TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003. SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista"

Transkriptio

1 TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista Sysopen Oyj ( Tarjouksen tekijä tai SysOpen ) ja Novo Group Oyj ( Novo Group ) sopivat yhdistyvänsä ( Yhdistyminen ) tehdyllä yhdistymissopimuksella ( Yhdistymissopimus ). SysOpen tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan ja listalleottoesitteen ( Tarjousasiakirja ) mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Novo Groupin osakkeet sekä maksamaan vastikkeen käteisvastikkeen ja SysOpenin uusien osakkeiden yhdistelmänä ( Tarjous ). Kaupparekisteriin merkitty Novo Groupin osakemäärä Tarjousasiakirjan päivämääränä oli osaketta. Tarjouksen hyväksynyt Novo Groupin osakkeenomistaja saa yhdellä (1) Novo Groupin osakkeella käteisvastikkeena 1,90 euroa ( Käteisvastike ) sekä 0,545 SysOpenin uutta osaketta ( Osakevastike ja yhdessä Käteisvastikkeen kanssa Tarjousvastike ). Mikäli Novo Group päättää maksaa osinkoa osakkeenomistajilleen, Novo Groupin osakkeesta maksettavaa Käteisvastiketta pienennetään osakekohtaisen osingon määrällä. Yhdistymissopimuksen mukaisesti Novo Groupin hallitus esittää ennen Tarjousajan (määritelty alla) päättymistä viimeistään pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle enintään 0,50 euron suuruisen osakekohtaisen osingon maksamista ennen Tarjouksen toteuttamista kuitenkin siten, että kyseisen osingonmaksun täsmäytyspäivän tulee olla viimeistään seitsemäntenä pankkipäivänä Tarjousajan päättymisestä lukien. Tarjous alkaa klo (Suomen aikaa) ja päättyy klo (Suomen aikaa), ellei tarjousaikaa jatketa ( Tarjousaika ). Tarjouksen toteuttamisen edellytyksenä on tämän Tarjousasiakirjan kohdassa Tarjouksen ehdot Tarjouksen toteuttamisen ehdot kuvattujen ehtojen toteutuminen. Tarjouksen tekijä pidättää itsellään oikeuden luopua mistä tahansa Tarjouksen toteuttamisen ehdosta. Tietyistä ehdoista luopuminen edellyttää kuitenkin myös Novo Groupin hyväksyntää. Nämä ehdot kuvataan tarkemmin Tarjousasiakirjan kohdassa Tarjouksen ehdot Tarjouksen toteuttamisen ehdot. Jos Tarjous toteutetaan, SysOpen tulee ryhtymään jäljelle jäävien Novo Groupin osakkeiden ja optio-oikeuksien hankkimiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin. SysOpenin ja Novo Groupin hallitusten lausunnot: SysOpenin ja Novo Groupin hallitukset katsovat, että yhdistyvien yhtiöiden liiketoiminnat täydentävät toisiaan ja liiketoimintojen yhdistämisellä saavutetaan vahvempi ja kilpailukykyisempi kokonaisuus. Kummankin yhtiön hallitukset katsovat, että on molempien yhtiöiden ja niiden osakkeenomistajien etujen mukaista yhdistää SysOpenin ja Novo Groupin liiketoiminnat. SysOpenin hallitus suosittelee SysOpenin osakkeenomistajille, että he äänestäisivät Yhdistymisen kannalta tarpeellisten päätösehdotusten hyväksymisen puolesta ennen Tarjousajan päättymistä viimeistään pidettävässä SysOpenin ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka tullaan kutsumaan koolle tätä tarkoitusta varten. Novo Groupin hallitus suosittelee Novo Groupin osakkeenomistajille Tarjouksen hyväksymistä sekä Yhdistymisen kannalta tarpeellisten päätösehdotusten hyväksymistä ennen Tarjousajan päättymistä viimeistään pidettävässä Novo Groupin ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka tullaan kutsumaan koolle tätä tarkoitusta varten. Keskeisten osakkeenomistajien tuki: SysOpenin keskeiset osakkeenomistajat Kari Karvinen, Jorma Kylätie ja Matti Savolainen, jotka omistavat yhteensä 50,5 prosenttia SysOpenin osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä lukuun ottamatta yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, ovat ennakkoon ilmoittaneet tukevansa ehdotettua yhdistymistä. Lisäksi sanotut osakkeenomistajat ovat sitoutuneet tiettyihin osakkeidensa luovuttamista koskeviin rajoituksiin sekä kilpailukieltoon. Novo Groupin keskeisistä osakkeenomistajista Etra-Invest Oy Ab, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ja tietyt sen lähipiiriin kuuluvat yhtiöt, Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo ja tietyt sen lähipiiriin kuuluvat yhtiöt, Alfred Berg Omaisuudenhoito Oy ja sen asiakkaat, sekä Etera Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö, jotka omistavat yhteensä 32,9 prosenttia Novo Groupin osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä lukuun ottamatta yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, ovat tietyin edellytyksin sitoutuneet hyväksymään Tarjouksen omistamiensa ja hallinnoimiensa Novo Groupin osakkeiden osalta, mikäli Novo Groupin hallitus ei ole Yhdistymissopimuksen mukaisesti muuttanut Novo Groupin osakkeenomistajille antamaansa suositusta hyväksyä Tarjous. SysOpenin osakkeet noteerataan Helsingin Arvopaperi- ja johdannaispörssi, selvitysyhtiö Oy:n ( Helsingin Pörssi ) päälistalla tunnuksella SYS1V. SysOpenin osakkeiden virallinen päätöskurssi Helsingin Pörssissä oli 3,55 euroa osakkeelta. Novo Groupin osakkeiden virallinen päätöskurssi Helsingin Pörssissä oli 3,61 euroa osakkeelta. Tarjouksen toteuttamiseksi liikkeeseen laskettavia SysOpenin osakkeita tarjotaan ainoastaan Novo Groupin osakkeenomistajille. Tarjouksen hyväksymistä harkitsevia Novo Groupin osakkeenomistajia pyydetään tutustumaan erityisesti Tarjousasiakirjan kohtaan Sijoituspäätöksessä huomioon otettavia seikkoja. TIETTYJEN VALTIOIDEN LAINSÄÄDÄNTÖ SAATTAA ASETTAA RAJOITUKSIA TARJOUKSEN TEKEMISELLE SEKÄ TARJOUSASIAKIRJAN JA MUUN TARJOUKSEEN LIITTYVÄN INFORMAATION LEVITTÄMISELLE. TARJOUSASIAKIRJAA JA MUUTA TARJOUKSEEN LIITTYVÄÄ INFORMAATIOTA EI SAA LEVITTÄÄ TAI JULKISTAA VALTIOISSA TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA TARJOUKSEN TEKEMINEN EI OLE SALLITTUA TAI SE OLISI LAINVASTAISTA. TIETYIN POIKKEUKSIN TARJOUSTA EI TULLA TEKEMÄÄN AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, YHDISTYNEESSÄ KUNINGASKUNNASSA TAI YHDYSVALLOISSA. Tarjouksen järjestäjä Nordea Securities Corporate Finance Oy

2 TÄRKEITÄ TIETOJA Tämä Tarjousasiakirja on laadittu Suomen arvopaperimarkkinalain (495/ , muutoksineen), valtiovarainministeriön listalleottoesitteestä antaman asetuksen (539/ ), Rahoitustarkastuksen kannanottojen (K/41/2002/PMO, K/44/2002/PMO ja K/45/2002/PMO) sekä Rahoitustarkastuksen myöntämän poikkeusluvan mukaisesti. Tarjousasiakirjaan ja Tarjoukseen sovelletaan Suomen lakia, ja kaikki niitä koskevat riidat ratkaistaan yksinomaan suomalaisissa tuomioistuimissa. Viittauksella SysOpen tarkoitetaan Sysopen Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä (konserni) tai Sysopen Oyj:tä (emoyhtiö) asiayhteydestä riippuen. Viittauksella Novo Group tarkoitetaan Novo Group Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä (konserni) tai Novo Group Oyj:tä (emoyhtiö) asiayhteydestä riippuen. Tämän Tarjousasiakirjan sisältämissä Novo Groupin tilinpäätöstiedoissa viittauksella Novo-konserni tai Novo Group konserni tarkoitetaan Novo Group Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä (konserni). Tämä Tarjousasiakirja on saatavilla suomen- ja englanninkielisenä. Jos kieliversioiden välillä on eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva. Rahoitustarkastus on hyväksynyt tämän Tarjousasiakirjan suomenkielisen version, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Rahoitustarkastuksen poikkeusluvan diaarinumero on 88/271/2003. Tarjousasiakirja on saatavilla alkaen Nordea Pankki Suomi Oyj:n ( Nordea Pankki ) omaisuuspalvelukonttoreista, Nordea Securities Corporate Finance Oy:n ( Nordea Securities ) toimipaikasta, osoitteessa Pohjoisesplanadi 33 A, Helsinki, HEX Gate:sta, osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki sekä Internetistä, osoitteissa ja Englanninkielinen versio tästä Tarjousasiakirjasta on saatavilla pyynnöstä veloituksetta Nordea Securitiesin toimipaikasta osoitteessa, Pohjoisesplanadi 33 A, Helsinki sekä HEX Gate:sta, osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki. Tiettyjen valtioiden lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia tämän Tarjousasiakirjan levittämiselle, Tarjouksen tekemiselle ja SysOpenin osakkeiden tarjoamiselle. SysOpen ei ole muualla kuin Suomessa ryhtynyt toimenpiteisiin julkisen ostotarjouksen tekemiseksi ja SysOpenin osakkeiden tarjoamiseksi yleisölle tai Tarjousasiakirjan julkistamiselle yleisesti. Tarjousasiakirja ei ole tarjous tai pyyntö ostaa tai merkitä osakkeita sellaisessa valtiossa, jossa Tarjous tai tarjouspyyntö olisi lainvastainen. Henkilöiden, jotka saavat Tarjousasiakirjan haltuunsa, tulee hankkia tiedot mahdollisesti sovellettavista rajoituksista ja noudattaa niitä. SysOpen ei ota vastuuta kenenkään yksityis- tai oikeushenkilön mainittujen rajoitusten vastaisista toimista riippumatta siitä, onko kyseinen henkilö Novo Groupin osakkeenomistaja. Tätä Tarjousasiakirjaa tai mitään muuta Tarjousta koskevaa asiakirjaa tai SysOpenin osakkeiden liikkeeseenlaskua tai tarjoamista koskevaa asiakirjaa ei saa luovuttaa Yhdistyneessä Kuningaskunnassa muille kuin vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) 49 (a)-(d) artiklan (Financial Promotion) ja sen nojalla annetun vuoden 2001 määräyksen mukaisille vastaanottajille tai henkilöille, joille Tarjousasiakirjan tai muun edellä mainitun asiakirjan voi muuten lain mukaan luovuttaa tai toimittaa. Tätä Tarjousasiakirjaa ei täydennetä eikä päivitetä minkään Novo Groupin tämän Tarjousasiakirjan päivämäärän jälkeen julkistaman taloudellisen informaation tai pörssitiedotteiden perusteella, eikä Tarjouksen tekijä tiedota erikseen tällaisen taloudellisen informaation tai pörssitiedotteiden julkistamisesta, ellei arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 :n mukaisesta esitteen päivitysvelvollisuudesta muuta johdu. 2

3 Tärkeitä päivämääriä Alla on lueteltu Tarjoukseen liittyviä tärkeitä päivämääriä olettaen, että Tarjous toteutetaan ja ettei Tarjousaikaa ole jatkettu Tarjouksen ehtojen mukaisesti: Tarjousasiakirja julkistetaan Tarjousaika alkaa Viimeistään SysOpenin ylimääräinen yhtiökokous, joka päättää muun muassa SysOpenin uusien osakkeiden liikkeeseen laskemisesta Viimeistään Novo Groupin ylimääräinen yhtiökokous, joka päättää muun muassa yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeen poistosta ja mahdollisen ylimääräisen osingon jakamisesta * Tarjousaika päättyy, ellei Tarjousaikaa ole jatkettu Arviolta * Tarjouksen alustavan tuloksen julkistaminen Arviolta * Tarjouksen lopullisen tuloksen julkistaminen Arviolta * Novo Groupin osakkeiden kaupan toteuttaminen Helsingin Pörssissä Arviolta * SysOpenin uusien osakkeiden toimittaminen arvo-osuustileille ja SysOpenin uusien osakkeiden omistusoikeuden siirtyminen Tarjouksen hyväksyneille osakkeenomistajille Arviolta * SysOpenin uusien osakkeiden kaupankäynti Helsingin Pörssin päälistalla alkaa Arviolta * SysOpenin uusien osakkeiden murto-osien myynti Helsingin Pörssissä Arviolta * Käteisvastikkeen maksu Novo Groupin osakkeista Arviolta * Maksu SysOpenin uusien osakkeiden murto-osista *Päivämäärä tulee muuttumaan, jos SysOpen jatkaa Tarjousaikaa. SysOpenin ja Novo Groupin ylimääräisten yhtiökokousten päivämäärät tullaan tiedottamaan viimeistään Lisätietoja Tarjouksen hyväksymisestä Novo Groupin osakkeenomistajat saavat lisätietoa Tarjouksen ehdoista ja hyväksymismenettelystä Tarjouksen alkamisesta tarjousvastikkeen toimittamiseen saakka puhelimitse suomeksi puh (pvm/mpm) ja ruotsiksi puh (pvm/mpm) pankkipäivinä ma-pe klo Palvelun tuottaa Sysopen Oyj:n toimeksiannosta Nordea Pankki Suomi Oyj:n Asiakaspalvelu. Novo Groupin osakkeenomistajat saavat lisätietoja Tarjouksesta myös omalta tilinhoitajayhteisöltään, omaisuudenhoitajaltaan tai Nordea Pankin omaisuuspalvelukonttoreista. 3

4 TARJOUKSEN TEKIJÄN HALLITUKSEN VAKUUTUS SysOpen vastaa tähän Tarjousasiakirjaan sisältyvistä tiedoista. SysOpenin hallituksen jäsenet vakuuttavat, että heidän parhaan ymmärryksensä mukaan tässä Tarjousasiakirjassa esitetyt tiedot vastaavat tosiseikkoja eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Lisäksi SysOpenin hallituksen jäsenet vakuuttavat, että Tarjousasiakirjasta ei ole jätetty pois mitään SysOpenin tiedossa olevaa Tarjouksen edullisuuden arviointiin olennaisesti vaikuttavaa tietoa. Kaikki Tarjousasiakirjassa esitettävät Novo Groupia koskevat tiedot perustuvat yksinomaan julkisesti saatavilla oleviin tietoihin. SysOpen eivätkä SysOpenin hallituksen jäsenet vastaa tällaisista tiedoista millään tavalla lukuun ottamatta niiden oikeaa uudelleen esittämistä Tarjousasiakirjassa. Helsingissä, Sysopen Oyj:n hallitus Kari Karvinen Matti Savolainen Jorma Kylätie Risto Linturi 4

5 TARJOUKSEN TEKIJÄ JA KOHDE SEKÄ NEUVONANTAJAT Tarjouksen tekijä: Tarjouksen kohde: Sysopen Oyj Novo Group Oyj Hiomotie 19 Valimotie Helsinki Helsinki puh (0) puh (0) Tarjouksen tekijän Tarjouksen yhteydessä käyttämä taloudellinen neuvonantaja ja Tarjouksen järjestäjä: Tarjouksen kohteen Tarjouksen yhteydessä käyttämä taloudellinen neuvonantaja: Nordea Securities Corporate Finance Oy Mandatum & Co Oy Pohjoisesplanadi 33 A Eteläesplanadi Helsinki Helsinki puh (0) puh (0) Tarjouksen tekijän Tarjouksen yhteydessä käyttämä oikeudellinen neuvonantaja: Tarjouksen kohteen Tarjouksen yhteydessä käyttämä oikeudellinen neuvonantaja: White & Case LLP Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy Eteläranta 14 Eteläranta Helsinki Helsinki puh (0) puh (0)

6 TILINPÄÄTÖKSIIN LIITTYVIÄ JA ERÄITÄ MUITA TIETOJA SysOpenin tilinpäätökset on laadittu Suomessa voimassa olevien kirjanpitosäännösten mukaisesti. Euroopan komission kesäkuussa 2002 hyväksymän kansainvälisten tilinpäätösstandardien ( IAS/IFRS ) käyttöönottoa koskevan asetuksen mukaisesti SysOpen laatii konsernitilinpäätöksensä IAS/IFRS-säännösten mukaisesti viimeistään tilikaudelta Suomessa voimassa olevat kirjanpitosäännökset poikkeavat eräin merkittävin osin IAS/IFRS-säännöksistä. Lisätietoja Suomessa voimassa olevien kirjanpitosäännösten ja IAS/IFRS-säännösten eroista on kohdassa Liite V: Yhteenveto eräistä merkittävistä eroista Suomen kirjanpitosäännösten ja IAS/IFRS:n välillä. Tämä Tarjousasiakirja sisältää tilintarkastamattomia pro forma -tietoja, joissa esitetään yhdistyneen yhtiön tulos tilikaudelta 2002 ja vuoden 2003 kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta sekä yhdistyneen yhtiön tase tilanteen mukaisesti. Tilintarkastamattomat pro forma -konsernituloslaskelmatiedot vuodelta 2002 ja vuoden 2003 kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta kuvaavat Tarjouksen toteutumista ja SysOpenin sekä Novo Groupin Yhdistymistä ikään kuin Yhdistyminen olisi tapahtunut vuoden 2002 lukujen osalta ja vuoden 2003 lukujen osalta Tilintarkastamattomat pro forma -konsernitasetiedot on laadittu olettaen, että Yhdistyminen olisi tapahtunut Tilintarkastamattomat pro forma -tiedot vuodelta 2002 perustuvat SysOpen-konsernin tilintarkastettuun tilinpäätökseen tilikaudelta 2002, Novo Group -konsernin vuosikertomuksessa 2002 esitettyyn tilinpäätökseen tilikaudelta 2002 sekä Yhdistymisen toteuttamiseen liittyviin tilintarkastamattomiin pro forma -oikaisuihin. Tilintarkastamattomat pro forma -tiedot vuoden 2003 kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta perustuvat tilintarkastamattomiin SysOpen-konsernin ja Novo Group -konsernin osavuosikatsauksiin sekä Yhdistymisen toteuttamiseen liittyviin tilintarkastamattomiin pro forma -oikaisuihin. Tilintarkastamattomat pro forma -tiedot on annettu ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa, eivätkä ne luonteensa vuoksi sellaisenaan välttämättä anna oikeaa kuvaa yhdistyneen yhtiön taloudellisesta tuloksesta yllä mainittuina ajanjaksoina eivätkä viitteitä yhdistyneen yhtiön tulevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Tässä Tarjousasiakirjassa esitetyt Novo Groupia koskevat taloudelliset ja muut tiedot perustuvat yksinomaan Novo Groupin vuosikertomuksessa 2002 esittämään tilinpäätökseen päättyneeltä tilikaudelta, Novo Groupin vuosikertomuksessa 2001 esitettyihin tilinpäätöstietoihin ja päättyneiltä tilikausilta, Novo Groupin julkistamaan osavuosikatsaukseen päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta, Novo Groupin julkistamiin pörssitiedotteisiin, kaupparekisterimerkintöihin, Novo Groupin päivättyyn osakasluetteloon, Novo Groupin päivättyyn sisäpiirirekisteriotteeseen ja muihin julkisesti saatavilla oleviin tietoihin. Tarjouksen tekijä ei vastaa millään tavalla tällaisista tiedoista lukuun ottamatta niiden oikeaa uudelleen esittämistä tässä Tarjousasiakirjassa. Tässä Tarjousasiakirjassa on esitetty Novo Groupin tilinpäätös päättyneeltä tilikaudelta ja Novo Groupin tilinpäätöstiedot ja päättyneiltä tilikausilta sen sisältöisinä kuin ne ovat sisältyneet Novo Groupin vuosikertomuksiin vuosina 2002 ja Vuosikertomuksiin sisältyvissä tilinpäätöstiedoissa markkamääräiset tilinpäätöstiedot on muunnettu euromääräisiksi ja lisäksi luvuissa esiintyy tiettyjä pyöristyseroja virallisiin tilinpäätöksiin verrattuna. Edellä kuvattujen erojen vuoksi Novo Groupin vuosikertomuksissa esitetyt tilinpäätökset eivät ole Novo Groupin virallisia tilintarkastettuja tilinpäätöksiä, jotka ovat , ja päättyneiltä tilikausilta KHT Arto Kuusiolan ja tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mikael Holmström, tarkastamia siten kuin heidän tilinpäätöksiin sisältyvissä tilintarkastuskertomuksissaan on kerrottu. Tähän Tarjousasiakirjaan sisältyvät Novo Groupin tilintarkastuskertomukset on annettu Novo Groupin virallisista tilinpäätöksistä. Tämän Tarjousasiakirjan taulukoissa esitetyt tilinpäätös- ja muut tiedot on pyöristetty. Siten sarakkeen tai rivin lukujen summa ei aina vastaa tarkalleen sarakkeen tai rivin loppusummana esitettyä lukua. Lisäksi tietyt prosenttiluvut, mukaan lukien kausien välisiä muutoksia koskevat prosenttiluvut, on laskettu tarkoilla luvuilla ennen pyöristystä ja ne eivät siten välttämättä vastaa prosenttilukuja, joihin olisi päästy, mikäli lukujen laskenta olisi perustunut pyöristettyihin lukuihin. Ennen vuotta 1999 SysOpen julkisti tilinpäätöksensä Suomen markoissa. Euroopan unionin yhteisvaluutan euron käyttöönoton seurauksena SysOpen alkoi julkistaa tilinpäätöksensä euroissa alkaneesta tilikaudesta lukien. SysOpenin tilinpäätökset tilikausilta ennen on muunnettu euroiksi käyttäen Euroopan unionin jäsenmaiden määrittelemää kiinteää muuntokerrointa 1,00 = FIM 5, Suomen markan muututtua euron alayksiköksi alkaen Suomen markan valuuttakurssi muihin valuuttoihin verrattuna on voitu johtaa vain euron ja kyseisten muiden valuuttojen valuuttakurssista. SysOpen julkistaa vuosikertomuksensa sekä tilinpäätöstiedot vuosittain. Lisäksi SysOpen julkistaa konsernia koskevan tilintarkastamattoman osavuosikatsauksen neljännesvuosittain kunkin vuoden kolmelta ensimmäiseltä vuosineljännekseltä. Tilinpäätökset julkistetaan sekä suomeksi että englanniksi. 6

7 SysOpenin ja Novo Groupin taloudellisen raportoinnin päivämäärät Sekä SysOpen että Novo Group ovat aiemmin ilmoittaneet julkistavansa osavuosikatsauksensa päättyvältä yhdeksän kuukauden jaksolta (julkistuspäivämäärät voivat myöhemmin vielä muuttua). LÄHTEET Ellei toisin ole mainittu, tässä Tarjousasiakirjassa esitetyt tietotekniikkapalvelumarkkinoita koskevat tiedot perustuvat SysOpenin johdon arvioihin sekä seuraavien tutkimuslaitosten ja organisaatioiden julkistamiin tutkimuksiin: AMR Research, European Information Technology Observatory (EITO), Gartner Dataquest, International Data Corporation (IDC), Market-Visio Oy ja OECD. 7

8 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEENVETO TARJOUKSEN EHDOT YHTEENVETO YHDISTYMISSOPIMUKSESTA SIJOITUSPÄÄTÖKSESSÄ HUOMIOON OTETTAVIA SEIKKOJA SYSOPENIN JA NOVO GROUPIN YHDISTYMINEN PÄÄOMARAKENNE JA VELKAANTUMINEN MARKKINATIEDOT JA OSINKOPOLITIIKAT SYSOPENIN JA NOVO GROUPIN OMISTUSRAKENTEET SYSOPENIN KONSERNITILINPÄÄTÖSTIETOJA NOVO GROUPIN KONSERNITILINPÄÄTÖSTIETOJA TILINTARKASTAMATTOMAT PRO FORMA TILINPÄÄTÖSTIEDOT SUOMEN TIETOTEKNIIKKAPALVELUMARKKINAT TIETOJA SYSOPENISTA SYSOPENIN HALLITUS, JOHTO JA HENKILÖSTÖ SYSOPENIN LIIKETOIMINNAN TULOS, TALOUDELLINEN ASEMA JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT TIETOJA NOVO GROUPISTA NOVO GROUPIN HALLITUS, JOHTO JA HENKILÖSTÖ NOVO GROUPIN LIIKETOIMINNAN TULOS, TALOUDELLINEN ASEMA JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT SYSOPENIN OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA NOVO GROUPIN OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA OSAKKEENOMISTAJIEN OIKEUKSISTA SUOMEN ARVOPAPERIMARKKINAT VEROTUS TILINTARKASTAJAT TILINPÄÄTÖSTEN SISÄLLYSLUETTELO LIITTEET LIITE I LIITE II LIITE III LIITE IV LIITE V TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA PRO FORMA LASKELMISTA YHDISTYMISSOPIMUS SYSOPEN OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS NOVO GROUP OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTEENVETO ERÄISTÄ MERKITTÄVISTÄ EROISTA SUOMEN KIRJANPITOSÄÄNNÖSTEN JA IAS/IFRS:N VÄLILLÄ 8

9 1. YHTEENVETO Seuraava yhteenveto tulisi lukea yhdessä muualla tässä Tarjousasiakirjassa, kuten konsernitilinpäätöstiedoissa, tilintarkastamattomissa osavuosikatsaustiedoissa ja tilintarkastamattomissa pro forma -konsernitilinpäätöstiedoissa esitettyjen tarkempien tietojen kanssa. Kohdassa Sijoituspäätöksessä huomioon otettavia seikkoja käsitellään asioita, jotka Tarjouksen hyväksymistä harkitsevien tulisi erityisesti ottaa huomioon. 1.1 Tarjouksen tausta Yleistä SysOpen ja Novo Group sopivat yhdistyvänsä tehdyllä Yhdistymissopimuksella. SysOpen tarjoutuu ostamaan kaikki Novo Groupin osakkeet Tarjouksen ehtojen mukaisesti. Tarjouksen toteuttamisen ehtojen täytyttyä SysOpen toteuttaa Tarjouksen ja tekee arvopaperimarkkinalain edellyttämän lunastustarjouksen kaikista jäljellä olevista Novo Groupin osakkeista ja optio-oikeuksista, jotka eivät vielä ole SysOpenin tai Novo Group konsernin hallussa. Lisäksi SysOpen tulee lunastamaan osakeyhtiölain mukaisessa lunastusmenettelyssä kaikki jäljellä olevat Novo Groupin osakkeet edellyttäen, että SysOpen omistaa enemmän kuin yhdeksän kymmenesosaa Novo Groupin osakkeista ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Yhdistymissopimuksen sisältöä on kuvattu kohdassa Yhteenveto Yhdistymissopimuksesta. SysOpen on tietotekniikan asiantuntijapalveluja ja ohjelmistoja tarjoava yhtiö, jonka toiminta-alueena ovat asiakasratkaisut ja ohjelmistotuotteet sekä näitä tukeva tietotekniikkalähtöinen konsultointi ja teknologiakehitys. Keskeisessä asemassa on liiketoimintakriittisten tietojärjestelmien kehittäminen osaksi uusia mobiili- ja internet-ratkaisuja. SysOpen on johtavia integroitujen sähköisten liiketoimintaratkaisujen, Integrated esolutions, toimittajia Suomessa. SysOpen-konsernin liikevaihto vuonna 2002 oli 29,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto ennen liikearvopoistoja 3,2 miljoonaa euroa eli 11,2 prosenttia liikevaihdosta. SysOpenin liiketoiminta-alueita ovat Asiakasratkaisut (86 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2002) ja Ohjelmistotuotteet (14 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2002). Henkilöstön määrä SysOpen-konsernissa vuoden 2002 lopussa oli 323 henkilöä. SysOpen on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö ja sen osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin päälistalla. Novo Group on yksi Suomen suurimpia tietotekniikan kokonaispalvelua tarjoavia yrityksiä. Novo Group -konsernin liikevaihto vuonna 2002 oli 308,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto ennen liikearvopoistoja 15,2 miljoonaa euroa eli 4,9 prosenttia liikevaihdosta. Novo Groupin liiketoiminta-alueita ovat ohjelmistopalvelut, joihin kuuluvat ohjelmistotuoteratkaisut ja asiakaskohtaiset ratkaisut (osuus vuoden 2002 liikevaihdosta 42 prosenttia), käyttö- ja verkkopalvelut (21 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2002) sekä laitepalvelut (38 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2002). Vuoden 2002 lopussa Novo Group -konsernissa työskenteli työntekijää. Novo Group on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö ja sen osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin päälistalla. SysOpenin ja Novo Groupin Yhdistymisen merkittävimmät edut Siirtyminen kohti läheisiä ja pitkäaikaisia kumppanuuksia. Korkean jalostusarvon asiakaskohtaisten tietojärjestelmien toteuttaminen vahvistaa asemaansa yhdistyneen yhtiön ydinliiketoiminnoissa, sillä Yhdistyminen kasvattaa yhdistyneen yhtiön voimavaroja merkittävästi juuri tällä alueella. Yhdistyneen yhtiön odotetaan olevan entistä varteenotettavampi vaihtoehto myös suuryritysten ja muiden suurten organisaatioiden tietotekniikkapalveluiden läheiseksi ja pitkäaikaiseksi kumppaniksi entistä syvemmän toimialatuntemuksensa, laajemman teknologisen osaamisensa ja kasvaneiden voimavarojensa ansiosta. Yksi johtavista suomalaisista tietotekniikkapalveluyrityksistä. Yhdistynyt yhtiö vahvistaa asemaansa yhtenä Suomen suurimpana korkean jalostusarvon tietotekniikkapalveluita tarjoavana yrityksenä sekä liikevaihdolla että henkilöstön määrällä mitattuna. Yhdistynyt yhtiö on myös tietotekniikka-alan suurin pääasiassa suomalaisomistuksessa oleva yritys. Yhdistynyt yhtiö on tietotekniikan kokonaispalveluja tarjoava vahva toimittaja, jolla on laaja, kansallisesti merkittävien yksityisen sektorin ja julkisen hallinnon toimialojen asiakkaista koostuva asiakaskunta. Yhdistyvien yhtiöiden nykyiset asiakaskunnat täydentävät hyvin toisiaan ja markkinaosuus suurimmilla kotimaisilla toimialoilla vahvistuu. Kannattava kasvu. SysOpenin ja Novo Groupin keskittyminen korkean jalostusarvon liiketoimintaan sekä merkittävä markkina-asema yhdessä luovat pohjan toimintamallien tehokkaalle yhdistämiselle. Toimintojen ja 9

10 parhaiden toimintamallien yhdistämisen kautta yhdistyneen yhtiön odotetaan pystyvän edelleen vahvistamaan kilpailukykyään yhdentyvillä ja kansainvälistyvillä kotimarkkinoilla sekä parantamaan tuloksentekokykyään kasvaneiden toimintavolyymeiden myötä. Synergiat. Yhdistyvien yhtiöiden nykyiset asiakaskunnat täydentävät hyvin toisiaan, joten palvelu- ja tuotetarjonnan laajenemisen arvioidaan lisäävän myyntiä osalle yhdistyvien yhtiöiden nykyisistä asiakkaista. Yhdistymisellä odotetaan lisäksi saavutettavan noin 1,6 miljoonan euron vuotuiset kulusäästöt. Vahva toimija vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Yhdistyneen yhtiön odotetaan pystyvän entistä paremmin vastaamaan tietotekniikan nopeaan kehitykseen, asiakkaiden ja asiakastoimialojen alati muuttuviin ja kehittyviin palvelutarpeisiin sekä yleisiin markkinaolosuhteisiin. Yhdistyneen yhtiön entistä laajemmat voimavarat ja suurempi koko mahdollistavat yhdistyneen yhtiön toiminnan myös uusilla kasvavilla ja potentiaalisilla teknologiaalueilla. SysOpenin ja Novo Groupin hallitusten lausunnot SysOpenin ja Novo Groupin hallitukset katsovat, että yhdistyvien yhtiöiden liiketoiminnat täydentävät toisiaan ja liiketoimintojen yhdistämisellä saavutetaan vahvempi ja kilpailukykyisempi kokonaisuus. Kummankin yhtiön hallitukset katsovat, että on molempien yhtiöiden ja niiden osakkeenomistajien etujen mukaista yhdistää SysOpenin ja Novo Groupin liiketoiminnat. SysOpenin hallitus suosittelee SysOpenin osakkeenomistajille, että he äänestäisivät Yhdistymisen kannalta tarpeellisten päätösehdotusten hyväksymisen puolesta ennen Tarjousajan päättymistä viimeistään pidettävässä SysOpenin ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka tullaan kutsumaan koolle tätä tarkoitusta varten. SysOpenin ylimääräiselle yhtiökokoukselle tullaan ehdottamaan muun muassa osakepääoman korottamista ja osakeannin suuntaamista Novo Groupin osakkeenomistajille, yhtiöjärjestyksen muuttamista vähimmäis- ja enimmäispääoman osalta sekä yhtiön hallituksen kokoonpanon muuttamista Yhdistymissopimuksen mukaisesti. Novo Groupin hallitus suosittelee Novo Groupin osakkeenomistajille Tarjouksen hyväksymistä sekä Yhdistymisen kannalta tarpeellisten päätösehdotusten hyväksymistä ennen Tarjousajan päättymistä viimeistään pidettävässä Novo Groupin ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka tullaan kutsumaan koolle tätä tarkoitusta varten. Novo Groupin ylimääräiselle yhtiökokoukselle tullaan Yhdistymissopimuksen mukaisesti ehdottamaan muun muassa yhtiöjärjestyksen 16 :n mukaisen lunastuslausekkeen poistamista, ylimääräisen osingon jakamista sekä yhtiön hallituksen kokoonpanon muuttamista. Novo Groupin hallitus hyväksyi Yhdistymissopimuksen äänestyksen jälkeen. Keskeisten osakkeenomistajien tuki SysOpenin keskeiset osakkeenomistajat Kari Karvinen, Jorma Kylätie ja Matti Savolainen, jotka omistavat yhteensä 50,5 prosenttia SysOpenin osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä lukuun ottamatta yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, ovat ennakkoon ilmoittaneet tukevansa ehdotettua yhdistymistä. Lisäksi sanotut osakkeenomistajat ovat sitoutuneet kilpailukieltoon saakka sekä siihen, että he eivät luovuta enempää kuin 10 prosenttia omistamistaan SysOpenin osakkeista ennen , eivätkä enempää kuin 50 prosenttia tämän jälkeen omistamistaan SysOpenin osakkeista ennen Novo Groupin keskeisistä osakkeenomistajista Etra-Invest Oy Ab, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ja tietyt sen lähipiiriin kuuluvat yhtiöt, Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo ja tietyt sen lähipiiriin kuuluvat yhtiöt, Alfred Berg Omaisuudenhoito Oy ja sen asiakkaat, sekä Etera Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö, jotka omistavat yhteensä 32,9 prosenttia Novo Groupin osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä lukuun ottamatta yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, ovat tietyin edellytyksin sitoutuneet hyväksymään Tarjouksen omistamiensa ja hallinnoimiensa Novo Groupin osakkeiden osalta, mikäli Novo Groupin hallitus ei ole Yhdistymissopimuksen mukaisesti muuttanut Novo Groupin osakkeenomistajille antamaansa suositusta hyväksyä Tarjous. Vertailevia markkinahintatietoja Seuraavassa taulukossa esitetään: SysOpenin osakkeiden ja Novo Groupin osakkeiden viralliset päätöskurssit Helsingin Pörssissä Tarjouksen julkistamista edeltävänä päivänä sekä 10

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta

Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta Ostotarjous Pohjolan osakkeista OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n julkinen ostotarjous kaikista Pohjola-yhtymä

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä 1 (4) KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt nämä ehdot 6. maaliskuuta 2003. KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :20:04 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus:

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :20:04 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 26.08.2016 09:20:04 Y-tunnus: 2081212-9 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2081212-9 Nimi: Enfo Oyj Sisältö: Yhteisösäännöt Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE Oyj:n hallitus (hallitus) on 5.12.2007 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden (KONE-konserni) avainhenkilöille sekä

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina klo 11.00 alkaen yhtiön auditoriossa, Hyvinkäällä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen

Lisätiedot

1(5) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.30 SUOMISEN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITE JULKISTETTU

1(5) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.30 SUOMISEN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITE JULKISTETTU 1(5) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 9.30 SUOMISEN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITE JULKISTETTU Suominen Yhtymä Oyj:n hallitus on 28.10.2003 päättänyt käynnistää osakeannin, johon liittyvä

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2011 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT Huhtamäki Oyj:n hallitus on 7.2.2006 päättänyt ehdottaa 27.3.2006 pidettävälle Huhtamäki Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan 22/2009 08.12.2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 8.12.2009,

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden voitto

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

Liite 6 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 12.4.2017 Copyright Bittium Corporation Bittium Corporation, Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, FINLAND, +358 40 344 2000, +358 8 343 032 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa Etusivu Ajankohtaista Aspo-konsernin tiedotteet Pörssitiedotteet Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2011A, merkitään tunnuksella 2011B ja merkitään tunnuksella 2011C.

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2011A, merkitään tunnuksella 2011B ja merkitään tunnuksella 2011C. I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 5.500.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 5.500.000 yhtiön uutta tai sen hallussa

Lisätiedot

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 Stockmann Oyj Abp:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 11.2.2010 päättänyt esittää 16.3.2010 kokoontuvalle Stockmann Oyj Abp:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15 Proha Oyj Pörssitiedote 5.2.2001 klo 11.15 PROHAN HALLITUS PÄÄTTI OPTIOIDEN LIIKKEESEENLASKUSTA Proha Oyj:n (Yhtiö) hallitus on 4.2.2001 päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen sille 13.12.2000 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE klo (5)

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE klo (5) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE 21.3.2007 klo 11.30 1(5) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ KOMMENTOI BIRKA LINE ABP:N TÄNÄÄN JULKISTAMASSA ECKERÖN JULKISTA OSTOTARJOUSTA KOSKEVASSA LAUSUNNOSSA ANTAMIA

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Keskiviikko 31.3.2010 klo 13.00-13.30 Paikka Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi Läsnä Paikalla olivat pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta osallistujaluettelosta

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SOPRANO OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Soprano Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 8.5.2013 kello 14 alkaen yhtiön toimitiloissa Helsingissä

Lisätiedot

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2016 KLO 9.00 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, ALUEELLA TAI ALUEELLE TAI HENKILÖLLE, JOKA SIJAITSEE TAI ASUU YHDYSVALLOISSA,

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 5.000.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia myyntiwarrantteja, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake Päättymispäivänä automaattisesti toteutettavat

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

UUSI YHTIÖJÄRJESTYS Ehdotetut muutokset merkitty kursiivilla NYKYINEN YHTIÖJÄRJESTYS

UUSI YHTIÖJÄRJESTYS Ehdotetut muutokset merkitty kursiivilla NYKYINEN YHTIÖJÄRJESTYS NYKYINEN YHTIÖJÄRJESTYS Elinkorkolaitos Hereditas Oy:n yhtiökokouksen 24.8.2016 hyväksymä yhtiöjärjestys ei vielä rekisteröity kokonaisuudessaan 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Elinkorkolaitos Hereditas

Lisätiedot

TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2002 KELLO 9.30 TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Talentumin hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle 25.3.2002. - Osinkoehdotus

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen KUTSU SRV YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 23.3.2017 kello 16.00 alkaen SRV Yhtiöt Oyj:n toimitalossa

Lisätiedot

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ).

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ). OSAKEANNIN EHDOT Taustaa Etteplan Oyj:n ( Etteplan tai Yhtiö ) 5.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Incap Oyj Pörssitiedote 11.3.2016 klo 8.00 YHTIÖKOKOUSKUTSU Incap Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 6.4.2016 klo 15 BANKin Wall Street -kokoustiloissa

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Nordea Securities Oyj

Nordea Securities Oyj Warranttikohtaiset ehdot 13/2004 Nordea Securities Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 3.6.2004 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen.

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen. Okmetic Oyj:n Optio-oikeudet 2013 Okmetic Oyj:n (jäljempänä Okmetic tai "Yhtiö") hallitus (jäljempänä Hallitus ) on kokouksessaan 17.12.2013 päättänyt, että Yhtiö antaa optio-oikeuksia, joilla voidaan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Alma Media Oyj Pörssitiedote 14.10.2015 klo. 16.25 Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan

Lisätiedot

POHJOLAN OSAKEHISTORIA VUODESTA 1989 ALKAEN

POHJOLAN OSAKEHISTORIA VUODESTA 1989 ALKAEN :n 1 (10) 2.6.2015 POHJOLAN OSAKEHISTORIA VUODESTA 1989 ALKAEN Jäljempänä on selostettu yhtiön osakkeisiin ja osakkeisiin oikeuttaviin arvopapereihin liittyviä päätöksiä ja toimia sekä osakepääoman ja

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 )

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 ) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.4.2000 klo 9.00 1 ( 2 ) OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 0,90 euroa osinkoa vuodelta 1999. Nykyiset hallituksen jäsenet valittiin uudelleen hallitukseen.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2013

Määräykset ja ohjeet x/2013 Määräykset ja ohjeet x/2013 Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut LIITE Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 24.4.2014 klo 13.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN 1 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN Hallitus ehdottaa 11.4.2017 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 vahvistettavan taseen

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU. 6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

YHTIÖKOKOUSKUTSU. 6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Comptel Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 4.4.2017 kello 17:00 Scandic Marina Congress Centerissä, kokoustila Fennia I, osoitteessa

Lisätiedot

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta.

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1/2011 Aika: 7.4.2011 klo 16.30 Paikka: Pörssitalo, Fabianinkatu 14, Helsinki Läsnä: Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1 Kokouksen

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo 13.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Pohjola. Suunniteltu merkintäoikeusanti

Pohjola. Suunniteltu merkintäoikeusanti Pohjola Suunniteltu merkintäoikeusanti 2009 Rajoitusteksti: Tätä asiakirjaa ei saa levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan tai Japaniin. Tässä asiakirjassa esitetyt tiedot eivät ole

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1)

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS KAUPPAREKISTERIIN Olvi Oyj:n yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty 4.9.2001 kaupparekisteriin. Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

POHJOLAN OSAKEHISTORIA 1989

POHJOLAN OSAKEHISTORIA 1989 POHJOLAN OSAKEHISTORIA 1989 1 Jäljempänä on selostettu yhtiön osakkeisiin ja osakkeisiin oikeuttaviin arvopapereihin liittyviä päätöksiä ja toimia sekä osakepääoman ja osakkeiden lukumäärien vuotuista

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi optio-oikeuksien antamisesta Talvivaara-konsernin avainhenkilöille ja osittain sen henkilöstölle

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

IXONOS OYJ:N OPTIO-OHJELMA IV; OPTIO-OHJELMAN EHDOT

IXONOS OYJ:N OPTIO-OHJELMA IV; OPTIO-OHJELMAN EHDOT Ixonos Oyj Pörssitiedote 1.12.2011 klo 17:15 IXONOS OYJ:N OPTIO-OHJELMA IV; OPTIO-OHJELMAN EHDOT Ixonos Oyj:n hallitus on 30.11.2011 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2011 antamaan valtuutukseen

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Basware Oyj, pörssitiedote 2.2.2016 klo 08:40 Kutsu Basware Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Basware Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15. päivänä

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

1 (3) 1 (3) Optio-oikeuksien antaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi. Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat:

1 (3) 1 (3) Optio-oikeuksien antaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi. Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat: 1 (3) 1 (3) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilivuodelta 2008 ja myönsi vastuuvapauden

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun 6. päivänä 2017 kello 15.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 11.15

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 11.15 OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.7.2016 KLO 11.15 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, ALUEELLA TAI ALUEELLE TAI HENKILÖLLE, JOKA SIJAITSEE TAI ASUU YHDYSVALLOISSA,

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot