelun pohjana käytetään esitettyä toimintojen sijoittumista taloihin. Hallituksen pitäminen mukana tiloja koskevassa päätöksentekoprosessissa on kolmen yhteisen osapuolen tilasuunnitteluprosessin kannalta erittäin hankalaa. Sen vuoksi jatkossa on tarkoitus, että rehtori tekee tilaohjelmaa koskevat päätökset sen jälkeen kun ohjausryhmä on käsitellyt asiaa. R-talo - sijoitetaan mahdollisimman paljon harjoitustiloja - talossa on ryhmäopetusta, instrumenttiopetusta, ja soittoseminaari- ja tutkintotilaa - vanhan musiikin opetus tapahtuu pääasiassa R-talossa - Koulutuskeskuksen ja Arts Management-koulutuslinjan toimistotilat T-talo - talossa annetaan instrumenttiopetusta, laulumusiikin ja 6

7 7

8 Uutisia Sibelius-Akatemia 125 v vuonna 2007 Rehtori on kutsunut seuraavat henkilöt mukaan toimikuntaan, jonka tehtävänä on suunnitella Sibelius-Akatemian 125-vuotisjuhlallisuuksia vuodelle Toimikunnan jäsenet ovat: Gustav Djupsjöbacka, puheenjohtaja Kristina Lillqvist, sihteeri Atso Almila Esa Helasvuo Matti Hyökki Kristiina Ilmonen Ville Komppa Tuula Linsiö Annika Ollinkari Lassi Rajamaa Martti Rousi Erik T. Tawaststjerna Sibelius-Akatemian tukisäätiön hallitukseen uusia jäseniä Sibelius-Akatemian tukisäätiön hallitus vuosille on valittu. Rehtori on kutsunut hallitukseen seuraavat uudet jäsenet: konsernijohtaja Jukka Alho, pankinjohtaja Sinikka Salo, ja kaupunginjohtaja Eva-Riitta Siitonen. Entisistä jatkavat kansanedustaja Matti Ahde, rehtori Gustav Djupsjöbacka, johtaja Kalevi Kontinen sekä asiamies Lauri Paloheimo puheenjohtajana. Tukisäätiön tehtävänä on Sibelius-Akatemian taloudellinen tukeminen, erityisesti lahjoitusvarojen hankinta ja hoito. Lisäksi tukisäätiö auttaa Sibelius-Akatemiaa sen yhteiskuntasuhteiden hoidossa. Tukisäätiön alaisuudessa toimii 25 yhteiskuntaelämän vaikuttajasta koostuva neuvottelukunta, jonka puheenjohtaja on ministeri Vesa Vainio. Toimikunta on kokoontunut ensimmäiseen, perustavaan kokoukseensa ja jatkaa työtään syksyllä. Juhlavuoteen liittyen akatemiassa on jo aloitettu seuraavat juhlaprojektit; Reijo Pajamon historiikki, joka jatkaa Fabian Dahlströmin historiikkiä vuodesta 1982 ja Tuula Kotilaisen tutkimus nuorisokoulutuksen historiasta. 8

9 Taiteellisen toiminnan innovaatiohankkeiden tuki jaettu Reetaleena Korhola esiintyy Nordischer Klangissa Rehtori varasi tälle vuodelle taiteellisen toiminnan innovaatiohankkeisiin euron erillismääräahan. Sen avulla on tarkoitus tukea uusia sisältöjä ja ilmaisumuotoja kokeilevia taiteellisia hankkeita, osastojen rajoja ylittävää taiteellista yhteistyötä ja projekteja, jotka edistävät vuorovaikutusta ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Hakemuksia tuli yhteensä 31 kpl. Valinnan suoritti työryhmä, johan kuuluivat rehtori Gustav Djupsjöbacka, professori Markus Lehtinen, klarinetisti Kari Kriikku ja opiskelija Kuisma Eskola. Sihteerinä toimi viestintäpäällikkö Tuula Linsiö. Avustuksia myönnettiin seuraaviin hankkeisiin: 1. Työryhmä Ville Matveinen ja Kalle Kuusava: Bernd Alois Zimmermannin kamarimusiikki- ja soolotuotannon esittämiseen poikkitaiteellisena produktiona euroa 2. Työryhmä Marianna Henriksson, Masi Tiitta, Kimmo Modig, Saara Töyrylä: Esitykseen, jossa cembalo, teknologia, tanssi sekä vanha ja uusi musiikki kohtaavat, euroa 3. Meta4 -yhtye ja Ilmiliekki Quartet: Innovatiiviseen yhteistuotantoon esitettäväksi Sibelius-Akatemian festivaalilla kevätkaudella euroa 4. Lauri Schreck & työryhmä: Frank Zappan teoksen Joe s Garage toteuttamiseen poikkitaiteellisena produktiona euroa 5. Työryhmä Ari Poutiainen, Jouko Kyhälä, Max Savikangas: Farther Out -trion uusista teoksista rakentuvan konserttikokonaisuuden tuottamiseen euroa. Popsoul-henkisen, laulaja-lauluntekijän omista sävellyksistä, sanoituksista ja sovituksista koostuvan Avaimet-esikoisalbumin hiljattain julkaissut helsinkiläinen Reetaleena Korhola, 21, edustaa Suomea omalla muusikillaan Nordischer Klang-festivaaleilla Saksan Greiftswaldissa. Reetaleena esiintyy Finnische Popnacht- tapahtumassa, jossa toisena suomalaisesiintyjänä kuullaan Jimi Tenoria. Suurin vuosittainen Skandinavian ulkopuolella järjestettävä pohjoismaista kulttuuria esittelevä festivaali pidetään nyt 14. kerran. Aiempien vuosien suomalaisesiintyjiä ovat olleet muun muassa U-Street Allstars, Lenni-Kalle Taipale Trio ja Johanna Iivanainen, Eino Juhani Rautavaara, Cleaning Women sekä Club for Five. Reetaleena Korhola opiskelee musiikkikasvatuksen osaston toisella vuosikurssilla. Lisätietoja: Liina Rislakki/Universal Music Oy Vattuniemenranta 2 (PL 172) Helsinki, Finland Tel: +358 (0) , Gsm: +358 (0) Fax: +358 (0) Tel (0) tai 0049 (0) / Maaret Jokela Tukea saavilla hankkeilla on mahdollisuus saada esiintymisfoorumi Sibelius-Akatemian ensimmäisillä festivaaleilla

10 Uutisia Musiikillinen matka Euroopan metropoleihin (kuten Lahti) Kolmikantaorkesterin kiertue Wien, Lahti ja Lontoo: mukana 3 musiikkikorkeakoulua; Universitet für Music und darstellende Kunst, Guildhall School of Music and Drama ja Sibelius-Akatemia. Kapellimestarina Sir Colin Davis Lontoo...Welcome to Great-Britain. The weather in London is half-cloudy and the temperature is about nine degrees. The local time is kuulen lentokapteenin sanat jostain horroksen läpi. Lennän vielä viimeisen kaarroksen kilpaa Harry Potterin kanssa ja samassa kone tumpsahtaa Englannin maaperälle. Havahdun kokonaan hereille. Yritän nostaa käsien avulla päätäni takaisin sen omalle paikalleen. Toivottavasti en kuolannut paljon ja nojaillut viereisen businesmiehen olalle koko matkaa, mietin ja nyökkään hymyillen pukumieheen päin. Keräilen tavaroitani ja katselen kuinka uniset orkesterilaiset pakkautuvat koneesta ulos. Tästä se alkaa. Otan viulun ylähyllyltä ja liityn joukkion jatkeeksi. Ensimmäisen kerran näemme kaikki toisemme illalla tervetuloseremoniassa Guildhall Schoolilla. Katselen ympärilleni ja yritän arvailla, ketkä ovat Wienistä, ketkä Lontoosta. Suomalaiset blondit erottuvat helposti joukosta. Aasialaisia näyttää olevan aika paljon, teen huomion, ja siinä samassa meidät jaetaankin sektioittain stemmiksiin. Ja sitten tuli Belinda.. Seuraavat aamupäivät ja illat kuluvatkin stemmaharjoituksissa. Meidät kakkosviulistit ottaa hellään, mutta napakkaan huomaansa Belinda Mcfarlane. Belinda on LSO:n 2. viulun äänenjohtaja. Ihailin koko periodin ajan hänen muusikkouttaan ja uskomatonta pedagogista silmäänsä. Ensimmäisissä stemmiksissä on jäinen ilmapiiri. Kaikki kyräilevät kulmien alta ja ottavat mittaa toisistaan. Sattui myös eräs tapaus; Soitimme Mozartia. Belinda oli juuri 10 sanonut, että tässä kyseisessä kohdassa ei mielellään soiteta vapaakieliä. Paikka otettiin uudestaan. Joku soitti vapaakielen, kuuluu kommentti takapultista. Belinda katsoo puhujaa suoraan silmiin. Could you please tell me the name also? hän vastaa leikillisesti. Täysi hiljaisuus. Eräs istuu koko loppuharjoituksen hiljaa takapenkissä ja puhisee punaisena. Jää sulaa hetkessä ja kyräily alkaa muuttua varovaiseksi hymyilyksi. Belinda tuntee myös musiikin läpikotaisin. Rautaisena 2. viulun ammattilaisena hän vaatii meiltä nimen omaan 2. viululle tärkeitä ominaisuuksia. Lämpimiä G-kielen saundeja, mitä hiljaisempia pianoita ja rytmisiä säestyslinjoja. Ei riitä että soitamme vain oikeat äänet. Olen vaikuttunut. Tästä on helppo lähteä tuttiharjoituksiin! Sir Colin Davis Meitä oli etukäteen peloteltu: Yksikään ryhmä ei osannut koesoitoissa tarpeeksi hyvin stemmojaan. Sir Colin Davis voi heittää koko proggigsesta kesken pihalle, jos nuotteja ei osata. Tällaistakin kuiskailtiin: Se saattaa soitattaa yksinään vaikeita paikkoja koko orkesterin edessä.. Onneksi ensimmäinen tutti-harjoitus osoitti kaikki nämä väittämät vääriksi. Meitä odotti kapellimestarin korokkeella hyväntuulinen, charmantti, valkohapsinen, pilkesilmäinen englantilaisherrasmies. Osasi hän välillä toki ärähtääkin, mutta pääasiassa tunnelma oli lupsakka. Sir Colin kertoili vitsejä ja aina sopivan paikan tullen nauratti naisia. Jokaiselta maalta oli periodiin valittu omat kansallissankarisäveltäjänsä ; MOZART, ELGAR ja tietysti SIBELIUS. Erityisesti Sibelius näytti olevan tärkeä Sir Colinille. Välillä harjoituksissa hän keskeytti kappaleen, piteli sydäntään ja sanoi : too emotional. Sillä hetkellä hän näytti todella vanhalta ja väsyneeltä. En voinut olla ajattelematta, että Sir Colin koki Sibeliuksen 7.ssä jotain suurempaa. Johdatteli meidät jonnekin sinne, mistä musiikki löytyy kuin itsestään. Tunteiden, elämän ja kuoleman äärelle. Mozartissa riittikin sitten kiistaa maallisemmista asioista. Missä kohdassa jousta soitetaan ja kuinka paljon vibratoa käytetään. Kaikkea ei voi musiikissa sopia etukäteen, jou-

11 tui Sir Colin opettamaan wieniläisille. Sellojen äänenjohtaja osoitti mieltään loppuharjoituksen ajan. Englantilaisilla oli ehkä Elgaristaan kaikkein rennoin asenne. Toisaalta tuntui, että ehkä juuri tämä kappale ohjelmistosta (Enigma-variaatiot), sopi kaikkein parhaiten nuorten ihmisten soitettavaksi. Tarpeeksi virtuoottista ja tarpeeksi energistä. Ja tietysti Sir Colin tiesi mitä halusi. Meidän ei tarvinnut kuin seurata perässä. Viikko Lontoossa oli todella tiivis. Hotellin ja koulun väliä. Illalla muutama olut ja pehkuun. Jos en olisi aikaisemmin käynyt Lontoossa, niin olisi jäänyt hiukan harmittamaan, ettei itse kaupungista mitään muuta ehtinyt nähdä kuin koulun, metron, hotellin, lähipubin ja lukemattomia suurlähetystöjä hassuine suurlähettiläineen ja coktailpaloineen. Tässä illassa on taikaa. Kaikki on helppoa. Poissa on Sibeliustalon yhtäkkinen arkuus, poissa Barbican Hallin puuroisuus. Kaikki loksahtaa paikalleen ja yleisö istuu henkeään pidätellen. Nautin soitosta enemmän kuin -, en muista milloin. Posket hehkuvat, on kuuma ja intiimi tunnelma. Elgarin lopussa minua itkettää. Ja Sibeliuksessa, päätösnumerossa, ymmärrän. Tähän Sir Colin Davis on pyrkinyt. Mies jolla on valtava kokemus ja taito. Ja tahto. Hän soittaa meitä niinkuin haluaa. Suuria linjoja, ei tarvittu liikoja puheita ja selityksiä. Tietyt asiat joko ovat tai sitten eivät. Ja tänä iltana ne ovat. Jotain hurjaa ja taianomaista. Yleisö repeää. Koti Suomessa käytiin nukkumassa kaksi päivää ja ulkomaalaiset ystävät näkivät tuulisen Suomenlinnan. Lahdessa soitettiin konsertti täydelle salille. Sibeliuksen loppuessa pulttikaverini katsoi minua hätäisesti ja sanoi: They hated it. Ei ystäväni, vastasin, se on vaan vähän viileämpi tämä suomalaisyleisö.. niinpä. Ja matka jatkui. Wien Satulinnojen, punaisen sametin, kullan ja Sacherkakun kaupunki. Me kosmopoliitit ajelemme paikallisella 3T- ratikalla ympäri kaupunkia ja katselemme toinen toistaan mahtipontisempien rakennusten fasaadeja. Hei tyttäret siellä takana! Tällä pysäkillä kun jäätte pois, niin pääsette MusikVereiniin. Ja niin viimeisen kerran kajahtaa Jupitersinfonian alkusoinnut. Ja me jatkamme iltaa satulinnaan, Rathausiin, juhlavastaanotolle lämpimään yöhön. Syömme ja juomme. Nauramme ja halailemme. Lopuksi pienessä viinihuurussa uskaltaudun itse maestron puheille. My sunshine, hän sanoo ja suutelee minua poskelle. Mitä muuta voi enää satulinnan prinsessa toivoa. Seuraavana iltana lentokoneessa paluumatkalla kertailen matkan saldoa: - muutama uusi kansainvälinen pariskunta - muutama pieni tapaturma - univelkaa miljoona tuntia - taskussa uuden puolalaisen ystävän sähköpostiosoite - kaksi uutta kaupunkia jonne täytyy palata - yksi kapellimestari jonka kanssa oli kunnia soittaa Onneksi en vielä tiedä, että seuraavana aamuna Helsingissä sataa räntää. Anna Tanskanen 11

12 Keskustelua Pysäköinnistä T-talon sisäpihalla Vielä Meta4-kvartetille Kysymys T-talon sisäpihalla autojaan säilyttäville: miksi ihmeessä pysäköitte nurmikolle? Tälläkin hetkellä nurmessa on ainakin yhdet todella rumat renkaanurat, ikään kuin paikalle pysäköineellä olisi ollut tarve paitsi parkkeerata autonsa, myös näyttää maailmalle pois lähtiessään kuinka hienosti hänen kärrynsä kiihtyy. Jälkien edessä on myös pari kaatunutta laudankappaletta, antaen vaikutelman, että nurmikolle pääsemiseksi piti jyrätä muutama betoniporsaan virkaa tekevä kevyempi este. Mitä ihmettä teidän mielessänne oikein liikkuu, kun katsotte voivanne ottaa haltuunne sen vähän vihreän joka jo ennestäänkin karulla sisäpihallamme vielä on nähtävissä? En ole itse automies, mutta minun on pakko ihailla autoilijoiden tervettä itsetuntoa heidän tulkitessaan, että heillä on jonkinlainen liikkuva kotipaikkaoikeus vehkeensä kulloiseenkin sijaintipaikkaan. Olkaa ystävälliset ja pitäkää autonne pois nurmikolta. Marcus Castrén T-talossa työskentelevä Kaikki maisterintutkintoon sisältyvät pakolliset kieliopinnot (toinen kotimainen kieli ja 1 vieras kieli) voi suorittaa tasokokeilla. Tasokokeen voi tehdä yleisinä tenttipäivinä kerran kuussa tai erikseen sovittavana ajankohtana, mikäli opiskelija oleskelee ulkomailla tai on jo työelämässä. Tasokokeisiin valmentavan materiaalin voi ostaa T-talon palvelupisteestä omakustannushintaan. Sibelius-Akatemian kieliopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset valmiudet, että hän pystyy käyttämään kieliä opinnoissaan ja työelämässsä ja siten osaltaan tukea valmistumista. Kieliopintoja kehitetään jatkuvasti, jotta opiskelija voisi suorittaa joustavasti pakolliset kieliopintonsa; esim.kesän 2005 aikana kielten verkkosivuille avataan ruotsin ja englannin kielen oppimateriaalipankit tukemaan omatoimista kielten opiskelua. Vastaan mielelläni kaikkiin kieltenopetusta koskeviin kysymyksiin. Kevätterveisin Rakel Tikkanen kielten vastuulehtori p

13 Talon väkeä Maria Kalaniemestä taiteilijaprofessori Maria Kalaniemi on kansainvälisen huipputason muusikko ja omaleimainen säveltäjä. Hän nousi kansallisen tason huomioon vuonna 1983 voitettuaan ensimmäisen Kultainen Harmonikka -kilpailun Ikaalisissa. Samana vuonna hän aloitti opiskelun Sibelius-Akatemian vastaperustetulla kansanmusiikkiosastolla. Viime kuussa taiteen keskustoimikunta nimitti hänet taiteilijaprofessorin virkaan. Viisivuotinen toimikausi alkaa Taiteen keskustoimikunta tekee nimityksen valtion taidetoimikuntien esittämistä henkilöistä. Tällä hetkellä taiteilijaprofessoreita on yksitoista, joista nyt vapautuvat mm. sellotaiteilija Seppo Kimasen ja säveltäjä Henrik Otto Donnerin professuurit. Taiteilijaprofessorin virkaan nimitettävältä edellytetään, että häntä voidaan aikaisemman toimintansa perusteella pitää erityisen etevänä taiteenharjoittajana. Kalaniemi kertoo nimityksen olevan hänelle iloinen yllätys. Hänen mielestään on hienoa, että professuuri myönnettin taiteilijalle, joka on vielä aktiivisessa luomisvaiheessa. - Toimi ei varsinaisesti velvoita mihinkään erityiseen, mutta se antaa viideksi vuodeksi vapauden tehdä taidetta monipuolisesti. Konsertoin, levytän ja opetan suunnilleen kuten ennenkin. Kun Kalaniemi 1983 haki Sibelius-Akatemiaan, hän ei ollut varma mihin oli pyrkimässä. Hieman virnistellen hän kertoo silloisten klassisten opettajien katselleen kansanmusiikin opiskelijoita oudoksuen. Opiskelijat miettivät alussa itsekin, sopiiko kansanmusiikki Akatemiaan, mutta pelko akateemistumisesta väärällä tavalla on osoittautunut turhaksi. Kalaniemi on toiminut Sibelius-Akatemiassa lehtorina vuodesta 1995 ja tällä hetkellä hän tekee taiteellista tohtorintutkintoa kansanmusiikin osastolla. Maria Kalaniemi Kahdenkymmenen vuoden aikana Kalaniemellä on ollut tilaisuus seurata modernin kansanmusiikin huimaa kehitystä aitiopaikalta. Vuosien varrella opetustraditiot Sibelius- Akatemiassa ovat löytäneet muotonsa. Kalaniemi rakastaa opettamista ja on ollut vahvasti mukana kouluttamassa uutta muusikkosukupolvea. - Opettajana olen saanut kokea upeita hetkiä. Minulla on mahdollisuus ehdottaa opiskelijoille uusia ideoita ja yhdistelmiä, jotka aikoinaan eivät olisi tulleet mieleenkään. Kalaniemen sukupolvea pidetään suomalaisen modernin kansanmusiikin pioneereina. -Jos kansanmusiikin osastoa ei olisi 80-luvulla perustettu, ei Suomessa olisi näin rikasta ja monipuolista musiikkitarjontaa. Vanhoja instrumentteja on herätetty henkiin ja niitä 13

14 käytetään uusissa yhteyksissä. Arkaaisuus ja avantgarde eivät sulje toisiaan pois. Mielestäni parinkymmenen vuoden aikana on syntynyt aivan uusi musiikinlaji, joka jatkaa kasvamistaan ja rönsyilee koko ajan. Kansanmusiikin suosio on nousussa. Levyt eivät kuitenkaan muutamaa poikkeusta lukuunottamatta myy kovinkaan paljon. Kalaniemi ei osaa sanoa tälle suoraa syytä, mutta epäilee että taustalla on koulutuksen puutetta peruskoulutasolla ja ehkä jopa vanhanaikaisuuden häpeämistä. Hänen haaveenaan on toimia linkkinä siten, että kansanmusiikkiyhtyeitä saataisiin suuren yleisön tietoisuuteen. - Ihmiset eivät ole ymmärtäneet kansanmusiikin valtavaa potentiaalia. Kun käy konsertissa tai kuuntelee levyn, innostus kuitenkin kasvaa heti. Ehkäpä Arts Management osaston pitäisi tutkia asiaa ja tarttua toimeen, Kalaniemi heittää haasteen. Kalaniemi kasvoi perheessä, jossa musiikkiharrastusta arvostettiin. 12-vuotiaana hän aloitti opintonsa Espoon musiikkiopistossa Matti Rantasen ja Heidi Velamon johdolla. Velamo johdatti hänet erilaisiin kansanmusiikkiryhmiin ja innostus syntyi. - On harhaluulo, että kansanmuusikkous voitaisiin omaksua vain perintönä vanhemmilta ja isovanhemmilta. Estetiikan voi oppia myöhäänkin. Se oli itselleni kuin musiikillisen äidinkielen löytäminen. Muusikkona Maria Kalaniemen on kuuluisa tavastaan käyttää musiikissaan harmonikan ns. melodiabasso-versiota. Tämä malli ja sen vaatima soittotekniikka ei ole aiemmin ollut harmonikan soittajilla laajalti käytössä taidemusiikin ulkopuolella, ja Kalaniemi nousikin muutamassa vuodessa harmonikan maailmassa lähes sensaatiomaiseen asemaan. Melodiabassoharmonikalla vasen käsi voi sointujen lisäksi soittaa myös yksittäisiä ääniä. Tämä lisää ilmaisun vapautta. Kalaniemi toteaa tyytyväisenä, että harmonikkamusiikin spektri on laajentunut 1980-luvulta huomattavasti. Esimerkiksi Matti Rantanen, Kimmo Pohjonen ja Veli Kujala ovat tehneet instrumentin monipuolisuutta tunnetuksi. Nykyään harmonikalla soitetaan klassisen ja kansanmusiikin lisäksi myös jazzia. - Vanhoilla mestareilla ei ollut mahdollisuutta opiskella harmonikansoittoa korkeakoulutasolla. Nykyään ollaan avarakatseisempia ja instrumentin ilmaisuvoimaa on helpompi kehittää. Harmonikan lisäksi Kalaniemi soittaa viulua ja kanteletta. Hän kertoo käyvänsä konserteissa ja kuuntelevansa paljon kaikenlaista musiikkia. Avain jaksamiseen on työn monipuolisuus ja viihtyisä työympäristö. Kalaniemi toivoo, että osastojen välinen ajatustenvaihto ja yhteistyö lisääntyisi. - Uupumista ja kyynistymistä vastaan on taisteltava. Olisi hyvä, jos Sibelius-Akatemian opettajille olisi tarjolla enemmän virkistystoimintaa. Teksti ja kuva: Kuisma Eskola 14

15 Opintoasioita T-talon palvelupiste tiedottaa Pianopedagogiikkaa ensi syksynä Kevään ja kesän viimeiset tentit järjestetään seuraavina päivinä: la pe pe 5.8. Kaikkiin tentteihin ilmoittaudutaan palauttamalla ruskea tenttikuori T-talon palvelupisteeseen viimeistään ke Opiskelijoiden tulisi huomioida seuraavat jo tiedossa olevat pianopedagogiikan luento- ja opetusharjoitteluajat ensi syksyn muita aikatauluja suunnitellessaan: Pianopedagogiikka 1 Luento keskiviikkoisin klo , T-313 Opetusharjoittelu välisenä aikana Opettaja: Eeva Sarmanto-Neuvonen Palvelupiste on suljettuna keskiviikkona Pianopedagogiikka 2 Luento tiistaisin klo , T-313 Opetusharjoittelu välisenä aikana Opettaja: Eeva Sarmanto-Neuvonen ) Pianopedagogiikka 2 Luento torstaisin klo 12-14, T-313 Opetusharjoittelu ennen ja jälkeen luennon Opettaja: Mervi Kianto Pianopedagogiikka 3 Maanantaisin klo 12-14, T- 313 Opettaja: Mervi Kianto p Kaikkien ESKO:n opiskelijoiden 2. pedagogiikkaan kuuluva yleispedagoginen luentosarja järjestetään syksyllä maanantai-iltaisin ja keväällä tiistai-iltaisin. Tarkat päivämäärät syksyn Äänenkuljettajassa. 15

16 Konsertteja ma klo 19 Temppeliaukion kirkko / Vapaa pääsy Norjan 100-vuotisjuhla Sibelius-Akatemian Sinfonietta joht. Rolf Gupta Öistein Birkeland, sello Grieg Wallin Sibelius Konsertti toteutetaan yhteistyössä Norjan suurlähetystön kanssa ti klo Kansallisoopperan aula/ Vapaa pääsy Mirka Arola, laulu Collin Hansen, piano Mozart Rossini Wolf - Sibelius ti klo Kamarimusiikkisali / Vapaa pääsy Ranskalainen toukokuu Debussyn ja Ravelin sonaatteja Lily-Marlene Puusepp, harppu Hanna Kinnunen, huilu Dalia Stasevska, Nobu Takizawa ja Silva Koskela, viulu Laura Gustafsson, alttoviulu Ulla Lampela ja Lukas Stasevskij, sello Ville Matveinen, Riikka Miettinen ja Henrik Järvi, piano ti klo Umo Jazz House/ Vapaa pääsy Sibis Jazz Ensembles 1. yhtye: Salla Talvi, laulu Teemu Takanen, saksofoni Benjamin Degen, pasuuna Jarmo Hynninen, kitara Timo Kämäräinen, kitara Markus Niittynen, piano Marko Liski, basso Tommi Rautiainen, rummut Jari Perkiömäki, yhtyeen ohjaus 2. yhtye: Susanna Hietala, laulu Verneri Pohjola, trumpetti Valtteri Pöyhönen, kitara Kari Setälä, piano Aki Rissanen, piano 16 Antti Lötjönen, basso Olavi Louhivuori, rummut Jukka Perko / Teemu Viinikainen, yhtyeen ohjaus ke klo Kampin palvelukeskus/ Vapaa pääsy Anna Vaahtoranta, piano Markus Kaarto, klarinetti Anni Tiainen, alttoviulu Mozart - Franck ke klo Kamarimusiikkisali / Vapaa pääsy Ranskalainen toukokuu Ranskalaisia lauluja ja luvuilta Maarit Hiltunen, Lisbeth Klockars, Marion Melnik ja Meri Siirala, sopraano Melis Jaatinen, mezzosopraano Rolf Broman, Tuomas Lehtinen ja Jussi Ziegler, baritoni Laura Havu, Hanna Kuosmanen, Henna Linko, Hernán Milla, Hanna Mykrä ja Jari Tyni, piano Debussy - Dupare - Dutilleux - Fauré - Gounod - Hahn - Messiaen - Poulenc - Ravel - Saint-Saëns - Satie ke klo Kanneltalo/ Vapaa pääsy Sanna Mansikkaniemi, laulu Kristian Attila, piano Debussy Villa-Lobos - Horovitz ke klo / DocMus Konserttisali /Vapaa pääsy Lotta Emanuelsson, piano Tiina Penttinen, mezzosopraano essi Luttinen, mezzosopraano Berg Schönberg HUOM. Konsertti siirtynyt pidet- täväksi ke klo Umo Jazz House/Vapaa pääsy Sibis Jazz Ensembles 1. yhtye: Joel Terry, huilu, saksofoni Saku Mattila, kitara Antti Kujanpää, piano Viljami Tarvainen, basso Ville Pynssi, rummut Manu Dunkel, saksofoni ja yhtyeen ohjaus 2. yhtye: Ben Degen, pasuuna Verneri Pohjola, trumpetti Antti Kujanpää, piano Ville Pynssi, rummut to klo Kamarimusiikkisali /Vapaa pääsy Paavo Pohjolan ohjaamat kamarimusiikkiyhtyeet esiintyvät Mendelssohn Brahms Bartók - Haydn to klo Wegelius-sali/Vapaa pääsy Hui-Ying Liu-Tawaststjernan piano-oppilaita to klo ½ DocMus Konserttisali ½Vapaa pääsy Elisa Järvi, piano Steinhäuser Scarlatti C.Ph.E. Bach Jyrki Linjama Kraus - Lachenmann to klo Feeniks-klubi K-18, Vapaa pääsy Metal Guild heavy-rockia 70- ja 80-luvuilta Jussi Kontinen, kitara ja laulu Anna Hinkkanen, kitara ja laulu Tuomas Koskipää, basso ja laulu Matias Harju, rummut ja laulu lisäksi vierailevia tähtiä

17 Shrek 3 Jazz-vaikutteista rokkia Lauri Schreck, kitara & laulu Mikko Pellinen, basso Tatu Rönkkö, rummut pe klo Umo Jazz House/ Vapaa pääsy Sibis Jazz Ensembles 1. yhtye: Sampo Hiukkanen, viulu, saksofoni Kasperi Sarikoski, pasuuna Veikki Virkajärvi, kitara Henri Mäntylä, piano Vesa Ojaniemi, basso Jonatan Sarikoski, rummut Ilmari Heikinheimo, rummut Ape Anttila, yhtyeen ohjaus 2. yhtye, vierailevat Tallinnan musiikkiakatemiasta: Liina Saar, laulu Margus Männa, saksofoni Ahto Munak, trumpetti Paul Daniel, kitara Tonu Laikre, piano Henno Kelp, basso Ahto Abner, rummut Raul Sööt, yhtyeen ohjaus la klo Olaus Petrin kirkko (Minervakatu 6) Vapaa pääsy, ohjelma 8/5 euroa Nils Schweckendiekin kuoronjohdon A-tutkintokonsertti Sotilas ja Neitsyt Kamarikuoro Utopia esittää keskiaikaiseen L homme armé -sävelmään perustuvia sekä Neitsyt Maria -aiheisia teoksia Nils Schweckendiekin johdolla. Palestrina - Monteverdi - Ockenhem - Dufay - Obrecht - Josquin - Verdi la klo Konserttisali/Vapaa pääsy Hamsa Juriksen piano-oppilaita: Marko Hilpo, Mihkel Järvi, Jaakko Malmivaara, Elizabete Shirante, Visa Sippola, Daniel Stagno, Tuuli Takkala Bach - Beethoven - Chopin - Franck - Ligeti - Liszt - Morel - Mozart - Skrjabin su klo /Orkesterisoittimet Konserttisali / Vapaa pääsy Vanhan musiikin iltapäivä In Stadio Laboris Tanssi- ja soitinryhmä La Porte du Temps 5 vuotta Keskiajan ja renessanssin tansseja ja musiikkia Italian, Ranskan ja Turun linnan hoveista Vierailevia taiteilijoita sekä Corvus Laurencij -kuoro 17

18 Ylioppilaskunta YO-kunta tiedottaa Taideyliopistojen yhteinen jalkapallorettelö! SAY:n hallituksen kokous Hallitus tapasi ennen kokoustaan Sibelius-Akatemian johtoryhmän. Tapaamisessa keskusteltiin opettajien ja opiskelijoiden sairaspoissaolojen korvausten pelisäännöistä, SYL:n järjestämän yliopistojen vertailututkimuksen tuloksista ja opiskeluoikeuksien yliopistokohtaisuuksista. P-festivaali pyritään ensi vuonna järjestämään siten, että mahdollisilta aikataulutörmäyksiltä opettajien juhlien kanssa vältyttäisiin. T- ja R-talojen opiskelijoita sekä henkilökuntaa yritetään saada lisää mukaan hauskanpitoon. Taideyliopistojen yhteinen vappupiknik Ullanlinnanmäellä Nordenskjöldin patsaalla oli hiljainen kylmän sään takia. Ylioppilaskunta harkitsee ensi vuodeksi suurehkon juhlateltan hankkimista, jotta juhlatunnelma Nordenskjöldillä pysyisi katossa säistä riippumatta. ARS-YO:n jalkapallo-ottelu tulee! Oletko valmis? Sibiksen joukkueeseen kaivataan lisää innokkaita pallonpotkijoita. Turnaus pidetään Finnair Stadionilla, osoitteessa Urheilukatu 1, torstaina kello Ilmoittaudu joukkueeseen oppilaskunnan toimistosihteerille sähköpostitse tai T-talon toimistolla (4.krs). Ehdotuksia hyvinvointiviikon ohjelmaan Hyvinvointiviikko järjestetään syksyllä Jos sinua kiinnostaa tietty terveydenhuollon alue tai liikuntalaji ja haluaisit tietää siitä lisää, lähetä ehdotuksesi osoitteeseen Ylioppilaskunnan toimisto on avoinna pääsääntöisesti Eri osastojen opiskelijat ovat saaneet suorittamistaan pianonsoitto B kursseista eri määriä opintoviikkoja, vaikka opinto-oppaan mukaan kaikki suorittajat saavat 55 ov. Opintoviikkosotkun syitä ja seurauksia purettiin. Hallitus keskusteli myös osastojen kansainvälistä toimintaa tukevien hankkeiden rahoituksesta. Osastonjohtajille on ilmoitettu :n määrärahasta sähköpostitse, ja vain pari osastoa on kehittänyt ideoita. Näille osastoille jaettava rahamäärä tullee olemaan suuri. Kiitokset kaikille wapunjuhlijoille juhlavista ja riemukkaista hetkistä! ma - to klo pe klo osoite: Töölönkatu 28 (4. krs.) Helsinki puhelin (09) , sisäpuhelimella 773 kotisivu: sähköposti (pääsihteeri) (puheenjohtaja) 18

19 Ilmoitustaulu 19

20 Ilmoitustaulu Musiikin lisensiaatti Timo Kiiskisen taiteellisen tohtorintutkinnon julkinen tarkastustilaisuus pidetään lauantaina klo Sibelius-Akatemian urkusalissa. Lausunnon taiteellisesta opin- ja taidonnäytteestä esittää taiteellisia suorituksia arvioivan lautakunnan puolesta puheenjohtaja, dosentti Kati Hämäläinen. Lausunnon kirjallisesta työstä antavat lehtori, musiikin tohtori Peter Peitsalo ja lehtori Juhani Haapasalo. Tilaisuuden valvojana toimii professori Olli Porthan. Veli-Markus Tapion (viola da gam- ba), taiteellisen tohtorintutkinnon julkinen tarkastustilaisuus pidetään Kamarimusiikkisalissa toukokuun 19. päivä klo Tutkinnon aihe: La vera prattica - viola da gamba ja kontrapunktin jälkeisen ajan kontrapunkti. Tarkastelun kohteena erityisesti Johann Sebastian Bachin ja William Lawesin musiikki. Kirjallisen työn aihe: Andrea Antico: Frottole intabulate da sonare organi - Tutkielma ja editio vanhimmasta tunnetusta pai- netusta italialaisesta klaveerimusiikkikokoelmasta Hyvä Sibelius-Akatemian tilojen käyttäjä, Mikäli haluat kesäksi varauksia R- tai T- taloille, ilmoitathan ne mennessä, joko puhelimitse Kari Pitkämäelle tai sähköpostitse Tilat ja turvallisuus 20

SUOMEN ALTTOVIULUSEURAN TIEDOTUSLEHTI MARRASKUU 2010. www.suomenalttoviuluseura.com

SUOMEN ALTTOVIULUSEURAN TIEDOTUSLEHTI MARRASKUU 2010. www.suomenalttoviuluseura.com SUOMEN ALTTOVIULUSEURAN TIEDOTUSLEHTI MARRASKUU 2010 www.suomenalttoviuluseura.com Suomen alttoviuluseuran hallitus 2010, erikoistumisalueet ja yhteystiedot Puheenjohtaja Max Savikangas Nykymusiikin esityskäytännöt,

Lisätiedot

Bassoklubin historiaa

Bassoklubin historiaa Basismi tekee älykkääksi! Bassoklubin historiaa Brnon bassofestivaali Pedagogi Jussi Javas Lahden bassoryhmä Kontra-C Sisällysluettelo Suomen kontrabassoklubi ry:n jäsenlehti 25. vuosikerta. Ensimmäinen

Lisätiedot

www.khmusiikki.fi Keski-Helsingin musiikkiopiston lehti 2011 Kuinka pitkä on hetki?

www.khmusiikki.fi Keski-Helsingin musiikkiopiston lehti 2011 Kuinka pitkä on hetki? www.khmusiikki.fi Trioli Keski-Helsingin musiikkiopiston lehti 2011 Kuinka pitkä on hetki? Minustakin maestro! Antti Hakkarainen Piano soikoon! Vapaan säestyksen aakkoset Käytännöllisyyttä ja toiminnallisuutta

Lisätiedot

Hiippakuntauutiset. helsinki 1/07. Uusi pappisasessori Hannu Vapaavuori: Kirkkomusiikki monipuolisemmaksi! Seurakuntamusiikin monet kasvot

Hiippakuntauutiset. helsinki 1/07. Uusi pappisasessori Hannu Vapaavuori: Kirkkomusiikki monipuolisemmaksi! Seurakuntamusiikin monet kasvot Hiippakuntauutiset helsinki 1/07 1 Uusi pappisasessori Hannu Vapaavuori: Kirkkomusiikki monipuolisemmaksi! Seurakuntamusiikin monet kasvot 2 P IISPAN PIISI Velvollisuudet Martti Ahtisaari puhui Lundissa

Lisätiedot

Sisältö: Pianopedagogit ry:n hallitus 2009. www2.siba.fi /pianopedagogit

Sisältö: Pianopedagogit ry:n hallitus 2009. www2.siba.fi /pianopedagogit Sisältö: Pianopedagogit ry:n hallitus 2009 Puheenjohtajan palsta 3 Tarmo Järvilehto Suomen pianotaiteen grand old man Professori Tapani Valsta kertoo elämästään 4 Minna Kivilä Oppilaana Valstan luokalla

Lisätiedot

Kiltalehti 1/2010. Tietojohtajakilta Man@gerin virallinen uutislehti 1/2010

Kiltalehti 1/2010. Tietojohtajakilta Man@gerin virallinen uutislehti 1/2010 Tietojohtajakilta Man@gerin virallinen uutislehti 1/2010 1 Accenture on Suomen paras työpaikka. 2010 Accenture. All rights reserved. Neljättä kertaa. Arkea huippusuoritusten tekijöille. Jos haluat työn,

Lisätiedot

KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN Suomen kielen ja kulttuurin vaikuttajat maailmalla

KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN Suomen kielen ja kulttuurin vaikuttajat maailmalla KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN Suomen kielen ja kulttuurin vaikuttajat maailmalla Karjalanpaistista kaksoiskonsonanttiin KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN 1 4 Kansainvälisen liikkuvuuden

Lisätiedot

Virren viemä jazz-mies Jukka Perko Keskiaukeama.

Virren viemä jazz-mies Jukka Perko Keskiaukeama. Tuomiokirkko Espoonlahti Leppävaara Olari Tapiola Kauniainen 13 / Virren viemä jazz-mies Jukka Perko Keskiaukeama. Jani Laukkanen Hyvät tavat kunniaan myös nettipalstoilla. Pääkirjoitus ja sivu 3. Earth

Lisätiedot

Tampere-talon. sanomia 2 2014 S. 4 S. 6 S. 8

Tampere-talon. sanomia 2 2014 S. 4 S. 6 S. 8 Tampere-talon sanomia 2 2014 S. 4 S. 6 S. 8 TERVETULOA MUUMIT JA MAJOITUS KESÄKONGRESSIN KESKIÖSSÄ MITOKONDRIOT MAAILMANKUULUT ORKESTERIVIERAILUT JATKUVAT Pääkirjoitus MUUTOKSEN TUULIA TAMPERE-TALOSSA

Lisätiedot

Pallo pysyy Riikan käsissä, s. 4. Marinalla ja Adinalla vain taivas rajana, s.6. Minna säveltää, s.8. Ylioppilasjuhlien. sää, s.8

Pallo pysyy Riikan käsissä, s. 4. Marinalla ja Adinalla vain taivas rajana, s.6. Minna säveltää, s.8. Ylioppilasjuhlien. sää, s.8 Pirkkala Härmälä Hatanpää www.pirkkalainen.com Keskiviikko30.5.2007, nro 22 Pallo pysyy Riikan käsissä, s. 4 Aurinkoista kesää! Marinalla ja Adinalla vain taivas rajana, s.6 Minna säveltää, s.8 Ylioppilasjuhlien

Lisätiedot

Usko on Ullan ja Siirin juttu

Usko on Ullan ja Siirin juttu Tuomiokirkko Espoonlahti Leppävaara Olari Tapiola Kauniainen Seuraavissa seurakuntavaaleissa uurnille pääsevät 16-vuotiaat. Myös ehdokkaiksi toivotaan entistä enemmän nuoria seurakuntalaisia. Sivu 4. Espoon

Lisätiedot

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 ADHD-liiton jäsenlehti Porina-nurkka Porina-projektin kuulumisia s. 8 Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 Erityinen nuori rippikouluun s. 16 s i s ä l l y s Tässä

Lisätiedot

In English, p. 17 19 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI. 3.5.2015 www.lappeenranta.fi. Raatihuone kutsuu kävijöitä

In English, p. 17 19 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI. 3.5.2015 www.lappeenranta.fi. Raatihuone kutsuu kävijöitä LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin 3.5.2015 www.lappeenranta.fi In English, p. 17 19 Raatihuone kutsuu kävijöitä Lappeenrantalaiset ovat teatterikansaa s.

Lisätiedot

POSITIIVISUUDEN ELÄMÄNTYÖPALKINTO ESPOOSEEN

POSITIIVISUUDEN ELÄMÄNTYÖPALKINTO ESPOOSEEN www.jcespoo.fi 2/2007 ENKK TOGETHER WE ARE STRONG! POSITIIVISUUDEN ELÄMÄNTYÖPALKINTO ESPOOSEEN ENKK MUKANA MAASTRICHTISSA & TURKISSA ENKK:N TULOKAS ANU POKKAA PALKINNON PORISSA ENKK:LLA ALUEEN PARAS PUHEENJOHTAJA

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri keskiaukeamalla. Kulttuurin Tuusula KESÄKUU 2010 LOKAKUU 2010

Tapahtumakalenteri keskiaukeamalla. Kulttuurin Tuusula KESÄKUU 2010 LOKAKUU 2010 Tapahtumakalenteri keskiaukeamalla Kulttuurin Tuusula KESÄKUU 2010 LOKAKUU 2010 S I S Ä L LY S P Ä Ä K I R J O I T U S Kuvitus: Markku Haapaniemi 2 Tirlirlei tuskinpa häiritsen! 3 Tulen Taikaan Tuusulassa

Lisätiedot

Hollolassa siunattiin kylvö

Hollolassa siunattiin kylvö Seurakuntalehti jokaiseen kotiin 11/2010 26.5.2010 K Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Kärkölän, Lahden, Nastolan ja Padasjoen seurakunnat HELVI SANTIO Pomona itse Kaikkivaltias Sivu 5 Sururyhmä lapsille

Lisätiedot

Q OSAVUOSIKATSAUS 3. joensuu - bits & pieces 6 Kiteen indiana jones 8 Kampuksen parhaat hengailupaikat 16

Q OSAVUOSIKATSAUS 3. joensuu - bits & pieces 6 Kiteen indiana jones 8 Kampuksen parhaat hengailupaikat 16 Q OSAVUOSIKATSAUS 3 OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 6. VSK NRO 3 SYYSKUU 2008 joensuu - bits & pieces 6 Kiteen indiana jones 8 Kampuksen parhaat hengailupaikat 16 .:Pääkirjoitus:. Kampussaarna Tätä

Lisätiedot

Suomen paras koulumusikaali. Musiikkitalo avasi ovensa. Muka-kuoro matkusti Vilnaan MUSIIKKIKASVATUKSEN AIKAKAUSLEHTI 3/2011

Suomen paras koulumusikaali. Musiikkitalo avasi ovensa. Muka-kuoro matkusti Vilnaan MUSIIKKIKASVATUKSEN AIKAKAUSLEHTI 3/2011 MUSIIKKIKASVATUKSEN AIKAKAUSLEHTI 3/2011 Suomen paras koulumusikaali Musiikkitalo avasi ovensa Muka-kuoro matkusti Vilnaan Koulujen Musiikinopettajat ry Skolornas Musiklärare rf 10 Kurkkaa Stage - musikaalin

Lisätiedot

TANSSIViihde LAVAKAUDEN PÄÄTTÄJÄISET TANSSIRAVINTOLA ON LÄHELLÄ JA LÄHESTYTTÄVISSÄ TANSSIVIIHTEEN SEMINAARISTA MUSIIKKIVÄKI VERKOSTOITUI KELLON YMPÄRI

TANSSIViihde LAVAKAUDEN PÄÄTTÄJÄISET TANSSIRAVINTOLA ON LÄHELLÄ JA LÄHESTYTTÄVISSÄ TANSSIVIIHTEEN SEMINAARISTA MUSIIKKIVÄKI VERKOSTOITUI KELLON YMPÄRI PARITANSSIA LAPSILLE KÄY TANSSIMAAN -PALS- TALLA s. 15 SUURI TANSSIRISTEILY HAUSKANPITOA PARITANSSIN MERKEISSÄ LAIVALLA s. 8 MARCO BJURSTRÖM KOKO SUOMI TANSSII -PALSTALLA s. 14 TANSSIViihde SUOMALAISEN

Lisätiedot

Bottesinijuhlavuosi. ryhmätyön ongelmat. essen in Essen. pilapiirtäjä Karin debyytti

Bottesinijuhlavuosi. ryhmätyön ongelmat. essen in Essen. pilapiirtäjä Karin debyytti Bottesinijuhlavuosi ryhmätyön ongelmat essen in Essen pilapiirtäjä Karin debyytti SUOMEN KONTRABASSOKLUBI RY. Perustettu vuonna 1976 8. Vuosikerta Painosmäärä vuonna 1989 300 kpl Hallitus: Tapio Lydecken

Lisätiedot

KuvAn residenssi. Projisointikurssi18 Jyrki Siukonen taiteilija, kirjailija, Maisterin opinnäytteen tarkastustilaisuus Kuinka tehdä taidetta

KuvAn residenssi. Projisointikurssi18 Jyrki Siukonen taiteilija, kirjailija, Maisterin opinnäytteen tarkastustilaisuus Kuinka tehdä taidetta Kuvalehti nro 2 2013 Eiköhän mun teokset toimi Venetsiassa ihan samalla tavalla kuin muuallakin4 Mitä puut tekevät Miten opiskelijat Venetsiassa?7 voivat vaikuttaa taideyliopiston asioihin?11 Maisterin

Lisätiedot

Roihuvuoren seurakunnan lehti. Kiikari. Syksy. Seurakunta sinua varten. Alexandra Hannola

Roihuvuoren seurakunnan lehti. Kiikari. Syksy. Seurakunta sinua varten. Alexandra Hannola Roihuvuoren seurakunnan lehti Kiikari 2013 Syksy Alexandra Hannola Seurakunta sinua varten 2 Kiikari Timo Pekka Kaskinen Kiikarissa Tervetuloa yhteyteen Kristillisyys on ytimeltään uskoa Jeesukseen ja

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

nro 2 16.4.2012 52. vuosikerta Helsingin Merkonomit ry:n jäsenlehti Syksyllä Kroatiaan! www.helmeri.fi

nro 2 16.4.2012 52. vuosikerta Helsingin Merkonomit ry:n jäsenlehti Syksyllä Kroatiaan! www.helmeri.fi nro 2 16.4.2012 52. vuosikerta Helsingin Merkonomit ry:n jäsenlehti Syksyllä Kroatiaan! www.helmeri.fi nro 2 16.4.2012 ISSN 1236-2514 Aikakauslehtien Liiton jäsenlehti Sisällysluettelo Pääkirjoitus...

Lisätiedot

K u o p i o n j a S i i l i n j ä r v e n e v a n k e l i s l u t e r i l a i s t e n s e u r a k u n t i e n l e h t i

K u o p i o n j a S i i l i n j ä r v e n e v a n k e l i s l u t e r i l a i s t e n s e u r a k u n t i e n l e h t i 19/2009 4.11. K u o p i o n j a S i i l i n j ä r v e n e v a n k e l i s l u t e r i l a i s t e n s e u r a k u n t i e n l e h t i Joonas Vähäsöyrinki Jotain moraalia keskiaukeama Kuopiolaiset vaikuttajat

Lisätiedot

Vätskäri 5/2006. Tässä numerossa mm. - ITIL - mikä se on, mistä se tulee, onko siitä hyötyä? - Tanssia ja tietotekniikkaa

Vätskäri 5/2006. Tässä numerossa mm. - ITIL - mikä se on, mistä se tulee, onko siitä hyötyä? - Tanssia ja tietotekniikkaa Vätskäri 5/2006 Vätskäri on Varsinais-Suomen tietojenkäsittely-yhdistyksen (VSTKY) virallinen jäsenlehti, joka tavoittaa 6 kertaa vuodessa n. 1500 Lounais-Suomen alueella IT-alalla työskentelevää ammattilaista.

Lisätiedot

2/48. Suomessa on paras pysyä terveenä ja nuorena

2/48. Suomessa on paras pysyä terveenä ja nuorena 2/48 17.1.2008 Espoon seurakuntasanomat www.esse.fi Espoonlahti Leppävaara Olari Tapiola Tuomiokirkko Kauniainen Markku Mattila / Kuvakotimaa Se on viimeinen matka Hautajaisissa perhe, sukulaiset ja ystävät

Lisätiedot

Antti Latikka, paralympiauimari Karakalliosta

Antti Latikka, paralympiauimari Karakalliosta Tuomiokirkko Espoonlahti Leppävaara Olari Tapiola Kauniainen Kirkko tekee hyvää duunia, sanoo tyttärensä konfirmaatiomessuun osallistunut, kirkkoon kuulumaton Sami Myyryläinen. Sivu 15. Espoon seurakuntasanomat

Lisätiedot

TIEDOSSA BILETYSTÄ! Hyvää joulua & onnellista uutta vuotta 2006. Nuorisosäätiön asukaslehti 1/2005 2/2005 2/2004 nro 22 23 21

TIEDOSSA BILETYSTÄ! Hyvää joulua & onnellista uutta vuotta 2006. Nuorisosäätiön asukaslehti 1/2005 2/2005 2/2004 nro 22 23 21 Nuorisosäätiön asukaslehti 1/2005 2/2005 2/2004 nro 22 23 21 Asukkaan ABC Kuinka menetellä? Hyvää joulua & onnellista uutta vuotta 2006 Tähtää maratonille! Rapeli-yhteisöstä APUA peliriippuvaisuuteen TIEDOSSA

Lisätiedot

2 /2008. Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. /Kansainvälinen yhteistyö. Kasarminmäellä

2 /2008. Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. /Kansainvälinen yhteistyö. Kasarminmäellä Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 2 /2008 /Kansainvälinen yhteistyö Kasarminmäellä / Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri innoste on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun

Lisätiedot