Toimintakertomus. Hämeenlinnan Sotilaskotiyhdistys ry Parolannummi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus. Hämeenlinnan Sotilaskotiyhdistys ry Parolannummi"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2016 Hämeenlinnan Sotilaskotiyhdistys ry Puh Parola 1 sotilaskoti Parolannummi

2 Sisällysluettelo Sisällys Yleistä 1 Hallinto 3 Varusmiehet 4 Sisaret 6 Henkilökunta 10 Talous 12 Poikkeusolovalmius 15 Sidosryhmät 16 Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Tilaisuudet Jaostojen toimintakertomukset Huomionosoitukset

3 Sivu 1 Yleistä Yleistä Vuosi 2016 oli yhdistyksen 98. toimintavuosi. Toimimme sääntöjen 2 :n mukaisesti, eli tukemme keskittyy asevelvollisten vapaa-ajan viihtyvyyden lisäämiseksi, henkisen kasvun edistämiseksi sekä myönteisen maanpuolustusasenteen lujittamiseksi. Kuten aikaisempinakin vuosina, järjestettiin kotiväenviikonloppuja, alokas- ja kotiuttamisjuhlia sekä te toja. Alokkaille jaettiin alokaspakkaukset sekä sotilaiden virsikirjat. Eri tilaisuuksissa oli myös ilmaistarjoiluja varusmiehille. Sotilaskotien palveluita tarjottiin sotilaskodeissa, maastossa ja leireillä. Jouluaattona varuskunnassa paikalla olleet varusmiehet saivat joulumuistamisen; villasukat, karkkipussin ja joulukortin. Vuoden 2016 alkupuolella alkoi henkilökunnan kierto Parola 1 ja Parola 2 sotilaskodeissa. Samalla Parola 2 sotilaskodin aukioloaikaa aamupäivisin kavennettiin. Varusmiehet ovat päiväaikaan kiinni palveluksessa ja yksi koti riittää palvelemaan päivällä. Illalla varusmiesten palvelemiseksi tarvitaan kaksi sotilaskotia. Myynti kohdistuu pääasiassa varusmiehille, reserviläisille ja kantahenkilökunnalle. Näin ollen leipomotuotteita ei myydä ulkopuolisiin tapahtumiin, kuten esimerkiksi messuille tai musiikkitapahtumiin. Isot leirit jaetaan piiritasolla ja meillä on mahdollisuus saada korkeintaan yksi leiri vuodessa. Muiden sotilaskotiyhdistysten vetämiin leireihin osallistuvat myös Hämeenlinnan Sotilaskotiyhdistyksen asiakkaina olevat varusmiehet ja kantahenkilökunta. Leirien aikana sotilaskodeissa on erittäin hiljaista. Tämä on aiheuttanut taloudellisia ja tuotannollisia heikennyksiä toiminnassa. Leipomon tilauskanta pieneni, joten leipomossa tehtiin organisaatiojärjestelyjä tarjoamalla kaikille uutta toimenkuvaa. Leipomon hiljaisina aikoina työnkiertoon sotilaskodeissa osallistuu toinen leipomotyöntekijä tai leipomo on kokonaan kiinni. Vastavuoroisesti kotien henkilökunta on kiireapuna leipomossa. Olemme harjoittaneet yhteisvastuullista toimintaa ottamalla varuskunnassa tapahtuviin yms. tapahtumiin mukaan sekä Lahden että Riihimäen

4 Sivu 2 Yleistä Sotilaskotiyhdistykset. Tällöin tapahtumista saatu myyntituotto jaetaan yhdistysten kesken. Sotilaskotien varastot tarkistettiin ja muutettiin vastaamaan nykyistä liikevaihtoa. Tuotevalikoima muutettiin Sotilaskotiliiton yhteishankintojen mukaiseksi. Mainittakoon vielä, että Parola 1 Sotilaskodin luokan käyttö on lisääntynyt varausjärjestelmän siirtyessä puolustusvoimille. Käyttöastetta lisää luokkaan hankittu uusi videotykki. Kassajärjestelmä päivitettiin ajan tasalle ja nykyinen on entistä kehittyneempi. Yhdistys lahjoitti varoja varusmiesten viihtyvyyteen , josta suoraan ja pääesikunnan kautta. Varsinaisen toiminnan kate oli (vuonna ). Sijoitus- ja rahoitustoiminnasta tuli tuottoa yhteensä (vuonna ). Tilikauden alijäämä oli (Vuonna ). Yhdistyksen jäsenmäärä oli 322 jäsentä, mikä on 14 jäsentä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vakituista henkilökuntaa yhdistyksellä oli 13. Vapaaehtoisten sisarten työpanos on toiminnan kannalta erittäin tärkeä. Myyntityöhön kohdistuvat tunnit tukevat toiminnan taloudellisuutta ja yhdessä muun sisartoiminnan kanssa toteuttavat yhdistyksen toiminnan tarkoitusta kaikilla sotilaskotitoiminnan osa-alueilla. Kiitos sisarille ja henkilökunnalle yhdistyksen hyväksi tehdystä erinomaisesta työstä. Kiitos myös Panssariprikaatille ja muille yhteistyökumppaneille toimintamme tukemisesta. Hallitus

5 Sivu 3 Hallinto Hallinto Hallituksen kokoonpano ja osallistuminen kokouksiin Varuskunnan edustajat ylil Jarkko Piekkari Kokoukset 9/12 vara kapt Keijo Lukkala Kokoukset 1/12 (läsnäolo- ja puheoikeus) Sääntömääräiset kokoukset Kevätkokous oli Parola 2:ssa (läsnä oli 36 jäsentä). Kokouksen puheenjohtajana toimi ylil Jarkko Piekkari. Syyskokous oli Parola 2:ssa (läsnä oli 31 jäsentä). Kokouksen puheenjohtajana toimi ylil Jarkko Piekkari.

6 Sivu 4 Varusmiehet Varusmiehet Varusmiesten viihtyvyys ja hyvinvointi Ykköstuotteita ovat paninit, sämpylät, munkit ja viinerit NMKY toteuttaa varusmiesten vapaa-aikakyselyä, jonka yhdessä osa-alueessa annetaan palautetta sotilaskotipalveluista. Kyselyyn vastasi vain 46 varusmiestä, joten kyselyn tuloksia ei voida yleistää. Sotilaskotia pidettiin viihtyisänä ja varusmiehen hyvinvointia edistävänä paikkana. Kyselyn mukaan sotilaskodin ykköstuotteita ovat paninit, sämpylät, munkit ja viinerit. Musiikki- ja bingoiltoja toivottiin lisää. Mobiililaitteiden latauspisteitä toivottiin lisää ja jonotusaikojen toivottiin lyhenevän. Sotilaskodeissa noudatettiin Sotilaskotiliiton ohjetta sotilaskotien peruspalveluiden tarjoamisesta. Yhdistys lahjoitti varoja varusmiesten viihtyvyyteen , josta suoraan ja pääesikunnan kautta. Pääesikunnan kautta (0,72 % myynnistä) Ilmaistarjoilut Lehtitilaukset Tv-luvat ja maksukortit 820 Kirjallisuus ja musiikki 886 Internet Määrärahat ja palkintoesineet Ohjelma Alokaspakkaukset Muut lahjoitukset Muut lahjoitukset koostuvat ilmoituksista ja yksiköiden anomuksista. Yksiköiden anomuksista hankinnat varusmiehille Päävartio, Playstation 4 pelikonsoli ja kaksi ohjainta Helsingin ilmatorjuntarykmentti ja Sotilaspoliisikomppania, liikuntavälineitä Parola 2 alakerrassa sijaitsevaan kuntosaliin hankittiin peili rikkoutuneen tilalle Lahjoitukset olivat yhtä varusmiestä kohden noin 29 /vuosi (jakajana 2 200, eli keskimäärin saapumiseräkohtaisesti varusmiestä).

7 Sivu 5 Varusmiehet Panssariprikaati Vihreä veli oli mukana hallituksen kokouksissa. Varusmiestoimikunta (VMTK) osallistui varusmiesten ohjelmallisten tilaisuuksien järjestämiseen. Panssariprikaatin komentajistoa tavattiin eri tilaisuuksissa. Yhteistyötilaisuudet varuskunnan kanssa sekä edustukset puolustusvoimien tilaisuuksissa on eritelty liitteessä 1.

8 Sivu 6 Sisaret Sisaret Jäsenmäärä ja kunniajäsenet Jäsenmäärä oli 322 jäsentä, 14 vähemmän (336 jäsentä vuonna 2015 *) kuin edellisenä vuonna. Yhdistyksen jäsenistä 86 % oli jollain tavalla mukana sotilaskotitoiminnassa (rekisterissä merkinnällä toimiva jäsen). Kannattavia jäseniä oli 34, kunniajäseniä 8, pikkusisaria 3 ja vakituista henkilökuntaa vuoden aikana 17. *Vuoden 2015 toimintakertomuksesta poiketen vuoden 2015 todellinen jäsenmäärä oli 336 toimintakertomuksessa ilmoitetun 337:n sijaan. Jäsenistön jakautuminen yhdistyksessä Uusia jäseniä yhdistykseen liittyi 7, mikä on noin 2 % yhdistyksen kokonaisjäsenmäärästä. Vuoden aikana erosi 14 sisarta. Eronneista suurin osa oli ollut jo pitkään sivussa toiminnasta. Vuoden aikana kuoli seitsemän sisarta: Irma Alarto, Terttu Kannisto, Taimi Pohjalainen, Pirkko Ristiluoma, Kyllikki Stark, Marja-Leena Suuronen sekä Merja Viinikka. Vuoden aikana kuoli myös yhdistyksessä pitkään työntekijänä toiminut Tuula Laiho.

9 Sivu 7 Sisaret Uusia kunniajäseniä ei kutsuttu. Kunniajäsenet ovat Kaija Hämäläinen, Kirsti Ikonen, Anja Mikkola, Paula Laakso, Tuulikki Liukkula, Satu Mustalahti, Marjatta Ristiluoma ja Kristiina Selinko. Toimivan jäsenen jäsenmaksu oli 10 ja kannattavan 25. Kunniajäseniltä, pikkusisarilta, toimineilta yli 70-vuotiailta ja henkilökunnalta ei peritty jäsenmaksua. Vapaaehtoiset työtunnit Vapaaehtoisia työtunteja tehtiin vuoden aikana tuntia, mikä on tuntia vähemmän kuin edellisenä vuonna (2015 tehtiin tuntia). Tuntien vähenemistä selittää mm. musiikkikirjastojaoston toiminnan päättyminen, käsityöjaoston sulauttaminen talkoojaostoon sekä muutokset sotilaskotien aukioloajoissa.

10 Sivu 8 Sisaret Sisarten tiedotus, virkistys ja huomionosoitukset Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin paikkakunnan lehtien seura- ja maanpuolustuspalstoilla, internetissä sekä sähköpostilla ja sotilaskotien ilmoitustauluilla. Yhdistys julkaisi neljä tiedotetta vuoden aikana. Sisarten hyvinvointia tuettiin mm. retkillä ja sisarilloilla. Sisariltoja järjestettiin kahdeksan kertaa. Sisariltojen ohjelmasta vastasi hallitus yhdessä ohjelmajaoston kanssa ja tarjoilusta ohjelmajaoston sisarryhmät vuorotellen. Sisarille järjestettiin retkiä ja jaostot järjestivät myös jaostojen sisäistä virkistystoimintaa. Sisarten tekemistä retkistä ja virkistystoiminnasta on tarkempi erittely liitteessä 2. Sisarille jaetut huomionosoitukset on eritelty liitteessä 3. Jaostojen päälliköt ja varapäälliköt päällikkö varapäällikkö Tarjoilujaosto Parola 1 Virpi Sainio Sinikka Savolainen Parola 2 Aino-Maria Rahkonen Pia Paukkunen Lsk-jaosto Hilkka Pohjonen Aino Ahonen Kirjastojaosto Mervi Fager-Pintilä Aino Hirvijoki (14.6. saakka) Talkoojaosto Ulla Lahtinen Salme Marjoniemi Hengellinen- ja ohjelmajaosto -Hengellinen Jouki Hyötylänmäki Eila Tuominen -Ohjelma, sisaret Tuulikki Liukkula Jouki Hyötylänmäki -Ohjelma, varusmiehet Lena Christensen Suvi Nikkilä Koulutus- ja tiedotusjaosto -Koulutusjaosto Päivi Nikander Leena Immonen -Tiedotusjaosto Toimisto Pikkusisarjaosto Lena Christensen Suvi Nikkilä Sirpa Perkaus Perinnejaosto Lisbeth Heinonen Tuulikki Liukkula Jaostojen laatimat toimintakertomukset löytyvät liitteestä 2.

11 Sivu 9 Sisaret Hämeenlinnan Sotilaskotiyhdistys ry 100 vuotta Yhdistys täyttää sata vuotta vuonna Juhlavuonna yhdistys järjestää juhlatilaisuuden sekä julkaisee historiikin. Juhlatyöryhmään kuuluu Liisa Suomilammi, Kirsi Heikkilä, Eila Jantunen, Suvi Laari, Virpi Sainio. Ryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Historiikin tukiryhmään kuuluu Kirsi Heikkilä, Liisa Suomilammi, Lisbeth Heinonen, Tuulikki Liukkula ja Irja Ollila. Ryhmä kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Historiikkia kirjoittaa Marjatta Hinkkala ja historiikin taitosta on tehty sopimus kirjapaino Jaarlin kanssa. Edustukset sotilaskotijärjestössä ja muissa maanpuolustusjärjestöissä Sotilaskotiliiton kevätkokous järjestettiin Tampereella ja syyskokous Helsingissä Edustajina olivat Jouki Hyötylänmäki, Liisa Suomilammi ja Raili Vuorinen. Länsi-Suomen Sotilaskotiläänintoimikunnan puheenjohtajana toimi Kristiina Selinko. Toimikunta kokoontui kevätkokouksessa 2.3. ja syyskokouksessa Liisa Suomilammi osallistui kokouksiin Hämeenlinnan Sotilaskotiyhdistyksen edustajana. Länsi-Suomen Sotilaskotiläänintoimikunnan toiminta päättyi vuoden loppuun mennessä. Hämeen sotilaskotiyhdistysten yhteistyöelimeen (Hämy) kuuluvat Tampereen Seudun Sotilaskotiyhdistys, Riihimäen Sotilaskotiyhdistys, Lahden Sotilaskotiyhdistys, Sotilaskotiperinneyhdistys ja Hämeenlinnan Sotilaskotiyhdistys. Hämyn puheenjohtajana toimi Suvi Laari. Hämy kokoontui vuoden aikana kolme kertaa, Parolannummella, Riihimäellä ja Lahdessa. Hämeenlinnan edustajia olivat Liisa Suomilammi, Raili Vuorinen ja Kirsi Heikkilä. Sotilaskotiperinneyhdistyksen vuosikokous oli Hämeenlinnan Sotilaskotiyhdistystä edusti Eila Tuominen. Sotilaskotiperinneyhdistyksen hallitukseen kuuluivat Kaija Hämäläinen ja Leila Laajaniemi. Varajäsenenä toimi Kirsti Ikonen. Sihteerinä toimi Irja Ollila ja rahastonhoitajana Tuulikki Liukkula. Naisten Valmiusliitossa Hämeen alueneuvottelukunnan johtokunnassa Sotilaskotiliitto ry:n Kanta-Hämeen virallisena edustajana toimi Raili Vuorinen. Avustus- ja Eläkesäätiö Tuen hallituksessa olivat varapuheenjohtaja Kirsti Ikonen, rahastonhoitaja Tuulikki Liukkula ja sihteeri Pia Ojala.

12 Sivu 10 Henkilökunta Henkilökunta Sotilaskoti 1 ja 2 Sotilaskodinhoitajat Kaija Mattila, Parola 1 Mirva Ikäheimonen, Parola 2 Sotilaskotityöntekijät Terhi Anttila (20.1. saakka) Mirja Gröhn ( saakka) Marianna Heinonen Sari Heinonen Sofia Huokuniemi (15.3. alkaen) Emma Nikulainen Jari Paasivaara (avotyöntekijä) Irja Paavilainen (eläkkeelle 31.1.) Anita Rajala (työkyvyttömyyseläke ja osa-aikatyö 1.9. alkaen) Sirkka Vilkman (työkyvyttömyyseläke ja osa-aikatyö) Kausityöntekijät Sanni Kemppainen ( ) Emilia Pohja ( ) Riina Vartiainen Siivous ISS, ostettu palvelu. Parola 2 sotilaskodissa 7.3. alkaen. Esikuntakahvio Kahvionhoitaja Marianne Hovi Leipomo Leipomon työnjohtaja Jarkko Lehtoranta ( saakka) Leipomotyöntekijä Kirsi Ketola-Savolainen (hoitovapaalla )

13 Sivu 11 Henkilökunta Elli Virtanen Kausityöntekijä Joni Rantanen ( ja ) Toimisto Toiminnanjohtaja Kirsi Heikkilä Toimistonhoitaja Hanna Similä (opintovapaalla, työssä ) Muuta Sotilaskoti 1:n ja 2:n henkilökunta on työskennellyt molemmissa sotilaskodeissa alkaen. Sisaria ja vuokratyövoimaa on palkattu tilapäiseen henkilöstön tarpeeseen. Hallitus ja henkilökunta kokoontuivat yhdessä palaveriin kaksi kertaa: keväällä ja syksyllä Kehityskeskustelut on käyty sotilaskotien henkilökunnan kanssa. Leipomotyöntekijät siirrettiin Maravan työehtosopimuksen piiriin vuoden lopussa. Johtoryhmä Johtoryhmän muodosti puheenjohtaja, toiminnanjohtaja, sotilaskodinhoitajat sekä leipomon työnjohtaja. Johtoryhmä on kokoontunut säännöllisesti, vähintään kerran kuukaudessa. Työsuojelutoimikunta Työsuojeluvaltuutettu Sari Heinonen ja Sirkka Vilkman Työsuojelupäällikkö Kirsi Heikkilä Työsuojelupalavereita järjestettiin kaksi kertaa, ja Työterveys ja tyhy-toiminta Lakisääteisestä työterveyshuollosta vastasi Työsyke Oy. Henkilökunnalla oli mahdollisuus käyttää Smartum-kulttuuriseteleitä. Henkilökunnan koulutus- ja virkistystilaisuudet on eritelty liitteessä 1.

14 Sivu 12 Talous Talous Toimipisteet ja myynti Parolannummella on viisi toimipistettä: sotilaskodit Parola 1 ja Parola 2, toimisto, leipomo sekä Esikuntakahvio. Toimisto muutti Parola 1:n yläkertaan virallisesti tammikuussa. Parola 2 sotilaskodin aukioloaikoja muutettiin 7.3. alkaen. Koti on auki arkisin klo Henkilökunnan työaika on klo Lauantaisin sotilaskoti on suljettu alokasaikaa lukuun ottamatta ja sunnuntaisin sotilaskodin aukiolosta klo huolehtivat sisaret. Sotilaskotien tuotot olivat Myynti laski vuoden 2015 myynnistä. Pääesikunnan osuus myynnistä (0,72 %) oli Sotilaskotien ostot olivat yhteensä Sotilaskotitoiminnan myyntikate oli Parola 1 hoiti 11 virvoitusjuoma-automaatin ja kolmen makeisautomaatin täytön sekä rahastuksen. Parola 1 hoiti myös luokan kahvitukset. Parola 2 tilasi tavarat maastoon sekä hoiti Vaakunasalin kahvitukset. Sisaria kuljetettiin päivystysvuoroille yhdistyksen henkilöpakettiautolla, mummulinjalla. Sotilaskotimyyntiauto SOD-3:lla hoidettiin maastokeikat. Sisarten myyntityöhön kohdistuvat tunnit 5553,5 vastaavat noin kolmen kokoaikaisen työntekijän vuositunteja. Tunneista maastossa ja leireillä tehtiin 1685 tuntia. Myyntityöhön kohdistuneiden tuntien määrä vähentyi 144,5 tuntia vuodesta Työtuntien vähenemistä selittää mm. Parola 2 sotilaskodin aukioloaikamuutokset, joiden myötä lauantaipäivystyksiä oli vuoden aikana vähemmän kuin edellisenä vuonna. Leipomon myynti oli Myynti väheni edellisestä vuodesta Leipomon ostot olivat Leipomotoiminnan myyntikate oli Varsinaisen toiminnan kate oli (vuonna ) Sijoitus- ja rahoitustoiminnasta tuli tuottoa yhteensä (vuonna ). Tilikauden alijäämä oli (Vuonna ) Sotilaskotiliiton tulossuunnitelman asettama vakavaraisuusasteen tavoite 35 % saavutettiin. Yhdistyksen vakavaraisuusaste on noin 90 %, mikä kertoo, että yhdistyksemme on erittäin vakavarainen.

15 Sivu 13 Talous Tarkastajat Tilintarkastajat Varatilintarkastajat Sisäiset tarkastajat Aulikki Vuorela HT ja Pekka Siltala HT Heikki Itkonen HT ja Kaija Hämäläinen Seija Lähti ja Pia Paukkunen Yhteisvastuullisuus Osallistuttiin Sotilaskotiliiton koordinoimiin yhteisostoihin. Tukkuliikkeenä käytettiin Wihuri Oy Aarniota ja juomat hankittiin Hartwallilta. Kirsi Heikkilä kuului Sotilaskotiliiton PLV-prosessin ostoryhmään. Ostoryhmä kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Sotilaskotiliiton yhtenäistuotevalikoimaa ja yhteishinnoittelua toteutettiin Parola 1 ja Parola 2 sotilaskodeissa. Tampereen Seudun Sotilaskotiyhdistykselle annettiin joululahjaksi 250 :n arvosta Playstation pelejä sekä heidän alokkaille lahjoitettiin Sotilaan virsikirjat. Riihimäen Sotilaskotiyhdistykselle annettiin joululahjaksi 250 :n arvosta biljardivälineitä. Parola 1:n pihassa oleva toimitila on vuokrattu Sotilaskotiperinneyhdistykselle vastikkeetta. Hämeenlinnan Sotilaskotiyhdistys tarjoaa tilojaan Sotilaskotiliiton ja muiden yhteistyöelinten kokouksiin. Yhdistys tarjoaa kokouskahvit esim. HÄMY:n kokouksiin. Yhdistys ei laskuta muiden sotilaskotiyhdistysten varusmiehille jakamista kahvilipuista. HÄMY:n alueen sotilaskotiyhdistyksiä kutsutaan sisariltoihimme. Sotilaskotivaatteita sekä järjestön merkkejä myytiin ja toimitettiin mahdollisuuksien mukaan myös muihin sotilaskotiyhdistyksiin. Hämeenlinnan Sotilaskotiyhdistys ry on toiminut Länsi-Suomen Sotilaskotiläänin toimikunnan emäntäyhdistyksenä vuodesta 2009 hoitaen kirjanpidon ja mahdollisen rahaliikenteen. Länsi-Suomen sotilaskotiläänin toimikunnan toiminta päättyi vuoden loppuun mennessä. Hankinnat Esikuntakahvio, vitriini Parola 1, videotykki luokkatilaan Toimisto, videotykki Toimisto, toiminnanjohtajan tietokoneen uusiminen Parola 2, siivous ulkoistettiin

16 Sivu 14 Talous Kassa.fi kassajärjestelmän päivitys ja kassatietokoneiden uusiminen 100-vuotis historiikin taitosta tehtiin sopimus Kirjapaino Jaarlin kanssa Varojen keruu Varojen keräämiseksi järjestettiin myyjäiset joulukuussa. Käsityöjaoston tekemiä tuotteita oli myynnissä Parola 2 sotilaskodissa. Leipomo valmisti leivonnaiset myyjäisiin.

17 Sivu 15 Poikkeusolovalmius Poikkeusolovalmius Hämeenlinna kuuluu 2. sotilaskotipiiriin ja sen alaiseen Hämeen sotilaskotiyksikköön. Hämeen sotilaskotiyksikkö muodostuu käytännössä Hämyn alueesta. Poikkeusolosuunnitelmaa tehdään Hämyn tasolla yhteistyössä viiden yhdistyksen kanssa. Viiden yhdistyksen ryhmä on nimeltään Hämeen valmiusyksikkö ja on osa valtakunnallista poikkeusolo-organisaatiota. Hämeen valmiusyksikkö kokoontui ja Hämeenlinnan Sotilaskotiyhdistyksestä kokoontumiseen osallistui Kirsi Heikkilä, Mirva Ikäheimonen ja Liisa Suomilammi. Kirsi Heikkilä ja Mirva Ikäheimonen osallistuivat poikkeusolokoulutukseen Tuusulassa Pohjankankaan leirisotilaskodin hoitovastuu on Niinisalon Sotilaskotiyhdistyksellä. Leirit jaetaan Länsi-Suomen sotilaskotiläänin sotilaskotipäällikön toimesta niin, että kaikki yhdistykset voivat anoa leirejä. Poikkeusoloja harjoiteltiin Pohjankankaan leirillä Leirille osallistui kymmenen sisarta. Leirin aikana ylläpidettiin leirisotilaskotia ja hoidettiin neljä maastokeikkaa. Leirin lisäksi maastokeikkoja SOD-3 -autolla tehtiin yhteensä 75 kertaa ja niihin osallistui 36 sisarta. SOD-3 varusmiesten paintball-turnauksessa Kuva: Suomen NMKY:n Liitto.

18 Sivu 16 Sidosryhmät Sidosryhmät Sotilaskotisisaret olivat mukana sotaveteraanien itsenäisyyspäiväjuhlassa Ilveskodissa ja hoitivat tilaisuuden kahvituksen. Yhdistyksestä oli edustus Länsi-Suomen Sotilaskotiläänin, Sotilaskotiliiton, Sotilaskotiperinneyhdistyksen, Hämeen sotilaskotiyhdistysten yhteistyöelimen (Hämy) ja Naisten Valmiusliiton Hämeen alueneuvottelukunnan (ANK) järjestämissä tilaisuuksissa. Hämeenlinnan Sotilaskotiyhdistys on mukana Hyvinvointi 2018 projektissa yhdessä Panssariprikaatin, Suomen NMKY:n, varusmiestoimikunnan ja reserviläisten kanssa. Projektissa kehitetään varusmiehen toimintakykyä edistäviä rakenteita ja toimintamalleja. Myös varusmiesten ja naisten viihtymistä ja palveluksessa jaksamista tuetaan. Projektia rahoittaa Rahaautomaattiyhdistys. Projektiin liittyen suoritettiin mm. varusmiesten Paintballturnauksen muonitus ilmaistarjoiluna. Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) myönsi Hämeenlinnan Sotilaskotiyhdistys ry:lle Kanta-Hämeen koulutus- ja tukiyksikön standaarin tunnustuksena toiminnasta vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen hyväksi. Sidosryhmiin liittyvät tilaisuudet on eritelty liitteessä 1. Hämeenlinnassa Hämeenlinnan Sotilaskotiyhdistys ry Hallitus

TERVEHDYS PAROLANNUMMELTA

TERVEHDYS PAROLANNUMMELTA TERVEHDYS PAROLANNUMMELTA Hämeenlinnan Sotilaskotiyhdistys ry TIEDOTE MAALISKUU 2017 Hyvää kevään odotusta Talvi on taittunut ja kevätkiireet alkaneet. Meillä sotilaskodeissa arki menee jo tutuksi tullutta

Lisätiedot

TERVEHDYS PAROLANNUMMELTA

TERVEHDYS PAROLANNUMMELTA TERVEHDYS PAROLANNUMMELTA Hämeenlinnan Sotilaskotiyhdistys ry TIEDOTE ELOKUU 2017 Syksy saapuu ja juhlavuosi lähenee On mukavaa todeta tiettyjen tapahtumien toistuvan ja arjen kulun menevän mallikkaasti

Lisätiedot

TERVEHDYS PAROLANNUMMELTA

TERVEHDYS PAROLANNUMMELTA TERVEHDYS PAROLANNUMMELTA Hämeenlinnan Sotilaskotiyhdistys ry TIEDOTE TAMMIKUU 2017 Hyvää alkanutta Uutta Vuotta kaikille Kiitän kaikkia mukana olleita viime vuoden ahkeruudesta varusmiesten hyväksi. Viime

Lisätiedot

Sotilaskotisisaren opas

Sotilaskotisisaren opas Sotilaskotisisaren opas HÄMEENLINNAN SOTILASKOTIYHDISTYS RY H Ä M E E N L I N N A N S O T I L A S K O T I Y H D I S T Y S RY Puheenjohtaja Liisa Suomilammi 040 716 7418 suomilammi@pp.inet.fi Sisaren opas

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry Yhdistyksen päämäärät Uusien jäsenien hankkiminen ja sisarien aktivoiminen toimintaan Sisarten keskinäinen arvostava yhteistyö Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen päämäärät

Yhdistyksen päämäärät 1(6) HELSINKI - SANTAHAMINA SOTILASKOTIYHDISTYS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yhdistyksen päämäärät Uusien jäsensisarien hankkiminen ja jäsenten aktivoiminen toimintaan Yhdistyksen näkyvyyden lisääminen

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Tuloslaskelma ja Tase Yleistä Vuosi 2009 oli yhdistyksemme 51. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

KOUVOLAN-UTIN SOTILASKOTIYHDISTYS RY S Ä Ä N N Ö T

KOUVOLAN-UTIN SOTILASKOTIYHDISTYS RY S Ä Ä N N Ö T KOUVOLAN-UTIN SOTILASKOTIYHDISTYS RY S Ä Ä N N Ö T 2 NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Kouvolan-Utin Sotilaskotiyhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Kouvolan kaupunki kunta. Yhdistys kuuluu Sotilaskotiliitto

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2011 Yleistä Vuosi 2011 oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Parola 1 jaostopäällikkö Virpi Sainio ja varapäällikkö Sinikka Savolainen Parola 2 jaostopäällikkö Aino-Maria Rahkonen ja varapäällikkö Pia Paukkunen

Parola 1 jaostopäällikkö Virpi Sainio ja varapäällikkö Sinikka Savolainen Parola 2 jaostopäällikkö Aino-Maria Rahkonen ja varapäällikkö Pia Paukkunen Tarjoilujaosto Kodinvalvojat: Parola 1 jaostopäällikkö Virpi Sainio ja varapäällikkö Sinikka Savolainen Parola 2 jaostopäällikkö Aino-Maria Rahkonen ja varapäällikkö Pia Paukkunen Tarjoilujaosto Parola

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA sivu 1 Kokouksen paikka ja aika: ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA Kokoukseen osallistui henkilöä. 1 Kokouksen avaus Kokouksen avasi klo. 2 Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kokouksen

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous La 1.11.2014 klo 17:00 Kartano Koskenranta, Voikkaa Esityslista 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Läsnä olevien toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Esityslistan

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus.

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus. JOENSUUN JÄÄKARHUT RY Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu SEURAN SYYSKOKOUS 2007 PÖYTÄKIRJA AIKA Keskiviikko 21.11.2007 klo 18.30 PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-Sali 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 Oulun-seudun Lämpö-,Vesi-ja Ilmastointitekninen Yhdistys ry, OuLVI TOIMINTAKERTOMUS 2012 Perustietoja yhdistyksestä: Rekisteri no 110.106 Asiakirja no 69195649 Y-10161609 Merkitty rekisteriin 13.6.1972

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sivu 2 / 5 YLEISKATSAUS SF-Caravan Saimaan Seutu ry on perustettu 13.6.1970 ja se kuuluu jäsenjärjestönä SF-Caravan ry:een, joka on 17.5.1964 perustettu

Lisätiedot

Kuopion Selkäyhdistys ry Toimintakertomus 2016

Kuopion Selkäyhdistys ry Toimintakertomus 2016 KUOPION SELKÄYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 2016 2 Kuopion Selkäyhdistys ry Toimintakertomus 2016 Jäsenistö Vuoden 2016 lopussa jäsenmäärä oli 386 henkilöä. Vapaaehtoistyöntekijöiden määrä 30 henkilöä ja

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 01.06.2014 31.05.2015 1(4) TURUN SULKA R.Y.

TOIMINTAKERTOMUS 01.06.2014 31.05.2015 1(4) TURUN SULKA R.Y. TOIMINTAKERTOMUS 01.06.2014 31.05.2015 1(4) TURUN SULKA R.Y. 1. JOHDANTO HALLINTO Johtokunnan jäsenet kaudella 2014 2015: Puheenjohtaja Joona Knuuti (Petri Hannula osan kautta) Ulkoiset yhteydet, yleinen

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2015 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2015... 3

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän historiallisen miekkailun seura ja siitä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä JHMS. Yhdistyksen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

OSANOTTOMAKSUT yhteensä , ,87 MYYNTITUOTOT

OSANOTTOMAKSUT yhteensä , ,87 MYYNTITUOTOT OSANOTTOMAKSUT 3000 Seuramaksut ( joukkueet +/- ) -9 554,50 11 969,62 3001 Omien turnausten tuotot 77 887,95 110 505,86 3002 Jalkapallokoulutuotot 1 05 3 704,00 3003 Osallistumistuotot 72 1 290,01 3004

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU 14.3.2011. Hei Espoon Pelan jäsen!

KOKOUSKUTSU 14.3.2011. Hei Espoon Pelan jäsen! KOKOUSKUTSU 14.3.2011 Hei Espoon Pelan jäsen! Pelastakaa Lapset ry:n Espoon paikallisyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 29.3.2011 klo 18:15 osoitteessa Vanha Ingaksentie 10 C, Espoo.

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta TYÖPAIKKATOIMINTA Ohjeistus työpaikkatoiminnasta Työpaikkatoiminta Työpaikkatoiminnalla tarkoitetaan toimintaa joka kattaa samassa työpaikassa työskentelevät Logistiikan toimihenkilöiden jäsenet. Työpaikkatoiminnan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 TOIMINTAKERTOMUS 2005 YLEISTÄ Vuosi 2005 oli OuLVI:n 43. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2016 Yleistä Vuosi 2016 oli pelastusliiton 87. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY

TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY HALLITUS Rauno Veijanen jatkoi yhdistyksen puheenjohtajana ja Pasi Juuti sihteerinä. Varapuheenjohtajana toimi Hannele Rintavaara

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

THHL HÄMEEN PIIRI R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 YLEISTÄ

THHL HÄMEEN PIIRI R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 YLEISTÄ THHL HÄMEEN PIIRI R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 YLEISTÄ Vuosi 2010 alkoi ELY- keskusten uudistuksella. Tehtäviä hoitamaan Hämeen ELYssä tuli uusia henkilöitä ja organisoituminen vei runsaasti aikaa.

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2010 Yleistä Vuosi 2010 oli yhdistyksemme 52. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Suomen Affenpinserit ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 1. YLEISTÄ Vuosi 2013 oli Suomen Affenpinserit ry:n kuudestoista toimintavuosi. Suomen Affenpinserit ry oli yhdistysjäsen Suomen Kääpiökoirayhdistys

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013. Laukaan Omaishoitajat SAMARIA ry

Toimintakertomus 2013. Laukaan Omaishoitajat SAMARIA ry 1 Toimintakertomus 2013 Laukaan Omaishoitajat SAMARIA ry 2 Sisältö VERTAISTOIMINTA... 3 PAIKALLINEN YHTEISTOIMINTA... 3 TIEDOTTAMINEN... 3 TILAISUUDET... 3 LAHJOITUKSET... 4 KOKOUKSET... 4 VARAINHANKINTA...

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sisältö... 1 1. Yleistä... 2 2. Virallinen toiminta... 2 2.1. Yhdistyksen kokoukset... 2 2.2. Tietotekniikan

Lisätiedot

TASKUTIETOA SOTILASKOTITYÖSTÄ 2017

TASKUTIETOA SOTILASKOTITYÖSTÄ 2017 TASKUTIETOA SOTILASKOTITYÖSTÄ 2017 Sotilaskotijärjestön tehtävät ja arvot Sotilaskotijärjestön muodostavat 37 sotilaskotiyhdistystä ja Sotilaskotiliitto ry. Perustehtävä tukea varusmiesten ja reservin

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017 Seinäjoki TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1 Yleistä Kerhon tehtävänä on maanpuolustustahdon ja taitojen ylläpitäminen ja niiden kohottaminen, turvallisuuspoliittisen tiedon jakaminen, fyysisen kunnon

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä KOTIEN PUOLESTA RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on.. Kotien Puolesta ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on kaupunki/kunta 3. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä jäljempänä

Lisätiedot

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen.

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 12.10.2013 klo 12.00 12.30 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Espoon Pelastakaa Lapset ry ESITYSLISTA 1/2012 Kevätkokous

Espoon Pelastakaa Lapset ry ESITYSLISTA 1/2012 Kevätkokous 1 Espoon Pelastakaa Lapset ry ESITYSLISTA 1/2012 Kevätkokous Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous Aika: 27.3.2012 klo 18:00 Paikka: Vanha Ingaksentie 10 C, Espoo 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 201 Paikallistoimikunta Paikallistoimikunnan kokouksia oli vuonna 201 kaksi: kevätkokous (11.2.) ja syyskokous (13.11.).

Lisätiedot

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 5 V E R 1 0. 3 Hallitus 2014 Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola, siht 040-085 9670 Jouni Laurikainen,

Lisätiedot

Järjestimme kierrätystorin keväällä ja syksyllä. Maailmanparantajan kahvilaa ei saatu järjestettyä kertaakaan.

Järjestimme kierrätystorin keväällä ja syksyllä. Maailmanparantajan kahvilaa ei saatu järjestettyä kertaakaan. Järvenpään vihreät ry TOIMINTAKERTOMUS 2014 Järvenpään Vihreät ry:n hallitukseen kuuluivat vuonna 2014 Tiia Lintula (puheenjohtaja), Salla Hänninen (varapuheenjohtaja), Katri Kakko, Seija Kareinen (taloudenhoitaja),

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Salon Seudun Suomi-Viro Seura ry

Salon Seudun Suomi-Viro Seura ry TOIMINTAKERTOMUS 01.01-31.12.2007 JÄSENET Yhdistyksellä oli vuonna 2007 jäsenmaksun maksaneita jäseniä 165. Uusia jäseniä siis saatu seuralle 34 henkilöä. Jäsenmäärän suuri kasvu on seurausta monipuolisesta

Lisätiedot

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS 2008

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS 2008 SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli ry:n 17.toimintavuosi. Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden lopussa oli 107 + 2 kannattajajäsentä. 21.9. järjestettiin

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Raivio Tuula 050 396 2966 johdon sihteeri, henkilöstöasiat

työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Raivio Tuula 050 396 2966 johdon sihteeri, henkilöstöasiat KESKI-PIRKANMAAN TE- TOIMISTO Asiakaspalvelu klo 9-15.45 poikkeuksena Ikaalisten yhteispalvelupiste, asiakaspalvelu klo 10-12 ja 13-15. HUOM! ks. lounastuntien sulkuajat toimipaikoittain! Virkailijoiden

Lisätiedot

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Perusta Toimintasuunnitelman perustana ovat yhdistyksen säännöt ja Suomen Reumaliiton vuoden toimintateema: Liikkeestä

Lisätiedot

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS 2015 2 VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTON KOKOONPANO 2015 Pirkko Mäkelä, puheenjohtaja 23.6.2015 lähtien, Eläkeliiton Posion yhdistys ry Sari Ylisirniö, sihteeri23.6.2015

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012 OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 Kuva Sirpa Heikkinen 2012 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2012 Oikaristen 12-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena.

Lisätiedot

RAAHEN JHL ry 055 TOIMINTAKERTOMUS 2014

RAAHEN JHL ry 055 TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Yhdistyksen 74. toimintavuosi pyörähti käyntiin osaavien aktiivitoimijoiden johdolla. Hallitukseen on kuulunut puheenjohtajan lisäksi kymmenen (10) jäsentä; Pyhäjoelta, Vihannista,

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Hyvä Jäsenemme! Johtokunta. Johtokunnan jäsenet toimintavuonna 2009:

Hyvä Jäsenemme! Johtokunta. Johtokunnan jäsenet toimintavuonna 2009: MTK- Kerimäki Toimintakertomus 2009 Hyvä Jäsenemme! MTK-Kerimäen tuottajayhdistyksen johtokunta päätti toimittaa vuoden 2009 toimintakertomuksen kaikille jäsenilleen. Yhdistyksen toiminta oli vuonna 2009

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry. Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n virallinen ensirekisteröintipäivämäärä

Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry. Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n virallinen ensirekisteröintipäivämäärä 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu YLEISTÄ... 3 ORGANISAATIO hallitus... 5 henkilöstö... 5 tilintarkastus... 5 kirjanpito... 6 TOIMINTA yhdistyksen kokoukset ja jäsenet... 6 muu toiminta... 6 tiedottaminen... 8 TULEVA

Lisätiedot

Jyty Salon Seutu ry Toimintakertomus vuodelta 2007

Jyty Salon Seutu ry Toimintakertomus vuodelta 2007 Jyty Salon Seutu ry Toimintakertomus vuodelta 2007 (4). Yleistä 2. Hallinto Yhdistyksen tarkoituksena on toimia ammatillisena järjestönä ja valvoa Salon seudun kuntien ja kuntayhtymien ja Salon kaupungin

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2014 klo 18.00 Paikka: Kahvila Nanda Wanha Talo, Savilahdenkatu 12, Mikkeli 1. VUOSIKOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maaria

Lisätiedot