Välinehuoltoalan perustutkinto, kokeilu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Välinehuoltoalan perustutkinto, kokeilu"

Transkriptio

1 Välinehuoltoalan perustutkinto, kokeilu

2 Välinehuoltoalan perustutkinto, kokeilu Tämä tutkinnon peruste on tarkoitettu noudatettavaksi kokeilussa. Koulutuksen järjestäjällä tulee olla opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä lupa. (L 630/1998, 23 ) Välinehuoltoalan toiminnan tavoitteena on tuottaa laadukkaita välinehuoltopalveluja työelämän tarpeisiin. Välinehuoltopalveluja tarvitaan muun muassa terveydenhuollossa, laboratorioissa, lääketeollisuudessa, erilaisissa kliinisissä toimintaympäristöissä, kuten pieneläinklinikoilla sekä elintarvike- ja kemianteollisuudessa. Välineiden huolto tuottaa tukipalveluja eri organisaatioiden ydinprosesseille sekä erityisesti puhdistamiseen, desinfektioon, pakkaamiseen ja sterilointiin liittyviä toimintoja ja palveluita. Välineiden huolto osallistuu infektioiden ennaltaehkäisyyn terveydenhuollossa ja edistää omalla toiminnallaan potilas- ja asiakasturvallisuutta, työturvallisuutta ja kestävää kehitystä. Välineiden huoltotoiminnan lähtökohtana on välinehuollon laatujärjestelmä, toimintaa ohjaavat säädökset, välineiden huoltotyölle asetetut toimintasuositukset, laatuvaatimukset, ammattietiikka ja asiakeskeisyys. Perustutkinnon suorittaneella välinehuoltajalla on laaja-alaista ammatillista osaamista välineiden huoltotyöstä koko välineiden huoltoprosessista sekä valinnaisen tutkinnon osan tuottama erikoistuneempi osaaminen esimerkiksi välineiden huollosta suun terveydenhoidossa, erilaisissa toimenpideyksiköissä, kliinisissä palveluyksiköissä, välineiden huollon logistisissa palveluissa tai lääkehuollon toimintaympäristöissä. Perusteen nimi Välinehuoltoalan perustutkinto, kokeilu Määräyksen diaarinumero 21/011/2015 Koulutuskoodit Välinehuoltoalan perustutkinto (kokeilu) (371113) Tutkintonimikkeet Välinehuoltaja (01001) Voimaantulo

3 SISÄLTÖ 1. Tutkinnon muodostuminen Huippuosaajana toimiminen, 15 osp Infektioiden torjunta ja hygieniakäytäntöjen noudattaminen välineiden huollossa, 10 osp Logististen palveluiden hyödyntäminen välinehuoltoalalla, 15 osp Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp Prosessin ohjaus, tuotantojärjestelmien hyödyntäminen ja laatutyö välineiden huollossa, 15 osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen välineiden huoltotyössä, 5 osp Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp Välinehuolto kliinisissä palveluyksiköissä tai lääkehuollon toimintayksiköissä, 15 osp Välinehuolto suun terveydenhoidossa, 15 osp Välinehuolto toimenpideyksiköissä, 15 osp Välineiden huoltotyössä toimiminen, 10 osp Välineiden kuivaus, tarkistus, huolto, kokoaminen ja pakkaaminen, 25 osp Välineiden puhdistaminen ja desinfektio, 30 osp Välineiden sterilointi, 30 osp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp Yrityksessä toimiminen, 15 osp Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp Ammattialan kuvaus Ammattialan arvoperusta Tutkinnon tavoitteet Elinikäisen oppimisen avaintaitojen kuvaus

4

5 1. Tutkinnon muodostuminen Ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritettava perustutkinto muodostuu ammatillista tutkinnon osista (135 osaamispistettä), yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelija voi yksilöllisesti sisällyttää perustutkintoonsa enemmän tutkinnon osia, jos se on tarpeellista työelämän alakohtaisten tai paikallisten ammattitaitovaatimusten tai opiskelijan ammattitaidon syventämisen kannalta. 1 Tutkinnon muodostuminen

6 Pakolliset tutkinnon osat 120 osp AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 135 OSP Infektioiden torjunta ja hygieniakäytäntöjen noudattaminen välineiden huollossa, 10 osp, P Välineiden huoltotyössä toimiminen, 10 osp, P Välineiden puhdistaminen ja desinfektio, 30 osp, P Välineiden kuivaus, tarkistus, huolto, kokoaminen ja pakkaaminen, 25 osp, P Välineiden sterilointi, 30 osp, P Prosessin ohjaus, tuotantojärjestelmien hyödyntäminen ja laatutyö välineiden huollossa, 15 osp, P Valinnaiset tutkinnon osat 15 osp Opiskelija valitsee valinnaista tutkinnon osista yhteensä 15 osp Välinehuolto suun terveydenhoidossa, 15 osp Välinehuolto toimenpideyksiköissä, 15 osp Opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti ammattiosaamisen näytössä vähintään Välineiden huoltotyössä toimiminen -tutkinnon osa ennen tämän valinnaisen tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöä. Välinehuolto kliinisissä palveluyksiköissä tai lääkehuollon toimintayksiköissä, 15 osp Opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti ammattiosaamisen näytössä vähintään Välineiden huoltotyössä toimiminen -tutkinnon osa ennen tämän valinnaisen tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöä. Logististen palveluiden hyödyntäminen välinehuoltoalalla, 15 osp Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen välineiden huoltotyössä, 5 osp Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta osp Tähän perustutkintoon voidaan sisällyttää yksi ammatillinen tutkinnon osa ammatillisista perustutkinnoista, joiden tutkinnon perusteet Opetushallitus on määrännyt. Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta Tähän perustutkintoon voidaan sisällyttää yksi ammatillinen tutkinnon osa niistä ammattitutkinnoista tai erikoisammattitutkinnoista, joiden tutkinnon perusteet Opetushallitus on määrännyt.tämän valinnaisen tutkinnon osan laajuudeksi lasketaan 15 osp. Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista Tutkinnon muodostuminen 2 Tähän perustutkintoon voidaan sisällyttää yksi ammatillinen tutkinnon osa tämän perustutkinnon alaan liittyvistä ammattikorkeakouluopinnoista. Tämän valinnaisen tutkinnon osan laajuudeksi lasketaan 15 osp. Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp Yrityksessä toimiminen, 15 osp Huippuosaajana toimiminen, 15 osp Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia 5-15 osp Tämä voi sisältää työelämän alueellisten ja paikallisten ammattitaitovaatimusten ja opiskelijan ammattitaidon syventämistarpeiden mukaisia tutkinnon osia, joiden tulee vastata laajemmin paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin kuin pelkästään yhden yrityksen

7 tarpeisiin. Nämä tutkinnon osat nimetään työelämän toimintakokonaisuuden pohjalta ja niille määritellään laajuus osaamispisteinä (5-15 osp). Lisäksi määritellään tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset, osaamisen arviointi ja ammattitaidon osoittamistavat Opetushallituksen määräyksen (Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 93/011/2014) liitteessä olevan arviointitaulukon mukaisesti. Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista 5-15 osp Tämä voi sisältää tutkinnon osia (5 15 osp) vapaasti valittavista tutkinnon osista. YHTEISET TUTKINNON OSAT 35 OSP Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT 10 OSP Vapaasti valittavat tutkinnon osat (10 osp) tukevat tutkinnon ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita ja ne voivat koostua yhdestä tai useammasta tutkinnon osasta. Ammatillisia tutkinnon osia 10 osp Tämä voi sisältää ammatillisia tutkinnon osia oman tai jonkin muun koulutusalan ammatillisista perustutkinnoista, ammattitutkinnoista tai erikoisammattitutkinnoista. Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia Tämä voi sisältää työelämän alueellisten ja paikallisten ammattitaitovaatimusten ja opiskelijan ammattitaidon syventämistarpeiden mukaisia tutkinnon osia, joiden tulee vastata laajemmin paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin kuin pelkästään yhden yrityksen tarpeisiin. Nämä tutkinnon osat nimetään työelämän toimintakokonaisuuden pohjalta ja niille määritellään laajuus osaamispisteinä. Lisäksi määritellään tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset, osaamisen arviointi ja ammattitaidon osoittamistavat Opetushallituksen määräyksen (Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 93/011/2014) liitteessä olevan arviointitaulukon mukaisesti. Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita tai lukio-opintoja Tämä voi sisältää ammatillisen perustutkinnon yhteisiä tutkinnon osia tai niiden osa-alueita tai lukioopintoja, jotka toteutetaan lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja Tämä voi sisältää jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia tutkinnon osia. Nämä tutkinnon osat nimetään ja niille määritellään laajuus osaamispisteinä. Lisäksi voidaan määritellä tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet, osaamisen arviointi ja ammattitaidon osoittamistavat. Osaaminen voidaan koulutuksen järjestäjän päätöksellä arvioida asteikolla hyväksytty/hylätty. Mikäli käytetään arviointiasteikkoa T1-K3, määrittelyssä voidaan hyödyntää Opetushallituksen määräyksen (Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 93/011/2014) liitteessä olevaa arviointitaulukkoa. Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvat yksilölliset tutkinnon osat voivat olla oman tai muiden alojen työssä, itsenäisessä ammatin harjoittamisessa tai yrittämisessä hankittua osaamista. Nämä tutkinnon osat nimetään ja niille määritellään laajuus osaamispisteinä. Lisäksi voidaan määritellä tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset, osaamisen arviointi ja ammattitaidon osoittamistavat. Osaaminen voidaan koulutuksen järjestäjän päätöksellä arvioida asteikolla hyväksytty/hylätty. Mikäli käytetään 3 Tutkinnon muodostuminen

8 arviointiasteikkoa T1-K3, määrittelyssä voidaan hyödyntää Opetushallituksen määräyksen (Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 93/011/2014) liitteessä olevaa arviointitaulukkoa. TUTKINTOA YKSILÖLLISESTI LAAJENTAVAT TUTKINNON OSAT Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelija voi yksilöllisesti sisällyttää perustutkintoonsa enemmän tutkinnon osia, jos se on tarpeellista työelämän alakohtaisten tai paikallisten ammattitaitovaatimusten tai opiskelijan ammattitaidon syventämisen kannalta. Ne voivat olla ammatillisia tutkinnon osia tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia. Tutkinnon muodostuminen 4

9 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä hallita alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset ratkoa ongelmia ja sopeutua muutoksiin varmistaa työturvallisuusmääräyksien ja -ohjeiden toteutumisen kommunikoida asiakkaan kanssa äidinkielellään ja vähintään yhdellä itselleen vieraalla kielellä arvioida ja uudistaa omaa osaamistaan mitoittaa omat henkiset voimavaransa työtehtävän mukaan kehittää työtä ja työympäristöä toimia alan verkostoissa osallistua työyhteisön kehittämiseen. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla huippuosaamista vaativissa oman alan työtilanteissa. Osaaminen on mahdollista osoittaa myös kansallisissa ja kansainvälisissä kilpailutilanteissa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Arviointi TYÖPROSESSIEN HALLINTA Työn suunnittelu Kiitettävä K3 asettaa tavoitteensa ja suunnittelee oman työnsä itsenäisesti ja aikataulun realistiseksi ja vaiheiltaan toteuttamiskelpoiseksi muuttuvissa olosuhteissa huomioiden korkeat laatuvaatimukset ja kykenee tarvittaessa muuttamaan suunnitelmaa Hyvä H2 asettaa tavoitteensa ja suunnittelee oman työnsä ja aikataulun realistiseksi ja toteuttamiskelpoiseksi muuttuvissa olosuhteissa huomioiden korkeat laatuvaatimukset Tyydyttävä T1 asettaa tavoitteensa ja suunnittelee oman työnsä ja aikataulun realistiseksi ja toteuttamiskelpoiseksi huomioiden korkeat laatuvaatimukset 5

10 Työn arviointi Kiitettävä K3 arvioi realistisesti työnsä onnistumista ja omaa osaamistaan sekä perustelee arviotaan ja määrittelee kehittämistarpeitaan Hyvä H2 arvioi realistisesti työnsä onnistumista ja omaa osaamistaan sekä perustelee arviotaan Tyydyttävä T1 arvioi työnsä onnistumista ja omaa osaamistaan Toimiminen työssä ja työyhteisössä Kiitettävä K3 osallistuu työyhteisön työhyvinvoinnin kehittämiseen sekä tukee yhdessä muiden kanssa työympäristön kehittymistä huippuosaamisen vaatimalle tasolle. Hyvä H2 pyrkii aktiivisesti edistämään työyhteisön työhyvinvointia sekä kehittämään työympäristöään yhdessä muiden kanssa. Tyydyttävä T1 toimii työssään työyhteisön työhyvinvointia edistävästi sekä kehittää työympäristöään yhdessä muiden kanssa. TYÖMENETELMIEN, -VÄLINEIDEN JA MATERIAALIN HALLINTA Työtehtävään ja työympäristöön soveltuvan työmenetelmän ja työvälineiden sekä materiaalin valinta ja käyttö Kiitettävä K3 valitsee rohkeasti uusiakin työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja sekä käyttää niitä sujuvasti muuttuvissa tilanteissa työskentelee järjestelmällisesti, tarkasti ja varmasti sekä luovasti ja innovatiivisesti Hyvä H2 valitsee omatoimisesti työmenetelmät, työvälineet ja materiaalit sekä käyttää niitä muuttuvissa tilanteissa työskentelee huolellisesti ja rauhallisesti sekä luovasti ja innovatiivisesti Tyydyttävä T1 käyttää omatoimisesti työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja työskentelee huolellisesti Laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta Kiitettävä K3 toimii sitoutuneesti yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti sekä kehittää toimintamalleja näiden tavoitteiden aikaansaamiseksi kehittää aktiivisesti osaamistaan ja työtapojaan haastavien työtehtävien tasolle Hyvä H2 toimii aktiivisesti yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti ja havaitsee kehittämiskohteita kehittää aktiivisesti osaamistaan ja työtapojaan Tyydyttävä T1 toimii yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti kehittää osaamistaan ja työtapojaan 6

11 Kustannustehokas ja tuloksellinen toiminta Kiitettävä K3 työskentelee yrittäjämäisellä asenteella huomioiden ajan ja muut käytettävissä olevat resurssit kustannustehokkaasti ja yrityksen tai organisaation tuloksellisuutta edistävästi korjaa toimintaa sovittujen ratkaisujen mukaan edistää itsenäisesti toiminnan jatkuvuutta ja pysyviä asiakassuhteita ennakoi muutoksia, jotta voi helpommin sopeutua niihin ja työskentelee pitkäjänteisesti työtään itsenäisesti kehittäen huippuosaamista vaativissa työtehtävissä. Hyvä H2 toimii oma-aloitteisesti aika ja muut käytettävissä olevat resurssit huomioiden kustannustehokkaasti ja yrityksen tai organisaation tuloksellisuutta edistävästi neuvottelee ja etsii ratkaisuja poikkeamille edistää aktiivisesti toiminnan jatkuvuutta ja pysyviä asiakassuhteita sopeutuu nopeasti muutoksiin ja työskentelee pitkäjänteisesti työtään kehittäen huippuosaamista vaativissa työtehtävissä. Tyydyttävä T1 toimii aika- ja muut käytettävissä olevat resurssit huomioiden kustannustehokkaasti ja tuloksellisesti havaitsee poikkeamia toimii työssään edistäen pysyviä asiakassuhteita sopeutuu muutoksiin ja työskentelee pitkäjänteisesti huippuosaamista vaativissa työtehtävissä. TYÖN PERUSTANA OLEVAN TIEDON HALLINTA Työssä tarvittavan tiedon hallinta ja soveltaminen Kiitettävä K3 hankkii ja soveltaa itsenäisesti työssä tarvittavaa tietoa vaihtelevissa työtilanteissa ja perustelee ratkaisujaan hankkimansa tiedon pohjalta. Hyvä H2 hankkii ja soveltaa työssä tarvittavaa tietoa omatoimisesti ja pystyy ratkomaan ongelmatilanteita yhdessä muiden kanssa. Tyydyttävä T1 hankkii ja käyttää työssä tarvittavaa tietoa omatoimisesti ja kysyy tarvittaessa neuvoa. ELINIKÄISEN OPPIMISEN AVAINTAIDOT Oppiminen ja ongelmanratkaisu Kiitettävä K3 uudistaa omaa osaamisaan yksilöllisen kehittymissuunnitelman mukaisesti niin, että se tukee kasvua alan huippuammattilaiseksi selviytyy itsenäisesti ongelmatilanteista ja pystyy perustelemaan valintansa Hyvä H2 laatii itselleen yksilöllisen kehittymissuunnitelman omista lähtökohdistaan niin, että se tukee kasvua alan huippuammattilaiseksi selviytyy itsenäisesti ongelmatilanteista Tyydyttävä T1 laatii itselleen yksilöllisen kehittymissuunnitelman omista lähtökohdistaan selviytyy tavallisimmista ongelmatilanteista oppimateriaaleja ja ohjekirjoja hyödyntäen 7

12 Vuorovaikutus ja yhteistyö Kiitettävä K3 kommunikoi sujuvasti asiakkaiden kanssa ja työyhteisössä omalla kielellään sekä vähintään yhdellä itselle vieraalla kielellä toimii työryhmän aktiivisena jäsenenä ja työyhteisön huippuammattilaisena osaamistaan muille välittäen Hyvä H2 kommunikoi asiakkaiden kanssa ja työyhteisössä omalla kielellään sekä vähintään yhdellä itselle vieraalla kielellä toimii työryhmän aktiivisena jäsenenä ja sopeutuu hyvin työyhteisöön Tyydyttävä T1 kommunikoi asiakkaiden kanssa ja työyhteisössä omalla kielellään sekä välttävästi vähintään yhdellä itselle vieraalla kielellä toimii työryhmän aktiivisena jäsenenä ja sopeutuu työyhteisöön Ammattietiikka Kiitettävä K3 käyttäytyy hyvin ja noudattaa työaikoja on ylpeä ammatistaan ja osaamisestaan, toimii vastuullisesti ja kehittää työtään alan ammattieettisten periaatteiden mukaan Hyvä H2 käyttäytyy asiallisesti ja noudattaa työaikoja toimii vastuullisesti ja oma-aloitteisesti alan ammattieettisten periaatteiden mukaan Tyydyttävä T1 käyttäytyy työpaikan sääntöjen mukaisesti ja noudattaa työaikoja toimii vastuullisesti ja noudattaa alan ammattieettisiä periaatteita Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Kiitettävä K3 ottaa vastuun oman ja työtiimin toiminnan työturvallisuudesta, noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita sekä havaitsee ilmoittaa havaitsemistaan työhönsä liittyvistä vaaroista työskentelee ergonomisesti ja pitää työympäristönsä siistinä koko työprosessin ajan myös haasteellisissa työtilanteissa ja osallistuu työolosuhteiden kehittämiseen ylläpitää aktiivisesti omaa työhyvinvointiaan, edistää terveellisiä elämäntapoja sekä kannustaa tähän myös muita työyhteisön jäseniä. Hyvä H2 ottaa vastuun oman toimintansa työturvallisuudesta ja havaitsee työhönsä liittyvät vaarat sekä noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita työskentelee ergonomisesti ja pitää työympäristönsä siistinä koko työprosessin ajan myös haasteellisissa työtilanteissa ylläpitää aktiivisesti omaa työhyvinvointiaan ja edistää terveellisiä elämäntapoja. 8 Tyydyttävä T1 ottaa vastuun oman toimintansa työturvallisuudesta ja noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita työskentelee ergonomisesti ja pitää työympäristönsä siistinä koko työprosessin ajan ylläpitää omaa työhyvinvointiaan ja noudattaa terveellisiä elämäntapoja.

13 2.2. Infektioiden torjunta ja hygieniakäytäntöjen noudattaminen välineiden huollossa, 10 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa suunnitella välineiden huoltoon liittyviä työtehtäviään noudattaa mikrobikohtaisia toimintaohjeita infektioiden torjuntatyössä hyödyntää työssään tietoa hoitoon liittyvistä infektioista ja niitä aiheuttavista viruksista, prioneista, sienistä, alkueläimistä ja bakteereista sekä näiden erilaisista kontaminaatiotavoista hyödyntää työssään tietoa ongelmamikrobeista, niiden aiheuttamista infektioista ja infektioiden torjuntatyöstä kuvata välineiden huollon tehtäväalueet infektioiden torjuntatyössä noudattaa infektioiden torjuntaa ohjaavia säädöksiä ja suosituksia toimia työssään hygieniakäytänteiden mukaisesti noudattaa työssään tavanomaisia varotoimia tartuntaketjun katkaisemisessa noudattaa välineiden huolto- ja varastointitilojen puhtausalueille määriteltyjä vaatimuksia huolehtia toimintaympäristönsä siisteydestä ja työturvallisuudesta käyttää infektioiden torjuntaan liittyvää suomen tai ruotsin sekä vieraskielistäkäsitteistöä hyödyntää kielitaitoa välineiden huollon asiakaspalvelutehtävissä toimia vuorovaikutustilanteissa ja ottaa vastaan palautetta toimia pisto- ja viiltotapaturmissa hakea infektioiden torjuntatyöhön liittyvää tietoa välineiden huoltoa tarjoavilta yhteistyötahoilta toimia yhteistyössä välineiden huoltoa tuottavien ammattilaisten kanssa noudattaa työssään ammattieettisiä periaatteita ylläpitää työhyvinvointia ja terveellistä, turvallista ja viihtyisää työympäristöä noudattaa ergonomisen työskentelyn periaatteita Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa infektioiden torjunnassa ja hygieniakäytänteiden noudattamisessa toimimalla välineiden huoltoon liittyvissä työtehtävissä ammattiosaamisen näytössä taitutkintotilaisuudessa välineiden huollon erilaisissa työympäristöissä tai asiakaspalvelupisteissä. Perustellusta syystä opiskelija tai tutkinnon suorittaja voi osoittaa osaamisensa myös simuloidusti. Kielitaitovaatimukset osoitetaan Alakohtainen kielitaidon hallinta -taulukon mukaisesti toimimalla välineiden huollon asiakaspalvelutehtävissä. Infektioiden torjuntaan liittyvä suomen ja/tai ruotsinkielisten sekä vieraskielisten käsitteiden hallinta osoitetaan referoimalla tai hyödyntämällä muuten välineiden huoltotyöhön liittyviä julkaisuja. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/ työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 9

14 Arviointi TYÖPROSESSIN HALLINTA Työn suunnittelu ja suunnitelmallinen työskentely Kiitettävä K3 toimii itsenäisesti sekä suunnitelman ja hygieniakäytänteiden mukaisesti välineiden huollon työprosessin eri vaiheissa Hyvä H2 toimii suunnitelman ja hygieniakäytänteiden mukaisesti välineiden huollon työprosessin eri vaiheissa Tyydyttävä T1 suunnittelee työnsä noudattaen hyvää työkäytäntöä ja aseptista työjärjestystä Hygieniakäytänteiden noudattaminen välineiden huoltotyössä Kiitettävä K3 käyttää perustellusti tilanteen vaatimusten mukaisia suojaimia sekä opastaa myös muita oikeiden suojainten käyttämisessä ja suojainten oikeassa riisumisessa arvioi omaa ja työyhteisön toimintaa hygieniakäytänteiden noudattamisessa esittää kehittämiskohteita perustellen ratkaisujaan laatutavoitteiden mukaisesti arvioi omaa ja työyhteisön toimintaa hygieniakäytänteiden noudattamisessa esittää kehittämiskohteita perustellen ratkaisujaan laatutavoitteiden mukaisesti Hyvä H2 käyttää tilanteen vaatimusten mukaisia suojaimia ja riisuu ne oikein arvioi omia hygieniakäytänteitään toimii laatutavoitteiden mukaisesti Tyydyttävä T1 toimii hygieniakäytänteiden mukaisesti välineiden huollon työprosessin eri vaiheissa käyttää oikeita suojaimia ja riisuu ne oikein toimii laatutavoitteiden mukaisesti Aseptiikan ja tavanomaisten varotoimien noudattaminen välineiden huoltoprosessissa Kiitettävä K3 suunnittelee, toimii ja perustelee toimintaansa sekä tekemiänsä valintojaan välineiden huoltoprosessin kaikissa työvaiheissa aseptisen työjärjestyksen ja tavanomaisten varotoimien noudattamisen mukaisesti perustelee työtään ja tekemiään ratkaisujaan välineiden huollon kokonaistoiminnan näkökulmasta Hyvä H2 suunnittelee ja toteuttaa välineiden huoltoprosessin kaikki työvaiheet noudattaen aseptista työjärjestystä ja tavanomaisia varotoimia tekee omatoimisesti työhönsä liittyviä oikeita ratkaisuja tartuntaketjun katkaisemiseksi Tyydyttävä T1 noudattaa aseptista työjärjestystä ja tavanomaisia varotoimia kaikissa välineiden huoltoprosessin työvaiheissa tarvitsee ajoittain ohjausta ja tukea 10

15 Laadukas työskentely Kiitettävä K3 toimii tehokkaasti ja tuloksellisesti perustelee ratkaisujaan välineiden huollon laatutavoitteiden mukaisesti arvioi omaa työtään osana työkokonaisuutta Hyvä H2 toimii tavoitteellisesti ja joustavasti perustelee omaa toimintaansa välineiden huollon keskeisten laatutavoitteiden mukaisesti Tyydyttävä T1 ottaa toiminnassaan huomioon välineiden huollon keskeiset laatutavoitteet toimii tarkoituksenmukaisesti vaatii osin ohjausta toiminnalleen TYÖMENETELMIEN, VÄLINEIDEN JA MATERIAALIN HALLINTA Toimintaohjeiden noudattamien välineiden huoltotyössä Kiitettävä K3 ohjaa myös muita käsien aseptisessa pesussa ja hyvässä käsihygieniassa perustelee toimintaansa infektioiden torjuntatyöllä ja potilasturvallisuudella Hyvä H2 pesee kädet aseptisesti ja noudattaa huolellisesti hyvää käsihygieniaa katkaisee mikrobien tartuntaketjun oikeilla työmenetelmillä Tyydyttävä T1 pesee kädet aseptisesti ja noudattaa hyvää käsihygieniaa katkaisee mikrobien tartuntatien oikeilla työmenetelmillä tarvitsee ajoittain ohjausta ja tukea Aseptisten työmenetelmien noudattaminen ja välineiden käyttö Kiitettävä K3 työskentelee omatoimisesti niin, ettei työ- tai toimintaympäristö kontaminoidu noudattaa aseptista työjärjestystä ja puuttuu aseptisiin epäkohtiin huolehtii ennakoivasti ja oma-aloitteisesti työympäristön puhtaudesta ja siisteydestä perustelee työmenetelmävalintoja ja välineiden käyttöä aseptisten periaatteiden mukaisesti Hyvä H2 työskentelee myös muuttuvissa olosuhteissa siten, ettei työ- tai toimintaympäristö kontaminoidu soveltaa aseptisia periaatteita välineiden huoltotilanteissa Tyydyttävä T1 työskentelee tutussa toimintaympäristössä niin, ettei työ- ja toimintaympäristö kontaminoidu noudattaa aseptiikkaa eri puhtausalueilla työskennellessä käyttää oikeita työmenetelmiä ja työvälineitä sekä suojaimia eristystilanteissa 11

16 TYÖN PERUSTANA OLEVAN TIEDON HALLINTA Säädösten ja suositusten noudattaminen infektioiden torjuntatyössä Kiitettävä K3 hakee aktiivisesti luotettavista tietolähteistä tietoa ja perustelee tekemiään ratkaisuja infektioiden torjuntatyöhön liittyvillä ajantasaisilla säädöksillä, suosituksilla ja työohjeilla toimii välinehuoltotyön vastuualueen mukaisesti puuttuu tilanteisiin, missä havaitsee infektioiden torjuntatyössä laatupoikkeamia Hyvä H2 noudattaa välineiden huoltotyöhön liittyviä säädöksiä, suosituksia ja työohjeita toimii välinehuoltotyön vastuualueen mukaisesti Tyydyttävä T1 noudattaa työssään infektioiden torjuntaa ohjaavia ajan tasalla olevia valtakunnallisia säädöksiä, suosituksia ja työohjeita toimii välinehuoltotyön vastuualueen rajoissa Infektioiden torjuntatyön tavoitteiden ja merkityksen arviointi Kiitettävä K3 hyödyntää työssään kriittisesti eri tietolähteistä saatua tietoa välineiden huollon merkityksestä infektioiden torjuntatyössä perustelee monipuolisesti infektioiden torjuntatyöllä saavutettua taloudellista, yhteiskunnallista ja yksilöön kohdistuvaa hyötyä Hyvä H2 hakee eri tietolähteistä tietoa välineiden huollon merkityksestä infektioiden torjuntatyössä sekä tunnistaa infektioiden torjunnan taloudellisia vaikutuksia yksilöön ja yhteiskuntaan Tyydyttävä T1 arvioi välineiden huollon merkitystä infektioiden torjuntatyössä ja infektioista aiheutuvien kustannusten valossa tarvitsee ajoittain ohjausta ja tukea 12

17 Mikrobiologisen tiedon hyödyntäminen välineiden huoltotyössä Kiitettävä K3 perustelee ratkaisujaan mikrobiologian perusteilla sekä välineiden huollon työmenetelmien vaikutuksella erilaisiin mikrobeihin toimii välineiden huollon erityistilanteissa huolellisesti ja vastuullisesti perustelee toimintaansa infektiotilastoilla sekä ympäristön puhtaustasovaatimuksilla perustelee välineiden huoltotyötä puhtausalueiden ja työtapoihin liittyvien mikrobikontaminaatioiden ennaltaehkäisyn näkökulmasta Hyvä H2 perustelee toimintaansa mikrobiologian perusteilla sekä välineiden huollon työmenetelmien vaikutuksella erilaisiin mikrobeihin noudattaa työssään välineiden huoltotiloille asettuja puhtausvaatimuksia huolehtii tilojen toimivuudesta estää toiminnallaan ympäristön mikrobikontaminaatioita Tyydyttävä T1 noudattaa työssään tietoa mikrobiologian perusteista ja välineiden huollon työmenetelmien vaikutuksesta erilaisiin mikrobeihin hyödyntää työssään tietoa infektioiden seurannasta ja toimenpiteisiin liittyvistä infektioista sekä ympäristön merkityksestä infektioiden syntyyn noudattaa työssään välineiden huoltotiloille asettuja puhtausvaatimuksia, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta ja tukea Infektioiden torjuntatyöhön liittyvän ammattikäsitteistön käyttäminen Kiitettävä K3 hankkii aktiivisesti tietoa infektioiden torjuntatyöhön liittyen käyttää oikein välineiden huollon vaihtelevissa työtilanteissa infektioiden torjuntatyöhön liittyviä ammatillisia käsitteitä perustelee omaa toimintaansa työ- sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden näkökulmista Hyvä H2 käyttää vuorovaikutustilanteissa infektioiden torjuntatyöhön liittyviä käsitteitä ymmärrettävästi perustelee toimintaansa potilas- ja asiakasturvallisuudella Tyydyttävä T1 käyttää ymmärrettävästi vuorovaikutustilanteissa infektioiden torjuntatyöhön liittyviä ammatillisia käsitteitä Kestävän kehityksen huomioon ottaminen Kiitettävä K3 perustelee ratkaisujaan kestävän kehityksen ekologisilla ja ekonomisilla toimintaohjeilla (vesi, sähkö, aineet ym.) lajittelee jätteet huolellisesti työpaikan ohjeiden mukaisesti arvioi omia ja ympäristön työtapoja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja esittää kehittämiskohteita Hyvä H2 noudattaa työssään kestävän kehityksen ekonomisia ja ekologisia toimintaohjeita (vesi, sähkö, aineet ym.) lajittelee itsenäisesti erilaiset jätteet työpaikan ohjeiden mukaisesti Tyydyttävä T1 hyödyntää toiminnassaan kestävän kehityksen ekonomisia ja ekologisia toimintaohjeita (vesi, sähkö, aineet ym.) lajittelee erilaiset jätteet työpaikan ohjeiden mukaisesti tarvitsee ajoittain ohjausta ja tukea 13

18 Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Alakohtainen kielitaidon hallinta suomenkielisillä Kiitettävä K3 palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä Hyvä H2 palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä Tyydyttävä T1 palvelee asiakkaita suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Alakohtainen kielitaidon hallinta ruotsinkielisillä Kiitettävä K3 palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä vieraalla kielellä Hyvä H2 palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä Tyydyttävä T1 palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta yhdellä vieraalla kielellä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Alakohtainen kielitaidon hallinta muunkielisillä Kiitettävä K3 palvelee asiakkaita suomen tai ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti toisella kotimaisella kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä Hyvä H2 hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä ja selviytyy auttavasti toisella kotimaisella kielellä Tyydyttävä T1 hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä selviytyy auttavasti palvelutilanteessa yhdellä muulla kielellä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Alakohtainen kielitaidon hallinta vieraskielisessä koulutuksessa Kiitettävä K3 palvelee asiakkaita koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä muulla kielellä Hyvä H2 hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä muulla kielellä Tyydyttävä T1 hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä auttaa palvelutilanteessa asiakkaan eteenpäin yhdellä muulla kielellä 14

19 ELINIKÄISEN OPPIMISEN AVAINTAIDOT Oppiminen ja ongelmanratkaisu Kiitettävä K3 ottaa vastaan palautetta ja antaa rakentavaa palautetta sekä muuttaa toimintaansa saadun palautteen myötä arvioi realistisesti omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan toimii erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisesti tuo esille vaihtoehtoisia toimintatapoja muuttuvissa tilanteissa hakee itsenäisesti ja oma-aloitteisesti tietoa eri lähteistä sekä arvioi tiedon käyttökelpoisuutta tunnistaa sairaalahygieniakäytäntöihin tai infektioiden torjuntatyöhön liittyviä ongelmatilanteita toimii oma-aloitteisesti perustelee toimintaansa tuoden esille mahdollisissa ongelmatilanteissa realistisia ja rakentavia vaihtoehtoja Hyvä H2 toimi rakentavasti vuorovaikutustilanteissa ottaa vastaan palautetta ja muuttaa toimintaansa saadun palautteen perusteella toimii muuttuvissa tilanteissa ja valintatilanteissa tarkoituksenmukaisesti hakee tietoa eri lähteistä tunnistaa sairaalahygieniakäytäntöihin tai infektioiden torjuntatyöhön liittyviä ongelmatilanteita hakee tilanteissa oma-aloitteisesti ohjausta perustelee toimintaansa Tyydyttävä T1 ottaa vastaan palautetta ja muuttaa toimintaansa saadun palautteen perusteella tarvitsee valintatilanteissa ajoittain ohjausta ja tukea hakee tietoa tutuista tietolähteistä tunnistaa sairaalahygieniakäytäntöihin tai infektioiden torjuntatyöhön liittyviä ongelmatilanteita tutuissa toimintaympäristöissä 15

20 Vuorovaikutus ja yhteistyö Kiitettävä K3 kuulee ja toimii rakentavasti erilaisten ihmisten kanssa motivoi muita toimijoita infektioiden torjuntatyöhön omalla esimerkillään perustelee ratkaisujaan välineiden huollon asiantuntijuuden ja laatutyön merkityksellä ylläpitää käytöksellään ja toiminnallaan hyvää työilmapiiriä perustelee toimintaansa työyhteisön jäsenenä vuorovaikutustilanteihin yhteisesti sovittujen ohjeiden mukaisesti perustelee hyvän työilmapiirin vaikutuksen merkitystä infektioiden torjuntatyöhön, työhyvinvointiin sekä potilas- ja asiakasturvallisuuteen Hyvä H2 tekee infektioiden torjuntatyössä yhteistyötä välineiden huoltoa tuottavien toimijoiden kanssa ottaa työssään huomioon infektioiden torjuntatyössä toimivat ammattiryhmät ja heidän tehtävä- ja vastuualueensa ylläpitää käytöksellään ja toiminnallaan hyvää työilmapiiriä noudattaa työyhteisön jäsenenä vuorovaikutustilanteisiin yhteisesti sovittuja ohjeita perustelee hyvän työilmapiirin vaikutuksen merkitystä infektioiden torjuntatyöhön Tyydyttävä T1 tekee infektioiden torjuntatyössä yhteistyötä välineiden huoltoa tuottavien eri toimijoiden kanssa ylläpitää käytöksellään ja toiminnallaan hyvää työilmapiiriä noudattaa työyhteisön jäsenenä vuorovaikutustilanteisiin yhteisesti sovittuja ohjeita 16

21 Ammattietiikka Kiitettävä K3 kohtelee työyhteisön jäseniä ja asiakkaitaan tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti, arvostaa heitä yksilöllisesti ja ottaa työssään monipuolisesti huomioon heidän kulttuuritaustansa työskentelee siten, että vähimmäistää mikrobien määrää välineiden huollon eri vaiheissa työskentelee tunnollisesti aseptisen työjärjestyksen mukaisesti perustelee toimintaansa aseptisen työjärjestyksen, vaitiolovelvollisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden näkökulmista perustelee infektioiden torjuntatyöhön liittyviä ratkaisujaan ja toimintatapojaan eettisillä ohjeilla sekä välineiden huoltoon liittyvällä vastuulla, velvollisuudella ja oikeuksilla Hyvä H2 kohtelee työyhteisön jäseniä ja asiakkaitaan tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti, arvostaa heitä ja ottaa työssään huomioon heidän kulttuuritaustansa työskentelee siten, että vähimmäistää mikrobien määrää välineiden huollon eri vaiheissa noudattaa aseptista työjärjestystä noudattaa eettisiä ohjeita ja vaitiolovelvollisuutta perustelee toimintansa vaikutuksia potilas- ja asiakasturvallisuuteen Tyydyttävä T1 kohtelee työyhteisön jäseniä ja asiakkaitaan tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti, arvostaa heitä ja heidän kulttuurisia erityispiirteitään työskentelee siten, että vähimmäistää mikrobien määrää välineiden huollon eri vaiheissa toimii aseptisen työjärjestyksen mukaisesti noudattaa eettisiä ohjeita ja vaitiolovelvollisuutta 17

22 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Kiitettävä K3 noudattaa ja hyödyntää työpaikan työ-, potilasja asiakasturvallisuusohjeita sekä sähkö- ja paloturvallisuusmääräyksiä ottaa työssään huomioon työyhteisön muut jäsenet ja työturvallisuusorganisaation tehtävät sekä työpaikan luvat toimia eri työtehtävissä toimii siten, ettei aiheuta omalla toiminnallaan vaaratilanteita itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan turvallisuusriskeistä ja vaaroista antaa ensiapua ja tarvittaessa hälyttää lisäapua, ehkäisee toiminnallaan tapaturmien (kuten pisto- ja viiltotapaturmien) syntymistä ja perustelee toimintaansa työpaikan toimintaohjeilla käyttää asianmukaista työasua ja suojaimia huolehtii henkilökohtaisesta hygieniastaan perustelee valintojaan ja ratkaisujaan infektioiden torjuntaan liittyvien potilas-, asiakas- ja työtuvallisuusseikkojen näkökulmista varmistaa työvälineiden, suojaimien ja materiaalien turvallisuuden ennen niiden käyttöönottoa arvioi työvälineiden, suojaimien ja materiaalien soveltuvuuden kyseiseen työhön poistaa ja toimittaa huoltoon vialliset työvälineet huolehtii omasta työhyvinvoinnistaan ja toimintakyvystään käyttäen turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ja toimii ergonomisesti ohjaa myös muita toimijoita ottamaan huomioon työssään ergonomiset työtavat Hyvä H2 noudattaa ja hyödyntää työpaikan työ-, potilasja asiakasturvallisuusohjeita sekä sähkö- ja paloturvallisuusmääräyksiä ottaa työssään huomioon työyhteisön muut jäsenet, eikä aiheuta omalla toiminnallaan vaaratilanteita itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan riskeistä ja vaaroista antaa ensiapua ja hälyttää tarvittaessa lisäapua, ehkäisee toiminnallaan tapaturmien (kuten pisto- ja viiltotapaturmien) syntymistä työpaikan toimintaohjeiden mukaisesti käyttää asianmukaista työasua ja suojaimia huolehtii henkilökohtaisesta hygieniastaan tunnistaa oman terveyden vaikutuksen infektioiden torjuntatyössä varmistaa työvälineiden, suojaimien ja materiaalien turvallisuuden ennen niiden käyttöönottoa poistaa ja huolehtii huoltoon vialliset työvälineet huolehtii omasta työhyvinvoinnistaan ja toimintakyvystään käyttäen turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ja toimii ergonomisesti perustelee työtapoihin liittyviä valintojaan ergonomisella tiedolla Tyydyttävä T1 noudattaa ja hyödyntää työpaikan työ-, potilasja asiakasturvallisuusohjeita sekä sähkö- ja paloturvallisuusmääräyksiä toimii siten, ettei aiheuta omalla toiminnallaan vaaratilanteita itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan riskeistä ja vaaroista antaa ensiapua ja tarvittaessa hälyttää lisäapua työpaikan toimintaohjeiden mukaisesti käyttää asianmukaista työasua ja suojaimia huolehtii henkilökohtaisesta hygieniastaan 18

23 varmistaa työvälineiden, suojaimien ja materiaalien turvallisuuden ennen niiden käyttöönottoa huolehtii omasta työhyvinvoinnistaan ja toimintakyvystään käyttäen turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ja toimii ergonomisesti 2.3. Logististen palveluiden hyödyntäminen välinehuoltoalalla, 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa suunnitella työtään välinehuoltoalan logistissa palveluissa käyttää välinehuoltoalan varastonvalvontaohjelmaa tai vastaavaa manuaalista tekniikkaa välinehuoltopalveluiden logistisissa työtehtävissä tarkistaa tuotenimikkeiden ajantasaisuuden valvoa steriloitujen ja puhtaiden tavaroiden varastotiloille asetettuja varasto-olosuhteita noudattaa varastointiin liittyviä työohjeita tehdä tuotetilauksia seuraa varaston täyttöastetta toimia organisaation tilaus- ja toimitusprosessien tehtävissä ottaa vastaan saapuvia lähetyksiä osallistua tavaroiden varastointitehtäviin ja tavaroiden sijoitteluun täydentää ja inventoida perusvarastoa sekä osallistua käyttövaraston arviointiin arvioida varastojen kiertonopeutta suhteessa asiakkaiden välinepakkausten tai tuotteiden kysyntään tulkita tilausmääriä ja tilauksiin liittyviä tuotteiden tilaussuosituksia vastaanottaa lähetyksiä kirjata tuotteet varastonvalvontaohjelmaan tai vastaavaan manuaaliseen järjestelmään hyödyntää tietotekniikkaa toimittaa asiakkaalle tuotteita noudattaa taloudellisen toiminnan periaatteita noudattaa työturvallisuusohjeita tehdä yhteistyötä logistiikan, välinehuollon asiakasyksiköiden ja tietojärjestelmien ylläpitäjien kanssa noudattaa ergonomisia työskentelytapoja arvioida työtään. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa logististen palveluiden hyödyntämisessä välinehuoltoalalla toimimisessa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa välinehuollon logistiikkapalveluiden työpaikoilla joko välinehuoltokeskuksessa tai välinehuollon asiakaspalveluyksikössä välinehuoltajan työtehtävissä. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osallistuu joko sähköisen varastointiohjelman ylläpitotehtäviin tai toteuttaa samat tehtävät manuaalista varastointilogistiikka noudattaen. Perustellusta syystä opiskelija tai tutkinnon suorittaja voi osoittaa osaamisensa myös simuloidusti. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/ työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 19

24 Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 20

25 Arviointi TYÖPROSESSIN HALLINTA Logistisen palveluprosessin suunnittelu ja siinä toimiminen Kiitettävä K3 suunnittelee itsenäisesti ja vastuullisesti työnsä logistisessa palveluprosessissa toimien joustavasti myös muuttuvissa työtilanteissa tuntee useamman välinehuollon asiakasyksikön tärkeimmät tuotteet ja niiden varastointipaikat tarkistaa tuotteiden nimikkeiden ajantasaisuuden huolellisesti ja järjestelmällisesti perustelee tuotteiden kiertoa niiden ajantasaisten nimikkeiden mukaisesti informoi tarvittaessa asiakasyksiköitä tuotteiden saatavuudesta ja sijainnista sijoittaa tuotteet nimikkeiden mukaisesti siten, että paljon käytetyt tuotteet ovat helposti saatavilla noudattaa steriloitujen ja puhtaiden tavaroiden varastotiloille asetettuja puhdastila- ja hygieniavaatimuksia toteuttaa aktiivisesti varaston olosuhdeseurantaa (varaston lämpötila, kosteus, puhtaustaso) perustelee valintoja pakkausmateriaalien muuttumattomuudella, pölyttömyydellä, niiden suojassa ololla kosteudelta ja suurilta lämpötilavaihteluilta tai liialliselta valolta sekä näiden merkityksellä tuotteen laatuun ja asiakastyytyväisyyteen tuo esille havaintojaan ja kehittämisehdotuksiaan kirjaa tai dokumentoi huolellisesti todellista varastotilannetta noudattavat varastotapahtumat saapuvien ja lähtevien tuotteiden osalta hyödyntää tietotekniikkaa kertoo ajan tasalla olevan varastointitiedon tietoa tarvitsevalle perustelee kirjaamisen merkitystä reaaliaikaisen tiedon saamisen sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden näkökulmista arvioi itsenäisesti kertakäyttöisen hoitovälineistön käyttötarpeen ja varaston kiertonopeuden useammassa asiakasyksikössä suunnittelee työnsä siten, että ottaa huomioon välinehuollon tilaus- ja toimitusprosessien kokonaisuuden toimii materiaalien tilausprosessin mukaan tietää, kuka materiaalit tilaa, kuka ne toimittaa, minne ne toimitetaan, kuka materiaalit purkaa ja sijoittaa hyllyyn arvioi toimintaa hyödyntäen palautejärjestelmiä arvioi omaa työtään ja ajankäyttöään tilaus- ja toimitusprosessissa Hyvä H2 suunnittelee itsenäisesti työnsä logistisessa palveluprosessissa ja toimii siinä oman vastuualueensa mukaisesti tuntee useamman välinehuollon asiakasyksikön tärkeimmät tuotteet ja niiden varastointipaikat tarkistaa itsenäisesti yleisimpien tuotteiden nimikkeiden ajantasaisuuden perustelee tuotenimikkeiden merkitystä tuotekierrossa noudattaa ja tarkkailee steriloitujen ja puhtaiden tavaroiden varastotiloille asetettuja puhdastila- ja hygieniavaatimuksia tuo esille havaintojaan kirjaa varastonvalvontatiedot hyödyntää tietotekniikkaa kertoo ajan tasalla olevan varastointitiedon tietoa tarvitsevalle toimii välinehuollon tilaus- ja toimitusprosesseissa 21

26 arvioi itsenäisesti kertakäyttöisen hoitovälineistön käyttötarpeen ja varaston kiertonopeuden asiakasyksikössä toimii materiaalien tilausprosessin mukaan tietää, kuka materiaalit tilaa, kuka ne toimittaa, minne ne toimitetaan, kuka materiaalit purkaa ja sijoittaa hyllyyn Tyydyttävä T1 suunnittelee työnsä työryhmän jäsenenä logistisessa palveluprosessissa ja toimii siinä oman vastuualueensa mukaisesti tuntee vähintään yhden välinehuollon asiakasyksikön tärkeimmät tuotteet ja varastointipaikan tarkistaa yleisimpien tuotteiden nimikkeiden ajantasaisuuden perustelee tuotenimikkeiden merkitystä tuotekierrossa noudattaa steriloitujen ja puhtaiden tavaroiden varastotiloille asetettuja puhdastila- ja hygieniavaatimuksia kirjaa varastonvalvontatiedot hyödyntää tietotekniikkaa toimii välinehuollon tilaus- ja toimitusprosesseissa arvioi tavaroiden käyttötarpeen ja varaston kiertonopeuden asiakasyksikössä tarvitsee ajoittain tukea ja ohjausta toimii materiaalien tilausprosessin mukaan tietää, kuka materiaalit tilaa, kuka ne toimittaa, minne ne toimitetaan, kuka materiaalit purkaa ja sijoittaa hyllyyn tarvitsee ajoittain ohjausta ja tukea TYÖMENETELMIEN, -VÄLINEIDEN JA MATERIAALIN HALLINTA Tilausten tekeminen Kiitettävä K3 tekee tuotetilauksia noudattaen huolellisesti työpaikan ohjeistuksia tilattavista tuotteista sekä niiden laatuvaatimuksista tulkitsee tuotteiden tilaussuosituksia (vrt. tuotteille asetetut tilauksiin liittyvät hälytysarvot) informoi asiakasta mahdollisista tilaussuositusraja-arvojen alituksesta hoitaa kiireelliset tilaukset Hyvä H2 tekee itsenäisesti tuotetilauksia noudattaen työpaikan ohjeistuksia tilattavista tuotteista ja niiden laatuvaatimuksista Tyydyttävä T1 tekee tuotetilauksia noudattaen työpaikan ohjeistuksia tilattavista tuotteista ja niiden laatuvaatimuksista tarvitsee ajoittain ohjausta ja tukea 22

27 Lähetysten vastaanottaminen Kiitettävä K3 vastaanottaa saapuvia lähetyksiä lähetyslistan mukaisesti järjestelmällisesti ja joutuisasti tarkistaa huolella tilaus- ja lähetyslistan korjaa virheelliset tilaukset tai lähetykset ja tekee niihin liittyen tarvittavat ilmoitukset tavarantoimittajalle tarkistaa itsenäisesti ja huolella tuotteiden laatutason käsittelee tuotteita käsittely-, varoitus- ja varastointimerkintöjen mukaisesti jäljittää puutteellisen tai kadonneen lähetyksen Hyvä H2 vastaanottaa itsenäisesti saapuvia lähetyksiä lähetyslistan mukaisesti raportoi puutteellisista tai vääristä lähetyksistä korjaa virheelliset tilaukset tai lähetykset ja tekee niihin liittyen tarvittavat ilmoitukset tavarantoimittajalle tarkistaa huolella tuotteiden laatutason Tyydyttävä T1 vastaanottaa saapuvia lähetyksiä lähetyslistan mukaisesti korjaa virheelliset tilaukset tai lähetykset ja tekee niihin liittyen tarvittavat ilmoitukset tavarantoimittajalle tarkistaa tuotteiden laatutason Tuotteiden varastointi Kiitettävä K3 purkaa ja varastoi tavarat niiden puhtaustason, varaston luokitusjärjestelmän ja pakkausten pakkausmerkinnän mukaisesti joko välinehuollon asiakasyksikössä tai välinehuoltokeskuksessa sijoittelee tavarat perustellen niiden käyttökiertoa (vrt. vanhat eteen, uudet taakse periaate) arvioi varastotilojen toimivuutta puhtaustasovaatimusten, lämpötilan ja varastointiin liittyvien ekonomisten asioiden perusteella seuraa varastoinnissa pakkausten asianmukaisuutta, poikkeamia ja asiakaspalautteita Hyvä H2 purkaa ja varastoi itsenäisesti tavarat niiden puhtaustason mukaisesti sijoittelee tavarat niiden käyttökierron mukaisesti (vrt. vanhat eteen, uudet taakse periaate) hyödyntää työssään tietoa varastoinnin puhtaustasoista ja luokitusjärjestelmistä sekä pakkausten pakkausmerkinnöistä perustelee toimintaansa tavaroiden säilytys- ja varastointiohjeilla Tyydyttävä T1 purkaa ja varastoi tavarat niiden säilytys- ja varastointiohjeita noudattaen sijoittelee tavarat niiden käyttökierron mukaisesti (vrt. vanhat eteen, uudet taakse periaate) hyödyntää työssään tietoa varastoinnin puhtaustasoista ja luokitusjärjestelmistä sekä pakkausten pakkausmerkinnöistä tarvitsee ajoittain ohjausta ja tukea 23

28 Perusvaraston ja käyttövaraston ylläpito Kiitettävä K3 täydentää ja inventoi perusvarastoa itsenäisesti osallistuu asiakasyksikön käyttövaraston tavaroiden kiertonopeuden ja tarpeen arviointiin perustelee ratkaisujaan arvioiden varastojen kiertonopeutta suhteessa asiakkaan välinepakkaus-/ tuotekysyntään ja käyttöön ohjaa asiakasta varastonhallintaan liittyvissä asioissa Hyvä H2 täydentää ja inventoi välinehuollon perusvarastoa osallistuu asiakasyksikön käyttövaraston tavaroiden kiertonopeuden ja tarpeen arviointiin Tyydyttävä T1 täydentää ja inventoi välinehuollon perusvarastoa osallistuu asiakasyksikön käyttövaraston tavaroiden kiertonopeuden ja tarpeen arviointiin tarvitsee ajoittain ohjausta ja tukea Taloudellinen toiminta Kiitettävä K3 arvioi oman toiminnan tehokkuutta ja taloudellisuutta ja tekee tarvittavia kehittämisehdotuksia huolehtii välineiden ja tuotteiden käyttökelpoisuudesta arvioi tuotteiden käyttöikää perustelee toimintaansa ja ratkaisujaan välinepakkausten häviämisen tai varastoinnissa vahingoittumisen vähenemisellä, hyvällä asiakkaan palvelutason ylläpitämisellä sekä ajanhallinnan merkityksellä tilaus-toimitusketjussa minimoi virheellisiä tilauksia antaa tarvittaessa palautetta tilauksiin liittyen Hyvä H2 toimii taloudellisesti huolehtien välineiden ja tuotteiden käyttökelpoisuudesta käsittelee ja lajittelee hävitettäviä tuotteita turvallisesti arvioi tuotteiden käyttöikää Tyydyttävä T1 toimii taloudellisesti huolehtien välineiden ja tuotteiden käyttökelpoisuudesta arvioi tuotteiden käyttöikää Tuotteiden toimitus asiakkaalle Kiitettävä K3 toimittaa asiakkaalle tuotteita asiakkaan tilausten tai sovittujen toimitusmäärien mukaisesti huolehtii tiedotuksista ja kuljetuksista aikataulujen mukaisesti seuraa toimitusmääriä, tilauspoikkeamia ja asiakaspalautteita toimituksiin liittyen sekä tuo esille kehittämisehdotuksia näiden perusteella Hyvä H2 toimittaa asiakkaalle tuotteita asiakkaan tilausten tai sovittujen toimitusmäärien mukaisesti huolehtii tiedotuksista ja kuljetuksista aikataulujen mukaisesti Tyydyttävä T1 toimittaa asiakkaalle tuotteita asiakkaan tilausten tai sovittujen toimitusmäärien mukaisesti 24

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, kokeilu. Ammatillisen peruskoulutuksen peruste

Välinehuoltoalan perustutkinto, kokeilu. Ammatillisen peruskoulutuksen peruste Välinehuoltoalan perustutkinto, kokeilu Ammatillisen peruskoulutuksen peruste Välinehuoltoalan perustutkinto, kokeilu: Ammatillisen peruskoulutuksen peruste Tämä tutkinnon peruste on tarkoitettu noudatettavaksi

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakaspalvelu, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o huolehtii työympäristöstä o valmistautuu palvelutilanteisiin

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, tutkinnon osa (KVRE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kansainvälisen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Talouspalvelut Mikäli jo aikaisemman tutkinnon osan yhteydessä on arvioitu Työprosessin hallinta, Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KIRJANPITO KIPI 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kirjanpito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o hoitaa kuukausittaista kirjanpitoa o kirjaa tulot, menot

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto - kokeilukoulutus, Välinehuoltaja valmistavan koulutuksen toteutussuunnitelma 2014 2018

Välinehuoltoalan perustutkinto - kokeilukoulutus, Välinehuoltaja valmistavan koulutuksen toteutussuunnitelma 2014 2018 Välinehuoltoalan perustutkinto - kokeilukoulutus, Välinehuoltaja valmistavan koulutuksen toteutussuunnitelma 2014 2018 Hyväksytty 16.3.2015 1 TUTKINNON OSA 1 (10 ov) (VHPT1)/ Infektioiden torjunta ja hygieniakäytänteiden

Lisätiedot

Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa

Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus 4. Vapaasti

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PALKANLASKENTA PALA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Palkanlaskenta, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) tutkinnon osan Näyttötyössäopp. toteuttamisesta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO 30 osp 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakkuuksien hoito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tuoteneuvonta, 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o suunnittelee

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Pankki- ja rahoituspalvelut, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palkanlaskenta 30 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan. Hän laskee maksettavan palkan erityistilanteissa

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tuoteneuvonta tutkinnon osa (TUNE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tuoteneuvonta Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Sisäinen - ja asiakasviestintä (5 ov) Opintojakson sisältö Sisäinen - ja asiakasviestintä ammattitaitovaatimus Mitä opiskelija osaa suoritettuaan tämän jakson

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan tukipalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston.

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ tuotantoversion toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida. Työssäoppimisen keskeinen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus tutkinnon osa (TIVE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tilinpäätöskirjaukset ja

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Talouspalvelut Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Palkanlaskenta tutkinnon osa (PALA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Palkanlaskenta Ammattitaitovaatimukset nnlaskee palkanmaksukaudelta

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kirjanpito tutkinnon osa (KIPI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kirjanpito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp. Tavoitteet

1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp. Tavoitteet 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp Tavoitteet Opiskelija osaa ylläpitää tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä sekä siinä tarjottavia

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Alan perustutkinnon suorittaneet toimivat erilaisissa tehtävissä, jotka liittyvät yritysten ja organisaatioiden tietojenkäsittelyyn,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet:

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: 1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: Opiskelija hoitaa vastuulleen annetut asiakkuudet. Hän myy tuotteita tai palveluja tai tuottaa organisaationsa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Myynnin tukipalvelut 30 osp

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Myynnin tukipalvelut 30 osp 1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Myynnin tukipalvelut 30 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Myynnin tuki Myynnin viestintä Tavoitteet: Opiskelija palvelee sisäisiä ja

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Asiakkuuksien hoito tutkinnon osa (ASHO) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Asiakkuuksien hoito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu tutkinnon osa (KASU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Toiminnan kannattavuuden suunnittelu

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi OSAAMISPERUSTEISUUDEN VAHVISTAMINEN Opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin ammattiopisto Märkätilojen vedeneristystyöt - josta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä märkätilojen

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI sa, myynti- tai neuvontapalveluissa) yrityksen liikeidean tai toimintatavan mukaan ja tekemällä yhteistyötä

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Laboratorioalan perustutkinto

Laboratorioalan perustutkinto Laboratorioalan perustutkinto Laboratorioalan perustutkinto Laboratorioalalla työtehtävät liittyvät laadunvalvontaan, tuotantoprosessien seurantaan, tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Laboratorioissa tehdään

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Hyväksytty Jyväskylän kotitalousoppilaitoksen amos-toimielimessä

Hyväksytty Jyväskylän kotitalousoppilaitoksen amos-toimielimessä Pikaruokapalvelut 15 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa myynti-, työ- ja asiakastilat toimipaikan pikaruokia pitää huolta myytävien tuotteiden riittävyydestä ja laadusta suosittelee, myy ja pakkaa pikaruoka-

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toimistopalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija palvelee toimiston ulkoista ja sisäistä asiakasta. Hän hoitaa asiakirjatuotantoa (tekee, säilyttää,

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Välinehuoltoalan perustutkinnon perusteen luonnoksesta

Lausuntopyyntö Välinehuoltoalan perustutkinnon perusteen luonnoksesta LAUSUNTOPYYNTÖ 1 (3) 21.09.2017 OPH-2100-2017 Jakelussa mainitut Lausuntopyyntö Välinehuoltoalan perustutkinnon perusteen luonnoksesta Opetushallitus pyytää lausuntoanne välinehuoltoalan perustutkinnon

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMISTOPALVELUT TOPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMISTOPALVELUT TOPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TOIMISTOPALVELUT TOPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Toimistopalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o hoitaa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto

Liiketalouden perustutkinto Liiketalouden perustutkinto Liiketalouden perustutkinto Liiketalouden moniosaajia tarvitaan työelämässä kautta linjan ja kaikilla eri aloilla. Perustutkinnon osaamisalat valmentavat monipuolisesti yrityksen

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto

Välinehuoltoalan perustutkinto Välinehuoltoalan perustutkinto Välinehuoltoalan perustutkinto Välinehuoltaja osaa suunnitella työtään ja toimia välinehuoltoprosessin eri vaiheissa laatutyön ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Lisätiedot

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN luonnos

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN luonnos KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN Ammattitaitovaatimukset: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa työskennellä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, arvopohjan ja ammattieettisten periaatteiden

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Myynnin tukipalvelut Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Myynnin tukipalvelut tutkinnon osa (MYTU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot