ISÄN SYDÄN RAAMATTUKOULU - OSA Seppo Välimäki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISÄN SYDÄN RAAMATTUKOULU - OSA 15 18.1.2012 Seppo Välimäki"

Transkriptio

1 160 ISÄN SYDÄN RAAMATTUKOULU - OSA Seppo Välimäki Aikakauden täyttyminen ja suuri muutos Vuoden 2012 alussa Pyhä Henki puhui minulle: "Opeta Jeesuksen tulemukseen valmistautumisesta!" - opeta mihin seurakunnan tulee kasvaa, suuntautua ja varustautua ollakseen valmis kun kutsu tulee Jeesuksen tulemuksesta on paljon erilaisia olettamuksia ja tulkintoja - Raamattu ei itsessään anna tarkkaa tietoa lopun ajan tapahtumista - kuitenkin Jeesus kehottaa tarkaamaan ajan merkkejä ja valvomaan - Daniel ilmaisee, että "taidolliset loistavat" ja "monet sitä (= tulevan ajan kuvausta) - tutkivat ja ymmärrys lisääntyy" Raamatun ilmoitus tukee seuraavaa Jeesuksen tulemuksen järjestystä ja periaatteita: Jeesuksen tulemus Kuninkaana on kaksiosainen: ensin Hän tulee "pilvissä yläilmoihin" tempaamaan maan päällä olevan valmistetun morsiamen Karitsan hääjuhlaan = ensimmäinen ylösnousemus - hetkenä jota ei kukaan tiedä paitsi Isä Pituudeltaan määrätyn ahdistuksen (antikristuksen) ajan (3,5 + 3,5 vuotta) jälkeen Jeesus tulee kuninkaana Öljymäelle, tuhoaa antikristuksen ja sen mobilisoimat sotajoukot Israelia ja Jeesusta vastaan - sen jälkeen Hän perustaa valtaistuimensa ja hallintonsa Jerusalemiin ja alkaa tuhatvuotinen rauhan aika antikristuksen eli ahdistuksen aika on tuomion aika - "... että kaikki ne tulisivat tuomituiksi, joilla ei ollut rakkautta totuuteen..."- hengellinen järjestys tulee radikaalisti muuttumaan nyt tunnetusta olotilasta - nyt on Pyhän Hengen aikakausi, sielujen pelastumisen aikakausi, Jumalan rakkauden ilmestymisen aikakausi - ahdistuksen aika on tuomion ohella myös sadon korjuun aikaa, mutta "ahtaissa oloissa" - Jumala ei tahdo että yksikään hukkuisi ahdistuksen ajassa Jumala sallii pimeyden voimien vaikutuksen nousta esiin nykyistä paljon vahvemmalla tavalla, että jokainen ihminen tulisi sydämessään tietämään, että on parempi antautua Jumalalle kuin sielunviholliselle ja etsiä pelastusta Jeesuksessa antikristuksen ilmestyminen aloittaa laittomuuden ajan - Jeesus poistaa seurakunnan suojaan näkemästä tuomiota, joka tulee niille, "joilla ei ollut rakkautta totuuteen voidakseen pelastua" - tulee tapahtumaan tempauksia, joiden sisältöä ja ajankohtaa Raamattu ei tarkkaan ilmoita seurakunnan valmistaminen tempausta varten on pakanain aikakauden täyttymys ja sen jälkeen tulee muutos, jonka suuruus ylittää kaiken aikaisemman Jumalan valtakunnan ilmestymisen - Pyhä Henki tulee toteuttamaan valtavan ja syvällisen valmistamistyön seurakunnassaan ennen tempausta ja vielä ahdistuksen aikana Jumala ei tuomitse vanhurskaita ja vääriä samalla tuomiolla - kysymys on sielujen sadon korjaamisesta ja Isän rakkauden yliluonnollisesta pelastavasta voimasta, joka ilmestyy maan päällä

2 161 antikristuksen ilmestyminen on verrattavissa kansan huutoon "Päästä meille Barabbas!" - lopun aikana Jumala sallii "Barabbaan", laittomuuden ihmisen nousevan hallitsemaan niitä, jotka eivät ole ottaneet vastaan Rauhanruhtinasta, Jeesusta Jumalanaan ja Pelastajanaan Jeesuksen tulemusta edeltää suuri, yliluonnollinen valmistava työ Johannes Kastajan voitelu ja tehtävä oli esikuvallista sille muutoksen suuruudelle, jonka edessä seurakunta on tänä päivänä - Jeesus tulee ilmestymään seurakunnalleen ylösnousseena Kuninkaana, Ylkänä - tämä ilmestyminen on mittasuhteiltaan "enemmän kuin miljoonakertainen" siihen verrattuna, mitä oli Johanneksen aikana Johanneksen tehtävänä oli valmistaa tie Jeesuksen ilmestymiselle Messiaana, Jumalan Voitelemana Ihmisen Poikana - ottamaan vastaan Jumalan Poika tässä ihmisen muodossa ihmisten luonnollisen elämän ympäristössä Luuk. 1: Sillä hän on suuri Herran edessä. Viiniä ja väkijuomaa ei juo ja on täynnä Pyhää Henkeä hamasta äitinsä kohdusta. 16.Hän kääntää monet Israelin pojat Herran, heidän Jumalansa, tykö 17.ja käy Hänen edellänsä Elian hengessä ja voimassa, kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun, Herralle toimittaakseen valmistetun kansan." Johanneksen palvelutyö tapahtui Pyhän Hengen voitelun kautta - hänen parannuksenteon julistuksensa Pyhän Hengen voitelussa valmisti kansan uskomaan Jeesukseen sitten kun Hän ilmestyy - jokainen, joka otti Johannes Kastajan sanoman vastaan, pystyi vastaanottamaan Jeesuksen - jotka eivät ottaneet Johanneksen sanomaa vastaan, eivät voineet uskoa Jeesukseen Luuk. 7: Kaikki kansa, joka kuuli, veronkantajatkin, tunnustivat Jumalan vanhurskaaksi ja kastattivat itsensä Johanneksen kasteella. 30.Mutta fariseukset ja lainoppineet tekivät tyhjäksi Jumalan aivoituksen heitä kohtaan eivätkä ottaneet häneltä kastetta. Pyhän Hengen tehtävänä on nyt valmistaa seurakunta Jeesuksen ilmestymiselle ylösnousemustodellisuudessa - ihmisen luonnollisen ympäristön ulkopuolella tulee uutta ilmestystä, uutta opetusta, uutta julistusta ja uusia Pyhän Hengen vuodatuksen aaltoja, jotka ovat enemmän kuin aikaisemmin on nähty Jeesuksen tulemukseen valmistautuva seurakunta vastaanottaa täyden evankeliumin ylösnousemusvoiman todellisuudessa - uusi antautuminen, uusi kiinnittyminen Jeesuksen todellisuuteen ja uusi vapautuminen tämän maailman vaikutuksista, ongelmista ja pimeyden kuormista Pyhän Hengen voima on rajaton, mittaamaton, käsittämätön, kaikkivaltias - Jumala on luonut ihmisen tämän rajattomuuden vastaanottajaksi, yhteistyökumppaniksi, välittäjäksi, rakkaussuhteessa

3 162 Jeesuksen pelastustyö on yliluonnollinen, täydellinen ja enemmän kuin me anomme tai ymmärrämmekään - ylöstemmattava seurakunta tulee tuntemaan pelastuksen täydellisuuden enemmän kuin koskaan on tunnettu - aikakauden täyttymys = tähän aikakauteen liittyvien lupausten täyttymys Matt. 24: Mutta joka vahvana pysyy loppuun (telos = asetettu päämäärä, takaraja, täyttymys, tarkoitus) asti, se pelastuu (sozo = pelastua, päästä turvaan, suojaan). 14.Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa (etnos=kansanryhmä - kaikkien kansanryhmien keskuudessa), todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten (tote= siihen aikaan, sinä aikana) tulee loppu (telos = asetettu päämäärä, takaraja, täyttymys, tarkoitus). Synnin perimmäinen voima on pelossa tehdä syntiä hepreaksi chata = erehtyä, mennä harhaan, menettää maali kreikaksi hamartano = erehtyä, mennä harhaan, menettää maali 1. Moos. 3: Ja he kuulivat, kuinka Herra Jumala käyskenteli paratiisissa illan viileydessä. Ja mies vaimoineen lymysi Herran Jumalan kasvojen edestä paratiisin puiden sekaan. 9.Mutta Herra Jumala huusi miestä ja sanoi hänelle: "Missä olet?" 10.Hän vastasi: "Minä kuulin sinun askeleesi paratiisissa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti, ja sentähden minä lymysin." Jumala on luonut kaiken luomakuntansa elämään Hänestä tulevasta voimasta, suunnitelmasta, kirkkaudesta ja katoamattomasta elämästä jokaisen, joka haluaa elää, tulee suuntautua Jumalaan ja elää Hänestä ennen lankeemustaan sielunvihollinen suuntautui Jumalaan ja eli Hänestä korkea-arvoisen kerubin lankeemus oli hyljätä Jumala auktoriteettinaan, lähteenään ja suuntautumisenaan ja tehdä itsestään Jumala, eli elämänsä päämäärä ja suuntautuminen tämä valinta johti langenneen kerubin ja hänen kanssaan langenneet enkelit kuolemaan ja tuhoutumiseen, koska heitä varten ei ole olemasta pelastusta - hehän elivät jo täydessä kirkkaudessa, jota suurempaa Jumala ei voi tarjota synnin perimmäiseksi ja syvimmäksi voimaksi tuli demonien minuuteen tuhoutumisen pelko (kuoleman pelko) Hes. 28: Sinun sydämesi ylpistyi sinun kauneudestasi, ihanuutesi tähden sinä kadotit (olet turmellut) viisautesi (Jumalan pelko). Minä viskasin (olen viskannut - toteutunut aikamuoto Jumalan Sanassa - kaikki mitä Jumala sanoo, on jo toteutunut siinä hetkessä kun Hän sanoo) sinut maahan, annoin (olen antanut) sinut alttiiksi kuninkaille, heidän silmänherkukseen.

4 18.Paljoilla synneilläsi (avon avon - moraalinen perversio), tekemällä vääryyttä (evel avel avlah olah olah - moraalinen vääryys) kaupoissasi, sinä olet häväissyt pyhäkkösi. Niin minä annoin (olen antanut) sinun keskeltäsi puhjeta tulen; se kulutti (on kuluttanut) sinut. Ja minä panin (olen asettanut) sinut tuhaksi maahan kaikkien silmäin edessä, jotka sinut näkivät (näkevät). 19.Kaikki tuttavasi kansojen seassa ovat tyrmistyneet sinun tähtesi. Kauhuksi (terror engl.) olet sinä tullut, eikä sinua enää ole, hamaan ikiaikoihin asti." (sinusta on tullut kauhu, etkä sinä tule koskaan enää olemaan mitään) sielunvihollinen ja jokainen demoni tietää, että täydellinen tuhoutuminen odottaa heitä - se on heidän ensimmäinen ja syvin pelkonsa Jeesuksen kirkkauden kohtaamisessa Mark. 1: Heti heidän kokoushuoneessaan oli mies saastaisessa hengessä ja (huusi) 24.sanoen: "Mitä meillä ja Sinulla on yhteistä, Jeesus Nasaretilainen; tulitko meitä tuhoamaan? Tunnen Sinut, kuka olet, Jumalan Pyhä." jokainen kosketus demoneihin, jokainen lankeemus pois Jumalan suunnasta herättää ihmisen sielussa pelkoa pimeyden voimien turmeleva vaikutus johtaa jopa siihen, että ihmiset pelkäävät Jumalan rakkautta ja Pyhää Henkeä - vääristävät Jumalan tekoja, pilkkaavat Pyhän Hengen manifestaatioita Jumala lähestyy ihmistä rakkaudellaan Jumala ei ole koskaan lähestynyt ihmisiä tuhoaikeissa - sen takia enkelit ja Herra lähestyessään ihmisiä sanovat aina: "Älä pelkää..." Jer. 29:11: Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. ihmisen tuhoutuminen on vain siinä, että hän päättää liittyä pimeyden voimiin eikä tule takaisin Jumalan yhteyteen - tässä tilassa ihminen saa saman kuoleman tuomion kuin pimeyden voimille on määrätty - kaikki, mikä joutuu eroon Jumalasta kuolee viimeiseen asti Jumala kutsuu jokaista ihmistä - meidän mahdollisuuksiemme loputtuakin - varmistaakseen mihin ihmisen sielu suuntautuu - Hänen pelastava rakkautensa on täydellinen eikä kukaan joudu helvettiin vahingossa Jumalan tuomiot Israelin kansaa kohtaan johtuivat siitä, että heillä oli erikoisasema, erityisoikeudet, erityinen tehtävä, jonka säilymiseksi synti tuli rangaistavaksi lihassa - vanhan liiton aikana se oli kuoleman tuomio, mutta johti sielun pelastumiseen liiton yhteyden perusteella Täydellinen rakkaus karkoittaa pelon 1. Joh. 4:18 : Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta (kolasis = rangaistuksen kärsiminen, kidutus, ahdistus); ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. 163

5 rakkaus ja pelko ovat elämän/kuoleman vastakkaiset ääriarvot - Jumala on rakkaus/elämä, sielunvihollinen on kauhu, pelko/kuolema - Jumalan valtakuntaa hallitsee rakkaus/elämä, pimeyden valtakuntaa hallitsee pelko/kuolema pelon olemus on synnin eli Jumalasta eroon joutumisen rangaistuksen kärsimistä sielun ajatusten ja tunteiden tasolla Jes. 53:4-6 4.Mutta totisesti, meidän AHDISTUKSEMME (choli) hän kantoi, choli = sielun tuska, murhe, ahdistus, pelko, joka johtuu sairauksista, heikkouksista, onnettomuuksista, vajavuuksista choli tulee sanasta chala = olla heikko, sairas, haavoittunut, kärsiä, murehtia, sairastua meidän TUSKAMME (makob, makob, makoba = ahdistus, kärsimys - tulee sanasta "kaab" = tuntea tuskaa, surua) hän sälytti päällensä. sairauden, heikkouksien, onnettomuuksien tuhovoima on ensisijaisesti ihmisen sielussa - tämä pimeyden tuhovoima estää ihmistä vastaanottamasta Jeesuksen pelastavaa voimaa ruumiin parantumiseksi ruumiin ja koko elämän parantuminen alkaa sielun ahdistuksen, tuskan, traumojen parantumisesta pelko on keskeinen osa kaikkea tuskaa, ahdistusta, murhetta, jossa on synnin rangaistusta, syyllisyyttä, tuomion alaisuutta - pelkoon kulminoituu pimeyden voimien valta ihmisen sielua kohtaan Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, 5.mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut (hengen, sielun, ruumiin ja koko elämän alueilla). 6.Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme (=Jumalasta eroon joutumisen seuraukset). Joh. 14: Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. 27.Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä annan teille. En minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne (kardia = minuutenne sisin, ajatuksenne, tunteenne, unelmanne) olko murheellinen älköönkä peljätkö. synnin voittamisen avain on Johanneksen sanoissa "täydellinen rakkaus karkoittaa pelon" hän vielä selittää tarkemmin "mutta joka pelkää, se ei ole tullut täydelliseksi rakkaudessa" nämä totuudet ilmaisevat sen, että pelko on synnin syvin muoto, jonka voittamiseen 164

6 165 tarvitaan täydellinen rakkaus Jumalan rakkaus on vuodatettu Pyhän Hengen kautta Room. 5:5:... Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. 1. Joh. 4:18: Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus (=Pyhän Hengen hallitseva läsnäolo) karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta; ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Matt. 6: Älkää siis murehtiko sanoen: 'Mitä me syömme?' tahi: 'Mitä me juomme?' tahi: 'Millä me itsemme vaatetamme?' 32.Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan. 33.Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille lisätään. "Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja Hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille lisätään!" kun tutkimme Jumalan valtakuntaa huomaamme että Isän ääretön rakkaus johtaa ja vaikuttaa kaiken Hänen valtakunnassaan Jeesuksen pelastustyö on vapauttanut meidät kaikesta synnistä, synnin seurauksista ja synnin takia tulleista kirouksista ja rangaistuksista - Ihmisen Pojalla on valta siirtää synnit pois maan päällä! synnistä puhdistamisen vakuudeksi Jumala on antanut meille Pyhän Hengen, jonka kautta meillä on ehyt, lisääntyvä ja loppumaton yhteys Jumalan elämään, kirkkauteen, parantavaan ja uutta luovaan voimaan Jumala on antanut meille rajattoman Pyhän Hengen lupauksen - kirjoitukset eivät ilmaise mitään rajaa sille, mitä Pyhä Henki voi tehdä - Hän ottaa Isän omasta ja minun omastani meillä ei ole mitään syytä pelätä mitään, koska Pyhä Henki on meidän kanssamme, Jeesuksen pelastustyö on erottanut meidät pois pimeyden valtakunnasta, Isän rakkauden ääretön mielisuosio kohtaa meitä ja nostaa meidät "voimasta voimaan ja kirkkaudesta kirkkauteen" meidän ei tarvitse elää suorittamisen vaan uskon luottamuksen kautta - Pyhä Henki johtaa meidät elämäntapaan, jota Jumalan rauha hallitsee - silloin vapautuvat kaikki hengen, sielun ja ruumiin voimat hyödylliseen palvelutyöhön ja mielekkääseen elämään kaikki pelon aiheet ja valheet on voitettu, koska elämme Jumalan rakkauden valtakunnassa, jossa ei mitään pelkoa ole - Jumalan Isän rakkaus pitää meistä parempaa huolta kuin itse parhaimmallakaan murehtimisella voimme saada aikaan

7 Joh. 3: Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi (tuhoutuisi sen tähden, että pysyisi erossa ja joutuisi ikuiseen eroon Jumalasta tulevasta elämästä), vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä (ikuinen, katkeamaton yhteys Jumalaan ja osallisuus Hänestä tulevaan elämään). 17.Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan (Ihmisen Poikana, Voideltuna, Uhrikaritsana, Ylimmäisenä Pappina) tuomitsemaan maailmaa (määräämään maailmaa eroon Jumalasta), vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi (pääsisi katoamattomaan yhteyteen Hänen kanssaan ja osalliseksi Hänestä tulevasta elämästä). 18.Joka uskoo häneen (Hänen lunastukseensa, sovitustyöhönsä, Hänen ylösnousemusvoimaansa), sitä ei tuomita (määrätä eroon Jumalasta); mutta joka ei usko, se on jo tuomittu (määrätty eroon Jumalasta), koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen (Jeesuksen lunastukseen, jonka kautta pääsisi pois pimeyden vallasta ja pääsi ikuiseen/täydelliseen yhteyteen Jumalan kanssa). Jumalan yhteydestä erehtyminen, eroon joutumisen eksytys ja siitä johtuvat rangaistukset olivat Jeesuksen päällä meidän tähtemme Jeesuksen kautta me olemme vapaat Jumalasta erottavasta synnistä, koska pelastuksen sinetti Pyhässä Hengessä on asetettu uudestisyntyneeseen henkeemme ikuisesti Pyhä Henki ohjaa sielua kaikkeen totuuteen, nuhtelee ja johtaa parannuksen tekoon ja puhdistautumiseen - "Yksikään Jumalasta syntynyt ei voi syntiä tehdä" Room. 8 1.Niin ei nyt siis ole mitään rankaisuun johtavaa tuomiota (Jumalasta/hänen siunauksistaan erottavaa määräystä) niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat, jotka eivät vaella lihan mukaan vaan hengen (koska Pyhä Henki on tullut ihmisen henkeen ja Jeesus johtaa ihmisen elämää Pyhän Hengen kautta). 2.Sillä elämän hengen laki (Jumalan rakkauden lain määräys) Kristuksessa Jeesuksessa vapautti minut (sinut) sinut synnin (päämäärästä/maalista erehtymisen houkutuksesta, heikkoudesta, sokeudesta) ja kuoleman laista (joka saa vallan silloin kun poistuu Jumalan yhteydestä) synnin ja kuoleman lain tilalle on tullut rakkauden laki, joka pitää minut rakkaussuhteessa Jumalaan suuntautuneena, Hänen yhteydessään, etsimässä Hänen tahtoaan ja suunnitelmiaan elämässäni 3.Sillä mikä laille (Mooseksen laille) oli mahdotonta, koska se oli heikko lihan kautta (laki antoi ohjeen, muttei voimaa sen toteuttamiseen), SEN JUMALA TEKI, LÄHETTÄMÄLLÄ OMAN POIKANSA syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa (lihan ruumiissa oleva päämäärästä/maalista erehtymisen vaikutus ja siitä johtuvat seuraukset - jotka olivat sairaus, puutteenalaisuus, demonien orjuus, minuuden ja ruumiin vääristyminen, elämän vääristyminen, ikuinen ero Jumalasta), 4.että lain säädös (Mooseksen lain SEKÄ rakkauden lain ohje pitää päämäärä) täyttyisi meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen (uusi luomistyö tulee vanhan ihmisen tilalle - sitä hallitsee jeesus pyhän hengen kautta). 166

8 167 ihmisen kyky toteuttaa rakkauden lakia täydellisesti on heikko - siksi Jumala teki Jeesuksen kautta sen, mikä on ihmisen lihan takia turmeltunut - Pyhän Hengen auktoriteetti on Jumalan pelastava voima kaiken ihmisen heikkouden ylitse Ylösnousemusvoiman suuruus 1. Kor. 15: Ja niinkuin meissä on ollut maallisen kuva, niin meissä on myös oleva taivaallisen kuva. 50.Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. 51.Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, 52.yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. 53.Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen (ottaa päälle katoamattomuuden), ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen (ottaa päälle kuolemattomuuden). tempauksen yhteydessä Pyhän Hengen voima tulee siinä hetkessä valmistautuneitten ihmisten ylle niin suurena, että se peittää katoamattoman ruumiin ja katoamaton ruumis muuttuu ylösnousemusruumiiksi silmänräpäyksessä - niinkuin Jeesuksenkin ruumis muuttui ylösnousemusruumiiksi silmänräpäyksessä - aikaa valmistautumiseen ei silloin enää ole KATOAMATTOMUUS JA KUOLEMATTOMUUS = JUMALAN HENGEN UUSI LUOMISTYÖ MEISSÄ tämä alkaa kun ihmisen henki uudestisyntyy ja tulee Jumalan elämästä osalliseksi - ja jatkuu mielen uudistumisen kautta - ja jatkuu ruumiin tulemisella Pyhän Hengen temppeliksi ja päättyy ylösnousemukseen, jossa hengellinen ruumis tulee luonnollisen ruumiin tilalle 54.Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: "Kuolema on nielty ja voitto saatu." 55."Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi (PISTIMESI)?" 56.Mutta kuoleman ota (pistin) on synti (hamartia=erehtyminen maalista), ja synnin (maalista erehtymisen) voima (dynamis) on laki. "KUOLEMAN PISTIN ON MAALISTA EREHTYMINEN JA MAALISTA EREHTYMINEN SAA PERUSTUKSEN LAISTA, KOSKA LAKI OSOITTAA MAALIN, KOHTEEN, TAVOITTEEN, OHJEEN, PÄÄMÄÄRÄN" Paavali puhuu tässä kohdassa tempaukseen liittyvästä Pyhän Hengen työstä seurakunnassa voitto kuolemasta tapahtuu kuoleman hallitsemalla maaperällä eli täällä maan päällä - ylösnousemusvoiman kosketus tapahtuu maan päällä - siitä todistuksena on uudestisyntyminen, riivaajien ulosajaminen, sairauksien paraneminen, Jumalan luovat ihmeet - tempaukseen valmistavassa herätyksessä tapahtuu täyttymys, Jumalan suunnitelman täydellinen ilmituleminen Paavali opetti ja kehotti uskovia elämään ylösnousemuksen odotuksessa ja näkökulmassa - se on täysi evankeliumi, jonka julistamisen ja vastaanottamisen kautta täysi Pyhän Hengen

9 voitelu pääsee laskeutumaan seurakuntaan - Jeesuksen täysi evankeliumi on vasta siinä, kun katoavaisuuden ja kuoleman vaikutus voitetaan täällä maan päällä - silloin kukaan ei enää pysy maailmassa vaan nousee Taivaseen! 1. Joh. 3:9: Ei yksikään Jumalasta syntynyt (uudestisyntynyt henki/ihminen) tee syntiä (erehdy maalista/päämäärästä, suuntaudu pois Jumalasta koska Pyhä Henki pitää ja johtaa ihmistä elämään Jeesuksessa ja Hänen kauttaan), sillä Jumalan siemen (uudestisyntynyt henki Jeesuksen yhteydessä, johon on kätketty koko pelastuksen sisältö) pysyy hänessä; eikä hän saata syntiä (suuntautua pois, luopua Jumalasta) tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt (Jeesus itse asuu hänessä, eikä luovu hänestä, eikä siksi ole mahdollista erota Jumalasta ja Hänestä tulevasta elämästä ja uudesta luomistyöstä). Jatkuva uusi luomistyö uusi luomus ei ole jokin vakio, jonka uskova saa uskoon tullessaan - kysymys on väärästä tulkinnasta, joka on vakiintunut uskonnolliseen kielenkäyttöön suomalaisessa Raamatussa käytetty sana "uusi luomus" on virheellinen, sillä alkutekstin sana on ktisis = muodostaminen, luomistyö, alulle paneminen tyhjästä kreikan kielessä on toinen sana ktisma joka tarkoittaa luomistyön tulosta (siis uutta luomusta varsinaisesti) - Raamattu ei käytä sanaa ktisma vaan ktitis tarkoittaen kirjaimellisesti "tyhjästä tapahtuvaa jatkuvaa uutta luomistyötä" käsite "uusi luomus" tulee korvata merkityksellä "jatkuva uusi luomistyö" - koska Jumalan valtakunnassa on kysymyksessä jatkuva uudistuminen ja uusi luomistyö Jeesuksen pelastussuunnitelman toteuttamiseksi Häneen uskovien elämän kaikilla alueilla - luonnollisessa ja yliluonnollisessa ulottuvuudessa Tit. 3:4-7 4.Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, 5.pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan 1) uudestisyntymisen peson (= hengen uudestisyntyminen, puhdistuminen synnistä, liittyminen Jumalaan ja Pyhän Hengen sinetin vastaanottaminen) ja 2) Pyhän Hengen uudistuksen kautta, (=jatkuva Pyhän Hengen uusi luomistyö hengessä, sielussa ja ruumiissa) 6.jonka Hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, 7.että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan. Gal. 6:15: Sillä ei ympärileikkaus ole mitään eikä ympärileikkaamattomuus, vaan jatkuva uusi luomistyö. Ef. 2: mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, 5.on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa (=osallisiksi Jumalasta tulevasta Sanasta ja sen kautta toteutuvasta jatkuvasta uudesta luomistyöstä) - mielisuosiosta te olette pelastetut - 6.ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin 168

10 (usko ja Jeesuksen läsnäolo uudestisyntyneessä hengessämme kiinnittää meidät Jeesuksen pelastustyön todellisuuteen ja tuleviin vaikutuksiin jo nyt) Kristuksessa Jeesuksessa, 7.osoittaakseen tulevina maailmanaikoina mielisuosionsa ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. 8.Sillä mielisuosiosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja - 9.ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. 10.Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten (=uusi elämä pelastettuina, jossa vanha on kadonnut ja jatkuva uusi luomistyö on tullut tilalle), jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. 2. Kor. 5: Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on jatkuva uusi luomistyö; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. 18.Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät (uuden luomistyön kautta) itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran (julistaa uutta luomistyötä eteenpäin). 19.Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille (jatkuvaa uutta luomistyötä julistavan) sovituksen sanan. 20.Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa (=Antautukaa Pyhän Hengen ja Sanan vaikuttamaan uuteen jatkuvaan luomistyöhön Jeesuksen lisääntyväksi ilmestymiseksi!). sovinto tarkoittaa riitojen ratkaisemista - sovitus tarkoittaa osapuolten täydellistä sovittamista toistensa ominaisuuksiin ensin Jumala sovitti itsensä ihmisen heikkouteen lähettämällä oman Poikansa ihmisen kaltaisuudessa - Jeesuksen pelastustyön kautta Jumala sovittaa ihmisen Jeesuksen ylösnousemuvoimaan yhteensopivaksi 169

Tempaus ja Kristuksen tulemus

Tempaus ja Kristuksen tulemus Tempaus ja Kristuksen tulemus Kuolleitten ylösnousemisen toivo Meillä kristityillä on Raamatun ilmoituksen mukaan kuolleiden ylösnousemisen toivo. Apt.23:6; 24:15,21 Toivo tarkoittaa iankaikkista elämää

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Haanokin poisottaminen. 106 Luterilainen 4/2012

MARTTI LUTHER. Haanokin poisottaminen. 106 Luterilainen 4/2012 106 Luterilainen 4/2012 MARTTI LUTHER Haanokin poisottaminen Erityisesti merkillepantavat ja syvälle sydämeen painettavat ovat siis sanat siitä, että Haanok on viety täältä ja otettu vastaan, eikä tekijänä

Lisätiedot

Sievissä 12.lokakuuta 2013

Sievissä 12.lokakuuta 2013 Sievissä 12.lokakuuta 2013 61. Usko ainoastaan Alkurukous/tervetuloa Aluksi Kun myös uusia kuulijoita tulee päivittäin näille luennoille, pieni informaatio on tämän tästä tarpeellinen. Luennon papyrus-versio

Lisätiedot

KIERTOKIRJE Joulukuu 2012

KIERTOKIRJE Joulukuu 2012 ,,Jeesus Kristus on sama, eilen, tänään ja,, iankaikkisesti. (Hebr. 13:8) KIERTOKIRJE Joulukuu 2012 Maranatha! Meidän Herramme, tule!,,maranatha oli tunnussana alkuseurakunnan uskovien keskuudessa. He

Lisätiedot

Imatralla 28.02.2010 Marko Lind

Imatralla 28.02.2010 Marko Lind ALKUSANAT ALKUSANAT Johanneksen ilmestyksestä on saatavilla erilaisia selitysteoksia, jotka jättävät lukijansa suuren epätietoisuuden valtaan pystymättä useinkaan antamaan vastauksia suuriin kysymyksiin,

Lisätiedot

Ilmestyskirja. 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto

Ilmestyskirja. 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto Ilmestyskirja 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto 1 Johdanto Voiko Jeesuksen opetuslapsi Johannes olla Ilmestyskirjan kirjoittaja? Miten tulkita Ilmestyskirjaa? Luku 1 Ilmestyskirjassa on menneisyyden,

Lisätiedot

Kiertokirje Lokakuu 2011

Kiertokirje Lokakuu 2011 ,,Jeesus Kristus sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti ( Hebr. 13:8) Kiertokirje Lokakuu 2011 Oikein sydämellisesti tervehdin teitä kaikkia meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kalliissa nimessä 1 Moos.

Lisätiedot

Kiertokirje Huhtikuu 2015

Kiertokirje Huhtikuu 2015 ,,Jeesus Kristus sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti (Hebr 13:8) Kiertokirje Huhtikuu 2015 Oikein sydämellisesti tervehdin teitä kaikkia veljiä ja sisaria koko maanpiirin yllä Herran Jeesuksen Kristuksen

Lisätiedot

Raamatun luotettavuus ja Jeesuksen historiallisuus

Raamatun luotettavuus ja Jeesuksen historiallisuus Raamatun luotettavuus ja Jeesuksen historiallisuus Raamatussa on ennustettu Messiaasta ja ne ennustukset sopivat Jeesuksen elämään ja persoonaan. Se on kuitenkin uskon asia, pitääkö joku totena sen, että

Lisätiedot

6. Sana Joos.1:8. 8. Rukous Fil.4:6-7

6. Sana Joos.1:8. 8. Rukous Fil.4:6-7 Raamatunlauseita luettavaksi ja opeteltavaksi: Tulosta, leikkaa irti ja ota mukaan kalenterisi väliin tai lompakkoosi. Lue ja opettele ulkoa esim. kaksi jaetta viikossa vaikkapa bussissa tai junassa istuessasi.

Lisätiedot

Uusi Elämä Nro. Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net. Nuoret julistajat herättävät Suomea

Uusi Elämä Nro. Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net. Nuoret julistajat herättävät Suomea Uusi Elämä Nro Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net 1/2015 Miri Moriah: Poikien ja tytärten kotiinpaluu Nuori leski sai kutsun avarasydämiseen äitiyteen sivut

Lisätiedot

Uusi testamentti. Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas

Uusi testamentti. Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Uusi testamentti Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Uusi testamentti Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Kannessa: Carl Blochin maalaus

Lisätiedot

EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI

EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI Kylväjävertaus sisältää monta tärkeää näkökulmaa kristityksi tulemisen prosessista. Alla katkelma Matt. 13:13-23: 13. Minä puhun heille vertauksin siksi, että he näkevin

Lisätiedot

Onko meidän aikakäsityksemme sama kuin Jumalalla?

Onko meidän aikakäsityksemme sama kuin Jumalalla? 1 Luentomoniste Missio Järvenpää 11.12.2012 Kari Sirén Onko meidän aikakäsityksemme sama kuin Jumalalla? Jumala ja aika Jumala on Jumala nykyhetkessä. Nimekseen Hän on ilmoittanut Minä olen. 2 Ms 3:13-15.

Lisätiedot

LAUPIAS SAMARIALAINEN Luuk. 10:25-37

LAUPIAS SAMARIALAINEN Luuk. 10:25-37 LAUPIAS SAMARIALAINEN Luuk. 10:25-37 25. Eräs lainoppinut nousi ja koetteli Jeesusta kysymällä: "Opettaja, mitä minun on tehtävä periäkseni iäisen elämän?" 26. Jeesus sanoi hänelle: "Mitä on laissa* kirjoitettuna?

Lisätiedot

MINUUS HENGELLISESSÄ MUUTOS-PROSESSISSA... 1 Luotu elämään... 2. Tuomittu vapauteen... 4 Matka sinuuteen... 5 Alussa oli suhde...

MINUUS HENGELLISESSÄ MUUTOS-PROSESSISSA... 1 Luotu elämään... 2. Tuomittu vapauteen... 4 Matka sinuuteen... 5 Alussa oli suhde... Metakenttään: minuus palvonta läheisriippuvuus Egoismi Kohtaaminen rakastaminen rakkaus luomiskeromus uudesti syntyminen muutosprosessi syntymä kehitys Sören Kierkegaard Simone de Beauvoir J. Karjalainen

Lisätiedot

1. sunnuntai loppiaisesta Kasteen lahja Matt. 3:13-17

1. sunnuntai loppiaisesta Kasteen lahja Matt. 3:13-17 1. sunnuntai loppiaisesta Kasteen lahja Matt. 3:13-17 13. Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen kastettavaksi. 14. Johannes esteli ja sanoi: "Sinäkö tulet minun luokseni? Minunhan pitäisi

Lisätiedot

Elävien Jumala Luuk. 20:27-40

Elävien Jumala Luuk. 20:27-40 Elävien Jumala Luuk. 20:27-40 27. Sitten Jeesuksen luo tuli muutamia saddukeuksia, niitä, jotka väittävät, ettei ylösnousemusta ole. He kysyivät häneltä: 28. "Opettaja, Mooses on säätänyt meille näin:

Lisätiedot

MITÄ PYHITYS ON? Pyhitys

MITÄ PYHITYS ON? Pyhitys MITÄ PYHITYS ON? Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. (Joh. 15:4) Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä kukaan ei ole näkevä Herraa. (Hepr. 12:14) Pyhitys Pyhitys on sana,

Lisätiedot

Vanhaa ja uutta armon valtakunnasta nykyajan ihmiselle

Vanhaa ja uutta armon valtakunnasta nykyajan ihmiselle Armo riittää Vanhaa ja uutta armon valtakunnasta nykyajan ihmiselle Numero 3 9. vsk 12.6.2012 Illan rauhaa Luhanka-järven rannalla. 1. Kor. 13:12. Kuva: Maire Lyytinen 2 Armo riittää Numero 3/2012 Meerin

Lisätiedot

Saarna 16.5. 2008 pe. Mitä merkitsee elävän Jumalan tunteminen? Se merkitsee armon ja totuuden tuntemista.

Saarna 16.5. 2008 pe. Mitä merkitsee elävän Jumalan tunteminen? Se merkitsee armon ja totuuden tuntemista. Saarna 16.5. 2008 pe Teksti Jeremia 31:34 Silloin ei kukaan enää opeta toista, veli ei opeta veljeään sanoen: 'Oppikaa tuntemaan Herra!' Sillä kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut, sanoo Herra.

Lisätiedot

Pyyntöjä Jumalalle. Pyyntöjä Jumalalle. Isä meidän rukouksen. Isä meidän, joka olet taivaassa. Ja vastaa : Isä, pyhitetty olkoon sinun nimesi;

Pyyntöjä Jumalalle. Pyyntöjä Jumalalle. Isä meidän rukouksen. Isä meidän, joka olet taivaassa. Ja vastaa : Isä, pyhitetty olkoon sinun nimesi; Pyyntöjä Jumalalle. Tälle illalle on annettu aiheeksi Pyyntöjä Jumalalle. Aihehan kertoo siitä, että meillä Luojan luomilla ihmisillä on erilaisia tarpeita, joihin pyydämme Jumalalta apua. Meillä on pyyntöjä

Lisätiedot

Ihmisten pelastuksen ja armon ajan päättyminen

Ihmisten pelastuksen ja armon ajan päättyminen Ihmisten pelastuksen ja armon ajan päättyminen 1 Ihmiset saavat armon aikaa niin kauan, kun seitsemännen enkelin ääni vielä kuuluu hänen puhaltaessaan pasunaan eli julistaessaan iankaikkista evankeliumia.

Lisätiedot

Sivu 1 / 19. Markus O. Niemi. LANGENNUT IHMINEN JA ITSEPETOS Syntiinlankeemuksen seurauksia ihmisen luonnossa ja kristillisessä opetuksessa

Sivu 1 / 19. Markus O. Niemi. LANGENNUT IHMINEN JA ITSEPETOS Syntiinlankeemuksen seurauksia ihmisen luonnossa ja kristillisessä opetuksessa Sivu 1 / 19 Markus O. Niemi LANGENNUT IHMINEN JA ITSEPETOS Syntiinlankeemuksen seurauksia ihmisen luonnossa ja kristillisessä opetuksessa Mikään hengellinen liike ei ole täysin vapaa harhoista, vaikka

Lisätiedot

Kadonnutta etsivä ristin rakkaus Luuk. 15:1-10

Kadonnutta etsivä ristin rakkaus Luuk. 15:1-10 Kadonnutta etsivä ristin rakkaus Luuk. 15:1-10 1. Publikaaneja ja [muita] syntisiä tuli Jeesuksen luo kuulemaan häntä. 2. Fariseukset ja kirjanoppineet nurisivat sanoen: "Tämä ottaa vastaan syntisiä ja

Lisätiedot

Muun muassa näitä kysymyksiä valottaa tämän päivän tekstimme.

Muun muassa näitä kysymyksiä valottaa tämän päivän tekstimme. RUKOUS, JULISTUS JA PALVELU Mark. 1:29-39 29. Synagogasta poistuttuaan he menivät heti Simonin ja Andreaksen taloon Jaakobin ja Johanneksen kanssa. 30. Simonin anoppi makasi kuumeessa, ja heti he kertoivat

Lisätiedot

20. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Matt. 22: 1-14

20. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Matt. 22: 1-14 20. Kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai Evankeliumi, Matt. 22: 1-14 Meillä on tämän päivän evankeliumissa jälleen uusi todistus tästä kalliista totuudesta: Herran meidän Jumalamme sydämen väkevä tahto

Lisätiedot

Missä on elämäsi ilo? Missä on Sinun elämäsi suurin ilo? Miten etsit iloa elämääsi?

Missä on elämäsi ilo? Missä on Sinun elämäsi suurin ilo? Miten etsit iloa elämääsi? Taivaan kansalaisina maailmassa Joh. 15:10-17 10. Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut Isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. 11. "Olen puhunut

Lisätiedot

KRISTUKSEN SYNTYMÄJUHLAN KUNINKAALLISET HETKET HETKIPALVELUS SUURI EHTOOPALVELUS PYHÄN BASILEIOS SUUREN JUMALALLINEN LITURGIA AATTOPÄIVÄN

KRISTUKSEN SYNTYMÄJUHLAN KUNINKAALLISET HETKET HETKIPALVELUS SUURI EHTOOPALVELUS PYHÄN BASILEIOS SUUREN JUMALALLINEN LITURGIA AATTOPÄIVÄN KRISTUKSEN SYNTYMÄJUHLAN AATTOPÄIVÄN KUNINKAALLISET HETKET HETKIPALVELUS SUURI EHTOOPALVELUS JA PYHÄN BASILEIOS SUUREN JUMALALLINEN LITURGIA 2 Tämän vihkosen tekijät: kanttori Helena Tchervinskij lukija

Lisätiedot

JEESUKSESSA KRISTUKSESSA TÄYTTYNEET ENNUSTUKSET MESSIAASTA

JEESUKSESSA KRISTUKSESSA TÄYTTYNEET ENNUSTUKSET MESSIAASTA JEESUKSESSA KRISTUKSESSA TÄYTTYNEET ENNUSTUKSET MESSIAASTA Esitettynä niiden täyttymisjärjestyksessä 1 Moos. 3:15 Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille;

Lisätiedot