STRATEGIA TOIMINTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "STRATEGIA 2013 2016 TOIMINTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 STRATEGIA TOIMINTASUUNNITELMA 2013

2 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Turun Seudun Urheiluakatemian strategia Arvot 2.2. Visio 2.3. Missio - perustehtävä 2.4. Toimintatapa 2.5. Toimintaympäristö 2.6. Organisaatio ja toimintaelementit 2.7. Tavoitteet, keinot ja mittarit strategian toteuttamiseksi 3. Toimintasuunnitelma Toimintavuoden päätavoitteet 3.2. Urheiluakatemian urheilijat Huippuryhmä Haastajataso Haastajataso Urheiluakatemian valmennus, ja asiantuntijapalvelut Valmennus Päätoimiset Sivutoimiset ja yhteispalkkauksella toimivat Asiantuntijapalvelut Athlete to Athlete urheilijaverkosto Koordinaattorit 3.4. Akatemiassa mukana olevat oppilaitokset ja opintojen ohjaus Dual career palvelut Urheilijoiden jakautuminen oppilaitoksittain 3.5. Urheiluakatemian lajiliittokumppanuudet 3.6. Urheiluakatemian ja alueen seurojen yhteistyö 3.7. Tapahtumat ja seminaarit 3.8. Hallinto ja talous 3.9. Viestintä Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö Urheiluakatemian toiminnan seuranta ja kehittäminen Opiskelu Valmennus Asiantuntijapalvelut Olosuhteet Tapahtumat ja seminaarit Hallinto ja talous Viestintä Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö Toiminnan arviointi 2

3 1. Yleistä Turun seudun urheiluakatemia aloitti toimintansa vuonna Lähtökohtana kehittämiselle on ollut valmennuskeskustyyppisten olosuhteiden luominen, valmennus ja asiantuntijapalvelut opiskeleville urheilijoille erityisesti niissä lajeissa, jotka ovat Turun seudulla kansallisesti kilpailukykyisiä. Vuonna 2010 aloitettiin laajempi strateginen suunnittelu, jossa urheiluakatemia pyritään näkemään laajasti Turun seudun kilpailukykyä edistävänä toimijana ja toisaalta osana kansallista urheiluakatemiaverkostoa. Vuoden 2012 alusta yhdeksän Turun seudun kuntaa on päättänyt vahvistaa urheiluakatemian rahoitusta yhteensä vuodessa. Keväällä 2012 urheiluakatemia laati toiminnastaan nykytilan analyysin (Selvitys huippu-urheilun ja sitä tukevan osaamisen alueellisesta kehittämisestä ja kansallisista profiloitumismahdollisuuksista Turun seudulla), joka on jatkunut urheiluakatemian strategian laatimisena vuosille Strategian ja toimintasuunnitelman laadinnassa on huomioitu ne tiedot, jotka ovat olleet saatavissa Sportti Turku suunnitelmista, vielä julkaisemattomasta valtakunnallisesta urheiluakatemiaohjeistosta ja Humu loppuraportista. 2. Turun Seudun Urheiluakatemian strategia Arvot Urheiluakatemian arvot suodattuvat Turun kaupungin, valtakunnallisen urheiluakatemiaohjelman ja suomalaisen huippu-urheiluarvoista. Niiden ei ole tarkoitus olla ristiriidassa edellä mainittujen toimijoiden arvojen kanssa. URHEILIJAN MENESTYMINEN - Urheilu ja opiskelu - Urheilijan polku OSAAMINEN JA INNOVATIIVISUUS - Sitoutuminen, vastuuntunto - Kokeileminen, kehittäminen, tutkimustoiminta YHTEISTYÖ - Turun kaupunki ja seutukunta - Oppilaitokset ja liikuntapaikat - Järjestöt, alue- ja valtionhallinto - Urheiluakatemiaverkosto TAVOITTEELLISUUS JA ERINOMAISUUS - Korkea tavoitetaso sekä yhteisön että yksilön tasolla LÄPINÄKYVYYS - Eettisesti kestävä toimintatapa - Yhteiskunnallinen vastuu - Avoimuus - Toimiva sisäinen ja ulkoinen viestintä 3

4 YHTEISÖLLISYYS, KUNNIOITUS - Urheilu positiivisena elämänkokemuksena - Positiivinen kunnianhimo 2.2. Visio Turun Seudun Urheiluakatemia on: Pohjoismaiden johtava urheilijoiden Dual Career osaaja, toteuttaja, asiantuntija ja kehittäjä Huippu-urheiluvalmennuksen, asiantuntijapalveluiden ja olosuhteiden aktiivinen, osaava ja menestynyt kansallinen toteuttaja ja vaikuttaja - Champions are made in Turku. Aktiivinen yhteistyön rakentaja ja positiivisen yhteishengen luoja alueen seurojen ja muiden urheilun kentässä toimivien tahojen välillä - All Together. Kansainvälisesti ja kansallisesti tunnustettu toimija ja partneri 2.3. Missio perustehtävä Turun Seudun Urheiluakatemian perustehtävä Suomen Olympiakomitean linjauksen mukaan on mahdollistaa siviiliuran rakentaminen huippu-urheiluvalmentautumisen rinnalla. Turun Seudun Urheiluakatemia edistää ja tuottaa tuloksekkaasti huipulle pyrkivän lahjakkaan urheilijan: Opiskelumahdollisuuksia ja ammattiin valmistumista mahdollistamalla kaksoisuran - DUAL CAREER Laadukasta päivittäisvalmentautumista korkeatasoissa olosuhteissa ammattiosaajien johdolla - eri tahojen kanssa yhdessä palkatut ammatti ja yhdessä luotu ja valmennukseen integroitu asiantuntijaverkosto Lisäksi Turun Seudun Urheiluakatemia: Ottaa vastuuta yhteistyön rakentamisesta Turun seudulla eri huippu-urheilutoimijoiden välillä tavoitteiden saavuttamiseksi ja tuo ja luo lisäarvoa seutukunnan kehittymiselle, kilpailukyvylle ja taloudelle sen strategioiden suunnassa (mm. Sportti Turku) asiantuntijuudellaan ja verkostoillaan. Toimii osana kansallista urheiluakatemiaohjelmaa ja integroituu suomalaiseen huippuurheilujärjestelmään Toimintatapa Turun Seudun Urheiluakatemia noudattaa arjessa vuosittaista toiminta-suunnitelmaansa, joka on rakennettu akatemian oman strategian ja valtakunnallisen urheilu-akatemiaohjelman pohjalta. Urheiluakatemian operatiivinen toiminta toteutetaan Kerttulin urheilulukion koordinoimana. Urheiluakatemian toimintatapa on yhteistyöhakuinen. Se edistää eri toimijoiden resurssien yhteiskäyttöä yhteistyösopimusten kautta, sekä lajien välistä yhteistyötä. Lajien ja asiantuntijoiden välistä yhteistyötä kuvaa mm. urheiluakatemian päivittäisessä toimintakulttuurissa toteutuva lajien välinen cross talk, joka mahdollistuu yhteisen avokonttorin, coaching-roomin kautta, johon asiantuntijat kokoontuvat päivittäin. 4

5 2.5. Toimintaympäristö Turun Seudun Urheiluakatemian toimintaympäristö koostuu oheisen kuvan tahoista: - Omistajataho, ts. toiminnan rahoittajat - Asiakastaho, ts. Urheiluakatemian toiminnasta hyötyvät tahot. Nämä tahot rahoittavat myös toimintaa osittain - Oppilaitokset, jotka omalta osaltaan myös rahoittavat toimintaa - Turun kaupungin ja yksityisten tahojen hallinnoimat olosuhteet sekä yksityiset aisantuntijapalveluja tarjoavat tahot Kuva. Turun Seudun Urheiluakatemian toimintaympäristö 2.6. Organisaatio ja toimintaelementit Kuva. Turun Seudun Urheiluakatemian organisaatio 5

6 Turun Seudun Urheiluakatemian toiminta kulminoituu urheilijan päivittäisvalmennuksen tuottamiseen, urheilu- ja opiskelu-uran yhteensovittamisen mahdollistamiseen ja harjoitteluolosuhteiden ja asiantuntijapalvelujen kehittämiseen ja koordinointiin. Ravintoon ja valmennusteknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin pyritään vaikuttamaan olevassa olevin keinoin. Johtoryhmät ja operatiivinen johto (toiminnanjohtaja ja koordinaattorit) huolehtivat toimintaedellytysten luomisesta ja kehittämisestä ja tiedottavat toiminnasta viestinnän eri keinoin sekä Urheiluakatemian toiminnassa mukana oleville tahoille, että eri sidosryhmille ja muille tahoille. Kuva. Turun Seudun Urheiluakatemian toimintaelementit 2.7. Tavoitteet, keinot ja mittarit strategian toteuttamiseksi Turun Seudun Urheiluakatemian tavoitteet ja prosessit määräytyvät neljän päästrategian muodossa, mission suunnassa. 1. Opiskelun ja urheilu-uran yhteensovittaminen Tavoite: Varmistetaan Dual career toimintaideologian toteutuminen kaikissa Urheiluakatemian oppilaitoksissa ja lajeissa Keinot: korkealaatuinen kokonaiskoordinaatio ja opintojen ohjaus sekä tiivis vuorovaikutus Turun seudun urheiluakatemiassa mukana olevien oppilaitosten kanssa Mittarit: urheilijoiden opinto- ja urheilumenestys (sisäänotto ja valmistuminen), huippuurheilun mahdollistavien opintokokonaisuuksien kehittäminen (mm. aikuisurheilijoiden integroituminen työelämään) 2. Osaamisresurssien lisääminen, kehittäminen ja varmistaminen Tavoite: Olla Suomen paras huippu-urheiluakatemia Keinot: Huippuluokan ammattivalmennuksen laadun ja määrän lisääminen erityisesti painopistelajeissa, korkeatasoiset asiantuntijapalvelut, toimiva johtajuus. Vahva integroituminen alueen valmennus- ja urheiluympäristöön, seudun valmentajien ammatillisen osaamisen kehittäminen Turun seudulla yhteistyössä seudun urheilutoimijoiden, kansallisen huippu-urheiluyksikön, Suomen ry:n ja Valo 6

7 ry:n kanssa. Kansainvälisen yhteistyön lisääminen. Mittarit: Ammattivalmentajien määrä, Urheiluakatemian ja seurojen valmentajien koulutus- ja osaamistaso ja kokemus, asiantuntijapalveluiden määrä, laatu ja käyttöaste, seudun ulkopuolelta tulevien urheilijoiden ja valmentajien määrä ja laatu 3. Olosuhderesurssien kehittäminen ja varmistaminen Tavoite: Kupittaan urheilu- ja opiskelukampuksen synergian kehittäminen - optimaaliset harjoittelu-, opiskelu- ja asumisolosuhteet lähellä toisiaan; Keinot: Huippuluokan harjoitteluolosuhteiden luominen ja varmistaminen yhteistyössä kaupungin ja seudun urheilutoimijoiden kanssa - integroituminen Sportti Turku - urheiluportaaliin Mittarit: Huippu-urheilun mahdollistavat harjoittelumahdollisuudet painopistelajeissa 4. Taloudellisten resurssien kehittäminen ja varmistaminen Tavoite: Urheiluakatemian toimintabudjetin kasvattaminen yhteistyökumppanuuksien kautta Keinot: Yhteistyön jatkaminen ja kehittäminen seudun kuntien kanssa, Olympiakomitean ja OKM:n avustusten varmistaminen kehittyvän toiminnan kautta, seudun elinkeinoelämän tiiviimpi nivoutuminen Urheiluakatemian rahoitukseen ja toimintaan. Tapahtumien järjestäminen ja urheilijaryhmien leirityksen ja urheiluturismin edistäminen (leirit, kilpailut, seminaarit ja kongressit) Mittarit: Toimintabudjetti ja kumppanuuksien määrä ja sisältö Kuva. Turun Seudun Urheiluakatemian mission ja strategian toteutuminen 7

8 3. Toimintasuunnitelma 2013 Turun Seudun urheiluakatemian toimintasuunnitelma vuodelle 2013 perustuu syksyllä 2012 laadittuun, vuosien toimintastrategiaan (s. 3-10) Toimintavuoden päätavoitteet Urheiluakatemian päätavoitteet vuodelle 2013 ovat Urheilijoiden tason nostaminen (nykyiset ja akatemian vaikutuspiiriin siirtyvät) Valmennuksen koordinaation ja päätoimisten valmentajien määrän ja toimintaolosuhteiden kehittäminen ja laadun nostaminen entisestään Asiantuntijapalvelujen edelleen kehittäminen ja niiden integrointi tiiviimmin osaksi päivittäisvalmennusta Peruskoulutoiminnan koordinoinnin edelleen kehittäminen Sportti Turkuun liittyvän TSUA:n roolin ja toiminnan selkeyttäminen ja verkostossa toimiminen Tiiviimpi integroituminen kansalliseen urheilu- ja urheiluakatemia- järjestelmään Kansainvälinen toiminta ASPC:n jäsenyyden myötä 3.2. Urheiluakatemian urheilijat (tilanne vuoden 2012 lopussa) Turun Seudun Urheiluakatemian toiminnan piirissä on vuoden 2012 lopussa 701 urheilijaa, jakautuen 143 korkea-asteen, 288 toisen asteen ja noin 270 perusasteen urheilijaan Huippuryhmä Huippuryhmään kuuluvat Olympiakomitean tai Paralympiakomitean tukemat urheilijat ja kansainvälisellä tasolla aikuisten sarjoissa kilpailevat: 25 korkea-asteella opiskelevaa urheilijaa 12 toisella asteella opiskelevaa urheilijaa Haastajataso 1 Haastajataso 1:n urheilijat ovat maajoukkueurheilijoita tai lajinsa SM-mitalisteja omassa ikäluokassaan: 57 korkea-asteella opiskelevaa urheilijaa 134 toisella asteella opiskelevaa urheilijaa Haastajataso 2 Haastajataso 2:n urheilijat ovat lajiliittojen suosittelemia, urheiluakatemiaan valittuja urheilijoita, joilla ei vielä merkittäviä kansallisia meriittejä: 61 korkea-asteella opiskelevaa urheilijaa 142 toisella asteella opiskelevaa urheilijaa 3.3. Urheiluakatemian valmennus, ja asiantuntijapalvelut Urheiluakatemiaympäristössä työskentelee 17 päätoimista lajivalmentajaa, joista seitsemän valmentajaa on urheiluakatemian palkkaamia. Sen lisäksi urheiluakatemia on palkannut yhdeksän valmentajaa sivutoimiseen valmentajan työsuhteeseen. Urheiluakatemian valmennuspalveluiden tarkoituksena on tarjota lajeille tehostettua yksilöllistä valmennusta, joka integroituu urheilijan kokonaisharjoitussuunnitelmaan. Fyysisen harjoittelun osalta kaksi päätoimista yleis-/fyysistä valmentajaa ovat kaikkien lajien käytössä. 8

9 Valmennus Valmennuksen määrä vaihtelee lajeittain ja oppilaitosasteittain. Palkatun lajivalmentajan tarjoaman valmennuksen piiriin kuuluu noin 650 urheilijaa, loppujen urheilijoiden osallistuessa yleis-/fysiikkavalmentajien vetämään ns. yleisvalmennukseen. Vuoden 2013 tavoitteena on Urheiluakatemian valmennustoiminnan entistä tehokkaampi integroiminen seurojen valmennukseen sekä yhteistyöhön tavoitteena uusien mahdollisuuksien löytäminen valmentajien yhteispalkkaukseen. Perusaste: Kaikissa urheiluakatemian päälajeissa tarjotaan perusasteella yhteensä kolme aamupäivisin toteutettua liikunta- / valmennuskertaa. Toinen aste: Toisella asteella kaikille urheilijoille tarjotaan mahdollisuus valmentautua kolmesta viiteen kertaa viikossa aamupäivisin ja lisäksi osassa lajeista iltapäivisin kahdesta kolmeen kertaan viikossa. Korkea-aste: Päälajeissa myös korkea-asteella opiskeleville aikuishuippu-urheilijoille tarjotaan päivittäistä lajivalmennusta, joka on osittain integroitu toisen asteen aamuvalmennukseen. Tämän lisäksi korkea-asteen urheilijoille tarjotaan yksilöllistä sekä pienryhmävalmennusta sekä oman lajivalmentajan, että yleis- /fysiikkavalmentajien ohjauksessa Päätoimiset Turun Seudun Urheiluakatemiassa toimii vuoden 2013 alussa seitsemän päätoimista valmentajaa ja kaksi koordinaattoria. Palkkauskuluista vastaavat yhteistyössä Urheiluakatemian kanssa tapauskohtaisesti lajiliitto, seurat ja Olympiakomitea. Jääkiekko: Kalle Sahlstedt, KM, liikunnan opettaja Koripallo: Kimmo Vyyryläinen, VeAT, lajiliiton koulutukset ja liiton osoittamana Ray Ailus, VAT, lajiliiton koulutukset Uinti (Nuorten Olympiavalmentaja): Antti Kauhanen, LitM valmennus- ja testausoppi, lajiliiton koulutukset Suunnistus (Nuorten Olympiavalmentaja): Markus Lindeqvist, Fysioterapeutti, VAT, lajiliiton koulutukset tasot 1 ja 2 Yleisurheilu/yleisvalmennus: Jarno Koivunen, Fysioterapeutti, liikunnanohjaaja, lajiliiton koulutukset Telinevoimistelu/yleisvalmennus: Sami Aalto, URVA urheilijasta valmentajaksi - koulutus, VAT käynnissä Perusasteen koordinaattori: Pertti Sahlberg, LitM liikuntapedagogiikka Valmennuksen koordinaattori: Janne Salmi, LitM valmennus- ja testausoppi, lajiliiton koulutukset Huippu-urheilu koordinaattori: Mika Korpela, liikunnanohjaaja AMK valmennus, LitM valmennus- ja urheilupsykologia, pedagogiset opinnot, Uefa A-lisenssi Mainittujen lisäksi vuoden 2013 aikana pyritään yhteistyössä lajiliiton, seuran ja Olympiakomitean kanssa saamaan päätoimiset taekwondoon ja purjehdukseen Sivutoimiset ja yhteispalkkauksella toimivat Seuraavissa lajeissa päivittäisvalmennus on sivutoimisten valmentajien ja/tai seurojen palkkaamien pää- tai osapäivätoimisten valmentajien vastuulla: Taitoluistelu Joukkuevoimistelu Jalkapallo (3 valmentajaa) Lentopallo (2 valmentajaa) Koripallo 9

10 Käsipallo Yleisurheilu: perusasteen valmennus Salibandy Tennis Sulkapallo Muiden Urheiluakatemian alla toimivien lajien lähinnä lukumäärältään pienempien lajien - urheilijoiden valmennus hoidetaan ns. yleisvalmennuksen kautta, josta vastaa kaksi päätoimista (ks ) sekä yksi sivutoiminen valmentaja Asiantuntijapalvelut Urheiluakatemia toteuttaa kuuden kohdan asiantuntijapalvelukokonaisuutta joka suunnataan urheiluakatemian menestyneimmille urheilijoille. Toiminnan lähtökohdat ovat yksilöllisyys ja palvelun todellinen tarve. Urheilijan tarve asiantuntijapalveluihin kartoitetaan yksilöllisesti. Urheilijalle tarjotaan palvelut jotka tuottavat selkeää, konkreettista lisäarvoa valmentautumisprosessiin, nostaa tekemisen tasoa ja pitkällä aikavälillä tuottaa myös tulosta yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Tarjonnassa huomioidaan myös päällekkäisyydet (seuran ja lajiliiton tarjoamat palvelut). Huippuryhmän urheilijat saavat maksutta käyttöönsä täyden palvelupaketin. Haastajataso 1:n urheilijoille asiantuntijapalvelut toteutetaan yksilöllisesti räätälöiden tarpeen mukaan. Haastajataso 2:n urheilijoille palvelut ovat käytössä omakustannehintaan. Urheiluakatemia neuvottelee palveluiden hinnat mahdollisimman mataliksi, jotta palvelut olisivat kaikkien tavoitettavissa. Toimintamalli asiantuntijapalveluissa on seuraava: 1. Urheilijan ja valmentajan tapaamisessa kartoitetaan urheilijan todellinen tarve asiantuntijapalveluille ja pohditaan palvelukokonaisuutta siten, että urheiluakatemia kykenee tuomaan toimintaa konkreettista lisäarvoa ja välttämään mahdolliset päällekkäisyydet. Tapaamisessa läsnä urheilijan ja henkilökohtaisen valmentajan lisäksi on urheiluakatemian lajivalmentaja ja urheiluakatemian koordinaattori. 2. Urheilija sitoutuu toteuttamaan sovitun suunnitelman asiantuntijapalveluiden osalta 3. Seuranta ja yhteydenpito yhteistyön käynnistyttyä urheilijan ja valmentajan kanssa tapahtuu urheiluakatemian lajivalmentajan tai urheiluakatemiakoordinaattorin toimesta vähintään kahtena henkilökohtaisena tapaamisena vuodessa sekä jatkuvana vuoropuheluna urheilijan ja henkilökohtaisen valmentajan kanssa läpi kauden. Asiantuntijapalveluja tarjoavat seuraavat tahot: Lääkäripalvelut, Paavo Nurmi -keskus: terveystarkastukset, verikokeet, akuutti vastaanotto, jatkuva konsultointi. Testauspalvelut, Paavo Nurmi -keskus: Kestävyys-, voima- ja nopeusmittaukset. Fysioterapia/hieronta yksityinen: Ennaltaehkäisevä / vammanhoito Ravitsemusvalmennus Paavo Nurmi -keskus: ravitsemusanalyysi, konsultointi. Psyykkinen valmennus yksityinen: ryhmäkoulutus, yksilöllinen palvelu, valmentajien työnohjaus. Yhtenä vuoden 2013 päätavoitteena on asiantuntijaverkoston ja päivittäisvalmennuksen yhteistyön kehittäminen siten, että asiantuntijapalveluista luodaan osa urheilijan arkipäivän valmennusta. Tämä edellyttää koordinoinnin tiivistämistä sekä valmentajien ja asiantuntijoiden välisen vuoropuhelun ja tiedonsiirron tuomista konkreettiselle tasolle, ts. yhteisten tapaamisten (3-4/v) lisäksi asiantuntijoiden jalkautumista harjoitustilanteisiin. 10

11 Athlete to Athlete urheilijaverkosto Turun Seudun Urheiluakatemian Athlete to Athlete verkoston perusajatuksena on yhteisöllisyys. Tavoitteena on urheilijoiden verkostoituminen, joka tukee heidän tietään huipulle. Athlete to Athlete -hankkeessa urheilijoille järjestetään säännöllisesti (5-10) tilaisuuksia, jossa käsitellään ennalta sovittua teemaa. Jokaisen kokoontumisen aloittaa alustaja. Tilaisuuksissa urheilijoilla on mahdollisuus vertaistukeen ja vapaaseen vuorovaikutukseen muiden urheilijoiden kanssa urheilijan arkipäivän haasteisiin liittyen Koordinaattorit Urheiluakatemian valmennustoimintaa, opiskelun ja urheilu-uran yhteensovittamista sekä asiantuntijapalveluiden laatua ja tarkoituksenmukaisuutta koordinoi kolme koordinaattoria (huippu-urheilukoordinaattori, valmennuksen koordinaattori, perusasteen koordinaattori). Huippu-urheilukoordinaattorin vastuulla on erityisesti urheilijoiden auttaminen opintojen ja urheilun yhteensovittamisessa sekä heidän ohjaamisensa asiantuntijapalveluiden käyttöön. Hän vastaa yhteydenpidosta oppilaitoksiin, harjoitustiloihin ja kuljetuksiin liittyvissä asioissa. Valmennuksen koordinaattori vastaa erityisesti valmentajien työskentelymahdollisuuksien kehittämisestä ja asiantuntija-valmentaja verkoston toimivuudesta sekä asiantuntijapalveluiden edelleen kehittämisestä. Edelleen valmennuksen koordinaattorin vastuulla on seura- ja lajiyhteistyön ja valmennusosaamisen kehittäminen ja tiivistäminen Turun seudulla. Valmennuksen koordinaattorin toimenkuvasta noin 1/4 suuntautuu suunnistuksen valmennuskeskuksen kehittämiseen ja Suunnistusliiton valtakunnallisen UAkoordinaattorin toimeen sekä noin 1/5 Turun kaupungin tapahtumatoiminnan kehitystyöhön. Perusasteen koordinaattori vastaa yläkoulu valmennustoiminnan kehittämisestä ja toimii osaltaan myös yleisvalmentajana aamuharjoituksissa. Olennaista koordinaattorien työssä on saumaton keskinäinen yhteistoiminta ja tiedonsiirto sekä joustava toimien jakaminen. Viestintään liittyvät asiat sekä talouden hallinta jakautuvat vuonna 2013 huippu-urheilu- ja valmennuskoordinaattorin yhteisvastuulle Urheiluakatemiassa mukana olevat oppilaitokset ja opintojen ohjaus Turun Seudun Urheiluakatemian toiminnassa mukana on kolme toisen asteen oppilaitosta: Kerttulin urheilulukio (valtakunnallinen urheilun erityistehtävä), Turun ammatti-instituutti (valtakunnallinen urheilun erityistehtävä), Katedralskolan i Åbo (paikallinen painotus) Perusasteen kouluja on mukana kolme: Luostarivuoren yläkoulu, Puropellon yläkoulu ja Vasaramäen yhtenäiskoulu. Kaikki Turun korkea-asteen oppilaitokset (Turun Ammattikorkeakoulu, Turun Yliopisto ja Åbo Akademi) ovat allekirjoittaneet sopimuksen urheiluakatemian toimintatavoista ja tavoitteista korkea-asteella sekä rahoittavat osaltaan urheiluakatemian huippu-urheilukoordinaattorin palkkausta. Korkea-asteen oppilaitokset ovat sitoutuneet huomioimaan urheilevan opiskelijan opintojen suunnitteluun tuen ja ohjauksen, jolloin opiskelija saisi rakennettua henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa yhteensopivaksi urheiluaikatauluihin nähden Dual career palvelut Huippu-urheilukoordinaattorin ja lajivalmentajien vastuulla on urheilijoiden kaksoisuran mahdollistaminen parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä tarkoittaa urheilijoiden ja valmentajien välistä avointa ja jatkuvaa tiedonkulkua opintojen ja urheilun tuloksista ja etenemisestä. Urheilijoita ohjataan laatimaan opiskelu- ja harjoitussuunnitelma, joka tukee sekä opiskelu- ja urheilu-uralle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Huippu-urheilukoordinaattori tapaa ja on 11

12 säännöllisesti yhteydessä urheilijaan, oppilaitosten yhteyshenkilöihin, opinto-ohjaajiin ja aineopettajiin. Tapaamisissa seurataan suunnitelmien ja tavoitteiden toteutumista ja autetaan mahdollisten haasteiden ratkaisemisessa Urheilijoiden jakautuminen oppilaitoksittain Korkea-asteen urheilijat: = 143 urheilijaa Toisen asteen urheilijat: Kerttulin urheilulukio 229 urheilijaa Turun ammatti instituutti 44 urheilijaa Katedralskolan i Åbo 15 urheilijaa Perusasteen urheilijat Luostarivuoren yläkoulu 80 oppilasta Vasaramäen yhtenäiskoulu 125 oppilasta Puropellon yläkoulu 65 oppilasta 3.5. Urheiluakatemian lajiliittokumppanuudet Turun Seudun Urheiluakatemia on tehnyt yhteistyösopimukset seuraavien lajiliittojen kanssa päivittäisvalmennuksesta Suomen Suunnistusliitto Suomen Uimaliitto Suomen Jääkiekkoliitto / TPS juniorijääkiekko ry Suomen Koripalloliitto Suomen Salibandyliitto Vuoden 2013 aikana yhteisenä tavoitteena on tehdä yhteistyösopimus seuraavien lajiliittojen kanssa (lajiliitoilla on tahtotila olemassa, neuvottelut käynnissä) Suomen Taekwondoliitto Suomen Purjehdus ja Veneily ry Lisäksi kartoitetaan mahdollisuuksia seuraavien lajiliittojen saamiseksi mukaan toimintaan valmentajan yhteispalkkauksen muodossa Suomen Urheiluliitto Suomen Voimisteluliitto Suomen Palloliitto 3.6. Urheiluakatemian ja alueen seurojen yhteistyö Joulukuussa 2012 julkaistun Urheiluakatemiatoiminnan ohjeiston mukaan urheiluakatemiat ovat yhteistyöverkosto, joka tarjoaa neutraalin toimintaympäristön kehittää suomalaista valmennusta ja urheilua. Urheilijan kannalta on välttämätöntä, että kaikki urheilijan valmennukseen ja sen tukitoimiin osallistuvat henkilöt ja tahot kulkevat samaan suuntaan ja toimivat urheilijan parhaaksi. Tämä vaatii aktiivista yhteistyötä sekä yhteydenpitoa lajin sisällä sekä yli lajirajojen. Turun Seudun Urheiluakatemia pyrkii vuoden 2013 aikana aktiivisesti kehittämään erilaisia tapoja Urheiluakatemian ja seurojen sekä seurojen keskinäisen yhteistyön kehittämiseksi ja vahvistamiseksi, mm. erilaisten yhteisten tapaamisten ja seminaarien muodossa. Tässä työssä mm. yhteistyö Liiku ry:n ja Suomen Valmentajat ry:n kanssa on avainasemassa. 12

13 Turun Seudun urheiluakatemialla on sopimukset seuraavien urheiluseurojen kanssa: Turun Urheiluliitto ry, TPS juniorijääkiekko ry, Turun Riento Koripallo ry, RaisU ry uintijaosto Tapahtumat ja seminaarit Urheiluakatemia aktivoituu alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten tapahtumien ja seminaarien järjestäjänä Turun seutukunnan urheiluosaamisen esiintuomiseksi ja kehittämiseksi yhteistyössä Turun kaupungin tapahtumayksikön, korkeakoulujen, seurojen ja muiden toimijoiden kanssa Hallinto ja talous Urheiluakatemian strategiaa ja toimintasuunnitelmaa vahvistetaan vastaamaan valtakunnallisen urheiluakatemiaohjelman ohjeistusta. Strategian ja toimintasuunnitelman suunnassa toimintaa ohjaa urheiluakatemian johtoryhmä, jonka perusteella operatiivisesta toiminnasta vastaavat urheiluakatemian koordinaattorit. Urheiluakatemian hallinto ja talous operoidaan Kerttulin urheilulukiosta. Lisäksi 1-2 kertaa vuodessa kokoontuva laajennettu johtoryhmä osallistuu urheiluakatemian strategiseen ohjaukseen Viestintä Urheiluakatemian viestintää kehitetään ja toteutetaan Olympiakomitean uuden viestintästrategian ja Turun Seudun Urheiluakatemian viestintäsuunnitelman pohjalta. Ensisijainen tavoite on monipuolinen ja nykyaikainen tiedottaminen Urheiluakatemian toiminnasta eri viestintätapoja ja -kanavia käyttäen ja täten Urheiluakatemian toiminann tunnettuuden lisääminen. Viestinnässä tiivistetään yhteistyötä Ammattikorkeakoulun ja Turun kaupungin Viestintä ja Strategia -yksikön kanssa Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö Urheiluakatemia toimii aktiivisesti kansallisessa urheiluakatemiaverkostossa yhtenä Suomen johtavana urheiluakatemiana. Kansainvälisen verkostoitumisen avulla toimintaa kehitetään sekä organisaation että päivittäisvalmennuksen osalta. Vuoden 2012 joulukuusta Turun Seudun Urheiluakatemia on hyväksytty ASPC (Association of Sport Performance Centers) jäseneksi ja Euroopan alatoimistoksi tehtävänään tiedottaa ASPC:n toiminnasta pohjoismaissa Urheiluakatemian toiminnan seuranta ja kehittäminen Turun Seudun Urheiluakatemian toiminnan seuraamiseksi ja kehittämiseksi käytössä on oheinen kahdeksan alakohdan tiivistetty esitys eri toimintakokonaisuuksien tavoitteista, toimenpiteistä ja toteuttajista. Urheilijoiden ja valmentajien kehittymisen seuranta sekä toiminnan kehittymisen seurantaa kehitetään edelleen jotta urheiluakatemian vaikuttavuutta kyetään paremmin mittaamaan. Toimintaa seurataan tiivistetyn johtoryhmän kokoontumisissa 1-2 kuukauden välein. 13

14 Opiskelu Tavoite 2013 Korkea-aste: Turun AMK:n ja urheiluakatemian toiminnan tiivistäminen Tiedekuntien toimintatapojen ja tutkintorakenteiden tarkempi selvittäminen Kansainvälisten urheilija/opiskelijavaihtojen edistäminen Toimenpide Yhteistyösopimus allekirjoitettiin marraskuussa 2012: Urheiluakatemia vastaa ammattikorkeakoulun markkinointi urheilijalle linjan valmennuksen järjestämisestä olosuhteiden ja asiantuntijoiden osalta Yliopiston tiedekuntien ja AMK:n opintolinjojen opinto-ohjaajien tapaaminen Jatketaan käynnistynyttä yhteistyötä Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Toteuttaja HU-Koordinaattori,, muut asiantuntijat HU-Koordinaattori korkeakoulut Urheiluakatemiaan hakevien urheilijoiden hakukriteerien tarkistaminen ja kehittäminen Korkeakoulujen välisen JOO-sopimuksen tehokas hyödyntäminen Toinen aste: Valmentajien ja opettajien (lukio), opintoohjaajat (ammatti-instituutti) yhteistyön sujuvuuden varmistaminen uudessa Kerttulin lukiossa Asiantuntijoiden tiiviimpi integroiminen urheiluakatemian toimintaan valmennusopin kurssin kautta Perusaste: Valintakokeen ja pisteytysjärjestelmän uudistaminen ja yhtenäistäminen palvelemaan eri lajeja Perusasteen toiminnan vakiinnuttaminen ja yhteistyön tiivistäminen Kehitetään valintakriteereitä huippuurheilun suuntaan. Asiasta on sovittu AMK:n kanssa Jatkokehitetään urheiluvalmennuksen mahdollisuutta olla osana korkeaasteen opintoja myös tiedekorkeakouluissa uusien toimijoiden kanssa yhteistyön varmistaminen yhteisten tapaamisten muodossa Valmennusopin kurssin sisältöjen ja toimintamallin uudelleen määrittely ja asiantuntijoiden osaamisen hyödyntäminen opetuksessa Uudistetaan valintakoetta urheilulliseen suuntaan: sovittu syksyllä 2012 Tiivis yhteydenpito rehtoreiden, liikunnan opettajien ja lajien kanssa HU-Koordinaattori, korkeakoulujen henkilöstö HU-Koordinaattori,, opintoohjaajat HU-Koordinaattori, asiantuntijat, rehtori, oppilaat, liikunnan opettajat Rehtorit, koordinaattorit, perusasteen koordinaattori, liikunnan opettajat 14

15 Valmennus Tavoite 2013 Yleisvalmennukseen / palauttavaan harjoitteluun / Valmennusoppiin resurssien puitteissa yhden uuden erikoisosaajan rekrytointi Päätoimisen yleisurheiluvalmentajan palkkaaminen Päätoimisen jalkapallovalmentajan palkkaaminen Päätoimisen purjehdusvalmentajan palkkaaminen Urheiluakatemian koordinaattorien työnkuvan kehittäminen jatkokehittäminen Valmentajien kanssa käytävät kehityskeskustelut Lajien ja seurojen välisen yhteistyön kehittäminen Valmennuksellisen tietotaidon tehokkaampi jakaminen alueen seuroille ja valmentajille Asiantuntijapalvelut Toimenpide Valmennusresurssien uudelleen suuntaaminen ja lisäresurssin hankinta Tutkitaan mahdollisuuksia em. lajeissa palkata päätoiminen valmentaja. Tavoitteena on ratkaista palkkaus yhdessä urheiluakatemian, lajiliiton, olympiakomitean sekä alueen seurojen kanssa. tavoitteena on palkata päätoimiseen tehtävään korkeakoulututkinnon suorittaneen osaavan kehittäjävalmentajan. Tutkitaan mahdollisuudet ulkomaalaisen valmentajan rekrytoimiin Koordinaattorien työnkuvan edelleen kehittäminen ja selkeyttäminen päätoimisten valmentajien mukaan tulemisen myötä Valmennustapahtuman seuranta ja henkilökohtaiset kehityskeskustelut 2 x vuosi Eri lajien valmennusryhmien integroiminen, alueen seurojen ja valmentajien kanssa käytävää vuoropuhelua Selvitetään mahdollisuudet yhteisten seminaarien järjestämiseen yhdessä Suomen Valmentajien ja Liikun kanssa Toteuttaja Rehtori, V- Koordinaattori, lajiliitot, seurat Rehtori, V- Koordinaattori, lajiliitot, seurat Rehtori, johtoryhmä, koordinaattorit, V-Koordinaattori, V-Koordinaattori Koordinattorit Tavoite 2013 Asiantuntijapalvelukokonaisuuden jatko kehittäminen ja laajentaminen Asiantuntijapalveluiden entistä tehokkaampi integrointi päivittäisvalmennukseen Toimenpide Urheiluakatemian ja Paavo Nurmi keskuksen yhteistyön tiivistäminen ja OKM:ltä saatu tuki -> mahdollisuudet yhteispalkkaukseen ravitsemuksen, psykologian, fysioterapian ja testauksen osa-alueilta ja täten tarjonnan laajentaminen urheilijoille jatketaan urheilijoille palveluiden käyttösuunnitelman kehittämistä yhdessä urheilijan ja valmentajien kanssa Toteuttaja Paavo Nurmi-keskus, koordinaattorit,, eritysasiantuntijat Asiantuntijatiimin toiminnan lisääminen Athlete to Athlete urheilijoiden vertaistukiryhmän jatkaminen Säännölliset yhteiset tapaamiset (3-4/v) asiantuntijapoolin kanssa Sisältöjen kehittäminen, urheilijoiden sitouttaminen asiantuntijat, asiantuntijat, 15

16 Olosuhteet Tavoite 2013 Kerttulin lukion suunnittelussa urheiluakatemian tarpeiden huomioiminen Valmennusolosuhteiden saatavuuden ja toimivuuden edelleen kehittäminen yhdessä liikuntapalvelukeskuksen kanssa Urheilijoiden asumisolosuhteisiin vaikuttaminen Yksityisten olosuhdepalveluiden hyödyntäminen Painopistelajien erityistarpeiden huomioiminen Toimenpide Kerttulin lukion liikuntasalin varustaminen urheiluakatemian tarpeisiin Neuvotelaan toimivasta yhteistyöstä, kartoitetaan kasvava olosuhdetarve. Pyritään luomaan selkeys Impivaaran uimahallin käytöstä. Palloiluhallin suunnittelussa mukana oleminen. Hyvän yhteistyön jatkaminen Ylioppilaskyläsäätiön kanssa Yhteystyöneuvottelut yksityisten liikuntakeskusten kanssa Väline- ja ohjelmistohankinnat Toteuttaja Rehtori, koordinaattorit, johtoryhmä Koordinaattorit Koordinaattorit johtoryhmä Tapahtumat ja seminaarit Tavoite 2013 Urheiluakatemian toimintakulttuurin ja seudun valmennusosaamisen kehittäminen erilaisten seminaarien ja tapahtumien järjestäminen Kansainvälisen toiminnan kehittäminen Toimenpide Selvitetään mahdollisuutta toteuttaa seminaareja / tilaisuuksia yhdessä lajiliittojen, seurojen, Liikun, Suomen valmentajien kanssa Verkostoidutaan tiiviimmin KVtoimijoiden EAS, ASPC:n kanssa Toteuttaja V-Koordinaattori, korkeakoulut, Turun kaupungin tapahtumaorganisaatio Koordinaattorit Kokemusten kerääminen ja toimintamallien ja -verkoston kehittäminen pilottitapahtumien avulla Hallinto ja talous Suunnistuksen maailmancup- kilpailut ja uinnin ja suunnistuksen MJ-leiritys sekä suunnistuksen valmentajaseminaari V-Koordinaattori, laji Tavoite 2013 Urheiluakatemian johtoryhmätoiminnan tehostaminen Laajennetun johtoryhmän vuosittainen kokous Vuonna 2012 perustettu olosuhderyhmä jatkaa toimintaansa Urheiluakatemian toimintabudjetin kasvattaminen Toimenpide Johtoryhmän kokoa pienennetään, kokouksia järjestetään tiiviimmin. Kutsutaan koolle urheiluakatemiatoiminnan avaintoimijat Jatkaa toimintaa ja laatii kehittämissuunnitelman olosuhteista Huippu-urheiluyksikölle Laadukas toiminta ja huolella tehdyt anomukset OK:lle ja OKM:lle. Elinkeinoelämän tiiviimpi sitouttaminen Urheiluakatemian toimintaan Toteuttaja johtoryhmä johtoryhmä liikuntapalvelukeskus, Liiku? johtoryhmä 16

17 Viestintä Tavoite 2013 Urheiluakatemialle viestintäsuunnitelma Urheilijatiedote 3 x vuosi (ensimmäinen keväällä 09) Urheiluakatemian toimintakalenteri Urheiluakatemian ulkoinen markkinointi Valmentajien viestintävastuun lisääminen Osallistuminen erilaisiin avoimiin tilaisuuksiin jossa on mahdollisuus markkinoida urheiluakatemiatoimintaa Yhteistyötahojen aktivoiminen markkinointiin Urheiluakatemiatoiminnasta tiedottamien urheiluakatemian kannalta tärkeissä toimialoissa Kotisivujen uudistaminen Toimenpide Jatketaan jo aloitettua viestintäsuunnitelman laatimista. Tiedote sähköpostilla UA-urheilijoille Laaditaan toimintakalenteri urheiluakatemian kotisivuille. Selvitetään eri vaihtoehtoja ulkoisen markkinoinnin tehostamiseksi. Kehitetään lajivalmentajien roolia tiedottaa ja uutisoida oman lajin valmennuksen osalta. Osallistuminen eri oppilaitosten, lajiliittojen, seurojen tilaisuuksiin Yhteistyöoppilaitosten, lajiliittojen ja seurojen kotisivuilta linkki urheiluakatemian kotisivuille Tiedottaminen urheiluakatemiatoiminnasta eri toimialoilla Uudistaminen kansallisen linjan mukaiseksi Toteuttaja Kaupungin strategia ja viestintä, rehtori, koordinaattorit Koordinaattorit Koordinaattorit, akatemian sidosryhmät Johtoryhmän jäsenet, muut sidosryhmät omissa toimialoissaan asiantuntijat,, AMK, OK, Turun kaupunki Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö Tavoite 2013 Aktiivinen vaikuttaminen ja osallistuminen kansalliseen urheiluakatemianohjelman kehittämiseen Kansainvälisen osaamisen hyödyntäminen urheiluakatemiatoimijoiden osaamistason kehittämiseksi Kansainvälisen verkostoitumisen kehittäminen Vuonna 2012 saatu ASPC jäsenyys Toimenpide Osallistutaan työryhmiin, tapaamisiin, seminaareihin Kartoitetaan KV-seminaarit, yhteistyömahdollisuudet ja vierailut Osallistuminen KV seminaareihin ja kongresseihin. Mahdollisuuksien selvittäminen KV-tason seminaarien järjestämiseen Turussa ASPC suboffice tehtävät Toteuttaja asiantuntijat lajiliitot Sportti Turku 17

18 Toiminnan arviointi Tavoite 2013 Kehitetään toimivia mittareita mittaamaan urheiluakatemian vaikuttavuutta urheilussa ja opiskelussa Varmistetaan yksilön kehittyminen ja menestyminen urheilijana Varmistetaan urheilun ja opiskelun joustava yhdistäminen Toimenpide Selvitetään erilaisia malleja tulosten mittaamiseen kanssa Seurataan ja arvioidaan urheilijoiden kehittymistä ja menestymistä. Seurataan menestyneiden urheilijoiden määrää Mitataan sekä valmennuksen että opiskelun tuloksia eri asteilla Toteuttaja Huippuurheiluyksikkö, Huippuurheiluyksikkö Selvitetään eri toimijoiden tyytyväisyys urheiluakatemian toimintaan Teetetään tyytyväisyyskysely, urheilijoille, seuroille ja lajiliitoille korkeakoulut 18

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

Turun Seudun Urheiluakatemia. YLEISESITTELY joulukuu 2013

Turun Seudun Urheiluakatemia. YLEISESITTELY joulukuu 2013 Turun Seudun Urheiluakatemia YLEISESITTELY joulukuu 2013 Urheiluakatemiaohjelma Tiivistelmä 21 urheiluakatemiaa Suomessa, Turku 2. suurin kaikilla mittareilla (valm. ja urh, määrä, budjetti jne) TSUA kovassa

Lisätiedot

STRATEGIA 2013 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016. VERSIO 17.11 / Salmi

STRATEGIA 2013 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016. VERSIO 17.11 / Salmi STRATEGIA 2013 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 VERSIO 17.11 / Salmi Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Turun Seudun Urheiluakatemian strategia 2013 2016 2.1. Arvot 2.2. Visio 2.3. Missio - perustehtävä 2.4.

Lisätiedot

Strategia 2014-2017 Versio 1.0

Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Urheiluakatemiaohjelma Olympiakomitean Huippu-urheilu yksikön johtama Urheiluakatemiaohjelma vastaa koko Urheilijan polun kattavasta akatemiaverkoston johtamisesta Visio

Lisätiedot

Turun Seudun Urheiluakatemia Avaustilaisuus 8.10.2013

Turun Seudun Urheiluakatemia Avaustilaisuus 8.10.2013 Turun Seudun Urheiluakatemia Avaustilaisuus 8.10.2013 Valtakunnallinen Urheiluakatemiaohjelma Urheiluakatemiaohjelma vastaa koko Urheilijan polun kattavan urheiluakatemiaverkoston johtamisesta Suomessa.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia. 27.2.2012 Simo Tarvonen

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia. 27.2.2012 Simo Tarvonen Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia 27.2.2012 Simo Tarvonen Mikä urheiluakatemia? Urheilijan opinto- ja elämänura Päivittäisvalmennus Tuki- ja asiantuntijapalvelut Urheilijan polku 16 -v 566 urheilijaa 73

Lisätiedot

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 VASTANNEET LAJILIITOT KESÄLAJIT TALVILAJIT PALLOILULAJIT Ampumaurheiluliitto (Kivääri,

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian yläkouluverkoston opinto-ohjaajien tapaaminen Urheilumuseo, Olympiastadion 6.10.2015

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian yläkouluverkoston opinto-ohjaajien tapaaminen Urheilumuseo, Olympiastadion 6.10.2015 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian yläkouluverkoston opinto-ohjaajien tapaaminen Urheilumuseo, Olympiastadion 6.10.2015 Ohjelma 13:00 Tilaisuuden avaus 13:10 Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Huippu-urheiluverkoston rakentuminen 2013 3.4.2013

Huippu-urheiluverkoston rakentuminen 2013 3.4.2013 Huippu-urheiluverkoston rakentuminen 2013 3.4.2013 Taustaksi Lentopallon lajina otettava johtavan lajin roolia paikallisesti, seudullisesti ja valtakunnallisesti terve itsetunto omassa tekemisessä Jo

Lisätiedot

huippu-urheilunmuutos.fi

huippu-urheilunmuutos.fi Urheilun ja opiskelun yhdistäminen Urheilijan opintopolku Korkea-aste Yliopistot Ammattikorkeakoulut Toinen aste Lukiot Ammattioppilaitokset Peruskoulu Yläkoulut Alakoulut Alakoulut Monipuolinen ja laadukas

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2014. Johtoryhmän esitys Urhean vuosikokoukselle / hyväksytty 8.10.2013

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2014. Johtoryhmän esitys Urhean vuosikokoukselle / hyväksytty 8.10.2013 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2014 Johtoryhmän esitys Urhean vuosikokoukselle / hyväksytty 8.10.2013 Sisällys 1. Valmentautuminen 2. Opiskelu- ja urasuunnittelu 3. Tuki- ja asiantuntijapalvelut

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Yleistä 2. Valmentautuminen 2.1 Yläkoulut 2.2 Toinen aste 2.3 Huippuvaihe 2.4 Lajien välinen yhteistyö valmennustoiminnassa ja osaamista jakava

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Nuorten olympiavalmentajan toimenkuva: sisältö Taustaa Suunnistuksen nuorten olympiavalmentaja NO-valmennus: tehtäväkenttä NO-valmennus: raportointi Case

Lisätiedot

Kansainvälinen menestys. Korkeatasoinen osaaminen. Arvostettu urheilu

Kansainvälinen menestys. Korkeatasoinen osaaminen. Arvostettu urheilu Kansainvälinen menestys Korkeatasoinen osaaminen Arvostettu urheilu Toimintatavat: 1. Urheilija on keskiössä ilon ja intohimon ilmapiirissä 2. Urheilijan polkua tarkastellaan koko sen matkalta 3. Osaamista

Lisätiedot

Menestyvän huippu-urheilun seuranta ja arviointi. Jari Lämsä KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Menestyvän huippu-urheilun seuranta ja arviointi. Jari Lämsä KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Menestyvän huippu-urheilun seuranta ja arviointi Jari Lämsä KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Teemat 1. Nexus seurannan ja arvioinnin verkosto 2. Menestyvän huippu-urheilun strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Valmennuskeskusten yhteishanke 2013-2015. Valmennuksen osaamisen ja menetelmien kehittäminen

Valmennuskeskusten yhteishanke 2013-2015. Valmennuksen osaamisen ja menetelmien kehittäminen Valmennuskeskusten yhteishanke 2013-2015 Valmennuksen osaamisen ja menetelmien kehittäminen Erityiset koulutustehtävät/okm 1. Kuortaneen valtakunnallinen huippu-urheilun erityinen kehittämistehtävä on

Lisätiedot

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi Jari Lämsä KIHU Työn asemointi Oleellinen havainto on se, että työryhmä ei sinänsä ole keksinyt toimenpideluetteloon mitään uutta, vaikka vision ja nykytilan analysointi

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN URHEILUAKATEMIA STRATEGIA 2013-2016

KESKI-SUOMEN URHEILUAKATEMIA STRATEGIA 2013-2016 KESKI-SUOMEN URHEILUAKATEMIA STRATEGIA 2013-2016 Keski-Suomen Urheiluakatemia on huippupaikka! 2 SISÄLTÖ: 1. KESKI-SUOMEN URHEILUAKATEMIAN UUSI STRATEGIA 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3. VISIO, MISSIO, STRATEGISET

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

URHEILUAKATEMIAT. Mahdollisuus alueellisen valmennuksen kehittämiseen. Suunnistusvalmennusseminaari 8.2.2013 Janne Salmi. www.suunnistusliitto.

URHEILUAKATEMIAT. Mahdollisuus alueellisen valmennuksen kehittämiseen. Suunnistusvalmennusseminaari 8.2.2013 Janne Salmi. www.suunnistusliitto. URHEILUAKATEMIAT Mahdollisuus alueellisen valmennuksen kehittämiseen Suunnistusvalmennusseminaari 8.2.2013 Janne Salmi 10 JWOC-mitalit 2003-2012 9 8 7 6 5 4 3 2 SUOMI RUOTSI NORJA TANSKA SVEITSI 1 0 2003

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2009

TOIMINTASUUNNITELMA 2009 PÄÄKAUPUNKISEUDUN URHEILUAKATEMIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 2 2. HALLINTO 2 2.1 Hallintomalli 2.1.1 Johtoryhmä 2 2.1.2 Työvaliokunta 2 2.1.3 Vuosikokous 2 2.2 Toiminnan koordinointi

Lisätiedot

Urheilulukioiden seuranta: vertailua vuosilta 2006 ja 2011. Jari Lämsä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Urheilulukioiden seuranta: vertailua vuosilta 2006 ja 2011. Jari Lämsä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Urheilulukioiden seuranta: vertailua vuosilta 2006 ja 2011 Jari Lämsä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Seuranta Valtakunnallisesti urheiluoppilaitosten toimintaa on koordinoinut seurantaryhmä,

Lisätiedot

Urheiluvalmentautumisen tutkinnon osat ammatillisessa tutkinnossa. Tavoitteet. Urheiluvalmennus ja ammatillinen perustutkinto

Urheiluvalmentautumisen tutkinnon osat ammatillisessa tutkinnossa. Tavoitteet. Urheiluvalmennus ja ammatillinen perustutkinto Urheiluvalmentautumisen tutkinnon osat ammatillisessa tutkinnossa Urheilijoiden ammatillisen peruskoulutuksen erityisen tehtävän saaneissa oppilaitoksissa urheiluvalmentautuminen on integroitu yhtenäiseksi

Lisätiedot

Huippu-urheilutoiminta Suomessa

Huippu-urheilutoiminta Suomessa Huippu-urheilutoiminta Suomessa Kansainvälinen menestys Korkeatasoinen osaaminen Arvostettu urheilu Toimintatavat: 1. Urheilija on keskiössä ilon ja intohimon ilmapiirissä 2. Urheilijan polkua tarkastellaan

Lisätiedot

1. Toiminnan yleiskuvaus

1. Toiminnan yleiskuvaus TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo 1. Toiminnan yleiskuvaus 3 2. Urheilijamäärät 2009... 4 3. Menestyneitä urheilijoita 2009... 4 4. Opiskelu... 5 5. Valmennus.... 6 6. Tukipalvelut... 6 7. Hallinto...

Lisätiedot

Fysiikka- ja yleisvalmentajien verkostotapaaminen 4.9.2015

Fysiikka- ja yleisvalmentajien verkostotapaaminen 4.9.2015 Fysiikka- ja yleisvalmentajien verkostotapaaminen 4.9.2015 Kansainvälinen menestys Korkeatasoinen osaaminen Arvostettu urheilu Yhteiset toimintatavat: 1. Urheilija on keskiössä ilon ja intohimon ilmapiirissä

Lisätiedot

Heinolan Kiekko Ry. Strategia 2012-2015

Heinolan Kiekko Ry. Strategia 2012-2015 Heinolan Kiekko Ry Strategia 2012-2015 Heinolan Kiekko Ry - Visio HYVÄ IHMINEN! Heinolan Kiekko Ry - Missio KASVATTAA HYVIÄ IHMISIÄ KAUKALOON JA SEN ULKOPUOLELLE! Heinolan Kiekko Ry Arvot AVOIMUUS REILU

Lisätiedot

Valmentajuuden edistämistä. Valmentajien koulutukseen, osaamiseen ja. Edunvalvontaa

Valmentajuuden edistämistä. Valmentajien koulutukseen, osaamiseen ja. Edunvalvontaa Toiminta-ajatuksen mukaisesti Valmentajuuden edistämistä Valmentajien koulutukseen, osaamiseen ja hyvinvointiin liittyviä asiantuntijapalveluita Edunvalvontaa 2 Valmentajayhdistyksillä erilaiset tavoitteet

Lisätiedot

URHEILUAKATEMIAVERKOSTON OSAAMINEN

URHEILUAKATEMIAVERKOSTON OSAAMINEN URHEILUAKATEMIAVERKOSTON OSAAMINEN Urheiluakatemiatapaaminen 20..204 Mäkelänrinteen uintikeskus Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Timo Manninen SISÄLTÖ. Tarkoitus ja tavoitteet 2. Vastaajat akatemioittain

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS KOULU JA OPISKELU

VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS KOULU JA OPISKELU VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS KOULU JA OPISKELU VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS Valtakunnallinen yläkoululeiritys on osa Suomen Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelmaa. Yksi leiritystä toteuttavista

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

TERVETULOA TURUN AMMATTI INSTITUUTTIIN ja TURUN SEUDUN URHEILUAKATEMIAAN!

TERVETULOA TURUN AMMATTI INSTITUUTTIIN ja TURUN SEUDUN URHEILUAKATEMIAAN! TURUN AMMATTI INSTITUUTTI urheilevan opiskelijan opas 2015 2016 TERVETULOA TURUN AMMATTI INSTITUUTTIIN ja TURUN SEUDUN URHEILUAKATEMIAAN! Turun Seudun Urheiluakatemia kuuluu Suomen johtaviin Urheiluakatemioihin

Lisätiedot

Kaksoisura maailmalla. Jari Lämsä & Tuuli Merikoski

Kaksoisura maailmalla. Jari Lämsä & Tuuli Merikoski Kaksoisura maailmalla Jari Lämsä & Tuuli Merikoski Kaksoisura Kaksoisura (dual career) = henkilö tavoittelee menestystä/edistymistä kahdella eri alalla tai ammatissa yhtä aikaa. 1) naiset, jotka hoitavat

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 1. KIHUn rooli suomalaisessa huippu-urheilussa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUn

Lisätiedot

HUIPPU-URHEILUYKSIKKÖ. Urheiluakatemiaohjelma. Markus Kalmari Antti Paananen

HUIPPU-URHEILUYKSIKKÖ. Urheiluakatemiaohjelma. Markus Kalmari Antti Paananen HUIPPU-URHEILUYKSIKKÖ Urheiluakatemiaohjelma Markus Kalmari Antti Paananen Urheiluakatemiat 2015 Etela -Karjalan urheiluakatemia Etela -Kymenlaakson urheiluakatemia Etela -Pohjanmaan urheiluakatemia Etela

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

Osaamisohjelma lajissa 29.9.2015. Valmennusosaamisen työpaja

Osaamisohjelma lajissa 29.9.2015. Valmennusosaamisen työpaja Osaamisohjelma lajissa 29.9.2015 Valmennusosaamisen työpaja Osaamisohjelma Osaamisohjelmaa johtaa KIHU yhteistyössä HUY kanssa valmennusosaaminen osallistuva asiantuntijatoiminta tutkimus- kehittämis-

Lisätiedot

Liikunta ja urheilulääketiede tukena Urheilijan polulla

Liikunta ja urheilulääketiede tukena Urheilijan polulla Liikunta ja urheilulääketiede tukena Urheilijan polulla Liikuntalääketieteen päivät 10.11.2011 Leena Paavolainen, LitT Huippu urheilun muutosryhmä HUMU 0400 229 652 www.huippu urheilunmuutos.fi EXCELLENCE

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

Suomen Olympiakomitean Huippu- urheiluyksikkö (HUY) Kesälajien kategoriat, kriteerit ja huippu- urheilun tehostamistukipäätökset 2016

Suomen Olympiakomitean Huippu- urheiluyksikkö (HUY) Kesälajien kategoriat, kriteerit ja huippu- urheilun tehostamistukipäätökset 2016 10.12.2015 Suomen Olympiakomitean Huippuurheiluyksikkö (HUY) Kesälajien kategoriat, kriteerit ja huippuurheilun tehostamistukipäätökset 2016 Yleiset lähtökohdat: Kesäolympiadilla 2013 2016 käytössä olevat

Lisätiedot

HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA. Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA. Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus ILMAN ARVIOINTIA EI OLE URHEILUA Arviointi on tarkasteltavan kohteen tai toiminnan arvon määrittämistä,

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

NUORET URHEILIJAT KEHITTYVÄT YLÄKOULUSSA

NUORET URHEILIJAT KEHITTYVÄT YLÄKOULUSSA NUORET URHEILIJAT KEHITTYVÄT YLÄKOULUSSA URHEILUAKATEMIAOHJELMAN YLÄKOULUSEMINAARI 12.-13.3.2015 #urheiluakatemia #yläkoulu Torstai 12.3.2015 11:30 Lounas + ilmoittautuminen, Varalan Urheiluopisto Tampere

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

URHEILUN ERITYISEN KOULUTUSTEHTÄVÄN HAKEMINEN LEPPÄVARAN LUKIOLLE LUKUVUODESTA 2013-2014 ALKAEN

URHEILUN ERITYISEN KOULUTUSTEHTÄVÄN HAKEMINEN LEPPÄVARAN LUKIOLLE LUKUVUODESTA 2013-2014 ALKAEN 1 (6 ) URHEILUN ERITYISEN KOULUTUSTEHTÄVÄN HAKEMINEN LEPPÄVARAN LUKIOLLE LUKUVUODESTA 2013-2014 ALKAEN hakee lukiolain (629 / 1998) 4 : n mukaista koulutuksen järjestämistavan muutosta ja urheilun erityistä

Lisätiedot

Seurakehittäjien tapaaminen

Seurakehittäjien tapaaminen Seurakehittäjien tapaaminen Vantaalla ma 19.1.2015 niina.markkanen@pohjois-savonliikunta.fi gsm: 050-322 3971 Yhteistyö Osaaminen Seuralähtöisyys Puheenvuoron sisällöt: 1. SEKE-hankkeen kuvaus 2. Yhteistyössä

Lisätiedot

huippu-urheilunmuutos.fi

huippu-urheilunmuutos.fi EXCELLENCE - pyrkimys erinomaisuuteen LAPSI NUORI AIKUINEN Yhdessä tekeminen Ei riskikokeilu, vaan satsaus elämään Omaehtoinen liikkuminen ja urheilu Lapsuus: laatua koulussa ja seurassa, kielloista kokeiluihin

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN URHEILUAKATEMIA Johtoryhmän kokous 3.3 2008 klo 14-16 Mäkelänrinteen Uintikeskus, Terassi Pöytäkirja 1/08

PÄÄKAUPUNKISEUDUN URHEILUAKATEMIA Johtoryhmän kokous 3.3 2008 klo 14-16 Mäkelänrinteen Uintikeskus, Terassi Pöytäkirja 1/08 1 PÄÄKAUPUNKISEUDUN URHEILUAKATEMIA Johtoryhmän kokous 3.3 2008 klo 14-16 Mäkelänrinteen Uintikeskus, Terassi Pöytäkirja 1/08 Läsnä; Seppo Pitkänen, puheenjohtaja Timo Luopajärvi Jyrki Heliskoski Riitta

Lisätiedot

2020-LUVUN MENESTYJÄT OVAT YLÄKOULUISSA, TUETAAN HEITÄ YHDESSÄ

2020-LUVUN MENESTYJÄT OVAT YLÄKOULUISSA, TUETAAN HEITÄ YHDESSÄ Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Seminaari 2020-LUVUN MENESTYJÄT OVAT YLÄKOULUISSA, TUETAAN HEITÄ YHDESSÄ 29.9.2015 Ohjelma 13:00 Tilaisuuden avaus (Mika Saari ja Jari Savolainen) Tilaisuuden tavoite:

Lisätiedot

Huippuvaiheen ohjelman toimintamalli

Huippuvaiheen ohjelman toimintamalli Huippuvaiheen ohjelman toimintamalli Johdanto Huippuvaiheen ohjelman tavoitteena on parantaa suomalaisen huippu-urheilun välitöntä menestystä yhdessä lajien ja huippu-urheilijoiden kanssa. Ohjelma kokoaa,

Lisätiedot

Haukilahden lukion urheiluvalmennus

Haukilahden lukion urheiluvalmennus Haukilahden lukion urheiluvalmennus Urheilulinjalle haku Urheilijastatus Heikki Taskinen / 22.11.2015 Urheiluvalmennuksen koordinaattori Haukilahden lukio Suunnitelmallista ja joustavaa lukio-opiskelun

Lisätiedot

Urheilijakoulutus. Antti Kolsi Etelä-kymenlaakson urheiluakatemian pro-ryhmä Yleisurheilija

Urheilijakoulutus. Antti Kolsi Etelä-kymenlaakson urheiluakatemian pro-ryhmä Yleisurheilija Urheilijakoulutus Antti Kolsi Etelä-kymenlaakson urheiluakatemian pro-ryhmä Yleisurheilija Urheilijan polku Ekamissa 2015-2016 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistolla on Opetushallituksen myöntämä erityistehtävä

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Huippu-urheiluyksikön tukiurheilijakysely 2013. Jari Lämsä & Kaisu Mononen KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Huippu-urheiluyksikön tukiurheilijakysely 2013. Jari Lämsä & Kaisu Mononen KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Huippu-urheiluyksikön tukiurheilijakysely 2013 Jari Lämsä & Kaisu Mononen KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Tukiurheilijakysely Tarkoitus: Kerätä säännöllisesti tietoa OK:n ja PARA:n tukiurheilijoiden

Lisätiedot

Opiskelevan urheilijan talous. Jari Savolainen ja Jukka Tirri Korkea-asteen kaksoisuraseminaari, Helsinki 14.-15.4.2016

Opiskelevan urheilijan talous. Jari Savolainen ja Jukka Tirri Korkea-asteen kaksoisuraseminaari, Helsinki 14.-15.4.2016 Opiskelevan urheilijan talous Jari Savolainen ja Jukka Tirri Korkea-asteen kaksoisuraseminaari, Helsinki 14.-15.4.2016 Taustaa Kaksoisura: Suomalaisen urheilun valinta Suurin osa maajoukkuetason urheilijoista

Lisätiedot

HPK-Juniorijääkiekon strategia 2012-2015

HPK-Juniorijääkiekon strategia 2012-2015 HPK-Juniorijääkiekon strategia 2012-2015 Pitelet käsissäsi HPK-Juniorijääkiekon strategiaa kausille 2012-2015. Strategian luomisessa olemme pitäneet mielessä nimenomaan, miten seuramme voi kehittyä vastaamaan

Lisätiedot

TERVETULOA KERTTULIN LUKIOON ja TURUN SEUDUN URHEILUAKATEMIAAN!

TERVETULOA KERTTULIN LUKIOON ja TURUN SEUDUN URHEILUAKATEMIAAN! KERTTULIN URHEILULUKIO urheilevan opiskelijan opas 2014 2015 TERVETULOA KERTTULIN LUKIOON ja TURUN SEUDUN URHEILUAKATEMIAAN! Turun Seudun Urheiluakatemia (TSUA) on oppilaitosten, urheilijoiden, urheilun

Lisätiedot

Alueellinen yhteistyö: uudet haasteet alueelliselle AmKesu-työskentelylle. Helsingin AmKesu-tilaisuus 26.11.2014 Opetushallitus

Alueellinen yhteistyö: uudet haasteet alueelliselle AmKesu-työskentelylle. Helsingin AmKesu-tilaisuus 26.11.2014 Opetushallitus Alueellinen yhteistyö: uudet haasteet alueelliselle AmKesu-työskentelylle Helsingin AmKesu-tilaisuus 26.11.2014 Opetushallitus kommenttipuheenvuoro rehtori Juha Ojajärvi Haasteet alussa Perusajatus AmKesussa

Lisätiedot

Viesti! Liiku! Sivisty! Tule Sammon keskuslukioon!

Viesti! Liiku! Sivisty! Tule Sammon keskuslukioon! Viesti! Liiku! Sivisty! Tule Sammon keskuslukioon! Edessä antoisat vuodet Millaisessa ympäristössä sinä haluat viettää elämäsi kolme tai neljä tärkeää vuotta? Sammon keskuslukio Hakukoodi ainevalintakortissa:

Lisätiedot

YHDISTÄ OPISKELU JA HUIPPU-URHEILU KUORTANEELLA!

YHDISTÄ OPISKELU JA HUIPPU-URHEILU KUORTANEELLA! YHDISTÄ OPISKELU JA HUIPPU-URHEILU KUORTANEELLA! Yhteishaku 1.-19.3.2010 HALUATKO HUIPPU-URHEILIJAKSI? Kuortaneen lukio ja Kuortaneen urheiluopisto järjestävät yhteistyössä Suomen Jääkiekkoliiton kanssa

Lisätiedot

UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE

UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE YLEISTÄ SYNTYESSÄÄN UUSI SEURA OLISI SUOMEN KOLMEN SUURIMMAN UINTIURHEILUSEURAN JOUKOSSA Lisenssiuimarit (320 350), budjetti (n. 900 000) YHDISTYMISEN PERUSTEET Allastilan

Lisätiedot

lukion ja urheilun yhdistäminen urheilulinja

lukion ja urheilun yhdistäminen urheilulinja haukilahden lukio lukion ja urheilun yhdistäminen urheilulinja Lukio-opiskelun ja urheiluvalmennuksen yhdistäminen Haukilahden lukiossa Urheilulinja muodostuu pääosin painopistelajeista (golf, jalkapallo,

Lisätiedot

SINETTISEURATOIMINNAN POHDINTAA 21.8.2014

SINETTISEURATOIMINNAN POHDINTAA 21.8.2014 SINETTISEURATIMINNAN PHDINTAA 21.8.2014 SINETTISEURATIMINNAN PHDINTAA Sinettiseurakriteerien vertaaminen lasten ja nuorten urheilun selvitystöihin Sinettiauditoinnit tarkastelussa Lajiliittojen ja Valon

Lisätiedot

Urheilun ja opiskelun yhdistäminen Oulun seudun ammattiopisto. Antti Puotiniemi Antti Hara

Urheilun ja opiskelun yhdistäminen Oulun seudun ammattiopisto. Antti Puotiniemi Antti Hara Urheilun ja opiskelun yhdistäminen Oulun seudun ammattiopisto Antti Puotiniemi Antti Hara Urheilu OSAOn arjessa OSAO, 12 yksikköä, 11 600 opiskelijaa, henkilökuntaa n. 1000 OSAO on ollut aktiivisesti mukana

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

/ //O/& M U 3 5. 212. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI kaupunginhalitus. ETELÄ-KARJALAN LIIKUNTA JA URHEILU ry. Kotipolku 2, 55120 Imatra 29.05.

/ //O/& M U 3 5. 212. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI kaupunginhalitus. ETELÄ-KARJALAN LIIKUNTA JA URHEILU ry. Kotipolku 2, 55120 Imatra 29.05. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI kaupunginhalitus ETELÄ-KARJALAN LIIKUNTA JA URHEILU ry ANOMUS Kotipolku 2, 55120 Imatra 29.05.2012 3 5. 212 / //O/& M U LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Asia: Etelä -Karjalan Urheiluakatemia

Lisätiedot

Tervetuloa Kisakallioon!

Tervetuloa Kisakallioon! Suomen Suunnistusliitto ry Tervetuloa Kisakallioon! Yhä useampi suunnistaa Suunnistus näkyy Suunnistus hyvinvoinnin keulakuva Suunnistus menestyy SUOMI SUUNNISTAA Suunnistusliiton strategia 2016 2020 Suunnistus

Lisätiedot

Terveystalo Sport. Huipputiimi: Espoon Tapiot & Terveystalo 24.4.2013

Terveystalo Sport. Huipputiimi: Espoon Tapiot & Terveystalo 24.4.2013 Terveystalo Sport Huipputiimi: Espoon Tapiot & Terveystalo 24.4.2013 Terveystalo urheilijoiden asialla Terveystalo Sport -palvelu on huippu-urheilijoille tavoitteellisille aktiiviurheilijoille sekä kuntourheilijoille

Lisätiedot

VALMENTAJAKYSELY 2009

VALMENTAJAKYSELY 2009 Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä VALMENTAJAKYSELY 2009 kuvaus urheilijan polun eri vaiheissa toimivista suomalaisvalmentajista Minna Blomqvist www.kihu.fi Tarkoitus Kuvata suomalaista

Lisätiedot

LUSTO SUOMEN METSÄMUSEO

LUSTO SUOMEN METSÄMUSEO LUSTO SUOMEN METSÄMUSEO Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Metsäalan museoiden verkoston ja yhteistyömuotojen luominen metsäkulttuurin tunnettuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi.

Lisätiedot

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys Pauliina Juhola / Katja Nieminen Kyselyn toteuttaminen Kohderyhmänä ekspertit (EuroSkills 2012, WorldSkills 2013) lajipäälliköt valmentajat lajivastaavat yhteensä

Lisätiedot

Urheilijakoulutus. Antti Kolsi Etelä-kymenlaakson urheiluakatemian pro-ryhmä Yleisurheilija

Urheilijakoulutus. Antti Kolsi Etelä-kymenlaakson urheiluakatemian pro-ryhmä Yleisurheilija Urheilijakoulutus Antti Kolsi Etelä-kymenlaakson urheiluakatemian pro-ryhmä Yleisurheilija Urheilijan polku Ekamissa 2015-2016 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistolla on Opetushallituksen myöntämä erityistehtävä

Lisätiedot

TERVETULOA TURUN AMMATTI INSTITUUTTIIN ja TURUN SEUDUN URHEILUAKATEMIAAN!

TERVETULOA TURUN AMMATTI INSTITUUTTIIN ja TURUN SEUDUN URHEILUAKATEMIAAN! TURUN AMMATTI INSTITUUTTI urheilevan opiskelijan opas 2014 2015 TERVETULOA TURUN AMMATTI INSTITUUTTIIN ja TURUN SEUDUN URHEILUAKATEMIAAN! Turun Seudun Urheiluakatemia kuuluu Suomen johtaviin Urheiluakatemioihin

Lisätiedot

KIILAT HOCKEY STRATEGIA 2014-2020

KIILAT HOCKEY STRATEGIA 2014-2020 Kiilat Hockey strategia perustuu Suomen Jääkiekkoliiton luomaan strategiaan, jossa on VISIO: Intohimona jääkiekko ja MISSIO: Suomi-kiekosta lisäarvoa elämääsi 1 Tähän kuuluu vahvasti yhteiset TAHTOTILAT:

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Sihteerifoorumi 5.6.2012 Sanna-Marja Heinimo 6.6.2012 1 Työssä tarvittava osaaminen Mitä osaamista tarvitset työssäsi? -Asiaosaaminen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Lajien huippu-urheilujärjestelmät yhteisten haasteiden ja miinakenttien keskellä Ratsastajainliiton Urheilufoorumi 23.11.

Lajien huippu-urheilujärjestelmät yhteisten haasteiden ja miinakenttien keskellä Ratsastajainliiton Urheilufoorumi 23.11. Bench Marking Lajien huippu-urheilujärjestelmät yhteisten haasteiden ja miinakenttien keskellä Ratsastajainliiton Urheilufoorumi 23.11. Jorma Vertainen Mitä ja ketä varten lajiliitto on olemassa? Kuinka

Lisätiedot

HAKUOHJEET YLÄKOULUVALMENNUKSEEN LUKUVUODEKSI 2016-2017

HAKUOHJEET YLÄKOULUVALMENNUKSEEN LUKUVUODEKSI 2016-2017 HAKUOHJEET YLÄKOULUVALMENNUKSEEN LUKUVUODEKSI 2016-2017 Toiminnan tavoitteet: Lisätä harjoitusmääriä päiväaikaan. Urheilun ja opiskelun yhdistäminen. Koulujen ja seurojen kasvattamisyhteistyö. Nuorisovalmennuksen

Lisätiedot

Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto

Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto 2013 Toimitus: Taitto: Paino: Kannen kuva: Huippu-urheilun muutostyöryhmä, Suomen Olympiakomitea, Suomen Paralympiakomitea Planeetta

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys

Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys 1 Toiminta-ajatus... 2 2 Visio 2016... 2 3 Huippu-urheilustrategia... 3 3.1 Yleistä... 3 3.2 Toiminnan tavoitteet... 3 3.3 Huippu-urheilustrategian arviointi...

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 VISIO Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020. Kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä MISSIO Suomen Karateliitto on

Lisätiedot

URHEILUAKATEMIAVERKOSTON OSAAMINEN KÄYTTÖRAPORTTI

URHEILUAKATEMIAVERKOSTON OSAAMINEN KÄYTTÖRAPORTTI URHEILUAKATEMIAVERKOSTON OSAAMINEN KÄYTTÖRAPORTTI Timo Manninen & Jari Lämsä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, KIHU 2015 SISÄLLYS 1 TAUSTA JA TARKOITUS... 2 2 KYSELYN TOTEUTUS JA VASTAAJAT... 4

Lisätiedot

VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET TAVOITTEET

VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET TAVOITTEET VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET TAVOITTEET Kuva 1. Mahdollisuus ja tuki huipulle pyrkimiseen Mahdollisuus harrastaa ja kilpailla seuroissa Mahdollisimman paljon liikettä eri muodoissa Laadukasta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Haku valtakunnallisiin oppilaitoksiin lukukaudelle 2014 15 ja alueelliseen valmennukseen vuodelle 2015 26.1.2014 Vierumäki Petteri Kähäri Valtakunnalliset

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Valmennusjärjestelmässä mukana huippuosaajien-, WorldSkills-, EuroSkills- ja Abilympics - valmennus

Valmennusjärjestelmässä mukana huippuosaajien-, WorldSkills-, EuroSkills- ja Abilympics - valmennus Ammatillisen koulutuksen järjestäjät SKILLS-HUIPPUVALMENNUSYKSIKKÖ HAKU 2015 2017 SKILLS-LAJIPÄÄLLIKÖIDEN JA -VALMENTAJIEN NIMEÄMINEN Skills Finland hakee huippuvalmennusyksiköitä, lajipäälliköitä ja valmentajia

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Päivi Karttunen vararehtori 16.6.2009 Päivi Karttunen 1 Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen (1) OPM 2008: Rakenteellisen kehittämisen

Lisätiedot

Suomalaiset maailman osaavin kansa vuonna 2020

Suomalaiset maailman osaavin kansa vuonna 2020 Suomalaiset maailman osaavin kansa vuonna 2020 Ammatillisen koulutuksen johdon seminaari Tampere 2.10.2013 Opetusneuvos Seija Rasku KOPO/AM seija.rasku@minedu.fi Kataisen hallitusohjelma ja KESU 2011-2016

Lisätiedot

Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS

Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taustaa SVUL / Lajiliitot -> C, B, A järjestelmä (yleis- / lajiosa) 1990 luvun alun järjestömurros 5 -portainen yleiseurooppalainen koulutusjärjestelmä

Lisätiedot

Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689

Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Maahanmuuttajien opetus Oulun kaupungin opetustoimessa hallinnon näkökulmasta Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Oulun kaupunki Opetustoimi Erityisen

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Kunnan visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

Kaikille avoin liikunta - ohjelma

Kaikille avoin liikunta - ohjelma Kaikille avoin liikunta - ohjelma Suomessa on jo kauan tehty nk. erityisryhmien, vammaisurheilun ja lajiliittojen välistä yhteistyötä: A. Perinteinen tiettyä vammaryhmää/ vammaisurheilulajia koskeva yhteistyö.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

VALMENTAJA AKATEMIA Järvenpään Kehäkarhut ry. Koulutusstrategia 2009

VALMENTAJA AKATEMIA Järvenpään Kehäkarhut ry. Koulutusstrategia 2009 VALMENTAJA AKATEMIA Järvenpään Kehäkarhut ry Koulutusstrategia 2009 TAVOITTEET Missio: Järvenpään Kehäkarhut ry:n Valmentaja Akatemia toimii aktiivisena kamppailulajien valmentajien, tuomarien ja muiden

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Urheilijan sydän. Terve Urheilija -iltaseminaari. 5.3.2013 Varalan Urheiluopisto, Tampere. terveurheilija.fi 1. Polar Electro Oy

Urheilijan sydän. Terve Urheilija -iltaseminaari. 5.3.2013 Varalan Urheiluopisto, Tampere. terveurheilija.fi 1. Polar Electro Oy Urheilijan sydän Terve Urheilija -iltaseminaari Polar Electro Oy 5.3.2013 Varalan Urheiluopisto, Tampere terveurheilija.fi 1 Terve Urheilija -ohjelma Tavoitteena urheilijoiden laadukkaan ja terveyttä tukevan

Lisätiedot