ISÄN SYDÄN RAAMATTUKOULU - OSA Seppo Välimäki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISÄN SYDÄN RAAMATTUKOULU - OSA 15 18.1.2012 Seppo Välimäki"

Transkriptio

1 160 ISÄN SYDÄN RAAMATTUKOULU - OSA Seppo Välimäki Aikakauden täyttyminen ja suuri muutos Vuoden 2012 alussa Pyhä Henki puhui minulle: "Opeta Jeesuksen tulemukseen valmistautumisesta!" - opeta mihin seurakunnan tulee kasvaa, suuntautua ja varustautua ollakseen valmis kun kutsu tulee Jeesuksen tulemuksesta on paljon erilaisia olettamuksia ja tulkintoja - Raamattu ei itsessään anna tarkkaa tietoa lopun ajan tapahtumista - kuitenkin Jeesus kehottaa tarkaamaan ajan merkkejä ja valvomaan - Daniel ilmaisee, että "taidolliset loistavat" ja "monet sitä (= tulevan ajan kuvausta) - tutkivat ja ymmärrys lisääntyy" Raamatun ilmoitus tukee seuraavaa Jeesuksen tulemuksen järjestystä ja periaatteita: Jeesuksen tulemus Kuninkaana on kaksiosainen: ensin Hän tulee "pilvissä yläilmoihin" tempaamaan maan päällä olevan valmistetun morsiamen Karitsan hääjuhlaan = ensimmäinen ylösnousemus - hetkenä jota ei kukaan tiedä paitsi Isä Pituudeltaan määrätyn ahdistuksen (antikristuksen) ajan (3,5 + 3,5 vuotta) jälkeen Jeesus tulee kuninkaana Öljymäelle, tuhoaa antikristuksen ja sen mobilisoimat sotajoukot Israelia ja Jeesusta vastaan - sen jälkeen Hän perustaa valtaistuimensa ja hallintonsa Jerusalemiin ja alkaa tuhatvuotinen rauhan aika antikristuksen eli ahdistuksen aika on tuomion aika - "... että kaikki ne tulisivat tuomituiksi, joilla ei ollut rakkautta totuuteen..."- hengellinen järjestys tulee radikaalisti muuttumaan nyt tunnetusta olotilasta - nyt on Pyhän Hengen aikakausi, sielujen pelastumisen aikakausi, Jumalan rakkauden ilmestymisen aikakausi - ahdistuksen aika on tuomion ohella myös sadon korjuun aikaa, mutta "ahtaissa oloissa" - Jumala ei tahdo että yksikään hukkuisi ahdistuksen ajassa Jumala sallii pimeyden voimien vaikutuksen nousta esiin nykyistä paljon vahvemmalla tavalla, että jokainen ihminen tulisi sydämessään tietämään, että on parempi antautua Jumalalle kuin sielunviholliselle ja etsiä pelastusta Jeesuksessa antikristuksen ilmestyminen aloittaa laittomuuden ajan - Jeesus poistaa seurakunnan suojaan näkemästä tuomiota, joka tulee niille, "joilla ei ollut rakkautta totuuteen voidakseen pelastua" - tulee tapahtumaan tempauksia, joiden sisältöä ja ajankohtaa Raamattu ei tarkkaan ilmoita seurakunnan valmistaminen tempausta varten on pakanain aikakauden täyttymys ja sen jälkeen tulee muutos, jonka suuruus ylittää kaiken aikaisemman Jumalan valtakunnan ilmestymisen - Pyhä Henki tulee toteuttamaan valtavan ja syvällisen valmistamistyön seurakunnassaan ennen tempausta ja vielä ahdistuksen aikana Jumala ei tuomitse vanhurskaita ja vääriä samalla tuomiolla - kysymys on sielujen sadon korjaamisesta ja Isän rakkauden yliluonnollisesta pelastavasta voimasta, joka ilmestyy maan päällä

2 161 antikristuksen ilmestyminen on verrattavissa kansan huutoon "Päästä meille Barabbas!" - lopun aikana Jumala sallii "Barabbaan", laittomuuden ihmisen nousevan hallitsemaan niitä, jotka eivät ole ottaneet vastaan Rauhanruhtinasta, Jeesusta Jumalanaan ja Pelastajanaan Jeesuksen tulemusta edeltää suuri, yliluonnollinen valmistava työ Johannes Kastajan voitelu ja tehtävä oli esikuvallista sille muutoksen suuruudelle, jonka edessä seurakunta on tänä päivänä - Jeesus tulee ilmestymään seurakunnalleen ylösnousseena Kuninkaana, Ylkänä - tämä ilmestyminen on mittasuhteiltaan "enemmän kuin miljoonakertainen" siihen verrattuna, mitä oli Johanneksen aikana Johanneksen tehtävänä oli valmistaa tie Jeesuksen ilmestymiselle Messiaana, Jumalan Voitelemana Ihmisen Poikana - ottamaan vastaan Jumalan Poika tässä ihmisen muodossa ihmisten luonnollisen elämän ympäristössä Luuk. 1: Sillä hän on suuri Herran edessä. Viiniä ja väkijuomaa ei juo ja on täynnä Pyhää Henkeä hamasta äitinsä kohdusta. 16.Hän kääntää monet Israelin pojat Herran, heidän Jumalansa, tykö 17.ja käy Hänen edellänsä Elian hengessä ja voimassa, kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun, Herralle toimittaakseen valmistetun kansan." Johanneksen palvelutyö tapahtui Pyhän Hengen voitelun kautta - hänen parannuksenteon julistuksensa Pyhän Hengen voitelussa valmisti kansan uskomaan Jeesukseen sitten kun Hän ilmestyy - jokainen, joka otti Johannes Kastajan sanoman vastaan, pystyi vastaanottamaan Jeesuksen - jotka eivät ottaneet Johanneksen sanomaa vastaan, eivät voineet uskoa Jeesukseen Luuk. 7: Kaikki kansa, joka kuuli, veronkantajatkin, tunnustivat Jumalan vanhurskaaksi ja kastattivat itsensä Johanneksen kasteella. 30.Mutta fariseukset ja lainoppineet tekivät tyhjäksi Jumalan aivoituksen heitä kohtaan eivätkä ottaneet häneltä kastetta. Pyhän Hengen tehtävänä on nyt valmistaa seurakunta Jeesuksen ilmestymiselle ylösnousemustodellisuudessa - ihmisen luonnollisen ympäristön ulkopuolella tulee uutta ilmestystä, uutta opetusta, uutta julistusta ja uusia Pyhän Hengen vuodatuksen aaltoja, jotka ovat enemmän kuin aikaisemmin on nähty Jeesuksen tulemukseen valmistautuva seurakunta vastaanottaa täyden evankeliumin ylösnousemusvoiman todellisuudessa - uusi antautuminen, uusi kiinnittyminen Jeesuksen todellisuuteen ja uusi vapautuminen tämän maailman vaikutuksista, ongelmista ja pimeyden kuormista Pyhän Hengen voima on rajaton, mittaamaton, käsittämätön, kaikkivaltias - Jumala on luonut ihmisen tämän rajattomuuden vastaanottajaksi, yhteistyökumppaniksi, välittäjäksi, rakkaussuhteessa

3 162 Jeesuksen pelastustyö on yliluonnollinen, täydellinen ja enemmän kuin me anomme tai ymmärrämmekään - ylöstemmattava seurakunta tulee tuntemaan pelastuksen täydellisuuden enemmän kuin koskaan on tunnettu - aikakauden täyttymys = tähän aikakauteen liittyvien lupausten täyttymys Matt. 24: Mutta joka vahvana pysyy loppuun (telos = asetettu päämäärä, takaraja, täyttymys, tarkoitus) asti, se pelastuu (sozo = pelastua, päästä turvaan, suojaan). 14.Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa (etnos=kansanryhmä - kaikkien kansanryhmien keskuudessa), todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten (tote= siihen aikaan, sinä aikana) tulee loppu (telos = asetettu päämäärä, takaraja, täyttymys, tarkoitus). Synnin perimmäinen voima on pelossa tehdä syntiä hepreaksi chata = erehtyä, mennä harhaan, menettää maali kreikaksi hamartano = erehtyä, mennä harhaan, menettää maali 1. Moos. 3: Ja he kuulivat, kuinka Herra Jumala käyskenteli paratiisissa illan viileydessä. Ja mies vaimoineen lymysi Herran Jumalan kasvojen edestä paratiisin puiden sekaan. 9.Mutta Herra Jumala huusi miestä ja sanoi hänelle: "Missä olet?" 10.Hän vastasi: "Minä kuulin sinun askeleesi paratiisissa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti, ja sentähden minä lymysin." Jumala on luonut kaiken luomakuntansa elämään Hänestä tulevasta voimasta, suunnitelmasta, kirkkaudesta ja katoamattomasta elämästä jokaisen, joka haluaa elää, tulee suuntautua Jumalaan ja elää Hänestä ennen lankeemustaan sielunvihollinen suuntautui Jumalaan ja eli Hänestä korkea-arvoisen kerubin lankeemus oli hyljätä Jumala auktoriteettinaan, lähteenään ja suuntautumisenaan ja tehdä itsestään Jumala, eli elämänsä päämäärä ja suuntautuminen tämä valinta johti langenneen kerubin ja hänen kanssaan langenneet enkelit kuolemaan ja tuhoutumiseen, koska heitä varten ei ole olemasta pelastusta - hehän elivät jo täydessä kirkkaudessa, jota suurempaa Jumala ei voi tarjota synnin perimmäiseksi ja syvimmäksi voimaksi tuli demonien minuuteen tuhoutumisen pelko (kuoleman pelko) Hes. 28: Sinun sydämesi ylpistyi sinun kauneudestasi, ihanuutesi tähden sinä kadotit (olet turmellut) viisautesi (Jumalan pelko). Minä viskasin (olen viskannut - toteutunut aikamuoto Jumalan Sanassa - kaikki mitä Jumala sanoo, on jo toteutunut siinä hetkessä kun Hän sanoo) sinut maahan, annoin (olen antanut) sinut alttiiksi kuninkaille, heidän silmänherkukseen.

4 18.Paljoilla synneilläsi (avon avon - moraalinen perversio), tekemällä vääryyttä (evel avel avlah olah olah - moraalinen vääryys) kaupoissasi, sinä olet häväissyt pyhäkkösi. Niin minä annoin (olen antanut) sinun keskeltäsi puhjeta tulen; se kulutti (on kuluttanut) sinut. Ja minä panin (olen asettanut) sinut tuhaksi maahan kaikkien silmäin edessä, jotka sinut näkivät (näkevät). 19.Kaikki tuttavasi kansojen seassa ovat tyrmistyneet sinun tähtesi. Kauhuksi (terror engl.) olet sinä tullut, eikä sinua enää ole, hamaan ikiaikoihin asti." (sinusta on tullut kauhu, etkä sinä tule koskaan enää olemaan mitään) sielunvihollinen ja jokainen demoni tietää, että täydellinen tuhoutuminen odottaa heitä - se on heidän ensimmäinen ja syvin pelkonsa Jeesuksen kirkkauden kohtaamisessa Mark. 1: Heti heidän kokoushuoneessaan oli mies saastaisessa hengessä ja (huusi) 24.sanoen: "Mitä meillä ja Sinulla on yhteistä, Jeesus Nasaretilainen; tulitko meitä tuhoamaan? Tunnen Sinut, kuka olet, Jumalan Pyhä." jokainen kosketus demoneihin, jokainen lankeemus pois Jumalan suunnasta herättää ihmisen sielussa pelkoa pimeyden voimien turmeleva vaikutus johtaa jopa siihen, että ihmiset pelkäävät Jumalan rakkautta ja Pyhää Henkeä - vääristävät Jumalan tekoja, pilkkaavat Pyhän Hengen manifestaatioita Jumala lähestyy ihmistä rakkaudellaan Jumala ei ole koskaan lähestynyt ihmisiä tuhoaikeissa - sen takia enkelit ja Herra lähestyessään ihmisiä sanovat aina: "Älä pelkää..." Jer. 29:11: Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. ihmisen tuhoutuminen on vain siinä, että hän päättää liittyä pimeyden voimiin eikä tule takaisin Jumalan yhteyteen - tässä tilassa ihminen saa saman kuoleman tuomion kuin pimeyden voimille on määrätty - kaikki, mikä joutuu eroon Jumalasta kuolee viimeiseen asti Jumala kutsuu jokaista ihmistä - meidän mahdollisuuksiemme loputtuakin - varmistaakseen mihin ihmisen sielu suuntautuu - Hänen pelastava rakkautensa on täydellinen eikä kukaan joudu helvettiin vahingossa Jumalan tuomiot Israelin kansaa kohtaan johtuivat siitä, että heillä oli erikoisasema, erityisoikeudet, erityinen tehtävä, jonka säilymiseksi synti tuli rangaistavaksi lihassa - vanhan liiton aikana se oli kuoleman tuomio, mutta johti sielun pelastumiseen liiton yhteyden perusteella Täydellinen rakkaus karkoittaa pelon 1. Joh. 4:18 : Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta (kolasis = rangaistuksen kärsiminen, kidutus, ahdistus); ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. 163

5 rakkaus ja pelko ovat elämän/kuoleman vastakkaiset ääriarvot - Jumala on rakkaus/elämä, sielunvihollinen on kauhu, pelko/kuolema - Jumalan valtakuntaa hallitsee rakkaus/elämä, pimeyden valtakuntaa hallitsee pelko/kuolema pelon olemus on synnin eli Jumalasta eroon joutumisen rangaistuksen kärsimistä sielun ajatusten ja tunteiden tasolla Jes. 53:4-6 4.Mutta totisesti, meidän AHDISTUKSEMME (choli) hän kantoi, choli = sielun tuska, murhe, ahdistus, pelko, joka johtuu sairauksista, heikkouksista, onnettomuuksista, vajavuuksista choli tulee sanasta chala = olla heikko, sairas, haavoittunut, kärsiä, murehtia, sairastua meidän TUSKAMME (makob, makob, makoba = ahdistus, kärsimys - tulee sanasta "kaab" = tuntea tuskaa, surua) hän sälytti päällensä. sairauden, heikkouksien, onnettomuuksien tuhovoima on ensisijaisesti ihmisen sielussa - tämä pimeyden tuhovoima estää ihmistä vastaanottamasta Jeesuksen pelastavaa voimaa ruumiin parantumiseksi ruumiin ja koko elämän parantuminen alkaa sielun ahdistuksen, tuskan, traumojen parantumisesta pelko on keskeinen osa kaikkea tuskaa, ahdistusta, murhetta, jossa on synnin rangaistusta, syyllisyyttä, tuomion alaisuutta - pelkoon kulminoituu pimeyden voimien valta ihmisen sielua kohtaan Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, 5.mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut (hengen, sielun, ruumiin ja koko elämän alueilla). 6.Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme (=Jumalasta eroon joutumisen seuraukset). Joh. 14: Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. 27.Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä annan teille. En minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne (kardia = minuutenne sisin, ajatuksenne, tunteenne, unelmanne) olko murheellinen älköönkä peljätkö. synnin voittamisen avain on Johanneksen sanoissa "täydellinen rakkaus karkoittaa pelon" hän vielä selittää tarkemmin "mutta joka pelkää, se ei ole tullut täydelliseksi rakkaudessa" nämä totuudet ilmaisevat sen, että pelko on synnin syvin muoto, jonka voittamiseen 164

6 165 tarvitaan täydellinen rakkaus Jumalan rakkaus on vuodatettu Pyhän Hengen kautta Room. 5:5:... Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. 1. Joh. 4:18: Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus (=Pyhän Hengen hallitseva läsnäolo) karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta; ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Matt. 6: Älkää siis murehtiko sanoen: 'Mitä me syömme?' tahi: 'Mitä me juomme?' tahi: 'Millä me itsemme vaatetamme?' 32.Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan. 33.Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille lisätään. "Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja Hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille lisätään!" kun tutkimme Jumalan valtakuntaa huomaamme että Isän ääretön rakkaus johtaa ja vaikuttaa kaiken Hänen valtakunnassaan Jeesuksen pelastustyö on vapauttanut meidät kaikesta synnistä, synnin seurauksista ja synnin takia tulleista kirouksista ja rangaistuksista - Ihmisen Pojalla on valta siirtää synnit pois maan päällä! synnistä puhdistamisen vakuudeksi Jumala on antanut meille Pyhän Hengen, jonka kautta meillä on ehyt, lisääntyvä ja loppumaton yhteys Jumalan elämään, kirkkauteen, parantavaan ja uutta luovaan voimaan Jumala on antanut meille rajattoman Pyhän Hengen lupauksen - kirjoitukset eivät ilmaise mitään rajaa sille, mitä Pyhä Henki voi tehdä - Hän ottaa Isän omasta ja minun omastani meillä ei ole mitään syytä pelätä mitään, koska Pyhä Henki on meidän kanssamme, Jeesuksen pelastustyö on erottanut meidät pois pimeyden valtakunnasta, Isän rakkauden ääretön mielisuosio kohtaa meitä ja nostaa meidät "voimasta voimaan ja kirkkaudesta kirkkauteen" meidän ei tarvitse elää suorittamisen vaan uskon luottamuksen kautta - Pyhä Henki johtaa meidät elämäntapaan, jota Jumalan rauha hallitsee - silloin vapautuvat kaikki hengen, sielun ja ruumiin voimat hyödylliseen palvelutyöhön ja mielekkääseen elämään kaikki pelon aiheet ja valheet on voitettu, koska elämme Jumalan rakkauden valtakunnassa, jossa ei mitään pelkoa ole - Jumalan Isän rakkaus pitää meistä parempaa huolta kuin itse parhaimmallakaan murehtimisella voimme saada aikaan

7 Joh. 3: Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi (tuhoutuisi sen tähden, että pysyisi erossa ja joutuisi ikuiseen eroon Jumalasta tulevasta elämästä), vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä (ikuinen, katkeamaton yhteys Jumalaan ja osallisuus Hänestä tulevaan elämään). 17.Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan (Ihmisen Poikana, Voideltuna, Uhrikaritsana, Ylimmäisenä Pappina) tuomitsemaan maailmaa (määräämään maailmaa eroon Jumalasta), vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi (pääsisi katoamattomaan yhteyteen Hänen kanssaan ja osalliseksi Hänestä tulevasta elämästä). 18.Joka uskoo häneen (Hänen lunastukseensa, sovitustyöhönsä, Hänen ylösnousemusvoimaansa), sitä ei tuomita (määrätä eroon Jumalasta); mutta joka ei usko, se on jo tuomittu (määrätty eroon Jumalasta), koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen (Jeesuksen lunastukseen, jonka kautta pääsisi pois pimeyden vallasta ja pääsi ikuiseen/täydelliseen yhteyteen Jumalan kanssa). Jumalan yhteydestä erehtyminen, eroon joutumisen eksytys ja siitä johtuvat rangaistukset olivat Jeesuksen päällä meidän tähtemme Jeesuksen kautta me olemme vapaat Jumalasta erottavasta synnistä, koska pelastuksen sinetti Pyhässä Hengessä on asetettu uudestisyntyneeseen henkeemme ikuisesti Pyhä Henki ohjaa sielua kaikkeen totuuteen, nuhtelee ja johtaa parannuksen tekoon ja puhdistautumiseen - "Yksikään Jumalasta syntynyt ei voi syntiä tehdä" Room. 8 1.Niin ei nyt siis ole mitään rankaisuun johtavaa tuomiota (Jumalasta/hänen siunauksistaan erottavaa määräystä) niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat, jotka eivät vaella lihan mukaan vaan hengen (koska Pyhä Henki on tullut ihmisen henkeen ja Jeesus johtaa ihmisen elämää Pyhän Hengen kautta). 2.Sillä elämän hengen laki (Jumalan rakkauden lain määräys) Kristuksessa Jeesuksessa vapautti minut (sinut) sinut synnin (päämäärästä/maalista erehtymisen houkutuksesta, heikkoudesta, sokeudesta) ja kuoleman laista (joka saa vallan silloin kun poistuu Jumalan yhteydestä) synnin ja kuoleman lain tilalle on tullut rakkauden laki, joka pitää minut rakkaussuhteessa Jumalaan suuntautuneena, Hänen yhteydessään, etsimässä Hänen tahtoaan ja suunnitelmiaan elämässäni 3.Sillä mikä laille (Mooseksen laille) oli mahdotonta, koska se oli heikko lihan kautta (laki antoi ohjeen, muttei voimaa sen toteuttamiseen), SEN JUMALA TEKI, LÄHETTÄMÄLLÄ OMAN POIKANSA syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa (lihan ruumiissa oleva päämäärästä/maalista erehtymisen vaikutus ja siitä johtuvat seuraukset - jotka olivat sairaus, puutteenalaisuus, demonien orjuus, minuuden ja ruumiin vääristyminen, elämän vääristyminen, ikuinen ero Jumalasta), 4.että lain säädös (Mooseksen lain SEKÄ rakkauden lain ohje pitää päämäärä) täyttyisi meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen (uusi luomistyö tulee vanhan ihmisen tilalle - sitä hallitsee jeesus pyhän hengen kautta). 166

8 167 ihmisen kyky toteuttaa rakkauden lakia täydellisesti on heikko - siksi Jumala teki Jeesuksen kautta sen, mikä on ihmisen lihan takia turmeltunut - Pyhän Hengen auktoriteetti on Jumalan pelastava voima kaiken ihmisen heikkouden ylitse Ylösnousemusvoiman suuruus 1. Kor. 15: Ja niinkuin meissä on ollut maallisen kuva, niin meissä on myös oleva taivaallisen kuva. 50.Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. 51.Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, 52.yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. 53.Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen (ottaa päälle katoamattomuuden), ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen (ottaa päälle kuolemattomuuden). tempauksen yhteydessä Pyhän Hengen voima tulee siinä hetkessä valmistautuneitten ihmisten ylle niin suurena, että se peittää katoamattoman ruumiin ja katoamaton ruumis muuttuu ylösnousemusruumiiksi silmänräpäyksessä - niinkuin Jeesuksenkin ruumis muuttui ylösnousemusruumiiksi silmänräpäyksessä - aikaa valmistautumiseen ei silloin enää ole KATOAMATTOMUUS JA KUOLEMATTOMUUS = JUMALAN HENGEN UUSI LUOMISTYÖ MEISSÄ tämä alkaa kun ihmisen henki uudestisyntyy ja tulee Jumalan elämästä osalliseksi - ja jatkuu mielen uudistumisen kautta - ja jatkuu ruumiin tulemisella Pyhän Hengen temppeliksi ja päättyy ylösnousemukseen, jossa hengellinen ruumis tulee luonnollisen ruumiin tilalle 54.Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: "Kuolema on nielty ja voitto saatu." 55."Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi (PISTIMESI)?" 56.Mutta kuoleman ota (pistin) on synti (hamartia=erehtyminen maalista), ja synnin (maalista erehtymisen) voima (dynamis) on laki. "KUOLEMAN PISTIN ON MAALISTA EREHTYMINEN JA MAALISTA EREHTYMINEN SAA PERUSTUKSEN LAISTA, KOSKA LAKI OSOITTAA MAALIN, KOHTEEN, TAVOITTEEN, OHJEEN, PÄÄMÄÄRÄN" Paavali puhuu tässä kohdassa tempaukseen liittyvästä Pyhän Hengen työstä seurakunnassa voitto kuolemasta tapahtuu kuoleman hallitsemalla maaperällä eli täällä maan päällä - ylösnousemusvoiman kosketus tapahtuu maan päällä - siitä todistuksena on uudestisyntyminen, riivaajien ulosajaminen, sairauksien paraneminen, Jumalan luovat ihmeet - tempaukseen valmistavassa herätyksessä tapahtuu täyttymys, Jumalan suunnitelman täydellinen ilmituleminen Paavali opetti ja kehotti uskovia elämään ylösnousemuksen odotuksessa ja näkökulmassa - se on täysi evankeliumi, jonka julistamisen ja vastaanottamisen kautta täysi Pyhän Hengen

9 voitelu pääsee laskeutumaan seurakuntaan - Jeesuksen täysi evankeliumi on vasta siinä, kun katoavaisuuden ja kuoleman vaikutus voitetaan täällä maan päällä - silloin kukaan ei enää pysy maailmassa vaan nousee Taivaseen! 1. Joh. 3:9: Ei yksikään Jumalasta syntynyt (uudestisyntynyt henki/ihminen) tee syntiä (erehdy maalista/päämäärästä, suuntaudu pois Jumalasta koska Pyhä Henki pitää ja johtaa ihmistä elämään Jeesuksessa ja Hänen kauttaan), sillä Jumalan siemen (uudestisyntynyt henki Jeesuksen yhteydessä, johon on kätketty koko pelastuksen sisältö) pysyy hänessä; eikä hän saata syntiä (suuntautua pois, luopua Jumalasta) tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt (Jeesus itse asuu hänessä, eikä luovu hänestä, eikä siksi ole mahdollista erota Jumalasta ja Hänestä tulevasta elämästä ja uudesta luomistyöstä). Jatkuva uusi luomistyö uusi luomus ei ole jokin vakio, jonka uskova saa uskoon tullessaan - kysymys on väärästä tulkinnasta, joka on vakiintunut uskonnolliseen kielenkäyttöön suomalaisessa Raamatussa käytetty sana "uusi luomus" on virheellinen, sillä alkutekstin sana on ktisis = muodostaminen, luomistyö, alulle paneminen tyhjästä kreikan kielessä on toinen sana ktisma joka tarkoittaa luomistyön tulosta (siis uutta luomusta varsinaisesti) - Raamattu ei käytä sanaa ktisma vaan ktitis tarkoittaen kirjaimellisesti "tyhjästä tapahtuvaa jatkuvaa uutta luomistyötä" käsite "uusi luomus" tulee korvata merkityksellä "jatkuva uusi luomistyö" - koska Jumalan valtakunnassa on kysymyksessä jatkuva uudistuminen ja uusi luomistyö Jeesuksen pelastussuunnitelman toteuttamiseksi Häneen uskovien elämän kaikilla alueilla - luonnollisessa ja yliluonnollisessa ulottuvuudessa Tit. 3:4-7 4.Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, 5.pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan 1) uudestisyntymisen peson (= hengen uudestisyntyminen, puhdistuminen synnistä, liittyminen Jumalaan ja Pyhän Hengen sinetin vastaanottaminen) ja 2) Pyhän Hengen uudistuksen kautta, (=jatkuva Pyhän Hengen uusi luomistyö hengessä, sielussa ja ruumiissa) 6.jonka Hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, 7.että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan. Gal. 6:15: Sillä ei ympärileikkaus ole mitään eikä ympärileikkaamattomuus, vaan jatkuva uusi luomistyö. Ef. 2: mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, 5.on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa (=osallisiksi Jumalasta tulevasta Sanasta ja sen kautta toteutuvasta jatkuvasta uudesta luomistyöstä) - mielisuosiosta te olette pelastetut - 6.ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin 168

10 (usko ja Jeesuksen läsnäolo uudestisyntyneessä hengessämme kiinnittää meidät Jeesuksen pelastustyön todellisuuteen ja tuleviin vaikutuksiin jo nyt) Kristuksessa Jeesuksessa, 7.osoittaakseen tulevina maailmanaikoina mielisuosionsa ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. 8.Sillä mielisuosiosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja - 9.ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. 10.Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten (=uusi elämä pelastettuina, jossa vanha on kadonnut ja jatkuva uusi luomistyö on tullut tilalle), jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. 2. Kor. 5: Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on jatkuva uusi luomistyö; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. 18.Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät (uuden luomistyön kautta) itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran (julistaa uutta luomistyötä eteenpäin). 19.Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille (jatkuvaa uutta luomistyötä julistavan) sovituksen sanan. 20.Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa (=Antautukaa Pyhän Hengen ja Sanan vaikuttamaan uuteen jatkuvaan luomistyöhön Jeesuksen lisääntyväksi ilmestymiseksi!). sovinto tarkoittaa riitojen ratkaisemista - sovitus tarkoittaa osapuolten täydellistä sovittamista toistensa ominaisuuksiin ensin Jumala sovitti itsensä ihmisen heikkouteen lähettämällä oman Poikansa ihmisen kaltaisuudessa - Jeesuksen pelastustyön kautta Jumala sovittaa ihmisen Jeesuksen ylösnousemuvoimaan yhteensopivaksi 169

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Herra on Paimen Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Joh. 10:11 Minä olen se hyvä paimen. Joh. 10:11 Minä olen

Lisätiedot

UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms. JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA

UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms. JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA Kaikille muille sydämenlyönnit ovat rummutus kohti hautaa, mutta me elämme elämää

Lisätiedot

ISÄN SYDÄN RAAMATTUKOULU - OSA 17 1.2.2012 Seppo Välimäki. Jumalan valtakunnan julistaminen. Mikä on Jumalan valtakunnan ilosanoman sisältö?

ISÄN SYDÄN RAAMATTUKOULU - OSA 17 1.2.2012 Seppo Välimäki. Jumalan valtakunnan julistaminen. Mikä on Jumalan valtakunnan ilosanoman sisältö? 189 ISÄN SYDÄN RAAMATTUKOULU - OSA 17 1.2.2012 Seppo Välimäki Jumalan valtakunnan julistaminen Mikä on Jumalan valtakunnan ilosanoman sisältö? Jumala on rakkaus - Hän vetää ihmistä puoleensa rakkaudellaan

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Loisto yllättää Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Matt. 17:1-3 1 Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen.

Lisätiedot

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on?

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola i I V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Jeesuksen profetiat : Matteus 24 - Jesaja 2:1-4 62:6-7 (Jerusalem) - Hesekiel 36:19 ja 24 ja 28 - Sakarja 8:

Lisätiedot

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta Kristus-keskeinen elämä Osa 4: Majakka-ilta 17.10.2009 Antti.Ronkainen@majakka.net Room. 8:29 (KR92) Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

Apologia-forum 25.-27.4.2014

Apologia-forum 25.-27.4.2014 Mikä on kristinuskolle luovuttamatonta? Kuvat: sxc.hu Apologia-forum 25.-27.4.2014 Ryttylän Kansanlähetysopisto Pääpuhujana prof. John Lennox (oxfordin yliopisto) Tiede usko luominen evoluutio www.kansanlahetysopisto.fi/apologiaforum

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

SYNTIINLANKEEMUS JA LUPAUS VAPAHTAJASTA

SYNTIINLANKEEMUS JA LUPAUS VAPAHTAJASTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(8) SYNTIINLANKEEMUS JA LUPAUS VAPAHTAJASTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Eedenin paratiisissa

Lisätiedot

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Kapernaumissa, synagoogassa

Lisätiedot

1. KAPITTEL 2. KAPITTEL

1. KAPITTEL 2. KAPITTEL 1. KAPITTEL Joka alusta oli, jonka me kuulimme, jonka me silmillämme näimme, jota me katselleet olemme, ja meidän kätemme pidelleet ovat elämän sanasta, 2 (Ja elämä on ilmestynyt, ja me olemme nähneet,

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

1Moos. 2:16-17 Herra Jumala sanoi ihmiselle: "Saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista. Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta,

1Moos. 2:16-17 Herra Jumala sanoi ihmiselle: Saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista. Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, Syntiinlankeemus 1Moos. 2:16-17 Herra Jumala sanoi ihmiselle: "Saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista. Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö, sillä sinä päivänä, jona

Lisätiedot

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa Saarna 12.10.2008 Ari Puonti Herra Jumala asetti ihmisen Eedenin puutarhaan viljelemään (abad) ja varjelemaan (shamar) sitä.

Lisätiedot

PYHÄN HENGEN LAHJAT SEURAKUNNAN RAKENTUMISEKSI

PYHÄN HENGEN LAHJAT SEURAKUNNAN RAKENTUMISEKSI PYHÄN HENGEN LAHJAT SEURAKUNNAN RAKENTUMISEKSI OPPITUNTI I Pyhä Henki persoona Markku Tenhunen 1 LUPAUS PYHÄSTÄ HENGESTÄ Joh.14:15-26 Apt. 1:7-9 RAAMATULLINEN POHJA Apt.2:1-21 Ef.1:11-14 Apt.10:38 Joh.16:7-14

Lisätiedot

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F KUINKA RAAMATTU VOISI: 1. Tarttua meihin 2. Pysyä meissä 3. Tuottaa siunausta elämässämme Elämmekö sanasta? Elämän koulu Ei ihminen elä ainoastaan leivästä,

Lisätiedot

JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE

JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE 1 JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE 1 luku Johannes julistaa elämän Sanaa, Messiasta, että lukijoillakin olisi yhteys ISÄN ja Pojan kanssa 1 4. Ollakseen tässä yhteydessä heidän tulee vaeltaa valkeudessa ja

Lisätiedot

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - pyhäkössä Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI

Lisätiedot

Ekklesiologia- Oppi seurakunnasta 2014 kevät tunti 1

Ekklesiologia- Oppi seurakunnasta 2014 kevät tunti 1 Ekklesiologia- Oppi seurakunnasta 2014 kevät tunti 1 Kristinoppi 3 sisältää eskatologian ja ekklesiologian. Eli opit lopun ajoista ja seurakunnasta. Eskatologian katsaus meillä oli syksyllä Nyt meillä

Lisätiedot

Risti ja riita Alussa 1 Moos. 2:16-17 "Herra Jumala sanoi ihmiselle: "Saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista. Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö, sillä sinä päivänä,

Lisätiedot

JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE

JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE Osallisuus Elämän Sanaan 1:1-4 Keskinäinen Osallisuus Jumalassa erottaa synnistä ja vihasta 1:5-2:6 Uusi Käsky 2:7-11 Isän Rakkaus ja maailman rakkaus 2:12-17 Antikristus

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Lisää 1. Joh 3:sta? http://www.sley.fi/luennot/raamattu/ UT/Johanneksen_kirjeet/1Joh03EK.h tm Hyvä Sisärengaslainen, 1. Johanneksen kirjeen kolmas luku puhuu Jumalan lahjasta, mutta myös hänen pyhästä

Lisätiedot

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan.

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JAAKOBIN PAINI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. b)

Lisätiedot

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista.

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista. 1 Efesolaiskirjeen selitys 4 Ef. 1:10-14 Pyhän Hengen sinetti Tämä on neljäs luento Paavalin Efesolaiskirjettä käsittelevässä luentosarjassa. Tähän mennessä olemme kuulleet siitä, kuinka meidät kristityt

Lisätiedot

Rukoilemme: Kun me rukoilemme

Rukoilemme: Kun me rukoilemme 1 sutkksnkanomra Rukoilemme: Niin Herra, kosketa meitä tälläkin hetkellä Henkesi ja Sanasi kautta, kuten tuossa virressä veisasimme: "Kosketa minua, Henki, kosketa, kirkkaus! Anna elälle suunta ja tarkoitus.!

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden

Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden lähteestä "Jumalanpalvelus - seurakunnan elämän lähde Keminmaan seurakunnan ja Hengen uudistus kirkossamme ry:n talvitapahtuma 23.-25.1.2009 Reijo Telaranta 1. Aterian aikana

Lisätiedot

Kiusaukset elämässämme

Kiusaukset elämässämme Kiusaukset elämässämme Laitoin tällaisen otsikon puheelleni sen tähden, koska tiedän, että kaikki me joudumme erilaisiin kiusauksiin elämässämme. Luulen niin, ettei meistä yksikään selviä ilman kiusauksia

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Jeremia, kyynelten mies

Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Vanhaa viiniä uusiin leileihin...

Vanhaa viiniä uusiin leileihin... Vanhaa viiniä uusiin leileihin... Ensimmäinen liitto Hebr 8:7 Sillä jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle. Toinen liitto Hebr 10 9 sanoo hän sitten: "Katso, minä

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Kouluun lähtevien siunaaminen

Kouluun lähtevien siunaaminen Kouluun lähtevien siunaaminen Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jossa siunataan kouluun lähtevät. Siunaaminen toimitetaan keväällä tai juuri ennen koulun alkamista. Siunaamisen

Lisätiedot

Hyvä sisärengaslainen

Hyvä sisärengaslainen Hyvä sisärengaslainen Tällä kertaa vuorossa Johanneksen evankeliumin 3. luku, joka sisältää tärkeää ja keskeistä asiaa taivaaseen pääsemisestä. Fariseusten joukossa oli Nikodemos-niminen mies, juutalaisten

Lisätiedot

Evankeliumitekstissä Jeesus kertoo, että Isä herättää kuolleet, ja että myös hänellä, Pojalla on valtaa antaa elämä kenelle tahtoo.

Evankeliumitekstissä Jeesus kertoo, että Isä herättää kuolleet, ja että myös hänellä, Pojalla on valtaa antaa elämä kenelle tahtoo. 1 Jeesus sanoi juutalaisille:»totisesti, totisesti: ei Poika voi tehdä mitään omin neuvoin, hän tekee vain sitä, mitä näkee Isän tekevän. Mitä Isä tekee, sitä tekee myös Poika. Isä rakastaa Poikaa ja näyttää

Lisätiedot

Armosta pelastetut Kristuksen ulkopuolella Kenen johdatuksessa he olivat

Armosta pelastetut Kristuksen ulkopuolella Kenen johdatuksessa he olivat 1 Armosta pelastetut Tätä asiaa lähden selvittämään Efesolaiskijeen toisen (2) luvun alkujakeitten pohjalta. (Voitte ottaa Raamatut esille, kenellä sellaiset sattuu olemaan mukana) Hypin kuitenkin vähän

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Minä olen Jeesus len Jees Minä

Minä olen Jeesus  len Jees Minä Minä olen Jeesus Nimilappu pussinnauhaan, peliohje pussiin. Voit tulostaa pelin kopiopaperille. Leikkaa ja liimaa kortit sitten kartongille tai pahville. Kontaktimuovilla tai laminaatilla saat korteista

Lisätiedot

Elämä Jumalan lapsena

Elämä Jumalan lapsena 1 Roomalaiskirjeen selitys 18 Room. 8:14 17 Savonlinnan Tuomiokirkko, 13.3.2013 Elämä Jumalan lapsena Kertausta Tähän mennessä Paavali on Roomalaiskirjeessään esittänyt pääasiat siitä, kuinka ihmisestä

Lisätiedot

PYHÄ HENKI ELÄMÄSSÄMME

PYHÄ HENKI ELÄMÄSSÄMME PYHÄ HENKI ELÄMÄSSÄMME PYHÄ HENKI ELÄMÄSSÄMME Pyhän Hengen maailmaan tuleminen Pyhän Hengen työ Elämä Pyhän Hengen kanssa Hengen hedelmä ja armolahjat Pyhän Hengen maailmaan tuleminen - Raamattu ilmaisee

Lisätiedot

Ekklesiologia 14. Paikallisseurakunta

Ekklesiologia 14. Paikallisseurakunta Ekklesiologia 14 Kevään tunnit: 1 Dispensaatiot, Kristus Seurakunnan pää ja perustus 2 Seurakunnan olemassaolon kolme päätarkoitusta 3 Seurakunnan rakenteita ja johtajuusmalleja 4 Evankelioiminen 5 Rakentaminen

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Kaldean maassa (eli Babyloniassa) Kebar-joen varrella. b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana

Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana Pyhien isiemme esirukouksien tähden Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, armahda meitä. Aamen. Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia

Lisätiedot

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Suoraa puhetta, kuuleeko kukaan? Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Matt. 7: 1-6 1."Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. 2. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Hyviä ja huonoja kuninkaita

Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

1. On vain yksi tosi Jumala, eikä ketään muuta pidä pitää Jumalana Jumala on kaikkia suurempi, myös Jeesusta suurempi...

1. On vain yksi tosi Jumala, eikä ketään muuta pidä pitää Jumalana Jumala on kaikkia suurempi, myös Jeesusta suurempi... Uskontunnustukseni 1. On vain yksi tosi Jumala, eikä ketään muuta pidä pitää Jumalana... 1 2. Jumala on kaikkia suurempi, myös Jeesusta suurempi... 1 3. Jumala on sama kaikkialla... 2 4. Jumala on Jeesuksessa

Lisätiedot

Joh.20: Tämän jälkeen Paavali kertoo miten varma tuo ylösnousemus on, miten monet kohtasivat ylösnousseen Jeesuksen.

Joh.20: Tämän jälkeen Paavali kertoo miten varma tuo ylösnousemus on, miten monet kohtasivat ylösnousseen Jeesuksen. Joh.20:19-31 Joh.20:19-31: Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, opetuslapset olivat illalla koolla lukittujen ovien takana, sillä he pelkäsivät juutalaisia. Yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja

Lisätiedot

Roomalaiskirje. 20.7.2014, Eura. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia

Roomalaiskirje. 20.7.2014, Eura. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia 20.7.2014, Eura Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia - Rm 1:1 Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Matt.7:15-23, Totuus ja harha

Matt.7:15-23, Totuus ja harha Matt.7:15-23, Totuus ja harha Matt.7:15-23: "Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. 16. Hedelmistä te heidät tunnette. Eihän orjantappuroista

Lisätiedot

Mitä merkitsee olla Jumalan lapsi?

Mitä merkitsee olla Jumalan lapsi? Mitä merkitsee olla Jumalan lapsi? Raamattuopetus Hervannan seurakunnassa 25.9.2012 / LM Jumalan lapsi ymmärtää että Jeesus on hänet sovittanut ja lunastanut Jumala lähetti Jeesuksen sijaiskärsijäksi,

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Tänään meillä on kaksi vertausta, joissa kutsutaan väkeä töihin viinitarhaan. 2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen Kukin

Lisätiedot

Taivas, Jumalan kaunis koti

Taivas, Jumalan kaunis koti Nettiraamattu lapsille Taivas, Jumalan kaunis koti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Uskontunnustuksestani

Uskontunnustuksestani Uskontunnustuksestani Voiko Jeesusta sanoa Jumalaksi?... 1 Onko pelastus lihasta vai sanasta?... 1 Uhrasiko Jumala itsensä?... 3 Vanhurskaus... 4 Synti... 4 Fariseusten hapatus... 5 Voiko Jeesusta sanoa

Lisätiedot

Uudesti syntyminen. Jeshua ja Nikodemus.( Joh. 3: 1-21.)

Uudesti syntyminen. Jeshua ja Nikodemus.( Joh. 3: 1-21.) 1 Uudesti syntyminen. Jeshua ja Nikodemus.( Joh. 3: 1-21.) rabbi J.Melamed Israelista. Mikkeli 19.04.2012 Olen hyvin iloinen, että pääsin tulemaan tänne. Meillä Israelissa on nyt todella kuuma. Kun lähdin,

Lisätiedot

Vainoista herätykseen. Ap t. 8:1-17

Vainoista herätykseen. Ap t. 8:1-17 Vainoista herätykseen Ap t. 8:1-17 Jumalan sanallinen ilmoitus on lisääntyvää ja se huipentuu Jeesuksen ihmiseksi tulemiseen. Pelastusilmoitus loppuu apostolien ajan päättyessä. Jeesuksen antaessa lähetyskäskyn

Lisätiedot

Perusta, jolle rakennamme

Perusta, jolle rakennamme Perusta, jolle rakennamme Asko Matikan opetus Lapualla 1.11.2006 Kunnon perusta on tarpeen Mökki rakennettu savimaalle 59 vuotta sitten Salaojaputkista huolimatta mökin alle päässyt vettä, ja maa on routinut

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa 1 opettaja Isak Penzev 08.03.2013 Shalom ystävät, me jatkamme oppitunteja ja tutkimme apostolien kirjeitä. Messiaan lähettiläät todistavat omasta uskostaan. Ja apostolien

Lisätiedot

Ylösnousemuselämä 1 Arise 'n Shine kokous Seppo Välimäki

Ylösnousemuselämä 1 Arise 'n Shine kokous Seppo Välimäki 1 Ylösnousemuselämä 1 Arise 'n Shine kokous 22.2.2014 Seppo Välimäki Johdanto Tämän opetussarjan nimenä on "Ylösnousemuselämä", koska meidän on nyt aika omaksua Jeesuksen täysi pelastava, parantava ja

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Seurakunnan synty

Nettiraamattu. lapsille. Seurakunnan synty Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Tule sellaisena kuin olet. 5. Toivoa epätoivoon 26.10.2014

Tule sellaisena kuin olet. 5. Toivoa epätoivoon 26.10.2014 Tule sellaisena kuin olet 5. Toivoa epätoivoon 26.10.2014 2 Toivon kultuurin luominen Useimmat ihmiset elävät hiljaisen epätoivon vallassa. - Henry Thoreau 3 Toivo (sivistyssanakirja) harras odotus, että

Lisätiedot

Lähtökohta Jeesukseen uskomisen palkka on suuri Hepr 10:35.Älkää siis heittäkö pois uskallustanne( rohkeuttanne), jonka palkka on suuri.

Lähtökohta Jeesukseen uskomisen palkka on suuri Hepr 10:35.Älkää siis heittäkö pois uskallustanne( rohkeuttanne), jonka palkka on suuri. Lähtökohta Jeesukseen uskomisen palkka on suuri Hepr 10:35.Älkää siis heittäkö pois uskallustanne( rohkeuttanne), jonka palkka on suuri. 1. Jeesus tunnustaa hänet taivaassa Isän edessä Matt. 10:32 Sentähden,

Lisätiedot

Jeesus parantaa sokean

Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde?

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? DOGMATIIKKA Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? JUMALA RAKKAUS EHTOOLLINEN KIRKKO PELASTUS USKONTUNNUSTUKSET

Lisätiedot

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille Matt. 11:28-30 Väsyneille ja stressaantuneille Tulkaa minun luokseni.. ..kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat.. Minä annan teille levon. Matt. 11:29-30..Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja oppikaa minusta:

Lisätiedot

Antikristus ja vihan aika Missio Järvenpään ja TV7:n raamattukoulu Pekka Sartola

Antikristus ja vihan aika Missio Järvenpään ja TV7:n raamattukoulu Pekka Sartola Antikristus ja vihan aika Missio Järvenpään ja TV7:n raamattukoulu 24.11.2010 Pekka Sartola Antikristus, kuka hän on? ( Hitler (ei kumpikaan kuvan henkilöistä, Amin el-husseini ja Adolf Antikristus Vanhassa

Lisätiedot

Kaikkivaltias ja kaikkitietävä Jumala oli kuitenkin varautunut siihen, että ihminen voisi langeta syntiin. Hän sanoi käärmeelle, että Hän panee:

Kaikkivaltias ja kaikkitietävä Jumala oli kuitenkin varautunut siihen, että ihminen voisi langeta syntiin. Hän sanoi käärmeelle, että Hän panee: Kari Seppälä TIE, TOTUUS JA ELÄMÄ Alussa Jumala loi taivaan ja maan Kertomus siitä kuka olet ja mihin olet menossa löytyy Raamatun alkulehdiltä luomiskertomuksesta. Jumala loi kaiken olevaisen tietyssä

Lisätiedot

Kymmenykset, annit, uhrit ja iloinen antaminen. Heikki Pekkarinen

Kymmenykset, annit, uhrit ja iloinen antaminen. Heikki Pekkarinen Kymmenykset, annit, uhrit ja iloinen antaminen Heikki Pekkarinen marraskuussa 2008 Kymmenykset, annit, uhrit ja iloinen antaminen 1. äänite Daavid ja Salomo Room. 15:4 Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu,

Lisätiedot

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin Rukouskoulu 2014 2. jakso Mitä rukous on Ylösnousemuksen voima On Kristus ylösnoussut Hän elää minussa Kristus meissä, kirkkauden toivo Herätetyt yhdessä Hänen kanssaan,

Lisätiedot

Heittäkää kaikki murheenne

Heittäkää kaikki murheenne 1 Heittäkää kaikki murheenne Otan lähtökohdaksi Pietarin 1 kirjeen 5-luvun 7 jakeen, jossa apostoli rohkaisee: "heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen." Eikö olekin inhimillisä,

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

ENKELI ILMESTYY SAKARIAALLE

ENKELI ILMESTYY SAKARIAALLE Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ENKELI ILMESTYY SAKARIAALLE Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Jerusalemissa, temppelissä b) Ajallinen

Lisätiedot

Lihan teot ja Hengen hedelmät

Lihan teot ja Hengen hedelmät Lihan teot ja Hengen hedelmät 18.10.2009 19.Lihan aikaansaannokset ovat selvästi nähtävissä. Niitä ovat siveettömyys, saastaisuus, irstaus, 20.epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riidat,

Lisätiedot

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Nettiraamattu lapsille Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

1. Pietarin kirje 4. luku

1. Pietarin kirje 4. luku 1. Pietarin kirje 4. luku 1 opettaja Isak Penzev 2014 Shalom, hyvät ystävät. Me jatkamme oppituntia, ja tarkoituksemme on etsiä apostolien kirjoituksista Tooran tekstiä. Eikä ainoastaan tekstiä, vaan Tooran

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika Nettiraamattu lapsille Tuhlaajapoika Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Lisätiedot

Millainen on Sinun Jumalasi?

Millainen on Sinun Jumalasi? Millainen on Sinun Jumalasi? Mielikuvat ja todellisuus Mikko Summala 12.01.2014 Johdanto Vuoden vaihde ja uuden vuoden alku on aina hyvää aikaa katsoa tarkemmin elämäämme, arvoida kulunutta vuotta sekä

Lisätiedot

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Ensin Pietari selostaa Jerusalemissa oleville veljille, että armo

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa

E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa Kasteesta ja siihen valmistautumisesta ks. Lapsen kasteen kaava (1. A). Kun kaste toimitetaan seurakunnan jumalanpalveluksessa (messu, sanajumalanpalvelus, viikkomessu,

Lisätiedot

Maanviljelijä ja kylvösiemen

Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

ISÄN SYDÄN RAAMATTUKOULU - OSA 24 21. ja 28. 3.2012 Seppo Välimäki

ISÄN SYDÄN RAAMATTUKOULU - OSA 24 21. ja 28. 3.2012 Seppo Välimäki 266 ISÄN SYDÄN RAAMATTUKOULU - OSA 24 21. ja 28. 3.2012 Seppo Välimäki Synti = erehtyä maalista, suuntautua pois Jumalasta, elää erossa Jumalasta ja Hänestä tulevista siunauksista hepreankielessä "khattah"

Lisätiedot

Aivan mitä se tarkoittaa avata sydämesi Jumalalle ja ainokaisen ihmisen

Aivan mitä se tarkoittaa avata sydämesi Jumalalle ja ainokaisen ihmisen KUTSU -------------- Katso, Jeesus seisoo ovella sydämesi ja kolhuille. Jos kuulet hänen äänensä ja avaa sydämesi, hänen henki ja Jumalan Henki tulee ja asua sinun henkesi kanssa ja olet tullut yksi niistä.

Lisätiedot