Strategiset tutkimusavaukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Strategiset tutkimusavaukset 2012-2013"

Transkriptio

1 Strategiset tutkimusavaukset Eemeli-työpaja Marko Heikkinen, Tekes

2 Sisältö Strategisten tutkimusavausten piirteet Strateginen haku 1/2013 Pienet ja isot strategiset avaukset 2013 Linkit lisätietoihin

3 Sisällölliset painopisteet Liiketoiminta globaaleissa arvoverkoissa Ratkaisukeskeiset palvelut ja aineettomat sisällöt arvonluojina Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Älykäs rakennettu elinympäristö Luonnonvarat ja kestävä talous Elinvoimainen ihminen Strategisen huippuosaamisen keskittymien määrittelemät kehittämissisällöt

4 Strategiset tutkimusavaukset 1/3 Projektin sisällöllisiä vaatimuksia Projektin tutkimusaihe on rohkea uusi avaus, ja siinä on asioita uudella tavalla yhdistävä näkökulma Konsortio on monipuolisesti erilaisia osaamisia yhdistävä Avaintutkijoilla on visio tulevaisuuden osaamistarpeesta, kehitettävän osaamisen merkityksestä elinkeinoelämän uusiutumiselle sekä kyky kasvattaa uuden osaamisen vaikuttavuutta Tiivis kansainvälinen yhteistyö ja laaja monialaisuus korottavat rahoitustasoa, mutta voivat projektin edetessä muuttua jatkorahoituksen ehdoksi Projekteissa voi olla mukana kaupallistamista valmistelevia osia Projektin ohjausryhmän muodostaa laaja-alainen asiantuntijajoukko, jota täydennetään projektin edetessä tarpeiden mukaisesti Projektityypissä ei vaadita yritysrahoitusta, mutta sitä voi olla mukana Tekes määrittää hakukohtaisesti mihin aihepiireihin haku rajataan Rahoitusta tähän projektityyppiin voi hakea hakuaikoina kolme kertaa vuodessa

5 Strategiset tutkimusavaukset 2/3 Kaksi rahoitusmuotoa 1. Pieni kertarahoitteinen avaus Tekesin rahoitus / 2vuotta Voi kehittyä isoksi avaukseksi 2. Iso avaus Rahoitus myönnetään jaksoittain välitavoitteiden saavuttamisen ja asian kehittymisen perusteella Kesto tyypillisesti 5 10 vuotta Kohderyhminä ovat kansainvälisellä huipputasolla jo toimivat tutkimusryhmät ja tutkimusryhmät, joilla on uskottava potentiaali kehittyä kansainväliselle huipputasolle Rahoituksen hakijalta edellytetään vahvaa sitoutumista liikkeelle lähtevissä hankkeissa Sitoutuminen ei välttämättä tarkoita sitä, että avauksen tulisi kuulua yliopiston tai tutkimuslaitoksen strategian painopisteisiin

6 Strategiset tutkimusavaukset 3/3 Isot avaukset rahoitetaan jaksoissa Projektin pitää kehittyä sisällöltään ja resursseiltaan elinkaarensa aikana. Projektin sisältö voi myös tarkentua alkuperäistä suunnitelmaa fokusoidummaksi Jakson päätyessä väliarviointi on aito jatkorahoituksen tarkastelupiste, jossa arvioidaan 1. projektissa jo saavutettuja tuloksia 2. uusia tavoitteita (etenemispolkua) ja 3. sitä, antavatko jo saavutetut tulokset uskottavuutta uuden vaiheen projektisuunnitelmalle ja projektin jatkamiselle Käynnistetyistä projekteista vain lupaavimmille myönnetään rahoitusta jatkotarkastelun jälkeen

7 Huomioitavaa projektin suunnittelussa Testaa ajatuksesi: jos olet ajatellut jatkaa aiempaa tutkimustasi - joku toinen Tekesin rahoitusmuoto (tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa, elinkeinoelämän kanssa verkottunut tutkimus tai yritysten kanssa toteutettava tutkimus) on todennäköisesti osuvampi valinta jos et pysty kuvaamaan, mikä hankeaihiossasi on uutta (mittakaavana maailma) - se ei todennäköisesti ole uusi avaus jos joudut kovin miettimään mikä hankkeessasi on strategista sillä ei todennäköisesti ole riittävän uudistavaa merkitystä elinkeinoelämälle jos sinulla on teeman aihealueelle sopiva idea, joka toteutuessaan ja onnistuessaan avaa uusia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia tai muuttaa liiketoimintaa muuten merkittävästi, aihetta kannattaa jalostaa eteenpäin! Kannustamme: osallistumaan hakuteemojen järjestämiin tilaisuuksiin, jossa haun ja rahoitusmuodon henki ja tavoitteet käydään läpi käymään keskustelua Tekesin asiantuntijoiden kanssa (kullakin teemalla on omat yhteyshenkilöt)

8 Tutkimushaku 1/2013, dl Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa Hakemusten ei tarvitse olla strategian sisällöllisten painopisteiden alueella voivat toki olla Strategiset tutkimusavaukset Hakemusten aihepiirit rajattu ao. teemoihin: Uudet hiilimateriaalit Yliaistillinen havaitseminen

9 Uudet hiilimateriaalit Uudet hiilimateriaalit ja niiden nanomittakaavan hallinta mahdollistavat laajasti hyppäyksellisiä parannuksia monissa sovelluksissa ja luovat tulevaisuudessa kokonaan uutta liiketoimintaa. Suomen tavoitteena on kirkkain kärki muutamalla valitulla alueella. Materiaalitieteessä grafeeni, hiilinanoputket, fullereenit ja nanotimantit ovat kuumia tutkimusaiheita. Kiinteän hiilen allotropioihin liittyvä kiinnostus ja suuri potentiaali johtuvat niiden poikkeuksellisista ominaisuuksista yhdistettynä niiden nanomittakaavan rakenteisiin. Nopeasti hyödynnettäviä mahdollisuuksia löytyy mm. energiateknologiassa kuten akut, superkondensaattorit, polttokennot ja aurinkokennot; elektroniikassa mm. taipuisat ja kosketusnäytöt ja johtavat 3D-kalvot. Muita mahdollisuuksia voidaan nähdä optisten ja elektronisten komponenttien integroinnissa, timanttipuolijohteissa ja bionisissa sovelluksissa. Eduskunnan Tulevaisuusvaliokunta ehdotti vuonna 2010 julkistetussa selvityksessä, että nanohiilien sovelluksista tulee koulutuksella, tutkimuksella, tuotekehityksellä ja yritysten neuvonnalla kehittää Suomelle kansallinen vahvuus vuoteen 2030 mennessä. Tekesin Uudet hiilimateriaalit -strateginen tutkimusavaus tavoittelee merkittäviä uusia hankkeita, joilla tulee olla selkeä strateginen läpimurtotavoite ja projektisuunnitelma tavoitteeseen pääsemiseksi. Tässä haussa uudet hiilimateriaalit ymmärretään laajasti. Tavoitteena ovat radikaalit ja omaperäiset ratkaisut sekä monialainen uusi osaaminen, joilla on suurta tulevaisuuden potentiaalia suomalaiselle elinkeinoelämälle. Hakijoiden on kuvattava hakemuksessa hiilimateriaalitutkimusehdotuksensa tulosten hyödyntämismahdollisuudet ja merkitys Suomelle. Haussa pyritään löytämään muutamia monitieteisiä ja kansainvälisesti verkottuneita tutkimusavauksia, joissa uusien hiilimateriaalien merkitys on selvästi tunnistettavissa. Ehdotuksissa on huomioitava kansainvälinen toiminta ja osaaminen sekä kansainväliset aloitteet, joilla tähdätään ratkaiseviin ja hyppäyksellisiin kehityskulkuihin. Hakemuksissa tulee huomioida materiaalien valmistukseen ja käyttöön liittyvät elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Yhteyshenkilöt: Markku Lämsä, Jukka Leppälahti

10 Yliaistillinen havaitseminen Koneiden ja laitteiden kyky tehdä havaintoja ympärillämme olevista asioista, esineistä ja ilmiöistä ylittää yksittäisissä asioissa selkeästi ihmisen aistien tarjoamat kyvyt. Laitteiden tuottamaa yliaistillista tietoa on mahdollista muokata ihmisaisteilla havaittavaan muotoon ja ihmisen päätöksenteon tueksi, turvallisuuden lisäämiseen ja paremman käyttökokemuksen tuottamiseen. Ammattikäyttöön tarkoitettuja ratkaisuja on jo eri alueilla käytössä (esim. tutkat, lämpökamerat, pimeänäkölaitteet, magneettikuvaus) mutta tavallisille kuluttajille jokapäiväiseen käyttöön nämä ovat vielä joko liian kalliita tai vaikeakäyttöisiä. Alueella on liiketoimintapotentiaalia esim. seuraavilla sektoreilla: mobiililaitteet, pakkausteollisuus, kulkuneuvot, liikkuvat koneet, hyvinvointi- ja terveyspalvelut. Tällä haulla etsitään uusia ideoita tulevaisuuden kuluttajatuotteiden teknologiaperustaksi. Erilaiset mittaustavat pystyvät mittaamaan ihmisen omien aistien ulottumattomissa olevia asioita. Osa näistä havaintokyvyn ylittävistä tiedoista voidaan muokata ihmiselle hyödylliseksi. Tämä edellyttää ihmisläheistä tutkimustapaa, jossa tutkimus alkaa osin tiedostamattomista tarpeista. Näitä tarpeita on mahdollista selvittää kevyillä prototyyppijärjestelyillä tai mahdollisesti jopa visionäärisillä kyselyillä. Prototyyppien evaluoinnissa edellytetään käyttäjäkeskeisten menetelmien hyödyntämistä yhdessä loppukäyttäjien kanssa. Teeman tutkimushaaste on kolmitasoinen: 1) anturointi ja havaitseminen, 2) signaalinkäsittely ja 3) muokkaaminen ihmisaistein havaittavaksi ja hyödynnettäväksi. Tässä strategisessa avauksessa etsitään täysin uudenlaisia ajatuksia tavoista, joilla ihmisille voidaan tuottaa toimivia ja helposti omaksuttavia tapoja saada tietoa asioista, joista hän normaalisti ei saisi mitenkään mitään mielikuvaa, mutta joiden tietämisellä olisi arvoa. Tavat voivat liittyä hyvin monenlaiseen aistimiseen, esimerkiksi: * UV/IR-alueen säteilyn muokkaaminen nähtäväksi tai tunnettavaksi tai kuultavaksi, * Infra-/ultraäänen muokkaus aistittavaksi, * haptiset pinnat erittäin halvoissa massatuotteissa, vaikkapa pakkauksissa, * tunteiden ja tuoksujen välittäminen esim. etäyhteyden ylitse, * säteilytason ja häkäpitoisuuden muokkaus vaikkapa maistettavaksi. Edelliset ovat vain esimerkkejä, eivätkä millään tavalla rajaa hakua vain näihin. Avauksella halutaan etsiä visionäärisiä uusia ajatuksia ja jalostaa niitä eteenpäin signaalinkäsittelyä ja ihmisaisteja yhdistäväksi kokonaisuudeksi. Yhteyshenkilöt: Manu Setälä, Marko Heikkinen

11 Iso strateginen avaus Asiakkaat Visio roadmap Keskustelu Tekesin kanssa Hakemus Iso strateginen avaus Pieni strateginen avaus Tekesin ideat ja näkemykset Pieni strateginen avaus ja teema -Hakijan ideat ja alustavat visiot, - Suunnitelma etenemiseen - Tutkimusta - Vision toteuttavuus - Proof of concept - Workshopit - Vision jalostus - Yhteistyön rakentaminen Tutkimustulokset Visio Suomelle Toteutus roadmap Tulosten hyödyntäminen Isot strategiset avaukset Ohjelmat Muut toimet Muut vaikuttajat Haku Hakemus Hankkeen toteutus Lopputulos

12 ISO STRATEGINEN TUTKIMUSAVAUS VISION kriteerit VISIO uudesta haastavasta ratkaisusta, joka loisi toteutuessaan merkittäviä ja laaja-alaisia uusia mahdollisuuksia elinkeinoelämälle sekä kasvattaisi Suomen vetovoimaisuutta osaajana. Vision tulee sisältää: näkemys siitä, mitä uutta liiketoimintaa uusi tieto ja osaaminen voivat mahdollistaa näkemys siitä, miten tulokset on mahdollista hyödyntää Suomessa näkemys niistä mahdollisista keinoista, joilla päästään hyödynnettävissä olevalle osaamisen tasolle HAASTEELLISUUS: Vision oltava saavutettavuudeltaan haastava ja vaatii tyypillisesti pitkäjänteistä osaamisen kehittämistä. Hankkeen toteuttaminen luo osaamista, johon perustuen voidaan toteuttaa nyt mahdottomilta tuntuvia asioita. VAIKUTTAVUUS: Vision toteutuessa vaikutus Suomen elinkeinoelämän uudistumiseen on oltava merkittävä ja laaja-alainen. TOTEUTETTAVUUS: Vision on selkeä ja niin konkreettisesti muotoiltu, että etenemisen tiekartta pystytään hahmottamaan. Kuvauksessa on myös tunnistettava tekijätahot, jotka visiota toteuttavat. YHTEISTYÖ JA LAAJA-ALAISUUS: Vision on oltava monialainen. Tekemisessä on hyödynnettävä paras kansainvälinen ja muu yhteistyö. Kumppanit JLE rooleineen on myös tunnistettava

13 Lisätietoa uudistuneesta julkisen tutkimuksen rahoituksesta Tekesin strategiasta Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta: Julkisen tutkimuksen uudistuksesta Tutkimusorganisaatioiden rahoitus ja sen uudistukset: aatiot/575 julkisen tutkimuksen hakuajat: usrahoituksen_hakuajat/2645 Tutkimusorganisaatiosi tutkimuspalveluista apua projektien suunnitteluun

14 Kiitos!

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20.

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20. Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 4 2011 Visuaaliset muodot näkyvät verkossa s. 15 Tila virittää ihmiset s. 16 Design läpäisee koko tuotantoketjun s. 20 teema Hyvä muotoilu myötäilee käyttäjää

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

Tekesin hakuohje FiDiPro Professori- ja FiDiPro Fellow -rahoitukselle

Tekesin hakuohje FiDiPro Professori- ja FiDiPro Fellow -rahoitukselle OHj Ohje 1 (5) Tekesin hakuohje FiDiPro Professori- ja FiDiPro Fellow -rahoitukselle 1 Perustiedot FiDiPro-rahoituksesta Suomen Akatemia ja Tekes avaavat FiDiPro-hakuja säännöllisin väliajoin. Hauissa

Lisätiedot

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Rajatonta rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Toimittaneet Heli Paavola ja Marjo Uusikylä Kaikkea saa tehdä. Kaikkea pitää tehdä. Kaikkia ovia täytyy tempoa, kaikkia kuita kurkotella.

Lisätiedot

INKA - Innovatiiviset kaupungit ohjelma 2014-2020

INKA - Innovatiiviset kaupungit ohjelma 2014-2020 TEM 040:00/2012 TEM/897/00.04.03/2012 INKA - Innovatiiviset kaupungit ohjelma 2014-2020 HAKUOHJEET Ohjelman tavoite INKA-ohjelma on keskeinen osa politiikkatoimia, joilla jatkossa vahvistetaan alueellisia

Lisätiedot

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI TULEVAISUUSSELONTEON ENNAKOINTIHANKKEEN ARVIOINTI

LOPPURAPORTTI TULEVAISUUSSELONTEON ENNAKOINTIHANKKEEN ARVIOINTI Vastaanottaja Valtioneuvoston kanslia Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes Suomen itsenäisyyden juhlarahasto - Sitra Suomen Akatemia Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Kesäkuu, 2013 LOPPURAPORTTI

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Hankkeista käytännöksi onko tuotteistamisesta tukea?

Hankkeista käytännöksi onko tuotteistamisesta tukea? Hankkeista käytännöksi onko tuotteistamisesta tukea? Leena Vainio Tutkimuspäällikkö, ETK Hämeen ammattikorkeakoulu leena.vainio@hamk.fi Marja Toivonen Tutkimusprofessori,FT VTT marja.toivonen@vtt.fi Tiivistelmä

Lisätiedot

KOULUTUS, TYÖHYVINVOINTI & JOHTAMINEN

KOULUTUS, TYÖHYVINVOINTI & JOHTAMINEN Elintarviketieteiden Seuran jäsenlehti Kehittyvä 6/12 kehittyvaelintarvike.fi Elintarvike Sosiaalinen media muuttaa työskentelytapoja Valittamisesta vaikuttamiseen KOULUTUS, TYÖHYVINVOINTI & JOHTAMINEN

Lisätiedot

Parempi maailma vai paremmat tuotteet? Eksploratiivinen narratiivitutkimus käyttäjälähtöisestä innovoinnista

Parempi maailma vai paremmat tuotteet? Eksploratiivinen narratiivitutkimus käyttäjälähtöisestä innovoinnista Parempi maailma vai paremmat tuotteet? Eksploratiivinen narratiivitutkimus käyttäjälähtöisestä innovoinnista Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Anna-Maija Aalto 2011 Markkinoinnin laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Arviointiraportti Mari Hjelt Ylva Gilbert Alina Pathan Teknologiaohjelmaraportti 7/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot