LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011..."

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi Tuloveroprosentti vuodelle Kunnan kiinteistöveroprosentit vuodeksi Talousarvion 2012 valmistelu ja tasapainotus Lisämäärärahapyyntö varhaiskasvatukseen Valtionavustus yleissivistävän koulutuksen tehostetun ja erityisen tuen kehittämiseen sekä yleissivistävän koulutuksen kansainvälistämiseen Aluehallintoviraston avustuksen myöntäminen OSAAVA -ohjelman mukaiseen kehittämistyöhön Rantayleiskaavojen muutoshakemukset Osoitekartan myyntihinta Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano Eksoten talousarvion valmistelu ja alijäämien kattaminen Saapuneet kirjeet Iitiän päiväkodin tontti Kunnan tilaratkaisujen suunnittelu...256

2 Viranomainen PÖYTÄKIRJA 15/2011 LEMIN KUNTA 234 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantalo, kokoushuone Sinkko Eija puheenjohtaja Penttilä Arto varapuheenjohtaja Pietiläinen Risto jäsen Laitinen Sonja jäsen Tuomi Paula jäsen Tölski Jarmo jäsen Väisänen Kyösti jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Junnonen Juha kunnanvaltuuston puheenjohtaja Huuhilo Marjo " I varapuheenjohtaja Koivisto Juha " II varapuheenjohtaja Luukkanen Simo esittelijä, kunnanjohtaja Peutere Markku pöytäkirjanpitäjä hallintojohtaja, esittelijä Pitkänen Pentti kunnankamreeri, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Todettiin. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKATUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kyösti Väisänen ja Risto Pietiläinen. PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Eija Sinkko Tarkastusaika Lemillä Allekirjoitukset Kyösti Väisänen Pentti Pitkänen Risto Pietiläinen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Lemillä Virka-asema Hallintojohtaja

3 Kunnanhallitus Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011 Kunnanhallitus 175 Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tarkistanut perustoimeentulotuen ennakon kokonaismääräksi euroa vuodelle Alkuperäinen ennakon kokonaismäärä oli euroa. Tarkistus perustuu alkuvuoden aikana toteutuneisiin kustannuksiin. Tarkistus tehdään, koska arvio perustoimeentulotuen kustannuksista poikkeaa yli 5 prosenttia alkuperäisen ennakon laskennassa käytetyistä kustannuksista. Vuoden 2010 perustoimeentulotuen lopullinen valtionosuus oli ,50 euroa. Perustoimeentulotuen valtionosuus ei ole kunnan talousarvioon kuuluva erä. Valtionosuus välitetään sellaisenaan Eksotelle. Järjestely johtuu siitä, että aluehallintovirasto ei tunne kuntayhtymää valtionosuuden saajana, vaikka kuntayhtymä voikin laillisesti järjestää sosiaali- ja terveyspalveluja. Siksi raha tulee Eksotelle kuntien kautta. Toimeentulotuesta annetun lain 24 :n 3 momentin mukaan kunnalla on oikeus tehdä lääninhallitukselle kirjallinen oikaisuvaatimus 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Koska päätös perustuu todellisiin kustannuksiin, ei oikaisuvaatimuksen tekemiseen ole aihetta. (valm Pentti Pitkänen). Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi ja tyytyy päätökseen.

4 Kunnanhallitus Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012 Kunnanhallitus 176 Taksiliikennelain mukaan ELY-keskuksen tulee vahvistaa kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät vuosittain. Nyt on valmisteilla kiintiöpäätös vuoden 2012 taksilupien enimmäismääräksi. ELY-keskus seuraa kiintiöpäätöksen perustaksi mm. taksien kysynnän ja tarjonnan muutoksia, toimialan kannattavuuden kehitystä alueellaan, kuluttajien palautetta taksien saatavuudesta ja laadusta sekä taksien riittävyyttä elinkeinoelämän ja kuntien kuljetustarpeen kannalta. Taksiliikenteen valvonta kuuluu myös ELY-keskukselle. Taksilupien enimmäismäärä tulee vahvistaa sellaiselle tasolle, että takseja on saatavissa myös vilkkaan kysynnän aikana. Kaakkois-Suomen ELY-keskus pyytää mennessä kuntien lausuntoa taksien riittävyydestä ja esteettömän kaluston määrästä sekä taksipalvelujen laadusta alueellaan. Erityisesti pyydetään ottamaan huomioon sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen tarpeet. Esteetön kalusto täyttää pyörätuolissa matkan aikana istuvan matkustajan vaatimukset siten kuin ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen on säädetty invataksista tai että autoon nousu ja siitä poispääsy sekä itse matkustaminen on muutoin järjestetty pyörätuolissa matkustavan kannalta helpoksi ja turvalliseksi. Invataksissa tulee olla kaksi pyörätuolipaikkaa, esteettömässä riittää yksi pyörätuolipaikka. Kunnat valvovat ostamansa liikenteen hoitoa sopimusehtojen nojalla. ELYkeskus pyytää kuntaa ilmoittamaan, kuinka usein ja millaisiin sopimusrikkeisiin kunta on joutunut puuttumaan viimeisen vuoden aikana. ELY-keskus pyytää kunnalta lausunnon yhteydessä tietoja lausuntopyynnön mukana olevalla lomakkeella. ELY-keskukselta on saatu tieto Lemillä voimassa olleista taksiluvista, joita on 7 kappaletta. Yhden luvan haltijan (Taksipalvelu MPS Oy) osalta ELY-keskuksella on valvonta-asia vireillä. Muut lupien mukaiset autot ovat myös liikenteessä. Vuoden 2011 kiintiö on 6 henkilöautoa ja lisäksi yksi esteetön henkilöauto. Avoimia taksilupia ei siis ole. Sivistysosaston esityksen mukaan kuntaan tarvittaisiin kaksi tavallista taksia lisää. Kunnanhallituksen jäseniltä sähköpostitse ja puhelimitse saadun palautteen perusteella ELY-keskukselle on annettu seuraavanlainen lausunto: Kunnanhallitus ilmoittaa pyydettynä lausuntonaan, että aikaisempi kiintiö 7 henkilöautoa, joista yksi esteetön ei riitä Lemillä. Kuntaan tarvitaan 8 henkilöautoa, joista yksi esteetön. Nykytilanne, jossa yhden luvan haltijana on Taksipalvelu MPS Oy aiheuttaa sen, että Lemille tarvitaan kiintiöön käytännössä 9 henkilöautoa, joista yksi esteetön, jotta todellinen tarjonta vastaisi kysyntää.

5 Kunnanhallitus Henkilöautojen kuljetuskapasiteetin tulee riittää koululaiskuljetuksiin, joukkoliikenteeseen ja sairaskuljetuksiin. Kunnanhallitus korostaa erityisesti sitä, että kaikkien autojen tulee olla käytettävissä Lemillä. (valm. Pentti Pitkänen) Kunnanhallitus merkitsee annetun lausunnon hyväksyen tiedoksi.

6 Kunnanhallitus Tuloveroprosentti vuodelle 2012 Kunnanhallitus 177 Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a :n (1263/2001) mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Vuoden 2012 talousarvion tasapainotus on vielä kesken. Alustava tasapainotusehdotus on menossa lautakuntien käsittelyyn. Tasapainotusehdotus perustuu kunnallis- ja kiinteistöveroprosenttien pitämiseen tämän hetken tasolla. Tuloveroprosenttia korotettiin viimeksi vuodelle 2010 puolella prosenttiyksiköllä 19,50 prosenttiin. Liitteenä on alustava arvio verotulojen tilityksistä vuosina Arvio perustuu 19,50 prosentin tuloveroprosenttiin vuonna 2012 ja 20,00 prosenttiin vuosina Arvioitu korotus vuosille perustuu Eksoten alijäämän kattamisohjelmaan. Näihin ei tässä vaiheessa kuitenkaan ole syytä ottaa kantaa. (Valm. PP) Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vuoden 2012 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 19,50.

7 Kunnanhallitus Kunnan kiinteistöveroprosentit vuodeksi 2012 Kunnanhallitus 178 Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. (1266/2001). Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Kunnanvaltuusto määrää kiinteistöveron seuraavien vaihteluvälien rajoissa: yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60-1,35 vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti 0,32-0,75 Kunnanvaltuusto voi lisäksi määrätä kiinteistöveron seuraavien vaihteluvälien rajoissa: muiden asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä 0,60-1,35 vaihteluvälin rajoissa enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti, yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 0,00-1,35 voimalaitosten veroprosentti 0,60-2,85 rakentamaton rakennuspaikka 1,00 3,00 (1,00-3,00) Kunnassa ovat vuonna 2011 voimassa seuraavat veroprosentit: yleinen kiinteistövero 0,90 % vakituiset asuinrakennukset 0,40 % muut kuin vakituiset asuinrakennukset 1,00 % yleishyödyllinen yhteisö 0,00 %. Vuoden 2012 talousarvion tasapainotusehdotus perustuu nykyisiin kiinteistöveroprosentteihin. Liitteenä on arvio kiinteistöverotuloista esitetyillä veroprosenteilla ja olettaen, että verotusarvot nousevat 1,5 %. (valm. PP) Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kiinteistöveroprosenteiksi vuodeksi 2012 vahvistetaan seuraavat prosentit: yleinen kiinteistövero 0,90 % vakituiset asuinrakennukset 0,40 % muut kuin vakituiset asuinrakennukset 1,00 % yleishyödyllinen yhteisö 0,00 %.

8 Kunnanhallitus Talousarvion 2012 valmistelu ja tasapainotus Kunnanhallitus 179 Vuoden 2012 talousarvion valmistelu on edennyt normaalin aikataulun mukaan. Toimielinten esitysten pohjalta talousarvioesitys olisi noin 1,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Teknisten tarkistusten ja tasapainotustoimenpiteiden jälkeen esitys on tasapainossa. Eksoten maksuosuus jäi vielä avoimeksi palvelusopimusneuvotteluissa Talousarviota on valmisteltu kuntajohtajien linjauksen mukaisena. Eksoten kertyneiden ja vielä vuoden 2012 loppuun mennessä kertyvien alijäämien kattaminen ja tasapainotetun talousarvion tekeminen vuodesta 2013 alkaen tulee nostamaan kunnan maksuosuutta tämän hetken tasosta. Taloussuunnitelmassa on varauduttu tähän kattamiseen 0,5 %:n veroprosentin korotuksella vuodelle siitä tehdään kuitenkin vasta syksyllä 2012 ja silloin tilanne saattaa näyttää joko paremmalta tai vielä huonommalta. Verotulojen kasvuksi vuodelle 2012 on oletettu noin 1,4 % vuoden 2011 tarkistetusta arviosta. Verotuloarvio perustuu nykyisiin kunnallis- ja kiinteistöveroprosentteihin. Valtionosuudet alenevat tästä vuodesta, mutta vähemmän kuin loppukesällä odotettiin. Valtiovarainministeriö on laskenut verovähennysten kompensaation vuodelle 2012 ja se on Lemin kunnan osalta noin euroa. Talousarvion lopullinen tasapainotus tapahtui tämän avulla. Valtionosuuslaskelmiin liittyvät kertoimet ovat vielä viime vuodelta. Erityisesti sairastavuuskertoimen muutos voi vaikuttaa kymmeniä tuhansia euroja valtionosuuden määrään. Investointien yhteenlaskettu määrä on 1,95 miljoonaa euroa. Poistorahoitusta kertyy noin euroa. Vanhoja lainoja lyhennetään noin euroa vuonna Uutta lainaa tarvitaan näin laskien noin 1,45 miljoonaa euroa. Lainamäärä vuoden 2012 lopussa olisi tämän arvion mukaan noin 2,2 miljoonaa euroa, joka on noin 24 % vuoden 2012 arvioidusta verotulosta. Tasapainotusehdotus, tuloslaskelma-arvio ja yhdistelmä investoinneista on liitteenä. (valm. Pentti Pitkänen) Kunnanhallitus antaa liitteenä olevan tasapainotusehdotuksen lautakunnille kannanottoja varten siten, että muutosehdotuksia voi tehdä vain tasapainotusehdotuksen mukaisen nettomenon sisällä eikä menoja enää voi lisätä tulojen lisäystä enempää. Lisäksi toimielinten tulee tarkistaa vuoden 2012 talousarvioon tulevat toiminnalliset tavoitteet tasapainotusehdotuksen mukaisiksi. Kannanotot ja tarkistetut tavoitteet tulee toimittaa talousosastolle viimeistään Kunnanhallitus päätti yksimielisesti muuttaa tasapainotusehdotusta investointien osalta seuraavasti:

9 Kunnanhallitus Kuukanniemen teknisen työn kalusto (7.000 ) siirrettiin vuodelta 2013 vuoteen Koulukeskuksen ilmastoinnin suunnitteluun varattavalla määrärahalla voi myös suunnitella koulukeskuksen laajentamista Kuukanniemen monitoimikentän rakentamiseen haetaan ulkopuolista rahoitusta ja jos sitä saadaan vuodelle 2012, otetaan hankkeen toteuttaminen uuteen käsittelyyn. Muilta osin kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

10 Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Lisämäärärahapyyntö varhaiskasvatukseen Lasten päivähoitopaikat ja esiopetustilat sekä henkilöstöresurssit toimintakaudelle Sivistyslautakunta 45 Lasten päivähoitoa/päivähoitopaikkoja toimintakaudelle on haettu enemmän kuin hoitopaikkoja on tarjolla ja vapautumassa. Varsinkin alle 3 -vuotiaiden lasten hoitopaikkatarve ylittää paikkojen määrän. Alle 3 -vuotiaiden lasten paikkapulaa on sekä Kirkonkylässä että Kuukanniemessä ja tarvetta myös ilta- ja vuorohoidon järjestämiseen. Nykyiset järjestelyt eivät pysty vastaamaan kysynnän muutokseen. Tällä hetkellä ilman hoitopaikkaa on 14 lasta. Ennen toimintakauden alkamista ja toimintakauden aikana on todennäköistä, että hakemuksia tulee lisää. Perhepäivähoitajien työehtosopimuksen äkillisen muutoksen johdosta lasten varahoitoa varten tarvitaan päiväkoteihin pysyviä varapaikkoja, myös alle 3 v. lapsille. Nyt niitä ei ole. Toimintasuunnitelman mukaan Päiväkoti Oravanpesässä on yksi alle 3 -vuotiaiden lasten ryhmä (12 lasta). Muut alle 3 -vuotiaat lapset ja ilta- ja viikonloppuhoitoa tarvitsevat lapset on ohjattu perhepäivähoitoon. Varhaiskasvatuspäällikkö esittää seuraavaa: - Päiväkoti Oravanpesään perustettaisiin toinen alle 3 -vuotiaiden lasten ryhmä siten, että esioppilaille järjestettäisiin uudet toimitilat Kuukanniemen koulusta tai koulun pihalle hankittavasta erillisestä parakista. - Tilat tulee olla esioppilaiden käytössä elokuun alusta. - Tilojen hankinta/järjestäminen annetaan teknisen toimen tehtäväksi. - Selvitetään mahdollisuutta sijoittaa Päiväkoti Pikku-Palolaan alle 3 -vuotiaita lapsia. - Selvitetään päiväkotien mahdollisuutta järjestää ilta- ja viikonloppuhoitoa. - Laaditaan arvio lisähenkilöstön tarpeesta ja kustannuksista. (valm. ST) Kuukanniemen koulunjohtaja ja Koulukeskuksen rehtori ovat kartoittaneet Kuukanniemen koulun tilat. Kuukanniemen koulussa ei ole tarkoituksenmukaisia oppimista edistäviä tiloja päivähoidon eikä esiopetuksen tarpeisiin ellei päivähoitoryhmä ja esiopetusryhmä olisi kiertolaisia, mikä ei olisi opetuksen järjestelyiden kannalta mielekästä. Lisätilojen tilapäisrakentaminen Kuukanniemen koulun välittömään läheisyyteen edistäisi mm. nivelvaiheessa olevia esiopetuksen oppilaita integroitumaan pedagogisesti tarkoituksenmukaisesti koulutyöhön.

11 Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Esittelijän ehdotus Valmiiden ja soveltuvien tilojen vuokraaminen pitäisi myös selvittää, koska kyseessä on tilapäisratkaisu. Mahdollisia tilaratkaisuja tulisi etsiä koko Lemin kunnan alueelta. Lemin kunnan talousarviossa on varattu määräraha Iitiän alueen päiväkodin suunnitteluun. Kunnanvaltuuston tekemän päätöksen ( ; 37 :n) mukaan vuonna 2011 suunnitteluun on varauduttu euron määrärahalla ja rakentamiseen vuonna 2013, mutta hankkeen lopullinen ajoitus ratkaistaan vuoden 2012 talousarviossa. Lisääntyneen hoitotarpeen takia sekä tilakysymys että lisähenkilöstöresurssit on ratkaistava mahdollisimman pian, koska tilat tarvitaan käyttövalmiina elokuusta 2011 alkaen. (valm. PV) Sivistyslautakunta päättää 1. antaa sivistysosaston osastopäällikön tehtäväksi mahdollisten soveltuvien vuokratilojen löytymisen Kuukanniemestä ja Kirkonkylästä. 2. Antaa varhaiskasvatuspäällikön tehtäväksi selvittää kunnan omien tilojen käyttömahdollisuudet koko kunnan alueelta päivähoito- ja esiopetustilojen löytymiseksi, mm. Pikku-Palola, Tapiola. 3. Antaa varhaiskasvatuspäällikölle tehtäväksi selvittää henkilöstön lisäresurssin tarpeen palkka- ja muine kuluineen yhdessä talousosaston kanssa sekä selvittää ilta- ja viikonloppuhoidon järjestämistä päiväkodeissa, jotta päivähoito saadaan järjestettyä tarkoituksenmukaisesti toimintakaudeksi Esittelijän muutettu ehdotus Sivistyslautakunta päättää 1. antaa sivistysosaston osastopäällikön tehtäväksi selvittää mahdollisten soveltuvien vuokratilojen löytymisen Kuukanniemestä ja Kirkonkylästä esioppilaille lukuvuodeksi antaa varhaiskasvatuspäällikön tehtäväksi selvittää kunnan omien tilojen käyttömahdollisuudet koko kunnan alueelta päivähoito- ja esiopetustilojen löytymiseksi mm. Pikku-Palolasta ja Tapiolasta. 3. antaa varhaiskasvatuspäällikölle tehtäväksi selvittää henkilöstön lisäresurssin tarve palkka- ja muine kuluineen yhdessä talousosaston kanssa sekä selvittää ilta- ja viikonloppuhoidon järjestäminen toimintakautena

12 Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus että selvitykset tulee antaa viikon kuluessa sivistysosastolle, joka toimittaa ne tekniselle osastolle ja kunnanhallitukselle jatkotoimenpiteitä varten. 2. esittää kunnanhallitukselle, että se perustaa toimikunnan Iitiän alueen päiväkodin rakentamista varten, jotta kunnan päivähoitotilanteeseen ja esiopetukseen saadaan oppimista edistävät tarkoituksenmukaiset tilat varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tarvetta vastaavaksi. Hyväksyttiin esittelijän muutettu ehdotus. Vapaa-aikasihteeri Sirkka Liljander poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo Kunnanhallitus 118 Sivistystoimisto on selvittänyt mahdollisten soveltuvien vuokratilojen löytymisen Kuukanniemestä. Lemin seurakunnan talouspäällikön mukaan seurakunta ei ole halukas vuokraamaan Kuukanniemen seurakuntatiloja esiopetusryhmälle aamupäiväksi , koska seurakunta järjestää jo nyt kunnan ostopalveluna hankkimaa iltapäivätoimintaa seurakunnalta ja tilat ovat ip-toiminnan lasten käytössä iltapäivisin. Samoin kirkonkylästä seurakunta ei vuokraa kerhotiloja kunnalle. Asiassa on lähestytty Kuukanniemen liikekiinteistöstä vastaavaa omistajaa, Liikekiinteistöä ei pystytä lupaamaan toukokuun 2011 aikana vuokrattavaksi kunnan käyttöön. Periaatteessa esiopetusoppilaat voitaisiin sijoittaa esiopetuksen ajaksi kirkonkylään Tapiolaan aamupäiviksi, koska tila on tyhjillään ja vasta iltapäivisin koulupäivinä iltapäivätoimintaan osallistuvien perusopetuksen oppilaiden käytössä. Esiopetusoppilaiden aiheuttaisi kuljetuskuluja ilman arvonlisäveroa syyslukukaudella 2011 noin euroa ja kevätlukukaudella 2012 noin euroa eli yhteensä noin euroa. Tarkemmat laskelmat on liitteessä. Esiopetuksen järjestämisessä olisi tässä vaihtoehdossa varsin paljon hankaluuksia siirtymisineen opetuksen aikana tarkoituksenmukaisiin opetustiloin mm. kouluruokailuun koulukeskukseen ja liikuntasaliin. Lisäksi Kuukanniemen esioppilaista jatkaa päivähoidossa esiopetuksen jälkeen 9 oppilasta, joita ei saada sijoitettua kirkonkylän päivähoitoryhmiin. Varhaiskasvatuspäällikkö kartoittanut päivähoidon järjestelyistä ja muutoksista toimikaudeksi toimenpiteet, jotta lakisääteiset palvelut saadaan järjestettyä varhaiskasvatuksessa toimikaudeksi Talousosasto on tehnyt kustannusarvion osittain, mutta osa palveluista on teknisen osaston järjestämiä mm. siivous, ruokailut ja kiinteistönhoito. Niistä on erillinen selvitys liitteenä. Sivistysosasto pyytää kunnanhallitusta ryhtymään pikaisiin toimenpiteisiin esiopetuksenryhmän perustamiseksi ja tilojen löytämiseksi.

13 Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Toimintamalliksi on hahmottumassa seuraava: 1. Perustetaan uusi alle 3-vuotiaiden päivähoitoryhmä Oravanpesään 2. Perustetaan sisarusryhmä Pikku-Palolaan, ryhmään voidaan sijoittaa alle 3-vuotiaita 3. Aapiskukon esikoululaiset kuljetetaan Tapiolaan, ellei Kuukanniemestä ennen syksyä löydy sopivaa vuokratilaa Uuden päivähoitoryhmän perustaminen vaatii uusia kalusteita, kaksi uutta päivähoitajaa ja yhden uuden avustajan, lisäystä ruokapalveluihin sekä pihan kunnostusta. Kalusteet maksavat noin euroa, mutta ne ovat käytettävissä jatkossa Iitiän päiväkodissa. Lisähenkilöstön vuosikustannukset ovat noin euroa, josta vuodelle 2011 kohdistuu noin euroa. Piha-alueen kunnostukseen on jo talousarviossa varattu euroa. Ruokapalvelut maksavat noin euroa/oppilas/lukuvuosi. Pikku-Palolaan tarvitaan uusi päivähoitaja ja uusi avustaja sekä lisää ruokapalveluja. Nykyiset kalusteet riittävät. Lisähenkilöstön vuosikustannukset ovat noin euroa, josta vuodelle 2011 kohdistuu noin euroa. Esiopetuksen järjestäminen Tapiolassa aiheuttaa mahdollisesti joitain kunnostustarpeita tiloissa, ateriakuljetuksia ja siivous- ja kiinteistönhoitokuluja. Esikoululaisten kuljettaminen Tapiolaan maksaa toimintavuoden aikana noin euroa. Tarvittava uusi avustaja maksaa noin euroa vuodessa. Kuluvan vuoden lisämäärärahatarve selvitetään toiminnan yksityiskohtien ja mm. esiopetustilan mahdollisen muuttumisen jälkeen syksyllä ja tuodaan valtuuston käsittelyyn alkusyksyn kokoukseen. Lisäksi perhepäivähoitajien työaikamääräysten muutoksen vuoksi on tarpeen sopia perhepäivähoidon työaikajärjestelyistä (valm. Pentti Pitkänen) Sivistyslautakunta 65 Kunnanhallitus hyväksyy varhaiskasvatuksen järjestämisen lukuvuonna edellä esitetyn mallin mukaisesti. Kunnanhallitus on , 118:ssa hyväksynyt varhaiskasvatuksen järjestämisen lukuvuodeksi Kunnankamreeri on tehnyt tarkennetut laskelmat yhdessä varhaiskasvatuspäällikön kanssa lisämäärärahatarpeesta toimintakauden alkaessa seuraavasti: henkilöstökulut euroa kalusto euroa ruokapalvelut euroa vuokrat euroa sähkö ja vesi euroa

14 Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Lisäkuluja syntyy iltahoidon sekä perhepäivähoidon varahoidon järjestämisestä ja hoitopaikkojen kysynnän ja tarjonnan välisestä erosta. Lapsimäärän lisääntyessä myös astiahankintoja, liinavaatteita yms. tarvitaan varhaiskasvatuspalveluita tuottaviin yksiköihin. Tilapäishoitopaikka otetaan käyttöön loka-marraskuun aikana. Lisäksi on varauduttava tilapäistilan remontti- ja aidan rakennuskuluihin. Osa kuluista on teknisen lautakunnan tehtäviin liittyviä kuluja. (valm. PV) Esitys Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se hakee kunnanvaltuustolta lisämäärärahaa vuoden 2011 talousarvioon lakisääteisten varhaiskasvatuspalveluiden tuottamiseen euroa. Esitys hyväksyttiin. Kunnanhallitus 180 Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää varhaiskasvatuksen tulosalueelle euroa lisämäärärahaa vuodelle 2011 edellä selostettujen varhaiskasvatuspalvelujen järjestämiseen.

15 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtionavustus yleissivistävän koulutuksen tehostetun ja erityisen tuen kehittämiseen sekä yleissivistävän koulutuksen kansainvälistämiseen Kunnanhallitus 158 Opetushallitus on myöntänyt Lemin kunnalle valtionavustusta euroa tehostetun ja erityisen tuen kehittämiseen. Avustukseen oikeuttaviksi menoiksi on hyväksytty euroa, joten valtionavustuksena myönnetään 100 % hyväksyttävistä kustannuksista. Avustusta voidaan käyttää kehittämistyöstä aiheutuviin ja siihen kohdistuviin menoihin kuten erilaisten opetusjärjestelyjen ja tukimuotojen suunnitteluun, henkilöstön kouluttamiseen ja työnohjaukseen, koordinoinnista aiheutuviin kustannuksiin, kehittämisryhmien työstä aiheutuviin kustannuksiin sekä kehittämistoiminnasta tai koulutukseen osallistumisesta aiheutuviin sijais- ja matkakustannuksiin. Hyväksyttäviä menoja eivät ole organisaation perustoimintojen rahoitus tai sellainen toiminta, johon on tarjolla erikseen valtionavustusta tai muuta rahoitusta rahoitusjärjestelmän kautta. Avustusta ei voi käyttää esimerkiksi opetus-, oppilashuolto- tai tukipalveluhenkilöstön palkkaamiseen, laite- ja ohjelmistohankintoihin eikä tilakustannuksiin. Opetushallitus edellyttää, että valtionavustuksen menoja ja tuloja seurataan saajan kirjanpidossa erillisillä laskentatunnisteilla, joilla ne voidaan jälkikäteen selvittää ja tarkastaa kirjanpidosta. Avustus maksetaan kunnan tilille ja sen käyttöaika päättyy Kunnan tulee antaa Opetushallitukselle loppuraportti valtionavustuksen käytöstä ja toteutuneesta toiminnasta mennessä. Avustuspäätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea oikaisua Opetushallitukselta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. (valm. Pentti Pitkänen) Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi ja tyytyy päätökseen. Sivistysosaston tulee huolehtia tarvittavien selvitysten antamisesta Opetushallitukselle.

16 Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Sivistyslautakunta 68 Valtion avustusten myöntäminen Lemin kunnan sivistystoimi on hakenut valtionavustusta tehostetun ja erityisen tuen kehittämiseen ja koulutuksen kansainvälistämisen kehittämishankkeille. Opetushallitus on käsitellyt valtionavustushakemukset valtionavustuslain (688/2001) sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) ja asetuksen (1766/2009) mukaisesti ja päättänyt myöntää Lemin kunnalle Tehostetun ja erityisen tuen kehittämiseen euroa. Avustuksen käyttöaika on Loppuraportti tulee toimittaa Opetushallitukselle myönnetyn valtionavustuksen käytön jälkeen Raportissa tulee olla selvitys kehittämistyön toteutuksesta ja tuloksista sekä tositekohtainen erittely Yleissivistävän koulutuksen kansainvälistymiseen -hankkeelle ("Pienestä suureen - Lemiltä Eurooppaan") euroa. Vuonna 2010 avustusta saaneelle kansainvälistymishankkeelle voidaan maksaa uusi avustus vasta sen jälkeen, kun Opetushallitus on hyväksynyt hakijan selvityksen aiemmin myönnetyn avustuksen käytöstä. Avustusta tulee kohdentaa aktiiviseen tiedottamiseen hankkeessa kehitetyistä hyvistä käytänteistä myös muille kuin oman kunnan kouluille. (valm. PV). Esitys Lautakunta merkitsee valtionavustukset tiedoksi ja esittää kunnanhallitukselle, että se pyytää määrärahojen ylitysoikeutta kunnanvaltuustolta menoihin, jotka katetaan Opetushallituksen myöntämällä valtionavustuksella. Lautakunta merkitsee valtionavustukset tiedoksi ja esittää kunnanhallitukselle, että se pyytää määrärahojen ylitysoikeutta kunnanvaltuustolta tehostetun ja erityisen tuen kehittämiseen euroa ja yleissivistävän koulutuksen kansainvälistymiseen euroa. Menot katetaan Opetushallituksen myöntämällä valtionavustuksella. Kunnanhallitus 181 Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää opetustoimen tulosalueelle euroa lisämäärärahaa vuodelle 2011 tehostetun ja erityisen tuen kehittämiseen ja yleissivistävän koulutuksen kansainvälistymiseen. Menot katetaan Opetushallituksen myöntämällä valtionavustuksella. Samalla kunnanhallitus päätti, että jatkossa talousarvion perusteluihin otetaan määräys, että toimielimen hakemat ja saamat hankerahat, jotka eivät sisälly budjetin tuloarvioon, saadaan lisätä ao. tulosalueen toimintamenoihin ilman kunnanvaltuuston erillistä päätöstä niin, että tulosalueen ulkoiset nettomenot eivät lisäänny.

17 Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Aluehallintoviraston avustuksen myöntäminen OSAAVA -ohjelman mukaiseen kehittämistyöhön Sivistyslautakunta 69 Esitys Lemin kunnan sivistystoimi on hakenut yhteistyössä Savitaipaleen kunnan sivistystoimen kanssa valtionavustusta OSAAVA -ohjelman mukaiseen kehittämistyöhön. Hankkeen kustannusarvio on euroa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt ESAVI ) hakemuksen perusteella Savitaipaleen kunnalle valtionavustusta euroa käytettäväksi Opetushenkilöstön OSAAVA -ohjelman hankkeen kustannuksiin. Arvonlisävero on valtionavustukseen hyväksyttävä kustannus, mikäli se jää hankkeen toteuttajan lopulliseksi kustannukseksi. Lemin ja Savitaipaleen kuntien sivistystoimet ovat sopineet rahan jakamisesta oppilasluvun mukaan viimevuotiseen tapaan. Lemin osuudeksi tuli euroa, jonka Savitaipaleen kunta siirtää Lemin kunnalle. Hankkeelle on avattava Lemin kunnassa oma erillinen laskentatunniste raportoinnin helpottamiseksi. Avustuksen kohteena oleva toiminta on käynnistetty elokuussa 2011 ja avustus on käytettävä vuoden 2012 loppuun mennessä hakemuksessa esitettyyn kehittämistoimintaan. Mikäli avustusta käytetään muuhun tarkoitukseen, voidaan avustus tai sen osa määrätä maksettavaksi takaisin. Avustuksella rahoitetaan opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutusta. Koulutustarpeet on kartoitettu koulutuskyselyllä, joiden pohjalta koulutuksia järjestetään. Koulutukset järjestetään pääsääntöisesti iltapäivisin ja iltaisin lukuvuoden ja 2012 syyslukukaudella. (valm. PV) 1. Lautakunta merkitsee Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämän Osaava -hankkeen euron osuuden tiedoksi. 2. Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se pyytää määrärahojen ylitysoikeutta kunnanvaltuustolta menoihin, jotka katetaan aluehallintoviraston myöntämällä avustuksella. Hyväksyttiin.

18 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 182 Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää opetustoimen tulosalueelle euroa lisämäärärahaa vuodelle 2011 Osaava-hankkeen kustannuksiin. Menot katetaan aluehallintoviranomaisen myöntämällä avustuksella.

19 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Rantayleiskaavojen muutoshakemukset Kunnanhallitus 203 Syksyn 2010 aikana kunnanhallitukselle on osoitettu 4 kpl rantayleiskaavan muutoshakemuksia. Hakijat ovat Jouni Okko, Hannu Vesala, Lahja Sinkko ja Jarkko Ahonen. Sinkon hakemuksessa pyydetään olemassa olevan vakituisen asunnon rakennuspaikan laajennusta ostetun lisämaan perusteella. Vesalan hakemuksessa pyydetään maatilan rakennuspaikan (AM) muuttamista normaaliksi vakituisen asunnon paikaksi ja rakennuspaikan rajauksen tarkennusta. Okon hakemuksessa pyydetään rakennusoikeuden siirtoa Salajärveltä Syntymäisen rannalle. Ahosen hakemuksessa pyydetään rakennusoikeuden siirtoa Heposalosta Kuhasensaareen. Aluearkkitehdin näkemyksen mukaan kaavamuutoshakemukset ovat perusteltuja ja ne voidaan toteuttaa. (valm. AH) 1. Kunnanhallitus päättää käynnistää em. mainitut kaavamuutoshankkeet 2. Kaavamuutoksen hakijoita laskutetaan 600 /muutos (alv 0%) 3. Hyväksyy aluearkkitehti Antti Hirvikallion kaavamuutosten laatijaksi Kokouksessa esittelijä aluearkkitehdin selostuksen kuultuaan muutti ehdotuksensa näin kuuluvaksi: 1. Kunnanhallitus päättää käynnistää em. mainitut kaavamuutoshankkeet sekä teknisinä muutoksina lisäksi Nuorakosken alueen ranta-asemakaavan huomioimisen yleiskaavamuutoksena sekä Helena Laitisen poikkeamisluvan huomioimisen Kivijärven rantayleiskaavassa. 2. Kaavamuutoksen hakijoita laskutetaan 600 /muutos (alv 0%). 3. Hyväksyy aluearkkitehti Antti Hirvikallion kaavamuutosten laatijaksi. Merkittiin, että kokouksessa oli asiantuntijana paikalla aluearkkitehti Antti Hirvikallio, joka kertoi kaavamuutospyynnöistä, havaituista päivitystarpeista sekä muutoskustannuksista.

20 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 183 Rantayleiskaavojen muutokset olivat nähtävillä luonnoksena MRA 30 :n mukaisesti välisenä aikana. Uusia muutoshakemuksia tuli kaksi kappaletta (kohdenro 11 ja 12). Huomautuksia jätettiin yksi kappale. Kaavoittaja on laatinut vastineet viranomaislausuntoihin sekä huomautuksiin. (liite). Kaavoittajan laatimat kaavaehdotusasiakirjat on päivätty (valm AH). 1. Kunnanhallitus hyväksyy päivätyt kaavaehdotusasiakirjat kaikkine liitteineen. 2. Päättää asettaa kaavaehdotusasiakirjat MRA 19 :n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Ilmoitukset Etelä-Saimaaseen ja Länsi-Saimaan Sanomiin. 3. Pyytää nähtävillä oloajan puitteissa lausunnot viranomaisilta ja kuulla muita osallisia MRL:n edellyttämällä tavalla.

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Käsiteltävät asiat...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 146. Asuntotontin kauppakirja peruutus/lasski, Vladimir...173 147.

Lisätiedot

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7.3.2011 Käsiteltävät asiat 60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 62. Tulevaisuustoimikunnan tai työryhmän

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 19/2014 465 (-508) Aika Maanantaina 8. joulukuuta 2014 klo 12.00-16.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 177 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 178 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 179 Työjärjestyksen hyväksyminen 180 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kv 15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Sisällysluettelo 1 YLEISPERUSTELUT...5 1.2 Y1einen taloudellinen tilanne...5 1.2 Yleisperustelut Lappajärven kunnan osalta...9

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Kunnanhallitus 09.06.2014 AIKA 09.06.2014 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen järjestäytyminen 181 113 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus 6/2000 27.10.2000 Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus Tilintarkastajan valinta Ajankohtaista eurosta Kuntatalous

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 2/2015 Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 5-10 Asialista V 5 Luottamushenkilö; valtuutettu Perkiömäki... 12 V

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1 Maaseutulautakunta Sivu 1 Kokousaika 23.05.2008 klo 10.00 13.00 Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone 1 Käsittellyt asiat Asia no 10 Järjestäytymisasiat 3 11 Lainan myöntäminen kyläyhdistyksille 4 12

Lisätiedot

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. -3, KV 25.9.2014 18:30 Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.9.2014

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot