TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003. SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista"

Transkriptio

1 TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista Sysopen Oyj ( Tarjouksen tekijä tai SysOpen ) ja Novo Group Oyj ( Novo Group ) sopivat yhdistyvänsä ( Yhdistyminen ) tehdyllä yhdistymissopimuksella ( Yhdistymissopimus ). SysOpen tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan ja listalleottoesitteen ( Tarjousasiakirja ) mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Novo Groupin osakkeet sekä maksamaan vastikkeen käteisvastikkeen ja SysOpenin uusien osakkeiden yhdistelmänä ( Tarjous ). Kaupparekisteriin merkitty Novo Groupin osakemäärä Tarjousasiakirjan päivämääränä oli osaketta. Tarjouksen hyväksynyt Novo Groupin osakkeenomistaja saa yhdellä (1) Novo Groupin osakkeella käteisvastikkeena 1,90 euroa ( Käteisvastike ) sekä 0,545 SysOpenin uutta osaketta ( Osakevastike ja yhdessä Käteisvastikkeen kanssa Tarjousvastike ). Mikäli Novo Group päättää maksaa osinkoa osakkeenomistajilleen, Novo Groupin osakkeesta maksettavaa Käteisvastiketta pienennetään osakekohtaisen osingon määrällä. Yhdistymissopimuksen mukaisesti Novo Groupin hallitus esittää ennen Tarjousajan (määritelty alla) päättymistä viimeistään pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle enintään 0,50 euron suuruisen osakekohtaisen osingon maksamista ennen Tarjouksen toteuttamista kuitenkin siten, että kyseisen osingonmaksun täsmäytyspäivän tulee olla viimeistään seitsemäntenä pankkipäivänä Tarjousajan päättymisestä lukien. Tarjous alkaa klo (Suomen aikaa) ja päättyy klo (Suomen aikaa), ellei tarjousaikaa jatketa ( Tarjousaika ). Tarjouksen toteuttamisen edellytyksenä on tämän Tarjousasiakirjan kohdassa Tarjouksen ehdot Tarjouksen toteuttamisen ehdot kuvattujen ehtojen toteutuminen. Tarjouksen tekijä pidättää itsellään oikeuden luopua mistä tahansa Tarjouksen toteuttamisen ehdosta. Tietyistä ehdoista luopuminen edellyttää kuitenkin myös Novo Groupin hyväksyntää. Nämä ehdot kuvataan tarkemmin Tarjousasiakirjan kohdassa Tarjouksen ehdot Tarjouksen toteuttamisen ehdot. Jos Tarjous toteutetaan, SysOpen tulee ryhtymään jäljelle jäävien Novo Groupin osakkeiden ja optio-oikeuksien hankkimiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin. SysOpenin ja Novo Groupin hallitusten lausunnot: SysOpenin ja Novo Groupin hallitukset katsovat, että yhdistyvien yhtiöiden liiketoiminnat täydentävät toisiaan ja liiketoimintojen yhdistämisellä saavutetaan vahvempi ja kilpailukykyisempi kokonaisuus. Kummankin yhtiön hallitukset katsovat, että on molempien yhtiöiden ja niiden osakkeenomistajien etujen mukaista yhdistää SysOpenin ja Novo Groupin liiketoiminnat. SysOpenin hallitus suosittelee SysOpenin osakkeenomistajille, että he äänestäisivät Yhdistymisen kannalta tarpeellisten päätösehdotusten hyväksymisen puolesta ennen Tarjousajan päättymistä viimeistään pidettävässä SysOpenin ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka tullaan kutsumaan koolle tätä tarkoitusta varten. Novo Groupin hallitus suosittelee Novo Groupin osakkeenomistajille Tarjouksen hyväksymistä sekä Yhdistymisen kannalta tarpeellisten päätösehdotusten hyväksymistä ennen Tarjousajan päättymistä viimeistään pidettävässä Novo Groupin ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka tullaan kutsumaan koolle tätä tarkoitusta varten. Keskeisten osakkeenomistajien tuki: SysOpenin keskeiset osakkeenomistajat Kari Karvinen, Jorma Kylätie ja Matti Savolainen, jotka omistavat yhteensä 50,5 prosenttia SysOpenin osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä lukuun ottamatta yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, ovat ennakkoon ilmoittaneet tukevansa ehdotettua yhdistymistä. Lisäksi sanotut osakkeenomistajat ovat sitoutuneet tiettyihin osakkeidensa luovuttamista koskeviin rajoituksiin sekä kilpailukieltoon. Novo Groupin keskeisistä osakkeenomistajista Etra-Invest Oy Ab, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ja tietyt sen lähipiiriin kuuluvat yhtiöt, Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo ja tietyt sen lähipiiriin kuuluvat yhtiöt, Alfred Berg Omaisuudenhoito Oy ja sen asiakkaat, sekä Etera Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö, jotka omistavat yhteensä 32,9 prosenttia Novo Groupin osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä lukuun ottamatta yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, ovat tietyin edellytyksin sitoutuneet hyväksymään Tarjouksen omistamiensa ja hallinnoimiensa Novo Groupin osakkeiden osalta, mikäli Novo Groupin hallitus ei ole Yhdistymissopimuksen mukaisesti muuttanut Novo Groupin osakkeenomistajille antamaansa suositusta hyväksyä Tarjous. SysOpenin osakkeet noteerataan Helsingin Arvopaperi- ja johdannaispörssi, selvitysyhtiö Oy:n ( Helsingin Pörssi ) päälistalla tunnuksella SYS1V. SysOpenin osakkeiden virallinen päätöskurssi Helsingin Pörssissä oli 3,55 euroa osakkeelta. Novo Groupin osakkeiden virallinen päätöskurssi Helsingin Pörssissä oli 3,61 euroa osakkeelta. Tarjouksen toteuttamiseksi liikkeeseen laskettavia SysOpenin osakkeita tarjotaan ainoastaan Novo Groupin osakkeenomistajille. Tarjouksen hyväksymistä harkitsevia Novo Groupin osakkeenomistajia pyydetään tutustumaan erityisesti Tarjousasiakirjan kohtaan Sijoituspäätöksessä huomioon otettavia seikkoja. TIETTYJEN VALTIOIDEN LAINSÄÄDÄNTÖ SAATTAA ASETTAA RAJOITUKSIA TARJOUKSEN TEKEMISELLE SEKÄ TARJOUSASIAKIRJAN JA MUUN TARJOUKSEEN LIITTYVÄN INFORMAATION LEVITTÄMISELLE. TARJOUSASIAKIRJAA JA MUUTA TARJOUKSEEN LIITTYVÄÄ INFORMAATIOTA EI SAA LEVITTÄÄ TAI JULKISTAA VALTIOISSA TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA TARJOUKSEN TEKEMINEN EI OLE SALLITTUA TAI SE OLISI LAINVASTAISTA. TIETYIN POIKKEUKSIN TARJOUSTA EI TULLA TEKEMÄÄN AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, YHDISTYNEESSÄ KUNINGASKUNNASSA TAI YHDYSVALLOISSA. Tarjouksen järjestäjä Nordea Securities Corporate Finance Oy

2 TÄRKEITÄ TIETOJA Tämä Tarjousasiakirja on laadittu Suomen arvopaperimarkkinalain (495/ , muutoksineen), valtiovarainministeriön listalleottoesitteestä antaman asetuksen (539/ ), Rahoitustarkastuksen kannanottojen (K/41/2002/PMO, K/44/2002/PMO ja K/45/2002/PMO) sekä Rahoitustarkastuksen myöntämän poikkeusluvan mukaisesti. Tarjousasiakirjaan ja Tarjoukseen sovelletaan Suomen lakia, ja kaikki niitä koskevat riidat ratkaistaan yksinomaan suomalaisissa tuomioistuimissa. Viittauksella SysOpen tarkoitetaan Sysopen Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä (konserni) tai Sysopen Oyj:tä (emoyhtiö) asiayhteydestä riippuen. Viittauksella Novo Group tarkoitetaan Novo Group Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä (konserni) tai Novo Group Oyj:tä (emoyhtiö) asiayhteydestä riippuen. Tämän Tarjousasiakirjan sisältämissä Novo Groupin tilinpäätöstiedoissa viittauksella Novo-konserni tai Novo Group konserni tarkoitetaan Novo Group Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä (konserni). Tämä Tarjousasiakirja on saatavilla suomen- ja englanninkielisenä. Jos kieliversioiden välillä on eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva. Rahoitustarkastus on hyväksynyt tämän Tarjousasiakirjan suomenkielisen version, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Rahoitustarkastuksen poikkeusluvan diaarinumero on 88/271/2003. Tarjousasiakirja on saatavilla alkaen Nordea Pankki Suomi Oyj:n ( Nordea Pankki ) omaisuuspalvelukonttoreista, Nordea Securities Corporate Finance Oy:n ( Nordea Securities ) toimipaikasta, osoitteessa Pohjoisesplanadi 33 A, Helsinki, HEX Gate:sta, osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki sekä Internetistä, osoitteissa ja Englanninkielinen versio tästä Tarjousasiakirjasta on saatavilla pyynnöstä veloituksetta Nordea Securitiesin toimipaikasta osoitteessa, Pohjoisesplanadi 33 A, Helsinki sekä HEX Gate:sta, osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki. Tiettyjen valtioiden lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia tämän Tarjousasiakirjan levittämiselle, Tarjouksen tekemiselle ja SysOpenin osakkeiden tarjoamiselle. SysOpen ei ole muualla kuin Suomessa ryhtynyt toimenpiteisiin julkisen ostotarjouksen tekemiseksi ja SysOpenin osakkeiden tarjoamiseksi yleisölle tai Tarjousasiakirjan julkistamiselle yleisesti. Tarjousasiakirja ei ole tarjous tai pyyntö ostaa tai merkitä osakkeita sellaisessa valtiossa, jossa Tarjous tai tarjouspyyntö olisi lainvastainen. Henkilöiden, jotka saavat Tarjousasiakirjan haltuunsa, tulee hankkia tiedot mahdollisesti sovellettavista rajoituksista ja noudattaa niitä. SysOpen ei ota vastuuta kenenkään yksityis- tai oikeushenkilön mainittujen rajoitusten vastaisista toimista riippumatta siitä, onko kyseinen henkilö Novo Groupin osakkeenomistaja. Tätä Tarjousasiakirjaa tai mitään muuta Tarjousta koskevaa asiakirjaa tai SysOpenin osakkeiden liikkeeseenlaskua tai tarjoamista koskevaa asiakirjaa ei saa luovuttaa Yhdistyneessä Kuningaskunnassa muille kuin vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) 49 (a)-(d) artiklan (Financial Promotion) ja sen nojalla annetun vuoden 2001 määräyksen mukaisille vastaanottajille tai henkilöille, joille Tarjousasiakirjan tai muun edellä mainitun asiakirjan voi muuten lain mukaan luovuttaa tai toimittaa. Tätä Tarjousasiakirjaa ei täydennetä eikä päivitetä minkään Novo Groupin tämän Tarjousasiakirjan päivämäärän jälkeen julkistaman taloudellisen informaation tai pörssitiedotteiden perusteella, eikä Tarjouksen tekijä tiedota erikseen tällaisen taloudellisen informaation tai pörssitiedotteiden julkistamisesta, ellei arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 :n mukaisesta esitteen päivitysvelvollisuudesta muuta johdu. 2

3 Tärkeitä päivämääriä Alla on lueteltu Tarjoukseen liittyviä tärkeitä päivämääriä olettaen, että Tarjous toteutetaan ja ettei Tarjousaikaa ole jatkettu Tarjouksen ehtojen mukaisesti: Tarjousasiakirja julkistetaan Tarjousaika alkaa Viimeistään SysOpenin ylimääräinen yhtiökokous, joka päättää muun muassa SysOpenin uusien osakkeiden liikkeeseen laskemisesta Viimeistään Novo Groupin ylimääräinen yhtiökokous, joka päättää muun muassa yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeen poistosta ja mahdollisen ylimääräisen osingon jakamisesta * Tarjousaika päättyy, ellei Tarjousaikaa ole jatkettu Arviolta * Tarjouksen alustavan tuloksen julkistaminen Arviolta * Tarjouksen lopullisen tuloksen julkistaminen Arviolta * Novo Groupin osakkeiden kaupan toteuttaminen Helsingin Pörssissä Arviolta * SysOpenin uusien osakkeiden toimittaminen arvo-osuustileille ja SysOpenin uusien osakkeiden omistusoikeuden siirtyminen Tarjouksen hyväksyneille osakkeenomistajille Arviolta * SysOpenin uusien osakkeiden kaupankäynti Helsingin Pörssin päälistalla alkaa Arviolta * SysOpenin uusien osakkeiden murto-osien myynti Helsingin Pörssissä Arviolta * Käteisvastikkeen maksu Novo Groupin osakkeista Arviolta * Maksu SysOpenin uusien osakkeiden murto-osista *Päivämäärä tulee muuttumaan, jos SysOpen jatkaa Tarjousaikaa. SysOpenin ja Novo Groupin ylimääräisten yhtiökokousten päivämäärät tullaan tiedottamaan viimeistään Lisätietoja Tarjouksen hyväksymisestä Novo Groupin osakkeenomistajat saavat lisätietoa Tarjouksen ehdoista ja hyväksymismenettelystä Tarjouksen alkamisesta tarjousvastikkeen toimittamiseen saakka puhelimitse suomeksi puh (pvm/mpm) ja ruotsiksi puh (pvm/mpm) pankkipäivinä ma-pe klo Palvelun tuottaa Sysopen Oyj:n toimeksiannosta Nordea Pankki Suomi Oyj:n Asiakaspalvelu. Novo Groupin osakkeenomistajat saavat lisätietoja Tarjouksesta myös omalta tilinhoitajayhteisöltään, omaisuudenhoitajaltaan tai Nordea Pankin omaisuuspalvelukonttoreista. 3

4 TARJOUKSEN TEKIJÄN HALLITUKSEN VAKUUTUS SysOpen vastaa tähän Tarjousasiakirjaan sisältyvistä tiedoista. SysOpenin hallituksen jäsenet vakuuttavat, että heidän parhaan ymmärryksensä mukaan tässä Tarjousasiakirjassa esitetyt tiedot vastaavat tosiseikkoja eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Lisäksi SysOpenin hallituksen jäsenet vakuuttavat, että Tarjousasiakirjasta ei ole jätetty pois mitään SysOpenin tiedossa olevaa Tarjouksen edullisuuden arviointiin olennaisesti vaikuttavaa tietoa. Kaikki Tarjousasiakirjassa esitettävät Novo Groupia koskevat tiedot perustuvat yksinomaan julkisesti saatavilla oleviin tietoihin. SysOpen eivätkä SysOpenin hallituksen jäsenet vastaa tällaisista tiedoista millään tavalla lukuun ottamatta niiden oikeaa uudelleen esittämistä Tarjousasiakirjassa. Helsingissä, Sysopen Oyj:n hallitus Kari Karvinen Matti Savolainen Jorma Kylätie Risto Linturi 4

5 TARJOUKSEN TEKIJÄ JA KOHDE SEKÄ NEUVONANTAJAT Tarjouksen tekijä: Tarjouksen kohde: Sysopen Oyj Novo Group Oyj Hiomotie 19 Valimotie Helsinki Helsinki puh (0) puh (0) Tarjouksen tekijän Tarjouksen yhteydessä käyttämä taloudellinen neuvonantaja ja Tarjouksen järjestäjä: Tarjouksen kohteen Tarjouksen yhteydessä käyttämä taloudellinen neuvonantaja: Nordea Securities Corporate Finance Oy Mandatum & Co Oy Pohjoisesplanadi 33 A Eteläesplanadi Helsinki Helsinki puh (0) puh (0) Tarjouksen tekijän Tarjouksen yhteydessä käyttämä oikeudellinen neuvonantaja: Tarjouksen kohteen Tarjouksen yhteydessä käyttämä oikeudellinen neuvonantaja: White & Case LLP Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy Eteläranta 14 Eteläranta Helsinki Helsinki puh (0) puh (0)

6 TILINPÄÄTÖKSIIN LIITTYVIÄ JA ERÄITÄ MUITA TIETOJA SysOpenin tilinpäätökset on laadittu Suomessa voimassa olevien kirjanpitosäännösten mukaisesti. Euroopan komission kesäkuussa 2002 hyväksymän kansainvälisten tilinpäätösstandardien ( IAS/IFRS ) käyttöönottoa koskevan asetuksen mukaisesti SysOpen laatii konsernitilinpäätöksensä IAS/IFRS-säännösten mukaisesti viimeistään tilikaudelta Suomessa voimassa olevat kirjanpitosäännökset poikkeavat eräin merkittävin osin IAS/IFRS-säännöksistä. Lisätietoja Suomessa voimassa olevien kirjanpitosäännösten ja IAS/IFRS-säännösten eroista on kohdassa Liite V: Yhteenveto eräistä merkittävistä eroista Suomen kirjanpitosäännösten ja IAS/IFRS:n välillä. Tämä Tarjousasiakirja sisältää tilintarkastamattomia pro forma -tietoja, joissa esitetään yhdistyneen yhtiön tulos tilikaudelta 2002 ja vuoden 2003 kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta sekä yhdistyneen yhtiön tase tilanteen mukaisesti. Tilintarkastamattomat pro forma -konsernituloslaskelmatiedot vuodelta 2002 ja vuoden 2003 kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta kuvaavat Tarjouksen toteutumista ja SysOpenin sekä Novo Groupin Yhdistymistä ikään kuin Yhdistyminen olisi tapahtunut vuoden 2002 lukujen osalta ja vuoden 2003 lukujen osalta Tilintarkastamattomat pro forma -konsernitasetiedot on laadittu olettaen, että Yhdistyminen olisi tapahtunut Tilintarkastamattomat pro forma -tiedot vuodelta 2002 perustuvat SysOpen-konsernin tilintarkastettuun tilinpäätökseen tilikaudelta 2002, Novo Group -konsernin vuosikertomuksessa 2002 esitettyyn tilinpäätökseen tilikaudelta 2002 sekä Yhdistymisen toteuttamiseen liittyviin tilintarkastamattomiin pro forma -oikaisuihin. Tilintarkastamattomat pro forma -tiedot vuoden 2003 kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta perustuvat tilintarkastamattomiin SysOpen-konsernin ja Novo Group -konsernin osavuosikatsauksiin sekä Yhdistymisen toteuttamiseen liittyviin tilintarkastamattomiin pro forma -oikaisuihin. Tilintarkastamattomat pro forma -tiedot on annettu ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa, eivätkä ne luonteensa vuoksi sellaisenaan välttämättä anna oikeaa kuvaa yhdistyneen yhtiön taloudellisesta tuloksesta yllä mainittuina ajanjaksoina eivätkä viitteitä yhdistyneen yhtiön tulevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Tässä Tarjousasiakirjassa esitetyt Novo Groupia koskevat taloudelliset ja muut tiedot perustuvat yksinomaan Novo Groupin vuosikertomuksessa 2002 esittämään tilinpäätökseen päättyneeltä tilikaudelta, Novo Groupin vuosikertomuksessa 2001 esitettyihin tilinpäätöstietoihin ja päättyneiltä tilikausilta, Novo Groupin julkistamaan osavuosikatsaukseen päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta, Novo Groupin julkistamiin pörssitiedotteisiin, kaupparekisterimerkintöihin, Novo Groupin päivättyyn osakasluetteloon, Novo Groupin päivättyyn sisäpiirirekisteriotteeseen ja muihin julkisesti saatavilla oleviin tietoihin. Tarjouksen tekijä ei vastaa millään tavalla tällaisista tiedoista lukuun ottamatta niiden oikeaa uudelleen esittämistä tässä Tarjousasiakirjassa. Tässä Tarjousasiakirjassa on esitetty Novo Groupin tilinpäätös päättyneeltä tilikaudelta ja Novo Groupin tilinpäätöstiedot ja päättyneiltä tilikausilta sen sisältöisinä kuin ne ovat sisältyneet Novo Groupin vuosikertomuksiin vuosina 2002 ja Vuosikertomuksiin sisältyvissä tilinpäätöstiedoissa markkamääräiset tilinpäätöstiedot on muunnettu euromääräisiksi ja lisäksi luvuissa esiintyy tiettyjä pyöristyseroja virallisiin tilinpäätöksiin verrattuna. Edellä kuvattujen erojen vuoksi Novo Groupin vuosikertomuksissa esitetyt tilinpäätökset eivät ole Novo Groupin virallisia tilintarkastettuja tilinpäätöksiä, jotka ovat , ja päättyneiltä tilikausilta KHT Arto Kuusiolan ja tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mikael Holmström, tarkastamia siten kuin heidän tilinpäätöksiin sisältyvissä tilintarkastuskertomuksissaan on kerrottu. Tähän Tarjousasiakirjaan sisältyvät Novo Groupin tilintarkastuskertomukset on annettu Novo Groupin virallisista tilinpäätöksistä. Tämän Tarjousasiakirjan taulukoissa esitetyt tilinpäätös- ja muut tiedot on pyöristetty. Siten sarakkeen tai rivin lukujen summa ei aina vastaa tarkalleen sarakkeen tai rivin loppusummana esitettyä lukua. Lisäksi tietyt prosenttiluvut, mukaan lukien kausien välisiä muutoksia koskevat prosenttiluvut, on laskettu tarkoilla luvuilla ennen pyöristystä ja ne eivät siten välttämättä vastaa prosenttilukuja, joihin olisi päästy, mikäli lukujen laskenta olisi perustunut pyöristettyihin lukuihin. Ennen vuotta 1999 SysOpen julkisti tilinpäätöksensä Suomen markoissa. Euroopan unionin yhteisvaluutan euron käyttöönoton seurauksena SysOpen alkoi julkistaa tilinpäätöksensä euroissa alkaneesta tilikaudesta lukien. SysOpenin tilinpäätökset tilikausilta ennen on muunnettu euroiksi käyttäen Euroopan unionin jäsenmaiden määrittelemää kiinteää muuntokerrointa 1,00 = FIM 5, Suomen markan muututtua euron alayksiköksi alkaen Suomen markan valuuttakurssi muihin valuuttoihin verrattuna on voitu johtaa vain euron ja kyseisten muiden valuuttojen valuuttakurssista. SysOpen julkistaa vuosikertomuksensa sekä tilinpäätöstiedot vuosittain. Lisäksi SysOpen julkistaa konsernia koskevan tilintarkastamattoman osavuosikatsauksen neljännesvuosittain kunkin vuoden kolmelta ensimmäiseltä vuosineljännekseltä. Tilinpäätökset julkistetaan sekä suomeksi että englanniksi. 6

7 SysOpenin ja Novo Groupin taloudellisen raportoinnin päivämäärät Sekä SysOpen että Novo Group ovat aiemmin ilmoittaneet julkistavansa osavuosikatsauksensa päättyvältä yhdeksän kuukauden jaksolta (julkistuspäivämäärät voivat myöhemmin vielä muuttua). LÄHTEET Ellei toisin ole mainittu, tässä Tarjousasiakirjassa esitetyt tietotekniikkapalvelumarkkinoita koskevat tiedot perustuvat SysOpenin johdon arvioihin sekä seuraavien tutkimuslaitosten ja organisaatioiden julkistamiin tutkimuksiin: AMR Research, European Information Technology Observatory (EITO), Gartner Dataquest, International Data Corporation (IDC), Market-Visio Oy ja OECD. 7

8 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEENVETO TARJOUKSEN EHDOT YHTEENVETO YHDISTYMISSOPIMUKSESTA SIJOITUSPÄÄTÖKSESSÄ HUOMIOON OTETTAVIA SEIKKOJA SYSOPENIN JA NOVO GROUPIN YHDISTYMINEN PÄÄOMARAKENNE JA VELKAANTUMINEN MARKKINATIEDOT JA OSINKOPOLITIIKAT SYSOPENIN JA NOVO GROUPIN OMISTUSRAKENTEET SYSOPENIN KONSERNITILINPÄÄTÖSTIETOJA NOVO GROUPIN KONSERNITILINPÄÄTÖSTIETOJA TILINTARKASTAMATTOMAT PRO FORMA TILINPÄÄTÖSTIEDOT SUOMEN TIETOTEKNIIKKAPALVELUMARKKINAT TIETOJA SYSOPENISTA SYSOPENIN HALLITUS, JOHTO JA HENKILÖSTÖ SYSOPENIN LIIKETOIMINNAN TULOS, TALOUDELLINEN ASEMA JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT TIETOJA NOVO GROUPISTA NOVO GROUPIN HALLITUS, JOHTO JA HENKILÖSTÖ NOVO GROUPIN LIIKETOIMINNAN TULOS, TALOUDELLINEN ASEMA JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT SYSOPENIN OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA NOVO GROUPIN OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA OSAKKEENOMISTAJIEN OIKEUKSISTA SUOMEN ARVOPAPERIMARKKINAT VEROTUS TILINTARKASTAJAT TILINPÄÄTÖSTEN SISÄLLYSLUETTELO LIITTEET LIITE I LIITE II LIITE III LIITE IV LIITE V TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA PRO FORMA LASKELMISTA YHDISTYMISSOPIMUS SYSOPEN OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS NOVO GROUP OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTEENVETO ERÄISTÄ MERKITTÄVISTÄ EROISTA SUOMEN KIRJANPITOSÄÄNNÖSTEN JA IAS/IFRS:N VÄLILLÄ 8

9 1. YHTEENVETO Seuraava yhteenveto tulisi lukea yhdessä muualla tässä Tarjousasiakirjassa, kuten konsernitilinpäätöstiedoissa, tilintarkastamattomissa osavuosikatsaustiedoissa ja tilintarkastamattomissa pro forma -konsernitilinpäätöstiedoissa esitettyjen tarkempien tietojen kanssa. Kohdassa Sijoituspäätöksessä huomioon otettavia seikkoja käsitellään asioita, jotka Tarjouksen hyväksymistä harkitsevien tulisi erityisesti ottaa huomioon. 1.1 Tarjouksen tausta Yleistä SysOpen ja Novo Group sopivat yhdistyvänsä tehdyllä Yhdistymissopimuksella. SysOpen tarjoutuu ostamaan kaikki Novo Groupin osakkeet Tarjouksen ehtojen mukaisesti. Tarjouksen toteuttamisen ehtojen täytyttyä SysOpen toteuttaa Tarjouksen ja tekee arvopaperimarkkinalain edellyttämän lunastustarjouksen kaikista jäljellä olevista Novo Groupin osakkeista ja optio-oikeuksista, jotka eivät vielä ole SysOpenin tai Novo Group konsernin hallussa. Lisäksi SysOpen tulee lunastamaan osakeyhtiölain mukaisessa lunastusmenettelyssä kaikki jäljellä olevat Novo Groupin osakkeet edellyttäen, että SysOpen omistaa enemmän kuin yhdeksän kymmenesosaa Novo Groupin osakkeista ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Yhdistymissopimuksen sisältöä on kuvattu kohdassa Yhteenveto Yhdistymissopimuksesta. SysOpen on tietotekniikan asiantuntijapalveluja ja ohjelmistoja tarjoava yhtiö, jonka toiminta-alueena ovat asiakasratkaisut ja ohjelmistotuotteet sekä näitä tukeva tietotekniikkalähtöinen konsultointi ja teknologiakehitys. Keskeisessä asemassa on liiketoimintakriittisten tietojärjestelmien kehittäminen osaksi uusia mobiili- ja internet-ratkaisuja. SysOpen on johtavia integroitujen sähköisten liiketoimintaratkaisujen, Integrated esolutions, toimittajia Suomessa. SysOpen-konsernin liikevaihto vuonna 2002 oli 29,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto ennen liikearvopoistoja 3,2 miljoonaa euroa eli 11,2 prosenttia liikevaihdosta. SysOpenin liiketoiminta-alueita ovat Asiakasratkaisut (86 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2002) ja Ohjelmistotuotteet (14 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2002). Henkilöstön määrä SysOpen-konsernissa vuoden 2002 lopussa oli 323 henkilöä. SysOpen on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö ja sen osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin päälistalla. Novo Group on yksi Suomen suurimpia tietotekniikan kokonaispalvelua tarjoavia yrityksiä. Novo Group -konsernin liikevaihto vuonna 2002 oli 308,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto ennen liikearvopoistoja 15,2 miljoonaa euroa eli 4,9 prosenttia liikevaihdosta. Novo Groupin liiketoiminta-alueita ovat ohjelmistopalvelut, joihin kuuluvat ohjelmistotuoteratkaisut ja asiakaskohtaiset ratkaisut (osuus vuoden 2002 liikevaihdosta 42 prosenttia), käyttö- ja verkkopalvelut (21 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2002) sekä laitepalvelut (38 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2002). Vuoden 2002 lopussa Novo Group -konsernissa työskenteli työntekijää. Novo Group on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö ja sen osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin päälistalla. SysOpenin ja Novo Groupin Yhdistymisen merkittävimmät edut Siirtyminen kohti läheisiä ja pitkäaikaisia kumppanuuksia. Korkean jalostusarvon asiakaskohtaisten tietojärjestelmien toteuttaminen vahvistaa asemaansa yhdistyneen yhtiön ydinliiketoiminnoissa, sillä Yhdistyminen kasvattaa yhdistyneen yhtiön voimavaroja merkittävästi juuri tällä alueella. Yhdistyneen yhtiön odotetaan olevan entistä varteenotettavampi vaihtoehto myös suuryritysten ja muiden suurten organisaatioiden tietotekniikkapalveluiden läheiseksi ja pitkäaikaiseksi kumppaniksi entistä syvemmän toimialatuntemuksensa, laajemman teknologisen osaamisensa ja kasvaneiden voimavarojensa ansiosta. Yksi johtavista suomalaisista tietotekniikkapalveluyrityksistä. Yhdistynyt yhtiö vahvistaa asemaansa yhtenä Suomen suurimpana korkean jalostusarvon tietotekniikkapalveluita tarjoavana yrityksenä sekä liikevaihdolla että henkilöstön määrällä mitattuna. Yhdistynyt yhtiö on myös tietotekniikka-alan suurin pääasiassa suomalaisomistuksessa oleva yritys. Yhdistynyt yhtiö on tietotekniikan kokonaispalveluja tarjoava vahva toimittaja, jolla on laaja, kansallisesti merkittävien yksityisen sektorin ja julkisen hallinnon toimialojen asiakkaista koostuva asiakaskunta. Yhdistyvien yhtiöiden nykyiset asiakaskunnat täydentävät hyvin toisiaan ja markkinaosuus suurimmilla kotimaisilla toimialoilla vahvistuu. Kannattava kasvu. SysOpenin ja Novo Groupin keskittyminen korkean jalostusarvon liiketoimintaan sekä merkittävä markkina-asema yhdessä luovat pohjan toimintamallien tehokkaalle yhdistämiselle. Toimintojen ja 9

10 parhaiden toimintamallien yhdistämisen kautta yhdistyneen yhtiön odotetaan pystyvän edelleen vahvistamaan kilpailukykyään yhdentyvillä ja kansainvälistyvillä kotimarkkinoilla sekä parantamaan tuloksentekokykyään kasvaneiden toimintavolyymeiden myötä. Synergiat. Yhdistyvien yhtiöiden nykyiset asiakaskunnat täydentävät hyvin toisiaan, joten palvelu- ja tuotetarjonnan laajenemisen arvioidaan lisäävän myyntiä osalle yhdistyvien yhtiöiden nykyisistä asiakkaista. Yhdistymisellä odotetaan lisäksi saavutettavan noin 1,6 miljoonan euron vuotuiset kulusäästöt. Vahva toimija vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Yhdistyneen yhtiön odotetaan pystyvän entistä paremmin vastaamaan tietotekniikan nopeaan kehitykseen, asiakkaiden ja asiakastoimialojen alati muuttuviin ja kehittyviin palvelutarpeisiin sekä yleisiin markkinaolosuhteisiin. Yhdistyneen yhtiön entistä laajemmat voimavarat ja suurempi koko mahdollistavat yhdistyneen yhtiön toiminnan myös uusilla kasvavilla ja potentiaalisilla teknologiaalueilla. SysOpenin ja Novo Groupin hallitusten lausunnot SysOpenin ja Novo Groupin hallitukset katsovat, että yhdistyvien yhtiöiden liiketoiminnat täydentävät toisiaan ja liiketoimintojen yhdistämisellä saavutetaan vahvempi ja kilpailukykyisempi kokonaisuus. Kummankin yhtiön hallitukset katsovat, että on molempien yhtiöiden ja niiden osakkeenomistajien etujen mukaista yhdistää SysOpenin ja Novo Groupin liiketoiminnat. SysOpenin hallitus suosittelee SysOpenin osakkeenomistajille, että he äänestäisivät Yhdistymisen kannalta tarpeellisten päätösehdotusten hyväksymisen puolesta ennen Tarjousajan päättymistä viimeistään pidettävässä SysOpenin ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka tullaan kutsumaan koolle tätä tarkoitusta varten. SysOpenin ylimääräiselle yhtiökokoukselle tullaan ehdottamaan muun muassa osakepääoman korottamista ja osakeannin suuntaamista Novo Groupin osakkeenomistajille, yhtiöjärjestyksen muuttamista vähimmäis- ja enimmäispääoman osalta sekä yhtiön hallituksen kokoonpanon muuttamista Yhdistymissopimuksen mukaisesti. Novo Groupin hallitus suosittelee Novo Groupin osakkeenomistajille Tarjouksen hyväksymistä sekä Yhdistymisen kannalta tarpeellisten päätösehdotusten hyväksymistä ennen Tarjousajan päättymistä viimeistään pidettävässä Novo Groupin ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka tullaan kutsumaan koolle tätä tarkoitusta varten. Novo Groupin ylimääräiselle yhtiökokoukselle tullaan Yhdistymissopimuksen mukaisesti ehdottamaan muun muassa yhtiöjärjestyksen 16 :n mukaisen lunastuslausekkeen poistamista, ylimääräisen osingon jakamista sekä yhtiön hallituksen kokoonpanon muuttamista. Novo Groupin hallitus hyväksyi Yhdistymissopimuksen äänestyksen jälkeen. Keskeisten osakkeenomistajien tuki SysOpenin keskeiset osakkeenomistajat Kari Karvinen, Jorma Kylätie ja Matti Savolainen, jotka omistavat yhteensä 50,5 prosenttia SysOpenin osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä lukuun ottamatta yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, ovat ennakkoon ilmoittaneet tukevansa ehdotettua yhdistymistä. Lisäksi sanotut osakkeenomistajat ovat sitoutuneet kilpailukieltoon saakka sekä siihen, että he eivät luovuta enempää kuin 10 prosenttia omistamistaan SysOpenin osakkeista ennen , eivätkä enempää kuin 50 prosenttia tämän jälkeen omistamistaan SysOpenin osakkeista ennen Novo Groupin keskeisistä osakkeenomistajista Etra-Invest Oy Ab, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ja tietyt sen lähipiiriin kuuluvat yhtiöt, Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo ja tietyt sen lähipiiriin kuuluvat yhtiöt, Alfred Berg Omaisuudenhoito Oy ja sen asiakkaat, sekä Etera Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö, jotka omistavat yhteensä 32,9 prosenttia Novo Groupin osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä lukuun ottamatta yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, ovat tietyin edellytyksin sitoutuneet hyväksymään Tarjouksen omistamiensa ja hallinnoimiensa Novo Groupin osakkeiden osalta, mikäli Novo Groupin hallitus ei ole Yhdistymissopimuksen mukaisesti muuttanut Novo Groupin osakkeenomistajille antamaansa suositusta hyväksyä Tarjous. Vertailevia markkinahintatietoja Seuraavassa taulukossa esitetään: SysOpenin osakkeiden ja Novo Groupin osakkeiden viralliset päätöskurssit Helsingin Pörssissä Tarjouksen julkistamista edeltävänä päivänä sekä 10

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Interavanti Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989 muutoksineen, AML ) 6 luvun

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ Vaihdettava pääomalaina 2011 Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, Panostaja Oyj:n ( Panostaja, Yhtiö tai Liikkeeseenlaskija ) hallitus päätti

Lisätiedot

Osakeanti ja myynti 7.900.000 Osaketta Alustava merkintähinta: 3,60 3,80 euroa Osakkeelta

Osakeanti ja myynti 7.900.000 Osaketta Alustava merkintähinta: 3,60 3,80 euroa Osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 22.4.2005 Osakeanti ja myynti 7.900.000 Osaketta Alustava merkintähinta: 3,60 3,80 euroa Osakkeelta Tässä listalleottoesitteessä tarkoitetussa yhdistetyssä osakeannissa ja -myynnissä

Lisätiedot

Vaihdettava pääomalaina 2005. sekä. Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi

Vaihdettava pääomalaina 2005. sekä. Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi 28.2.2005 Vaihdettava pääomalaina 2005 sekä Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi Järjestäjä 1(91) Tämän listalleottoesitteen on laatinut Evox

Lisätiedot

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta LISTALLEOTTOESITE FINNAIR OYJ Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta Tämä Listalleottoesite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003

STOCKMANN Oyj Abp LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003 LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003 STOCKMANN Oyj Abp Osakemerkintä kanta-asiakasoptioiden perusteella Enintään 1 381 440 B-osaketta Merkintäaika: 2.5.2003-31.5.2003 Merkintähinta: 12,16 euroa SISÄLTÖ 1 Esitteestä

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

Listautumisten edistäminen. Sisältö

Listautumisten edistäminen. Sisältö Listautumisten edistäminen Sisältö Listautumisten edistäminen... 3 Monenkeskinen markkinapaikka kasvuyhtiöille Suomessa... 4 Hakeutuminen First North -markkinapaikalle... 6 Hyväksytyt Neuvonantajat...

Lisätiedot

PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI

PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI Konserni sijoita parempaan huomiseen PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI 25.5. 2.6.2015 www.pihlajalinna.fi/listautumisanti Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Listalleottoesite on saatavilla osoitteessa

Lisätiedot

Yhtiöesite First North Finland 2015

Yhtiöesite First North Finland 2015 YHTIÖESITE 5.5.2015 Yhtiöesite First North Finland 2015 TÄRKEÄÄ TIETOA Zeeland Oyj hankki The Family Inc. Advertising Network Oy:n koko osakekannan 22.4.2015 järjestelyssä, jonka yhteydessä Zeeland Oyj

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1 TILINPÄÄTÖS 2010 kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle Glaston Oyj Abp 1 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (*...11 Konsernin tase...18 Konsernin tuloslaskelma...19

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014)

BIOTIE THERAPIES OYJ. OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014) BIOTIE THERAPIES OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014) Biotie Therapies Oyj:n (Yhtiö, tai yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Konserni) 4.4.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti

Lisätiedot

NOKIA OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

NOKIA OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS NOKIA OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nokia Oyj, sen ruotsinkielinen toiminimi on Nokia Abp ja englanninkielinen toiminimi Nokia Corporation. Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

Soprano TILINPÄÄTÖS 2013

Soprano TILINPÄÄTÖS 2013 Soprano TILINPÄÄTÖS 2013 Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö TASEKIRJA 31.12.2013 (64) 3 SOPRANO OYJ KONSERNI JA EMOYHTIÖ TASEKIRJA 31.12.2013 Sisältö sivu Hallituksen toimintakertomus 4 Soprano Oyj konserni

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 1.9.2007

KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1 / 8 KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 5) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös 2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3 TILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Konsernin rahavirtalaskelma 11 Laskelma konsernin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2014

VUOSI- KERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2014... 3 KONSERNIN TULOSLASKELMA... 11 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA... 12 KONSERNIN TASE... 13 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA... 14 LASKELMA

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy Y-tunnus 1952494-7 Näsllinnankatu 48 E Kotipaikka Helsinki 33200 TAMPERE RESTAMAX OV Konsernitifinpäätös 31.12.2012 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Sisältö

Lisätiedot

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 53 Tikkurila-konserni Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tunnuslukujen kaavat Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

NOKIAN RENKAAT OYJ TALOUDELLINEN KATSAUS 2007

NOKIAN RENKAAT OYJ TALOUDELLINEN KATSAUS 2007 NOKIAN RENKAAT OYJ TALOUDELLINEN KATSAUS 2007 5 3 4 1 2 86 7 9 0 Nokian Renkaat Oyj/Taloudellinen katsaus 2007 1 TALOUDELLINEN KATSAUS 2007 Sisällysluettelo Tilinpäätös 2007 Nokian Renkaat 1998 2007...

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2008. Toimitusjohtajan katsaus

VUOSIKATSAUS 2008. Toimitusjohtajan katsaus VUOSIKATSAUS 2008 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös 31.12.2008 Konsernin tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin rahavirtalaskelma Oman pääoman muutoslaskelma Konsernin tilinpäätöksen

Lisätiedot

F-Secure Suojaa korvaamattoman

F-Secure Suojaa korvaamattoman F-Secure Suojaa korvaamattoman Vuosikertomus 2009 f-secure.fi SISÄLTÖ F-Secure lyhyesti 3 Tietoja sijoittajille 4 Vuosikooste pörssitiedotteista 4 Liiketoiminnan kehitys lukuina 5 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 %

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (tilintarkastettu) SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 27.2.2015 kello 10.00 Tammi Joulukuu

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot