nro 31 / Sibelius-Akatemia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "nro 31 / 13.5.2005 Sibelius-Akatemia 2004 2005"

Transkriptio

1 nro 31 / Sibelius-Akatemia

2 Sisältö Äänenkuljettaja nro 31/ Äänenkuljettaja on perjantaisin ilmestyvä Sibelius-Akatemian sisäinen tiedotuslehti. Toimitusneuvosto: Gustav Djupsjöbacka, Tuula Linsiö, Matti Perttula, Johanna Lassy ja Matias Harju. 3 Pääkirjoitus 4 Uutisia 12 Keskustelua 13 Talon väkeä 15 Opintoasioita 16 Konsertteja 18 Ylioppilaskunta 19 Ilmoitustaulu 23 Ruokalista 24 Briefly in English Toimitus: Tuulikki Väänänen ja Johanna Lassy Piirrokset: Lassi Rajamaa ISSN Kirjoitusohjeita Kirjoita pelkkää suoraa tekstiä ilman mitään muotoiluja: - ei sisennyksiä - ei alleviivauksia - ei versaaleja (ISOJA KIRJAIMIA) - lihavointia voit käyttää harkiten - erota otsikot ja kappaleet toisistaan välilyönnillä - ei logoja eikä laatikoita tekstin mukana Jos haluat juttuusi logon tai kuvan, lähetä sellainen erikseen tallennettuna tif-muotoon. Tallenna juttusi mieluiten rtf-muotoon. Toki myös docmuoto tai pelkkä sähköpostiviestikin käy. Lähetä juttusi viimeistään tiistaina klo os. 2

3 Pääkirjoitus Taas on aika auringon - ajatuksia ajasta - Sitä jaksamme joka kevät ihmetellä: miten päivä pitenee, miten valoisaa on, miten oikein selvisimmekään taas pimeästä, miten nopeasti toukokuu sitten kuitenkin tuli... Aika juoksee, aika lentää, aika kuluu, aikaa ei ole, aikaa on, aikaa annetaan, aikaa otetaan. Ainoa mitä meillä on, on aika. Mutta siitäkään emme tiedä kuinka paljon sitä on. Siksi se on myös arvokkainta, mitä voimme toisille antaa. Ihmisen sisäisen kellon vieteri löystyy ikääntymisen myötä (aika-ihmisillä!) - pienellä lapsella sisäinen kello tikittää nopeasti ja aika on loppumatonta - kesä mittaamattoman pitkä. Vanhempana, löystyneemmällä vieterillä, aamupäivä on yksi hujaus ja ennen kuin huomaakaan kello on jo neljä... ennen kuin huomaakaan on kesä, ennen kuin huomaakaan on viisikymppinen... Arjessa elämme pilkotun ajan keskellä, siirrymme asiasta, teemasta, ihmisestä toiseen. Pilkkomatonta aikaa tarvitaan ajatteluun, olemiseen, lepoon. Onneksi sitäkin on tulossa. Tervetuloa valo - kesä - loma! Soili Perkiö Lainaus pikku prinssin ja ketun välisestä keskustelusta (Saint-Exupéry: Pikku prinssi ) - menneen ja tulevan side: - Aika, jonka olet tuhlannut ruusullesi, tekee siitä niin tärkeän sinulle. - Aika, jonka olen tuhlannut ruusulleni... pikku prinssi toisti paremmin muistaakseen. - Ihmiset ovat unohtaneet tämän totuuden, sanoi kettu. Mutta älä sinä unohda sitä. Sinun on vastattava aina siitä mitä olet kesyttänyt. Olet vastuussa ruusustasi. - Olen vastuussa ruusustani... pikku prinssi toisti paremmin muistaakseen. 3

4 Uutisia Hallitus päätti toimintojen sijoittumisesta taloihin Sibelius-Akatemian hallitus päätti kokouksessaan eri toimintojen sijoittumisesta Musiikkitaloon sekä R- ja T- taloihin Musiikkitalon valmistumisen jälkeen. Musiikkitalo valmistuu näillä näkymin vuoden 2009 aikana. Aiemmin hallitus oli tehnyt jo päätöksen kirjaston sijoittamisesta Musiikkitaloon ja taloon rakennettavien Sibelius-Akatemian omaan käyttöön tulevien neljän salin käyttötarkoitukset arkkitehtisuunnittelun lähtökohdiksi. Toimintojen sijoituspäätös perustui työelämän kehittämishankkeen 1. vaiheen tulokseen. Alla on hallituksen päätös - ja perustelumuistio kokonaisuudessaan sekä työelämän kehittämishankkeen (Evata-hanke) tuottama esitys toimintojen sijoittumisesta. Tämän lisäksi hallitus päätti täydentää rehtorin vetämää Musiikkitalohankkeen Sibelius-Akatemian osion ohjausryhmää professori Olli Porthanilla. Aineisto löytyy myös Siban kotisivulta osoitteesta niaorkesteri (RSO), mikä varmistaa musiikkitoimintojen tilan ja varusteiden maksimaalisen käytön. Sinfonia-orkestereiden toiminnalliset tarpeet tyydytetään tarkoituksenmukaisella tavalla sekä tarjotaan yleisölle akustisesti korkealaatuiset konserttitilat. Musiikkitalo mahdollistaa Sibelius-Akatemian käytössä olevien akatemian toimitilojen (Pohjoinen Rautatiekatu ja Töölönkatu) kokoamisen kaupunkikampukseksi. Musiikkitalon tavoitteena on myös toimia kansalaisia laajasti palvelevana musiikkikeskuksena, jonka ytimen muodostaa Sibelius-Akatemian kirjasto. Musiikkitalo parantaisi ratkaisevasti hankkeen osapuolten ja Suomen musiikkikulttuurin toimintaedellytyksiä: kysymyksessä on valtakunnallisesti, kansallisesti ja paikallisesti merkittävä kulttuuri- ja koulutushanke, jolla on myös kansainvälistä merkitystä. Ossi Peura Muistio Musiikkitalon suunnittelussa käytetty Sibelius-Akatemian tilaohjelma oli laadittu vuonna Sen oli hyväksynyt rehtorin asettama eri toimintayksiköiden edustajista koostunut talotoimikunta. Hallitus ei ole ennen vuotta 2005 käsitellyt tilaohjelmaa. Toimintojen sijoittuminen M-, R- Ja T-taloihin Taustaa Opetusministeriön päivätyssä Musiikkitalohankkeen perustelumuistiossa todetaan mm. seuraavaa: Musiikkitalohankkeen tarkoituksena on korvata Sibelius-Akatemian väliaikaiset vuokratilat Pitäjänmäellä asianmukaisella toimitilalla, joka sijaitsisi keskustassa Sibelius-Akatemian muiden tilojen läheisyydessä. Hankkeen muita osapuolia ovat Helsingin kaupunginorkesteri (HKO) ja Radion sinfo- 4 Hallitus päätti kokouksessaan Musiikkitalon salien ja muiden salitilojen sekä kirjaston sijoittamisen. Tällä kerralla hallituksen päätettäväksi esitetään päätös Sibelius-Akatemian toimintojen sijoittumisesta M-, R- ja T- taloihin. Esitys on valmisteltu hankkeen koordinaatio- ja ohjausryhmässä. Toimintojen sijoittuminen vaikuttaa 2.vaiheen suunnitteluun, jossa määritellään Musiikkitaloon sijoittuvien toimintojen tilankäytön periaatteet Musiikkitalon luonnossuunnittelua ja tilaohjelman päivittämistä varten.

5 Strategia 2008, rehtorin tavoitteet ja tilat Strategia 2008 ja rehtorin vuodelle 2005 asettamat yhteiset tavoitteet korostavat mm. yhteisöllisyyttä, avautumista ja innovatiivisuutta. Strategian näkökulmasta musiikkitalohanketta voidaan kuvata seuraavasti: Yhteisöllisyys: Tilojen tulee edistää ja tukea sisäistä integraatiota ja kohtaamisia. Avautuminen: Musiikkitalossa tulee näkyä Akatemian laaja-alaisuus osin suorassa kontaktissa yhteiskunnan kanssa. Innovatiivisuus: Tilojen käytön tulee mahdollistaa uusien asioiden toteutuminen. Lisäksi tilojen tulee tietenkin palvella hyvin käyttäjiään, ja niiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon eri toimintojen tarpeet. asetusta kustannusraamista. Tämä merkitsee musiikkitalon suunnitelman kehittämistä siten, että kustannusraamissa pysytään. Suunnittelukokouksissa on todettu, että kustannusten pienentäminen pyritään toteuttamaan toiminnallisen konseptin kärsimättä. Periaatteet sijoittumiselle Integraatio, Akatemian strategian tukeminen - Akatemian sisäistä vuorovaikutusta ja kohtaamista edistetään harkitulla toimintojen sijoituksella eri taloihin - kaikkiin taloihin sijoitetaan vetovoimaisia toimintoja ja myös eri tyyppisiä toimintoja ja tiloja - talot ovat osaamiskeskuksia - toimintojen sijoittamisen perusteena ovat myös yhteystarpeet eri toimintojen välillä Musiikkitalon imago-visio - varmistetaan kaikkien musiikin lajien näkyvyys ja klubitoiminta Musiikkitalossa Toimintojen sijoittuminen M-, R- ja T-taloon Sibelius-Akatemia on käynnistänyt kehittämisprojektin arkkitehtitoimisto Evatan kanssa selvittääkseen miten tilat tulisi järjestää ja miten ne tukisivat parhaiten akatemian taiteellista toimintaa, tutkimusta ja oppimista. Projektin 1. vaihe Tavoitteena oli määritellä ja kuvata Sibelius-Akatemian toimintojen ideaali sijoittuminen eri rakennuksiin perustuen Akatemian strategiaan, yhteystarpeisiin eri toimintojen välillä sekä vuorovaikutukseen Akatemian ja sen asiakkaiden välillä. Musiikkitalon hankesuunnitelman päivittämisen yhteydessä hankkeelle esiteltiin huhtikuussa 2005 uusi kustannusarvio. Tarkistettu kustannusarvio ylittyi n. 7 % tavoitteeksi Olemassa olevat reunaehdot - huomioidaan talojen fyysiset ominaisuudet, vanhojen talojen kunto ja remontti- ikä sekä muutosten kustannukset Käytännöllisyys - toiminnot sijoitetaan huomioiden toimijoiden sujuva ja tarkoituksenmukainen liikennöinti taloissa ja talojen välillä Käyttöaste ja väljyys - toiminnot sijoitetaan niin, että talojen kuormitus ja käyttöaste jakautuu tasaisesti - toiminnoilla on oltava tarkoituksenmukainen tilankäyttö - huomioidaan talojen ja tilojen muuntojoustavuus ja monikäyttöisyys tulevaisuudessa Musiikkiklubi - Musiikkitaloon suunnitellaan klubitoimintaa varten korkealaatuiset esiintymis- ja yleisötilat, joissa äänieristys toteutetaan siten, että sähkösoitinten käyttö on mahdollista 5

6 Uutisia musiikkitalon muita toimintoja häiritsemättä. - yleisölle pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään esteetön kulku katutasolta klubin esitys- ja anniskelutiloihin. - monitoimiratkaisuja ja muita kompromisseja pyritään mahdollisuuksien mukaan välttämään klubitilan toteuttamisessa. kirkkomusiikin opetusta, ja sinne sijoitetaan soittosemi naari- ja tutkintotiloja - taloon sijoitetaan DocMus -yksikön tiloja ja jatkokoulutuksen kohtauspaikka - kieltenopetus keskitetään T-taloon - atk-luokka Toiminnot taloissa Musiikkitalo - sijoittuu toimintoja kaikilta Helsingissä toimivilta osasto ilta - talossa annetaan instrumenttiopetusta (mm. esittävän säveltaiteen koulutusohjelman opetusta), laulunope tusta, säestystä, musiikkikasvatuksen opetusta, nuorisokoulutusta ja jatkokoulutusta - orkesterin- ja kuoronjohdon opetus, musiikinteorian ja historian opetus, musiikkiteknologian opetus, jazzmu siikin opetus ja kansanmusiikin opetus tapahtuvat pää asiallisesti Musiikkitalossa - taloon sijoitetaan runsaasti harjoitusluokkia, studiotiloja, atk-luokka, auditorio, isoja ryhmäopetus- ja seminaarit iloja sekä niihin liittyvää toimintaa - klubitoimintaa - johto Jokaiseen taloon sijoitetaan toimisto- ja neuvottelutiloja sekä palvelupisteet. Yo-kunnan tilat sijoitetaan parhaiten Yo-kunnan toimintaa tukevalla tavalla M-, R- ja T-taloihin. Tarkempi neliösuunnittelu saattaa osin muuttaa tilannetta, mutta pääsääntöisesti sijoittelun pohjana käytetään esitettyä toimintojen sijoittumista taloihin. Hallituksen pitäminen mukana tiloja koskevassa päätöksentekoprosessissa on kolmen yhteisen osapuolen tilasuunnitteluprosessin kannalta erittäin hankalaa. Sen vuoksi jatkossa on tarkoitus, että rehtori tekee tilaohjelmaa koskevat päätökset sen jälkeen kun ohjausryhmä on käsitellyt asiaa. R-talo - sijoitetaan mahdollisimman paljon harjoitustiloja - talossa on ryhmäopetusta, instrumenttiopetusta, ja soittoseminaari- ja tutkintotilaa - vanhan musiikin opetus tapahtuu pääasiassa R-talossa - Koulutuskeskuksen ja Arts Management-koulutuslinjan toimistotilat T-talo - talossa annetaan instrumenttiopetusta, laulumusiikin ja 6

7 7

8 Uutisia Sibelius-Akatemia 125 v vuonna 2007 Rehtori on kutsunut seuraavat henkilöt mukaan toimikuntaan, jonka tehtävänä on suunnitella Sibelius-Akatemian 125-vuotisjuhlallisuuksia vuodelle Toimikunnan jäsenet ovat: Gustav Djupsjöbacka, puheenjohtaja Kristina Lillqvist, sihteeri Atso Almila Esa Helasvuo Matti Hyökki Kristiina Ilmonen Ville Komppa Tuula Linsiö Annika Ollinkari Lassi Rajamaa Martti Rousi Erik T. Tawaststjerna Sibelius-Akatemian tukisäätiön hallitukseen uusia jäseniä Sibelius-Akatemian tukisäätiön hallitus vuosille on valittu. Rehtori on kutsunut hallitukseen seuraavat uudet jäsenet: konsernijohtaja Jukka Alho, pankinjohtaja Sinikka Salo, ja kaupunginjohtaja Eva-Riitta Siitonen. Entisistä jatkavat kansanedustaja Matti Ahde, rehtori Gustav Djupsjöbacka, johtaja Kalevi Kontinen sekä asiamies Lauri Paloheimo puheenjohtajana. Tukisäätiön tehtävänä on Sibelius-Akatemian taloudellinen tukeminen, erityisesti lahjoitusvarojen hankinta ja hoito. Lisäksi tukisäätiö auttaa Sibelius-Akatemiaa sen yhteiskuntasuhteiden hoidossa. Tukisäätiön alaisuudessa toimii 25 yhteiskuntaelämän vaikuttajasta koostuva neuvottelukunta, jonka puheenjohtaja on ministeri Vesa Vainio. Toimikunta on kokoontunut ensimmäiseen, perustavaan kokoukseensa ja jatkaa työtään syksyllä. Juhlavuoteen liittyen akatemiassa on jo aloitettu seuraavat juhlaprojektit; Reijo Pajamon historiikki, joka jatkaa Fabian Dahlströmin historiikkiä vuodesta 1982 ja Tuula Kotilaisen tutkimus nuorisokoulutuksen historiasta. 8

9 Taiteellisen toiminnan innovaatiohankkeiden tuki jaettu Reetaleena Korhola esiintyy Nordischer Klangissa Rehtori varasi tälle vuodelle taiteellisen toiminnan innovaatiohankkeisiin euron erillismääräahan. Sen avulla on tarkoitus tukea uusia sisältöjä ja ilmaisumuotoja kokeilevia taiteellisia hankkeita, osastojen rajoja ylittävää taiteellista yhteistyötä ja projekteja, jotka edistävät vuorovaikutusta ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Hakemuksia tuli yhteensä 31 kpl. Valinnan suoritti työryhmä, johan kuuluivat rehtori Gustav Djupsjöbacka, professori Markus Lehtinen, klarinetisti Kari Kriikku ja opiskelija Kuisma Eskola. Sihteerinä toimi viestintäpäällikkö Tuula Linsiö. Avustuksia myönnettiin seuraaviin hankkeisiin: 1. Työryhmä Ville Matveinen ja Kalle Kuusava: Bernd Alois Zimmermannin kamarimusiikki- ja soolotuotannon esittämiseen poikkitaiteellisena produktiona euroa 2. Työryhmä Marianna Henriksson, Masi Tiitta, Kimmo Modig, Saara Töyrylä: Esitykseen, jossa cembalo, teknologia, tanssi sekä vanha ja uusi musiikki kohtaavat, euroa 3. Meta4 -yhtye ja Ilmiliekki Quartet: Innovatiiviseen yhteistuotantoon esitettäväksi Sibelius-Akatemian festivaalilla kevätkaudella euroa 4. Lauri Schreck & työryhmä: Frank Zappan teoksen Joe s Garage toteuttamiseen poikkitaiteellisena produktiona euroa 5. Työryhmä Ari Poutiainen, Jouko Kyhälä, Max Savikangas: Farther Out -trion uusista teoksista rakentuvan konserttikokonaisuuden tuottamiseen euroa. Popsoul-henkisen, laulaja-lauluntekijän omista sävellyksistä, sanoituksista ja sovituksista koostuvan Avaimet-esikoisalbumin hiljattain julkaissut helsinkiläinen Reetaleena Korhola, 21, edustaa Suomea omalla muusikillaan Nordischer Klang-festivaaleilla Saksan Greiftswaldissa. Reetaleena esiintyy Finnische Popnacht- tapahtumassa, jossa toisena suomalaisesiintyjänä kuullaan Jimi Tenoria. Suurin vuosittainen Skandinavian ulkopuolella järjestettävä pohjoismaista kulttuuria esittelevä festivaali pidetään nyt 14. kerran. Aiempien vuosien suomalaisesiintyjiä ovat olleet muun muassa U-Street Allstars, Lenni-Kalle Taipale Trio ja Johanna Iivanainen, Eino Juhani Rautavaara, Cleaning Women sekä Club for Five. Reetaleena Korhola opiskelee musiikkikasvatuksen osaston toisella vuosikurssilla. Lisätietoja: Liina Rislakki/Universal Music Oy Vattuniemenranta 2 (PL 172) Helsinki, Finland Tel: +358 (0) , Gsm: +358 (0) Fax: +358 (0) Tel (0) tai 0049 (0) / Maaret Jokela Tukea saavilla hankkeilla on mahdollisuus saada esiintymisfoorumi Sibelius-Akatemian ensimmäisillä festivaaleilla

10 Uutisia Musiikillinen matka Euroopan metropoleihin (kuten Lahti) Kolmikantaorkesterin kiertue Wien, Lahti ja Lontoo: mukana 3 musiikkikorkeakoulua; Universitet für Music und darstellende Kunst, Guildhall School of Music and Drama ja Sibelius-Akatemia. Kapellimestarina Sir Colin Davis Lontoo...Welcome to Great-Britain. The weather in London is half-cloudy and the temperature is about nine degrees. The local time is kuulen lentokapteenin sanat jostain horroksen läpi. Lennän vielä viimeisen kaarroksen kilpaa Harry Potterin kanssa ja samassa kone tumpsahtaa Englannin maaperälle. Havahdun kokonaan hereille. Yritän nostaa käsien avulla päätäni takaisin sen omalle paikalleen. Toivottavasti en kuolannut paljon ja nojaillut viereisen businesmiehen olalle koko matkaa, mietin ja nyökkään hymyillen pukumieheen päin. Keräilen tavaroitani ja katselen kuinka uniset orkesterilaiset pakkautuvat koneesta ulos. Tästä se alkaa. Otan viulun ylähyllyltä ja liityn joukkion jatkeeksi. Ensimmäisen kerran näemme kaikki toisemme illalla tervetuloseremoniassa Guildhall Schoolilla. Katselen ympärilleni ja yritän arvailla, ketkä ovat Wienistä, ketkä Lontoosta. Suomalaiset blondit erottuvat helposti joukosta. Aasialaisia näyttää olevan aika paljon, teen huomion, ja siinä samassa meidät jaetaankin sektioittain stemmiksiin. Ja sitten tuli Belinda.. Seuraavat aamupäivät ja illat kuluvatkin stemmaharjoituksissa. Meidät kakkosviulistit ottaa hellään, mutta napakkaan huomaansa Belinda Mcfarlane. Belinda on LSO:n 2. viulun äänenjohtaja. Ihailin koko periodin ajan hänen muusikkouttaan ja uskomatonta pedagogista silmäänsä. Ensimmäisissä stemmiksissä on jäinen ilmapiiri. Kaikki kyräilevät kulmien alta ja ottavat mittaa toisistaan. Sattui myös eräs tapaus; Soitimme Mozartia. Belinda oli juuri 10 sanonut, että tässä kyseisessä kohdassa ei mielellään soiteta vapaakieliä. Paikka otettiin uudestaan. Joku soitti vapaakielen, kuuluu kommentti takapultista. Belinda katsoo puhujaa suoraan silmiin. Could you please tell me the name also? hän vastaa leikillisesti. Täysi hiljaisuus. Eräs istuu koko loppuharjoituksen hiljaa takapenkissä ja puhisee punaisena. Jää sulaa hetkessä ja kyräily alkaa muuttua varovaiseksi hymyilyksi. Belinda tuntee myös musiikin läpikotaisin. Rautaisena 2. viulun ammattilaisena hän vaatii meiltä nimen omaan 2. viululle tärkeitä ominaisuuksia. Lämpimiä G-kielen saundeja, mitä hiljaisempia pianoita ja rytmisiä säestyslinjoja. Ei riitä että soitamme vain oikeat äänet. Olen vaikuttunut. Tästä on helppo lähteä tuttiharjoituksiin! Sir Colin Davis Meitä oli etukäteen peloteltu: Yksikään ryhmä ei osannut koesoitoissa tarpeeksi hyvin stemmojaan. Sir Colin Davis voi heittää koko proggigsesta kesken pihalle, jos nuotteja ei osata. Tällaistakin kuiskailtiin: Se saattaa soitattaa yksinään vaikeita paikkoja koko orkesterin edessä.. Onneksi ensimmäinen tutti-harjoitus osoitti kaikki nämä väittämät vääriksi. Meitä odotti kapellimestarin korokkeella hyväntuulinen, charmantti, valkohapsinen, pilkesilmäinen englantilaisherrasmies. Osasi hän välillä toki ärähtääkin, mutta pääasiassa tunnelma oli lupsakka. Sir Colin kertoili vitsejä ja aina sopivan paikan tullen nauratti naisia. Jokaiselta maalta oli periodiin valittu omat kansallissankarisäveltäjänsä ; MOZART, ELGAR ja tietysti SIBELIUS. Erityisesti Sibelius näytti olevan tärkeä Sir Colinille. Välillä harjoituksissa hän keskeytti kappaleen, piteli sydäntään ja sanoi : too emotional. Sillä hetkellä hän näytti todella vanhalta ja väsyneeltä. En voinut olla ajattelematta, että Sir Colin koki Sibeliuksen 7.ssä jotain suurempaa. Johdatteli meidät jonnekin sinne, mistä musiikki löytyy kuin itsestään. Tunteiden, elämän ja kuoleman äärelle. Mozartissa riittikin sitten kiistaa maallisemmista asioista. Missä kohdassa jousta soitetaan ja kuinka paljon vibratoa käytetään. Kaikkea ei voi musiikissa sopia etukäteen, jou-

11 tui Sir Colin opettamaan wieniläisille. Sellojen äänenjohtaja osoitti mieltään loppuharjoituksen ajan. Englantilaisilla oli ehkä Elgaristaan kaikkein rennoin asenne. Toisaalta tuntui, että ehkä juuri tämä kappale ohjelmistosta (Enigma-variaatiot), sopi kaikkein parhaiten nuorten ihmisten soitettavaksi. Tarpeeksi virtuoottista ja tarpeeksi energistä. Ja tietysti Sir Colin tiesi mitä halusi. Meidän ei tarvinnut kuin seurata perässä. Viikko Lontoossa oli todella tiivis. Hotellin ja koulun väliä. Illalla muutama olut ja pehkuun. Jos en olisi aikaisemmin käynyt Lontoossa, niin olisi jäänyt hiukan harmittamaan, ettei itse kaupungista mitään muuta ehtinyt nähdä kuin koulun, metron, hotellin, lähipubin ja lukemattomia suurlähetystöjä hassuine suurlähettiläineen ja coktailpaloineen. Tässä illassa on taikaa. Kaikki on helppoa. Poissa on Sibeliustalon yhtäkkinen arkuus, poissa Barbican Hallin puuroisuus. Kaikki loksahtaa paikalleen ja yleisö istuu henkeään pidätellen. Nautin soitosta enemmän kuin -, en muista milloin. Posket hehkuvat, on kuuma ja intiimi tunnelma. Elgarin lopussa minua itkettää. Ja Sibeliuksessa, päätösnumerossa, ymmärrän. Tähän Sir Colin Davis on pyrkinyt. Mies jolla on valtava kokemus ja taito. Ja tahto. Hän soittaa meitä niinkuin haluaa. Suuria linjoja, ei tarvittu liikoja puheita ja selityksiä. Tietyt asiat joko ovat tai sitten eivät. Ja tänä iltana ne ovat. Jotain hurjaa ja taianomaista. Yleisö repeää. Koti Suomessa käytiin nukkumassa kaksi päivää ja ulkomaalaiset ystävät näkivät tuulisen Suomenlinnan. Lahdessa soitettiin konsertti täydelle salille. Sibeliuksen loppuessa pulttikaverini katsoi minua hätäisesti ja sanoi: They hated it. Ei ystäväni, vastasin, se on vaan vähän viileämpi tämä suomalaisyleisö.. niinpä. Ja matka jatkui. Wien Satulinnojen, punaisen sametin, kullan ja Sacherkakun kaupunki. Me kosmopoliitit ajelemme paikallisella 3T- ratikalla ympäri kaupunkia ja katselemme toinen toistaan mahtipontisempien rakennusten fasaadeja. Hei tyttäret siellä takana! Tällä pysäkillä kun jäätte pois, niin pääsette MusikVereiniin. Ja niin viimeisen kerran kajahtaa Jupitersinfonian alkusoinnut. Ja me jatkamme iltaa satulinnaan, Rathausiin, juhlavastaanotolle lämpimään yöhön. Syömme ja juomme. Nauramme ja halailemme. Lopuksi pienessä viinihuurussa uskaltaudun itse maestron puheille. My sunshine, hän sanoo ja suutelee minua poskelle. Mitä muuta voi enää satulinnan prinsessa toivoa. Seuraavana iltana lentokoneessa paluumatkalla kertailen matkan saldoa: - muutama uusi kansainvälinen pariskunta - muutama pieni tapaturma - univelkaa miljoona tuntia - taskussa uuden puolalaisen ystävän sähköpostiosoite - kaksi uutta kaupunkia jonne täytyy palata - yksi kapellimestari jonka kanssa oli kunnia soittaa Onneksi en vielä tiedä, että seuraavana aamuna Helsingissä sataa räntää. Anna Tanskanen 11

12 Keskustelua Pysäköinnistä T-talon sisäpihalla Vielä Meta4-kvartetille Kysymys T-talon sisäpihalla autojaan säilyttäville: miksi ihmeessä pysäköitte nurmikolle? Tälläkin hetkellä nurmessa on ainakin yhdet todella rumat renkaanurat, ikään kuin paikalle pysäköineellä olisi ollut tarve paitsi parkkeerata autonsa, myös näyttää maailmalle pois lähtiessään kuinka hienosti hänen kärrynsä kiihtyy. Jälkien edessä on myös pari kaatunutta laudankappaletta, antaen vaikutelman, että nurmikolle pääsemiseksi piti jyrätä muutama betoniporsaan virkaa tekevä kevyempi este. Mitä ihmettä teidän mielessänne oikein liikkuu, kun katsotte voivanne ottaa haltuunne sen vähän vihreän joka jo ennestäänkin karulla sisäpihallamme vielä on nähtävissä? En ole itse automies, mutta minun on pakko ihailla autoilijoiden tervettä itsetuntoa heidän tulkitessaan, että heillä on jonkinlainen liikkuva kotipaikkaoikeus vehkeensä kulloiseenkin sijaintipaikkaan. Olkaa ystävälliset ja pitäkää autonne pois nurmikolta. Marcus Castrén T-talossa työskentelevä Kaikki maisterintutkintoon sisältyvät pakolliset kieliopinnot (toinen kotimainen kieli ja 1 vieras kieli) voi suorittaa tasokokeilla. Tasokokeen voi tehdä yleisinä tenttipäivinä kerran kuussa tai erikseen sovittavana ajankohtana, mikäli opiskelija oleskelee ulkomailla tai on jo työelämässä. Tasokokeisiin valmentavan materiaalin voi ostaa T-talon palvelupisteestä omakustannushintaan. Sibelius-Akatemian kieliopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset valmiudet, että hän pystyy käyttämään kieliä opinnoissaan ja työelämässsä ja siten osaltaan tukea valmistumista. Kieliopintoja kehitetään jatkuvasti, jotta opiskelija voisi suorittaa joustavasti pakolliset kieliopintonsa; esim.kesän 2005 aikana kielten verkkosivuille avataan ruotsin ja englannin kielen oppimateriaalipankit tukemaan omatoimista kielten opiskelua. Vastaan mielelläni kaikkiin kieltenopetusta koskeviin kysymyksiin. Kevätterveisin Rakel Tikkanen kielten vastuulehtori p

13 Talon väkeä Maria Kalaniemestä taiteilijaprofessori Maria Kalaniemi on kansainvälisen huipputason muusikko ja omaleimainen säveltäjä. Hän nousi kansallisen tason huomioon vuonna 1983 voitettuaan ensimmäisen Kultainen Harmonikka -kilpailun Ikaalisissa. Samana vuonna hän aloitti opiskelun Sibelius-Akatemian vastaperustetulla kansanmusiikkiosastolla. Viime kuussa taiteen keskustoimikunta nimitti hänet taiteilijaprofessorin virkaan. Viisivuotinen toimikausi alkaa Taiteen keskustoimikunta tekee nimityksen valtion taidetoimikuntien esittämistä henkilöistä. Tällä hetkellä taiteilijaprofessoreita on yksitoista, joista nyt vapautuvat mm. sellotaiteilija Seppo Kimasen ja säveltäjä Henrik Otto Donnerin professuurit. Taiteilijaprofessorin virkaan nimitettävältä edellytetään, että häntä voidaan aikaisemman toimintansa perusteella pitää erityisen etevänä taiteenharjoittajana. Kalaniemi kertoo nimityksen olevan hänelle iloinen yllätys. Hänen mielestään on hienoa, että professuuri myönnettin taiteilijalle, joka on vielä aktiivisessa luomisvaiheessa. - Toimi ei varsinaisesti velvoita mihinkään erityiseen, mutta se antaa viideksi vuodeksi vapauden tehdä taidetta monipuolisesti. Konsertoin, levytän ja opetan suunnilleen kuten ennenkin. Kun Kalaniemi 1983 haki Sibelius-Akatemiaan, hän ei ollut varma mihin oli pyrkimässä. Hieman virnistellen hän kertoo silloisten klassisten opettajien katselleen kansanmusiikin opiskelijoita oudoksuen. Opiskelijat miettivät alussa itsekin, sopiiko kansanmusiikki Akatemiaan, mutta pelko akateemistumisesta väärällä tavalla on osoittautunut turhaksi. Kalaniemi on toiminut Sibelius-Akatemiassa lehtorina vuodesta 1995 ja tällä hetkellä hän tekee taiteellista tohtorintutkintoa kansanmusiikin osastolla. Maria Kalaniemi Kahdenkymmenen vuoden aikana Kalaniemellä on ollut tilaisuus seurata modernin kansanmusiikin huimaa kehitystä aitiopaikalta. Vuosien varrella opetustraditiot Sibelius- Akatemiassa ovat löytäneet muotonsa. Kalaniemi rakastaa opettamista ja on ollut vahvasti mukana kouluttamassa uutta muusikkosukupolvea. - Opettajana olen saanut kokea upeita hetkiä. Minulla on mahdollisuus ehdottaa opiskelijoille uusia ideoita ja yhdistelmiä, jotka aikoinaan eivät olisi tulleet mieleenkään. Kalaniemen sukupolvea pidetään suomalaisen modernin kansanmusiikin pioneereina. -Jos kansanmusiikin osastoa ei olisi 80-luvulla perustettu, ei Suomessa olisi näin rikasta ja monipuolista musiikkitarjontaa. Vanhoja instrumentteja on herätetty henkiin ja niitä 13

14 käytetään uusissa yhteyksissä. Arkaaisuus ja avantgarde eivät sulje toisiaan pois. Mielestäni parinkymmenen vuoden aikana on syntynyt aivan uusi musiikinlaji, joka jatkaa kasvamistaan ja rönsyilee koko ajan. Kansanmusiikin suosio on nousussa. Levyt eivät kuitenkaan muutamaa poikkeusta lukuunottamatta myy kovinkaan paljon. Kalaniemi ei osaa sanoa tälle suoraa syytä, mutta epäilee että taustalla on koulutuksen puutetta peruskoulutasolla ja ehkä jopa vanhanaikaisuuden häpeämistä. Hänen haaveenaan on toimia linkkinä siten, että kansanmusiikkiyhtyeitä saataisiin suuren yleisön tietoisuuteen. - Ihmiset eivät ole ymmärtäneet kansanmusiikin valtavaa potentiaalia. Kun käy konsertissa tai kuuntelee levyn, innostus kuitenkin kasvaa heti. Ehkäpä Arts Management osaston pitäisi tutkia asiaa ja tarttua toimeen, Kalaniemi heittää haasteen. Kalaniemi kasvoi perheessä, jossa musiikkiharrastusta arvostettiin. 12-vuotiaana hän aloitti opintonsa Espoon musiikkiopistossa Matti Rantasen ja Heidi Velamon johdolla. Velamo johdatti hänet erilaisiin kansanmusiikkiryhmiin ja innostus syntyi. - On harhaluulo, että kansanmuusikkous voitaisiin omaksua vain perintönä vanhemmilta ja isovanhemmilta. Estetiikan voi oppia myöhäänkin. Se oli itselleni kuin musiikillisen äidinkielen löytäminen. Muusikkona Maria Kalaniemen on kuuluisa tavastaan käyttää musiikissaan harmonikan ns. melodiabasso-versiota. Tämä malli ja sen vaatima soittotekniikka ei ole aiemmin ollut harmonikan soittajilla laajalti käytössä taidemusiikin ulkopuolella, ja Kalaniemi nousikin muutamassa vuodessa harmonikan maailmassa lähes sensaatiomaiseen asemaan. Melodiabassoharmonikalla vasen käsi voi sointujen lisäksi soittaa myös yksittäisiä ääniä. Tämä lisää ilmaisun vapautta. Kalaniemi toteaa tyytyväisenä, että harmonikkamusiikin spektri on laajentunut 1980-luvulta huomattavasti. Esimerkiksi Matti Rantanen, Kimmo Pohjonen ja Veli Kujala ovat tehneet instrumentin monipuolisuutta tunnetuksi. Nykyään harmonikalla soitetaan klassisen ja kansanmusiikin lisäksi myös jazzia. - Vanhoilla mestareilla ei ollut mahdollisuutta opiskella harmonikansoittoa korkeakoulutasolla. Nykyään ollaan avarakatseisempia ja instrumentin ilmaisuvoimaa on helpompi kehittää. Harmonikan lisäksi Kalaniemi soittaa viulua ja kanteletta. Hän kertoo käyvänsä konserteissa ja kuuntelevansa paljon kaikenlaista musiikkia. Avain jaksamiseen on työn monipuolisuus ja viihtyisä työympäristö. Kalaniemi toivoo, että osastojen välinen ajatustenvaihto ja yhteistyö lisääntyisi. - Uupumista ja kyynistymistä vastaan on taisteltava. Olisi hyvä, jos Sibelius-Akatemian opettajille olisi tarjolla enemmän virkistystoimintaa. Teksti ja kuva: Kuisma Eskola 14

15 Opintoasioita T-talon palvelupiste tiedottaa Pianopedagogiikkaa ensi syksynä Kevään ja kesän viimeiset tentit järjestetään seuraavina päivinä: la pe pe 5.8. Kaikkiin tentteihin ilmoittaudutaan palauttamalla ruskea tenttikuori T-talon palvelupisteeseen viimeistään ke Opiskelijoiden tulisi huomioida seuraavat jo tiedossa olevat pianopedagogiikan luento- ja opetusharjoitteluajat ensi syksyn muita aikatauluja suunnitellessaan: Pianopedagogiikka 1 Luento keskiviikkoisin klo , T-313 Opetusharjoittelu välisenä aikana Opettaja: Eeva Sarmanto-Neuvonen Palvelupiste on suljettuna keskiviikkona Pianopedagogiikka 2 Luento tiistaisin klo , T-313 Opetusharjoittelu välisenä aikana Opettaja: Eeva Sarmanto-Neuvonen ) Pianopedagogiikka 2 Luento torstaisin klo 12-14, T-313 Opetusharjoittelu ennen ja jälkeen luennon Opettaja: Mervi Kianto Pianopedagogiikka 3 Maanantaisin klo 12-14, T- 313 Opettaja: Mervi Kianto p Kaikkien ESKO:n opiskelijoiden 2. pedagogiikkaan kuuluva yleispedagoginen luentosarja järjestetään syksyllä maanantai-iltaisin ja keväällä tiistai-iltaisin. Tarkat päivämäärät syksyn Äänenkuljettajassa. 15

16 Konsertteja ma klo 19 Temppeliaukion kirkko / Vapaa pääsy Norjan 100-vuotisjuhla Sibelius-Akatemian Sinfonietta joht. Rolf Gupta Öistein Birkeland, sello Grieg Wallin Sibelius Konsertti toteutetaan yhteistyössä Norjan suurlähetystön kanssa ti klo Kansallisoopperan aula/ Vapaa pääsy Mirka Arola, laulu Collin Hansen, piano Mozart Rossini Wolf - Sibelius ti klo Kamarimusiikkisali / Vapaa pääsy Ranskalainen toukokuu Debussyn ja Ravelin sonaatteja Lily-Marlene Puusepp, harppu Hanna Kinnunen, huilu Dalia Stasevska, Nobu Takizawa ja Silva Koskela, viulu Laura Gustafsson, alttoviulu Ulla Lampela ja Lukas Stasevskij, sello Ville Matveinen, Riikka Miettinen ja Henrik Järvi, piano ti klo Umo Jazz House/ Vapaa pääsy Sibis Jazz Ensembles 1. yhtye: Salla Talvi, laulu Teemu Takanen, saksofoni Benjamin Degen, pasuuna Jarmo Hynninen, kitara Timo Kämäräinen, kitara Markus Niittynen, piano Marko Liski, basso Tommi Rautiainen, rummut Jari Perkiömäki, yhtyeen ohjaus 2. yhtye: Susanna Hietala, laulu Verneri Pohjola, trumpetti Valtteri Pöyhönen, kitara Kari Setälä, piano Aki Rissanen, piano 16 Antti Lötjönen, basso Olavi Louhivuori, rummut Jukka Perko / Teemu Viinikainen, yhtyeen ohjaus ke klo Kampin palvelukeskus/ Vapaa pääsy Anna Vaahtoranta, piano Markus Kaarto, klarinetti Anni Tiainen, alttoviulu Mozart - Franck ke klo Kamarimusiikkisali / Vapaa pääsy Ranskalainen toukokuu Ranskalaisia lauluja ja luvuilta Maarit Hiltunen, Lisbeth Klockars, Marion Melnik ja Meri Siirala, sopraano Melis Jaatinen, mezzosopraano Rolf Broman, Tuomas Lehtinen ja Jussi Ziegler, baritoni Laura Havu, Hanna Kuosmanen, Henna Linko, Hernán Milla, Hanna Mykrä ja Jari Tyni, piano Debussy - Dupare - Dutilleux - Fauré - Gounod - Hahn - Messiaen - Poulenc - Ravel - Saint-Saëns - Satie ke klo Kanneltalo/ Vapaa pääsy Sanna Mansikkaniemi, laulu Kristian Attila, piano Debussy Villa-Lobos - Horovitz ke klo / DocMus Konserttisali /Vapaa pääsy Lotta Emanuelsson, piano Tiina Penttinen, mezzosopraano essi Luttinen, mezzosopraano Berg Schönberg HUOM. Konsertti siirtynyt pidet- täväksi ke klo Umo Jazz House/Vapaa pääsy Sibis Jazz Ensembles 1. yhtye: Joel Terry, huilu, saksofoni Saku Mattila, kitara Antti Kujanpää, piano Viljami Tarvainen, basso Ville Pynssi, rummut Manu Dunkel, saksofoni ja yhtyeen ohjaus 2. yhtye: Ben Degen, pasuuna Verneri Pohjola, trumpetti Antti Kujanpää, piano Ville Pynssi, rummut to klo Kamarimusiikkisali /Vapaa pääsy Paavo Pohjolan ohjaamat kamarimusiikkiyhtyeet esiintyvät Mendelssohn Brahms Bartók - Haydn to klo Wegelius-sali/Vapaa pääsy Hui-Ying Liu-Tawaststjernan piano-oppilaita to klo ½ DocMus Konserttisali ½Vapaa pääsy Elisa Järvi, piano Steinhäuser Scarlatti C.Ph.E. Bach Jyrki Linjama Kraus - Lachenmann to klo Feeniks-klubi K-18, Vapaa pääsy Metal Guild heavy-rockia 70- ja 80-luvuilta Jussi Kontinen, kitara ja laulu Anna Hinkkanen, kitara ja laulu Tuomas Koskipää, basso ja laulu Matias Harju, rummut ja laulu lisäksi vierailevia tähtiä

17 Shrek 3 Jazz-vaikutteista rokkia Lauri Schreck, kitara & laulu Mikko Pellinen, basso Tatu Rönkkö, rummut pe klo Umo Jazz House/ Vapaa pääsy Sibis Jazz Ensembles 1. yhtye: Sampo Hiukkanen, viulu, saksofoni Kasperi Sarikoski, pasuuna Veikki Virkajärvi, kitara Henri Mäntylä, piano Vesa Ojaniemi, basso Jonatan Sarikoski, rummut Ilmari Heikinheimo, rummut Ape Anttila, yhtyeen ohjaus 2. yhtye, vierailevat Tallinnan musiikkiakatemiasta: Liina Saar, laulu Margus Männa, saksofoni Ahto Munak, trumpetti Paul Daniel, kitara Tonu Laikre, piano Henno Kelp, basso Ahto Abner, rummut Raul Sööt, yhtyeen ohjaus la klo Olaus Petrin kirkko (Minervakatu 6) Vapaa pääsy, ohjelma 8/5 euroa Nils Schweckendiekin kuoronjohdon A-tutkintokonsertti Sotilas ja Neitsyt Kamarikuoro Utopia esittää keskiaikaiseen L homme armé -sävelmään perustuvia sekä Neitsyt Maria -aiheisia teoksia Nils Schweckendiekin johdolla. Palestrina - Monteverdi - Ockenhem - Dufay - Obrecht - Josquin - Verdi la klo Konserttisali/Vapaa pääsy Hamsa Juriksen piano-oppilaita: Marko Hilpo, Mihkel Järvi, Jaakko Malmivaara, Elizabete Shirante, Visa Sippola, Daniel Stagno, Tuuli Takkala Bach - Beethoven - Chopin - Franck - Ligeti - Liszt - Morel - Mozart - Skrjabin su klo /Orkesterisoittimet Konserttisali / Vapaa pääsy Vanhan musiikin iltapäivä In Stadio Laboris Tanssi- ja soitinryhmä La Porte du Temps 5 vuotta Keskiajan ja renessanssin tansseja ja musiikkia Italian, Ranskan ja Turun linnan hoveista Vierailevia taiteilijoita sekä Corvus Laurencij -kuoro 17

18 Ylioppilaskunta YO-kunta tiedottaa Taideyliopistojen yhteinen jalkapallorettelö! SAY:n hallituksen kokous Hallitus tapasi ennen kokoustaan Sibelius-Akatemian johtoryhmän. Tapaamisessa keskusteltiin opettajien ja opiskelijoiden sairaspoissaolojen korvausten pelisäännöistä, SYL:n järjestämän yliopistojen vertailututkimuksen tuloksista ja opiskeluoikeuksien yliopistokohtaisuuksista. P-festivaali pyritään ensi vuonna järjestämään siten, että mahdollisilta aikataulutörmäyksiltä opettajien juhlien kanssa vältyttäisiin. T- ja R-talojen opiskelijoita sekä henkilökuntaa yritetään saada lisää mukaan hauskanpitoon. Taideyliopistojen yhteinen vappupiknik Ullanlinnanmäellä Nordenskjöldin patsaalla oli hiljainen kylmän sään takia. Ylioppilaskunta harkitsee ensi vuodeksi suurehkon juhlateltan hankkimista, jotta juhlatunnelma Nordenskjöldillä pysyisi katossa säistä riippumatta. ARS-YO:n jalkapallo-ottelu tulee! Oletko valmis? Sibiksen joukkueeseen kaivataan lisää innokkaita pallonpotkijoita. Turnaus pidetään Finnair Stadionilla, osoitteessa Urheilukatu 1, torstaina kello Ilmoittaudu joukkueeseen oppilaskunnan toimistosihteerille sähköpostitse tai T-talon toimistolla (4.krs). Ehdotuksia hyvinvointiviikon ohjelmaan Hyvinvointiviikko järjestetään syksyllä Jos sinua kiinnostaa tietty terveydenhuollon alue tai liikuntalaji ja haluaisit tietää siitä lisää, lähetä ehdotuksesi osoitteeseen Ylioppilaskunnan toimisto on avoinna pääsääntöisesti Eri osastojen opiskelijat ovat saaneet suorittamistaan pianonsoitto B kursseista eri määriä opintoviikkoja, vaikka opinto-oppaan mukaan kaikki suorittajat saavat 55 ov. Opintoviikkosotkun syitä ja seurauksia purettiin. Hallitus keskusteli myös osastojen kansainvälistä toimintaa tukevien hankkeiden rahoituksesta. Osastonjohtajille on ilmoitettu :n määrärahasta sähköpostitse, ja vain pari osastoa on kehittänyt ideoita. Näille osastoille jaettava rahamäärä tullee olemaan suuri. Kiitokset kaikille wapunjuhlijoille juhlavista ja riemukkaista hetkistä! ma - to klo pe klo osoite: Töölönkatu 28 (4. krs.) Helsinki puhelin (09) , sisäpuhelimella 773 kotisivu: sähköposti (pääsihteeri) (puheenjohtaja) 18

19 Ilmoitustaulu 19

20 Ilmoitustaulu Musiikin lisensiaatti Timo Kiiskisen taiteellisen tohtorintutkinnon julkinen tarkastustilaisuus pidetään lauantaina klo Sibelius-Akatemian urkusalissa. Lausunnon taiteellisesta opin- ja taidonnäytteestä esittää taiteellisia suorituksia arvioivan lautakunnan puolesta puheenjohtaja, dosentti Kati Hämäläinen. Lausunnon kirjallisesta työstä antavat lehtori, musiikin tohtori Peter Peitsalo ja lehtori Juhani Haapasalo. Tilaisuuden valvojana toimii professori Olli Porthan. Veli-Markus Tapion (viola da gam- ba), taiteellisen tohtorintutkinnon julkinen tarkastustilaisuus pidetään Kamarimusiikkisalissa toukokuun 19. päivä klo Tutkinnon aihe: La vera prattica - viola da gamba ja kontrapunktin jälkeisen ajan kontrapunkti. Tarkastelun kohteena erityisesti Johann Sebastian Bachin ja William Lawesin musiikki. Kirjallisen työn aihe: Andrea Antico: Frottole intabulate da sonare organi - Tutkielma ja editio vanhimmasta tunnetusta pai- netusta italialaisesta klaveerimusiikkikokoelmasta Hyvä Sibelius-Akatemian tilojen käyttäjä, Mikäli haluat kesäksi varauksia R- tai T- taloille, ilmoitathan ne mennessä, joko puhelimitse Kari Pitkämäelle tai sähköpostitse Tilat ja turvallisuus 20

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa

Lisätiedot

YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA

YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA Soiton/laulunopiskelu konservatoriossa on tavoitteellinen harrastus, joka vaatii tunneilla käymisen lisäksi sitoutumisen säännölliseen kotiharjoitteluun. Oppilaan viikoittainen

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Musiikkikasvatuksen koulutus Vuosikurssit 1. ja 2. Kotkantien toimipiste. Huom! Kaikille opintojaksoille tulee ilmoittautua web-oodissa.

Musiikkikasvatuksen koulutus Vuosikurssit 1. ja 2. Kotkantien toimipiste. Huom! Kaikille opintojaksoille tulee ilmoittautua web-oodissa. 1 Musiikkikasvatuksen koulutus 2012-2013 Vuosikurssit 1. ja 2. Kotkantien toimipiste Huom! Kaikille opintojaksoille tulee ilmoittautua web-oodissa. Tarkista aikataulu AINA ennen opetuksen alkua.. Opetusperiodit

Lisätiedot

CCI-sanomat 5 19.8.2014

CCI-sanomat 5 19.8.2014 Kyösti Meriläinen Aihe: VL: CCI-sanomat 4 / 28.7.2013 CCI-sanomat 5 19.8.2014 CCI-sanomat uudistuu Turun tuomiokirkon poika- ja koulutuskuoro Turun konservatorion poikakuoromuskari CCI-sanomissa tiedotetaan

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON Hakuaika Perusopetukseen Ilmoittautuminen testeihin 9.4. 13.5.2011 Testipäivät Keskustassa ma ke 30.5. 1.6.2011 Veikkolassa to 26.5.2011 Hakuaika Avoimelle osastolle 9.4.

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Kallion musiikkikoulu 2014-2015

Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Opetusta kaiken ikäisille ja tasoisille aloittelijoista edistyneisiin soittajiin. Kallion musiikkikoulu Kallion bändikoulu Musiikkileikkikoulu Pikkukarhu Kallion musiikkikoulu,

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO 13+ RTF Report - luotu 27.05.2015 15:22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet final 13+ 73 40 23 Yhteensä 73 40 23 Perustiedot 1. Ikäni on (39) Ikäni on 2. Olen ollut oppilaana (36) Olen ollut oppilaana

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Musiikkikasvatuksen perusteet / Muko (Musiikinteorian perusteet) /

Musiikkikasvatuksen perusteet / Muko (Musiikinteorian perusteet) / Muko syksy 2013 OPS 2013 1. VUOSIKURSSIN OPETUS (2013-14) 405018Y Opintoihin orientoituminen OK 900070Y Tieteellinen viestintä OK Oodissa 900075Y Puheviestintä OK Oodissa 901001Y Toinen kotimainen kieli

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri ja uutisia kotisivuillamme: www.helsinginseurakunnat.fi/kannelmaki

Tapahtumakalenteri ja uutisia kotisivuillamme: www.helsinginseurakunnat.fi/kannelmaki 1 Sisällysluettelo Suvivirsi...3 Seurakunta verkossa.4 Tervetuloa kirkkoon jumalanpalvelukset.5 Retkiä, seuraa, soppaa.6 Konsertteja.8 Lasten kesäkurssit ja retki..12 Apua ja tukea elämään...12 Anna palautetta

Lisätiedot

Galleria. Foto 2016 Olli Sulin. Foto 2016 Olli Sulin. Korpo Sea Jazz 2016 taiteellinen johtaja Mikko Pellinen bassossa. Foto 2016 Olli Sulin

Galleria. Foto 2016 Olli Sulin. Foto 2016 Olli Sulin. Korpo Sea Jazz 2016 taiteellinen johtaja Mikko Pellinen bassossa. Foto 2016 Olli Sulin Galleria Teemu Viinikainen Puheenjohtaja Bosse kiittää Korpo Sea Jazz 2016 taiteellista johtajaa Mikko Pellistä hyvin Puheenjohtaja ja Mikko Gunu Karjalainen, vuoden 2017 taiteellinen johtaja Unio Ensemble

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Valintakoekuvaus, YAMK Musiikki 2016

Valintakoekuvaus, YAMK Musiikki 2016 Valintakoekuvaus, YAMK Musiikki 2016 Valintakoe järjestetään 7.-9.6.2016. Valintakokeessa on kolme osaa: 1. Opinnäytetyön alustava suunnitelma 2. Haastattelu 3. Musiikillinen työnäyte. Valintakokeeseen

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto. Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä. Ilmoittautuminen

Kirkkonummen musiikkiopisto. Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä. Ilmoittautuminen HakuTIEDOTE 2009 Kirkkonummen musiikkiopisto Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille.

Lisätiedot

Huhtikuun tiedotteet. Tervetuloa!

Huhtikuun tiedotteet. Tervetuloa! TIEDOTE 04/2015 Huhtikuun tiedotteet Oppilaat viettävät koulussa pääsiäisjuhlaa kiirastorstaina 2.4.2015. Koulu alkaa työjärjestyksen mukaisesti ja päättyy kaikilla luokilla ruokailuun. Kevään vanhempainiltoja:

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013 5.4.2013 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Lintulammentie 1 L Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS

Lisätiedot

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma NALLE PUH Olipa kerran Nalle Puh. Nalle Puh lähti tapaamaan veljeään. Nalle Puh ja hänen veljensä nauroi itse keksimäänsä vitsiä. Se oli kuka on Nalle Puhin veli. Vastaus oli puhveli. Sitten he söivät

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO

MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO Tule oppilaaksi yhteen Suomen suurimmista musiikkiopistoista! Vantaan musiikkiopisto on Vantaan kaupungin oma oppilaitos, jossa

Lisätiedot

Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari

Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari Opetushallitus 15.1.2016 Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki KIIKARISSA KIINA JA JAPANI 9:30 Seminaarin avaus Eira Kasper, Vaskivuoren

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö TAIDEYLIOPISTO Sibelius- Akatemian ohjesääntö Käsittely 1. TaiY- johtosääntötoimikunta 10.8.2012 2. Sibelius- Akatemian johtoryhmä 15.1.2013 3. SibAn osastoneuvostot 2013 4. Akateeminen neuvosto 5.2.2013

Lisätiedot

Paritreenejä. Lausetyypit

Paritreenejä. Lausetyypit Paritreenejä Lausetyypit Keskustele parin kanssa, kysy parilta! Omasta mielestäni olen Minun perhe on Minun suku on Minun äiti on Minun isä on Minun koti on Minun lempiruoka on Minun suosikkilaulaja on

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Lokakuu-Marraskuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

Musiikkikasvatuksen perusteet / Muko (Musiikinteorian perusteet) /

Musiikkikasvatuksen perusteet / Muko (Musiikinteorian perusteet) / Muko syksy 2013 OPS 2013 1. VUOSIKURSSIN OPETUS (2013-14) 405018Y Opintoihin orientoituminen OK 900070Y Tieteellinen viestintä OK Oodissa 900075Y Puheviestintä OK Oodissa 901001Y Toinen kotimainen kieli

Lisätiedot

Musiikkipedagogi. Musiikkipedagogi

Musiikkipedagogi. Musiikkipedagogi Musiikkipedagogi Musiikkipedagogi Tavoitteena on valmistaa musiikkialan eri tehtäviin aloite- ja yhteistyökykyisiä, laaja-alaisesti taiteita arvostavia ja persoonallisia musiikkipedagogeja. Tutkinto antaa

Lisätiedot

SEASON CLOSING RACE Tulokset

SEASON CLOSING RACE Tulokset SEASON CLOSING RACE Tulokset 17.-18.3.2007 Lauantai Iso rata 100 m M45 YLI-OJANPERÄ, Mikko 11,69 C-pojat YLI-OJANPERÄ, Matti SU 12,28 E D-pojat JÄÄSKELÄINEN, Eero SU 12,68 E ITKONEN, Petri SU 13,04 E PELTONIEMI,

Lisätiedot

Jurvan Metsästysseura ry Ilma-asehalli, Salontie 20

Jurvan Metsästysseura ry Ilma-asehalli, Salontie 20 POHJANMAAN III KULTAHIPPUKARSINNAT JA Y/N SARJOJEN AVOIN ILMA-ASEKILPAILU Tulokset ilmapistooli: IT 8 1 Tuomas Olli LappA 95 + 96 = 191 2 Aleksi Heinonen LappA 93 + 90 = 183 3 Topias Teikari IU 82 + 81

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

HAHMONTUNNISTUKSEN PERUSTEET

HAHMONTUNNISTUKSEN PERUSTEET HAHMONTUNNISTUKSEN PERUSTEET T-61.3020, 4 op., Kevät 2008 Luennot: Laskuharjoitukset: Harjoitustyö: Erkki Oja Elia Liiitiäinen Elia Liitiäinen TKK, Tietojenkäsittelytieteen laitos 1 FOREIGN STUDENTS Lectures

Lisätiedot

KANGASALAN SOITTOKUNTA R.Y:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

KANGASALAN SOITTOKUNTA R.Y:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 KANGASALAN SOITTOKUNTA R.Y:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 TOIMINTA Soittokunnan kevätmatinea pidettiin 12.4.2015 Kangasalan Pirtillä. Kapellimestarina toimi Raimo Hilden Valkeakoski-Opiston Kangasalan

Lisätiedot

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kauden paras Sukunimi Etunimi Seura Synt.aika Paikkakunta 1 Nieminen Tuomas SU 160981 10,00 Seinäjoki 14.12.06 2 Kiiskinen Pertti OuTa 181073 10,30 Seinäjoki 14.12.06

Lisätiedot

Ruokalista. Solliden - Malmenin asunnot Mitt hjärta Bergslagssjukhuset Tilaa kasvisruoka viimeistään edellisenä päivänä 0223-445 53

Ruokalista. Solliden - Malmenin asunnot Mitt hjärta Bergslagssjukhuset Tilaa kasvisruoka viimeistään edellisenä päivänä 0223-445 53 Mitt hjärta Bergslagssjukhuset Viikko 53 1. 3.1. Porsaanfilee, rosépippurikastike, lohkoperunat Marenkiherkku Kasvisleike, rosépippurikastike, lohkoperunat Janssoninkiusaus Porsaankyljykset uunissa, perunat

Lisätiedot

VANHAINKOTIEN RUOKASALIT

VANHAINKOTIEN RUOKASALIT VK 22 25.5. 26.5. 27.5. 28.5. 29.5. Hedelmäinen broilerikastike M riisi Pyttipannu Aasialainen kalaäyriäiskeitto Carbonarakastike V ja pasta Jauhelihakebakot L cheddarjuustokastike ja lohkoperunat Pehmeä

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 98 99 100 98 99 98 592 2. Jaakko Björkbacka KarMAS 95 97 97 97 97 93 576 3. Markku Niemi AlavA 95 92 95 92 96 96 566 4. Veli Ylinen AlavA 91 96 92 96

Lisätiedot

Suomi 2A. Tiistai

Suomi 2A. Tiistai Suomi 2A Tiistai 14.2.2017 Tänään Sanatyypit Mennään! Rektio (verbi + sana) Mutta ensin Kotitehtävät: imperfekti, pikkusanat, matkailusanat, sanatyypit:kysymyksiä? Infoa Info: Suomi 2B Suomi 2B 28.2.-6.4.2017

Lisätiedot

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION 18. elokuuta kello 14.30 Hki- Vantaan kentällä alkoi tämän vuotinen Twinning vierailumme kaksoiskamariimme Stadeen. Lento lähti 17.30, mutta puheenjohtajamme Jarno

Lisätiedot

Konserttikalenteri 2013 (päivitetty 5.11.2013)

Konserttikalenteri 2013 (päivitetty 5.11.2013) kalenteri 2013 (päivitetty 5.11.2013) Menneet tapahtumat W.A. Mozart: Requiem pe 1.11.2013 19 la 2.11.2013 15 Loviisan kirkko Anu Komsi, sopraano, Tuija Knihtilä, altto, Jorma Silvasti, tenori, Jyrki Korhonen,

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA 2015

PÄÄSYKOEOHJEITA 2015 1 / 7 Sisällys YLEISTÄ... 1 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 1 KLASSINEN MUSIIKKI PIANO... 2 Vuonna 2006 JA SEN JÄLKEEN SYNTYNEET... 2 PIANO... 2 Vuonna 2005 JA TÄTÄ AIEMMIN SYNTYNEET... 2 LAULU... 3 URUT (KIRKKOURUT)...

Lisätiedot

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info Toimisto: Avoinna ke - to klo 10 12, puh. 6822 233 Työntekijät: Jukka Nieminen, pastori, puh. 0400 920 363 s-posti: jukka.nieminen@saalem.net Jukka talvilomalla 16. 24.2. Reijo Vierula, pastori, puh. 045

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Klassinen kuoro. Suomalainen Kevät. Imatra 17.4.2010 klo 16, Vuoksenniska Kolmen ristin kirkko,

Etelä-Karjalan Klassinen kuoro. Suomalainen Kevät. Imatra 17.4.2010 klo 16, Vuoksenniska Kolmen ristin kirkko, Etelä-Karjalan Klassinen kuoro Suomalainen Kevät Imatra 17.4.2010 klo 16, Vuoksenniska Kolmen ristin kirkko, Lappeenranta 18.4.2010 klo 16, Lappeenrannan Musiikkiopiston Helkiö-sali Ohjelma Jaakko Mäntyjärvi

Lisätiedot

SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI

SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA17.11.2016 TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI TIMO KLEMETTINEN, TOIMINNANJOHTAJA MUSIIKKIOPPILAITOSTEN TOIMIPISTEET JA SIVUTOIMIPISTEET Jäsenoppilaitoksia 96 Valtionosuutta saavia

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7

PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7 PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7 Sisällys YLEISTÄ... 2 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 2 KLASSINEN MUSIIKKI... 2 PIANO... 2 LAULU... 3 URUT (KIRKKOURUT)... 3 VIULU... 3 ALTTOVIULU... 4 SELLO JA KONTRABASSO... 4 PUUPUHALTIMET...

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013 Muokattu 4.9.2012 1 Musiikkikasvatuksen koulutus, vuosikurssit 3. 5. Maunonkadun toimipiste Huom! v Kaikille opintojaksoille tulee ilmoittautua web-oodissa. v Tarkista aikataulu AINA ennen opetuksen alkua..

Lisätiedot

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Verbien rektioita Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Jos lauseessa on useita verbejä, missä muodossa 2. tai 3. verbi ovat? -Jos lauseessa on useita verbejä peräkkäin, 1. verbi taipuu normaalisti,

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

LOUNASRAVINTOLOIDEN RUOKALISTA 2015 lista 1

LOUNASRAVINTOLOIDEN RUOKALISTA 2015 lista 1 Kalenteriviikot: 33, 39, 45, 51, 5, 11, 17 LOUNASRAVINTOLOIDEN RUOKALISTA 2015 lista 1 Bolognesekastike Uunimakkara L,M,G Kasvissosekeitto L,G Broileripyörykkä Kirjolohikiusaus L,G L, M perunasose L rieska

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

Tiistai / Lempäälä. Keskiviikko / Lempäälä LEMPÄÄLÄ

Tiistai / Lempäälä. Keskiviikko / Lempäälä LEMPÄÄLÄ LEMPÄÄLÄ Tiistai / Lempäälä 0550106LV SUPERHEROES AND ANGRY BIRDS LEFFA JA PELIMUSIIKKIA 12.1.2016 10.5.2016 Tiistaisin Klo 16.30 17.15 Hääkivi Opettaja Mikko Kiiski 0530101LV MINIJOUSET 12.1.2016 10.5.2016

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri. viikko 06. viikko 07. viikko 08. Pattijoen Rauhanyhdistys

Tapahtumakalenteri. viikko 06. viikko 07. viikko 08. Pattijoen Rauhanyhdistys Tapahtumakalenteri viikko 06 pe 12.02. 19:00 Raamattuluokka 5 lk. Aihe: Syntiinlankeemus ja lupaus. Paikka: Savela Jukka, Tervaluodontie 23 / 6 lk. Aihe: Abraham uhraa Iisakin. Paikka: Heikki Nauha, Veikkolantie

Lisätiedot

Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 28.4.2010

Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 28.4.2010 Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 28.4.2010 Rastivarsat ry. Suunnistuksen erikoisseura Orimattilasta Suunnistuskoulua 80- luvun alkupuolelta asti Sinettiseura 2008 Vuoden suunnistusseura

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Atalan koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Atalan koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Atalan koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat suunnattuja

Lisätiedot

KÄYTÖSAAPINEN ATALAN KOULU

KÄYTÖSAAPINEN ATALAN KOULU KÄYTÖSAAPINEN ATALAN KOULU Tämä on Atalan koulun käytösaapinen. Hyvä käytös antaa sinusta myönteisen kuvan ja tuottaa hyvän mielen muille ihmisille. Auttamalla toisia ja olemalla kohtelias sekä noudattamalla

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla , tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla , tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 100 100 99 97 100 99 595 45x 2. Mikko Luoma KokMAS 93 94 93 93 97 94 564 18x 3. Markku Niemi AlavA 96 91 91 94 97 91 560 19x 4. Markku Haukkala HSA 93

Lisätiedot

TILAVARAUKSET 1 (5) Kansanmusiikki (pienet hanuristit) Anna-Mari

TILAVARAUKSET 1 (5) Kansanmusiikki (pienet hanuristit) Anna-Mari TILAVARAUKSET 1 (5) TANSSISALI KLO MAANANTAI 7.2. TIISTAI 8.2. KESKIVIIKKO 9.2. TORSTAI 10.2. 12-13 klo 13.30-14.15 klo 12.30-13.15 Tehtävä ja temppurata ML 2 Tehtävä ja temppurata ML 1 14.30-15.15 Eeva

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

2. Harmonikalle sävelletty sonaatti, sarja- tai muunnelmateos tai muu laajamuotoinen teos 3. Aikamme musiikkia. 4. Vapaavalintainen ohjelmakokonaisuus

2. Harmonikalle sävelletty sonaatti, sarja- tai muunnelmateos tai muu laajamuotoinen teos 3. Aikamme musiikkia. 4. Vapaavalintainen ohjelmakokonaisuus TASOSUORITUSTEN KUVAUKSET KLASSISEN MUSIIKIN OSASTO HARMONIKKA, KANTELE, KITARA, PIANO JA URUT Harmonikka HARMONIKANSOITTO, TASO C (muut kuin pääaine harmonikan opiskelijat) Tavoitteena on saavuttaa ohjelmiston

Lisätiedot

Pääkirjoitus: Oppilaskunnan kuulumiset: Tässä ihana lukijamme uusin ViLu-numero.

Pääkirjoitus: Oppilaskunnan kuulumiset: Tässä ihana lukijamme uusin ViLu-numero. VILU Kevät 2016 Pääkirjoitus: Tässä ihana lukijamme uusin ViLu-numero. Penkkarit ja vanhojen tanssit menivät vilauksessa ja loma tulee vastaan, vaikka kuinka yrittäisit sitä vältellä. Luntakin on satanut,

Lisätiedot

Hoivakotien ruokalista 2016 AAMIAINEN LOUNAS ILTAPÄIVÄKAHVI PÄIVÄLLINEN ILTAPALA

Hoivakotien ruokalista 2016 AAMIAINEN LOUNAS ILTAPÄIVÄKAHVI PÄIVÄLLINEN ILTAPALA 21 23.5. 24.5. jogurtti viili kahvi tee -mehu Luomu neljänviljanhiutale-puuro, jogurtti viili, kahvi tee -mehu Silakkapihvit/ Juurespihvit Remoulade-kastike/ lämmin kastike runasose Karviaismarjakiisseli

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

MOOC toiveita ja pelkoja. Jaakko Kurhila opintoesimies tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto

MOOC toiveita ja pelkoja. Jaakko Kurhila opintoesimies tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto MOOC toiveita ja pelkoja Jaakko Kurhila opintoesimies tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto Messukeskus 2.12.2013 massive open online course 1980 jokaisella on pilvi taskussa 1869 2013 Aika

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015 TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015 Luokanopettaja Muutos22.10.2015 Muutos 04.11.2015 III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA SYYSLUKUKAUDELLA 2015 Yleisiä valmiuksia

Lisätiedot

IV OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015

IV OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 19.12.2014 Luokanopettajat Muutos 26.1.2015 Muutos 13.2.2015 Muutos 10.3.2015 IV OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 SYVENTÄVÄT OPINNOT Tutkimusmenetelmäopinnot

Lisätiedot

Musiikkikasvatus lukujärjestys kevät 2013

Musiikkikasvatus lukujärjestys kevät 2013 Musiikkikasvatus lukujärjestys kevät 2013 PALAUTEPÄIVÄ ke 30.1. klo 14-16 Maunonkatu auditorio Vieras kieli (englanti) / Magda Karjalainen Koodi 902130Y Kaikki tunnit Kotkantiellä lk 1682 NÄMÄ ON JO OODISSA

Lisätiedot

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu SM B KISASTA ULOS JÄÄVÄT PELAAJAT Rankinglistan perusteella ulos jäävät miehet Kantele Marko Ceder Ulf Pehkonen Tatu Niskala Asko Viinikka Veijo Takkinen Uki Finnilä Pauli Alanentalo Tony Haverinen Teuvo

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Lielahden koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Lielahden koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Lielahden koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat suunnattuja

Lisätiedot

Konserttikalenteri 2013 (päivitetty ) 3. Itämeren ja Pohjolan poikakuorofestivaali Menneet tapahtumat

Konserttikalenteri 2013 (päivitetty ) 3. Itämeren ja Pohjolan poikakuorofestivaali Menneet tapahtumat kalenteri 2013 (päivitetty 15.10.2013) Menneet tapahtumat Tilauskonsertti (yksityistilaisuus) ti 15.10.2013 klo 14 Kaupungintalon juhlasali Järj. Helsingin kaupunki 3. Itämeren ja Pohjolan poikakuorofestivaali

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla Lehtimäellä 05.-07.12.2008, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla Lehtimäellä 05.-07.12.2008, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmapistooli 60 ls 1. Reijo Rantakangas LehA 95 93 93 98 93 92 564 2. Tuomo Passi KA 93 94 89 94 93 93 556 3. Marko Talvitie LehA 90 93 95 93 91 93 555 4. Risto Kantola LehA 92 91 89 91

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36 RIDE CYCLE STORE CUP 2012 Tulokset 10/10 osakilpailun jälkeen, sarjoissa N/M10-14 ja joukkuekilpailussa 9/9 osakilpailun jälkeen Pisteet määräytyvät seuraavasti: 20, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,

Lisätiedot

50m kiväärin SM-kilpailu Y ja N sarjat 2013

50m kiväärin SM-kilpailu Y ja N sarjat 2013 Mikkeli Kyrönpellon ampumarata 10. - 22:07:12 50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja Y 1. Juho Kurki KaA 99 99 99 100 99 100 596 2. Tommi Tella JA 99 99 99 100 100 98 595 3. Teemu Mesiäinen KuusA 100 98 99 100

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 28.6.2010 TEKNIIKKA Markku Huhtinen

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 28.6.2010 TEKNIIKKA Markku Huhtinen KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 28.6.2010 TEKNIIKKA Markku Huhtinen EN10SA:n ja EN11KA:n OPINNOT LUKUVUONNA 2010-2011 (EN10SA: Energiatekniikan aikuiskoulutuksen pääosin virtuaalinen toteutus suuntautuminen:

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Yhdystie, Ulvila, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Yhdystie, Ulvila, auditorio KOKOUSKUTSU 5 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 7.6.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 19.6.2012 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Yhdystie, Ulvila, auditorio

Lisätiedot

Lohjan Yhteislyseon lukio TERVETULOA

Lohjan Yhteislyseon lukio TERVETULOA Lohjan Yhteislyseon lukio 16-ryhmien vanhempainilta 24.1.2017 TERVETULOA OHJELMA klo 17.30 klo 18.00 kahvitarjoilu ruokasalissa JUHLASALISSA ajankohtaista lukiosta, rehtori Panu Ruoste rasismi ja vihapuheet

Lisätiedot

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 2 Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 Merja Öhman Kielten lehtori Karelia ammattikorkeakoulu 3 Miksi kieliä? Opiskelu on kansainvälistä.

Lisätiedot

SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: Ei, en auta. Ei, minä olen surullinen.

SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: Ei, en auta. Ei, minä olen surullinen. SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: 1. -ko/-kö -kysymys; vastaus alkaa aina kyllä- tai ei-sanalla esim. Asutko sinä Lahdessa? Autatko sinä minua? Oletko sinä iloinen? Kyllä, minä asun. (positiivinen)

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

NUORISOKOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET 2014

NUORISOKOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET 2014 NUORISOKOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET 2014 Sisältö YLEISTÄ... 2 HAKEMINEN... 2 VALINTAKOKEET... 2 VALINNAN TULOKSESTA TIEDOTTAMINEN... 3 OPPIAINEKOHTAISET VALINTAPERUSTEET... 4 KLASSISET INSTRUMENTIT JA

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous Aika: 28.11.2009 klo 9.00 Paikka: Läsnä: Luontokapinetti Kopan koulu Jorma Kaarto (Viikkolehti), Päivi Erävesi, Ulla Helmisaari, Jari Helmisaari, Arimo Helmisaari, Timo Hämäläinen,

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

HUOM! Viestikilpailun tulokset kokonaisuutena (päivitetty 23.02.2016)) N8 - (0.4V + 0.4V + 0.4V + 0.4V km) - Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0

HUOM! Viestikilpailun tulokset kokonaisuutena (päivitetty 23.02.2016)) N8 - (0.4V + 0.4V + 0.4V + 0.4V km) - Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0 HUOM! Viestikilpailun tulokset kokonaisuutena (päivitetty 23.02.2016)) N8 - (0.4V + 0.4V + 0.4V + 0.4V km) - Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0 1. 168 Vehkalahden Veikot 15.44,4 Osuus 1 Maria Emilia

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot 2017 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio OSAO järjestää lukio-opinnot yhteistyössä Oulun aikuislukion kanssa. Opetusta antavat pääasiallisesti

Lisätiedot

Meikäläisiä Satakunnasta

Meikäläisiä Satakunnasta Meikäläisiä Satakunnasta syystiedote 2014 päivitys 17.9.2014 Meikäläisiä Satakunnassa on kehitysvammaisten Me Itse ry:n aktivistien sekä MEKA TV toiminnoissa osallistuvien meikäläisten yhteinen työnimi.

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

7 10.02.2014 11.02.2014 12.02.2014 13.02.2014 14.02.2014

7 10.02.2014 11.02.2014 12.02.2014 13.02.2014 14.02.2014 7 10.02.2014 11.02.2014 12.02.2014 13.02.2014 14.02.2014 Stroganov L Uunimakkara L,M,G Silakkapihvit L Broilerikeitto L,M,G Jauheliha-perunaviipalelaatikko M,L,G Perunat Perunasose L, G Peruna Lämmin kasvis

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Antti Nupponen ja Emmi Peltonen. Saaja Summa Perustelu Päätös

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Antti Nupponen ja Emmi Peltonen. Saaja Summa Perustelu Päätös Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 8/2015 Aika: 26.2.2015, 16.15 Paikka: T-Talo, B122 Paikalla: Aleksi Pyykkönen, Helinä Hakala, Emmi Peltonen, Reetta Arokoski, Lauri Lavanti, Antti

Lisätiedot

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN PELAAJAT JOUKKUEITTAIN AMIGOS Tenuskebat Kotipojat Porski Kone MP Rohellus Kone MP Porski Kotipojat Rohellus Tenuskebat Kone MP Porski Yhteensä 19 pelaajaa Semi Finaali O M S Y J Hassinen Mikko AMIGOS

Lisätiedot