STRATEGIA TOIMINTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "STRATEGIA 2013 2016 TOIMINTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 STRATEGIA TOIMINTASUUNNITELMA 2013

2 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Turun Seudun Urheiluakatemian strategia Arvot 2.2. Visio 2.3. Missio - perustehtävä 2.4. Toimintatapa 2.5. Toimintaympäristö 2.6. Organisaatio ja toimintaelementit 2.7. Tavoitteet, keinot ja mittarit strategian toteuttamiseksi 3. Toimintasuunnitelma Toimintavuoden päätavoitteet 3.2. Urheiluakatemian urheilijat Huippuryhmä Haastajataso Haastajataso Urheiluakatemian valmennus, ja asiantuntijapalvelut Valmennus Päätoimiset Sivutoimiset ja yhteispalkkauksella toimivat Asiantuntijapalvelut Athlete to Athlete urheilijaverkosto Koordinaattorit 3.4. Akatemiassa mukana olevat oppilaitokset ja opintojen ohjaus Dual career palvelut Urheilijoiden jakautuminen oppilaitoksittain 3.5. Urheiluakatemian lajiliittokumppanuudet 3.6. Urheiluakatemian ja alueen seurojen yhteistyö 3.7. Tapahtumat ja seminaarit 3.8. Hallinto ja talous 3.9. Viestintä Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö Urheiluakatemian toiminnan seuranta ja kehittäminen Opiskelu Valmennus Asiantuntijapalvelut Olosuhteet Tapahtumat ja seminaarit Hallinto ja talous Viestintä Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö Toiminnan arviointi 2

3 1. Yleistä Turun seudun urheiluakatemia aloitti toimintansa vuonna Lähtökohtana kehittämiselle on ollut valmennuskeskustyyppisten olosuhteiden luominen, valmennus ja asiantuntijapalvelut opiskeleville urheilijoille erityisesti niissä lajeissa, jotka ovat Turun seudulla kansallisesti kilpailukykyisiä. Vuonna 2010 aloitettiin laajempi strateginen suunnittelu, jossa urheiluakatemia pyritään näkemään laajasti Turun seudun kilpailukykyä edistävänä toimijana ja toisaalta osana kansallista urheiluakatemiaverkostoa. Vuoden 2012 alusta yhdeksän Turun seudun kuntaa on päättänyt vahvistaa urheiluakatemian rahoitusta yhteensä vuodessa. Keväällä 2012 urheiluakatemia laati toiminnastaan nykytilan analyysin (Selvitys huippu-urheilun ja sitä tukevan osaamisen alueellisesta kehittämisestä ja kansallisista profiloitumismahdollisuuksista Turun seudulla), joka on jatkunut urheiluakatemian strategian laatimisena vuosille Strategian ja toimintasuunnitelman laadinnassa on huomioitu ne tiedot, jotka ovat olleet saatavissa Sportti Turku suunnitelmista, vielä julkaisemattomasta valtakunnallisesta urheiluakatemiaohjeistosta ja Humu loppuraportista. 2. Turun Seudun Urheiluakatemian strategia Arvot Urheiluakatemian arvot suodattuvat Turun kaupungin, valtakunnallisen urheiluakatemiaohjelman ja suomalaisen huippu-urheiluarvoista. Niiden ei ole tarkoitus olla ristiriidassa edellä mainittujen toimijoiden arvojen kanssa. URHEILIJAN MENESTYMINEN - Urheilu ja opiskelu - Urheilijan polku OSAAMINEN JA INNOVATIIVISUUS - Sitoutuminen, vastuuntunto - Kokeileminen, kehittäminen, tutkimustoiminta YHTEISTYÖ - Turun kaupunki ja seutukunta - Oppilaitokset ja liikuntapaikat - Järjestöt, alue- ja valtionhallinto - Urheiluakatemiaverkosto TAVOITTEELLISUUS JA ERINOMAISUUS - Korkea tavoitetaso sekä yhteisön että yksilön tasolla LÄPINÄKYVYYS - Eettisesti kestävä toimintatapa - Yhteiskunnallinen vastuu - Avoimuus - Toimiva sisäinen ja ulkoinen viestintä 3

4 YHTEISÖLLISYYS, KUNNIOITUS - Urheilu positiivisena elämänkokemuksena - Positiivinen kunnianhimo 2.2. Visio Turun Seudun Urheiluakatemia on: Pohjoismaiden johtava urheilijoiden Dual Career osaaja, toteuttaja, asiantuntija ja kehittäjä Huippu-urheiluvalmennuksen, asiantuntijapalveluiden ja olosuhteiden aktiivinen, osaava ja menestynyt kansallinen toteuttaja ja vaikuttaja - Champions are made in Turku. Aktiivinen yhteistyön rakentaja ja positiivisen yhteishengen luoja alueen seurojen ja muiden urheilun kentässä toimivien tahojen välillä - All Together. Kansainvälisesti ja kansallisesti tunnustettu toimija ja partneri 2.3. Missio perustehtävä Turun Seudun Urheiluakatemian perustehtävä Suomen Olympiakomitean linjauksen mukaan on mahdollistaa siviiliuran rakentaminen huippu-urheiluvalmentautumisen rinnalla. Turun Seudun Urheiluakatemia edistää ja tuottaa tuloksekkaasti huipulle pyrkivän lahjakkaan urheilijan: Opiskelumahdollisuuksia ja ammattiin valmistumista mahdollistamalla kaksoisuran - DUAL CAREER Laadukasta päivittäisvalmentautumista korkeatasoissa olosuhteissa ammattiosaajien johdolla - eri tahojen kanssa yhdessä palkatut ammatti ja yhdessä luotu ja valmennukseen integroitu asiantuntijaverkosto Lisäksi Turun Seudun Urheiluakatemia: Ottaa vastuuta yhteistyön rakentamisesta Turun seudulla eri huippu-urheilutoimijoiden välillä tavoitteiden saavuttamiseksi ja tuo ja luo lisäarvoa seutukunnan kehittymiselle, kilpailukyvylle ja taloudelle sen strategioiden suunnassa (mm. Sportti Turku) asiantuntijuudellaan ja verkostoillaan. Toimii osana kansallista urheiluakatemiaohjelmaa ja integroituu suomalaiseen huippuurheilujärjestelmään Toimintatapa Turun Seudun Urheiluakatemia noudattaa arjessa vuosittaista toiminta-suunnitelmaansa, joka on rakennettu akatemian oman strategian ja valtakunnallisen urheilu-akatemiaohjelman pohjalta. Urheiluakatemian operatiivinen toiminta toteutetaan Kerttulin urheilulukion koordinoimana. Urheiluakatemian toimintatapa on yhteistyöhakuinen. Se edistää eri toimijoiden resurssien yhteiskäyttöä yhteistyösopimusten kautta, sekä lajien välistä yhteistyötä. Lajien ja asiantuntijoiden välistä yhteistyötä kuvaa mm. urheiluakatemian päivittäisessä toimintakulttuurissa toteutuva lajien välinen cross talk, joka mahdollistuu yhteisen avokonttorin, coaching-roomin kautta, johon asiantuntijat kokoontuvat päivittäin. 4

5 2.5. Toimintaympäristö Turun Seudun Urheiluakatemian toimintaympäristö koostuu oheisen kuvan tahoista: - Omistajataho, ts. toiminnan rahoittajat - Asiakastaho, ts. Urheiluakatemian toiminnasta hyötyvät tahot. Nämä tahot rahoittavat myös toimintaa osittain - Oppilaitokset, jotka omalta osaltaan myös rahoittavat toimintaa - Turun kaupungin ja yksityisten tahojen hallinnoimat olosuhteet sekä yksityiset aisantuntijapalveluja tarjoavat tahot Kuva. Turun Seudun Urheiluakatemian toimintaympäristö 2.6. Organisaatio ja toimintaelementit Kuva. Turun Seudun Urheiluakatemian organisaatio 5

6 Turun Seudun Urheiluakatemian toiminta kulminoituu urheilijan päivittäisvalmennuksen tuottamiseen, urheilu- ja opiskelu-uran yhteensovittamisen mahdollistamiseen ja harjoitteluolosuhteiden ja asiantuntijapalvelujen kehittämiseen ja koordinointiin. Ravintoon ja valmennusteknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin pyritään vaikuttamaan olevassa olevin keinoin. Johtoryhmät ja operatiivinen johto (toiminnanjohtaja ja koordinaattorit) huolehtivat toimintaedellytysten luomisesta ja kehittämisestä ja tiedottavat toiminnasta viestinnän eri keinoin sekä Urheiluakatemian toiminnassa mukana oleville tahoille, että eri sidosryhmille ja muille tahoille. Kuva. Turun Seudun Urheiluakatemian toimintaelementit 2.7. Tavoitteet, keinot ja mittarit strategian toteuttamiseksi Turun Seudun Urheiluakatemian tavoitteet ja prosessit määräytyvät neljän päästrategian muodossa, mission suunnassa. 1. Opiskelun ja urheilu-uran yhteensovittaminen Tavoite: Varmistetaan Dual career toimintaideologian toteutuminen kaikissa Urheiluakatemian oppilaitoksissa ja lajeissa Keinot: korkealaatuinen kokonaiskoordinaatio ja opintojen ohjaus sekä tiivis vuorovaikutus Turun seudun urheiluakatemiassa mukana olevien oppilaitosten kanssa Mittarit: urheilijoiden opinto- ja urheilumenestys (sisäänotto ja valmistuminen), huippuurheilun mahdollistavien opintokokonaisuuksien kehittäminen (mm. aikuisurheilijoiden integroituminen työelämään) 2. Osaamisresurssien lisääminen, kehittäminen ja varmistaminen Tavoite: Olla Suomen paras huippu-urheiluakatemia Keinot: Huippuluokan ammattivalmennuksen laadun ja määrän lisääminen erityisesti painopistelajeissa, korkeatasoiset asiantuntijapalvelut, toimiva johtajuus. Vahva integroituminen alueen valmennus- ja urheiluympäristöön, seudun valmentajien ammatillisen osaamisen kehittäminen Turun seudulla yhteistyössä seudun urheilutoimijoiden, kansallisen huippu-urheiluyksikön, Suomen ry:n ja Valo 6

7 ry:n kanssa. Kansainvälisen yhteistyön lisääminen. Mittarit: Ammattivalmentajien määrä, Urheiluakatemian ja seurojen valmentajien koulutus- ja osaamistaso ja kokemus, asiantuntijapalveluiden määrä, laatu ja käyttöaste, seudun ulkopuolelta tulevien urheilijoiden ja valmentajien määrä ja laatu 3. Olosuhderesurssien kehittäminen ja varmistaminen Tavoite: Kupittaan urheilu- ja opiskelukampuksen synergian kehittäminen - optimaaliset harjoittelu-, opiskelu- ja asumisolosuhteet lähellä toisiaan; Keinot: Huippuluokan harjoitteluolosuhteiden luominen ja varmistaminen yhteistyössä kaupungin ja seudun urheilutoimijoiden kanssa - integroituminen Sportti Turku - urheiluportaaliin Mittarit: Huippu-urheilun mahdollistavat harjoittelumahdollisuudet painopistelajeissa 4. Taloudellisten resurssien kehittäminen ja varmistaminen Tavoite: Urheiluakatemian toimintabudjetin kasvattaminen yhteistyökumppanuuksien kautta Keinot: Yhteistyön jatkaminen ja kehittäminen seudun kuntien kanssa, Olympiakomitean ja OKM:n avustusten varmistaminen kehittyvän toiminnan kautta, seudun elinkeinoelämän tiiviimpi nivoutuminen Urheiluakatemian rahoitukseen ja toimintaan. Tapahtumien järjestäminen ja urheilijaryhmien leirityksen ja urheiluturismin edistäminen (leirit, kilpailut, seminaarit ja kongressit) Mittarit: Toimintabudjetti ja kumppanuuksien määrä ja sisältö Kuva. Turun Seudun Urheiluakatemian mission ja strategian toteutuminen 7

8 3. Toimintasuunnitelma 2013 Turun Seudun urheiluakatemian toimintasuunnitelma vuodelle 2013 perustuu syksyllä 2012 laadittuun, vuosien toimintastrategiaan (s. 3-10) Toimintavuoden päätavoitteet Urheiluakatemian päätavoitteet vuodelle 2013 ovat Urheilijoiden tason nostaminen (nykyiset ja akatemian vaikutuspiiriin siirtyvät) Valmennuksen koordinaation ja päätoimisten valmentajien määrän ja toimintaolosuhteiden kehittäminen ja laadun nostaminen entisestään Asiantuntijapalvelujen edelleen kehittäminen ja niiden integrointi tiiviimmin osaksi päivittäisvalmennusta Peruskoulutoiminnan koordinoinnin edelleen kehittäminen Sportti Turkuun liittyvän TSUA:n roolin ja toiminnan selkeyttäminen ja verkostossa toimiminen Tiiviimpi integroituminen kansalliseen urheilu- ja urheiluakatemia- järjestelmään Kansainvälinen toiminta ASPC:n jäsenyyden myötä 3.2. Urheiluakatemian urheilijat (tilanne vuoden 2012 lopussa) Turun Seudun Urheiluakatemian toiminnan piirissä on vuoden 2012 lopussa 701 urheilijaa, jakautuen 143 korkea-asteen, 288 toisen asteen ja noin 270 perusasteen urheilijaan Huippuryhmä Huippuryhmään kuuluvat Olympiakomitean tai Paralympiakomitean tukemat urheilijat ja kansainvälisellä tasolla aikuisten sarjoissa kilpailevat: 25 korkea-asteella opiskelevaa urheilijaa 12 toisella asteella opiskelevaa urheilijaa Haastajataso 1 Haastajataso 1:n urheilijat ovat maajoukkueurheilijoita tai lajinsa SM-mitalisteja omassa ikäluokassaan: 57 korkea-asteella opiskelevaa urheilijaa 134 toisella asteella opiskelevaa urheilijaa Haastajataso 2 Haastajataso 2:n urheilijat ovat lajiliittojen suosittelemia, urheiluakatemiaan valittuja urheilijoita, joilla ei vielä merkittäviä kansallisia meriittejä: 61 korkea-asteella opiskelevaa urheilijaa 142 toisella asteella opiskelevaa urheilijaa 3.3. Urheiluakatemian valmennus, ja asiantuntijapalvelut Urheiluakatemiaympäristössä työskentelee 17 päätoimista lajivalmentajaa, joista seitsemän valmentajaa on urheiluakatemian palkkaamia. Sen lisäksi urheiluakatemia on palkannut yhdeksän valmentajaa sivutoimiseen valmentajan työsuhteeseen. Urheiluakatemian valmennuspalveluiden tarkoituksena on tarjota lajeille tehostettua yksilöllistä valmennusta, joka integroituu urheilijan kokonaisharjoitussuunnitelmaan. Fyysisen harjoittelun osalta kaksi päätoimista yleis-/fyysistä valmentajaa ovat kaikkien lajien käytössä. 8

9 Valmennus Valmennuksen määrä vaihtelee lajeittain ja oppilaitosasteittain. Palkatun lajivalmentajan tarjoaman valmennuksen piiriin kuuluu noin 650 urheilijaa, loppujen urheilijoiden osallistuessa yleis-/fysiikkavalmentajien vetämään ns. yleisvalmennukseen. Vuoden 2013 tavoitteena on Urheiluakatemian valmennustoiminnan entistä tehokkaampi integroiminen seurojen valmennukseen sekä yhteistyöhön tavoitteena uusien mahdollisuuksien löytäminen valmentajien yhteispalkkaukseen. Perusaste: Kaikissa urheiluakatemian päälajeissa tarjotaan perusasteella yhteensä kolme aamupäivisin toteutettua liikunta- / valmennuskertaa. Toinen aste: Toisella asteella kaikille urheilijoille tarjotaan mahdollisuus valmentautua kolmesta viiteen kertaa viikossa aamupäivisin ja lisäksi osassa lajeista iltapäivisin kahdesta kolmeen kertaan viikossa. Korkea-aste: Päälajeissa myös korkea-asteella opiskeleville aikuishuippu-urheilijoille tarjotaan päivittäistä lajivalmennusta, joka on osittain integroitu toisen asteen aamuvalmennukseen. Tämän lisäksi korkea-asteen urheilijoille tarjotaan yksilöllistä sekä pienryhmävalmennusta sekä oman lajivalmentajan, että yleis- /fysiikkavalmentajien ohjauksessa Päätoimiset Turun Seudun Urheiluakatemiassa toimii vuoden 2013 alussa seitsemän päätoimista valmentajaa ja kaksi koordinaattoria. Palkkauskuluista vastaavat yhteistyössä Urheiluakatemian kanssa tapauskohtaisesti lajiliitto, seurat ja Olympiakomitea. Jääkiekko: Kalle Sahlstedt, KM, liikunnan opettaja Koripallo: Kimmo Vyyryläinen, VeAT, lajiliiton koulutukset ja liiton osoittamana Ray Ailus, VAT, lajiliiton koulutukset Uinti (Nuorten Olympiavalmentaja): Antti Kauhanen, LitM valmennus- ja testausoppi, lajiliiton koulutukset Suunnistus (Nuorten Olympiavalmentaja): Markus Lindeqvist, Fysioterapeutti, VAT, lajiliiton koulutukset tasot 1 ja 2 Yleisurheilu/yleisvalmennus: Jarno Koivunen, Fysioterapeutti, liikunnanohjaaja, lajiliiton koulutukset Telinevoimistelu/yleisvalmennus: Sami Aalto, URVA urheilijasta valmentajaksi - koulutus, VAT käynnissä Perusasteen koordinaattori: Pertti Sahlberg, LitM liikuntapedagogiikka Valmennuksen koordinaattori: Janne Salmi, LitM valmennus- ja testausoppi, lajiliiton koulutukset Huippu-urheilu koordinaattori: Mika Korpela, liikunnanohjaaja AMK valmennus, LitM valmennus- ja urheilupsykologia, pedagogiset opinnot, Uefa A-lisenssi Mainittujen lisäksi vuoden 2013 aikana pyritään yhteistyössä lajiliiton, seuran ja Olympiakomitean kanssa saamaan päätoimiset taekwondoon ja purjehdukseen Sivutoimiset ja yhteispalkkauksella toimivat Seuraavissa lajeissa päivittäisvalmennus on sivutoimisten valmentajien ja/tai seurojen palkkaamien pää- tai osapäivätoimisten valmentajien vastuulla: Taitoluistelu Joukkuevoimistelu Jalkapallo (3 valmentajaa) Lentopallo (2 valmentajaa) Koripallo 9

10 Käsipallo Yleisurheilu: perusasteen valmennus Salibandy Tennis Sulkapallo Muiden Urheiluakatemian alla toimivien lajien lähinnä lukumäärältään pienempien lajien - urheilijoiden valmennus hoidetaan ns. yleisvalmennuksen kautta, josta vastaa kaksi päätoimista (ks ) sekä yksi sivutoiminen valmentaja Asiantuntijapalvelut Urheiluakatemia toteuttaa kuuden kohdan asiantuntijapalvelukokonaisuutta joka suunnataan urheiluakatemian menestyneimmille urheilijoille. Toiminnan lähtökohdat ovat yksilöllisyys ja palvelun todellinen tarve. Urheilijan tarve asiantuntijapalveluihin kartoitetaan yksilöllisesti. Urheilijalle tarjotaan palvelut jotka tuottavat selkeää, konkreettista lisäarvoa valmentautumisprosessiin, nostaa tekemisen tasoa ja pitkällä aikavälillä tuottaa myös tulosta yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Tarjonnassa huomioidaan myös päällekkäisyydet (seuran ja lajiliiton tarjoamat palvelut). Huippuryhmän urheilijat saavat maksutta käyttöönsä täyden palvelupaketin. Haastajataso 1:n urheilijoille asiantuntijapalvelut toteutetaan yksilöllisesti räätälöiden tarpeen mukaan. Haastajataso 2:n urheilijoille palvelut ovat käytössä omakustannehintaan. Urheiluakatemia neuvottelee palveluiden hinnat mahdollisimman mataliksi, jotta palvelut olisivat kaikkien tavoitettavissa. Toimintamalli asiantuntijapalveluissa on seuraava: 1. Urheilijan ja valmentajan tapaamisessa kartoitetaan urheilijan todellinen tarve asiantuntijapalveluille ja pohditaan palvelukokonaisuutta siten, että urheiluakatemia kykenee tuomaan toimintaa konkreettista lisäarvoa ja välttämään mahdolliset päällekkäisyydet. Tapaamisessa läsnä urheilijan ja henkilökohtaisen valmentajan lisäksi on urheiluakatemian lajivalmentaja ja urheiluakatemian koordinaattori. 2. Urheilija sitoutuu toteuttamaan sovitun suunnitelman asiantuntijapalveluiden osalta 3. Seuranta ja yhteydenpito yhteistyön käynnistyttyä urheilijan ja valmentajan kanssa tapahtuu urheiluakatemian lajivalmentajan tai urheiluakatemiakoordinaattorin toimesta vähintään kahtena henkilökohtaisena tapaamisena vuodessa sekä jatkuvana vuoropuheluna urheilijan ja henkilökohtaisen valmentajan kanssa läpi kauden. Asiantuntijapalveluja tarjoavat seuraavat tahot: Lääkäripalvelut, Paavo Nurmi -keskus: terveystarkastukset, verikokeet, akuutti vastaanotto, jatkuva konsultointi. Testauspalvelut, Paavo Nurmi -keskus: Kestävyys-, voima- ja nopeusmittaukset. Fysioterapia/hieronta yksityinen: Ennaltaehkäisevä / vammanhoito Ravitsemusvalmennus Paavo Nurmi -keskus: ravitsemusanalyysi, konsultointi. Psyykkinen valmennus yksityinen: ryhmäkoulutus, yksilöllinen palvelu, valmentajien työnohjaus. Yhtenä vuoden 2013 päätavoitteena on asiantuntijaverkoston ja päivittäisvalmennuksen yhteistyön kehittäminen siten, että asiantuntijapalveluista luodaan osa urheilijan arkipäivän valmennusta. Tämä edellyttää koordinoinnin tiivistämistä sekä valmentajien ja asiantuntijoiden välisen vuoropuhelun ja tiedonsiirron tuomista konkreettiselle tasolle, ts. yhteisten tapaamisten (3-4/v) lisäksi asiantuntijoiden jalkautumista harjoitustilanteisiin. 10

11 Athlete to Athlete urheilijaverkosto Turun Seudun Urheiluakatemian Athlete to Athlete verkoston perusajatuksena on yhteisöllisyys. Tavoitteena on urheilijoiden verkostoituminen, joka tukee heidän tietään huipulle. Athlete to Athlete -hankkeessa urheilijoille järjestetään säännöllisesti (5-10) tilaisuuksia, jossa käsitellään ennalta sovittua teemaa. Jokaisen kokoontumisen aloittaa alustaja. Tilaisuuksissa urheilijoilla on mahdollisuus vertaistukeen ja vapaaseen vuorovaikutukseen muiden urheilijoiden kanssa urheilijan arkipäivän haasteisiin liittyen Koordinaattorit Urheiluakatemian valmennustoimintaa, opiskelun ja urheilu-uran yhteensovittamista sekä asiantuntijapalveluiden laatua ja tarkoituksenmukaisuutta koordinoi kolme koordinaattoria (huippu-urheilukoordinaattori, valmennuksen koordinaattori, perusasteen koordinaattori). Huippu-urheilukoordinaattorin vastuulla on erityisesti urheilijoiden auttaminen opintojen ja urheilun yhteensovittamisessa sekä heidän ohjaamisensa asiantuntijapalveluiden käyttöön. Hän vastaa yhteydenpidosta oppilaitoksiin, harjoitustiloihin ja kuljetuksiin liittyvissä asioissa. Valmennuksen koordinaattori vastaa erityisesti valmentajien työskentelymahdollisuuksien kehittämisestä ja asiantuntija-valmentaja verkoston toimivuudesta sekä asiantuntijapalveluiden edelleen kehittämisestä. Edelleen valmennuksen koordinaattorin vastuulla on seura- ja lajiyhteistyön ja valmennusosaamisen kehittäminen ja tiivistäminen Turun seudulla. Valmennuksen koordinaattorin toimenkuvasta noin 1/4 suuntautuu suunnistuksen valmennuskeskuksen kehittämiseen ja Suunnistusliiton valtakunnallisen UAkoordinaattorin toimeen sekä noin 1/5 Turun kaupungin tapahtumatoiminnan kehitystyöhön. Perusasteen koordinaattori vastaa yläkoulu valmennustoiminnan kehittämisestä ja toimii osaltaan myös yleisvalmentajana aamuharjoituksissa. Olennaista koordinaattorien työssä on saumaton keskinäinen yhteistoiminta ja tiedonsiirto sekä joustava toimien jakaminen. Viestintään liittyvät asiat sekä talouden hallinta jakautuvat vuonna 2013 huippu-urheilu- ja valmennuskoordinaattorin yhteisvastuulle Urheiluakatemiassa mukana olevat oppilaitokset ja opintojen ohjaus Turun Seudun Urheiluakatemian toiminnassa mukana on kolme toisen asteen oppilaitosta: Kerttulin urheilulukio (valtakunnallinen urheilun erityistehtävä), Turun ammatti-instituutti (valtakunnallinen urheilun erityistehtävä), Katedralskolan i Åbo (paikallinen painotus) Perusasteen kouluja on mukana kolme: Luostarivuoren yläkoulu, Puropellon yläkoulu ja Vasaramäen yhtenäiskoulu. Kaikki Turun korkea-asteen oppilaitokset (Turun Ammattikorkeakoulu, Turun Yliopisto ja Åbo Akademi) ovat allekirjoittaneet sopimuksen urheiluakatemian toimintatavoista ja tavoitteista korkea-asteella sekä rahoittavat osaltaan urheiluakatemian huippu-urheilukoordinaattorin palkkausta. Korkea-asteen oppilaitokset ovat sitoutuneet huomioimaan urheilevan opiskelijan opintojen suunnitteluun tuen ja ohjauksen, jolloin opiskelija saisi rakennettua henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa yhteensopivaksi urheiluaikatauluihin nähden Dual career palvelut Huippu-urheilukoordinaattorin ja lajivalmentajien vastuulla on urheilijoiden kaksoisuran mahdollistaminen parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä tarkoittaa urheilijoiden ja valmentajien välistä avointa ja jatkuvaa tiedonkulkua opintojen ja urheilun tuloksista ja etenemisestä. Urheilijoita ohjataan laatimaan opiskelu- ja harjoitussuunnitelma, joka tukee sekä opiskelu- ja urheilu-uralle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Huippu-urheilukoordinaattori tapaa ja on 11

12 säännöllisesti yhteydessä urheilijaan, oppilaitosten yhteyshenkilöihin, opinto-ohjaajiin ja aineopettajiin. Tapaamisissa seurataan suunnitelmien ja tavoitteiden toteutumista ja autetaan mahdollisten haasteiden ratkaisemisessa Urheilijoiden jakautuminen oppilaitoksittain Korkea-asteen urheilijat: = 143 urheilijaa Toisen asteen urheilijat: Kerttulin urheilulukio 229 urheilijaa Turun ammatti instituutti 44 urheilijaa Katedralskolan i Åbo 15 urheilijaa Perusasteen urheilijat Luostarivuoren yläkoulu 80 oppilasta Vasaramäen yhtenäiskoulu 125 oppilasta Puropellon yläkoulu 65 oppilasta 3.5. Urheiluakatemian lajiliittokumppanuudet Turun Seudun Urheiluakatemia on tehnyt yhteistyösopimukset seuraavien lajiliittojen kanssa päivittäisvalmennuksesta Suomen Suunnistusliitto Suomen Uimaliitto Suomen Jääkiekkoliitto / TPS juniorijääkiekko ry Suomen Koripalloliitto Suomen Salibandyliitto Vuoden 2013 aikana yhteisenä tavoitteena on tehdä yhteistyösopimus seuraavien lajiliittojen kanssa (lajiliitoilla on tahtotila olemassa, neuvottelut käynnissä) Suomen Taekwondoliitto Suomen Purjehdus ja Veneily ry Lisäksi kartoitetaan mahdollisuuksia seuraavien lajiliittojen saamiseksi mukaan toimintaan valmentajan yhteispalkkauksen muodossa Suomen Urheiluliitto Suomen Voimisteluliitto Suomen Palloliitto 3.6. Urheiluakatemian ja alueen seurojen yhteistyö Joulukuussa 2012 julkaistun Urheiluakatemiatoiminnan ohjeiston mukaan urheiluakatemiat ovat yhteistyöverkosto, joka tarjoaa neutraalin toimintaympäristön kehittää suomalaista valmennusta ja urheilua. Urheilijan kannalta on välttämätöntä, että kaikki urheilijan valmennukseen ja sen tukitoimiin osallistuvat henkilöt ja tahot kulkevat samaan suuntaan ja toimivat urheilijan parhaaksi. Tämä vaatii aktiivista yhteistyötä sekä yhteydenpitoa lajin sisällä sekä yli lajirajojen. Turun Seudun Urheiluakatemia pyrkii vuoden 2013 aikana aktiivisesti kehittämään erilaisia tapoja Urheiluakatemian ja seurojen sekä seurojen keskinäisen yhteistyön kehittämiseksi ja vahvistamiseksi, mm. erilaisten yhteisten tapaamisten ja seminaarien muodossa. Tässä työssä mm. yhteistyö Liiku ry:n ja Suomen Valmentajat ry:n kanssa on avainasemassa. 12

13 Turun Seudun urheiluakatemialla on sopimukset seuraavien urheiluseurojen kanssa: Turun Urheiluliitto ry, TPS juniorijääkiekko ry, Turun Riento Koripallo ry, RaisU ry uintijaosto Tapahtumat ja seminaarit Urheiluakatemia aktivoituu alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten tapahtumien ja seminaarien järjestäjänä Turun seutukunnan urheiluosaamisen esiintuomiseksi ja kehittämiseksi yhteistyössä Turun kaupungin tapahtumayksikön, korkeakoulujen, seurojen ja muiden toimijoiden kanssa Hallinto ja talous Urheiluakatemian strategiaa ja toimintasuunnitelmaa vahvistetaan vastaamaan valtakunnallisen urheiluakatemiaohjelman ohjeistusta. Strategian ja toimintasuunnitelman suunnassa toimintaa ohjaa urheiluakatemian johtoryhmä, jonka perusteella operatiivisesta toiminnasta vastaavat urheiluakatemian koordinaattorit. Urheiluakatemian hallinto ja talous operoidaan Kerttulin urheilulukiosta. Lisäksi 1-2 kertaa vuodessa kokoontuva laajennettu johtoryhmä osallistuu urheiluakatemian strategiseen ohjaukseen Viestintä Urheiluakatemian viestintää kehitetään ja toteutetaan Olympiakomitean uuden viestintästrategian ja Turun Seudun Urheiluakatemian viestintäsuunnitelman pohjalta. Ensisijainen tavoite on monipuolinen ja nykyaikainen tiedottaminen Urheiluakatemian toiminnasta eri viestintätapoja ja -kanavia käyttäen ja täten Urheiluakatemian toiminann tunnettuuden lisääminen. Viestinnässä tiivistetään yhteistyötä Ammattikorkeakoulun ja Turun kaupungin Viestintä ja Strategia -yksikön kanssa Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö Urheiluakatemia toimii aktiivisesti kansallisessa urheiluakatemiaverkostossa yhtenä Suomen johtavana urheiluakatemiana. Kansainvälisen verkostoitumisen avulla toimintaa kehitetään sekä organisaation että päivittäisvalmennuksen osalta. Vuoden 2012 joulukuusta Turun Seudun Urheiluakatemia on hyväksytty ASPC (Association of Sport Performance Centers) jäseneksi ja Euroopan alatoimistoksi tehtävänään tiedottaa ASPC:n toiminnasta pohjoismaissa Urheiluakatemian toiminnan seuranta ja kehittäminen Turun Seudun Urheiluakatemian toiminnan seuraamiseksi ja kehittämiseksi käytössä on oheinen kahdeksan alakohdan tiivistetty esitys eri toimintakokonaisuuksien tavoitteista, toimenpiteistä ja toteuttajista. Urheilijoiden ja valmentajien kehittymisen seuranta sekä toiminnan kehittymisen seurantaa kehitetään edelleen jotta urheiluakatemian vaikuttavuutta kyetään paremmin mittaamaan. Toimintaa seurataan tiivistetyn johtoryhmän kokoontumisissa 1-2 kuukauden välein. 13

14 Opiskelu Tavoite 2013 Korkea-aste: Turun AMK:n ja urheiluakatemian toiminnan tiivistäminen Tiedekuntien toimintatapojen ja tutkintorakenteiden tarkempi selvittäminen Kansainvälisten urheilija/opiskelijavaihtojen edistäminen Toimenpide Yhteistyösopimus allekirjoitettiin marraskuussa 2012: Urheiluakatemia vastaa ammattikorkeakoulun markkinointi urheilijalle linjan valmennuksen järjestämisestä olosuhteiden ja asiantuntijoiden osalta Yliopiston tiedekuntien ja AMK:n opintolinjojen opinto-ohjaajien tapaaminen Jatketaan käynnistynyttä yhteistyötä Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Toteuttaja HU-Koordinaattori,, muut asiantuntijat HU-Koordinaattori korkeakoulut Urheiluakatemiaan hakevien urheilijoiden hakukriteerien tarkistaminen ja kehittäminen Korkeakoulujen välisen JOO-sopimuksen tehokas hyödyntäminen Toinen aste: Valmentajien ja opettajien (lukio), opintoohjaajat (ammatti-instituutti) yhteistyön sujuvuuden varmistaminen uudessa Kerttulin lukiossa Asiantuntijoiden tiiviimpi integroiminen urheiluakatemian toimintaan valmennusopin kurssin kautta Perusaste: Valintakokeen ja pisteytysjärjestelmän uudistaminen ja yhtenäistäminen palvelemaan eri lajeja Perusasteen toiminnan vakiinnuttaminen ja yhteistyön tiivistäminen Kehitetään valintakriteereitä huippuurheilun suuntaan. Asiasta on sovittu AMK:n kanssa Jatkokehitetään urheiluvalmennuksen mahdollisuutta olla osana korkeaasteen opintoja myös tiedekorkeakouluissa uusien toimijoiden kanssa yhteistyön varmistaminen yhteisten tapaamisten muodossa Valmennusopin kurssin sisältöjen ja toimintamallin uudelleen määrittely ja asiantuntijoiden osaamisen hyödyntäminen opetuksessa Uudistetaan valintakoetta urheilulliseen suuntaan: sovittu syksyllä 2012 Tiivis yhteydenpito rehtoreiden, liikunnan opettajien ja lajien kanssa HU-Koordinaattori, korkeakoulujen henkilöstö HU-Koordinaattori,, opintoohjaajat HU-Koordinaattori, asiantuntijat, rehtori, oppilaat, liikunnan opettajat Rehtorit, koordinaattorit, perusasteen koordinaattori, liikunnan opettajat 14

15 Valmennus Tavoite 2013 Yleisvalmennukseen / palauttavaan harjoitteluun / Valmennusoppiin resurssien puitteissa yhden uuden erikoisosaajan rekrytointi Päätoimisen yleisurheiluvalmentajan palkkaaminen Päätoimisen jalkapallovalmentajan palkkaaminen Päätoimisen purjehdusvalmentajan palkkaaminen Urheiluakatemian koordinaattorien työnkuvan kehittäminen jatkokehittäminen Valmentajien kanssa käytävät kehityskeskustelut Lajien ja seurojen välisen yhteistyön kehittäminen Valmennuksellisen tietotaidon tehokkaampi jakaminen alueen seuroille ja valmentajille Asiantuntijapalvelut Toimenpide Valmennusresurssien uudelleen suuntaaminen ja lisäresurssin hankinta Tutkitaan mahdollisuuksia em. lajeissa palkata päätoiminen valmentaja. Tavoitteena on ratkaista palkkaus yhdessä urheiluakatemian, lajiliiton, olympiakomitean sekä alueen seurojen kanssa. tavoitteena on palkata päätoimiseen tehtävään korkeakoulututkinnon suorittaneen osaavan kehittäjävalmentajan. Tutkitaan mahdollisuudet ulkomaalaisen valmentajan rekrytoimiin Koordinaattorien työnkuvan edelleen kehittäminen ja selkeyttäminen päätoimisten valmentajien mukaan tulemisen myötä Valmennustapahtuman seuranta ja henkilökohtaiset kehityskeskustelut 2 x vuosi Eri lajien valmennusryhmien integroiminen, alueen seurojen ja valmentajien kanssa käytävää vuoropuhelua Selvitetään mahdollisuudet yhteisten seminaarien järjestämiseen yhdessä Suomen Valmentajien ja Liikun kanssa Toteuttaja Rehtori, V- Koordinaattori, lajiliitot, seurat Rehtori, V- Koordinaattori, lajiliitot, seurat Rehtori, johtoryhmä, koordinaattorit, V-Koordinaattori, V-Koordinaattori Koordinattorit Tavoite 2013 Asiantuntijapalvelukokonaisuuden jatko kehittäminen ja laajentaminen Asiantuntijapalveluiden entistä tehokkaampi integrointi päivittäisvalmennukseen Toimenpide Urheiluakatemian ja Paavo Nurmi keskuksen yhteistyön tiivistäminen ja OKM:ltä saatu tuki -> mahdollisuudet yhteispalkkaukseen ravitsemuksen, psykologian, fysioterapian ja testauksen osa-alueilta ja täten tarjonnan laajentaminen urheilijoille jatketaan urheilijoille palveluiden käyttösuunnitelman kehittämistä yhdessä urheilijan ja valmentajien kanssa Toteuttaja Paavo Nurmi-keskus, koordinaattorit,, eritysasiantuntijat Asiantuntijatiimin toiminnan lisääminen Athlete to Athlete urheilijoiden vertaistukiryhmän jatkaminen Säännölliset yhteiset tapaamiset (3-4/v) asiantuntijapoolin kanssa Sisältöjen kehittäminen, urheilijoiden sitouttaminen asiantuntijat, asiantuntijat, 15

16 Olosuhteet Tavoite 2013 Kerttulin lukion suunnittelussa urheiluakatemian tarpeiden huomioiminen Valmennusolosuhteiden saatavuuden ja toimivuuden edelleen kehittäminen yhdessä liikuntapalvelukeskuksen kanssa Urheilijoiden asumisolosuhteisiin vaikuttaminen Yksityisten olosuhdepalveluiden hyödyntäminen Painopistelajien erityistarpeiden huomioiminen Toimenpide Kerttulin lukion liikuntasalin varustaminen urheiluakatemian tarpeisiin Neuvotelaan toimivasta yhteistyöstä, kartoitetaan kasvava olosuhdetarve. Pyritään luomaan selkeys Impivaaran uimahallin käytöstä. Palloiluhallin suunnittelussa mukana oleminen. Hyvän yhteistyön jatkaminen Ylioppilaskyläsäätiön kanssa Yhteystyöneuvottelut yksityisten liikuntakeskusten kanssa Väline- ja ohjelmistohankinnat Toteuttaja Rehtori, koordinaattorit, johtoryhmä Koordinaattorit Koordinaattorit johtoryhmä Tapahtumat ja seminaarit Tavoite 2013 Urheiluakatemian toimintakulttuurin ja seudun valmennusosaamisen kehittäminen erilaisten seminaarien ja tapahtumien järjestäminen Kansainvälisen toiminnan kehittäminen Toimenpide Selvitetään mahdollisuutta toteuttaa seminaareja / tilaisuuksia yhdessä lajiliittojen, seurojen, Liikun, Suomen valmentajien kanssa Verkostoidutaan tiiviimmin KVtoimijoiden EAS, ASPC:n kanssa Toteuttaja V-Koordinaattori, korkeakoulut, Turun kaupungin tapahtumaorganisaatio Koordinaattorit Kokemusten kerääminen ja toimintamallien ja -verkoston kehittäminen pilottitapahtumien avulla Hallinto ja talous Suunnistuksen maailmancup- kilpailut ja uinnin ja suunnistuksen MJ-leiritys sekä suunnistuksen valmentajaseminaari V-Koordinaattori, laji Tavoite 2013 Urheiluakatemian johtoryhmätoiminnan tehostaminen Laajennetun johtoryhmän vuosittainen kokous Vuonna 2012 perustettu olosuhderyhmä jatkaa toimintaansa Urheiluakatemian toimintabudjetin kasvattaminen Toimenpide Johtoryhmän kokoa pienennetään, kokouksia järjestetään tiiviimmin. Kutsutaan koolle urheiluakatemiatoiminnan avaintoimijat Jatkaa toimintaa ja laatii kehittämissuunnitelman olosuhteista Huippu-urheiluyksikölle Laadukas toiminta ja huolella tehdyt anomukset OK:lle ja OKM:lle. Elinkeinoelämän tiiviimpi sitouttaminen Urheiluakatemian toimintaan Toteuttaja johtoryhmä johtoryhmä liikuntapalvelukeskus, Liiku? johtoryhmä 16

17 Viestintä Tavoite 2013 Urheiluakatemialle viestintäsuunnitelma Urheilijatiedote 3 x vuosi (ensimmäinen keväällä 09) Urheiluakatemian toimintakalenteri Urheiluakatemian ulkoinen markkinointi Valmentajien viestintävastuun lisääminen Osallistuminen erilaisiin avoimiin tilaisuuksiin jossa on mahdollisuus markkinoida urheiluakatemiatoimintaa Yhteistyötahojen aktivoiminen markkinointiin Urheiluakatemiatoiminnasta tiedottamien urheiluakatemian kannalta tärkeissä toimialoissa Kotisivujen uudistaminen Toimenpide Jatketaan jo aloitettua viestintäsuunnitelman laatimista. Tiedote sähköpostilla UA-urheilijoille Laaditaan toimintakalenteri urheiluakatemian kotisivuille. Selvitetään eri vaihtoehtoja ulkoisen markkinoinnin tehostamiseksi. Kehitetään lajivalmentajien roolia tiedottaa ja uutisoida oman lajin valmennuksen osalta. Osallistuminen eri oppilaitosten, lajiliittojen, seurojen tilaisuuksiin Yhteistyöoppilaitosten, lajiliittojen ja seurojen kotisivuilta linkki urheiluakatemian kotisivuille Tiedottaminen urheiluakatemiatoiminnasta eri toimialoilla Uudistaminen kansallisen linjan mukaiseksi Toteuttaja Kaupungin strategia ja viestintä, rehtori, koordinaattorit Koordinaattorit Koordinaattorit, akatemian sidosryhmät Johtoryhmän jäsenet, muut sidosryhmät omissa toimialoissaan asiantuntijat,, AMK, OK, Turun kaupunki Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö Tavoite 2013 Aktiivinen vaikuttaminen ja osallistuminen kansalliseen urheiluakatemianohjelman kehittämiseen Kansainvälisen osaamisen hyödyntäminen urheiluakatemiatoimijoiden osaamistason kehittämiseksi Kansainvälisen verkostoitumisen kehittäminen Vuonna 2012 saatu ASPC jäsenyys Toimenpide Osallistutaan työryhmiin, tapaamisiin, seminaareihin Kartoitetaan KV-seminaarit, yhteistyömahdollisuudet ja vierailut Osallistuminen KV seminaareihin ja kongresseihin. Mahdollisuuksien selvittäminen KV-tason seminaarien järjestämiseen Turussa ASPC suboffice tehtävät Toteuttaja asiantuntijat lajiliitot Sportti Turku 17

18 Toiminnan arviointi Tavoite 2013 Kehitetään toimivia mittareita mittaamaan urheiluakatemian vaikuttavuutta urheilussa ja opiskelussa Varmistetaan yksilön kehittyminen ja menestyminen urheilijana Varmistetaan urheilun ja opiskelun joustava yhdistäminen Toimenpide Selvitetään erilaisia malleja tulosten mittaamiseen kanssa Seurataan ja arvioidaan urheilijoiden kehittymistä ja menestymistä. Seurataan menestyneiden urheilijoiden määrää Mitataan sekä valmennuksen että opiskelun tuloksia eri asteilla Toteuttaja Huippuurheiluyksikkö, Huippuurheiluyksikkö Selvitetään eri toimijoiden tyytyväisyys urheiluakatemian toimintaan Teetetään tyytyväisyyskysely, urheilijoille, seuroille ja lajiliitoille korkeakoulut 18

Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS

Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS HUIPPU-URHEILUN MUUTOSRYHMÄN LOPPURAPORTTI 2012 Urheilijan polun osaamisella,

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

1. Toiminnan yleiskuvaus

1. Toiminnan yleiskuvaus TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo 1. Toiminnan yleiskuvaus 3 2. Urheilijamäärät 2009... 4 3. Menestyneitä urheilijoita 2009... 4 4. Opiskelu... 5 5. Valmennus.... 6 6. Tukipalvelut... 6 7. Hallinto...

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS-

TOIMINTA- JA TALOUS- Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN 3 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 3 Seurakohtainen kehittämistyö

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Liikunnan ja huippu-urheilun rakenteiden arviointi ja tavoitetilan määritys Suomessa. kpmg.fi

Liikunnan ja huippu-urheilun rakenteiden arviointi ja tavoitetilan määritys Suomessa. kpmg.fi Liikunnan ja huippu-urheilun rakenteiden arviointi ja tavoitetilan määritys Suomessa kpmg.fi Yhteenveto Selvitystyö toteutettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön Liikuntayksikön, Suomen Olympiakomitean

Lisätiedot

Aikuisurheilijoiden sosioekonominen asema ja taloudelliset tukijärjestelmät

Aikuisurheilijoiden sosioekonominen asema ja taloudelliset tukijärjestelmät KI HUnj ul kai susar j a,nr o44 I SBN 9789525676686( PDF) Ai kui sur hei l i j oi den sosi oekonomi nenasemaj a t al oudel l i sett uki j är j est el mät Ki l pa-j ahui ppuur hei l unt ut ki muskeskuski

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET LAuREA-AMMATTIkORkEAkOuLuN JuLkAISuSARJA B 32 Elina Ora-Hyytiäinen (toim.) LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 32 Learning by Developing

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012 Sisällysluettelo KEPAN OHJELMA 2013-2015...1 Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet 2010-2012...1 Ohjelman

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN STRATEGIA 2012 2015 SISÄLTÖ 1. Varsinais-Suomen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategia visio, missio ja toimenpiteet...

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 Hallitus 06.10.2012 Vuosikokous 25.11.2012 - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 YLEISTÄ Suomen Pyöräilyunioni ry on jäsenten yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö. SPU tukee

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017

KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017 KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017 Ulkoasu ja taitto: Hanna Söderström Kustantaja: Keuruun seudun aikuiset työelämään Koulutuksella on katetta -hanke, Kehittämisyhtiö KeuLink

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 3 2. Vuoden 2015 näkymiä 4 3. Liikunnallinen elämäntapa 3.1 Lasten ja nuorten liikunta 6 3.2 Aikuis- ja terveysliikunta 7 4. Menestyvä

Lisätiedot

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Sisältö 1. KOULUTUSSTRATEGIA YHTEINEN TAHDONILMAUS... 2 2. VISIO 2015+... 2 3. STRATEGISESTI TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISEN KOHTEET... 3 3.1 Ennakointi... 3 3.2 Hanketoiminta...

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

Kotouttamisohjelma 2013 2017

Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Sydämessä on aina pieni tila omalle, erityiselle asuinalueelle Oulu on asenne. Uusi Oulu syntyy ihmisten tekojen kautta. Uudessa Oulussa on

Lisätiedot

Seinäjoen Peliveljet ry:n toimintaopas 22.5.2012 Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas. 2.1 versio

Seinäjoen Peliveljet ry:n toimintaopas 22.5.2012 Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas. 2.1 versio Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas 2.1 versio Sivu 2 ( 29 ) 1. SEURAN YLEISESITTELY... 5 2. SEURAN TOIMINTAPERIAATTEET, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA SEURAN TUNNUKSET... 5 2.1. Arvot... 5 2.2. Seinäjoen Peliveljet

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot