4 YTM Tapio Nykäsen väitöskirjan arvosteleminen. 5 YTM Susanna Hastin väitöskirjan arvosteleminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4 YTM Tapio Nykäsen väitöskirjan arvosteleminen. 5 YTM Susanna Hastin väitöskirjan arvosteleminen"

Transkriptio

1 LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 10/2012 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 YTM Tapio Nykäsen väitöskirjan arvosteleminen 5 YTM Susanna Hastin väitöskirjan arvosteleminen 6 DI Marko Kestin väitöskirjan arvosteleminen 7 LitM Pauli Miettisen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen 8 Tutkijatohtori, YTT Harri Sarpavaaran dosentuurihakemus ja siitä aiheutuvat toimet 9 Dalia Puidokienen väitöstilaisuuden järjestäminen 10 José-Carlos Garcia-Rosellin väitöstilaisuuden järjestäminen 11 Arktisen antropologian tutkimusprofessori (Arktinen keskus / yhteiskuntatieteiden tiedekunta)

2 LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Kokous 10/2012 PÖYTÄKIRJA Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , 2608 Paikka: SS4 Aika Jäsenet +Perttula Juha, dekaani +Laitinen Merja -Valtonen Anu +Skaffari Pia +Valkonen Jarno +Martin Marjatta +Kohtakangas Krista +Rantala Petri +Hakala Jirka Lisäjäsenet: -Meriläinen Susan -Kauppi Arto -Syväjärvi Antti alkaen klo 9.00 Varajäsenet +Meriläinen Susan -Antikainen Jari -Haanpää Minni -Paukku Jyrki -Veikanmaa Sari -Saario Elina -Sepponen Jasmine 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallintojohtosäännön ( ) 59 :n mukaan monijäseninen hallintoelin kokoontuu, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kolme jäsentä sitä pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin ole toisin päättänyt. Hallintoelimen jäsen on velvollinen ilmoittamaan asiasta varajäsenelleen ja hallintoelimen sihteerille, jos hän on estynyt osallistumasta kokoukseen. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Hallintoelin voi kuitenkin läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Lapin yliopiston hallintojohtosäännön ( ) 61 :n mukaan yliopiston monijäseniset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3 Päätös Todettiin. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Juha Perttula Esittelijä Tarmo Körkkö

4 LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Kokous 10/2012 PÖYTÄKIRJA Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , 2608 Paikka: SS4 Aika 2 Ilmoitusasiat Jäsenet +Perttula Juha, dekaani +Laitinen Merja -Valtonen Anu +Skaffari Pia +Valkonen Jarno +Martin Marjatta +Kohtakangas Krista +Rantala Petri +Hakala Jirka Lisäjäsenet: -Meriläinen Susan -Kauppi Arto -Syväjärvi Antti alkaen klo 9.00 Varajäsenet +Meriläinen Susan -Antikainen Jari -Haanpää Minni -Paukku Jyrki -Veikanmaa Sari -Saario Elina -Sepponen Jasmine Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa vuoden 2012 aikana suoritettavat tohtorin tutkinnot (liite 1). Yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta valmistuneet (liite 2). Lapin yliopiston tutkintotavoitteet ja niiden toteutuminen (liite 3). Avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelman tarkiste lukuvuodelle (liite 4). Esitys Päätös Todettaneen. Todettiin. Lisäksi keskusteltiin tiedekunnan tulosneuvottelujen sisällöstä. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Juha Perttula Esittelijä Tarmo Körkkö

5 LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Kokous 10/2012 PÖYTÄKIRJA Opintopäällikkö Mervi Tikkanen puh , 2614 Paikka: SS4 Aika Jäsenet +Perttula Juha, dekaani +Laitinen Merja -Valtonen Anu +Skaffari Pia +Valkonen Jarno +Martin Marjatta +Kohtakangas Krista -Rantala Petri +Hakala Jirka Lisäjäsenet: -Meriläinen Susan -Kauppi Arto -Syväjärvi Antti alkaen klo 9.00 Varajäsenet +Meriläinen Susan -Antikainen Jari -Haanpää Minni -Paukku Jyrki -Veikanmaa Sari -Saario Elina -Sepponen Jasmine 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen Lapin yliopiston hallintojohtosäännön ( ) 22 :n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät, arvostella nämä opintosuoritukset ja pro gradu -tutkielmat tai vastaavat tarkastajien lausuntojen perusteella. 1) Hallintotiede/Johtamisen psykologia Katja Mäntylä: Fenomenologinen tutkimus esimiesten itsensä johtamisen kokemuksista Tarkastajat: professori Juha Perttula ja lehtori Asser Pietiläinen Lausunto tutkielmasta liitteenä 1. Arvosanaehdotus xxx. 2) Hallintotiede Janne Kaakkurivaara: Tietohallinto-osaaminen kuntatyössä. Tarkastelussa asiantuntijan kompetenssit ja kvalifikaatiot. Tarkastajat: professori Antti Syväjärvi ja yliopistonlehtori Hanna Vakkala Lausunto tutkielmasta liitteenä 2. Arvosanaehdotus xxx. 3) Julkisoikeus Melanie Soini: Potilaan tiedonsaantioikeus geneettiseen tietoon Tarkastajat: tutkimusjohtaja Arto Kauppi ja lehtori Jari Antikainen Lausunto tutkielmasta liitteenä 3. Arvosanaehdotus xxx.

6 4) Sosiologia Topias Pyykkönen: Yksi käsite, monta merkitystä. Käsitetutkimus 2000-luvun hyvinvointitutkimuksesta. Tarkastajat: Professori Asko Suikkanen ja yliopisto-opettaja Janne Autto Lausunto tutkielmasta liitteenä 4. Arvosanaehdotus xxx. 5) Sosiaalityö Maija Hiltula: Empowerment lastensuojelun sijaishuollon dokumentoinnissa Tarkastajat: professori Anneli Pohjola ja yliopisto-opettaja Arja Kilpeläinen Lausunto tutkielmasta liitteenä 5. Arvosanaehdotus xxx. 6) Sosiaalityö Jaana Jokinen: Työntekijöiden kokemuksia perheinterventiosta Eksistentiaalisfenomenologinen tutkimus lastensuojelun sijaishuollosta Tarkastajat: professori Anneli Pohjola ja yliopisto-opettaja Arja Kilpeläinen Lausunto tutkielmasta liitteenä 6. Arvosanaehdotus xxx. 7) Sosiaalityö Sanna-Mari Juopperi: 9. luokkalaisten seksuaalikokemukset ja niiden suhde nuoren identiteetin muodostumiseen Tarkastajat: professori Anneli Pohjola ja projektipäällikkö Suvi Hietanen Lausunto tutkielmasta liitteenä 7. Arvosanaehdotus xxx. 8) Sosiaalityö Maarit Kinnunen: Sosiaalityön asiantuntijuus vammaissosiaalityössä Tarkastajat: yliopistonlehtori Johanna Hurtig ja yliopisto-opettaja Maarit Kairala Lausunto tutkielmasta liitteenä 8. Arvosanaehdotus xxx. 9) Sosiaalityö Riitta Kojo: Vanhempien kokemuksia sosiaalisesta tuesta huostaanoton jälkeen Tarkastajat: professori Merja Laitinen ja professori Petri Kinnunen Lausunto tutkielmasta liitteenä 9. Arvosanaehdotus xxx. 10) Sosiaalityö Katariina Leinonen: Leimautumistarinoita nuoruudesta - narratiivinen tutkimus huostaanotettujen sijaishuoltonuorten kohtaamasta leimasta Tarkastajat: professori Merja Laitinen ja yliopisto-opettaja Anna Nikupeteri Lausunto tutkielmasta liitteenä 10. Arvosanaehdotus xxx. 11) Sosiaalityö Heidi-Marianne Niska ja Jenny Takkinen: Päivähoidossa heränneestä huolesta moniammatilliseen yhteistyöhön Tarkastajat: professori Merja Laitinen ja yliopistonlehtori Marjo Romakkaniemi Kypsyysnäytteet: suorittaneet hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä 11. Arvosanaehdotus xxx.

7 12) Sosiaalityö Sanne Pihlajamäki: Osallisuuden ja hyvinvoinnin mahdollistajat Helsingin, Jyväskylän, Oulun ja Rovaniemen vammaispoliittisten ohjelmien hyvinvointi Tarkastajat: professori Petri Kinnunen ja professori Sanna Väyrynen Lausunto tutkielmasta liitteenä 12. Arvosanaehdotus xxx. 13) Sosiaalityö Katja Reinikainen: Työhyvinvointia tukevat voimavarat lastensuojelutyössä Tarkastajat: professori Petri Kinnunen ja professori Sanna Väyrynen Lausunto tutkielmasta liitteenä 13. Arvosanaehdotus xxx. 14) Sosiaalityö Tanja Saarenpää: Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo. Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä. Tarkastajat: professori Petri Kinnunen ja yliopistonlehtori Johanna Hurtig Lausunto tutkielmasta liitteenä 14. Arvosanaehdotus xxx. 15) Sosiaalityö Eija Viirret: Kansalaisten kokemuksia sosiaalisesta tuesta kumppanuus-keskuksen neuvontapisteessä Tarkastajat: lehtori Jari Lindh ja professori Merja Laitinen Lausunto tutkielmasta liitteenä 15. Arvosanaehdotus xxx. 16) Sosiaalityö Johanna Vuoti: Vankilasta vapautuvan yhteiskuntaan integroituminen. Vankilasta vapautuvan asema yhteiskunnassa ja palvelujärjestelmässä vankiloiden sosiaalityöntekijöiden kertomana. Tarkastajat: yliopistonlehtori Johanna Hurtig ja lehtori Jari Lindh Lausunto tutkielmasta liitteenä 16. Arvosanaehdotus xxx. 17) Matkailututkimus/matkailun liiketoimintaosaamisen suuntautumisvaihtoehto Maaria Berg: Lapin matkailun ohjelmapalvelualan verkostot: tutkimus sitoutumisen ja markkinasuuntautuneisuuden merkityksestä verkoston innovointikykyyn Tarkastajat: professori Antti Haahti ja projektipäällikkö Pekka Iivari/MTI/Ramk Lausunto tutkielmasta tuodaan kokoukseen. Päätös 1 Hyväksyttiin Katja Mäntylän hallintotieteen/johtamisen psykologia pro gradu - tutkielma Fenomenologinen tutkimus esimiesten itsensä johtamisen kokemuksista yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Päätös 2 Hyväksyttiin Janne Kaakkurivaaran hallintotieteen pro gradu tutkielma Tietohallinto-osaaminen kuntatyössä. Tarkastelussa asiantuntijan kompetenssit ja kvalifikaatiot. yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx.

8 Päätös 3 Päätös 4 Päätös 5 Päätös 6 Hyväksyttiin Melanie Soinin julkisoikeuden pro gradu -tutkielma Potilaan tiedonsaantioikeus geneettiseen tietoon yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Hyväksyttiin Topias Pyykkösen sosiologian pro gradu -tutkielma Yksi käsite, monta merkitystä. Käsitetutkimus 2000-luvun hyvinvointitutkimuksesta. yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Hyväksyttiin Maija Hiltulan sosiaalityön pro gradu -tutkielma Empowerment lastensuojelun sijaishuollon dokumentoinnissa yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Hyväksyttiin Jaana Jokisen sosiaalityön pro gradu -tutkielma Työntekijöiden kokemuksia perheinterventiosta Eksistentiaalis-fenomenologinen tutkimus lastensuojelun sijaishuollosta yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Päätös 7 Hyväksyttiin Sanna-Mari Juopperin sosiaalityön pro gradu -tutkielma 9. luokkalaisten seksuaalikokemukset ja niiden suhde nuoren identiteetin muodostumiseen yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Päätös 8 Päätös 9 Päätös 10 Hyväksyttiin Maarit Kinnusen sosiaalityön pro gradu -tutkielma Sosiaalityön asiantuntijuus vammaissosiaalityössä yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Hyväksyttiin Riitta Kojon sosiaalityön pro gradu -tutkielma Vanhempien kokemuksia sosiaalisesta tuesta huostaanoton jälkeen yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Hyväksyttiin Katariina Leinosen sosiaalityön pro gradu tutkielma Leimautumistarinoita nuoruudesta - narratiivinen tutkimus huostaanotettujen sijaishuoltonuorten kohtaamasta leimasta yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Päätös 11 Hyväksyttiin Heidi-Marianne Niskan ja Jenny Takkisen sosiaalityön pro gradu - tutkielma Päivähoidossa heränneestä huolesta moniammatilliseen yhteistyöhön yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Päätös 12 Päätös 13 Päätös 14 Hyväksyttiin Sanne Pihlajamäen sosiaalityön pro gradu -tutkielma Osallisuuden ja hyvinvoinnin mahdollistajat Helsingin, Jyväskylän, Oulun ja Rovaniemen vammaispoliittisten ohjelmien hyvinvointi yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Hyväksyttiin Katja Reinikaisen sosiaalityön pro gradu -tutkielma Työhyvinvointia tukevat voimavarat lastensuojelutyössä yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Hyväksyttiin Tanja Saarenpään sosiaalityön pro gradu -tutkielma Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo. Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä. yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx.

9 Päätös 15 Päätös 16 Päätös 17 Hyväksyttiin Eija Viirretin sosiaalityön pro gradu -tutkielma Kansalaisten kokemuksia sosiaalisesta tuesta kumppanuus-keskuksen neuvontapisteessä yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Hyväksyttiin Johanna Vuotin sosiaalityön pro gradu -tutkielma Vankilasta vapautuvan yhteiskuntaan integroituminen. Vankilasta vapautuvan asema yhteiskunnassa ja palvelujärjestelmässä vankiloiden sosiaalityöntekijöiden kertomana. yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Hyväksyttiin Maaria Bergin matkailututkimuksen/matkailun liiketoimintaosaamisen suuntautumisvaihtoehto pro gradu tutkielma Lapin matkailun ohjelmapalvelualan verkostot: tutkimus sitoutumisen ja markkinasuuntautuneisuuden merkityksestä verkoston innovointikykyyn yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Päätöksentekoon osallistuivat Perttula Juha, Laitinen Merja, Meriläinen Susan, Skaffari Pia, Valkonen Jarno ja Martin Marjatta. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Juha Perttula Sihteeri Sirpa Hast-Uusitalo

10 LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Kokous 10/2012 PÖYTÄKIRJA Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , 2608 Paikka: SS4 Aika Jäsenet +Perttula Juha, dekaani +Laitinen Merja -Valtonen Anu +Skaffari Pia +Valkonen Jarno +Martin Marjatta +Kohtakangas Krista -Rantala Petri +Hakala Jirka Lisäjäsenet: -Meriläinen Susan -Kauppi Arto -Syväjärvi Antti alkaen klo 9.00 Varajäsenet +Meriläinen Susan -Antikainen Jari -Haanpää Minni -Paukku Jyrki -Veikanmaa Sari -Saario Elina -Sepponen Jasmine 4 YTM Tapio Nykäsen väitöskirjan arvosteleminen Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 :n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. määrätä väitöskirjojen ohjaajat, esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät sekä arvostella nämä opintosuoritukset. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto määräsi kokouksessaan yhteiskuntatieteiden maisteri Tapio Nykäsen valtio-opin alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitetun käsikirjoituksen KAHDEN VALTAKUNNAN KANSALAISET. VANHOILLISLESTADIOLAISUUDEN POLIITTINEN TEOLOGIA esitarkastajiksi suostumustensa mukaisesti lehtori, FT Mauri Kinnusen Lappeenrannasta ja professori, VTT Mika Ojakankaan Jyväskylän yliopistosta. Kokouksessaan tiedekuntaneuvosto päätti myöntää esitarkastuslausuntojen perusteella väittelyluvan yhteiskuntatieteiden maisteri Tapio Nykäsen valtio-opin alaan kuuluvalle väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle KAHDEN VALTAKUNNAN KANSALAISET. VANHOILLISLESTADIOLAISUUDEN POLIITTINEN TEOLOGIA". Yhteiskuntatieteiden maisteri Tapio Nykäsen väitöstilaisuus järjestettiin perjantaina kello 12 luentosalissa 3. Vastaväittäjänä toimi professori Mika Ojakangas Jyväskylän yliopistosta. Kustoksena toimi yliopistonlehtori Aini Linjakumpu Lapin yliopistosta. Liitteenä on vastaväittäjä Mika Ojakankaan lausunto. (Liite 1).

11 Yliopistolain ( /558) 44 :n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Tapio Nykänen on jättänyt liitteen mukaisen huomautuksen, huomautuksesta huolimatta Nykänen ei pyydä työn uudelleen arviointia tai muita toimia. (Liite 2). Väitöskirjasta annetaan arvosana approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur ja laudatur. Yliopistolain (558/2009) 29 :n 2 momentin mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään. Väitöskirja on nähtävillä hallintopäällikön työhuoneessa. Esitys Päätös Arvosteltaneen yhteiskuntatieteiden maisteri Tapio Nykäsen valtio-opin alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitettu käsikirjoitus Kahden valtakunnan kansalaiset. Vanhoillislestadiolaisuuden poliittinen teologia. Asiassa ei ole esittelymenettelyä. Hyväksyttiin yhteiskuntatieteiden maisteri Tapio Nykäsen valtio-opin alaan kuuluva väitöskirja Kahden valtakunnan kansalaiset. Vanhoillislestadiolaisuuden poliittinen teologia yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Päätöksentekoon osallistuivat Perttula Juha, Laitinen Merja, Meriläinen Susan, Skaffari Pia ja Valkonen Jarno. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Juha Perttula Esittelijä Tarmo Körkkö

12 LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Kokous 10/2012 PÖYTÄKIRJA Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , 2608 Paikka: SS4 Aika Jäsenet +Perttula Juha, dekaani +Laitinen Merja -Valtonen Anu +Skaffari Pia +Valkonen Jarno +Martin Marjatta +Kohtakangas Krista -Rantala Petri +Hakala Jirka Lisäjäsenet: -Meriläinen Susan -Kauppi Arto -Syväjärvi Antti alkaen klo 9.00 Varajäsenet +Meriläinen Susan -Antikainen Jari -Haanpää Minni -Paukku Jyrki -Veikanmaa Sari -Saario Elina -Sepponen Jasmine 5 YTM Susanna Hastin väitöskirjan arvosteleminen Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 :n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. määrätä väitöskirjojen ohjaajat, esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät sekä arvostella nämä opintosuoritukset. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto määräsi kokouksessaan yhteiskuntatieteiden maisteri Susanna Hastin kansainvälisten suhteiden alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitetun käsikirjoituksen Beyond the Pejorative: Sphere of Influence in International Theory esitarkastajiksi suostumustensa mukaisesti PhD Christopher Browningin Warwickin yliopistosta ja PhD Sinikukka Saaren Ulkopoliittisesta instituutista. Kokouksessaan tiedekuntaneuvosto päätti myöntää esitarkastuslausuntojen perusteella väittelyluvan yhteiskuntatieteiden maisteri Susanna Hastin kansainvälisten suhteiden alaan kuuluvalle väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle Beyond the Pejorative: Sphere of Influence in International Theory". Yhteiskuntatieteiden maisteri Susanna Hastin väitöstilaisuus järjestettiin lauantaina kello 12 luentosalissa 2. Vastaväittäjänä toimi professori (eläkkeellä) Vilho Harle. Kustoksena toimi professori Julian Reid Lapin yliopistosta. Liitteenä on vastaväittäjä Vilho Harlen lausunto. Yliopistolain ( /558) 44 :n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta.

13 Susanna Hastilla ei ole huomautettavaa vastaväittäjän lausunnosta. Väitöskirjasta annetaan arvosana approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur ja laudatur. Yliopistolain (558/2009) 29 :n 2 momentin mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään. Väitöskirja on nähtävillä hallintopäällikön työhuoneessa. Esitys Arvosteltaneen yhteiskuntatieteiden maisteri Susanna Hastin kansainvälisten suhteiden alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitettu käsikirjoitus Beyond the Pejorative: Sphere of Influence in International Theory. Asiassa ei ole esittelymenettelyä. Päätös Hyväksyttiin yhteiskuntatieteiden maisteri Susanna Hastin kansainvälisten suhteiden alaan kuuluva väitöskirja Beyond the Pejorative: Sphere of Influence in International Theory yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Päätöksentekoon osallistuivat Perttula Juha, Laitinen Merja, Meriläinen Susan, Skaffari Pia ja Valkonen Jarno. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Juha Perttula Esittelijä Tarmo Körkkö

14 LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Kokous 10/2012 PÖYTÄKIRJA Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , 2608 Paikka: SS4 Aika Jäsenet +Perttula Juha, dekaani +Laitinen Merja -Valtonen Anu +Skaffari Pia +Valkonen Jarno +Martin Marjatta +Kohtakangas Krista -Rantala Petri +Hakala Jirka Lisäjäsenet: -Meriläinen Susan -Kauppi Arto -Syväjärvi Antti alkaen klo 9.00 Varajäsenet +Meriläinen Susan -Antikainen Jari -Haanpää Minni -Paukku Jyrki -Veikanmaa Sari -Saario Elina -Sepponen Jasmine 6 DI Marko Kestin väitöskirjan arvosteleminen Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 :n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. määrätä väitöskirjojen ohjaajat, esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät sekä arvostella nämä opintosuoritukset. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto määräsi kokouksessaan diplomi-insinööri Marko Kestin hallintotieteen alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitetun käsikirjoituksen The Tacit Signal Method in Human Competence based Organization Performance Development esitarkastajiksi suostumustensa mukaisesti professori Jari Vuoren Itä-Suomen yliopistosta ja dosentti Petri Virtasen Turun kaupungista. Kokouksessaan tiedekuntaneuvosto päätti myöntää esitarkastuslausuntojen perusteella väittelyluvan diplomi-insinööri Marko Kestin hallintotieteen alaan kuuluvalle väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle The Tacit Signal Method in Human Competence based Organization Performance Development ". Diplomi insinööri Marko Kestin väitöstilaisuus järjestettiin perjantaina kello 12 Esko ja Asko -salissa. Vastaväittäjänä toimi professori Risto Harisalo Tampereen yliopistosta. Kustoksena toimi professori Antti Syväjärvi Lapin yliopistosta. Liitteenä on vastaväittäjä Risto Harisalon lausunto. Yliopistolain ( /558) 44 :n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta.

15 Marko Kestillä ei ole huomautettavaa vastaväittäjän lausunnosta. Väitöskirjasta annetaan arvosana approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur ja laudatur. Yliopistolain (558/2009) 29 :n 2 momentin mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään. Väitöskirja on nähtävillä hallintopäällikön työhuoneessa. Esitys Päätös Arvosteltaneen diplomi-insinööri Marko Kestin hallintotieteen alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitettu käsikirjoitus The Tacit Signal Method in Human Competence based Organization Performance Development. Asiassa ei ole esittelymenettelyä. Hyväksyttiin diplomi-insinööri Marko Kestin hallintotieteen alaan kuuluva väitöskirja The Tacit Signal Method in Human Competence based Organization Performance Development yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Päätöksentekoon osallistuivat Perttula Juha, Laitinen Merja, Meriläinen Susan, Skaffari Pia ja Valkonen Jarno. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Juha Perttula Esittelijä Tarmo Körkkö

16 LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Kokous 10/2012 PÖYTÄKIRJA Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , 2608 Paikka: SS4 Aika Jäsenet +Perttula Juha, dekaani +Laitinen Merja -Valtonen Anu +Skaffari Pia +Valkonen Jarno +Martin Marjatta +Kohtakangas Krista -Rantala Petri +Hakala Jirka Lisäjäsenet: -Meriläinen Susan -Kauppi Arto -Syväjärvi Antti alkaen klo 9.00 Varajäsenet +Meriläinen Susan -Antikainen Jari -Haanpää Minni -Paukku Jyrki -Veikanmaa Sari -Saario Elina -Sepponen Jasmine 7 LitM Pauli Miettisen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 :n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. määrätä lisensiaatintutkimusten tarkastajat sekä arvostella nämä opintosuoritukset. Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan , että LitM Pauli Miettisen sosiologian alaan kuuluvalle lisensiaattitutkimukselle Kuusamolaisnuorten liikuntasuhde osana elämäntyylillisiä valintoja vähän liikkuvan nuoren mysteeri määrätään suostumuksensa mukaisesti tarkastajaksi YTT, dosentti Vesa Puuronen Itä-Suomen yliopistosta. Pauli Miettisen lisensiaatin tutkielman tarkastustilaisuus oli Vesa Puuronen antoi lausuntonsa , lausunto on toimitettu Miettiselle. Miettisellä ei ole huomautettavaa lausunnosta. Lausunto on liitteenä. Yliopistolain (558/2009) 29 :n 2 momentin mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään. Lisensiaatintutkimusta arvosteltaessa käytetään asteikkoa: approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur, laudatur. Esitys Arvosteltaneen liikuntatieteiden maisteri Pauli Miettisen sosiologian alaan kuuluva lisensiaattitutkimus Kuusamolaisnuorten liikuntasuhde osana elämäntyylillisiä valintoja vähän liikkuvan nuoren mysteeri. Asiassa ei ole esittelymenettelyä.

17 Päätös Hyväksyttiin liikuntatieteiden maisteri Pauli Miettisen sosiologian alaan kuuluva lisensiaattitutkimus Kuusamolaisnuorten liikuntasuhde osana elämäntyylillisiä valintoja vähän liikkuvan nuoren mysteeri yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Päätöksentekoon osallistuivat Perttula Juha, Laitinen Merja, Meriläinen Susan, Skaffari Pia ja Valkonen Jarno. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Juha Perttula Esittelijä Tarmo Körkkö

18 LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Kokous 10/2012 PÖYTÄKIRJA Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , 2608 Paikka: SS4 Aika Jäsenet +Perttula Juha, dekaani +Laitinen Merja -Valtonen Anu +Skaffari Pia +Valkonen Jarno +Martin Marjatta +Kohtakangas Krista -Rantala Petri +Hakala Jirka Lisäjäsenet: -Meriläinen Susan -Kauppi Arto -Syväjärvi Antti alkaen klo 9.00 Varajäsenet +Meriläinen Susan -Antikainen Jari -Haanpää Minni -Paukku Jyrki -Veikanmaa Sari -Saario Elina -Sepponen Jasmine 8 Tutkijatohtori, YTT Harri Sarpavaaran dosentuurihakemus ja siitä aiheutuvat toimet Yliopistolain (2009/558) 89 :n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin ositettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito. Kokouksessaan yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto totesi että, Harri Sarpavaara on hakenut päiväämällään kirjeellä sosiologian dosentiksi Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan. Kokouksessaan tiedekuntaneuvosto päätti määritellä Harri Sarpavaaran hakeman dosentuurin nimeksi semioottisen sosiologian dosentti. Kokouksessaan tiedekuntaneuvosto valitsi yliopistonlehtori Anu Koivusen Tukholman yliopistosta ja professori Jukka Törrösen Tukholman yliopistosta antamaan asiantuntijalausuntonsa tutkijatohtori, YTT Harri Sarpavaaran tieteellisestä pätevyydestä hänen hakemaansa semioottisen sosiologian dosentin arvon myöntämiseksi. Asiantuntijat antoivat yhteislausunnon ja se on toimitettu Harri Sarpavaaralle. Asiantuntijat yhteisessä lausunnossaan katsovat, että tutkijatohtori, YTT Harri Sarpavaaralla on tieteellinen pätevyys hänen hakemaansa semioottisen sosiologian dosentin arvoa varten.

19 Harri Sarpavaara antaa opetusnäytteensä ennen varsinaisen tiedekuntaneuvoston kokouksen alkua kello 9.00 lähtien luentosalissa 19. Opetusnäytteen aihe on Semiotiikkaa sosiaalitieteilijöille. Opetusnäytteen antamista koskevat ohjeet liitteenä (liite 1). Liitteenä ovat Harri Sarpavaaran hakemusasiakirjat ja asiantuntijalausunto (liitteet 2 3). Semioottisen sosiologian dosentin arvoa hakeneella Harri Sarpavaaralla voidaan katsoa hakemusasiakirjojen perusteella olevan sellainen taito ja kyky, jota po. dosentin arvoon vaaditaan. Harri Sarpavaara on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon vuonna 1998 Tampereen yliopistossa, yhteiskuntatieteiden lisensiaatin tutkinnon vuonna 2001 Tampereen yliopistossa ja yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinnon vuonna 2004 Tampereen yliopistossa. Esitys 1 Esitys 2 Esitys 3 Esitys 4 Opetusnäytteen arvostelu. Asiassa ei esittelymenettelyä. Todettaneen asiantuntijalausuntojen ja hakemusasiakirjojen perusteella, että tutkijatohtori, YTT Harri Sarpavaaralla on semioottisen sosiologian dosentilta vaadittava tieteellinen pätevyys. Todettaneen asiantuntijalausuntojen ja muiden hakemusasiakirjojen perusteella sekä opetusnäytteen antamisen jälkeen, että tutkijatohtori, YTT Harri Sarpavaara täyttää semioottisen sosiologian dosentin kelpoisuusehdot. Päätettäneen esittää yliopiston rehtorille, että hän myöntäisi tutkijatohtori, YTT Harri Sarpavaaralle semioottisen sosiologian dosentin arvon. Päätös 1 Hyväksyttiin YTT Harri Sarpavaaran opetusnäyte Semiotiikkaa sosiaalitieteilijöille arvosanalla hyvä (erillinen pöytäkirja liitteenä). Päätös 2 Päätös 3 Päätös 4 Esityksen mukaan. Esityksen mukaan. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Juha Perttula Esittelijä Tarmo Körkkö

20 LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Kokous 10/2012 PÖYTÄKIRJA Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , 2608 Paikka: SS4 Aika Jäsenet +Perttula Juha, dekaani +Laitinen Merja -Valtonen Anu +Skaffari Pia +Valkonen Jarno +Martin Marjatta +Kohtakangas Krista -Rantala Petri +Hakala Jirka Lisäjäsenet: -Meriläinen Susan -Kauppi Arto -Syväjärvi Antti alkaen klo 9.00 Varajäsenet +Meriläinen Susan -Antikainen Jari -Haanpää Minni -Paukku Jyrki -Veikanmaa Sari -Saario Elina -Sepponen Jasmine 9 Dalia Puidokienen väitöstilaisuuden järjestäminen Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto määräsi kokouksessaan Dalia Puidokienen sosiaalityön alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle Covert Codes of Women in Prostitution: Pathways for Recovering Roots after Trauma Interface esitarkastajiksi suostumustensa mukaisesti professori Barbara Krausen Catholic University, Applied Sciences, North Westfalen, Germany ja professori Natalija Mazeikiene Vytautas Magnus yliopistosta, Kaunasista, Liettuasta. Esitarkastajien lausunnot on saatu ja niissä puolletaan väittelyluvan myöntämistä. Esitarkastuslausunnot ovat liitteenä. Professori Juha Perttula esittää, että väitöstilaisuus järjestettäisiin perjantaina Vastaväittäjäksi on antanut suostumuksensa professori Natalija Mazeikiene Vytautas Magnus yliopistosta. Dalia Puidokienella ei ole huomautettavaa esitarkastajien lausunnoista eikä esitetystä vastaväittäjästä. Esitys 1 Esitys 2 Päätettäneen myöntää väittelylupa Dalia Puidokienen sosiaalityön alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle Covert Codes of Women in Prostitution: Pathways for Recovering Roots after Trauma Interface esitarkastajien Barbara Krausen ja professori Natalija Mazeikienen lausuntojen perusteella. Päätettäneen järjestää Dalia Puidokienen väitöstilaisuus perjantaina kello luentosalissa 3.

21 Esitys3 Esitys 4 Päätös 1 Päätös 2 Päätös 3 Päätös 4 Päätettäneen määrätä Dalia Puidokienen sosiaalityön alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitetun käsikirjoituksen Covert Codes of Women in Prostitution: Pathways for Recovering Roots after Trauma Interface" tarkastamista varten vastaväittäjäksi professori Natalija Mazeikiene Vytautas Magnus yliopistosta. Kustoksena toimii professori, emeritus Kyösti Urponen Lapin yliopistosta. Päätettäneen ottaa Dalia Puidokienen sosiaalityön alaan kuuluva väitöskirjaksi tarkoitettu käsikirjoitus Covert Codes of Women in Prostitution: Pathways for Recovering Roots after Trauma Interface Lapin yliopiston Acta Universitatis Lapponiensis julkaisusarjaan. Väitöskirja julkaistaan sähköisessä muodossa ja sen lisäksi otetaan 50 kappaletta paperijulkaisuja. Kustannuksista vastaa yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Esityksen mukaan. Esityksen mukaan. Esityksen mukaan. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Juha Perttula Esittelijä Tarmo Körkkö

22 LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Kokous 10/2012 PÖYTÄKIRJA Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , 2608 Paikka: SS4 Aika Jäsenet +Perttula Juha, dekaani +Laitinen Merja -Valtonen Anu +Skaffari Pia +Valkonen Jarno +Martin Marjatta +Kohtakangas Krista -Rantala Petri +Hakala Jirka Lisäjäsenet: -Meriläinen Susan -Kauppi Arto -Syväjärvi Antti alkaen klo 9.00 Varajäsenet +Meriläinen Susan -Antikainen Jari -Haanpää Minni -Paukku Jyrki -Veikanmaa Sari -Saario Elina -Sepponen Jasmine 10 José-Carlos Garcia-Rosellin väitöstilaisuuden järjestäminen Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto määräsi kokouksessaan kauppatieteiden lisensiaatti José-Carlos Garcia-Rosellin johtamisen alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle A Multi-stakeholder Perspective on Sustainable Marketing: Promoting Sustainability through Action and Research esitarkastajiksi suostumustensa mukaisesti Dr Andrew Cranen, Professor of Business Ethics, Schulich Scholl of Business, York Universitystä ja tutkimusprofessori Eeva Heiskanen, Suomen kuluttajatutkimuskeskuksesta Esitarkastajien lausunnot on saatu ja niissä puolletaan väittelyluvan myöntämistä. Esitarkastuslausunnot ovat liitteenä. Professori Anu Valtonen esittää, että väitöstilaisuus järjestettäisiin perjantaina Vastaväittäjäksi on antanut suostumuksensa tutkimusprofessori, FT Eva Heiskanen Kuluttajatutkimuskeskuksesta. José-Carlos Garcia-Rosellilla ei ole huomautettavaa esitarkastajien lausunnoista eikä esitetystä vastaväittäjästä. Esitys 1 Esitys 2 Päätettäneen myöntää väittelylupa kauppatieteiden lisensiaatti José-Carlos Garcia- Rosellin johtamisen alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle A Multi-stakeholder Perspective on Sustainable Marketing: Promoting Sustainability through Action and Research esitarkastajien Dr Andrew Cranen ja Eeva Heiskasen lausuntojen perusteella. Päätettäneen järjestää kauppatieteiden lisensiaatti José-Carlos Garcia-Rosellin väitöstilaisuus perjantaina kello Fellman -salissa.

23 Esitys3 Päätettäneen määrätä kauppatieteiden lisensiaatti José-Carlos Garcia-Rosellin johtamisen alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitetun käsikirjoituksen A Multistakeholder Perspective on Sustainable Marketing: Promoting Sustainability through Action and Research" tarkastamista varten vastaväittäjäksi tutkimusprofessori, FT Eva Heiskanen Kuluttajatutkimuskeskuksesta. Kustoksena toimii professori Anu Valtonen Lapin yliopistosta. Esitys 4 Päätettäneen ottaa kauppatieteiden lisensiaatti José-Carlos Garcia-Rosellin johtamisen alaan kuuluva väitöskirjaksi tarkoitettu käsikirjoitus A Multistakeholder Perspective on Sustainable Marketing: Promoting Sustainability through Action and Research" Lapin yliopiston Acta Universitatis Lapponiensis julkaisusarjaan. Väitöskirja julkaistaan sähköisessä muodossa ja sen lisäksi otetaan 50 kappaletta paperijulkaisuja. Kustannuksista vastaa yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Päätös 1 Päätös 2 Päätös 3 Päätös 4 Esityksen mukaan. Esityksen mukaan. Esityksen mukaan. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Juha Perttula Esittelijä Tarmo Körkkö

24 LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , 2608 Kokous Aika 10/2012 Jäsenet +Perttula Juha, dekaani +Laitinen Merja -Valtonen Anu -Skaffari Pia +Valkonen Jarno +Martin Marjatta +Kohtakangas Krista -Rantala Petri +Hakala Jirka Lisäjäsenet: -Meriläinen Susan -Kauppi Arto -Syväjärvi Antti Paikka: SS4 alkaen klo 9.00 Varajäsenet +Meriläinen Susan -Antikainen Jari -Haanpää Minni -Paukku Jyrki -Veikanmaa Sari -Saario Elina -Sepponen Jasmine 11 Arktisen antropologian tutkimusprofessori (Arktinen keskus / yhteiskuntatieteiden tiedekunta) Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaani Juha Perttula ja Arktisen keskuksen johtaja Paula Kankaanpään ovat valmistelleet yksiköiden yhteisen tutkimusprofessuurin perustamista. Asiaa on käsitelty kevään 2012 yksiköiden ja Lapin yliopiston rehtorin kanssa käydyissä kurkistusneuvotteluissa ja kevään aikana asiasta on käyty keskusteluja yliopiston henkilöstöasioista vastaavan vararehtorin kanssa. Tehtävän täytöstä on laadittu tehtäväntäyttöseloste. Arktisessa keskuksessa on erikoistutkijan tehtävä, jonka tutkimusalana on yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus. Tehtävää on hoitanut PhD Florian Stammler. Stammler in kanssa on solmittu toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Yhteinen tutkimusprofessuuri on tarkoitus muodostaa tästä tehtävästä. Tutkimusprofessuurin alana on arktinen antropologia, ja sen hallinnollisena sijoituspaikkana on Arktinen keskus. Tehtävä kuuluu opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasoon 8. Tehtävään kutsutaan Arktisen keskuksen erikoistutkija Florian Stammler ulkopuolisten asiantuntijoiden suorittaman arvioinnin jälkeen.

25 Tutkimusprofessorin tehtävät Tutkimusprofessori vastaa tutkimusalansa ja siihen liittyvän yhteistyön kehittämisestä, toimii alansa vastuututkijana ja johtaa tutkimusryhmää. Tutkimusryhmään kuuluu tutkijoita sekä Arktisesta keskuksesta että yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta. Tutkimusprofessori hakee ulkopuolista rahoitusta ja julkaisee tutkimuksen tuloksia erityisesti kansainvälisissä korkeatasoisissa tieteellisissä julkaisuissa. Tutkimusta painotetaan siten että se hyödyntää molempia yksiköitä ja edistää yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ja Arktisen keskuksen yhteistyötä. Opetus ja opiskelijoiden ohjaus Tutkimusprofessori ohjaa jatko-opiskelijoita yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan ja antaa alaan liittyvää opetusta. Opetuksesta sovitaan vuosittain käytävissä kehityskeskusteluissa. Opetusta painotetaan siten, että se hyödyntää molempia yksiköitä ja edistää yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ja Arktisen keskuksen yhteistyötä. Muut työtehtävät Tutkimusprofessori osallistuu pyydettäessä sekä yhteiskuntatieteiden tiedekunnan että Arktisen keskuksen toimintaan (esim. hallintoon), antaa lausuntoja ja hoitaa muita vastaavia tutkimusprofessorille kuuluvia tehtäviä kummassakin yksikössä yleisten käytäntöjen mukaisesti. Tutkimusprofessori antaa oma panoksensa Arktisen keskuksen tutkijayhteisön toimintaan sekä sen tiedeviestinnän ja näyttelyn sisällön tuottamiseen ja antaa yleisöluentoja liittyen Arktisen keskuksen tiedeviestintään. Arktisen antropologian tutkimusprofessorin kokonaistyöaika jakautuu siten että Arktiseen keskukseen kohdistuva työaika on 80 % ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnan osuus on 20 %. Yksiköt vastaavat tutkimusprofessorin palkkauskustannuksista ja muista kuluista samassa suhteessa siten että ne liittyvät tehtävien painotuksiin. Opetuksesta vastaavan hallinnoinnin hoitaa yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Arktinen keskus hoitaa opetusta lukuun ottamatta tehtävään liittyvän hallinnon, työhuoneen, tietokoneen, sihteeriavun ja muut vastaavat palvelut osana Arktisen keskuksen muuta toimintaa. Tutkimusprofessorin opetuksen ja hänen ohjaamien tutkintojen mennessä yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan, hänen hankkimansa täydentävän tutkimusrahoituksen hallinnointi hoidetaan Arktisessa keskuksessa. Matkoihin liittyvistä kustannuksista ja sihteeriavusta vastaa kulloinkin se yksikkö, jonka tehtäviin matka kuuluu. Kutsuttavan kelpoisuudesta ja ansioista pyydetään lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta. Menettely toteutetaan Yliopistolain ( /558, 33 ) mukaisesti. Professorin tehtävä voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin, kun tehtävään voidaan kutsua ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määräajaksi. Tehtävään voidaan valita kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset. Mahdollisia lausunnonantajia ovat 1) Peter Schweitzer. Professor of anthropology, University of Vienna and Alaska Fairbanks. Main fields: historical anthropology, climate change anthropology, Arctic human development, anthropology of Siberia

26 2) Mark Nuttall. Professor of anthropology, University of Edmonton, Alberta. Main fields: Greenland, human-animal-environment relations, extractive industries 3) Hannu Heikkinen. Professor of anthropology, University of Oulu. Main fields: mining development, indigenous entrepreneurship, climate change anthropology 4) Nikolai Vakhtin. Professor of ethnology, European University, St Petersburg. Main fields: socio linguistics, indigenous rights and peoples of Siberia, Russian Arctic anthropology, extractive industries Arktisen keskuksen johtokunta hyväksyi kokouksessaan Arktisen antropologian tutkimusprofessuurin tehtäväntäyttöselosteen. Arktinen keskus aloittaa kutsumenettelyyn kun yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on hyväksynyt Arktisen keskuksen tekemät esitykset. Arktisen keskuksen johtokunta on kokouksessaan valinnut asiantuntijalausunnon antajiksi Peter Schweitzerin ja Mark Nuttallin. Mikäli esitetyt kieltäytyvät pyydetään lausunto Hannu Heikkiseltä tai Nikolai Vakhtin ilta. Lausuntopyynnöt arvioijille esitetään vasta kun yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on asian hyväksynyt. Esitys 1 Esitys 2 Todettaneen, että Arktisen keskuksen tekemä esitys Arktisen antropologian tutkimusprofessorin tehtävästä ja sen täyttämisestä kutsumenettelyllä noudattelee asiasta tehtyä sopimusta ja yhteiskuntatieteiden tiedekunta hyväksyy esityksen. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta hyväksyy Arktisen keskuksen johtokunnan tekemän päätöksen Arktisen antropologian tutkimusprofessorin kutsusta täytettävän tehtävän asiantuntijavalinnoiksi. Päätös 1 Päätös 2 Todetaan. Täsmennetään Arktisen keskuksen tekemää esitystä Arktisen antropologian tutkimusprofessorin yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan kuuluvaa tehtävää siten, että tutkimusprofessorin jatkokoulutusvastuun osalta tehtävä hoidetaan seminaarimuotoisena. Tiedekuntaneuvosto hyväksyy esitetyt asiantuntijat, mutta esittää asiantuntijoiden pyytämistä järjestyksessä seuraavasti: I Peter Schweitzer II Nikolai Vakhtin III Mark Nuttall IV Hannu Heikkinen Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Juha Perttula Esittelijä Tarmo Körkkö

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Lisätiedot

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 Dalia Puidokienen väitöskirjan arvosteleminen

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 Dalia Puidokienen väitöskirjan arvosteleminen Tiedekuntaneuvosto 3/2013 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden 2013 2014 opetussuunnitelman

Lisätiedot

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 Dalia Puidokienen väitöskirjan arvosteleminen

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 Dalia Puidokienen väitöskirjan arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden 2012 2013 opetussuunnitelman hyväksyminen 5 Dalia

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 24. syyskuuta 2014 seminaarisalissa 4, Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2.

Lisätiedot

5 Väittelyluvan myöntäminen FT, YTL Sami Moision väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle

5 Väittelyluvan myöntäminen FT, YTL Sami Moision väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle Tiedekuntaneuvosto 4/2012 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Projektipäällikkö, HTT Ilpo Laitisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti tieto- ja henkilöstöhallinnon professorin tehtävän täyttö kutsumenettelyn avulla lukien

4 Hallintotieteen, erityisesti tieto- ja henkilöstöhallinnon professorin tehtävän täyttö kutsumenettelyn avulla lukien LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 2/2013 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen,

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaali

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaali Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaali ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaanin vaali 3. Muut asiat Tiedekuntaneuvosto Kokous Dekaanin vaalikokous Hallintopäällikkö

Lisätiedot

4 Ilkka Kamajan väitöskirjan arvosteleminen. 5 Mari Kivistön väitöskirjan arvosteleminen. 6 YTT Tuija Virkin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 Ilkka Kamajan väitöskirjan arvosteleminen. 5 Mari Kivistön väitöskirjan arvosteleminen. 6 YTT Tuija Virkin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet Tiedekuntaneuvosto 8/2014 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Ilkka Kamajan väitöskirjan arvosteleminen 5 Mari Kivistön väitöskirjan

Lisätiedot

5 Ville Kivivirran väitöskirjan arvosteleminen. 7 Esitarkastajien määrääminen Alla Bolotovan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle

5 Ville Kivivirran väitöskirjan arvosteleminen. 7 Esitarkastajien määrääminen Alla Bolotovan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Pääaineiden valintakiintiöt vuonna 2015 5 Ville Kivivirran väitöskirjan arvosteleminen 6 Liisa

Lisätiedot

5 Master s Degree Programme in Comparative Social Work -ohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2013

5 Master s Degree Programme in Comparative Social Work -ohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2013 LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2012 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti tieto- ja henkilöstöhallinnon professorin tehtävän täyttö kutsumenettelyn avulla lukien

4 Hallintotieteen, erityisesti tieto- ja henkilöstöhallinnon professorin tehtävän täyttö kutsumenettelyn avulla lukien ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti tieto- ja henkilöstöhallinnon professorin tehtävän täyttö kutsumenettelyn

Lisätiedot

4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen. 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija Ollilan dosentuurihakemus ja siitä aiheutuvat toimet

4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen. 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija Ollilan dosentuurihakemus ja siitä aiheutuvat toimet LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 9/2012 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 YTM Matti

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen LAPIN YLIOPISTO

Lisätiedot

4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen. 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija Ollilan dosentuurihakemus ja siitä aiheutuvat toimet

4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen. 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija Ollilan dosentuurihakemus ja siitä aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija

Lisätiedot

4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta

Lisätiedot

4 Englanninkielisen tutkintotodistuksen käyttöönotto vieraskielisissä maisteriohjelmissa. 5 YTM Janne Autton väitöskirjan arvosteleminen

4 Englanninkielisen tutkintotodistuksen käyttöönotto vieraskielisissä maisteriohjelmissa. 5 YTM Janne Autton väitöskirjan arvosteleminen LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2012 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Englanninkielisen

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 30. marraskuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 YTM Tanja Joonan väitöskirjan arvosteleminen

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 YTM Tanja Joonan väitöskirjan arvosteleminen LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2012 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailualan

Lisätiedot

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 Sirpa Salmisen väitöskirjan arvosteleminen 5 Eevi Jaakkolan väitöskirjan arvosteleminen 6 FT,

Lisätiedot

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Maria Virranniemen väitöskirjan arvosteleminen 5 Annikki Kaikkosen väitöstilaisuuden järjestäminen

Lisätiedot

4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet Tiedekuntaneuvosto 9/2015 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet 5 VTT Olli

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU neuvoston jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 2. marraskuuta seminaarisalissa 4, (Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2. kerros). Kokouksen

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 14. joulukuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Kokouksen 9 / 2015 asialista

Kokouksen 9 / 2015 asialista Kokouksen 9 / 2015 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Väittelyluvan myöntäminen KM Mari Salmelalle 4. Esitarkastajien määrääminen KM Sanna Hyvärisen väitöskirjaksi

Lisätiedot

KUTSU. Asialista: pro gradu tutkielmien hyväksyminen.

KUTSU. Asialista: pro gradu tutkielmien hyväksyminen. KUTSU 19.11.2014 Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ylimääräinen tiedekuntaneuvoston kokous pidetään maanantaina 24. marraskuuta

Lisätiedot

6 Esitarkastajien määrääminen Merja Reunasen väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle

6 Esitarkastajien määrääminen Merja Reunasen väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Riitta Särkelän väitöskirjan arvosteleminen 5 Soja Ukkolan väitöskirjan arvosteleminen 6 Esitarkastajien

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 3/2009, 18.3.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. KTT Janne Järvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimenpiteet 4. FT

Lisätiedot

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 Sirpa Salmisen väitöskirjan arvosteleminen 5 Eevi Jaakkolan väitöskirjan arvosteleminen 6 FT,

Lisätiedot

4 Terveystieteiden tohtori Marjo Suhosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTM Jaana Kinnusen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

4 Terveystieteiden tohtori Marjo Suhosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTM Jaana Kinnusen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen Tiedekuntaneuvosto 11/2016 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Terveystieteiden tohtori Marjo Suhosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat

Lisätiedot

4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi. 5 Arktisen politiikan professorin määräaikaisen tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi. 5 Arktisen politiikan professorin määräaikaisen tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi 5 Arktisen politiikan professorin

Lisätiedot

Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 23.5.2012 Tiedekuntaneuvosto Kokous 5/2012 Paikka: SS9 Aika 23.5.2012 Klo 9.00 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö Puh. 040 7777 261, 2608 Jäsenet

Lisätiedot

4 YTM Tapio Nykäsen väitöskirjan arvosteleminen. 5 YTM Susanna Hastin väitöskirjan arvosteleminen

4 YTM Tapio Nykäsen väitöskirjan arvosteleminen. 5 YTM Susanna Hastin väitöskirjan arvosteleminen Tiedekuntaneuvosto 10/2012 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 YTM Tapio Nykäsen väitöskirjan arvosteleminen 5 YTM Susanna Hastin

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 7/2009, 26.8.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. FT Osmo Pekosen väitöskirjan arvosteleminen 3. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen

Lisätiedot

Lapin yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Tiedekuntaneuvosto 5/ ASIALISTA

Lapin yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Tiedekuntaneuvosto 5/ ASIALISTA Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 5/2012 15.5.2012 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Pro Gradu tutkielmien arvosteleminen 4. Avoimen

Lisätiedot

4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle

4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle 2014

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 30. maaliskuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 22. helmikuuta 2017 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

4 HTM Jaana Leinosen väitöskirjan arvosteleminen. 5 YTM Tarja Tuovinen-Kakon lisensiaatintutkimuksen arvosteleminen

4 HTM Jaana Leinosen väitöskirjan arvosteleminen. 5 YTM Tarja Tuovinen-Kakon lisensiaatintutkimuksen arvosteleminen LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 2/2012 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 HTM Jaana

Lisätiedot

4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi. 5 Arktisen politiikan professorin määräaikaisen tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi. 5 Arktisen politiikan professorin määräaikaisen tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi 5 Arktisen politiikan professorin

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle YTM Susanna Råman-Maljosen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle YTM Susanna Råman-Maljosen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017 5 Timo Halosen väitöskirjan

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan tiedekunnalle dekaanin keskiviikkona 10. tammikuuta 2018 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 08/2008;

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 08/2008; ; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 4. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 5. Sosiaalityön informaatioteknologisen

Lisätiedot

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Maria Virranniemen väitöskirjan arvosteleminen 5 Annikki Kaikkosen väitöstilaisuuden järjestäminen

Lisätiedot

6 Esitarkastajien määrääminen Anu Maijalan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle. 7 Ph.D. Hannes Peltosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

6 Esitarkastajien määrääminen Anu Maijalan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle. 7 Ph.D. Hannes Peltosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Arja Honkakosken väitöskirjan arvosteleminen 5 Enni Mikkosen väitöstilaisuuden järjestäminen

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet KOKOUSKUTSU 29.3.2017 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto pitää seuraavan kokouksensa tiistaina 4.4.2017

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 4/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 4/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 4/2008, 16.4.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

Lapin yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Tiedekuntaneuvosto 6/ ASIALISTA

Lapin yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Tiedekuntaneuvosto 6/ ASIALISTA Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 6/2012 11.6.2012 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Pro Gradu tutkielmien arvosteleminen 4. Vieraskielisten

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 3/2008, 19.3.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 27. tammikuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

3 Täydentävät opinnot johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valituille

3 Täydentävät opinnot johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valituille ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Täydentävät opinnot johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valituille 4 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 5 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU neuvoston jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 14. joulukuuta alkaen klo 9.00 seminaarisalissa 4, (Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2. kerros).

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Puh , Kokous 6/2012 Paikka: SS4 Aika Klo Perttula Juha, dekaani

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Puh , Kokous 6/2012 Paikka: SS4 Aika Klo Perttula Juha, dekaani LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 15.6.2012 Tiedekuntaneuvosto Kokous 6/2012 Paikka: SS4 Aika 15.6.2012 Klo 9.00 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö Puh. 040 7777 261, 2608 Jäsenet

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet KOKOUSKUTSU 20.3.2019 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto pitää seuraavan kokouksensa tiistaina 26.3.2019

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 28. syyskuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

4 Yritysjuridiikan vaihtoehtoisen tutkintorakenteen hyväksyminen lukuvuodelle

4 Yritysjuridiikan vaihtoehtoisen tutkintorakenteen hyväksyminen lukuvuodelle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 Yritysjuridiikan vaihtoehtoisen tutkintorakenteen hyväksyminen lukuvuodelle 2015 2016 5 Emily

Lisätiedot

4 Avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelman perusopetusvastaavuus lukuvuodelle ja kesälle 2011

4 Avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelman perusopetusvastaavuus lukuvuodelle ja kesälle 2011 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelman perusopetusvastaavuus lukuvuodelle 2011-2012 ja

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle KTT Tommi Auvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle KTT Tommi Auvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017 5 Marjatta Martinin väitöskirjan

Lisätiedot

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden 2016 2017 opetussuunnitelman hyväksyminen 5 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat ohessa. 25.3.2010 n kokous n jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 31. päivänä maaliskuuta 2010 alkaen kello 9.00 SS4. Kokouksen asia- ja esityslistat

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 8/2009, 30.9.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet ja valittavien opiskelijoiden

Lisätiedot

4 Yritysjuridiikan vaihtoehtoisen tutkintorakenteen hyväksyminen lukuvuodelle

4 Yritysjuridiikan vaihtoehtoisen tutkintorakenteen hyväksyminen lukuvuodelle Tiedekuntaneuvosto 11/2015 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yritysjuridiikan vaihtoehtoisen tutkintorakenteen hyväksyminen

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet, lisäjäsenet ja varajäsenet

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet, lisäjäsenet ja varajäsenet KOKOUSKUTSU 24.11.2011 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet, lisäjäsenet ja varajäsenet Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto pitää seuraavan kokouksensa

Lisätiedot

4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle

4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle 2014

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2014

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2014 Tiedekuntaneuvosto 7/2013 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2014

Lisätiedot

4 Master s degree program in Global Biopolitics maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2012

4 Master s degree program in Global Biopolitics maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2012 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Master s degree program in Global Biopolitics maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet

Lisätiedot

4 HTT Olli-Pekka Viinamäen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

4 HTT Olli-Pekka Viinamäen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 HTT Olli-Pekka Viinamäen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet 5 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatin

Lisätiedot

5 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan jatkotutkintojen opinto-opas lukuvuosille Maarit Pallarin väitöskirjan arvosteleminen

5 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan jatkotutkintojen opinto-opas lukuvuosille Maarit Pallarin väitöskirjan arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmaa lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017 valmistelevan

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU neuvoston jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 5. lokakuuta seminaarisalissa 4, (Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2. kerros). Kokouksen

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU 7.12.2018 n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 12. joulukuussa 2018 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU neuvoston jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 2. maaliskuuta seminaarisalissa 4 (Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2. kerros). Kokouksen

Lisätiedot

6 YTM Päivi Männistön lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

6 YTM Päivi Männistön lisensiaatin tutkielman arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Auður H Ingólfsdóttirin väitöskirjan arvosteleminen 5 Anna Nikupeterin väitöskirjan arvosteleminen

Lisätiedot

3 Täydentävät opinnot johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valituille

3 Täydentävät opinnot johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valituille Tiedekuntaneuvosto 7/2015 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Täydentävät opinnot johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valituille 4 Pro gradu -tutkielmien

Lisätiedot

4 Sonata Maciulskyten väitöstilaisuuden järjestäminen. 8 Kulttuurilähtöisen palvelumuotoilun tohtoriohjelman opetussuunnitelman hyväksyminen

4 Sonata Maciulskyten väitöstilaisuuden järjestäminen. 8 Kulttuurilähtöisen palvelumuotoilun tohtoriohjelman opetussuunnitelman hyväksyminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Sonata Maciulskyten väitöstilaisuuden järjestäminen 5 Esitarkastajien määrääminen YTL Mari

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 22. lokakuuta 2014 seminaarisalissa 4, Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2.

Lisätiedot

4 Muutos Comparative Social Work maisteriohjelman tutkintorakenteeseen

4 Muutos Comparative Social Work maisteriohjelman tutkintorakenteeseen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Muutos Comparative Social Work maisteriohjelman tutkintorakenteeseen 2011 2013 5 Matkailualan

Lisätiedot

4 YTT Timo Harrikarin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTT Asta Kietäväisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 YTT Timo Harrikarin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTT Asta Kietäväisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 YTT Timo Harrikarin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet 5 YTT Asta Kietäväisen dosentuurihakemuksesta

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 24. helmikuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat ohessa. 18.08.2010 n kokous n jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 25. päivänä elokuuta 2010 kello 9.00 seminaarisalissa 4. Kokouksen asia- ja esityslistat

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 14.1.2016 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 20.1. klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU 22.8.2017 n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 30. elokuuta 2017 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

7 Johtamisen psykologian yliopistonlehtorin määräaikainen tehtävä

7 Johtamisen psykologian yliopistonlehtorin määräaikainen tehtävä LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2013 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Jari

Lisätiedot

6 KTT, yliopistotutkija Tero Montosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan jatkotutkintojen opinto-opas 2019

6 KTT, yliopistotutkija Tero Montosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan jatkotutkintojen opinto-opas 2019 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Maarit Kinnusen väitöskirjan arvosteleminen 5 Tiina Qvistin väitöstilaisuuden järjestäminen

Lisätiedot

12/ esityslista Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto. Aika , 10:15

12/ esityslista Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto. Aika , 10:15 12/2017 1 Aika, 10:15 Paikka Futuran neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Filppula Markku professori, puheenjohtaja Väisänen Pertti professori, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmaa lukuvuosille ja valmistelevan työryhmän nimeäminen

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmaa lukuvuosille ja valmistelevan työryhmän nimeäminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmaa lukuvuosille 2018 2019 ja 2019 2020 valmistelevan

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 31. elokuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017 5 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan

Lisätiedot

Kokouksen 12 / 2009 asialista

Kokouksen 12 / 2009 asialista Kokouksen 12 / 2009 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Kasvatustieteiden tiedekunnan esitys yliopiston rehtorille dekaanin nimeämisestä 4. Esitys lisäjäsenten määräämiseksi

Lisätiedot

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö Kokouksen sihteeri Helena Juntunen KOKOUSKUTSU gsm 040 4844 111 Privatel 83 2409 (email: Helena.Juntunen(at)ulapland.fi) 9.12.2009 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 25. tammikuuta 2017 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 27. päivänä lokakuuta 2010 kello 9.00.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 27. päivänä lokakuuta 2010 kello 9.00. n kokous n jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 27. päivänä lokakuuta 2010 kello 9.00. Kokouksen asia- ja esityslistat ohessa. Mahdollisesta

Lisätiedot

4 Sosiaalityön professorin tehtävän täyttö kutsumenettelyn avulla lukien

4 Sosiaalityön professorin tehtävän täyttö kutsumenettelyn avulla lukien ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Sosiaalityön professorin tehtävän täyttö kutsumenettelyn avulla 1.8.2018 lukien 5 Mika Laakkosen

Lisätiedot

klo 9.00 YTT Petri Kinnunen Aihe: Tämän hetken käsitys hyvinvoinnista ja sen tutkimuksesta

klo 9.00 YTT Petri Kinnunen Aihe: Tämän hetken käsitys hyvinvoinnista ja sen tutkimuksesta KUTSU neuvoston jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 29. helmikuuta 2012 seminaarisalissa 4 (Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2. kerros). Kokouksen

Lisätiedot

torstaina klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä, Laajakaista 3, talo B, osa C, 3. krs, F2018).

torstaina klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä, Laajakaista 3, talo B, osa C, 3. krs, F2018). Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin torstaina 15.12.2011 klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä,

Lisätiedot

Tiedekuntaneuvoston jäsenet, varajäsenet ja lisäjäsenet Esittelijät Henkilökunnan kokoushuone A-siipi II krs

Tiedekuntaneuvoston jäsenet, varajäsenet ja lisäjäsenet Esittelijät Henkilökunnan kokoushuone A-siipi II krs 12.3.2009 n kokous n jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 18. päivänä maaliskuuta 2009 alkaen kello 8.30. Kokouksen asia- ja esityslistat

Lisätiedot

KOKOUS PERUTTIIN, KOSKA SE EI OLISI OLLUT PÄÄTÖSVALTAINEN! PRO GRADU TUTKIELMAT YLIMÄÄRÄISESSÄ KOKOUKSESSA! KUTSU

KOKOUS PERUTTIIN, KOSKA SE EI OLISI OLLUT PÄÄTÖSVALTAINEN! PRO GRADU TUTKIELMAT YLIMÄÄRÄISESSÄ KOKOUKSESSA! KUTSU KOKOUS PERUTTIIN, KOSKA SE EI OLISI OLLUT PÄÄTÖSVALTAINEN! PRO GRADU TUTKIELMAT 24.11.2014 YLIMÄÄRÄISESSÄ KOKOUKSESSA! KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään maanantaina 15. joulukuuta 2014 seminaarisalissa 4, Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2. kerros.

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan pääaineiden opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuosille ja

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan pääaineiden opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuosille ja ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan pääaineiden opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuosille

Lisätiedot

5 Väittelyluvan myöntäminen YTM Tanja Joonan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle ja väitöstilaisuuden järjestäminen

5 Väittelyluvan myöntäminen YTM Tanja Joonan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle ja väitöstilaisuuden järjestäminen LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 11/2011 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailun

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opiskelijavalintatoimikunnan nimeäminen vuosille YTM Outi Rantalan väitöskirjan arvosteleminen

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opiskelijavalintatoimikunnan nimeäminen vuosille YTM Outi Rantalan väitöskirjan arvosteleminen LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 1/2012 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot